Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - LEPING Leping3.doc"

Väljavõte

1 TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Tarvo Puri notaribüroos Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2 kahekümne kuuendal aprillil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ( a) ning selles notariaalaktis osalejad on Tallinna linn, linnavalitsuse aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn, e-posti aadress puudub, edaspidi nimetatud Omanik, mille esindajana tegutseb notariaalakti tõestajale esitatud volikirja alusel Priit Pärtelpoeg, isikukood , kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, Osaühing Constancia, registrikood , aadress Järvevana tee 9G, Tallinn, e-posti aadress leena.laurand@merko.ee, edaspidi nimetatud Hoonestaja või Õigustatud isik, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Ines Prual, isikukood , kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, aktsiaselts Tallinna Soojus, registrikood , aadress Punane 36, Tallinn, e-posti aadress info@soojus.ee, edaspidi nimetatud Kasutaja Tallinna Soojus, mille esindajana tegutseb notariaalakti tõestajale esitatud volikirja alusel Tanel Mangusson, isikukood , kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kes sõlmivad lepingu alljärgnevas: 1. HOONESTUSÕIGUSED, KINNISTUD JA VAREM SÕLMITUD HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE LEPING JA ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE LEPING 1.1. Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Pallasti tn 46, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 1, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0119, pindala 2927 m², aadress Pallasti tn 46, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: 1

2 kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 4.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 2.1 kuni 2.4 ning vastavalt lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. 7) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt avalduse punktile 3.1 kuni Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud 2

3 tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 4) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud tehnorajatise (soojatorustiku) ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks vastavalt a lepingu punktidele 2.1 kuni 2.6 ning a lepingu lisaks olevatele plaanidele asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 5) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 6) Reaalservituut kinnistute nr , igakordsete omanike kasuks. tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 5.1 kuni kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu, asukohaga Pallasti tn 46, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 1, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0119, pindala 2927 m², aadress Pallasti tn 46, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus tähtajaga ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel

4 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 3) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud tehnorajatise (soojatorustiku) ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks vastavalt a lepingu punktidele 2.1 kuni 2.6 ning a lepingu lisaks olevatele plaanidele asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 4) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tasuline tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Pallasti tn 48, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, Hoonestusõigus 2, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0121, pindala 2311 m², aadress Pallasti tn 48, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 4.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 5.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 2.1 kuni 2.4 ning vastavalt lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. Jooksva nr 2 all sisse kantud ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , 4

5 , , , tasuta teeservituut vastavalt avalduse punktile 3.1 kuni Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 4) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud tehnorajatise (soojatorustiku) ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks vastavalt a lepingu punktidele 2.1 kuni 2.6 ning a lepingu lisaks olevatele plaanidele asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 5) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 6) Reaalservituut kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 6.1 kuni kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Pallasti tn 48, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 2, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr

6 Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0121, pindala 2311 m², aadress Pallasti tn 48, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 3) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud tehnorajatise (soojatorustiku) ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks vastavalt a lepingu punktidele 2.1 kuni 2.6 ning a lepingu lisaks olevatele plaanidele asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste. 4) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tasuline tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Pallasti tn 50, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, Hoonestusõigus 3, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0122, pindala 4171 m², aadress Pallasti tn 50, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. 6

7 Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 4.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 5.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 6.1 kuni ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt a avalduse punktile 2.1 kuni 2.4 ning vastavalt lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. Jooksva nr 2 all sisse kantud ) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistutele nr: , , , , , , , , , , , , tasuta teeservituut vastavalt avalduse punktile 3.1. kuni Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik 7

8 kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 1 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 4) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 4 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Pallasti tn 50, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 3, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0122, pindala 4171 m², aadress Pallasti tn 50, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 1 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Sigrid Orumets. 3) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Isiklik kasutusõigus tasuline tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 4 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud 8

9 tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Elle Lumiste Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 19, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 4, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0124, pindala 2237 m², aadress Paepargi tn 19, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni Tehnorajatise ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Helle Miller. 9

10 Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 19, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 4, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0124, pindala 2237 m², aadress Paepargi tn 19, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel asjaõiguslepingu alusel sisse kantud Kohtunikuabi Helle Miller Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 17, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 5, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0125, pindala 2473 m², aadress Paepargi tn 17, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; 10

11 Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 17, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 5, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0125, pindala 2473 m², aadress Paepargi tn 17, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 11

12 Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 29, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 6, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0126, pindala 2530 m², aadress Paepargi tn 29, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud

13 1.12. Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 29, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 6, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0126, pindala 2530 m², aadress Paepargi tn 29, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 3 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 28, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 7, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0127, pindala 228 m², aadress Paepargi tn 28, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; 13

14 nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 1 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 28, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 7, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0127, pindala 228 m², aadress Paepargi tn 28, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud 14

15 registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja. 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 1 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 31, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 8, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0128, pindala 2820 m², aadress Paepargi tn 31, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 15

16 Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 31, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 8, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0128, pindala 2820 m², aadress Paepargi tn 31, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 30, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 9, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0129, pindala 382 m², aadress Paepargi tn 30, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile

17 Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 30, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 9, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0129, pindala 382 m², aadress Paepargi tn 30, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 33, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 10, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr

18 Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0131, pindala 1788 m², aadress Paepargi tn 33, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 33, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 10, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0131, pindala 1788 m², aadress Paepargi tn 33, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse 18

19 lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 32, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 11, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0132, pindala 298 m², aadress Paepargi tn 32, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse 19

20 võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 32, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 11, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0132, pindala 298 m², aadress Paepargi tn 32, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 35, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 12, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0133, pindala 2250 m², aadress Paepargi tn 35, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; 20

21 nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 35, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 12, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0133, pindala 2250 m², aadress Paepargi tn 35, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 37, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 13, mis on kantud Harju 21

22 Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0134, pindala 2961 m², aadress Paepargi tn 37, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 37, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 13, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0134, pindala 2961 m², aadress Paepargi tn 37, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid 22

23 vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 15, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 14, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0161, pindala 64 m², aadress Paepargi tn 15, Tallinn, maa sihtotstarve tootmismaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 23

24 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 15, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 14, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0161, pindala 64 m², aadress Paepargi tn 15, Tallinn, maa sihtotstarve tootmismaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number Sisse kantud kinnistamisavalduse alusel muudetud Kohtunikuabi Edith Oja Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tn 21, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 15, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0123, pindala 2123 m², aadress Paepargi tn 21, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; 24

25 a. lepingu punktile 8.2.; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 21, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 15, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0123, pindala 2123 m², aadress Paepargi tn 21, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; a. lepingu punktile 8.2.; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestajale kuulub hoonestusõigus asukohaga Paepargi tänav T5, Tallinn, edaspidi nimetatud Hoonestusõigus 16, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr

26 Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0158, pindala m², aadress Paepargi tänav T5, Tallinn, maa sihtotstarve transpordimaa. Esimesse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; a. lepingu punktile 8.2.; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile Teise jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Constancia (registrikood ) Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Reaalkoormatis kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse, summas vastavalt käesoleva lepingu lisale nr 1, tasumine võrdsetes osades kaks (2) korda aastas iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette, maksmise tagamiseks. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1) Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Vastavalt a. lepingu punktile hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Ostueesõigus kinnistu nr igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse võõrandamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Jaan Unt. 3) Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni hoonestusõiguse lõppemiseni tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend. 4) Eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linn kasuks kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Helle Miller Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tänav T5, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 16, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0158, pindala m², aadress Paepargi tänav T5, Tallinn, maa sihtotstarve transpordimaa. 26

27 Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded: 1) Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; a. lepingu punktile 8.2.; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 39, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 17, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0135, pindala 1832 m², aadress Paepargi tn 39, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 38, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 18, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0136, pindala 440 m², aadress Paepargi tn 38, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 41, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 19, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0137, pindala 3664 m², aadress Paepargi tn 41, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. 27

28 Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 40, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 20, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0138, pindala 239 m², aadress Paepargi tn 40, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 43, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 21, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0139, pindala 2496 m², aadress Paepargi tn 43, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 42, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 22, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0141, pindala 369 m², aadress Paepargi tn 42, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 47, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 23, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0142, pindala 2163 m², aadress Paepargi tn 47, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 46, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 24, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0143, pindala 223 m², aadress Paepargi tn 46, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. 28

29 Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 49, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 25, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0144, pindala 2620 m², aadress Paepargi tn 49, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 48, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 26, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0145, pindala 291 m², aadress Paepargi tn 48, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 45, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 27, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0146, pindala 3001 m², aadress Paepargi tn 45, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 53, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 28, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0147, pindala 4645 m², aadress Paepargi tn 53, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 51, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 29, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0148, pindala 3924 m², aadress Paepargi tn 51, Tallinn, maa sihtotstarve elamumaa. 29

30 Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 55, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 30, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0162, pindala 55 m², aadress Paepargi tn 55, Tallinn, maa sihtotstarve tootmismaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 57, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 31, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0151, pindala 7391 m², aadress Paepargi tn 57, Tallinn, maa sihtotstarve ärimaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Võidujooksu tänav T10, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 32, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0159, pindala 684 m², aadress Võidujooksu tänav T10, Tallinn, maa sihtotstarve transpordimaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 33, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0115, pindala m², aadress Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56, Tallinn, maa sihtotstarve üldkasutatav maa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandasse jakku on kande nr. 1 all sisse kantud järgmine kanne: Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood ) kasuks. Tasuline isiklik kasutusõigus tehnorajatiste ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud lepingu lisa nr 5 oleval skeemil, lepingu punktides 3 ja 4 kokku lepitud tingimustel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Siiri Lend Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud

31 1.50. Omanikule kuulub kinnistu asukohaga Võidujooksu tn 10a, Tallinn, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, edaspidi nimetatud Kinnistu 34, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr Maa koosseisus on katastritunnus 78403:301:0152, pindala 2973 m², aadress Võidujooksu tn 10a, Tallinn, maa sihtotstarve ärimaa Teise jakku on omanikuna sisse kantud Tallinna linn Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud Hoonestusõigus 1, Hoonestusõigus 2, Hoonestusõigus 3, Hoonestusõigus 4, Hoonestusõigus 5, Hoonestusõigus 6, Hoonestusõigus 7, Hoonestusõigus 8, Hoonestusõigus 9, Hoonestusõigus 10, Hoonestusõigus 11, Hoonestusõigus 12, Hoonestusõigus 13, Hoonestusõigus 14, Hoonestusõigus 15 ja Hoonestusõigus 16 koos edaspidi nimetatud ka Hoonestusõigused Käesolevas lepingus nimetatud kinnistud, mille omanikuna on kinnistusraamatusse kantud Omanik, edaspidi nimetatud ka Kinnistud Omaniku ja Hoonestaja avaldavad, et käeolevas lepingus nimetatud Hoonestusõiguste ja Kinnistute, välja arvatud Kinnistu 34, suhtes kehtib Omaniku ja Hoonestaja vahel a sõlmitud hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslik leping (tõestatud Tallinna notar Egle Uri poolt not. reg nr 3812 all), edaspidi nimetatud ka Leping, mida on muudetud alljärgnevate lepingutega a sõlmitud lepinguga (tõestatud Tallinna notar Egle Uri poolt not. reg nr 1673 all); a sõlmitud lepinguga (tõestatud Tallinna notar Triin Lekk i poolt not. reg nr 1937 all); a sõlmitud lepinguga (tõestatud Tallinna notar Triin Lekk i poolt not. reg nr 1911 all); a sõlmitud lepinguga (tõestatud Tallinna notar Tarvo Puri poolt not. reg nr 3613 all) Omanik ja Hoonestaja avaldavad, et Kinnistu 34, asukohaga Võidujooksu tn 10a, Tallinn, pindalaga 2973 m², suhtes kehtib Omaniku ja Hoonestaja vahel sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping, milline on sõlmitud a (tõestatud Tallinna notar Egle Uri poolt not. reg nr 1673 all) ja mida on muudetud a sõlmitud lepinguga (tõestatud Tallinna notar Triin Lekk i poolt not. reg nr 1973 all) Hoonestaja esindaja kinnitab, et: Hoonestusõigused on Hoonestaja omand ning neid ei ole arestitud, nende suhtes ei ole vaidlusi, et neid ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud Hoonestusõiguste suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi a digitaalselt allkirjastatud avaldusega on AKTSIASELTS TALLINNA VESI Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 2 all ning Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 3 all sisse kantud isiklike kasutusõigustega õigustatud isikuna andnud tagasivõetamatu nõusoleku Hoonestusõiguste sisu muutmiseks a Tallinna notar Aivar Mesikäpp a asendaja Rainis Int i poolt notariaalselt kinnitatud nõusolekuga on Elektrilevi OÜ Harju Maakohtu kinnistusosakonna 31

32 kinnistusregistri registriosade nr ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 4 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr kolmandasse jakku jooksva kande nr 3 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 2 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 5 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 4 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 3 all sisse kantud isiklike kasutusõigustega õigustatud isikuna tagasivõetamatu nõusoleku Hoonestusõiguste sisu muutmiseks Käesoleva lepingu punktises 1.53 ja 1.54 nimetatud lepingud on kinnistusosakonnale esitatud enne käesoleva lepingu sõlmimist seoses Hoonestusõiguste kinnistusraamatusse kandmisega Tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud Omaniku esindaja kinnitab, et: Kinnistud on Omaniku omand ning nimetatud kinnistuid ei ole arestitud, nende suhtes ei ole vaidlusi, et neid ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud Kinnistute suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi Kinnistu 17, Kinnistu 20, Kinnistu 21, Kinnistu 22, Kinnistu 23, Kinnistu 24, Kinnistu 25, Kinnistu 26, Kinnistu 27, Kinnistu 29, Kinnistu 30, Kinnistu 31, Kinnistu 32 ja Kinnistu 34 valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Omanikule teadaolevaid muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid Kinnistu 18 valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Omanikule teadaolevaid muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid kui kitsendused seoses sellega, et nimetatud kinnistu koosseisu kuuluval maal paikneb maa-aluse soojatotrustiku kaitsevöönd Kinnistu 19 valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Omanikule teadaolevaid muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid kui kitsendused seoses sellega, et nimetatud kinnistu koosseisu kuuluval maal paikneb gaasitorustiku kaitsevöönd Kinnistu 28 valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Omanikule teadaolevaid muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid kui kitsendused seoses sellega, et nimetatud kinnistu koosseisu kuuluval maal paikneb gaasitorustiku kaitsevöönd Kinnistu 33 valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti Omanikule teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ega muid piiranguid kui kitsendused seoses sellega, et nimetatud kinnistu koosseisu kuuluval maal paiknevad Lasnamäe vana paemurru paljandi (looduskaitse üksikobjekti) piiranguvöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd, Lasnamäe kartjääri kalda ehituskeeluvöönd, Lasnamäe kartjääri kalda veekaitsevöönd, gaasitorustiku kaitsevöönd, maa-aluste soojatotrustike kaitsevööndid ja Lasnamäe karjääri kalda piiranguvöönd Tema volitused Omaniku esindajana on kehtivad ja neid ei ole Omaniku poolt tagasi võetud ega tühistatud ning ta omab kõiki vajalikke esindatava isiku nõusolekuid ja kooskõlastusi ning kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks Omaniku esindaja ja Hoonestaja esindaja avaldavad ja kinnitavad, et: Käesoleva leping sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse a korralduse nr 549-k alusel Lepingu punktides 1.53 ja 1.54 nimetatud lepingutest tulenevaid Omaniku ja Hoonestaja 32

33 õigusi ega kohustusi üksikuna ega tervikuna ei ole kellelegi üle antud ega loovutatud ning nimetatud lepinguid ei ole lõpetatud Lepingu punktides 1.53 ja 1.54 nimetatud lepingute sisu on neile teada ning nad loobuvad nimetatud lepingute ettelugemisest ning käesolevale lepingule lisamisest Kinnistu 33 kujutab endast kinnistut, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 14 (pargiala) Käesoleva lepingu lisadeks on: AS-i Merko Ehitus (registrikood , aadress Järvevana tee 9g, Tallinn) poolt välja andmisele kuuluv garantiikiri (vt Lisa nr 1) Paepargi teede ehitusetappide plaan(vt Lisa nr 2). 2. HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING 2.1. Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku muuta Lepingu alusel kinnistusraamatusse kantud Hoonestusõiguste ja Lepingu alusel käesoleva lepingu punktides nimetatud kinnistutele seatavate hoonestusõiguste suhtes kehtivat Lepingu punktis 8.2 toodud kokkulepet ning sõnastada see järgmiselt: 8.2. Lepinguosalised lepivad kokku, et hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik vastava hoonestusõigusega koormatud kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures Omanik seab hoonestusõiguse võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi Omaniku ja Hoonestaja vahel võõrandatava hoonestusõiguse suhtes sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku muuta Lepingu punkti ning sõnastada see järgmiselt: kinnistutele, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37 (elamud), positisooniga 38 (tootmismaa), positsiooniga 39 (kaubanduskeskus) ning positsiooniga 41 (teerajatised), ühe (1) kuu jooksul pärast Hoonestaja poolt punktis 16.1¹ nimetatud tingimustele vastava garantiikirja Omanikule esitamist ning kinnistule, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 14 (pargiala), samaaegselt punktis 15.4 nimetatud büroohoone raamatukogu, noortekeskuse ja pargi hoolduse ruumide üürilepingu sõlmimisega. Kui Lepinguosalised kuue (6) aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates punktis nimetatud üürilepingut ei sõlmi, sõlmivad Lepinguosalised hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu kinnistule, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 14 (pargiala), kuue (6) aasta ja kahe (2) kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku lugeda Lepingu lisaks käesoleva lepingu lisas 1 toodud garantiikirja ning muuta täiendada Lepingut punktiga ning sõnastada see järgmiselt: 16.1¹ Hoonestaja kohustub enne lepingu punktis nimetatud kinnistutele, mis on tähistatud detailplaneeringu põhijoonisel positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37 (elamud), positisooniga 38 (tootmismaa), positsiooniga 39 (kaubanduskeskus) ning positsiooniga 41 (teerajatised), hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingute sõlmimist esitama Omanikule Aktsiaseltsi MERKO EHITUS (registrikood ) garantiikirja, mis on toodud käseoleva lepingu lisas ning mis tagab lepingu punktis ja nimetatud ehitiste valmisehitamist Hoonestaja on esitanud Omanikule AS-i Merko Ehitus (registrikood , aadress Järvevana tee 9g, Tallinn) poolt välja antud garantiikirja, mille sisu vastab käesoleva lepingu lisas nr 1 toodule. Garantiikiri tagab Lepingu punktides ja nimetatud rajatiste valmisehitamist Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, et Lepingus nimetatud kinnistutele, mis on nimetatud kinnistute suhtes kehtiva detailplaneeringu põhijoonisel märgitud positsioonidega 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37 (elamud), positsiooniga 38 (tootmismaa), 33

34 positsiooniga 39 (kaubanduskeskus) ning positsiooniga 41 (teerajatised), Lepingu alusel seatud hoonestusõigused kantakse kinnistusraamatusse vastavalt käesoleva lepingu punktis 2.6 toodule Omanik ja Hoonestaja võttes aluseks Lepingu punktis 10.2 kokku lepitu lepivad kokku, kanda käesolevas lepingus toodud asjaõiguslepingu alusel kinnistusraamatusse: Lepingu alusel Kinnistule 17 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 30) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 17 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 702,40 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 18 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 30A) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 18 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 168,30 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 19 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 31) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 19 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 1404,80 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 20 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 31A) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 20 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 91,60 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 21 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 32) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 21 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 957,00 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 22 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 32A) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 22 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 141,40 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 23 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 33) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 23 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 829,20 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 24 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 33A) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on 34

35 kaks protsenti (2%) Kinnistu 24 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 85,40 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 25 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 34) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 25 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 1004,60 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 26 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 34A) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 26 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 111,60 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 27 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 35) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 27 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 1150,60 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 28 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 36) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 28 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 1780,80 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 29 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 37) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on kaks protsenti (2%) Kinnistu 29 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 1504,40 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 30 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 38) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on viis protsenti (5%) Kinnistu 30 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 52,50 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 31 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 39) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on viis protsenti (5%) Kinnistu 31 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 7084,50 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge; Lepingu alusel Kinnistule 32 (Lepingus nimetatud kui kinnistu, mis on detailplaneeringu põhijoonisel tähistatud positsiooniga 41) seatud hoonestusõigus, nimetatud hoonestusõigusele seatud reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on neli protsenti (4%) Kinnistu 32 maa maksustamishinnast aastas, mis käesoleva lepingu sõlmimise hetkel on 104,80 eurot aastas, tasumise kohustuse tagamiseks ning 35

36 reaalkoormatise muutmise nõuet tagav eelmärge Hoonestaja avaldab ja kinnitab, et kehtivast detailplaneeringust tulenevalt on Hoonestajal Lepingu alusel käesoleva lepingu punktides nimetatud kinnistutele seatavate hoonestusõigustega seotud ehituskohustuse täimiseks kohustus ehitada alljärgnevad hooned ja rajatised: Kinnistule 17 (aadressiga Paepargi tn 39, Tallinn) 1 kuni 8- korruseline elamu; Kinnistule 18 (aadressiga Paepargi tn 38, Tallinn) parkimiskohad; Kinnistule 19 (aadressiga Paepargi tn 41, Tallinn) 1 kuni 8-korruseline elamu; Kinnistule 20 (aadressiga Paepargi tn 40, Tallinn) parkimiskohad; Kinnistule 21 (aadressiga Paepargi tn 43, Tallinn) 1 kuni 8- korruseline elamu; Kinnistule 22 (aadressiga Paepargi tn 42, Tallinn) parkimiskohad; Kinnistule 23 (aadressiga Paepargi tn 47, Tallinn) 1 kuni 8- korruseline elamu; Kinnistule 24 (aadressiga Paepargi tn 46, Tallinn) parkimiskohad; Kinnistule 25 (aadressiga Paepargi tn 49, Tallinn) 1 kuni 15- korruseline elamu; Kinnistule 26 (aadressiga Paepargi tn 48, Tallinn) parkimiskohad; Kinnistule 27 (aadressiga Paepargi tn 45, Tallinn) 1 kuni 8- korruseline elamu; Kinnistule 28 (aadressiga Paepargi tn 53, Tallinn) 1 kuni 15- korruseline elamu; Kinnistule 29 (aadressiga Paepargi tn 51, Tallinn) 1 kuni 15- korruseline elamu; Kinnistule 30 (aadressiga Paepargi tn 55, Tallinn) 1 kuni 1-korruseline tootmishoone; Kinnistule 31 (aadressiga Paepargi tn 57, Tallinn) 1 kuni 2 korruseline äri- ja kaubandushoone; Kinnistule 32 (aadressiga Võidujooksu tänav T10, Tallinn) teerajatised, välisvalgustus ja vihmaveekanalisatsioon Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, kanda kinnistusraamatusse Lepingu punkti 8.3 alusel igale käesoleva lepingu punktides nimetatud hoonestusõigusele ostueesõigus vastava hoonestusõigusega koormatud kinnistu igakordse omaniku kasuks Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, lõpetada käesoleva lepingu punktis nimetatud lepingu, mis on sõlmitud a, punktis toodud kokkuleppe Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, lugeda käesoleva lepingu punktis nimetatud lepingu, mis on sõlmitud a, lisaks käesoleva lepingu lisas 2 toodud skeem ning muuta käesoleva lepingu punktis nimetatud lepingu, mis on sõlmitud a, punkti sõnastada see järgmiselt: Omanik (Tallinna Kommunaalameti kaudu) korraldab Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus ette nähtud Paepargi tänav T2 transpordimaa sihtotstarbega kinnistule (kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 78403:301:0166) parkla ja parklale juurdepääsutee ning Paepargi tn 17, Paepargi tn 19 ja Paepargi tn 21 elamumaa sihtotstarbega kinnistutele juurdepääsutee väljaehitamise Killustiku tänav // Majaka põik // Sikupilli tänav T2 // Tuha tänav transpordimaa sihtotstarbega kinnistult (kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 78403:301:0113) ja Paepargi tänav T3 transpordimaa sihtotstarbega kinnistule (kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 78403:301:0157) tee väljaehitamise lepingu lisaks oleval skeemil näidatud ulatuses ja tähtaegadeks Omanik ja Hoonestaja avaldavad, et käesoleva lepingu punktis 2.10 toodud kokkuleppest tuleneb alljärgnev: Paepargi tänav T2 transpordimaa sihtotstarbega kinnistule (kinnistusregistri registriosa nr , katastritunnus 78403:301:0166) rajatakse parkla ning nimetatud parklale juurdepääsutee hiljemalt ; Paepargi tn 17, Paepargi tn 19 ja Paepargi tn 21 elamumaa sihtotstarbega kinnistutele rajatakse juurdepääsutee Killustiku tänav // Majaka põik // Sikupilli tänav T2 // Tuha tänav transpordimaa sihtotstarbega kinnistult (kinnistusregistri registriosa nr , katastritunnus 78403:301:0113) ja Paepargi tänav T3 transpordimaa sihtotstarbega kinnistule 36

37 (kinnistusregistriosa nr , katastritunnus 78403:301:0157) rajatakse tee käesoleva lepingu lisaks 2 oleval skeemil näidatud ulatuses alljärgnevalt: Käesoleva lepingu lisaks 2 oleval plaanil sinise ristviirutusega märgitud ala (I etapp) osas hiljemalt ; Käesoleva lepingu lisaks 2 oleval plaanil sinise viirutusega märgitud ala (III etapp) märgitud ala osas hiljemalt Kasutaja Tallinna Soojus annab käesolevaga Omanikule ja Hoonestajale nõusoleku Hoonestusõiguste tingimuste muutmiseks vastavalt käesolevas lepingus toodule. 3. KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING 3.1. Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, et Omanik koormab alljärgnevad kinnistud ostueesõigustega järgmiselt: Kinnistu 1 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 1 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 2 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 2 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 3 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 3 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 4 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 4 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 5 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 5 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 6 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 6 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 7 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 7 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 8 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 8 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 9 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 9 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 10 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 10 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 11 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 11 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 12 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 12 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 13 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 13 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 14 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 14 igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 15 ostueesõigusega Hoonestusõiguse 15 igakordse omaniku kasuks Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, et Omanik koormab alljärgnevad kinnistud ostueesõigustega järgmiselt: Kinnistu 17 ostueesõigusega Kinnistule 17 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 18 ostueesõigusega Kinnistule 18 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 19 ostueesõigusega Kinnistule 19 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 20 ostueesõigusega Kinnistule 20 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 21 ostueesõigusega Kinnistule 21 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 22 ostueesõigusega Kinnistule 22 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 23 ostueesõigusega Kinnistule 23 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 24 ostueesõigusega Kinnistule 24 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 25 ostueesõigusega Kinnistule 25 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 26 ostueesõigusega Kinnistule 26 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 27 ostueesõigusega Kinnistule 27 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku 37

38 kasuks; Kinnistu 28 ostueesõigusega Kinnistule 28 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 29 ostueesõigusega Kinnistule 29 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 30 ostueesõigusega Kinnistule 30 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; Kinnistu 31 ostueesõigusega Kinnistule 31 seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks. 4. ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA SEOTUD KOKKULEPE 4.1. Omanik ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et käesoleva lepingu punktis 1.54 nimetatud isiklik kasutusõigus kantakse kinnistusraamatusse Kinnistu 34 koormatisena ning et Õigustatud isikul on käesoleva lepingu punktis 1.54 nimetatud isikliku kasutusõiguse alusel õigus kasutada Kinnistut 34 tervikuna Omanik ja Õigustatud isik kinnitavad, et käesoleva lepingu punktis 1.54 nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tehinguväärtuseks on 1597,79 eurot. 5. ASJAÕIGUSLEPINGUD JA KINNISTAMISAVALDUSED 5.1. Omanik ja Hoonestaja on Hoonestusõiguste sisu muutmises kokku leppinud Omanik palub ja Hoonestaja lubab muuta Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade number , , , , , , , , , , , , , , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 1 all tehtud hoonestusõiguste kandeid ja sõnastada need järgmiselt: Hoonestusõigus tähtajaga viiskümmend (50) aastat Osaühing Constancia (registrikood ) kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1. ja 6.4., mida on muudetud lepingutega a., a. ja a.; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud lepinguga a.; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9.; Omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud lepinguga a; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13.; hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.2, mida on muudetud a lepinguga; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.1. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number (vastav punktis nimetatud hoonestusõiguse registriosa) Omanik ja Hoonestaja paluvad kajastada käesoleva lepingu punktis toodud muudatused ka Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , , , , , , , , , , , , esimestesse jagudesse tehtud hoonestusõiguse kannetes Tallinna linn Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , , , , , , , , , , , , kolmandatesse jagudesse sisse kantud reaalkoormatiste, eelmärgete ja 38

39 ostueesõigustega õigustatud isikuna ning Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr kolmandasse jakku jooksva kande nr 4 all sisse kantud eelmärkega õigustatud isikuna annab käesoleva lepingu punktides ja toodud kannete tegemiseks käesolevaga tagasivõetamatu nõusoleku Osaühing Constancia Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr kolmandasse jakku jooksva kande nr 6 all sisse kantud reaalservituudiga õigustatud isikuna ja Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr kolmandasse jakku jooksva kande nr 6 all sisse kantud reaalservituudiga õigustatud isikuna, annab käesoleva lepingu punktides ja toodud kannete tegemiseks käesolevaga tagasivõetamatu nõusoleku Kasutaja Tallinna Soojus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 3 all ning Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 4 all sisse kantud isiklike kasutusõigustega õigustatud isikuna annab käesoleva lepingu punktides ja toodud kannete tegemiseks käesolevaga tagasivõetamatu nõusoleku AKTSIASELTS TALLINNA VESI Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 2 all ning Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 3 all sisse kantud isiklike kasutusõigustega õigustatud isikuna on andnud tagasivõetamatu nõusoleku Hoonestusõiguste sisu muutmiseks käesoleva lepingu punktis nimetatud digitaalselt allkirjastatud avalduses Elektrilevi OÜ Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 4 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr kolmandasse jakku jooksva kande nr 3 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 2 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 5 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 4 all, Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , ja kolmandatesse jagudesse jooksva kande nr 3 all sisse kantud isiklike kasutusõigustega õigustatud isikuna on andnud tagasivõetamatu nõusoleku Hoonestusõiguste sisu muutmiseks käesoleva lepingu punktis nimetatud notariaalselt kinnitatud avalduses Omanik ja Hoonestaja on käesoleva lepingu punktides nimetatud kinnistutele hoonestusõiguste ja ostueesõiguste seadmises ning eelpool nimetatud hoonestusõiguste reaalkoormatiste, eelmärgete ja ostueesõigustega koormamises kokku leppinud. Omanik lubab ja Hoonestaja paluvad teha kinnistusraamatusse alljärgnevad kanded: kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , , , , , , , , , , , , kolmandatesse jagudesse esimesele järjekohale hoonestusõigus tähtajaga viiskümmend (50) aastat arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest Osaühing Constancia, registrikood , kasuks. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1 ja 6.4, mida on muudetud a, a ja a lepingutega, ning vastavalt a. lepingu punktidele 6.2 ja 6.3; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu 39

40 punktile 7, mida on muudetud a lepinguga; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9; hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud a lepinguga; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11.; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13; hoonestaja kohustus maksta leppetrahvi vastavalt a. lepingu punktile 14.2, mida on muudetud a. ja a. lepingutega; hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.2, mida on muudetud a lepinguga; hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile avada lepingu punkti kohaselt kinnistusraamatusse kantud hoonestusõigustele iseseisvad registriosad, mille esimesse jakku kanda iga hoonestusõiguse sisuna alljärgnev: sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt a. lepingu punktidele 6.1 ja 6.4, mida on muudetud a, a ja a lepingutega ning vastavalt a. lepingu punktidele 6.2 ja 6.3; ehitiste ja kinnisasja korrashoid vastavalt a. lepingu punktile 7, mida on muudetud a lepinguga; ehitiste saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ja hoonestajale hoonestusõiguse lõppemisel hüvitise maksmine vastavalt a. lepingu punktile 9; hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemine vastavalt a. lepingu punktile 14.4, mida on muudetud a lepinguga; ehitiste kindlustamis- ja taastamiskohustus vastavalt a. lepingu punktile 11; ülevaatamisõigus vastavalt a. lepingu punktile 13; hoonestaja kohustus maksta leppetrahvi vastavalt a. lepingu punktile 14.2, mida on muudetud a. ja a. lepingutega; hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt a. lepingu punktile 8.2, mida on muudetud a lepinguga; nõusolek vastavalt a. lepingu punktile kanda vastavalt lepingu punktile avatud iga hoonestusõiguse kinnistusregistri registriosa teise jakku omanikuna Osaühing Constancia, registrikood kanda vastavalt lepingu punktile avatud hoonestusõiguste, mis on kantud kinnistusraamatusse Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosadesse nr , , , , , , , , , , , , , , ja kantud kinnistute koormatistena, kohta avatud kinnistusregistri registriosa kolmandasse jakku: esimesele järjekohale reaalkoormatis kinnistu igakordse omaniku kasuks hoonestusõiguse aastatasu, mille suuruseks on toodud alljärgnevas tabelis (tabeli 1. veerus on toodud kinnistu järjekorra number, 2. veerus registriosa number ja 3. veerus reaalkoormatise suurus), maksmise kohustuse tagamiseks. Hoonestaja maksab hoonestusõiguse tasu võrdsete maksetena kaks korda aastas hiljemalt kümnendaks (10.) jaanuariks (01.) ja iga aasta kümnendaks (10.) juuliks (07.) ettemaksuna järgmise poolaasta eest. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab 40

41 Jrk nr Registriosa nr Reaalkoormatise suurus ,40 eurot aastas 168,30 eurot aastas 1404,80 eurot aastas 91,60 eurot aastas 957,00 eurot aastas 141,40 eurot aastas 829,20 eurot aastas 85,40 eurot aastas 1004,60 eurot aastas 111,60 eurot aastas 1150,60 eurot aastas 1780,80 eurot aastas 1504,40 eurot aastas 52,50 eurot aastas 7084,50 eurot aastas 104,80 eurot aastas käesoleva lepingu punktis nimetatud reaalkoormatisega ühele ja samale järjekohale eelmärge reaalkoormatise muutmise nõude tagamiseks vastavalt a. lepingu punktidele kinnistu igakordse omaniku kasuks; käesoleva lepingu punktides ja nimetatud reaalkoormatisest ja eelmärkest järgmisele järjekohale ostueesõigus kinnistu igakordse omaniku kasuks kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosade nr , , , , , , , , , , , , , , ja kolmandatesse jagudesse käesoleva lepingu punkti alusel sisse kantud hoonestusõiguse järel olevale järjekohale ostueesõigus vastavat kinnistut koormava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks Omanik ja Hoonestaja on ostueesõiguste seadmises kokku leppinud. Omanik lubab ja Hoonestaja palub teha kinnistusraamatusse alljärgnevad kanded: 41

42 kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number 42

43 kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks; kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale ostueesõigus Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number kantud hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks Omanik ja Hoonestaja on isikliku kasutusõiguse seadmises kokku leppinud. Omanik lubab ja Hoonestaja avaldab soovi kanda Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale isiklik kasutusõigus vastavalt a lepingu punktidele 5 ja 6, a lepingu punktile 5 ja a lepingu punktile 4.1, Osaühing Constancia, registrikood , kasuks. Isiklik kasutusõigus lõpeb kinnistule nr detailplaneeringu kohaselt ette nähtud parkimismaja ehitamiseks ehitusloa väljastamisega. 6. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA POOLT OSALEJATELE ANTUD SELGITUSED 6.1. Notariaalakti tõestaja on osalejatele selgitanud, et käesoleva lepingus toodud õigusmuudatused, mille kohta on palutud teha kanded kinnistusraamatusse jõustuvad kinnistusraamatusse kandmisega, mitte käesoleva lepingu sõlmimisega. 7. ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE 7.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos Osalejatele väljastatakse notariaalakti ärakirjad osaleja valikul digitaalselt või paberkandjal. Digitaalne ärakiri on osalejale kättesaadav ka riigiportaalis Osalejad paluvad notaril esitada lepingu ühe kinnitatud ärakirja kinnistusosakonnale. Notar esitab notariaalakti digitaalse ärakirja kinnistusosakonnale kolme (3) tööpäeva jooksul. 8. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD 8.1. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Hoonestaja Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme (3) tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ärakirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse 38 lg 2 vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt Osaleja tasub riigilõivu kolme (3) tööpäeva jooksul Rahandusministeeriumi kontole. Riigilõivu tasumata jätmisel on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata. Käesolev notariaalakt on osalejatele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid aktile lisatud dokumentide ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osalejatele tutvumiseks, need kiideti osalejate poolt heaks ning allkirjastati akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt. 43

44 Käesolevas notariaalaktis viidatud ning aktile lisatud dokumendid on esitatud osalejatele enne heakskiitmist läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Omanik ja Hoonestaja avaldavad, et Hoonestusõiguste kinnistamise tehinguväärtused olid järgmised: 1) Kinnistut 1 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,41 eurot; 2) Kinnistut 2 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,97 eurot; 3) Kinnistut 3 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,32 eurot; 4) Kinnistut 4 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,55 eurot; 5) Kinnistut 5 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,03 eurot; 6) Kinnistut 6 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,47 eurot; 7) Kinnistut 7 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel 2185,78 eurot; 8) Kinnistut 8 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,63 eurot; 9) Kinnistut 9 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel 3662,14 eurot; 10) Kinnistut 10 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,10 eurot; 11) Kinnistut 11 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel 2856,85 eurot; 12) Kinnistut 12 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,18 eurot; 13) Kinnistut 13 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,36 eurot; 14) Kinnistut 14 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel 1533,88 eurot; 15) Kinnistut 15 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,66 eurot; 16) Kinnistut 16 koormava hoonestusõiguse kinnistamisel ,58 eurot. Eelnimetatud hoonestusõiguste tingimuste muutmise lepingu notari tasu arvutamisel on tehinguväärtuseks 1/10 eelpool nimetatud punktides 1-6, 8, 10, 12, 13, 15 ja 16 toodud hoonestusõiguste väärtustest ning iga punktis 7, 9, 11 ja 14 nimetatud hoonestusõiguse tingimuste muutmise tehingul notari tasu arvutamisel lähtuvalt notari tasu seaduse 3 lg 3 ja 4 ja 15 alusel 639,10 eurot. Omanik ja Hoonestaja avaldavad, et hoonestusõigustega koormatavate kinnistute maa maksustamishinnad, käesoleva lepingu alusel seatavate hoonestusõiguste, reaalkoormatiste, reaalkoormatiste muutmise nõuet tagavate eelmärgete ning hoonestusõigustele seatavate ostueesõiguste ja kinnistutele seatavate ostueesõiguste kinnistamise tehinguväärtused on järgmised: 1) Kinnistu 17 (aadressiga Paepargi tn 39, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 702,40 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 8780 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 8780 eurot. 2) Kinnistu 18 (aadressiga Paepargi tn 38, Tallinn) maa maksustamishind on 8415 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 168,30 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 4207,50 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 4207,50 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 4207,50 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 2103,75 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 2103,75 eurot. 3) Kinnistu 19 (aadressiga Paepargi tn 41, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 1404,80 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus

45 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot. 4) Kinnistu 20 (aadressiga Paepargi tn 40, Tallinn) maa maksustamishind on 4580 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 91,60 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 2290 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 2290 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 2290 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1145 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1145 eurot. 5) Kinnistu 21 (aadressiga Paepargi tn 43, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 957 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 11962,50 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 11962,50 eurot. 6) Kinnistu 22 (aadressiga Paepargi tn 42, Tallinn) maa maksustamishind on 7070 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 141,40 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 3535 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 3535 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 3535 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1767,50 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1767,50 eurot. 7) Kinnistu 23 (aadressiga Paepargi tn 47, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 829,20 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot. 8) Kinnistu 24 (aadressiga Paepargi tn 46, Tallinn) maa maksustamishind on 4270 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 85,40 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 2135 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 2135 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 2135 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1067,50 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1067,50 eurot. 9) Kinnistu 25 (aadressiga Paepargi tn 49, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 1004,60 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,50 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,50 eurot. 10) Kinnistu 26 (aadressiga Paepargi tn 48, Tallinn) maa maksustamishind on 5580 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 111,60 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 2790 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 2790 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 2790 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1395 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1395 eurot. 11) Kinnistu 27 (aadressiga Paepargi tn 45, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 1150,60 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus

46 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,50 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,50 eurot. 12) Kinnistu 28 (aadressiga Paepargi tn 53, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 1780,80 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot. 13) Kinnistu 29 (aadressiga Paepargi tn 51, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 1504,40 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus eurot. 14) Kinnistu 30 (aadressiga Paepargi tn 55, Tallinn) maa maksustamishind on 1050 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 52,50 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 1312,50 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 1312,50 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 1312,50 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 656,25 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 262,50 eurot. 15) Kinnistu 31 (aadressiga Paepargi tn 57, Tallinn) maa maksustamishind on eurot, hoonestusõiguse aastatasu 7084,50 eurot, ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on ,50 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus ,50 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus ,50 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,25 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus ,50 eurot. 16) Kinnistule 32 (aadressiga Võidujooksu tänav T10, Tallinn) maa maksustamishind on 2620 eurot, hoonestusõiguse aastatasu 104, 80 eurot ning nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmise tehinguväärtus on 2620 eurot, reaalkoormatise seadmise tehinguväärtus 2620 eurot, reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke seadmise tehinguväärtus 2620 eurot, hoonestusõigusele seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 1310 eurot ning eelpool nimetatud kinnistule seatava ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus 655 eurot. Eelnimetatud hoonestusõiguste tingimuste muutmise lepingu notari tasu arvutamisel on tehinguväärtuseks 1/10 eelpool nimetatud punktides 1-3, 5-7 ja 9, ja 15 toodud hoonestusõiguste väärtustest ning iga punktis 4, 8, 10, 14 ja 16 nimetatud hoonestusõiguse tingimuste muutmise tehingul notari tasu arvutamisel lähtuvalt notari tasu seaduse 3 lg 3 ja 4 ja 15 alusel 639,10 eurot.. Kinnistu 33 suhtes hoonestusõiguse tingimuste muutmise notaritasu arvutamisel on tehinguväärtus ,70 eurot. Omanik ja Hoonestaja avaldavad, et lepingu punktis 3.1 toodud ostueesõiguste tehinguväärtused on alljärgnevad: 1) Kinnistule 1 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,20 eurot; 2) Kinnistule 2 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,49 eurot; 3) Kinnistule 3 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,16 eurot; 4) Kinnistule 4 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,78 eurot; 46

47 5) Kinnistule 5 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on eurot; 6) Kinnistule 6 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,24 eurot; 7) Kinnistule 7 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on 1597,75 eurot; 8) Kinnistule 8 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,31eurot; 9) Kinnistule 9 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on 1831,07 eurot; 10) Kinnistule 10 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on 8570,55 eurot; 11) Kinnistule 11 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on 1597,75 eurot; 12) Kinnistule 12 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,09 eurot; 13) Kinnistule 13 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,18 eurot; 14) Kinnistule 14 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on 1597,75 eurot; 15) Kinnistule 15 ostueesõiguse seadmise tehinguväärtus on ,33 eurot. Käesolevas dokumendis on 55 lehte, mis on köidetud nööri ja reljeefpitseri abil. Hoonestusõiguste seadmise, isikliku kasutusõiguse seadmise ning ostueesõiguste seadmise asjaõiguslepingute tõestamine eurot (notari tasu seadus 25). Hoonestusõiguste sisu muutmise leping (tehinguväärtus kokku ,40 euro), kinnistutele ostueesõiguse seadmise leping (tehinguväärtus kokku ,70 euro) ja asjaõiguslepingud eurot (tehinguväärtus eurot: notari tasu seaduse 3, 5, 4, 6, 15, 22, 23 p 2). Notari tasu kokku Käibemaks Kokku eurot eurot eurot Kinnistut 1 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 2 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 3 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 4 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 5 koormava hoonestusõigusesisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 6 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 7 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv 3.07 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 8 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 9 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv 3.58 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 10 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 11 koormava hoonestusõigusesisu muutmise riigilõiv 3.32 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 12 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 13 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 14 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv 2.81 eurot (tehinguväärtus 47

48 eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 15 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistut 16 koormava hoonestusõiguse sisu muutmise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 4). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 5.50 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 6.26 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 7.66 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 6.13 eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.83 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.92 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 3.07 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 9.78 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 6.13 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.11 eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.07 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.53 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.56 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus

49 eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 7.16 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 8.31 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 7.15 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.58 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.79 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.81 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 6.46 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 7.67 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 6.13 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.11 eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.07 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.53 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.56 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 7.48 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 8.31 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 6.64 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.32 eurot (tehinguväärtus

50 eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.66 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.81 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 8.50 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 9.59 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 3.83 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 1). Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 2.81 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.41 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.56 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus

51 eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Kinnistule hoonestusõiguse kinnistamise riigilõiv 6.64 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.11 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 1). Hoonestusõigusele reaalkoormatise kinnistamise riigilõiv 3.32 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Hoonestusõigusele reaalkoormatise muutmise nõuet tagava eelmärke kinnistamise riigilõiv 1.66 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 74 lg 1). Hoonestusõigusele ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 2.81 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 2). Isikliku kasutusõiguse kinnistamise riigilõiv 3.57 eurot (tehinguväärtus eurot: riigilõivuseadus 73 lg 1). Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv 5.62 eurot (tehinguväärtus Kinnistule ostueesõiguse kinnistamise riigilõiv eurot (tehinguväärtus UP Notariaalakti ärakirjade maksumus (lisandub käibemaks): 51

52 Paberkandjal ärakiri osalejale 0.19 EUR / lk Digitaalärakiri osalejale 0.19 EUR / lk Digitaalärakiri ametiasutusele EUR EUR / lk ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega allkiri ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega allkiri ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega allkiri Notariaalakti tõestaja allkiri ja pitser 52

53 Lisa nr 1 53

54 54

55 Lisa nr 2 55

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

AVALIKULT KASUTATAVA TEE PROJEKTEERIMISE, EHITAMISE JA FINANTSEERIMISE LEPING nr,1:soj Solmitud 43. 4" a. Narva linnas LEPINGU POOLED L

AVALIKULT KASUTATAVA TEE PROJEKTEERIMISE, EHITAMISE JA FINANTSEERIMISE LEPING nr,1:soj Solmitud 43. 4 a. Narva linnas LEPINGU POOLED L AVALIKULT KASUTATAVA TEE PROJEKTEERIMISE, EHITAMISE JA FINANTSEERIMISE LEPING nr,1:soj Solmitud 43. 4".1.2009.a. Narva linnas ---- 1. LEPINGU POOLED LINN Nimi Narva linn Narva Linnavalitsus Linnakantselei

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 11. mai istungist 1. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine Otsustati määrata Pärnu linna aasta Johan

Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 11. mai istungist 1. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine Otsustati määrata Pärnu linna aasta Johan Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 11. mai istungist 1. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine Otsustati määrata Pärnu linna 2015. aasta Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind ja rahaline preemia

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Painküla CHP_ EST

Painküla CHP_ EST Lugupeetud pakkuja EESTI ENERGIA AS PAINKÜLA TEHAS KINNISTULE SEATUD HOONESTUSÕIGUSE JA PAINKÜLA CHP TEHNOLOOGIA ENAMPAKKUMISE ALGINFO Eesti Energia AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 miiiirusega nr 73 ARIRUUMI DDRILEPING 1. Solmimise kuupaev: "... "... a. 2. Lepingu number: 3. Lep

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 miiiirusega nr 73 ARIRUUMI DDRILEPING 1. Solmimise kuupaev: ... ... a. 2. Lepingu number: 3. Lep KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 miiiirusega nr 73 ARIRUUMI DDRILEPING 1. Solmimise kuupaev: "... "... a. 2. Lepingu number: 3. Lepingu soimimise aluseks olev haldusakt: 4. Oiirileandia:

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitisregistri kasutajajuhend Ehitisregistri kasutajajuhend Ver 16 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 5 2. KASUTAJAD, ROLLID JA ÕIGUSED... 5 3. RAKENDUSSE SISENEMINE... 7 4. ÜLESEHITUS... 9 4.1 Üldist... 9 4.2 Rakenduse ülaosas asuvad

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem