PET988 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PET988 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 TEHNILISED ANDMED Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Phillipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil Mõõtmed 270 x 220 x 90 mm Kaal 1.63 kg Vooluvarustus DV 9V 1.5A Voolu tarbimine 12W Töötemperatuur 0 45 C Laser lainepikkus 650 nm Videosüsteem PAL Sagedused 20Hz ~ 20KHz ±1dB Signaali/müra suhe 80dB Audio moonutus + müra -80(1KHz) Kanali eraldus 80dB Väljund Audio väljund (analoogaudio) väljund tase: 2V ±10% Laadimise takistus 10 KΩ Video out väljund tase 1Vp p ±20% Laadimise takistus 75 Ω PHILIPS säilitab õiguse teha muudatusi toote disainis ja omadustes toote parandamiseks, sellest ette teatamata. Muudatused, mis on tehtud seadmele, tootja loata võivad viia kasutaja toote kasutamisõigustest ilmajätmiseni. Kõik õigused kaitstud. VANA TOOTE ÄRA VISKAMINE HOIATUS! Juhtimisseadmete, kohanduste või operatsioonide kasutamine muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguseni või mõne muu ohtliku toiminguni. Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsete materjalidega, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui läbi kriipsutatud prügikasti sümbol on kinnitatud tootele, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige end kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega. Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake oma toodet ära tavalise olmeprügiga. Õige toote äraviskamine aitab vältida potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele. 27

3 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST Probleem Moonutatud või M/V pilt DVDga Lahendus Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava televiisori järgi vormindatud (PAL). Baasüksuse juhtimisseadmed Mängija kõik tööfunktsioonid ei tööta taasesituse ajal Mängija tundub soe Funktsioonid pole võimaldatud plaadi poolt. Vaadake juhiseid plaadilt. Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb pind. See on normaalne. See seade on vastavuses raadio interferentsi nõuetega Euroopa Liidus Siseneb HOME (kodu) menüüsse....siseneb või väljub plaadi sisu menüüst.,,,...menüüs navigeerimiseks....(, ) Vajuta ja hoia, et otsida tagasi/edasi plaadil erinevate kiirustega....(, ) Vajutage, et hüpata eelmisesse/järgmisesse peatükki, loole või pealkirjale. OK...Kinnitab valiku....alustab või peatab taasesituse....helitugevuse kontroll. 26 3

4 ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST Mängija ülaosa 6. Mängija vasak külg 7. OPEN DVD DOOR...Avab plaadiukse, et saaks sisestada või eemaldada plaadi. POWER...Lülitab seadme sisse/välja. 8. A/V OUT...Audio/video väljundpesa Kõrvaklappide pesa USB ava. 11. SD...SD kaardi ava. 12. DC IN 9V...Vooluvarustuse pistik. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud. HOIATUS Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi neid nõuandeid järgides, konsulteerige oma edasimüüjaga või teeninduskeskusega. Probleem Pole voolu Lahendus Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid. Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti. Hägune pilt Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja puhastage pehme lapiga, pühkides keskelt ääre poole. Mõni kord võib pilt ollagi pisut moonutatud. See pole rike. Mängija parem külg 13. RELEASE PANEL...Vajutage, et libistada paneel üles. Täiesti moonutatud pilt/pole värve televiisori ekraanil Pole heli NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla. Ühildage oma televiisori seadistused mängija seadistustega. Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendit, proovige teist heliallikat. Plaati ei saa mängida Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool. Puhastage plaati. Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik, proovides seda taasesitada teistes seadmetes. Mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile Suunake kaugjuhtimispult otse mängija esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis võivad segada signaali rada. Kontrollige või vahetage patareid. 4 25

5 SEADISTAMISE FUNKTSIOONID KAUGJUHTIMISPULT Screen (ekraan) Kui kursor märgistab need seadistused vajutage OK, et: TV Standard Valib video süsteemi Display Type Valib ekraani suhte Brightness Valib ekraani ereduse Contrast Valib kontrasti taseme Vajutage, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile. Photo (pilt) Kui kursor märgistab need seadistused vajutage OK, et: Slide Show Valib ajaintervalli kahe pildi vahel Frequency Slide Show Effect Valib 17 slaidiesituse reþiimi vahel Display Format Lülitab normaalse ja laiekraani vahel Photo Display Lülitab slaidide esituse ja sirvimise vahel Vajutage, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile. Custom (individuaalne) Kui kursor märgistab need seadistused vajutage OK, et: Parental Control Valib vanemlikud valikud DivX VOD Saab DivX ID VODile Password Muudab olemasoleva salasõna (3308 vaikimisi) Angle Mark Valib nurga märgise kuvamise valikud Default Taastab tehase seadistused Vajutage, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile. Märkus: Enne, kasutamist soovitud kaamera nurga valimiseks, kontrollige, et plaat oleks salvestatud nurga märgisega ja olete sisse lülitanud selle valiku süsteemi menüüs. 24 5

6 KAUGJUHTIMISPULT Kaugjuhtimispuldi kasutamine Home...Kuvab HOME (kadu) lehekülje,,,...menüüs navigeerimiseks....(, ) Vajuta ja hoia, et otsida tagasi/edasi plaadil erinevate kiirustega....(, ) Vajutage, et hüpata eelmisesse/järgmisesse peatükki, loole või pealkirjale. OK...Kinnitab valiku. Disk Menu...Sisenege või väljuge plaadi menüüst. Info...TFT informatsiooni kuvamine taasesituse ajal....alusta või peata taasesitus....peata taasesitus. Numbriklahvid (0-9)...Sisendnumbrid. ZOOM...Suurendage või vähendage pilti või aktiivset TFT kujutist. 9. Rotate...Keerake pilti kellaosuti suunas. 10. Repeat...Kordab peatükki/lugu/pealkirja. 11. Subtitle...Valib subtiitrite keele. 12. Audio...Valib audio keele DVD plaati taasesitades või valib audio reþiimi (Stereo, Mono-Left (vasak) või Mono- Right (parem)) VCD/CD plaadi taasesitamise ajal. 13. Mute...Summutab heli. 14. VOL+/-...Helitugevuse kontroll. 15. Settings...Siseneb või väljub süsteemi menüüst. SEADISTAMISE FUNKTSIOONID Taasesituse kogemuse maksimaliseerimiseks, kasutage Settings, et häälestada oma seadistusi. Kasutage,,,, et märgistada oma valikut ja vajutage OK. 1. Vajutage Settings. Funktsioonide loetelu kuvatakse. 2. Kasutage nuppe, et märgistada valik. Kui kursor märgistab need seadistused vajutage OK, et: Language Valida keele valikuid Screen Valida ekraani valikuid Photo Valida pildi valikuid Custom Valida individuaalseid eelistusi Clock Valida kella valikuid Exit Väljuda süsteemi menüüst 3. Vajutage, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile. 4. Vajutage Settings, et väljuda. Language (keel) Kui kursor märgistab need seadistused vajutage OK, et: On Screen Display Valib ekraanil kasutatava keele Menu Valib plaadi menüü keele valiku Audio Valib plaadi audio keele valiku Subtitle Valib plaadi subtiitrite keele Vajutage, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile. 6 23

7 SPETSIAALSED DVD FUNKTSIOONID DVD-Video plaatide sisu vaatamine: MENU (menüü). Pealkirjadele ja peatükkidele võib olla antud valikute menüü plaadil. DVD menüü funktsioonid võimaldavad teha valikuid nendes menüüdes. Vajutage vastavat numbrinuppu või kasutage,,,, et märgistada valik ja vajutage OK. Plaadi menüü Vajutage Disc Menu (plaadi menüü). Menüüs võib olla näiteks kaamera nurk, räägitav keel ja subtiitrite valikud ja peatükid pealkirjadele. Keele muutmine Vajutage Audio. Kui plaadil on teisi keele valikuid, ilmub see ekraanile. Vajutage Audio korduvalt, kuni jõuate soovitud keeleni. Subtiitrid Vajutage Subtitle (subtiitrid). Kui plaadil on teisi subtiitrite valikuid, ilmub see ekraanile. Vajutage Subtitle korduvalt, kuni jõuate soovitud keeleni. Ülemised funktsioonid sõltuvad sellest, kas plaadil on keele ja subtiitrite valikuid. Pealkirja taasesitamine 1. Vajutage Disc Menu, et siseneda plaadi pealkirjade menüüsse. 2. Kasutage,,, või numbriklahve (0-9), et valida taasesitamise valikud. 3. Vajutage OK, et kinnitada. ALUSTAMINE Teie kaasaskantav DVD mängija Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalse video plaate, mis vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanali heli (sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest). DVD-Video erilised omadused, nagu heli ja subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade valimine (sõltub plaadist), on lisatud. Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on kombineeritud kaugjuhtimispuldiga. Lahti pakkimine Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu: Paigaldamine Kaasaskantav DVD mängija Audio/Video juhe Kiire alguse juhend Alumiiniumist raam Vooluadapter Kaugjuhtimispult Kasutusjuhend Plastikust raam Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale. Hoidke kodusest küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal. Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada läätse. Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele. Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub. 22 7

8 ALUSTAMINE Mängitavad plaadiformaadid Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate. ÜLDISED OMADUSED Helitugevuse kontroll Vajutage Vol +/- kaugjuhtimispuldil või baasüksusel, et suurendada või vähendada helitugevust. DVD-Video Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel. CD JPEG failidega Saate vaadata ka JPEG pilte sellest mängijaga Video CD Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel. Audio CD / MP3 CD Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist (OSD). Info Vajutage Info kaugjuhtimispuldil korduvalt järgnevateks valikuteks: DVD X1 Möödunud pealkirjad X2 Alles jäänud pealkirjad X3 Möödunud peatükid X4 Alles jäänud peatükid X5 Plaadi informatsioon X6 Kuvamine välja lülitatud JPEG funktsioonide ajal selle nupu vajutamine võimaldab valida 17 slaidiesitluse reþiimi. DivX DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX Inc poolt. DivX meedia failid sisaldavad kokkusurutud videoid, mis on kõrge visuaalse kvaliteediga, mis võtab võrdlemisi vähe ruumi. DivX failid võivad sisaldada ka lisa meedia funktsioone nagu menüüd, subtiitrid, vahelduvaid audio radasid. Paljud DivX meedia failid on saadaval alla laadimiseks internetist, ja saate luua ka oma faile, kasutades personaalset sisu, ja lihtsasti kasutatavaid tööriistu DivX.com poolt. SD mälukaart SD mälukaart on õhuke ja kompaktne sild digitaalseadmete meedia ühendamiseks lihtsal viisil. Kaardile on võimalik kirjutada infot kui sealt seda ka lugeda (selle kaitstud alas) vaid juhul kui sobiv väline seade on leitud. Kasutades dekoodri tarkvara, saab SD mälukaardiga sobilik seade mängida muusikat, videoklippe ja enamgi veel ilma draivita nagu seda on vaja CD ja DVD mängijatel. 8 21

9 ÜLDISED OMADUSED Audio väljundi muutmine (VCD/CD jaoks) Vajutage Audio korduvalt järgnevateks audio valikuteks. X 1 Mono vasak X 2 Mono parem X 3 Stereo Suum See nupp on audio keele valimiseks DVD taasesituse ajal. Suumimise funktsioon võimaldab suurendada video kujutist ja liikuda suurendatud kujutisel. Vajutage Zoom korduvalt, et valida järgnevaid valikuid: ZOOM X 1 2 X ZOOM X 2 ZOOM X 3 JPEG funktsioonide ajal on järjestus 100%, 150%, 200%, 25%, 50% ja normaalne. Kordamine 4 X Normaalne Vajutage Repeat (korda) korduvalt järgnevateks kordamise valikuteks: DVD funktsioon MP3 funktsioon CD funktsioonjpeg/divx funktsioon X1 Kordab Kordab Kordab Kordab peatükki ühte lugu ühte X2 Kordab Kordab Kordab Kordab pealkirja kausta kõike kausta X3 Kordab Tühistab Tühistab Tühistab kõike kordamise kordamise kordamise X4 Tühistab kordamise ÜLDINE INFORMATSIOON Vooluallikad See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või taaslaetavate akudega. Ohutus ja hooldus Kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis kohalik voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda. Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrišokki. Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis auto voolutugevus. Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul. Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake juhtmest. Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus peaks tehtud olema vastava personali poolt. Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või mõni ese. Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis võib viia rikkeni. Oluline! (mudelitele kaasas olevatele kõrvaklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse maksimaalse helivõimsusega, mis on nõutud vastavate regulatsioonide poolt, vaid originaal kõrvaklappide mudeliga. Kui nad vajavad välja vahetamist, soovitame võtta ühendust edasimüüjaga, et tellida sama mudel kõrvaklapid asenduseks. Liiklusohutus: ärge kasutage, kui sõidate autoga või rattaga, võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehadest või otsesest päikesevalgusest. See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega. Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada. Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat. Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad). Ärge puutuge läätse! Kordamise funktsioon on olemas ka JPEG, SD jne jaoks, Funktsioonid võivad varieeruda vastavalt meediale, mida taasesitatakse. Märkus: Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb selle pind. See on normaalne. 20 9

10 ÜLDINE INFORMATSIOON Kuulmisohutus Kuulake mõõduka helitugevusega. Turvalise helitugevuse leidmiseks: Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel: Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel: Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus. Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega. Seadistage heli vaikseks. Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta. Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda. Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel. Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel. Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi. Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub. Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise. Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane. Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvaklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud vaid originaalsete kaasasolevate kõrvaklappidega. Kui neid on vaja asendada, soovitame kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on. Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal, sest võite põhjustada õnnetuse. Järgmisele pealkirjale/loole/peatükki minemine Kui plaadil on rohkem kui üks pealkiri või lugu, saate liikuda teisele pealkirjale/loole/peatükki järgneval viisil: ÜLDISED OMADUSED Vajutage lühidalt taasesituse ajal, et valida järgmine pealkiri/lugu/peatükk. Vajutage lühidalt taasesituse ajal, et valida eelmine pealkiri/lugu/peatükk. Otse ükskõik millise pealkirja, loo või peatüki juurde minemiseks, sisestage vastav number kasutades numbriklahve (0-9). Otsimine Taasesituse ajal, vajutage korduvalt järgnevateks edasi otsinguteks: Vajutage korduvalt järgnevateks tagasi otsinguteks: 2 x tagasi 2 x edasi 4 x tagasi 4 x edasi 8 x tagasi 8 x edasi 16 x tagasi 16 x edasi 32 x tagasi 32 x edasi Tavaline kiirus Tavaline kiirus Vajutage OK või, et jätkata tavalist taasesitust

11 PÕHIFUNKTSIOONID JPEG plaadi taasesitamine Kasutage,, et märgistada valitud pildid. Vajutage OK. Mängija läheb automaatselt piltide esitlemise reþiimi. Taasesituse ajal saate: Vajutada Disk Menu (plaadi menüü), et naasta kausta kuvavale ekraanile. Vajutada, et vaadata grupi eelvaadet. Vajutada Zoom korduvalt, et kuvada pilti erinevates mõõtmetes. Kasutage,,,, et vaadata suurendatud pilti (suurendatud piltide puhul ainult). ÜLDINE INFORMATSIOON Plaatide kasutamine Ärge kinnitage paberit või kleeplinti plaadile. Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest. Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust. Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta riidega. LCD ekraani kasutamine LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis olemisele. Keskkonnaalane informatsioon Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht). Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel. Autoriõiguste informatsioon Ametlik DivX Sertifikaadiga toode. Mängib kõiki DivX video versioone (kaasa arvatud DivX 6) standardse DivX meedia failide taasesitusega. DivX DivX Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga. Kõik teised brändid ja tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid. Loata internetist alla laetud või CD videokassettide/dvd salvestiste dublikeerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine. Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides

12 ETTEVALMISTUSED Vooluadapteri kasutamine Ühendage kaasasolev adapter seadmega ja seejärel vooluvõrguga (nagu näidatud). Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine Mängija kahjustuste vältimiseks, lülitage see välja enne voolujuhtme ühendamist või lahti ühendamist. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda). Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas. PÕHIFUNKTSIOONID DivX plaadi taasesitus Philips varustab teid DivX VOD (Video on Demand) registreerimise koodiga, mis võimaldab teil laenutada ja osta videoid kasutades DivX VOD teenust. Lisainformatsiooniks külastage Valige DivX VOD lehelt. Kuvatakse registreerimise kood. Kasutage registreerimise koodi, et osta või laenutada DivX VOD teenusega lehelt Järgige juhiseid ja laadige video alla CD-R peale, et taasesitada seda DVD mängijaga. Kõiki alla laetud videoid DivX VODist saab taasesitada vaid selle DVD mängijaga. MP3 CD taasesitamine Alljärgnevad omadused on saadaval MP3 CDl. Palun vaadake vastavat peatükki lisainformatsiooni saamiseks. Helitugevuse kontroll, lugude vahele jätmine, otsimine, kordamine, segamini taasesitus jne. Kasutage, nuppe, et märgistada valitud muusika kaust. Vajutage OK, et taasesitada. HOIATUS Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata. Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu. Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja korrodeerub laekas või põhjustab patareide plahvatuse. Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel

13 PÕHIFUNKTSIOONID Plaatide sisestamine 1. Vajutage OPEN DVD DOOR (ava DVD uks), et avada plaadiuks. 2. Sisestage valitud plaat, pildiga pool üleval (ka juhul kui kahepoolne plaat sisestatakse). Kontrollige, et see paikneks õigesti piirides. 3. Lükake õrnalt, et sulgeda uks. Normaalne mehaaniline heli kostub taasesituse ajal. DVD plaadi taasesitamine Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ja plaadiava sulgemist, algab taasesitus automaatselt. Ekraanil kuvatakse sisse pandud plaadi tüüp. Plaat võib paluda valida menüüst valikuid. Kasutage,,, nuppe, et märgistada valik ja vajutage OK. Märkus: Kuna DVD filmide puhul on tavaline, et neid avaldatakse erinevatel aegadel erinevates maailma paikades, on kõikidel mängijatel piirkonna koodid ja plaatidel võib olla valikuline piirkonnakood. Kui sisestate mängijasse teise regiooni koodiga plaadi, kuvatakse regiooni koodi märkus ekraanile. See plaat ei hakka mängima ja see tuleks välja võtta mängijast. ETTEVALMISTUSED Ühendused Kõrvaklappide ühendamine Lisaseadmete ühendamine AV OUT Ühendage kõrvaklapid pesasse mängijal. Lülitage mängija enne välja, kui sellega lisaseadmeid ühendate. Saate ühendada mängija televiisoriga või võimendiga, et nautida DVDsid või karaoket. Ühendage soovitud seade terminaliga otse. Audio ja video CD taasesitus Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ja plaadiava sulgemist, algab taasesitus automaatselt. Ekraanil kuvatakse sisse pandud plaadi tüüp ja informatsioon plaadi sisu kohta. Kui mängite VCD MTV/Karaokega vajutage numbriklahve (0-9), et valida lugu ja vajutage või OK, et taasesitada lugu. Valge Punane Kollane USB ja SD kaardi ava Saate taasesitada video/audio/pildi faile, mis on salvestatud USBle või SD kaardile, sisestades selle USB või SD kaardi avasse. Veenduge, et kaardi metallkontakt on alla poole

14 ÜLDINFORMATSIOON Kasutusjuhendist See kasutusjuhend annab peamised juhised DVD mängija kasutamiseks. Mõned DVDd on toodetud siiski viisil, mis nõuavad spetsiifilisi funktsioone või võimaldavad vaid piiratud arvul funktsioone taasesituse ajal. Sellisel juhul ei pruugi mängija võimaldada kõiki funktsioone. Kui see juhtub, vaadake juhiseid plaadilt. Kui SYMBOL kuvatakse ekraanile, ei võimaldata funktsiooni mängija või plaadi poolt. Kaugjuhtimispuldi funktsioonid Menüüs navigeerimine Kui pole teisiti öeldud, saab kõiki funktsioone kasutada kaugjuhtimispuldiga. Suunake kaugjuhtimispult alati mängijale, veendudes, et pole takistusi kiire teekonnas. Kui baasüksusel on vastavad nupud, võib ka neid kasutada. Teie mängijal on intuitiivne menüüs navigeerimise süsteem, mis juhatab teid läbi mitmete seadistuste ja funktsioonide. Kasutage funktsiooninuppe, et aktiveerida/deaktiveerida vastav operatsioon. Kasutage,,, et sirvida läbi menüüde. Vajutage OK nuppu, et kinnitada valik. PÕHIFUNKTSIOONID Kellaaja määramine 1. Lükake POWER lüliti ON (sees) asendisse mängija peal. 2. Vajutage Settings seadistuste menüüsse sisenemiseks. 3. Valige Clock (kell) ja vajutage. 4. Valige Set Time (määra kellaaeg) ja vajutage, et määrata aeg. 5. Vajutage OK, et kinnitada. 6. Valige Set Date (määra kuupäev) ja vajutage, et määrata kuupäev. 7. Vajutage OK, et kinnitada. OSD keele määramine Inglise keel on vaikimisi keeleks mängija ekraanil. Saate valida inglise, prantsuse või hispaania keele ekraani pealseks keeleks. 1. Vajutage Settings (seadistused), seadistuste menüüsse minemiseks. 2. Valige Language (keel) ja vajutage. 3. Valige On Screen Display ja vajutage, et valida OSD keele valikutest. 4. Valige oma keel ja vajutage OK

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SPF4308_4328_4508_4528_00 est...

SPF4308_4328_4508_4528_00 est... Registreerige oma toode ja saage tuge: www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF SPF SPF SPF 4308 4328 4508 4528 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem