Forslag til Lokalplan A26.1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Forslag til Lokalplan A26.1"

Väljavõte

1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A26.1 er offentligt bekendtgjort den

2 A26.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Aasiaat kommuneanut kommunep pilersaarutaa tapiliussaq ilanngullugu Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-p suliarineqarfia: Aasiaat Kommuneat Sanaartornermut Avatangiisinullu Allattoqarfik Postboks Aasiaat Oqarasuaat: Allakkasuaat: Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-mut siunnersuut Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit imi akuerineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-imut siunnersuut Kommunalbestyrelsimi imi akuerineqarpoq. Piffissami imit imut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-imut Siunnersuut tamanut tusarniaavigisanngorlugu saqqummiunneqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit imi akuerigallarneqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ulloq akuerineqarallarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Kommunalbestyrelsimit imi inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 inaarutaasumik akuersissutigisimasaq Naalakkersuisut Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 13 akuerereerpassuk tamanut nalunaarutigineqarsinnaavoq. Tamatuma kingornatigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 najoqqutaralugu ilaasutut illuliat sanaartukkallu suliarineqarsimasut inatsisiliorneqartutut naatsorsuutigineqalissapput. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 13 Naalakkersuisut imi akuerivaat. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A26.1 Kommuneplan for Aasiaat Kommune med tillæg Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiat Syd Lokalplan A26.1 er udarbejdet af: Aasiaat Kommune Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Aasiaat Telefon: Telefax: aasiaat@aasiaat.gl Forslag til Lokalplan A26.1 blev godkendt i Udvalget for Anlæg og Miljø den Forslag til Lokalplan A26.1 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den Forslag til Lokalplan A26.1 blev fremlagt til offentlig høring i perioden Lokalplan A26.1 er foreløbigt vedtaget i Udvalget for Anlæg og miljø den Lokalplan A26.1 er foreløbigt vedtaget i Økonomiudvalget den Lokalplan A26.1 blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Endeligt vedtaget Lokalplan A26.1 kan offentligt bekendtgøres, når Landsstyret har godkendt Kommuneplantillæg nr. 13. Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til Lokalplan A26.1 igangsættes. Landsstyret har den godkendt Kommuneplantillæg nr. 13. Lokalplan A26.1 er offentligt bekendtgjort den

3 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik IMARISAI INDHOLD Boligområde i Aasiaat Syd Nassuiaat... 2 A. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaqutaa... 2 B. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa... 2 C. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip angissusaa... 2 D. Pilersaarusianut allanut attuumassutit... 2 E. Teknikikkut atortut... 3 F. Tamanut saqqummiussineq inatsisitigullu sunniutit... 3 Pilersaarummut aalajangersakkat Illoqafiup ilaanut pilersaarutip siunertaa Immikkoortortap killilersornera Immikkoortortap atorneqarnera Illuliorfiup annertussusaa inissinneralu Sanaartukkat silatiminni ilusaat Aqqusernit biilinullu inissiisarfiit Teknikkikkut atortorissaarutit Nunamernit sanaartorfiunngitsut Nutaamik sanaartukkamik atuisinnaalersitsineq Sanaartorfigissaaneq Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip pisoqqap atorunnaarsinneqarnera Redegørelse... 2 A. Lokalplanens baggrund... 2 B. Lokalplanens formål... 2 C. Lokalplanens område... 2 D. Forholdet til anden planlægning... 2 E. Tekniske anlæg... 3 F. Offentliggørelse og retsvirkninger... 3 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Ubebyggede arealer Ibrugtagning af ny bebyggelse Byggemodning Ophævelse af ældre lokalplan... 9 Vedtagelsespåtegning Aalajangersakkap atsiorneqarnera Udsendelsesliste Nassiussivissat Hvad er en lokalplan Illoqarfiup ilaanut pilersaarut sunaana Ilanngussaq 1: Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip assinga. Bilag 1: Lokalplankort.

4

5 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT A. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaqutaa Ukiuni kingullerni amerlasuuni GU-mik ilinniarfiup sulisunut annertungaatsiartumik inissaaleqisimanera illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaqutaraa. Taamaattumik qaqqajunnap sanaartorfiunngitsup, GU-mik ilinniarfiup kitaa tunginnguaniittoq siunertamut tulluartuusinnaanera Kommunalbestyrelsip aalajangiussimavaa. Tamanna ilutigalugu sumiiffiusumi kollegialiorneq pisariaqartitatut pilersaarummik tunngaveqanngitsumik ingerlanneqarnera paasineqartariaqarpoq. Taamaattumik tamatuma inatsisitigut naapertuuttunngortinnissaanut pisariaqartitsisoqarpoq. Taamaattumik killeqarfik A26-mut illoqarfiup ilaanut pilersaarut manna maannakkut suliarineqarpoq. B. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa Nutaamik inissialiornissamut pisariaqartitatut pilersaarummik tunngavissiinissamik Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26 siunertaqarpoq. C. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip angissusaa Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik -mmiippoq kommunip pilersaarutaata immikkoortortaata ilaa A26 tamaat, immikkoortortallu ilaanut kommunip pilersaarutaata malittarisassiai tunngavigalugit illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaq suliarineqarpoq. D. Pilersaarusianut allanut attuumassutit Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip matuma nunami pilersaarusiorneq toqqaannartumik attuumassuteqarfiginngilaa. Kommunip pilersaarusiugaanera Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap qulakkeertittussaavaa nunaminertami ineriartortitsineq Kommunip pilersaarusiugaanerani isumassarsianut imarineqartut, tassaniillutittaaq kommunimi pilersaarusianut aalajangersakkat killigititaat malillugit sanaartorneq illuliornerlu, ineriartortinneqassasoq Kommunip pilersaarusiugaanerani siunertarineqartut malillugit. Kommunemut pilersaarutip tapiata nr. 13-p kommunemut pilersarummi killigititaasut allanngortissavai, taamaalilluni sumiiffik qitiusumik atorneqartussatut allassimareerluni inissiaqarfissatut atorneqalissaaq. REDEGØRELSE A. Lokalplanens baggrund Baggrunden for lokalplanen er, at GU skolen i de sidste mange år har haft et større boligbehov til personalet. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at det ubebyggede fjeld, som ligger umiddelbart vest for GU-skolen kan være egnet til formålet. Samtidig må det konstateres, at opførelse af en kollegiebygning i området er i gang uden det nødvendige plangrundlag. Der er således behov for at lovliggøre denne. Derfor er nu udarbejdes denne lokalplan for rammeområde A26. B. Lokalplanens formål Lokalplan A26.1 har til formål at skabe det nødvendige plangrundlag for opførelse af ny boligbebyggelse. C. Lokalplanens område Lokalplan A26.1 Boligområde i Aasiaat Syd omfatter hele kommuneplanens delområde A26, og lokalplanen er udarbejdet på grundlag af kommuneplanens bestemmelser for delområdet. D. Forholdet til anden planlægning Landsplanlægning Denne lokalplan berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplanen Det er lokalplanens formål at sikre, at udviklingen i området foregår i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag og indhold, herunder at sikre, at bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Med Kommuneplantillæg nr. 13 er ændret på rammebestemmelserne i kommuneplanen i kraft af, at områdets formål går fra center- til boligformål.

6 NASSUIAAT REDEGØRELSE Nunaminertaq kommunimi pilersaarutip A26-ani aalajangersakkunut ilaavoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut C miit atuuttoq illoqarfiup ilaanut pilersaarutip 26.1-p atuutilerneratigut atorunnaarsinneqassaaq. Nassiussanut puut Nassiussanut puunik ilioqqaanermut inissiinermullu Kommunalbestyrelsip akuerisamisut malittarisassiai Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 13-ip killeqarfigisaasa iluini aamma atuutissapput. Angallatinik inissiineq Angallatinik inissiinermut qaqugumulluunniit atuuttutut malittarisassiat Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 13- ip killeqarfigisaasa iluini aamma atuutissapput. Qimmit Aasiaat Kommuneani qimmerisanut qaqugumulluunniit atuuttussatut malittarisassiat Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 30-p killeqarfigisaasa iluini aamma atuutissapput. Nunatap ingerlanneqarnera Nunatamik ingerlatsineq pillugu kommunip pilersaarusiugaanerani aalajangersakkat nalinginnaasut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiamut atuupputtaaq. E. Teknikikkut atortut Sumiiffimmi sanaartortoqareerpat tamakku pisortat erngup aqqutaataannut, innaallagissamut aqqutaataannut kuuffiussuaataannullu atassuserneqassapput. F. Tamanut saqqummiussineq inatsisitigullu sunniutit Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-mut siunnersuut Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit imi akuerineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-imut siunnersuut Kommunalbestyrelsimit akuerineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1-mut siunnersuut piffissami imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq. Nunaminertanik atuinermik pilersaarusiornermillu Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarusiaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq, nal. nr. 39-mit imeersumit aamma nal. nr. 43, imeersumit allanngortinneqartumit, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuutit saqqummiunneqarnissaat pillugit 19, tassunga ilanngullugu siunnersuutip saqqummiunneqarfissaata sivisussusaa aamma illoqarfiup ilaanut pilersaarutit inatsisitigut sunniutaannut 28 aamma 29 najoqqutaralu- Området er omfattet af bestemmelserne i kommuneplanens rammeområde A26. gældende Lokalplan C11 fra 1997 ophæves med ikrafttrædelsen af Lokalplan Containere De af Kommunalbestyrelsen vedtagne bestemmelser for placering og opstilling af containere vil også være gældende inden for rammeområderne i Kommuneplantillæg nr. 13. Bådoplæg De til enhver tid gældende bestemmelser for bådoplæg vil også være gældende inden for rammeområderne i Kommuneplantillæg nr. 13. Hundehold De til enhver tid gældende bestemmelser for hundehold i Aasiaat Kommune vil også være gældende inden for rammeområderne i Kommuneplantillæg nr. 30. Arealadministration Lokalplanen er omfattet af de generelle bestemmelser, der er fastlagt om arealadministration i Kommuneplanen. E. Tekniske anlæg Bebyggelse tilsluttes offentlig vandforsyning, elforsyning og kloak, når disse er etableret i området. F. Offentliggørelse og retsvirkninger Forslag til Lokalplan A26.1 blev godkendt i Udvalget for Anlæg og miljø den Forslag til Lokalplan A26.1 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den Forslag til Lokalplan A26.1 er fremlagt til offentlig høring i perioden Fremlæggelsen sker i overensstemmelse med Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, som er ændret af bek. nr. 39 af og af bek. nr. 43 af , 19 om offentliggørelse af lokalplanplanforslag, herunder varigheden af offentlighedsperioden for forslaget og 28 og 29 om lokalplaners retsvirkning.

7 NASSUIAAT REDEGØRELSE git saqqummiussisoqarpoq. Atuuffiugallartut Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuut tamanut saqqummiunneqaraangat nunaminertat, sanaartukkat pilersaarusiamut siunnersuummut ilaasut atorneqartassanngillat imaluunniit sanaartorfigineqartassanngillat pilersaarutip inaarluni imaanut naapertuutinngitsumik. Atuuffiugallartut atuupput illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap inaarutaasumik akuerineqarnissaata tungaanut sivisunerpaamik saqqummiunneqarneranit ukiumi ataatsimi. Maalaaruteqarfissaq qaangiuppat maalaaruteqartoqarsimanngippallu, Kommunalbestyrelse pisinnaatitsisinnaavoq, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuummut atappat, atorneqarnissaannut sanaartorfiunissaannullu akuersisinnaalluni, atuinissaq sanaartornissarluunniit illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuummut naapertuuttuuppat. Atuuttussanngortitsivinneq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut inaarutaasumik kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimappat tamanullu saqqummiunneqarluni nunaminertat, illut sanaartukkallu allat illoqarfiup ilaanut pilersaarummiittut taamaallaat atorneqarlutillu sanaartorfiusinnaapput illoqarfiup ilaanut pilersaarutip aalajangersagartaanut naapertuukkunik. Pissutsilli immikkut ittut aalajangersimasut atuutsillugit pingaaruteqannginnerusutigut immikkut akuersisoqarsinnaavoq. Sanioqqutsinerni pingaarnerusuni piumasarineqarpoq illoqarfiup ilaanut pilersaarummik nutaamik sanasoqarnissaa. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut atuinnarlugu isumaqalerso qarsinnaanngilaq nunaminertat, illut sanaassallu pilersaarummiittut sananeqassasut. Nunaminertanik, illunik sanaanilluunniit akuerisaasumik maannakkut atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaavoq. Ilaatigut tassa imaappoq akuerisaasumik maannakkut nunaminertanik, illunik sanaanillu atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaasoq, kisianni soorlu atuinermik allannguineq nutaamilluuniit sananeq illoqarfiup ilaanut pilersaarummut akerliussanngitsut. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip matuma immikkut anguniagaraa Naalakkersuisut illuliat pisariaqartitatut pilersaarutinik tunngaveqanngitsut inatsisitigut naapertuuttunngortinnissaat. Midlertidige retsvirkninger Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes eller bebygges på en måde, som er i strid med den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til lokalplanens endelige vedtagelse dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet og der ikke er indkommet indsigelser, tillade, at et areal, der er omfattet af lokalplanforslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af lokalplanen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny lokalplan. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, hvorimod fx ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med lokalplanen. Denne lokalplan har det særlige sigte, at Landsstyret skal lovliggøre opført byggeri uden nødvendigt plangrundlag.

8 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER PILERSAARUMMUT AALAJANGERSAKKAT 1 Illoqafiup ilaanut pilersaarutip siunertaa 1.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaraa: ilanngussaq 1-imi illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunap assinga -ni sanaartorfissatut takutitani inissialiornissamut periarfissiineq. 2 Immikkoortortap killilersornera 2.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunap assingani ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaqarfik killeqarfilerneqarpoq. Immikkoortoq A26 0,9 m²-it missaanni annertussuseqarpoq. 3 Immikkoortortap atorneqarnera 3.1 Immikkoortortaq tamakkerlugu inissianut siunertanut atorneqarsinnaavoq. 4 Illuliorfiup annertussusaa inissinneralu 4.1 Sanaartorfissami ilassummi 1-imi Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut nunap assinga -ni takutinneqartumi sanaartukkat tamaallaat sananeqaqqusaapput. 4.2 Imm. ilaani A26.1-imi sanaartukkat qaliaat atugaasinnaatinnagit quleriittut ataasiinnartut sananeqarsinnaapput. LOKALPLANBESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse på de på bilag 1 lokalplankort viste byggefelter. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 lokalplankort. Lokalplanområde A26 er ca. 0,9 ha. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området som helhed må anvendes til boligformål. 4 Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Ny bebyggelse må kun opføres inden for det på kortbilag 1 Lokalplankort viste byggefelter. 4.2 I lokalplanråde A26 må bebyggelse højst opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage.

9 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER Illut ilusaat uuttuutitallit. Hustyper med mål. 5 Sanaartukkat silatiminni ilusaat 5.1 Ilanngussaq 1 Ill. ilaanut pilersaarutip nunap assinga -ni tunngaviusunik illup qaavisa sammivigisaanik malinnitsillugit sanaartorfinni ataasiakkaani illut inissitsiterneqassapput. 5.2 Illuliat silatimikkut iigai saneraallu qalipagaallutik/tamakkiisumik qallersimatillugit sananeqassapput, qalipaataallu sakkortunngitsunik isikkoqassapput. 5.3 Illuliat qalipaatimikkut ataatsimoortutut saqqumissapput, tassalu illut qalipaammik ataatsimik imlt. qalipaatinit arlalinnit aalajangersimatitanit iluseqartitaassallutik. 5.4 Kommunalbestyrelsep qalipaatit ataani takuneqarsinnaasut toqqarneqarsinnaasut aalajangerpaa. 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Husene skal på de enkelte byggefelter placeres med en oreintering, så kippen/tagrykken følger principperne på bilag 1 lokalplankort. 5.2 Bebyggelse skal opføres med malede/heldækkede facader og gavle og fremstå i afdæmpede farver. 5.3 Bebyggelsen skal farvemæssigt fremstå som en helhed, hvilket vil siger, at husene enten skal fremstå med én farve eller med én farveskala. 5.4 Kommunalbestyrelsen har valgt, at der kan vælges mellem nedenstående farveskalaer. 5.5 Toqqaviit pisariaqartitaq sinnerlugu portussusilerneqassanngillat, tassalu nunatavimmit 0,5 m-it sinnerlugit toqqaviup minnerpaamik qatsissusaata sinnissanngilaa, ataani titartagaq takuuk. 5.5 Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn, jf. tegning herunder.

10 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER Toqqavissanut ilusissiaq Fundamentskitse 5.6 Nunatami uuttorlugu toqqaviit betonngiusut 1,5 m- it sinnerlugit portussusillit silatimi iikkatut qallersorneqassapput, imaluunniit illup tamakkiisumik isikkorisaanut toqqaviit maluginiagaassannginneruneri allatut uppernarsaavigineqassapput. 5.7 Illuliat nutaat naqqini naqqup-iluani initaliortoqaqqusaanngilaq. 5.8 Sanaartorfiit ataasiakkaat iluini annikinnerusumik qaartiterisoqartarnissaa naatsorsuutigisariaqarpoq, taamaalillutik illuliat nutaat 5.1-mut naapertuuttumik inissinneqarsinnaaniassammata. 5.9 Qaliap qernertutut imaluunniit qasertutut qinngornermik akisutsitsinngitsutut iluseqassapput, illugiittut sivingasutut imaluunniit illuinnartut sivinganilittut ilusilersorneqassallutik Illulioriaatsit sinnerisa isikkorisaannut silatimi aneerasaartarfiit, illut ilaat annikinnerit kiisalu quit assigisaallu naleqqussarneqassapput, isikkumikkullu, tassunga ilanngullugu qalipaataasa aalajangernerisigut takussunartinneqassanatik. Sanaartukkat nutaat, ilanngullugit ilassutaasut, annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqaqqusaapput, qaliamullu 8,5 m-it sinnernagit portussusilerneqassanatik. Qaliaq annerpaamik 25 -itut sivinganeqassaaq Sanaartukkat nutaat, ilanngulugit ilassutigisat, quleriittut ataasiinnartut sananeqarsinnaapput, qaliallu qaavanut 7,5 m-it sinnernagit portussusileqqusaanatik. Qaliap sivingarna annerpaamik 25 -ussaaq. 5.6 Betonfundamenter i en højde over 1,5 m målt fra terræn skal beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamenter ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk. 5.7 Der kan ikke etableres kælder under ny bebyggelse. 5.8 Inden for de enkelte byggefelter må der i mindre udstrækning påregnes udsprængninger, således at ny bebyggelse kan placeres i overensstemmelse med Tage skal udformes med som sorte eller koksgrå ikke reflekterende tagflader og udformes enten som symmetriske sadeltage eller med ensidig taghældning Udvendige terrasser, mindre bygningsdele samt udhuse og lignende skal tilpasses den øvrige bebyggelses arkitektoniske udtryk og må ikke virke skæmmende, herunder ved farvevalg Ny bebyggelse, herunder tilbyg-ninger, må højst opføres i 1 etage og ikke gives en større højde end 7,5 m til kip. Taghældningen må højst være 25.

11 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER 5.12 Sarfamik allanngortitsiviit (transformeranlægit) teknikkikkullu ingerlatsiviit assingusut immikkoortup tamakkiisutut isikkorisaa sianigalugu ilusilersorneqarlutillu inissinneqassapput Pisuni ataasiakkaani tamani Kommunalbestyrelsip akuersineratigut taamaallaat allagartalersuisoqaqqusaavoq. 6 Aqqusernit biilinullu inissiisarfiit 6.1 Ilanngussaq 1 Ill. ilaanut pilersaarutip nunap assinga -ni takutinneqartutut inissiaqarfik aqqusinilersorneqassaaq. 6.2 Ilanngussaq 1 Ill. ilaanut pilersaarutip nunap assinga -ni takutinneqartutut angallattunut mianersuutassanut pisuinnaat aqqutaat tummeqqallu inissitsiterneqassapput. 6.3 Illup pingajuinut minnerpaamik biilinik inissiivik ataaseq atugassiarineqarlunilu sananeqassaaq. 7 Teknikkikkut atortorissaarutit 7.1 Pisortat imermut kuuffinnullu aqqutaannut illut attavilerneqassapput. 7.2 Ledningeqarfiit ilanngussaq 1 Ill. ilaanut pilersaarutip nunap assinga -ni takutinneqartutut pisuinnarnut ikaartarfiup ataani ataatsimoorussamik matoorussamik ledningeqarfimmi pingaarnerutillugit inissinneqassapput. 7.3 Nunap qaani imeq, ilanngullugu qalianeersoq kuuffissualiamut kuutsinneqassanngilaq, allakkoortinneqassaarli avatangiisumi illunut, pisortat aqqusernginut, sanaartorfiunngitsunut il.il. akornutissarsisoqarfiutinnagu. 7.4 Parapolantennit illuni inissitsiterneqassanngillat, takussunassanatik, imlt. illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorfiup eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsunit takussaassanatik. 8 Nunamernit sanaartorfiunngitsut 8.1 Nunamernit sanaartorfiunngitsut isumannaarneqarlutilluunniit nunaannartut iluseqassapput. 8.2 Nunamernit sanaartorfiunngitsut sanaartortoqarnerani qaartiterisoqarneranilu sapinngisamik mianersuunneqassapput, nunallu ajoqusersimaffigisaat sanaartoreernerup kingorna ilusaannut uterteqqinneqassapput Transformeranlæg og lignende tekniske anlæg skal udformes og placeres under hensyntagen til områdets helhedspræg Skiltning må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6.1 Boligområdetvejbetjenes som vist på bilag 1 lokalplankort. 6.2 Der udlægges stier og trapper til brug for blød trafik som vist på bilag 1 lokalplankort. 6.3 Der skal ud- og anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver 3 boliger. 7 Tekniske anlæg 7.1 Bebyggelse skal tilsluttes offentlige vand- og afløbsledninger. 7.2 Ledningsanlæg skal primært placeres i en fælles ledningstunnel under sti- og gang-adgangsbroen, som vist på kortbilag 1 lokalplankort. 7.3 Overfladevand, herunder tagvand, må ikke føres til kloak, men skal bortledes, så der ikke opstår gener for omliggende bebyggelse, offentlige veje, ubebyggede arealer mm. 7.4 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger, og må ikke virke skæmmende eller være synlige fra de friholdte arealer omkring lokalplanområdet. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal befæstes eller fremtræde i naturtilstand. 8.2 Ubebyggede arealer skal under anlægsarbejder og ved sprængning skånes mest muligt, og eventuelle terrænbeskadigelser skal retableres ved anlægsarbejdets afslutning.

12 AALAJANGERSAKKAT BESTEMMELSER 8.3 Nunamernit sanaartorfiunngitsut naaffigineri allatulluunniit qaava qaartiterinikkut, nunatamik iluarsiinikkut imlt. assartuinikkut sunniivigineqartut, qaartiternerlukutat atortussiallu allat katanneqarsimasut piiarlugit salinneqassapput. 9 Nutaamik sanaartukkamik atuisinnaalersitsineq 9.1 Aasiaat Kommuneat akuersiteqqaarnagu nutaamik sanaartortoqarsinnaanngilaq. 9.2 Sumiiffik aaqqissuunneqaqqaartinnagu nutaamik sanaartortoqarsinnaanngilaq, takuuk 8.2. aamma Sanaartorfigissaaneq 10.1 Pisortat kuuffissualiaannit pingaarnermik aamma erngup aqqutaanik pingaarnermik pilersorlugu immikkoortortaq sanaartorfigissarneqassaaq. 11 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip pisoqqap atorun-naarsinneqarnera Illoqarfiup iluani pilersaarut C imi kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqarsimasoq, matumuuna atorunnaartinneqarpoq. 8.3 Ubebyggede arealer, hvor vegetation eller overflade i øvrigt berøres af sprængningsarbejder, terrænregulering eller transport, skal renses for sprængsten og andet overskudsmateriale. 9 Ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aasiaat Kommunes tilladelse. 9.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før hele området er retableret, se 8.2. og Byggemodning Området byggemodnes med offentlig hovedkloak og hovedvandledning. 11 Ophævelse af ældre lokalplan 11.1 Den af kommunalbestyrelsen tidligere vedtagne Lokalplan C11 fra 1997 ophæves hermed.

13 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA AKUERSISSUT Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Teknikkimut Avatangiisinullu ataatsimiititaliamit imi akuerigallarneqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ulloq akuerineqarallarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1Kommunalbestyrelsemit imi inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq. VEDTAGELSESPÅTEGNING GODKENDELSE Lokalplan A26.1 blev foreløbigt vedtaget i Udvalget for Anlæg og Miljø den Lokalplan A26.1 blev foreløbigt vedtaget i Økonomiudvalget den Lokalplan A26.1 blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Enok Sandgreen Borgmesteri Borgmester Palle Jensen Kommunaldirektøriugallartoq Fungerende kommunaldirektør TAMANUT TAKUSASSIARINNINNEQ Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1 tamanut takusassiarineqareerpoq. OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Endeligt vedtaget Lokalplan A26.1 er offentlig bekendtgjort. Aasianni ulloq Aasiaat den

14 NASSIUSSIVISSAT UDSENDELSESLISTE Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik - Økonomidirektoratet Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Miljø og Natur Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Peqqissutsimut Pisortaqarfik - Direktoratet for Sundhed Inuussutissarsiutinut Pisortaqarfik - Erhvervsdirektoratet Kommunalbestyrelsi - Kommunalbestyrelsen Aasiaat Kommuneat, Inunnik Isumaginnittoqarfik - Aasiaat Kommune, Social Forvaltningen Aasiaat Kommuneat, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Isumaginnittoqarfik Aasiaat Kommune, Kultur og Uddannelsesforvaltning Aasiaat brandvæsen, politi og sygehus Aasiaat Arbejdsgiverforening Takornariartitsisartut - Turistoperatørerne Aasiaat Museum Nukissiorfiit, Aasiaat Energitjeneste Aasiaat lokal TV Aasiaat lokal Radio Naboerne til lokalplanområdet

15 ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT SUNAANA Namminersornerullutik Oqartussat nunaminertamik atuinermut pilersaarusiornermullu Nalunaarutaat nr. 23, imeersoq, nal. nr. 39, imeersukkut aamma nal. nr. 43, imeersukkut allanngortinneqartoq najoqqutaralugu Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortoqartarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut tassaavoq nunap ilaa killilersugaq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi siunertarineqartarpoq aalajangersassallugu qanoq ittumik ineriartortitsisoqassanersoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaq aallaqqaaserlugu nassuiaateqarfigineqassaaq immikkoortoq pineqartoq aammalu pilersaarusiornerup siunertaa allaaserineqassalluni. Pilersaarusiap pilersaarusianut allanut naleqqiullugu qanoq inissisima-nera aammalu pilersaarusiap atuuffii nassuiaatigineqarputtaaq. Immikkoortup qanoq atorneqarnissaa pillugu illoqarfiup ilaanut pilersaarusiami inatsisitigut aalajangersakkat atuuttussat arlaqartut allaaserineqarputtaaq. Pilersaarusiap siunertaa allaaserineqarpoq, tassanilu immikkoortoq qanoq atorneqassanersoq allassimavoq. Illut inissisimaffissaat ilusissaallu pillu-git, angallannermut tunngasut, innaallagissamut aqqutit aam-malu nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut atorneqarnissaat aalajangersaaffigineqarajupput. Immikkoortumi annertu-nerusunik allannguuteqartoqartinnagu illoqarfiup ilaanut piler-saarut pigineqassaaq. Pilersaarummut siunnersuut tamanit takuniarneqarsinnaasunngorlugu saqqummiunneqassaaq sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni, pilersaarut akuerineqavitsinnagu. Piffissami atassani innuttaasut tamarmik imaluunniit pisorta-qarfiit siunnersuut pillugu massuaateqarsinnaapput allan-nguutissatullu siunnersuuteqarnissaminnut periarfissinneqar-lutik. Kommunalbestyrelsep pilersaarut akuerivitsinnagu annikinnerusunik allannguuteqartitsisinnaavoq. Akuersineq tamanut nalunaarutigineqassaaq. Tamanna pereerpat sanaartortoqassanngilaq imaluunniit nunaminertamik allatut atuisoqassanngilaq illoqarfiup ilaanut pilersaarummi aalajangersakkanut naapertuutinngitsumik. Sanaartukkat pioreersut akuerisat pilersaarummi ilaatinneqassanngillat. Kommunalbestyrelsep killilimmik pilersaarummi allannguinissaq akuerisinnaavaa. Kommunep pilersaarusiornerani killissarititat allaaserineqar-put illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornissamut tunngaviliisut. Aasiaat Kommuneat Sanaartornermut Avatangiisinullu Allattoqarfik Postboks Aasiaat Oqarasuaat: Allakkasuaat: HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner udarbejdes i henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, som som er ændret af bek. nr. 39 af og af bek. nr. 43 af En lokalplan dækker et afgrænset område. Hensigten med en lokalplan er at fastslå, hvilken udvikling der må foregå. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver området og formålet med udarbejdelsen af planen. Desuden redegøres for planens forhold til anden planlægning og planens retsvirkninger. I lokalplanen findes desuden en række juridisk bindende lokalplanbestemmelser for, hvordan området må anvendes. Planens formål fremgår, og det er angivet, hvordan området må anvendes. Typisk er der bestemmelser for bygningers placering og udformning, færdsels- og ledningsforhold og brugen af ubebyggede arealer. Der skal være en lokalplan, før der sker større ændringer i et område. Et forslag til planen skal være fremlagt til offentligt gennemsyn i mindst seks uger, før planen endeligt kan vedtages. I denne periode har den enkelte borger eller myndighed mulighed for at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget. Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre ændringer af planen før den endelige vedtagelse. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt. Herefter må der ikke påbegyndes byggeri eller anden arealanvendelse, som strider mod lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlige forhold berøres ikke af planen. Kommunalbestyrelsen kan i begrænset omfang tillade, at der afviges fra planen. I kommuneplanen findes de rammer, som danner grundlag for lokalplaners udarbejdelse. Aasiaat Kommune Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Aasiaat Telefon: Telefax: aasiaat@aasiaat.gl

16

17

18

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Microsoft Word - Oqaatsit 2009-mi akuerisat

Microsoft Word - Oqaatsit 2009-mi akuerisat Oqaatsit 2009-mi akuerisat: Qallunaatut advokat amanuensis ammunition ånden i glasset Antarktis Antarktiske Øer Arktis Arktisk forskning Arktiske folk Arktiske Øer lektor, associate professor bestået med

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 25. september

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a

Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, a Imigassaq naartunerlu, milutsitsineq angajoqqaajunerlu pillugit sulisunut paasissutissiissutit Information til fagpersoner om alkohol og graviditet, amning og forældreskab MANU imigassaq naartunerlu, milutsitsineq

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 27. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami K 35/19 (Eqqartuussisoqarfik

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2018 INNUTTAASUNUT KIFFARTUUSSINEQ PILLUGU NALUNAARUSIAQ KALAALLIT NUNAATA RADIOA GREENLANDIC BROADCASTING CORPORATION

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2018 INNUTTAASUNUT KIFFARTUUSSINEQ PILLUGU NALUNAARUSIAQ KALAALLIT NUNAATA RADIOA GREENLANDIC BROADCASTING CORPORATION PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2018 INNUTTAASUNUT KIFFARTUUSSINEQ PILLUGU NALUNAARUSIAQ KALAALLIT NUNAATA RADIOA GREENLANDIC BROADCASTING CORPORATION Innuttaasunut kiffartuussineq pillugu nalunaarusiaq 2018

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem