Vahear IIIkv_2014

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vahear IIIkv_2014"

Väljavõte

1 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük; kinnisvaraalane tegevus; äri- ja juhtimisalane nõustamine; valdusfirmade tegevus Äriregistri number: Aadress: Paldiski mnt.31, Keila Telefon: Faks: Elektronpost: Interneti kodulehekülg: Tegevjuht: Audiitor: he@he.ee Andres Allikmäe KPMG Baltics Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2014 Aruandeperioodi lõpp: 30. September 2014 Konsolideerimisgrupi vahearuanne koosneb 26 leheküljest

2 SISUKORD JUHATUSE TEGEVUSARUANNE... 3 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 2 Põhivara liikumine Lisa 3 Võlakohustused Lisa 4 Segmendiaruanne Lisa 5 Finantstulud ja -kulud Lisa 6 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Lisa 7 Tütarettevõtte tegevuse peatamine Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega Lisa 10 Äriühendused Lisa 11 Osaluse müük sidusettevõttes Juhatuse kinnitus aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandele

3 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE Kontserni struktuur ja muudatused selles aasta III kvartali ja 9 kuu vahearuandes on ridarealt konsolideeritud ASi Harju Elekter (konsolideeriva üksuse) ja tema tütarettevõtete Elektrotehnika, Teletehnika, Harju Elekter AB (kuni ), Satmatic OY, Finnkumu Oy ja UAB Rifas finantsaruanded ning kuni seisuga laiendatud kapitaliosaluse meetodil sidusettevõte AS Draka Keila Cables. omab seisuga olulisi osalusi järgmistes äriühingutes: Ettevõte Asukohamaa Elektrotehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Teletehnika tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Satmatic OY tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% 100,0% Finnkumu OY Satmatic Oy tütarettevõte Soome 100,0% 0,0% 0,0% Harju Elekter AB tütarettevõte Rootsi 90,0% 90,0% 90,0% Rifas UAB tütarettevõte Leedu 62,7% 62,7% 62,7% AS Draka Keila Cables sidusettevõte Eesti 0,0% 34,0% 34,0% SIA Energokomplekss portfelliinvesteering Läti 14,0% 14,0% 14,0% PKC Group Oyj portfelliinvesteering Soome 4,6% 5,4% 6,3% Satmatic Oy ostis 17. juunil 2014 Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõik aktsiad. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab alates käesoleva aasta 1. juulist Finnkumu Oy raamatupidamise aruandeid. Juulis 2014 müüs Kontsern oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables tuumikinvestorile Prysmian Groupile (vt lisa 11). PKC Group Oyj aktsiad on finantsseisundi aruandes hinnatud turuhinnas, mille muutusel võib olla oluline mõju ASi Harju Elekter varade ja omakapitali maksumusele. Majanduskeskkond Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) alandas oktoobri alguses peaaegu kõikide suuremate majanduste kasvuprognoosi ning reitinguagentuur S&P jättis Soome riigi ilma tippreitingust. Saksamaa ekspordi kahanemine suve lõpukuudel andis veelgi alust kartusele, et eurotsoon võib taas sattuda majanduslangusesse. Ka Hiina majanduskasv aeglustus ning läbi on saamas teistegi arenevate turgude kiire kasv. Ainus erand globaalses majanduses on USA, mille majandusprognoosi IMF tõstis. Nafta hind on langenud viimase nelja kuuga 20% viimase nelja aasta madalaimale tasemele ning nii tööstustoodang, tööstuse tellimused kui ka eksport olid augustis suurimas languses aastast alates. Olukord pole roosiline ka meie lähiturgudel. Soome majandus on vaevelnud oma probleemide käes juba mitu aastat. Optimistlikud prognoosid ennustavad küll majanduskasvu taastumist, kuid see saab majandusanalüütikute sõnul olema pigem tagasihoidlik. Rootsi majanduskasv on olnud seevastu oluliselt kiirem kui Soomel ja seal oodatakse selle jätkumist. Läti-Leedu puhul võib täheldada kriisist üle saamist, kuid ka siin võib märgata tagasilööke. Venemaa majandus on seoses Ukraina konflikti ja sellest tulenevate sanktsioonide tõttu kokku tõmbunud ning Venemaa puhul mingit majanduskasvu analüütikute sõnul lähiaastatel ette näha ei ole. 3

4 Eesti majanduselus oli III kvartalis tunda esimesi tõsisemaid Vene-Ukraina kriisi mõjusid, seda ennekõike transporditeenustes, toiduainetööstuses ja teistes ekspordisektorites. Kaubavood Venemaale vähenesid kuni 25%, oluliselt oli langenud ka naftatoodete transiit. Kättesaadavad majandusprognoosid ei soosi erakordselt madalatele intressimääradele vaatamata tuleviku kasvule suunatud investeerimisotsuste tegemist. Vaatamata suurtele muutustele makromajanduses on Eesti turul märgata jaetarbimise kasvu, mida toetavad madal inflatsioon ja tugev palgasurve. Käesoleva aasta Eesti majanduskasv tuginebki peamiselt kodumajapidamiste tarbimisel. Sündmused Septembris toimus konkurss Allika Tööstusparki rajatava uue 3100 m2 suuruse tootmishoone ehitaja leidmiseks, mis päädis ASi Harju Elekter ja Merko Ehitus Eesti ASi vahelise lepingu allkirjastamisega 10. oktoobril. Ehitustööd algasid oktoobris. Hoone valmimistähtaeg on juuni 2015 ning hoone rentimiseks on sõlmitud ka eelkokkulepe. II kvartalis toimusid läbirääkimised ASi Harju Elekter vähemusosaluse müügiks sidusettevõttes, mis päädisid lepingu allkirjastamisega , vastavalt millele müüs oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables tuumikinvestorile Prysmian Groupile. Müügitehingu hinnaks kujunes 6,2 miljonit eurot ning osaluse müük oli Kontserni strateegiline otsus. Tihe koostöö ASi Harju Elekter ja ASi Draka Keila Cables madalpinge jt kaablitoodete hangete osas jätkub, nagu ka pikaajalised rendilepingud tootmispindadele. ASi Harju Elekter Soome tütarettevõte Satmatic Oy allkirjastas lepingu Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõigi aktsiate ostuks. Tehingujärgselt jätkab Finnkumu Oy oma nime ja kaubamärgi all Satmatic Oy 100%lise tütarettevõttena. Finnkumu Oy ostuga suurendab Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt tootesortimenti. Krediidiinfo omistas ASile Harju Elekter krediidireitingu AAA (parim) ja tütarettevõttele AS Harju Elekter Elektrotehnika AA (väga hea). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ning on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Alla 10% Eesti ettevõtetest omab krediidireitingut AAA või AA peatati määramata ajaks Harju Elekter AB tegevus. Vastavalt Kontserni arengustrateegiale on Skandinaaviamaad ja Rootsi jätkuvalt olulised sihtturud, kuid antud sammu tingis aastatel kasutatud ärimudeli ebaefektiivsus ja kulukus. Vastutus Kontserni Rootsi-suunalise äritegevuse ja sealsete klientide eest läks ASi Harju Elekter Elektrotehnika müügi- ja arendusmeeskonnale ning partneragentidele Rootsis. Kontserni Eesti ja Soome tütarettevõtetes jätkusid Lean 5S/6S tootlikkuse suurendamise põhimõtete juurutamine ja tegevused ettevõtte kasumlikkuse ja kliendirahulolu suurendamiseks läbi kuluefektiivse ressursside kasutamise. Kontserni tütarettevõtted osalesid aktiivselt erialamessidel: Satmatic Oy osales veebruaris Jyväskyläs toimuval rahvusvahelisel elektrialamessil Sähkö Tele Valo AV ning septembris allhankemessil Tamperes. Elektrotehnika osales septembris traditsioonilisel SLO sügismessil ning ASi Harju Elekter Kaubandusgrupp tutvustas aprillis oma tootevalikut rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab. 4

5 Tegevustulemused Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab alates 1. juulist käesoleva aasta juunis ostetud 100%lise tütarettevõtte Finnkumu Oy (lisa 10) kolmanda kvartali raamatupidamise aruandeid, mis mõjutas nii aruandekvartali kui ka üheksa kuu konsolideeritud majandustulemusi. TÄHTSAMAD NÄITAJAD jaanuar - september aasta Müügitulu (tuhat eurot) Brutokasum (tuhat eurot) Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) Müügitulu muutus (%) 1,2-10,5 19,8-8,5 Brutokasumi muutus (%) 8,4-5,5 18,1-2,3 Ärikasumi enne kulumit muutus (%) 16,7-9,4 14,7-4,9 Ärikasumi muutus (%) 27,1-16,0 20,9-11,5 Perioodi puhaskasumi muutus (%) 95,3 42,1 47,6 43,6 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (%) 95,7 45,2 51,2 46,8 Turustuskulude määr müügitulust (%) 5,4 5,3 5,3 5,4 Üldhalduskulude määr müügitulust (%) 7,9 8,0 6,9 8,4 Tööjõukulude määr müügitulust (%) 24,2 23,4 22,1 23,5 Brutokasumi marginaal (bruto kasum/müügitulu) (%) 18,8 17,6 16,6 17,5 EBITDA marginaal (EBITDA/müügitulu) (%) 8,5 7,3 7,3 6,8 Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu) (%) 5,3 4,2 4,5 3,6 Käibe puhasrentaablus (puhaskasum /müügitulu) (%) 26,1 13,5 8,5 10,7 Omakapitali tootlus (puhaskasum/keskmine omakapital) (%) 15,6 8,6 7,6 9,1 Äritegevuse sesoonsus (milj EUR) 5

6 MÜÜGITULUD Müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 35,8% 15,7 miljoni euroni, millest 18% andis Finnkumu Oy. Võrreldav müügimahtude juurdekasv kolmandas kvartalis oli 10,9%. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36,4 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,2%. Müügitulu tegevussegmentide lõikes: Segment 3kv kv kv k k k 2012 Aasta 2013 Tootmine Kinnisvara Muu KOKKU Müügitulust 90% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 10% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügiga ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 92,7% Tootmise müügimahust ja 83,7% konsolideeritud müügitulust. Müügitulu dünaamika toodete ja teenuste lõikes: Tooted ja teenused 3kv kv kv kv kv 2014 Aastane muutus Elektriseadmed ,6% Lehtmetalltooted ja teenused ,5% Telekommunikatsiooni tooted ,4% Elektrikaupade vahendusmüük ,5% Renditulu ,9% Muud teenused ,7% KOKKU ,8% Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes: Turud +/- kv/kv +/- 9k/9k 3kv kv k k 2013 Osakaal 2014 Osakaal 2013 Eesti -24,7% -22,0% ,0% 38,9% Soome 91,6% 24,3% ,9% 46,3% Leedu 49,9% -63,2% ,1% 5,7% Rootsi 271,6% 210,2% ,0% 1,7% Muud EL maad 57,1% 128,0% ,5% 1,1% Muud -57,5% -43,7% ,5% 6,3% Kokku 35,8% 1,2% ,0% 100,0% Investeeringute vähenemine Eesti energiajaotussektorisse tõi käesoleval aastal kaasa keskpinge jaotusseadmete ja alajaamade müügimahtude vähenemise. Võrreldav periood seevastu oli keskpingeseadmete osas erakordselt edukas. Eesti turul on päringute arv nendele seadmetele vähenenud. Kuna langenud on ka keskpingeseadmetele esitatavad nõuded, siis kvalifitseeruvad hangetele ka madalamalt hinnatud, kuid konkurentsivõimelisemate hindadega brändid Euroopast. Kokkuvõttes on müügitellimuste maht keskpingeseadmetele aruandeperioodil suurenenud ning ületab tänaseks aasta taseme 11%ga. 6

7 Käesoleva aasta 9 kuuga müüdi alajaamu Eesti turule 221 võrra vähem, kuid Soome turule 115 tükki rohkem kui võrreldaval perioodil. Kokku müüdi 515 (2013 9k: 636) alajaama. Ka sisaldus võrreldavas perioodis 0,9 miljoni euro suurune ühekordne tellimus Eesti turule. Müük Eesti turule kahanes aruandekvartalis veerandi võrra ja 9 kuuga 22% ning Eesti turu osakaal 9 kuu konsolideeritud müügitulus moodustas 30%, võrreldaval perioodil oli see 39%. Seega müüdi 70% Kontserni toodetest ja teenustest väljapoole Eestit. Välisturgude osakaalu kasvatamine on olnud ja on ka pikemas perspektiivis Kontserni juhtkonna üks strateegilisi eesmärke. Soome ekspordisektor on jätkuvalt madalseisus ning taas tuleb tunnistada tehnoloogiasektori müügimahtude 10%list langust võrreldes aastaga. Selle sektori tellimuste mahud Kontserni Soome tütarettevõttele on olnud 8% väiksemad kui aastal. Samas teenis Kontsern sellest sektorist 9 kuuga müügitulu 15,6 miljonit eurot, mis on 13% enam kui võrreldaval perioodil. Müük Soome turule kasvas aruandekvartalis pea kahekordseks ja üheksa kuuga ligi neljandiku võrra. Soome turule müüdi üheksa kuuga 57% (2013 9k: 46%) Kontserni toodetest ja teenustest. Soome turu kasvule avaldas positiivset mõju juunis soetatud komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy müügitulu lisandumine kolmandas kvartalis, mis andis kvartaalseks juurdekasvuks Soome turul 53% ja 9 kuuga 17%. Olulise panuse Soome turul toimuvale on andnud ka Kontserni Eesti ja Leedu ettevõtted. Eesti segmendi ettevõtete müük Soome kasvas 9 kuuga 42% 8,6 miljoni euroni, millest 5,3 miljonit eurot moodustas kontsernisisene käive. Eesti segmendi ettevõtted müüsid Soome ettevõttele aruandeperioodil 79% enam tooteid kui võrreldaval perioodil. Leedu segmendi müük Soome kasvas 9 kuuga 1,6 (2013 9k: 0,1) miljoni euroni, millest segmentidevaheline käive moodustas vaid 5,8%. Eesti ja Leedu segmentide kontsernivälistelt klientidelt Soomes teenitud müügitulu moodustas 23,3% käesoleva aasta 9 kuu Soome turul teenitud müügitulust. Olulise osa Leedu segmendi müügitulust moodustab elektriseadmete müük, mis on 9 kuuga vähenenud 8% ning seda peamiselt projektidest saadava müügitulu vähenemisest 1,2 miljoni euro võrra. Käesoleva aasta 9 kuuga on müük Leedu turule vähenenud 63%, kuid viimases kvartalis ületas müügimaht eelmise perioodi näitaja poole võrra. Kui aastal moodustas Leedu turg 51% segmendi müügitulust, siis käesoleval aastal on see langenud 19%ni. Samas on Leedu segmendi ettevõtted kasvatanud müügimahtusid välisturgudele 43%, sealhulgas kasvasid Soome suunalised tarned 144 tuhandelt eurolt aastal tuhande euroni, millest kontsernisisene käive moodustas 92 tuhat eurot. Kvartaalne müügitulude dünaamika turgude lõikes tuh EUR 7

8 Kontsern peatas I kvartalis Rootsi tütarettevõtte majandustegevuse. Alates aprillist 2014 vastutab Kontserni Rootsi-suunalise tegevuse eest Elektrotehnika, kes on suutnud müüa Rootsi turule 9 kuuga 1,8 miljoni euro väärtuses Kontserni tooteid, sh kasvatada kolmandas kvartalis müügitulu enam kui poole miljoni euro võrra. 0,4 miljoni euro suurune tarne Slovakkiasse kasvatas müügimahtu muudesse Euroopa Liidu maadesse. Kasvanud on ka Läti, Taani, Poola ja Portugali suunalised tarned. Kokkuvõttes on müügimaht muudesse Euroopa Liidu maadesse kasvanud. poole miljoni euro võrra; sama palju on aga seoses pineva poliitilise olukorraga Ukrainas kahanenud Ida- Euroopa suunalised tarned. ÄRITEGEVUSE KULUD JA KASUMID 1. juuli 30. september 1. jaanuar 30. +/- +/- september Aasta kv/kv 9k/9k Müüdud toodete ja teenuste kulud 34,0% -0,3% Turustuskulud 16,0% 4,5% Üldhalduskulud 5,8% -1,1% Kulud kokku 30,6% -0,1% sh põhivara kulum 1,8% 2,4% TJK kokku 18,4% 4,7% sh palgakulu 18,9% 4,6% Müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid aruandekvartalis 34% ja 9 kuuga kahanesid 0,3%, jäädes müügitulu kasvutempole aruandekvartalis alla 1,8 ja 9 kuuga 1,5 protsendipunkti võrra. Tulenevalt eelnevast kujunes kolmanda kvartali konsolideeritud brutokasumiks 3,2 (2013 III kv: 2,3) miljonit eurot ja 9 kuu konsolideeritud brutokasumiks 6,9 (2013 9k: 6,3) miljonit eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaal oli 20,7%, mis oli 1,1 protsendipunkti võrra parem võrreldava perioodi näitajast. Üheksa kuuga paranes marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 1,2 protsendipunkti võrra ja oli 18,8%. Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 14 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. Kontserni ettevõtetesse on rekruteeritud uusi töötajaid ning kolmandas kvartalis kasutatakse tavapäraselt ka ajutist täiendavat tööjõuressurssi. Võrreldes aasta algusega on Kontserni töötajate arv kasvanud 22 inimese võrra, kellest kolmandas kvartalis lisandus 18 inimest seoses Finnkumu Oy soetamisega aasta II poolaastal korrigeeriti Kontsernis töötajate palkasid, mis tõi kaasa püsikulude tõusu võrreldava perioodi suhtes. Samas on Kontsernis operatiivselt reageeritud müügitellimuste vähenemisele ja rakendatud kokkuhoiu meetmeid. Üheksa kuuga kasvasid tööjõukulud 4,7% 8,8 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas müügitulust 24,2% (2013 9k: 23,4%). Kontserni 9 kuu turustuskulud olid 2,0 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,5%. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,4% (2013 9k: 5,3%). Üldhalduskulud kahanesid 9 kuuga 1,1% ja olid 2,9 miljonit eurot. Üldhalduskulude määr müügitulust langes 0,1 protsendipunkti võrra 7,9%ni. Teises kvartalis struktureeriti Soome ettevõttes osa töötajaid üldhaldusest müügipersonali. Kolmandas kvartalis kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid summas 81 tuhat eurot. Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis 94 tuhat eurot 680 tuhande euroni ja üldhalduskulud 53 tuhat eurot 966 tuhande euroni. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasvutempo alla müügitulude kasvule, suurenedes küll aruandekvartaliga 30,6% 14,1 miljoni euroni, kuid kahanedes üheksa kuuga 0,1% 34,4 miljoni euroni. Tulenevalt eelnevast kujunes aruandekvartali konsolideeritud ärikasumiks 1,5 (2013 III kv: 0,8) miljonit eurot ja ärikasumiks enne kulumit 1,9 (2013 III kv: 1,1) miljonit eurot. 8

9 Aruandekvartali ärirentaablus oli 9,7% (2013 III kv: 6,6%) ja ärirentaablus enne kulumit 12,2%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 2,4 protsendipunkti võrra suurem. Nii ärikasum enne kulumit kui ka ärikasum kasvasid 9 kuuga 0,4 miljoni euro võrra vastavalt 3,1 miljoni euroni ja 1,9 miljoni euroni. PKC Group Oyj maksis aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 907 (võrreldaval perioodil 948) tuhat eurot. II kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 (2013 9k: 1,7) miljonit eurot. Kokku saadi üheksa kuuga finantsinvesteeringult kasumit 5,5 (2013 9k: 2,6) miljonit eurot ja 9 kuu finantstulud olid kokku 5,6 (2013 9k: 2,6) miljonit eurot. Kontsern müüs aruandekvartalis oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Kasum aktsiate müügilt oli 1,8 miljonit eurot. Aruandeperioodil konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 0,8 ( k: 1,2) miljonit eurot. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 3,1 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli III kvartalis 0,18 (2013 III kv: 0,14) eurot. Kokkuvõttes oli üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum 9,5 miljonit eurot, kasvades ligi 2 korda. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 9,5 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,54 (2013 9k: 0,28) eurot. Personal ja palgad aasta III kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 471 inimest, mis oli keskmiselt 14 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. 9 kuu keskmine töötajate arv kahanes võrreldava perioodi suhtes 10 töötaja võrra 451 töötajani. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja (2013 III kv: 1 985) tuhat eurot ning 9 kuuga tuhat eurot (2013 9k: tuhat eurot). Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli (2013 9k: 1 542) eurot. Töötajate keskmine arv Töötajate arv seisuga Seisuga 3kv kv k k 2013 Muutus Eesti Soome Leedu Rootsi Kokku Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 473 inimest, mis oli 19 töötajat rohkem kui aasta tagasi ja aasta algusega võrreldes kahanes töötajate arv 22 töötaja võrra. Finnkumu Oy ostuga lisandus Kontserni 18 töötajat. 9

10 Finantsseisund ja rahavood muutus aastane 9k Käibevara Põhivara VARAD KOKKU Lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Omakapital sh emaettevõtte omanike osa Omakapitali osakaal (omakapital/varad kokku)*100 (%) -3,8-6,7 83,1 86,9 82,0 89,8 Maksevõime kordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 0,8 0,6 2,9 2,1 1,8 2,3 Likviidsuskordaja (käibevarad - varud)/lühiajalised kohustused (keskmine) 0,5 0,4 1,8 1,3 1,0 1,4 Kontserni varade maht kahanes 9 kuuga 1,4 miljoni euro võrra ja võrreldava perioodi suhtes 3,0 miljonit eurot 69,7 miljoni euroni. Käibevarad kasvasid aastaga 9,4 ja 9 kuuga 11,4 miljonit eurot 27,3 miljoni euroni. Enam kui 5 miljonit eurot käibevarade juurdekasvust tuli raha- ja rahaekvivalentide suurenemise arvelt. Äritegevuse ja muid nõudeid lisandus 9 kuuga 2,5 miljoni euro ja varusid 3,9 miljoni euro väärtuses. Põhivarade maksumus kahanes 9 kuuga 12,7 ja võrreldava perioodi suhtes 12,4 miljoni euro võrra 42,4 miljoni euroni. Valdav osa põhivarade muutusest oli tingitud pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutusest Helsingi Börsil ja 200 tuhande aktsia müügist II kvartalis. PKC Group Oyj aktsia turuhind langes aruandekvartaliga 4,91 euro ja 9 kuuga 8,18 euro võrra ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 16,01 eurot. Võrreldavatel perioodidel aga aktsia turuhind kasvas vastavalt 5,75 eurot ja 8,52 eurot ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 23,95 eurot. Aktsiate ümberhindluse kahjumi 9,0 miljoni euro võrra vähenes ümberhindluse reserv omakapitalis ja ka finantsinvesteeringu väärtus põhivarades; võrreldaval perioodil aga kasvasid ümberhindluse kasumi 11,4 miljoni euro võrra. Erakordselt kõrgel hinnatasemel ja Soome tütarettevõtte ostu operatiivseks rahastamiseks, müüdi maikuus 200 tuhat PKC Groupi Oyj aktsiat. Müüdud aktsiate raamatupidamislik väärtus oli 4,8 miljonit eurot. Kokku vähenes finantsinvesteeringute maksumus 9 kuuga 13,8 miljonit eurot. Kontsern müüs juulis 2014 oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Aasta alguse seisuga oli sidusettevõtte raamatupidamislik väärtus finantsseisundi aruandes 3,6 miljonit eurot ja aasta tagasi 3,4 miljonit eurot. Kontsern investeeris 9 kuuga põhivarasse kokku 0,9 ( k: 2,0) miljonit eurot, läbi äriühenduste soetati põhivarasid 4,9 miljoni euro väärtuses (lisa 2, 10). Aruandekuupäeva seisuga olid Kontserni kohustused kokku 11,8 miljonit eurot, millest lühiajalised kohustused moodustasid 9,0 miljonit eurot. Võlad tarnijatele ja muud võlad kasvasid enim üheksa kuuga 2,6 miljoni ja aastaga 1,1 miljoni euro võrra 7,0 miljoni euroni. Võrreldes aasta algusega kasvasid lühiajalised kohustused 2,9 miljoni ja eelmise aasta sama perioodi seisuga 0,8 miljoni euro võrra, millest äriühenduste kaudu lisandus kohustusi 1,5 miljonit eurot. 9 kuu keskmine käibevarade seis oli 21,6 (2013 9k: 17,2) miljonit eurot, millest keskmised likviidsed varad moodustasid 13,8 (2013 9k: 10,4) miljonit eurot ning lühiajalisi kohustusi oli keskmiselt 7,6 (2013 9k: 8,2) miljonit eurot. Kontserni 9 kuu maksevõime kordaja paranes võrreldava perioodi suhtes 10

11 0,8 võrra ja oli 2,9 ning likviidsuskordaja oli 1,8, paranedes võrreldava perioodi suhtes 0,5 punkti võrra. Aruandekuupäeva seisuga oli Kontsernil intressikandvaid võlakohustusi kokku 1,5 ( : 2,5) miljoni euro väärtuses, millest lühiajaline osa moodustas 0,4 ( : 1,2) miljonit eurot seisuga moodustasid intressikandvad võlakohustused Kontserni kohustustest kokku 12,8% ja varade maksumusest 2,2% ning seisuga vastavalt 25,8% ja 3,4%. 9 kuud 12 kuud Konsolideeritud rahavoogude aruanne Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Rahavood kokku Üheksa kuu äritegevuse netorahavoog oli nii aruandeaastal kui ka võrreldaval perioodil 0,7 miljonit eurot aasta 9 kuu investeerimise rahavoog oli 6,4 miljonit eurot ja võrreldaval perioodil 0,8 miljonit eurot. Suurimaks väljaminekuks oli aruandeperioodil tütarettevõtte Finnkumu Oy soetamine. Investeeringu eest maksti aktsionäridele 6,7 miljonit eurot, kuid soetatud ettevõttel oli raha arvel 1,9 miljonit eurot; kokku tekkis tütarettevõtte soetamisega netorahavoog -4,8 miljonit eurot. Suurimateks sissetulekuteks olid finantsvarade (PKC Group Oy ja sidusettevõtte aktsiate) müügist laekumised kokku summas 11,1 miljonit eurot (2013 9k: 1,8 miljonit eurot). Aruandeperioodi finantseerimise tegevuse rahavoog oli -2,0 (2013 9k. -1,5) miljonit eurot. Dividende maksti aasta I poolaastal 1,8 miljonit eurot, võrreldaval perioodil 1,6 miljonit eurot. Üheksa kuuga on kapitalirendi põhimakseid tasutud nii kui ka aastal 0,2 miljonit eurot. Kokku kasvasid aasta 9 kuuga Kontserni raha- ja rahaekvivalendid 5,0 miljoni euro võrra 9,1 miljoni euroni ja võrreldaval perioodil vähenesid 28 tuhande euro võrra 3,3 miljoni euroni. Aktsionäride korraline üldkoosolek 8. mail 2014 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 93 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku häälega, mis moodustas häälte üldarvust 65,57%. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotuse, otsustas maksta aktsionäridele aasta eest dividende 0,10 eurot aktsia kohta, kokku tuhat eurot. Dividendid maksti välja 27. mail 2014 ülekandega aktsionäride pangakontole. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga kell Nõukogu ja juhatus Aruandekvartalis toimus aktsiaseltsi nõukogus muudatus. Nõukogu liige Madis Talgre esitas 16. aprillil 2014 avalduse ASi Harju Elekter nõukogu liikme kohalt tagasiastumiseks. Aktsionäride üldkoosolek valis 8. mail uueks nõukogu liikmeks Aare Kirsme. Üldkoosoleku järgselt on ASi Harju Elekter nõukogu 5-liikmeline koosseis järgmine: Endel Palla (nõukogu esimees, ASi Harju Elekter arendusdirektor), Ain Kabal (Advokaadibüroo Hansa Law Offices, õigusnõunik), Aare Kirsme (AS Harju KEK, nõukogu esimees), Triinu Tombak (finantskonsultant) ja Andres Toome (konsultant). Aktsiaseltsi üheliikmelises juhatuses muutusi ei toimunud. ASi Harju Elekter juhataja on Andres Allikmäe. Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. 11

12 Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete haridus- ja teenistuskäigu kohta, nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse ning nendele kuuluvate ASi Harju Elekter aktsiate arv on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel internetis: ASi Harju Elekter aktsia ja aktsionärid Aktsia kauplemisajalugu: k 2014 Avamishind 2,05 3,10 2,30 2,64 2,77 Kõrgeim hind 3,14 3,54 2,80 2,92 2,85 Madalaim hind 2,02 2,19 2,30 2,46 2,52 Viimane hind 3,02 2,28 2,64 2,70 2,60 Kaubeldud aktsiate arv Käive, mln eurodes 5,40 1,88 1,88 2,48 1,24 Turuväärtus, mln eurodes 50,74 38,30 45,94 46,98 45,24 Keskmine aktsiate arv Puhaskasum aktsia kohta 0,13 0,17 0,21 0,30 0,54 ASi Harju Elekter aktsia hind Tallinna Börsil ajavahemikus EUR Seisuga oli ASil Harju Elekter aktsionäri. Aruandeperioodi jooksul on aktsionäride arv vähenenud 19 võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32% firma aktsiakapitalist. Nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele või firmadele kuulub 9,59% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel ( Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi: Osaluse suurus Aktsionäride arv Osa üldarvust Hääleõiguse % Üle 10% 2 0,14% 42,92% 1,0-10,0% 11 0,74% 27,90% 0,1-1,0 % 61 4,12% 15,56% alla 0,1% ,00% 13,62% Kokku ,00% 100,00% Aktsionäride nimekiri (üle 5%) Osalus (%) HARJU KEK AS 32,00% ING LUXEMBOURG S.A. 10,92% Endel Palla 6,32% Tiina Kirsme 5,06% Muud 45,70% 12

13 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE VARAD Lisa nr Käibevarad Raha- ja pangakontod Müügivalmis finantsvara Äritegevuse ja muud nõuded Ettemaksed Ettevõtte tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara Investeeringud sidusettevõttesse Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused Võlad tarnijatele ja muud võlad Maksuvõlad Ettevõtte tulumaksuvõlg Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused Muud pikaajalised kohustused Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mitte-kontrolliv osalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

14 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Lisa 1. juuli 30. september 1. jaanuar 30. september nr Müügitulud Müüdud toodete kulud Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Finantstulud Finantskulud Kasum sidusettevõttest Kasum enne maksustamist Ettevõtte tulumaksu periodiseerimine Perioodi puhaskasum Puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist Perioodi puhaskasum kokku Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 6 0,18 0,14 0,54 0,28 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 6 0,18 0,14 0,54 0,28 14

15 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Lisa 1. juuli 30. september 1. jaanuar 30. september nr Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Finantsvara ümberhindluse netokasum/-kahjum Finantsvara müügiga realiseerunud kasum (-) Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel Perioodi muu koondkasum kokku Perioodi koondkasum kokku Koondkasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist Mitte-kontrolliv osa koondkasumist Perioodi koondkasum kokku

16 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1. jaanuar 30. september Lisa nr Rahavood äritegevusest Ärikasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum põhivara müügist Aktsiapõhine hüvitis Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakstud tulude muutus Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud kinnisvarainvesteeringu eest Tasutud materiaalse põhivara eest Tasutud immateriaalse põhivara eest Tütarettevõtte soetamine, netorahavoog Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud finantsinvesteeringute müügist Laekunud intressid Laekunud dividendid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi jääkide muutus Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha jääk perioodi algul Rahajääkide muutus Valuutakursside muutuste mõju -3-4 Raha jääk perioodi lõpus

17 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 1. jaanuar 30. september Aktsiakapital Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Valuutakursi Jaota- Ümber- Reserv Ülekursshindlu- - muutuste kasum mata kapital reserv reserv Kokku Mittekontrolliv osalus KOKKU Saldo Koondkasum 2013 Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Otse omakapitalis kajastatavad tehingud Emaettevõtte omanikega Aktsiapõhine hüvitis Reservkapitali suurendamine Dividendid Saldo Saldo Koondkasum 2014 Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Otse omakapitalis kajastatavad tehingud Emaettevõtte omanikega Aktsiapõhine hüvitis Dividendid Saldo

18 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab ASi Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtted AS Harju Elekter Teletehnika, Harju Elekter AB (kuni ), Elektrotehnika, Satmatic OY ja Rifas UAB (edaspidi Kontsern). Kuni 30. juunini 2014 oli Kontsernil 34%-line osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (lisa 11). on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil alates 1997.a. 30. septembrist, 32,0% ettevõtte aktsiatest on AS Harju KEK omandis. ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab ASi Harju Elekter aasta III kvartali ja 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult Kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on Euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. Lisa 2 Põhivara liikumine 1. jaanuar 30. september Lisa Investeeringud sidusettevõttesse Saldo aasta alguses Kapitaliosaluse kasum Müük müügihinnas Müügikasum Saldo perioodi lõpus Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Saldo aasta alguses Müüdud Kasum/-kahjum aktsiate ümberhindlusest Saldo perioodi lõpus Kinnisvarainvesteeringud Saldo aasta alguses Soetatud Ümberklassifitseeritud 0 6 Arvestatud kulum

19 Saldo perioodi lõpus

20 Lisa 2 Põhivara liikumine (järg) 1. jaanuar 30. september Lisa Materiaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Soetamine äriühenduste kaudu Müüdud Ümber klassifitseerimine 0-6 Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Immateriaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Soetamine äriühenduste kaudu Arvestatud kulum Kursivahed Saldo perioodi lõpus ¹ Kursivahede summa põhivarade soetusmaksumuse, akumuleeritud kulumi ja aruande perioodi põhivarade liikumiste konverteerimisest. Lisa 3 Võlakohustused Lühiajalised võlakohustused Lühiajalised laenud Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil Kokku lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised liisingkohustused Kokku pikaajalised võlakohustused VÕLAKOHUSTUSED KOKKU Muutused võlakohustustes olid järgmised: 1. jaanuar 30. september Algsaldo Muutus lühiajalistes laenukohustustes Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine Lõppsaldo

21 Lisa 4 Segmendiaruanne Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kahte segmenti tootmine ja kinnisvara. Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse kuuluvad Kontserni ettevõtetest Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, UAB Rifas ning Satmatic Oy. Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku. Muud - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused; tööstusautomaatika lahenduste projekteerimine, protsessi juhtautomaatika programmeerimine ja installatsioonitööde projektijuhtimine. Muud tegevusalad on Kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks. 1. jaanuar 30. september Tootmine Muud tegevused Kinnisvara Elimineerimine Konsolideeritud 2014 Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Müügitulude jaotus turgude viisi: 1. jaanuar 30. september Eesti Soome Leedu Rootsi Muud EU maad Muud Müügitulu kokku

22 Müügitulud tegevusalade viisi 1. jaanuar 30. september Elektriseadmed Lehtmetalltooted ja teenused Telekommunikatsiooni tooted ja teenused Kaupade vahendusmüük Teenuste vahendusmüük Renditulu Muud teenused KOKKU Lisa 5 Finantstulud ja -kulud 1. jaanuar 30. september Intressitulu Muu finantstulu 11 0 Tulu investeeringute müügist Dividenditulu Finantstulud kokku Intressikulu Netokahjum valuutakursi muutustest -3-7 Finantskulud kokku Lisa 6 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks võetakse arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad seisuga oli Kontsernil 434,96 tuhat potentsiaalselt emiteeritavat lihtaktsiat. Kooskõlas 3. mail 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega fikseeriti aktsia hind tasemel 2,36 eurot. Aktsiapõhiste hüvitiste suhtes, mille kohta kehtivad IFRS 2 nõuded, hõlmab aktsiate märkimishind ka tulevikus töötajate poolt aktsiapõhiste hüvitiste eest osutatavate teenuste maksumust. Sõltumatu eksperdi poolt hinnati teenuse väärtuseks ühe emiteeritava aktsia kohta 0,50 eurot. Seega on IFRS 2 mõistes aktsia märkimishind 2,86 (2,36+0,50) eurot ja potentsiaalsed aktsiad muutuvad lahustuvaks alles pärast seda, kui nende perioodi keskmine turuhind ületab 2,86 eurot. Perioodil oli aktsiate keskmine turuhind 2,75 eurot ja ,63 eurot. Võrreldavatel perioodidel püsis aktsia keskmine turuhind 2,62 euro tasemel. Seega ei olnud potentsiaalsetel aktsiatel lahustuvat mõju. 1. jaanuar 30. september Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,54 0,28 1. juuli kuni 30. september Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv Tk Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,18 0,14 22

23 Lisa 7 Tütarettevõtte tegevuse peatamine Veebruaris 2014 otsustas Kontserni juhtkond reorganiseerida Rootsi-suunalise tegevuse ja peatada alates 1. aprillist 2014 määramata ajaks Rootsi tütarettevõtte Harju Elekter AB tegevuse. Antud sammu tingis aastatel kasutatud ärimudeli ebaefektiivsus ja kulukus. Reorganiseerimise järel võtavad vastutuse kontserni Rootsi-suunalise äritegevuse ja sealsete klientide eest üle ASi Harju Elekter tütarettevõtte Elektrotehnika müügi- ja arendusmeeskonnad ning partner-agendid Rootsis. Ka kõik pooleliolevad projektid siirduvad ASi Harju Elekter Elektrotehnika, kes jätkab aktiivset müügitegevust ja hangetes osalemist. Reorganiseerimise järel keskendutakse eelkõige efektiivsele arendusele ja müügile. Vajadusel avatakse firma uuesti samadel alustel. 1. jaanuar 30. september 12 kuud Ettevõtte tulemused Müügitulud Ärikulud Ärikahjum jaanuar 30. september 12 kuud Rahavood Neto-rahavood äritegevusest Neto-rahavood investeerimistegevusest Neto-rahavood finantseerimistegevusest Perioodi neto-rahavoog kokku jaanuar 30. september 12 kuud Finantsseisundi aruanne Raha- ja pangakontod Äritegevuse nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Kohustused Netovara

24 Lisa 8 Rahavoogude aruande kirjete selgitused 1. jaanuar 30. september Lisa nr Ettevõtte tulumaks Tulumaksukulu kasumiaruandes Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla vähenemine (-)/ kasv (+) Makstud ettevõtte tulumaks Laekunud intressid Intressitulu Intressinõude vähenemine (+)/ kasv (-) -6 0 Laekunud intressid Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 2-7 Tasutud kinnisvarainvesteeringud Tasutud materiaalse põhivara eest Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) 27 6 Tasutud materiaalne põhivara Tasutud immateriaalse põhivara eest Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) -4 3 Tasutud immateriaalne põhivara Laekunud materiaalse põhivara müügist Müüdud põhivara jääkväärtus Kasum põhivara müügist 6 15 Müügiga seotud nõude kasv -2-1 Laekunud põhivara müügist Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 32,0% ASi Harju Elekter aktsiatest ning kuni 30. juunini 2014 oli ka sidusettevõte AS Draka Keila Cables (lisa 11). Kontserni juhtkond on Emaettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmed. Juhatus on 1-liikmeline ja nõukogu 5-liikmeline. Kontsern on üheksa kuuga ostnud ja müünud kaupu ning osutanud teenuseid seotud osapooltele alljärgnevalt: 1. jaanuar 30. september Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt: - Sidusettevõttelt Harju KEK'lt KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused maa ost

25 1. jaanuar 30. september Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele: - Sidusettevõttele Harju KEK'le 2 18 KOKKU Sealhulgas: - kaubad ja materjalid põhivara rentimine muud teenused Saldod seotud osapooltega 30. septembri seisuga Nõuded sidusettevõttele: kaubad ja teenused Kohustused sidusettevõttele: kaubad ja teenused 0 47 Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud - palk, preemia, muud sarnased tasud sotsiaalmaks KOKKU Juhataja saab tasu vastavalt ametilepingule, lisaks on tal õigus saada ka lahkumishüvitist kuni 10 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Pensioniga seotud õigusi juhatuse liikmel/juhatajal ei ole. Kontserni juhtorganite liikmete ja/või nende lähikondsetega 9 kuu jooksul mingeid muid tehinguid ei toimunud. Aktsiapõhised maksed aastal sõlmiti optsioonilepingud Kontserni töötajate ja Kontserni ning Kontserniga seotud äriühingute juhtorganite liikmetega. Igale nõukogu ja juhatuse liikmele väljastati optsioon maksimaalselt lubatud 20 tuhande aktsia märkimisõiguse kohta, kokku 120 tuhandele aktsiale. 18. juunist 29. juunini 2012 toimunud eellepingute sõlmimise käigus registreeriti märkimisõigusi aktsiale. Aktsiate väljalaskehinnaks määrati ajavahemikus 1. juunist kuni 15. juunini 2012 ASi Harju Elekter aktsia börsipäevade keskmine hind Tallinna Väärtpaberibörsil eurodes (EUR). Aktsia väljalaske hinnaks kujunes 2,36 eurot. Aktsiate märkimisõiguste kajastamisel on rakendatud IFRS 2 põhimõtteid. Kontsern kasutas töötajatelt aktsiate eest saadud teenuste (tööpanuse) hindamisel märkimisõiguse õiglast väärtust eellepingute sõlmimise hetkel, mille väärtuse määras sõltumatu ekspert 0,50 eurole ühe aktsia märkimisõiguse kohta. Õiglase väärtuse hindamisel kasutati Black-Scholes hindamismudelit. Hinna määramisel on arvesse võetud kaalutud keskmist aktsia turuhinda (2,36 EUR), aktsia eeldatavat volatiilsust (35%), riskivaba intressimäära (1%), prognoositavaid dividende ning perioodi pikkust eellepingute sõlmimise ja planeeritava aktsiate märkimishetke vahel (3 aastat) aasta üheksa kuuga kajastati tööjõukuludena ja aktsiapõhise hüvitisena omakapitalis jaotamata kasumis 54 (2013 9k: 54) tuhat eurot. Lisa 10 Äriühendused Satmatic Oy (Soome) allkirjastas 17. juunil 2014 lepingud Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõigi aktsiate ostuks. Tehingujärgselt jätkab Finnkumu Oy oma nime ja kaubamärgi all Satmatic Oy 100%lise tütarettevõttena. Finnkumu Oy ostuga suurendab Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt toodete sortimenti. Ostutehing jõustus 17. juunil 2014, mil toimusid ka rahalised arveldused. Tehingu eest tasuti tuhat eurot. Vastavalt lepingule tuleb müüjatele peale auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist maksta täiendavalt aasta eest aastal 50% ja aasta eest aastal 40% ettevõtte ärikasumist. Tehingut finantseeris omavahenditest. 25

26 Finnkumu Oy majandustegevuses ei ole pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulisi muudatusi. Kontserni ettevõtete ja Finnkumu Oy vahel ei ole kehtivaid lepinguid, samuti ei ole viimasel kehtivaid laenulepinguid ega ühtegi kohtu- või vahekohtumenetlust. Finantskokkuvõte Raha- ja pangakontod Müügivalmis finantsvara Äritegevuse nõuded Varud Põhivara Varad Kokku Lühiajalised kohustused Omakapital sh. aktsiakapital Müügitulu Ärikasum Puhaskasum Puhaskasum aktsia kohta (EUR) Aktsiate arv Dividend aktsia kohta Ostu mõju Kontserni varadele, kohustustele ja rahavoole seisuga Varad ja kohustused Netovara raamatupidamislik väärtus Netovara õiglane väärtus Soetatud netovara Raha ja pangakontod Väärtpaberid Nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Võlad tarnijatele ja muud võlad Ettevõtte tulumaksuvõlg Netovara Soetusmaksumus Firmaväärtus Rahavood Tasutud osaluse eest rahas Raha ja rahaekvivalendid soetatud ettevõttes Kokku rahaline mõju Kontsernile Kui Kontsern oleks Finnkumu Oy omandanud aasta alguses, oleks Kontserni müügitulu olnud 5 024, ärikasum ja puhaskasum tuhat eurot suuremad. 26

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem