A9R9163.tmp.pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "A9R9163.tmp.pdf"

Väljavõte

1 HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode

2 ALUSTAMINE GETTING STARTED OMADUSED Muusikateenuste voogedastus Nõgus heliriba muudab lemmikmuusika nautimise lihtsamaks kui kunagi varem - seda tänu Wi-Fi võimekusele. Sisenege vaid SAMSUNGI Multiroom rakendusse, et kogeda veebi parimaid tellitavaid voogedastusega muusikateenuseid. Ruumiheli laiendamine Ruumiheli laiendamise (Surround Sound Expansion) funktsioon lisab teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust. TV SoundConnect Ühendage oma teler ja heliriba läbi Bluetooth-ühenduse TV Sound Connect funktsiooni abil. Te ei pea enam heliriba ja teleri vahel juhtmeid vedama, seega saate esitleda mõlema seadme õhukest ja stiilset disaini, säilitades samal ajal korras elukeskkonna. Juhtige heliriba ning telerit mängleva kergusega ühe teleripuldi abil. Muusikaallika jagamine (= Multiroom Play ehk mitme ruumi helindamine) Ühe muusikaallika juhtimine ja jagamine mitmes erinevas heliseadmes, mis asuvad erinevates kohtades, on tänu Multiroom Link funktsioonile lihtsaks muudetud. Mobiilirakendus juhib kaugelt teie helisüsteemi helitugevust ja muusikat erinevates seadmetes, k.a. teie teler, heliriba, kodukinosüsteem ja Blu-ray plaadimängija. Nautige soovitud heli soovitud kohas. HDMI HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti. Seade on varustatud ka ARC funktsiooni, mis võimaldab teil kuulata oma teleri heli heliriba kõlaritest, kasutades selleks HDMI-kaablit. Funktsioon töötab vaid siis, kui ühendate seadme ARC-funktsiooniga ühilduva teleriga. USB hosti tugi Heliriba USB HOST funktsiooni kasutades saate luua ühenduse väliste USB-mäluseadmetega, nagu näiteks MP3-mängijad ja USB-mälupulgad, ning nendelt muusikat esitada. Bluetoothi funktsioon Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta! LITSENTSID Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kaksis-d sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid. DTS patendid leiate veebilehelt Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, ning DTS 2.0 Channel on DTS, Inc kaubamärgid. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. Terminid HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeediumliides ning HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. 2

3 OHUTUSALANE TEAVE OHUTUSALASED HOIATUSED ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE. ETTEVAATUST ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE AVAGE ALUSTAMINE See sümbol viitab ohtlikule pingele seadme sees, mis võib põhjustada elektrilööki või teid vigastada. See sümbol viitab seadmega kaasasolevatele olulistele juhistele. EE HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte. ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI ÄRAHOIDMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA AVASSE NING SISESTAGE TÄIELIKULT. See seade peab alati olema ühendatud kaitsva maandusega vahelduvvoolu seinakontakti. Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik seinakontaktist eemaldada, seetõttu peab pistik olema alati ligipääsetav. ETTEVAATUST Ärge laske seadmele vett pritsida või tilkuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase. Selle seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist eemaldama. Seetõttu peab toitepistik olema alati lihtsalt ligipääsetav. 3

4 ALUSTAMINE ETTEVAATUSABINÕUD 99.1mm 68.6 mm 99.1mm 99.1mm Kontrollige, et teie kodu vahelduvvooluallikas ühildub seadme tagaosas asuval tuvastuskleebisel toodud voolunõuetega. Paigaldage oma toode horiosontaalselt sobivale alusele (mööbel), jättes selle ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks (7-10 cm). Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad kuumeneda. See seade on loodud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda pikka aega ei kasuta. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Äikesest põhjustatud pingekõikumised võivad seadet kahjustada. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või teiste kütteallikate lähedusse. Nii võib seade ülekuumeneda ning lõpetada töötamise. Kaitske toodet niiskuse (nt vaasid) ja liigse kuumuse (nt kamin) või tugevat magnet- või elektrivälja tootvate seadmete eest. Seadme tõrke korral ühendage voolujuhe vahelduvvooluallikast lahti. Teie toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud vaid erakasutuseks. Kui teie toodet on hoitud külmades tingimustes, võib tekkida kondensatsioon. Kui te seadet talvel transpordite, oodake enne toote kasutamist umbes 2 tundi, kuni see on jõudnud toatemperatuurini. Selle tootega kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale. Ärge visake patareisid üldise majapidamisprügi sekka. Ärge visake patareisid tulle. Ärge patareisid lühistage, koost lahti võtke ega kuumutage. Kui patareisid õigesti ei asendata, võib tekkida plahvatusoht. Asendage vaid samade või samaväärsete patareidega. HOIATUS! ÄRGE NEELAKE PATAREISID ALLA, ESINEB KEEMILISE PÕLETUSE OHT. Tootega kaasasolev kaugjuhtimispult sisaldab mündi/nööbi tüüpi patareid. Kui mündi/nööbi tüüpi patarei alla neelatakse, võib see juba kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ning lõppeda surmaga. Hoidke uued ja kasutatud patareid alati laste käeulatusest eemal. Kui patareikamber korralikult ei sulgu, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see laste käeulatusest eemal. Kui arvate, et keegi on patarei alla neelanud või mis tahes kehaosa sisse asetanud, võtke kohe arstiga ühendust. 4

5 ALUSTAMINE SISUKORD 2 ALUSTAMINE 2 Omadused 3 OHUTUSALANE TEAVE 6 Mis on kaasas 25 FUNKTSIOONID 25 Sisendrežiim 26 Bluetooth 28 Võrgu ooterežiimi kasutamine EE 7 KIRJELDUSED 7 Ülapaneel / esipaneel 8 Tagapaneel / alumine paneel 9 Kaugjuhtimispult 11 PAIGALDAMINE 11 Heliriba paigaldamine 28 Multiroom Link funktsiooni kasutamine 30 Tarkvarauuendus 32 VEAOTSING 32 Veaotsing 33 LISA 33 Tehnilised andmed 11 Heliriba ja teleri seinale paigaldamine 14 Heliriba paigaldamine telerijalandi külge 15 Heliriba iseseisev paigaldamine 16 Kaablijuhiku ühendamine 16 Kruvi muhvide bassikõlari külge paigaldamine 17 ÜHENDUSED 17 Bassikõlari ühendamine 19 Teleriga ühendamine 19 HDMI (digitaalse) kaabli abil teleriga ühendamine 19 Optilise (digitaalse) kaabli abil teleriga ühendamine Selle kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda. Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui: ( a) ( b) te kutsute välja inseneri ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit). te viite toote teeninduskeskusesse ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit). Administratiivtasu suurusest teavitatakse teid enne tehniku külastust. 20 TV SoundConnect 22 Väliste seadmetega ühendamine 22 HDMI-kaabel 22 Optiline või AUX-kaabel 23 USB 5

6 ALUSTAMINE MIS ON KAASAS ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST Enne kasutusjuhendi lugemist pidage meeles järgmist: + Selles kasutusjuhendis kasutatud ikoonid Ikoon Termin Ettevaatust Definitsioon Viitab situatsioonile, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada. Märkus Viitab nippidele või juhistele sellel lehel, mis aitavad teil funktsiooni kasutada. Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud. Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V: CR2032) Toitejuhe: 2EA Alalisvooluadapter HDMI-kaabel USB-kaabel USB-muundur Kaablijuhik Kasutusjuhend Kruvi muhv: 4 tk Teleri seinakinnitus Kinnituskruvi nr 1: 4 tk Kinnituskruvi nr 2: 10 tk Paigalduskruvi Taptite-kruvi: 4 tk Jalakumm: 4 tk (toitejuhtmele) Tugijalg: 3 tk Paigalduskinnitus Ferriidist rõngassüdamik Lisatarvikute välimus võib ülaltoodud joonistest veidi erineda. Kasutage väliste USB-seadmete tootega ühendamiseks sobivat USB-kaablit. 6

7 DESCRIPTIONS ÜLAPANEEL / ESIPANEEL KIRJELDUSED Toitenupp Lülitab toite sisse ja välja. VOL. - / + Reguleerib helitugevust. Helitugevuse numbriline väärtus ilmub esipaneeli ekraanile. EE Ekraan Kuvab käesoleva režiimi. Allikanupp Valib sisendiallikaks D.IN, AUX, HDMI, BT, TV või USB. Kui seade on sisselülitatud ning te vajutate allikanuppu rohkem kui kolm sekundit, saate selle nupu määrata toimima vaigistusnupuna. Vaigistusnupu seadistuse tühistamiseks vajutage allikanuppu taas rohkem kui kolm sekundit. Seadme puhastamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist ning pühkige toode pehmet, kuiva lappi kasutades puhtaks. Kuna alumiinium on elektrostaatiline materjal, võib esineda staatilist elektrit. Pärast seadme sisselülitamist ootab seade enne heli edastamist neli kuni viis sekundit. Kui soovite nautida heli vaid heliribast, peate teleri kõlarid oma teleri heliseadistuste menüüs välja lülitama. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit. 7

8 Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN KIRJELDUSED TAGAPANEEL / ALUMINE PANEEL OPTILINE SISEND (D.IN) Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga. HDMI-VÄLJUND Väljastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale. HDMI-SISEND Edastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale. Kasutage, kui loote ühendust toetatud välise seadmega. LAN Võimaldab LAN-kaablit kasutades luua ühenduse võrguga. AUX-SISEND Ühendage välise seadme analoogväljundiga. SILT Wi-Fi SETUP SPK ADD Wi-Fi SEADISTUS Vajutage seda nuppu, et ühendada oma heliriba Wi-Fi seadistust kasutades oma võrku. SPK LISAMINE Vajutage seda nuppu, et ühendada heliriba jaoturisse (pole komplektis). (Toitesisend) Ühendage alalisvoolu toiteadapter vooluvõrku ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti. (USB port) Ühendage siia USBseadmed, et nendelt faile esitada. Kui ühendate vahelduvvooluadapteri toitejuhtme seinakontaktist lahti, tehke seda pistikust tõmmates. Ärge tõmmake juhtmest. Ärge ühendage seda seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik ühendused seadmete vahel on lõpuleviidud. 8

9 KIRJELDUSED KAUGJUHTIMISPULT ALLIKAS Vajutage, et valida heliribaga ühendatud allikas. EE Vaigista Saate helitugevuse ühe nupuvajutusega nulli viia. Vajutage uuesti, et helitugevus eelmisele tasemele taastada. Korda Vajutage, et valida USB-seadmelt muusika taasesitamise ajal kordusfunktsioon. O FF - REPEAT : Tühistab korduva taasesituse. T RACK - REPEAT : Ühe loo korduv esitus. A LL - REPEAT : Kõikide lugude korduv esitus. RANDOM - REPEAT : Esitab lugusid juhuslikus järjekorras. (Lugu, mida juba on esitatud, võidakse taas esitada.) Edasisuunas vahelejätt Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate $ nuppu, valitakse järgmine fail. HELI REGULEERIMINE (*Kasutage heli taseme reguleerimiseks #, $ nuppe.) Vajutage, et valida TREBLE (kõrged toonid), BASS või AUDIO SYNC (heli sünkroonimine). Seejärel kasutage #, $ nuppe, et reguleerida kõrgete toonide või bassi tugevust vahemikus -3 kuni +3. Vajutage ja hoidke all SOUND CONTROL (heli reguleerimise) nuppu umbes viis sekundit, et reguleerida iga sagedusriba heli. Valida saab sagedusi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5KHz ja 10KHz ning igaüht neist saab reguleerida vahemikus -6 kuni +6. Kui heliriba on ühendatud digitaalse teleriga ning video ei ole heliga sünkroonis, vajutage SOUND CONTROL (heli reguleerimise) nuppu, et heli videoga sünkroonida. Kasutage #, $ nuppe, et määrata heli viivitus vahemikus 0 ms kuni 300 ms. USB-, teleri- ja Bluetoothi režiimis ei pruugi heli sünkroonimise funktsioon võimalik olla. Anynet+ Vajutage Anynet+ nuppu, et Anynet+ funktsioon sisse või välja lülitada. (Vaikimisi: Auto Power Link väljalülitatud (OFF), ANYNET+ sisselülitatud (ON)/ POWER LINK väljalülitatud (OFF) või ANYNET+ väljalülitatud (OFF)/ POWER LINK sisselülitatud (ON)). Anynet+ funktsioon võimaldab teil heliriba kaugelt Anynet+ funktsiooniga ühilduva teleri abil juhtida. Heliriba peab teleriga HDMI-kaabli abil ühendatud olema. * Auto Power Link Sünkroonib heliriba läbi optilise pesa ühendatud optilise allikaga, nii et see lülitub teleri sisselülitamisel automaatselt sisse. (Vaadake lk 20) Samuti saate Anynet+ nuppu üle seitsme sekundi vajutades ja all hoides aktiveerida Wi-Fi seadistamise funktsiooni. Heliriba (Soundbar) on SAMSUNGI patenteeritud nimetus. Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil. 9

10 KIRJELDUSED Toitenupp Lülitab heliriba sisse ja välja. Helitugevus Reguleerib seadme helitugevust. Esita / paus Vajutage & nuppu, et esituses ajutine paus teha. Vajutage uuesti & nuppu, et valitud faili esitada. Tagasisuunas vahelejätt Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate # nuppu, valitakse eelmine fail. HELIEFEKT Saate valida kuue erineva helirežiimi vahel - STANDARD (originaalheli), MUSIC (muusika), VOICE (hääl), SPORTS (sport), CINEMA (kino) ja NIGHT (öö) REŽIIM - sõltuvalt sellest, millist sisu soovite kuulata. Valige STANDARD režiim, kui soovite nautida originaalheli. HELI Ruumiheli funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust. Vajutades korduvalt SOUND (heli) nuppu, valib see järgemööda ruumiheli seadistusi: RUUMIHELI SEES (ON), RUUMIHELI VÄLJAS (OFF) MUUSIKA VOOGEDASTUS Vajutage STREAMING MUSIC (muusika voogedastuse) nuppu internetiraadio kuulamiseks. Iga kord, kui seda nuppu vajutate, lülitub heliriba järgmisele vaikimisi jaamale, valides järgemööda kolme vaikimisi jaama. MUUSIKA VOOGEDASTUSE funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud. (Vaadake lk 28) DRC (Dünaamilise diapasooni reguleerimine) * Võimaldab teil reguleerida Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby TrueHD heli dünaamilist diapasooni. Vajutage ja hoidke all STREAMING MUSIC nuppu - DRC (dünaamilise diapasooni reguleerimise) funktsioon vaheldub valikute SEES (ON) ja VÄLJAS (OFF) vahel. KÕMISEJA (* Kasutage kõmiseja helitugevuse reguleerimiseks #, $ nuppe.) Vajutage WOOFER (kõmiseja) nuppu. Seejärel kasutage #, $ nuppe, et reguleerida bassikõlari helitugevust vahemikus -12, -6 kuni +6. Samuti saate aktiveerida heliriba SPK LISAMISE funktsiooni, kui vajutate ja hoiate puldi WOOFER (kõmiseja) nuppu all rohkem kui viis sekundit. PATAREIDE PAIGALDAMINE KAUGJUHTIMISPULTI 1. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katte eemaldamiseks seda vastupäeva, nagu näidatud ülaltoodud joonisel. 2. Sisestage 3V liitiumpatarei. Hoidke patareid sisestades selle positiivne (+) poolus üleval. Asetage patareipesa kate tagasi ja joondage ' ' märgid üksteisega kohakuti, nagu näidatud ülaltoodud joonisel. 3. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see oma kohale kinnitada. 10

11 AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN HELIRIBA PAIGALDAMINE PAIGALDAMINE HELIRIBA JA TELERI SEINALE PAIGALDAMINE EE See mudel vastab SAMSUNGI aasta nõgusate telerite mudelitele S8500/S "/65", S ". Palun vaadake SAMSUNG Electronicsi kodulehekülge, et näha ühilduvate mudelite detailset nimekirja. Kui paigaldate heliriba JS9500 seeria telerile, kasutage 1,6-tollist vahekatet, mis on SAMSUNGI seinakinnituse minikomplektiga kaasas. Et nii heliriba kui teler seinakinnitust kasutades seinale paigaldada, paigaldage kõigepealt heliriba teleri külge ja seejärel teler seina külge. Et teler seinale paigaldada, vaadake teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit. Seda heliriba ei saa paigaldada mitteühilduvale telerile - ei teleri ega teleri jalandi külge. Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud. Kasutatakse 65-tollise telerimudeliga S9500. Kinnituskruvi nr 1: 4 tk Kinnituskruvi nr 2: 10 tk Teleri seinakinnitus 1. Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub. Wi-Fi SETUP SPK ADD Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN INSTALLATION Paigalduskruvi Paigalduskinnitus 2. Eemaldage heliribast tugikruvid (2 tk), nagu joonisel näidatud. 11

12 AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN PAIGALDAMINE Wi-Fi SETUP SPK ADD Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN 3. Kinnitage neli kinnituskruvi nr 1 ja neli kinnituskruvi nr 2 nelja heliriba küljes olevasse auku, nagu joonisel näidatud. Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN 4. Kui heliriba küljes on tugijalg, eemaldage see enne teleri külge paigaldamist. TV 65-tolline S9500 teler 5. (Paigaldades 65-tollise telerimudeli S9500 külge. Teiste mudelite puhul jätke see samm vahele.) Asetage paigalduskinnitus teleri külge ja kinnitage kinnituskruvidega nr 2 (4 tk). Joondage paigalduskinnituse auk hoolikalt teleri keskosaga, mitte ärge asetage seda rohkem ühele poole. 12

13 PAIGALDAMINE EE 65-tolline S9500 teler 6. Kui paigaldate heliriba sobivale SAMSUNGI telerile, kasutage teleril asuvaid juhiseid, et asetada teleri seinakinnitus ohutult teleri külge. 7. Kinnitage teleri seinakinnitus teleri külge kasutades nelja allesjäänud kinnituskruvi nr Pärast teleri seinakinnituse kinnitamist paigaldage teler seinale. Heliriba alus Teleri alus, millele on kinnitatud teleri seinakinnitus 9. Suruge heliriba teleri seinakinnituse külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud. 10. Kinnitage paigalduskruvi heliriba külge, et kinnitada heliriba teleri seinakinnituse külge. 13

14 PAIGALDAMINE HELIRIBA PAIGALDAMINE TELERIJALANDI KÜLGE Saate heliriba telerijalandi külge paigaldada, kui teil on selle heliriba mudeliga ühilduv teler. Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud. Tugijalg: 3 tk Tugijalg: 3 tk Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub. 2. Kinnitage tugijalad (3 tk) ja kinnituskruvid nr 2 (3 tk) heliriba külge, nagu joonisel näidatud. Wi-Fi SETUP SPK ADD Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN 3. Eemaldage heliribast tugikruvid (2 tk), nagu joonisel näidatud. 14

15 PAIGALDAMINE EE 4. Joondage heliriba keskkoht telerialuse keskkohaga ja seejärel lükake ettevaatlikult jalandi külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud. Olge ettevaatlik, et mitte telerit tasakaalust välja viia. Ärge asetage peaseadmele raskeid esemeid ega astuge. selle peale. HELIRIBA ISESEISEV PAIGALDAMINE 1. Asetage heliriba teleri ette keskele, tasasele pinnale. 15

16 AUX IN N PAIGALDAMINE KAABLIJUHIKU ÜHENDAMINE IN HDMI OPTICAL I OPTICAL I IN HDMI LAN AUX IN N Kaablijuhik LAN Kinnitage kaablijuhik seadme külge nii, nagu näidatud, ja seejärel tõmmake juhtmed läbi kaablijuhiku, et neid korras hoida. KRUVI MUHVIDE BASSIKÕLARI KÜLGE PAIGALDAMINE Asetage iga kruvi muhv vastavalt iga nelja augu peale, nagu joonisel näidatud. 2. Sisestage taptite-kruvi (4 tk) kruvi muhvi vastavasse auku. 3. Paigalduse lõpuleviimiseks katke augud jalakummidega (4 tk). 16

17 ÜHENDUSED CONNECTIONS Ärge ühendage selle toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõikide seadmete vahelised ühendused on lõpuleviidud. Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe. EE BASSIKÕLARI ÜHENDAMINE BASSIKÕLARI AUTOMAATNE ÜHENDAMINE Peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt (juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud. Kui ühendus on korrektne, lõpetab bassikõlari sinine LED-tuli vilkumise. BASSIKÕLARI KÄSITSI ÜHENDAMINE Bassikõlari ühendumise ID on tehases eelnevalt määratud ning peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt (juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud. Kui ühenduse näidik ei sütti, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud, määrake palun ID ise, järgides alltoodud protseduuri. 1. Sisestage peaseadme ja bassikõlari toitejuhtmed seinakontakti. 2. Vajutage ID SET (ID määramise) nuppu bassikõlari tagaküljel väikese terava objektiga viie sekundi vältel. OOTEREŽIIMI näidik lülitub välja ja ÜHENDUMISE näidik (sinine LED) hakkab kiiresti vilkuma. 3. Kui peaseade on väljalülitatud (OOTEREŽIIMIS), vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all (Vaigista) nuppu kaugjuhtimispuldil. 4. Heliriba ekraanile kuvatakse seade ID SET (ID määramine). 5. Ühenduse vormistamiseks lülitage peaseadme toide sisse sellal, kui bassikõlari sinine LED-tuli vilgub. Nüüd peaksid peaseade ja bassikõlar olema ühendatud. Bassikõlari ühendumise näidik (sinine LED) peaks põlema. Kui ühendumise näidik ei põle siniselt, on ühendumise protsess ebaõnnestunud. Lülitage peaseade välja ja alustage uuesti 2. sammust. Saate juhtmevabast bassikõlarist nautida paremat heli, kui valite heliefekti funktsiooni. (Vaadake lk 10) 17

18 Wi-Fi SETUP SPK ADD ÜHENDUSED Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe. IKui peaseade on väljalülitatud, on juhtmevaba bassikõlar ooterežiimis ja OOTEREŽIIMI LED bassikõlari ülaosas süttib pärast seda, kui ühendumise näidik (sinine LED) 30 sekundit vilgub. Kui kasutate heliriba läheduses seadet, mis kasutab heliribaga sama sagedust (2,4 Ghz), võib see heliriba töötamist segada. Peaseadme ja bassikõlari vaheline juhtmevaba signaali edastuskaugus on umber kümme meetrit, kuid see võib sõltuvalt töökeskkonnast erineda. Kui peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on raudbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda metalli läbida. Kui peaseade ei suuda juhtmevaba ühendust luua, järgige samme 1-5 vasakus tulbas, et peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vaheline ühendust uuesti seadistada. Juhtmevaba vastuvõtuantenn on juhtmevabasse bassikõlarisse sisse-ehitatud. Hoidke seade veest ja niiskusest eemal. Optimaalse kuulamiskogemuse saavutamiseks kontrollige, et juhtmevaba bassikõlari ümber poleks takistusi. FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE HELIRIBA TOITEJUHTME KÜLGE Saate vähendada elektromagnetkiirgusest põhjustatud müra sobitades ferriidist südamiku oma heliriba toitejuhtme külge. 1. Tehke ferriidist südamik lukust lahti ja avage see. 2. Kerige heliriba toitejuhe kaks korda ümber ferriidist südamiku. (Alustage kerimist südamikust viie kuni kümne sentimeetri kauguselt.) 3. Suruge ferriidist südamik kinni, kuni kuulete klõpsu. <Heliriba toitejuhe> 18

19 ÜHENDUSED TELERIGA ÜHENDAMINE TELERIGA ÜHENDAMINE HDMI (DIGITAALSET) KAABLIT KASUTADES EE Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN HDMI-kaabel HDMI-SISEND HDMI-VÄLJUND 1. Ühendage HDMI-kaabel HDMI-VÄLJUNDPESAST toote tagaosas oma teleri HDMI-SISENDPESAGA. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastust vaid ühe ühenduse abil. Kui teleril on ARC-port, ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPORTI (ARC). Võimalusel soovitame kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, kasutage sellist, mille diameeter on vähem kui 14 mm. Anynet+ peab olema sisselülitatud. See funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i. TELERIGA ÜHENDAMINE OPTILIST (DIGITAALSET) KAABLIT KASUTADES Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN Optiline kaabel (pole komplektis) OPTILINE VÄLJUND OPTILINE SISEND 1. Ühendage heliriba OPTILINE SISEND (heli) teleri OPTILISE VÄLJUNDIGA. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. 19

20 ÜHENDUSED + Auto Power Link Kui olete peaseadme teleriga digitaalset optilist kaablit kasutades ühendanud, lülitage Auto Power (automaatne sisselülitamine) funktsioon sisse (ON), et heliriba teleri sisselülitamise järel automaatselt sisse lülituks. AUTO POWER LINK SISSELÜLITATUD VÄLJALÜLITATUD Ekraan OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK 1. Ühendage heliriba ja teler omavahel optilist kaablit (pole komplektis) kasutades. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. 3. Vajutage Anynet+ nuppu kaugjuhtimispuldil, et lülitada Auto Power Link funktsioon sisse või välja. Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link funktsioon töötada. TV SOUNDCONNECT Saate nautida teleri heli läbi oma heliriba, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab TV SoundConnect funktsiooni. Ühendus 1. Lülitage teler ja heliriba sisse. Lülitage teleri menüü sisse. Liikuge valiku Speaker Settings (kõlarite seadistus) juurde rubriigis Sound (heli). Seadke Add New Device (Lisa uus seade) menüü sättele On sees). 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida TV režiim. 3. Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas lubada TV SoundConnect funktsioon. 4. Valige teleri kaugjuhtimispulti kasutades <Yes> (Jah), et teleri ja heliriba vaheline ühendus lõpule viia. Lülitades heliriba TV-režiimist teisele režiimile, lõpetatakse TV SoundConnect funktsioon automaatselt. Et ühendada heliriba teise teleriga, tuleb olemasolev ühendus lõpetada. Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage viie sekundi vältel kaugjuhtimispuldi & nuppu, et luua ühendus teise teleriga. 20

21 ÜHENDUSED TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast aastat. Enne alustamist kontrollige, kas teie teler toetab TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni. (Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist.) Kui teie SAMSUNGI teler on välja antud enne aastat, kontrollige SoundShare'i seadistuste menüüd. Kui teleri ja heliriba vaheline vahemaa ületab kümmet meetrit, ei pruugi ühendust stabiilne olla ning heli võib olla katkendlik. Sellisel juhul asetage teler või heliriba teise kohta, et nad oleksid tööraadiuse sees, ja seejärel looge uuesti TV SoundConnect ühendus. EE TV SoundConnecti tööraadiused: - Soovituslik sidumisraadius: kuni kaks meetrit. - Soovituslik tööraadius: kuni kümme meetrit. Heliriba või selle puldi esituse/pausi ning järgmise ja eelmise loo nupud ei juhi telerit. 21

22 ÜHENDUSED VÄLISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE HDMI-KAABEL HDMI on standardne digitaalne liides telerite, projektorite, DVD ja Blu-ray mängijate, digibokside jms ühendamiseks. HDMI välistab analoogsignaaliks teisendamisest tuleneva signaali halvenemise ning säilitab algse digitaalallika heli ja video kvaliteedi. Digitaalsed seadmed HDMI-VÄLJUND Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN HDMI-kaabel 1. Ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPESAST toote tagaosas oma digitaalse seadme HDMI-VÄLJUNDPESAGA. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida HDMI režiim. OPTILINE VÕI AUX-KAABEL Sellel seadmel on üks optiline digitaalne sisendpesa ja üks analoogheli sisendpesa, mis võimaldab teil kahel moel väliste seadmetega ühenduse luua. Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN HDMI-SISEND Helikaabel (pole komplektis) Blu-ray / DVD-mängija / Digiboks/ Mängukonsool AUX-VÄLJUND OPTILINE VÄLJUND Optiline kaabel (pole komplektis) AUX- SISEND OPTILINE SISEND 22

23 ÜHENDUSED + AUX-kaabel 1. Ühendage peaseadme AUX-SISEND (heli) allikseadme HELIVÄLJUNDI pesaga. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida AUX režiim. EE + Optiline kaabel 1. Ühendage peaseadme OPTILINE SISEND (heli) allikseadme OPTILISE VÄLJUNDI pesaga. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. USB Heliriba abil saate esitada USB-mäluseadmetel asuvaid muusikafaile. Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN USB-port Ekraan 1. Ühendage USB-seadmed toote tagaosas asuvasse USB-porti. 2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida USB režiim. 3. Ekraanile ilmub kiri USB. Heliriba ühendus USB-seadmega on lõpuleviidud. Heliriba lülitub automaatselt välja (automaatne väljalülitus), kui rohkem kui 15 minuti jooksul pole ühendatud ühtegi USB-seadet. + Enne USB-seadme ühendamist Pidage meeles järgmist: Kui USB-seadmel asuva faili või kausta nimi on pikem kui kümme tähemärki, ei kuvata seda heliriba ekraanil. See toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestusmeediumitega. Heliriba toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32. - Failisüsteemi NTFS ei toetata. Ühendage USB-seadmed otse toote tagaosas asuvasse USB-porti. Vastasel juhul võib ette tulla USB ühilduvusprobleeme. Ärge ühendage tootega erinevaid salvestusseadmeid läbi mitme kaardi lugeja. See ei pruugi korralikult töötada. 23

24 ÜHENDUSED Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata. Ärge eemaldage USB-seadet, kui see faile edastab. DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada. Väliseid kõvakettaid ei toetata. Mobiiltelefone ei toetata. Failiformaatide ühilduvusnimekiri: Laiend Kodek: Diskreetimiskiirus Bitikiirus *.mp3 *.wma MPEG 1 Layer1 MPEG 1 Layer2 MPEG 1 Layer3 MPEG 2 Layer3 32/44.1/48 32/44.1/48 32/44.1/48 16/22.05/24/32/44.1/48 32 ~ 448kbps 32 ~ 384kbps 32 ~ 320kbps 8 ~ 160kbps M PEG 2.5 Layer3 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 8 ~ 160kbps W ave_format_msaudio1 - - W ave_format_msaudio2 - - WMA Professional Ei toetata *.wav - 8 KHz ~ 192KHz ~ 8.8Mbps *.ogg - 8 KHz ~ 48KHz *.flac - 8 KHz ~ 192KHz ~ 5.6Mbps *.m4a Alac (Apple'i kadudeta helikodek) 8 KHz ~ 192KHz - - ~ 1Mbps *.ape MON-KEY heli 8 KHz ~ 48KHz ~ 1Mbps *.aif Audio Interchange failiformaat 8 KHz ~ 192KHz ~ 4.4Mbps Kui USB-seadmel on liiga palju kaustasid ja faile, võib nende lugemine aega võtta. 24

25 FUNCTIONS SISENDREŽIIM FUNKTSIOONID Vajutage režiim. (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud EE Sisendrežiim Optiline digitaalne sisend ARC (HDMI-VÄLJUND) sisend AUX-sisend HDMI-sisend BLUETOOTH režiim TV SoundConnect USB režiim Ekraan D.IN AUX HDMI BT TV USB Seade lülitub automaatselt välja järgmistes situatsioonides: D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režiim - Kui 15 minuti jooksul pole ühtegi helisignaali. AUX režiim Automaatse väljalülitusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke viie sekundi vältel all & nuppu. Ekraanile kuvatakse ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN. - Kui AUX-kaabel on 15 minuti jooksul lahti ühendatud. - Kui AUX-kaabel on ühendatud ja ühtegi nuppu pole kaheksa tunni jooksul vajutatud. 25

26 FUNKTSIOONID BLUETOOTH Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta! HELIRIBA ÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEGA Kontrollige, kas Bluetooth-seade toetab Bluetoothiga ühilduva peakomplekti funktsiooni. Ühendus Bluetooth-seade 1. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida BT režiim. Näete heliriba esiekraanil kirja BT READY (BLUETOOTH VALMIS). 2. Valige Bluetooth-menüü Bluetooth-seadmes, mida soovite ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.) 3. Valige nimekirjast [Samsung] Soundbar. Kui heliriba on ühendatud Bluetooth-seadmega, kuvab see esiekraanil kirja [Bluetooth device name] BT. Seadme nime kuvatakse vaid inglise keeles. Ekraanile kuvatakse " _ ", kui nimi pole inglise keeles. Kui Bluetooth-seadmel ei õnnestunud heliribaga ühendust luua, kustutage eelmine [Samsung] Soundbar, mille Bluetooth-seade leidis, ning laske sel uuesti heliriba otsida. 4. Esitage muusikat ühendatud seadmetelt. Saate kuulata ühendatud Bluetooth-seadmes esitatavat muusikat oma heliriba abil. IBT režiimis pole võimalikud esita / pausi ning järgmise ja eelmise loo esitamise funktsioonid. Siiski on need funktsioonid võimalikud Bluetooth-seadmetega, mis toetavad AVRCP-d. Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>. Siduda saab korraga vaid ühte Bluetooth-seadet. Bluetooth-ühendus lõpetatakse, kui te heliriba välja lülitate. Heliriba ei pruugi Bluetooth-seadme otsingut või ühendust sooritada järgmistel tingimustel: - Kui heliriba ümber on tugev elektriväli. - Kui heliribaga on samaaegselt ühendatud mitu Bluetooth-seadet. - Kui Bluetooth-seade on väljalülitatud, ei ole omal kohal või tõrkub töötamast. - Pidage meeles, et seadmed, nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid, mis kasutavad Bluetooth-seadmega sama sagedusvahemikku, võivad põhjustada elektrilisi häireid. 26

27 FUNKTSIOONID Heliriba toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz). Looge ühendus vaid sellised Bluetooth-seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni. Te ei saa heliriba ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult käed vabad funktsiooni. Kui te olete heliriba Bluetooth-seadmega ühendanud, lülitab seadme skännitud seadmete nimekirjast üksuse [Samsung] Soundbar" valimine heliriba automaatselt BT režiimi. See on võimalik vaid siis, kui heliriba on Bluetooth-seadme seotud seadmete nimekirjas. (Bluetooth-seade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.) Heliriba ilmub Bluetooth-seadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet BT READY. TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu Bluetooth-seadmega. EE BLUETOOTH-SEADME LAHTIÜHENDAMINE HELIRIBAST Saate Bluetooth-seadme heliribast lahti ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.) Heliriba ühendatakse lahti. Kui heliriba on Bluetooth-seadmest lahti ühendatud, kuvab heliriba esiekraanil kirja BT DISCONNECTED. HELIRIBA LAHTIÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEST Vajutage SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil või teise režiimi või heliriba välja lülitada. (allika) nuppu ülapaneelil, et lülituda BT režiimist Ühendatud Bluetooth-seade ootab enne ühenduse katkestamist teatud aja heliribalt vastust. (Lahtiühendamise aeg võib sõltuvalt Bluetooth-seadmest erineda.) Bluetooth-ühendusrežiimis Bluetooth-ühendus katkeb, kui vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel ületab kümme meetrit. Heliriba lülitub valmisolekus automaatselt 15 minuti pärast välja. + Rohkem infot Bluetoothi kohta Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetoothiga ühilduvatel seadmetel ühikest juhtmevaba ühendust kasutades lihtsalt omavahel ühenduse luua. Bluetooth-seade võib sõltuvalt kasutusviisist põhjustada müra või tõrkeid, kui: - mõni teie kehaosa puutub vastu Bluetooth-seadme või heliriba vastuvõtvat / edastavat süsteemi. - takistused, nagu näiteks seinad, nurgad või kontori vaheseinad, tekitavad elektrilisi hälbeid. - Bluetooth-seade on avatud elektrilistele häiretele, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetest, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id. Siduge heliriba Bluetooth-seadmega, kui nad on üksteise lähedal. Mida suurem on vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa on suurem kui Bluetoothi töötamisraadius, ühendus katkeb. Halva vastuvõtuga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus korralikult töötada. Bluetooth-ühendus toimib ainult siis, kui ta asub seadme lähedal. Ühendus katkeb automaatselt kui Bluetooth-seade on töötamisraadiusest väljas. Isegi töötamisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed. 27

28 FUNKTSIOONID VÕRGU OOTEREŽIIMIS SISSELÜLITAMISE FUNKTSIOONI KASUTAMINE Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon muutub võimalikuks, kui nutiseadme ja heliriba vahel luuakse korrektne juhtmevaba ühendus. See funktsioon lülitab heliriba automaatselt sisse, kui nutiseade üritab luua ühenduse heliribaga läbi Bluetoothi või Wi-Fi. Kui heliriba lülitati sisse läbi Bluetooth-ühenduse, seatakse selle sisendrežiim automaatselt sättele BT. Heliriba läbi Wi-Fi sisselülitamine on võimalik vaid vastavat rakendust kasutades. Rohkem teavet leiate veebijuhendist. 1. Ühendage oma heliribaga nutiseade. 2. Lülitage võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon sisse vajutades heliriba kaugjuhtimispuldil $ nuppu rohkem kui viis sekundit. Saate funktsiooni välja lülitada vajutades uuesti $ nuppu rohkem kui viis sekundit. See on võimalik vaid siis, kui heliriba on nutiseadme seotud seadmete nimekirjas. (Nutiseade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.) Heliriba ilmub nutiseadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet [BT READY] või [WiFi READY]. TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu nutiseadmega. Kui võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon ei töötanud: Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon on väljalülitatud. Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse. Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus. MULTIROOM LINK FUNKTSIOONI KASUTAMINE Kui heliriba on ühendatud Multiroom rakendust kasutades nutiseadmega, saate omavahel juhtmevabalt ühendada mitu SAMSUNGI Multiroom seadet. ENNE ALUSTAMIST + Kommunikatsiooni põhitõed Internet Juhtmevaba ruuter Nutiseade: Android või ios (Rakendusega juhtimine) 1. Nõuded: Juhtmevaba ruuter, nutiseade 2. Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud. 3. Nutiseade peab olema ruuteriga ühendatud läbi Wi-Fi ühenduse. 28

29 FUNKTSIOONID SAMSUNGI MULTIROOM RAKENDUSE PAIGALDAMINE Heliriba kasutamiseks peate alla laadima ja seejärel paigaldama SAMSUNGI Multiroom rakenduse kasutades selleks Google Play või App Store rakendustepoode. Kui olete paigaldanud SAMSUNGI Multiroom rakenduse, saate esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja teistelt sisupakkujatelt ning veebiraadiojaamadest. + Android või ios EE Laadige SAMSUNGI Multiroom rakendus alla oma nutiseadme Google Play või App Store rakendustepoest. * Otsingusõna: SAMSUNG Multiroom või ANDROID APP ON + SAMSUNGI Multiroom rakendusse sisenemine Samsungi Multiroom rakendusse sisenemiseks vajutage Multiroom rakenduse ikoonile oma nutiseadmes. HELIRIBA ÜHENDAMINE OMA VÕRKU Valige oma nutiseadmes SAMSUNGI Multiroom rakendus. Järgige oma nutiseadme ekraanil toodud juhiseid.. Rohkem teavet leiate veebijuhendist. Veebijuhend: Support (Tugi) Toote nime otsing HW-J7500 või HW-J7501 PDF-faili allalaadimine. Kui toode on ühendatud juhtmega võrku, kasutage ühenduse loomiseks CAT 7 kaablit. 29

30 FUNKTSIOONID TARKVARAUUENDUS Wi-Fi SETUP SPK ADD AUX IN LAN HDMI IN OPTICAL IN USB ABIL UUENDAMINE SAMSUNG võib tulevikus heliriba süsteemi püsivara jaoks uuendusi pakkuda. Kui uuendus on saadaval, saate oma püsivara uuendada, kui ühendate püsivara uuendusega USB-seadme oma heliriba USB-porti. Pidage meeles, et kui olemas on mitu uuendusfaili, peate need ükshaaval USB-seadmele salvestama ja uuendused eraldi läbi viima. Uuendusfailide allalaadimise kohta leiate rohkem teavet veebilehelt samsung.com või SAMSUNGI kõnekeskusest. 1. Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade heliriba USB-porti, kui heliriba on väljalülitatud. 2. Lülitage heliriba sisse. Ekraanile kuvatakse kiri UPDATE (uuendamine) ja uuendamine algab kolme minuti jooksul. Enne uuendamise lõpuleviimist lülitub heliriba automaatselt välja ja taas sisse. + Kui uuenduskirja UPDATE ei kuvata: 1. Lülitage heliriba välja ja ühendage uuendusfaile sisaldav USB-seade heliriba USB-porti. 2. Ühendage lahti toitejuhe, sisestage see uuesti ja lülitage seade sisse. Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti. Püsivara uuendamine ei pruugi korralikult toimida, kui USB-salvestusseadmele on salvestatud heliriba toetatud helifaile. Uuendamise ajal ärge lahutage toidet või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara uuendamist automaatselt välja. 30

31 FUNKTSIOONID Pärast uuendamist taastatakse kõik seadistused tehases määratud väärtustele. Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist lihtsalt uuesti määrata. Pidage meeles, et püsivara uuendamine lähtestab ka bassikõlari ühenduse. Kui ühendust bassikõlariga pärast uuendamist automaatselt ei taastata, vaadake lk 17. Kui püsivara uuendamine ebaõnnestub, soovitame USB-seadme FAT16 formaadis vormindada ning uuesti proovida. EE Ärge vormindage USB-seadet NTFS formaadis. Heliriba ei toeta failisüsteemi NTFS. Sõltuvalt tootjast ei pruugi heliriba mõnda USB-seadet toetada. AUTOMAATNE UUENDUS Isegi kui heliriba on väljalülitatud, kontrollib ta automaatselt kõige värskemat tarkvaraversiooni ning jätkab uuendamisega, kui on Internetiga ühendatud. Heliriba on vaikimisi seadistatud automaatselt uuendust läbi viima. Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud. Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui selle toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse. Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus. 31

32 VEAOTSING TROUBLESHOOTING VEAOTSING Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist: Seade ei lülitu sisse. Kas toitejuhe on seinakontakti ühendatud? Ühendage toitepistik seinakontakti. Funktsioon ei tööta, kui nupule vajutada. Kas õhus on staatilist elektrit? Ühendage toitepistik lahti ja seejärel sisestage uuesti seinakontakti. Heli ei kostu. Kas vaigistusfunktsioon on sisselülitatud? Kas helitugevus on seatud miinimumi peale? Vajutage (vaigista) nuppu, et funktsioon tühistada. Reguleerige helitugevust. Kaugjuhtimispult ei tööta. Kas patareid on tühjad? Kas vahemaa kaugjuhtimispuldi ja peaseadme vahel on liiga suur? Sisestage uued patareid. Liikuge seadmele lähemale. TV SoundConnect funktsioon (teleriga sidumine) ebaõnnestus. Kas teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni? Kas teie teleri püsivara on uuendatud? Kas ühenduse loomisel ilmneb viga? Määrake uuesti teleri režiim ja looge uuesti ühendus. TV SoundConnect funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast aastat. Kontrollige oma telerit, et näha, kas see toetab TV SoundConnect funktsiooni. Paigaldage oma telerisse värskeim püsivara. Võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega. Vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all & nuppu, et lähtestada TV SoundConnect ühendus. Bassikõlari punane LED-tuli vilgub ja bassikõlarist ei kostu heli. Teie bassikõlar ei pruugi olla teie tootega Proovige bassikõlariga uuesti ühendust luua. ühendatud. (Vaadake lk 17) Bassikõlar undab ja vibreerib märgatavalt. Proovige oma bassikõlari vibreerimist vähendada. Vajutage WOOFER (kõmiseja) nuppu oma kaugjuhtimispuldil, et selle väärtust reguleerida (vahemikus -12, -6 kuni +6). 32

33 APPENDIX TEHNILISED ANDMED LISA Mudeli nimi HW-J7500 / HW-J7501 EE * * Üldine VÕIMENDI USB Kaal Mõõdud (L x K x S) Peaseade Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) Peaseade Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) 5V / 0,5A 4 kg 7,8 kg 1230 x 47.5 x 170 mm 500 x 332 x 161 mm Töötamise temperatuurivahemik +5 C kuni +35 C Töötamise niiskusvahemik 10 % kuni 75 % Nimiväljund Toide Peaseade Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) Signaali/müra suhe (analoogsisend) Eraldus (1kHz) 20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz 160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz 65 db 65 db Signaali/müra suhe, moonutus, eraldus ja kasutustundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i (Audio Engineerin Society) juhtnööre. Nimiväärtus - Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata. - Kaal ja mõõdud on umbkaudsed. - Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote küljes olevalt sildilt. Ettevaatusabinõud: Toode lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui te Wi-Fi/Ethernet ühenduse sisse/ välja lülitate. Üldine voolutarbimine ooterežiimis (W) (Kõik võrgupordid on sättel ON (sees)) Wi-Fi/Ethernet Pordi inaktiveerimismeetod 7,4W Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu Wi-Fi SETUP (Wi-Fi seadistus), et Wi-Fi/Ethernet sisse või välja lülitada. Bluetooth Pordi inaktiveerimismeetod Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu SPK ADD (SPK lisamine), et Bluetooth sisse või välja lülitada. Avatud lähtekoodi litsentsi teade - Avatud lähtekoodi puudutavad päringud saatke SAMSUNGI meili teel Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud seade vastab 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele. Algupärase vastavusdeklaratsiooni leate veebilehelt Liikuge valikule Support (Tugi) > Search Product Support (Otsi toote tuge) ja sisestage mudeli nimi. Seadet võib kasutada kõigis EL-i maades. Seadet võib kasutada vaid sisetingimustes. 33

34 Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega. Riik Klienditeeninduse kontakttelefon Veebi lehekülg Latvijas Republika Bezmaksas informatīvais tālrunis: Lietuvos Respublika Informacinës linijos telefonas: Eesti Vabariik Informatsioonikeskus: Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine (Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.) Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale. Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil. Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid) (Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid) Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist. Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia. Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B HTB170EGEBGN~Cover_mst.fm 1 ページ 2014 年 9 月 22 日月曜日午前 11 時 33 分 Kasutusjuhend Kodukino audiosüsteem Mudeli nr SC-HTB170 Täname, et ostsite selle toote! Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

STR-DA2800ES

STR-DA2800ES 4-429-113-31(3) (EE) Mitme kanaliga AV-vastuvõtja Kasutusjuhend Lugege kõigepealt vastuvõtjaga kaasas olnud kiirseadistusjuhendit. Selle abil saate ühendustest ja vastuvõtja kasutamisest paremini aru.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem