„Minu konto“

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "„Minu konto“"

Väljavõte

1 PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Mõisted Identifitseerimine Isiku andmed, andmete kontrollimine ja muutmine Üldandmed ehk isiku kontaktandmed Aadressiandmete sisestamine Pangakonto andmete sisestamine Avalduste loetelu Pensioni II samba avaldused Pensioni III samba avaldused II samba avalduste sisestamine Valikuavaldus Osakute vahetamise avaldus Ühekordse väljamakse avaldus Fondipensioni avamise avaldus Fondipensioni lõpetamise avaldus III samba avalduste sisestamine III samba valikuavaldus III samba väljamakse avaldus III samba vahetamise avaldus Pensioni III samba korraldused Pensionikonto päringud Pensionikonto saldoteatis Pensionikonto väljavõte Kohustusliku kogumispensioni koondväljavõte Investori laekumised Minu väljamaksed Tagasiside Pensionikeskusele Tulumaksu tõend Täiteasjad

3 1. Sissejuhatus Minu Konto on AS-i Pensionikeskus (edaspidi: registripidaja) poolt pensionikogujatele loodud spetsiaalne iseteenindusportaal isiku pensionikonto seisu jälgimiseks, avalduste vastuvõtmiseks ning andmete uuendamiseks ilma kontohalduri vahenduseta. Minu Konto keskkonnas on võimalik vähemalt 18-aastasel isikul, kellele on e- identifitseerimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse nõuete kohaselt välja antud sertifikaat digitaalallkirja andmiseks, esitada kogumispensioni avaldusi otse registripidajale. Samuti saab uuendada pensioniregistrisse kantud isikuandmeid ning teha pensionikonto kohta erinevaid päringuid. 2. Mõisted 2.1. EPIS Eesti pensioniregistri infosüsteem 2.2. Kogumispensioni register - kogumispensioni register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondi osakute ning nende osakutega tehtavate toimingute registreerimiseks pensionikontodel 2.3. Minu Konto - pensioniregistri iseteeninduskeskkond 2.4. Kohustatud isik - kohustatud isik on tulumaksuseaduse 6 lõikes 1 sätestatud residendist füüsiline isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu või kes enda eest maksab sotsiaalmaksu ning kes on kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset kogumispensionide seaduse -s 7 sätestatud tasudelt. 3. Identifitseerimine Minu Konto keskkonda sisenemisel tuleb end autoriseerida. Isiku fondivalikust sõltumata saab oma pensionikonto seisu vaadata ükskõik millise järgneva autoriseerimiskanali kaudu, kui isik omab ID-kaarti või on vastava internetipanga kasutaja. ID kaart 2

4 Mobiil ID Luminor Bank SEB Pank Danske Bank Swedbank LHV Pank Autoriseerimiseks tuleb isikul vajutada sobiva kanali ikoonile: 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine ja muutmine Iga pensionikonto omaniku kohta on registrisse kantud allpool nimetatud isikuandmed. Isikuandmete kontrollimine ja andmete uuendamine on leitav vasakpoolse menüü alamjaotusest Minu andmed - Andmed ja eelistused. Menüüpunkti valides kuvatakse ekraanile isiku kohta pensionikontole kantud kontaktandmed. Andmete muutmiseks tuleb vastav andmeväli uute andmetega üle kirjutada ning muudatus salvestada. 3

5 Andmed on jaotatud osadeks (ekraanil tab id): üldandmed, aadress, pangakonto. Osade vahel saab liikuda, kui vajutada nupule Järgmine või Eelmine või otse tab idele vajutades. Punase tärniga (*) märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud Üldandmed ehk isiku kontaktandmed Üldandmed (telefon, e-post) on võimalik muuta üldandmete jaotuses ja lisaks ka kõikide avalduste esitamisega. Selleks tuleb sisestada ekraanivormile korrektsed andmed (asendada eeltäidetud andmed kehtivate andmetega) ning vajutada salvestamiseks Salvesta. 4

6 4.2. Aadressiandmete sisestamine Aadressiandmetesse märgitakse isiku postiaadress. Andmete sisestamisel saab valida, kas sisestada aadress tekstina või kasutada integreeritud Maa-ameti aadressiotsingu kasutajaliidest In-ADS õige aadressi lisamiseks. Maa-ameti kasutajaliideses hakkab süsteem koha-aadressi sisestamisel ise pakkuma olemasolevaid aadresse, mille seast on mugav õigele majale klikates valikut teha. Kortermaja puhul avaneb automaatselt täiendav väli korterinumbri valimiseks. Maa-ameti kasutajaliidese kasutamine minimeerib olukorra, kui süsteemi võidakse sisestada vigased andmed või hoopis olematu aadress. NB! Leitud aadressile tuleb lisada ka sihtnumber ehk postiindeks, mis on vajalik kirjalike postituste edastamiseks. Postiindeks on kohustuslik väli. 5

7 Kui isiku aadress ei ole Eestis, tuleb riikide menüüst valida õige elukohariik ning sisestada õige aadress välismaal, millel on vastavad read: riik, vabalt täidetavad aadressiread, linn või maakond vastavalt valitud riigile ning sihtnumber. Riikide nimetused on ingliskeelsed Pangakonto andmete sisestamine Pangakonto andmete sisestamisel on võimalik valida andmete täitmise viis vastavalt sellele, kus isiku pangakonto asub. Pangakonto asub Eestis tuleb täita rahvusvahelise kontonumbri andmed IBAN (Eesti), süsteem leiab ise õige krediidiasutuse rekvisiidid. 6

8 Pangakonto asub välismaal, kus on samuti kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN IBAN (mitte Eesti). Täiendavalt tuleb täita krediidiasutuse nimi ning BIC-kood. Pangakonto asub välismaal, kus ei ole kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN Välismaa. Sisestada tuleb kõik vajalikud andmed pangaülekande teostamiseks. Isikuandmete muudatuste kinnitamiseks tuleb vajutada paremas servas nupule Salvesta. See vajutus käivitab sisestatud andmete tehnilise õigsuse kontrolli ning salvestab need: andmete formaat on korrektne ja kõik kohustuslikud väljad on täidetud. 7

9 Kui sisestatud andmetes esineb vigu, kuvatakse ekraanile veateade või teated. Vigade parandamiseks tuleb isikul sisestada veateates nimetatud parandused või puuduvad andmed ekraanivormile. Kui andmed on kontrollitud, sisestatud ja kinnitatud, ilmub ekraanile teade Toiming õnnestus : 5. Avalduste loetelu Minu Konto rakenduskeskkonnas on võimalik vähemalt 18-aastasel isikul esitada järgmisi II ja III samba avaldusi Pensioni II samba avaldused Valikuavaldus Pensionifondi osakute omandamiseks peab isik esitama pensionifondi valiku avalduse (ehk valikuavalduse). Valikuavaldus esitatakse pensionikonto avamiseks ning pensionifondi valimiseks, kuhu hakatakse sissemakseid tegema. Kohustatud isik võib alustada sissemaksete tegemist ka uude pensionifondi (ehk sissemaksete muutmine), esitades selleks kontohaldurile või registripidajale uue valikuavalduse. NB! Esmase valikuavalduse sisestamisel toimub automaatne isiku nime kontroll vastu Rahvastikuregistri andmebaasi. Ebakorrektse nime sisestamisel saab valikuavalduse sisestaja veateate, avaldust vastu ei võeta. Valikuavalduse vastuvõtmisel asendab registripidaja viivitamata pensionifondi, kuhu kohustatud isik tegi sissemakseid, uues valikuavalduses märgitud pensionifondiga. Kui isikule on juba Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel loosi teel pensionikonto avatud, võib isik esitada valikuavalduse ja/või osakute vahetamise avalduse. Valikuavaldus ei pea olema kohustatud isiku esimene avaldus Osakute vahetamise avaldus Pensionifondi osakuid vahetatakse 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja avalduses märgitud andmed registripidajale laekunud hiljemalt: 1) 30. novembril pensionifondi osakute vahetamiseks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval; 8

10 2) 31. märtsil pensionifondi osakute vahetamiseks 1. maile järgneval esimesel tööpäeval; 3) 31. juulil pensionifondi osakute vahetamiseks 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev. Kuni avalduse esitamise tähtajani võib isik oma avaldust muuta, esitades selleks uue osakute vahetamise avalduse Ühekordse väljamakse avaldus Kui isik on jõudnud vanaduspensioni ikka ning tema pensionikontole kogunenud osakute väärtus on väiksem või võrdne 10-kordse rahvapensioni määraga, on tal õigus kõik kogunenud osakud korraga pensionifondile tagasi müüa ning saada pensionifondist ühekordne väljamakse Fondipensioni avamise avaldus Kui isik on jõudnud vanaduspensioni ikka ning tema pensionikontole kogunenud osakute väärtus on väiksem kui 50-kordne rahvapensioni määr, on tal õigus hakata saama väljamakseid pensionifondist Fondipensioni lõpetamise avaldus Kui isikule on fondipension avatud, kuid ta ei soovi enam pensionifondist väljamakseid saada või soovib muuta oma fondipensioni tingimusi nii, et muudatused hakkaksid kehtima juba järgmisel kalendrikuul, saab esitada avalduse fondipensioni lõpetamiseks ning sõlmida uue fondipensioni avamise avalduse. Fondipensioni lõpetamise avaldus jõustub koheselt Pensioni III samba avaldused Valikuavaldus Pensionifondi osakute omandamiseks võib isik esitada pensionifondi valiku avalduse (ehk valikuavalduse). Esmane valikuavaldus III samba kogumiseks või pensionikonto avamiseks tuleb sisestada pangakontoris. See on vajalik korrektseks isikutuvastuseks. Kui edaspidi soovitakse valikuavaldust muuta, saab uue valikuavalduse teha ka Minu Konto kaudu Väljamakse avaldus Avaldus, kui soovitakse vabatahtliku pensionifondi osakuid müüa Vahetamise avaldus Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamiseks teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. 9

11 6. II samba avalduste sisestamine II samba avaldused on leitavad vasakpoolse menüü alajaotusest Minu avaldused. Isiku andmetes on näha vaid need avaldused, mille esitamise õigus tal on Valikuavaldus Üldandmed Dokumendi kuupäev * avalduse esitamise kuupäev, vaikimisi jooksev kuupäev Dokumendi number avalduse esitaja poolt vabalt valitud sümbolite (tähtede ja numbrite) kombinatsioon 10

12 Isikukood * avalduse esitaja isikukood Isiku ees- ja perekonnanimi * avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi Telefon - avalduse esitaja kontakttelefon E-posti aadress kohustuslik, kui soovitakse teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt ( Teatise esitamise viis ); Isiku eelistused Soovin Pensionikeskuse teatist pensionikonto jäägi kohta Teatise esitamise viis * Keel * Aadress * aadressiandmetesse märgitakse isiku postiaadress. Andmete sisestamisel saab valida, kas sisestada aadress tekstina või kasutada integreeritud Maa-ameti aadressiotsingu kasutajaliidest In-ADS õige aadressi lisamiseks. Kui isiku aadress ei asu Eestis, tuleb riikide menüüst valida õige elukohariik ning sisestada õige aadress välismaal. Täpsem juhis aadressi sisestamiseks asub üldandmete juures. Spetsiifilised andmed - pensionifondi valiku tegemine Väärtpaber *, II samba kontekstis on kasutusel sünonüümina ka pensionifond, valitakse ekraanil ripp-menüüst. Kinnitus, et isik on tutvunud valitud pensionifondi tingimustega ja nõustub nendega*. NB! Avalduste vaates punase tärniga (*) märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud: Avaldusele sisestatavad andmed on jaotatud osadeks (ekraanil tab id), avalduse osade vahel saab liikuda, kui vajutada nupule Eelmine või Järgmine. Nupp Sisesta ja kontrolli teostab avalduse andmete nõuetele vastavuse kontrolli. Kui andmed vastavad nõuetele salvestab andmed ja viib juba avalduse kinnitamise faasi. ja Kinnitamiseks kuvatakse esitajale avaldus täidetud kujul ekraanile ning esitamiseks tuleb vajutada nupule Allkirjasta. Kui isik soovib avaldusel midagi muuta või ta ei soovigi avaldust esitada, tuleb vajutada nupule Tagasi. 11

13 Allkirjastada saab avaldust ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Pärast avalduse allkirjastamist suunatakse avalduse esitaja maksekanalite valikusse. Pangalinkide valikust tuleb valida sobiv ning maksta vastavalt hinnakirjale. Avalduse andmeid on kohe näha Esitatud avaldused menüüpunktis. Kui maksmine õnnestub, hakkab uus valik kehtima kohe pärast maksmist ning avalduse staatus on Realiseeritud. Kui maksmine ei ole lõpule viidud, on avalduse staatus Ootel. Kui avalduse esitamine katkestatakse või maksmine ebaõnnestub, saab avaldus staatuse Vigane Osakute vahetamise avaldus Osakute vahetamise avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). Erinevus on vaid spetsiifilistes andmetes. 12

14 Väärtpaberi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, märgitakse tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal protsentides, üheprotsendilise täpsusega. Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, märgitakse osakaaluks 100%. Kui soovitakse vahetada vaid osa osakuid, märgitakse soovitav osakaal. Näiteks: 50%, 35% või 10%. Väiksem lubatud osakaal on 1%. Osakaal üle 100% ei ole lubatud ega võimalik. NB! Sihtfondi valiku kinnitamiseks vajuta osakaalu suuruse järel olevale nupule Kinnita. Kui sihtfondi valikut ei kinnitata, jääb see avaldusele kandmata ja valik jääb tegemata. Kui osakute vahetamise käigus soovitakse omandada mitme pensionifondi osakuid, märgitakse iga pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal. Näiteks: pensionifond 1 50%; pensionifond 2 50%. Selle tulemusel vahetatakse pooled olemasoleva fondi osakud fondi 1 ja pooled olemasoleva fondi osakud fondi 2 osakute vastu. NB! Kui osakaalu ei ole märgitud, ei saa sihtfondi valikut kinnitada. Kui soovitakse muuta eelmist avaldust, mis on esitatud sama avalduste esitamise perioodi sees, tuleb sisestada uus osakute vahetamise avaldus. Lähtefondiks märgitakse see pensionifond, mille osakutest soovitakse loobuda. Sihtfondi väärtpaberi väljale kirjutatakse uue pensionifondi nimi, mille osakuid soovitakse omandada. Kui soovitakse tühistada vahetamise avaldust, mis on esitatud sama avalduste esitamise perioodi sees, tuleb sisestada uus osakute vahetamise avaldus. Lähtefondiks märgitakse tühistatava avalduse juures märgitud lähtefond, sihtfondi väärtpaberi valik jäetakse tühjaks. Vajutades nupule Sisesta ja kontrolli, teostab süsteem sisestatud andmete tehnilise kontrolli ja avaneb ülevaade sisestatud andmetest. Siin on võimalik minna Tagasi, et parandada sisestatud andmeid. Avalduse esitamiseks tuleb avaldus allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Pärast avalduse allkirjastamist suunatakse avalduse esitaja maksekanalite valikusse. Pangalinkide valikust valida sobiv ning maksta vastavalt hinnakirjale. Avalduse andmeid on kohe näha Esitatud avaldused menüüpunktis. Kui maksmine õnnestub, on avalduse staatus Aktsepteeritud. Kui maksmine ei ole lõpule viidud, on avalduse staatus Ootel. Kui avalduse esitamine katkestati või maksmine ebaõnnestus, saab avaldus staatuse Vigane. 13

15 Pensionifondi osakute vahetamised toimuvad kolm korda aastas: jaanuaris, mais ja septembris. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt üks kalendrikuu enne vahetuse toimumist: 30. novembril, et osakute vahetamine toimuks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval, 31. märtsil, et osakute vahetamine toimuks 1. maile järgneval esimesel tööpäeval, 31. juulil, et osakute vahetamine toimuks 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval Ühekordse väljamakse avaldus Avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). Väljamaksete avalduste esitamisel tuleb täita ka pangakonto, kuhu väljamaksed hakkavad laekuma. Pangakonto andmete sisestamisel on võimalik valida andmete täitmise viis vastavalt sellele, kus isiku pangakonto asub: Eestis tuleb täita rahvusvahelise kontonumbri andmed IBAN (Eesti) Välismaal, kus on samuti kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN IBAN (mitte Eesti) Välismaal, kus ei ole kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN Välismaa NB! Pangakonto andmete sisestamise täpsem kirjeldus on leitav üldandmete muutmise kirjelduse juurest (Vt p 4.3.). Muus osas on väljamakse avaldus sarnane valikuavaldusega. Pärast avalduse kinnitamist suunatakse avalduse esitaja maksekanalite valikusse. Ühekordse väljamakse avaldus realiseeritakse esitamisele järgneval kalendrikuul. 14

16 6.4. Fondipensioni avamise avaldus Fondipensioni kalkulaator Avalduse fondipensioni avamiseks täitmisel saab enne avalduse kinnitamist vaadata kliendi fondipensioni väljamaksete andmeid fondipensioni kalkulaatorist. Avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). Väljamaksete avalduse esitamiseks tuleb täita ka pangakonto (Vt p 4.3.). Avalduste erinevus ilmneb spetsiifilistes andmetes. Fondipensioni tingimused Fondipensioni kestus (aastates) Kui valitakse osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus, siis märkida aastate arv. NB! Osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus ei või olla lühem kui rahandusministri poolt kehtestatud minimaalne arvestuslik kestus. Tabel fondipensioni minimaalse kestuse kohta asub aadressil: Soov kasutada minimaalset piirmäära osakute piirmäär vastab 1/4-le rahvapensioni määrale, kui fondipensioni väljamakseid tehakse kord kuus. Väljamaksete tegemise sagedus võimalik on valida igakuine, kvartaalne või kord aastas. 15

17 Kui osakuomanik omab mitme pensionifondi osakuid, jaotatakse osakute piirmäär või arvestuslikule kestusele vastav osakute arv erinevate pensionifondide vahel vastavalt iga pensionifondi osakute arvu osakaalule, määrates nii osakud, mis võetakse väljamakse tegemisel tagasi igas pensionifondis. Pärast avalduse kinnitamist suunatakse avalduse esitaja maksekanalite valikusse. Fondipensioni avaldus realiseeritakse esitamisele järgneval kalendrikuul. Esimene väljamakse toimub: 1) kui on valitud igakuised väljamaksed, siis järgmisel kuul avalduse esitamisest; 2) kvartaalsete maksete puhul kvartali viimasel kuul (näiteks: avaldus esitati veebruaris, esimene väljamakse maikuus); 3) aastase makse puhul tehakse esimene väljamakse 12. kuul pärast avalduse esitamist Fondipensioni lõpetamise avaldus Fondipensioni lõpetamise avalduse esitamisega suletakse isiku fondipension ja lõpetatakse isikule fondipensioni väljamaksete tegemine. Fondipensioni lõpetamise avaldus jõustub koheselt avalduse kinnitamisega ning selle esitamise eest ei võeta tasu. Avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). 7. III samba avalduste sisestamine III samba avaldusi saab Minu Kontos esitada siis, kui III samba kogumiseks on pensionikonto avatud ja III samba kogumiseks ka aktiveeritud. Pensioni II sambaga liitunutel on juba pensionikonto olemas, kuid kui isik ei ole varem pensioni III samba fondide klient olnud, siis III samba teenuste kasutamiseks 16

18 Pensionikeskuses peab vähemalt ühe korra mõne panga / kontohalduri juures ennast tuvastama. St, et vähemalt esimene pensioni III samba avaldus (valikuavaldus) peab olema tehtud panga (või internetipanga) kaudu. Kui pensionikontot varem avatud ei ole, saab selle avada panga / kontohalduri vahendusel esmase pensioni III samba valikuavalduse esitamisega. Kui isik on ennast kord pangas tuvastanud ja pensionikonto on III samba kogumiseks aktiveeritud, saab ta Minu Kontos esitada III samba valikuavaldusi, tagasi võtmise avaldusi ja vahetusavaldusi, vaadata toimunud tehinguid ning kontrollida ka kolmandale sambale seatud areste. III samba avaldused on leitavad vasakpoolse menüü alajaotusest Minu avaldused. Avalduste esitamine toimub samamoodi kui II samba avalduste esitamine. Vajutades nupule Sisesta ja kontrolli, teostab süsteem sisestatud andmete tehnilise kontrolli ja avaneb ülevaade sisestatud andmetest. Siin on võimalik minna Tagasi, et parandada sisestatud andmeid. Avalduse esitamiseks tuleb avaldus allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Pärast avalduse allkirjastamist suunatakse avalduse esitaja maksekanalite valikusse. Pangalinkide valikust valida sobiv ning maksta vastavalt hinnakirjale. Esitatud avalduse andmeid on kohe näha Esitatud avaldused menüüpunktis. Kui maksmine õnnestub, on avalduse staatus Aktsepteeritud. Kui maksmine ei ole lõpule viidud, on avalduste staatus Ootel. Kui avalduse esitamine katkestatakse või maksmine ebaõnnestub, saab avaldus staatuse Vigane III samba valikuavaldus Minu Konto kaudu saab III samba valikuavaldusi esitada, 17

19 kui kogusite III samba pensionifondide osakuid enne 6. augustit a või kui olete juba mõne pangakontori kaudu III samba valikuavalduse esitanud ja III samba aktiveerinud või pensionikonto avanud. Avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt II samba valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). Spetsiifilistes andmetes saab III samba valikuavaldusega määrata mitu aktiivset pensionifondi korraga. Sel juhul jagatakse sissemakse summa proportsionaalselt mitmeks vastavalt avaldusel määratud jaotusele (Nt. 50% / 50% või 90% / 10% vmt.) NB! Valiku kinnitamiseks tuleb vajutada väärtpaberi määramise ja osakaalu järel olevale nupule Kinnita. Vajutades nupule Sisesta ja kontrolli, teostab süsteem sisestatud andmete tehnilise kontrolli ja avaneb ülevaade sisestatud andmetest. Siin on võimalik minna Tagasi, et parandada sisestatud andmeid. Avalduse esitamiseks tuleb avaldus allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID abil III samba väljamakse avaldus Väljamaksete avalduste esitamiseks tuleb täita pangakonto, kuhu väljamakse peab laekuma. Pangakonto andmete sisestamisel on võimalik valida andmete täitmise viis vastavalt sellele, kus isiku pangakonto asub: Eestis tuleb täita rahvusvahelise kontonumbri andmed IBAN (Eesti) 18

20 Välismaal, kus on samuti kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN IBAN (mitte Eesti) Välismaal, kus ei ole kasutusel rahvusvaheline kontonumber IBAN Välismaa NB! Pangakonto andmete sisestamise täpsem kirjeldus on leitav üldandmete kirjelduse juures (Vt p 4.3.). Väljamakse avalduse saab sisestada ühe või mitme väärtpaberi kohta korraga. Avaldusele tuleb märkida iga müüdava väärtpaberi nimi ja osakute arv. Võimalik on müüa kõik pensionikontol olevad osakud korraga või osaliselt. Osakute arv tuleb kinnitada. Müüa saab üksnes neid osakuid, mis ei ole juba broneeritud mõneks teiseks tehinguks või arestitud. Infosüsteem kontrollib automaatselt, kas müüdavate osakute arv on vastavuses pensionikontol registreeritud ja müümiseks vabade osakute arvuga. Vajutades nupule Sisesta ja kontrolli, teostab süsteem sisestatud andmete tehnilise kontrolli ja avaneb ülevaade sisestatud andmetest. Siin on võimalik minna Tagasi, et parandada sisestatud andmeid. Avalduse esitamiseks tuleb avaldus allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Osakute tagasivõtt ja väljamakse toimuvad pensionifondi tingimustes sätestatud ajal (Nt. 3 tööpäeva pärast avalduse registreerimist). 19

21 7.3. III samba vahetamise avaldus Avalduse üldandmed ja aadress täidetakse sarnaselt valikuavalduse andmetega (Vt p 6.1.). Avalduse erinevus ilmneb spetsiifilistes andmetes. Väärtpaberi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, märgitakse tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv. Vahetamise avaldusega saab osakuid vahetada ühest fondist ühte või mitmesse fondi. Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise pensionifondi osakute vastu, märgitakse avaldusele kõik osakud. Kui soovitakse vahetada vaid osa osakuid, märgitakse soovitud osakute arv. NB! Sihtfondi valiku kinnitamiseks tuleb vajutada osakute arvu järel olevale nupule Kinnita. Kui sihtfondi valikut ei kinnitata, jääb see avaldusele kandmata ja valik jääb tegemata. Kui osakute vahetamise käigus soovitakse omandada mitme pensionifondi osakuid, märgitakse iga pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv. Näiteks: pensionifond 1 10; pensionifond NB! Kui osakute arvu ei ole märgitud, ei saa sihtfondi valikut kinnitada. 20

22 8. Pensioni III samba korraldused Pensionifondi osakute omandamise ja kannete tegemise aluseks on esitatud avaldused. Pensioni III samba avalduste täitmisel formeeritakse osakute kanded ehk teisisõnu tehingute korraldused. Menüüpunktis Korraldused on võimalik pärast avalduse esitamist jälgida, mis on soovitud kande staatus. Kui korraldusi on kontol väga palju, saab soovitud (nt töötluses oleva) korralduse otsimiseks kasutada filtri abi: 21

23 Korralduste liigid on: RED osakute müügikorraldus, lunastamine COR osakute tagasivõtt muul otstarbel (näit. kohtutäituri korraldusel) SWI osakute vahetamine (müük) SWS osakute vahetamine (ostmine) INS osakute müümine, kindlustuslepingu sõlmimine PAAV osakute pärimine SUB osakute ostmine, märkimine RES osakute ostmine, sissemakse kindlustusest TV osakute tagasivõtt muul otstarbel 9. Pensionikonto päringud 9.1. Pensionikonto saldoteatis Pensionikonto saldoteatis kajastab pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatist on võimalik teha eraldi II samba ja III samba kohta või mõlema pensionisamba kohta korraga. Teatisel on näha: Pensionifondide nimetused, mille osakuid isik omab või on omanud Pensionifondi osaku puhasväärtus ehk NAV (Net Asset Value) päringus määratud kuupäeval. Osaku puhasväärtust arvutatakse fondide poolt igal tööpäeval. Pensionikontol registreeritud osakute arv päringus määratud kuupäeval. Osakute rahaline koguväärtus päringus määratud kuupäeva seisuga. (Osakute puhasväärtus = osakute arv * osaku puhasväärtus.) Pensionikonto rahaline väärtus kokku Kohustusliku kogumispensioni (II sammas) väärtus rahvapensioni määras. See väärtus on vajalik pensioniikka jõudes, kui rahvapensioni määras arvestatakse väljamaksete saamise võimalusi. Väärtus saadakse investeeringu puhasväärtuse jagamisel kehtiva rahvapensioni määra väärtusega (igal aastal arvutatakse uus väärtus). NB! Vaadates saldoteatist jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul muutuda. 22

24 9.2. Pensionikonto väljavõte Pensionikonto väljavõttes on võimalik vaadata pensionikontol toimunud pensioni II ja III samba tehinguid koos või eraldi. Päringut saab teha enda soovitud ajavahemiku kohta. Väljavõttes on eraldi alalõikudena näidatud tehingud pensionifondi osakutega ning raha laekumised Maksu- ja Tolliametist. Pensionikonto väljavõttel kajastuvad kõigepealt toimingud pensionifondi osakutega: Pensionifond, mille osakutega on pensionikontol tehinguid toimunud Algjääk osakute arv väljavõtte perioodi alguses Kuupäev, millal uued osakud pensionikontole kanti Kande liik, mis tehing toimus (märkimine, tagasivõtmine, vahetamine) Hind, millega osakud osteti või müüdi Tehingu kuupäeval väljastatud või tagasi võetud osakute arv Lõppjääk osakute jääk pensionifondis väljavõtte lõppkuupäeval Perioodi kreedit- ja deebetkäive valitud perioodil osakutega toimunud tehingute summa Rahalised toimingud Algjääk kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi alguses Kuupäev, millal uus rahasumma pensionikontole laekus Pensionikontole Maksu- ja Tolliametist laekunud kogumispensioni makse Rahad investorilt fondile isikule väljastatud fondiosakute arv ning summa Lõppjääk kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi lõpus Perioodi kreedit- ja deebetkäive valitud perioodil rahaga toimunud tehingute summa NB! Vaadates väljavõtet jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul veel muutuda Kohustusliku kogumispensioni koondväljavõte Koondväljavõte näitab pensioni II samba kohta: kui palju kokku on kontole sissemakseid tehtud ja milline on kontol olevate pensionifondi osakute jooksev väärtus. Koondväljavõttest on näha, kas pensionikontol olev vara on kasvanud või kahanenud. 23

25 9.4. Investori laekumised Päring Investori laekumised näitab pensionikontole II ja III samba sissemaksete tegijate andmeid. Pensioni II samba kohta saab vaadata, milline tööandja on Maksu- ja Tolliameti andmetel kohustusliku kogumispensioni makseid maksnud ning deklareerinud. Laekunud maksete puhul näidatakse, kui suur oli summaarne laekumine ning millistest osadest see koosnes. Eraldi on välja toodud see, kui suur oli summaarses laekumises brutopalgalt arvestatud 2% (3%) ning sellele lisatud 4% (6%) osa, mis võetakse sotsiaalmaksu arvelt. Eraldi näha on ka täiendava vanemahüvitise osa sissemakse isikutel, kellele on makstud vanemahüvitist vastavalt vanemahüvitise seadusele. III samba puhul on päringus näha sissemakse tegija nimi või tööandja nimi ja summaarne laekumine Minu väljamaksed Pensioni II samba väljamaksete kohta saab ülevaate Minu väljamaksed menüüpunktist. Kalkulaatorite abil on võimalik arvestada võimalike väljamaksete suuruseid. Juba vormistatud lepingute kohta saab infot vastavalt fondipensionite või pensionilepingute menüüpunktidest Tagasiside Pensionikeskusele Minu Konto iseteenindusportaalis on võimalik saata Pensionikeskusele otse küsimusi ja kommentaare. 24

26 9.7. Tulumaksu tõend Kui tagasi võeti päranduseks saadud pensionifondide osakuid või saadakse pensionifondidest väljamakseid, peeti osakute müügil müügisummalt kinni tulumaks. Kinni peetud tulumaks saadeti pensioniregistri poolt koos maksudeklaratsiooniga kohe Maksu- ja Tolliametile. Soovi korral saab vaadata või printida enda nimel kinni peetud tulumaksu kohta tõendi. Tõendi formaat on kehtestatud Maksu- ja Tolliameti poolt. Tõend väljastatakse PDF formaadis ühe kalendriaasta kohta korraga. Tõendit saab printida jooksvale aastale eelnenud aastate kohta, jooksva aasta kohta tõendit ei saa väljastada Täiteasjad Kui pensionikontol registreeritud III samba osakute suhtes on algatatud täitemenetlus, saab III samba osakute suhtes vormistatud blokeeringute seadmist ja vabastamist jälgida oma pensionikontol Isiku täiteasjad menüüpunktis. 25

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem