Hinnakiri_EST_

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hinnakiri_EST_"

Väljavõte

1 SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine Arveldused sularahas EURdes Arveldused sularahas välisvaluutas Sularahata operatsioonid EURdes Sularahata operatsioonid välisvaluutas Internetipank Deebetkaardid Krediitkaardid Laenud, liisingud ja garantiikirjad juriidiliste isikutele Laenud, liisingud ja garantiikirjad eraisikutele Põllumajandustehnika liising Akreditiivid. Dokumentaarsed inkassod, rahvusvahelised garantiid Väärtpaberitehingud Täiendavad teenused... 14

2 1. Eesti residendid Eesti residendid, kelle struktuuris on Euroopa Liidu riikides registreeritud (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia) 600 EUR teistes riikides registreeritud (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia) 1200 EUR Arvelduskonto haldamistasu / aastas Eesti residendid, kelle struktuuris on / aastas Konto avamine ja haldamine Arvelduskonto avamine Euroopa Liidu riikides registreeritud (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia) teistes riikides registreeritud (k.a. Küpros, Malta, Suurbritannia) 600 EUR aastas aastas 1200 EUR aastas aastas juriidilised isikud 0.5% aastas Eesti residendid. kelle struktuuris on 0.5% aastas 1.3 Tähtajalise hoiuse avamine (kõik liigid) 1.4 Stardikonto avamine 1.5 Arvelduskonto blokeerimine kliendi soovil 1.6 Arvelduskonto blokeerimine võimuorganite nõudmisel 1.7 Arvelduskonto vabastamine blokeeringust 1.8 Allkirjanäidise kaardi muutmine 1.9 Arvelduskonto sulgemine 1.10 SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest (1 SMSi hind) residentidele 0.18 EUR 0.18 EUR mitteresidentidele 0.26 EUR 0.26 EUR personaalpanganduse klientidele 0.10 EUR Suletud arvelduskonto kontojäägi haldustasu EUR Hoiustamise tasu EUR arvelduskontodel* * Tasu kehtib mitteresidentidest klientidele ja residentidest, kelle struktuuris on. Summa arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivsest kontojäägist, mis ületab EUR. Tasu peetakse kinni iga kuu esimesel kuupäeval.

3 Arveldused sularahas EURdes oma hoiusele võõrale kontole Tallinna Äripangas korteriühistu arvele Tallinna Äripangas 0,5% summast, min. kuni EUR päevas tasuta 0,5% summast, min. 0.5% 0,5% summast, min. 0.5% kuni 500 EUR päevas üle 500 EUR päevas 1,0% summast, min. 5,0% summast, min. 0,4% summast, min. 1,0% summast, min. 5,0% summast, min. 10,0% summast, min EUR 10,0% summast, min EUR Sularaha väljamakse 2.3 Kupüüride vahetus 2.4 Sissemakse sorteeritud müntides sissemakse alaealise kontole 2.5 Sularaha sissemakse oma kontole 2.2 Müntide vahetamine kupüürideks 2.6 Sularaha broneerimine * * Broneerimisele kuuluvad summad alates eurost või ekvivalent muus valuutas. Broneerimisoov tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 12.00ks Arveldused sularahas välisvaluutas 3,0% summast, min. 5,0% summast, min. 3,0% summast, min. 5,0% summast, min. 3,0% summast, min. 3,0% summast, min. RUB 5,0% summast, min. 5,0% summast, min. Sissemakse tähtajalisele hoiusele Väljamakse USD, GBP, SEK 2,0% summast, min. 2,0% summast, min. RUB 5,0% summast, min. 5,0% summast, min. muud valuutad 2,0% summast, min. 2,0% summast, min. Sissemakse oma kontole USD, GBP, SEK RUB Sissemakse võõrale kontole USD, GBP, SEK Lisateenused Välisvaluuta broneerimine* Trahv välisvaluuta broneerimisest äraütlemise korral Kupüüride kontroll Kupüüride vahetamine sama valuuta teiste nominaalide vastu 0,2% summast 0. / kupüür 1,0% summast, min. 0,2% summast 0. / kupüür 1,0% summast, min Rikutud kupüüride ost / 15% nominaalist, min. 15% nominaalist, min. Välisvaluuta ostmüük summas üle EUR kokkuleppekursi kokkuleppekursi alusel alusel * Broneerimisele kuuluvad summad alates eurost või ekvivalent muus valuutas. Broneerimissoov tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 12.00ks.

4 Sissetulev pangasisene makse Sissetulev SEPA makse * Mitteresidendid Sissetulev rahvusvaheline makse, SEPA makse kriteeriumitele mittevastav summas kuni EUR Mitteresidendid 7.50 EUR üle EUR Mitteresidendid Väljaminev pangasisene makse korteriühistute liikmetele 8.50 EUR 0.50 EUR 0.50 EUR Mitteresidendid 0.50 EUR Väljaminev SEPA makse noortele vanuses kuni 25 eluaastani eraisikutele alates 55 eluaastast ja invaliididele EUR Mitteresidendid Väljaminev SEPA ekspressmakse ** EUR 0.8 Mitteresidendid 17 EUR EUR Väljaminev SEPA ekspressmakse **, mis ületab eurot Mitteresidendid 24 EUR 36 EUR EUR 22 EUR 22 EUR Väljaminev rahvusvaheline makse, SEPA makse kriteeriumitele mittevastav tavaline makse kahasse 9 EUR 9 EUR tavaline makse maksja *** 11 EUR 20 EUR 2 11 EUR 2 *** 30 EUR 51 EUR 30 EUR kiirmakse kahasse 21 EUR 2 41 EUR 21 EUR 2 kiirmakse maksja *** *** 38 EUR 38 EUR ekspressmakse kahasse 7 44 EUR 44 EUR ekspressmakse maksja *** *** 77 EUR 49 EUR EUR 49 EUR EUR % päevas, min. 4 EUR 0.05.% päevas, min. 4 EUR vormistamine tingimuste muutmine ülekanne ülekanne tähtajalisele hoiusele 0.20 EUR 0.20 EUR Sularahata operatsioonid EURdes 4.8 Sissetuleva makse diskonteerimine 4.9 Püsimaksekorraldus

5 Sularahata operatsioonid EURdes Overdrafti pakkumine 0.05% iga kalendripäeva eest 0.1% iga kalendripäeva eest 2,0% (min. 7 EUR, 2,0% (min. 7 EUR, maks. 120 EUR ) + maks. 120 EUR ) Tšeki esitamine inkassoks (kogu väärtuses)**** välispanga välispanga 10 EUR + välispanga 10 EUR + välispanga 4.12 Maksmata tšeki tagastamine 4. jaos nimetatud tariif () kehtib EL mitteresidentidest klientidele juriidilistele isikutele, kes on registreeritud territooriumidel, mida ei ole loetetud mitte madala maksumääraga territooriumide loetelus (Vt. hinnakirja lõpus). * SEPA makse kriteeriumid: 1. makse valuuta on EUR; 2. maksel on märgitud korrektne saaja IBAN ja saaja panga BIC kood; 3. kahasse ; 4. makse kiirus tavaline; 5. maksja ja saaja pank asuvad SEPA riigis ning on liitunud SEPA krediitkorralduse skeemiga; Kui kas või üks makse rekvisiite osutub ebakorrektseks ja välispank esitab Tallinna Äripangale seetõttu nõude, debiteeritakse see kliendi kontolt. ** SEPA ekspressmakse vastuvõtmine on võimalik ainult tööpäeviti kuni kella 16:00. *** Juhul, kui välispangale makstud d ületavad TÄP tariifi, debiteeritakse vahe + maksja kontolt. ****Tšekid võetakse vastu töötlemiseks ainult EUROs ja mis on välja antud Euroopa Liidu panga poolt. Pank jätab endale õiguse keelduda tšeki töötlemisest, mis ei läbi pangatöötajate poolset eelnevat kontrolli. Tšeki vastuvõtmisel reserveeritakse koheselt kliendi kontol fikseeritud summa 120 EUR. 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas Sissetulev pangasisene makse Sissetulev rahvusvaheline makse * 6 EUR 6 EUR 5.3 Väljaminev pangasisene makse 8 EUR 10 EUR 8 EUR Euroopa Liidu riikides registreeritud teistes riikides registreeritud 7 EUR 7 EUR Väljaminev rahvusvaheline makse tavaline makse kahasse 9 EUR 11 EUR 9 EUR 11 EUR tavaline makse maksja ** 20 EUR 2 2 ** kiirmakse kahasse 30 EUR 52 EUR 21 EUR 30 EUR 21 EUR 2 2 kiirmakse maksja ** ** 38 EUR 76 EUR 38 EUR ekspressmakse (USD) kahasse 76 EUR ekspressmakse (USD) maksja 49 EUR EUR 49 EUR EUR Makse teostamise kinnitamine Tallinna Äripanga poolt Makse laekumise kinnitamine Tallinna Äripanga poolt Sissetuleva makse diskonteerimine 5.8 Overdrafti pakkumine 0.05% päevas, min. 4 EUR 0,05% iga kalendripäeva eest 0.05% päevas, min. 4 EUR 0,1% iga kalendripäeva eest 5.4

6 Sularahata operatsioonid välisvaluutas Valuuta ostmüük (konverteerimine) summas üle EUR kokkuleppekursi alusel üle EUR kokkuleppekursi alusel 5. jaos nimetatud tariif () kehtib EL mitteresidentidest klientidele juriidilistele isikutele, kes on registreeritud territooriumidel, mida ei ole loetetud mitte madala maksumääraga territooriumide loetelus (Vt. hinnakirja lõpus). * Sissetulev rahvusvaheline makse maksja tasuta ** Juhul, kui välispangale makstud d ületavad TÄP tariifi, siis vahe + debiteeritakse maksja kontolt. Liitumistasu Igakuine hooldustasu Igakuine hooldustasu mitteresidentidele Igakuine hooldustasu Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidentidele Igakuine hooldustasu EL mitteresidentidele Paroolide põhikaart Paroolide lisakaart Spetsialisti kohalekutsumine ¹ / tk. 1 / tund / tk. 1 / tund 6.5 Väljaminev pangasisene makse EURdes EUR 0.50 EUR 6.6 Väljaminev pangasisene makse välisvaluutas Väljaminev SEPA makse * 7 EUR EUR 0.20 EUR personaalpanganduse kliendid 19 EUR Väljaminev SEPA ekspressmakse ** 12 EUR 12 EUR 24 EUR 12 EUR 12 EUR Väljaminev SEPA ekspressmakse **, mis ületab eurot 22 EUR 22 EUR 22 EUR 22 EUR Internetipank Väljaminev rahvusvaheline makse EURdes, SEPA makse kriteeriumitele mittevastav tavaline makse kahasse 9.20 EUR EUR 20 EUR EUR tavaline makse maksja *** EUR 28 EUR 49EUR EUR 28 EUR kiirmakse kahasse EUR 21 EUR EUR 21 EUR kiirmakse maksja *** 37 EUR EUR 42 EUR EUR 42 EUR ekspressmakse kahasse 7 ekspressmakse maksja *** EUR EUR Väljaminev rahvusvaheline makse välisvaluutas EUR 92 EUR EUR 9.20 EUR

7 tavaline makse kahasse 9.20 EUR EUR 20 EUR 9.20 EUR EUR tavaline makse maksja *** EUR 28 EUR EUR 28 EUR kiirmakse kahasse 49 EUR EUR 21 EUR EUR 21 EUR kiirmakse maksja *** 36 EUR EUR EUR ekspressmakse (USD) kahasse 42 EUR 7 42 EUR 7 ekspressmakse (USD) maksja *** EUR EUR 101 EUR EUR EUR Püsimaksekorraldus vormistamine tingimuste muutmine ülekanne ID kaardi lugeja väljastamine 0. 7 EUR 7 EUR 6.13 PINgeneraatori väljastamine personaalpanganduse kliendid 10 EUR 7 EUR PINgeneraatori asendamine Täiendava PINgeneraatori väljastamine 10 EUR 6.16 personaalpanganduse klientidele Korduvkasutusega paroolikaardi väljastamine 7 EUR Korduvkasutusega paroolikaardi asendamine Ühekordse paroolikaardi väljastamine / tk. / tk. / tk. / tk Internetipank 6. jaos nimetatud tariif () kehtib EL mitteresidentidest klientidele juriidilistele isikutele, kes on registreeritud territooriumidel, mida ei ole loetetud mitte madala maksumääraga territooriumide loetelus (Vt. hinnakirja lõpus). * SEPA makse kriteeriumid: 1. makse valuuta on EUR; 2. maksel on märgitud korrektne saaja IBAN ja saaja panga BIC kood; 3. kahasse ; 4. makse kiirus tavaline; 5. maksja ja saaja pank asuvad SEPA riigis ning on liitunud SEPA krediitkorralduse skeemiga; Kui kas või üks makse rekvisiite osutub ebakorrektseks ja välispank esitab Tallinna Äripangale seetõttu nõude, debiteeritakse see kliendi kontolt. ** SEPA ekspressmakse vastuvõtmine on võimalik ainult tööpäeviti kuni kella 16:00. ***Juhul, kui välispangale makstud d ületavad TÄP tariifi, debiteeritakse vahe + maksja kontolt. ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks. 7. Deebetkaardid Esimese kaardi väljastamine Lisakaardi väljastamine Kaardi asendamine kasutusaja lõppemisel Kaardi asendamine enne kasutusaja lõppemist kliendi soovil Deebetkaardi asendamine 7.5 Igakuine kaardi hooldustasu personaalpanganduse klientidele

8 noortele vanuses 717 eluaastat noortele vanuses 1825 eluaastat eraisikutele alates 55 eluaastast Kaardiga ostude eest tasumine Välisriigi valuutas kaardiga sooritud tehingute tasu** toimingu algupäraseks valuutaks on teine valuuta (v.a EUR) Sularaha väljavõtt sularahaautomaadist Eestis ja Eurotsooni riikides 2% tehingu summast 2% tehingu summast 1.10 EUR + 0,3% summast (Eestis 1 kord kuus tasuta 1.00 (Eestis 2 korda kuus tasuta) välismaal (v.a. Eurotsoonide riikides) 2,5% summast + 2 EUR 2,5% summast + 2 EUR sularaha väljavõtt muude pankade kontoritest Maksetehingu kviitungi koopia¹ tehing Eestis 2,5% summast 2,5% summast 7.9 tehing välismaal Trahv alusetu tagasinõude esitamise eest 7.10 tehing Eestis tehing välismaal Kaardi blokeerimine kliendi poolt 3.20 EUR 3.20 EUR Kaardi blokeerimine panga poolt Kaardi vabastamine blokeeringust 7.13 Tehingu trahv kontol olevate rahaliste vahendite ületamise eest 0,1% päevas ületatud summalt 0,1% päevas ületatud summalt Kaardi limiidi muutmine Trahv blokeeritud, suletud või aegunud kaardi kasutamise eest 3.50 EUR 3.50 EUR Teatis võlgnevusest postiga Infopäring sularahaautomaatidest (saldo ja viimased tehingud) personaalpanganduse klientidele 0.32 EUR / päring 0.32 EUR / päring 7.18 Kaardiga teostatud tehingu vaidlustamine MasterCard tariif EUR MasterCard tariif EUR 4 EUR 4 EUR Deebetkaardid personaalpanganduse klientidele, noortele vanuses 717 eluaastat ja eraisikutele alates 55 eluaastast Trahv tellitud, kuid aktiveerimata jäänud deebetkaardi eest ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks. ** Nõuded kaardiga välisvaluutas teostatud toimingute eest laekuvad pangale rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt Mastercard ning on konverteeritud eurodesse selle poolt määratud kursi alusel Aastatasu MasterCard Business 26 EUR aastas mitteresidentidele MasterCard Standard mitteresidentidele 6 aastas 26 EUR aastas 52 EUR aastas personaalpanganduse klientidele MasterCard Gold 128 EUR aastas 6. aastas 128 EUR aastas mitteresidentidele personaalpanganduse klientidele Lisa krediitkaardi aastatasu 19 aastas 19 aastas 1 aastas MasterCard Business MasterCard Standard 16 EUR aastas 1 aastas MasterCard Gold Krediitkaardi asendamine Eestis 64 EUR aastas 64 EUR aastas 7.00 EUR vastavalt MasterCard hinnakirjale vastavalt MasterCard hinnakirjale Krediitkaardid välismaal

9 8.4 Kaardiga ostude eest tasumine Välisriigi valuutas kaardiga sooritud tehingute tasu** toimingu algupäraseks valuutaks on teine valuuta (v.a EUR) 2% tehingu summast 2% tehingu summast 8.5 Sularaha väljavõtt sularahaautomaadist 8.6 muude pankade kontoritest Igakuine kaarditehingute väljavōte (faksi, , pangakontoris) 2,5% summast + 2,5% summast 2,5% summast + 2,5% summast 8.7 Korduv kaarditehingute väljavōte väljavōtte eest väljavōtte eest 8.8 Maksetehingu kviitungi koopia¹ Eestis välismaal Trahv alusetu tagasinõude esitamise eest Eestis 8.10 välismaal Kaardi blokeerimine kliendi poolt EUR EUR Kaardi blokeerimine panga poolt Kaardi sulgemine Trahv blokeeritud, suletud vōi aegunud kaardi kasutamise eest Trahv krediidilimiidi ületamise eest 10% eelmisel kuul ületatud summast 10% eelmisel kuul ületatud summast Viivis Teatis vōlgnevusest postiga 0,1% päevas 8.17 Krediidilimiidi muutmine 8.18 Tagatiseks vormistatud hoiuse intressimäär 3 kuulise tähtajalise hoiuse EUR intressimäär 3 kuulise tähtajalise hoiuse EUR intressimäär 8.19 Kaardiga teostatud tehingu vaidlustamine Trahv tellitud kaardist loobumise eest* Infopäring sularahaautomaatidest (saldo ja viimased tehingud) MasterCard tariif + 8 EUR 0.32 EUR MasterCard tariif + 8 EUR 0.32 EUR 8.9 0,02% päevas Personaalpanganduse klientidele * kaardi valmistamise eest, kui leping on sõlmitud, kuid klient ei tule kaardile järgi 3 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamisest ** Nõuded kaardiga välisvaluutas teostatud toimingute eest laekuvad pangale rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt Mastercard ning on konverteeritud eurodesse selle poolt määratud kursi alusel. ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks Laenud, liisingud ja garantiikirjad juriidiliste isikutele Arvelduslaen 1,0% min. 200 EUR Täiendav taotlus Lepingu tähtaja pikendamine Intressimäära muutmine 1,0% min. 1,0% min. Muude lepingutingimuste muutmine Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Vastavalt lepingu tingimustele Tasu kasutamata limiidi eest Käibekapitalilaen 0,5% 2,5% Täiendav taotlus 1,0% min. 200 EUR 1,0% min. Lepingu tähtaja pikendamine Intressimäära muutmine Maksepuhkus Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Muude lepingutingimuste muutmine Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 50 EUR Vastavalt lepingu tingimustele

10 Laenud, liisingud ja garantiikirjad juriidiliste isikutele Investeerimislaen Täiendav taotlus Lepingu tähtaja pikendamine 1,0% min. Intressimäära muutmine Maksepuhkus Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) 50 EUR Muude lepingutingimuste muutmine Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Vastavalt lepingu tingimustele Maaelu ja põllumajanduslaen Lepingu tingimuste muutmine * Stardilaen Täiendav taotlus 1,5% laenusummast 1,5% täiendavast summast Lepingu ja/või graafiku muutmine, mis nõuab Kredexi kooskõlastust Lepingu ja/või graafiku muutmine, mis ei nõua Kredexi kooskõlastust Laenu ennetähtaegne kustutamine 1,2% laenujäägilt 1,0% laenujäägilt Vastavalt lepingu tingimustele Viivis 0,2% päevas Garantiikirjad Garantii taotlemine Garantii tasu 90 EUR 15% aastas 1,0% min.200 EUR * Garantiikirja muudatustasu Garantiikirjad panga klientide kasuks 7 Teatamistasu ja/või garantiitingimuste muutmine Garantiist tuleneva nõude rahuldamine Välismaa panga teavitamine garantii tühistamisest 6 Liising Liisingulepingu sõlmimine 1,2% liisingusummast (min. 200 EUR) Intressimäära muutmine Tähtaja muutmine Maksepuhkus 1,0% liisingujäägilt (min. 320 EUR) 1,0% liisingujäägilt (min. 320 EUR) Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Vastavalt lepingu tingimustele 50 EUR Täiendav taotlus 1,0% täiendavast summast (min. 200 EUR) Lepingu ülekandmine teisele rentnikule Toimingutega seotud lisakulud 1,5% liisingujäägilt (min. 200 EUR) vastavalt tegelikult kantud kuludele Konsultatsioonid¹ 32 EUR/tund *Tingimus tasuta kehtib juhul, kui projekti finantseeritakse MESlt eraldatavate vahendite arvelt. ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks.

11 10. Laenud, liisingud ja garantiikirjad eraisikutele 10.1 Eluasemelaen Intressimäära muutmine 1,0%, min. 200 EUR Laenulepingu tähtaegade muutmine Maksepuhkus 50 EUR Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Muude lepingutingimuste muutmine Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 20 EUR Laenusumma suurendamine 1,0% täiendavast summast, min. 200 EUR Hüpoteeklaen Intressimäära muutmine 1,5%, min. 200 EUR Laenulepingu tähtaegade muutmine Maksepuhkus 50 EUR Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Muude lepingutingimuste muutmine Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 20 EUR Laenusumma suurendamine Väikelaen 1,5% täiendavast summast, min. 200 EUR Maksepuhkus 1,5%, min. 32 EUR 50 EUR Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 20 EUR Laenulepingu tingimuste muutmine Intressimäär 0,5%, min. 50 EUR 15% 18% Väike arvelduslaen Täiendav taotlus 1,0%, min. 1,0%, min. Lepingu tähtaja pikendamine Muude lepingutingimuste muutmine 1,0%, min Laenu ennetähtaegne lõpetamine Viivis Võlaõigusseaduse 113 lg. 1 kehtestatud määras 10.6 Garantiikirjad Garantii taotlemine Garantii tasu 6 15% aastas Garantiikirja muudatustasu Garantiikirjad panga klientide kasuks Teatamistasu ja/või garantiitingimuste muutmine 6 Garantiist tuleneva nõude rahuldamine Välismaa panga teavitamine garantii tühistamisest 5 Liising Liisingulepingu sõlmimine Intressimäära muutmine 1,0% liisingusummast (min. 160 EUR) 1,0% liisingujäägilt (min.) Tähtaja muutmine Maksepuhkus 1,0% liisingujäägilt (min.) 50 EUR Graafiku muutmine (v.a. juhul kui see lähtub lepingu tingimustest) Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Täiendav taotlus 20 EUR 1,0% täiendavast summast (min. )

12 10. Laenud, liisingud ja garantiikirjad eraisikutele Lepingu ülekandmine teisele rentnikule Liisingtehinguga seotud lisakulud Konsultatsioonid¹ ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks. 1,5% liisingujäägilt (min. 160 EUR) vastavalt tegelikkudele kuludele 32 EUR / tund Sõlmimine Intressimäära muutmine * * * * Tähtaja muutmine Maksepuhkuse taotlemine Maksekuupäeva muutmine * * * * * * Ennetähtaegne kustutamine * Täiendav taotlus * *Tingimus tasuta kehtib juhul, kui projekti finantseeritakse MESlt eraldatavate vahendite arvelt. * * 11. Põllumajandustehnika liising kuni 3 kuud kuni 6 kuud 0,4%, min. 0,6% min. 0,4%, min. 0,6% min. iga järgmise kuu või selle osa eest Dokumentide käsitlemine Välispanga kinnitus 0,3% min. 150EUR 200 EUR + välispanga 350EUR + välispanga + välispanga 0,3% min. 150EUR 200 EUR + välispanga 12. Akreditiivid. Dokumentaarsed inkassod, rahvusvahelised garantiid Impordiakreditiiv Akreditiivi avamine tähtajaga Täiendamine, muutmine, tühistamine + välispanga + välispanga Ekspordiakreditiiv Teatamise tasu 200 EUR 300 EUR 200 EUR Dokumentide käsitlemine 350 EUR Maksmistasu* Dokumentide edastamine 0,3% min., min. 0,3% min., min Dokumentaarne inkasso Dokumentide üleandmine makse vastu aktsepti vastu 0,3% min. 200 EUR 0,4% min. 0,3% min. 200 EUR 0,4% min Aktseptist/maksest keeldumise vormistamine ,3% min. 200 EUR 0,3% min. 200 EUR Inkassonõude vormistamine Inkassonõude tingimuste muutmine 12.4 Posti, teleks, kuller, SWIFTteenused Tegelikud kulud, min. 7 Tegelikud kulud, min. 7

13 12. Akreditiivid. Dokumentaarsed inkassod, rahvusvahelised garantiid Rahvusvahelised garantiid Rahvusvahelise garantii teatamine välismaa panga kliendile Rahvusvahelise garantii teatamine Tallinna Äripanga kliendile *Juhul, kui akreditiivi väljamakse summa ületab EUR (või ekvivalent teises valuutas), on tasu 0,1%, min 350 EUR 12. jaos nimetatud tariif () kehtib EL mitteresidentidest klientidele juriidilistele isikutele, kes on registreeritud territooriumidel, mida ei ole loetetud mitte madala maksumääraga territooriumide loetelus (Vt. hinnakirja lõpus).

14 13. Väärtpaberitehingud Väärtpaberikonto avamine Pandikonto avamine Väärtpaberikonto sulgemine 13.4 Kontohalduri vahetus Väärtpaberikonto hooldustasu (kuus)* ¹ EVK s registreeritud väärtpaberid 13.5 portfelli turuväärtus kuni EUR 0,0035%, min. 15 EUR EUR + 0,001% 3.20 milj. EUR ületavalt mahult portfelli turuväärtus vahemikus EUR EUR portfelli turuväärtus üle EUR Tühja konto hooldustasu (kuus) ¹ 10 EUR 6 EUR 9 EUR 2 EUR Eesti väärtpaberitega seotud tehingud Tehing makse vastu ( DVP) Makseta väärtpaberiülekande tasu (FOP) Pandi registreerimine Pandi muutmine Panditud väärtpaberite ülekanne Muud teenused 2 EUR 4.00 EUR + tegelikud kulud 2 EUR 4.00 EUR + tegelikud kulud 1 EUR Vastava tehingu 1 EUR Vastava tehingu portfelli turuväärtus kuni 3.20 milj.eur portfelli turuväärtus üle 3.20 milj.eur Väärtpaberikonto info (kord päevas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas) ¹ postiga Eestis postiga välismaale epostiga EVK konto väljavõte kontorist trükituna ¹ Väärtpaberikorralduse tühistamine ** Väärtpaberikonto hooldustasu debiteeritakse Kliendi kontolt igakuiselt * Kui väärtpaberid on panditud Tallinna Äripanga kasuks, siis väärtpaberikonto hooldustasu kokkuleppe alusel ** Teenustasule lisandub konkreetse tehingu tühistamisega kõik Pangale tekkinud kulud ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks. 14. Täiendavad teenused Maksekorralduse vormistamine pangatöötaja poolt kliendi palvel Väljavõtete ja muude dokumentide edastamine kliendile faksi teel¹ 0.50 EUR 0.50 EUR / leht 4.00 EUR / leht / leht 4.00 EUR / leht 14.3 Eesti piires Välismaale Väljavõtete ja muude dokumentide saatmine posti teel¹ Eesti piires Välismaale / saatmine / saatmine / saatmine / saatmine kullerpostiga (DHL) Koopiad dokumentidest¹ Maksete tagasikutsumine väljamineva pangasisese makse tagasikutsumine 0.0 / leht 0.0 / leht 10 EUR 10 EUR väljamineva SEPA makse tagasikutsumine enne välispanka saatmist 4 EUR 7 EUR EUR peale välispanka saatmist * 4 EUR 4 + tegelikud kulud

15 14. Täiendavad teenused väljamineva rahvusvahelise makse tagasikutsumine enne välispanka saatmist peale välispanka saatmist EUR 29 EUR + 41 EUR EUR + tegelikud kulud Maksete parandamine ja järelpärimised SEPA makse kohta enne välispanka saatmist 4 EUR 4 EUR 14.7 Tõendite väljastamine audiitorfirmadele 8 EUR 48 EUR + 74 EUR + 22 EUR Tõendite ja kinnituste väljastamine esitamiseks asutustele Eestis + postikulud + postikulud + postikulud + postikulud 0.60 EUR /leht, min. / leht, min 1 peale välispanka saatmist rahvusvahelise makse kohta 14.9 Välismaal Arhiividokumentide väljastamine jooksva kuu konto väljavõte 4 + tegelikud kulud 20 EUR + tegelikud kulud Internetipangas teostatud maksekorralduse väljatrüki kinnitamine S.W.I.F.T koopia väljastamine 0.60 EUR /leht, min. / leht, min Volikirja vormistamine (k.a. tingimuste muutmine, tühistamine)¹ Finants, pangandus ja õigusalane nõustamine¹ 20 EUR/tund 20 EUR/tund Inkassatsiooniteenus¹ Päring Äriregistrisse (kliendi soovil)¹ EV residentidele kokkuleppel vastavalt Euroopa Äriregistri hinnakirjale vastavalt Euroopa Äriregistri hinnakirjale viimase 6 kuu konto väljavõte üle 6 kuu konto väljavõte mitteresidentidele Hoiulaeka (kõrgusega 85 mm) rentimine¹ 1 päev 1 kuu 12 EUR 12 EUR 12 kuud personaalpanganduse klientidele (rent) 120 EUR 120 EUR 50% tavahinnast uue laeka võtme valmistamine Võtme tagatisraha Hoiulaeka (kõrgusega 285 mm) rentimine¹ 1 päev 1 kuu 27 EUR 27 EUR 12 kuud personaalpanganduse klientidele (rent) uue laeka võtme valmistamine 50% tavahinnast Võtme tagatisraha SMS teavitamine pangakaartidega seotud tehingutest (1 SMSi hind)

16 14. Täiendavad teenused residentidele mitteresidentidele personaalpanganduse klientidele 0.18 EUR 0.26 EUR 0.18 EUR 0.26 EUR 0.10 EUR EL mitteresidentidest klientide Ameerika dollarites väljuvate maksete 2 töötlemine Trahv dokumentide õigeaegse esitamata jätmise eest Panga nõudmisel 200 EUR 200 EUR ¹ Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub le käibemaks. * SEPA makse tagasikutsumine on võimalik 10 päeva jooksul makse algatamise kuupäevast. 14. jaos nimetatud tariif () kehtib EL mitteresidentidest klientidele juriidilistele isikutele, kes on registreeritud territooriumidel, mida ei ole loetetud mitte madala maksumääraga territooriumide loetelus (Vt. hinnakirja lõpus) Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks Ameerika Ühendriigid, välja arvatud Ühendriikide Neitsisaared ning Marshalli Saared Austria Vabariik Belgia Kuningriik Hiina Rahvavabariik, välja arvatud Hongkong, Aomen (Macao) Hispaania Kuningriik Hollandi Kuningriik, välja arvatud Aruba, Sint Maarten ja Curaçao Iirimaa Islandi Vabariik Itaalia Vabariik Jaapan Kanada Kreeka Vabariik Leedu Vabariik Läti Vabariik Moldova Vabariik Norra Kuningriik Poola Vabariik Portugali Vabariik Prantsuse Vabariik Rootsi Kuningriik Saksamaa Liitvabariik Soome Vabariik Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriik, välja arvatud Anguilla, Bermuda, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared (Cayman Islands), Gibraltar, Guernsey, Montserrat, Turks ja Caicos (Turks and Caicos Islands) Taani Kuningriik Tšehhi Vabariik Ukraina Kasahstani Vabariik Valgevene Vabariik Armeenia Vabariik Malta Vabariik Küprose Vabariik Luksemburgi Suurhertsogiriik Slovakkia Vabariik Sloveenia Vabariik Ungari Vabariik Horvaatia Vabariik Šveitsi Konföderatsioon Türgi Vabariik Rumeenia Bulgaaria Vabariik Gruusia Singapuri Vabariik Aserbaidžaani Vabariik Makedoonia Vabariik Iisraeli Riik Mani saar Korea Vabariik Serbia Vabariik Albaania Vabariik Jersey Araabia Ühendemiraadid India Türkmenistan Mehhiko Ühendriigid Bahreini Kuningriik Tai Kuningriik Usbekistani Vabariik Nimekirja aluseks on Rahandusministri määrus nr 55. Tulumaksuseaduse kohaselt ei käsitata madala maksumääraga territooriumil asuvana sellist juriidilist isikut, kelle majandusaasta tulust üle 50% moodustab tulu tegelikust majandustegevusest või kelle asukohariik või territoorium annab Eesti maksuhaldurile teavet Eesti residentide kontrolli all oleva isiku tulude kohta.

17

1

1 SISUKORD 1 Konto avamine ja haldamine... 2 2 Arveldused sularahas -des... 2 3 Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4 Sularahata operatsioonid -des... 3 5 Sularahata operatsioonid välisvaluutas... 5

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

1

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud era- & ärikliendile /Eesti mitteresidendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti 2019. aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib alates 1. novembrist

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

1

1 Sisukord Sisukord... 1 Paketid eraisikutele... 2 Paketid äriklientidele... 2 Kontod... 2 Hoiused... 4 Kontsernikonto... 4 Konto väljavõtted... 5 Sularahatehingud... 5 Sularahamaksete teostamise tähtajad...

Rohkem

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT GOLD... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT PLATINUM 1... 2 KONTOD... 3 E-PANGANDUS... 3 MAKSED... 3 Laekuvad maksed 1...

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

RIIGISISESED STANDARDPAKID

RIIGISISESED STANDARDPAKID RIIGISISESED STANDARDPAKID TÄHTSAADETISENA EDASTATAV KAAL (KG) PAKITASU KAALUTASU HIND KOKKU* 1 3,60 0,24 3,84 1 2 3,60 0,48 4,08 2 3 3,60 0,72 4,32 3 4 3,60 0,96 4,56 4 5 3,60 1,20 4,80 5 6 3,60 1,44

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - Maade klassif muud _2_.doc

Microsoft Word - Maade klassif muud _2_.doc Maade ja territooriumide klassifikaatori täiendused. Muudatused vastavuses ringkirjades ISO 3166-1 NEWSLETTER esitatutega (juurde lisatud kirje, kustutatud kirje): September 2013 Somaalia ametlik uue põhiseaduse

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh Kõned välismaale alates 15.05.19 Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Ühendriigid 0,48 0,58 Andorra 0,63 0,75 Angola 1,38 1,65

Rohkem

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Kasutusjuhend Sisukord SISSEJUHATUS...4 ÜLDINE INFORMATSIOON...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMISE EELTINGIMUSED...5 SÜSTEEMINÕUDED...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMINE...5 DIGI::FIRMA andmebaasiserveri installimine...6

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem