Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc"

Väljavõte

1 BÖRSITEATED OLULISE OSALUSE MUUTUS KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/ KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/ TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS SIDUSETTEVÕTE AS DRAKA KEILA CABLES AVAS TEHASE LAIENDUSE HARJU ELEKTRI POOLT AVALIKUSTATUD INFORMATSIOON KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-3/ AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED HARJU ELEKTER HANNOVERI TÖÖSTUSMESSIL AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED 1-12/ FINANTSARUANNETE AVALDAMINE AASTAL TEADE OLULISE OSALUSE MUUTUS 2. novembril aastal teavitas KJK Fund SICAV-SIF ASi Harju Elekter muudatuse kohta olulisest osalusest tulenevas hääleõiguses. DCF Fund (II) SICAV-SIF (praeguse ärinimega KJK Fund SICAV-SIF) omab kokku ASi Harju Elekter aktsiat, mis moodustab 11,31% kõikidest ettevõtte aktsiatest. 28. oktoobril aastal lõpetati KJK Fund SICAV-SIF ja Danske Capital, Sampo Bank plc vahel sõlmitud väärtpaberiportfelli valitsemisleping ning KJK Fund SICAV-SIF võttis tagasi Danske Capital, Sampo Bank plc-le antud volituse fondi kuuluvatest aktsiatest tulenevate hääleõiguste teostamiseks. Tulenevalt eeltoodust kontrollib Harju Elektri aktsiast tulenevat hääleõigust KJK Fund SICAV-SIF FINANTSARUANNE KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010

2 ASi Harju Elekter aasta kolmanda kvartali majandustulemused ületasid prognoose. Loodame positiivse arengutrendi jätkumist. Kontserni III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 173,7 miljonit krooni (11,1 miljonit eurot), mis on 44% suurem võrreldava perioodi näitajast ning ärikasum 14,3 miljonit krooni (0,92 miljonit eurot), mis on 2,4 korda enam, kui võrreldaval perioodil. Kontserni 9 kuu müügi-maht oli 438,2 miljonit krooni (28,0 miljonit eurot), mis on võrreldava perioodi suhtes 7,6% vähem. Tähtsamad näitajad miljon EEK miljon EUR III kv 9 kuud III kv 9 kuud Müügitulu 173,7 120,6 438,2 474,3 11,1 7,7 28,0 30,3 Ärikasum enne kulumit 19,6 11,0 34,4 37,1 1,3 0,7 2,2 2,4 Ärikasum(EBIT) 14,3 6,0 18,2 22,2 0,9 0,4 1,2 1,4 Perioodi puhaskasum 13,3 6,1 31,5 17,2 0,9 0,4 2,0 1,1 sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 13,2 5,7 31,3 15,4 0,8 0,4 2,0 1,0 Kasum aktsia kohta(eek/eur) 0,78 0,34 1,86 0,92 0,05 0,02 0,12 0,06 Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, mis andis suurima osa - ligi 90% - müügituludest. Tootmise müügitulu kontsernivälistelt klientidelt kasvas III kvartalis 51% ja oli 156,0 miljonit krooni (10,0 miljonit eurot) ning 9 kuuga moodustas 386,4 miljonit krooni (24,7 miljonit eurot), mis on 8,4% vähem kui võrreldaval perioodil. Turgudest domineerisid Kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, Leedu ja Soome), kus realiseeriti 84,6% (93,6%) Kontserni toodetest ja teenustest. Väljapoole Eestit müüdi 65% (65%) Kontserni toodetest. Käesoleval aastal on müük teistesse riikidesse kasvanud 67,3 miljoni kroonini (4,3 miljoni euroni), mis on 22,9 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot) rohkem kui aasta samal perioodil. Uute turgudena lisandusid Prantsusmaa, Tšehhi ja Malaisia, kuhu müüdi 9 kuuga kokku 26,7 miljoni krooni (1,7 miljoni euro) väärtuses toodangut. Lisaks on Kontsern müünud oma tooteid veel Läti, Portugali, Poola ning väljapoole Euroopa Liitu Valgevene, Ukraina, Venemaa ja Norra turgudele. Eesti segmendi ettevõtete müük kontsernivälistele klientidele kasvas III kvartalis ligi 8%. Samas moodustas müügitulu teistelt geograafilistelt segmentidelt aruandekvartalis 13,2 miljonit krooni (0,84 miljonit eurot), mis oli peaaegu poole rohkem kui võrreldaval perioodil. Seega kasvasid Eesti segmendi aruandekvartali äritulud kokku 13,1% 90,2 miljoni kroonini (5,77 miljoni euroni). Põhiline kasv saavutati müügist välisturgudele, kuhu realiseeriti 32% (2009.a. III kvartalis 28%) oma toodetest. Kasv saavutati tänu keskpinge jaotus- ja komplektalajaamade müügi suurenemisele Soomes. Eesti segmendi 9 kuu müügitulu oli 196,5 miljonit krooni (12,6 miljonit eurot), vähenedes võrreldava perioodi suhtes 9,4%. Soome majanduses on näha elavnemismärke ja seda peamiselt just ekspordi osas. Soome investeeringud kodumaale olid aruandeperioodil väikesed ja Soome metalli- ja masinatööstuse ettevõtete tellimuste mahud endiselt tagasihoidlikud. Soome ettevõtte jaoks on väga heaks müügiartikliks kujunenud autode elektrilised eelsoojenduskilbid. Aruandekvartalis on suudetud suurendada oma turuosa ja ka toodete müük näitab jätkuvalt tõusutrendi. Soome segmendi III kvartali müügimaht oli 2,8-kordne võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 9 kuuga ületati 2009.aasta taset 0,9%ga. Kui 2009.a saadi 99% müügituludest Soome turult, siis käesoleval aastal on see taandunud 75%le. Koduturu nõudluse vähenemine on suudetud kompenseerida ekspordi kasvatamisega Rootsi. Uue turuna lisandus Malaisia. Leedu segmendi aruandekvartali müügimaht moodustas 87% ja 9 kuu müügimaht 77% aasta tulemustest. III kvartalis müüdi Leedu turule kolmandiku võrra vähem kui võrreldaval perioodil; samas aga kasvas müük välisturgudele 88%, moodustades 43% kvartali müügitulust (III kv 2009: 25%). Samas 9 kuu arvestuses oli tagasiminek just välisturgude osas aastal olid Leedu ettevõttel suuremahulised lepingud Norra ja Taani klientidega, mis andsid 27% perioodi müügimahust; tänavu on tarned nendele turgudele olnud tagasihoidlikud. Lisandunud on Soome, Prantsusmaa ja Tšehhi. Ligi 80% 9 kuu müügitulust saadi Leedu klientidelt, kusjuures olulise panuse siia andsid mitu suuremahulist projekti, mis realiseerusid juunis.

3 Kolmandas kvartalis oli Kontserni keskmine töötajate arv 421 (448), sellest Eestis 270 (293), Leedus 69 (77) ja Soomes 82 (78) töötajat. Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 425 (454). Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 440 inimest, mis oli 24 töötajat vähem kui aasta alguses ja 31 töötajat vähem kui aasta tagasi. Palgakulu kasvas III kvartalis eelmise aastaga võrreldes enam kui 9% ja oli 26,5 miljonit krooni (1,69 miljonit eurot). Üheksa kuuga vähenesid kulutused tööjõule 7% 101,0 miljoni kroonini (6,45 miljoni euroni); töötajatele maksti palga, preemiate ja hüvitistena välja 79,1 miljonit krooni (5,05 miljonit eurot), mis oli 8,4% vähem kui võrreldaval perioodil. 9 kuu keskmine palk töötaja kohta oli krooni (1 320 eurot) ja võrreldaval perioodil krooni (1 350 eurot). Aruandekvartali brutokasum oli 30,3 miljonit krooni (1,94 miljonit eurot) ja 9 kuuga 68,2 miljonit krooni (4,36 miljonit eurot), kasvades kvartaliga võrreldavate perioodide suhtes 36,6% ja vähenedes 9 kuuga 10,9%. Aruandekvartali kogukasumi marginaal oli 17,5% ja 9 kuuga 15,6%, jäädes võrreldava perioodi näitajatele alla vastavalt 1 ja 0,9 protsendipunkti. Kolmanda kvartali ärikasum oli 14,3 miljonit krooni (0,92 miljonit eurot), mis oli 2,4 korda rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 8,3% (5,0%). Ärikasum enne kulumit oli 19,6 miljonit krooni ehk 1,25 miljonit eurot, mis on 8,7 miljonit krooni (0,55 miljonit eurot) enam kui võrreldaval kvartalil. Ärirentaablus enne kulumit paranes 2,2 protsendipunkti võrra ja oli 11,3%. Kontserni 9 kuu ärikasum oli 18,2 miljonit krooni (1,17 miljonit eurot) ja ärikasum enne kulumit 34,4 miljonit krooni (2,20 miljonit eurot) ning võrreldaval perioodil vastavalt 22,2 miljonit krooni (1,42 miljonit eurot) ja 37,1 miljonit krooni (2,41 miljonit eurot). Üheksa kuu ärirentaabluseks kujunes 4,2% (4,7%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,9% (7,8%). Kokkuvõtteks kujunes III kvartali konsolideeritud puhaskasumiks 13,3 miljonit krooni e. 0,85 miljonit eurot (2009 III kv: 6,1 miljonit krooni e. 0,39 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike osa moodustas 13,2 miljonit krooni (0,84 miljonit eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli III kvartalis 0,78 krooni e. 0,05 eurot (2009 III kv: 0,34 krooni e. 0,02 eurot). Üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum oli 31,5 miljonit krooni (2,01 miljonit eurot), mis oli 83,6% enam võrreldava perioodi näitajast. Emaettevõtte omanike osaperioodi puhaskasumist oli 31,3 miljonit krooni (2,00 miljonit eurot), kasvades võrreldava perioodi suhtes kahekordseks. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,86 krooni ehk 0,12 eurot ( k: 0,92 krooni ehk 0,06 eurot). Kontsern investeeris 9 kuuga kinnisvarainvesteeringutesse, materiaalsesse põhivarasse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 37,9 miljonit krooni ehk 2,42 miljonit eurot ( k: 16,8 miljonit krooni ehk 1,07 miljonit eurot). Lühiajalised laenukohustused kasvasid 9 kuuga 5,8 miljoni krooni (0,37 miljoni euro) võrra 18,8 miljoni kroonini (1,20 miljoni euroni), võrreldaval perioodil vähenesid 25,4 miljoni krooni (1,62 miljoni euro) võrra 2,5p miljoni kroonini (0,16 miljoni euroni). Pikaajalist laenu tagastati aruandeperioodil 3,3 miljonit krooni ehk 0,21 miljonit eurot ( k: 13,8 miljonit krooni ehk 0,88 miljonit eurot). Üheksa kuuga tasuti kapitalirendi põhimakseid Kontsernis kokku 3,4 miljonit krooni ehk 0,22 miljonit eurot ( k: 1,6 miljonit krooni ehk 0,10 miljoni eurot). Aruandeperioodi lõpu seisuga moodustasid käibevarad 29% (34%) ja põhivarad71% (66%) ning teiselt poolt võõrkapital 20% (22%) ja omakapital 80% (78%) varadest. Lisainformatsioon: Harju Elektri 3. kvartali ja 9 kuu vahearuanne ning Karin Padjus, juhatuse liige (tel ). KONSOLIDEERITUD BILANSS auditeerimata Tuhandetes EEK EUR VARAD Raha, pangakontod Nōuded ostjatele

4 Ettemaksed sh ettevõtte tulumaks Varud Käibevara kokku Investeeringud sidusettevõtetesse Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku Varad kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad sh ettevõtte tulumaks Lühiajalised eraldised Ettemakstud tulev.perioodide tulud Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised võlakohustused Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Jaotamata kasum Emaettevõtte osalus omakapitalis Vähemusosa Kokku omakapital Kohustused ja omakapital kokku KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE auditeerimata Tuhandetes kroonides (EEK) III kvartal 9 kuud Kontsern Realiseerimise netokäive Realiseeritud toodete kulud Kogukasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto finantstulud/ (-kulud)

5 Tulu sidusettevõtetest Kasum enne maksustamist Tulumaks Maksustamisjärgne kasum, sh emaettevõtte omanike osa vähemusosa Tava puhaskasum aktsia kohta 0,78 0,34 1,86 0,92 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,78 0,34 1,84 0,92 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE auditeerimata Tuhandetes eurodes (EUR) III kvartal 9 kuud Kontsern Realiseerimise netokäive Realiseeritud toodete kulud Kogukasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto finantstulud/ (-kulud) Tulu sidusettevõtetest Kasum enne maksustamist Tulumaks Maksustamisjärgne kasum, sh emaettevõtte omanike osa vähemusosa Tava puhaskasum aktsia kohta 0,05 0,02 0,12 0,06 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,05 0,02 0,12 0, FINANTSAURANNE KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED 1-6/ miljon EEK miljon EUR Tähtsamad näitajad 1-6/ / / / Müügitulu 264,6 353,7 632,7 16,9 22,6 40,4 Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 14,8 26,1 48,3 0,9 1,7 3,1 Ärikasum(EBIT) 3,9 16,2 28,3 0,2 1,0 1,8 Perioodi puhaskasum 18,2 11,1 21,7 1,2 0,7 1,4

6 sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 18,1 9,7 19,2 1,2 0,6 1,2 Kasum aktsia kohta (EEK/EUR) 1,08 0,58 1,14 0,07 0,04 0,07 Perioodi lõpu seisuga Varad kokku 740,8 547,2 618,1 47,3 35,0 39,5 Omakapital 569,6 400,4 480,5 36,4 25,6 30,7 Töötajate keskmine arv perioodis Töötajate arv perioodi lõpus Kontserni aruandeperioodi majandustulemused olid üldist majanduskeskkonda arvestades rahuldavad ning tegevus kasumlik. Kontserni II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 130,5 miljonit krooni (8,3 miljonit eurot), mis on 24% vähem võrreldava perioodi näitajast. Kuue kuu müügimaht kahanes võrreldava perioodi suhtes neljandiku võrra 264,6 miljoni kroonini (16,9 miljoni euroni). Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused (edaspidi Tootmine ), mis andis traditsiooniliselt ka suurima osa, 86-87% (90%) müügituludest. Tootmise müügitulu kontsernivälistelt klientidel vähenes üle 27% ja oli II kvartalis 112,8 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot) ja I poolaastal 230,5 miljonit krooni (14,7 miljonit eurot). Languse peapõhjuseks oli Soome turu madalseis. Turgudest domineerisid Kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, Leedu ja Soome), kus realiseeriti 78,3% (93,7%) Kontserni toodetest ja teenustest. Väljapoole Eestit müüdi 65% (69%) Kontserni toodetest. Müük Eesti turule vähenes aruandekvartaliga 8,4 miljoni krooni (0,6 miljoni euro) võrra ja poolaastaga 18,4 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). Müügimahtude kahanemise põhjustasid ühelt poolt muutused energiasektori tooterühmades, kui koduturul suurenes nõudlus odavamate toodete järele ja langes komplektalajaamade müük ning teiselt poolt elektrivõrgu liitumiste vähenemisest tingituna ka liitumiskilpide müügimaht. Kuna Eesti segmendi toodetest ja teenustest kuni kolmandik realiseeritakse väljapoole Eestit, siis mõjutas välisturgudel, eriti Soome turul toimuv, segmendi majandustulemusi aruandeperioodil. Eesti segmendi 6 kuu müügitulu kahanes 27 miljoni krooni (1,7 miljoni euro) võrra, millest kolmandik tuli ekspordi vähenemise arvelt. Realisatsiooni põhilise languse välisturgudel põhjustasid keskpinge jaotus- ja komplektalajaamade müügimahtude vähenemine Soome. Samas suurenesid Portugali suunalised tarned kuue kuuga 1,6 korda. Madalseis Soome majanduses jätkub, kuigi on juba näha väikseid elavnemismärke ja seda peamiselt ekspordi osas. Soome metalli- ja masinatööstuse ettevõtted on endiselt raskustes ning investeeringud väiksed. Müügitulud Soome turule kahanesid enim - II kvartalis kolmandiku võrra ja poolaastaga üle 40%. Samas vähenes Soome ettevõtte 6 kuu müügimaht koduturule võrreldes aasta I poolaastaga ligi kaks korda. Soome segmendi müügimahtude langus oli II kvartalis 27% ja poolaastal 31%. Koduturu nõudluse vähenemine on osaliselt suudetud kompenseerida ekspordi kasvatamisega Rootsi. Uue turuna lisandus II kvartalis Malaisia. Kokku müüdi nendele turgudele kaupu ligi 30 miljoni krooni (2 miljoni euro) väärtuses, andes tütarettevõtte müügimahust 28%. Leedu turg kasvas II kvartalis üle 22% ja 6 kuu arvestuses saavutas praktiliselt aasta I poolaasta taseme. Kui aastal moodustas Leedu segmendi müügitulust koduturg 60% ja 40% välisturud, millest suurimad olid Norra ja Taani, siis tänavu on tarned nendele turgudele olnud tagasihoidlikud. Lisandunud on Soome, Prantsusmaa ja Tšehhi. Juunikuus realiseerus Leedu turule mitu suuremahulist projekti, mistõttu teeniti kaks kolmandikku poolaasta müügimahust aruandekvartalis. Ligi 80% 6 kuu müügitulust saadi Leedu klientidelt. Müük muudesse Euroopa Liidu riikidesse on poolaastaga kasvanud pea kahekordseks, sh kasvas müük Rootsi turule ligi 22 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). Uute turgudena on lisandunud Prantsusmaa ja Tšehhi ning Malaisia, kuhu müüdi kuue kuuga kokku 18,6 miljoni krooni (1,2 miljoni euro) väärtuses oma tooteid. Lisaks on Kontsern müünud oma toodangut veel Läti, Portugali ja Poola ning väljapoole Euroopa Liitu Valgevene, Ukraina, Venemaa ja Norra turgudele.

7 Müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes aasta esimesel poolaastal müügituludega samas tempos, jäädes kvartali arvestuses maha 1,9 ja poolaastal 0,9 protsendipunkti võrra. Turustus- ja üldhalduskulud vähenesid II kvartalis 3,1 miljoni krooni (0,20 miljoni euro) võrra ja poolaastaga 4,5 miljonit krooni (0,29 miljonit eurot). Üldhalduskulusid on käesoleval aastal enim Mõjutanud uue tarkvaraga AX2009 seotud kulude kasv. Tarkvara võeti kasutusele 1. oktoobril Kokkuvõttes on äritegevuse kulud vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aruandekvartalis üle 21% ja poolaastaga ligi 23%. Teises kvartalis oli Kontserni keskmine töötajate arv 423 (453), sellest Eestis 270 (295), Leedus 70 (75) ja Soomes 83 (83) töötajat. Kuue kuu keskmine töötajate arv oli 427 (457). Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 446 inimest, mis oli 18 töötajat vähem kui aasta alguses ja 40 töötajat vähem kui aasta tagasi. Palgakulu vähenes II kvartalis eelmise aastaga võrreldes enam kui 8% ja oli 26,0 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot). Kuue kuuga maksti töötajatele palga, preemiate ja hüvitistena välja 52,6 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot), mis oli 15,2% väiksem võrreldava perioodi näitajast. Kuue kuu keskmine palk töötaja kohta oli krooni (1 310 eurot) ja võrreldaval perioodil oli (1 450 eurot). Aruandekvartali brutokasum oli 19,7 miljonit krooni (1,26 miljonit eurot) ja I poolaastal 37,9 miljonit krooni (2,42 miljonit eurot), vähenedes võrreldavate perioodide suhtes vastavalt 33% ja 30%. Aruandekvartali kogukasumi marginaal vähenes 2 protsendipunkti võrra 15,1%ni ja 6 kuuga 1 protsendipunkti võrra 14,3%ni. Teise kvartali ärikasum oli 2,8 miljonit krooni ehk 177 tuhat eurot (2009 II kv: 9,8 miljonit krooni ehk 627 tuhat eurot). Ärirentaabluseks kujunes 2,1% (5,7%). Ärikasum enne kulumit oli aruandekvartalis 8,2 miljonit krooni ehk 525 tuhat eurot (2009 II kv: 14,8 miljonit krooni ehk 944 tuhat eurot) ning ärirentaablus enne kulumit oli 6,3% (8,6%). Kontserni 6 kuu ärikasum oli 3,9 miljonit krooni ehk 250 tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 14,8 miljonit krooni ehk 945 tuhat eurot ( k:vastavalt 16,2 miljonit krooni ehk 1,04 miljonit eurot ja 26,1 miljonit krooni ehk 1,67 miljonit eurot). Kuue kuu ärirentaabluseks kujunes 1,5% (4,6%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 5,6% (7,4%). Kokkuvõtteks kujunes II kvartali konsolideeritud puhaskasumiks 10,0 miljonit krooni e. 639 tuhat eurot (2009 II kv: 8,4 miljont krooni e. 535 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanike osa moodustas 9,2 miljonit krooni (587 tuhat eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli II kvartalis 0,55 krooni e. 0,03 eurot (2009 II kv: 0,42 krooni e. 0,03 eurot). Poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 18,2 miljonit krooni (1,16 miljonit eurot), mis on 64,6% enam võrreldava perioodi näitajast. Emaettevõtte omanike osa I poolaasta puhaskasumist oli 18,1 miljonit krooni (1,16 miljonit eurot), kasvades võrreldava perioodi suhtes üle 87%. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,08 krooni ehk 0,07 eurot ( k: 0,58 krooni ehk 0,04 eurot). Kontsern investeeris I poolaastal kinnisvarainvesteeringutesse, materiaalsesse põhivarasse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 36,4 miljonit krooni ehk 2,4 miljonit eurot (2009 6k: 6,6 miljonit krooni ehk 420 tuhat eurot). Lühiajalised laenukohustused kasvasid 6 kuuga 0,2 miljoni krooni (13 tuhandeeuro) võrra, võrreldaval perioodil vähenesid 16,0 miljoni krooni ehk 1,0 miljoni euro võrra. Pikaajalist laenu tagastati aruandeperioodil 2,9 miljonit krooni ehk 187 tuhat eurot ( k: 11,2 miljonit krooni ehk 718 tuhat eurot). I poolaastal tasuti kapitalirendi põhimakseid 2,3 miljonit krooni ehk 147 tuhat eurot ( k: 1,1 miljonit krooni ehk 71 tuhat eurot). Raha ja rahaekvivalendid vähenesid kuue kuuga 16,9 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) võrra ja võrreldaval perioodil 4,2 miljoni krooni (268 tuhande euro) võrra. Lisainformatsioon: Harju Elektri 6 kuu vahearuanne ning Karin Padjus, juhatuse liige (tel ).

8 KONSOLIDEERITUD BILANSS auditeerimata Tuhandetes EEK EUR VARAD Raha, pangakontod Nõuded ostjatele Muud nõuded ja ettemaksed sh ettevõtte tulumaks Varud Käibevara kokku Sidusettevõtete aktsiad Pikaajalised finantsinvesteering Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku Varad kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad sh ettevõtte tulumaks Lühiajalised eraldised Ettemakstud tulev.perioodide tulud Kokku lühiajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Jaotamata kasum Emaettevõtte osalus omakapital Vähemusosa Omakapital kokku Kohustused ja omakapital kokku KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE auditeerimata Tuhandetes kroonides (EEK) II kvartal 6 kuud Kontsern Realiseeritud netokäive Realiseeritud toodete kulud Kogukasum

9 Turustuskulud Üdhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto finantstulud/ (-kulud) Tulu sidusettevõtetest Kasum enne maksustamist Tulumaks Maksustamisjärgne kasum, sh emaettevõtte omanike osa vähemusosa Tava puhaskasum aktsia kohta 0,55 0,42 1,08 0,58 Lahust. puhaskasum aktsia kohta 0,54 0,42 1,07 0,58 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE auditeerimata Tuhandetes eurodes (EUR) II kvartal 6 kuud Kontsern Realiseeritud netokäive Realiseeritud toodete kulud Kogukasum Turustuskulud Üdhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto finantstulud/ (-kulud) Tulu sidusettevõtetest Kasum enne maksustamist Tulumaks Maksustamisjärgne kasum, sh emaettevõtte omanike osa vähemusosa Tava puhaskasum aktsia kohta 0,03 0,03 0,07 0,04 Lahust. puhaskasum aktsia kohta 0,03 0,03 0,07 0, TEADE

10 TÜTARFIRMA ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS Kontserni arengustrateegiast lähtuvalt kinnitas Harju Elektri nõukogu oma 14.juuni 2010.a otsusega tütarfirma asutamise Rootsi Kuningriigis. Täna, 15.juunil 2010 allkirjastati Stockholmis ASi Harju Elekter tütarfirma Harju Elekter AB asutamisdokumendid. Uue tütarettevõtte aktsiakapital on 1 miljon Rootsi krooni, millest 90% kuulub ASile Harju Elekter ning 10% ASile Vallin Baltic. Aktsiakapitali sissemaksed on rahalised ning piisavad vastloodud firma asutamiseks ning tegevuse käivitamiseks. Tütarettevõtte Harju Elekter AB asutamisega suurendatakse oma kohalolekut ja müüki Rootsi turul, pakkudes meie klientidele laia valikut Harju Elektri kontserni firmade toodangust, eelkõige elektrotehnilistest toodetest. Tütarfirma juhatuse esimeheks nimetati ASi Harju Elekter poolt juhatuse esimees ning liikmeks Ülo Merisalu (AS Harju Elekter Elektrotehnika juhataja) ning AS Vallin Balti poolt juhatuse esimees, Rootsi kodanik Andres Olt aastal loodud Harju Elekter on täna juhtiv elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (51%), samuti telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Eltek (100%) ning sidusettevõte AS Draka Keila Cables (34%). Harju Elektril on ka finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (8%). AS Vallin Balti tegeleb elektriaparatuuri ja mõõteriistade müügiga Baltikumis TEADE ASI HARJU ELEKTER SIDUSETTEVÕTE AS DRAKA KEILA CABLES AVAS TEHASE LAIENDUSE AS Harju Elekter sidusettevõte Baltimaade juhtiv kaablitootja AS Draka Keila Cables avas möödunud nädala lõpus tehase laienduse. Draka Keila Cablesi tootmishoonesse investeeris ja ehitustöid juhtis AS Harju Elekter, mille tulemusena suurenesid AS Draka Keila Cables'ile renditavad tootmispinnad 3700 ruutmeetri võrra ruutmeetrini ja välisladu ruutmeetrini. Madalpinge -ning energiakaableid toodetakse kokku 15 tootmisliinil, neist kaks on laienduse käigus lisandunud. Kokku ulatusid Draka Keila Cablesi investeeringud 25 miljoni kroonini, mille tulemusena kasvab tehase tootmismaht 60%. Draka Keila Cables`i aasta käive oli 399,43 miljonit krooni. Eksport moodustas mullu 283,97 miljonit krooni ehk 71% kogukäibest. Ettevõtte omanikeks on maailma juhtiv kaablikontsern Draka Holding (66%) ja AS Harju Elekter (34%). Draka Keila Cables klientideks on elektrivõrgud, elektrining televõrkude ehitajad, tööstusettevõtted ja elektritoodete hulgimüüjad. Ettevõte asutati aasta detsembris, asutajateks olid toona Nokia Cables Soomest (59%) ja Eesti elektrotehnikaettevõte AS Harju Elekter (41%), välisinvesteering ületas 1 miljon USD, mis tolleaegse maksuseaduse järgi andis loodud ühisfirmale maksuvabastuse kolmeks aastaks ja 50% soodustuse kolmeks aastaks. Euroopa standarditele vastavate jõu- ja paigalduskaablite tootmist alustati AS-i Harju Elekter territooriumil peale põhjalikku renoveerimist ja kaasaegsete tootmisliinide paigaldamist aasta kevadel. Tehase avamisel pidasid kõne tolleaegne Eesti peaminister Mart Laar ja Nokia juhatuse esimees Jorma Ollila. Kaabli tootmist Keilas alustati 1968 aastal, mida AS Harju Elekter loeb oma tegevuse alguseks.

11 Harju Elekter on juhtiv elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (51%), samuti telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Eltek (100%) ning sidusettevõte AS Draka Keila Cables (34%). Harju Elektril on ka finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (8%). Tel TEADE HARJU ELEKTRI POOLT AVALIKUSTATUD INFORMATSIOON aastal avaldas Harju Elekter Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu järgmised teated: Finantsaruannete avaldamine aastal Kontserni majandustulemused, 1-12/ Osalise tööaja rakendamine Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Harju Elektri poolt avalikustatud informatsioon Kontserni majandustulemused, 1-3/ Muudatused tütarettevõte juhtkonnas Kontserni majandustulemused, 1-6/ Tütarettevõte Satmatic ostis Siemensilt parklate auto eelsoojenduskilpide äritegevuse Soome tütarettevõte võttis kasutusse uued tootmispinnad Kontserni majandustulemused, 1-9/2009 Kuni käesoleva kuupäevani on Harju Elekter aasta jooksul avaldanud Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu järgmist informatsiooni: Finantsaruannete avaldamine aastal Kontserni majandustulemused, 1-12/ Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Auditeeritud majandusaasta aruanne Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Kontserni majandustulemused, 1-3/2010 Kõik loetletud teated on kättesaadavad Tallinna Börsi kodulehel aadressil valides otsingumootoris ettevõtte nime ning perioodi algus- ja lõppkuupäeva. Samas on kättesaadavad ka kontserni kvartaalsed Vahearuanded ning auditeeritud majandusaastaaruanded. Kogu eelpool mainitud informatsioon on kättesaadav ka Harju Elektri kodulehel: Moonika Vetevool Kommunikatsioonijuht Tel

12 FINANTSAURANNE KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-3/2010. miljon EEK miljon EUR Tähtsamad näitajad 1-3/ / / /2009 Müügitulu 134,1 181,8 8,6 11,6 Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 6,6 11,3 0,4 0,7 Ärikasum(EBIT) 1,1 6,4 0,1 0,4 Perioodi puhaskasum 8,2 2,7 0,5 0,2 sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 9,0 2,6 0,6 0,2 Kasum aktsia kohta (EEK) 0,53 0,16 0,03 0,01 Perioodi lõpu seisuga Varad kokku 722,7 556,3 46,2 35,6 Omakapital 570,3 389,5 36,5 24,9 Töötajate keskmine arv perioodis Töötajate arv perioodi lõpus Kontserni I kvartali majandustulemused olid üldist majanduskeskkonda arvestades rahuldavad ja tegevus kasumlik. Energiajaotussektori tooterühma tellimustele avaldas arvestatavat mõju ka käesoleva aasta pikk ja lumerohke talveperiood. Kontserni konsolideeritud müügitulu oli 134,1 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot), mis on 26,2% vähem võrreldava perioodi näitajast. Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused (edaspidi Tootmine ), mis andis traditsiooniliselt ka suurima osa, 87,8% (89,9%) müügituludest. Tootmise müügitulu kontsernivälistelt klientidel vähenes 28% 117,7 miljoni kroonini (7,5 miljoni euroni). Turgudest domineerisid Kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, Leedu ja Soome), kus realiseeriti 78,3% (93,7%) Kontserni toodetest ja teenustest. Väljapoole Eestit müüdi 66% (69%) toodetest. I kvartali müügitulud kahanesid enim Soomes, kuna majanduslangus jõudis sinna pisut hiljem kui Balti riikidesse. Kui Soome segmendi aasta I kvartali müügimaht jäi veel aasta I kvartali tasemele, siis II kvartalis läksid müügitulud langusesse seoses metalli- ja masinatööstuse ekspordimahtude kahanemisega, süvenedes eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses koduturu sisenõudluse vähenemise tõttu veelgi. Väikseimaks jäi langus Eesti turul. Müük muudesse Euroopa Liidu riikidesse on kasvanud üle 19 miljoni krooni (1,2 miljoni euro), sh kasvas müük Rootsi turule üle 21 miljoni krooni (1,3 miljoni euro). Uute turgudena on käesoleval aastal lisandunud Prantsusmaa ja Tšehhi. Kontsern on müünud oma toodangut ka Läti, Portugali ja Poola ning väljapoole Euroopa Liitu Valgevene, Ukraina, Venemaa ja Norra turgudele. Müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes aasta esimese kolme kuu jooksul müügituludega samas tempos - 26,2%, moodustades 86,5% käibest (2009 I kv: 86,4%). Turustus- ja üldhalduskulud kahanesid 1,4 miljoni krooni (86 tuhande euro) võrra, olles võrreldava perioodi näitajast enam kui 7% väiksemad. Üldhalduskulusid on käesoleval aastal enim mõjutanud uue tarkvaraga AX2009 seotud kulude kasv. Tarkvara võeti kasutusele 1. oktoobril Kokkuvõttes on äritegevuse kulud vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24,2%. Esimeses kvartalis oli Kontserni keskmine töötajate arv 432 (2009 I kv: 461), sellest Eestis 280 (301), Leedus 71 (77) ja Soomes 81 (83) töötajat. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 452 inimest, mis oli 12 töötajat vähem kui aasta algul ja 40 töötajat vähem kui aasta tagasi. Kulutused

13 tööjõule olid aasta esimeses kvartalis 35,9 miljonit krooni (2,3 miljonit eurot), mis on 11% väiksem võrreldava perioodi näitajast. Kontsernil on omakapitaliinstrumentidega arveldatavaid aktsiapõhiseid hüvitisplaane, mille kajastamisel konsolideeritud finantsaruannetes on rakendatud IFRS 2 põhimõtteid. Aktsiate eest saadavate teenuste (tööpanuse) maksumus 0,4 miljonit krooni (26 tuhat eurot) on kajastatud aasta I kvartalis tööjõukuluna. Samas kahanes palgakulu aruandekvartalis viiendiku võrra ja keskmine palk töötaja kohta vähenes 15% kroonini (1 311 euroni). Kontserni I kvartali brutokasum oli 18,2 miljonit krooni ehk 1,2 miljonit eurot (2009 I kv: 24,8 miljonit krooni ehk 1,6 miljonit eurot). Nõudluse, tootmis- ja müügimahtude vähenemisest tulenevalt on Kontsernis tegeletud nii muutuv- kui ka püsikulude kokkuhoiu ja optimeerimisega, mille tulemusena vähenesid realiseeritud toodete kulud müügituludega samas tempos. Aruandekvartali kogukasumi marginaal jäi praktiliselt võrreldava perioodi näitajaga samale tasemele - 13,6% (2009 I kv: 13,6%). Konsolideeritud ärikasum oli 1,1 miljonit krooni ehk 72 tuhat eurot (2009 I kv: 6,4 miljonit krooni ehk 408 tuhat eurot). Ärirentaabluseks kujunes 0,8 % (3,5 %). Ärikasum enne kulumit oli 6,6 miljonit krooni ehk 0,4 miljonit eurot (2009 I kv: 11,3 miljonit krooni ehk 0,7 miljonit eurot) ja käibe ärirentaablus enne kulumi oli 4,9% (6,2%). Kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 8,2 miljonit krooni e. 523 tuhat eurot (2009 I kv: 2,7 miljonit krooni e. 172 tuhat eurot), millest emaettevõtte omanike osa moodustas 9,0 miljonit krooni (572 tuhat eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli I kvartalis 0,53 krooni e. 0,03 eurot (2009 I kv: 0,16 krooni e. 0,01 eurot). Kontsern investeeris I kvartalis kinnisvarainvesteeringutesse 3,1 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot), materiaalsesse põhivarasse 31,5 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) ja immateriaalsesse põhivarasse 227 tuhat krooni (15 tuhat eurot), kokku 34,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil investeeriti 2,5 miljonit krooni (160 tuhat eurot) ja seda vaid materiaalsesse põhivarasse aasta lõpus valmis Soome tütarettevõttele tootmishoone juurdeehitus. Satmatic Oy rentis seniseid administratiiv- ja tootmispindasid Ulvila linnalt. Kontsern otsustas hoonetekompleksi linnalt kapitalirendi tingimustel välja osta. Hoonete lepinguliseks maksumuseks kujunes 1,9 miljonit eurot (29,8 miljonit krooni). Liisingmakseid tasutakse igakuiselt võrdsetes osades alates jaanuarist Liisinglepingu lõpptähtaeg on jaanuar Juurdeehituse osas on kokku lepitud intressimääraks 1,6%, mida korrigeeritakse kord aastas. I kvartalis vähenesid lühiajalised laenukohustused 1,8 miljoni krooni ehk 116 tuhande euro võrra (2009 I kv: 24,1 miljoni krooni ehk 1,54 miljoni euro võrra). Esimese kolme kuuga tagastati pikaajalist laenu 2,6 miljonit krooni ehk 163 tuhat eurot (2009 I kv: 8,7 miljonit krooni ehk 555 tuhat eurot) ning tasuti kapitalirendi põhimakseid 1,2 miljonit krooni ehk 75 tuhat eurot (2009 Ikv: 0,5 miljonit krooni ehk 34 tuhat eurot). Kokkuvõttes kasvasid intressikandvad võlakohustused finantsseisundiaruandes 24,3 miljoni krooni (1,55 miljoni euro) võrra. Raha ja rahaekvivalendid vähenesid kolme kuuga 8,6 miljoni krooni (0,6 miljoni euro) võrra 27,1 miljoni kroonini (1,7 miljoni euroni) ja võrreldaval perioodil kasvasid 4,8 miljoni krooni (310 tuhande euro) võrra. Lisainformatsioon: Harju Elektri 3 kuu vahearuanne ning Karin Padjus, juhatuse liige (tel ). KONSOLIDEERITUD BILANSS auditeerimata Tuhandetes EEK EUR VARAD Raha, pangakontod Nõuded ostjatele ja muud nõuded Ettemaksed sh ettevõtte tulumaks Varud

14 Käibevara kokku Sidusettevõtete aktsiad Pikaajalised finantsinvesteering Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku Varad kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad sh ettevõtte tulumaks Lühiajalised eraldised Ettemakstud tulevaste perioodide tulud Kokku lühiajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Jaotamata kasum Emaettevõtte osalus omakapitalis Vähemusosa Kokku omakapital Kohustused ja omakapital kokku KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE auditeerimata Tuhandetes EEK EUR Kontsern Realiseerimise netokäive Realiseeritud toodete kulud Kogukasum Turustuskulud Üdhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Neto finantstulud/ (-kulud) Tulu sidusettevõtetest Kasum enne maksustamist

15 Tulumaks Maksustamisjärgne kasum, sh emaettevõtte omanike osa vähemusosa Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,53 0,16 0,03 0, TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED Täna, 29.aprillil 2010 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 75 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku häälega, mis moodustab häälte üldarvust 58,44%. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. ASi Harju Elekter aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumijaotuse kinnitamine a suunatud aktsiaemissioonist 1.ASi Harju Elekter a majandussaasta aruande kinnitamine Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga a. on tuhat krooni, müügitulud tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum tuhat krooni. Otsuse poolt anti häält, mis moodustas 100,0 % hääletanuist. 2.Kasumijaotuse kinnitamine. Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter 2009.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum tuhat krooni 2009.a puhaskasum tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 0,80 krooni aktsialt* tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga kl Otsuse poolt anti häält, mis moodustas 99,47 % hääletanuist a suunatud aktsiaemissioonist Üldkoosolek otsustas: Lugeda ebaotstarbekaks AS Harju Elekter a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktis 4 vastuvõetud otsuste alusel 2010.a kavandatud suunatud aktsiaemissiooni läbiviimine ja tunnistada selles päevakorrapunktis vastuvõetud otsused kehtetuks. Otsuse poolt anti häält, mis moodustas 99,13 % hääletanuist.

16 Tel TEADE HARJU ELEKTER HANNOVERI TÖÖSTUSMESSIL Harju Elekter osaleb Eesti ühisstendi koosseisus aprillini k.a aset leidval Hannoveri Tööstusmessil Saksamaal. Seekordne mess toimub pealkirja alla \"Efficiency - Innovation - Sustainability\" (tootlikkus-innovatsioon-jätkusuutlikkus) ning mess hõlmab endas alajaotusi nagu tööstusautomaatika, digitaalsed lahendused, alltöövõtu teenused ja materjalid, mikrotehnoloogia, torustiku tehnoloogia, energia tootmine ning taastuvenergia võimalused. Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eestvedamisel on Eesti ettevõtetel juba teist aastat järjest võimalus riigistendil osalemiseks. Messil osalemise eesmärgiks on Eesti kõrgtehnoloogilise tööstussektori tutvustamine ning usaldusväärsuse ja maine tõstmine. Riigistend annab võimaluse oma toodete ja teenuste pakkumiseks ning tutvustamiseks potentsiaalsetele klientidele. Eesti stend asub hallis 2, D65 ning Harju Elektri kõrval on stendil esindatud sellised edumeelsed ettevõtted nagu BLRT Grupp, Interconnect Product Assembly, Renard Motorcycles, Fits.me Virtual Fitting Room, Saku Metall, Konesko, GOLIATH Wind ja3d Technologies R&D. Rohkem infot messi ja messipiletite kohta Kohtumiseni aprillini Hannoveris hallis 2, D TEADE AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009 ASi Harju Elekter aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadaval NASDAQ OMX Tallinn Interneti leheküljel ning ettevõtte koduleheküljel TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

17 Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub 29. aprillil aastal algusega kell Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter a majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga a. on tuhat krooni, müügitulud tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum tuhat krooni. 2. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter 2009.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum tuhat krooni 2009.a puhaskasum tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 0,80 krooni aktsialt* tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga kl a suunatud aktsiaemissioonist Lugeda ebaotstarbekaks AS Harju Elekter a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktis 4 vastuvõetud otsuste alusel 2010.a kavandatud suunatud aktsiaemissiooni läbiviimine ja tunnistada selles päevakorrapunktis vastuvõetud otsused kehtetuks. Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel aadressil või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga kell Koosolekule registreerimine algab kell Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Tel TEADE KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-12/2009. miljon EEK miljon EUR Tähtsamad näitajad 1-12/ / / /2008 Müügitulu 632,7 871,6 40,4 55,7 Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 50,3 69,0 3,2 4,4 Ärikasum(EBIT) 29,5 50,1 1,9 3,2 Perioodi puhaskasum 22,8 42,1 1,5 2,7

18 sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 20,4 38,6 1,3 2,5 Kasum aktsia kohta 1,20 EEK 2,29 EEK 0,08 EUR 0,15 EUR Perioodi lõpu seisuga Varad kokku 619,6 602,0 39,6 38,5 Omakapital 481,7 397,2 30,8 25,4 Töötajate keskmine arv perioodis Töötajate arv perioodi lõpus Üldist majanduse olukorda arvestades olid kontserni majandustulemused ootuspärased ning tegevus kasumlik. Kontserni IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 158,4 miljonit krooni (10,1 miljonit eurot), mis oli võrreldava perioodi näitajast 22,6% vähem. Aruandeaasta jooksul müüs kontsern oma tooteid ja teenuseid eelmise aastaga võrreldes 27,4% vähem, kokku 632,7 miljoni krooni (40,4 miljoni euro) väärtuses. Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused, mis annab ligi 90% müügitulust, avaldades seega enim mõju müügitulule. Kinnisvara ja muu äritegevus moodustavad kokku kümnendiku konsolideeritud müügitulust. Kontserni toodetest ja teenustest müüdi 36,8% (37,2%) Eesti, 42,7% (44,8%) Soome ja 10,5% (11,3%) Leedu turgudele; teistele Euroopa Liidu turgudele - Läti, Saksamaa, Taani ja Portugal - realiseeriti kokku 3,7% (5,4%), mis oli eelmise aastaga võrreldes ligi 24 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot) vähem aastal realiseerus 16,6 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) suurune tellimus Poola aastal moodustas müük Poola turule 1,2 miljonit krooni (75 tuhat eurot). Koduturgudel nõudluse vähenemine on sundinud uusi turge otsima. Väljapoole Euroopa Liitu - Venemaal, Valgevenes ja Norras - realiseeriti kokku 6,3% (1,3%) toodetest. Kontserni müük väljapoole Euroopa Liitu kasvas aruandeperioodil 29,0 miljoni krooni (1,8 miljoni euro) võrra, kompenseerides seega müügimahtude vähenemise muudesse Euroopa Liidu maadesse. Peaasjalikult nõudluse vähenemisest Eesti ja Soome turul, kahanes Eesti segmendi müügimaht aruandeaastal 23,9% ja neljandas kvartalis 18,4%. Leedu segmendi ettevõtted tegid tugeva tulemuse neljandas kvartalis, mil müügimaht kasvas võrreldava kvartali suhtes 11,7%. Ka Leedu turule müüdi IV kvartalis 8,3% enam tooteid ja teenuseid kui eelmisel aastal samal perioodil. Leedu ettevõtete müük kontsernivälistele klientidele oli aastal 106,5 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot), mis oli 16,8% vähem kui aastal. Samas kahanes müügimaht Leedu turule aruandeaastal kolmandiku võrra, mis on kompenseeritud müügimahtude kasvatamisega välisturgudele. Majanduslangus jõudis Soome pisut hiljem kui Balti riikidesse. Soome segmendi I kvartali müügimaht jäi aasta I kvartali tasemele, kuid II kvartalis algas müügimahu vähenemine, mis IV kvartalis süvenes veelgi Soome turu sisenõudluse vähenemise tõttu. Müük Soome turule kahanes aruandekvartalis 40% ja 12 kuuga 31%. Nõudluse, tootmis- ja müügimahtude vähenemisest tulenevalt on Kontsernis tegeletud nii muutuv- kui ka püsikulude kokkuhoiu ja optimeerimisega. Kontserni ärikulud vähenesid müügituludega samas tempos - IV kvartalis -21,6% ja aastaga kokku -26,5%. Müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes võrreldes müügituluga isegi enam: kaheteist kuuga -28,2%, ja aruandekvartaliga -23,2%. Aruandekvartali turustus- ja üldhalduskulud on võrreldava perioodi näitajast väiksemad keskmiselt 11,6%. Bilansipäeva seisuga töötas Kontsernis 464 töötajat, mis on 51 võrra vähem kui aasta tagasi. Töötajad on lahkunud kas omal soovil, seoses pensionile minekuga või koondamise tulemusena. Neljandas kvartalis oli Kontserni keskmine töötajate arv 445 (2008 IV kv: 503), sealhulgas Eestis 286 (327), Leedus 78 (88) ja Soomes 81 (88) töötajat. Aasta keskmine töötajate arv oli 452 (501). Kulutused tööjõule olid aasta neljandas kvartalis 39,1 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), mis on 13,4% Vähem eelmise aasta sama perioodi näitajast. Aastaga vähenesid kulutused tööjõule üle 14% 147,6 miljoni kroonini (9,4 miljoni euroni). Töö- ja puhkustasud olid IV kvartalis kokku 27,9 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot), mis on 16,1% vähem võrreldava perioodi näitajast. Kaheteist kuuga maksti töötajatele tasude ja hüvitistena välja 114,3 miljonit krooni (7,3 miljonit eurot) ja võrreldaval perioodil 132,4 miljonit krooni (8,5 miljonit eurot).

19 Kontserni IV kvartali äritegevus oli kasumlik - ärikasum oli 7,2 miljonit krooni (0,46 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes üle 38%. Ärirentaabluseks kujunes 4,6% (5,7%). Põhivarade kulum oli IV kvartalis 5,1 miljonit krooni ehk 0,33 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 4,5 miljonit krooni ehk 0,30 miljonit eurot), ärikasum enne kulumit oli 12,4 miljonit krooni (0,79 miljonit eurot), mis on veerandi võrra vähem kui võrreldaval perioodil. Ärirentaablus enne kulumit oli 7,8%, mis oli 0,3 protsendipunkti võrra väiksem võrreldava perioodi näitajast. Kaheteist kuu ärikasum oli 29,5 miljonit krooni ehk 1,88 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 50,1 miljonit krooni ehk 3,20 miljonit eurot), aruandeperioodi ärirentaabluseks kujunes 4,7% (5,7%). Perioodi põhivarade kulum moodustas 19,9 miljonit krooni (1,28 miljonit eurot) ja võrreldaval perioodil 18,9 miljonit krooni (1,21 miljonit eurot). Ärirentaablus enne kulumit oli 7,8% (7,9%). Neljanda kvartali puhaskasum oli 5,7 miljonit krooni ehk 0,36 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 2,6 miljonit krooni ehk 0,17 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 5,0 miljonit krooni ehk 0,32 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 1,1 miljonit krooni ehk 0,07 miljonit eurot). Käibe puhasrentaablus oli 3,6%, mis on 2,3 protsendipunkti võrra parem võrreldava perioodi näitajast. Kasum aktsia kohta oli 0,30 krooni ehk 0,02 eurot (võrreldaval perioodil 0,07 krooni ehk 0,00 eurot). Aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum oli 22,8 miljonit krooni ehk 1,46 miljonit eurot (42,1 miljonit krooni ehk 2,69 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanike osa moodustas 20,4 miljonit krooni ehk 1,30 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 38,6 miljonit krooni ehk 2,46 miljonit eurot). Käibe puhasrentaabluseks kujunes 3,6% (4,8%). Puhaskasum aktsia kohta oli 1,20 krooni (0,08 eurot) ja võrreldaval perioodil 2,29 krooni (0,15 eurot). Kontsern investeeris 12 kuuga kinnisvarasse 9,2 miljonit krooni ehk 0,6 miljonit eurot (2008: 5,2 miljonit krooni ehk 0,3 miljonit eurot), materiaalsesse põhivarasse 16,3 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ja võrreldaval perioodil 30,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) ning immateriaalsesse põhivarasse 3,8 miljonit krooni ehk 0,2 miljonit eurot (2008: 1,1 miljonit krooni ehk 71 tuhat eurot). Kontserni kohustused vähenesid aastaga 68,7 miljoni krooni (4,4 miljoni euro) võrra 114,5 miljoni kroonini (7,3 miljoni euroni). 12 kuuga tagastati kontserni ettevõtete poolt kokku pikaajalist laenu 16,3 miljoni krooni (1,04 miljoni euro) ja lühiajalist laenu 14,9 miljoni krooni (0,95 miljoni euro) ulatuses ning tasuti kapitalirendi põhimakseid 2,1 miljonit krooni ehk 137 tuhat eurot. Intressikandvad Võlakohustused vähenesid bilansis kokku 33,2 miljoni krooni (2,1 miljoni euro) võrra 25,2 miljoni kroonini (1,6 miljoni euroni). Rahavoog äritegevusest oli aruandeperioodil 77,5 miljonit krooni ehk 5,0 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 45,0 miljonit krooni ehk 2,9 miljonit eurot). Investeerimistegevusest oli rahavoog välja 14,4 miljonit krooni ehk 917 tuhat eurot (võrreldaval perioodil 12,9 miljonit krooni ehk 825 tuhat eurot) ja finantseerimistegevusest läks raha välja 50,7 miljoni krooni ehk 3,2 miljoni euro (võrreldaval perioodil 34,9 miljoni krooni ehk 2,2 miljoni euro) ulatuses. Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 12 kuuga 12,4 miljoni krooni (790 tuhande euro) võrra 35,6 miljoni kroonini (2,3 miljoni euroni) ja võrreldaval perioodil kahanesid 2,8 miljoni krooni (181 tuhande euro) võrra 23,4 miljoni kroonini (1,5 miljoni euroni). Lisainformatsioon: Harju Elektri 12 kuu vahearuanne ning Karin Padjus, juhatuse liige (tel ). KONSOLIDEERITUD BILANSS konsolideeritud, auditeerimata Tuhandetes EEK EUR VARAD Raha, pangakontod Nõuded ostjatele Muud nõuded ja ettemaksed Sh ettevõtte tulumaks Varud

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 12. aprill 2019 KOOSOLEKU PÄEVAKORD Juhatuse esimehe Meelis Milderi pöördumine 2018. aasta ülevaade ja tulemused Juhatuse liikme Mae Hanseni pöördumine 2019-2020 tegevusplaan

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. september 2017 Aadress

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem