Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu"

Väljavõte

1 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood Aadress Pronksi 19, Tallinn Telefon Faks E-post info@oc.eu Veebilehekülg Põhitegevusala Hasartmängude korraldamine Audiitor AS PricewaterhouseCoopers

2 Sisukord Kontserni lühitutvustus... 3 Juhtkonna deklaratsioon... 5 Juhatuse tegevusaruanne... 6 Ülevaade majandustegevusest... 6 Peamiste riskide kirjeldus... 9 Juhatus ja nõukogu aktsiad Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Konsolideeritud koondkasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Lisa 2 Tegevuse sesoonsus Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud Lisa 5 Materiaalne põhivara Lisa 6 Immateriaalne põhivara Lisa 7 Võlakohustused Lisa 8 Omakapital Lisa 9 Segmendiaruandlus Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 2

3 Kontserni lühitutvustus ja tema tütarettevõtted (edaspidi Kontsern ) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.o.o. Poolas, Olympic Casino Slovakia S.r.o. Slovakkias ja Olympic Casino Bel IP Valgevenes. Eestis, Lätis, Leedus ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Kontserni kuuluvad ettevõtted: Riik Osalus Osalus Tegevusala Olympic Casino Eesti AS Eesti 95% 95% Hasartmängude korraldamine Kungla Investeeringu AS Eesti 100% 100% Hotelli teenused, toitlustamine Kesklinna Hotelli OÜ Eesti 97,5% 97,5% Hotelli teenused Nordic Gaming OÜ Eesti 100% 100% Valdustegevus Fortuna Travel OÜ Eesti 95% 95% Kasiinoturismi arendamine Kasiino.ee OÜ Eesti 100% 100% Internetilahenduste teenused Olympic Casino Latvia SIA Läti 100% 100% Hasartmängude korraldamine Ahti SIA Läti 100% 100% Baariteenused Olympic Casino Group Baltija UAB Leedu 100% 100% Hasartmängude korraldamine Mecom Grupp UAB Leedu 100% 100% Baariteenused Silber Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus Baina Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus Casino-Polonia Wroclaw Sp. Z o.o. Poola 80% 80% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Slovakia S.r.o Slovakkia 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic F & B S.r.o. Slovakkia 100% 100% Baari teenused Olympic Casino Bel IP Valgevene 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Ukraine TOV Ukraina 100% 100% Pankrotis Alea Private Company Ukraina 100% 100% Pankrotis Eldorado Leisure Company Ukraina 100% 100% Pankrotis Ukraine Leisure Company Ukraina 100% 100% Pankrotis Kontsern opereerib mänguautomaadikasiinosid ja mängulauakasiinosid, samuti kasiinobaare enamikus tütarettevõtete kasiinodes. Seisuga 30. juuni 2012 kuulus Kontserni kokku 62 kasiinot, neist Eestis 18, Lätis 21, Leedus 10, Poolas 4, Slovakkias 4 ja Valgevenes 5. Kontsern andis 6 riigis tööd töötajale. aktsiad on noteeritud Tallinna ja Varssavi Börsil (OMX: OEG1T / WSE: OEG). Visioon Meie visiooniks on olla parimat teenindust pakkuv globaalne kasiino- ja meelelahutusoperaator. Missioon Pakkuda kvaliteetset ja meelelahutuslikku kasiinoelamust ning nüüdisaegseid hasartmänge aktiivsetele ja head teenindust hindavatele klientidele sõbralikus ja turvalises keskkonnas, domineerides oma hea maine ja tuntusega kõikjal, kus me tegutseme täna ja tulevikus aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 3

4 Kontserni struktuur seisuga 30. juuni aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 4

5 Juhtkonna deklaratsioon Juhtkonna liikmed kinnitavad, et nende parima teadmise kohaselt annab vastavalt kehtivatele raamatupidamise standarditele koostatud raamatupidamise vahearuanne õige ja õiglase ülevaate -i ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist või kahjumist ning tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate -i ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust. Madis Jääger Juhatuse esimees Meelis Pielberg Juhatuse liige 30. juuli aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 5

6 Juhatuse tegevusaruanne Ülevaade majandustegevusest Olulisemad arengud Kontserni tegevuses aasta 1. poolaasta jooksul: Kontserni aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasum moodustas 10,4 miljonit eurot aasta 1. poolaasta jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 4,4 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis aasta 1. poolaastal hasartmängu ja müügitulusid kokku 63,6 miljonit eurot ehk 10,0% rohkem võrreldes aasta 1. poolaastaga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 1 võrra. 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse -i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli ,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai eurot. Aktsiakapital on jagatud lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot aasta 1. poolaasta kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 63,6 miljonit eurot ning äritulusid kokku 64,1 miljonit eurot, mis on 3,7% rohkem kui aasta 1. poolaasta jooksul teenitud 61,9 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. poolaasta tulemuselt 15,0 miljonit eurot käesoleva aasta 1. poolaasta tulemuseni 17,3 miljonit eurot aasta 1. poolaasta ärikasum moodustas 11,7 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 5,7 miljonit eurot. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid aasta 1. poolaasta lõikes 92,3% hasartmängutuludest ja 7,7% muudest tuludest, eelmise aasta 1. poolaasta olid vastavad osakaalud 87,1% ja 12,9%. Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes): II kv 2012 Muutus Osakaal II kv 2011 Osakaal Eesti ,3% 25,6% ,1% Läti ,1% 24,3% ,9% Leedu ,9% 14,0% ,1% Poola ,5% 22,3% ,5% Slovakkia ,2% 11,0% ,7% Valgevene ,2% 2,8% 782 2,7% Rumeenia* 0-100,0% 0,0% 11 0,0% Kokku ,1% 100,0% ,0% 6 kuud 2012 Muutus Osakaal 6 kuud 2011 Osakaal Eesti ,2% 24,8% ,7% Läti ,6% 24,8% ,0% Leedu ,9% 14,7% ,1% Poola ,3% 21,0% ,2% Slovakkia ,1% 12,2% ,5% Valgevene ,1% 2,5% ,9% Rumeenia* 0-100,0% 0,0% 954 1,6% Kokku ,0% 100,0% ,0% * Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule aasta 1. poolaasta lõpus oli Kontsernis kokku 62 kasiinot, üldpinnaga m² aasta juuni lõpus oli Kontserni kasiinode arv 63 ja kasiinode üldpind kokku m² aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 6

7 Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Poola 4 6 Slovakkia 4 3 Valgevene 5 5 Kokku Kontserni aasta 1. poolaasta konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes aasta 1. poolaasta vastavate kuludega kokku 6,6% ehk 3,7 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes aasta 1. poolaastaga põhivara kulum ja väärtuse langus 3,7 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 1,0 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 0,4 miljonit eurot. Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 16,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 13,5 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 5,6 miljonit eurot, rendikulu 4,7 miljonit eurot ja turunduskulud 4,3 miljonit eurot. Emaettevõtja osa aasta 1. poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 10,4 miljonit eurot aasta 1. poolaastal oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 4,4 miljonit eurot. Kontserni põhilised arvnäitajad (miljonites eurodes) 6 k k 2011 Äritulud 64,1 61,9 EBITDA 17,3 15,0 Ärikasum 11,7 5,7 Puhaskasum 10,4 4,4 EBITDA marginaal 27,0% 24,2% Ärirentaablus 18,3% 9,3% Puhasrentaablus 16,2% 7,2% ROE 13,8% 5,9% ROA 9,8% 4,1% Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 1,9 1,7 Kasiinode arv perioodi lõpus Kasiinode pind m 2 perioodi lõpus Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus Suhtarvude valemid: EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud Ärirentaablus = ärikasum / äritulud Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 7

8 Ülevaade turgude lõikes Eesti segment aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 16,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 14,3 miljonit eurot ja muud tulud 1,8 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 2,4%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli aasta 2. kvartali arvestuses 56% ning aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 55%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis aasta 1. poolaasta lõikes võrreldes aasta 1. poolaastaga 12,3%. Eesti segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 3,8 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Eesti segment EBITDA-t 4,3 miljonit eurot ja ärikasumit 2,3 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 21 mängulauda. Läti segment aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 15,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 14,5 miljonit eurot ning muud tulud 1,4 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 19,5%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli aasta 2. kvartali arvestuses 21% ning aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Läti segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 6,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Läti segment EBITDAt 5,0 miljonit eurot ja ärikasumit 3,3 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 25 mängulauda. Leedu segment aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 9,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 8,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,6 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 6,6%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli aasta 2. kvartali arvestuses 68% ning aasta 2. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 71%. Leedu segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 2,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Leedu segment EBITDAt 1,8 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 52 mängulauda. Poola segment aasta 1. poolaasta moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 13,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 15,7%. Poola segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 2,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,0 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Poola segment EBITDAt 3,3 miljonit eurot ja ärikasumit 1,2 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 306 mänguautomaati ja 41 mängulauda. Slovakkia segment aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 7,8 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,1 miljonit eurot ning muud tulud 0,7 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 41,1%. Slovakkia segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,0 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,6 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 218 mänguautomaati ja 44 mängulauda aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 8

9 Valgevene segment Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted aasta 1. poolaasta lõikes moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 1,6 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 1,5 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. poolaastaga 3,4%. Valgevene segmendi aasta 1. poolaasta EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,5 miljonit eurot aasta 1. poolaastal teenis Valgevene segment EBITDAt 0,3 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot aasta 2. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati. Rumeenia segment sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. Finantsseisund Seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 109,9 miljonit eurot ning seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas aasta 1. poolaasta jooksul 8,8%. Käibevarad moodustasid varadest 57,1 miljonit eurot ehk 52,0% kogu varadest ja põhivarad 52,8 miljonit eurot ehk 48,0% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 31,8 miljonit eurot ning omakapital 78,1 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad omakapitali vähendamisega seotud kohustused aktsionäridele 15,1 miljonit eurot, laenukohustused 4,7 miljonit eurot, maksukohustused 3,9 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,9 miljonit eurot. Investeeringud Kontsern investeeris aasta 1. poolaasta jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot, millest 2,4 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,2 eurot mänguseadmetesse aasta 1. poolaasta jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,9 miljonit eurot. Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood aasta 1. poolaastal olid 14,0 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -5,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,6 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 6,9 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse rahavood aasta 1. poolaastal olid 14,2 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -1,6 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 11,9 miljonit eurot. Personal Seisuga andis Kontsern tööd inimesele ( : 2 336). Eesti ettevõtetes töötas aasta 1. poolaasta lõpus 530, Lätis 492, Leedus 613, Poolas 389, Slovakkias 222 ja Valgevenes aasta 1. poolaastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 16,0 miljonit eurot, möödunud aastal 15,1 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati aasta 1. poolaastal hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 0,47 miljonit eurot (2011: 0,36 miljonit eurot) ja nõukogu liikmetele 0,08 miljonit eurot (2011: 0,08 miljonit eurot). Peamiste riskide kirjeldus Kontserni riskijuhtimise poliitika lähtub regulatiivsete organite poolt seatud nõuetest, üldiselt aktsepteeritud tavadest ning Kontserni sisemistest reeglitest. Kontsern lähtub põhimõttest juhtida riskide võtmist viisil, mis tagab optimaalse riski ja tulu suhte. Kontserni riskijuhtimise käigus defineeritakse kõik potentsiaalsed riskid, nende mõõtmine ja kontroll ning koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks, kindlustades seejuures Kontserni finants- ja muude strateegiliste eesmärkide saavutamise aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 9

10 Äririskid Kontserni enim mõjutavaks faktoriks on tegevusturgude makromajanduslik areng ning sellega kaasnevad muudatused klientide tarbimisharjumustes. Riski maandamiseks jälgib ja analüüsib Kontsern turgude üldist arengut ning konkurentide tegevust, mille tulemusena korrigeerib Kontsern vajadusel operatsioonilisi, sealhulgas turunduslikke tegevusi. Hasartmängu sektor tervikuna on oluliselt mõjutatav regulatiivsetest muudatustest ning riikliku ja kohaliku tasandi järelevalve tegevustest. Kontserni hinnangul maandab regulatiivset riski esindatus kuues erinevas jurisdiktsioonis. Valuutarisk Kontsern teenib tulusid Eurodes, Läti lattides, Leedu littides, Poola zlottides ja Valgevene rublades. Olulisem osa Kontserni kuludest tekib tegevusturgude lõikes nimetatud valuutades. Nimetatud välisvaluutade kursi kõikumised Euro suhtes mõjutavad nii Kontserni äritulusid kui ärikulusid, millega seoses puudub oluline mõju Kontserni ärikasumile. Kontserni sisesed tehingud toimuvad valdavalt eurodes. Kontserni omakapitali mõjutab Poola zloti ja Valgevene rubla kursi muutus euro suhtes. Valuutariskide juhtimiseks võidakse kasutada nii Kontserni kuuluvate tütarettevõtjate arvestusvaluutasid, USA dollarit (USD), Šveitsi franki (CHF) ja investeerimiskulda (XAU), kui ka eelnimetatud valuutadega seotud tuletisinstrumente. USD, CHF või XAU (sh. vastavate tuletisinstrumentide) turuväärtus kokku ei või ületada 20% omakapitalist viimase auditeeritud Kontserni konsolideeritud bilansi järgi. Kontserni pangalaen on fikseeritud eurodes ning ei ole valuutariskile avatud. Krediidirisk Kontserni arveldused klientidega toimuvad olulises osas koheselt sularahas või maksekaartidega. Kontsern aktsepteerib A ja B krediidireitinguga pankasid, kus hoiustatakse olulisem osa Kontserni rahadest. Kontserni krediidirisk on seotud raha, selle ekvivalentide ja muude finantsvarade positsioonidega. Juhatus ja nõukogu Kuni 1. juulini 2012 oli juhatus kolmeliikmeline, kus juhatuse esimeheks oli Madis Jääger ning liikmeteks olid Meelis Pielberg ja Indrek Jürgenson. Alates 1. juulist 2012 on juhatus kaheliikmeline, kus juhatuse esimeheks on Madis Jääger ning liikmeks on Meelis Pielberg. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks aastaks. Madis Jääger juhatuse esimees ja tegevdirektor alates 2012 (juhatuse liige alates 2010). Madis Jääger on lõpetanud Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise majandusarvestuse ja rahanduse suunal cum laude aastal. Madis Jäägerile ei kuulu otse ega läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ühtegi ettevõtte aktsiat. Meelis Pielberg juhatuse liige ja maapealsete kasiinooperatsioonide juht alates Meelis Pielberg on lõpetanud Eesti Mereakadeemia aastal. Meelis Pielbergile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ettevõtte aktsiat aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 10

11 nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. aktsionäride üldkoosolek valib nõukogu liikmed. Armin Karu nõukogu esimees alates Armin Karu on ettevõtte asutaja, ta on lõpetanud Haaga Instituudi Soomes (rahvusvahelise ärijuhtimise diplom 1998; MBA 2005). Armin Karule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ettevõtte aktsiat. Jaan Korpusov nõukogu liige alates Jaan Korpusov on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna aastal. Jaan Korpusovile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ettevõtte aktsiat. Liina Linsi nõukogu liige alates Liina Linsi on lõpetanud Tartu Ülikooli (õigusteadus) cum laude aastal. Liina Linsile kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ettevõtte aktsiat. Peep Vain nõukogu liige alates Peep Vain õppis raadiotehnikat Tallinna Polütehnilises Instituudis ( ) ja majandust Tartu Ülikoolis ( ). Ta lõpetas Bently College i Massachussetts is USA turunduse alal cum laude. Peep Vainule kuulub otse ja läbi tema poolt kontrollitavate ettevõtete kokku ettevõtte aktsiat. aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse aktsiatega Varssavi börsil. 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse -i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli ,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai eurot. Aktsiakapital on jagatud lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot. ISIN EE Väärtpaberi lühinimi OEG1T Market BALTIC MAIN LIST Emiteeritud väärtpabereid Noteeritud väärtpabereid Noteerimise kuupäev aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika: aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 11

12 aktsia võrdlus indeksitega perioodil : Indeks/aktsia /-% OMX Baltic Benchmark GI 228,12 492,43 115,86 OMX Tallinn 274,83 623,26 126,78 OEG1T 0,49 EUR 1,30 EUR 165,31 suurimad aktsionärid seisuga 30. juuni 2012: OÜ HANSA ASSETS 45,17% OÜ HENDAYA INVEST 18,95% NORDEA BANK FINLAND PLC, CLIENTS 3,05% Central Securities Depository of Lithuania 2,78% Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients 2,38% CITIBANK (LONDON)/ UBS AG LONDON BRANCH-IPB CLIENT ACCOUNT 2,04% ING LUXEMBOURG S.A. 1,66% FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 1,14% STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 1,08% BNYM / ING BANK SLAKSI A/C ING PARASOL 1,07% Kohalikud institutsionaalsed aktsionärid; 8,8% Hansa Assets AS; 45,17% Kohalikud väikeaktsionärid; 4,72% Institutsionaalsed välisaktsionärid; 22,36% Hendaya Invest AS; 18,95% aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 12

13 (tuhandetes eurodes) Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Lisad VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused Võlad ja ettemaksed Tulumaksukohustus Eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muu reserv Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mittekontrolliv osalus OMAKAPITAL KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 13

14 (tuhandetes eurodes) Konsolideeritud koondkasumiaruanne Lisad II kv 2012 II kv k k 2011 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus 5; Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum Intressitulud Intressikulud Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum enne tulumaksu Tulumaksukulu Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum) Perioodi puhaskasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa Muu koondkasum Realiseerimata kursivahed Jätkuvad tegevusvaldkonnad Lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku perioodi koondkasum Emaettevõtja osa Mittekontrolliva osaluse osa Tava kasum aktsia kohta* 8 3,5 2,8 6,8 2,9 Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,5 2,4 6,8 4,5 Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,4 0,0-1,6 Lahustatud kasum aktsia kohta* 8 3,5 2,8 6,8 2,9 Jätkuvad tegevusvaldkonnad 3,5 2,4 6,8 4,5 Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,4 0,0-1,6 * euro sentides aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 14

15 (tuhandetes eurodes) Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisad 6 k k 2011 Rahavood äritegevusest Perioodi puhaskasum Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 3;5; Põhivara müügi tulem (neto) Tulumaksukulu Neto muud finantstulud ja -kulud Muutused käibekapitalis: Nõuded ja ettemaksed Varud Kohustused ja ettemaksed Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Rahavood äritegevusest kokku Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Kinnisvarainvesteeringute soetamine -5 0 Finantsinvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud tütarettevõtete müügist Laekunud intressid Rahavood investeerimistegevusest kokku Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed -2 0 Aktsiakapitali vähendamine Rahavood finantseerimistegevusest kokku Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 15

16 (tuhandetes eurodes) Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muu reserv Kokku Mittekontrolliv osalus Kokku omakapital Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkahjum Kokku perioodi koondkasum Kohustusliku reservkapitali suurendamine Aktsiakapitali vähendamine Saldo Saldo Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Kokku perioodi koondkasum Kohustusliku reservkapitali suurendamine Akumuleeritud kahjumi katmine Aktsiakapitali vähendamine Töötajate optsioonide programm Saldo aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 16

17 (tuhandetes eurodes) Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest (edaspidi Ettevõte ) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. juunil 2012 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos Kontsern ). Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 30. juulil Kontserni 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt Koostamise alused Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 Vahefinantsaruandlus, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Lisa 2 Tegevuse sesoonsus Tulenevalt hasartmänguturu kergest sesoonsusest on teises poolaasta tulud suuremad kui esimeses poolaastas. 31. detsembril 2011 lõppenud aruandlusperioodil moodustasid esimese poolaasta jätkuvate tegevusvaldkondade hasartmängutulud kokku 47% ning teise poolaasta hasartmängutulud kokku 53% kogu aasta hasartmängutuludest aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 17

18 (tuhandetes eurodes) Lisa 3 Lõpetatud tegevusvaldkonnad sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale. Käesolevas vahearuandes on Rumeenia segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana. Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne II kv 2012 II kv k k 2011 Hasartmängutulud Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Kasum valuutakursi muutustest Finantstulud kokku Kasum (-kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi tulumaksu järgne kasum (kahjum) Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna varade ja kohustuste ümberhindlusest Põhivara väärtuse langus Kahjum kohustuste ümberhindamisest Kokku kahjum varade ja kohustuste ümberhindlusest Lõpetatud tegevusvaldkondade koondkasum (-kahjum) Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood II kv 2012 II kv k k 2011 Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 18

19 (tuhandetes eurodes) Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud Maa Ehitised Kokku Saldo Soetused Saldo Lisa 5 Materiaalne põhivara Rekonstrueerimisväljaminekud Muu materiaalne põhivara Maa ja ehitised Masinad ja seadmed Lõpetamata ehitus Kokku Saldo Soetused Müügid Mahakandmised Ümberklassifitseerimised Amortisatsioonikulu Väärtuse langus Realiseerimata kursivahed Saldo Lisa 6 Immateriaalne põhivara Firmaväärtus Tarkvara ja litsentsid Kokku Saldo Soetused Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Saldo Lisa 7 Võlakohustused Lühiajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse lühiajaline osa 2 4 Pikaajalise pangalaenu lühiajaline osa Lühiajalised võlakohustused kokku Pikaajalised võlakohustused Kapitalirendi kohustuse pikaajaline osa Pikaajalise pangalaenu pikaajaline osa Muud võlakohustused Pikaajalised võlakohustused kokku Võlakohustused kokku aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 19

20 (tuhandetes eurodes) Lisa 8 Omakapital 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse -i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, kus otsustati vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku ,70 euro võrra, summalt ,70 eurot summani eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o ). Aktsiakapitali vähendamine summas ,50 eurot (0.10 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 29. oktoobril Aktsiakapitali vähendamisel summas ,20 eurot väljamakseid ei tehta ning selle arvelt kaetakse akumuleeritud kahjumit. 27. mail 2011 kanti äriregistrisse -i aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja vähendamine 5. mail aastal toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli Eesti krooni ( eurot) ning uueks ümberarvestatud ja vähendatud suuruseks sai eurot, mis on jagatud lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. 18. augustil 2011 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali teine vähendamine 5. mail aastal toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Uueks aktsiakapitali suuruseks on ,70 eurot, mis on jagatud lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,54 eurot. Esimene väljamakse aktsionäridele seoses aktsia nimiväärtuse vähendamisest tulenenud väljamaksetest toimus 29. augustil 2011 summas ,35 eurot ning teise osa väljamakse toimus 21. novembril 2011 summas ,30 eurot. Puhaskasum aktsia kohta II kv 2012 II kv k k 2011 Aruandeperioodi puhaskasum Keskmine aktsiate arv (tuhandetes) Tava kasum aktsia kohta (euro senti) 3,5 2,8 6,8 2,9 Lahustatud kasum aktsia kohta (euro senti) 3,5 2,8 6,8 2,9 Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades emaettevõtte aktsionäride osa aruandeperioodi puhaskasumist perioodi kaalutud keskmise ringluses oleva aktsiate arvuga. Lahustatud kasumi arvutamisel aktsia kohta on arvesse võetud ka töötajatele antud aktsiaoptsioone aastal sõlmiti optsioonilepingud -i juhatuse liikmete ning Kontserni võtmetöötajatega. Juhatuse liige saab sõlmitud optsioonilepingu alusel kuni optsiooniprogrammi lõpuni märkida kokku kuni i aktsiat; Kontserni võtmetöötajatega sõlmitud optsioonilepingute alusel märgitavate aktsiate arvud on individuaalselt erinevad. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja saab märkida sõltub Kontserni finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. Optsiooni omandajal on õigus märkida aktsiaid alates 1. juulist Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 1. september aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 20

21 (tuhandetes eurodes) Lisa 9 Segmendiaruandlus Kontserni segmendid on määratletud lähtuvalt emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest. Finantstulemusi jälgitakse geograafiliste piirkondade lõikes. Ärisegmendi tulemust hinnatakse kontsernivälise müügitulu ja ärikasumi alusel. Seisuga 30. juuni 2012 osutas Kontsern teenuseid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias ja Valgevenes. Kõik segmendid saavad enamuse oma tulust hasartmängutehingutest. Lisaks tegeleb Eesti segment hotellindusega. Kontserni segmentide vahelised tehingud on juhtkonna hinnangul toimunud turuhindades ja -tingimustel. II kv 2012 Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum kokku II kv 2011 Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum (-kahjum) kokku kuud 2012 Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum kokku kuud 2011 Eesti Läti Leedu Poola Slovakkia Valgevene Kokku Segmendi hasartmängutulud Segmendi müügitulu Segmentidevahelised müügitulud Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Äritulud kokku Ärikulud kokku sh. kulum ja väärtuse langus Ärikasum (-kahjum) kokku aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 21

22 (tuhandetes eurodes) Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega Konsolideeritud vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a) olulist mõju omavaid aktsionäre; b) juhtkonna võtmeisikuid (Kontserni kuuluvate ettevõtjate juhatuse ja nõukogu liikmed); c) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. Kaupade ja teenuste ostud 6 k k 2011 Olulist mõju omavad aktsionärid Kokku Nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega seisuga ja puuduvad. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati aasta 1. poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 466 tuhat eurot (2011. aasta 1. poolaasta eest 361 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 78 tuhat eurot (2011. aasta 1. poolaasta eest 78 tuhat eurot) aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) 22

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi AS PRFoods 2016. aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 19.08.2016 1 Ärinimi AS PRFoods Registrikood 1150713 Aadress Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti EE Telefon +372 603 3800

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem