Tarto-Ma-Rahwa. TDl-Ramat

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tarto-Ma-Rahwa. TDl-Ramat"

Väljavõte

1 * * "> r* K

2 ŽZZ.

3 J&*

4 Tarto-Ma-Rahwa TDl-Ramat 1801 Utöta peik kumb eddimenne üttesfa, töiskümnemast saast, pärrast meie Issanda Iesusse Kristusse Sündimist on. Selle J. C. D. M ü ll er i Issanda Ria* Linan Saksa Kalendri pärra, mis sure Keiftl-liko Peterburgi Ramato «Kohto lubbaga trükkitu om, sanna sanna järrele Tarto^Ma kele sisse arratclkitu. - M- i I B p «Tarto * linan, Trükkitud ja müa Grenziusse jures. (SeKalender massap keige sellepeale» annetu tükkiga, ilma sisj^mmm)^ Wiis *mt(fäamm

5 Pärrast sedda kallist Iesusse Kristus«se sündimist, on tännawo se isoi aasta. Parrast ma-ilma lomist * 5750 Pärrast iuterusse meije Usso ü^leswöt«mist Pärrast sedda kui ramato trükkiminne ülles loiti l. Pärrast sedda sure nälja hakkatust «106. Pärrast teist katko Pärrast meie Armolissema Keisri ja Sure Herra Paul petrowitsi sündimist Pärrast sedda kui Ta nakkas wal«litsema Pühha.Päwa Märk P. P. Jõulo-ja Wastla-päwa wahhel, on: 6 Näddalal, 3 Päwa.

6 Märtide Noor Ku. Z Eddimenne Tais Ku ^ Wiimne Werendel. * H Hea aadrit lasta. 8 Hea kuppo lasta. $$ Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. )& Sedda, mis pitkaliste peab kaswama. -j Hea puid raiuda honede ehhitamisfe tarwis. p«parrast, p. l. parrast lõunat, e. l. enne lõunat. P. Pühha.

7 i, Januari««. Ncari-Ku. itelslp. r^eari-p. AitaJummall Abel lumme«3 Nelzapaiw Set 6,ödd. 4 Rede Memsalem «i«saddo 5 Poolpaiw Simeon Ne targad homiko maalt. Matt. z, i. 6 Pühhapa>w \3 Runningap Tülil. 1 Selle Suurwürsti preili Anna pavot lowna ^aistrl. Surusse sundim. p. 8 Td'sipaiw l^kolmapäiw laneljapäiw l i Rede l2 Poolpäiw Erard Kasper Paarvli päirv. Hyglnus Rein D 7,56. p.l. ^elge talwas $ kange külmaga. Jesus 12 aaötat wanna. Luk. 2, 41. lz Pühhap. i p. p. 3 Run. p. SclleSuurrrüreti Prouroa tk li sab. Aleriervna ^.Ssünd. p. 14 Eesmap. 15 Tö<sipaiw l6ko!map. l7neljapäiw 18 Rede l 9 Poolpäiw Robert Markus Anton Vvraün muutlik ilm «Nn,48.x.l.

8 Sel Kuul on 31 Päiwa. Wina» mäest. Matt. 20, 1. 2QPühhap. «,P.e. Nr.üU-P. VOtbiAtt. 21 Esmasp. umb tai 2 2 Te slpüiw Wlncent was 2 3Kl?lmap. Emerenzia tuul 24 9?eljasj>. T^moteus tummi 2 5 Rede Parvl. Ümb. f< l, 28. M. s6poolpaiw Hane Külwi^Mehhest. Luk. 8,4. 2?Pübhap. j8p.e.rr.üll.p l «8 Selle Suure Wüvet't Michael patvlowltsi Aaif Suur sünd-p. 29 Teisipaiw z^kolmap. 3 l Neljap. Samuel iudowika WlrgiluS lummi U nink tuul. imel Jan. Ku p. töbsem. kell 8, 23 Min. loja Minn. kell Min. Bomal p. tbssem. kell 8, 8 Min. l. m. kell 3, 52 Min. 2V mal p. toösem. kell 7, u8 Min. l. m. kell 4, n Min.

9 2. Webruari««. Küünla«Ku. irede lprigitta 2 Poolpäiw I Maria poh. p. 4, 57-e.l. külm Jesus kulutab omma kannatamissest. Luk. 18,31. zpühhapaiw jpaastop. p. Selle S. w< Prouwa Anna wedovoxoxxa, nink S. XV. preili Anna Parvl. R. S. Nimmep. 4 Selle S. XV. preili Maria Pawl. B. S. sünd. p. 5 Tcistpäiw 6Kolmapäiw 7 Neljapäew 8 Rede 9 Poolpäiw paasto p. LIuhhap. R'kard Maddise p. Apollonia $ külm. 2, 30. p. l. KristuSse kiusatamissest. Matt. 4, 1. ivpühhap. 11 Esmasp. 12 Teisipaiw lzkolmap. i4neljapaiw 15 Rede 16 Poolpäiw imelp.p.paast. Euwrosina Karolina pöripairv. Walentin Gotthilfj Iuliana kange Tuul * umb tau was. Sulla ilm. 4,40. p. l.

10 Sel kuul on tännawo 29 Paiwa. Kananea. Naesest. Matt. 15, 21. l7pühhup. 2p.p.paaerun. vehme lfesmasp. l9teisip. Kontord«Susanna & ilm Saddo 2oKolmap. iowisa 21 Neljapäiw ieno 2 2 Rede 2 3 Poolpäiw Pent Iobst 'E 9,40 Õdd. Sest keb Kurratist waewatud. Luk. ir, 14.»4Pühhap. 3 p. p. paastun. Mlatt.ap.p. 25 Esmasp. Wiftor V muuolik 26Teislpanv Nestor 27KolM'p. Klaudius ilm 23Neljapälw Justus imel Webr. p. töösem. kell 7, 22 Min. loja Minn. kell 4, 38 Minn. lomal p. tdssem. kell 7, 1 Min. l. Min. 4, 59 Min. 3omal p. tdösem. kell 6, 37 Min, l. Min. 6, 23 Min.

11 3«Martins. Paasto-Ku. i Rede Albinus 2 Poolpaiw lowlsa O 4,5 6. döse Meeste Sodtmissest. J oaan. 6, i. zpühhap. 4 P. P. paaot. Selge 4 E^masp. Adri«, y\ talwas 5 Teisipäiw Wridrik hä ilm 6Kolmapaiw Kottwrid 7 Neljapäiw Perpetua 8 Rede Ziprian 9 Poolpäiw Prudentius Rewwaja nalkaminne. Jesus kiwwedega wissatud. Joann. 8, 36«loPühhap. 11 Esmasp, i^teisipaiw 13 Kolmap. i4neljap, 15 Rede 16 Poolpäiw 5 p.p.paaotun, Konstantin Krekor Ernst ^onginus Sakarias Kabnel D io,47.e.l. Selge ilm umb taiwsttz

12 Sel Kuul on g i Paiwa. Kristussesisse-sditmibsest. Matt. 21, i. i7pühhap. llesmasp.»9 Teisipäew palmi pu p. p. Patrizius Josep O6, 54.P. l. VoKolmap. Rupert Wihma 2i Neljap Suur neljap. $ paljo 2 2 Rede Suur rede Wihma. 23Poolpäiw Teodor Kristusse Üllestousmiösest. Mark. 16, i. 24Pühhap. il.ihhawöt.p. 25 Esmasp. 2 L.il)haw. p. E 4,ödd. 26Teisip. Immanuel muudlik 27Kolmap. Kustaw ilm 28Neij p. Gideon, * 2 9 Rede ^ustakius ZoPoolpaiw Adonias Kinni-pantud Ukssst. Joann. 20, IQ. 31 Pühhap. l 1P. p. päiw. Rr. Üllest. p. 1 Marti-Ku p. tössew. kell 6, 15 Min. loja Min. kell 5, 45 Min. lomal p. tbtfem. kell 5, 54 Min. l. M. kell 6, 6 Min. Kornal p. toösem. kell 5, 30 Min l. Min. kell 6, 30 Min.

13 4«Aprilis. Iürri-ehk Mahha-Ku. i Csniaspälw Teodora 5,56,e.l. 2 Tetsipaiw ieofcofta zk>.'lmapälw Werdinanh Ha 4'Neljaspä«w 'Irnb-oftuS O ilm 5 Meije S. B. ^erra n. R. S. ProurvH 2>roni pähä pannem. PäiTv. 6Poo!pälw õit.rus Häest Karjatsest. Ioann. 20, 12. 7Pühhapaiw <2P. p. patt. Rr. ll. t. p. 8Esmaspqlw iil)or»uv muud- 9T.'lsipälw Bogislaw H 6, 2. ödd. lopoolpäiw Ezekiel lik 11 Nelja pälw Herm. ilm 12 Rede,IuliuS 13 Poolpäiw Iuznn Ürrikesse aja parrast. Ioann. r6, 16. l4pühhap. 2p.p. pärr. Rr. Ü. t. p. 15 Esmasp. Obadias tuul 16 Telslp. <arisius H6,5. e.l 17 ftolrnap. Xudolw lzneljapaiw Valerian St

14 Sel Km,! on 30 Paiwa. 19 Rede 2oPoolpaiw Timm SulpitiuS Wihm Kristubse arraminnemisftst. Joann. 15, Pübhap. l4p.p.parr. V.r. Ü. t. p. Selle S. XV. Prouwa Aleksandra parvi. Ungri maa Würsti prourva Nimmep. *" 22 Esmasp. 23 Teisipäiw 24Kolmap. 2 5 Neljap. Werdinand ^ürripaiw. Albrecht MarkusseErv. Ezekias Udso J 9, 57- e.l«wihmane C ilm 26 Rede 27 Selle 2 S. VO. ^erra nink Zesarow. Ronsiantin parvlorv. sünd.p. Oigest palwuösest. Joann. 16, Pühhap. 5p.p.pärr.Nr. Üt. t. p. s\ 29 Esmasp.»Raimund 1 ha illus ilm 30Teisipäiw jernst lo7/44<^)dd. 1 Aprili^Ku p. tossem. kell 5,1 Minn. loja Minn. kell 6, 59 Min. iqmal p. tossem. kell 4, 30 Min. l. Min. kell 7, 20 Min. 2vmal p. tossem. kell 4, 18 Min. l. Min. kell 7, 4* Min.

15 5. Mai us. Mäio - ehk leht'ku.' i Kolmasp. 2 Neljabp. 3 Rede chpoolpäiw VDtlipp. n.jak. p. wagga Rrist.Caerva m. P. <?s kal. f L.eidminne lls ilm \Zük f paiw!koccaro Kristus tootap pühha Waimo. Joann. 15, Pühhapäiw 6p.p.pärr. 2&r. U. t. P. 6 Esmaspäiw Dlcteik Wihmane 7 Teisip. Henriette nink willo 8 Kolmapäiw Stanislaus ilm 9 Neljap. Hiob #ii,8.õb&. 10 SelleS.würsti Preili Raddrina Pawl. R. S. sund. p. lipoolpaiw ^Pankrattus Puhhast «2Pühhap. izesmasp. l4teisipäiw izkolmap. löneljasp. 17 Rede L8Poolpaiw Waimust. Joann. 14, 23. isurvwioti pühha 2Survw. P. & Selge Kristian taewas nink pörupäiw. ha kewwajane Peregrlnus O 2,37. Ood. Iodokns ilm Erik

16 Sel Kuul on 31 ^ain>a. Jesus ja Nikodemus. Joann. 3, Pühhap. Äolm. a. Jum. p. 2oEsmaep. Slbilla ha 21 Sel te S. W.Herra n Cefarern Ronsiantin parv low. n. selle S.W. tnekelbucgi Würsti nore prourva Helena Parvl. 23>. S. nimmi p. 22Kolmap. 2ZNeljasp. 24 Rede 2 5Pcolpäiw Emilia Desiderius EA>er Urrvan E 4,43.ööfe, ilm 26 Pühhap. 27 Eemasp. 2 8Teiflpaiw 29 Kolnuip. ZoNeljap. 31 Rede Rikkast Mehhest. Luk. 16, iq. 1 p. p. pärr. R. a. J. p. Rudolw g iüiiimi Willelm llm. Weel Maksimilian lammemb. W igand ic,, b.odd. Petronella ^Maio'Ku p. tössem. kell 3, 55 Min. loja Mln. kell 8, 5 Min. lornal - p. tdösem. kell 3, 39 Min. loja Min. kell 8, 21 Min. «omal p. töösem. kell 3, 24 ^lin, l. m. kell 3, 26 Mln.

17 6. I uni US. Iaani-Ku. i Poolpaiw jkottsalk Surest Ohto - söma * aiast. Luk. 14,16. 2 Pühhap. 2p.p.pär.R. a. J. P. 3 Esmasp. ^rasmus paljo pil- 4Teislpäiw Wldrika wed 5 Koimap. Boniwazius pikkne mürrinat ; 6Neljap. Arremius 7 Rede lukrezia D 1,18. Ööse 8Poolpäiw Medardus Kaddunust Lambast. Luk. 15, 1. 9 Pühhapaiw 3 P. P. pär. R. a. J. p. umb 10 Esmasp. Wlawms taiwas 11 Teisipaiw 25*ige pitkem pairy 12 Kolmap. Survrve nakkaminne 13 Neljapaiw Tobias j G willo 14 Rede Hiodestus! O 9, 28 bdd. 15 Poolpaiw Vitus llm 16 Pühhap. i7esmaöp. lzteiftpälw Olge a> 'molibsed. Luk. 4p.P.3<a-I.p. Nltunder Homerus 6, 36. pallaw ilm *

18 <?el* Kuul ort 30 Pail^a. 21 Rede 22Poolpäiw Gerwasluä Wlorentin Rahel AgathiuS Pitten. i,25.e.l. Rohkest Katta bakist. Luk zPühhap. 5P.PP-3. a.jf.p. häed 2 4Esmapäiw ^anipairv 25 SelleS.w.rTlicolaiParvloLvitsi TS. Q. sund. p. 26Kolmap. jertrntatf M Suwwi 27 Neljapäiw 7 ttj agga jad pälwad 28 Rere Iõsua lämmi 29Poolpaiw petripairv >0/ 5.7«e. l. Meije Sure keisri Herral Pawel Petrowitfl ETnrnnep. Wariseeride Oiquesest. Matt. 5, 10. zopühhap. >6p.p.p.a.I P- Ilm l Iun. Ku p. tdösem. kell 3, 12 Min. loja Minu. kell 8, 48 Min. loma! p. tossem. kell 3, iomrn. l. Min. kell 8, 50 Min.»omal p. tdösem. kell Z, 11 Min. l f Min. kell 8, 49 Min.

19 ?. Iulius. Heina-Ku. i Esmasp. 2 Tcisip. 3 Kolma päiw 4 Neljap. 5 Rede 6 Poolp. Teobald Pilwed Maria Ratsma m.p ehk * heina Maria p. Kor-<ellus uink Barnabas An se lm Wihma. Hektor 4000 Meeste söötmissest. Mark. 8, 1. 7 Pühhipaiw 8Esmapaiw 9 Teislpäiw ic>kolmap. 11 Neljap. 12 Rede izpoolpäiw 7P.P3.a.I.p Kl lia«kirill»:s 7 rvell. p. Elenora 2>ocra p.nak- Hlndrlk Kanged pikk- f» ne mnurinat pallowad päi«wad. 3, 58.P. U Walle Probwetidest. Matt. 7, 15. i4pühhap. 8 PP. Z.a.I-p. Pallawad 15 Esmap. Aposilidep. ^l koera löteiüp. i7kolmap. Hilrlus Aleksius päiwad

20 i8neljasp. 19 Rede 20 Poölpaiw Sel Kuul on zl Päiwa. Rosina Ruhwina selge talwas J o, 5 5. e. l. Üllekohtftst Maia^piddajast. Luk. ib, Mlcije Armol.Surc Raisri prourpa, Maria XV* bovowna, n. Selle Surwürsti preili, Maria Pan>l. trimme. p. 2 3 Tc^,p. 24 jtoiinap. 2 5Neliasp. 26 Rei: 2 27 Poolpaiw Adelaid Kirsti Iakobi p. Anno Marta wagga Z pallaw ilm Jerusalemma Lina ärrarikmissest. Luk. 19,41. 28Pühhap. jiop.p.z a.i.p. j@ 4,5. p.l. 29 Selle S, N?ürsti nüüd Ungri maa ^Vürsti prouwa AleksandraParvlo tv. Nimme p. zoteisip. Abdon Ü! # wagga 3 1 Kolmap. Germanus pallaw 1 mel Iul. p. päiwa tdsstm. kell 3, 25 Min. Paiwa lojaminn. kell 8, 35 Min. 10 mal p. tdösem. kella 3, 39 Min. l. m. k. 8, 21 Min. 30 mal päiwa töbsem. kell 3, 27 Min. l. m. k. 8, 3 M.

21 8- Augustus. leikusfe-klt. i Neljasp. Petri XVangi. umb 2 Rede 3 Pcolpaiw Annibal ^leasar F Urn Wärisen st ja Tolnerist. Luk. 18, y. 4 Pühhap. npp.3-a.ip. pilwed 5 Esmasp. Oswald Z 9, 29e.l. 6 Teisip. Rrist ftlletam. nink paljo 7Kolmapaiw Tonatus 8 Neljasp. Kottlieb 3 9 Rede Romanus wihma IO Poolpaiw L.auritse p. Kurdist ja keletumast. Mark. 7, Pühhap. t2 Esmasp. i) Teisip. i4ko!map. 15 Neljasp. 16.Rede 17 Poolpäiw ^PPZ-a-Ip. B^oera paiwa^ de ots. Klara Hildebert Elftblus Rukki Mar. Hennig )i1,2 9 ööfe ilm nakkap selletama» ha ilm

22 i8pühhap. 19 Esmasp. 20 Tcisip. 21 Kolmap. 2 2Neljasp. 23 Rede 2 4Poolpäiw Sel Kuul on 31 Päiwa. Preestrist ja Lewitist. Luk. 10, 23. i3p.p3.a.i.p. Eobald Pernhard Rut Wilipert Sakeus pertlipäiw wäga C l/37- P. l. kaunis nink stlge # ilmake. Kümnest Piddali-tdbbisest. Luk Püyhap. >i4p.p.3.a.i-p- Kaunis 26 Esmasp. Natalia 27Teisip.!Gephart O 7, 13. e.u 28 Kolmap. laugusta läm«ni 29 Joannesse pae mahha lonusse p. 30 Meije Gure rvursti, ja wenne Riki Rroni pärria, n. Zesarow. Ale ksand. Parv lo wits:, Naiserlik. Gurusse nimme p. 31 Poolpäiw >Repekka l Aug. Ku p. tdbsem. kell 4, 22 Min. loja Minn. kell 7, 38 Min. lomal p. tdsscm. kell 4, 42 Min. l. m. kell 7, 18 Min. 2omal p. tos seni. kell 5, 5 Min. l. m. kell 6, 55 Min.

23 9. September. Süggise-ehk Mihkli.Ku. Mammonast. Matt. 6, Pühhap. '5PPI.a.J.p. tuline 2 Esmasp. Elisa <* t 3 Teisip. Manswetus H4, 2 3.Odd. ^Kolmapaiw «JWofrt 5 Selle S. w. prouwa Eli sab. Ale- ^iervna ^. S. Nimmep. 6 Rede Magnus i$q wagga ^Poolpaiw Regina tuline. Raini-Lina-Koljast. Luk. 7, ir. 8 Pühhap. I16 P.p.Z.a.I.p. Suur 9 Esmasp. j Bruno tuul io Teisip. Sostenes 9/ e. l. 11 Kolmap. Gerard 12 Selle S. XV. prouwa 21 iilita weos dororvna R. S. Sündim. p. Suur põripaiw, nink suggise nalkaminne. ig Rede Amatus ^ oige t4poolpain> f Üllendaminne. marro torm Wee^többitsest. Luk. 14, i. 15 Pühhap. >i?p.p.3.a.j.p.j wihmane

24 Sel Kuul on 30 Päiwa. i6esmasp. Jakobina Külm^ i7telsip. lampert ^ 9, 24 Odd. ifkolmap. Pööripäiw. i arwalt i9neljasp. j Werner { paiwa 20 Meije armol. S. R.^erra n. Wenne RikiIsse-Wallitseja pawclpetro- Tvitsi Sündim. p. 2i Poolpälw jmattcusst p. l paistus Surema st Kässust. Matt. 22, Pühhap. i8p.p.3.a.ip- Udso 2)Esmasp. Hoseas & öe külmad 2 4Teisip. Joann, sündp. 2 5 Kolmap. ^,'leowas 9/ 42ödd. 2 6Neljasp. Arend külm 2 7 Rede Adolw nink pahha 28 Poolpäiw Wentseslaus Alwatud Innimessest. Matt. q, Mihklip.119p.p.Z.a.Jp. $ niiste zoesmasp. IHieronimus külm l Septbr.Ku p. tosftm. kell 5, 54 Min. loja Min. kell 6, 27 Min. 10 mai p. tosftm. kell 5, 54 Min. loja Min. kell 6, 6 Min. so mai p. tosftm. kell ö, 18 Min. l. rn. kell 5, 43 Min.

25 io. Oktober. W ina-meil Roja-Ku^ i Teisip. Wo l ni er H Ndfo»Kolmapaiw Wollrad D i c>,48ödd. zneljasp. Jairus märg 4 Rede pranz ilm 5 Poolpäiw Wridibert Pulm«x Ridest. Matt, zz, i. 6 Pühhap. 2op.p.3.<5 paljo Jv 7 Esmasp. Wides U udso 8 Teisip. Amatta kanged gkolmapaiw Karitas 9/ ödv. loneljasp. Samuel öe külmad 11 Rede Geronis i2 Poolpäiw Burkard Kunninga^ Mehhe-Pöiast. Joann. 4, Pühhap. {-ip.p.z.a.i.p. 14 Mleije Armolisse Gurc^eisri Prourva Maria wcdorowna snndim. p. 15 Teisip. l6kolmap. i7neljasp, 1 8 Rede,9 Poolpäiw Eddo Rallus Wlor^ntin SLufae * w. lutslus * muutlik- J 5, 2a Odd. kud ilmad«

26 Sel Kuul on 31 Paiwa. Rummalast Süüa sest. Matt. 18, Pühhap.!22PPF.a.I.P. wägga 21 Esmasp«22 Teifip. Ursula Cordula marrone. paljo lumme HzKolmapäiw Sew^rin 24 ^)t?ljasp. i/ 58 öse 2 5 Rede 25Poolpäiw Krispin Amandus >^>addo Kohto» Nahhast. Matt. 22,15. 27Pühhap. 23p.p.z.a.Ip. wihma 28 Esmasp. Simon Juöaö 3 2 9Teisip. Angslus wägga pahha zokolmap. Absalom ilm 31 Neljasp. Wolwgang imel Oktobri, p. tössem. kell 6, 44 Min. loja Minn. kell 5, 16 Min. «omal p. tos fem. kell 7, 5 Min. l. m. 4, 55 Min. *o mai p. töbjem. kell 7, 28 Min. l. m. 4, 32 Min.

27 1 n. Nowember. Talwe-Ku. i Rede N.pühhadep. Z5,48hom. Z Poolpaiw j&, ^ingedep. külm IairuZse Tüttrest. Matt. g, Pühhap. 24p.p.3.aI.p. egga paima 4 Eslnasp. lotta # 5 Teisip. ieonhard külmamb. 6 Mcije armolikko S. R. Herra Paul Peerorvitst, keige wenne Wia Riki Issiwallitseja malleetusse p. kui Ca au järge peäle sai. 7Neljasp. ^Engelbert \ % Selle S. rvürsti Michael pawl. Nais. Suur. Nimme p. ypoolpälw z Teodor!O i l,z9.e. l. Hirmoast arrakautam. toest. Matt. 24, 15. lo Pühhap. 2 5p.p.3<a.I.p. wahhel 11 Esmasp. tnartipaaw. selge r 2 Teisip. Jonas izkolmap. Arkadius i4neljasp. Wriderik talwas. 15 Rede leopold l6poolpaiw Ottomar E 2, 13. p. l.

28 Sel Kuul on ZQ Pc liwa. Wimatsest kohto paimast. Matt. 25, 31. i7pühhap. 26pp3a.Jp. paljo izesmasp. Aleksander Teisip. Jliisbet lumme 2aKolmap. Amos Saddo 21 Nelja sp. Mar. Ohw. nink marro 22 Rede Alwonjus 2ZPoolpäiw Clemens D10,11. e. l. * Need kümme Neitsid. Matt. 25. r. 24 Pühhap. j 27 P.P.3.a.I.p.> Selle S. W. preili Raddrina Parv. 2S«B. VIimmep. 25 Esmasp. Naddrina Km-ri 26Teisip. Conrad ilm 2 7Kolmap. Bussi 2 8Neljasp. * * 9 X Günter 29 Rede palwe rede 30 Poolpäiw Andresipäin? 1 Nowemb. Ku p. töslem. lell 7 54, Min. loja Minn. kell 4, 6 Min. Lomal p. tösftm. kell 8, 11 Min. l. m. kell 3, 4y Min. 2o mal p. tdöftm. kell 8/ 26 Min. l. m. kell 3, 34 Min.

29 i2. Dezember. Iou^o-Ku. Fkris tusse Sisse'.sditmissest. Matt. 21,1. 1 Püyhap. 1 &r«tull. p. >\ 2 ^'ömaöp. Kandldus ha talwe 3 T'.'isip. Aqrikola ilm 4Kolmapaiw Barbara 5Nelia5p. Sarina 6 SelleS.rv. r^ikolaipawlorvitsi J^ais. Suurusse Nimm. p. 7 Poolpaiw } A.gata >\ Wiimse päwa tähhed. Luk. 11, tyufäap. 1 Rr. Tull. p. ) 4,38 p. l. g&šmap Iukku itta tuu 11 Kolmap. Iudit mumb ilm,i KeEn. keige luhhemb päirv 12 Selle G. rv. meije wenne RikiRro^ ni pärria nink Oesarervitsi Al eran-. der pawlorv. Rais. Surusse sündim. p. 13 Selle S. rvursti, nink Meklenburgi pärria Würsti noor prouwa ^es lena parvlorvna N. S. sünd. p. 14 Poolpaiw jnikasius Joannes Wangi»Tornin. Matt. 11, 2.!5 Pühhap. 3Ät. Tull. p.j lummi

30 Sel Kuul on 31 Päiwa. i6esmasp. Albina C 9/ 53. e.l. i7teisip. Ignatsius Z\ marro igkolmap. Kristow -A tuul i9 Neljasp» pörripäiw -1 2oRede Ab raam lumme ai Poolpaiw Comapäiw Saddo IoanneSse Tunniötuösest. Joann, i, ic). 2 2Pühhap. 4 Nr. Tull. p. ha talwe 2)Esmasp. Wiktor ilmake 2 4Teistp. Adam ja Ewa. 9, 43. e. l. 2 5Kolmap. 1 Ioulopuhha y\ s\ -A 26Nel)asp. 2 Joulop^l)l)a müte wagga Tehwandip. külm. 27 Rede Joann t^rv.p. 28 Poolpaiw Ilma süta last Simeon nink Hanna. $1 lk. 2, 33.»9'Pühhap. p. p. Jõulo p. selge nink zoesmasp«tawid külm. 31 Teisip. Silwester J i, 40.P. l. i.dezembri»ku p. tdssem. kell 8, 37 Min. loja Minn. kell 3, 23 Min. lomal p. tõesem, kell 8, 40 Min. l. m. kell 3, 20 Min. Iymal p. tdssem. kell 8, 36 Min, l, m. kell 3, 24 Min.

31 Meije armolikto Keisri sure Maija nink Suggu Wannaus. P aul P e t r o w i t s/ meije armolik suur Keiser nink kige wenne Rikide Isse-Wallitseja, saap nüüd - 47 Aast 2. Maria Weodorowna, meije armolik Suur Keisri Prouwa «42-3. Aleksander Pawl 0 wits Riki Perrandaja nink wannemb Suur- Würst ElisabethAlexiewna, selle suur-würsti suur Prouwa Constantin Pawlowits Zesarewitõ nink tõine Suur-Würst Anna Weodorowna, selle Suur-Würsti Prouwa Nikolai Pawlowi ts, Kolmas Suur-Würst Michael Pawlowits, neljas Suur-Würst

32 9 %lei fanbta Pawlowna, eddimenne Suur»Würsti, nink Ungri-Ma- Würsti noor Suur Prouwa, - 18 Ajast. ic Helena Pawlowna, töine Suur-Würsti, nink Meklenburg!- Pärria-Würsti noor Suur-Prouwa 17 Ajasi 11. Maria Pawlowna, kolmas Suur-Würsti Prei! Katharina Pawlowna, neljas Suur-Würsti Prei! - 12 * 13. Anna Pawlowna, wijes Suur-Würsti Preil - 6,

33 Sel aastal on nclli päikesse nink kats Ku-ärrawarjotamlsfed otada. Se cssilnenne päikesse- warjotaminne põlle meijc maal ühlegi nahha, nink johhup 2 Marti-Ku paimal öhto pole. Se töine on üts ku-warjotaminne, kun keik se ku warjotas, on meijc maal ka nahtaw, nink johhup izmal Märti«Ku päiwal homi«gult kello 5, kella pool 6 siidik. Se kolmas on üts päikesse warjotamin«ne, mis ka muist meije maal nähta» 0«. Temma johhup isel April Ku paiwal, paiwa tössemissega, peale kello 6 sadik. Se neljas on üts weikenne meije maal näggematta päikesse warjotaminne 27»naAugus«tusse-Ku paiwal, homnwgult warra. Se wijes on üts terweku-warjotamin«ne, mis agga meije maal ei põlle nahha, nink johhup ivmal Scptembri-Ku paiwal, hommogult war.ra. Se Kues on üts weikenne meije maal näggematta päikesse warjotaminne, nink johhup 2zmal Septembri-Kll paiwal, öhto pole. Se tannawanne palwe rede on 29malNow. ku paiwal. Se jutlusse Ewangelium on Enne lõunat: Iesaia pr. ram. ZZ.peat salm. Pale lõunat: i.tessalon. Epistliram. 5, peat salmi sadik

34 h Lada piddamisse päiwad, Tarto maal nink liggi Tarto maad. i. Tartolinan, i) Kolme Kunninga suur saksa iaab, 2) Petri pälwal, 3) Maria sündi misse päiwal, 4) Nink Mihkli paiwal. 2. W e rr0 l i n n a s, 1) Jani paiwal, 2) Sel 24. paiwal Mihkli kuul, $)Üt6 suur saksa iaad mes 8. paiwad peetas sel 22 Küünla ku paiwal. 3. Pernaulinan, 1) 3. Näddalad pale Jani päinia Nts suur saksa icatt, 2) Ees«1 palw nink Tölsipalw enne Mihkli päiwa, 3) Eespaiw nlnk Töisipaiw perrast 3ma Krist. tullemisse pühha. 4. W asise lin an, 1) lihhawõtte päiwal, 2) Suwwiste pühhal, 3) Anne paiwal, 4) Paastu paiwal, 5) Pühhapäiw perrast Marti Marreta paiwa, 6) Hinge päiwal, 7) Kaddrma päiwal. 5. Wiljandilinan, 1) Küünla Ku 2ftl paiwal Nts suur saksa iaad, 8 paiwa, 2) Jani pälwal 3 pa«wa nink, 3) 24m«! Mihkli Ku paiwal. I 6. Anz 0m 0 isan, Küünla paiwal nink Kaddrina päiwal.

35 7. Kossimoisan, tagga ' Werrolina, 24mal paiwal ieikusse ehk Poimo kuul. 8. Kortimoisan, liggi Walkalina 15mal paiwal Mihkli kuul. 9. Rans^omoisan, 3ornaf paiwal Poimo kuul. 10. Pölzamamoisan, 15 nink i6mal päi» wal Mihkli kuul. 11. Weskimoisan, Kambja kihhelkonnan i6mal Wina ku paiwal. 12. Oldremoisan, Elme Kihhelkonna«, sel io nink umal Mihkli Ku päiwal.

36 I

37

38 USI- ^L^ \u&t ^, 4*s\% MW V^> ^ ^MMe!

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Ö2

Ö2 Ö2 TrüMtub Undworsft Kirjadega. Msi Eesti-Ma Rahwa Kale n d e r, >t> ii: (p 1782 Utöta peäle, pärrast meie WOMl ZWW WWW Sundimlsi. K7S Pärrast sidda lallist IEsusse Kristusst ^Andimist,on tannawo fe *782*

Rohkem

/ /

/ / / / MS Eesti-^MaRahwa ehk v i 1799. Aasta peäle, parrast mcie sanda IEstt Sündimist. -istu'< minna*., ^.rükkitud Lindworsfe Kirjadega. Päwast sedda kallist Parrast ma-ilma lomist - - 5748 Pärrast Luterusse

Rohkem

//?/.

//?/. //?/. M s Eesel«Ma Rahw«Kalender Tght-Ramat Aasta peäle, pärrast mek *f Sundimist. Trükkitud Undworsse Kirjadega. kallist Mmsie Kr:stnS< Pärrast ma-ilma lomisi 573 ' Parrast Lutterusse oige Usso ülleswõtmist

Rohkem

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler.

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie >^> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Nende Märkide ftlletammm Pärrast ma ilmalomist Pärrast wee upputamni

Rohkem

yv//

yv// yv// M5.6 $$tuwlä Rahwa Kalender ehk. ; Trükkitud, iindforöse Kirjadega. 17 8 9* v ^ ^ Aasta peäle, pärrast meie Issanda 3C Sündimist. Pärrast sedda ÜiMst 9 fu$fc ÜWÄitfft sündimlll, «m tännawo se 178*

Rohkem

V/3>>& ^ / * >

V/3>>& ^ / * > V/3>>& ^ / * > J&s 3ssti-Ma Rahwa ^al end eht Taht 1796. Wsta peäle, pärrast mtfc^ - Zsülnda IEfusfe Kr istusse. Sündimist. *Š-rtM trükkitud Lindworsse Kirjadega. Parrast sedda sündlmizl, on ta«aasta.

Rohkem

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallinnas Trükkis Joan Köler. mistawa ITfusst Kr Pärrast

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud. 1867. Ühheksas jaggo. Tallinnas. Trükkitud J. H. Gresseli kirjadega.

Rohkem

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. #

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. x Sedda,

Rohkem

J7U.

J7U. J7U. Ecsti-Ma Rahwa alender, eht cht- 174 inat Aast«peäle pärrast lnele Islanda IEstlSfe IlristuSse Sündimist. ^?> «^> «*?> ''S* W5^

Rohkem

VA

VA VA 9 / * * &. Uus ABD-Ramat. (Wändra öppetaja kirjotud.) D!>!i!!'??'!!!i!?l!l!!!!!!!!!!!M!V Pernus, 1833. Trükkitud >a müa W. Pormi jurea. Der Druck dieser Schrift wird unrcr der Bedingung gestaicet,

Rohkem

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf Eesti-Ma Rahwa ? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf sekrisku *' se 1745.

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

~vf B/ :-. h^7\< : \

~vf B/ :-. h^7\< : \ ~vf B/ :-. h^7\< : \ Rm-ite^u kink lyjw ABD- W i» HiViife luggemisse vamat. mmmmmmmmm mmm!: iül Peenus, 1S65. Trüttitud ja müa W. Pormi jures. ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu igi 55" abdeg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

/y?8.

/y?8. /y?8. MiMa Rahwa e Ht WülMt l?48. 9Ja&a peäle pärrast mele Issanda IEfusst Kristusfe ÜnbiMist. *&* *T> uff\ *6*>

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

A rlicv^ 241

A rlicv^ 241 A rlicv^ 241 w A B D nink weikenne luggemisse ramat Tarto ma rahwa tullus Keiscrlikko Tarto sure koli, ramato kohto lubbaga. Halega tähhe «t t a e i o u ao Häleta tähhe bpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja weikesse

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia

AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo Artistlikus Täitmine Raskus Vead Kokku Kokku Kokku А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Kokku Koht 52 1 Julia AG2 IW solo tüdrukute juunior-solo А1 А2 А3 А4 E1 E2 E3 E4 D9 D0 D9-10 C13 L Koht 52 1 Julia Kassatkina Fööniks 7,6 7,6 7,4 7,4 7,50 8,2 7,9 7,8 3,95 3,8 1,90 13,35 3 53 2 Ksenia Minajeva Fööniks 7,5 7,7

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

< ' ; /.

< ' ; /. < ' ; /. Ä '*? A^4 / %/ A B nink iikenne luggemisse ramat o taxto ma ral>wa tullus Keiferlikko Tarto sure k ramato kohto lubbaga. Halcga tähhe a e i o u ab Häleta tähhe vpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja wäikesse

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^ Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i v^> i&\ ygs Tallinnas Trükkis Ickb Joan Köler. Parrast

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

b Лг

b Лг b Лг J/F't. ^» ** ABD - Ramat. Tallinnas. 4837 Aastal. Trükkitud Lind worse kirjadega. ^ oprssstlllw> AB DEG H IKL MNOPHSTUW. A. a, aa, a, aa, ae, ai, ae, ay au C. e, ee, ca, ca, ei J. i, ii, ia, iu. >.

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Regiontävling/Aluekisat Pargas/Parainen TULOKSET M 200 m Tuuli: -0,6 1. Harald Spoof TuUL 23,65 2. Simo Noopila MaskKa 24,72 M Kuula 1. Juss

Regiontävling/Aluekisat Pargas/Parainen TULOKSET M 200 m Tuuli: -0,6 1. Harald Spoof TuUL 23,65 2. Simo Noopila MaskKa 24,72 M Kuula 1. Juss Regiontävling/Aluekisat Pargas/Parainen 12.6.2018 TULOKSET M 200 m Tuuli: -0,6 1. Harald Spoof TuUL 23,65 2. Simo Noopila MaskKa 24,72 M Kuula 1. Jussi Välimäki NoormNo 13,64 P15 300 m 1. Gabriel Lindström

Rohkem

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^ weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^''' A A t(: Heäleta tahhed. bpdtjahklmnrssw Ramato

Rohkem

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd SÕNAD JA TEOD + EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI SEPTEMBER 2014 NR 10/30 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat 22:13 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k raja pikkus 166,00 Tallinn 13.08.2011 kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht koer aeg kiirus ajavead rajavead tulemus koht 52 EST

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B DALACUP 2014-2015 SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist 2 Gustav Hedström 1 3 Hugo Langanger 4 Isak Toivanen 5 Mathias Westman 6 Linnea Nygårds 7 Lisette Forslund 8 Max Wiberg 2 9 Amadeus

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI

DIPLOM Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 1664 punktiga Ida-Virumaa 1. KLASSI Narva Soldino Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Alina Gerassimova 1664 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 1.c klassi õpilane Saveli Alekseev 1585 punktiga 2. koha Narva Keeltelütseumi 1.a klassi õpilane

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem