METALL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "METALL"

Väljavõte

1 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks valin 1000mm ja vastavalt sellele valin plaadi mõõtmeteks 1,0x5,0m. Lubatud läbivajumine: f/l 1/150 δ=1/150=6,67mm l t 4 15 l 72E 1+ 4 δ l δ 1 q n 1,0m l on plaadi sille t on plaadi paksus E 1 =E/(1-υ 2 )=2,1*10 5 /(1-0,3 2 )=2,3*10 5 N/mm 2 l/t=(4/15)*(1000/6,67)[1+(71*2,3*10 5 /((1000/6,67) 4 *17*10-3 )=117,06 t l/117,06=1000/117,06=8,5mm Valin plaadi paksuseks 9mm 1.3 Keevisõmbluse dimensioneerimine Keevisõmblus peab vastu võtma F=γ f *π 2 /4*(δ/l) 2 *E 1 *t=1,5*π 2 /4(6,67/1000) 2 *2,3*10 5 *9=340 N Keevise arvutuslik lõiketugevus f vwd =f u /( 3*β w γ mw )=360/( 3*0,8*1,25)=207,8N/mm 2 F wrd =f vwd a a F wrd /f vwd =340/207,8=1,6mm Konstruktiivselt tuleb keevise kõrguseks valida a=3mm

2 2. Abitala arvutus 2.1 Koormused abitalale Normikoormused: Kasuskoormus: Plaadi omakaal: Tala omakaal: Normikoormused kokku Arvutuskoormused: Kasuskoormus: Omakaalukoormus: Arvutuskoormused kokku: q k =1,0*17=17 kn/m g k1 =0,79*1,0=0,79 kn g k2 =0,3 kn/m p k =18,1 kn/m q d =1,5*17=25,5 kn/m g d =1,35*1,1=1,5 kn/m p d =27,0 kn/m 2.2 Abitala arvutuskeem ja sisejõud p d =27 kn/m 5,0 m Talas tekkiv maksimaalne paindemoment : M max =pl 2 /8=27*5 2 /8=84,4 kn/m M max =W pl f y /γ m0 W pl =M max γ m0 /f y W pl =84,4*10 6 *1,1/355=261521mm 2 =263 cm 2 Terasprofiilide tabelist valin tala IPE240 Ristlõike elastne vastupanumoment y-telje suhtes: W el,y =324 cm 3 Ristlõikepindala: A=39,1 cm 2 h=240 mm b=120 mm t w =6,2 mm t f =9,8 mm r=15 mm 2

3 Abitala ristlõikeklassi leidmine: d=h-2t f -2r d=240-2*9,8-2*15=190,4 mm d/t w 72ε, kus ε= (235/f y )= (235/355)=0,81 190,4/6,2=30,7 72*0,81=58,6 EPN-ENV tabeli 5.1 järgi kuulub see ristlõige I klassi Ühepoolse toetusega abitala ristlõikeklassi leidmine: c/t f 10ε 60/9,8=6,1 10*0,81=8,1 Tala kuulub I-sse ristlõikeklassi Plaadid keevitatakse abitalade külge, mistõttu talad on kogu pikkuses külgsuunas toetatud ja samas sellega tagatakse ka talade üldstabiilsus. 2.3 Abitalade kontroll põikjõule Täidetud peab olema järgmine tingimus: V Sd V pl.rd, kus V Sd on ristlõikes mõjuv arvutuslik põikjõud V pl.rd on ristlõike arvutuslik plastne lõikekandevõime Maksimaalne põikjõud abitalas: V Sd =5,0*27/2=67,5 kn kus V pl.rd =A v f y /( 3*γ m0 ), A v on valtsitud I-profiilidel, kui koormus mõjub seina tasandis A v =1,04ht w =1,04*240*6,2=1548 mm 2 V pl.rd =1548*355*10-3 /( 3*1,1)=288 kn > 67,5 kn 2.4 Abitala kontroll nihkestabiilsusele Kui seina kõrguse ja paksuse suhe on: kus d/t w >30ε k τ, ε=0,81 k τ on nihkepüsivuse tegur d on seina kõrgus, siis tuleb kontrollida seina stabiilsust nihkele k τ =5, *9,8/6,2>30*0,81* ,5<56,5 Kuna tingimus pole täidetud, siis nihkestabiilsust kontrollida pole vaja. 3

4 2.5 Abitala kontroll läbivajumisele Läbivajumine: δ=5q k l 4 /(384E y I y )=5*17* /(384*2,1*10 5 *3892*10 4 )=16,9 mm Lubatud läbivajumine: l/250=5000/250=20 mm Tingimus on täidetud 3. Peatala arvutus 3.1 Peatalale mõjuvad koormused Normikoormused: Kasuskoormus: Plaadi omakaal: Abitala omakaal: Normikoormused kokku Arvutuskoormused: Kasuskoormus: Alaline koormus: Arvutuskoormused kokku: q k =5,0*17=85 kn/m g k1 =0,79*0,5=4,0 kn/m g k2 =13*5,0*0,31/13=1,55 kn/m p k =90,6 kn/m q d =1,5*85=127,5 kn7m g d =1,35(4,0+1,6)=7,6 kn/m p d =135,1 kn/m 3.2 Peatala arvutuskeem ja sisejõud 135,1 kn7m 13,0 m Peatalas mõjuv maksimaalne paindemoment: M max =135,1*13 2 /8=2854 kn/m Peatalas mõjuv maksimaalne põikjõud: V Sd =135,1*13/2=878,2 kn 4

5 3.3 Peatala ristlõike määramine Peatala optimaalse ristlõike leidmine Vajalik vastupanumoment: W vaj =M max γ m /f y =2854*10 6 *1,1*10 3 /355=8843 cm 3 Tala optimaalse kõrguse leidmine: h opt =k (W vaj /t w ), kus k=1,15..1,2 Valin tala seina paksuseks 0,9 cm h opt =1,2 (8843/0,9)=119 cm Optimaalne vöö laius: b ef =119/3=40 cm Valin peatala järgnevateks mõõtudeks: Peatala kõrgus: h=1200 mm Peatala laius: b=400 mm Peatala seina paksus: t w =9 mm Peatala vöö paksus: t f =16 mm Peatala keevise kõrgus a=5 mm Peatala ristlõikepindala A=2*16* *9=23312 mm 2 =233 cm 2 Peatala inertsimoment: I y =9* /12+2*16*584 2 *400=5561*10 6 mm 4 Peatala vastupanumoment: W el.y =5561*10 6 /600=9268*10 3 mm Peatala efektiivse ristlõike leidmine Plaadi saleduse leidmine: λ p = (f y /σ cr )=b/(28,4ε+ k σ )=1168/(28,4*0,81* 23,9*9)1,15 kus ε=0,81 ja on terase redutseerimstegur k σ =23,9 ja on pingejaotustegurist sõltuv stabiilsustegur b on plaadi laius b=b kahelt servalt toetatud vöödele Kui λ p >0,673, siis ρ=(λ p -0,22)/λ p 2 ρ=(1,15-0,22)/1,15 2 =0,703 b eff =ρb c =0,703*584=411 mm b e1 =0,4b eff =0,4*411=164 mm b e2 =0,6b eff =0,6*411=247 mm b e3 =b c -b eff = =173 mm Uue raskuskeskme asukoha leidmine: e M =173*9*(247+0,5*173)/(2*16*400+9( ))=23,9 mm I eff = ,9*17,3 3 /12-0,9*17.3(0,5*17,3+16,4+2,39 2 )+(2*1,6*40+0,9*1168)*2,39 2 = cm 4 W eff =I eff /(0,5*h+e M )=550000/(60+2,39)=9130 cm 3 5

6 3.4 Peatala kontroll lõikele Maksimaalne mõjuv jõud: V Sd =878,2 kn Ristlõike kandevõime: V pl.rd =A v f y /( 3γ m0 )=10512*355/( 3*1,1)=1959*10 3 N>878,2 kn Keevitatud I-profiilil, kui koormus mõjub vööde tasandis: A v =dt w =1186*9=10512 cm 2 KunaV Sd =878,2 kn < 0,5V pl.rd =1959 kn, siis paindearvutustes põikjõu mõju ei tule arvestada. 3.5 Tala seina kontroll nihkestabiilsusele Kui seina kõrguse ja paksuse suhe on: d/t w >30ε k τ, siis tuleb kontrollida seina stabiilsust nihkele d/t w =1168/9=130 k τ =4+5,34/(a/d) 2 =4+5,34/(1000/1168) 2 =12,7 a on jäikusribide samm 30ε k τ =30*0,81* 12,7=86,7 Kuna 130>86,7, siis on vaja kontrollida nihkestabiilsust. Teostan nihkestabiilsuse kontrolli pärastkriitilise lihtmeetodiga: V sd V ba,rd V ba.rd =dt w τ ba /γ m1 Seina pärastkriitiline lõiketugevus τ ba sõltub tingsaledusest: λ w =d/(37,4t w ε k τ )=1168/(37,4*9*0,9*0,81 12,7)=1,202 Lõiketugevus: τ ba =(1-0,625(λ w -0,8))f yw / 3=(1-0,625(1,202-0,8))355/ 3=153,5 N/mm 2 V ba.rd =1168*9*153,5/(1,1*10 3 )=1467 kn > 878 kn Seina nihkestabiilsus on tagatud Kontrollin ribide vastavust nõuetele. Jäikusribide mõjuv arvutuslik survejõud: N s =V Sd -dt w τ bb /γ m1 λ w >1,2, siis τ bb =(1/λ w 2 )f yw / 3=355/(1,9 2 * 3)=56,8 N/mm 2 N s = *9*56,8/1,1=355 kn 6

7 Jäikusribi inertsimoment peab rahuldama tingimust: I s 0,75dt w 3 =0,75*116,8*0,9 3 =63,9 cm 4 I s =0,8*10,9 3 /12+27,8*0,9 3 /12=86,3+1,7=88 cm 4 >63,9 cm 4 A s =2*15εt w *8=2*15*0.18* *8=3640 mm 2 =36,4 cm 2 λ eff =0,75d=0,75*1168=876 mm i s = (I s /A s )= (88/36,4)=1,55 cm λ s =876/15,5=56,5 λ s =λ s /π (f y /E)=56,5/π (355/2,1*10 5 )=0,74 χ=0,805 Ribi kandevõime arvutamine: N brd =χβ a A s f y /γ m1 =0,805*1*3640*355/1,1=945*10 3 N = 945 kn > 335 kn Kuna abitalad kinnitatakse ribide külge, siis peatala seinas kohalikke mõlkumisi ei teki. 3.6 Peatala ja abitala poltide arvutus Valin: poldid: d=18 mm, klassiga 8.8 poldiaugud: d o =20 mm Põikjõud V Sd =67,5 kn Lõikekandevõime poldi ühe töötava lõike kohta, kui lõige asub keermestamata osas: F vrd =0,6f ub A/γ mb =0,6*800*3,14*9 2 /1,25=97,7*10 3 =97,7 kn > 67,5/2 kn Poldiaugu ääre kandevõime määramine: F brd =2,5αf u /γ mb =2,5*0,85*510*18*6,2/1,25=96,8*10 3 =96,8 kn > 67,5/2 kn α=min: e 1 /3d o =50/2*20=0.83 p 1 /3d o =80/3*20-1/4=1,08 f ub /f u =800/510=1,56 1 Poldiaukude mõju liite kandevõimele: V effrd =f y A veff / 3γ m0, kus A eff =fl veff L veff =L v +L 1 +L 2 L 1 =a 1 5d L 2 =(a 2 -kd ot )f u /f y k=0,5 d on poldi läbimõõt d ot on tõmbetsoonis asuvate poldiaukude läbimõõt A eff =6,2*187=1162 mm 2 L eff = ,5=187 mm L v =80 mm L 1 =50 mm L 2 =(50-0,5*20)510/355=57,5 mm V effrd =355*1162/ 3*1,25=190 kn > 67,5 kn 7

8 4. Posti arvutus 4.1 Postile mõjuv koormus Arvutuslik koormus N Sd =135,1*13=1756,3 kn 4.2 Posti dimensioneerimine Valin ette saleduse λ=90 λ=λ/π (β a f y /E)=90/π (1*235/2,1*10 5 )=0,959 χ=0,41 β a =1 A vaj N sd γ m1 /(χf y )=1756*1,1/(0,41*235) mm 2 =20,0 cm 2 Valin posti profiiliks HE450B, mille parameetrid on järgmised: Ristlõike pindala: A=218,0 cm 2 Ristlõike kõrgus: h=450 mm Ristlõike laius: b=300 mm Inertsiraadius: i z =7,33 cm Seina paksus: t w =14 mm Vöö paksus: t`f =26 mm Raadius: r=27 mm Tsentriliselt surutud varda arvutuslik nõtkekandevõime: N brd =χβ a Af y /γ m1 =0,47*1*21800*235/1,1=2209*10 3 =2209 kn > 1756 kn β a =1 Nõtketeguri leidmine: χ=1/(φ+ (Φ 2 -λ 2 ))=1/(1,4+ (1,4 2-1,21 2 ))=0,47 kus Φ=0,5(1+α(λ-0,2)+λ 2 )=0,5*(1+0,34(1,21-0,2)+1,21 2 )=1,4 λ=λ/π (β a f y /E)=113/3,14 (1*235/(2,1*10 5 ))=1,21 λ=l o /i z =8300/73,3= Postipea arvutus Selleks, et posti sein ei muljuks suure koormuse tõttu, paigaldatakse ribi posti peasse lõigatud avasse ühes tükis, mis kinni keevitatakse. Valin ribi mõõtmeteks 500x250x14 Seina tugevus peab rahuldama tingimust: 0,5N Sd /(h 1 b w ) f y /( 3γ m0 ) 0,5*1756*10 3 /(500*14) 235/( 3*1,1) 125<123 Keevise kontroll ja dimensioneerimine: Arvutusliku lõiketugevuse leidmine: f wd =f y /( 3β w γ m0 )=360/( 3*0,8*1,1)=188,9 N/mm 2 Keevise kõrguseks valin a=5 mm 8

9 Õmbluse arvutuslik kandevõime ühikpikkusel: F wrd =188,4*5*10-3 =0,945 kn/mm Kandevõime kokku: 0,945*500*4=1890 kn > 1756 kn 4.4 Postijala arvutus Postijala arvutamiseks vajaminevad suurused: Post HE450B Alusplaat: 600x500mm, t=20 mm, Fe360 Vundament: 1000x1000mm Vundamendi betooni arvutuslik survetugevus f cd =20 N/mm 2 Vundamendi arvutustugevus alusplaadi all f j =β j k j f cd, kus β j =2/3 k j = (1000*1000/(600*500))=1,83 f j =(2/3)*1,83*20=24,4 N/mm 2 Alusplaadi töötava riba laius ümber posti profiili: c=t (f y /(3f j γ m0 ))=20 (235/(3*24,4*1,1)=34 mm Seega töötav riba jääb tervikuna alusplaadi piiridesse. Vundamendi töötav pindala: A eff =2*(300+2*34)(26+2*34)+(450-2*26-2*34)(14+2*34)=96244 mm 2 Pinged vundamendi betoonis: σ j =N Sd /A eff =1756*10 3 /96244=18,2 N/mm 2 < 24,4 N/mm 2 Alusplaadi arvutuslik paindekandevõime: m Rd =t 2 f y /(6γ m0 )= /(6*1,1)=14,2*10 3 =14,2 knmm/mm Arvutuslik paindemoment alusplaadis: m Sd =0,5σ j c 2 =0,5*18,2*34 2 *10 3 =10,5 knmm/mm < 14,2 knmm/mm Ankru ankurduspikkuse leidmine: Baasankurduspikkus: l b = f yd /(4f bd )=20*340/(4*2,3)=739 mm Nõutav minimaalne ankurduspikkus survel: l b,min =0,6l b 100mm l b,min =0,6*739=443 mm > 100mm Valin ankurduspikkuseks 450 mm 9

10 5. Sidemed Püstsidemete vardad dimensioneeritakse maksimaalse lubatava saleduse järgi: surutud vardad λ 200 tõmmatud vardad λ 400 Saledustingimuseks valin: λ m avas olevate sidemete dimensioneerimine Valin sidemeteks rauad L56x5 l max = ( )=636 cm λ=6360/17,2=370 < 400 i x =17,2mm 5 m avas olevate sidemete dimensioneerimine Valin sidemeteks rauad L80x6 l max =9770 mm λ=9770/24,7=396 < 400 i x =24,7 mm Püstsidemed on toepostide tasandites Nurkõmbluse minimaalne lubatud pikkus ei tohi olla väiksem 40 mm või 6a 10

11 6. Kasutatud kirjandus 1. J. Aare, V. Kulbach Metallkonstruktsioonid, Tallinn Eesti projekteerimisnormid EPN-ENV Osa Abimaterjal EPN 3 osa 1.1 kasutajale 4. Loengu- ja harjutustunni konspekt 11

12 Sisukord 1. Plaadi arvutus Koormused plaadile Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Keevisõmbluse dimensioneerimine Abitala arvutus Koormused abitalale Abitala arvutuskeem ja sisejõud Abitalade kontroll põikjõule Abitala kontroll nihkestabiilsusele Abitala kontroll läbivajumisele Peatala arvutus Peatalale mõjuvad koormused Peatala arvutuskeem ja sisejõud Peatala ristlõike määramine Peatala optimaalse ristlõike leidmine Peatala efektiivse ristlõike leidmine Peatala kontroll lõikele Tala seina kontroll nihkestabiilsusele Peatala ja abitala poltide arvutus Posti arvutus Postile mõjuv koormus Posti dimensioneerimine Postipea arvutus Postijala arvutus Sidemed Kasutatud kirjandus...11 Sisukord...12 Joonised 12

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep 0652EAEI Üliõpilase meiliaadress kristin.kartsep@gmail.com Õppekava

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Halli konstruktiivne skeem

Halli konstruktiivne skeem Kert Välman RAUDBETOONKARKASSIGA KAHEKORDSE HOONE JA HALLI KOOSTÖÖ LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Hoonete ehituse eriala Tallinn 2016 Mina, Kert Välman, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

elastsus_opetus_2005_14.dvi

elastsus_opetus_2005_14.dvi 7.4. Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. 298 7.4 Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. Rajatingimused: jäik kinnitus vaba toetus vaba serv w = 0, dw dr = 0; (7.43) w = 0,

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Laoprogramm Teras, roostevaba teras ja alumiinium.

Laoprogramm Teras, roostevaba teras ja alumiinium. Laoprogramm 01.2017 Teras, roostevaba teras ja alumiinium. Terastooted ja teenused ühelt partnerilt Tibnor teenindab teid kõigis metallidega seotud küsimustes. Pakume turu kõige laiemat toote- ja teenustevalikut

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 0270 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 2018

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 0270 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 2018 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 070 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 018 Üliõpilane... Üliõpilaskood... RAE 070 - Masinaehitustehnoloogia

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2006+NA:2008 Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 S

EESTI STANDARD EVS-EN :2006+NA:2008 Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 S EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: november 2006 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE Osa 1-4: Üldreeglid Täiendavad

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

EVS-EN :2006+NA:2008

EVS-EN :2006+NA:2008 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2006 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: juuli 2015 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Staatikaga määratud raam 11

Staatikaga määratud raam 11 Ehitusmhnik hrjutus 1/31 Sttikg määrtu rm 11 4 kn/m 12 kn/m 00000000000000000000000000000 11111111111111111111111111111 c F = 10 kn 00 00 01 01 8 m 8 m 4 m 5 m Anrs Lh Mhnikinstituut Tllinn Thnikülikool

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15085_3;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_15085_3;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2007 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine Osa 3: Konstruktsiooninõuded Railway

Rohkem

CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum

CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum CAD programmi Solid Edge ST algkursus Kursuse programm algajatele (90 tundi) TUNNIPLAAN Solid Edge ST8 Teema nr Tunde teema kohta Temaatika Aeg*, ruum Õppejõud Tunde 1. 2 Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge

Rohkem

Pavel Smekalov ATV TÄNAVAPUHASTUSHARI LÕPUTÖÖ Mehaanikateaduskond Masinaehituse eriala Tallinn 2014

Pavel Smekalov ATV TÄNAVAPUHASTUSHARI LÕPUTÖÖ Mehaanikateaduskond Masinaehituse eriala Tallinn 2014 Pavel Smekalov ATV TÄNAVAPUHASTUSHARI LÕPUTÖÖ Mehaanikateaduskond Masinaehituse eriala Tallinn 2014 Tõendan, et lõputöö on minu, Pavel Smekalov, kirjutatud. Töö koostamisel kasutatud teiste autorite, sh

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

elastsus_opetus_2015_ptk5.dvi

elastsus_opetus_2015_ptk5.dvi Peatükk 5 Elastsusteooria tasandülesanne 5.. Tasandülesande mõiste 5-5. Tasandülesande mõiste Selleks, et iseloomustada pingust või deformatsiooni elastse keha punktis kasutatakse peapinge ja peadeformatsiooni

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation valik Keevitus ja jootmine Autor: Fjodor Sergejev põhiviisid Püsiv liide Ühendamine Sulakeevitus Püsimatu liide Survekeevitus neet silmus klambrimiine kuumpressliited jootmine liimimine Termilised gaaskeevitus

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

pkm_2010_ptk1_Sissejuh.dvi

pkm_2010_ptk1_Sissejuh.dvi Peatükk 1 Sissejuhatus ülevaade staatika, dünaamika ja tugevusõpetuse põhimõistetest, hüpoteesidest ja võrranditest 1 1.1. Mehaanika harud 1-2 1.1 Mehaanika harud Mehaanika on teadus, mis uurib tahkete

Rohkem

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc Mudeliklassi F3A Eesti meistrivõistluste reeglistik (2010) Reeglid põhinevad Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) määrustel, kuid on mugandatud arvestades kohalike võistlejate lennuvahendeid

Rohkem

Microsoft Word - 13_Surutud varraste stabiilsus.doc

Microsoft Word - 13_Surutud varraste stabiilsus.doc 194 13.1. Konstruktsiooni tasakaa Tasakaaus konstruktsioon konstruktsiooni tasakaautingimused on täidetud (konstruktsiooni on tasakaauks piisav tugevus ja jäikus) Tasakaauseisund süsteem (ja kõik see osad)

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Kivikonstruktsioonid, loeng 8

Kivikonstruktsioonid, loeng 8 Kivikonstruktsioonid Loengukonspekt V. Voltri III osa Täiendatud 2015 Koostas V.Voltri 81 Sisukord 9. Hoonete konstruktiivsed elemendid ja sõlmed... 83 9.1 Sillused... 83 9.1.1 Monteeritavad sillused...

Rohkem

Profiline kataloog_est_2019.indd

Profiline kataloog_est_2019.indd TOOTEKATALOOG Seina- ja laeprofiilid Profiline profiilidest saab kiirelt ja lihtsalt ehitada kergvaheseinu, ühetasapinnnalisi ja astmelisi ripplagesid, karniise ning katusekorruseid. Koos õige plaadi ja

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine

Üksikvaia kandevõime ja selle määramine 5.3 Üksikvaia kandevõime määramine Üksikvaia kandevõime määrab nii vaia ümbritseva pinnase tugevus kui ka vaia enda materjali tugevus. Olulisem ja sealjuures keerulisem on määrata pinnasest sõltuv kandevõime.

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

MergedFile

MergedFile Kert Toost SMARTEN LOGISTIKAKESKUSE 3. ETAPI EHITUSE TÖÖDE ORGANISEERIMINE LÕPUTÖÖ Ehitusinstituut Hoonete ehituse eriala Tallinn 2018 Mina, Kert Toost, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Trans

Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Trans Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Transport ja ladustamine Klapid tuleb transportida veokitega,

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA

Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA 2016-45 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

(Microsoft Word - S\374gavvundament.doc)

(Microsoft Word - S\374gavvundament.doc) 1 7 Sügavvundamendid 7.1 Üldpõhimõtted Sügavvundamendi rajamissügavus on tavaliselt suurem kui madalvundamendil ja selle külgpind on otseselt kontaktis loodusliku, rikkumata struktuuriga pinnasega. Suurem

Rohkem

Microsoft Word - biomehaanikanov docx

Microsoft Word - biomehaanikanov docx Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond BIOMEHAANIKA ALUSED JA BIOMATERJALID Loengumaterjalid biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistriõppe üliõpilastele PhD, bioloogiadoktor Arved Vain

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem