untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr Maj årgang Anorthosit piiarnissaa tuavi! Nipilersullammaat Perumiit Anorthosit-mine hurtigst muligt! Qupp. 6-7 Eksklusive musikere fra Peru (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) SISIMIORMIUT NAMMINEQ PIGISAAT BYENS LOKALE TV STATION Pakke 1: 6 kanaler 150 kr. Pakke 2: 12 kanaler 330 kr. Pakke 3: 17 kanaler 430 kr kr. ilaasortaanermut akiliut / medlemskon ngent EQQAAMALLUGU Sisamanngornerit tamaasa info kanalikkut nal. 18:30 aallakaa tsisara a. HUSK - Lokale udsendelser på infokanalen hver torsdag kl. 18:30. Allaffik ammasarpoq - kontoret har åbent Ataas./Man. - Sis/Tors. 10:00-16:00 Tall./Fredag 12:00-18:00 Sisimiut TV - Aqqusinersuaq 22, 1. sal - Postboks sisimiut.tv@greennet.gl - TLF:

2 SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Anorthosit piiarnissaa tuavi! Naqiterisitsisoq / Udgiver: Suliffeqarfik imminut pigisoq / Den selvejende institution SIVDLEK, Postboks 390, 3911 Sisimiut. Tlf mail: silleq@greennet.gl Siulersuisut / Bestyrelse: Jan Richard (Formand), Dorthea Isaksen, Karl H. Mikkelsen, Mette Sofie Lerch. Aaqqissuisoq / Redaktion: Jens Klaus Lennert, (akisuss./ansvarshav.), Annonce agent: Sisimiut Tusaataat, Postboks 312, 3911 Sisimiut, tlf.: , fax: , salg@sistus.gl. Naqitikkat amerlassusaat / Oplag: it/stk. Ilusilersornera naqiterneralu / Sats og tryk: Sisimiut Offset, Postboks 240, 3911 Sisimiut. Tlf.: Fax , mail: sisoffset@greennet.gl. ISSN Saqqummertussap tullissaanut ussassaarutissat ilanngutassallu kingusinnerpaamik tunniunneqassapput/ Sidste frist for indlevering af annoncer og indlæg til næste nummer er: Tallimanngorneq/fredag nal./kl Normu tulleq saqqummissaaq / næste nummer udkommer: Pingasunngorneq Onsdag 20. maj 2015 Professionel farveprint Sisimiut Offset sisoffset@greennet.gl Hudson Resourcemeersut, Naalakkersuisut Qeqqatalu Kommunianeersut ataatsimiisitsinermi saqqummiisuupput / Hudson Resource, Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia forelagde under borgermødet. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) All. Johannes Ujo Müller Sap.ak. kingullermi Qeqqata Kommuniani nunaqarfiit illoqarfiillu aqqusaarlugit innuttaasunik ataatsimiisitsinerit ingerlanneqaqqammerput. Sapaatiummat Aatsitassalerinermik ilinniarfimmi Qaqortorsuarmi anorthositimik piiaanissaq Hudson Resources-ikkut qinnutigisaat pillugu naggammik Qeqqata Kommuniani innuttaasunik ataatsimiisitsineq ingerlanneqarpoq. Peqataasut 40- niit ikinnerunngitsut soqutiginnilluarlutik apeqqutissaaleqinatillu peqataapput. Qeqqata Kommuniani borgmesteri Hermann Berthelsen tikilluaqqusisuuvoq, tulliullutillu Inuutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanullu allanut naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq, aamma Avatangiisinut, Pinngortitamut, Inatsisillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko assigiinngitsunik suliffissaaleqineq aningaasaqarneq, piiaaffissallu Qaqortorsuup siunissami kalaallinut sunniutigisinnaasai oqaaseqarfigaat. Pikkunaatsoq pisariitsoq Piiaanissamut soqutiginnittut qinnuteqartullu Hudson Resources Inc. piiagassap qanoq pisariitsiginera aammalu annertuumik mingutsitsinngitsumik suliarineqarsinnaanera saqqummiuppaa, oqarlutik naviananngingaarmat pikkunaatsuuvoq pisariitsuullunili anigaasatigut suliffissaqartitsiniarnikkullu iluaqutaalluarsinnaasoq. Naatsorsuutigaat minnerpaamik ukiuni 20-ni atasinnaassasoq, nunaqavissunillu sulisoqarluarnissaa siunniuteqqavaat soorluttaaq isumannaallisaanikkut, paasititsiniaanikkut ilinniartitsinikkullu kalaallisut danskisullu ingerlanneqartarnissaat aaliangiusimagaat. Piiaaffigineqartussap eqqaani umiarsualiviornissaq, 10 km-imillu isorartutigisoq aqqusinniornissaq naatsorsuutigaat. Piiagassaq pujoralatsitsinnginnissaa anguniarlugu katersukkat tatsimut katersorneqartassapput. Avatangiisinut sunniutigisinnaasai Pitsaaqutaasuinnaalli kisimik taakkartor- AUTHORISED DEALER Ittukasiup Aqq Tel: SALG & SERVICE BÅDE PÅHÆNGSMOTOR SNESCOOTER ATV 4 HJULER RESERVEDELE Tuniniaaneq & Sullissineq Umiatsiat Aquuteralaat Qamuteralaat Sisamanik assakaasullit Sillimmatissat 2

3 neqanngillat. Uumasunik soorlu tuttut umimmaat, puisit, arferillu avaqqukkuminaatsumik annerusumk minnerusumillu piiaaffimmiinngaanniit sunnertinneqartussaapput. Soorlu naatsorsuutigineqartoq piiaaffiup 5 km. iluani nipiliorfiulluni uumasunik sunniuteqarsinaasoq saqqummiuppaat. Taamaattorli tuttoqarfiit piiaaffiup avataaniinnerusartut paasissutissanik paasiniaareerlutik maluginiarneqarsimapput. Apeqqutit akissutisipput Peqataasut piaasoqarnissaanut assigiinngitsunik apeqqutinik piiaasussanut naalakkersuisunullu apeqquteqartarput. Soorlu nunaqavissut qulakkeeqqasumik sulilernissaat aammalu akissarsiatigut assigiissanersut apeqqutigineqarmat Qeqqata Piiagassaq pikkunaappoq pisariitsuullunilu, oqarpoq Hudson Resourcemeersoq Rune. / Anorthosit kunne udvindes let og nemt, sagde Rune fra Hudson Resources. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq (Ass./ Foto: Johannes Ujo Müller) Innuttaasut ilaat Erik Jensen apeqquteqartoq, En borger, der stiller spørgsmål. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Kommuniani innuttaasut salliutillugit piiaaffissami 80%-it miss. nunaqavissut amerlassusilerneqarput. Akissarsianik immikkoortitsisoqassanngilaq, piiaanermilu piiakkat annissuunneqartut naalakkersuisoqarfimmiit nakkutigineqartussaasut akissutigineqarpoq, soorluttaaq akileraarnikkut akiliutissat aammalu royalty pingaaruteqartut eqqaaneqartoq. Ataatsimiisitsinermi peqataasut amerlanerpaat suliniut piviusunngoornissaa qilanaaralugu isumalluarnartutullu isigalugu tigulluarpaat. Soorluttaaq Naalakkersuisut aammalu Hudson Resourcemeersut innuttaasunit tigulluarneqarnera nuannaarutigalugu oqariartuuteqartut. Tusarniaaneq maajip 29-anut inerlanneqarpoq, taannalu qaangiuppat innuttaasut qisuariaataat apuukkusutaallu nalilersorneqariarlutik qinnuteqaat aaliangiiffigineqassaaq. Aasareersimaleriarpat akissutisinissaat naatsorsuutigineqarpoq. Akuersissutigineqassappat IBA-mik isumaqatigiinniarnissaq illua tungeriit pingasut Qeqqata Kommunia, Hudson Resoources kiisalu Naalakkersuisut tullinnguutissavaat. K S TAXA sisimiut Suliffimmik pissanganartumik ullunillu assigiinngiiaartunik misigisaqarfiusumik ujaasivit? 21-it sinnerlugit ukioqaruit ukiorlu ataaseq kørekorteqareersimaguit taxartalernissannut ikiorsinnaavatsigit. Søger du et spændende job, hvor to dage aldrig er ens? Har du haft kørekort i over et år og du er over 21 år? Så kan vi hjælpe dig med at få et taxi kørekort. Attaveqarit / Kontakt: Steen Pimoorullugu peqqissaaqqinnaarlugu ingerlapparput. Ulapippugut kisianni arriitsumik, oqarpoq Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko. / Vi behandler sagen alvorligt og med omhu. Vi har travlt, men behandler den med omhu, sagde Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Marius Olsenip akit pillugit aammalu qanoq sivisutigisumik piiaasoqassanersoq apeqquteqarpoq. / Marius Olsen forespurgte til priser og hvorlænge minen skulle holdes åbnet. (Ass./ Foto: Johannes Ujo Müller) 3

4 Anorthosit-mine hurtigst muligt! Af Johannes Ujo Müller Der blev i forrige uge afholdt borgermøder i Qeqqata Kommunias byer og bygder. Borgermøderne i Qeqqata Kommunia om Hudson Resources ansøgning om tilladelse til udnyttelse af en anorthosit forekomst ved Qaqortorsuaq, blev afsluttet på Råstofskolen i søndags. Der mødte ikke mindre end 40 interesserede og spørgelystne borgere frem. Borgmester Herman Berthelsen i Qeqqata Kommunia bød velkommen, hvorefter Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko redegjorde om arbejdsledighed, økonomi samt fremtidige fordele for grønlænderne af minen ved Qaqortorsuaq. Let og nem Hudson Resources Inc. redegjorde hvor let anorthosit kunne udvindes og hvor lidt miljøet ville blive påvirket. De berettede, at det ville være meget let og nem at udvinde det så ufarligt det er, og at der ville være økonomiske gevinst ved det, ligesom det vil skabe arbejdspladser. De forventer at kunne holde minen åbent i mindst 20 år, og de har til hensigt at benytte lokal arbejdskraft, ligesom de er fast besluttet på at holde sikkerhedskurserne, oplysningskampagnerne og uddannelserne på grønlandsk og dansk. De forventer at anlægge en havn og en 10 km lang vej mod minen. For ikke at støve for meget, vil de deponere det udvindende mineral på en sø. Miljøpåvirkninger Det var ikke alene fordele, der blev fremlagt. Rensdyr, moskusokser, sæler og hvaler vil blive mere eller mindre berørt af minen. De fortalte, at dyrene ville kunne blive påvirket af lyd fra minen på en omkreds på 5 km fra minen. Til trods for det har de indhentet oplysninger om rensdyrområder længere væk fra minen. Spørgsmål blev besvaret De fremmødte stillede forskellige spørgs- Peqataasut piiaanissaq erinigaat isumalluarfigalugulu / De fremmødte glæder sig til og er forventningsfulde for minen. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Salg og reparation Snescootere - ATV - Knallerter - Cykler Maanna periarfissaqalerpoq KRK-p Nepalimi ajunaarnersuaqarnerani katersuiniarnissaq sms NEPAL A uunga 1880 aningaasat 50,- tunniunniarukkit sms NEPAL B uunga 1880 aningaasat 100,- tunniunniarukkit sms NEPAL C uunga 1880 aningaasat 150,- tunniunniarukkit Annertuumik tapiissuteqarusukkuit uunga ikisisinnaavutit mål til mineselskabet og Naalakkersuisut. Der blev til dels spurgt om, hvorvidt lokal arbejdskraft er blevet sikret og hvorvidt lønforholdene skulle være ens, hvorpå der blev svaret, at 80 procent af arbejdskraften skulle være arbejdskraft fra Qeqqata Kommunia. Der vil ikke være forskel på lønnen, ligesom departementet vil holde tilsyn med det eksporterede mineral. Det blev desuden nævnt, at skatteindtægter og royalty var væsentlige. De fleste fremmødte ser frem til og er forventningsfulde for projektet, og Naalakkersuisut og Hudson Resources er glad for den positive indstilling som borgerne har for projektet. ARCTIC STAR ApS ARCTIC STAR aps Ittukasiup aqq. 7 Tlf: arcticcat@greennet.gl KATERSUINIAANERSUAQ / LANDSINDSAMLING Borgmesterip Hudsonikkut ukiuni 13-ni suleqatigilluareersimallugit oqaatigaa. / Borgmesteren berettede, at han har haft et godt samarbejde med Hudson Resources i 13 år. (Ass./ Foto: Johannes Ujo Müller) Nu er det muligt at støtte KRKs landsindsamling til de jordskælvsramte i Nepal Send SMS NEPAL A til 1880 og doner 50 kr. Send SMS NEPAL B til 1880 og doner 100 kr. Send SMS NEPAL C til 1880 og doner 150 kr. Store donationer indsættes på indsamlingskonto

5 5

6 Eksklusive musikere fra Peru Af Johannes Ujo Müller Fire mørkhudede mænd med sort hår og ikke særlige høje, der nemt kunne forveksles med grønlændere, gav gåsehudslignende fornemmelser i Kulturhuset i Sisimiut. Mens musikerne spillede på unikke musikinstrumenter, blev der vist flotte og unikke billeder fra Peru på skærmet bag scenen. Det føltes som om, at der blev lyttet til musik fra en cd, så godt de lød. Det hele lød så godt, at man næsten ikke kunne tro, at de spille live. Det var tydeligt at se, at tilskuerne var betaget af musikken, og andre gik da også ud på dansegulvet, mens andre lyttede til musikken med lukkede øjne. Man kunne være overrasket over, at én fra gruppen præsenterede deres musiknumre og fortalte om deres land på dansk. Det viste sig, at de bor i København, hvor de årligt har kulturarrangement om deres land Peru. Peruvianske specialiteter Deres besøg i Sisimiut handler ikke alene om musik. De havde sat sig for at præsentere peruviansk specialiteter. Fredag aften var der til stor betagelse blandt de fremmødte blevet dækket bord af peruvianske specialiteter i Taseralik fra kl Perumeersut erinagissut / Peruvianske med god sangstemme. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Salsa De holdt koncert i Taseralik fra kl , hvorefter de fortsatte i Hotel Sisimiut for at vise peruvianske danse. Danseglade personer har uden tvivl lært salsatrin. Der var alene ikke arrangement denne fredag, da de også fremviste peruvianske musikinstrumenter og spillede musik for GUX- og folkeskoleelever. Tips og Lotto, Nuna Fond og Hotel Sisimiut har sponseret deres rejse. Peru sumiinnera. / Peru. (Ass./Foto: GoogleMap) Isiginnaartut pikkunaalliunngivipput. / Tilskuerne keder sig ikke. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Telefon Mød os på facebook Polarmagasinet Sisimiut Selv små annoncer bliver set! Atuakkanik Atorniartarfik Biblioteket Guutaap Aqq. 5, Postboks Sisimiut Tlf.: Fax: bibsis@greennet.gl Ammasarfiit / Åbningstider: Ataasinngorneq - Mandag Marlunngorneq - Tirsdag Pingasunngorneq - Onsdag Sisamanngorneq - Torsdag Tallimanngorneq - Fredag & & & Matoqqavoq / Lukket Uanngaanniit / Fra 1. oktober marts Arfininngorneq - Lørdag Aasakkut ammasarfiit allanngortarput! / Ændrede åbningstider om sommeren! Atuakkanik atorniartarfimmut tikilluarit. Akeqanngilaq! Velkommen i biblioteket. Det er gratis! 6

7 Nipilersullammaat Perumiit All. Johannes Ujo Müller Taseralimmiittut qiiaammertinneqallattaarput. / Tilskuere i Taseralik fik sig en uforglemmelig aften. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Angutit simaartut, qernertunik nujallit angivallaanngitsut, tassa kalaalingangajassinnaasut Sisimiuni kulturikkut illorsuarmi inunnik qiiaammertitsilaavissorput. Inersuarmi nipilersortartut tunuani nunartik alianaalluinnaqisoq alutornaqisorlu seqertitsivikkut takuteqattaarpaat, nipilersuutillu allanartut nipigissut nipilersortuniit erinnanik tusarnersunik appisimaarutigaat. Perumeersut appikkaangamik allaanngilaq CD-miit appisimaartoqartoq. Nipigingaarmata nipilersullaqqingaarmata erinagingaarmatalu uppernaalluni ilumut appisimaarummik ikiorteqaratik appisimaartut. Isiginnaartut takuneqarsinnaapput timaat uninngaannaratik nipilersortunik tiguartinneqarnerat malunnarluni ilai avalattarlutik qitittarput ilaallu sequnngerlutik niaqqutik aalatiutigalugit tusarnaarput. Tupaallaatigineqarsinnaavoq appisimaaqataarsoq qallunaatut oqalulluni assigiinngitsunik nunartik pillugu aammalu nipersuutit atukkatik ilisaritittarmagu. Sunaaffami nipilersortartut taakkua Perumeersut ullumikkut Københavnimi najugaqarput ukiullu ingerlanerani nunartik Peru pillugu kulturikkut aaqqissuussisarlutik. Nerisitsineq Sisimiunukarnerat nipilersorneriinnarmik tunngassuteqanngilaq. Perumeersummi nerisassaatiminnik nerisassioriaatsiminnillu takutitserusullutillu nerisitserusussimapput. Tallimanngormallu qulingiluaniit qulinut Taseralimmi nerrivik Perumiut nerisassaataanik nerriviliortoqarsimavoq, neriartortunit alutorsaatigineqaqisunik. Salsa Quliniit ataatsip qeqqata tungaanut Taseralimmi appisimaariarlutik Hotel Sisimiuni ataatsiniit qiteriaatsiminnik takutitsillutillu DJ-ilerlutik qititsitsipput. Qularnanngilaq qitserituut qiteriaatsimik salsamik pissarsiaqarluarsimassasut. Unnuk taanna kisimi sammisassaqartitsisimanngillat. GUX-imimi ilinniartut aamma meeqqat atuarfianni atuartut Perumi nipilersoriaatsinik paasitinneqarlutillu ulluinnarni tusarneq ajukkaminnik appisimaarfigineqarlutillu nipilersuutit allanartut takutinneqarsimallutik. Perumeersut angalanerat Tips og Lottomiit, Nunafondimiit Hotel Sisimiuniillu aningaasaliiffigineqarsimavoq. Perumit nerisassat. / Peruvianske specialiteter. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Vi er op til 30% billigere end vores nærmeste konkurrent Tank-inik imaarsineq Slamsuger Perumiit sanalukkat pisiarineqarsinnaasut. / Værker fra Peru til salg. (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Sisimiut erhvervslivs lokale it partner Små og store opgaver løses Mere end 25 års erfaring Fair og rimelige priser Driftsaftale Klippekort Time afregning Tlf: Mail: rene@sisimiut-it.gl Tank-inik imaarsisarpugut ataasinngornermiit tallimanngornermut Vi tømmer fækalietanke på alle hverdage mandag til fredag Mobil Telefon Telefax Mobil

8 Dronningi Sisimiunut All. Johannes Ujo Müller Soorlu amerlasuut tusareersimassagaat ataqqinartorsuaq Dronning Margrethe uinilu Prins Henrik Sisimiut aasaru tikeraartussanngorpaat. Taamatut neriorsuilluni Dronninngi 75-iliinermini ilaatigut neriorsuivoq. - Uigalu marluulluta assorsuaq qilanaaqaagut Kalaallit Nunaat takoqqinnissaanut, soorluttaaq qilanaarigipput inuppassuit naapittuartarsimasagut takoqqinnissaat, oqarpoq Dronning Margrethe. Dronningen til Sisimiut Af Johannes Ujo Müller Som de fleste sikker har hørt, så kommer Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe og prinsgemalen Henrik på besøg i Sisimiut til sommer. Det bekendtgjorde Dronningen til dels i forbindelse med sin 75 års fødselsdag. - Prinsgemalen og jeg glæder os kolossalt meget til at gense Grønland. Vi glæder os til at møde mange mennesker, som vi efterhånden har mødt gang på gang, sagde dronning Margrethe. Regentparret aflægger besøg i Grønland med Kongeskibet Dannebrog i perioden juli. - Det er altid en glæde at komme til Grønland. Jeg ser frem til vores sommerbesøg og håber på at få spændende og gode oplevelser. Vi håber, at det bliver et godt gensyn for alle parter, sagde dronningen. Kunngikkormiut umiarsuarminni Kongeskibet ilaallutik juulip 9-aniit 23-anut sinersorlutik angalaassapput. - Kalallit Nunaat tikillugu nuannaarutigiuaannarparput. Aasamullu qilanaaqaagut neriulluta nuannersunik pissanganartunillu misigisaqarumaarluta. Neriuppugut takoqqinneq tamatsinnut nuannersuussasoq, Dronning Margrethe tusagassiortunut oqarpoq. Dronning Margrethe II (Ass./Foto: wikipedia.org) Ataas./Mand. - Tall./Fre www. w.ka kata taka kaps.gl Taseq Amitsoq B tlf Meeraq eqqortumik pineqartoq naapertuilluarnermik ilikkartarpoq! 8

9 KNI A/S PISSARSIORPOQ Ineriartortitsinermi siunnersortimik Sisimiuni KNI A/S-ip Sulisoqarnermut im mik- - - Ineriartortitsinermi siunnersortip ineriartorti t inermi aqutsisoq qaninnertut pisortaris- - Ineriartortitsinermi siunnersortitut suliassa tit Ineriartortitsinermi suliaqarneq HR-ip suliaanik paasissutissiisarneq atta- sanik suliaqarneq Ineriartortitsinermi siunnersortitut - Kalaallisut llu attaveqarsinnaanermi pikkoriffeqarneq Iliuusissanik suliaqarsinnaaneq Sulianik arlalinnik ataatsikkoortitsisinnaaneq naaneq Qinnuteqaat KNI A/S Qinnuteqaatit aamma faxerussinnaavat uu KNI A/S SØGER EN HR Development konsulent - HR Development konsulenten har reference - - processer Elevadministration - til: En relevant akademisk uddannelse eller - - KNI A/S - Ilusilersuisoq/Layout: icicero Nuuk 9

10 Nujaleriffik - Dame- & herrefrisør CENTER SALON Indehaver Frisør: Anne Marie Bjørn Frisør: Sika Familieterapi v/ Margrethe Nielsen Frisør: Nuunu Ammasarfii: Åbningstider: Ataa. - talli. / Mandag - fredag kl Kaaleeqqap Aqq. 5 - Tlf Rabat til pensionister og studerende med studiekort VVS anlæg Smedearbejde Fjernvarme Sprinkler Industrianlæg Ventilation Malerarbejde Brøndum Box Sisimiut. Tlf Telefax Inuit ataasiakkaat Aappariit/ilaqutariit Angajoqqaanut siunnersuineq Supervision Pikkorissaanerit assigiinngitsut Meeraq toqqissisimatitaq tatiginnittunngortarpoq! Attavigineqarsinnaavunga uunga. Mobil.: Alla ariarsorluni nutsigassanik iminniaruit ataani atsiortoq a avigiuk. Kontakt undertegnede, hvis du får brug for en skri lig oversæ er. Naqinnerit Sisimiut v / Katrine Lynge Frederiksen Postbox Sisimiut Tlf E- mail: fikato@greennet.gl Qeqqata Kommunia pissarsiorpoq Qeqqata Kommunia søger Læs mere om stillingen på Selv små annoncer bliver set! Qeqqata Kommunia Glahnip Aqq 15 - Postboks Sisimiut - Telefon Vagt: sisimiut@arssarnerit.gl Brand- & tyverianlæg * Elevatorer * Service * Nybyggeri * Reparation * Termografering * Industrianlæg * Automation * Adgangskontrol * Kaldeanlæg * TV-overvågning * Tele- & data installationer 10

11 Skal du købe bil eller båd? Biilimik angallammilluunniit pisinissaq inuppassuarnut aningaasaliinerusarpoq annertooq, aningaasanillu attartor nerup ilusaata aningaasaqarniarnerit ukiorpas suarni sunnersinnaavaa. Attartornissaq ilinnut aningaasaqarniarninnullu naapertuuttoqataatsimoorluta nassaaritigu. At købe bil eller båd er for mange en stor investering, og valget af lånetype vil påvirke din økonomi i flere år. Lad os sammen finde den lånetype, der passer bedst til dig og din økonomi. Sianerit ataatsimeeqateqarnissannullu inniminniillutit Ring og aftal et møde I maj måned tilbyder vi gratis oprettelse af bil- og bådlån. Maajimi biilitaarnissamut angallatitaarnissamullu attartukkat pilersinnerat akeqartinnagu attartartugassarsinissaq neqeroorutigaarput. 11

12 BankNordik Sisimiut Privatkunderådgiver Elisabeth Sillehoved Andreasen er i Sisimiut maj. Du er velkommen til et uforpligtende møde, hvor vi gennem går de konkrete fordele og økonomiske besparelser du får, når du samler dine bankforretninger i BankNordik. Siunnersorti Elisabeth Sillehoved Andreasen Sisimiunut tikeraassaaq maj. Tikilluaqqusaavutit ataatsimeeqateqarnis sannik, iluaqutissat sipaarutaasinnaasullu misissussavagut, aningaaserivimmut niuerutigisatit tamaasa katersorukkit BankNordik-imut. Sianerit ataatsimeeqateqarnissannullu inniminniillutit Ring og aftal et møde

13 Maniitsumi B-1041 pisortatigoortumik tuniniarneqarpoq B-1041 i Maniitsoq til salg i offentlig udbud KNI A/S-ip Maniitsumi illuutaa B ,- kr.-sinnerlugu neqeroorsinnaasumut, ulloq 1. juuni 2015-imi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit tunniunneqartussanngorlugu, tuniniarpaa. Illu 1987-imi sananeqarpoq, qerisunullu quersuartut siusinnerusukkut atorneqarnikuuvoq. Illorsuaq 437 m2-sut angitigaaq kompressoreqarfialu 30 m2-lluni. Inersuarmut isertarfia alumiuniumiusoq qummoortittagaavoq. Inersuaq siullermiit qerititsiviit immikkoortut marluk immikkut matoqarput. Illup toqqavia betoniuvoq, nillusaateqarfia qanganisaavoq, ajornaquteqanngitsumilli ingerlasinnaalluni. Illu taamaatsillugu tunineqassaaq, tunisisorlu akisussaatinneqassanani. Illuseruttut namminneq siunnersorteqarnissaannik kaammattorneqarput. Pisisup nunaminertami sumiiffimmi atuinissamik pilersaarut aalajangersakkallu tunngavigalugit, kiisalu inatsisit atuuttut malillugit, illu nammineq atussavaa. Illusinermi naqissusiineq, kiisalu inatsisilerituunut aningaasartuutit, kiisalu illumik piginnittuunermik uppernarsaatit pisinermut uppernarsaataasussat pisisup nammineq akilissavai. Maniitsumi Polaroil, Finn Løvstrøm, / imut sianerfigalugu isumaqatiissuteqarfigeriarlugu illumik alakkaasoqarsinnaavoq. Illusiumalluni qallunaat koruuninngorlugu neqeroorut, ateq, najugaq, oqarasuaat immaqalu mailerisaq ilanngullugu, allakkatigut nassiunneqassaaq kingusinnerpaamik tallimanngornermi ulloq 20. maj 2015, nal.: 12:00 uunga: KNI A/S, Postboks 319, 3911 Sisimiut, imaluunniit illuutinik suliaqarluni akisussaasup mailianut ejendom@kni.gl-imut mailertoqarsinnaavoq, ilisarnaasiunneqassaarlu: Maniitsumi B-1041-mik pisinissamik neqeroorneq Neqeroorut unioqqutinneqartussaanngitsoq piumasaqaatitalersugaananilu nangaanartortaqassanngilaq. KNI A/S ejendom B-1041 i Maniitsoq udbydes til højeste bud over kr ,- med overtagelse pr. 1. juni 2015 eller efter aftale. Ejendommen er opført i 1987 og tidligere anvendt som fryselager. Hallen er på 437 m 2 og Kompressorum på 30 m 2. Der er hejseport af aluminium ved indgangen til forhallen. Fra forhallen er der adgang til to særskilt fryselagere. Fundamentet består af beton, køleanlægget er af ældre model, men fungerer uden problemer. Ejendommen sælges som den er og forefindes, sælger påtager sig intet ansvar. Interesserede købere opfordres til at antage egne rådgivere. Ejendommen vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt. Alle omkostninger i forbindelse med stempelomkostninger og honorar til advokat for udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen afholdes af køber. Besigtigelse kan ske efter aftale med Polaroil i Maniitsoq, Finn Løvstrøm på telefon / Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes senest fredag den 20. maj 2015, kl.: 12:00 fremsendt til KNI A/S, Postboks 319, 3911 Sisimiut, eller til Ejendomsadministrators ejendom@kni.gl med mærket: Tilbud på B-1041 i Maniitsoq Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Ejendommen sælges til højeste bud og KNI A/S forbeholder sig retten til at afvise enhver bud. Alle spørgsmål sendes til ejendom@kni.gl eller ved at ring til Ejendomsadministrator på tlf.: Illu aningermik akiliiumalluni neqeroortumut tunineqassaaq, kiisalu neqeroorutit tamaasa itigartitsissutigisinnaallugit KNI A/S immimut piginnaatippoq. Qanorluunniit apeqqutissaqaraanni uunga mailertoqarsinnaavoq ejendom@kni.gl, imaluunniit illuutinik suliaqarluni akisussaasoq mut sianerfigineqarsinnaavoq. KNI A/S J. M. Jensenip Aqq. 2 Postboks Sisimiut Grønland T F

14 UE40H5000. Slankt og elegang 40 LED tv. Energiklasse A+. Vægt: 8,3 kg. Mål: B90,8 x H57,8 x D19,6 cm. (Best. nr ) STÆRK PRIS STÆRK PRIS AL-KO GENERATOR 2000I. Let og kompakt generator på benzin. Ydelse max. power 1,6 kw. Driftstid: ca. 4 timer. Vægt: 21 kg. (Best. nr ) SPAR 530,- 0,75 liter. En hård bundmaling, der beskytter effektivt mod begroning og giver en højere fart gennem vandet. Til fart på op til 35 knob. (Best. nr ) Baffin lette softshell vandrestøvler. Vandtæt og åndbar membran, og foret med Thermaplush, som gør at de kan klare ned til -20 grader. Farve: sort. Str.: (Best. nr ) STÆRK PRIS Arctic Star ApS - Tlf arcticcat@greennet.gl - Kom og vaeær med.. til at indvie vores nye FlUgger afdeling VI FEJRER DET MED 25% * RABAT PÅ ALT FLÜGGER MALING OG TILBEHØR I HELE UGE 21. *(Dog ikke på i forvejen nedsatte varer) LØRDAG DEN 16/5 ER DER SODAVAND OG KAGE TIL ALLE, SAMT SLIKPOSER TIL BØRNENE. Tilbuddene gælder fra lørdag den 16. maj til lørdag den 23. maj Se flere tilbud i vores avis eller besøg vores nye hjemmeside på Nioqqutinik inniminniisinnaalerputit nioqqutinut katalogitsinni nassiutsillugillu. Nu kan du bestille varer fra vores nye varekatalog og få dem leveret. SILAMIIFFISSANNGORPOQ tid til udeliv SAMSUNG FULL HD TV STÆRK PRIS Tilbuddene gælder fra mandag d. 20. april til lørdag d. 9. maj 2015 Besøg os på Facebook starkkalaallitnunaat 795, , ,- 349,- HARD RACING X-TRA ZONE VANDRESTØVLE STARK SISIMIUT Box Sisimiut Tlf STARK Ilulissat STARK Aasiaat STARK Sisimiut STARK Nuuk STARK Qaqortoq Medlem af CSR Greenland 14

15 Alt arbejde indenfor VVS-, SMEDE- & KØLEBRANCHEN udføres. Ruujorilerisut-, saffiuut-, nillataartitsivilerisullu suliassaat tamaasa suliarisinnaavagut. Ulloq unnuarlu suliarisinnaasat / Døgnservice Kissarsuutit / oliefyr: Nillataartitsiviit - Qerititsiviit / Køl & Frys: VVS SERVICE SISIMIUT SISIMIUT KØLETEKNIK Ittukasiup aqq. 9, Box 237, Tlf Autoriseret Gas-, Vand-, Køl- & Frys installatør ATTRAKTIV FAMILIE BOLIG - NEDSAT PRIS Ved udb. på kr Netto pr. md. e/skat fra kr Qivittoqarfik 2, Sisimiut, ca. 125 m² Indretning: Stor stue - 3 værelser - køkken - Badeværelse med tørkloset - entre - fyrrum Huset er løbende vedligeholdt og renoveret, men har behov for nogen modernisering (herunder badeværelse og køkken) Godt køb for gør det selv manden Pris kr Yderligere oplysninger på eller på Nordgrønlands Ejendomskontor - Aut. ejendomsmægler Salg - Udlejning - Vurdering af ejendomme (Gratis rådgivning) Ittukasiup 11B Sisimiut - info@ejendom.gl BYENS BEDSTE DIGITALE TV UDBYDER Bronzepakke 9 Kanaler Sølvpakke 19 Kanaler Diamantpakke 28 Kanaler 150,- 300,- 650,- Få et uforpligtende tilbud på oprettelse/udstyr for at modtage Masanti digital tv tlf Masanti TV Sisimiut Aqqusinersuaq Sisimiut tv@masanti.gl Åben Konto/butik Mandag - Fredag Kl Vidste du at Mananti TV også sælger TV med TV indbygget dekoder - Kontakt os for nærmere info Ussassaarutit mikinerit aamma takuneqartarput! 15

16 Filmit silarsuaaniit All. Johannes Ujo Müller Kalaallit qangaaniilli ileqqutoqarivaat pisimasunik aliortulersaartarnerat qivittulersaartarnerallu. Ullutsinnittaaq isiginnaagassiat eqqarsaatigalugit piviusuusaartitsisunik filmiliat ersinartut quilertanartullu kalaalerpassuarnit nuannarineqartupilussuupput. Filmilli piviusunit tunngavillit suli tiguartiffigineqarnerullutik nuannarineqarnipilussuusarput. Soorlu uku filmit ilaatigut piviusumik tunngavillit saqqummersinneqarsimasut takusinnaavatit. Fra filmverdenen Af Johannes Ujo Müller Det er en grønlandsk tradition at fortælle om spøgelses- og fjeldgængerhistorier. Mange grønlændere er i dag vilde efter at se paranormale- og gyserfilm. Paranormale film hitter dog mest, og du kan f.eks. se følgende film. Open Water (2003) Open Water (2003) 1988-mi aappariit Australiap eqqaani imaannarsuarmi puujugaallutik qimataasimasut pillugit fi lmiaq. En fi lm om et par, der blev efterladt i havet ved Australien ved et uheld i The Mothman Prophecies (2002) Ukioq 1966-mi-67-milu Amerikami West Virginiami qernertoq sululik inunnit assigiinngitsunit takuneqartarsimasoq pillugu fi lmiliaq. En fi lm om mørkets budbringer, der eftersigende er blevet set i West Virginia i Amerika i 1966 og 67. The Conjuring (2013) Aliortukkanik misissuisartut illu aliortortartoq paasiniaaffi galugu inuusaq Annabelle naliginnaasuunngitsoq paasivaat Paranormale efterforskere, der under en inspektion af et hus erfarer, at dukken Annabelle ikke er en normal dukke. The Exorcism of Emily Rose (2005) Niviarsiaraq tyskeq 16-nik ukiulik pillugu fi lmiliaq, tiaavulumit pulatissimasutut pisimasuutinneqarpoq. En fi lm om en 16 årig tysk pige, der mentes at være besat af djævelen. The Amityville Horror (1979) (2005) Ilaqutariit Lutz illu pisiarereerlugu qaammataanngitsorluunniit aliortortangaarmat qimattariaqarsimavaat. Familien Lutz har måttet fl ytte ud af deres nye hus efter under en måned pga. paranormale fænomener. TAMALAAT Regnskab & Bogføringsservice P.O. 264, 3911 Sisimiut Tlf.: The Strangers (2008) Filmimi suliarinnittup Bryan Bertino illoqarfi gisamini tillinniartarsimasut pillugit fi lmi suliarisimavaa. Filmens instruktør Bryan Bertino har hævdet, at peæmissen for fi lmen bygger på virkelige hjemmerøverier, der fandt sted i hans nabolag. Ondskabens øjne (1991) Filmi toqoraasartuniit Robert Keppel aamma Ted Bundy tunngatillugit suliarineqarsimavoq. Filmen handler om profi leren for FBI Robert Keppel og seriemorderen Ted Bundy. The Hills Have Eyes (1977) (2006) Skotlandip qaqqarsuani inuttuumasut ukiut 25-it ingerlareersut aatsaat tigusarineqarlutillu toqumut pillagaasimasut pillugit fi lmiliaq. En fi lm om kannibaler i bjergene i Skotland, der blev opdaget efter 25 år og dømt til døden. Child s Play Chucky ilumooratarsimasinnaavoq! Inuusamik pisimasuutitsinerartoq piginnittorlu Robert Eugene Otto, meeraallunigooq inuusap ilaquttani aliortortittarsimavai. Ullumikkunngooq USA-mi tamakkerlugu saqqummersitaralugu takutitassiaralugu angalasarpoq. Chucky er måske virkeligt! Dukkens ejer Robert Eugene Otto hævder, at da han var barn, hjemsøgte dukken ham og hans familie. Dukken udstilles nu rundt omkring i USA. Motorsavsmassakren (1974) (2003) Amerikami toqoraasartoq Ed Gein pillugu fi lmiliaavoq. Tusaamasaassutigivaa inuit amiinik kiinarpaliortarsimanera. Gein 1984-mi kræfterluni toquvoq. En fi lm om den Amerikanske morder Ed Gein. Han er kendt for at bære masker lavet af menneskehud. Gein døde af kræft i

17 UT U Maj TILBUD Damebukser kr. 129,95 Majimi NEQEROORUTIT Arnat qarlii kr. 129,95 Qimmit nerisassaat Milak Pooq ataaseq 270 kr. Puut tallimasiguit pooq ataaseq 260 kr. Hundefoder Milak 270 kr. pr. sæk. 260 kr. pr. sæk v/5 sække. Saaffiginniffissat/henvendelse: / udbetaling, 0 rente og 0 gebyr Sisimiut Nyt Syn Køb rentefrit, afbetal i 3-24 mdr, fra 2.000,- Isaruarsigit erniaqanngitsunik akilersorlugillu qaammatini 3-24-ini, 2.ooo,-imiik. Briller fra 498,- Syn.Tlf.: Tlf Facebook.com/butikinuk Studierabat -10% - Pensionistrabat -10% Ammasarfiit/Åbningstider: Ataasinng. - sisamanng. / Mandag - torsdag Tallimanngorneq / Fredag Arfininngorneq / Lørdag Får du ikke SIVDLEK så kontakt sisoffset@greennet.gl eller Det lokale flyttefirma JAN A. JØRGENSEN ApS Alle former for flytninger udføres Medlem af DMF EFFEKTIV FLYTNING Box 354, 3911 Sisimiut. Tlf Fax Mobil , & Meeraq eqqortumik pineqartoq naapertuilluarnermik ilikkartarpoq! 17

18 KOMMUNIMIIT PAASISSUTISSIISSUT KOMMUNEINFORMATION Qeqqata Kommuniata matumuuna saqqummiuppaa Sisimiuni umiarsualiviup kangia-tungaani immikkoortoq pingasunngornermi 27. maj 2015 nal Qeqqata Kommunia annoncerer hermed 1 ledig byggefelt i delområde B2, havneområde øst Sisimiut onsdag den 27. maj 2015 kl Qeqqata Kommunia Makkorsip Aqq Sisimiut Tlf: (+299) Fax: (+299) qeqqata@qeqqata.gl 18

19 QASAPERMIUT-NI ALLAFFIMMIUSSARSIORNEQ Suliffik Qasapermiut Qasapermiut ulloq unnuarlu isumaginniffiuvoq Namminersornerullutik Oqartussat Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik-mit qullersaqarfeqarluni. Allaffimmiup sulinngiffeqarnerani taartaasussatut Okt p tungaanut. Atorfik okt. kingorna pigiinnarnissaa naatsorsuutigineqassaq sulinngiffeqartoq uteqqinngippat. Allaffimmiussarsiorpugut sap. ak. ataatsimut 40 tiimit sulisartussamik. Allaffimmiutut suliassarai: Anigaasartuutit nalunaarsorneri XAL aamma *Cotrix atorlugu. Sulisunut tunngasut Inuusuttut inisisimasut aningaasaqarnikkut paasissutissanik pissarsisuttarneri Aningaasanik nuutsiterisarnerit Bankitigut, aammalu taaneqareersutut xal aammalu Citrix atorlugu namminersornerullutik oqartussat Kommunillu akornanni. Pisiniarnerit, illumut, inuusuttunullu tunngatillugit, atorfissaqartitatigut aqullugit Pisariaqarfitsigut skemaliornerit, immikkut ittumik suliaqarnerit peqataaffigisarpai. Avammut attaveqarnitsinni Kommunit, Namminersornerullutik Oqartussat, kiffartuussiffiillu allat suleqatigineqartarput. Piumasaqaatit: Allaffimmiutut ilinniagaqarsimanissaq. Taamatuttaaq kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaallunilu allassinnaaneq. Ulloq Atorfiniffissaq: Atorfimmut ivertinneqarnissaq pissaaq, juni-p aallaqqaataa, imaluunniit isumaqatigiinikkut Qinnuteqaammik tunniussiffissaq: Qinnuteqaat tunniutereersimassaaq 22. maj Inissaqarneq: Atorfininnermut atatillugu inissaqartitsisoqassaaq ilaqutariit amerlassussiaq tunngavigalugu. Suliamut tunngatillugu annertunerusumik paasisaqarusukkaanni pisortamut saaffiginnittoqarsinaavoq. Uppernarsaatit: Qinnuteqaammut ilanngullugit Ilinniagapqarsimanermut uppernarsaatit assilineri, uunga nasiunnearsinnaapput: Qasapermiut - Paarnaqutit 2 - Box Sisimiut Fax Tlf E.mail: kontor@qasapi.com 19

20 KOMMUNIMIIT PAASISSUTISSIISSUT KOMMUNEINFORMATION Assersuut/Eksempel Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiorneq Illorput 2100 Sarfannguani Sanaartortsitsisoq sinnerlugu, Namminersorlutik oqartussat, suliassaq qulaani allassimasoq tamanut ammasumik Qeqqata Kommunia suliariumannittussarsiuuppaa. Suliassaq pineqartoq tassaavoq Illorput m² -imik angissusilik Sarfannguani napparnissaa. Suliassaq hovedentreprise-tut suliariumannittussarsiuunneqassaaq. Pilersaarusiami Særlige Betingelser najoqqutaralugu Akikinneq tunngavigalugu suliassaq tunniunneqassaaq. Suliassat naatsorsuutigineqarput aallartinnissaat: juuni 2015 Suliassat naatsorsuutigineqarput tunniunnissaat: juuli 2016 Suliariumannittussarsiuussinermi pilersaarusiat neqeroorusiornissamullu paasissutissat ullormit 13. maaji 2015 uunga saaf- Qeqqata Kommunia Makkorsip Aqq Sisimiut Tlf: (+299) Dir: (+299) mibd@qeqqata.gl Pilersaarusiat neqeroorusiornissamullu paasissutissat akeqanngitsumik Elektroniskimik pdf-inngorlugu pineqarsinnaapput. Elektroniskitaa aamma nammineq aaneqarsinnaavoq uunga: Neqerooruteqartoq neqeroorutini nalilersorneqarnissamut peqataatinnia- runiuk neqerooruteqartoq nammineq malu aningaaserivimmut uppernarsaatit piniarlugit neqeroorummut ilanngullugit tunniutissavai, tassani neqerooruteqartoq neqeroorutimi 10 %-ia aningaasangorlugu sinnerlugu pisortanut akiligassaqannginnini uppernarsassavaa aammattaaq neqerooruteqartup AP95 6 najoqqutaralugu aningaaserivimmiik sillimmasiissuteqarsinnaanera uppernarsallugu. Ulloq suliariumannittussarsiuussineq pinissaa pilersaarusiap neqeroorusiornissamullu paasissutissartaani sukumiinerusumik atuarneqarsinnaavoq. Offentlig licitation Illorput 2100 i Sarfannguit På vegne af bygherren, Selvstyret, udbyder hermed Qeqqata Kommunia ovenstående opgave i offentlig licitation. Opgaven omfatter opførsel af typehus Illorput 2100 på i alt ca. 112 m² i Sarfannguit. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris, jf. Særlige Betingelser for projektet. Arbejdet forventes opstartet: juni 2015 juli 2016 Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 13. maj 2015 ved henvendelse til: Qeqqata Kommunia Makkorsip Aqq Sisimiut Tlf: (+299) Dir: (+299) mibd@qeqqata.gl Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Den elektroniske udgave kan også hentes selv på følgende hjemmeside: For at komme i betragtning skal tilbuds- giveren dokumentere med erklæring fra ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 6. Dato for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen. Qeqqata Kommunia Makkorsip Aqq Sisimiut Tlf: (+299) Fax: (+299) qeqqata@qeqqata.gl 20

21 Savaasaq Stenbukken 21. Dec. 19. Jan. Ulloriarsuaq Marsi sorsuutigisaqarpoq. Ukiup nutaap aallartinneraniilli suliassat uninngasuutitit qaqilertoqqinnissaat pisariaqarput. Mars er på krigsstien. Der opstår ting og sager, som har ligget og ulmet helt tilbage fra starten af dette år og som er nu skal tages fat på. Imertartartoq Vandmanden 20. Jan. 19. Feb. Ulloq nuannersoq eqqissisimasorlu ilinnut nuannersumik piffi ssaqarfi galutit misigisaqarfi ussaaq. Unnukkut immikkut ittumik qaaqquneqassaatit. Du kan se frem til en dejlig og rolig dag, hvor du får tid til at gøre noget for dig selv. I aftentimerne får du en særlig invitation. Aalisagaq Fisken 20. Feb. 20. Marts Avatangiisivit piumasaat annertooq tunniussimanasorigaluarlugu, imminut naammagisimaanngilatit. Soormi imminut eqqarsaatigineruleruit? Uanset hvor meget du prøver på at tilfredsstille dine omgivelser, så vil du ikke selv føle dig tilfreds. Hvad med at tænke mere på dig selv? Anguteralak Vædderen 20. Marts 20. April Teknologimut nutaaliaasumut sammisorujussuarmik soqutiginnipputit. TV-jusinnaavoq, qarasaasiaq, interneti, mobil telefoni assigisaaluunniit. Nutaalianik takorluugaqarputit. Der er særligt fokus på noget som har med ny teknologi at gøre. Det kan være tv, computer, internet, mobiltelefoni og den slags. Du er nytænkende. Angutikulooq Tyren 21. april maj Misigaatit tununniit ingunneqarlutit. Pisoq paasiniarukku pitsaanerpaassaaq inuttaa toqqarlugu aperigukku. Du har en følelse af, at der foregår noget bag din ryg. Det bedste du kan gøre for at få det afklaret er, at spørge en person direkte. Marlulissat Tvilling 22. maj juni Ulloriarsuup Marsip ullorissatigut siulittuinermi ilisarnaatit tikkuaqqavaa, ullaarnganiillu nukissaqarlutitsisumik kinguneqassaaq. Qalipaat aappalaartoq maluginiaruk. Med Mars stående i et aspekt til dit tegn, så har du et helt særligt overskud af energi lige fra morgenstunden. Den røde farve er aktuel. Peqquk Krebsen 22.juni 22.juli Februaarip qaammataanili suliassat uninngaannarsimasoq maanna saqqummeqqippoq. Taannalu naammassinissaa sulissutigerusuppat. Noget som har ligget og ulmet helt tilbage fra februar måned vil pludseligt dukke op til overfl aden igen, og hvor du meget gerne skal afslutte det. Løveq Løve 23. juli 22. August Qaammat (Måne) Marsilu (Mars) nukinnik pitsaasunik aqqutissannik tuniorarnialerpaatit. Misigaatit sunaluunniit angusinnaallugu. Både Månen og Mars sender nogle særdeles positive energier på din vej. Du føler dig i stand til at kunne gøre næsten hvad som helst. Niviarsiaq Jomfru 23. August 22. September Ulloq eqqissisimasoq takkussaaq suliatillu nunamut tunngasumik eqqissisimasumillu ingerlatissavatit. Akisussaafffi mmik annertunerusumk tigusinissanut piareersimavutit. Du kan se frem til en rimelig rolig dag, hvor ting og sager vil foregå i en jordnært og afslappet tempo. Du er klar til at påtage dig mere ansvar. Oqimaalutaq 23. Sept. 23. Oktober Skorpioni 24. Okt. 22. Nov. Skorpioni Ulloriarsuup Marsip ullorissatigut Qanorluunniit avatangiisitit siulittuinermi ilisarnaatit sunneqqavaa. oqalutsigigaluartut imaluunniit Avataaniit unammil- ilinniit ilimasutsigigaluartut, ilin- ligassat takkuttussat suliarinissaat nut tunngasuinnaat iliuuseqar- pisariaqarpoq. Nukittuvutit. fi gaatit. Tupaallaatigeqisannik Mars påvirker dit stjernetegn. pisoqassaaq. Det lægger op til en dag med Uanset hvad dine omgivelser Vægten udefrakommende udfordringer, Skorpionen siger, eller måske forventer af Skorpionen som det er godt at tage op. Du er stærk. dig, så gør du stort set kun det, som passer dig selv. Du får en overraskelse. 24. Okt. 22. Nov. Qanorluunniit avatangiisitit oqalutsigigaluartut imaluunniit ilinniit ilimasutsigigaluartut, ilinnut tunngasuinnaat iliuuseqarfi gaatit. Tupaallaatigeqisannik pisoqassaaq. Uanset hvad dine omgivelser siger, eller måske forventer af dig, så gør du stort set kun det, som passer dig selv. Du får en overraskelse. freehoroscopesastrology Y Vi tilbyder følgende: REGNSKAB, REVISION, 4A godkendt RÅDGIVNING OG revisionsvirksomhed KURSER 4A@4A.gl tilpasset virksomheden Ittukasiup Aqq. 11B Boks Sisimiut TEL: FAX: Ny moderne hjemmeside Se mere om nyheder og opdateringer Sisimiut Auto Service a/s Box Kapornip Aqq Sisimiut - Telefon Fax Sivdlek aamma Facebookkimiilereernikuuvoq. Quppernerput alakkaruk oqallinnermullu peqataallutit. Sivdlek findes også i Facebook. Tjek vores side og vær med i debatten. 21

22 Sapaatip akunnerani neqeroorut / Ugens tilbud NACHOS 50,- SAPAAT SAPAAT / SØNDAG / SØNDAG NAL./KL maj matoqqavoq BRUNCH Meeqqanut / Inersimasunut 59,- LUKKET / 99,- Café Taseralik PINGASUNNGORNERIT / ONSDAGE Umimmak burger naatsiialerlugu / Moskus burger m. kartoffelbåde... 99,- SISAMANNGORNEQ /TORSDAG Kukkuuaqqap neqaa igakkut akuugaq / Kylling i wok m. ris... 79,- TALLIMANNGORNEQ / FREDAG Sava siataq / Lammesteg m. kartoffelbåde & rodfrugter... 99,- ATAASINNGORNERIT /MANDAGE Pitakebab nersussuup neqaanik / m. oksekød...69,- MARLUNNGORNERIT / TIRSDAGE Ullormut suppaliaq iffialerlugu / Dagens suppe m. brød...52,- KULTURIP ILLORSUA / SISIMIUT KULTURHUS / SISIMIUT CULTURAL CENTRE Allaffik / kontor. Ataas.- tall. / man. - fre., tlf.: Info@taseralik.gl INNIMINNIINEQ / RESERVATION: & Café Taseralik Inniminnikkat minutsit 30-it sioqqullugu aaneqareersimassapput / Reserverede billetter skal hentes senest 30 minutter før start. SERRAVIK Aasaanerani tusarnaartitsineq Sommerkoncert 15. maj 16:30 SCENE AMMASOQ ÅBEN SCENE 15. maj (akeqanng./gratis) Billet: 20 kr. Billet-eerniarfik nal matussaaq! Reception lukker kl ! SAQQUMMERSITSINEQ / UDSTILLING 12. MARTS MAJ 2015 Naja - Carina & Lisbeth Karline Jakob Bro Lee Konitz JAZZ 13. maj, Billet: 50,- Bill Frisell Thomas Morgan AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER Filmertoqassatillugu filmi kingulleq aallartinnerani matusarpoq IMMIKKUT tikeraartitsit special GUESTS! Frederik Elsner & Christian Elsner Chris MacDonald Livskvalitet, trivsel & drivkraft Sap./Søn. 17. maj Nal./Kl Billet: 80,- Qallunaatut / Sprog: dansk Avengers: Age of Ultron (USA, 2015) Arf./ Lør. 16. maj D Sap./Søn. 17. maj D Sis./Tors. 21. maj Tall./Fre. 22. maj Action, Thriller. 142 min. Ilits./Instruktør: Joss Whedon Billet: 3D... 55,-/ 95,- Billet:... 40,-/ 80,- The Duff (USA, 2015) Arf./ Lør. 23. maj Sap./Søn maj Komedie Ilits./Instruktør: Ari Sandel 101 min. Billet:... 40,-/ 80,- INNIMINNIINEQ / RESERVATION: Inniminnikkat 30 min. sioqq. akileriissapput / Reserverede billetter betales senest 30. min. før start. BILLET-EERNIARIK / RECEPTION: Akunnerit marluk sioqqullugu ammartarpoq / åbner 2 timer før 22

23 SØMANDSHJEMMET Naalagiartitsivissat Gudstjenesteliste Kristusip qilaliarfia Sisamanngorneq, 14. maj 2015 Nal Naalagiarneq apersortitsineq nerliiviliarnerlu Arfininngorneq, 16. maj 2015 Nal Naalagiarneq apersuineq Poorskip king. 6-at Sapaat, 17. maj 2015 Nal Naalagiarneq apersortitsineq nerliiviliarnerlu Palaseqarfik Sisimiut, Kaaleeqqap aqq. 6. Spiseseddel Sømandshjemmet Onsdag 13/5 Kylling m/risotto & sovs Torsdag 14/5 Græsk farsbrød m/krydderkartofler, grønt & tzaiziki Fredag 15/5 Hakkebøf m/ovnstegte kartofler & bearnaise Lørdag 16/5 Frokost: Kolde og lune retter Aften: BBQ marineret kalkunbryst m/ris & grønt Søndag 17/5 Frokost: Kolde og lune retter Aften: Hamburgerryg m/flødekartofler, grønt & chips Mandag 18/5 Thaigryde m/ris & grønt Tirsdag 19/5 Italienske kødboller m/pasta & parmesan Onsdag 20/5 Skinke m/ovnstegte kartofler & bearnais Åbent alle hverdage fra til Søn- og helligedage fra 7 00 til Grillen er åben hver dag kl Friske sandwich og smørrebrød hver dag Møde- og kursuslokaler udlejes Telefon , og find os på Facebook Ussassaarutit qalipaatillit malugineqartarput! Farve annoncer bemærkes! Sisimiut oqaluffiani apersortittussat sisamanngorneq Kristusip qilaliarfiani 14. maj 2015 apersortissapput. Sisamanngorneq Kristusip qilaliarfiani 14. maj naalagiarneq 14. Maj 2015 apersortittussat APERSORTITTUSSAT UKUUPPUT: Nukappiaqqat: Kevin Berthelsen Olsen, Angutitsiaq Themothæussen, Kristoffer Enoksen. 16 & 17 Maj 2015 apersortittussat Sisimiut oqaluffiani apersortittussat arfininngorneq sapaallu 16 & 17 maj 2015 apersortissapput. Arfininngorneq 16. maj nal naalagiarneq apersuineq ingerlanneqassaaq. apersortitsineq nerliiviliarnertalik ingerlanneqassaaq ullaakkut nalunaaqutaq qulingiluaniit (9.00) 14. Maj apersirtuttussat assilisissapput oqaluffitoqqap saani nalunaaqutaq Apersortittussat angajoqqaavilu oqaluffimmeeqatigissavakka misileeqatigalugit pingasunngorneq 13. Maj 2015 nal tallimanut. Neriuppunga apersortittussat angajoqqaallu tamarmik takkukkumaartut. Sapaammi 17. maj naalagiarneq apersortitsineq nerliiviliarnertalik ingerlanneqassaaq ullaakkut nal Sapaammi 17. Maj apersortittussat assilisissapput oqaluffitoqqap saani nal APERSORTITTUSSAT UKUUPPUT: Nukappiaqqat: Nukartaaq Mikiassen, Inuunu Lennert, Lôke Olsen. Niviarsiaqqat: Navarana Olsen, Hansiinaaraq Jonathansen Olsen, Nuunu Jeremiassen, Tanya Hansen Johansen, Ane-Helene Møller, Reila Berthelsen. Apersortittussat angajoqqaavilu oqaluffimmeeqatigissavakka misileeqatigalugit tallimanngorneq 15. Maj 2015 nal tallimanut. Neriuppunga apersortittussat angajoqqaallu tamarmik takkukkumaartut. Arlaannik kukkusaqarsimaguma minitaqarsimagumaluunniit angajoqqaat inussiarnersumik qinnuigaakka Palaseqarfik Sisimiunut attaveqaqqullugit, aaqqiissuteqarniassagatta. Inussiarnersumik Paulus Christensen, Palasi Palaseqarfik Sisimiut 23

24 9-10. maj 2015 Sisimiut oqaluffiani apersortittut: Nukappiaqqat angajullerniit: Dennis-Ulrik Markussen, Jens Peter Olsen, Emilinnguaq Andreassen, Karl Christian Rosing Zethsen, Jens Christian Davidsen, Silas Eldivig, Nuka Peter Berthelsen, Nûno Lôke Olsen, Jens Johan Holm Lange, Salik Frederiksen, Minik Johansen, Daniel Lennert Joelsen, Aputsiaq Platou, Aqissiaq Kreutzmann. Niviarsiaqqat angajullerniit: Manumina Berthelsen Nielsen, Nuka Aline Jeremiaasen, Gundil Frederiksen, Naalu Jeremiassen, Lori Inûsugtok. Præst: Paulus Christensen (Ass./Foto: Johannes Ujo Müller) Vi udfører projekter på grønlands vestkyst Hovedentrepriser, fagentrepriser Entreprenørarbejde Sprængningsarbejde, jord og beton Murerarbejde Tømrer- og snedkerarbejde Gulvbelægning Levering af materialer fra eget stenbrud Ring og få den totale løsning B J Entreprise A/S Postboks 309, DK-3911 Sisimiut Tlf: Fax: Mobil: , & Entreprenør: Chauffør: & bje@greennet.gl. Nuuk: Tlf: Fax: Mobil: & Kangerlussuaq: Tlf: Mobil: Fax: Keramisk kogeplade AEG Hk xb * Stålramme * Opkogningsautomatik/Timer * Kogezoner: 21 cm, 14,5 cm, 18 cm, 14,5 cm Spar kr ,- Kr ,- 24 SUPERTILBUD SPAR KR ,- Besøg vores hjemmeside KaataqEl ApS Her finder du byens største udvalg indenfor hårde hvidevarer! Aut. El-installatør, Sisimiut Tlf Telefax Aften og week-end:

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

untitled

untitled Ukiut 28-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 7-14. februar 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 Nal. 10-13/ 115 kr. BRUNCH lørdag og søndag arfininngorneq Sapaat- illu tamaasa Sisimiormiutoqqat anersaavat

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 22-27. Maj 2015 25. årgang Russit Inuusuttut ornittagassaannut tunissuteqarput AUTHORISED DEALER Russer donerede pengegave til ungdomshuset (Ass./Foto: Johannes

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle

Marts Uge Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle Marts Uge 13 2018 Nr.7 ARNAT ULLUAT Maniitsoq 8. marts 2018. Maniitsup oqaluffitoqaani Arnat Ulluanni malunnartitsineq. KVINDERNES KAMPDAG I den gamle kirke i Maniitsoq var der markering af kvindernes

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

(rb

(rb 1 Den 30. august 2016 kl. 13:30 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq T/U forklarede på

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

KALAALLISUT/GRØNLANDSK

KALAALLISUT/GRØNLANDSK Imai: Indholdsfortegnelse: KALAALLISUT / GRØNLANDSK... 2 QALLUNAATUT / DANSK... 14 TULUTTUT / ENGELSK... 19 MATEMATIKKI /MATEMATIK... 20 PINNGORTITALERINEQ /NATURFAG... 24 FYSIKKI/KEMII / FYSIK/KEMI...

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE

ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE ATUAKKAT ATUARFINNUT BØGER TIL SKOLERNE 2019-20 www.milik.gl Asasakka ilinniartitsisut! Saqqummersitsivik milik publishingip atuakkanik pitsaasunik saqqummersitsisarnini ilisimaneqaatigaa, ukiullu ingerlanerini

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6  Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma

MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isuma MEEQQAT INUUNERISSUT Naliliinissamut paasissutissanik pissarsiniarluni misissuineq Meeqqanik kinguaassiuutitigut innarliineq pillugu innuttaasut isumaat ilisimasaallu BEDRE BØRNELIV Naalisagaq Aaqqissuussamik

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginna

Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginna Tusagassiuutinut nalunaarut Nalunaarusiaq Ajorpoq saqqumiunneqarnera ajorpoq Taama qulequtsiivugut, tusagassiuutini saqqummiussat ilisarisinnaannginnatsigit. Ippassaq (20. april) Qanorooq-mi ilanngutassiarineqartoq,

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem