302110_EE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "302110_EE"

Väljavõte

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE LT INSTRUKCIJOS LV INSTRUKCIJA SE INSTRUKTIONER... 74

2 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/ taasesituse tuluke Kere Mikrofoni pistik Sisse-ehitatud mikrofon* Ekraan (LCD) FOLDER/MENU nupp ERASE nupp INDEX nupp Sisse-ehitatud kõlar REC (Salvestuse) nupp STOP nupp PLAY nupp FF (Kiirkerimise) nupp REW (Tagasikerimise) nupp VOL (+) nupp VOL ( ) nupp USB ühendus * WS-100 sisse-ehitatud mikrofon asub ainult ühel pool ja salvestab monoheli. Patarei kate Patareilahter Patareilahtrit saab kere küljest eemaldada. Keret saab arvutiga ühendada USB pordi või USB jaoturi kaudu. Tähelepanu Mitte mingil tingimusel ei tohi patareilahtrisse sisestada muid osi kui keret. Vastasel juhul võib järgneda akuleke, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus. Täname, et ostsid Olympuse digitaalse diktofoni. Palun loe neid juhiseid selleks, et saada informatsiooni toote korrektseks ja ohutuks kasutuseks. Hoia juhiseid tuleviku tarbeks käepärast. Eduka salvestamise tagamiseks soovitame sul enne kasutamist testida salvestusfunktsiooni ja helitugevust. 2 EE

3 Alustamine Patarei sisestamine 1 Vajuta õrnalt noolele ja libista patarei kate lahti. 2 Sisesta AAA-suuruses leelispatarei, jälgides korrektset polaarsust. A B 3 Sulge patarei kate täielikult, vajutades seda suunas A ja seejärel libistades seda suunas B. Ilmub kellaaja/kuupäeva ekraan. Tunni indikaator vilgub, näidates Kellaaja/Kuupäeva seadistusprotsessi algust. (Vaata Kellaaja/Kuupäeva seadistamine [TIME] detailsemaks kirjelduseks.) Diktofonis võib kasutada valikulist Olympuse Ni-MH taaslaetavat akut (BR401). Patarei vahetamine Kui ekraanile ilmub, vaheta patarei nii kiiresti kui võimalik. Soovitatav on kasutada AAA-suuruses patareid. Kui patarei on tühi, ilmub ekraanile ja diktofon lülitub välja. Patareid vahetades veendu, et lülitasid TOITE (POWER) lüliti VÄLJA (OFF) enne patarei vahetamist. Kui tühja patarei vahetamiseks kulub rohkem kui 15 minutit, pead sa võib-olla peale uue patarei sisestamist uuesti kellaaega sisestama. Toide Voolu sisselülitamiseks... Lülita TOITE (POWER) lüliti SISSE (ON). Kui diktofoni tagaküljel olev TOITE (POWER) lüliti on VÄLJAS (OFF), ei ole võimalik ühtegi funktsiooni kasutada. Lülita TOIDE (POWER) lüliti enne kasutust SISSE (ON). Voolu väljalülitamiseks... Lülita TOITE (POWER) lüliti VÄLJA (OFF). TOITE lüliti (POWER) Ooterežiim ja ekraani välja lülitamine Kui diktofon on peatatud salvestamise või taasesituse ajal 5 minutiks või kauemaks, läheb ta Ooterežiimi (toite säästmiseks) ja ekraan lülitub välja. Ooterežiimist väljumiseks ja ekraani sisselülituseks vajuta ükskõik millist nuppu. EE 3

4 Alustamine Ootel OOTE (HOLD) lüliti asetamine HOLD asendisse. Kõigi nuppude kasutus on takistatud. See omadus on kasulik siis, kui diktofoni tuleb kanda käekotis või taskus. Ära unusta diktofoni kasutades OOTE (HOLD) lülitit ümberlülitada. Märkused Kui OOTE (HOLD) lüliti on HOLD asendis, on diktofoni funktsioonid järgnevad: Kui diktofon taasesitab, läheb ekraan pimedaks peale seda, kui praeguse faili taasesitus on lõppenud. Kui diktofon salvestab, läheb ekraan pimedaks peale seda, kui diktofon lõpetab salvestamise automaatselt peale vaba mälu otsa lõppedes.kuidas rihma kasutada. Kuidas rihma kasutada Rihma auk Märkusi kaustade kohta Diktofonil on viis kausta, A, B, C, D ja E. Kausta valiku muutmiseks vajuta KAUSTA (FOLDER) nuppu siis, kui diktofon on peatatud. Igat salvestatud faili hoitakse kaustas. Kaustade kasutamine failide klassifitseerimiseks lubab sul hiljem faile mugavalt üles leida. Igasse kausta saab salvestada kuni 199 faili. Praegune kaust Kellaaja/Kuupäeva seadistamine Kui sa oled kellaaja ja kuupäeva paika pannud, salvestatakse iga failiga automaatselt informatsioon selle kohta, millal fail salvestati. Kui kasutad diktofoni esimest korda või kui diktofonis pole pikka aega patareid sees olnud, hakkab tunni indikaator vilkuma. Sellisel juhul pane kellaaeg ja kuupäev uuesti paika vastavalt allpool kirjeldatud etappidele EE

5 Alustamine Vajuta ja hoia MENÜÜ (MENU) nuppu all 1 sekundi jooksul või kauem. Vajuta FF või REW nuppu, kuni ekraanil vilgub TIME. Vajuta PLAY nuppu. Tunni indikaator hakkab vilkuma. Vajuta FF või REW nuppu tunni määramiseks. Vajuta PLAY nuppu, et valida minuteid. Minuti indikaator hakkab vilkuma. Vajuta FF või REW nuppu minuti määramiseks. Korda etappe 5 ja 6, et seadistada samamoodi aastat, kuud ja kuupäeva. Peale kuupäeva seadistamist vajuta PLAY nuppu. Sellega on kellaaja/kuupäeva seadistusprotsess lõppenud. Sa saad valida kellaaja esitusviisi 12-tunnise süsteemi ja 24-tunnise süsteemi vahel, kui vajutad tunni või minuti seadistamise ajal FOLDER/MENU nuppu. Sa saad muuta kuupäeva järjekorda, kui vajutad aasta, kuu või kuupäeva seadistamise ajal FOLDER/MENU nuppu. (Näiteks: 14. veebruar, 2005) EE 5

6 Salvestus Vajuta KAUSTA (FOLDER) nuppu, et valida kausta. Vajuta REC nuppu, et alustada salvestust. Salvestuse/taasesituse tuluke läheb punaselt põlema ja salvestus algab. Kui sa alustad salvestust peale kõrvaklapi sisestamist diktofoni kõrvaklapi pistikusse, võid kuulata salvestatavat heli. Diktofoni helitugevust saab korrigeerida, vajutades VOl (+) või VOL ( ) nuppu. Vajuta STOP nuppu, et peatada salvestust. Uued salvestused salvestatakse kausta viimase failina. a b c d e a b c d e Praegune kaust Praegune salvestusrežiim Praegune failide arv Salvestusaeg Allesjäänud salvestusaeg (REMAIN) Salvestuse pausiks Pausi kasutamiseks Vajuta salvestamise ajal REC nuppu. Ekraanile ilmub PAUSE ja salvestuse/taasesituse tuluke hakkab vilkuma. Salvestamise jätkamiseks Vajuta uuesti REC nuppu. Salvestus jätkub pausi kohalt. Salvestus väliste mikrofonide või muude seadmetega Diktofoni külge saab ühendada välist mikrofoni ja muid seadmeid ning niiviisi heli salvestada. Kui väline mikrofon on ühendatud diktofoni mikrofonipistikusse, ei salvesta sisse-ehitatud mikrofon heli. Kui ühendad mikrofonipistikusse välist mikrofoni või muid väliseid seadmeid, vali selleks adekvaatne tehnika, nagu näiteks monomikrofon (valikuline). Teiste seadmete audiosisendisse 6 EE

7 Salvestus Märkused Kui ekraanile ilmub TÄIS (FULL), siis sa ei saa salvestada. Sellisel juhul kustuta ebavajalikke faile või kanna need arvutisse üle. Kui diktofon asetatakse kohtumise salvestamiseks lauale, kipub ta salvestama ka laua värinat. Aseta paremaks salvestuseks laua ja diktofoni vahele märkmik või muu ese. Kui allesjäänud salvestusaega on 5 minutit või vähem, ei näita ekraan hetkelist salvestusaega isegi siis, kui sa FOLDER/MENU nuppu vajutad. Kui allesjäänud salvestusaega on jäänud 60 sekundit, 30 sekundit ja 10 sekundit, kostab salvestuse ajal helisignaal. Kui allesjäänud salvestusaega on jäänud vähem kui 60 sekundit, hakkab salvestuse/taasesituse tuluke punaselt vilkuma. Kui salvestusaega on jäänud 30 või 10 sekundit, hakkab tuluke kiiremini vilkuma. Diktofon läheb stopprežiimi, kui ta on olnud pausi all 60 minutit või kauem. Rasketes akustilistes tingimustes või kõneleja madala hääle puhul on soovitav lindistada HQ või HQ režiimis. Lisaks võib välise mikrofoni (eraldi müügil) kasutus salvestiste kvaliteeti parandada. Sellel diktofonil ei saa sissetuleva heli taset muuta. Kui ühendad diktofoni välise seadmega, tee testsalvestus ja korrigeeri välise seadme väljundi taset. LCD ekraani informatsioon Sa saad valida diktofoni ekraanil kuvatavat. See aitab erinevaid diktofoni seadeid ja failiinfot üle vaadata ja kinnitada. Diktofoni seisund Kasutus Kuva Stopprežiimis Salvestusrežiimis Taasesitusrežiimis Vajuta ja hoia STOP nuppu all Vajuta FOLDER/ MENU nuppu Vajuta FOLDER/ MENU nuppu Nuppu all hoides süttib ekraanil kõikide failide arvu number ja kordamööda kuvatakse allesjäänud salvestusaega ja allesjäänud mäluruumi. Kuva näitab kordamööda hetkelist salvestusaega ja allesjäänud salvestusaega. Taasesituse aeg Allesjäänud taasesituse aeg Faili salvestuskuupäev Faili salvestusaeg Taasesituse aeg EE 7

8 Taasesitus Vajuta KAUSTA (FOLDER) nuppu, et valida kausta. Vajuta FF või REW nuppu, et valida faili, mida soovid taasesitada. Vajuta PLAY nuppu, et alustada taasesitust. Salvestuse/taasesituse tuluke läheb roheliselt põlema ja ekraanil näidatakse kulunud taasesitusaega. Vajuta VOL (+) või VOL ( ) nuppu, et valida õiget helitugevuse taset. Ekraan näitab helitugevuse taset. Sa saad valida 0 ja 30 vahel. a Praegune failide arv b Taasesituse aeg a b Taasesituse katkestamine Peatamiseks Vajuta STOP nuppu. Diktofon peatab mängitava faili. Taasesituse jätkamiseks Vajuta uuesti PLAY nuppu. Diktofon jätkab peatatud kohast. Edasi- ja tagasikerimine Kiirkerimine Vajuta ja hoia faili mängides all FF nuppu. Kui vabastad FF nupu, jätkab diktofon normaalset taasesitust. Tagasikerimine Vajuta ja hoia faili mängides all REW nuppu. Kui vabastad REW nupu, jätkab diktofon normaalset taasesitust. 8 EE

9 Taasesitus Diktofon peatub siis, kui ta jõuab faili lõppu. Jätka FF nupu vajutamist, et jätkata järgmise faili algusest. Diktofon peatub siis, kui ta jõuab faili lõppu. Jätka REW nupu vajutamist, et jätkata eelmise faili lõpust. Kui faili keskel on indeksmärk, peatub diktofon korraks indeksmärgi kohal. Taasesituse kiiruse muutmine Sa saad muuta taasesituse kiirust, vajutades taasesituse ajal PLAY nuppu. Normaalne kiirus Aeglane taasesitus ( 25%) Kiire taaasesitus (+50%) Kui valitud on aeglase taasesituse režiim, ilmub ekraanile taaasesituse ajal S.PLAY ja kui on valitud kiire režiim, ilmub F.PLAY. Diktofon lõpetab taasesituse, kui vajutad aeglases/kiires taasesitusrežiimis STOP nuppu või kui fail jõuab lõpuni. Kui vajutad korraks STOP nuppu ja alustad seejärel uuesti taasesitusega, esitab diktofon failid ka normaalse kiirusega. Faili alguse leidmine Kui diktofon on taasesituse re,iimis viib FF või REW nupu vajutamine vastavalt eelmise või järgmise faili algusesse. Kui keskel kohatakse indeksmärki, algab taasesitus sellest kohast. (Vaata detailsemaks kirjelduseks Indeksmärke.) Kõrvaklappidega kuulamine Sa võid kuulata faile kõrvaklappidega, ühendades need kõrvaklappide pistikusse. Kui kõrvaklapid on ühendatud, ei tule kõlarist heli. Stereokõrvaklappide ühendamisel on taasesitus stereos. (Ainult stereofaile taasesitades.) Kõrva ärritamise vältimiseks sisesta kõrvaklapid peale helitugevuse taseme alla viimist. Kui sa kuulad taasesitust kõrvaklappidega, ära tõsta helitugevuse taset liigselt. See võib põhjustada kuulmishäireid ja kuulmiskadu. EE 9

10 Kustutamine Kustutamine Sa saad kergelt kustutada mittevajalikke faile. Järjestikused failinumbrid jagatakse automaatselt ümber. Kustutamine üks fail korraga Vajuta KAUSTA (FOLDER) nuppu, et valida kausta Vajuta FF või REW nuppu, et valida faili, mida soovid kustutada. Vajuta KUSTUTA (ERASE) nuppu vähem kui 3 sekundi jooksul. ERASE indikaator hakkab vilkuma. Vajuta uuesti KUSTUTA (ERASE) nuppu. DONE vilgub kaks sekundit ja kustutamine on lõppenud. Kustutatav fail 10 EE

11 Kustutamine Kõigi failide kustutamine kaustast Vajuta KAUSTA (FOLDER) nuppu, et valida kausta. 1 2 Vajuta ja hoia KUSTUTA (ERASE) nuppu vähem kui 3 sekundi jooksul. ERASE indikaator hakkab vilkuma. Kustutatav kaust 3 Vajuta uuesti KUSTUTA (ERASE) nuppu. DONE vilgub kaks sekundit ja kustutamine on lõppenud. Märkused Kustutatud faili ei saa taastada. Faili, millele on pandud kustutuslukk, ei saa kustutada. Kui tegevust ei sooritata seade ajal 8 sekundi jooksul, läheb see tagasi stopp-staatusesse. Kustutamise lõpetamine võib võtta aega mitukümmend sekundit. Ära eemalda sel ajal diktofonist patareid ega patareilahtrit. Vastasel juhul võib andmestik saada kahjustada. Ekraan Q W E R T Y U I O P Q Kausta indikaator W Salvestusrežiimi indikaator E Mikrofoni tundlikkuse kuva R VCVA (Variable Control Voice Actuator) indikaator T Kustutusluku indikaator Y Praegune kellaaeg/kuupäev, salvestupäev (REC DATE), järelejäänud salvestusaeg (REMAIN), menüü kuva, faili pikkus U Patarei indikaator I Indeksi indikaator O Stereo kuva P Praegune failide arv EE 11

12 Menüü Menüü nimekiri HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Kuu/Päev/Aasta no yes OFF On On OFF OFF On SP LP : Vajuta FF või REW nuppu./ : Vajuta PLAY nuppu./ :Esialgne seade HQ on saadaval ainult WS-200S mudelile. WS-200S mudelil on vaikimisi määratud HQ. WS-100 mudelil on vaikimisi määratud HQ. Menüü režiimi põhitegevused Kasutades menüüfunktsiooni, saad muuta erinevaid seadeid vastavalt oma eelistustele. 1 Vajuta ja hoia MENÜÜ (MENU) nuppu 1 sekundi jooksul või kauem sel ajal, kui diktofon on peatatud. 2 3 Vajuta FF või REW nuppu, et valida seda, mida soovid seadistada. Vajuta PLAY nuppu, et valida elementi, mida soovid seadistada. 12 EE

13 Menüü Vajuta FF või REW nuppu, et muuda seadet. Vajuta PLAY nuppu, et kinnitada muudatust. Vajuta STOP nuppu, et menüüd sulgeda. Diktofon peatub, kui sa jätad ta 3 minuti jooksul menüü seadistamise ajal tegevuseta ja ei ole viinud valitud muudatust ellu. Kui vajutad menüü seadistuse ajal STOP või REC nuppu, diktofon peatub ja viib ellu tolle hetkeni tehtud muudatused. Salvestusrežiimid (MODE) Salvestusrežiimi saab valida HQ (kõrge kvaliteediga stereosalvestuse) ja HQ (kõrge kvaliteediga salvestuse), SP (standardsalvestuse) ja LP (pikaajalise salvestuse) vahelt. Praegune salvestusrežiim Menüü režiimivalikus HQ, HQ, SP, LP Režiim Mudel WS-200S WS-100 HQ HQ SP LP Umbes 4 tundi 20 min. Umbes 8 tundi 50 min. Umbes 17 tundi 25 min. Umbes 54 tundi 50 min. Umbes 4 tundi 20 min. Umbes 8 tundi 40 min. Umbes 27 tundi 20 min. Eelpool toodud salvestusaeg kehtib ühele, katkematule failile. Olemasolev salvestusaeg võib olla määratust lühem, kui salvestatakse mitmeid faile. (Kasuta allesjäänud aja ja salvestusaja numbreid ainult ettekujutuse saamiseks.) HQ on saadaval ainult WS-200S mudelile. EE 13

14 Menüü Mikrofoni tundlikkus Mikrofoni tundlikkust saab korrigeerida, et see vastaks sinu salvestusvajadustele. Menüü režiimivalikus HI, LO HI: Kõrge tundlikkusega režiim, mis salvestab heli igast suunast. LO: Madala tundlikkusega režiim, mis sobib dikteerimiseks. Eduka salvestamise tagamiseks tee testsalvestus, et valida enne salvestamist sobivat mikrofoni tundlikkust. Kui valid HI, soovitame määrata salvestusrežiimiks HQ või HQ, kui soovid kõrgemast tundlikkusest maksimumi võtta. Kui valid HI, võib salvestustingimustest olenevalt olla suur taustamüra. Failide lukustamine (LOCK) Faili lukustamine kaitseb olulisi andmeid kogemata kustutamise eest. Lukustatud faile ei kustutata, kui sa kõiki kaustas olevaid faile kustutad. Menüü režiimivalikus Sees (On), VÄLJAS (OFF) Sees (On): Lukustab faili ja takistab selle kustutamist. VÄLJAS (OFF): Teeb faili lukust lahti ja lubab seda kustutada. Mikrofoni tundlikkuse kuva Kustutusluku indikaator Diktofoni vormindamine (FORMAT) Kui sa diktofoni vormindad, lähevad kõikide funktsioonide seaded tagasi tehase seadeteks. Kõik diktofoni salvestatud failid kustutatakse. Kui sul on tähtsaid faile, mida soovid alles hoida, ühenda diktofon arvutiga ja kanna need failid diktofonist arvutisse üle enne diktofoni vormindamist. 1 Vajuta MENÜÜ nuppu. 2 Vajuta FF või REW nuppu, et valida VORMINDA ( FORMAT ). 3 Kui PLAY nuppu vajutada, ilmub ekraanile EI ( no ). 4 Vajuta FF või REW nuppu, et valida JAH ( yes ) ja vajuta PLAY nuppu. Peale seda, kui on kuvatud OLED SA KINDEL ( ARE you SURE ), kuvatakse EI ( no ). 5 Vajuta FF või REW nuppu, et valida JAH ( yes ) ja vajuta PLAY nuppu. Vormindamise lõppedes ilmub ekraanile VALMIS ( DONE ). Vormindamise lõpetamiseks võib minna mitukümmend sekundit. Ära eemalda sel ajal diktofonist patareid ega patareilahtrit. Vastasel juhul võib andmestik saada kahjustada. Ära kunagi vorminda diktofoni arvutist. Kui diktofoni vormindatakse, kustutatakse kogu salvestatud andmestik, sealhulgas lukustatud failid. 14 EE

15 Menüü Pidev taasesitus (All PLAY) See funktsioon lubab sul kuulata kõiki ühe kausta salvestusi ühekorraga, ilma failide vahel pausi pidamata. Menüü režiimivalikus Sees (On), VÄLJAS (OFF) Sees (On): Pidev taasesitus. VÄLJAS (OFF): Läheb tagasi normaalse taasesituse režiimi. Peale seda, kui viimane fail on kaustas esitatud, ilmub ekraanile LÕPP ( END ) ja taasesitus lõpeb automaatselt. Süsteemi helid (beep) Süsteem piiksub, et teatada sulle nuppude kasutusest või vigadest. Süsteemi helisid saab välja lülitada. Menüü režiimivalikus Sees (On), VÄLJAS (OFF) Variable Control Voice Actuator (VCVA) režiimi kasutamine Kui mikrofon tunnetab, et helid on jõudnud eelhäälestatud helitugevuse tasemeni, alustab sisse-ehitatud Variable Control Voice Actuator (VCVA) andur automaatselt salvestamist ja peatab salvestuse siis, kui helitugevuse tase langeb. See on eriti abiks pikaajalisel salvestamisel, kuna VCVA mitte ainult ei säästa mälu, lülitades salvestamise vaiksetel perioodidel välja, vaid teeb taasesituse ka efektiivsemaks ja mugavamaks. Menüü režiimivalik Sees (On), VÄLJAS (OFF) FF ja REW nuppe kasutades saab VCVA taset seadistada 15 tasemele. Salvestamise ajal põleb salvestuse/taasesituse tuluke. Kui diktofon on Ooterežiimis, salvestuse/taasesituse tuluke vilgub ja ekraanil vilgub VCVA. VCVA indikaator EE 15

16 Muud funktsioonid Sinu arvutiga ühendamine Lisaks diktofonina kasutamisele saab seadet kasutada ka sinu arvuti välise mäluseadme ehk salvestusseadmena. Sa saad selle diktofoniga salvestatud helifaile salvestada varukoopiatena oma arvutisse. Sa saad selle diktofoniga salvestada pilte, tekstiandmestikku jne. Diktofon salvestab WMA (Windows Media Audio) formaadis. Selle diktofoniga salvestatud helifaile saab arvutis esitada Windows Media Player programmi kasutades. Sa saad ka Windows Media Player programmiga tõmmatud WMA faile kanda üle oma diktofoni ja neid seal nautida (välja arvatud autorikaitsega failide puhul). 1 Enne diktofoni lahti ühendamist lülita TOITE (POWER) lüliti VÄLJA (OFF) ja veendu, et ekraan on kustunud. Kui ühendad diktofoni lahti enne, kui ekraan on kustunud, võib andmestik kahjustada saada. USB pordi 2 Ühenda diktofoni USB ühendus arvuti USB pordi või USB jaoturiga. Arvuti külge ühendades hakkab ekraanil vilkuma PC. Kui ekraanile ilmub PC LINK, saab andmeid salvestad või lugeda. Andmeid edastades kuvatakse TEGEVUSES ( busy ) ja salvestuse/ taasesituse tuluke vilgub. 3 4 Kanna helifailid oma arvutisse üle. Ühenda diktofon oma arvutiga ja pane käima Explorer programm. Diktofon tuntakse ära kui eemaldatav ketas. Igaüks viiest kaustast nimetatakse DSS_FLDA, B, C, D ja E. Helifaile saab salvestada nendesse kaustadesse. Kõik selle diktofoniga salvestatud helifailid saavad olema.wma formaadis. (nt. V_ WMA) Sa võid neid kopeerida ükskõik millisesse kausta oma arvutis. Tee helifailil topeltklõps ja Windows Media Player läheb käima ning alustab faili taasesitust. Kui kasutad Windows 2000 operatsioonisüsteemi, tuleb Windows Media Player arvutisse installeerida. Enne diktofoni arvutist lahti ühendamist vii läbi Eemalda eemaldatav meediaseade" protseduur ja veendu, et ekraan on kustunud. 16 EE

17 Muud funktsioonid Diktofoni arvutiga kasutamine Arvuti: IBM PC/AT ühilduv arvuti Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB port: Üks vaba port Tehniline tugi ei kata seda, kui sinu arvuti operatsioonisüsteem on Windows 95 või 98 uuendus Windows Me/ 2000/XP süsteemiks. Igasugune tõrge, mis esineb ise kokkupandud arvutis, ei ole tegevusgarantiiga kaetud. Märkused Ära KUNAGI ühenda USB kaablit lahti siis, kui salvestuse/taasesituse tuluke vilgub. Kui sa seda teed, lähevad andmed kaduma. Veendu, et kaabliühendus on täielikult sisse lükatud. Vastasel juhul ei pruugi diktofon korralikult töötada. Vaata oma arvuti kasutusjuhendit USB pordi või jaoturi kohta. Kasuta olukorrast olenevalt kaasasolevat USB pikenduskaablit. Indeksmärgid Indeksmärke saab panna faili nii salvestuse kui taasesituse ajal, et faili tähtsaimaid osasid saaks kiirelt ja mugavalt üles leida. 1 Vajuta salvestuse (paneb salvestusele pausi) või taasesituse ajal INDEKSI (INDEX) nuppu, et määrata indeksmärki. Ekraanile ilmub indeksi number. Indeksmärgi kaotamine Vajuta KUSTUTA (ERASE) nuppu siis, kui indeksi number ilmub ekraanile. Faili saab määrata kuni 16 indeksmärki. Järjestikuseid indeksmärkide numbreid jaotatakse aotumaatselt ümber. Indeksmärke ei saa määrata ega kustutada lukustatud failist. Indeksmärke saab panna ainult failidesse, mida on salvestatud selle diktofoni või Olympus IC diktofoniga. EE 17

18 Üldised ohutusnõuded Loe seda juhendit hoolikalt, et tagada see, et sa tead diktofoni ohutut ja korrektset kasutust. Hoia seda juhendit tuleviku tarbeks kergesti kättesaadavas kohas. Hoiatussümbolid näitavad tähtsat ohutusega seotud informatsiooni. Selleks, et kaitsta ennast ja teisi kehaliste vigastuste ja varalise kahju eest, tuleb kindlasti alati lugeda hoiatusi ja kaasasolevat infot. Andmekaoga seotud hoiatus Mällu salvestatud andmed võivad hävida või kustuda kasutusvigade, seadme rikke tõttu või parandustööde käigus. Tähtsa salvestatud sisu puhul soovitame sul selle kuhugi üles kirjutada või sellest arvutisse varukoopia teha. Ohutuks ja korrektseks kasutuseks Ära jäta diktofoni kuuma, niiskesse kohta, nagu näiteks suletud autosse otsese päikesevalguse kätte või suvel rannale. Ära hoiusta diktofoni kohtades, kus võib esineda liigset niiskust või tolmu. Ära kasuta orgaanilisi lahusteid, nagu näiteks alkoholi või lakivedeldit, et seadet puhastada. Ära aseta diktofoni elektriseadmete, nagu TV ja külmkapi, peale või lähedale. Väldi liiva või pori, sest need võivad põhjustada pöördumatuid kahjustusi. Väldi tugevaid vibratsioone või lööke. Ära monteeri seadet ise lahti ega paranda või modifitseeri seda. Ära kasuta seadet sõidukit (nagu ratast, mootorratast või hobikarti) juhtides. Hoia väljaspool laste käeulatust. Patareid Hoiatus Mitte mingil juhul ei tohi patareilahtrisse sisestada muid osi kui diktofoni keret. Vastasel juhul võib järgneda patareileke, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus. Patareisid ei tohiks kunagi viia kokkupuutesse tuleleegi, kuumutamise, lühise või teiste laetamatute patareidega. Ära kunagi kasuta ühtegi rebenenud või pragunenud väliskestaga patareid. Hoia patareisid väljaspool laste käeulatust. Kui sa märkad seda toodet kasutades midagi ebatavalist, nagu näiteks ebanormaalset müra, kuumust, suitsu või põlemislõhna: Q eemalda koheselt patareid, olles samas ettevaatlik, et sa ennast ei põleta, ja; W helista hoolduse osas oma edasimüüjale või kohalikule Olympuse esindusele. Probleemilahendus K1 Nuppu vajutades ei juhtu midagi. A1 OOTE (HOLD) nupp võib olla seatud OOTE (HOLD) asendisse. Patareid võivad olla tühjad. Patareid võivad olla valetpidi sisestatud. K2 Taasesituse ajal ei kostu kõlaritest mingit heli või heli on vaikne. A2 Diktofoni võib olla sisestatud klõrvaklappide pistik. Helitugevus võib olla viidud miinimumtasemele. 18 EE K3 Salvestus ei ole võimalik. A3 Kui diktofon on peatunud, vajuta korduvalt STOP nuppu ja uuri, kas ekraanil on: Valitud kausta allesjäänud salvestusajaks märgitud 00:00. Failide arvuks on 199. Kontrolli, kas ekraan ütleb TÄIS ( FULL ), kui sa vajutad REC nuppu. K4 Taasesituse kiirus on liiga suur (väike). A4 Diktofon võib olla Kiire (Aeglase) Taasesituse režiimis.

19 Tehnilised andmed Salvestusmeedium: Salvestusaeg: Mikrofon: Kõlar: Maksimaalne vool: Kõrvaklappide pistik (stereo): Mikrofoni pistik: Toide: Pidev patarei kasutusaeg (LP): Mõõtmed: Kaal: Sisse-ehitatud flash mälu WS-200S: 128 MB HQ režiimis: Umbes 4 tundi 20 minutit HQ režiimis: Umbes 8 tundi 50 minutit SP režiimis: Umbes 17 tundi 25 minutit LP režiimis: Umbes 54 tundi 50 minutit WS-100: 64 MB HQ režiimis: Umbes 4 tundi 20 minutit SP režiimis: Umbes 8 tundi 40 minutit LP režiimis: Umbes 27 tundi 20 minutit Elektreetkondensaator mikrofon (mono) Sisse-ehitatud Ø 16 mm ümar dünaamiline kõlar 100 mw Ø 3,5 mm diameeter, impedants 8 Ω Ø 3,5 mm diameeter, impedants 2 kω (WS-200S: stereo) (WS-100: mono) AAA (LR03 või R03) patarei või NiMH taaslaetav aku Leelispatarei: Umbes 13 tundi Ni-MH taaslaetav patarei: Umbes 12 tundi 94 (pikkus) x 40 (laius) x 15,1 (paksus) mm WS-200S: 54 g (koos patareiga)/ws-100: 54 g (koos patareiga) Patarei kasutusaega mõõdab Olympus. See erineb suuresti, sõltuvalt kasutatavate patareide tüübist ja kasutustingimustest. Sinu salvestatud sisu on vaid sinu isiklikuks kasutuseks või naudinguks. Autoriõigustega kaitstud materjali lindistamine ilma autoriõiguste omaniku loata on keelatud vastavalt autoriõiguste seadustele. Tehnilised andmed ja disain võivad tulemuste parandamiseks ilma ette teatamata muuta. Tarvikud (valikulised) Ni-MH taaslaetava aku laadija: BU-400 (ainult Euroopas) Müra tühistav monomikrofon: ME12 Ni-MH taaslaetav aku: BR401 Elektreetkondensaator mikrofon: ME15 Ühendusjuhe (Kõrvaklappide pistik Mikrofoni pistik): KA333 Telefoniandur: TP7 Stereomikrofon: ME51S (WS-200S mudelile) USA RFI Seda seadet on testitud ja leitud olevat vastava Klass B digitaalseadme piirangutele nagu sõnastatud FCC reeglite osas 15. Need piirangud on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjuliku interferentsi vastu elamispiirkonnas. See seade loob, kasutab ja kiirgab raadio sagedusega energiat ning võib, ebakorrektselt installeerituna ja instruktsioonide järgi mitte kasutatuna, põhjustada kahjulikku interferentsi raadiosidele. Ent ei eksisteeri garantiid, et kindlas paigas interferentsi ei esine. Kui antud seade tõesti põhjustab raadio või televisiooni vastuvõtjatele kahjulikku interferentsi, mida saab kontrollida seadme sisse ja välja lülitamisega, on kasutajal soovitatav proovida interferentsi korrigeerida ühe või mitme järgneva abinõuga: Kohendage vastu võtvat antenni või asetage see teise kohta. Suurendage distantsi seadme ja vastuvõtja vahel. Ühendage seade soklisse, mis asub vastuvõtja vooluringist erineval vooluringil. Konsulteerige oma edasimüüjaga või kogenud raadio/teletehnikuga abi osas. Kanada RFI See digitaalne seade ei ületa Klass B piiranguid digitaalsete seadmete raadiomüra edastamisele vastavalt Kanada Kommunikatsiooniministeeriumi raadio interferentsi regulatsioonidele. Klientidele Euroopas CE märk näitab, et see toode vastab Euroopa nõuetele ohutuse, tervise, keskkonna ja kliendi kaitse kohta. EE 19

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuniseid, et kasutada toodet õigesti ja turvaliselt. Hoidke

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

DIGITAALNE DIKTOFON DM-5 DM-3 ÜKSIKASJALIKUD JUHENDID Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Teabe saamiseks toote õige ja turvalise k

DIGITAALNE DIKTOFON DM-5 DM-3 ÜKSIKASJALIKUD JUHENDID Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Teabe saamiseks toote õige ja turvalise k DIGITAALNE DIKTOFON DM-5 DM-3 ÜKSIKASJALIKUD JUHENDID Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Teabe saamiseks toote õige ja turvalise kasutamise kohta lugege palun läbi käesolevad juhendid.

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised UM-78N0A-001-04 SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised SISUKORD OLULINE MÄRKUS...3 Oluline ohutusteave...3 Estonian Ohutuse tagamine...3 SHIMANO STEPSi omadused...7

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

UM-79H0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised

UM-79H0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised UM-79H0A-000-04 SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised SISUKORD OLULINE MÄRKUS...3 Oluline ohutusteave...3 Estonian Ohutuse tagamine...3 SHIMANO STEPSi omadused...7

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Montaažifunktsioonid Palun tutvu ka järgmise kasutusjuhendiga

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem