Luminor Bank AS Tel: Reg. kood: Liivalaia 45 VAT: EE Tallinn, Eesti

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Luminor Bank AS Tel: Reg. kood: Liivalaia 45 VAT: EE Tallinn, Eesti"

Väljavõte

1 Deebetkaardi lepingu tingimused Mõisted Hinnakiri n panga hinnakiri. Kaardi valdaja n füüsiline isik, kellele pank n kaardi väljastanud. Kaarditehing n timing, mille käigus kasutatakse kaarti selleks, et tasuda kauba või teenuse eest või teha muid makseid; võtta sularahaautmaadist välja sularaha; teha sularaha sissemakse kaardikntle sularahaautmaadis; saada inft knt khta või teha muu lepingule vastav timing. Kaart n panga mandis lev maksevahend, mis n kaardi valdajale väljastatud ja millega kaardi valdaja teeb kaarditehinguid panga määratud krras. Kaardi ühendamisel nutiseadmega n tegemist digitaliseeritud kaardiga. Kasutuslimiit n piirsumma, mille ulatuses kaardi valdaja võib ööpäevas ja kalendrikuus kaarditehinguid teha. Knt n arveldusknt, millega kaart n setud ning mille kaudu tehakse kaarditehinguid ja tasutakse kaardiga setud tasusid. Knt manik n isik, kellele pank n avanud lepinguga setud knt. Leping n panga ja knt maniku vahel sõlmitud deebetkaardi leping, sealhulgas selle lepingu tingimused. Knt manik võib saada pangalt lepingu khta teavet tasuta ja igal ajal. Maksepäev n lepingus või hinnakirjas määratud tähtpäev, millal pank debiteerib kntlt kaardiga setud tasutavad summad, sh hinnakirjajärgsed teenustasud. Kui lepingus või hinnakirjas ei le maksepäeva määratud, siis n maksepäevaks iga kuu viimane päev. Omavastutuse piirmäär n see sa kahjusummast, mis tuleb õigustamata kaardikasutuse krral kanda knt manikul endal. Elektrnilise maksevahendi mavastutuse piirmäär n sätestatud võlaõigusseaduses. Pank n Luminr Bank AS. PIN-kd n salajane ja isikustatud turvaelement ning isiku tuvastamise vahend, mille pank väljastab kaardi valdajale. Pank käsitab PIN-kdi kaardi valdaja allkirjana. Terminal n panga nõuetele vastav sularahaautmaat, makseterminal, kassasüsteem või internetikeskknd, mis võimaldab teha kaarditehinguid. Viipemakse n kaarditehing, mille tegemiseks kaardi valdaja hiab kaarti makseterminali khal (ei aseta kaarti terminali ega sisesta PIN-kdi). Üldsätted 1. Leping reguleerib kaardi kasutamisel tekkivaid lepingusaliste õigusi ja khustusi. 2. Lepingu sõlmimiseks peab knt manikul lema pangas knt. 3. Knt manik määrab lepinguga kaardi valdaja(d) ning vlitab kaardi valdajat kasutama kntl levat raha ja tegema kaarditehinguid lepingus knt maniku plt määratud tingimustel, s.h. knt maniku plt määratud kaardi limiidi ulatuses. 4. Lepinguga senduvad teated edastab pank knt manikule, kui lepingust ei tulene teisiti. Knt manik n khustatud edastama kaardi kasutamise juhendid ja muu asjakhase inf khe kõigile kaardi valdajatele. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

2 Kaardi kasutuselevõtt Kaardi väljastamine, kehtivus ja aktiveerimine 5. Kaardi väljastamisel annab pank kaardi valdajale PIN-kdi. Asendus- ja pikenduskaardi väljastamisel võib pank uuele kaardile jätta kehtima eelmise kaardi PIN-kdi. 6. Kaardi valdajale muutuvad lepingu tingimused siduvaks hetkest, kui pank talle kaardi väljastab. Kaardi valdaja kinnitab kaardi kättesaamist allkirjaga kaardi üleandmise kinnitusel või muul panga aktsepteeritud viisil. Kaardi valdaja kinnitus n lepingu lisa. 7. Kaardi valdaja kirjutab kaardi kättesaamisel selle tagaküljele ma käega allkirja. 8. Kaart kehtib kuni sellele märgitud kalendrikuu viimase päevani. 9. Lepingu tingimused kehtivad nii esmase kui ka iga järgmise kaardi puhul. 10. Psti teel väljastab pank kaardi, mis n aktiveerimata. 11. Kui kaardi valdaja n avaldanud svi uus kaart kätte saada panga kntrist, siis saab ta sellele järele tulla klme kuu jksul arvates kaardi valmimisest. 12. Kui kaardi valdaja saab kaardi psti teel, siis tuleb tal veenduda, et saadetist (sealhulgas ümbrikku) ei leks mingilgi viisil kahjustatud. Kahjustunud saadetise krral ei le kaardi valdajal lubatud kaarti aktiveerida ning saadetise saajal tuleb kahjustusest panka viivitamatult teavitada. 13. Kaardi valdaja khustub aktiveerima psti teel saadud kaardi ma internetipanga kaudu klme kuu jksul arvates kaardi saamisest. 14. Pank hävitab vastu võtmata kaardi või tühistab aktiveerimata kaardi, kui lepingu sõlmimisest või kaardi pstitamisest n möödunud klm kuud. 15. Viipemakse võimalus aktiveerub autmaatselt pärast esimest PIN-kdiga kaarditehingut. Kui kaardi valdaja ei svi viipemakseid teha, siis võib ta internetipanga kaudu selle võimaluse deaktiveerida. Kaardi asendamine 16. Kui knt manik ja kaardi valdaja vastavad panga kehtestatud tingimustele (näiteks lepingukhustusi n täidetud krrektselt), siis valmistab pank kaardi valdajale enne kaardi kehtivusaja lõppu autmaatselt uue kaardi ja teatab kaardi valdajale või knt manikule, mis ajal ja kus kaardi valdaja selle kaardi kätte saab. 17. Kui kaardi valdaja või knt manik ei svi uue kaardi väljastamist, siis n ta khustatud sellest pangale ette teatama vähemalt 30 päeva enne kaardi kehtivusaja lõpptähtpäeva kirjalikult või muul panga plt aktsepteeritaval viisil. 18. Pank võib valida üheplselt rahvusvahelise kaardirganisatsini, kelle kaarte ta väljastab, ja vahetada seda rganisatsini kaardi kehtivuse ajal, väljastades kaardi valdajale uue kaardi. 19. Kui pank vahetab kaardirganisatsini või kui ilmnevad muud pangast lenevad asjalud, mis n uue kaardi väljastamise aluseks, siis edastab pank uue kaardi lepingus kkkulepitud viisil, teavitades kaardi vahetusest ette nii knt manikku kui ka kaardi valdajat. Uus kaart n uue kehtivusajaga ja selle number n kehtivuse katanud kaardi numbrist erinev. 20. Pank edastab uue kaardi (näiteks kui esmase kaardi kehtivus saab läbi) knt maniku plt määratud kaardi valdaja pstiaadressile või annab üle panga kntris. 21. Kui kaardi valdaja või knt manik n rikkunud lepingu tingimusi n pangal õigus keelduda uue kaardi väljastamisest. PIN-kd 22. PIN-kdi teatab pank kaardi valdajale internetipanga vahendusel. PIN-kd n internetipangas kättesaadav kaks kuud arvates kaardi valmistamisest. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

3 23. Kui kaart antakse üle panga kntris, siis n PIN-kd kaardist eraldi ümbrikus. 24. Pank võib nõuda kaardi valdajalt PIN-kdi vahetust. 25. PIN-kdiks ei thi valida kdi, mis n lnud varem kasutusel PIN-kdina või mida kaardi valdaja kasutab või n kasutanud muu turvaelemendina (näiteks elektrnilises seadmes, prtaalis vm). Turvameetmed Kaardi valdaja ja knt maniku meetmed 26. Kaart ja PIN-kd n persnaalsed ning neid thib kaarditehinguteks kasutada ainult kaardi valdaja. 27. Kui knt manik ja kaardi valdaja n erinevad isikud ning kaart antakse üle panga kntris, siis annab pank kaardi ja avamata PIN-kdi ümbriku ks asjakhaste juhistega üle kaardi valdajale. 28. Kui knt manik ja kaardi valdaja n erinevad isikud ning kaart saadetakse kaardi valdajale pstiga n PIN-kd kaardi valdajale kättesaadav kaardi valdaja internetipangas. 29. Kaardi valdaja autriseerib iga kaarditehingu kas ma allkirja, PIN-kdi või viipemaksega. 30. Kui autriseerimine timub allkirjaga, siis thib kaardi valdaja allkirjastada ainult ühe kviitungi kaarditehingu khta. Kaarditehingu õigsuse kntrllimiseks svitab pank kviitungi alles hida. 31. Kaardi valdaja hiab kaarti hlikalt; hävitab pärast PIN-kdi meeldejätmist PIN-kdi ümbriku ja selle sisu; vahetab PIN-kdi aeg-ajalt välja; välistab riski, et kaart, PIN-kd või muu isikustatud turvaelement võiks sattuda klmanda isiku valdusse; ei jäädvusta PIN-kdi, muid isikustatud turvaelemente ega kaardi andmeid ühelegi andmekandjale; hiab PIN-kdi kaitstuna; ei tee kaardist kpiat ega muuda kaarti; kaitseb kaardiga ühendatud nutiseadet turvakdi või muu turvameetme abil, hiab seadet hlikalt ja teeb kõik vajaliku, et turvakd püsiks saladuses; muudab PIN-kdi või turvakdi khe, kui see n tema tahte vastaselt teatavaks saanud klmandale isikule või kui selleks n reaalne ht; tutvub panga veebilehel levate juhistega, mis puudutavad kaarditehingu vaidlustamist ja kaardi valdaja tegevust kaardi katamise krral, ning järgib neid juhiseid. 32. Kaarti, mille kasutamine n peatatud või mis n suletud, kehtetu või muul viisil kasutuskõlbmatu, ei thi kaardi valdaja kasutada. Samuti ei thi ta kasutada sellise kaardi andmeid. 33. Knt manik hävitab kasutuskõlbmatu kaardi viisil, mis välistab kaardi ning sellele elektrniliselt ja mehaaniliselt salvestatud andmete kasutamise võimaluse. Selleks muudab ta nii kaardi magnetriba, kiibi kui ka kõik teised kaardi andmed letamatuks (näiteks võib ta kaardi lõigata tükkideks). 34. Terminalis PIN-kdi sisestades hlitseb kaardi valdaja selle eest, et kõrvaline isik PIN-kdi ei näeks. 35. Selleks et välistada kaardi õigustamatu kasutamine, ei tee kaardi valdaja võimaluse krral kaarditehingut ilma kaardi füüsilise esitamiseta või kaardi elektrnilise tuvastamiseta (tavalisest Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

4 htlikumad tehingud n näiteks makse internetipes ja kaardiandmete edastamine telefni teel). 36. Kaardi valdaja hiab kaarti mehaanilise kahjustuse, kõrge temperatuuri, tugeva elektrmagnetvälja jms kahjuliku time eest. Panga ja kaarti teenindava isiku meetmed 37. Internetis tehtava kaarditehingu puhul nõuab pank, et turvaelemendina kasutataks mbiil-id-d, ID-kaarti, Smart-ID-d või muud panga aktsepteeritud turvaelementi; Eesti Vabariigi õigusaktidega kinnitatud täiendavat dkumentide turvaelementi või nende eri kslusi. 38. Pank võib üheplse tsusega turvalisuse huvides kaardi sulgeda, teavitades sellest võimaluse krral knt manikku või kaardi valdajat. 39. Kui PIN-kd n sisestatud terminali klmel järjestikusel krral valesti, siis sularahaautmaat kaarti ei tagasta; pank võib kaardi kasutamise blkeerida. 40. Kaarti teenindaval isikul n õigus nõuda kaardi valdajalt isikut tõendava dkumendi esitamist ja kaardi valdaja peab nõustuma enda andmete ülesmärkimisega. Samuti võib kaarti teenindav isik turvalisuse huvides kaardi vastuvõtmisest keelduda või kaardi selle valdajalt ära võtta. Timimine erilukrras 41. Kui kaart varastatakse, kab või väljub muul viisil kaardi valdaja valdusest, PIN-kd saab teatavaks mis tahes muule isikule või ilmneb muu ht või kahtlus, et kaarti või kaardi andmeid kasutab klmas isik, siis teatab kaardi valdaja või knt manik sellest khe pangale, helistades telefnil ; tulles panga kntrisse; tehes seda muul panga aktsepteeritud viisil. 42. Sellise teate saamisel pank üldjuhul blkeerib kaardi kasutuse. 43. Kui kaardi valdaja unustab PIN-kdi, siis saab ta tellida pangalt PIN-kdi meeldetuletuse ja seejärel vaadata PIN-kdi internetipanga vahendusel. 44. Kui PIN-kd n teatavaks saanud klmandale isikule kaardi valdaja tahte väliselt, siis väljastab pank kaardi valdajale uue kaardi ks uue PIN-kdiga pärast vastavasisulise teate saamist kaardi valdajalt. 45. Kaardi valdaja annab panga nõudmisel viivitamatult inft kaardi valduse katamise või PINkdi muule isikule teatavaks saamise asjalude khta. 46. Pank asendab suletud kaardi uuega kaardi valdaja avalduse alusel. Kasutuslimiidid 47. Knt manik ja pank lepivad kkku lepingus kasutuslimiidid, s.h. iga kaardi valdaja suhtes kehtiva kasutuslimiidi. 48. Kaardi kasutust piiravad kaardi kasutuslimiidid. Kaardi valdaja ei tee kaarditehinguid, mis ületavad kasutuslimiiti või knt vaba raha. 49. Kui ühe kntga setud kaarte (sealhulgas kaardi valdajaid) n mitu saab kaardiga kasutada limiitide ulatuses knt vaba raha 50. Kaardi valdaja võib kaarditehinguid teha nende limiitide piires, mis n sätestatud lepingus. Juhul kui limiite ei le lepingus määratud, kehtivad kaarditehingutele panga vaikimisi määratud limiidid. 51. Pank võib muuta kasutuslimiiti knt maniku tatlusel, sõlmides selle khta lisakkkuleppe. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

5 Kaardi valdaja ei saa muuta knt maniku plt määratud kasutuslimiiti. 52. Kui kaardi valdaja algatab kaarditehingu, mille täpne summa ei le makse autriseerimise ajal teada, siis võib pank brneerida knt vaba raha arvelt kaarditehinguks summa, mis n eeldatavast kaarditehingu summast suurem. Enam brneeritud raha vabaneb peale kaarditehingu lõpliku summa kinnitamist. 53. Kaardiga võib teha kaarditehinguid ületamata seejuures kasutuslimiite. 54. Pank võib üheplse tsuse alusel kasutuslimiite muuta, teavitades sellest knt manikku või kaardi valdajat. Kaarditehing 55. Kaardi valdaja teeb kaarditehingu ainult sellises terminalis, mis n tähistatud vastava kaardi lgga. 56. Kaarditehing n kaardi valdajale siduv, kui ta n selle tegemiseks andnud nõusleku ehk kaarditehingu autriseerinud, sisestades krrektse PIN-kdi; allkirjastades müügikviitungi; esitades veebimakse puhul kaardiandmed selleks internetilehel ettenähtud khas ja viisil; edastades eelautriseerimisega tehingu puhul kaardi andmed teenindajale; kasutades kaarti (sh digitaliseeritud kaarti) viipemakseks või rakendades mõnd muud panga aktsepteeritud autriseerimisviisi. 57. Kaardi valdaja võib kaarditehingut teha üksnes isiklikult. Kuni ei le tõendatud vastupidist, eeldab pank, et kõik kaarditehingud n teinud kaardi valdaja ja need vastavad kaardi valdaja tahtele. 58. Kaardi valdaja ei kasuta kaarti ebaseaduslikul eesmärgil või viisil, mis võib kaasa tuua pangale või klmandale isikule kahju. 59. Pank võib jätta kaardi valdaja krralduse täitmata, kui kntl või kaardil n blkeering või käsutuspiirang; knt n arestitud; krraldus ületab kntl leva vaba raha või kaardi kasutuslimiidi; internetistu krral ei le võimalik kaardi valdajat tuvastada; ilmneb mõni muu alus, mis tuleneb õigusaktist. 60. Kaarditehingute väljavõte n näha knt väljavõttes, mille knt manik saab tasuta kätte internetipangast. Kaarditehingu vaidlustamine ja vaidluse lahendamine 61. Knt manik kntrllib kaarditehingu õigsust. 62. Eraklient esitab pangale enda tahteta või valesti tehtud makse khta pretensini khe, kui ta n sellisest maksest teada saanud. Pretensini saab esitada 13 kuu jksul arvates makse timumise päevast. 63. Äriklient esitab pangale pretensini hiljemalt ühe kuu jksul arvates makse timumise päevast. 64. Pretensini esitamine ei vabasta knt manikku kaarditehingu summa ja kaarditehinguga setud tasude maksmise khustusest, kui pretensini ei le maksepäevaks rahuldatud. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

6 65. Eraklient võib nõuda pangalt teenindaja algatatud või teenindaja kaudu algatatud (näiteks kaardimakse autrendi ettevõttes või majutusasutuses) ning autriseeritud maksejuhise khaselt tehtud makse tagasimaksmist kgu ülekantud summas, kui ta esitab tagasimaksenõude pangale kahe kuu jksul pärast seda, kui summa n kntlt maha võetud. 66. Tagasimaksenõude esitamisel tõendab knt manik või kaardi valdaja, et täidetud n mõlemad alljärgnevad tingimused: makse autriseerimise ajal ei lnud makse täpset summat määratud ning ülekantud raha ületab summat, mida knt manik või kaardi valdaja eeldas, arvestades tingimusi, maksete varasemat suurust ja muid nimetatud makse puhul tähtsust mavaid asjalusid. 67. Kui knt manik või kaardi valdaja ei suuda pangale tõendada punktis 662 märgitud tingimuste täitmist ja n autriseerinud kaardimakse ilma täpset summat teadmata, siis ei vastuta pank kaarditehingu summa suuruse eest. Sellisel juhul n knt manikul õigus esitada pretensin või tagasimaksenõue panga asemel tse kaardimakse saajale. 68. Vaidlus knt maniku, kaardi valdaja ja panga vahel lahendatakse panga üldtingimustes sätestatud vaidluste lahendamise krra khaselt. Kaardi blkeerimine 69. Knt manik või kaardi valdaja võib igal ajal pangalt nõuda kaardi blkeerimist. 70. Kui knt manik või kaardi valdaja rikub lepingu tingimusi, siis võib pank mal algatusel kaardi kasutamise täielikult või saliselt blkeerida. 71. Pank võib blkeerida kaardi täielikult või saliselt ehk teatud tehinguteks (näiteks kaardi kasutamine mõnes piirknnas, internetist, viipemakse jne), kui blkeerimise alus tuleneb õigusaktist, panga üldtingimustest või lepingust; knt manik või kaardi valdaja ei täida siinsest lepingust või mõnest muust knt maniku või kaardi valdaja ja panga vahel sõlmitud lepingust tulenevaid khustusi; knt manik või kaardi valdaja n tegelenud pettusega; knt n blkeeritud või arestitud; panga teada kasutatakse kaarti või selle andmeid õigustamatult või eksisteerib selline ht. 72. Samuti võib pank muul turvakaalutlusel kaardi kasutamise ajutiselt blkeerida või kaardi sulgeda, teavitades sellest kaardi valdajat. 73. Kui kaart n blkeeritud panga algatusel, siis vabastab pank kaardi pärast seda, kui blkeeringu aluseks levad asjalud n panga arvates ära langenud; kaardi valdaja või knt maniku avalduse alusel, siis saab kaardi valdaja või knt manik blkeeringu vabastada internetipanga vahendusel. Maksekhustused 74. Knt manik maksab pangale panga hinnakirjas märgitud teenustasusid (näiteks kaardi kuutasu), viiviseid ja trahve. 75. Pank debiteerib kntlt kaardi kuutasu iga kuu maksepäeval eelmise kuu eest. Kui lepingu sõlmimise päeva ja maksepäeva vahe n väiksem kui 30 päeva, siis võtab pank kuutasu kntlt maha järgmisel maksepäeval. Kaardi kuutasu arvestus ja maksekhustus algab kaardi valmimise päevast. Knt manik maksab kuutasu kuni kaardi sulgemiseni, sealhulgas selle aja eest, kui kaart n blkeeritud või kui kaardi valdaja ei le kaarti aktiveerinud. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

7 76. Lisaks hinnakirjas märgitud tasudele võib pank kntlt debiteerida ka lisatasusid, mis katavad rahvusvahelise kaardirganisatsini kaudu timuvaid kaarditehinguid. 77. Nõuded välismaal tehtud kaarditehingute khta laekuvad pangale rahvusvaheliselt kaardirganisatsinilt eurdes või eurdesse knverteerituna või panga ja rahvusvahelise kaardirganisatsini vahel kkku lepitud valuutas. Knverteerimiskursi määrab rahvusvaheline kaardirganisatsin või teda teenindav pank. Kui kaarditehing laekub panka välisvaluutas, siis knverteerib pank kaarditehingu eurdesse selle vastuvõtmise päeval, lähtudes panga määratud ülekandekursist. Kui kaarditehing n tehtud muus valuutas kui eur, siis võib pank lisada kaarditehingule ka enda hinnakirjas määratud knverteerimistasu. 78. Knt manik tagab selle, et maksepäeval leks lepingu alusel tasutavateks makseteks vajalik summa kntl lemas. 79. Kui kntl ei le maksepäeval piisavalt raha, et maksta teenustasusid ja lepingu alusel tasutavaid summasid vastavalt panga hinnakirjale, siis võib pank selle raha debiteerida ka pärast maksepäeva. 80. Pangal n õigus lepingust tulenevate maksekhustuste täitmiseks debiteerida ka teisi knt manikule kuuluvaid arvelduskntsid. 81. Kui maksepäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis n maksepäevaks sellele järgnev tööpäev. 82. Kui leping lõpeb, siis tasub knt manik panga hinnakirjas kehtestatud tasud ja muud tasumata summad. Pank debiteerib eelnimetatud tasud ja summad kntlt lepingu lõpptähtpäeval. Võla käsitlemine 83. Kui knt manik rikub ükskõik millist lepingust tulenevat maksekhustust ja ei taga ma kntl kaardi teenindamiseks piisava raha lemaslu või kui kaardi valdaja teeb kaarditehingu, mis ületab kasutuslimiiti või knt vaba raha, siis võib pank võtta võlasumma knt maniku mis tahes arvelduskntlt pangas; nõuda knt manikult iga maksega hilinenud päeva eest viivist, lähtudes panga hinnakirjast. Pank arvestab viivist võla tekkimise päevast kuni võla tegeliku kustutamise päevani; edastada tasulise võlateatise, lähtudes hinnakirjas ja võlaõigusseaduses sätestatud tasust. 84. Pank võib debiteerida lepingust tekkinud võla (sealhulgas viivise ja leppetrahvi) knt maniku ükskõik milliselt kntlt pangas ka pärast lepingu lõppemist. Lepingusaliste vastutus Knt maniku vastutus 85. Knt manik vastutab panga ees lepingust tulenevate enda ja kaardi valdaja khustuste, sealhulgas kõigist kaarditehingutest tulenevate maksekhustuste täitmise eest Juhul, kui knt manik n seses tehinguga, sh punktide 62 ja 63 alusel, esitatud nõude sas esitanud pangale valeinfrmatsini, siis khustub knt manik hüvitama pangale eeltduga seses tekkinud kulud ja kahjud, sh kulud, mis n setud panga plt kõnealuse tehinguga setud nõude menetlemise raames klmandatele isikutele tehtud ja tehingu kntrllimisega setud dkumentide päringute ja vastuvõtmisega ning muude panga plt testatud maksetega. 86. Knt manik vastutab lenemata sellest, kas kaarditehingu n teinud ta ise, kaardi valdaja või muu isik, kellel knt manik või kaardi valdaja n võimaldanud kaarti kasutada. 87. Knt manik ei vastuta üksnes juhul, kui vastutus n õigusakti või lepinguga välistatud. 88. Kui kaart varastatakse, kab või väljub muul viisil kaardi valdaja valdusest, siis kannab knt Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

8 manik kaardi õigustamatu kasutamise riski seni, kuni selle juhtumi khta n lepingus määratud krras edastatud pangale teade. Omavastutuse piirmäär 89. Kui kaarditehing n sritatud kadunud või varastatud kaardiga või kui kaarti või selle andmeid n kasutatud muul õigustamatul viisil, siis kannab knt manik riski mavastutuse piirmäära ulatuses kuni hetkeni, kui ta pangale kaardi vargusest, kadumisest või muul viisil õigustamatust kasutamisest teatab. Teatamiseks kasutab knt manik panga aktsepteeritud viisi. 90. Omavastutuse piirmäär iga varastatud või katatud kaardi khta n võlaõigusseaduse alusel 50 eurt. 91. Kui kaardi valdaja n rikkunud lepingut tahtlikult või raske hletuse tõttu või kui kaardi valdaja n tegelenud pettusega, siis mavastutusel piirmäära ei le. Panga vastutus 92. Pank vastutab temani jõudnud krralduse täitmata jätmise või puuduliku täitmise eest; timingu eest, mis n tehtud ilma knt maniku tahteta, v.a juhul, kui kaardi valdaja või knt manik kannab kaardi või kaardi andmete varguse, kadumise või PIN-kdi ja muu isikustatud turvaelemendi klmanda isiku valdusse sattumise või muu õigustamatu kasutuse riski või kaardi valdaja n lepingus määratud khustust (sealhulgas PIN-kdi turvalise hidmise khustust) tahtlikult eiranud või selle raske hletuse tõttu täitmata jätnud; igasuguse vea ja häire eest knt pidamisel. 93. Pank hüvitab enda vastutuse krral knt manikule tsese varalise kahju ja võimaliku intressi, mis n tekkinud krralduse täitmata jätmise või puuduliku täitmise tõttu; knt maniku tahteta tehingu puhul rahajäägi, mis li kntl enne tehingu tegemist: pank taastab rahajäägi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast seda, kui ta n knt maniku tahteta timunud tehingust teada saanud. 94. Pank võib summa, mille ta n knt manikule tagastanud, knt maniku ükskõik milliselt kntlt debiteerida, kui selgub, et kaarditehingu n teinud kaardi valdaja või kaarditehing n timunud kaardi valdaja või knt maniku raske hletuse, tahtluse või pettuse tõttu. 95. Pank ei vastuta kaarditehingusse kaasatud klmanda isiku tegevuse eest; kaardiga tasutud kauba või teenuse eest; juhul, kui kaupmees keeldub kaarti kaarditehinguks vastu võtmast; kaardi blkeerimisest või sulgemisest tekkinud kahju eest, kui pank n heas usus ja lepinguga kskõlas tõkestanud kaardi kasutamise valeteate alusel; kaardi kasutamise võimatuse eest, kui see n tingitud kaardi kahjustusest, pangast sõltumatust andmesidehäirest või muust pangast sõltumatust asjalust; kahju eest, mis tekkis ebaõige teate alusel kaardi sulgemise tõttu. Lepingu jõustumine ja muutmine 96. Leping jõustub allkirjastamisel ja kehtib määramatu tähtajaga. Elektrnilise kanali vahendusel Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

9 (näiteks internetipangas) sõlmitav leping jõustub hetkel, kui knt manik selle panga aktsepteeritud viisil allkirjastab. 97. Pank võib üheplselt lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta, teatades muudatustest knt manikule panga üldtingimustes määratud viisil ning tähtajal. 98. Kui knt manik ei teavita etteteatamistähtaja jksul panka lepingu ülesütlemise svist, siis letakse, et ta n muudatustega nõustunud. Lepingu ülesütlemine 99. Kui knt manik ei le lepingu või panga hinnakirja muudatustega nõus, siis n tal õigus leping etteteatamistähtaja jksul erakrraliselt üles öelda ilma lisatähtajata, täites enne kõik lepingukhustused Knt manik võib lepingu krraliselt üles öelda, teavitades sellest panka tagades kntl panga hinnakirjas sätestatud tasude tasumiseks vajaliku raha lemaslu Pank võib lepingu üles öelda krraliselt, teatades sellest knt manikule ette vähemalt kaks kuud; erakrraliselt ilma etteteatamistähtajata, kui knt manik n rikkunud lepingu tingimusi. Lepingu lõppemine 102. Leping lõpeb ilma etteteatamiseta, kui n timunud vähemalt üks allpl nimetatud sündmus: kaardi valdaja ei le klme kuu jksul arvates kaardi valmimisest tulnud panga kntrisse kaardile järele; enne kaardi kehtivuse lõpptähtpäeva kaarti kasutanud; Kui pank ei telli kaardi valdajale uut kaarti kuna kaardi valdaja ei le klme kuu jksul enne kaardi kehtivuse lõpptähtpäeva kaarti kasutanud kaarditehinguteks Kui pank saab vähemalt 30 päeva enne kaardi kehtivusaja lõppemist teate, milles kaardi valdaja märgib, et ei svi uue kaardi väljastamist, siis lõpeb leping kaardi kehtivusaja lõppemisel lemasleva kaardi suhtes; knt manik märgib, et ei svi uue kaardi väljastamist, siis lõpeb leping kaardi kehtivusaja lõppemisel kõigi asjasaliste suhtes Lepingu lõppemine ei mõjuta enne seda tekkinud nõudeid ja nende sissenõudmist Pärast kaardi kehtivusaja lõppu, kaardi asendamist või lepingu ülesütlemist peab kaardi valdaja kaardi khe hävitama või pangale tagastama. Lisateenused ja sdustused 106. Pank võib pakkuda knt manikule ja kaardi valdajale kaardi kasutamisel lisateenuseid, mille letelu n kirjas veebilehel Lisateenust võib sutada pank või klmas isik Pank võib igal ajal sellise lisateenuse pakkumise lõpetada või peatada, ilma et ta sellest knt manikku teavitaks Kui lisateenust sutab klmas isik, siis pank selle teenuse tingimuste ja kvaliteedi eest ei vastuta. Sellise lisateenusega setud prbleemi krral pöördub kaardi valdaja või knt manik tse lisateenuse sutaja ple Lisateenuse kasutamine n vabatahtlik ja enne selle kasutamist tutvub kaardi valdaja teenuse tingimustega hlikalt Selleks et võimaldada kaardiga kaasnevaid sdustusi, võib pank edastada ma kstööpartnerile (näiteks kindlustusandjale) inft kaardi kehtivuse khta. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

10 Lõppsätted 112. Pank ei avalikusta knt maniku nõuslekuta teavet lepingu khta, välja arvatud juhtudel, mis n määratud lepingus, panga üldtingimustes, panga isikuandmete töötlemise krras või õigusaktis. Pank avaldab lepingu khta teavet isikule ja asutusele, kelle õigus sellist teavet saada tuleneb seadusest Lepingule khaldatakse Eesti õigust Lepingusalised üritavad lepingust tuleneva vaidluse lahendada mavahelisel kkkuleppel. Kui kkkuleppele ei jõuta, siis n kummalgi õigus esitada vaidluse lahendamiseks nõue Eestis asuvale khtule, kas Harju Maakhtule või knt maniku (pangale teada leva) asukha või tema vara asukha järgsele khtule Eestis Ka juhul, kui knt manik asub tegutsema või elama välisriiki, lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlused Eesti khtutes. Luminr Bank AS Tel: Reg. kd: Liivalaia 45 inf@luminr.ee VAT: EE Tallinn, Eesti

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

EN

EN EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.11.2010 KOM(2010) 662 lõplik 2010/0325 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA Dc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTASEME TAGAMISEKS SLIC kõrgemate tööinspektrite kmitee

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Group Code of Ethics and Conduct

Group Code of Ethics and Conduct Page 2015-03-16 1 (6) Creatr Identifier Versin TeliaSnera järgib käeslevas kdeksis tdud põhimõtteid. Oma igapäevases töös tame kõigilt TeliaSnera töötajatelt juhindumist meie tegutsemismetdikat määratlevast

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

1

1 Sisukord Sisukord... 1 Paketid eraisikutele... 2 Paketid äriklientidele... 2 Kontod... 2 Hoiused... 4 Kontsernikonto... 4 Konto väljavõtted... 5 Sularahatehingud... 5 Sularahamaksete teostamise tähtajad...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa Kes n grupijuht? Grupijuht n lemas ainult nrtevahetuste prjektidel (mitte klitustel). Grupijuht n igal saleval riigil ning n vähemalt 18 aastat vana. Grupijuht krdineerib eesti grupi tegevust ja esindab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

1

1 SISUKORD 1 Konto avamine ja haldamine... 2 2 Arveldused sularahas -des... 2 3 Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4 Sularahata operatsioonid -des... 3 5 Sularahata operatsioonid välisvaluutas... 5

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem