SE435 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SE435 estonian.cdr"

Väljavõte

1 SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 MÄRKUSED

3 MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded 4 Installeerimisnõuded 4 Vajate abi? 5 Mis on karbi sees? 6 Teie SE435 6 Ülevaade telefonitorust 9 Ülevaade telefoni lauapealsest osast 10 Teie SE435 põhifunktsioonid 12 Ühendamine 13 Installeerimine 18 Telefoniraamat 22 Kõneregister 26 SMS 28 Kell & äratuskell 29 Personaalseaded 33 Eriseaded 39 Võrguteenused 43 Telefoni automaatvastaja (TAV) 50 Probleemide lahendamine 52 Informatsioon 3

4 OLULINE INFORMATSIOON Ohutusnõuded Voolukatkestuse korral ei ole seda telefonitoru võimalik kõnede sooritamiseks ega vastuvõtmiseks kasutada. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv. Kahjustumise või rikete ärahoidmiseks: Ärge laske tootel kokku puutuda vedelikega. Ärge avage toodet, kuna on elektrolöögi oht. Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad. Ärge jätke telefoni kõrge kuumatemperatuuri kätte, mida põhjustab soojusseade või otsene päikesevalgus. Ärge kukutage teie telefoni maha ega laske teistel esemetel kukkuda teie telefoni peale. Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni, söövitavad ained, kuna need võivad seadet kahjustada. Läheduses töötavad mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid telefoni töös. Telefoni kasutamise ja hoidmise temperatuur: Kasutage telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 ja 35 C (32 kuni 95 F). Hoidke telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku -20 ja 45 C (-4 kuni 113 F). Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kestvus väheneda. Installeerimise nõuded Käesolev toode eeldab voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installatsioonid, mis on defineeritud EN standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda. Elektrivool on vastavalt EN standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektriallikast. Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs. Võrgu pinge on klassifitseeritud kui TNV-3 (Telekommunikatsioonivõrgu Pinge), vastavalt EN standardi definitsioonile. Vajate abi? Lisainfo saamiseks probleemide lahendamise kohta ja KKK kohta: Probleemide lahendamine: lehekülg 56. Abi internetist 4

5 INFORMATSIOON Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF) MIS ON KARBI SEES? Teie SE435 käivad kaasas järgmised lisaseadmed: 1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbijakaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale. 2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsiipe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse. 3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele. 4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu. 5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult. Nõuetele vastavus Telefonitoru Telefoni lauapealne osa Telefoni lauapealse osa vooluadapter Liinikaabel Nõuete deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel Käesolevaga Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC avaldab, et SE435x on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega. Ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomine & äraviskamine Vanade toodete äraviskamise instruktsioon EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemise, parandamise ja ümbertöötamise tehnikais, selleks et tagada inimtervise kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset. Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada. Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavasse tavalisse prügikasti. Viige ennast kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektrija elektroonikaseadmetele, millel sisaldub järgmine tähistus: 2 AAA taaslaetavad Akud Aku avaus Kasutusjuhend Käsiraamat Garantiitalong Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse. Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taaslaetavaid akusid. Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise viisidest: 1. Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse. 2. Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma. Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist: Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks. Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav. Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata. Kaubamärgid kuuluvad korporatsioonile Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende seaduslikele omanikele Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 52 5

6 TEIE SE435 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Ülevaade telefonitorust PROBLEEM PÕHJUSED LAHENDUS LCD kuvar Kõrvaosa Üles/Alla liikumisklahvid Numbrite kopeerimine mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoni SE435 mällu ei ole korralikult lõpule viidud. Telefoni mällu kopeeritakse ainult telefoninumbrid, mis on salvestatud teie mobiiltelefoni SIM kaardi telefoniraamatusse. Telefoninumbreid, mis on salvestatud mobiiltelefoni mällu, ei kopeerita. Kopeerige mobiiltelefoni mällu salvestatud telefoninumbrid mobiiltelefoni SIM kaardile ja seejärel SE 435 mällu. Helistaja numbrinäidu kuvamise teenus ei tööta Teenus ei ole aktiveeritud Kontrollige võrgu teenuseid Puudub helin Helin on välja lülitatud Suurendage helitugevust Hoiatusmärgutuli Menüüklahv/ Vasakpoolne telefonitoru klahv Parempoolne telefonitoru klahv / uuestivalimise nimekiri / vaigistamise klahv Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada uut kannet. Telefoniraamat on täis Automaatvastaja probleemide lahendamine Kustutage mälu vabastamiseks sisestusi Kõneklahv Kõne lõpetamise klahv PROBLEEM Automaatvastaja ei salvesta teateid PÕHJUSED Sisse on lülitatud reþiim ainult LAHENDUS Valige reþiim vastamine ja salves- Klahvistiku lukustusklahv Tähestiknumbriline klahvistik Teksti stiili klahv/ Pausi klahv/ Helina väljalülitamise klahv Automaatvastaja kaugjuhtimine ei tööta Tervitusteadet ei ole võimalik salvestada vastamine Automaatvastaja kaugjuhtimine ei ole sisse lülitatud Mälu on täis tamine (lugege lähemalt lk. 45). Muutke automaatvastaja kaug- Kustutage teateid Kõlariklahv Sisekõne klahv SE 435 katkestab kõne kaugjuhtimise ajal Olete sisestanud vale PIN koodi. Master PIN koodi ei ole Sisestage õige kood. Vältimaks soovimatut ligipääsu Mikrofon muudetud. automaatvastajale peate enne kaugjuhtimise kasutamist Master PIN Master PIN kodi sisestamiseks on Sisestage Master PIN kood 4 sekundi kulunud rohkem kui 4 sekundit. jooksul. Automaatvastaja lõpetab automaatselt Mälu on täis Esitage ja kustutage teateid Teade on pikem kui 3 minutit Teade ei tohi olla pikem kui 3 minutit. 6 51

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE TEIE SE435 PROBLEEM Ikoon ei hakka kerima, kui telefonitoru asetatakse baasjaamale. Puudub helistamistoon PÕHJUSED Halb ühendus Määrdunud kontaktid Puudub vool Patareid on tühjad Te olete baasjaamast liiga kaugel LAHENDUS Liigutage pisut telefonitoru Puhastage kontakte alkoholiga niisutatud lapiga Kontrollige ühendusi. Eemaldage telefon vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Laadige patareisid vähemalt 24 tundi järjest Liikuge baasjaamale lähemale Telefonitoru klahvid Vajutada Selleks, et: Siseneda peamenüüsse seisureþiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal. Kõnekordusnimekirja sisenemine seisureþiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal. Helisummutamise funktsiooni sisselülitamine kõne ajal. Sissetuleva siseliini kõne või välisliini kõne vastuvõtmine. Liinil olles operaatoriteenuste kasutamiseks R sisestamine. Kõne lõpetamine. Pika vajutuse abil menüüst sirvides, saate naasta seisureþiimi, lühikese vajutuse abil saate naasta eelmise menüü juurde. Pika vajutuse abil seisureþiimis saate telefonitoru välja lülitada, lühikese vajutuse abil saate telefonitoru taas sisse lülitada. Halb helikvaliteet Ikoon vilgub ekraanil Telefonitoru näitab kirja "not available" (ei ole saadaval) kui üritatakse lisada baasjaamale Vale kaabel Te asute liiga kaugel telefoni lauapealsest osast. Telefoni lauapealne osa asub liiga lähedal teistele elektriseadmetele, tugevdatud betoonseintele või Telefonitoru ei ole baasjaama registreeritud Telefonitoru on baasjaamast liiga Uue telefonitoru lisamise protseduur on ebaõnnestunud, proovige uuesti Maksimaalne arv telefonitorusid Kasutage alati komplektisolevat kaablit Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale. Liigutage telefoni lauapealne osa elektriseadmetest vähemalt 1 meetri Registreerige telefonitoru baasjaamal Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Sooritage telefonitoru registreerimise protseduurid uuesti (lk. 35). Eemaldage patareid ja asetage need Tühistage telefonitoru registreerimine Telefonitoru klahv Seisureþiimist kõneregistrisse juurdepääs. Kerige üles mööda menüü nimekirja või liikuge eelmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse suurendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü eelmise sümboli juurde liikumine. Seisureþiimist telefoniraamatusse juurdepääs. Kerige alla mööda menüü nimekirja või liikuge järgmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse vähendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü järgmise sümboli juurde liikumine. Siseliini kõne alustamine. Käed vabaks reþiimis sissetulevale kõnele vastamine. Kõne ajal kõlari sisse ja välja lülitamine. Valida # seisureþiimis. Pikk vajutus, et summutada helin seisureþiimis. Pausi lisamine kõnevaliku reþiimis. Suur- ja algustähe stiili vahetamine redigeerimisreþiimis. Valida * seisureþiimis. Pikk vajutus, et klahvistiku lukustamine sisse ja välja lülitada. Lühike vajutus valiku kinnitamiseks. kui kasutatakse Baasjaam on hõivatud teise Lühike vajutus menüüd sirvides, et naasta eelnevasse menüüsse. Raadiole või televiisorile on segav hääl SE 435 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele Liigutage baasjaam või elektriadapter nii kaugele kui võimalik *Hoiatus: Käed vabaks funktsioon aktiveerimine võib äkitselt muuta heli tugevust telefonitoru kõrvaosas väga valjuks. Veenduge, et telefonitoru ei oleks liiga lähedal teie kõrvale. 50 7

8 TEIE SE435 Ikoonide ja sümbolite kuvamine Seisureþiimis mitmed ikoonid & sümbolid kuvatakse telefonitorul järgmiselt. Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa. Aku sümbol, mis kuvad 3 erinevat akutasandit. Helina tugevus on reguleeritud nullile. Välisliini või siseliini kõne on sisse tulemas, kõne on sisse lülitatud või kõne on ootel. AUTOMAATVASTAJA Tervitusteate heli keel Selles menüüs on teil võimalik muuta eelsalvestatud tervitusteate keelt. Selle menüü sisu ja valikud sõltuvad teie asukohamaast. Tervitusteate heli keele seadistamine 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Voice Lang (Heli keel) ja vajutage OK. 2. Valitud keel on tähistatud. 3. Kerige kuni soovitud keeleni ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Sirvitakse telefoniraamatut. Kõlar on SEES. Jäetud on vastamata kõne või sirvitakse vastamata kõnede nimekirja. Äratuskell on sisse lülitatud. Vilgub, kui telefonikõne on vastu võtmata jäänud või kui uued SMS või häälsõnumid on vastu võetud, kuid veel lugemata. Püsivalt valgustatud, kui vastuvõetud SMS sõnumid on SMS kaustas. Telefoni automaatvastaja (TAM) on aktiveeritud. See ikoon vilgub, kui teile on jäetud uusi teateid. 8 49

9 AUTOMAATVASTAJA 1. Kui sisestatud kood on õige, kuulete pikka tooni. Kui teile on jäetud uusi teateid, taasesitatakse need automaatselt kuni viimase uue teate lõpuni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, ei taasesitada automaatvastaja teateid. TEIE SE435 Telefoni lauapealse osa ülevaade Järgmises tabelis on toodud kaugjuhtimisel kasutatavad klahvid ja nende funktsioonid. Teate taasesitamine või eelmise teate valimine. Vana teate taasesitamine või katkestamine. Järgmise teate valimine. Valitud teate kustutamine. Automaatvastaja sisse / välja lülitamine. Heli tugevuse klahvid Järgmise sõnumi klahv Kõnede valimine Otsinguklahv Hävitamise nupp Kõnede valimine telefonitorul Kui te olete telefonitorul kõnede valiku funktsiooni sisse lülitanud (On), on teil võimalik teateid kuulata vajutades SYMB. Kui te soovite kõnele vastata, vajutage. Kui te vastate kõnele, katkestatakse teate salvestamine automaatselt. Kui te vajutate, katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse. Endine sõnum/sõnumi taasesitamise klahv Automaatvastaja Sees/ Väljas klahv Mängi/ Stopp klahv SIM kaardi pesa Kõnede valimise seadistamine telefonitorul 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Settings (Seaded) ja vajutage OK. Kerige kuni HS Screening (Kõnede valimine telefonitorul) ja vajutage OK. 2. Viimati valitud seaded on tähistatud. 3. Kerige kuni On (sees) või Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kui te olete oma süsteemi ühendanud mitu telefonitoru, on kõnede valikut võimalik seadistada korraga ainult ühel telefonitorul. Telefoni lauapealse osa klahvid Telefonitoru otsimine Pika vajutusega algab registreerimisprotsess. Pika vajutusega saab automaatvastaja (TAM) Sisse/Välja lülitada. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine. Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealsel osal Kui te olete telefoni lauapealsel osal seadistanud kõnede valimise funktsiooni, kuulete jäetavat teadet telefoni lauapealse osa kõlari kaudu. Kui te vajutate, katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse. Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealsel osal 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Settings (Seaded) ja vajutage OK. Kerige kuni BS Screening (Kõnede valimine telefoni lauapealsel osal) ja vajutage OK. 2. Viimati valitud seaded on tähistatud. 3. Kerige kuni On (sees) või Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Algselt on kõnede valiku funktsioon telefoni lauapealsel osal välja lülitatud. Valgusdioodi Sõnumiloendur Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisureþiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata). Telefoni sõnumite ettemängimine (esimesena salvestatud sõnumit mängitakse esimesena ette). Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel. Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal. Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud. Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu. Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu. 2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas. Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada SYMOBOL. Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal. 48 9

10 TEIE SE435 Teie SE435 põhiomadused Järgmisena on esitatud ülevaade menüü funktsioonidest, mis on võimalikud teie SE435 puhul. Menüü funktsioonide üksikasjaliku seletuse saamiseka, palun lugege Kasutusjuhendi vastavaid peatükke. Menüü Selleks, et: Lk KELL & ÄRATUSKELL Kuupäeva, aja, äratuse ja äratuse helina sättimine 28 AUTOMAATVASTAJA Automaatvastaja seaded 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Settings (Seaded) ja vajutage OK. Helisemise viivitus Siin saate valida soovitud helinate arvu, peale mida taasesitab automaatvastaja teie poolt valitud tervitusteate. Automaatvastajat on võimalik seadistada tervitusteadet taasesitama peale 3-8 helinat või säästureþiimil (Toll Saver). Algselt on automaatvastaja seadistatud vastama peale 4 helinat. TELEFONIRAAMAT Telefoniraamatu kirjete lisamine, redigeerimine ja haldamine Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Settings (Seaded) ja vajutage OK. Vajutage OK ja valige Ring delay (Helisemise viivitus). PERSONAALSED SEADED ERISEADED VÕRGUTEENUSED AUTOMAATVASTAJA Telefonitoru helina, Telefonitoru nimetuse, Automaatvastuvõtu/Kõne katkestuse, Keelte, Lapsehoidereþ iimi ja Taustavalguse sättimine. Tagasihelistamise aja, Numbrivaliku reþiimi, Beebikõnereþiimi, telefonitoru Registreerimise/ Registreeringu tühistamise, PIN Muutmise, telefoni Algseadistuste Taastamise, Suunakoodide automaatse lisamise, Riigi ja Konverentsikõnereþiimi sättimine. Kõne suunamise, Häälsõnumite, Tagasihelistamise, Helistaja ID sättimine. Automaatvastaja seadistamine, teadete mängimine, kustutamine Kerige soovitud seadeteni (3-8 helinat või säästureþiimi (Toll Saver) ) ja vajutage kinnitamiseks OK. Säästureþiim (Toll Saver) aitab teil säästa kaugekõne kulusid, kui te helistate mujalt, et kuulata jäetud teateid. Kui teile on jäetud uusi teateid, hakkab tervitusteade mängima peale 3 tooni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, hakkab tervitusteade mängima peale 5 tooni. Seega on teil võimalik toru ära panna peale 4. tooni. Kaugjuhtimine Selle funktsiooni abil on teil võimalik oma automaatvastajale jäetud teateid kuulata või automaatvastaja seadeid muuta teiselt telefonilt helistades. Selleks peate toonvalimisega telefonil sisestama oma kaugjuhtimiskoodi (sama mis Master PIN kood). Automaatvastaja kaugjuhtimine on võimalik ainult juhul, kui te olete oma Master PIN koodi ära muutnud (lugege lähemalt lk. 44) ja see EI ole algselt seadistatud (0000). Kaugjuhtimise sisse / välja lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Settings (Seaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Remote access (Kaugjuhtimine) ja vajutage OK. 2. Valitud seaded on tähistatud. 3. Kerige kuni Activated (Sisse lülitatud) või Deactivated (Välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kaugjuhtimiskoodi abil on teil võimalik takistada ligipääsu oma automaatvastajale. Kaugjuhtimiskood on sama mis Master PIN kood. Automaatvastaja juhtimine helistades 1. Helistage võõralt telefonilt koju. 2. Sisestage oma kaugjuhtimiskood (sama mis Master PIN kood) hiljemalt 4 sekundi möödudes ja vajutage klahvile #. Kui sisestatud kood ei ole õige, katkestatakse kõne

11 AUTOMAATVASTAJA Automaatvastaja tervitusteate (OGM) salvestamine 1. Kui te olete valinud soovitud vastamisreþiimi, võite te valida olemasoleva tervitusteate (Predefined) või salvestada oma tervitusteate (Personalised). 2. Valitud reþiim on tähistatud. 3. Reþiimi muutmiseks kerige abil soovitud valikuni ja vajutage OK. Olemasolevad tervitusteated 1. Kui te valisite olemasoleva tervitusteate (Predefined), on teil võimalik tervitusteadet taasesitada vajutades OK. TEIE SE435 Menüüs liikumine Järgmised on põhisammud telefoni menüüdes ja valikutes liikumiseks: Ülesanne Tegevus Näide Siseneda põhimenüüsse / Vajutage klahvile. põhimenüü valikutesse. 2. Olemasolev tervitusteade taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase. Oma tervitusteated 1. Kui te valisite oma tervitusteate salvestamise (Personalised), on teil võimalik sooritada järgnevaid valikuid: Play message Record message Olemasoleva tervitusteate taasesitamine (kui see on salvestatud). Oma tervitusteate salvestamine. 2. Olemasoleva tervitusteate taasesitamiseks kerige kuni Play message (Teate taasesitamine) ja vajutage OK. 3. Olemasolev tervitusteade taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase. Kui tervitusteadet ei ole salvestatud, kuvatakse ekraanile tekst Empty (tühi) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Liikuge kindlaksmääratud 1. Vajutage SYMBOL klahvi, et kerida teie poolt soovitud menüüle/valikule. 2. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 4. Oma tervitusteate salvestamiseks kerige kuni Record message (Teate salvestamine) ja vajutage OK. Salvestatav tervitusteade võib olla kuni 40 sekundi pikkune. 5. Salvestage oma tervitusteade ja vajutage kinnitamiseks OK. Salvestatud tervitusteade taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase. Olemasolev tervitusteade kustutatakse, kui te salvestate uue tervitusteate. Vastamine sisse / välja Automaatvastaja sisse / välja lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Answer Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Ans. On/Off (Vastamine sisse / välja) ja vajutage OK. 2. Kerige kuni On (sees) või Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Antud näites on äratus seatud Välja. Naasta eelmise menüü tasandile või seisureþiimi kuvarile. 1. Vajutage klahvi, et kerida teie poolt soovitud valikule. 2. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 3. Valige BACK, vajutades otse selle all olevat klahvi (parempoolset telefonitoru klahvi )

12 ÜHENDAMINE Teie telefoni lauapealse osa asetus võib mõjutada teie SE435 leviala ja toimimist. Telefoni lauapealse osa ühendamine 1. Asetage telefoni lauapealne osa keskasendisse telefoniliini pistiku ja elektrivoolu pistiku lähedusse. 2. Ühendage liinikaabel ja voolukaabel õigetesse pesadesse telefoni lauapealse osa tagumisel küljel. AUTOMAATVASTAJA Vanade teadete taasesitamine telefonitoru abil Vanu teateid on võimalik taasesitada vaid juhul, kui uusi teateid ei ole jäetud. Esimesena taasesitatakse esimesena jäetud teade, selle järel automaatselt kõik järgnevad teated. 1. Vajutage, kerige kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK, seejärel vajutage klahvile OK, et valida Play (taasesitamine). 2. Taasesitamise ajal on teil võimalik valida erinevaid funktsioone klahvi abil (lugege lähemalt peatükist: Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil, lk. 50. Ühendage vooluadapter Ühendage liinikaabel liinipessa Kõigi teadete kustutamine 1. Vajutage, kerige kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Delete All (Kõigi teadete kustutamine) ja vajutage OK. 2. Kõigi teadete kustutamise kinnitamiseks vajutage uuesti OK. Kuulamata teateid ei kustutata. Meeldetuletuse salvestamine Teil on võimalik salvestada automaatvastajale meeldetuletusi endale või teistele. Automaatvastaja käitub meeldetuletusega täpselt nii nagu jäetava teatega ja vilkuma hakkab uue teate märgutuli. 3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse. Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse. NÕUANNE Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metallesemetele nagu riiulitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele. HOIATUS Telefoni lauapealsel osal ei ole SISSE/VÄLJA lülitit. Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda. Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist. Kasutage alati seda liinikaablit, mis on kaasas tootega. Vastasel juhtudel võib puududa valimistoon. 1. Vajutage, kerige kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Record Memo (Meeldetuletuse salvestamine) ja vajutage OK. 2. Salvestage oma meeldetuletus. 3. Meeldetuletuse salvestamiseks vajutage OK. 4. Meeldetuletuse mitte salvestamiseks vajutage BACK. Automaatvastaja reþiim 1. Vajutage, kerige kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK. Kerige kuni Answer Mode (Vastamisreþiim) ja vajutage OK. 2. Teil on võimalik valida kahe vastamisreþiimi vahel: Answer Only (ainult vastamine) ja Answ. & Record (vastamine ja salvestamine). Valitud reþiim on tähistatud. 3. Vastamisreþiimi vahetamiseks kerige abil soovitud valikuni ja vajutage OK. Kui te valite ainult vastamise reþiimi Answer Only, vastab automaatvastaja kõnele pärast teatud helinate arvu, kuid helistaja ei saa jätta teile teadet. Helistajal soovitatakse hiljem tagasi helistada

13 AUTOMAATVASTAJA Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisureþiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata). Telefoni sõnumite ettemängimine (esimesena salvestatud sõnumit mängitakse esimesena ette). Teate ettemängimise lõpetamine. Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel. PAIGALDAMINE Aku paigaldamine Teie SE435 telefoniga on kaasas 2 taaslaetavat akut, mis võimaldavad keskmiselt kuni 12-tunnist kõneaega ja kuni 150 tundi seisurežiimi aega. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida. 1. Tõmmake aku kaas eest ära. Valgusdioodi Sõnumiloendur Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal. Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud. Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu. Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu. 2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas. Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada. Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal. 2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi. Teadete taasesitamine Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil 1. Vajutage, kerige kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutage OK, seejärel vajutage OK, et valida Play (taasesitamine). 2. Jäetud teadete taasesitamiseks kasutatakse kõlarit. Taasesitamise ajal on teil võimalik: Aku laadimine 1. Asetage telefonitoru telefoni lauapealse osa laadimisalusele. Kui telefonitoru on asetatud õigesti, toob telefonitoru kuuldavale signaali. 2. Telefonitoru kuvarile ilmunud laadimist illustreeriv animatsioon annab märku sellest, et aku laeb. Reguleerida helitugevust Menüüsse tagasi pöörduda Korrata Valida järgmist teadet Valida eelmist teadet Teadet kustutada Taasesitada kuulari abil Vajutage klahvile. Vajutage klahvile. Vajutage OK ja kerige kuni Repeat (Korrata) ja vajutage OK. Vajutage OK ja kerige kuni Next Message (Järgmine teade) ja vajutage OK. Vajutage OK ja kerige kuni Prev. Message (Eelmine teade) ja vajutage OK. Vajutage OK ja kerige kuni Delete (Kustutada) ja vajutage OK. Vajutage klahvile. 3. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi). 4. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse. Enne esmakordset kasutamist tuleb telefonitoru laadida vähemalt 24 tunni jooksul. Nõuanne: Teateid on võimalik taasesitada ka puhkereþiimis: vajutades esmalt, kerides kuni Answ. Machine (Automaatvastaja) ja vajutades OK. Seejärel vajutage uuesti OK, et valida Play (Taasesitamine)

14 UZSTÂDÎÐANA PAIGALDAMINE Aku eluiga ja vastuvõturaadius Kõneaeg ja seisureþiimi pikkus Kui aku on täiesti laetud, on teie SE435 telefoni keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisureþiimi pikkus keskmiselt 150 tundi. Aku tühjenemise hoiatus Telefonitoru kuvari ülemises vasakus nurgas kuvatakse aku taset. Kui aku tase langeb, hoiatab teid sellest vastavat helitooni esile toov tühjeneva aku sensor ja vilkuv aku ikoon kuvaril. Kui aku tase langeb äärmiselt madalale, lülitub telefon lühikese aja järel hoiatuse järel välja ja mistahes käimasolev tegevus jääb salvestamata. Teie aku ligikaudne võimsuse tase kuvatakse järgmiselt: Aku on täiesti laetud - 3 pulka aku ikoonil Aku on osaliselt laetud - 2 pulka aku ikoonil Aku on tühjenemas - 1 pulk aku ikoonil Aku on täiesti tühjenenud - 0 pulka aku ikoonil AUTOMAATVASTAJA Teie SE435 telefonil on olemas automaatvastaja, millele on võimalik jätta teateid, kui see funktsioon on sisse lülitatud. Automaatvastajale on võimalik salvestada kuni 99 teadet kogupikkusega kuni 15 minutit. Telefoni SE435 lauapealse osa klahvid Automaatvastaja Teadete taasesitamine Teadete kustutamine Meeldetuletuse salvestamine Vastamisreþiim Automaatvastaja sisse / välja lülitamine Seaded Heli keel Hoiatus vastuvõturaadiuse kaotamise kohta Telefoni vastuvõturaadius majasiseselt on 50 meetrit ja majaväliselt 300 meetrit. Kui telefonitoru väljub vastuvõturaadiuse piirest, hakkab vilkuma antenni ikoon. Teie SE435 seadistamine Enne oma SE435 kasutamist peate telefon seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ( Tere tulemast ). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon: 1. Vajutage klahvile OK, et vaadata riikide loetelu. 2. Kerige oma riigi juurde. Otsinguklahv Heli tugevuse klahvid Järgmise sõnumi klahv Hävitamise nupp SIM kaardi pesa 3. Vajutage klahvile OK, et kinnitada oma valik. 4. Kerige oma operaatori juurde (kui see on vajalik). Endine sõnum / Sõnumi taasesitamise klahv Automaatvastaja Sees/ Väljas klahv Mängi/ Stopp klahv 5. Vajutage klahvile OK uuesti, et kinnitada oma valik. 6. Liini valik ja menüü keele valik salvestatakse vaikesätetena automaatselt. Telefon saate teha väljuvaid kõnesid või vastu võtta sissetulevaid kõnesid, ilma, et oleksite eelnevalt seadistanud oma riigi valiku. Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ( Tere tulemast ) jääda kuvarile ilmumata. Viimasel juhul ei ole teil vajalik valida oma riigi/operaatori/keele seadeid. Telefonitoru otsimine. Pika vajutusega algab registreerimisprotsess. Pika vajutusega saab automaatvastaja Sisse/Välja lülitada. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine

15 VÕRGUTEENUSED Tagasihelistamisteenuse tühistamine Seadistamine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Cancel Call Bk (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige Settings (Seaded) ja vajutage OK. 3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage OK. Tagasihelistamisteenuse tühistamise aktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Cancel Call Bk (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage OK. 2. Vajutage OK ja valige Activate (sisse lülitatud). 3. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 4. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks. Numbrinäidu keeld Seadistamine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Withhold ID (Numbrinäidu keeld) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige Settings (Seaded) ja vajutage OK. 3. Sisestage soovitud number numbrinäidu keelu jaoks ja vajutage OK. Numbrinäidu keelu aktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Withhold ID (Numbrinäidu keeld) ja vajutage OK. 2. Vajutage OK ja valige Activate (sisse lülitatud). 3. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 4. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks. Numbrinäidu keelu välja lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Withhold ID (Numbrinäidu keeld) ja vajutage OK. PAIGALDAMINE Kuupäeva ja kellaaja seadistamine 1. Vajutage. 2. Kerige kuni Clock & Alarm ( Kell ja äratuskell ) ja vajutage OK. 3. Vajutage OK, et sisestada Set Date/Time ( Seadistada kuupäev/kellaaeg ). 4. Sisestage aktuaalne aeg (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage OK. Nüüd võite telefon oma telefoni kasutada. Teie SE435 põhifunktsioonid Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage Üksikasju vaadake peatükist Helistamine leheküljel 18., et valida number. Vajutage, et võtta kõne vastu. Vajutage, et lõpetada kõne. Üksikasju vaadake peatükkidest Kõne vastuvõtmine ja Kõne lõpetamine leheküljel 19. Vajutage ja hoidke Vajutage lühidalt Vajutage ja hoidke klahvi 5 minutit, et seisureþiimis telefonitoru välja lülitada. klahvile, et lülitada telefonitoru jälle sisse. klahvi 2 sekundit, et seisureþiimis klaviatuur sisse ja välja lülitada. Jälitamise funktsioon võimaldab teil välja selgitada kadunud telefonitoru asukoha, samuti seda, kas telefonitoru on vastuvõturaadiuses ja kas selle akud on laetud. Vajutage klahvi, et jälitamist alustada. Vajutage Hoiatus Kui teie telefon on ühendatud ISDN liini adapteri kaudu, võib juhtuda, et kuupäeva & kellaaega uuendatakse iga kõne järel. Kuupäeva & kellaaja uuendamise funktsiooni võimalikkus oleneb teie võrguoperaatorist. Palun kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva & kellaaja seadistused. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Helistamine Kõne vastuvõtmine või lõpetamine Telefonitoru sisse/välja lülitamine Klaviatuuri lukustamine/avamine Jälitamine klahvi, et jälitamine lõpetada. 2. Vajutage OK ja valige Deactivate (väljalülitatud). 3. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 4. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks

16 Seisureþiim Kui telefonitoru on olnud puutumata seadistamise reþiimis, vaatuse reþiimis, redigeerimisreþiimis jne., pöördub ta automaatselt seisureþiimi. Ta pöördub automaatselt tagasi seisureþiimi ka siis, kui telefonitoru asetatakse tagasi telefoni lauapealsele osale. Kuvari ja klaviatuuri taustavalgus Taustavalgus jääb püsima 20 sekundi jooksul telefonitoru mistahes aktiveerimise järel, näiteks sissetulev kõne, klahvi vajutamine, telefonitoru tõstmine telefoni lauapealselt osalt, jne. Klaviatuuri taustavalgus on MEREVAIGUKOLLANE. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki Taustavalguse seadistamine, lehekülg 32. Sündmust tähistav valgusdiood Sündmust tähistav valgusdiood teie telefonitorul vilgub, kui on toimumas uus sündmus nagu uus kõne, uus SMS, uus häälsõnum või teie automaatvastaja uus sõnum. Teksti ja numbri sisestus Klahv PAIGALDAMINE Sümbolid tühik VÕRGUTEENUSED Helipostkast See funktsioon võimaldab helistajal jätta teile teate, kui te ei saa või ei soovi telefonile vastata. See funktsioon sõltub teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Teadete kuulamine on enamasti tasuline, kuna need salvestatakse operaatori poolt, mitte telefonitorul. Selle teenuse kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga Numbri seadistamine helipostkasti jaoks 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige SYMBOL kuni Voice Mail (Helipostkast) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige Voice Mail 1 (Helipostkast 1) või Voice Mail 2 (Helipostkast 2) ja vajutage OK. 3. Kerige ja valige Settings (Seaded) ja vajutage OK. 4. Muutke kõnepostkasti numbrit vastavalt soovile ja vajutage OK. Kõnepostkasti aktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Voice Mail (Helipostkast) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige Voice Mail 1 (Helipostkast 1) või Voice Mail 2 (Helipostkast 2) ja vajutage OK. 3. Vajutage OK ja valige Activate (sisse lülitatud). 4. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 5. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks. Tagasihelistamisteenus 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Call Back (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage OK. Näiteks, nimetuse Philips sisestamine käib järgmiselt: 1. Vajutage üks kord: P 2. Vajutage kaks korda: Ph 3. Vajutage kolm korda: Phi 4. Vajutage kolm korda: Phil 5. Vajutage kolm korda: Phili 6. Vajutage üks kord: Philip 7. Vajutage neli korda: Philips Kerige ja valige Settings (Seaded) ja vajutage OK. 3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage OK. Tagasihelistamisteenuse aktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. Kerige kuni Call Back (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage OK. 2. Vajutage OK ja valige Activate (sisse lülitatud). 3. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 4. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks. 41

17 VÕRGUTEENUSED Kõne suunamine Teil on võimalik valida 3 erineva kõnesuunamisteenuse vahel: kõne suunamine igas olukorras, kõne suunamine, kui liin on kinni, kõne suunamine, kui liin ei vasta. Numbri seadistamine kõne suunamiseks PAIGALDAMINE Vaikimisi on sõna esimene täht suurtäht. Vajutage Vaikesätted, et vahetada suurtähe ja väiketähe reþiimi vahel. 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik ( Call Forward (kõne suunamine igas olukorras) / Call Fwd Busy (kõne suunamine, kui liin on kinni) / Call Fwd UnAns (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage OK. 3. Kerige kuni (Seaded) ja vajutage OK ning sisestage telefoninumber, kuhu kõned suunata. 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK. Kõne suunamise funktsiooni sisse lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik ( Call Forward (kõne suunamine igas olukorras) / Call Fwd Busy (kõne suunamine, kui liin on kinni) / Call Fwd UnAns (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage OK. 3. Vajutage OK ja valige Activate (sisse lülitatud). 4. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 5. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks. Kui olete selle teenuse aktiveerinud, suunatakse sissetulevad kõned (vastavalt valitud reþiimile) sisestatud telefoninumbrile. Helina toonu tugevus Keskmine Kõrvaosa helitugevus Tugevus 3 Kõlari helitugevus Tugevus 3 Klahvi toon Sees Automaatne vastamine Väljas Automaatne kõne lõpetamine Sees Lapsehoidmisreþiim Väljas Äratuskell Väljas Keelureþiim Väljas PIN kood 0000 Automaatvastaja Vastamisreþiim Vasta & Salvesta Helinate arv enne vastamist 4 Väljuvad sõnumid Sätitud reþiimile Vasta & Salvesta Telefoni lauapealse osa läbivaatus Sees vaikimisi seatud kõlari taseme puhul Telefonitoru läbivaatus Väljas Lauapealse osa valjuhääldi Tase 5 Kaugjuhtimine Välja lülitatud Kõne suunamise funktsiooni välja lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Net. Service (Võrguteenused) ja vajutage OK. 2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik ( Call Forward (kõne suunamine igas olukorras) / Call Fwd Busy (kõne suunamine, kui liin on kinni) / Call Fwd UnAns (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage OK. 3. Kerige, et valida Deactivate (välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks OK. 4. Valitakse vastava teenuse numbrijada. 5. Kui number on valitud, vajutage puhkereþiimile tagasi pöördumiseks

18 HELISTAMINE Helistamine Eelvalimine 1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut). 2. Vajutage, et valida number. Otsevalimine 1. Vajutage või SYMBOL, et liinile tulla. 2. Sisestage telefoninumber. Helistamine kordusvalikuloetelust 1. Vajutage seisureþiimis. 2. Sirvige kuni kordusvalikuloetelu kirjeni. 3. Vajutage, et valida number. SOOVITUS Telefonitoru salvestab viimased 10 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvalikuloetelus. Kui kordusvaliku loetelu number on pikem kui 13 numbrimärki, vajutage SYMBO, et vaadata ülejäänud numbreid. Kui kordusvalikloetelu number langeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbri asemel nimi. ERISEADED 3. Kerige ja valige soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks OK. Kui te muudate asukohamaa seadeid, valitakse telefonil automaatselt sellele riigile vastavad liiniseaded (näiteks: tagasihelistamise aeg, valimisreþiim, keel jne). Konverentskõne Kui te olete sisse lülitanud konverentskõne reþiimi, on teil võimalik pidada kolme kõnelejaga konverentskõnet, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud ka teine telefonitoru. Konverentskõne algab peale automaatselt, kui kõne võetakse vastu ka teisel telefonitoru, kui väliskõne on juba esimesel telefonitorul vastu võetud. Vaikimisi on konverentskõne funktsioon välja lülitatud. Konverentskõne sisse / välja lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Conference (Konverentskõne) ja vajutage OK. 2. Kerige kuni On (sees) või Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. VÕRGUTEENUSED Helistamine kõneregistrist 1. Vajutage seisureþiimis. 2. Vajutage, et siseneda kõneregistrisse ja kerige, et kuni kõneregistri kirjeni. 4. Vajutage, et valida number. Teil tuleb liituda Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega, et teil oleks võimalik näha helistaja numbrit või nime kõneregistris. Vaadake Kõneregister leheküljel 25 üksikasjade jaoks. Võrguteenused Kõne suunamine Kõne suunamine, kui liin on kinni Kõne suunamine, kui liin ei vasta Helipostkast Tagasihelistamisteenus Tagasihelistamisteenuse tühistamine Numbrinäidu keeld Helistamine telefoniraamatust 1. Vajutage seisureþiimis. 2. Sirvige kuni telefoniraamatu kirjeni. Selles menüüs on võimalik sisse ja välja lülitada võrguteenuseid, mis sõltuvad teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Nende teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Teie telefonis SE435 algselt salvestatud seaded peaksid teie asukohale sobima kõige paremini ja teil ei tarvitse neid muuta. 3. Vajutage, et valida number. 18 SOOVITUS Selle asemel, et sirvida, et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega. Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne... 39

19 ERISEADED Taastamine Tehaseseadete taastamine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Reset (Taastamine) ja vajutage OK. 2. Vajutage kinnitamiseks uuesti OK. 3. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 4. Kuulete pikka kinnitussignaali ja telefonil taastatakse kõik algsed tehaseseaded (lugege lähemalt lk. 17). Kui PIN koodiks on algselt seadistatud 0000, jäetakse punktis 2 kirjeldatud tegevus vahele. Automaatne eelvalimise kood Automaatne eelvalimise kood võib olla kuni 5 numbri pikkune. Kui te olete automaatse eelvalimise koodi määranud, sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette. Automaatse eelvalimise koodi määramine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Auto prefix (Automaatne eelvalimise kood) ja vajutage OK. 2. Ekraanile kuvatakse viimati salvestatud automaatse eelvalimise kood (kui see on sisestatud). 3. Sisestage soovitud number ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Asukohamaa See menüü sõltub teie asukohamaast. Siin on teil võimalik vahetada tervitusreþiimis valitud asukohamaad. 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Country (Asukohamaa) ja vajutage OK. 2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. Master PIN kood tuleb sisestada isegi juhul, kui see on 0000 (algseadistatud PIN kood). HELISTAMINE Kõnele vastamine Kui telefon heliseb, vajutage Kui telefon heliseb, vajutage Kõne lõpetamine Vajutage klahvi. Kestvad kõned klahvi. Käed vabaks reþiimis vastamine klahvi. Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne. SOOVITUS Kui on aktiveeritud Automaatse vastuvõtmise reþiim (vaadake leheküljelt 30), võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist. Kõne kestvust kuvatakse telefonitoru kuvaril umbes 5 sekundit. SOOVITUS Kui aktiveerida automaatset kõnelõpetamise reþiimi (vaadake leheküljelt 32), võite te kõne lõpetamiseks lihtsalt asetada telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Nimetatud funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Kõne vältel on võimalikud järgmised funktsioonid: Kõrvaosa heli tugevuse sättimine 1. Vajutage, et valida Helitugevuse 1 kuni Helitugevuse 5 vahel. Telefonitoru heli summutamine/ summutamise lõpp 1. Kõne vältel vajutage, et lülitada mikrofon välja, et vestluskaaslane teid ei kuuleks. 2. Vajutage, et lülitada mikrofon sisse. Kõlari reþiim 1. Vajutage klahvi, et lülitada sisse kõlari reðiim

20 HELISTAMINE ERISEADED 2. Vajutage klahvi uuesti, et naasta tavareþiimi. Telefonitoru eemaldamine süsteemist 1. Vajutage klahvi, et valida Helitugevus 1 kuni Helitugevus 5. Suunamine Antud funktsioon on ainult siis võimalik, kui komplektis on vähemalt 2 telefoni lauapealse osaga ühendatud telefonitoru. Antud funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta siseliini kõnesid, suunata välisliini kõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentsikõne reþiimi. Teisele telefonitorule suunamine Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud (vaadake leheküljelt 35 peatükki Lisatelefonitoru ühendamine ). 1. Vajutage klahvi seisureþiimis. 2. Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage OK, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage, et helistada telefonitorule 2. Välisliini kõne suunamine teisele telefonitorule 1. Vajutage klahvi, et panna välisliini kõne ootele (vestluskaaslane ei kuule teid enam). 2. Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage OK, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage SYMB, et helistada telefonitorule HOIATUS Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta helitugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale. Kõlari helitugevuse sättimine Kui telefonitoru ei kuulu SE430/435 raadiusesse, võib juhtuda, et antud funktsioon ei toimi. Valitud telefonitoru heliseb. Kui valitud telefonitoru ei vasta, vajutage 3. Vajutage klahvi telefonitorul, millele on helistatud, et vastata siseliini kõnele, nii et mõlemad siseliinil olevad vestluskaaslased saavad rääkida. 4. Vajutage klahvi esimesel telefonitorul, et suunata välisliini kõne telefonitorule, millele on helistatud. Siseliini ja välisliini kõnedelt ümberlülitumine, et suunata siseliini kõne tagasi. 1. Vajutage klahvi üks kord, et lülituda siseliini kõne pealt välisliini kõnele või vastupidi. Telefonitoru eemaldamine süsteemist 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Unregstration (Telefonitoru eemaldamine süsteemist) ja vajutage OK. 2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Sisestage telefonitorul numbriklahvide abil telefonitoru järjekorranumber, mida soovite süsteemist eemaldada. Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess ja telefonitoru lülitub tagasi puhkereþiimi. Kui telefonitoru eemaldamine süsteemist õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraanile kuvatakse teade Unregistered. PIN koodi muutmine Master PIN koodi kasutatakse kõnede keelamise ja beebikõne funktsioonide seadistamisel ning telefonitorude registreerimisel / süsteemist eemaldamisel. Algselt on PIN koodiks PIN koodiks on neljakohaline number. Seda PIN koodi kasutatakse ka telefonitoru seadete kaitsmiseks. Vajaduse korral palutakse teil teatud seadete muutmisel sisestada PIN kood. PIN koodi muutmine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Change PIN (PIN koodi muutmine) ja vajutage OK. 2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. Ekraanil kuvatakse sisestatud PIN kood tärnide (*) jadana. Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade Incorrect PIN (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkereþiimi. 3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 4. Sisestage uus PIN kood teist korda ja vajutage PIN koodi vahetamise kinnitamiseks OK. Kuulete pikka kinnitussignaali. Ekraanile kuvatakse teade New PIN Stored (salvestatud on uus PIN kood) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Peale seda, kui olete Master PIN koodi muutnud, peate selle sisestama uuesti iga kord, kui soovite muuta kõnede keelamise või beebikõne seadeid. 37

21 ERISEADED Registreerimine Allpool kirjeldatud protseduure on võimalik juhtida SE 625 telefonitoru kaudu. Need protseduurid võivad erinevate telefonitorude puhul erineda. Sellisel juhul lugege lähemalt vastava telefonitoru kasutusjuhendist. Enne kasutamist peate kõik telefonitoru telefoni lauapealsele osale registreerima. Ühele lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru. Enne telefonitoru registreerimist või süsteemist eemaldamist peate te sisestama oma Master PIN koodi. Algselt seadistatud PIN kood on Lisatelefonitoru registreerimine 1. Puhkereþiimis vajutage ja hoidke telefoni lauapealsel osal all klahvi. Kui telefoni lauapealne osa siseneb registreerimisreþiimi, kuulete signaali. Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul. Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess. 2. Samal ajal vajutage telefonitorul, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige SYM kuni Regstration (Registreerimine) ja vajutage OK. 3. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage registreerimise alustamiseks OK. Kui leitakse vastav telefoni lauapealne osa ja sisestatud oli õige PIN kood, kuvatakse telefonitoru ekraanile kasutamata telefonitorude numbrid ja te saate telefonitorule järjekorranumbri valida (sisestage see klahvidega).kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade Incorrect PIN (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkereþiimi. Kui registreerumine õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraan lülitub puhkereþiimi. HELISTAMINE Kolmepoolne konverentsikõne Konverentsikõne funktsioon võimaldab kahel telefonitorul (suunamises) jagada ühte välisliini kõnet. Kolm osapoolt saavad osaleda vestluses ning ei ole vaja mingit liitumist võrguga. 1. Vajutage klahvi, et panna siseliini kõne ootele (helistanu ei kuule teid enam). 2. Suunamine leiab koheselt aset, kui on olemas ainult 2 ühendatud telefonitoru. Kui ühendatud telefonitorusid on üle 2, kuvatakse nende telefonitorude numbreid, mille puhul on konverentsikõne toimumine võimalik. Vajutage OK, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage, et helistada telefonitorule 2. Valitud telefonitoru heliseb. 3. Vajutage klahvi telefonitorul, millele helistati, et mõlemad siseliini kõne vestluskaaslased saaksid rääkida. 4. Vajutage telefoniklahvile SYMBOL esimesel telefonitorul, et alustada kolmepoolset konverentsikõne. SOOVITUS Kui lülitada sisse Konverentsi reþiim (vaadake leheküljelt 38), siis tekib kolmepoolne konverentsikõne automaatselt, kui teine telefonitoru tuleb liinile, samal ajal, kui on juba toimumas välisliini kõne. Kõne koputus Kui olete liitunud Kõne koputuse teenusega, toob telefoni kõrvaosa esile erilise signaali, millega teid teavitatakse sellest, et on toimumas teine sissetulev kõne. Kui te olete liitunud ka Helistaja liini identifitseerimise teenusega (HLI), siis kuvatakse teile ka teise helistaja telefoninumber või nimi. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikumat informatsiooni nimetatud teenuse kohta. Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage + (olenevalt teie võrgust võib see olla erinev). Helistaja liini identifitseerimine Helistaja liini identifitseerimine (HLI) on eriline teenus, millega te võite liituda oma võrguoperaatori vahendusel. Kui te olete liitunud HLI teenusega ja eeldusel, et helistaja profiil ei ole salastatud, kuvatakse teile telefoni helisemise hetkel helistaja telefoninumber või nimi (kui see on salvestatud telefoniraamatus), nii et te võite otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikumat informatsiooni nimetatud teenuse kohta

22 TELEFONIRAAMAT ERISEADED Teie SE435 säilitab kuni 250 telefoniraamatu mälukirjet, sealhulgas 9 otseteega mälukirjeid kuni ). Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut ja nime kohta 12 ühikut. Telefoniraamatusse sisenemine 1. Vajutage seisureþiimis või vajutage, sirvige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni List Entry (Kirjete nimekiri) vajutage OK. 2. Telefoniraamatu kirjed kuvatakse loetelus tähestikulises järjekorras. 3. Vajutage, et kerida telefoniraamatu kirjete loetelus. Telefoniraamat Uus kirje Kirjete nimekiri Kirje redigeerimine Kirje hävitamine Hävitada kõik kirjed Otsemälu SIM kaardilt kopeerimine Telefoniraamatu teisaldamine Telefoniraamat kirje üksikasjade vaatamiseks vajutage. Telefoniraamatust telefoninumbri valimiseks kerige kuni telefoniraamatu kirjeni ja vajutage. SOOVITUS Selle asemel, et sirvida, et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega. Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne... Kontakti salvestamine telefoniraamatus 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, vajutage OK kuni New Entry (Uus kirje). 2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 ühikut) ja vajutage OK. 3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage OK. Kui valitakse keelatud number, ei ühendata kõnet vastava numbri valimise korral. Kui nii juhtub, kostub telefonist veasignaal ja telefon lülitub puhkereþiimile. Beebikõne Kui te olete beebikõne (Baby Call) funktsiooni sisse lülitanud, on teil võimalik valida määratud telefoninumbrit vajutades telefonitorul suvalisele klahvile. See funktsioon on kasulik kiireks ligipääsuks hädaabiteenustele. Beebikõne jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki. Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne beebikõne reþiimi aktiveermist / deaktiveerimist ja beebikõne numbri muutmist sisestama oma Master PIN koodi. Beebikõne reþiimi aktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Baby Call (Beebikõne) ja vajutage OK. 2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Vajutage OK, et valida Mode (Reþiim). 4. Kerige kuni On (sees) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kui te aktiveerite beebikõne reþiimi Mode, kuid ei ole veel sisestanud telefoninumbrit beebikõne jaoks, palub telefonitoru teil seda teha. 5. Sisestage telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks OK. Beebikõne reþiimi deaktiveerimine 1. Vajutage pikalt (kui olete eelnevalt beebikõne reþiimi aktiveerinud). 2. Kerige kuni Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Beebikõne telefoninumbri muutmine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Baby Call (Beebikõne) ja vajutage OK. 2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Vajutage OK, et valida Number (Telefoninumber). 4. Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud beebikõne telefoninumber (kui seda reþiimi on eelnevalt kasutatud). 5. Sisestage uus telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks pikka signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase

23 ERISEADED Valimisreviim SE 435 algseadistatud aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta. Te võite valida kahe reþiimi vahel: Tone (toonvalimine) või Pulse (pulssvalimine). Valimisreþiimi seadistamine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Vajutage OK, et valida Dial mode (Valimisreþiim). 2. Kerige kuni Tone (toonvalimine) või Pulse (pulssvalimine) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Kõnede keelamine Kõnede keelamise funktsioon takistab valitud telefonitorudel teatud numbrikombinatsiooniga algavate telefoninumbrite valimist. Teil on võimalik seadistada 4 erinevat kuni 4-kohalist numbrikombinatsiooni Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne kõnede keelamise reþiimis muudatuste tegemist (kõnede keelamise reþiimi aktiveermine / deaktiveerimine, numbrite lisamine või muutmine) sisestama oma Master PIN koodi. Kõnede keelamise reþiimi aktiveerimine / deaktiveerimine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Call Barring (Kõnede keelamine) ja vajutage OK. 2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Vajutage OK, et valida Barring Mode (Keelamisreþiim). 4. Kerige kuni On (sees) või Off (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Numbri lisamine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Kerige kuni Call Barring (Kõnede keelamine) ja vajutage OK. 2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK. 3. Vajutage OK, et valida Barring Number (Keelatud number). 4. Kerige kuni Number 1, Number 2, Number 3 või Number 4 ja vajutage kinnitamiseks OK. 5. Sisestage kuni 4-kohaline number ja vajutage kinnitamiseks SYMBOL OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. TELEFONIRAAMAT 4. Kerige, et valida grupp (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage OK valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust. Üksikuid kontakte võite te jaotada oma soovi kohaselt kindlaksmääratud gruppidesse. Näiteks Grupp A sisaldab teie kaastöötajate telefoninumbreid. Te võite selle grupi jaoks määrata kindlaksmääratud meloodia (vaadake peatükki Grupi meloodia leheküljel 30). Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis kuulete te iga kord sellele grupile määratud helinatooni, kui keegi sellest grupist helistab teile. SOOVITUS Te võite salvestada kuni 250 telefoniraamatu kirjet. Kui telefonimälu on täid, ei saa te enam ühtegi uut telefoniraamatu kirjet salvestada. Viimasel juhul peate te olemasolevaid kirjeid kustutama, et saaksite teha ruumi uutele kirjetele. Telefoniraamatu kirje redigeerimine 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Edit Entry (Kirje redigeerimine) ja vajutage OK. 2. Kerige kuni kirjeni, mida soovite redigeerida ja vajutage OK. 3. Vajutage BACK, et kustutada tähti ühekaupa, redigeerige nime ja vajutage OK. 5. Kerige grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage OK kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust. Telefoniraamatu kirje hävitamine 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Delete Entry (Kirje hävitamine) ja vajutage OK. 2. Kerige kuni kirjeni, mida soovite hävitada ja vajutage OK. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust. Telefoniraamatu kõikide kirjete hävitamine 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Delete All (Kõikide kirjete hävitamine) ja vajutage SYMBOL. 2. Vajutage OK uuesti valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust

24 TELEFONIRAAMAT ERISEADED Otseteega mälukirjete salvestamine Te saate salvestada maksimaalselt 9 otseteega mälukirjet (Klahv kuni ). Pikk vajutus klahvidele seisureþiimis kutsub automaatselt esile salvestatud telefoninumbri valimise. 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Direct Memory (Otsetee mällu) ja vajutage OK. 2. Valige klahv ( Klahv 1 kuni Klahv 9) ja vajutage VIEW (Vaadata). Kui sellele klahvile on salvestatud number, siis kuvatakse seda numbrit/nime. 3. Kui valitud klahvile ei ole salvestatud numbrit või kui te soovite muuta juba salvestatud numbrit, vajutage OK ja vajutage OK uuesti, et valida Add (Lisamine). 4. Vajutage OK, et kuvada telefoniraamatu nimede loetelu ja kerige kuni kirjeni, mida soovite salvestada mällu otseteega kirjena. Eriseaded Tagasihelistamise aeg Valimisreþiim Kõnede keelamine Beebikõne Registreerimine Telefoni lauapealse osa valimine Telefonitoru eemaldamine süsteemist PIN koodi muutmine Taastamine Automaatne eelvalimise kood Asukohamaa Konverentskõne 5. Vajutage OK valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust. Otseteega mälukirjete hävitamine 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Direct Memory (Otsetee mällu) ja vajutage OK. 2. Valige klahv ( Klahv 1 kuni Klahv 9) ja vajutage (Vaadata). 3. Vajutage OK ja kerige kuni Delete (Hävitamine). 4. Vajutage OK valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust. SIM kaardilt telefoniraamatu kopeerimine Antud funktsioon võimaldab teil kopeerida teie mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoniraamat teie telefonitoru telefoniraamatusse. 1. Atveriet SIM kartes nodalîjumu un izòemiet to no bâzes stacijas. Tagasihelistamise aeg Tagasihelistamise aeg (või valimise viivitus) on määratud ajahulk, mille möödudes vabastatakse liin peale klahvile vajutamist. Te võite valida järgnevate seadete vahel: short (lühike), medium (keskmine) või long (pikk). SE 435 algseadistatud tagasihelistamise aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta. Tagasihelistamise aja muutmine 1. Vajutage, kerige kuni Advanced Set. (Eriseaded) ja vajutage OK. Vajutage OK, et valida Recall Time (Tagasihelistamise aeg). 2. Kerige kuni Short (Lühike) / Medium (Keskmine) / Long (Pikk) ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. See funktsioon on kasulik, kui te kasutate võrguteenuseid. Teatud teenuste kasutamine, mida aktiveeritakse klahvikombinatsioonidega [ + ], [ + ], [ + ] (kõne ootele, kõne suunamine), sõltub tagasihelistamise aja seadetest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Eemaldage SIM kaardi kaas

25 PERSONAALSEADED Menüükeele muutmine TELEFONIRAAMAT 2. Avage SIM kaardi kaas ja eemaldage SIM kaart telefoni lauapealsest osast. 1. Vajutage, kerige kuni Personal Set. (Personaalseaded) ja vajutage OK. Vajutage OK, et valida Language (Menüükeel) ja vajutage uuesti OK. 2. Kerige ja valige soovitud menüükeel ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase. Lapsehoidja reþiim Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil telefoni lauapealsele osale olema registreeritud vähemalt 2 telefonitoru (lugege lähemalt lk. 36). Lapsehoidja reþiimi abil on teil võimalik jälgida teises toas toimuvat. Kui toas toimuv ületab telefoni helipiirangut, helistab telefonitoru automaatselt teisele registreeritud telefonitorule. Lapsehoidja reþiimi kasutamiseks on tarvis see funktsioon kõige pealt sisse lülitada (näiteks telefonitorul 1) ja sisestada telefonitoru number, millele helistada (näiteks telefonitoru 2), kui toas tõuseb heli. Kui helitugevus ületab telefoni helipiirangut, alustab telefonitoru automaatselt sisekõne valitud telefonitorule (näiteks telefonitorule 2). Lapsehoidja reþiimi sisse lülitamine 1. Vajutage, kerige kuni Personal Set. (Personaalseaded) ja vajutage OK. Vajutage OK, et valida Babysit mode (Lapsehoidja reþiim) ja vajutage uuesti OK. 2. Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada, ja vajutage uuesti OK. Lapsehoidja reþiimis toimib ainult klahv. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse telefonitoru ekraanile tekst Babysit mode (Lapsehoidja reþiim) ja sellelt telefonitorult ei ole võimalik välja helistada ega kõnedele vastata. Lapsehoidja reþiimi välja lülitamine 1. Vajutage, valige Off (väljas) ja vajutage OK. Taustavalgus Taustavalguse seadistamine 1. Vajutage, kerige kuni Personal Set. (Personaalseaded) ja vajutage OK. Vajutage OK, et valida Backlight (Taustavalgus) ja vajutage uuesti OK. 2. Kerige, valige On (sees) või Off (väljas) ja vajutage OK. Kuulete kinnitamiseks signaali. Taustavalgus süttib, kui sisse on tulemas kõne, uus sõnum jne. Taustavalguse funktsiooni välja lülitamine aitab säästa patareisid. 3. Libistage SIM kaart lõpuni sisse toestusklõpsude vahele mikrokiibiga osaga ülespoole. 4. Telefonitorul vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Copy from SIM (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage OK. 5. Kerige kuni Copy All (Kopeerida kõik) või Select Entry (Kirje valimine). Kui te valite Copy All (Kopeerida kõik), siis kopeeritakse teie telefoni telefoniraamatusse kõik SIM kaardi kirjed. Kui te valite Select Entry (Kirje valimine), võite te sirvida SIM kaardi kirjeid ja valida neid, mida soovite kopeerida. 6. Vajutage OK valiku kinnitamiseks. 7. Sisestage SIM kaardi PIN kood (kui seda nõutakse). Kopeerimisprotsessi käiku kuvatakse telefoni kuvaril. 8. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit Transferred (Teisaldatud). Teie telefonitorust peaks olema võimalik lugeda kõiki standardseid SIM telefoniraamatu kirjeid. Kui telefonitoruga ei ole võimalik lugeda SIM kaarti või kui SIM kaardi olemasolu ei saa tuvastada, kuvab telefonitoru kuvar vea sõnumit No SIM card (Pole SIM kaarti) ja naaseb eelnevasse menüüsse. SOOVITUS Te võite igal ajal valida BACK, et katkestada kopeerimisprotsessi. Telefoniraamatu teisaldamine Antud funktsioon võimaldab teil teisaldada telefoniraamatut ühelt telefonitorult teisele, kui vähemalt 2 telefonitoru on ühendatud telefoni lauapealse osaga. 1. Vajutage, kerige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage OK, kerige kuni Copy from SIM (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage OK. 2. Telefoniraamatu teisaldamiseks kättesaadavate telefonitorude numbrid kuvatakse. Kui telefonitorusid on üle 2, võite te kerida kuni kindlaksmääratud telefonitoruni. 3. Vajutage OK, et kinnitada valikut. 4. Nimetatud telefonitoru aktiveeritakse sõnumiga Transfer from Handset X (Teisalda telefonitorult X). 5. Telefoniraamatu teisaldamisega nõustumiseks vajutage OK, telefonitorul, millele on helistatud; et teisaldamisest keelduda, vajutage BACK. 6. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit Transferred (Teisaldatud)

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne Nokia 6230i kasutusjuhend 9236598 3. väljaanne KINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-72 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 5 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine 10 Klahvide ja ekraani

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem