One Night Stand Quick Start Guide

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "One Night Stand Quick Start Guide"

Väljavõte

1 One Night Stand Quick Start Guide SV Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl. DA Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvarligt til senere brug. NO Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene. FI Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti. ET Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusalane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles. LV Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā. LT Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite. EL Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια. MT Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tinqara wkoll. Żomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

2 På & av On & off På og av Päälle & pois Sees/väljas Ieslēgt un izslēgt Įjungti ir išjungti Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση Mixgħul u mitfi Läge Modus Modus Tila Režiim Režīms Režimas Λειτουργία Moda 1x 2 Sec 1-4 Användning Brug Anvendelse Käyttö Kasutamine Lietošana Naudojimas Χρήση Użu Tips Tips Oppbevaring Vinkkejä Nõuanded Padomi Patarimai Συμβουλές Tips Rengöring Rengøring Rengjøring Puhdistus Puhastamine Tīrīšana Valymas Καθαρισμός Ħasil Förvaring Opbevaring Oppbevaring Varastointi Hoiustamine Glabāšana Laikymas Αποθήκευση Ħżin +50 C -5 C

3 SV Specifikationer Material: silikon, ABS-plast Förvaringstemperatur: -5 C +50 C Batteri: 2 x AAA 3V (ingår, ej utbytbara) Användningstid: ett tillfälle ca. 90 min DA Specifikationer Materiale: Silikone, ABS kunststof Opbevaringstemperatur: -5 C +50 C Batteri: 2 x AAA 3V (inkluderet, kan ikke udskiftes) Brugstid: En enkelt gang ca. 90 min. NO Spesifikasjoner Materiale: Silikon, ABSkunststoff Oppbevaringstemperatur: -5 C +50 C Batteri: 2 AAA 3 V (medfølger, ikke utskiftbar) Brukstid: én gang ca. 90 min FI Luokitukset Materiaali: Silikoni, ABS-muovi Varastointilämpötila: -5 C +50 C Paristot: 2 x AAA 3V (sisältyvät, ei vaihdettavissa) Käyttöaika: yhdellä kerralla n. 90 min ET Tehnilised näitajad Materjal: silikoon, ABS plastik Hoiustamistemperatuur: -5 C +50 C Aku: 2 x AAA 3V (kaasas, ei ole vahetatav) Kasutamise kestus: umbes 90 minutit LV Specifikācija Materiāls: silikons, ABS plastmasa Glabāšanas temperatūra: -5 C +50 C Baterijas: 2 x AAA 3V (ietvertas komplektācijā, nav nomaināmas) Lietošanas ilgums: vienai reizei, apm. 90 min. LT Specifikacijos Medžiagos: silikonas, ABS plastikas Laikymo temperatūra: -5 C + 50 C Baterijos; 2 AAA tipo, 3 V (pridedamos, nekeičiamos) Naudojimo trukmė: vienu kartu apie 90 min. EL Χαρακτηριστικά Υλικό: σιλικόνη, πλαστικό ABS Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5 C +50 C Μπαταρία: 2 x AAA 3V (περιλαμβάνεται, δεν αντικαθίσταται) Διάρκεια χρήσης: μία φορά, περίπου 90 λεπτά MT Speċifikazzjonijiet Materjal: Silikonu, Materjal tal-plastik ABS Temperatura tal-ħżin: -5 C +50 C Batterija: 2 x AAA 3V (inkluża, ma tkunx tista tinbidel) Ħin ta użu normali: jekk tintuża darba xi 90 minuta

4 SV Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad. DA Risiko for personskade! Fjern intimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet. NO Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykkeri intime områder før bruk. Ikke bruk leketøyet ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøyet i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget. FI Loukkaantumisvaara! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyyntynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjäytynyt. ET Vigastusoht! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega. LV Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, jatava āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies. LT Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išverkite auskarus ir papuo šalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai įšilęs, 2. mechaniškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos. EL Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαίρεσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς. MT Riskju ta korriment! Neħħi l-piercings jew ilġojjelli fiż-żona ġenitali qabel tuża. Tużax il-ġugarell fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkanċella l-applikazzjoni jekk tħoss uġigħ u/ jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tużax il-ġugarell jekk: 1. jinħass aktar sħun missoltu, 2. huwa bil-ħsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit. Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld, Germany

5 Safety Information SV Bruksanvisning Detta är en sexleksak för vuxna, inte någon medicinsk produkt och den har därför ingen medicinsk eller läkande verkan. För rätt användning hänvisar vi till Quick-Start-guiden och den information som lämnas där. Varningsinformation Risk för brännskada/antändning! Använd inte vatten för att släcka. Kasta inte produkten i elden. Se upp för skador på barn! Förvara produkten utom räckhåll för barn. Skaderisk på grund av magnetiska fält! Magnetiska fält kan påverka mekaniska och elektriska komponenter som pacemaker. Använd inte produkten direkt över en pacemaker. Kontakta din läkare för ytterligare information. Lägg inte kort med magnetremsor (t. ex. kreditkort) i närheten av produkten eftersom dessa kan ta skada av magneten som sitter på produkten. Skaderisk på grund av växlande omgivande temperaturer! Växlande omgivande temperaturer (t. ex. efter transport) kan göra att det bildas kondens. Använd i så fall inte leksaken förrän den har anpassat sig till den nya omgivande temperaturen. Information om den tyska lagen om elektriska och elektroniska produkter och WEEE-direktivet. Den här elektroniska apparaten kom ut på marknaden för första gången efter den 13 augusti De elektriska enheter och komponenter som ingår i leveransen får enligt det europeiska WEEE-direktivet och den tyska lagen om elektriska och elektroniska produkter (ElektroG)/de i respektive land gällande nationella föreskrifterna inte kastas i hushållssoporna. Produkten ska avfallshanteras via en kommunal återvinningsstation. Information om batterier/uppladdningsbara batterier/batteridirektiv I samband med försäljningen av batterier och uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare, enligt batteridirektivet, förpliktigade att informera dig som konsument om följande: Du är enligt lag skyldig att lämna in batterier och uppladdningsbara sådana till återvinning. Du kan skicka tillbaka dessa till oss när de är förbrukade eller lämna in dem vid en kommunal återvinningsstation eller i en butik i närheten. Produkterna är markerade så här: Dessa tecken betyder att kasseringen av batterier och uppladdningsbara batterier inte får ske bland hushållssoporna och att batterier som innehåller skadliga ämnen är försedda med ett av dessa tecken som består av en överkryssad soptunna och den kemiska beteckningen för den tungmetall som klassificerats som farlig. De tidigare nämnda symbolerna betyder: Pb = batteriet innehåller bly Cd = batteriet innehåller kadmium Hg = batteriet innehåller kvicksilver Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld försäkrar att alla elektriska produkter är i enlighet med de relevanta bestämmelserna de tillämpliga europeiska riktlinjerna 2014/30/EU och 2011/65/EU. Ansvarsbegränsning Triple A Import GmbH och/eller dess detaljhandlare har enligt lag ansvar för skador som förorsakades med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet av Triple A Import GmbH, en representant eller agent för företaget. Med undantag för skada till liv, kropp och hälsa och underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt avtalet (kardinalplikter) har Triple A Import GmbH och dess detaljister endast ansvar för skador som kan härledas till uppsåt och grov vårdslöshet. Ovanstående gäller också indirekta följdskador som förlorade intäkter. För övrigt är ansvaret gentemot konsumenten begränsat till skador som innefattas i garantin och som har kunnat förutses vid avtalets ingående och som storleksmässigt kan anses räknas till avtalstypiska genomsnittsskador. Undantag utgörs av skador förorsakade med uppsåt eller av grov vårdslöshet eller vid skada på liv, kropp och hälsa samt skador på grund av underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt avtalet (kardinalplikter). Ovanstående gäller också indirekta följdskador som förlorade intäkter. Gentemot företagare är ansvaret begränsat till skador som innefattas i garantin och som har kunnat förutses vid avtalets ingående och som storleksmässigt kan anses räknas till avtalstypiska genomsnittsskador. Undantag utgörs av skada på liv, kropp och hälsa eller skador förorsakade med uppsåt eller av grov vårdslöshet av Triple A Import GmbH och/eller dess detaljister. Ovanstående gäller också indirekta följdskador som förlorade intäkter. Vi tar inte ansvar för skador på grund av: - att bruksanvisningen inte har följts - att produkten har använts på ett därför ej avsett sätt - egenmäktig ombyggnad - tekniska förändringar - att ej tillåtna reservdelar har använts - att ej tillåtna tillbehör har använts Krav på ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte. DK Brugshenvisninger Dette er et sexlegetøj til voksne. Det er hverken et medicinsk produkt eller et produkt med medicinsk eller anden helbredende virkning. Formålsbestemt anvendelse omfatter bl.a. også overholdelsen af quick-start-guiden samt de her anførte advarselshenvisninger. Advarsel Risiko for personskade gennem brand/antændelse! Sluk ikke brændende produkter med vand. Smid ikke produktet ind i ild. Produktet udgør en sikkerhedsrisiko for børn! Skal holdes uden for børns rækkevidde. Skadesrisiko gennem magnetfelter! Magnetfelter kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter såsom pace-makere. Anvend ikke produktet direkte over en pace-maker. Kontakt din behandlende læge for yderligere informationer. Hold kort med magnetstriber (f.eks. kreditkort) væk fra produktet, da magneterne i produktet kan beskadige kortets magnetstriber. Skadesrisiko gennem skiftende omgivelsestemperaturer! Skiftende temperaturer i omgivelserne (f.eks. efter transport) kan føre til kondensdannelse. I dette tilfælde må sexlegetøjet først tages i brug, når det har tilpasset sig den nye omgivelsestemperatur. Bemærkninger vedr. den tyske lov om elektronikaffald og WEEE-direktivet i Europa Dette el-produkt blev bragt i handlen første gang efter den 13. august De elektriske apparater og elektroniske dele, som er omfattet af leveringen, må i henhold til det europæiske WEEE-direktiv og den tyske lov om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG)/gældende nationale forskrifter ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal efter endt produktlevetid bortskaffes via de kommunale genbrugsstationer. Bemærkninger til batterier/akkumulatorer/batteriloven I forbindelse med salg af batterier og akkumulatorer er vi som forhandlere i henhold til den tyske batterilov forpligtet til at informere dig som forbruger om følgende: Du er i henhold til loven forpligtet til at tilbagelevere batterier og akkumulatorer. Du kan sende dem til os efter endt brug, aflevere dem på en kommunal genbrugsplads eller returnere dem til en lokal forhandler. Produkterne er mærket som følger: Disse tegn betyder, at forbrugeren ikke må bortskaffe batterier og akkumulatorer sammen med almindeligt husholdningsaffald, og at batterier, som indeholder skadelige stoffer, er forsynet med et af disse mærker bestående af en overkrydset skraldespand og det kemiske symbol for det tungmetal, som er udslagsgivende for, hvilken kategori det skadelige tungmetal skal indgrupperes i. De ovenfor anførte symboler betyder: Pb = batteriet indeholder bly Cd = batteriet indeholder kadmium Hg = batteriet indeholder kviksølv

6 Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld, Tyskland erklærer hermed, at alle vores elektroniske produkter overholder retningslinjerne i EU-direktiverne 2014/30/EU og 2011/65/EU. Ansvarsbegrænsning Triple A Import GmbH og/ eller dennes detailhandlere er ansvarlige for skader, der er opstået på baggrund af forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra Triple A Import GmbH, en repræsentant eller assisterende parts side, dette i henhold til gældende juridiske bestemmelser. Med undtagelse af skader på liv, krop og sundhed samt manglende overholdelse af væsentlige kontraktpligter (kardinalpligter), er Triple A Import GmbH og/ eller dennes detailhandlere kun ansvarlig for skader, der kan tilbageføres til forsætlig eller groft uagtsom adfærd. Dette gælder også indirekte følgeskader, herunder særligt tabte indtægter. Herudover er erstatningsansvaret over for forbrugerne begrænset til kun at gælde den type skader, der med rimelighed kan forventes i forbindelse med indgåelse af denne kontrakt, ligesom erstatningsansvaret desuden er begrænset til ikke at overstige gennemsnitsværdien af de kontrakttypiske skader. Undtaget herfor er skader opstået på baggrund af forsætlig eller groft uansvarlig adfærd eller skader opstået på baggrund af skader på liv, krop og sundhed samt manglende overholdelse af væsentlige kontraktpligter (kardinalpligter). Dette gælder også indirekte følgeskader, herunder særligt tabte indtægter. Erstatningsansvaret over for virksomheder er begrænset til den type skader, der med rimelighed kan forventes i forbindelse med indgåelse af denne kontrakt, ligesom erstatningsansvaret desuden er begrænset til ikke at overstige gennemsnitsværdien af de kontrakttypiske skader. Undtaget herfor er skader på liv, krop og sundhed samt forsætlig eller groft ansvarlig adfærd fra Triple A Import GmbH og / eller dennes detailhandleres side. Dette gælder også indirekte følgeskader, særligt tabte indtægter. Vi påtager os intet ansvar for skader opstået på baggrund af: - manglende overholdelse af vejledningen - formålsstridig anvendelse - selvstændige produktændringer - tekniske produktændringer - anvendelse af ikke-godkendte reservedele - anvendelse af ikke-godkendt tilbehør Erstatningskrav, der hører under produktansvarsloven, berøres ikke af dette. NO Bruksinstruksjoner Leketøyet er et sexleketøy for voksne, ikke et medisinsk utstyr og ikke et produkt med medisinsk eller annen helbredende virkning. Forskriftsmessig bruk inkluderer også overholdelse av hurtigstartveiledningen og advarslene som er oppført her. Advarsler Risiko for skade gjennom brann/antennelse! Ikke slokk produktet med vann. Unngå kontakt med ild. Farlig for barn! Oppbevares utilgjengelig for barn. Risiko for skade på grunn av magnetiske felt! Magnetfelt vil kunne påvirke mekaniske og elektroniske komponenter, slik som pacemakere. Bruk ikke produktet direkte over en pacemaker. Kontakt din behandlende lege for ytterligere informasjon. Plasser ikke kort med magnetstriper (f.eks. kredittkort) i nærheten av produktet, da de vil kunne bli skadet av magneten på produktet. Risiko for skade ved vekslende omgivelsestemperaturer! Vekslende omgivelsestemperaturer (f.eks. etter transport) vil kunne føre til kondensdannelse. I dette tilfelle må leken bare tas i bruk når den har tilpasset seg den nye omgivelsestemperaturen. Retningslinjer for tysk elektronisk utstyr og elektronisk avfall i Europa. Dette elektroapparatet ble markedsført for første gang den 13. august I henhold til det europeiske WEEE-direktivet og den tyske lov om elektronisk utstyr (ElektroG) skal elektroapparatene og de elektroniske delene i denne leveransen ikke skrotes sammen med husholdningsavfall. Når produktlevetiden er over, skal de leveres til kommunale oppsamlingssteder. Anvisninger angående batterier/akkumulatorer I forbindelse med drift av batterier og akkumulatorer er vi i henhold til europeiske forskrifter forpliktet til å informere deg som forbruker om følgende: Du er lovmessig forpliktet til å levere batterier og akkumulatorer tilbake. Etter bruk kan du sende dem tilbake til oss, levere dem til et kommunalt oppsamlingssted eller levere dem tilbake til den lokale forretningen. Produktene er merket som følger: Disse symbolene betyr at du som forbruker ikke skal skrote batterier og akkumulatorer sammen med husholdningsavfall, og at skadestoffholdige batterier og akkumulatorer er utstyrt med et av disse symbolene, en avfallsdunk som er krysset over samt det kjemiske symbolet for det skadestoffholdige, utslagsgivende tungmetallet. De nevnte symbolene betyr i detalj dette: Pb = Batteriet inneholder bly Cd = Batteriet inneholder kadmium Hg = Batteriet inneholder kvikksølv Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld, Tyskland erklærer herved at dette produktet overholder de relevante bestemmelsene i gjeldende europeiske direktiver 2014/30/EU og 2011/65/EU. Ansvarsbegrensning Triple A Import GmbH og / eller dets forhandlere er ansvarlige for skader forårsaket av forsettlig eller grov uaktsom oppførsel av Triple A Import GmbH eller en representant, i samsvar med lovbestemte bestemmelser. Med unntak av tap av liv, fysisk skade og helseskader og brudd på viktige kontraktsforpliktelser (kardinalplikter) er Triple A Import GmbH og/ eller deres forhandlere kun ansvarlige for skader hvis det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder også for middelbare følgeskader, i særdeleshet tapt fortjeneste. For øvrig er ansvaret for forbrukerne, grunnet garanti, med unntak av forsettlig eller grov uaktsom adferd eller ved skader som tap av liv, fysiske skader, helseskader og brudd på viktige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser)begrenset til de typiske forutsigbare skader ved kontraktens inngåelse og for øvrig mengden av gjennomsnittlige skader som er typiske for kontrakten. Dette gjelder også for middelbare følgeskader, i særdeleshet tapt fortjeneste. Med hensyn til entreprenører er ansvaret i kontrakten begrenset til, med unntak av ved skader som tap av liv, fysiske skader og helseskader eller forsettlig eller grovt uaktsom oppførsel av Triple A Import GmbH og/eller dets forhandlere, typisk forutsigbar skade og ellers begrenset i mengden av de gjennomsnittlige skader som er typiske for kontrakten. Dette gjelder også for middelbare skader, i særdeleshet tapt fortjeneste. Ingen erstatningskrav blir akseptert for skader grunnet: - Ignorering av instruksjonene - Feil bruk - uautoriserte modifikasjoner - tekniske forandringer - Bruk av uautoriserte reservedeler - Bruk av uautorisert tilbehør Krav om ansvar i henhold til lov om produktansvar forblir upåvirket. FI Käyttöä koskevia ohjeita Tämä väline on aikuisten erotiikkalelu, ei lääketieteellinen tuote eikä tuote, jolla on lääketieteellinen tai muu parantava vaikutus. Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluvat myös Quick-Start -oppaan huomioiminen sekä tässä ilmoitetut varoitusohjeet. Varoituksia Tulipalon/syttymisen aiheuttava loukkaantumisvaara! Mikäli laite syttyy palamaan, älä käytä sammuttamiseen vettä. Älä heitä tuotetta tuleen. Loukkaantumisvaara laitteen joutuessa lasten käsiin! Säilytä seksilelu poissa lasten ulottuvilta. Vaurioitumisvaara magneettikentän johdosta! Magneettikentät saattavat vaikuttaa mekaanisiin ja sähköisiin komponentteihin, kuten sydämentahdistimeen. Älä käytä tuotetta suoraan sydämentahdistimen päällä. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on tähän liittyen lisää kysyttävää. Älä tuo magneettikortteja (esim. luottokortit) tuotteen lähelle, sillä tuotteen sisältämät magneetit saattavat vahingoittaa kortteja. Vaurioitumisvaara vaihtuvien ympäristölämpötilojen vuoksi! Vaihtelevat ympäristölämpötilat (esim. kuljetuksen jälkeen) saattavat aiheuttaa kondensaationesteen muodostumista. Ota seksilelu vasta sitten käyttöön, kun se on sopeutunut uuden ympäristön lämpötilaan.

7 Huomioita Saksan sähkölaitelakiin ja WEEE-direktiiviin liittyeny RAEE Tämä sähkölaite on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 13. elokuuta 2005 jälkeen. Toimituksen mukana toimitettuja sähkölaitteita ja elektroniikkalaitteiden osia ei saa eurooppalaisen WEEEdirektiivin sekä saksalaisen sähkö- ja elektroniikkalaitelainsäädännön (ElektroG)/kansallisten ohjeiden mukaan hävittää talousjätteen mukana. Käyttöiän päätyttyä laitteet on vietävä hävitettäviksi kunnallisiin keräyspisteisiin. Paristoihin/akkuihin liittyviä ohjeita Paristojen ja akkujen myyjänä meillä on paristodirektiivin mukaan velvollisuus informoida sinua seuraavista kohdista: käyttäjällä on lain mukaan velvollisuus palauttaa paristot ja akut. Voit lähettää ne käytön jälkeen meille takaisin, viedä kunnalliseen keräyspisteeseen tai palauttaa ne maksutta paikalliseen myymälään. Tuotteet on merkitty seuraavasti: Nämä merkit tarkoittavat, että kuluttaja ei saa hävittää paristoja ja akkuja kotitalousjätteen mukana ja että saastuttavia aineita sisältävät paristot on merkitty yli vedetyllä jäteastialla ja myrkylliseksi luokitellun raskasmetallin kemiallisella merkillä. Edellä mainittujen merkkien tarkoitukset: Pb = paristo sisältää lyijyä Cd = paristo sisältää kadmiumia Hg = paristo sisältää elohopeaa Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld, Saksa, vakuuttaa, että kaikki elektroniset tuotteet noudattavat asianmukaisia eurooppalaisten direktiivien 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukaisia määräyksiä. Vastuuvapauslauseke Triple A Import GmbH ja/tai sen vähittäismyyjät ovat lakisääntöisten säännösten mukaan vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Triple A Import GmbH:n, harjoittajan tai edustajan tahallisen tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Elämää, kehoa ja terveyttä koskevien loukkaantumisten sekä olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisen lisäksi Triple A Import GmbH ja/tai sen jälleenmyyjät ovat vastuussa vain vahingoista, jotka ovat seurausta tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä koskee myös epäsuoria jälkiseurauksia, kuten erityisesti ansionmenetyksiä. Muutoin kuluttajaan sovellettavaa vastuuta tuotteelle myönnetyn takuun johdosta, on rajoitettu tahallista tai törkeää huolimattomuutta tai elämää, kehoa ja terveyttä koskevien loukkaantumisten sekä olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomista lukuun ottamatta, sopimusta tehdessä tyypillisiin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin ja muuten sopimukselle tyypillisiin keskimääräisiin vahinkoihin. Tämä koskee myös epäsuoria jälkiseurauksia, kuten erityisesti ansionmenetyksiä. Yritykseen sovellettavaa vastuuta elämää, kehoa ja terveyden loukkaamista tai Triple A Import GmbH:n ja/tai sen jälleenmyyjien tahallista tai törkeää huolimattomuutta lukuun ottamatta, on rajoitettu sopimusta tehdessä tyypillisiin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin ja muuten sopimukselle tyypillisiin keskimääräisiin vahinkoihin. Tämä koskee myös epäsuoria seurauksia, kuten erityisesti ansionmenetyksiä. Vastuu ei kata seuraavista seikoista aiheutuvia vahinkoja: - ohjeen huomiotta jättäminen - epätarkoituksenmukainen käyttö - omavaltaiset muutostyöt - tekniset muutokset - ei-hyväksyttyjen varaosien käyttö - ei-hyväksyttyjen lisätarvikkeiden käyttö Tuotevastuulain mukaiset vastuuvelvoitteet säilyvät ennallaan. ET Märkused kasutamise kohta See on täiskasvanutele mõeldud seksmänguasi. See pole meditsiiniseade ja sellel pole meditsiiniillisi ega muid tervendavaid omadusi. Ettenähtud kasutamisviisi tagamise alla kuulub ka kiirkasutusjuhendist ja siin toodud hoiatusjuhistest kinnipidamine. Hoiatusjuhised Tulekahju/põletamise tõttu tekkiv vigastuseoht! Ärge kustutage toodet veega. Ärge visake toodet tulle. Lapsed võivad saada vigastusi! Hoidke mänguasi laste käeulatusest väljas. Magnetväljast tingitud kahjustused! Toote magnetväljad võivad mehhaanilisi ja elektroonilisi seadmeid, näiteks südamestimulaatorit mõjutada. Ärge kasutage seadet otse südamestimulaatori kohal. Täpsema info saamiseks pöörduge arsti poole. Ärge jätke magnetkaarte (nt krediitkaarte) toote lähedusse, toote magnetid võivad magnetkaarti kahjustada. Vahelduvatest keskkonnatemperatuuridest tingitud kahjustuste oht! Temperatuurikõikumised (näiteks transpordi käigus) võivad vee kondenseerumist põhjustada. Mänguasja kasutada üksnes siis, kui see on õhutemperatuuriga kohanenud. Juhised Saksa elektriseaduse ning ELi elektroonikaromude direktiivi kohta See elektrooniline seade võeti esimest korda kasutusse pärast 13. augustit Tarnekomplektis olevaid osasid ja elektroonikaosasid ei tohi vastavalt ELi direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta ja Saksa elektri- ja elektroonikaseadmete seadusele (ElektroG) käidelda koos olmejäätmetega. Need tuleb nende kasutusea lõppedes saata läheduses asuvasse üldisesse kogumiskohta. Märkused patareide / akude / õigusaktide kohta Patareide ja akude turustajana oleme edasimüüjana kohustatud vastavalt akuseadusele juhtima teie kui kasutaja tähelepanu sellele, et olete seadusega kohustatud tagastama patareid ja akud. Võite need pärast kasutamist meile tagasi saata, tagastada need üldisesse kogumiskohta või tasuta kohapealsesse kaubandusse. Toodetel on sümbolid, mis tähistavad järgmist: Need märgised tähendavad, et kasutaja ei tohi neid patareisid ja akusid käidelda koos olmejäätmetega ning et kahjulikke aineid sisaldavad patareid on tähistatud selle märgisega, mis koosneb läbikriipsutatud prügikastist ja määratlevast keemilisest sümbolist peamise kahjuliku raskemetalli kohta. Eelpool nimetatud sümbolid tähendavad järgmist: PB = patareid sisaldavad pliid Cd = patareid sisaldavad kaadmiumi Hg = patareid sisaldavad elavhõbedat Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld kinnitab, et kõik elektroonikatooted on kooskõlas rakendatavate Euroopa direktiivide 2014/30/EÜ ja 2011/65/EÜ vastavate sätetega. Vastutuse piiramine Triple A Import GmbH ja/või selle edasimüüjad vastutavad kahjustuste eest, mis on põhjustatud ettevõtte Triple A Import GmbH, esindaja või asendajate poolt vastavalt seaduse sätetele. Välja arvatud elu, keha ja tervist puudutavad kahjustused ning oluliste lepinguliste kohustuste rikkumised (põhilised kohustused)vastutab ettevõte Triple A Import GmbH ja/või selle edasimüüjad ainult kahjude eest, mis on tingitud tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest. See kehtib ka tuvastatavate tulenevate kahjustuste kohta, eriti kaotatud kasumi kohta. Muus osas on garantiist tulenev vastutus tarbijate suhtes piiratud lepingu sõlmimisel etteennustavate, tüüpiliste kahjudega ning üldiselt lepingule omaste keskmiste kahjudega, v.a tahtliku või raske hooletuse korral või kahjude puhul, millest tulenevad elu, keha ja tervist ohustavad tagajärjed, ning oluliste lepinguliste kohustuste rikkumiste puhul (põhilised kohustused). See kehtib ka tuvastatavate tulenevate kahjustuste kohta, eriti kaotatud kasumi kohta. Ettevõtete suhtes on vastutus piiratud lepingu sõlmimisel etteennustavate, tüüpiliste kahjudega ning üldiselt lepingule omaste keskmiste kahjudega, v.a kahjude puhul, millest tulenevad elu, keha ja tervist ohustavad tagajärjed või mis tulenevad ettevõtte Triple A Import GmbH ja/või selle edasimüüjate raskest hooletusest. See kehtib ka kaudsete kahjude, eriti kaotatud kasumi kohta. Kahjude eest ei võeta vastutust järgmistel põhjustel. - Juhendi mittejärgimine - Mittesihtotstarbeline kasutamine - Omavolilised ümberehitused - Tehnilised muudatused - Mittelubatavate varuosade kasutamine - Mittelubatavate lisatarvikute kasutamine See ei puuduta õigust vastutusele, mis tulenevad tootevastutust puudutavast seadusest. LV Lietošanas norādījumi Ierīce ir seksa rotaļlieta pieaugušajiem, tas nav medicīnas iz-

8 strādājums un tas nav izstrādājums ar medicīnisku vai citu dziedinošu iedarbību. Noteikumiem atbilstoša lietošana ir arī īsās instrukcijas, kā arī šeit doto brīdinājuma norāžu ievērošana. Brīdinājuma norādes Traumu gūšanas risks, ko rada degšana/uzliesmošana! Nekādā gadījumā nedzēs izstrādājumu ar ūdeni. Nekādā gadījumā nemet ierīci ugunī. Traumu gūšanas risks bērniem! Glabā ierīci bērniem nepieejamā vietā. Bojājumu risks, ko rada magnētiskie lauki! Magnētiskie lauki var sabojāt mehāniskās un elektroniskās komponentes, piemēram, sirds stimulatorus. Nelieto ierīci tieši virs sirds stimulatora. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinies ar savu ārstējošo ārstu. Neglabā ierīces tuvumā kartes ar magnētisku joslu (piem., kredītkartes), jo tās var sabojāt ierīcē esošo magnētu. Bojājumu risks, ko rada mainīga apkārtējās vides temperatūra! Mainīga vides temperatūra (piem., pēc transportēšanas) var radīt kondensāta veidošanos. Šajā gadījumā ierīci sāc lietot tikai tad, kad tā ir pielāgojusies jaunajai apkārtējās vides temperatūrai. Norādes par Vācijas elektrisko ierīču likumu un WEEE Eiropā Šī elektriskā ierīce pirmo reizi ir sākta tirgot pēc gada 13. augusta. Piegādes komplektā iekļautās elektriskās ierīces saskaņā ar Eiropas WEEE direktīvu un Vācijas elektrisko un elektronisko ierīču likumu (ElektroG)/spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Pēc to lietošanas beigām utilizē tās atkritumu savākšanas vietās. Norādes par baterijām / akumulatoriem / likums Par baterijām Saistībā ar bateriju un akumulatoru tirdzniecību mums kā tirgotājam saskaņā ar likumu Par baterijām ir pienākums tev kā lietotājam norādīt uz sekojošo: likumā ir noteikts, ka baterijas un akumulatori jāatdod. Pēc lietošanas tu tos vari mums atsūtīt, atgriezt pašvaldības savākšanas punktā vai bez maksas atdot vietējā tirdzniecības vietā. Izstrādājumi ir apzīmēti šādi: Šis simbols nozīmē, ka bateriju un akumulatoru utilizāciju lietotājam aizliegts veikt sadzīves atkritumos, un ka kaitīgas vietas saturošas baterijas ir apzīmētas ar vienu no šiem simboliem, kas sastāv no pārsvītrotas atkritumu tvertnes un ķīmiskā simbola, kas apzīmē būtiskāko kaitīgo smago metālu. Iepriekš dotie simboli nozīmē: Pb = baterija satur svinu, Cd = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld paziņo, ka visi elektroniskie izstrādājumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas direktīvu 2014/30/ES un 2011/65/ ES noteikumiem. Atbildības ierobežojums Uzņēmums Triple A Import GmbH un/vai tā mazumtirdzniecības uzņēmumi saskaņā ar likumdošanu atbild par bojājumiem, kas ir radušies uzņēmuma Triple A Import GmbH, tā pārstāvja vai pilnvarnieka tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Izņemot dzīvības, ķermeņa un veselības apdraudējuma gadījumā, un pārkāpjot būtiskus līguma noteikumus (svarīgu līguma punktus), uzņēmums Triple A Import GmbH un/ vai tā mazumtirdzniecības uzņēmumi atbild tikai par bojājumiem, kas ir radušies tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Tas attiecas arī uz tiešiem secīgajiem bojājumiem, piemēram, īpaši nesaņemto peļņu. Pārējos gadījumos atbildība pret patērētājiem pārņemtās garantijas dēļ ir ierobežota līdz līguma slēgšanas brīdī tipiski paredzamiem bojājumiem un atbilstoši līgumā noteiktajam vidējam bojājumu apmēram, izņemot tīšas vai rupjas nolaidības dēļ vai dzīvības, ķermeņa un veselības apdraudējuma gadījumā, un pārkāpjot būtiskus līguma noteikumus (svarīgu līguma punktus). Tas attiecas arī uz tiešiem secīgajiem bojājumiem, piemēram, īpaši nesaņemto peļņu. Pret uzņēmējiem atbildība ir ierobežota līdz līguma slēgšanas brīdī tipiski paredzamiem bojājumiem un atbilstoši līgumā noteiktajam vidējam bojājumu apmēram, izņemot dzīvības, ķermeņa un veselības apdraudējuma gadījumā, vai uzņēmuma Triple A Import GmbH un/ vai tā mazumtirdzniecības uzņēmumu tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Tas attiecas arī uz tiešiem bojājumiem, piemēram, īpaši nesaņemto peļņu. Atbildība par bojājumiem nav spēkā šādos gadījumos: - instrukcijas neievērošana; - lietošana neatbilstoši noteikumiem; - pašrocīgi veiktas pārbūves; - tehniskas izmaiņas; - neatļautu rezerves daļu lietošana; - neatļautu piederumu lietošana. Atbildības prasības saistībā ar izstrādājumu atbildības likumu paliek spēkā. LT Nurodymai dėl naudojimo Tai sekso žaislas, skirtas suaugusiems, jis nėra medicininis produktas ir neturi medicininio ar kitokio gydomojo poveikio. Naudojimui pagal paskirtį priskiriamas ir greitos pradžios gide pateiktų nurodymų laikymasis bei čia pateikiami įspėjimai. Įspėjimai Susižalojimo pavojus dėl gaisro / užsiliepsnojimo! Gaminio negesinkite vandeniu. Nemeskite gaminio į ugnį. Vaikų sužeidimo pavojus! Žaisliuką saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Sugadinimo pavojus dėl magnetinių laukų! Magnetiniai laukai gali paveikti mechaninius ir elektroninius komponentus, pvz., širdies stimuliatorių. Gaminio nenaudokite tiesiai virš širdies stimuliatoriaus. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į jus gydantį gydytoją. Arti produkto nelaikykite kortelių, turinčių magnetinę juostelę (pvz., kreditinių kortelių), nes produkto viduje esantys magnetai gali jas sugadinti. Sugadinimo pavojus dėl kintančios aplinkos temperatūros! Dėl kintančios aplinkos temperatūros (pvz., po kelionės) gali susidaryti kondensato vanduo. Tokiu atveju žaisliuką naudokite tik tuomet, kai jis prisitaikys prie naujos aplinkos temperatūros. Nurodymai dėl Vokietijos Elektros prietaisų įstatymo ir Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Europoje Šis elektros prietaisas pirmą kartą į rinką buvo įvestas 2005 rugpjūčio 13 d. Komplekte esantys elektros prietaisai ir elektroninės dalys, remiantis ES Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei Vokietijos Elektros ir elektroninių prietaisų (ElektroG) įstatymu, negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Gaminį baigus naudoti, jį reikia pašalinti savivaldybės atliekų priėmimo punkte. Nurodymai dėl baterijų / akumuliatorių / Įstatymas dėl baterijų Dėl prekybos baterijomis ir akumuliatoriais, mes, kaip pardavėjas, pagal Įstatymą dėl baterijų esame įpareigoti nurodyti jums, kaip vartotojui, kad: įstatymas jus įpareigoja grąžinti baterijas ir akumuliatorius. Panaudotus gaminius galite atsiųsti mums, atiduoti į savivaldybės atliekų priėmimo punktą arba nemokamai atiduoti vietinei parduotuvei. Gaminiai pažymėti, kaip aprašyta toliau: šie ženklai reiškia, kad vartotojas negali baterijų ir akumuliatorių išmesti į buitines atliekas ir kad nuodingų medžiagų turinčios baterijos yra pažymėtos vienu iš šių ženklų, kuriame yra perbrauktas konteineris ir sunkiojo metalo, vertinamo kaip turinčio lemiamą kiekį nuodingųjų medžiagų, cheminis simbolis. Anksčiau paminėti simboliai reiškia: Pb = akumuliatoriuje yra švino, Cd = akumuliatoriuje yra kadmio, Hg = akumuliatoriuje yra gyvsidabrio Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld deklaruoja, kad visi elektronikos gaminiai visiškai atitinka taikomas Europos direktyvų 2014/30/ES ir 2011/65/ES nuostatas. Atsakomybės ribojimas Triple A Import GmbH ir (arba) jūsų mažmenininkas atsako už nuostolius, atsiradusius dėl tyčinio arba labai aplaidaus Triple A Import GmbH, atstovo arba užsakymą vykdančiojo elgesio, pagal teisinius nurodymus. Išskyrus už gyvybei, kūnui ir sveikatai sukeltą pavojų ir pažeidus esmines sutarties prievoles (pagrindinės prievolės) Triple A Import GmbH ir (arba) jos mažmenininkas atsako tik už tuos nuostolius, kurie atsirado dėl tyčinio arba labai aplaidaus elgesio. Tai

9 taikoma ir tiesioginiams pakartotiniams nuostoliams ir ypač negautam pelnui. Be to, atsakomybė vartotojų atžvilgiu, remiantis prisiimta garantija, išskyrus atvejus, dėl tyčinio arba labai aplaidaus elgesio arba, kai nuostoliai patiriami sukėlus pavojų gyvybei, kūnui ir sveikatai ir pažeidus esmines sutarties prievoles (pagrindines prievoles), apribojama iki sudarant sutartį tipiniu būdu numatytų nuostolių ir be to, apriboti iki sutarties tipinių vidutinių nuostolių dydžio. Tai taikoma ir tiesioginiams pakartotiniams nuostoliams ir ypač negautam pelnui. Atsakomybė komercinių subjektų atžvilgiu, išskyrus atvejus dėl tyčinio arba labai aplaidaus Triple A Import GmbH ir (arba) jos mažmenininkų elgesio, apribota iki sudarant sutartį tipiniu būdu numatytų nuostolių ir be to, apribota iki sutarties tipinių vidutinių nuostolių dydžio. Tai taikoma ir tiesioginiams nuostoliams, ypač negautam pelnui. Neatsakome už padarytus nuostolius, jei - buvo nepaisoma instrukcijos, - naudojama ne pagal paskirtį, - savavališkai modifikuota, - buvo atlikti techniniai pakeitimai, - buvo naudojamos neleistinos atsarginės dalys, - buvo naudojami neleistini priedai. Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση EL Το Toy είναι ένα σεξουαλικό παιχνίδι για ενήλικες και όχι ιατρικό προϊόν ή ένα προϊόν με ιατρική ή άλλου είδους θεραπευτική δράση. Στην ενδεδειγμένη χρήση περιλαμβάνεται και η τήρηση των οδηγιών του οδηγού γρήγορης εκκίνησης (Quick-Start-Guide) καθώς και οι υποδείξεις προειδο- ποίησης που παρατίθενται εδώ. Υποδείξεις προειδοποίησης Κίνδυνος τραυματισμού από πυρκαγιά/ανάφλεξη! Μην χρησιμοποιήσεις νερό για να σβήσεις το προϊόν. Μην πετάξεις το προϊόν στη φωτιά. Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών! Φύλαξε το Toy μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ζημιάς από μαγνητικά πεδία! Τα μαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάζουν μηχανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία όπως είναι οι βηματοδότες. Μη χρησιμοποιείς το προϊόν απευθείας πάνω από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τον θεράποντα ιατρό. Μην φέρνεις κοντά στο προϊόν κάρτες με μαγνητικές λωρίδες (π.χ. πιστωτικές κάρτες) διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτές από τον μαγνήτη που διαθέτει το προϊόν. Κίνδυνος ζημιάς από εναλλασσόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος! Οι εναλλασσόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. μετά τη μεταφορά) μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργία συμπυκνωμένου νερού. Σε αυτή την περίπτωση θέσε το Toy σε λειτουργία μόνο αφότου προσαρμοστεί στη νέα θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου. Υποδείξεις σχετικά με τον γερμανικό νόμο περί ηλεκτρικών συσκευών και την Οδηγία WEEE στην Ευρώπη Η παρούσα ηλεκτρική συσκευή τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 13. Αυγούστου Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE και τον γερμανικό νόμο περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ElektroG)/τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς δεν επιτρέπεται η απόρριψη στα οικιακά απορρίμματα των ηλεκτρικών συσκευών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που περιέχονται στην παραδοτέα συσκευασία. Στο τέλος της διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να παραδίδονται προς ανακύκλωση στα σημεία συγκέντρωσης των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υποδείξεις σχετικά με τις μπαταρίες/τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Στο πλαίσιο της διάθεσης μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ως υπεύθυνοι εμπορίας έχουμε, σύμφωνα με τον νόμο περί μπαταριών, την υποχρέωση να σε ενημερώσουμε ως καταναλωτή σχετικά με τα ακόλουθα: Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο να επιστρέφεις τις μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μετά τη χρήση μπορείς να τις στείλεις σε εμάς, να τις παραδώσεις σε σημείο συγκέντρωσης ή χωρίς επιβάρυνση, στο κατάστημα λιανικής διάθεσης. Τα προϊόντα φέρουν την ακόλουθη σήμανση: Οι συγκεκριμένες ενδείξεις σημαίνουν πως δεν επιτρέπεται η διάθεση των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα και πως οι μπαταρίες που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες φέρουν ως σήμανση την ένδειξη διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με το αντίστοιχο σύμβολο του βαρέος μετάλλου που τις καθιστά επιβλαβείς. Το καθένα από τα παραπάνω σύμβολα σημαίνει: Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο Η Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld δηλώνει ότι όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα συμφωνεί με τις σχετικές διατάξεις των εφαρμοζόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/30/EΕ και 2011/65/EΕ. Περιορισμός ευθύνης Η Triple A Import GmbH και/ή οι επιμέρους έμποροι λιανικής διάθεσης ευθύνονται για ζημιές που προκληθούν από δόλο ή σοβαρή αμέλεια της Triple A Import GmbH, ενός εκπροσώπου ή βοηθού εκπλήρωσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Με εξαίρεση την παραβίαση της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας καθώς και της παραβίασης ουσιαστικών συμ-βατικών υποχρεώσεων (κύριων υποχρεώσεων), η Triple A Import GmbH ή/και οι έμποροι λιανικής διάθεσης της ευθύνονται μόνο για βλάβες που οφείλονται σε δόλο ή σοβαρή αμέλεια. Αυτό ισχύει και για τις έμμεσες επακόλουθες ζημίες όπως τα διαφυγόντα κέρδη. Κατά τ άλλα η ευθύνη έναντι των καταναλωτών, βάσει μίας παρεχόμενης εγγύησης κατασκευαστή, πέραν των περιπτώσεων δόλου και σοβαρής αμέλειας ή της πρόκλησης βλαβών λόγω παραβίασηςτης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας καθώς και της παραβίασης ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων (κύριων υποχρεώσεων), περιορίζεται στις κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης προβλέψιμες ζημιές και κατά τα άλλα, στο μέσο ύψος των τυπικών για τη σύμβαση ζημιών. Αυτό ισχύει και για τις έμμεσες επακόλουθες ζημίες, όπως τα διαφυγόντα κέρδη. Πέραν της πρόκλησης βλαβών λόγω παραβίασης της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας ή των περιπτώσεων δόλου και σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Triple A Import GmbH και των επιμέρους εμπορικών της αντιπροσώπων, η ευθύνη της έναντι επιχειρηματιών, περιορίζεται στις κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης τυπικά προβλέψιμες ζημιές και κατά τα άλλα, στο μέσο ύψος των τυπικών για τη σύμβαση ζημιών. Αυτό ισχύει και για τις έμμεσες ζημίες, όπως τα διαφυγόντα κέρδη. Δεν αναγνωρίζεται καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε: - Μη τήρηση των οδηγιών χρήσης - Μη ενδεδειγμένη χρήση - Αυθαίρετες μετασκευές - Τεχνικές τροποποιήσεις - Χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών - Χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ Οι αξιώσεις που απορρέουν βάσει του νόμου περί ευθύνης κατασκευαστών για τα προϊόντα δεν θίγονται από αυτό. Parir dwar l-użu MT Il-ġugarell huwa ġugarell sesswali għall-adulti u mhux apparat mediku jew prodott bi proprjetajiet mediċi oħra jew ta fejqan. Għall-użu xieraq, hemm inkluż ukoll Quick-start-Guides u kif ukoll it-twissijiet tal-użu imsemmija hawn.

10 Twissijiet Riskju ta korriment minħabba nar/ ħruq! Taħsilx il-prodott bl-ilma. Tarmix il-prodott fin-nar. Riskju ta ħsara lit-tfal! Żomm il-ġugarell il bogħod mit-tfal. Riskju ta ħsara minħabba kampi manjetiċi! Il-kampi manjetiċi jistgħu jinfluwenzaw komponenti mekkaniċi u elettroniċi bħal eż. pacemakers. Tużax il-prodott direttament fuq il- pacemaker. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni. M għandekx tressaq cards manjetiċi (bħal karti ta kreditu) ħdejn il-prodott, minħabba li jistgħu jiġu mħassra bil-kalamita tal-prodott. Periklu ta ħsara minħabba bdil fit-temperaturi ambjentali! Tibdil fit-temperaturi ambjentali (eż. Wara t-trasport) jista jwassal għal kondensazzjoni. F dan il-każ, ħaddem il-ġugarell biss meta jkun adatta għat-temperatura ambjentali ġdida. Informazzjoni dwar il-liġi elettrika Ġermaniża u l-weee fl-ewropa Dan l-apparat elettriku ġie kkummerċjalizzat għall-ewwel darba wara t-13 t Awwissu, L-apparat elettriku u l-partijiet elettroniċi inklużi fl-apparat m għandhomx jintremew ma skart domestiku skond id-direttiva Ewropea dwar il-weee u l-att Ġermaniż dwar it-tagħmir Elettriku u Elettroniku (ElektroG)/ ir-regolamenti nazzjonali applikabbli. Għandhom jintremew f punti ta ġbir muniċipali fi tmiem l-użu tal-prodott. Noti dwar batteriji/ akkumularturi/ leġislazzjoni tal-batterija Fil-kuntest tad-distribuzzjoni ta batteriji u akkumulaturi, aħna obbligati bħala negozjanti taħt l-att dwar il-batteriji li ninfurmawk bħala konsumatur dwar dan li ġej: Int obbligat legalment li tirritorna batteriji u akkumulaturi rikarikabbli. Tista tibgħathom lura lilna wara l-użu, tirritornahom f punt ta ġbir muniċipali jew lin-negozjant lokali mingħajr ħlas. Il-prodotti huma mmarkati kif ġej: - Nuqqas ta segwir tal-istruzzjonijiet - Użu inkorrett - Modifiki mhux awtorizzati - Tibdil tekniku - Użu ta spare parts mhux awtorizzati - Użu t aċċessorji mhux awtorizzati Talbiet għal responsabbiltà taħt l-att dwar ir-responsabbiltà tal-prodott jibqgħu mhux affettwati. Dawn is-simboli jfissru li l-batteriji u l-akkumulaturi li jistgħu jiġu ċċarġjati ma jistgħux jintremew mal-iskart domestiku tal-konsumatur u li l-batteriji li jkun fihom sustanzi li jagħmlu ħsara jġorru wieħed minn dawn is-simboli, li jikkonsistu minn landa ta l-iskart maqtugħa b salib u s-simbolu kimiku tal-metall tqil li huwa l-pollutant ewlieni. Is-simboli msemmija hawn fuq individwalment ifissru: Pb = Il-batterija fiha ċ-ċomb Cd = Il-batterija fiha l-kadmiju Hg = Il-batterija fiha l-merkurju Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, Bielefeld tiddikjara li l-prodotti elettroniċi kollha jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-direttivi Ewropej applikabbli 2014/30/UE u 2011/65/UE. Limitazzjoni tar-responsabbiltà Triple A Import GmbH u/ jew il-bejjiegħa bl-imnut tagħha huma responsabbli għal danni kkawżati minn aġir intenzjonat jew negliġenti ta Triple A Import GmbH, rappreżentant jew aġent għandu jkun avviċinat skont id-dispożizzjonijiet statutorji. Bl-eċċezzjoni tal-ħsara lill-ħajja, il-ġisem u s-saħħa u l-vjolazzjoni t obbligi kuntrattwali essenzjali (obbligi kardinali), Triple A Import GmbH u/ jew il-bejjiegħa bl-imnut tagħha huma responsabbli biss għal danni li huma dovuti għal mġieba negliġenti jew intenzjonata. Dan japplika wkoll għal danni konsegwenzjali indiretti bħal telf ta profitt b mod partikolari. Inċidentalment, l-obbligazzjoni lill-konsumaturi, minħabba garanzija, ħlief fil-każ t mġieba negliġenti jew intenzjonata jew ħsara lill-ħajja, ġisem u s-saħħa u l-ksur t obbligazzjonijiet kuntrattwali essenzjali (obbligi kardinali) previdibbli tipikament fil-konklużjoni tal-ħsarat kuntrattwali u l-bqija l-ammont huwa limitat għad-danni medji tipiċi fil-kuntratt. Dan japplika wkoll għal danni konsegwenzjali indiretti bħal telf ta profitt b mod partikolari. Ir-responsabbiltà vis-à-vis l-intraprendituri hija limitata ħlief għall-ħsara fuq il-ħajja, il-ġisem jew is-saħħa jew l-imġieba intenzjonata jew negliġenti ta Triple A Import GmbH u/jew il-bejjiegħa bl-imnut tagħha għall-ħsara tipikament prevedibbli fil-konklużjoni tal-kuntratt u/ inkella l-ammont tad-danni medji tipiċi għall-kuntratt. Dan japplika wkoll għal danni konsegwenzjali indiretti bħal telf ta profitt b mod partikolari. L-ebda responsabbiltà għad-danni m hija aċċettata minħabba:

Title

Title LTX6G271E ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin EL Οδηγίες Χρήσης 28 Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...4 3. TOOTE KIRJELDUS...5 4. JUHTPANEEL...6 5. PROGRAMMITABEL...

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas

Rohkem

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PENDELNURK_P N K___ARC.indd

PENDELNURK_P N K___ARC.indd ARC (PNK2) DIMENSIONS MÕÕDUD IZMĒRI MATMENYS РАЗМЕРЫ MITAT MÅTT DIMENSJONER D C A Model name Product code A C D ARC 80 PNK2/80/xx/yy 795 mm (±5 mm) 795 mm (±5 mm) 1900 mm (±5 mm) 895 mm (±5 mm) ARC 90

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 EC4200AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 EC3201AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Blizzard SKxxx_BALT_

Blizzard SKxxx_BALT_ et lt lv Tolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija. Grindų dulkių siurblys Lietošanas instrukcija. Grīdas putekļsūcējs HS16 M.-Nr. 10 905 030 et... 4 lt... 29 lv... 54 2 et - Sisukord Ohutusjuhised

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4 EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord...1 2. Ohutus... 2 3. Juhendi kasutamine... 4 4. Oluline teave... 5 4.1 Kaubamärgid... 5 5. Pakendi

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Atlantic single-lever mixers

Atlantic single-lever mixers SWE MONTERINGSANVISNING GBR MOUNTING INSTRUCTIONS DEN MONTERINGSANVISNING NOR MONTERINGSANVISNING FIN YKSIOTEHANOJEN ASENNUSOOHJE EST PAIGALDUSJUHEND LAT UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA LTU MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Rohkem

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x / 49XD700x Sisukord TÄHTIS TEADE.........................

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär mptech 2018. Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: 201809 HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik. Tarkvara

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

mptech Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka Varssavi Poola Koduleht:

mptech Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka Varssavi Poola Koduleht: mptech 2019. Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka 31 00-511 Varssavi Poola Koduleht: www.myphone-mobile.com Toodetud Hiinas 1. Sisukord 1. Sisukord...

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada

Rohkem

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ENN3153AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 74

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc W 1080 WQ 1080 ET Originaaljuhend 5 LV Oriģinālās instrukcijas 13 LT Originali instrukcija 21 13 W 1080 W 1080 D max mm (in) 115 (4 1/2) 125 (5) t max1 ; t max3 mm (in) 6 ; 6 ( 1 / 4 ; 1 / 4 ) 6 ; 6 (

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Nautic_thermostatic_mixers

Nautic_thermostatic_mixers SWE MONTERINGSANVISNING TERMOSTAT GBR MOUNTING INSTRUCTIONS THERMOSTAT DEN MONTERINGSANVISNING TERMOSTAT NOR MONTERINGSANVISNING TERMOSTAT FIN TERMOSTAATTIHANOJEN ASENNUSOHJE EST TERMOSTAATSEGISTI PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Fiber FIN-N, S -1104

Fiber FIN-N, S -1104 WEIGHT LOSS PROGRAM Nature Science GR 2 CONTROL Contains Konjac Glucomannan 84 TABLETTI / TABLETOK FIBER S UPPLEMENT Works with the body to promote healthy weight loss! Toimib koos organismiga, et saavutada

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ETTEPANEK Komisjoni dok nr: COM(2016) 552 final/2

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem