Imm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Imm"

Väljavõte

1 Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua: Behandlingsdato: 37-5: Sul. / beh. Imm./Punkt 1. Sul. / beh. 16/9 Imm./Punkt 2. Imm./Punkt 3. Sul. / beh. 16/9 Sul. / beh. 31/10 Imm./Punkt 4. Sul. / beh. 16/9 Sul. / beh. 31/10 Imm./Punkt 5. Sul. / beh. 16/9 Sul. / beh. 4/10 Imm./Punkt 6. Sul. / beh. 16/9 Imm./Punkt 7. Siull. / 1. beh. 20/9 Aappass. / 2. beh. 15/11 Pingajuss. / 3. beh. 21/11 Imm./Punkt. 9. Siull. / 1. beh. 10/11 Aappass. / 2. beh. 10/11 Ajourført 18. november 2016 J.nr /16EM-LABU Siunnersuutip qulequtaa: / Forslagstitel Nal. 10:00-imiit 11:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq. ( 37 imm. 5, naapertorlugu) Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00. ( Jvf. 37 stk. 5.) Ataatsimiinnerup ammarneqarnera. Mødets åbning. (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq. Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut. (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) Inatsisartut ataatsimiititaliaannut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq) Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde) (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) Siunnersuisoqatigiinut aalajangiisartutullu ataatsimiititalianut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq) Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde) (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) 2017-mi Inatsisartut Upernaakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera. Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen (Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Formandskabet for Inatsisartut) 2017-mut aningaasanut inatsisissatut Forslag til finanslov (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Inatsisartut Ombudsmandiata 2015-imut ukiumoortumik nalunaarutaata Inatsisartunit tusaatissatut tiguneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2015 til efterretning. (Inatsisinut ataatsimiititaliaq / Lovudvalget) Qupperneq - Side 1/27

2 Imm./Punkt. 11. Siull. / 1. beh. 27/ Aappass. / 2. beh. 8/11 Imm./Punkt. 14. Sul. / beh. 9/11 Imm./Punkt 15. Sul. / beh. 16/9 Sul. / beh. 19/9 Imm./Punkt 16. Sul. / beh. 16/9 Imm./Punkt 17. Siull. / 1. beh. 27/9 Aappass. / 2. beh. 8/11 Pingajuss. / 3. beh. 15/11 Imm./Punkt 18. Siull. / 1. beh. 28/9 Aappass. / 2. beh. (Tunuartippoq/trukket) Imm./Punkt 19. Siull. / 1. beh. 21/9 Aappass. / 2. beh. 20/10 Pingajuss. / 3. beh. 17/11 Imm./Punkt 20. Siull. / 1. beh. 12/ Aappass. / 2. beh. 17/11 Pingajuss. / 3. beh. 21/11 Nunatta Karsiata 2015-imut naatsorsuutaasa Inatsisartunit akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) 2016-imi Nunanut allanut tunngasutigut naalakkersuinikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat. Udenrigspolitisk redegørelse (Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender) Naalakkersuisut siulittaasuata ammaanermi oqalugiaataa Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut (Naalakkersuisut Siulittaasuat / Formand for Naalakkersuisut) Naalakkersuisunik qinersineq. Valg af naalakkersuisut. (Naalakkersuisut Siulittaasuat / Formand for Naalakkersuisut) Uunga siunnersuut: Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. xx. xx. xxx 2016-imeersoq. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. (Naalakkersuisut Siulittaasuat / Formand for Naalakkersuisut) Uunga siunnersuut: Kalaallit oqartussaaffiinut tunngatillugu pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsisip atortussanngortinneqarnera pillugu Kunngip Peqqussutaanut Namminersorlutik Oqartussat isumaqataanissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaat. Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Kongelig Anordning om ikrafttrædelse af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender. (Naalakkersuisut Siulittaasuat / Formand for Naalakkersuisut) Uunga siunnersuut: Soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermut pinngitsoorani ilaanissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx imeersoq. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om obligatorisk pensionsordning. (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Siunnersuut uunga: Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. xx, xx.xx.xxx 2016-imersoq. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Qupperneq - Side 2/27

3 Imm./Punkt 21. Siull. / 1. beh. 8/11 Aappass. / 2. beh. 8/11 Pingajuss. / 3. beh. 8/11 Imm./Punkt 22. Siull. / 1. beh. 22/9 Aappass. / 2. beh. 20/10 Pingajuss. / 3. beh. 17/11 Imm./Punkt 23. Siull. / 1. beh. 23/9 Aappass. / 2. beh. 21/10 Pingajuss. / 3. beh. 11/11 Imm./Punkt 24. Siull. / 1. beh. 27/9 Aappass. / 2. beh. 11/11 Pingajuss. / 3. beh. 15/11 Imm./Punkt 25. Siull. / 1. beh. 30/9 Aappass. / 2. beh. 11/11 Uunga siunnersuut: Namminersornerullutik Oqartussat missingersuutaat (2017-imut aningaasanut inatsisissaq, nunamut tamarmut akileraarutissaq, kommunimut akileraarutissaq, kommunit missingersuutissaat aamma ulluunerani paaqqinnittarfinnut akiliutissat) pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. x, xx 2016-imeersoq. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx 2016 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2017). (Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq/ Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) Uunga siunnersuut: Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata llanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx xx 2016-imeersoq. (Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat, kinguaariinnut tullernut nikisitsinermi aningaasanut killiliussamik qaffaaneq) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Opsparing i pensionsøjemed, højere beløbsgrænse i generationsskifte) (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx xx 2016-imeersoq. (Aatsitassarsiornermi aningaasaateqarfiup isertitaasa tunngavii) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2016 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Råstoffondens indtægtsgrundlag) (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Uunga siunnersuut: Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaat nr. xx, xx. xx 2016-imeersoq. (Nammineerluni nalunaarsuinissamut piffissarititaasumik, kiisalu nunani allani akileraartarnermi oqartussaasunut paasissutissanik tunniussisarnerit pillugit ilisimatitsisussaatitaaneq, taamatullu aningaaserivimmi kontumik tunniussisussaatitaaneq aammalu soraarnerussutisianut tunngasunik paasissutissanik nalunaarsuineq pillugit allannguineq). Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.) (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Uunga siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigineqarpoq, Naalakkersuisut skatteministerimut nalunaarutigisinnaagaat, Namminersorlutik Oqartussat akuersaarmassuk Aningaasanoorutit ilaat pillugit Kalaallit Nunaannut inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuut manna, inatsisiliornikkut teknikkikkut allannguuteqartoqarsinnaavoq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut kan meddele skatteministeren, at Grønlands Selvstyre kan tiltræde det foreliggende forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil, idet der dog tages forbehold for ændringer af lovteknisk karakter. (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Qupperneq - Side 3/27

4 Imm./Punkt 26. (Tunuartippoq/trukket) Imm./Punkt 27. Siull. / 1. beh. 14/11 Aappass. / 2. beh. 18/11 Pingajuss. / 3. beh. 21/11 Imm./Punkt 28. Siull. / 1. beh. 29/9 Aappass. / 2. beh. 8/11 Pingajuss. / 3. beh. 14/11 Imm./Punkt 29. Siull. / 1. beh. 21/9 Aappass. / 2. beh. 8/11 Pingajuss. / 3. beh. 14/11 Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 4/10 Aappass. / 2. beh. 10/11 Imm./Punkt 31. Siull. / 1. beh. 17/11 Aappass. / 2. beh. UPA/FM17 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiamik nalunaarusiaq 2016 "Tulleriaarineq pisariaqarpoq" Landsplanredegørelse 2016 Den nødvendige prioritering (Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer) Siunnersuut: Inatsisartut inatsisissaattut nr. xx ulloq xx.xx 2016 Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaat. (Aaqqiissutissaq 31 inatsisip kalaallisut allassimanera) Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Korrektion af 31 i den grønlandske lovtekst) ((Isumaginninnermut Ilaqutariinnermut Naligiisitaanermut Inatsisit Atortinneqarnerinullu Naalakkersuisoq/Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen) Uunga siunnersuut: Sermip erngullu avammut nioqqutissatut atorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr.xx, yy 2016-imeersoq. (Avammut nioqutissatut pisortani pilersuisumit sermimik imermillu pisisinnaanermut inatsisimmi tunngaviusup allanngortinneqarnera) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. (Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport) (Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender) Uunga siunnersuut: Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffimmi nalunaarsuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, yy 2016-imeersoq. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. (Inuussutissarsiornermut, S.uliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq / Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender) Nukissiorfiit innaallagissamik imermillu tunisassiornerminni pilersuinerannillu aalisakkanuk tunisassiorfinnut illoqarfinni nunaqarfinnilu ataasiakkaani 41,5%-imik akeqartitsinerup assinganik nunap qaavani toqoraavinnut s.a. Neqi A/S aamma Lilleholm Aps-imut atuutinneqalernissaannik Naalakkersuisut piginnaatinneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forlag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at implementere fiskeindustritakster for levering af el- og vand for landbaserede slagterier som eks. Neqi A/S og Lilleholm Aps, således at de sidestilles med fiskerierhvervet som betaler 41,5 % af den lokale enhedsomkostning for Nukissiorfiits produktion og levering af el, vand i hver enkelt by og bygd. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut) Nukissiorfinni Innaallagissamut, imermut kiassarnermullu assigiimmik akeqartitsinerup atuutseqqilersinnaanerata kingunerisinnaasai aammalu malitsigisaasussanut sunniutaasussat misissoqqissaarnerat nalilersorneqarnerallu pillugit nalunaarusiamik UKA2017-imi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsitsartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at fremlægge en beskrivelse af konsekvenserne af genindførelse af enprissystemet hos Nukissiorfiit samt en analyse og vurdering af følgevirkninger. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut) Qupperneq - Side 4/27

5 Imm./Punkt 32. (Tunuartippoq/Trukket) Imm./Punkt 33. Siull. / 1. beh. 11/10 Aappass. / 2. beh. 14/11 Imm./Punkt 34. Siull. / 1. beh. 6/10 Aappass. / 2. beh. 16/11 Imm./Punkt 35. Sul. / beh. 11/11 Schweizimi atuartitaanermut ilnniartitaanermullu perorsaariaatsimut tunngatillugu aaqqissuussisimanermikkut qanoq iliorlutik inuusuttortami pingajorarterutaasa aappaata inuussutissarsiutigalugu ilinniartitaanermik naammassinnittarnerat qulakkeerlugulu siuarsarsimaneraat pillugu Naalakkersuisut misissueqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Misissuinermi aamma nalilersorneqassaaq Schweizimi atuartitaanermut- Ilinniartitaanermullu aaqqissuussisimanerup sannaasa ilaannik nunatsinni iluaqutaasumik atuisoqarsinnaanersoq. Misissuinermi inerniliussaq UPA2018-imi saqqummiunneqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge hvorledes det Schweiziske skole- og erhvervsskolesystem strukturelt og pædagogisk tilsikrer og fremmer at 2/3 af en ungdomsovergang gennemfører en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen skal ligeledes vurdere om der er elementer fra det Schweiziske skole- og erhvervsskolesystem, der med fordel kan anvendes på Grønland. Undersøgelsen skal fremlægges til FM2018. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen, Siumut) Meeqqat atuarfianni ilinniusiat (atuartitsissutit) qaffasissusaanik Naalakkersuisut misissueqqullugit peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Misissuinermit inerniliussaq UKA2017-imi saqqummiunneqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uv-materialers (lærebøger) niveau underlægges en undersøgelse. Undersøgelsens resultat skal forelægges Inatsisartut senest under EM2017. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut) Neriniartitsivinni neriniartitsinerup naatitanut nungusaataangitsumik ingerlanneqarsinnaanera pillugu Naalakkersuisut misissueqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Misissuinermi ullumikkut uumasuutinut neriniartitsiviusut nunaminertallu taakkua qanittuaniittut ilanngullugit nalilersorneqassapput uumasut qassit naasoqassutsip nammassinnaaneraa, taamaalilluni piffissaq sivisunerusoq eqqarsaatigalugu tunisassiorsinnaaneq pitsaanerpaaq qulakkeerumallugu. Misissuinermi inerniliussaq UPA-2018-imi saqqummiunneqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udføre en undersøgelse af bæredygtig græsning. Undersøgelsen skal fokusere på græsningsarealer, som i dag anvendes til dyrehold samt arealer i umiddelbar tilknytning hertil, og vurdere, hvor stort et husdyrhold vegetationen kan bære, således, at der sikres en optimal produktion på lang sigt. Undersøgelsens resultater skal fremlægges under FM2018. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut) Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Ineqarnikkut aaqqissuusseqqinnerup innuttaasunut amerlanerpaanut ataavarnerusumik iluaqutissanngortinnissaa qanoq qulakkeerneqarsinnaava aammalu inuiaqatigiit akornanni akissarsiakinnerit akunnattumillu isertitaqartartut akilersinnaasaannik ineqarnikkut qanoq aaqqissuussisinnaavugut. Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan sikrer vi, at boligreformen kommer flertallet af befolkningen til gode og hvordan kan vi give mulighed for lav- og mellemindkomstgrupperne får en bolig som de kan bære økonomisk. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut) Qupperneq - Side 5/27

6 Imm./Punkt 36. Siull. / 1. beh. 14/10 Aappass. / 2. beh. 15/11 (Imm. 50 aamma 36 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput. / Pkt. 50 og behandlet i sammenhæng.) Imm./Punkt 37. Siull. / 1. beh. 21/10 Aappass. / 2. beh. 18/11 Imm./Punkt 38. Sul. / beh. 15/11 Imm./Punkt 39. Siull. / 1. beh. 19/11 Aappass. / 2. beh. 21/11 Ullutsinnut naleqquttumik ingerlatsinikkullu illersorneqarsinnaasumik Inuusuttut Inuiaqatigiinni Kiffartuussisarnerisa eqquteqqinneqarnissaanik inassuteqaasiortussamik suleqatigiissitamik Naalakkersuisut pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Inernera Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq UPA2017-imi. Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejds-gruppe, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes en tidsvareende og administativ hensigtsmæssig ungdomstjenste kan genindføres. Resultatet skal fremlægges Inatsisartut senest under EM17. (Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai/medlemmerne af Siumutgruppen i Inatsisartut) Sulisartut sunniuteqaqataaffiginngisaannik suliffeqarfiit aaqqiissutaagallartumik sivikitsumillu sulinermik unitsitsigallarnerini sulisartut suliffeqarfimminniit angerlartitaagallartarnerat pillugu aalajangersakkat Nunatsinni suliffeqarfinnut tamanut tunngatitaalernissaat qulakkeerniarlugu suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsisartut inatsisaata nr. 2, 15. maj imeersumi 4-ap allannguutissaanik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UPA2017-imi Inatsisartunut saqqummiusseqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Ilanngullugu siunnersuutigineqarpoq inatsisini allani attuumasuni oqaasertatigut naqqiisoqassasoq, qulakkeerniarlugu Suliffeqarfiit aaqqiissutaagallartumik sivikitsumillu sulinermik unitsitsigallarnerini sulisartut suliffeqarfimminniit angerlartitaagallartarnerat suliffeqarfinnut tamanut atuuttussanngortillugu. Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2017 fremlægge forslag til ændring af 4 samt 6, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således at lovteksten kommer til at omfatte hjemsendelse ved midlertidig og kortvarige afbrydelser af arbejde, hvor medarbejderne ikke kan påvirke den midlertidige afbrydelse af arbejdet. Det forslås samtidig at der udføres konsekvensrettelser i relevant lovgivning, derved sikres det at bestemmelserne om virksomhedernes hjemsendelse af medarbejderne i forbindelse med midlertidig, kort varig standsning af arbejdet bliver gjort gældende for samtlige virksomheder. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut) Qallunaat oqaasiinut taarsiullugit Tuluit oqaasiisa pingaarnerit aappaattut Nunatsinni meeqqat atuarfianni atuartitsissutigineqartalernissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu Inatsisartut oqallinnissaannik Forslag til forespørgselsdebat om at engelsk bliver det andet undervisningssprog i stedet for dansk i folkeskolen. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut) Nunatsinni tunngaviusumik inatsiseqalernissaanik siunnersuusiortussamik isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaq Inatsisartut Naalakkersuisunut piginnaatitsissummik tunniussinissaat siunertaralugu Inatsisartunut aalajangiiffissatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at etablere en forfatningskommission med henblik på at udfærdige et forslag til en grønlandsk forfatning. (Namminersornermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunaateqarnermullu Naalakkersuisoq / Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug) Qupperneq - Side 6/27

7 Imm./Punkt 40. Siull. / 1. beh. 11/10 Aappass. / 2. beh. 17/11 Imm./Punkt 43. Siull. / 1. beh. 24/ Aappass. / 2. beh. 14/10 (Imm. 43 aamma 125 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput. / Pkt. 43 og behandlet i sammenhæng.) Imm./Punkt 44. Siull. / 1. beh. 5/10 Aappass. / 2. beh. 26/10 (Imm. 44 aamma 138 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput. / Pkt. 44 og behandles i sammenhæng.) Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigineqarpoq Inatsisartut Siulittaasoqarfiat peqquneqassasoq Inatsisartut suleriaasiannut allannguutissamik saqqummiusseqqullugu, Naalakkersuisuni siulittaasup, siusinnerusukkut malittarisassat pissusaattut, Naalakkersuisut sinnerisa oqaaseqarnissaminnut killilersorneqarnerat attornagu, sukkulluunniit oqaaseqarnissaminut piumasaqarsinnaanngorlugu. Tamanna pillugu siunnersuutigineqarpoq Inatsisartut Suleriaasianni aalajangersakkamik ima nipilimmik ikkussisoqassasoq: Naalakkersuisut Siulittaasuat oqaaseqarnissaminik kissaateqaruni sukkulluunniit oqaaseqarumalluni piumasaqarsinnaavoq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Formandskabet for Inatsisartut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Forretningsordnen for Inatsisartut, således at Formanden for Naalakkersuisut, i lighed med tidligere gældende regler, uden de begrænsninger der gælder for de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut til enhver tid vil kunne kræve at få ordet. Det foreslås derfor, at der indsættes en bestemmelse i Forretningsordnen for Inatsisartut med følgende ordlyd Formanden for Naalakkersuisut kan kræve at tale, når Formanden for Naalakkersuisut ønsker det. (Inatsisartunut ilaasortat/medlemer af Inatsisartut Siumut, Demokraatit, Atassut) Ilisimatusarfimmi Tusagassiornermik Bachelorinngorniartut atuartinneqarneritigut oqaatsitigut piginnaasat qaffassarnissaasa salliutinneqarnissaannut Naalakkersuisut iliuuseqaqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Ataatsimut isigalugu kalaallit oqaasiisa atorneqarnerisa ineriartortinneqarnerisalu nukittorsarneqarnissaannut iliuuseqarnissami Ilisimatusarfimmi Tusagassiornermik Bacheloritut ilinniarsimasut oqaatsitigut piginnaasaasa qaffatsinnissaat qulakkeerneqassaaq. Kissaatigineqarpoq suliniut ukiut sisamat qaangiussimaleriarpat nalilersorneqassasoq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering af kvalificeringen af de sproglige færdigheder gennem undervisningen på Bacheloruddannelse i Journalistik ved Ilisimatusarfik. Initiativet skal sikre, at de sproglige færdigheder blandt de færdiguddannede fra Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Ilisimatusarfik løftes som et led i den generelle styrkelse af det grønlandske sprog og brugen heraf. Initiativet ønskes evalueret efter en firårig periode. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit) Nunarput tamakkerlugu kommunit suleqatigalugit angerlarsimaffeqanngitsunut angerlarsimaffiugallartussanik 100-nik sanaartornissaq qulakkeeriarlugu siunnersuummik aningaasaleeriaatsimik imaqartumik kingusinnerpaamik UKA 2017-imi Naalakkersuisut saqqummiussinissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2017 pålægges at fremlægge et forslag indeholdende en finansieringsmodel som skal sikre opførsel, i samarbejde med kommunerne, af 100 midlertidige boliger til hjemløse fordelt i hele landet. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit) Qupperneq - Side 7/27

8 Imm./Punkt 45. Siull. / 1. beh. 14/10 Aappass. / 2. beh. 16/11 Imm./Punkt 46. Siull. / 1. beh. 6/10 Aappass. / 2. beh. 10/11 Imm./Punkt 47. Siull. / 1. beh. 23/ Aappass. / 2. beh. 18/11 Naalakkersuisut UKA2017mut eqqumiitsuliortut suliaminnik pilersitsilertuinissaanut aningaasanik inatsimmit tunniunneqartartut pillugit aningaasaateqarfimmik pineqartunik agguaassisussatut inissinneqartussatut atugassiamik aningaasaateqarfiliornissaq anguniarlugu periarfissaasinnaasunik misissuinissamut Naalakkersuisut UKA2017mut peqquneqarnissaanik Inatsisartunut aalajangiiffigisatut Misissuininermi ilanngullugu misissorneqassaaq eqqumiitsuliornermut isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaq qulaani taaneqartunik aningaasaliissutinik agguaassinissanik ingerlatsiviusussamik piviusunngortinneqarnissaa. Forslag til Inatsisartutbesluting om at Naalakkersuisut til EM2017 skal fremlægge en undersøgelse, der beskriver muligheden for oprettelse af en kunstfond, der kan stå for uddeling af i finansloven bevilligede midler til skabende og udøvende kunstneres aktiviteter. Undersøgelsen skal desuden indeholde en analyse om oprettelse af et kunstråd, der i praksis skal forestå fordelingen af ovennævnte midler. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit) Kalaallit eqqumiitsuliaannut nunatta eqqumiitsulianik saqqummersitsiveqalernissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et nationalgalleri for grønlandsk kunst. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit) Pisortat ataatsimoortumik allaffissornerisa aaqqissugaanerannut atatillugu naliliinissamut ataatsimiititaliarsuarmik pilersitsisoqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Maanna suliassaasut aallaavigalugit allaffissornerup annertussusaa ataatsimiititaliarsuup nalilersussavaa, suleriaatsit sunniuteqarluarnerusut pilersinnissaannut immikkoortortaqarfiillu suliassaqarfiillu (sektorit) akimorlugit suleqatigiinnerup pitsanngorsaaviginissaanut periarfissat misissussallugit, kiisalu allatut aaqqissuussinissamut periarfissanik siunnersuuteqarluni. Siunnersuutini tamani inatsisit ingerlatsinermut tunngasut qasukkartinneqannginnissaat aallaaviussaaq. Ataatsimiititaliarsuaq inunnit sektorinit assigiinngitsuneersunit inuttaqassaaq, tassa pisortat sektoriineersut aamma namminersortut sektoriineersut ilaasortat misilittagaqartut amerlaqatigiissallutik. Ataatsimiititaliarsuaq assigiinngissitaartuneersunit ilaliussanik sulisitaqassaaq, sulininilu ukiut marluk iluanni naammassissallugu. Tamatuma kingorna ataatsimiititaliarsuup innersuussutai Inatsisartuni politikkikkut suliarineqassapput. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut. (Inatsisartunut ilaasortat / Medlemmer af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit) Qupperneq - Side 8/27

9 Imm./Punkt 48. Siull. / 1. beh. 20/ Aappass. / 2. beh. 19/10 Imm./Punkt 49. Siull. / 1. beh. 12/10 Aappass. / 2. beh. UPA/FM17 Imm./Punkt 50. Siull. / 1. beh. 14/10 Aappass. / 2. beh. 15/11 (Imm. 50 aamma 36 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput. / Pkt. 50 og behandlet i sammenhæng.) Imm./Punkt 51. (Tunuartippoq/Trukket) Inatsisartut ukiakkut 2017-imi ataatsimiinneranni Naalakkersuisut, aallarnisaasunut suliffeeqanillu ingerlatsisunut, aningaaserivitsigut aqqutit naliginnaasut atorlugit attartorsinnaanngitsunut, annikittunik taarsigassarsisitsinermik ukiuni sisamani misiliinissaq anguniarlugu, Inatsisissamik saqqummiussinisamik peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut Misiliinerup nalaani Aningaasanut Inatsimmi ukiut tamaasa siunertamut kr.-nik immikkoortitsisoqartassaaq. Taarsigassarsiat killilimmik annertussuseqartassapput soorlu kr-iniit kr-inut. Inatsisissatut siunnersuummi ernialersukkanik taarseraanissamik periusissaq ilanngunneqassaaq, pisortat annaasaqarsinnaanerat killilersimaarusullugu. Tamatuma saniatigut Inatsisissatut siunnersuut misileraanerup naanerani nalilersuinissamik piumasaqaammik ilaqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån til iværksætteri og mikroentreprenører, der ikke kan få støtte via det traditionelle banksystem. Der skal for hvert år forsøgsordningen løber afsættes kr. på Finanslovene. Mikrolånene skal være af en begrænset størrelse fra til kr. Der skal i lovforslaget være indarbejdet en rentebærende afdragsmodel for mikrolån målrettet imod, at begrænse potentielle offentlige tab. Lovforslaget skal desuden indeholde bestemmelser om en evaluering ved forsøgsordningens afslutning. (Inatsisartunut ilaasortat/medlemmer af Inatsisartut, Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit) Ukiut qulit ingerlaneranni angujartuaarneqartussamik nunatsinni suliffeqarfinni sulisorisat sapinngisamik amerlanerpaat nunatsinneersuunissaat siunniullugu, Naalakkersuisut UPA 17-mut saqqummiunneqartussamik periusissiamik suliaqarnissaminnut peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at udarbejde en strategi, for at der i løbet af de næste 10 år sikres det størst mulige omfang af brug af lokal arbejdskraft på grønlandske arbejdspladser. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit) Inatsisartunut aaliangiiffigisassatut siunnersuut Naalakkersuisut UPA imut peqquneqassasut inuusuttut 16-iniit 29-nik ukiullit ilanngullugit suliffissarsiortutut allatsissimasut, ilinniagaqalernissaat suliffittaarnissallu siunertaralugu immikkut ittumik pilersaarusiussasut. Beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut til FM 2017 skal pålægges at fremlægge en strategi for en ekstraordinær indsats, med henblik på at de årige som er registrerede som arbejdsløse får et job eller en uddannelse. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit) Nunatsinni silaannakkut imaatigullu inuit angallanneqarnissaat siunertaralugu kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit qanoq sinaakkutissiorneqartarnissaat pillugit Inatsisartunut ilaasortat isummersornissaat siunertaralugu apeqquteqaaq aallaavigalugu oqallisissiaq. Forslag til forespørgselsdebat om hvordan rammer for servicekontrakter for passagertrafik pr. fly og skib skal udformes, således at medlemmer får mulighed for at fremkomme med deres mening herfor. (Inatsisartunut ilaasortaq / Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) Qupperneq - Side 9/27

10 Imm./Punkt 52. (Tunuartippoq/Trukket) Imm./Punkt 55. Siull. / 1. beh. 11/ Aappass. / 2. beh. 16/11 Imm./Punkt 56. Siull./1. beh. 18/10 Aappass. / 2. beh. 16/11 Imm./Punkt 57. Siull./1. beh. 26/10 Aappass. / 2. beh. 18/11 Aatsitassarsiorfinni radiup qinngorneranik 60 ppm-inik akoqarnerusunik qalluiffiusuni aalajangersimasumik illoqarfinnut, nunaqarfinnut imeqarfinnullu tasernut 50 kilometerinik isumannaallisaanikkut killeqarfiliisoqarnissaanik Naalakkersuisut ataatsimut aalajangersagaliornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut Siunnersuummut atatillugu inatsisiliornikkut suliassat pisariaqartut kingusinnerpaamik UKA2017-imi saqqummiunneqassapput. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at fastsætte en fast generel minimums-sikkerhedsafstand på 50 kilometer til byer, bygder og vandressourceoplande, i forbindelse med minedrift, hvor der brydes mineraler med et indhold af radioaktive stoffer, der overstiger 60 ppm. De med forslaget forbundne nødvendige lovgivningstiltag skal senest fremsættes på EM2017. (Inatsisartunut ilaasortaq / Medlem af Inatsisartunut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutinut pissarsinissamut utaqqisarnerup qaammatinik immikkut aalajangersarneqartunik qaangerneqaqqusaajunnaarnissaa anguniarlugu, Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 3. december 2012-imeersumi 5-ip allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på et pædagogisk udviklende dagtilbud ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder. (Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaatitai/demokraternes Inatsisartutgruppe) Aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UPA2018-mi misissuinissamik agguaassissasoq pitsaaqutit ajoqqutillu, Kalaallit Nunaat EU-mut suleqateqaqqilersinnaanissaa pillugu. Misissuineq naqissuseeqataassaaq EU-mut ilaasortaanissamut politikkikkut aningaasaqarnerup kingunissai, siumoortumillu naliliinermut, namminersornerusuni allaffissornikkut periarfissat suliamut pisinnaasaat naammannersut EU-mut ilaasortaanermut. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest under FM2018 omdeler en undersøgelse af fordele og ulemper ved, at Grønland søger om genoptagelse i EU-samarbejdet. Undersøgelsen skal herunder afdække de afledte politisk-økonomiske konsekvenser af et eventuelt EU-medlemskab, foruden at vurdere, hvorvidt de aktuelle administrative ressourcer i Selvstyret er tilstrækkelige til at forvalte et eventuelt EU-medlemskab. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit) Naalakkersuisut namminersortunngorsaanermut isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaannut, pisortat suliffeqarfiit tamakkiisumik tamakkiisumiinngitsumillu pigisaannik misissueqqissaartussanik siunnersuuteqartussanillu suliffeqarfiit sorliit namminersortunngorsarnerinit iluanaaruteqartoqarsinnaaneranik suliaqartussanik aalajangiiffigisassatut Misissuineq UKA 2017-mi Inatsisartunut tunniunneqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en privatiseringskommission, der skal foretage en gennemgribende analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber med henblik på at komme med anbefalinger til, hvilke af selskaberne man med fordel kan privatisere. Analysen skal forelægges Inatsisartut til EM (Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaatitai/demokraternes Inatsisartutgruppe) Qupperneq - Side 10/27

11 Imm./Punkt 58. Siull./1. beh. 4/10 Aappass. / 2. beh. 25/10 Imm./Punkt 59. Siull./1. beh. 17/11 Aappass. / 2. beh. UPA/FM17 Imm./Punkt 60. Siull./1. beh. 26/10 Aappass. / 2. beh. 18/11 Imm./Punkt 61. Sul. / beh. 18/11 Aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut misissuinissamut suliakkerneqarnissaat, saqqummiutissallugu innuttaasut aningaasaataannut qanoq sunniuteqartigissanersoq suliaritittussat utaqqisarnerisa annikilliseriaqqinnissaanut suliniut. Misissuineq paasissutissiissaaq suut periarfissaanersut utaqqisut ikilisinnissaannut aammalu aningaasartuutissat suussanersut. Misissuineq siunnersuutinik imaqassaaq. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal afdække, i hvilket omfang der vil være samfundsøkonomiske gevinster ved at gennemføre tiltag til yderligere nedbringelse af operationsventetiderne. Undersøgelsen skal afdække, hvilke muligheder der er for at nedbringe ventetiderne, og hvad udgifterne vil være. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit) Meeqqat atuarfianni angajulliit atuartinneqarnerini MMS imaluunniit nittartakkakkut naapittarfikkut tamataqanngitsunik assinik avitseqatigiittarnermut tunngasunik paasissutissiisarneq eqqunneqarnissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut aalajangiiffigisassatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen. (Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaatitai/demokraternes Inatsisartutgruppe) Naalakkersuisut attartornermut peqqussutip allannguuteqartinnissaat, ineqarnermut akiliineq bankip qaamatini ulloq kingulleq ammaffianut nuunnissaanut aalajangiiffigisassatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af lejeforordningen, således betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i hver måned. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit) "Ilinniartoqarneq pillugu inatsimmik" taaneqartup naleqqussarnissaa siunertaralugu attuumassuteqartut soorlu suliffeqarnerup iluani illuatungeriit ilinniarnermullu atatillugu atuagarsorfiit atuarfiit akuutinneqarnissaat pisariaqarnersoq pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut, taamaasiornikkut qularnaarumallugu, inatsisip ingerlalluarnissaa taamatullu Inatsisartuni amerlanerussuteqarluartunit innuttaasunillu tapersersorluarneqarnissaa. Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at få inddraget relevante aktører som arbejdsmarkedets parter og brancheskolerne med henblik på at tilpasse den påtænkte lærlingelov, således at det sikres, at loven vil være velfungerende og nyde bred opbakning i såvel Inatsisartut som i samfundet. (Demokraatit Inatsisartuni gruppiat/ Demokraternes Inatsisartutgruppe) Qupperneq - Side 11/27

12 Imm./Punkt 65. Siull. / 1. beh. 5/ Aappass. / 2. beh. 17/11 (Imm. 65 aamma 90 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput / Pkt. 65 og behandlet i sammenhæng.) Imm./Punkt 66. Siull. / 1. beh. 17/10 (Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq / Trukket af forslagsstiller) Imm./Punkt 67. (Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq / Trukket af forslagsstiller) Imm./Punkt 68. Sul. / beh. 8/11 (Imm. 68 aamma 144 ataqatigiisillugit suliarineqarput / Pkt. 68 og 144 behandlet i sammenhæng.) Illersornissamut isumaqatigiissutip 1951-imeersup kingornagullu ilassuteqartinneqartup qanoq isumaqatigiinniutigeqqinneqarsinnaaneranut kaammattuutinik saqqummiussisussamik Kalaallit/danskit allaffissornikkut ataatsimiititaliaannik pilersitsinissaq siunertaralugu danskit naalakkersusuinut saaffiginneqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni illersornissamut isumaqatigiissutit aammalu amerikamiut Kalaallit Nunaanni sakkutooqarnerat Kalaallit Nunaannut iluaqutaanerusinnaaqqullugit. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering, med henblik på nedsættelse af et grønlandsk/dansk udvalg på administrativt niveau, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes og hvordan Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler kan genforhandles, således at forsvarsaftalekomplekset og den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland i højere grad kommer Grønland kommer til gavn. (Partii Naleqqap Inatsisartunut ilaasortaatitai/ Inatsisartutgruppe Partii Naleraq) Kalaallit Nunaanni aalisarfiusup iluani aalisartitseqatigiiffiup aningaasaataasa ikinnerpaamik inunnit aalajangersimasunit pigineqarnissaannik allaqqasoq assigalugu ingerlatseqatigiiffiup piginnittuisa agguagarsisarnissaasa aalisarnermut inatsimmi allaqqalersinnaanerata kingunerisinnaasai pillugit kingusinnerpaamik UKA 2017-imi nalunaarummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2017, at fremlægge en redegørelse, som belyser konsekvenserne af at indføre et krav om, at udbytteudbetaling skal ske forholdsmæssigt, d.v.s. ligeligt i forhold til ejerandelen i selskabets kapital, i selskaber der driver fiskeri i Grønlands fiskeriterritorium, jf. Fiskerilovens kapitel 4. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq) Pisortat pigisaanni innuttaasut namminneerlutik akileeqataanermikkut atuineranni akileeriaatsip siuartinneqarnissaata, tassa qaammatit naanerini akissarsiffimmi, ilusilersornera pillugu UKA 2017-imi Naalakkersuisut saqqummeeqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til FM2017 skal fremlægge en model for fremrykning af betalinger til det offentlige for brugerfinansierede ydelser, således de i fremtiden skal betales ultimo hver måned, hvor der også udbetales løn. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Timmisartuutileqatigiiffik Air Greenland nunatta tamakkiisumik pigisariaqarneranik, imaluunniit nunatta piginneqataassutaasa, 37,5 %-iusut, naalagaaffimmut imaluunniit SAS-imut tunineqarpata, taakku arlaat nunatsinnut imminut akilersinnaanerunersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands Selvstyre skal være 100 % ejer af flyselskabet Air Greenland, eller om det hellere kan betale sig for Grønland at sælge landets aktiepost på 37,5 % i selskabet til enten den danske stat eller SAS. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Qupperneq - Side 12/27

13 Imm./Punkt 69. Siull. / 1. beh. 4/ Aappass. / 2. beh. 14/10 Imm./Punkt 70. (Tunuartippoq/Trukket) Imm./Punkt 71. Siull. / 1. beh. 18/10 Aappass. / 2. beh. UPA/FM17 Imm./Punkt 73. Siull. / 1. beh. 24/10 Aappass. / 2. beh. 18/11 Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 2, 12. maj 2005-imeersup UPA 2017-mi allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Taamaaliornikkut atorfimmut atatillugu inigisap sivikinnerpaamik ukiuni tallimani attartoreerneratigut attartortup naliginnaasumik attartukkatut inigilersinnaaqqullugu. Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakersuisut til FM 2017 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der i de seneste 5 år har beboet deres personalebolig, får ret til at overtage pågældende bolig, som en almindelig udlejningsbolig. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Nunatsinni tunisassiornikkut atugassarititaasut pillugit, kiisalu tunitsiveqarnikkut periarfissaasuanikkullu aalisartunut ajornartorsiutit pillugit, aammalu aalisakkerivinni sulisussanik ajornartuuittarneq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik Forespørgselsdebat om produktionssvilkårene i fiskeriet, indhandlingsproblemer og mangel på muligheder for fiskerne, og om perioder med akut mangel på arbejdskraft ved indhandlingsstederne. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq) Kingusinnerpaamik 1. januar 2017 aallarnerfigalugu ukiuni tallimani misiligummik teriannissat, tulukkat naajallu eqqissisimatinneqarunnaarallarnissat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut Misileraanerup naareersimalernerani misileraanerup kingunerisaasa sunniutai pillugit nalilersuiffiginerat saqqummiunneqassalluni, ilaatigut eqqissisimatitsinerup atorunnaavissinnaanera pillugu nalilersuisoqassalluni. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest fra 1. januar 2017 og i en forsøgsperiode på 5 år, at ophæve fredningen af ræve, ravne og måger. Umiddelbart efter forsøgsperioden skal der fremlægges en evaluering af forsøgets effekter, for bl.a. at vurdere om det vil være muligt, at ophæve fredningen permanent. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Atuarfinni sorlerni meeqqanut inuusuttunullu ajornartorsiutitik pillugit saaffigisinnaasaminnik amigaateqarnersut pillugit, amigaatillu taakku qanoq iliuuseqarfigineqarsinnaanersut pillugit pilersaaruteqartoqarnersoq Naalakkersuisut UPA 2017-imut nalunaarusiornissaannik suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremkomme med en redegørelse til FM 2017, over hvilke skoler der mangler henvendelsessteder for børn og unge omkring deres sociale problemer, og hvilke initiativer der planlægges for at afhjælpe disse mangler. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Qupperneq - Side 13/27

14 Imm./Punkt 75. Sul. / beh. 17/10 Imm./Punkt 78. Siull. / 1. beh. 3/10 Aappass. / 2. beh. 24/10 Imm./Punkt 79. Siull. / 1. beh. 20/10 Aappass. / 2. beh. 17/11 Imm./Punkt 81. Siull. / 1. beh. 7/10 Aappass. / 2. beh. 10/11 Immikkut ittumik suliniutit meeqqanik inuusuttuaqqanillu sumiginnaasarnerup annikillisarnissaanut pingaartumillu angajoqqaatut akisussaaffimmik erseqqissaanissamut tunngasut ingerlanneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu Inatsisartut oqallinnissaannik Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt vi kan komme med særlige indsatser og tiltag i forhold til børn og unge, for at kunne forebyggende mindske omsorgssvigt og særligt synliggøre og styrke forældreansvaret. Især om der er behov for sammenhængende og klar national strategi og handleplan på området. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut peqqussutaata nr. 12, 19. November 2007-imeersup Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu, aalajangersakkat allanngortinneqassasut ilaqutariit ataatsit illui tuniniaanermi akitinneqartut kisiisa atorlugit tiguneqarsinnaalersillugit. Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, således bestemmelserne ændres sådan at enfamilieboliger kun kan overtages til markedsprisen. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Atassut) Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut 2017-imi upernaakkut ataatsimiinnerannut atatillugu ukiunut sisamanut misileraataasumik aaqqississuussineq, nammineq inigisap aserfallatsaalineqarneranut imaluunniit nukimmik sipaarnerunissamut sanasunik suliaqartitsinermut atatillugu aningaasartuutit katillugit ,00 kr inummut ataatsimut akileraarutitigut ilanngaatigineqarsinnaalernissaanik suliaqassasut. Ukiut misileraataaffiusut tamarmik ukiumut kr-nik aningaasanut inatsisitimmi illikartitsiviussaaq. Ukiut sisamat misileraataaffiusut ingerlareerpata misileraaneq nalilersuiffigineqassaaq. Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut til forårssamlingen 2017 skal fremsætte forslag om en 4-åring forsøgsordning, hvor der indføres fradrag på i alt kr. pr. person for lønudgifter til håndværker ydet i forbindelse med vedligehold eller energioptimerende tiltag i egen bolig. Der skal for hvert år forsøgsordningen løber afsættes kr. på finansloven. Efter den 4-årige periode skal forsøgsordningen evalueres. (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai / Atassut Inatsisartutgruppe) Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigineqarpoq, Naalakkersuisut peqquneqassasut danskit oqartussaqarfiinut attaveqassasut Aalborg-imi Grønlandshavn-imiit Kalaallit Nunaannut umiarsuakkut nassiussassat tamarmik hash-itaqannginnersut akitsuuserisunit misissorneqartarnissaat qulakkeerumallugu aalajangersimasumik Grønlandshavn-imi akitsuuserisoqartitsilersinnaanerup siunnerfigineqarnissaa. Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til de danske myndigheder med henblik på etablering af en fast toldfunktion i Grønlandshavnen i Aalborg, således at det sikres, at intet gods afskibes derfra til Grønland uden forudgående toldkontrol, herunder kontrol med at forsendelserne ikke indeholder hash. (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai / Atassut Inatsisartutgruppe) Qupperneq - Side 14/27

15 Imm./Punkt 82. Siull. / 1. beh. 18/10 Aappass. / 2. beh. UPA/FM17 Imm./Punkt 83. (Tunuartippoq/Trukket) Imm./Punkt 88. Siull. / 1. beh. 19/10 Aappass. / 2. beh. 17/11 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigineqarpoq, Naalakkersuisut peqquneqassasut danskit inatsisit attortinneranut ministerianut attaveqassasut Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiveqarneq pillugu inatsip allanngortinneqarnissaa pillugu. Allannguut periarfissaqartitsilissaaq hashimik pinerluttoqarsimatillugu aamma allatigut peqqarniitsumik pinerluttoqarsimatillugu, politiit ilisimannittunik illersuinissannut, taamaaliornikkut unnerluussamut taassumallu illersuisuanut ilisimannittup aqqanik kalerriussinngissinnaallutik. Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske justitsminister med henblik på at opnå en ændring af Retsplejeloven for Grønland. Ændringen skal gøre det muligt for politiet at vidnebeskytte et vidne i forbindelse med hashkriminalitet og anden grov kriminalitet og derved kunne tilbageholde vidnets navn over for tiltalte og dennes forsvar. (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai / Atassut Inatsisartutgruppe) Qaasuitsup Kommuuniata avinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UKA17-imi peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Naalakkersuisut siunnersuusiornerminni aallaavigissavaat, Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsep 29. Juuni 2016-mi ataatsimiinneranni kommunip nutaamik ilusilersorneqarnissaanut aalajangiunneqarsimasoq. Siunnersuutip aamma Naalakkersuisut Siulittaasuata siusinnerusukkut oqariatuutigisimasaat aallaavigissavaa, maannakkut Qaasuitsumut bloktilskuditut tunniunneqartartoq aningaasaqarnikkut Qaasuitsumi kommunit nutaat aallaavigissagaat. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM17 pålægges at fremkomme med et forslag til opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Naalakkersuisuts forslag skal tage udgangspunkt i den beslutning om ny kommunestruktur, som Qaasuitsup Kommunias kommunalbestyrelse traf den 29. juni Forslaget skal endvidere tage udgangspunkt i Formanden for Naalakkersuisuts tilkendegivelse om, at det nuværende bloktilskud til Qaasuitsup udgør det økonomiske grundlag for de nye kommuner i Qaasuitsup. (Inatsisartunut ilaasortat/medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Steen Lynge, Atassut) Naalakkersuisut peqquneqassasut aasaanerani nalunaaquttap nikittarnera pillugu, Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 19, 5. Oktober 2006-imeersup, atorunnaarsinneqarnissaannik, aalajangiiffigisassatut Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkerssuisut pålægges at ophæve Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid. (Inatsisartunut ilaasortaq/medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Attaviitsoq) Qupperneq - Side 15/27

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 4. oktober 2018 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0110-2017

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21 29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr. 01.25.01/18EM-LABU-21 Deloitte Inuiaqatigiit aningaasagarnerannut sunniutaasussanik nalilersuineq Danskit Kalaallit Nunaanni mittarfiliassani

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2011-mut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Rohkem

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 Imarisai Kisitsisit pingaarnerit pasissutissiissutillu 3 Siulersuisut siulequtsiussaat 4 Pisortat oqaaseqaataat 5 2017-mut ilimagisat 6 Kitaata imartaani uuliasiornermik

Rohkem

(Microsoft Word - KNR Public Service redeg\370relse 2010_KAL)

(Microsoft Word - KNR Public Service redeg\370relse 2010_KAL) KALAALLIT NUNAATA RADIOA INNUTTAASUNIK KIFFARTUUSSINEQ PILLU- GU NASSUIAAT 2010 NUUK, SEPTEMBARI, 2011 1. KINGUMUT QIVIARNEQ TV-p immiussisarfissuata qilaava (Asseq: Deluxus Studio) Kulturi Innuttaasunik

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isumaat ilisimasaallu BEDRE BØRNELIV Naalisagaq Aaqqissuussamik

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr. 5508-97431-00132-17 aamma 5508-98610-00274-17 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE 2019-20 www.milik.gl Asasakka ilinniartitsisut! Saqqummersitsivik milik publishingip atuakkanik pitsaasunik saqqummersitsisarnini ilisimaneqaatigaa, ukiullu ingerlanerini

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 27. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami K 35/19 (Eqqartuussisoqarfik

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 25. september

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 55

E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 55 E Q Q A R T U U S S U T nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 20. september 2018 Eqqartuussisut no. 902/2017 Politiit no. 5505-97671-00006-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 22-27. Maj 2015 25. årgang Russit Inuusuttut ornittagassaannut tunissuteqarput AUTHORISED DEALER Russer donerede pengegave til ungdomshuset (Ass./Foto: Johannes

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 20. januar 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 302/16

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ TELE Greenland A/S Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerla

KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ TELE Greenland A/S Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerla KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ 1-2014 Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerlanneqaraluartut. Aningaasaliissutit annertuut 2013-imi kinguneraat nalikilliliinerit

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 8. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr. K 004/19

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem