Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia"

Väljavõte

1

2 Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat 400 millionit koruunit missaanniissapput. Nunatsinni kommunit tallimaasut eqqaavilernermik ingerlatseqatigiiffittaamut ESANI A/S-imut, Nuummi Sisimiunilu eqqakkanik ikuallaavinnik marlunnik pilersitsillunilu ingerlatsisussamut, 2 millionit koruuninik aallarniutitut aningaasaliipput. Nunatsinni eqqagassalerineq nukissiuuteqarnikkut pitsaanerusumik atorneqalissaaq avatangiisinullu ajoqusiinnginnerulluni, sanaartornissamullu aningaasarpassuarnik atuisoqassaaq, 400 millionit koruunit missaat aningaasartuutigineqassammata. ESANI A/S-imi pisortanngortussaq Frank Rasmussen taama oqarpoq. - Eqqakkanik ikuallaavissat marluusut uuliakumillu katersuivissanut mikinerusunut pingasunut sanaartornermut aningaasartuutissat 400 millionit koruunit missaanniissapput, Frank Rasmussen oqarpoq. Taassuma aamma erseqqissaatigaa kommunit eqqagassalerinermut tunngatillugu atortulersuutitigut annertuumik aningaasaliinissaat qanorluunniit pisussaareersoq. - Eqqagassat eqqornerusumik isumagisinnaanissaannut annertuupilussuarmik aningaasaliisoqartariaqarnera killiffigineqareerpoq. Kommunillu ataasiakkaarlutik avatangiisinut tunngatillugu eqqortumik eqqagassalerinissaminnut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Postboks 527, 3920 Qaqortoq sydel3920@gmail.com Mobil asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq - Nuannisarneq Ipiitsoq Proffessionel Rengøring, God Service - En Ren Fornøjelse kujataamlu Nutaaq Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Box Qaqortoq Tlf Mob kujataamiu@gmail.com Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør: Ib Benjaminsen Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout: Q-offset v/ib Benjaminsen Tunniussiffissaq kingulleq: Sidste frist for indlevering: 9. maj Normu tulleq saqqummeqqissaaq: Næste nummer udkommer igen: 16. maj 2019

3

4 Bekendtgørelse til forældre og familie Arkivfoto I Kommune Kujalleq er man ved at etablere familierådslagning i byerne og bygderne. Børnefamilier vil blive tilbudt om at starte i familierådslagning. Familierådslagningen er en speciel tiltag som sker uden for socialområdet og den er for familier med børnehavebørn og skolebørn, man tilbyder tidlig indsats inden problemerne bliver for store. Hvad er en familierådslagning? Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges når et barn eller en ung har særlige vanskeligheder. - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq El-installationer Industri-installationer Service Skibs-installationer Data-installationer Kommunikation Antenneanlæg Elevatorer Belysningsteknik Sikringsanlæg Patient- og nødkald Brandalarm anlæg Maskinelektro Termografering Hvidevarer Storkøkkener Døgnvagt El butik Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge selv. Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform. Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling. Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer. Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted, hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager. De ansatte i børnehaver og i skoler samt barnets familie såsom: Moster, farbror, faster, morbror, venner og dem barnet overnatter hos, bedstemor, bedstefar, træner - hvis barnet dyrker sport, barnets venner osv. skal deltage og vil begynde og blive indkaldt i den nærmere fremtid. Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit nillataartitsiviit allallu Arssarnerit A/S Jaraatooq B Qaqortoq Tlf: Fax: qaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd. Søren tlf

5 Angajoqqaanut ilaqutaasunullu ilisimatitsissuta Asseeq toqqorsivimmit Kommune Kujallermi illoqarfinni nunaqarfinni ilaqutariinnik aqqutissioqatigiinneq ingerlanneqarluni aallarnisarneqalerpoq. Ilaqutariit meerartallit neqeroorfigineqartassapput ilaqutariit aqqutissioqatigiinnermut ingerlatitsinissamut. Siusinaartumik iliuuseqarnermi ajornartorsiut annertusivallaartinnagu, ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq meeqqerivimmiitut meeqqat aammalu atuarfimmi meeqqat immikkut sullinneqassapput inunnik isumaginnittoqarfiup avataatigiut suliniutaasarpoq. Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres Per Holm Hans Mikaelsen Jørgen Andreassen Værksted Fax: sydel3920@gmail.com Postboks Qaqortoq Ilaqutariinni aqqutissioqatiginneq sunaava? Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq aalajangiinermut periaasiuvoq atorneqartartoq, meeraq immikkut ittunik ajornartorsiuteqaraangat. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq periusaavoq angajoqqaat meerarlu qanigisatik peqatigalugit namminneq pilersaarusiorfigisinnaasaat aamma pilersaarusiaminnik naammassillugu piviusunngortitsisinnaafiat. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq aalajangiinermi ingerlatsinermi killiliineruvoq katsorsaariaatsimik eqqartuinngitsoq. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq neqeroorutigineqarsinnaavoq, meeqqap peqqissusaa, alliartornera ineriartorneralu eqqasunnaraangat navianartoqaraangalluunniit. Periaatsip aallaavigaa ilaqutariit tamarmik isumalluuteqarnerat aamma ilaqutariit isumaginninnermi ajornartorsiutillit. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinnermi ilaqutariit ilaquttaminnik, ikinngutiminnik imaluunniit inunnik allanik meeqqap inuuneranut pingaarutilinnik naapiffigaat. Peqataasut tamarmik, meeqqap aamma ilaqutaasut inuunerat qanoq pitsannguiffigineqarsinnaanersoq Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq pisarpoq ilaqutariit aamma ilinniarsimasut attaveqaataasartut peqatigalugit. Aggersuunerit aallartingajalerput Meeqqeriviup aammalu atuarfiup meeqqat sullissai aammalu ilaqutai soorlu: Aja, Akka, Atsa, Anga, ikinnngutaasut, aammalu tukkutitsisartut meeqqanik aanaakkut aataakkut, sungiusaasut timersortarpat, meeqqap kammai, il.il. peqataatillugit. Qanittumi aggersarneqartalissapput.

6 Pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfik nutaaq: -Nammineq kajumissutsiminnik sulerusuttut pisariaqartippagut Asseq toqqorsivimmit Kommune Kujallermi Pitsaaliuinermik immikkoortortaqarfik suliniutinik aallarnisaaleruttorpoq, namminerli kajumissutsimik sulerusuttunik atorfissaqartitsisoqarpoq. Kommune Kujallermi immikkoortortaqarfeqalernerup kingorna pitsaaliunermi suliniutit, ukiumut pilersaarutit aamma illoqarfinni nunaqarfinnilu pinaveersaartitsinermi ataatsimiisitalianik aallarnisaanerit aallarteruttorput. Qaqortoq VVS-Service ApS Boks Qaqortoq Alt i vand, varme og sanitet samt oliefyrservice Fali Telefon Fax Værksted: Masarsuk B-762 -Kommune Kujallermi Pitsaaliuinermi politikkimik siunnersuusiornerit ingerlanneqaleruttorput, maannalu illoqarfinni nunaqarfinnilu kajumissutsiminnik suleqataarusuttunik ujartuivugut, siunertaavorlu kajummissutsiminnik suleqataarusuttut kommuniminngaanniit ikorfartorneqartarnissaat pikkorissarneqartarnissaallu, Kommune Kujallermi Pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfimmi pisortaq Helga Nielsen oqarpoq. Nammineq kajumissutsiminnik suleqataarusuttut saniatigut pitsaaliuinermik sulianut attuumassuteqartunik pikkorissareernikuusimasut aamma ujartorneqarput. -Imminut toquttarneq pinaveersaartinniarlugu pikkorissarsimasut aamma pujortarunnaarsitsiniaanermut ilinniarsimasut, kiisalu Ilaqutariinnik aqqutissiuusinermi pikkorissarsimasut aamma ujartorpagut, taakkua pikkorissarnikut atorluarlugit sullissineq ataqatigiissaarlugu ingerlanneqarnialermata. Siornatigut pikkorissareernikut suleqataarusuttut qinnuigaavut pitsaaliuinermi siunnersortinut saaffiginnequllugit, Helga Nielsen oqarpoq. Kommune Kujallermi pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfimmi pisortanngoqqammersoq Helga Nielsen, ukiuni arlalinni Qaasuitsup Kommunerisimasaani Pitsaaliuinermi immikkoortortaqarfimmi aallarnisaalluni pisortaasimavoq, mannalu Kommune Kujallermi illoqarfinni pingasuni tassa Nanortalimmi Ungaaq Lundblad, Narsami Bolethe Stenskov aamma Qaqortumi Hans Møller pitsaaliuinermik suliaqartut peqatigalugit inerisaalluni aallarteruttorluni. -Kommune Kujallermi anguniarneqassaaq siusinaartumik pinaveersaartitsineq, siusinaartumik pinaveersaartitsinermi ilaqutariit aqqutissiuunneqartarnissaat aallunneqalissaaq, ajornartorsiutit annertusivallaartinnagit iliuuseqapallattarnissaq anguniarlugu. Taamaammat innuttaasut ilisimatereerusuppagut atuartuutillit siulliullugit suliniummut aallarnisaanermi siulliunneqassammata, siullertut Qaqortumi tullinnguunneqassallutillu illoqarfiit sinneri, Helga Nielsen naggasiivoq.

7 Nye forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut lukker anlæg i øvrige byer Kommuner planægger at lukke forbrændingsanlæg i alle byer ud over Sisimiut og Nuuk. Det vil dog ikke betyde tab af arbejdspladser, tværtimod, lyder det. Landets fem kommuner vil investere omkring 400 millioner kroner i to moderne forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk. Det skal gøre affaldshåndteringen i Grønland mere effektiv og miljøvenlig. Det betyder dog også, at forbrændingsanlæg i landets øvrige byer står til at lukke. Sådan lyder det fra direktøren i det nyetablerede affaldsselskab ESANI A/S, Frank Rasmussen. - Der bliver udfaset og lukket ned i takt med, at de nye anlæg står klar. For så skal de gamle anlæg lukkes, og nogle af anlæggene skal sandsynligvis lukkes før da, siger han. Fakta - Landets fem kommuner har slået sig sammen for at danne et nyt affaldsselskab. -Det nye selskab skal stå for driften af to nye forbrændingsanlæg, der skal være i Nuuk og i Sisimiut. - Det skal gøre affaldshåndteringen i Grønland mere effektiv og miljøvenlig. - Prisen bliver 400 millioner kroner. - Det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut forventes færdigt i 2022, mens det i Nuuk forventes færdigt I dag er der forbrændingsanlæg i Ilulissat, Aasiaat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq. Frank Rasmussen understreger dog, at folk ikke skal frygte tab af arbejdspladser i eksempelvis Aasiaat eller Qaqortoq, som i dag har et forbrændingsanlæg. Tværtimod. - Man ønsker i højere og højere grad at håndtere sit affald rigtigt i forhold til tidligere, så jeg tror som minimum, at vi får brug for den samme arbejdsstyrke som i dag, siger han og forklarer, at det kræver flere personer at sortere affald end at drive et forbrændingsanlæg. - Så jeg er ikke i tvivl om, at affaldsområdet vil genere flere arbejdspladser i fremtiden, end det gør i dag, fortsætter han. Mere sortering på vej Med planen om at etablere to nye og større anlæg følger nemlig en plan om at hente affald fra resten af kystens byer og bygder, og det affald skal sorteres inden, at det sendes afsted. Det giver både arbejde for kommunalt ansatte, men måske også for de enkelte borgere. Det kan nemlig vise sig at være en fordel, at borgerne selv grovsorterer deres affald, lyder det videre. - Specielt i de byer, hvorfra man skal sende affald til de store anlæg, vil man med gevinst kunne indføre sortering af nogle af fraktionerne. Det giver god mening, at man sorterer jern og glas ud af det affald, der skal sendes, men måske også organisk (madvarer red.), siger han. Der vil desuden blive etableret modtagerstationer i de forskellige byer, som skal håndtere affald fra borgerne.

8 Nye forbrændingsanlæg koster op mod 400 millioner kroner Kommunerne igangsætter "en revolution" på affaldsområdet - og det kommer til at koste omkring 400 millioner kroner. Landets fem kommuner har sammen skudt to millioner ApS kroner i startkapital i det nye affaldsselskab ESANI A/S, der skal drive og etablere to forbrændingsanlæg i Nuuk og i Sisimiut. Det vil gøre affaldshåndteringen i Grønland mere energieffektiv og miljøvenlig, men der er tale om en betydelig investering på omkring 400 millioner kroner i anlægsomkostninger. Det fortæller Frank Rasmussen, der er den kommende direktør i ESANI A/S. - På de to forbrændingsanlæg plus tre mindre spildolieanlæg operer vi med anlægsomkostninger på omkring 400 millioner kroner, siger han. Udfører alt arbejde inden for: Jordarbejde Borearbejde & Sprængningsarbejde Vandledningsarbejde & Kloakarbejde Terrænarbejde & Belægningsarbejde Halvrørsarbejde Betonarbejde Postboks 420, 3920 Qaqortoq Tlf.: Fax Mobil: qef@qef.gl Frank Rasmussen understreger, at kommunerne uanset hvad stod over for betydelige investeringer i infrastrukturen omkring affald. - Man stod i forvejen i en situation, hvor man skulle investere voldsomt på området for overhovedet at kunne håndtere affald bare nogenlunde korrekt. - Hver kommune har reelt ikke affald nok til at kunne håndtere affaldet miljømæssigt korrekt, så man er nødt til at samle sammen, så man kan få tilstrækkelige mængder, så alle kommuner kan komme af med affaldet rigtigt, siger han. Frank Rasmussen fortæller videre, at der er en forventet levetid og dermed afbetalingstid på 30 år på de to anlæg. Penge hentes fra kommunerne I løbet af de næste tre måneder skal der fremlægges en investeringsplan for de omkring 400 millioner kroner. En vigtig del af planen er, at kommunerne bliver bedt om at skyde yderligere kapital i selskabet.

9

10 Ny afdeling inden for forebyggelsesområdet: -Vi har brug for frivillige ressourcer Arkivfoto Kommune Kujalleq er i færd med at starte op med tiltag i den nye forebyggelsesafdeling. Efter oprettelsen af den nye afdeling i Kommune Kujalleq er der gang i tiltagene inden forebyggelsesområdet, årsplaner samt oprettelse af forebyggelsesudvalg i bygder og byer. -Man er i fuld gang med udforme politiske forslag, og vi efterlyser frivillige samarbejdspartnere både i bygder og byer. Formålet er at støtte og afholde kurser for de frivillige kræfter, sagde afdelingsleder i forebyggelsesområdet. Kujataani Peqqinnissaqarfiup Napparsimavia Sundhedsregion Kujataa Ambulance-t: Oqarasuaatikkut nuutsitsisarfik: Inniminniisarfiup normua: Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissami inniminniineq: nal akornanni. Pingasunngornermi matoqqasarpoq pilaaviisarnera pillugu. Pulaarfiit: Nal aamma Ambulance: Telefonomstilling: Telefonnr. til tidsbestilling: Gratis tidsbestilling: Onsdag lukket p.g.a operationer. Besøgstider: Kl & Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen Napparsimavik Qaqortoq / Sygehuset Qaqortoq Ligeledes efterlyser man frivillige ressourcer, der har været igennem kurser inden relevante opgaver inden for forebyggelsesområdet. -Endvidere efterlyser vi menneskellige ressourcer, der har gennemgået kurser inden for forebyggelse af selvmord, rygestop samt familievejledning, efter som det er blevet nødvendigt at koordinere arbejdet med tiltagene ved effektiv udnyttelse af dem, der gennemgået kurserne. Vi beder interesserede, der har været igennem kurser førhen om at henvende sig hos forebyggelseskonsulenten, siger Helga Nielsen. Helga Nielsen, der fornylig er blevet ansat som leder af forebyggelsesafdelingen i Kommune, har været leder i flere år under oprettelsen af forebyggelsesafdeling i den tidligere Qaasuitsup Kommunia og er i fuld gang inden for området sammen medarbejderne i Ungaaq Lundblad i Nanortalik, Bolethe Stenskov i Narsaq og Hans Møller i Qaqortoq. -I Kommune Kujalleq skal man opnå den tidlige indsats og koncentrere sig om tidlig og hurtig indsats under familievejledningsarbejdet før problemerne eskalerer. Som det første skal vi derfor informere borgerne om, at forældre med skolebørn bliver prioriteret i forbindelse med igangsættelsen af indsatsen i Qaqortoq som det første, og dernæst i de andre byer, afsluttede Helga Nielsen. Pasfoto kr. B-46 (Kujataamiu) JYSK akiani Nal Oqarasuaat

11

12 Nuummi Sisimiunilu ikuallaaviit nutaat illoqarfinni allani ikuallaaviit matussagaat Illoqarfinni tamani, Sisimiut Nuullu minillugit ikuallaaviit matuneqarnissaat kommuninit pilersaarutigineqarpoq. Tamannali suliffinnik annaasaqarfiussanngilaq, killormuuanilli. Nunatsinni kommunit tallimat Sisimiuni Nuummilu nutaalianik ikuallaaveqalernissaanut 400 millionit koruuninik aningaasaliiniarput. Taamaliornerup nunatsinni eqqagassalerineq pitsaanerulersissavaa avatangiisinullu sunniuteqarnerluutai millisillugit. Taamaaliornerli illoqarfiit sinnerini ikuallaaviit matuneqarnissaannik aamma isumaqarpoq. Eqqagassaleriffimmi pilersinneqaqqammersumi, ESANI A/S-imi pisortaq, Frank Rasmussen taama oqarpoq. - Atorunnaarsinneqassapput ikuallaaviillu nutaat piareerpata matuneqassallutik. Ikuallaaviimmi pisoqqat matuneqassapput, ilaallu piffissaq sioqqullugu immaqa matuneqassallutik. Paasissutissat - Nunatsinni kommunit tallimat ataatsimoorlutik eqqagassalerinermik ingerlatseqatigiiffik pilersippaat. - Ingerlatseqatigiiffiup Nuummi Sisimiunilu ikuallaaviit nutaat marluk ingerlanneqarnerat isumagissavaa. - Tamanna Nunatsinni eqqagassalerinermik pitsaanerulersitsissaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerulluni millionit koruuninik akeqassaaq. Q-Offset Torvevej B-46 Boks Qaqortoq Tlf.: mail: kujataamiu@gmail.com Har dit firma brug for: Kuverter med eller uden rude Størrelser: m65 M5 C4 Arbejdsrapporter med gennemslagspapir 1 eller 2 kopier Lønsedler med gennemslagspapir 1 eller 2 kopier Blokke Så kontakt din lokale trykker på: mail: kujataamiu@gmail.com

13 - Sisimiuni ikuallaavissap nutaap 2022-mi piareernissaa Nuummiittussallu 2023-mi piareernissaa naatsorsuutigineqarpoq. - Ilulissani, Aasianni, Nuummi, Sisimiuni Qaqortumilu ullumikkut ikuallaaveqarpoq. Frank Rasmussenilli suliffinnik assersuutigalugu Aasianni Qaqortumiluunniit annaasaqartoqaratarsinnaanissaa ernumassutigineqassanngitsoq erseqqissaatigaa. Killormuuanilli. - Eqqagassat siusinnerusumit pitsaanerusumik suliarineqarnissaat kissaatigineqaraluttuinnarpoq, taamaammat minnerpaamik ullumikkut sulisorineqartut pisariaqartissagigut ilimagaara, Frank Rasmussen oqarpoq, eqqakkanillu immikkoortiterineq ikuallaavimmik ingerlatsinermiit sulisoqarnerunissaq pisariaqartinneqassanerarlugu. - Taamaammat eqqagassaleriviit siunissami suliffissaqarfiunerunissaat qularutiginngilara. Immikkoortiterisoqarnerulissasoq Tassami nutaanik anginerusunillu ikuallaaviliornikkut illoqarfiinit allaniit nunaqarfinniillueqqagassanik assartuisalernissaq pilersaarutaavoq, eqqagassallu nassiunneqannginnerini immikkoortiterneqaqqaartassapput. Tamanna kommunimi sulisunut immaqalu innuttaasunut ataasiakkaanut suliassaqarnerutitsilissaaq. Innuttaasummi nammineerlutit eqqagassanik immikkoortiterisalernerat iluaqataangaatsiarsinnaasoq, Frank Rasmussen oqarpoq. - Pingaartumik illoqarfinnit nassitsisarfiusussanit immikkoortiterisarneq eqqunneqarsinnaassaaq. Eqqagassat saviminerngit igalaamernillu immaqalu nerisakut nassiunneqartussat immikkoortiternissaat isumaqarluarpoq, ingerlatseqatigiiffimmi pisortaq oqarpoq. Aammattaaq illoqarfinni assigiinngitsuni innuttaasunit eqqagassanik isumaginniffiusussani eqqagassanik tigooqqaavinnik pilersitsisoqassaaq. OLIECOMPAGNIET ApS Telefon Fax Åbningstider Mandag - Fredag Lørdag Søndag LUKKET Derefter betjening via automat Udbringning sker i alle hverdage mellem Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl PALBY-mi niivertoq

14

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, amning og forældreskab MANU imigassaq naartunerlu, milutsitsineq

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 20-13. Maj 2015 25. årgang Anorthosit piiarnissaa tuavi! Nipilersullammaat Perumiit Anorthosit-mine hurtigst muligt! Qupp. 6-7 Eksklusive musikere fra Peru (Ass./Foto:

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

untitled

untitled Ukiut 28-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 7-14. februar 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 Nal. 10-13/ 115 kr. BRUNCH lørdag og søndag arfininngorneq Sapaat- illu tamaasa Sisimiormiutoqqat anersaavat

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 22-27. Maj 2015 25. årgang Russit Inuusuttut ornittagassaannut tunissuteqarput AUTHORISED DEALER Russer donerede pengegave til ungdomshuset (Ass./Foto: Johannes

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6  Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem

Lexus_pricelist_03_2015_EE

Lexus_pricelist_03_2015_EE CT 200h DIN hj 136 CO 2, keskmine (g/km) 82 Kütusekulu, keskmine (l/100 km) 3,6 CT 200h Eco CT 200h Comfort CT 200h Comfort + nahksisu CT 200h Comfort + LED-esituled + nutikas sisenemine + toonklaas CT

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isumaat ilisimasaallu BEDRE BØRNELIV Naalisagaq Aaqqissuussamik

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

(rb

(rb 1 Den 30. august 2016 kl. 13:30 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq T/U forklarede på

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mida tarbija tegelikult tahab, täna, aga homme? Margus Amor Koostöö konverents: Koostöö või võimuvõitlus? 31.10.2014 Maailm peopesal: 20/2020: Eile ja täna: Mäng või elu? Online ostud: Kasvavad ootused:

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT   AF   RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginna

Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginna Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginnatsigit. Ippassaq (20. april) Qanorooq-mi ilanngutassiarineqartoq,

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2011-mut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem