(rb

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(rb"

Väljavõte

1 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd var. Tolk var. Retten behandlede sagl.nr. QAA-ILU-KF Anklagemyndigheden mod T1 Cpr.nr Ilulissat QAA-ILU-KF T2 Cpr.nr Aasiaat T2 forklarede på grønlandsk, at ataatsip missaani T1 naapissimallugu Spar Atersuit eqqaani. Tassanngaanniik ataasitoqatigiilerput. Kingorna X1-imukarput. X1-imiipput sisamat - tallimat tungaanut. Tassani pingasuullutik, X1, U2 aamma U1, imerusaarput eqqissisimallutik. Tassani U2 X1-imik 200,00 koruuninik atorpoq. Aningaasat atukkani taarsertuaannarmagit X1-ip atukkertarpaa. X1 ilisarisimalernikuuvaa siullermik arnaataata X1 ilisarisimavaa tassuunalu ilisarisimalernikuuvaa. Unnukkut arfernup missaani U1 oqarpoq ullut arfinillit nerisimanani, namminerlu oorimik tunivaa aammalu utertitassat sofap tunuaniittut puussiaq ataaseq tunniullugu, naatsiiarsiniaqqulugu. Tamatuma nalaani isersimavoq X2. X2 sivikitsumik isersimavoq aqaguani sulisussaanerarluni anivoq.

2 2 U2 imminnut angerlarluni cigaret-inik sanajartortarpoq. Ungasinngitsumi najungaqarpoq Atersuit -mi. Arfininnguinngitsoq aamma X3, Atersuit nr. -miittoq pulaarpaa. U1 iserpoq X3 baajasiniussimallugu. X3-p ernerata kissaatigimmagu U2 aamma U1 ingerlassasut, ingerlapput X1-imukarlutillu. X1-imut iserput arfineq marluk qeqqata missanni. Baajat matoreersimammata X1-ip U2 aperivaa X4-mut baajasiniarsinaanersoq, taamaaliorporlu. Baajasivoq 350,00 koruunilerlugit qulit. X1-imi isersimallutik arfineq pingasup qeqqata missanni kasuttortoqarpoq, iseqquneqaramilu iserpoq V3, ingerlaannarlu U1-Ip eqqaanut igilluni U1 qaaqquaa baajaateqarnerarlunui. U2 I3 aperivaa ilaasinnaanerluni nammineq baajateqarami. X1-imiik anipput arfineq pingasup qeqqata missaani. Tassa I3 sivikitsumik isersimavoq. I3-miipput nalunaaqutaaq isikarnup missaata tungaanut. Sisamaapput ukuullutik: I3, arnaataa/aappaa, U1 U2-lu. Ingerlaqqusaapput nalunaaquataq isikkarnup missaani. Ingerlapput U2-lu imminnukaqqaarpoq cigaret-ilioriartorluni. U2 ingerlaqqusaagamik suli baajaateqarpoq. Atersuit [..]-p tungaanukarput, U2-llu tusaavaa atersuit -mi ini qullerpaami nipilersortoqarpaluttoq, alakkarusuttappaallu. Matup eqqanut pigamik tusaavaa nilliasoqartoq, U2-lu iserusunngilaq. 2. sal aamma 3. sal akornani tummeqqani issiapput baajatorlutik aammalu nammineq pujortarpoq. U1 ammut ingerlariataarpoq, baaja iluitsoq natermut, matup isaariaata nalaanut ileriarlugu gang-imut iserpoq, tassaniipput X1-ip aamma nabo-ata inigisaat. U1 aneqqinngimmat U2-p taanna baaja imalik tigoriarlugu imminnut angerlarpoq, angerlarami takuaa nalunaaqutaq unnuap qeqqalersoq. U2 toqutsinermut ilaasimannginnerarpoq, nassuiaaqqipporlu marloriarluni baajanik X1 pisiniussimallugu. Aamma nammineq aningaasanik X1-imik atornikuugami baajasivoq Atersuit Spar-imi. X1 qulinik baajasivaa aamma nammineq qulisilluni. Aappassaanik pisiniarami 500,00 koruunit nassarpai. Taamani Atersuit -mi tummeqqani uninngaaramik X1-imut isinngillat nammineq isumaqarami X1 innareersimassasoq. X1-ip ooriutini akisimi ataaniitittarpai. U2-p naluaa X1 qassinik ooriuteqarnersoq. Mannakkut eqqamarpianngilaa taamani julimi 2016-mi nassuiaatini, tigummigallagaaneq sakkortummat aammalu sivisulluni.

3 U1 X1-ip toqunerata kingorna oqaloqatiginikuunngilaa. Illersuisuminik apersorneqarluni nassuiaavoq arnaamminik X1 ilisarisimalersimallugu. X1 oqaloqatigiuminartuuvoq aammalu tapersersuillaqqilluni. Aamma X1-imik oorinik atortarpoq, itigartitaaneq ajorpoq taarsertuaannaramigit. 3 X1 imersimatilluni nikuissinnaanngilaq siniffimmiiginnartarpoq. Quinialeraangat naammineq ikiortarpaa siparni anartarfimmiittoq aasinnarlugu tassunga quitillugu. Aamma X5-ip, U2-p arnaataata taamatut quitittarpaa ikiorlugu. Ulloq taanna 27. juli 2016 siparnimut quitippaa, quua anartarfimmut kuillugu aammalu nammineq errorluni, kisianni assani allartinngilai, allarut ipeqarmat. Taamani aqanguani tusaramiuk X1 imminorsimasoq, eqqarsarpoq taamaattoqarsinnaanngilaq, X1 imminorsinnaanngilaq arlaannik ajortoqarsimassaaq. Taamani angerlarnerata kingorna ataatani siniminiittoq aperivaa mobil-ia atorsinnaanasualugu, ataataatalu mobilini atortippaa namminerlu X5-imut sianerpoq. X5 sisamanngornikkut tikippoq Nuummiik, marlup missaani. I3-p X1-imut iserluni U1 qaaqqummagu ingerlapput I3-kkunnut. U1 inuusuttuaraallunili nalunngisarivaa aamma inuusuttut sulliviani suleqatigisarnikuuvaa. U1-ip aleqaa ataataminik qatanngutigivaa. U2 U1-ilu nuannariipput eqqissisimaaqatigiittarlutillu. Taamani unnukkut/unnuakkut amaarpoq assulaaq immaqa 7-8 missaani, 0 amaarani 10 arlulerluni. Tallimap arfernullu eqqaani imminni cigaret-ilioriartorami immaqa sinilaarsimavoq/tammalaarsimavoq, kisianni unnuup sinnera tamaat eqqaamavaa. X3 arfininngunngitsoq alakkarpaa. X1 baajasiniuppaa arfineq marluk missaani. I3-miipput sisamaallutik. Unnuup sinnera eqqaamavaa, I3-kunniik anipput isikkaarnup missanni. U1-ip ileqqui nalunngilai, unnuk taanna U1 eqqissisimaarpoq, amaajataarluni immaqa 4-5. U1 pissanganartunik oqaluttuartarpoq, eqqissisimaaqatigiipput. Ullut arlallit nerinikuunngitsoq U2-p paasigamiuk nerisassarsiutissaanik oorinik aammalu baajat puukuinik tunivaa. Tallimat arfernup missaani taammatut U1 oqarpoq, X2 suli isersimasoq, tassanilu U1 naatsiiarsiniarpoq. Arlaannik U1 nerinersoq naluaa, nerereersimalluni iserpoq. U1 X1-ikkut gang-ianut isilerami arlaannik oqaaseqarnersoq tusanngilaa. Angerlarpoq ataatani innareersimasoq, ataatami telefon-ia atorlugu X5-imut sianerpoq unnuap qeqqata missaani. Unnuaq taanna nipituumik nipilersorpoq taavalu Atersuit -miittoq unnuaq taanna kasuttorpoq nipikilleqqusilluni, atia eqaamanngilaa. Nipilersuutit nipikillilaarpai kisiannili sisamat tungaanut nipilersorpoq.

4 4 U2-p ataataa inimini innareersimavoq, ullaakkulu iterami siullermik arfineq pingasup missaani takunngilaa. Aappassaanik iterpoq isikkarnup missanni, tassanilu ataataa anereersimavoq. Taamani isikkarnup missani iterami angerlarsimaannarpoq, tallimanngornerup tungaanut. U2 U1-ilu isumaqatigiinnginnikuunngillat. U2-p illersuisuata I2 aamma taanna Atersuit -mi inilik ilisimannittutut aggersarusuppai. Aamma V1-ip aggersarneqarnissaa piumasarivaa. T2 forklarede på grønlandsk, at han mødte T1 ved Spar Atersuit. Der begyndte de at drikke en enkelt sammen. Senere tog de over til X1, de var hos X1 indtil kl. den var Der drak de stille og roligt sammen, de 3, X1, T2 og T1. Der lånte T2 200 kr. fra X1. Og eftersom han altid betalte tilbage lånte X1 ham pengene. Han lærte X1 at kende gennem sin tidligere kæreste der kendte X1, der fra kendte han ham. Om aftenen ved 18 tiden sagde T1, at han ikke havde spist noget i 6 dage, han gav ham penge samt 1 pose returflasker der lå bag ved sofaen, og sagde at han skulle hente kartofter. Omkring det tidspunkt var X2 dukket op. X2 var der i ganske kort tid, og sagde at han skulle på arbejde dagen efter og gik. T2 tog hjem for at rulle smøger. Han boede ikke langt fra stedet, i Atersuit. Og inden kl 18 besøgte han også X3 der bor i Atersuit. T1 kom ind, hvor han havde hentet øl til X3. Da X3 s søn ønskede at T2 og T1 skulle gå, gik de over til X1. De kom hjem til X1 ved tiden. Eftersom der var lukket for ølsalget spurgte X1, om han ikke kunne købe øl fra X4, hvad han gjorde. Han købte 10 øl for 350,00 kr. Mens de var hjemme hos X1 bankede det på døren ved tiden, ind kom V3, og satte sig straks ved siden af T1 og inviterede ham og sagde at han havde noget øl. Tiltalte spurgte V3 om han kunne komme med, da han selv havde noget øl. De gik hjemme fra X1 ved tiden. V3 var der er i ganske kort tid. De var hos V3 indtil ca kl 21. De var 4: V3, hans kæreste, T1 og T2. De blev bedt om at gå ved 21 tiden. De gik, og T2 tog hjem til sig for at rulle smøger. T2 havde stadigvæk øl da de blev bedt om at gå. De gik mod Atersuit, og tiltalte hørte at der fra Atersuit øverste etage noget musik, og fik lyst til kigge op til dem. Da de nåede døren kunne han høre nogen der råbte, og T2 ville ikke ind. Mellem 2. og 3. sal sad de på trapperne og dral øl, og han røg en smøg. Lige pludselig gik T1 ned ad, han stille en hel øl på gulvet ved siden af døren og gik ind i gangen, det var X1 og naboens lejlighed. Da T1 ikke kom ud igen, tog T2 den øl og gik hjem, Da han kom hjem så han at det snart var midnat. T2 påstod, at han ikke var med til drabet, og forklarede på ny at han hentede øl for X1 2 gange. Og da han havde lånt penge af X1 købte han

5 5 selv øl i Atersuit Spar. Han købte 10 øl til X1, og 10 til sig selv. Anden gang han tog afsted havde han 500 kr. med. Dengang de sad på trapperne i Atersuit gik de ikke ind til X1, da han mente at X1 måtte være gået i seng. X1 plejer at have sine penge under puden. T2 ved ikke hvor mange penge X1 havde. I dag kan han ikke huske sine forklaringer dengang i juli 2016, da tilbageholdensen tog hårdt på ham og varede længe. Han har ikke talt med T1 efter X1 afgik ved døden. Forespurgt af sin forsvarer, forklarede han, at han lærte X1 at kende gennem sin kæreste. X1 er nem at tale med, og er en støttende person. Og han plejer at låne penge fra X1, og fik aldrig afslag eftersom han altid betalte pengene tilbage. Når X1 har drukket kan han ikke komme op at stå og bliver siddende på sengen. Når han skal lade vandet hjælper han ham ved at hente en spand ude på toilettet så han kunne lade vandet der. Således hjælper tiltaltes kæreste X5 også ham med at tisse. Den dag den 27. juli 2016 hjalp tiltalte ham med at tisse i spanden, og skyldede den ud på toilettet og vaskede sine hænder, men tørrede dem ikke, da håndklædet var beskidt. Dengang, dagen efter han hørte om at X1 har taget sit eget liv tænkte han, at det ikke kunne passe, X1 vil ikke tage sit eget liv, der må være noget der er galt. Dengang efter han var kommet hjem spurgte han sin far der sad ved siden, om han ikke kunne låne hans mobil, og faren lånte ham sin mobil, og han ringede til X5, der så kom om torsdagen fra Nuuk ved 14 tiden. Da V3 kom hjem til X1 og inviterede T1, gik de over til V3. Han har kendt T1 siden teenage årene og har arbejdet sammen med ham i Inuusuttut Sulliviat. T1 s storsøster er også T2 s søster fra sin fars side. T2 og T1 er glade for hinanden og kan hygge sig sammen. Den aften / nat var han ret beruset, måske ca, 7-8, hvis 0 er ædru og 10 hvor man druksov. Da han ved tiden tog hjem for at rulle smøger havde han måske sovet / blundet lidt, men kan huske resten af hele aftenen. Han gik over til X3 inden kl 18. Han hentede øl for X1 ved 19 tiden. Da de var hos V3 var de 4. Han kan huske resten af aftenen, de gik fra V3 ved ca. 23 tiden. Han kender T1 s vaner, den aften var T1 stille og rolig, var beruset 4-5. T1 har med at fortælle om spændende ting, og de hyggede sig. Da T2 fandt ud af, at han ikke havde spist i flere dage, gav han ham penge til mad samt returflasker. Det fortalte T1 ved tiden, mens X2 stadig var der, og omkring det tidspunkt gik T1 for at hente kartofter. Han ved ikke om T1 spiste noget, men da han kom havde han spist. Han hørte ikke om T1 sagde noget da han skulle gå ind i X1 gang. Da han kom hjem var hans far gået i seng, han brugte sin fars telefon og ringede til X5 omkring midnatstid. Den nat spillede han høj musik, og den nat kom der en fra Atersuit og bankede på døren og bad ham om at skrue ned, han kan ikke huske navnet. Han skruede lidt ned for musikken, men spillede til kl den var 4. T2 s far var gået i seng inde i sit værelse, og da han vågnede op første gang ved 8 tiden om morgenen så han ham ikke. Anden gang han vågnede ved 11 tiden var faderen gået. Dengang han vågnede ved 11 tiden blev han hjemme, indtil om fredagen. T2 og T1 havde ikke haft uoverensstemmelser.

6 6 ******** Den 8. marts 2017 kl holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd var og. Tolk var. Retten behandlede sagl.nr. QAA-ILU-KF Anklagemyndigheden mod T1 Cpr.nr Ilulissat QAA-ILU-KF T2 Cpr.nr Aasiaat V4 forklarede på grønlandsk, at ilumoortoq aasak juli-mi X1 toqusimasoq nassaarisimallugu. Ullup qeqqaraangami X1 alakkaruiaannarpaa aammalu ulloq taanna taamaaliorpoq. Isilerami kasuttoqqaarpoq akisoqanngimmaat matulu paarnaarsimanngimmat isrpoq. Iserami takuaa X1 anartarfimmi uppeqqasoq. I4 tupappoq annilaarluni ikiortissarsiorlunilu. Qujanartumik ikiorneqarpoq. Ambulance-t tikiukkamik X1 misissoreeramikku oqarput X1 issorareersimasoq. I4 Atersuit -mi najungaqarpoq, X1-ip inigisaata ataani. Ulloq 27. juli 2016 unnuakkut X1-imiik nipiliortumik tusaasaqanngilaq. Aqanguani ullaakkut suliartorpoq. Ullup qeqqanut X1 alakkartuaannarpaa, alakkarlugulu. 27. juli 2016 X1 oorisiffiani takuaa. Soraaraangami X1-imut isertuaannarami ualikkut aamma ulloq taanna alakkarpaa. Alakkaramiuk isersimapput U2 aamma U1. Taakku isersimasut U2, U1 aamma X1 tamarmik amaajataarput, amaarput.

7 7 Iserfia kamaassimatoqarfiorpasinngilaq. X1 eqqumavoq aamma ilisimannittup oqaloqatigivaa. Arfininngunngitsoq nammineq ingerlavoq pisiniarfiliarami baajat matunnginnerini. Uterami Atersuit -ip silataani tummeqqani X1 naapippaa naatsiiarsiniartorooq. Nammineq iniminut iserami aneqqinngilaq. U2-p illersuisuanit apersorneqarluni nassuiaavoq ulloq taanna 27. juli ullup qeqqanut aammalu soraarami X1 alakkarsimallugu. Soraarami X1-imiippoq 1-timigajak. Isersimanerata nalaani oqqattoqanngilaq. Anigami U2 anereersimavoq, U2-lu uteqqinnera takunngilaa. 28-ani U2 takunngilaa. 27-ani pisiniarfiliarami arfininngulersoq X1-imut iseqqinngilaq. V4 forklarede på grønlandsk, at det var rigtigt at han i juli fandt X1 der var død. Han kigger altid hjem til X1 i sin frokostpause og han gjorde det også den dag. Da han skulle ind bankede han på døren, men ingen svarede, men døren var ikke låst, så han gik ind. Da han kom ind så han X1 der lå ude i badeværelset. V4 blev forskrækket og tilkaldte hjælp. Og der kom gudskelov også hjælp. Da ambulancen kom og X1 blev undersøgt, sagde de, at X1 allerede var blevet stift. V4 bor i Atersuit, lige neden under X1. Den 27. juli 2016 om natten hørte han ingen larm fra X1 s lejlighed. Dagen efter om morgenen tog han på arbejde. Han kigger altid op til X1 under sin frokostpause, og kiggede op til ham. Han så X1 den 27. juli 2016 hvor han har fået penge. Når han har fyraften går han altid ind til X1 og gjorde det også den dag. Da han kiggede ind var T2 og T1 til stede. De tilstedeværende T2, T1 og X1 var alle meget berusede. Da han kom ind, så der ikke ud som om, der har været tumult. X1 var vågen og V4 talte med ham. Han gik inden kl 18 inden ølsalget lukkede. Da han kom tilbage mødte han T1 uden for Atersuit, han sagde, at han skulle hente kartofler. Da han kom hjem til sig selv, gik han ikke ud igen. Adspurgt af T2 s forsvarer, forklarede vidnet, at han den dag den 27. juli til frokost og til fyraften havde kigget ind til X1. Da han havde fyraften var han hos X1 i næsten 1 time. Der var ingen skænderier mens han var til stede. Da han gik var T2 gået, og han så ikke om T2 kom tilbage. Han så ikke T2 den 28. Da han gik for at handle lige inden kl 18 den 27. kom han ikke ind til X1 igen.

8 8 V5 forklarede på grønlandsk, at X1 gange-qatingalugu. X1 aningaasarsisimatilluni nipiliortuaanarpoq. Aqanguani ullaakkut anisarpoq puiaasaaqqanik utertitsiartorluni. Tusaasuaannarpaa tassami gangimi matu matusarami sakkortuumik matujuminaakkami, X1- illu matusuaannarlugu. Unnuk taanna 27. juli 2016, angerlarpoq qulip missanni, kammalaatimini nereriarluni, arpariarluni, aatsaat angerlarpoq. Angerlarami maluginiarpaa X1 nipeqanngitsoq. Piffissap taamaalinerani nipiliussangaluarpoq, aniaqataartoqarluni isertaqattaartoqarlunilu. Uffarsinnarluni tusaavaa baajat puukorpaluk affalerminiik. X1-ip inaaniik baajat puukorpaluppoq. Eqqaamanngilaa X1 26. imaluunniit 27. juli 2016 takullugu. Ulloq 27. juli 2016 ullaakkut uffarsinnarluni suliartorluni aningami aatsaat unnukut qulit missanni angerlarpoq. Baajat puukui X6-ip assilisimavaai unnukkut, naluaat kiap piginerai. Taakku matup gang-ip matuata eqqanut ilineqarsimapput. Unnuakkut I5 matua ammarneqariaraluarpoq, kisianni alakkanngilaat. Ullakkut suliartortarpoq arfineq marlunut, arfineq marlullu qeqqata missaani anisarpoq. Taamani angutaatini ineqatigivaa. Angutaataa soraatsiannarluni iserpoq. V5 forklarede på grønlandsk, at hun bor i samme opgang som X1. X1 larmer altid når han har fået penge. Dagen efter plejer han at gå for at aflevere returflasker. Hun hører ham altid gå, da døren ikke kan lukkes ordentlig og skal smækkes kraftigt for at blive lukket, og X1 lukker altid døren. Den aften den 27. juli 2016 tog hun hjem ved 22 tiden efter at have spist hos en kammerat, og hun løb en tur før hun tog hjem. Da hun kom hjem lagde hun mærke til, at der var stille hos X1. Omkring det tidspunkt plejer der at være larm, hvor folk kommer og går. Efter hun havde taget et bad, så kunne høre raslen af tomme flasker fra X1 s lejlighed. Hun kan ikke huske om hun så X1 den 26. eller den 27. juli Hun tog i bad den 27. juli 2016 og gik på arbejde, og kom ikke hjem før kl den var ca. 22 om aftenen. X6 havde taget billede af returflaskerne om aftenen, de ved ikke hvem det tilhører. Det var blevet lagt ude i gangen ved døren. Om natten var der nogen, der prøvede at lukke vidnets dør op, men de kom ikke ud for at kigge. Hun tog på arbejde kl 7 om morgenen, hun plejer at gå hjemme fra omkring Dengang boede hun sammen med sin kæreste. Kæresten kom hjem lige efter fyraften.

9 9 V6 forklarede på grønlandsk, at taamani sunaaffa politiit U1 ujartoraat. Taamani unnuakkut ilisimannittup U1 naleqqap eqqani napippaa. U1 ataasitorpoq nuannaarpoq namminerlu oqaloqatigilaariarlugu ingerlaqqippoq, U1 Naleqqamut iseqqippoq. U1 naleqqamut isermat ilisimannittoq illoqarfimmut ingerlavoq. U2 unnuk taanna takunngilaa. Aperineqarluni U1 unnuk taanna pissusaa allaanerunersoq, ilisimannittoq nassuiaavoq U1 allaaneruneranik maluguniagaqarani, U1 qiimavoq. I6 U1 inuusuttuaraallutilli nalunngisarivaa. Taamani U1 napikkamiuk atisarisai maluginianngilai. X1 toqutsereersoq napikkamiuk ippigisaqanngilaq. Ilisimannittup nassuiaatigeqqippaa U1 unnuakkut 27. juli 2016, naleqqap eqqaani napissimallugu. V6 forklarede på grønlandsk, det viste sig dengang, at politiet ledte efter T1. Dengang mødte V6 T1 ved Naleraq. T1 drak en øl og var glad, og han talte lidt med ham og gik videre, T1gik ind i Naleraq. Da T1 gik ind i Naleraq gik vidnet ind ad mod byen. Han så ikke Isak den aften. Adspurgt om T1den aften opførte sig anderledes, forklarede V6, at han ikke lagde mærke til om T1 var anderledes, T1 var i godt humør. V6 har kendt T1 siden han var teenager. Da han mødte T1 lagde han ikke mærke til hans tøj. Han fandt intet unormalt efter X1 var blevet slået ihjel. V6 forklarede igen, at han havde mødt T1 den 27. juli 2016 om natten ved Naleraq. V7 forklarede på grønlandsk, at taamani unnuakkut 27. juli 2016 angerlarsimalluni, unnuakkut U1, immaqa unnuap qeqqata aammalu ataatsip missanni isertoq. Isumaliorpoq U1 pulaartoq. U1 amaarpoq amaangaatsiarluni. U1-ip qarliini qattunerarmagit qarlissaanik tunivaa. Qarlikui igipaat eqqaavimmut. I7 eqqaamanngilaa qarliit qanoq ittut tuniunnerlugit. Unnerluussisusaasunik aperineqarami aningaasanik U1 tunniussinersoq, taanna apeqqut akerusunngilaa. Taamani U1 tukkuvoq I7-kkunni. Ullakkut iteramik I7-ip U1 igiaqatigivaa Nammaarfimmilu

10 10 avissaarput, eqqaamanngilaa qassip missaaniunnersoq. U1-ip unnuaq taanna sulerisimanerluni eqqaanngilaa. V7 forklarede på grønlandsk, at om natten den 27. juli 2016 var han hjemme, og om natten mellem kom T1 ind. Han troede T1 kom på besøg. T1 var beruset, han var ret meget beruset. T1 sagde, at han var træt af sine bukser, og gav ham et par. De smed hans gamle bukser ud i skraldespanden. V7 kan ikke huske hvilke bukser han gav ham. Forespurgt af anklagemyndigheden, om T1 afleverede penge, vil han ikke svare på det spørgsmål. Dengang sov T1 hjemme hos V7. Da de vågnede næste morgen fulgte T1 med ham, og de skiltes ad i Nammaarfik, han kan ikke huske hvad klokken var. T1 kunne ikke huske hvad han havde lavet den nat. V8 forklarede på grønlandsk, at eqqaamanagu U1 imminut qanga pulaarnersoq. I8 nasssuiaavoq nammineq puigortunngornikuulluni. Pulaarmat ullua eqqaamanngilaa. Ulloq 4. august 2016 politiiniik apersortikkami nassuiaatini tusartinneqarmata taamatut nassuiaasimanerluni eqqaamanngilaa. Queqarpoq taannalu paarnaarsaateqarpoq. Taanna paarnaarsaat mapperneq sapileramiuk vice vært-imut kipitinnikuuvaa kisianni eqqaamanngilaa qangarpiaq. Ajoraluartumik nammineq puigortunngornikuuvoq. V8 forklarede på grønlandsk, at hun ikke kan huske hvornår T1 kom på besøg hjemme hos dem. V8 forklarede, at hun var blevet senil. Hun kan ikke huske datoen, hvor han var på besøg. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4. august, kan hun ikke huske, at hun har forklaret således til politiet. Hun har en skur med lås i. Og da hun ikke kunne åbne den lås, havde hun fået viceværten til at klippe den over, men kan ikke huske hvornår. Desværre er hun blevet senil.

11 V3 forklarede på grønlandsk, at ullaakkut isikkarnup missaani anaanakuminukarsimalluni. Anaanakkunilu ataasitoqatigiipput ullukkut. V3 nulia ataatsinut soraarpoq. Ullukkut amaangaatsialereerluni anaanakkumini ilaquttani assilivai. Ullukkut ananakkuni pisiniutillattaavai baajanik. Taami Atersuit -miipput. 11 Naluaa I3 qassip missaani silaarussimanerluni. Sofami sinilersimavoq. Naluaaluunniit assiliigami nalunaaqutaq X1 ilisarisimanngilaa aammalu naluaaluunniit sumi ineqarnersoq. U2 ilisarisimavaa Atersuit -miikkallarmat imeqatiginikuuvaa. Angerlarami anaanani ilangalungu qaatusimavoq. Naluaa qassip misaaniunersoq. 27. juli 2016 U1 naapinnerlugu eqqamanngilaa. Ullukku pisiniussisaqattaarpoq. Ualikkut aamma pisiniussivoq. X7 pisiniaqatigisimanerlugu naluaa/eqqaamanngilaa. Aamma atersuit Spar-imi U1 qulip qeqqata missaani napissimaneranik eqqamasaqanngilaq. Ualikkut silaaruppoq unnuup sinnera eqqamanngilaa. Eqqamanngilaa U1 aamma U2 imminniissimanerat. Eqqamanngilaa pulaartoqarsimanerlutik. V3 forklarede på grønlandsk, at han var taget hjem til sine forældre ved 11 tiden om morgenen. Og han og hans forældre drak sammen om dagen. V3 s hustru fik fyraften kl 13. Han var allerede ret beruset hjemme hos sine forældre, da han tog billede af sin familie om eftermiddagen. Om dagen hentede han øl for sine forældre. Dengang var de i Atersuit. V3 ved ikke hvornår han havde fået blackout. Han var faldet i søvn på sofaen. Han vidste ikke engang, at han havde taget et billede kl Han kender ikke X1 og ved heller ikke hvor han bor henne. T2 kender han, de har boet sammen i Atersuit. Da han gik hjem sammen med sin mor, var han ved sit fulde fem. Han ved ikke hvad tid det var. Han kan ikke huske, om han mødte T1 den 27. juli Om dagen hentede han flere gange øl for andre. Også om eftermiddagen. Han ved ikke om han har været afsted sammen med X7 for at handle. Og kan heller ikke huske, om han havde mødt T1 ved tiden i Spar i Atersuit. Han fik blackout om eftermiddagen og kan ikke huske noget resten af aftenen. Han kan ikke

12 huske om T1 og T2 har været hjemme hos dem. Han kan ikke huske om han har haft besøg. 12 V9 forklarede på grønlandsk, at innereerlutik tussaalersimavaat nipitoorujummik nipilersortoqartoq. Paasiniarpaa suminngaanernersoq anillalluni, paasivaalu U2 matu qiviinarlugu nipilersortoq, nipilersuutit nipittornissaat tamaat. Iserami takuaa U2 natermut issiasoq nipilersuutit saallugit, soorlu silarsuaq allamiittoq. Nipilersuutit nipikillisaataat nassarineq sapileraluarlugu U2-p V9 takugamiuk nipikillivaa. Nipikillimmagu naammineq imminnut iseqqippoq. Kinguninngua aamma taamarujuk nipittoqqippaa, kammaammerlunilu iserfigeqqippaa, oqaluullugu nipikillequllugu. U2 kammaamerpasilluni I9 ornippaa I9-llu U2 aaliagertariaqarlugu iikamut tuttillugu. Qujanartumik U2-p ataataa iniminiik anillappoq immaqa U2 nilliasoq tusasimallugu. U2-p ataatani takugamiuk eqqissivoq. I9 imminnukarpoq nipilersortumillu tusaasaqaqqinngilaq unnuak taanna. U2 taamani amaarpoq. Sivisuumik nabo-rinikuugamiuk nalunngilaa pissuserisartagaa amaaraagami imaluunnit qaatusimagaagami. Unnuaq taanna U2-p atisai malugunianngilai qanoq innersut. Unnuk taanna ulloq 27. juli 2016 nalunaaqutaq arfinnup eqqaaniik unnuap qeqqata tungaanut U2 takunngilaa. Ullaaku tallimap missaani I9 taxarluni aallartarpoq. Eqqaaqqippaa siullermik iserami U2 soorlu silarsuarmi allamiittoq. V9 forklarede på grønlandsk, at de var gået i seng, da der lød meget højt musik. Han gik udenfor for at lokalisere, hvor lyden kom fra, og han opdagede, at det var T2, der spillede højt musik, med døren på vid gab, og for fuld skrue. Da han kom ind, så han T2, der sad på gulvet vendt mod musikanlægget, og så ud som om, at han var i en helt anden verden. V9 kunne ikke finde knappen, der skruer ned, men T2 opdagede V9 og skruede ned for musikken. Og da han skruede ned, gik V9 ind til sig selv igen. Der gik ikke særlig lang tid, så skruede T2 op igen, vidnet blev sur og gik ind til ham igen og sagde til T2, at han skulle skrue ned. T2 blev gal og gik over mod vidnet truende. V9 måtte tage fat i ham og fastholdt ham op mod væggen. Gudskelov kom T2 s far ud af soveværelset, hvor han nok havde hørt T2 råbe og skrige. Da T2 så sin far, faldt han til ro. V9 gik ind til sig igen, og resten af natten hørte han ikke høj musik. Dengang var T2 beruset. Eftersom V9 har været nabo med T2 i lang tid, så kender han

13 13 hans væremåde når han er beruset og når han er ædru. V9 var ikke opmærksom på T2 s påklædning den nat. Den aften den 27. juli 2016 mellem 18 og midnat så han ikke T2. V9 plejer at køre afsted med sin taxakørsel ca kl 5 om morgenen. Han bemærkede igen, da han første gang kom ind til T2, virkede han som om, at han var helt i en anden verden. ******** V1 forklarede på Grønlandsk, at maani ansalt-erluni U1 oqaloqatigisarsimallugu, taassumalu allattukkani V1 takutinnikuugai. I1 nassuiaavoq U1 oqarnikuusoq piliaminut pasisaaffimminut kisimiissimalluni. Tassa imannak paasillugu pasisaaffini kisimi suliarisimagaa. U1-ip toqutsinermik eqqaasaqanngilaq aamma U2-p atia taanngilaa oqaannarpoq kisimiissimalluni. U1 oqarnikuuvoq Aasianni pasisaaqateqarluni kisianni taanna ilaangitsoq. I1-ip kingorna Aasianni tigummisaalluni tigummisaasoq U2 naapippaa, taannalu Ilulissani pisumut pasisaanerarmat paasivaa U1-ip taanna pisimagaa. I1-ip U2 oqaluttuuppaa pisimasumik. Anstalt-imi tigummissaasut imminnut pulaaqattaartarput taamanilu Ilulissani tigummisaalluni U1-ip allattungaai I1-ip takujumasimavaai, taakkulu imaqarput U1-ip inuunermi qanoq inissisimaneranik. Taamanikkut I1-ip vagt-it oqaluuppai U1 ikiortariaasoq. I1-ip U1 kingorna oqaloqatigeqqinnikuunngilaa. U1 taamani atimik taasaqanngilaq. V1 forklarede på Grønlandsk, at han havde haft nogle samtaler med T1, mens han var anbragt på anstalten her i Ilulissat. T1 havde vist ham, hvad han havde skrevet ned. V1 forklarede, at T1 havde sagt, at han havde været alene om sin handling i sigtelsen. Forstået således, at han havde handlet alene i sigtelsen. T1 nævnte ikke noget drab og T2 s navn blev heller ikke nævnt, blot sagde han, at han var alene. T1 havde sagt, at der var en medsigtet i Aasiaat, men at vedkommende ikke havde medvirket. Senere, da V1 var tilbageholdt i Aasiaat, mødte han tilbageholdte T2, og da vedkommende fortalte, at han var sigtet for noget, der var sket Ilulissat, så forstod han, at det ham som T1 mente. V1 fortalte T2 om episoden. De anbragte i anstalten kan besøge hinanden, og dengang V1 var anbragt i Ilulissat, havde han bedt T1, om at se, hvad havde han havde skrevet. Brevet

14 indeholdt hvordan T1 var stillet i sit liv. Dengang fortalte V1 vagten om det, og sagde, at T1 havde brug for hjælp. V1 har sidenhen ikke talt med T1. Dengang nævnte T1 ikke et navn. 14 Uunnerluutigineqartoq U2 ilisimannittup nassuiaataanut ippigisaqanngilaq. Taannami I1-ip Aasianni anstalt-imiillutik U2 oqaluttuuppaa Aasiannigooq pasisaaqateqarluni ilanngikkaluartoq U1-ip ilaatissimagaa. Atinik eqqaasaqanngilaq. Tiltalte T2 havde intet at bemærke til vidnets forklaring. V1 havde fortalt ham mens de var i anstalten i Aasiaat, at han havde en medsigtet i Aasiaat, der ikke medvirkede, men som T1 havde påstået at han medvirkede. Der blev ikke nævnt navne. Nal U1 oqariataarpoq taamani U2 Aasianniittoq nalullugu. Eqqartuussisup U1 aperivaa oqaaseqarusunnersoq, U1-lu oqaaseqarusulluni nalunaarpoq. Nassuiaavoq taamani toqutsinermi U2 ilaasoq. Taamani eqqaamarpianngilaa amaarpallaalaarami. U1-ip U2 oqarfigivaa filmilioqqullugu. U1-ip X1 siullermik igamik anaagamiuk sapiillisimalluni. Taakku eqqartuussivimmi nassuiaatiginikuusai ilumoorput. U2-p ikorpaa X1 anartarfimmukaakkamiuk. Palloqqatillugu eqquppaat. Kiinaa aaginnaammat U1 eqqarsarpoq salinniarlugu. Nivingasoq imermik seqqarpaa, immaqalu imeq kiappallaarsimalluni, taava ledning kittorarpoq, X1-ilu natermut anartarfimmi nakkarluni. U2 X1-ip nakkarnerata nalaani paarleerakasimmiippoq. Unnuaq taanna politeeqarfimmut sianerpoq, politeeq arnaq oqaloqatigalugu. Aamma politiit takkummata naapikkamigit tupappoq, kisianni tigusarinngilaat. Suli X1 anaalernagu U2 apersorpaa inummut suna annernarnerpaajunersoq. Politiit kikkut takkuttut eqqaamanngilai. Kingorna U2-lu I3-ikkuliarunarput. Filmiliaq taanna X8-mut takutinnikuuvaa pingitsaalillugu. Mobilini takoqqinnikuunngilaa, aamma tammaagaluaramiuk tupaqqagami. Pisoq naluaa unnukkuunersoq imaluuniit unnuap qeqqata missaaniunnersoq. Illersuisuminik aperineqarluni nassuiaavoq ilumoortoq politiinut sianersimalluni aammalu

15 15 politiit takkussimasut, tassami nassuiaammat taamani assut tarnilulluni assullu amaarluni. U1-ip piviusuunerarpai nassuiaatini, politiinut sianersimalluni, aammalu politiit takkuttut X1- illu inaanut iserlutik. Taamani mobilia politiit tigunikuuvaat. Taamani ualikkut X1-imiillutik X2-p isersimanera eqqaamavaa. X2-p toqutsineq takunngilaa. Opgang-imi aniartorluni X2 takuaa. Taamani U1 saliisinnarluni anivoq. Unnuk taanna I3 X1-ip inaanut takkuppoq taavalu pingasuullutik I3, U2 aamma U1 I3- kkuliarput arfernup kingorna immaqa qulaaluat eqqani. I3-kkuliaramik X1 suli uumavoq. I3-kkuni sisamaapput, I3, I3-p aappaa, U2 aamma U1. Aamma I3-p soraluaa isillatsiarpoq. Unnukkut qulip kingorna U2-kunniilaariarlutik. Tassani nassuiaasoq unnerluussisussaatitaasut nassuiaanera untsippaat, jurist-iminnut sianernialuni. U1 nassuiaaqqippoq, I3-kkunniikkamik X1 suli uumavoq. U2 U1-ip unnuk taanna qimanngilaa. U2 filmiliornikuuvoq. Allanik telefon-eqarpoq, pingasuupput, ataaseq politiit tigunikuuvaat. Taaku telefon-it ajaavani X9-miipput. Filmiliorami telefonimut filmiliorpoq, aammalu taanna filme blutooth-ikkut telefon-imut allamut nuunnikuuvaa. Amaarunnaarnikuulluni takugamigit annilaarnikuuvoq filmiliani takugamigit. Taamani X9-kkuni tigusaavoq, aamma allap tigusarivaat. Taakku telefonit X9- kkunniissapput. Filmiliai tamarmik taakkunani telefon-iniipput. Susassaaleqileraangami film-iliortarpoq sukisaarsaatigalugu. X1-ip inaani immiussaqarnikuuvoq. Taamani U2 nalakkerpaa film-ilioqulugu. Taamani X1 siniffianut qimaannarniannginnamiuk anartarfimmukaappaat salikkusullugu. X1 taamani piuminaappoq qituttuinnagami. Ledning-imut nivinngareerlugu imermik seqqaramiuk salinniarlugu ledning-i kittorarmat nakkarpoq. U1-ip saliilluni eqqamavaa. Kisianni aana tupinnaqutaa imminut isigigami. Silamukaatigalugu saliilluni atornikuusani annippai. U2-lu ikioqatigiilutik ini salippaat. U2 aamma anillaqqasoq eqqaamavaa aamma anartarfimmut meriarnera eqqaamavaa. U2-p X1 anaalinngilaa, U2-p ledning attunngilaa. U1-ip U2 filmiliortippaa. X1-imiik aningaasanik tigusaqarnerluni eqqamanngilaa. Eqqamavaa I7 200,00 koruuninik tunillugu, taakkulu X1-iminngaaneersinnapput. I3-kkunneereeramik kingorna X1 toqutaavoq. X1 siniffimminniittooq toquppaa. X1 anaalileramiuk eqqumavoq.

16 16 Allanut oqaluttuarnikuunngilaq. I7-kkunnukarpoq U2-kunniik. Eqqamavaa V6 naleqqap eqqaani napillugu. Eqqamanngilaa oorinik allanik X1-imiik tigusisimanerluni. Unnuk taanna amaangaatsiarpoq artuleqqasimavorlu X1-imi aamma U2-kunni sivikitsumik. X1 toqukkamiuk U2 inerterineranik tusaasaqangilaq. Naleqqameereerami V7-ikkunnilu X1-ip inaanut uteqqinngilaq. Naleqqamukarami U2 ilaginngilaa. Toqutsereerluni naleqqamukarpoq. Taamani qasoqqavoq assut innarfissaqaraluarunilu sineriaannaalluni. Unnuk taanna aamma umiatsiamut innariartorpoq. Naleqqamukarpoq X1-imi atisarisimasani atorlugit. U1-ip illersuisuata piumasarivaa taaku U1-ip massakkut nassuiaataa toqqammavigalugu unnerluussisussaatitaasut misissuisariaqartut, soorlu politiinut sianersimanerarpoq aamma politiit takkussimanerarpai. Telefonit X9-miittut ujarneqartariaqarput aammalu arnaatikua X8 apersorneqartariaqarluni, tassami U1 nassuiaammat arnaatikuminut pinngitsaalillugu videoliani takutissimanerarmagu. Aamma misissorneqartariaqarpoq politiit Atersuit -mut takkussimanersut unnuk taanna 27. juli U1 nassuiaavoq X1-imut majuarlutik politiinut sianerluni siunertani oqaatigalugu ilumoornerarluni, tassa X1 toqunniarlugu. Taanna oqaluussaa arnaavoq, Telefon. Taakku telefon-it marluk Sony Ericsson-iupput. U1-ip taakku telefon-it politiit misissuinissaat akuerivaa. Kl sagde T1 lige pludselig, at han dengang ikke vidste, at T2 var Aasiaat. Dommeren spurgte T1, om han vil udtale sig, og T1 meddelte, at han gerne vil udtale sig. Han forklarede, at T2 dengang medvirkede til drabet. Dengang kan han ikke rigtig huske det, fordi han var meget beruset. T1 sagde til T2, at han skulle optage film. Først havde T2 havde fået mod på at slå X1 med en gryde. Det han havde forklaret i retten er sandt. T2 hjalp til med at få X1 ud på toilettet. De fik ham ind med hans mave vendt ned. Hans ansigt var blodigt, og T1 tænkte, at han ville vaske ham. Han sprøjtede X1 med vand, mens han hang i røret og måske var vandet for varmt, fordi ledningen knækkede og X1 faldt ned på toiletgulvet. T2 var ude i gangen da X1 s krop faldt ned. Den nat ringede han til politiet, og talte med en kvindelig betjent. Og da politiet kom og hvor

17 17 han mødte dem, blev han forskrækket, men blev ikke anholdt. Inden han begyndte at slå på X1, så spurgte han T2, hvad der gjorde mest ondt på et menneske. Han kan ikke huske, hvem der kom fra politiet. Senere tog han sammen med T2 vist over til V3. Den filmoptagelse har han tvunget X8 til at se. Han har ikke set sin mobil siden, og han var også chokeret, da han ikke kunne finde den. Han ved ikke om episoden skete om aftenen eller ved midnatstid. Forespurgt af sin forsvarer, forklarede han, at det var rigtigt, at han havde ringet til politiet og politiet var kommet, og forklaret, at han dengang havde psykose og var meget beruset. T1 forklarede, at hans forklaringer var sande, at han havde ringet til politiet, og at politiet kom, og kom ind i X1 s lejlighed. Dengang tog poltiet hans mobil. Han kan huske, at dengang de var hos X1, at X2 var til stede. X2 så ikke drabet. Han var på vej ud af opgangen, da han så X2. Dengang gik T1 efter at have gjort rent. Den aften kom V3 hjem til X1, så gik de 3, V3, T2 og T1 sammen hjem til V3 efter kl 18, måske ved 21 tiden. Dengang de tog over til V3 var X1 stadig i live. De var 4 hjemme hos V3. De var V3, hans kæreste, T2 og T1. Og V3 s nevø kiggede et kort øjeblik ind. Om aftenen efter kl 22 var de et kort øjeblik hjemme hos T2. Mens han var ved at forklare, stoppede anklagemyndigheden hans forklaring, fordi han gerne vil ringe til sin jurist. Retten holdt pause. T1 forklarede videre, mens de var hjemme hos V3 var X1 stadig i live. T2 gik ikke fra T1 den aften. T2 optog filmen. Han har andre mobiltelefoner, han har 3, den ene har politiet taget. Disse mobiltelefoner ligger hjemme hos hans moster X9. Da han optog filmen, var det med mobilen, og den film har overført til en anden mobil gennem bluetooth. Efter han var blevet ædru og så sine filmoptagelser var han blevet chokeret. Dengang blev han anholdt hos X9, det var og anden, der anholdt ham. Disse telefoner må ligge hjemme hos X9. Og disse filmoptagelser er i de telefoner. Når han begynder at kede sig, plejer han at lave film som en hobby. Han har optaget noget i X1 s lejlighed. Han beordrede T2 til at optage film. Dengang ville han ikke bare efterlade X1 i hans seng, og fik ham ud i badeværelset for at vaske ham. X1 var dengang ikke til at have med at gøre, da han var helt slatten. Efter han havde hængt ham op i en ledning for at vaske ham, knækkede ledningen så han faldt ned. T1 kan huske, at han gjorde rent. Men det forbløffende var, at han kunne se sig selv. Han var på vej ud med at gøre rent og tog det han har brugt med ud. Han og T2 hjalp hinanden med gøre stuen ren. Han kan også huske, at T2 var gået ud, og han også huske, at T2

18 18 kastede op ude på toilettet. T2 slog ikke på X1, T2 rørte ikke ved ledningen. T1 fik T2 til at optage film. Han kan ikke huske, om han tog penge fra X1. Han kan huske, at han gav V7 200 kr., det kunne godt stamme fra X1. Det var efter, at de havde været hjemmet hos V3, at X1 blev dræbt. Han dræbte X1 mens han lå i sin seng. Da han begyndte at slå, var X1 vågen. Han har aldrig fortalt det til nogen. Hjemme fra T2 tog han hjem til V7. Han kan huske, at han mødte V6 ved siden af Naleraq. Han kan ikke huske om han tog andre penge fra X1. Den aften havde han været meget beruset, og havde druksovet hos X1 og et kort øjeblik også hjemme hos T2. Da han slog X1 ihjel, så hørte han ikke T2 formane ham til at lade være. Efter at have være i Naleraq og hos V7, så var han ikke vendt tilbage til X1 s lejlighed. Da han tog til Naleraq var han ikke sammen med T2. Han tog til Naleraq efter han havde slået ihjel. Dengang var han træt, og havde han haft et sted at ligge sig ned, så var han faldet i søvn med det samme. Den aften tog han ned til en båd for at ligge sig der. Han tog til Naleraq, iført det tøj han havde på, hjemme hos X1. T1 s forsvarer ønsker, at der skal foretages efterforskning ud fra T1 s aktuelle forklaringer. Eksempelvis havde han ringet til politiet og politiet var kommet. Telefoner, der ligger hjemme hos X9, må findes og hans daværende kæreste X8 skal forhøres, eftersom tiltalte forklarede, at han tvang sin daværende kæreste til at kigge på sine videooptagelser. Og det bør også undersøges, om politiet dengang kom til Atersuit den aften den 27. juli T1 forklarede, at mens de gik op til X1 ringede han til politiet og fortalte om sit formål med at slå X1 ihjel. Vedkommende han talte med var en kvinde, Telefon. De 2 mobiltelefoner er begge Sony Ericsson. T1 gik med til, at politiet kunne foretage efterforskning i disse mobiltelefoner.

19 19 Nicolaj Geisler

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

(rb

(rb 1 Den 30. august 2016 kl. 13:30 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq T/U forklarede på

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Den 5. marts 2018 kl holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisab

Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Den 5. marts 2018 kl holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisab Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Den 5. marts 2018 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne i retsplejelovens

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. august 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 030/18

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 22. marts 2018 kl. 0900, holdt Qeqqata Kredsret i Maniitsoq offentligt retsmøde. Kredsdommer var Ib Lennert Olsen.. Retten behandlede sagl.nr. QEQ MAN KS 1078-2017:

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 25. september 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

(rb

(rb 1 Ulloq 25. juni 2015 nal. 0900 Qeqaani Eqqartuussisoqarfik tamanut ammasunik eqqartuussivoq. Eqqartuussivimmi sulisarineqarpoq Sul.nr. QEQ MAN KS 0088-2015 Unnerluussisussaatitaasut Akerleralugu Unnerluussaq

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 21. december 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom Den 3. oktober 2017 kl. 0900 holdt Qeqqata Kredsret i Maniitsoq offentligt retsmøde. Kredsdommer var Ib Lennert. Retten behandlede sagl.nr. QEQ MAN KS 0138-2017 Anklagemyndigheden mod T1 Cpr.nr. 3911 Sisimiut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISOQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 31. oktober 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 097/18

Rohkem

(rb

(rb 4 Den 02. juli 2014 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat i offentligt retsmøde. Kredsdommer var Eleonora Steenholdt Mørch. Domsmænd var [..] og. Retten behandlede sagl.nr. QAA-AAS-KS-0280-2010

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

(rb

(rb UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET Den 15. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqa Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Tolk var. Retten behandlede

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 25. september

Rohkem

Dombog

Dombog EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Ulloq 16. november 2017 Eqqartuussisoqarfimmit Qeqqatamit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. marts 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.no. K 176/18

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr. 5508-97431-00132-17 aamma 5508-98610-00274-17 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 15. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami Eqqartuussivimmit

Rohkem

Rapid Dress.xlsx

Rapid Dress.xlsx Fuquay Varina Senter 24.75 Fuquay Varina Murdock 25.80 Cherokee Fire Pohlman 25.87 Team 1 Fuquay Varina Davis 26.43 Team 1 Blue Ridge Explorer Post 103 Bradshaw 26.52 Team 1 Fuquay Varina Conner 27.12

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr 1. AMETIKUDUMID / PROFESSIONAL KNITWEAR MEESTE VEST / MEN S VEST V- või O-kaelusega sirge joonega paksem või õhem vest. / V- or O-neck straight-lined vest in coarser or finer knitting. V-kaelusega õhem

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Dombog

Dombog Ulloq 13. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 1406/2017 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97642-0014-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Latebooker Holidays Vacation Rentals Call us: Mail us: Visit us: District Reso

Latebooker Holidays Vacation Rentals Call us: Mail us: Visit us:  District Reso Latebooker Holidays Vacation Rentals Call us: 082-338-0713 Mail us: bookings@latebookerholidays.com Visit us: www.latebookerholidays.com District Resort From Size Rate Mpumalanga, Schoemanskloof Sudwala

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem