BDP2600_12 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "BDP2600_12 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage abi internetist BDP2600 Külastage Philipsit internetis Eestikeelne kasutusjuhend

2 Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege ja saage aru kõigist kaasasolevatest juhistest Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud 27

3 KEELTEKOODID JOONISED 26 3

4 ... JOONISED KAUBAMÄRGID Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems Inc kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid. 4 25

5 KAUBAMÄRGID... JOONISED Blu-ray, Blu-ray Disc logo on Blu-ray Disc Association kaubamärgid. HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. Toodetud U.S. Patendi #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on DTS Inc. Products kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. DIVX VIDEO: DivX on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks. DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta. DivX, DivX Certified, DivX PlusTM ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga. DivX Certified lubab taasesitada DivX ja DivX PlusTM HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD kaasa arvatud premium sisu. BONUSVIEW BD LIVE ja BONUSVIEW on Blu-ray Disc Assosiationi kaubamärgid. DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk. 24 5

6 ... JOONISED... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Võrk Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni. Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake Seadistuste muutmine > Edasijõudnute valikud (mälu tühjendamine) ). Võrku ei leita või see on moonutatud Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake Blu-ray plaadimängija kasutamine > Võrgu loomine ). Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake Blu-ray plaadimängija kasutamine > Võrgu loomine ). 6 23

7 ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE HDMI ühendusega pole heli Pole teisest audio väljundit pilt pildis funktsioonis Ei saa plaati taasesitada Ei saa taasesitada DivX video faile DivX subtiitreid ei kuvata õigesti Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda Televiisori ekraanil kuvatakse No entry või x märk EasyLink funktsioon ei tööta Võite heli mitte HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või ainult DVI-sobilik. Kui valite [Bitstream] [HDMI Audio] või [Digital Audio] menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonil. Tühistage [Bitsteram] valik. Taasesitamine Puhastage plaat. Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti. Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi. DVD±RW või DVD±R: kontrollige, kas plaat on lõpetatud. Kontrollige, kas DivX Video fail on lõpetatud. Kontrollige, kas videofaili laiend on õige. Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televiisoriga läbi HDMI kaabli. Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil. Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt,.sub,.txt,.ssa või.smi). Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik. Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi. Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat. Funktsioon ei ole võimalik. Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake Blu-ray plaadimängija kasutamine > Philips EasyLink kasutamine ). BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake Tehnilised andmed. Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake Blu-ray plaadimängija kasutamine > Võrgu loomine ). Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake Blu-ray plaadimängija kasutamine > Võrgu loomine ). SISUKORD 1 Ühendamine ja kasutamine Blu-ray/DVD plaadimängija kasutamine...8 Taasesituse juhtimise nupud...8 Video, audio ja piltide valikud...9 DivX Videod...11 Slaidiesitus muusikaga...11 Blu-ray BonusView...12 Blu-ray BD-Live...12 Võrgu loomine...13 Philips EasyLink kasutamine Seadistuste muutmine...15 Pilt...15 Heli...16 Võrk (seadistamine, olek )...16 Eelistused (keel, vanemlik kontroll )...16 Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine ) Tarkvara uuendamine...18 Tarkvara uuendamine läbi interneti...18 Tarkvara uuendamine USBga Tehnilised andmed Probleemide lahendamine

8 2. BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE 6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvara uuendusi) registreerige oma toode aadressil Taasesituse juhtimise nupud Taasesituse ajal vajutage toiminguteks alljärgnevaid nuppe. Nupp / / AUDIO SUBTITLE DISC MENU / POP-UP MENU TOP MENU Värvilised nupud OK Toiming Läheb kodumenüüsse. Avab või sulgeb plaadilaeka. Lõpetab taasesituse. Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval. Alustab või jätkab taasesitust. Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile. Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord ja seejärel vajutage, et aeglaselt edasi minna. Valib audio keele või kanali. Valib subtiitrite keele. Siseneb või väljub plaadimenüüst. Läheb videoplaadi peamenüüsse. Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadile. Navigeerib menüüs. Vajutage, et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal. Kinnitab valiku või sisendi. Naaseb eelmisele menüü ekraanile. Hoiatus Elektriðoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta. Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse. Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia: Mudeli number: Seeria number: Baasüksus Nupud mängijal ei tööta Pilt Heli Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle. Pole pilti Kontrollige, kas televiisoril on HDMI ühendus ja see mängija on ühendatud televiisoriga läbi HDMI kaabli. Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks. Kontrollige, et HDMi kaabel poleks vigane. Kui see on katki, asendage see uue HDMI kaabliga. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja seejärel vajutage 731 (numbrinuppe), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni. Kui see seade on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei väljastatagi audio ega video signaale. Plaadilt ei taasesitata kõrgdefinitsioonilist videot Kontrollige, et plaadil on kõrgdefinitsiooniline video. Kontrollige, kas televiisor toetab kõrgdefinitsioonilist videot. Televiisorist ei tule audio väljundit Kontrollige, kas televiisoril on HDMI ühendus ja see mängija on ühendatud televiisoriga läbi HDMI kaabli. Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks. Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal. 8 21

9 ... TEHNILISED ANDMED USB Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0) Klassi tugi: USB Mass Storage Class (UMS) Faili süsteem: FAT16, FAT32 Toetab HDD (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas on vajalik.... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE Video, audio ja pildi valikud Taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid. Video valikud Baasüksus Vooluvarustuse hinnang: AC 100~230V~, 50Hz Voolutarbivus: 14W Voolutarbivus ooteolekus: < 1W Mõõtmed: 360x44x210 (mm) Kaal: 26 kg Kaasasolevad lisaseadmed Laseri andmed Kaugjuhtimispult ja patareid Kasutusjuhend CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa). Laseri tüüp (diood): AlGalN (BD), AlGalnP (DVD/CD) Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), nm/-10nm (DVD), /- 20nm (CD) Väljundvõimsus (maksimaalne): 7 mw (BD), 0.19 mw (DVD), 0.25 mw (CD) Rohkem valikuid video taasesituse ajal: [Audio Language] (audio keel): valib audio keele. [Subtitle Language] (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele. [Subtitle Shift] (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage, et muuta subtiitrite asukohta. [Info] (informatsioon): kuvab taasesituse informatsiooni. [Character Set] (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX Video subtiitreid (ainult DivX Videotele). [Time Search] (otsing ajas): liigub kindlale taasesituse ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. [2nd Audio Language] (teine audio keel): valib teise audio keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView). [2nd Subtitle Language] (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView). [Titles] (pealkirjad): valib pealkirja. [Chapters] (peatükid): valib peatüki. [Angle List] (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga. [Menus] (menüüd): kuvab plaadi menüüd. [PIP Selection] (PIP valik): kuvab pilt pildis akna. [Zoom] (suum): Suumib video pilti. Vajutage, et valida suumimise faktor. [Repeat] (kordus): kordab peatükki või pealkirja. [Repeat A-B] (kordus A-B): Märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise reþiim välja. [Picture Settings] (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast. 20 9

10 ... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE 5. TEHNILISED ANDMED Pildi valikud Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata. Piirkonna kood See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid: DVD Blu-ray Riigid Euroopa, Ühendkuningriigid Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal: [Rotate +90] (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva. [Rotate -90] (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva. [Zoom] (suum): Suumib pilti. Vajutage, et valida suumimise faktor. [Info] (informatsioon): kuvab pildi informatsiooni. [Duration per slide] (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse. [Slide Animation] (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti. [Picture Settings] (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse. [Repeat] (kordus): kordab valitud kausta. Audio valikud Vajutage korduvalt Praeguse loo kordamine., et liikuda läbi alljärgnevate valikute. Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine. Audio lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras. Kordamise reþiimi välja lülitamine. Taasesitatav meedia Faili tüübid Video Audio BD-Video DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DL (Dual Layer) VCD/SVCD Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, JPEG failid DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia USB mäluseade Video:.avi,.divx,.mp4,.mkv Audio:.mp3,.wav Pildid:.jpg,.gif,.png Signaali süsteem: PAL/NTSC Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi) HDMI väljund 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 HDMI väljund Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi) Koksiaal Samplingu sagedus: MP3: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz Konstantne bitisagedus: MP3: 112 kbps 320 kbps 10 19

11 4. TARKVARA UUENDAMINE Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal, kontrollige praegust tarkvaraversiooni: Vajutage ja seejärel valige [Setup] (seadistused) > [Advanced] (edasijõudnud) > [Version Info] (versiooni informatsioon) ja vajutage OK. Tarkvara uuendamine läbi interneti Ühendage mängija internetiga (vaadake Võrgu loomine ). 2. Vajutage ja valige [Setup] (seadistused). 3. Valige [Advanced] (edasijõudnud) > [Software Update] (tarkvara uuendus) > [Network] (võrk). Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara. Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse. Tarkvara uuendamine USBga Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil Laadige tarkvara USB mäluseadmele. (1) Pakkige alla laetud sisu lahti ja kontrollige, et alla laetud kausta nimi oleks UPG_ALL. (2) Pange UPG_ALL sisukorrapuusse. Ühendage USB mäluseade (USB) avasse mängijal. 4. Vajutage ja valige [Setup] (seadistused). 5. Valige [Advanced] (edasijõudnud) > [Software Update] (tarkvara uuendus) > [USB]. Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada. 6. Otsige oma mudelit ning klikake Software and drivers (tarkvara ja draiverid). Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara. Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse. Ettevaatust Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE DivX videod Saate taasesitada DivX Videoid plaadilt või USB mäluseadmelt. VOD kood DivX'le Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija aadressil kasutades DivX VOD koodi. DivX VOD koodi kuvamine: vajutage ja valige [Setup] (seadistused) > [Advanced] (edasijõudnud) > [DivX VOD Code]. DivX subtiitrid Vajutage SUBTITLE, et valida keelt. Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage ja valige [Character Set] (märgistik). Märgistik [Standard] [Central Europe] [Cyrillic] [Greek] Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt, ühendage see mängija televiisoriga kasutades HDMI kaablit. Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX Video failil. Näiteks kui DivX Video faili nimi on movie.avi, salvestage subtiitrid nimega movie.srt või movie.sub. See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides:.srt,.sub,.txt,.ssa ja.smi. Slaidiesitus muusikaga inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi. albaania, horvaatia, tðehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia. bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka. kreeka. Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus. 2. Alustage muusika taasesitust plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt. Vajutage Keeled ja minge piltide kausta. 3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage OK, et alustada slaidiesitlust Vajutage, et lõpetada slaidiesitlus. Vajutage, et lõpetada muusika taasesitus

12 Blu-ray BonusView Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraani aknas. See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt pildis). Blu-ray BD-Live Taasesituse ajal vajutage. Kuvatakse valikute menüü. 2. Valige [PIP Selection] (PIP valimine) > [PIP] ja vajutage OK. PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust. Kuvatakse teine video aken. 3. Valige [2nd Audio Language] (teine audio keel) või [2nd Subtitle Language] (teine subtiitrite keel ja vajutage OK. Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele interneti teenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel Looge internetiühendus ja tehke võrk (vaadake Võrgu loomine ). Ühendage USB mäluseade selle mängijaga. USB mäluseadet kasutatakse BD-Live alla laetud sisu salvestamiseks. Kustutamaks varasemat BD-Live sisu mäluseadmelt vajutage ja valige [Setup] (seadistused) > [Advanced] (edasi jõudnud) > [Clear memory] (vabasta mälu). Taasesitage plaati, millel on BD-Live. 4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage OK. BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE BD-Live kasutajaliidesel valige objekte, mida vaadata. BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist. Kui kasutate BD-Live omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile. Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.... SEADISTUSTE MUUTMINE [Screen Saver] (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja reþiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkeolekusse pärast 10 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus). [Auto Subtitle Shift] (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab sisse või välja subtiitrite liigutamise. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel). [Change Password] (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada piiranguga plaate. Sisestage 0000, kui teil pole parooli või kui olete unustanud selle. [Auto Standby] (automaatne ooteolek): lülitab sisse või välja automaatse ooteoleku. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija ooteolekusse pärast 30 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus). [VCD PBC]: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise. Kui teie eelistatud keelt, audiot või subtiitreid pole plaadil olemas, saate valida [Other] (teised) menüü valikutest ja sisestada 4-kohalise keelekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus. Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt. Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine ) Vajutage. 2. Valige [Setup] (seadistused) > [Advanced] (edasijõudnud), et minna edasijõudnute seadistuste valikutele. [BD-Live Security] (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mitte kaubanduslikel, kasutaja loodud plaatidel). [Software Update] (tarkvara uuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt. [Clear Memory] (mälu tühjendamine): kustutab varasemad BD-Live alla laetud meterjalid USB mäluseadmelt. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu. [DivX VOD Code] (DivX VOD kood): kuvab DivX registreerimise koodi või maha registreerimise koodi selle mängija jaoks. [Version Info] (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni. [Restore default settings] (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused. Te ei saa piirata kommertslike Blu-ray plaatide interneti ligipääsu. Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodiga. Te ei saa algseadistada vanemliku kontrolli seadistusi

13 Heli Vajutage. 2. Valige [Setup] (seadistused) > [Audio], et minna audio seadistuste valikutele.... SEADISTUSTE MUUTMINE [Night Mode] (öö reþiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öö reþiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust. [Neo 6]: lülitab sisse või välja ümbritseva heli efekti, mida konverteeritakse 2.0 audiokanalis. [HDMI Audio]: määrab HDMI audio formaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga. [Digital Audio] (digitaalne audio): valib audio formaadi heli väljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal). [PCM Downsampling]: määrab PCM audio väljundi samplingu sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE Võrgu loomine Ühendage see mängija internetiga, et omada ligipääsu teenustele. BD-Live: ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD- Live'ga Blu-ray plaatidel). Tarkvara uuendamine: uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti. Ühendage see mängija internetiga võrgukaabliga (pole kaasas). HDMI seadistuste tegemiseks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI. Ööreþiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD'l ja Blu-ray plaatidel. 2. Installeerige võrk. 1) Vajutage. 2) Valige [Setup] (seadistused) ja vajutage OK. 3) Valige [Network] (võrk) > [Network Installation] (võrgu installeerimine) ja vajutage OK. 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et viia installeerimine lõpuni. Võrk (seadistamine, olek ) 2. Valige [Setup] (seadistused) > [Network] (võrk), et minna võrgu seadistuste valikutele. [Network Installation] (võrgu seadistamine): võrgu üles seadmiseks alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist. [View Network Settings] (võrgu seadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu. Eelistused (keel, vanemlik kontroll ) 2. Valige [Setup] (seadistused) > [Preferences] (eelistused), et minna eelistuste seadistuste valikutele. Vajutage. Vajutage. [Menu Language] (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele. [Audio]: valib video audio keele. [Subtitle] (subtiitrid): valib video subtiitrite keele. [Disc Menu] (plaadi menüü): valib videoplaatide menüü keele. [Parental Control] (vanemlik kontroll): piirab hinnangutega plaatidele ligipääsu. Sisestage 0000, et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata valige tase 8. Ettevaatust Enne võrguga ühendamist, õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest

14 ... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE Philips EasyLink kasutamine See mängija toetab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokolliga Philips EasyLinki. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink sobilikke seadmeid. Philips ei garanteeri kõikide HDMI CEC seadmete 100% koostööd. 2. Ühendage HDMI CEC sobilikud seadmed HDMI kaabliga ning lülitage sisse HDMI CEC funktsioon televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel (lisainformatsiooni vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid). Vajutage. 3. Valige [Setup] (seadistus) > [EasyLink]. 4. Valige [On] (sees) järgnevatel valikutel: [EasyLink], [One Touch Play] (ühe puutega taasesitus) ja [One Touch Standby] (ühe puutega ooteolek). EasyLink funktsioon on sisse lülitatud. Ühe puutega taasesitus Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televiisor automaatselt õigele sisendkanalile. Ühe puutega ooteolek Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse ooteolekusse oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt ooteolekusse. See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi. Vajutage. 2. Valige [Setup] (seadistus) > [Video], et minna video seadistuste valikutele. Pilt 3. SEADISTUSTE MUUTMINE Te ei saa muuta menüü valikut, mis on halli värvi. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage vajutage. [TV Display] (televiisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga. [HDMI Video]: valib HDMI video resolutsiooni.. Menüüst väljumiseks [HDMI Deep Color] (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni. [Picture Settings] (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse. Kui muudate seadistuse, kontrollige, kas televiisor toetab uut seadistust

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

SPF4308_4328_4508_4528_00 est...

SPF4308_4328_4508_4528_00 est... Registreerige oma toode ja saage tuge: www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF SPF SPF SPF 4308 4328 4508 4528 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500 4-549-793-11(2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: www.sony.eu/support 2 HOIATUS Alustamine 6

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem