EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar"

Väljavõte

1 EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise kohta. Täpsemat infot ettevaatusabinõude kohta kasutamisel ning detailsed juhised leiad teistest kaamera kasutusjuhenditest. (lk. 2) Enne kaamera ühendamist arvutiga pead installeerima Digital Camera Solution Disk CD-l oleva tarkvara. Kui sul tekib tarkvara installeerimisega või piltide allalaadimisega probleeme, siis vaata Tarkvara stardijuhendi lõiku Veaotsing.

2 Sisukord Lisainfot leiad allpool loetletud juhenditest. t Kaamera ettevalmistamine... 3 Pildistamine... 4 Pildi taasesitus... 5 Kaamera kasutusjuhend Piltide laadimine arvutisse (Windows)... 6 Piltide laadimine arvutisse (Macintosh) Tarkvara stardijuhend Piltide printimiseks kaamera otse printeriga ühendamine Otseprintimise funktsiooni kasutusjuhend Printeri kasutusjuhend (Canoni printeriga kaasas) Menüümäärangute loetelu Kaamera kasutusjuhend 2

3 Kaamera ettevalmistamine 1 Lae kaamera aku. Kasuta aku laadimiseks kaameraga kaasasolevat akulaadijat. Aku on täis laetud, kui laadimise punane signaaltuli muutub roheliseks. Aku laadimiseks kulub umbes 95 minutit Sisesta aku. Ava SD-mälukaardi/ akupesa kaas ja vajuta aku sisestamiseks akuriivile. Jälgi aku sisestamisel, et kaamera tagaküljel olevad nooled oleksid akul olevate nooltega kohakuti. Akuriiv 3 Paigalda SD-mälukaart. Lükka SD-mälukaart akupesa kaane all olevasse avasse nii, nagu joonisel näidatud, kuni see paigale lukustub. Ära puuduta aku klemme käega ega metallesemetega. SD-mälukaardi eemaldamiseks kaamerast Vajuta mälukaardile, kuni kuuled klõpsatust ja seejärel vabasta see. 3

4 Pildistamine Lükka režiimilüliti -asendisse (pildistamine). Lülita kaamera sisse. Vajuta ON/ OFF (sisse/ välja) nupule, kuni toite signaaltuli süttib. Määra kuupäev ja kellaaeg (kaamera esimesel sisselülitamisel). Vedelkristallekraanile ilmub kuupäeva/ kellaaja määramise menüü. Vali või kursorinupuga määrangud, mida soovid salvestada ja sisesta või kursorinupuga nende väärtus. Määrangute aktiveerimiseks vajuta SET-nupule. Seejärel vajuta menüü sulgemiseks MENU-nupule. 4 5 Teravusta kaader. Suuna kaamera võtteobjektile ja vajuta päästikunupp poolenisti alla. Pärast teravustamispunkti automaatset valimist kostub kaks helisignaali. Soorita võte. Vajuta päästikunupp lõpuni alla. Kui võte on sooritatud, siis kuuled katiku heli. Salvestatud pilt ilmub umbes kaheks sekundiks vedelkristallekraanile. 4

5 Pildi taasesitus Saad vaadata kaameraga salvestatud pilte vedelkristallekraanilt Lükka režiimilüliti -asendisse (taasesitus). Lülita kaamera sisse. Vajuta ON/ OFF (sisse/ välja) nupule, kuni toite signaaltuli süttib. Ekraanile ilmub viimati salvestatud pilt. Kasuta piltide vahel liikumiseks ja nuppe. Ekraaniloleva pildi kohe kustutamiseks 1. Kui pilt on ekraanil, siis vajuta -nupule. 2. Kontrolli, et valitud oleks [Erase] ning vajuta SET-nupule. 5

6 Piltide laadimine arvutisse (Windows) Nõuded süsteemile OS Windows 98 (First või Second Edition) Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Windows XP (Home Edition, Professional) Arvuti Sisseehitatud USB-liidesega arvuti, millele on installeeritud ülaltoodud operatsioonisüsteem. Protsessor Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: Pentium 150 MHz protsessor või kiirem Windows XP: Pentium 300 MHz protsessor või kiirem RAM Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: 64 MB või rohkem Windows XP: 128 MB või rohkem Liides USB USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud. Tarkvara installeerimine 1 Ära ühenda kaamerat arvutiga enne, kui tarkvara on installeeritud. Windows 2000 ja Windows XP Professional kasutajad peavad programmide installeerimiseks kõigepealt arvutisüsteemi administraatorina sisse logima. Sule kõik käimasolevad programmid. Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CD-kettaseadmesse. Ekraanile ilmub automaatselt installeerimismenüü. Kui installeerimismenüüd automaatselt ei ilmu, siis kasuta selle ekraaniletoomiseks alljärgnevaid juhiseid. 6

7 Windows XP 1. Kliki [Start] menüüs [My Computer] peal. 2. Kliki parempoolse hiireklahviga CD-ROM ikoonile ja vali [Open]. 3. Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal. 2 Windows 2000, Windows Me ja Windows Topelt-kliki töölaual [My Computer] ikoonil. 2. Kliki parempoolse hiireklahviga CD-ROM ikoonile ja vali [Open]. 3. Kliki kaks korda [SETUP.exe] ikooni peal. (Mõned arvutid ei pruugi [.exe] failinimede laiendeid kuvada, nagu ülaltoodud näites.) Kliki [Software Installation] ja seejärel kasuta ekraanijuhiste vahel edasi liikumiseks [Next] või [Yes] klahve. Installeerimismenüü Järgmiseks vali installeerimiseks õige kataloog ja tarkvara, mida kavatsed installeerida. Kui soovid ühendada kaamera arvutiga USB-kaabli abil, siis vajad ühendamiseks USB-draiverit. Vali kindlasti allolevast tabelist sobilik USB-draiver (vastavalt kasutatavale operatsioonsüsteemile) Windows 2000: Canon Camera TWAIN Draiver Windows Me: Canon Camera WIA Draiver Windows 98: Canon Camera TWAIN Draiver Windows XP puhul kasutatakse Windows operatsioonisüsteemi juurde kuuluvat USB-draiverit, nii et USB-draiverit ei ole vaja installeerida. 7

8 3 Vaata installeerimismäärangud üle ja kliki [Next] peal. Siinkohal kuvatud menüüvalikud võivad sõltuvalt installeeritud tarkvarast erineda. Installeerimine algab. Kui installeerisid USB-draiveri, siis ilmub ekraanile pärast installeerimise lõppu järgmine teade. Kliki [OK] peal. 4 Kui installeerimine on lõppenud, vali alljärgnevast menüüst Yes, I want to restart my computer now. ja kliki [Finish] peal. 5 Kui pärast arvuti taaskäivitumist ilmub ekraanile jälle tavaline töölaud, siis eemalda CD arvuti kettaseadmest. 8

9 Kaamera ühendamine arvutiga 1 Ühenda kaameraga kaasasolev USB-kaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera vastavasse liidesesse nii, nagu joonisel näidatud. USB-liides 1. Liidese kaane avamiseks lükka sõrmeküüs selle vasakpoolse serva alla. USB-kaabel 2 2. Lükka pistik sisse, kuni kostub klõpsatus. Lükka režiimilüliti (taasesitus) asendisse ja lülita kaamera sisse. Draiveri installeerimine n Windows XP Mõne hetke pärast ilmub ekraanile järgmine dialoogiaken ja Windowsoperatsioonisüsteemi juurde kuuluva USB-draiveri installeerimine käivitub. n Windows 2000/ Windows Me/ Windows 98 Mõne hetke pärast ilmub ekraanile Add New Hardware Wizard ja USB-draiveri installeerimine käivitub. Pärast installeerimist ilmub ekraanile sündmuste dialoogiaken. 9

10 Piltide allalaadimine ja salvestamine kaamerast 1 Vali rakendusprogramm. Vali [Canon ZoomBrowser EX] ja kliki [OK] peal. Ekraanile ilmub allalaadimise aken. Kui sündmuste dialoogiaken ei ilmu ekraanile Toimi alljärgnevalt. 1 2 Topelt-kliki töölaual [ZoomBrowser EX] ikoonil. Kui ZoomBrowser EX käivitub, siis kliki [Camera & Memory Card]. 3 Kliki järgmises menüüs [Browse & Download Images]. Kui ekraanile ilmub allalaadimise aken, jätka punktist 2. 10

11 2 Kliki [Start download]. ZoomBrowser EX esmakordselt käivitamisel kopeeritakse kõik allalaadimise aknas olevad pildid (mida varem ei ole arvutisse alla laaditud), [Save to] määranguga valitud kataloogi. Allalaetavate piltide määranguid ja sihtkataloogi saad muuta, kui valid ZoomBrowser EX i peaaknas [Camera] menüü ja sealt [Auto-download setting]. Kui valid piltide allalaadimise aknas [Browse Images], siis saad enne allalaadimist pilte vaadata ja nende hulgast valiku teha. Pildid kopeeritakse kaamerast arvutisse. Allalaaditud pildid salvestatakse kataloogidesse vastavalt pildistamiskuupäevale. Kui allalaadimine on lõpetatud, ilmuvad arvutisse kopeeritud pildid pisipiltidena ZoomBrowser EX i peaaknasse. 11

12 Piltide laadimine arvutisse (Macintosh) Nõuded süsteemile OS Arvuti Protsessor RAM Liides Mac OS , Mac OS X (v10.1/10.2) Sisseehitatud USB-liidesega arvuti, millele on installeeritud ülaltoodud operatsioonisüsteem. PowerPC Mac OS : 64 MB või rohkem vaba programmimälu Mac OS X (v10.1/10.2): 128 MB või rohkem USB USB 2.0 ühilduva liidesega ei ole toimingud garanteeritud. Tarkvara installeerimine Sule kõik käimasolevad programmid. 1 2 Aseta Canon Digital Camera Solution Disk CD arvuti CD-kettaseadmesse. Topelt-kliki CD-ROM ikoonil ning seejärel [Mac OS X] ja [Canon Digital Camera Installer] ikoonidel. Mac OS puhul topelt-kliki CD-ROM ikooni ning seejärel [Mac OS 9] ja [Canon Digital Camera Installer] ikoonide peal. 12

13 3 Kliki [Digital Camera Software Installation] peal. Installeerimismenüü Installeerimine algab. Järgi installeerimise käigus ekraanile ilmuvaid juhiseid. 4 Kui installeerimine on lõppenud, siis eemalda CD kettaseadmest. Kaamera ühendamine arvutiga 1 Ühenda kaameraga kaasasolev USB-kaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera vastavasse liidesesse nii, nagu joonisel näidatud. USB-liides 1. Liidese kaane avamiseks lükka sõrmeküüs selle vasakpoolse serva alla. USB-kaabel 2. Lükka pistik sisse, kuni kostub klõpsatus. 13

14 2 Lükka režiimilüliti (taasesitus) asendisse ja lülita kaamera sisse. Mac OS X 1. Kui Image Capture või iphoto töötavad parajasti, siis vajuta nende programmide sulgemiseks akna vasakpoolsele ülanurgale. 2. Topelt-kliki töölaual [Canon ImageBrowser] ikoonil. Kui ImageBrowser on käivitunud, siis kliki Explorer View menüüs [Canon Camera] peal. Mac OS ImageBrowser käivitub ning avab ImageBrowser Automation Wizard dialoogiakna. Kontrolli, et [Display Images] oleks valitud ja kliki [OK] nupul. Salvesta sidemäärangud (ainult esimest korda ühendamise puhul) Sinu kaameramudeli nimi või [Canon Camera] ilmub siia. Kontrolli, et [USB Port] ja õige kaameramudel või [Canon Camera] oleks valitud ning kliki seejärel [Set] nupul. Kaamera aken avaneb ning sinna ilmuvad kaamerapildid. 14

15 Failide salvestamiseks kataloogi loomine 1 2 Kliki [Browser Window] pealkirjaga aknal ja too see esiplaanile. Vali käivituskettalt [Users] kataloog ja oma kasutajanimega alamkataloog. Mac OS kasutajad peaksid valima Explorer View väljalt [Macintosh HD]. Explorer View väli 3 Loo kaamera piltide salvestamiseks uus kataloog. Ava [File] menüü ja vali [New Folder]. Arvuti loob kataloogi Untitled. Soovi korral kliki kataloogil ja muuda selle nimi. 4 Kliki Explorer View menüüs uue kataloogi peal. 15

16 Piltide allalaadimine ja salvestamine kaamerast Pisipilt Video-pisipildid on tähistatud video-ikooniga. Vali kaamera aknast pildid ja kliki [Download] nupul. Allalaetud pildid salvestatakse arvuti kõvakettale ja ilmuvad piltide kuvamise alale. 16

17 Printimiseks kaamera otse printeriga ühendamine Otseprintimise funktsiooni toetava printeriga printimine (CP-seeria) Kui ühendad kaamera otseprintimise funktsiooni toetava printeriga (CP-seeria), siis saad hõlpsasti pilte välja printida. 1 Sisesta printerisse tindikassett ja paberikassett. Paberikassett Tindikassett 2 3 Lülita kaamera välja. Ühenda toitejuhe printeriga ja siis kaamera printeriga. Kui printeril ei ole Sisse/ Välja (ON/ OFF) nuppu, lülitub printer automaatselt sisse. 17

18 4 Vajuta printeri sisselülitamiseks Sisse/ Välja (ON/ OFF) nupule (kui printeril on see olemas). DIGITALliidesesse Ühenduskaabel* Vooluvõrku 5 * CP-300/ CP-200:USB liidesekaabel IFC-300PCU (kaameraga kaasas) CP-100/ CP-10: Otseliidesekaabel DIF-100 (printeriga kaasas) Lükka režiimilüliti (taasesitus) asendisse ja lülita kaamera sisse. Kaamera vedelkristallekraanile ilmub. Kasuta kaameraga täislaetud akut. 6 Vali või nupuga pilt ning vajuta SET nupule. 7 Vali,, või nupuga [Print] ning vajuta SET nupule. Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud, ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi menüü 18

19 Otseprintimise funktsiooniga tindipritsprinteriga printimine Kui ühendad kaamera otseprintimise funktsiooni toetava tindipritsprinteriga (lisavarustus), siis saad hõlpsasti pilte välja printida. Palun loe tindipritsprinteriga kaasasolevat juhendit ja uuri, kas printer ühildub otseprintimise funktsiooniga. Juhendist leiad ka juhised printimise toimingute ja kasutatavate kaablite kohta Lülita kaamera välja. Sea tindipritsprinter printimiseks valmis. Täpsemad juhised leiad tindipritsprinteriga kaasasolevast kasutusjuhendist. Lülita printer sisse. Toitenupp 4 Ühenda kaamera printeriga. 5 Lükka režiimilüliti (taasesitus) asendisse ja lülita kaamera sisse. Printeri ekraanile ilmub -ikoon. Kaamera vedelkristallekraanile ilmub või. Kasuta kaamera toiteks täislaetud akut. 19

20 6 Vali või nupuga pilt ning vajuta SET-nupule. 7 Canoni otseprintimise funktsiooniga tindipritsprinteriga ühendamisel PictBridge -ühilduva tindipritsprinteriga ühendamisel Vali,, või nupuga [Print] ning vajuta SET-nupule. Pildi printimine algab ning kui see on lõppenud, ilmub ekraanile uuesti taasesituse tavarežiimi menüü. Canoni otseprintimise funktsiooniga tindipritsprinteriga ühendamisel PictBridge -ühilduva tindipritsprinteriga ühendamisel Juhtpaneeliga tindipritsprinteritega ei saa kujutisi printida juhtpaneeli abil siis, kui kaamera on ühendatud. Kaabli lahtiühendamiseks (printeri ja kaamera küljest) järgi alltoodud juhiseid. 1. Ühenda kaabel printeri küljest lahti. 2. Lülita kaamera välja. 3. Ühenda kaabel kaamera küljest lahti. 20

21 Võtterežiim Säri nihutus Menüümäärangute loetelu Funktsioonimenüü (FUNC.) Funktsioon Menüü Määrangute selgitus *Algmäärang Saad valida võtterežiimi. automaatne* käsirežiim pikk säriaeg lähivõte Stitch Assist (vasakult paremale) Stitch Assist (paremalt vasakule) Saad määrata säri nihutuse ulatuse. 2 kuni ±0* kuni +2 Valge tasakaal ISO-valgustundlikkus Fotoefekt Saad määrata valge tasakaalu. automaatne* päevavalgus pilvine volframlambi valgus luminofoorlambi valgus tugeva luminofoorlambi valgus Saad määrata salvestamise valgustundlikkuse. AUTO 50* Saad määrata fotoefekti. väljas* erksad värvid neutraalne madal teravus seepia must-valge 21

22 Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Säri mõõtmine *Algmäärang Saad valida säri mõõtmise meetodi. hindav* keskmestav punkt-särimõõtmine Lahutusvõime (fotod) Lahutusvõime (video) Saad määrata piltide salvestamise lahutusvõime. (suur) pikslit* (keskmine 1) pikslit (keskmine 2) pikslit (väike) pikslit Saad määrata video salvestamise lahutusvõime pikslit* pikslit Kokkupakkimine Saad määrata kokkupakkimise taseme, millest sõltub pildi kvaliteet ja vajalik mälumaht. superpeen peen* tavaline 22

23 Salvestusmenüü (Rec. menu) Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Kiirvõte Saad valida kiirvõtte funktsiooni kasutusele või selle tühistada. sees* (on*) väljas (off) *Algmäärang AiAF Iseavaja Määrab, kas kaamera valib iseteravustamise ala automaatselt või kasutab keskmist iseteravustamise ala. sees* (on*) väljas (off) Määrab iseavaja viivitusaja. 10 sekundit* 2 sekundit Iseteravustamise lisavalgusti Saad valida iseteravustamise lisavalgusti kasutusele või välja lülitada. sees* (on*) väljas (off) Digitaalne zoom Saad valida digitaalse zoomi kasutusele või välja lülitada. sees* (on*) väljas (off) Pildi kontrollimine Saad määrata aja, mille jooksul kuvatakse pilti ekraanil pärast võtte tegemist. väljas (off) 2* kuni 10 sekundit 23

24 Taasesitusmenüü Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Piltide kaitsmine Lülitab pildikaitsmise funktsiooni sisse ja välja. Pööramine Saad pöörata pilte ekraanil 90 või 270. Heliteade Saad lisada piltide juurde heliteateid. Kustuta kõik Selle määranguga saad kustutada kõik pildid SD-mälukaardilt (välja arvatud kaitstud pildid). Automaatne taasesitus Selle määranguga saad taasesitada pildid automaatselt üksteise järel. Prindijärjekord Selle funktsiooniga saad teha piltide printimiseks määranguid, näiteks valida pilte ja määrata koopiate arvu. 24

25 Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Siirdamise järjekord Selle funktsiooniga saad salvestada arvutisse siirdatavate piltide määrangud. 25

26 Seadistusmenüü *Algmäärang Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Vaigistus Helitugevus Alustamise helitugevus Toimingute helitugevus Iseavaja helitugevus Saad määrata, kas päästikunupule vajutamisel kostub helisignaal. sees (on) väljas* (off) (Vea korral kostub helisignaal alati, isegi kui valid määranguks sees.) Saad reguleerida avaheli, toimingute helisignaalide, iseavaja helisignaali või taasesituse heli tugevust. Helitugevust ei saa reguleerida, kui [Mute] (vaigistuse) määranguks on valitud [On] (sees). Saad määrata kaamera sisselülitamisel kostuva helisignaali tugevuse. (väljas) (1) (2)* (3) (4) (5) Saad määrata toimingute ajal kostuvate helisignaalide tugevust. (väljas) (1) (2)* (3) (4) (5) Saad reguleerida iseavaja helisignaali tugevust, mis kostub 2 sekundit enne katiku vabastamist. (väljas) (1) (2)* (3) (4) (5) 26

27 *Algmäärang Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Katiku helitugevus Taasesituse helitugevus Infomenüü Vedelkristallekraani heledustase Saad reguleerida helisignaali tugevust, mis kostub, kui päästikunupp lõpuni alla vajutatakse. Katiku helisignaali ei kostu video salvestamisel. (väljas) (1) (2)* (3) (4) (5) Saad reguleerida video taasesituse või heliteadete taasesituse helitugevust. (väljas) (1) (2)* (3) (4) (5) Saad valida, millist tüüpi info ilmub võtteinfo, kontroll-info ja taasesituse info väljadele. Võtteinfo: väljas* (off)/ sees (on) Kontroll-info: väljas* (off)/ sees (on) Taasesituse info: väljas* (off)/ standard/ detailne Saad määrata vedelkristallekraani heledustaseme. 7 kuni 0* kuni +7 Kasuta heledustaseme reguleerimiseks või nuppu. Kui vajutad või nuppudele, siis ilmub ekraanile jälle seadistusmenüü. Reguleerimise ajal muutub kohe ka ekraani heledustase. 27

28 Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Energiasääst *Algmäärang Automaatse väljalülitamise ja ekraani väljalülitamise määrangute valimine. Automaatne väljalülitamine Saad määrata, kas kaamera lülitub välja, kui kindlaksmääratud aja jooksul ei ole ühelegi nupule vajutatud. sees* (on*) väljas (off) Ekraani väljalülitamine Kuupäev/ kellaaeg Saad valida perioodi, mille möödumisel vedelkristallekraan lülitub välja, kui nuppudele ei vajutata. 10 s 20 s 30 s 1 min* 2 min 3 min Saad määrata kuupäeva, kellaaja ja kuupäeva formaadi. Kellaaja näit Saad valida, kui kauaks ilmub kellaaja näit ekraanile. 0 s. kuni 5 s* kuni 10 s 10 s kuni 30 s (10 sekundi täpsusega) 1 min kuni 3 min (1 minuti täpsusega) Vormindamine Vormindab SD-mälukaardi. 28

29 Funktsioon Menüü Määrangute selgitus Failinumbrite nullimine *Algmäärang Saad määrata, kuidas kaamera hakkab loendama uuele kaardile salvestatavaid pilte. sees (on) väljas* (off*) Keele valik Videosüsteem Saad määrata menüüdes ja ekraaniteadetes kasutatava keele. English* Italiano Deutsch Norsk Français Svenska Nederlands Español Dansk Chinese Suomi Japanese Saad muuta ekraanikeelt ka taasesitusrežiimis, kui hoiad all SET-nuppu ja vajutad samal ajal MENU-nupule. Saad määrata videosüsteemi. NTSC PAL* 29

30 Minu kaamera menüü Saad valida alustamise, katiku, toimingute, iseavaja, video ja heliteadete helisignaalid. Neid nimetatakse Minu kaamera määranguteks. Samuti saad kaameraga kaasasoleva tarkvara abil muuta iga funktsiooni ja määranguid (saad asendada pildid ja helid SD-kaardile salvestatud piltide ja helidega). Lisainformatsiooni leiad Tarkvara stardijuhendist. *Algmäärang Funktsioon Menüü Määrangute selgitus 30 Teema Avapilt Avaheli Toimingute helisignaalid Iseavaja helisignaal Katiku helisignaal Saad valida minu kaamera valikutele ühise teema. väljas (off) * Saad valida pildi, mis ilmub kaamera sisselülitamisel ekraanile. väljas (off) * Saad määrata, milline heli kostub kaamera sisselülitamisel. väljas (off) * Saad määrata heli, mis kostub nuppudele (va. päästikunupp) vajutamisel. väljas (off) * Saad määrata heli, mis kostub 2 sekundit enne iseavaja rakendumist. väljas (off) * Saad valida katiku helisignaali, mis kostub päästikunupule vajutamisel. Katiku heli ei kostu video filmimisel. väljas (off) *

31 MÄRKUSED 31

32 2003 CANON INC.

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

QSG_G5_EE.p65

QSG_G5_EE.p65 EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

Microsoft Word - 119QSG_CEL_est3.doc

Microsoft Word - 119QSG_CEL_est3.doc Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprindi funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise kohta. Täpsemat

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid

Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Instruction Manual Version 25 English PUB.DIE-263 DVD-kaamera Kasutusjuhend Eestikeelne Sissejuhatus Ettevalmistused Põhifunktsioonid Erifunktsioonid Montaažifunktsioonid Palun tutvu ka järgmise kasutusjuhendiga

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 430 seeria digitaal kaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Kõik õigused on

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Robin.book

Robin.book hp photosmart 320 sarja digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 630 seeria digitaalkaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Selle

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

Kasutusjuhen

Kasutusjuhen HP Photosmart M22/M23 Digitaalne Kaamera HP Instant Share tarkvaraga Kasutusjuhend Juriidiline info ja teavitusinfo Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Siin sisalduvat teavet võidakse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Panda_ET.book

Panda_ET.book HP PRO VEEBIKAAMERA KASUTUSJUHEND Version 1.4.ET Part number: 575739-001 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Äratoodud informatsioon võib muutuda ette teatamiseta. Ainsad garantiid

Rohkem

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit.

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. Täname teid, et ostsite selle PENTAX'i digitaalkaamera. Kõigi omaduste ja

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend

Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend Ohutusteave Seadme turvaliseks kasutamiseks loe palun läbi käesolevas juhendis toodud ettevaatusabinõud ja hoiatused. Ära proovi teha seadmega mingeid muid toiminguid

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone.

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt neid instruktsioone.

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

FINEPIX S2900 Series

FINEPIX S2900 Series BL01246-900 ET DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-seeria Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite antud toote. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas kasutada FUJIFILM FinePix S2900-seeria digikaamerat ja kaasasolevat

Rohkem