Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne"

Väljavõte

1 AS Silvano Fashion Group aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion Group Äriregistri kood Juriidiline aadress Tulika 15/17, Tallinn Telefon Faks Elektronpost Interneti kodulehekülg Põhitegevusalad Naistepesu disain, tootmine ja turustamine Audiitor Ernst & Young Baltic AS

2 Sisukord Tegevusaruanne... 3 Juhatuse deklaratsioon Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Konsolideeritud kasumiaruanne Konsolideeritud koondkasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Konsolideeritud vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest Lisa 2 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded Lisa 3 Varud Lisa 4 Materiaalne põhivara Lisa 5 Võlad tarnijatele ja muud kohustused Lisa 6 Omakapital Lisa 7 Kasum aktsia kohta Lisa 8. Müügitulu Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega Lisa 10 Tegevussegmendid

3 Tegevusaruanne Üldteave AS-i Silvano Fashion Group kohta AS Silvano Fashion Group (edaspidi Kontsern ) on valdusettevõte, mille omanduses on naistepesu disaini, tootmise, hulgimüügi, frantsiisimüügi ja jaekaubandusega seotud ettevõtted. Kontserni tulu tuleneb Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie, Laumelle ja Hidalgo tootemarkidega kaupade müügist hulgimüügi ja frantsiisimüügi kanalite kaudu ning jaemüügist Milavitsa ja Lauma Lingerie nimetuse all tegutsevates kontserni enda jaepoodides. Kontserni peamised müügiturud on Venemaa, Valgevene, Ukraina, muud SRÜ riigid ja Balti riigid. Kontserni emaettevõte on Eestis asuv AS Silvano Fashion Group (edaspidi emaettevõte ). AS-i Silvano Fashion Group juriidiline aadress on Tulika 15/17, Tallinn, Eesti. AS-i Silvano Fashion Group aktsiad on noteeritud Tallinna börsil ja Varssavi börsil aasta 31. detsembri seisuga oli Kontsernis töötajat ( : töötajat). Kontserni kuuluvad järgmised äriühingud: Asukohamaa Põhitegevusala Emaettevõte AS Silvano Fashion Group Eesti Valdusettevõte Osalus Osalus AS-i Silvano Fashion Group ettevõtted ZAO Silvano Fashion Venemaa Hulgi- ja 100% 100% jaekaubandus OOO Silvano Fashion Valgevene Hulgi- ja 100% 100% jaekaubandus TOV Silvano Fashion Ukraina Hulgikaubandus 100% 100% SIA Silvano Fashion Läti Jaekaubandus 100% 100% SP ZAO Milavitsa Valgevene Tootmine ja 84,96% 84,92% hulgikaubandus OAO Junona Valgevene Tootmine ja 58,33% 58,33% hulgikaubandus OOO Gimil Valgevene Tootmine ja 100% 100% hulgikaubandus AS Lauma Lingerie Läti Tootmine ja 100% 100% hulgikaubandus SARL Alisee Monaco Valdusettevõte 99% 99% ZAO Stolichnaja Torgovaja Kompanija Milavitsa Venemaa Valdusettevõte 100% 100% OOO Baltsped logistik Valgevene Logistika 50% 50% 3

4 Ärikeskkond ja tulemused Kontserni aasta 12 kuu müügitulu küündis tuhande euroni, mis on 0,2% vähem kui samal perioodil eelmisel aastal. Kontserni brutokasum aasta 12 kuul oli tuhat eurot, kasvades aasta 12 kuuga võrreldes 8,5%. Perioodi brutokasumi marginaal kasvas aastal 12 kuuga 51,2%-lt 55,6%-le võrreldes 2017.aasta sama perioodiga. Konsolideeritud ärikasum kasvas aasta 12 kuuga 27,2% tuhande euroni aastal oli sama perioodi konsolideeritud ärikasum tuhat eurot. Konsolideeritud EBITDA suurenes aasta 12 kuuga tuhande euroni, kasvades eelmise aasta samal perioodil 22,7% võrra ( aasta 12 kuud: tuhat eurot). Konsolideeritud puhaskasum aasta 12 kuuga moodustas tuhat eurot ning suurenes 1,2% võrreldes aasta sama perioodi puhaskasumiga summas tuhat eurot. Emaettevõtte aktsionäride puhaskasumi osa aasta 12 kuul vähenes 1,1% moodustades tuhat eurot. Venemaa Riikliku Statistikaameti (Rosstat) andmetel oli igakuine inflatsioonimäär Venemaal aasta detsembris 0,84%. See on 0,34 rohkem kui aasta novembris ja 0,42 võrra kõrgem kui aasta detsembris. Samal ajal, aasta inflatsioonimäär hetkeseisuga on 4,27% ja aastane (aastast aastasse) inflatsioonimäär on 4,27%. Prognoositakse, et majanduskasv aeglustub järgneval aastal. Käibemaksumäära tõus tõenäoliselt aeglustab eratarbimist ja piiratud nafta tootmine jätkab energiasektori majanduskasvu aeglustamist. FocusEconimic analüütikud prognoosivad, et SKP kasvab järgmisel aastal 1,5%, mis ei muutu eelmise kuu prognoosist aastal on oodata SKP kasvu 1,7% võrra. Kontserni müügitulu Venemaal oli tuhat eurot, kasvades aasta 12 kuuga võrreldes 7,0% aasta 12 kuu müügitulu kohalikus valuutas oli eelmise aasta sama perioodi müügitulust 19,4% võrra suurem. Kontserni Venemaa tütarettevõte avas aasta 12 kuu jooksul 5 uut poodi, kasvatades oma sealsete poodide koguarvu 41-ni. Kontsernil on kavas jätkata uute kaupluste avamisega edaspidigi. Lisaks müügitulu kasvule ning paremale kontrollile turu üle annab see võimaluse edasi arendada ka kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks meile kui ka meie frantsiisipartneritele. Valgevene Riikliku Statistikaameti (Belstat) andmetel oli aastal 2018 inflatsioonimäär 5,6%. Tööstustoodangu aasta keskmine kasv aeglustus detsembris ning jäi püsima 1,3 % juurde, vähenedes a novembri 3,1% kasvuga võrreldes aasta keskmine tööstustoodang kasvas aastas 5,7%, mis on alla aasta tööstustoodangu kasvust 6,1%. FocusEconomics analüütikud prognoosivad, et tööstustoodang kasvab 4,3% aastal, mis ei muutu eelmise kuu prognoosist. Aastaks 2020 analüütikud ootavad tööstustoodangu tõusu 3,8% võrra aasta 12 kuul oli kontserni müügitulu Valgevenes tuhat eurot, kahanedes aasta 12 kuuga võrreldes 12,5%. Müügitulu kohalikus valuutas oli eelmise aasta sama perioodi müügitulust 5,5% väiksem. Valgevenes keskendub kontsern jaekaubanduse kasumlikkuse tõstmisele ning sobiliku hinnatasemega pindade olemasolul ka oma poodide võrgustiku kasvatamisele. Vastavalt Ukraina Riikliku Statistikaameti andmetele inflatsiooimäär detsembris 2018 moodustas 0,80%. See on 0,60 vähem kui novembris 2018 ja 0,20 vähem kui detsembris Samal ajal on 2018-aastane inflatsioonimäär 9,78 % ja aasta jooksul inflatsioonimäär 9,78 %. Aasta keskmine kasv tööstuslikus toodangus aeglustus 1,0 %-ni detsembris, novembris 1,3 %-ni. Järjestikuseid andmeid vaadates langes tööstustoodangu tootmine detsembris 1,7% kuus, parandades samal ajal marginaalselt 2,1% võrra eelmise kuu langust. FocusEconomics analüütikud prognoosivad, et tööstuslik toodang kasvab 2,6%-ni 2019, mis on alla 0,2 protsendipunkti eelmise kuu prognoosist. Aasta 2020 puhul ootavad analüütikud tööstusliku tootmise kasvu 2,9 % võrra aasta 12 kuul kasvas kontserni müügitulu Ukrainas 468 tuhande euro võrra, mis on 18,5% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Müügitulu kohalikus valuutas oli eelmise aasta sama perioodi müügitulust 19,7% suurem. 4

5 Müügi struktuur Müük turgude lõikes Kolmel kontserni põhiturul Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas - müük kokku moodustas 90.1% kogumüügist. Mõõdetuna kohalikus valuutas müügi vähenemine oli Valgevenes 5,5%. Venemaal ja Ukrainas müük suurenes vastavalt 19,4% ja 19,7%, mõõdetuna kohalikus valuutas. 12 kuud kuud 2017 Muutus Muutus, % Venemaa, tuh. RUB ,4% Valgevene, tuh. BYN ,5% Ukraina, tuh. UAH ,7% Kontserni müügi tulemused turgude lõikes esitatuna eurodes on alljärgnevad: tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Muutus, EUR Muutus, % 12 kuud 2018 % käibest 12 kuud 2017 % käibest Venemaa ,0% 59,9% 55,9% Valgevene ,5% 25,4% 28,9% Ukraina ,5% 4,8% 4,1% Balti riigid ,1% 2,5% 2,7% Muud turud ,0% 7,4% 8,4% Kokku ,2% 100,0% 100,0% Suurim osa aasta 12 kuu müügist on seotud Venemaaga, s.t tuhat eurot, mis moodustas 59,9% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus tuhande euroni, mis moodustas 25,4% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Ukraina müügimahud suurenesid ja moodustasid tuhat eurot, moodustades 4,8% kogukäibest. Müük ärisegmentide lõikes Muutus, Muutus, 12 kuud kuud kuud kuud 2017 tuhandetes eurodes EUR % % käibest % käibest Hulgimüük ,4% 67,7% 67,3% Jaemüük ,3% 32,2% 32,5% Muud tegevusvaldkonnad ,3% 0,1% 0,2% Kokku ,2% 100,0% 100,0% aasta 12 kuu hulgimüügi tulu ulatus tuhande euroni, mis moodustas 67,7% Kontserni müügitulust (2017. aasta 12 kuud: 67,3%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene ja Ukraina. Kontserni jaemüügikäive vähenes 1,3% võrra ja ulatus tuhande euroni, mis moodustas 32,2% müügitulust. Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine Kontsern Frantsiis Kokku Venemaa Ukraina Valgevene Balti riigid Muud riigid Kokku aasta IV kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern ja tema frantsiisipartnerid 647 Milavitsa ja 46 Lauma Lingerie brändi poodi, s.h. 111 poodi opereeris kontsern ise. 5

6 Põhilised finantsnäitajad Kontserni aasta 12 kuu (võrrelduna aasta 12 kuuga) ja (võrrelduna ) põhilised finantsnäitajad on järgmised: tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Muutus Müügitulu ,2% EBITDA ,7% Aruandeperioodi puhaskasum ,2% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa ,1% Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,30 0,0% Äritegevuse rahavoog perioodil ,5% tuhandetes eurodes Muutus Varad kokku ,9% Käibevarad kokku ,3% Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa ,0% Raha ja raha ekvivalendid ,9% Rentaablusanalüüs, % 12 kuud kuud 2017 Muutus Brutokasum 55,6 51,2 8,6% EBITDA 31,0 25,2 23,0% Puhaskasum 18,5 18,3 1,1% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 17,4 17,5-0,6% Finantssuhtarvud, % Muutus ROA 22,9 19,9 15,1% ROE 34,7 27,1 28,0% Hinna/ kasumi suhe 7,7 9,5-18,9% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,4 4,7-48,9% Likviidsuskordaja 1,2 2,7-55,6% Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: EBITDA = perioodi puhaskasum + põhivara kulum + finantstulud ja -kulud kokku + tulumaks + kasum rahaliste vahendite netopositsioonist Brutorentaablus = brutokasum / müügitulu EBITDA marginaal = EBITDA / müügitulu Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu Puhasrentaablus, emaettevõtte omanike osa = puhaskasum, emaettevõtte omanike osa / müügitulu ROA (varade tootlus) = viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa / keskmine koguvara ROE (omakapitali tootlus) = viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa / keskmine omakapital, ettevõtte omanike osa EPS (kasum aktsia kohta) = puhaskasum, ettevõtte omanike osa / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv Hinna / kasumi suhe = aktsiahind aruandeperioodi lõpus / kasum aktsia kohta, arvutuste alus viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused Likviidsuskordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused 6

7 Majandustulemused Kontserni aasta 12 kuu käive moodustas tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,2%. Jaemüügi käive vähenes 1,3% võrra, mõõdetuna eurodes aasta 12 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 55,6%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 51,2% aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus tuhande euroni võrreldes aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas tuhat eurot aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 28,5% võrreldes 22,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas aasta 12 kuuga tuhat eurot, mis tähendab 31,0% rentaablust ( tuhat eurot ja 25,2% eelmise aasta samal perioodil). Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas aasta 12 kuuga tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga tuhat eurot aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 17,4% võrreldes 17,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Finantsseisund Seisuga 31. detsember 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht tuhande euroni, kahanedes 13,9% võrreldes 31. detsembriga Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 932 tuhande euro võrra ja moodustasid aasta 31. detsembri seisuga tuhat eurot. Varude saldo vähenes 115 tuhande euro võrra ning aasta 31. detsembri seisuga moodustas tuhat eurot. Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes tuhande euro võrra, ulatudes aasta 31. detsembri seisuga tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2018.aasta 12 kuuga tuhande euro võrra. Investeeringud Kontserni aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 497 tuhat eurot, tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides. Personal aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades seisuga oli töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis. Kontserni aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli tuhat eurot ( tuhat eurot 2017.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 800 tuhat eurot. Juhtimisorganite otsused aasta 12 kuu jooksul 12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev , makse teostatud ). AS Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 28. juunil aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande. Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev , makse teostatud ). Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS 2018 ja 2019 majandusaastaks. Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates a kuni a. Üldkoosolek otsustas muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses: Seltsi miinimumaktsiakapital on (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot ning muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses: Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. Üldkoosolek otsustas vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali, vähendades aktsiate nimiväärtust 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev , mis makstakse välja pärast aktsiakapitali vähendamise registreerimist) ja muuta Seltsi põhikirja. 29. oktoobril 2018 registreeris Tartu Maakohus aktsiakapitali 7

8 vähendamise tuhande euroni vastavalt aktsionäride korralisel üldokoosolekul vastuvõetud otsusele. Väljamakse teostati AS-i Silvano Fashion Group aktsiad Seisuga 31. detsember 2018 moodustas AS-i Silvano Fashion Group registreeritud aktsiakapital tuhat eurot, mis jagunes aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse Eesti Väärtpaberikeskuses. Ettevõte on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas (alates ) ja Varssavi börsil (alates ). Seisuga 31. detsember 2018 oli AS-il Silvano Fashion Group aktsionäri (seisuga :1 719 aktsionäri). AS-i Silvano Fashion Group aktsionärid, kelle osalus ületas 5%, seisuga : Nimi Aktsiate arv Osalus aktsiakapitalis Suuraktsionärid ,62% CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG S.A. CLIENTS ,03% SEB PANK AS CLIENTS ,22% UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ,94% KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOŠCIOWYCH S.A ,43% Väikeaktsionärid ,38% Aktsiate arv kokku ,00% AS-i Silvano Fashion Group aktsionärid, kelle osalus ületas 5%, seisuga : Nimi Aktsiate arv Osalus aktsiakapitalis Suuraktsionärid ,93% CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG S.A. CLIENTS ,01% SEB PANK AS CLIENTS ,22% UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ,70% KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOŠCIOWYCH S.A ,00% Väikeaktsionärid ,07% Aktsiate arv kokku ,00% Aktsia hind ja kauplemisstatistika Tallinna börsil aasta 12 kuu jooksul (eurodes) aasta 12 kuu jooksul oli AS-i Silvano Fashion Group aktsia kõrgeim hind Tallinna börsil 3,18 eurot ja madalaim hind 2,27 eurot SFG1T aktsia hind Kogus 8

9 115.00% % % % 95.00% 90.00% 85.00% 80.00% SFG1T aktsia hind OMXBBGI Aktsia hind Varssavi börsil aasta 12 kuu jooksul (Poola zlottides) aasta 12 kuu jooksul oli AS-i Silvano Fashion Group aktsia kõrgeim hind Varssavi börsil 13,90 zlotti ja madalaim hind 10,00 zlotti Kogus SFG aktsia hind (WSE) 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SFG aktsia hind (WSE) WIG 20 9

10 Juhatuse deklaratsioon AS-i Silvano Fashion Group juhatus on üle vaadanud ja kinnitanud aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahefinantsaruande (edaspidi vahearuanne ). Juhatus kinnitab, et juhatuse parima teadmise kohaselt annab vahearuanne õige ja õiglase ülevaate kontserni finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ja standardiga IAS 34 Vahefinantsaruandlus. Lisaks kinnitab juhatuse liige, et juhatuse hinnangul annab vahearuanne õiglase ülevaate aruandlusperioodi jooksul toimunud olulistest muutustest kontserni tegevuses ja nende mõjust ning kirjeldab olulisi riske ja ebaselgusi, mis võivad avaldada kontsernile mõju järgmistel aruandeperioodidel. Vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel audiitorite poolt ülevaadatud. Jarek Särgava Juhatuse liige 22. veebruar

11 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne tuhandetes eurodes Lisad VARAD Käibevara Raha ja pangakontod Väljaantud laenud 8 2 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded Varud Käibevara kokku Põhivara Pikaajalised nõuded Investeeringud sidusettevõtetesse Müügiootel finantsvara Edasilükkunud tulumaksuvara Immateriaalne põhivara Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 10 Pikaajalised eraldised Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Ümberhindluse reserv Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa Mittekontrolliv osalus omakapitalis Omakapital kokku OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU

12 Konsolideeritud kasumiaruanne IV kvartal 2018 IV kvartal kuud kuud 2017 tuhandetes eurodes Lisad Müügitulu Müüdud toodangu kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest Muud finantstulud/(kulud) Finantstulud ja -kulud kokku Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest Kasum enne tulumaksu Tulumaks Aruandeperioodi kasum Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa Mittekontrolliva osaluse osa Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,03 0,04 0,30 0,30 Konsolideeritud koondkasumiaruanne tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal 2018 IV kvartal kuud kuud 2017 Aruandeperioodi kasum Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa Mittekontrolliva osaluse osa Perioodi koondkasum/-kahjum kokku Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa Mittekontrolliva osaluse osa

13 Konsolideeritud rahavoogude aruanne tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Rahavood äritegevusest Perioodi kasum Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 16 7 Finantstulud ja -kulud kokku Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 5-19 Pikaajaliste hüvitiste eraldis 9 52 Tulumaksu kulu Varude muutus Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Saadud intressid Saadud dividendid 3 1 Materiaalse põhivara müük Antud laenude tagasimaksed 0-17 Materiaalse põhivara soetus Immateriaalse põhivara soetus Osaluste omandamine tütaräriühingutes -8 0 Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Väljamakstud dividendid Omaaktsiate tagasiostud Kokku rahavood finantseerimistegevusest Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi muutuste mõju rahale Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

14 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne tuhandetes eurodes Aktsiakapital Ülekurss Omaaktsiad Kohustuslik reservkapital Ümberhindluse reserv Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Saldo seisuga Perioodi kasum Perioodi muu koondkasum/-kahjum Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku Otse omakapitalis kajastatud tehingud omanikega Väljakuulutatud dividendid Omaaktsiate tühistamine Omaaktsiate tagasiost Otse omakapitalis kajastatud tehingud omanikega kokku Saldo seisuga Saldo seisuga Perioodi kasum Perioodi muu koondkasum/-kahjum Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku Otse omakapitalis kajastatud tehingud omanikega Väljakuulutatud dividendid Aktsiakapitali vähendamine Otse omakapitalis kajastatud tehingud omanikega kokku Saldo seisuga

15 Konsolideeritud vahearuande lisad Lisa 1 Kokkuvõte olulistest arvestuspõhimõtetest AS Silvano Fashion Group on äriühing, mis on registreeritud Eestis. Käesolev kontserni vahearuanne on koostatud 31. detsembril 2018 lõppenud aruandeperioodi kohta ning hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid. Vahearuande koostamisel rakendatud peamisi arvestuspõhimõtteid on kirjeldatud alljärgnevalt. Nimetatud arvestuspõhimõtteid on järjepidevalt kasutatud kõigi aruandes toodud perioodide puhul, kui ei ole öeldud teisiti. Vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel välisaudiitorite poolt üle vaadatud. Koostamise alused Käesolev AS-i Silvano Fashion Group vahearuanne 31.detsembril 2018 lõppenud IV kvartali ja 12 kuu kohta on koostatud vastavalt Euroopa Liidu poolt vastu võetud rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 Vahearuandlus nõuetele. Vahearuannet tuleks lugeda koos a. konsolideeritud majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS International Financial Reporting Standards). Vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes (EUR). Hooajalised või tsüklilised tegurid kontserni majandustulemusi oluliselt ei mõjuta. Siiski on müügitulu puhkuste perioodil ja SRÜ riikide pühade ajal tavaliselt suurem kui teistel perioodidel. Uued standardid ja tõlgendused Lisaks a. konsolideeritud majandusaasta aruandes avalikustatud informatsioonile puuduvad IFRS-i või IFRICi tõlgendused, mis on kohustuslikud 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes ja millel oleks olnud eeldatav oluline mõju kontsernile. Lisa 2 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded tuhandetes eurodes Nõuded kolmandate osapoolte vastu Nõuded seotud osapoolte vastu 25 0 Nõuete väärtuse langus Maksude ettemaksed Muud nõuded Kokku Ostjatelt laekumata arvete ja muude nõuete õiglane väärtus ei erine oluliselt nende raamatupidamisväärtusest, mis põhineb hinnangulistel diskonteeritud rahavoogudel. Kõigi pikaajaliste nõuete realiseerumise tähtaeg on hiljem kui üks aasta alates bilansipäevast. Lisa 3 Varud tuhandetes eurodes Tooraine ja materjal Lõpetamata toodang Valmistoodang Muud varud Kokku

16 Lisa 4 Materiaalne põhivara tuhandetes eurodes Maa ja ehitised Masinad ja seadmed Lõpetamata ehitised Muu inventar Kokku Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Muutused a. 12 kuu jooksul Soetused ja parendused Võõrandamised Ümberkontserneerimised Amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Jääkmaksumus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Muutused a. 12 kuu jooksul Soetused ja parendused Võõrandamised Ümberkontserneerimised Amortisatsioonikulu Realiseerimata kursivahed Jääkmaksumus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Seisuga ei olnud kontsernil olulisi siduvaid kohustusi materiaalse põhivara ostmiseks. 16

17 Lisa 5 Võlad tarnijatele ja muud kohustused tuhandetes eurodes Võlad tarnijatele Viitvõlad Eraldised Muud kohustused Kokku Võlgnevuste tarnijate ees ja muude kohustuste õiglased väärtused ei erine olulisel määral nende raamatupidamislikust väärtusest. Lisa 6 Omakapital Aktsiad Seisuga 31. detsember 2018 moodustas AS-i Silvano Fashion Group registreeritud aktsiakapital tuhat eurot, mis jaguneb aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta (seisuga vastavalt tuhat eurot, aktsiat ja 0,30 eurot aktsia kohta). Kõik AS-i Silvano Fashion Group aktsiad on lihtaktsiad ja kõik on nimelised. Iga lihtaktsia annab omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Nimeliste aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse Eesti Väärtpaberikeskuses. Kõigi aktsiate eest on tasutud. Seisuga oli AS-il Silvano Fashion Group aktsionäri (seisuga : aktsionäri). Lisa 7 Kasum aktsia kohta aasta 12 kuu (2017. aasta 12 kuu) tavakasumi leidmiseks aktsia kohta võetakse arvutuste aluseks omanike osa kasumist ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv. tuhandetes aktsiates 12 kuud kuud 2017 Lihtaktsiate arv perioodi algul Ettevõttele kuuluvate oma aktsiate mõju perioodi algul Lihtaktsiate arv perioodi lõpus Ettevõttele kuuluvate oma aktsiate mõju perioodi lõpus 0 0 Perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Perioodi kasum, emaettevõtte omanike osa Tava kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,30 Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,30 Lahustatud kasum aktsia kohta ei erine tava kasumist aktsia kohta, kuna kontsernil puuduvad finantsinstrumendid, mis võimaldavad lahustada kasumit aktsia kohta. Lisa 8 Müügitulu tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Hulgimüügitulu Jaemüügitulu Allhanked ja teenused Muu käive 11 0 Kokku

18 Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega Järgmisi osapooli loetakse seotud osapoolteks; a) Aktsionärid, kellel on otseselt või kaudselt hääleõigus emaettevõttes või selle tütarettevõtetes, mis annab neile olulise mõju emaettevõtte või selle tütarettevõtete üle, ja nende kontrolli alla olevad ettevõtted. b) Sidusettevõtted ettevõtted, mille üle emaettevõttel või selle tütarettevõtetel on oluline mõju; c) Emaettevõtte ja selle tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed ja nende lähedased pereliikmed ja ettevõtted, mis on nende kontrolli või olulise mõju all. Kontserni omanikeks on juriidilised ja füüsilised isikud ning ükski aktsionär ei oma ainuisikuliselt kontrolli kontserni tegevuse üle. Juhtkonna hinnangul ei erinenud tehingutes seotud osapooltega rakendatud hinnad oluliselt turuhindadest. Kaupade ja teenuste müük tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Sidusettevõtted Kokku Saldod seotud osapooltega tuhandetes eurodes Nõuded sidusettevõtete vastu 25 0 Kokku 25 0 Kontserni juhtkonna võtmeisikute hüvitised (sh. tütarettevõtete juhtkond) tuhandetes eurodes 12 kuud kuud 2017 Tasud ja hüvitised Kokku Lisa 10 Tegevussegmendid Kontserni segmentide kindlaksmääramisel lähtutakse perioodilistest aruannetest, mida emaettevõtte juhatus ja nõukogu jooksvalt jälgivad ja analüüsivad. Nõukogu ja juhatus analüüsivad äritegevust põhiliselt tegevuse aspektidest, jälgides eraldi hulgimüügi ja jaemüügi valdkonna tegevusi. - Hulgimüügi segmenti kuulub naiste pesu ostmine, tootmine ja turustamine kontserniväliste hulgimüügiklientide kaudu ja jaemüügisegmendile. Kontserni tootmisrajatised asuvad Lätis ja Valgevenes. - Jaemüügi segment müüb naiste pesu kontserni jaemüügivõrgu kaudu Lätis, Valgevenes ja Venemaal. Hulgimüügi ja jaemüügi segmendid on omavahel tugevalt seotud. Mõlema avalikustatava segmendi arvestuspõhimõtted on samad. Juhtkonna hinnangul on segmentide vahelised tehingud tehtud sõltumatute osapoolte vahel. Tegevustulemuste mõõtmisel on aluseks võetud segmendi müügitulu, segmendi kasum enne intresse, makse ja amortisatsiooni (EBITDA) ja segmendi puhaskasum. EBITDA on kasum enne kulumit, finantstulusid ja kulusid ning kasumit (kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist. Need mõõdikud on toodud sisearuannetes, mida vaatavad läbi juhatus ja nõukogu. Tegevustulemusi mõõdetakse segmendi EBITDA abil, kuna juhtkond leiab, et selline informatsioon on kõige asjakohasem konkreetse segmendi tulemuste hindamisel võrreldes teiste samas tööstusharus tegutsevate majandusüksustega. Intressitulud ja -kulud ei ole tegevussegmentide põhitegevusalaks ning neid eraldi ei esitata ega kasutata juhatuse poolt kriteeriumina segmentide tegevustulemuste hindamisel. Seetõttu on intressitulud ja kulud kajastatud netosummas. Jaotamata tulud sisaldavad tulu teenuste osutamisest, komisjonitasudest ja renditulu. Jaotamata varad sisaldavad raha ja pangakontosid, mida ei kasutata ühtegi segmendi igapäevases tegevuses. 18

19 Tegevussegmendid 12 kuud 2018.a. seisuga tuhandetes eurodes Segmendid kokku Jaotamata Kokku Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Müügitulu segmentidevahelistest tehingutest EBITDA Põhivara kulum Ärikasum, EBIT Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest Finantstulud ja -kulud kokku Tulumaks Puhaskasum Investeeringud sidusettevõtetesse Muud tegevussegmendi varad Avalikustatava segmendi kohustused Investeeringud põhivarasse Töötajate arv perioodi lõpus Tegevussegmendid 12 kuud a. seisuga tuhandetes eurodes Segmendid kokku Naistepesu jaemüük Naistepesu hulgimüük Elimineerimised Naistepesu jaemüük Naistepesu hulgimüük Elimineerimised Jaotamata Kokku Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Müügitulu segmentidevahelistest tehingutest EBITDA Põhivara kulum Ärikasum, EBIT Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest Finantstulud ja -kulud kokku Tulumaks Puhaskasum Investeeringud sidusettevõtetesse Muud tegevussegmendi varad Avalikustatava segmendi kohustused Investeeringud põhivarasse Töötajate arv perioodi lõpus

20 Müügitulu ja põhivara jaotus geograafiliste piirkondade lõikes Allolevas tabelis olevate müügitulude arvestamisel lähtutakse klientide geograafilisest paiknemisest, segmendi varade puhul lähtutakse varade geograafilisest paiknemisest. tuhandetes eurodes Müügitulu 12 kuud 2018 Müügitulu 12 kuud 2017 Põhivara Põhivara Venemaa Valgevene Ukraina Balti riigid Muud riigid Kokku

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 12. aprill 2019 KOOSOLEKU PÄEVAKORD Juhatuse esimehe Meelis Milderi pöördumine 2018. aasta ülevaade ja tulemused Juhatuse liikme Mae Hanseni pöördumine 2019-2020 tegevusplaan

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017

AS TALLINNA VESI aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 1. poolaasta konsolideeritud vahearuanne 28. juuli 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2017 Aadress Juhatuse

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017

AS TALLINNA VESI aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 AS TALLINNA VESI 2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. oktoober 2017 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2017 Aruandlusperioodi lõpp 30. september 2017 Aadress

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem