FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb"

Väljavõte

1 Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas / pieno vėsinimo įrenginys Naudojimo instrukcija

2

3 3

4 Sümbolite selgitused Enne seadme käivitamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoia kasutusjuhend alles, et saaksid vajaduse korral seda uuesti lugeda. Kui plaanid seadet edasi müüa, tuleb kasutusjuhend koos seadmega ostjale kaasa anda. Sisukord 1 Sümbolite selgitused Ohutusteave Komplektis Kasutamine Tehniline kirjeldus Kasutamine Puhastamine ja hooldus Veaotsing Garantii Utiliseerimine Tehnilised andmed Sümbolite selgitused Ettevaatust! Ohutusteave: kasutusjuhendi mittejärgimine võib kaasa tuua varakahju ja halvendada seadme toimimist. Hoiatus! Ohutusteave, mis on seotud elektrivoolu või pinge tekitatava ohuga. Kasutusjuhendi mittejärgimine võib kaasa tuua vara- või isikukahju ja halvendada seadme toimimist. Märkus Lisateave seadme kasutamise kohta. Tegevus: see sümbol tähendab, et pead midagi tegema. Vajalik tegevus on kirjeldatud sammhaaval. See sümbol kirjeldab tegevuse tulemust. 4 ET

5 Ohutusteave joonis 1 5, lk 3: see viitab joonisel kindlale elemendile. Antud juhul üksusele 5, mis on leheküljel 3 asuval joonisel 1. Palun järgi allolevat ohutusteavet. 2 Ohutusteave Tootja ei vastuta kahjude eest järgmistel juhtudel. Tootel on mehaanilistest mõjudest ja ülepingest tulenevad kahjustused. Toodet on muudetud ilma tootja otsese nõusolekuta. Toodet kasutatakse viisil, mida ei ole juhendis kirjeldatud. 2.1 Üldine ohutusteave Seda seadet tohivad parandada ainult vastavate oskustega inimesed. Mitteadekvaatsel parandamisel võivad ilmneda märkimisväärsed ohud. Kui seade vajab parandamist, võta ühendust klienditeenindusega. Paigalda seade kuiva asukohta, kus see on veepritsmete eest kaitstud. Jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud. Seadet ei tohi kasutada inimesed (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudumine ei võimalda seda kasutada ohutult, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all või on saanud juhised vastutavalt isikult. Elektroonikaseadmed ei ole mänguasjad! Hoia ja kasuta seadet alati lastele ligipääsmatus kohas. Seade pole mõeldud söövitavate või lahusteid sisaldavate ainete transportimiseks. Toitu tuleb säilitada ainult originaalpakendis või sobivas mahutis. ET 5

6 Ohutusteave Ühenda seade ainult järgmisel viisil: kaasasoleva toitejuhtme abil (joonis 1 3, lk 3) 230 V vahelduvvoolupessa. Juhet seinapistikupesast eemaldades ära tõmba juhtmest, vaid pistikust. Elektriga seotud ohtude vältimiseks tuleb katkine toitejuhe välja vahetada. Asenda kahjustatud toitejuhe ainult sama tüüpi ja tehniliste näitajatega juhtmega. Tõmba toitejuhe seinapistikupesast välja: enne puhastamist ja hooldamist, pärast kasutamist. Paatides: kui seade saab toidet peamisest elektrisüsteemist, veendu, et toiteallikas on varustatud rikkevoolukaitselülitiga. Surmavate vigastuste oht! Kontrolli, kas andmesildile märgitud pinge vastab toiteallika pingele. 2.2 Seadme ohutu kasutamine Enne seadme käivitamist veendu, et selle toitejuhe ja pistik on kuivad. Ära aseta külmikusse ühtegi elektriseadet. Kaitse seadet ja toitejuhet vihma ning niiskuse eest. Ära aseta seadet lahtise leegi või muude kuumusallikate lähedusse (kuumutid, otsene päikesevalgus, gaasiahjud jne). Ettevaatust: ülekuumenemise oht! Veendu alati, et ventilatsioon on piisav, et tavapärase töö ajal tekkiv soojus saab hajuda. Veendu, et seade on piisavalt kaugel seintest ja muudest esemetest, et õhk saaks ringelda. Ära kunagi aseta seadet vette. Ära pane sisemisse mahutisse jääd ega vedelikke. Surmava vigastuse oht! Ära katsu katkiseid elektrijuhtmeid paljaste kätega. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad väärkasutamisest või ebaõigest käitamisest. 6 ET

7 Komplektis 3 Komplektis Nr joonisel 1, lk 3 Kogus Selgitus 1 1 Külmik V vahelduvvoolu juhe 3 Kattepistik 1 Kasutusjuhend 4 Kasutamine Külmik on mõeldud kasutamiseks kohvimasina piimajahutina. Kohvimasina voolikud saab viia läbi seadme külgedel olevate avade. Jahutusseade sobib ka toiduainete jahutamiseks ja soojendamiseks. Jahutamise või soojendamise režiimi saab valida lülitiga. Jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja samalaadsetes kohtades, näiteks kaupluste ja kontorite töötajatele mõeldud köökides jms töökeskkonnas, talumajades, hotellides, motellides ja muudes majutusasutustes klientide teenindamiseks, võõrastemajades, toitlustuses ja samalaadsetes jaemüügiga mitteseotud valdkondades. Seade töötab 230 V vahelduvvooluga. Külmik suudab jahutada tooteid maksimaalselt temperatuurini 20 C alla ümbritseva õhutemperatuuri (temperatuuripiirang ligikaudu +1 C juures) või soojendada neid maksimaalselt temperatuurini 65 C. ET 7

8 Tehniline kirjeldus 5 Tehniline kirjeldus Seadme jahutussüsteem on kulumiskindel Peltieri põhimõttel töötav jahutussüsteem koos ventilaatoriga. 5.1 Seadme kirjeldus Ühenduspistikud ja juhtpaneel (seadme tagaosas): Nr joonisel 2, Selgitus lk V vahelduvvoolu pesa 2 Režiimi lüliti 3 LED-märgutuli HOT (punane): tähistab soojendusrežiimi 4 LED-märgutuli COLD (roheline): tähistab jahutusrežiimi 6 Kasutamine Märkus Enne külmiku esmakordset käivitamist pühi see seest ja väljast niiske lapiga hoolikalt üle (vt ka jaotist Puhastamine ja hooldus lk 19), et tagada puhtus. 6.1 Energiasäästlikkuse näpunäited Vali hea ventilatsiooniga asukoht, mis on otsese päiksevalguse eest kaitstud. Ära ava jahutusseadet rohkem, kui on vaja. Ära jäta ust lahti kauemaks, kui on vaja. 8 ET

9 Kasutamine 6.2 Jahutusseadme kasutamine Ettevaatust! Kui kasutad külmikut piimajahutina, vaata ka oma kohvimasina kasutusjuhendit. Ettevaatust! Sarnaselt teiste külmikutega peab jahutusseade olema piisavalt ventileeritud, et tekkiv soojus saaks hajuda. Muidu ei pruugi külmik õigesti töötada. Märkus Kui sa pole seadme külgedel olevatesse avadesse sisestanud voolikuid, sulge avad kaasasolevate kattepistikutega. Aseta külmik kindlale pinnale. Jälgi, et ventilatsiooniavad oleksid seinast vähemalt 10 cm kaugusel, et töötamise ajal tekkiv soojus saaks hajuda. Sisesta 230 V toitejuhtme lame pistik (joonis 1 2, lk 3) seadme pessa (joonis 2 1, lk 3) ja sisesta toitejuhe 230 V pessa. Märkus Külmiku mõlemal küljel on avad, mis on mõeldud kasutamiseks ainult siis, kui külmikut tarvitatakse kohvimasina piimajahutina: vasak külg: üks ava parem külg: kaks ava Eemalda pistik ja lükka piimavoolik seadmesse. Nüüd saab kohvimasin tõmmata külma piima otse külmikus olevast sobivast anumast. Seadme sisselülitamiseks vajuta juhtpaneelil lüliti (joonis 2 2, lk 3) asendisse HOT või COLD. Külmik alustab sisemuse jahutamist/soojendamist ja süttivad vastavad LED-tuled. Ettevaatust! Veendu, et külmikusse asetatud esemed sobivad valitud temperatuurini jahutamiseks või soojendamiseks. Kui lõpetad külmiku kasutamise, vajuta lüliti (joonis 2 2, lk 3) väljalülitatud asendisse OFF. ET 9

10 Puhastamine ja hooldus Tõmba toitejuhe seinapistikupesast välja. Märkus Kui jätad külmiku pikemaks ajaks seisma, jäta selle uks irvakile, et vältida ebameeldiva lõhna teket. 7 Puhastamine ja hooldus Hoiatus! Enne seadme puhastamist ja hooldamist tõmba toitejuhe pistikupesast välja. Ettevaatust! Kui kasutad külmikut piimajahutina, vaata ka oma kohvimasina kasutusjuhendit. Ettevaatust! Ära kunagi puhasta seadet jooksva vee all ega nõudepesumasinas. Ära kasuta puhastamiseks abrasiivse toimega puhastusvahendeid ega kõvu esemeid, sest need võivad seadet kahjustada. Puhasta seadet aeg-ajalt seestpoolt niiske lapiga. 8 Veaotsing Viga Võimalik põhjus Soovitatud abinõu Seade ei tööta, LEDtuli ei sütti. Seade ei jahuta (seade on vooluvõrgus, LEDtuli põleb). Vahelduvvoolu pesas puudub pinge. Integreeritud adapter on defektne. Sisemine ventilaator või jahutuselement on defektne. Kasuta muud pistikupesa. Seda tohib parandada ainult volitatud hooldustöökojas. Seda tohib parandada ainult volitatud hooldustöökojas. 10 ET

11 Garantii 9 Garantii Kehtib seadusega ettenähtud garantiiperiood. Kui toode on defektne, võta ühendust tootja fi liaaliga sinu riigis (vt aadresse kasutusjuhendi tagaküljelt) või oma edasimüüjaga. Seadme parandamiseks ja garantiiga seotud protsesside jaoks lisa seadme saatmisel järgmised dokumendid: kviitungi koopia koos ostukuupäevaga, nõude esitamise põhjus või vea kirjeldus. 10 Utiliseerimine Võimaluse korral pane pakkematerjal ümbertöötamiseks vastavasse prügikasti. Kui soovid toote lõpuks utiliseerida, küsi oma kohalikust ümbertöötamiskeskusest või esindajalt üksikasjalikku teavet, kuidas utiliseerida seade kehtivate jäätmekäitlusnõuete kohaselt. 11 Tehnilised andmed Üksuse nr: Mahutavus: Pinge: Võimsus: Jahutusvõimsus: Mõõtmed (L K S): Kaal: Järelevalve/sertifi tseerimine: FM-05-JURA01 5 l 230 V AC, 50 Hz max 33 W max 20 C väliskeskkonnast madalama temperatuurini, kuid mitte alla +1 C mm 3,3 kg ET 11

12 Kontakt Kontakt Rickman Trade OÜ A.H.Tammsaare tee 47 Tallinn Eesti Telefon ET

13 Simbolu skaidrojums Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību pirms ierīces ieslēgšanas. Saglabājiet šo lietošanas pamācību. Ja ierīci pārdodat citai personai, nododiet šo lietošanas pamācību tās jaunajam īpašniekam. Saturs 1 Simbolu skaidrojums Drošības norādījumi Piegādes komplekts Paredzētais pielietojums Tehniskais apraksts Lietošana Tīrīšana un apkope Problēmsituāciju risināšana Garantija Utilizācija Tehniskie dati Simbolu skaidrojums Uzmanību! Drošības norādījumi: Šo norādījumu neievērošana var izraisīt materiālu kaitējumu un ierīces darbības traucējumus. Brīdinājums! Drošības norādījumi par bīstamību, ko rada elektriskā strāva vai spriegums. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt materiālu kaitējumu vai savainojumus un ierīces darbības traucējumus. Piezīme Papildu informācija par ierīces lietošanu. Rīcība: Šis simbols norāda uz to, ka Jums ir jāveic kāda darbība. Darbību secība ir aprakstīta soli pa solim. Šis simbols apraksta rīcības rezultātu. LV 13

14 Drošības norādījumi att. 1 5, lappuse 3: Apzīmē ilustrācijas elementu. Šajā gadījumā 5. elements 1. attēlā 3. lappusē. Ievērojiet šādus drošības norādījumus. 2 Drošības norādījumi Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šādos gadījumos: Produkta bojājumi, kas radušies mehānisku traucējumu un pārāk augsta sprieguma rezultātā Produkta konstrukcijas izmaiņas bez ražotāja atļaujas Ekspluatācijas veids, kas neatbilst lietošanas instrukcijas norādījumiem. 2.1 Vispārīgi drošības norādījumi Ierīces remontu drīkst veikt tikai speciālists. Neatbilstoši veikts remonts var radīt būtisku risku. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Novietojiet ierīci sausā vietā, kur tā ir aizsargāta no ūdens šļakstiem. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas. Cilvēki (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fi ziskām, sensorām vai gara spējām, vai kuriem trūkst pieredzes vai zināšanu, nedrīkst lietot šo ierīci, ja vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti vai arī zinoša persona viņiem nesniedz attiecīgus norādījumus. Elektroniskās ierīces nav rotaļlietas! Vienmēr glabājiet un lietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Ierīce nav piemērota kodīgu vai skābes saturošu vielu transportēšanai. Pārtiku drīkst uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vai piemērotos traukos. 14 LV

15 Drošības norādījumi Pievienojiet ierīci šādi: ar komplektā iekļauto savienojuma vadu (att. 1 3, lappuse 3) pie 230 V maiņstrāvas elektrotīkla. Neatvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Ja savienojuma vads ir bojāts, tas ir jānomaina, lai novērstu iespējamu elektrisko risku. Bojātu vadu nomainiet pret tādu paša veidu un parametru vadu. Atvienojiet kontaktdakšu: Pirms tīrīšanas un apkopes Pēc lietošanas Laivās: ja ierīce tiek darbināta no elektrotīkla, nodrošiniet, lai barošanas avots būtu aprīkots ar paliekošās strāvas jaudas slēdzi. Nāvējošu savainojumu risks! Nodrošiniet, lai barošanas avota spriegums atbilstu uz marķējuma plāksnītes norādītajam. 2.2 Droša ierīces lietošana Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka barošanas vads un kontaktdakša ir sausa. Nelieciet ledusskapī citas elektroierīces. Sargājiet ierīci un vadu no nokrišņiem un mitruma. Nenovietojiet ierīci atklātas liesmas vai citu siltuma avotu (sildītāju, tiešu saules staru, gāzes cepeškrāšņu u.c.) tuvumā. Uzmanību pārkaršanas risks! Vienmēr pārliecinieties, lai ventilācija būtu pietiekama normālas darbības laikā radītā siltuma izkliedēšanai. Nodrošiniet, lai ierīce atrastos pietiekami tālu no sienām un citiem priekšmetiem, lai ap to būtu brīva gaisa cirkulācija. Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī. Nepiepildiet iekšējo tilpni ar ledu vai šķidrumu. Nāvējošu savainojumu risks! Nepieskarieties nenosegtiem vadiem ar kailām rokām. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies paredzētajam mērķim neatbilstošas vai nepareizas lietošanas rezultātā. LV 15

16 Piegādes komplekts 3 Piegādes komplekts Nr. att. 1, lappuse 3 Skaits Apraksts 1 1 Ledusskapis V maiņstrāvas vads 3 Aizbāznis 1 Lietošanas pamācība 4 Paredzētais pielietojums Ledusskapis ir paredzēts piena dzesēšanai kafi jas automātiem. Padeves caurulītes uz kafi jas automātiem var izvērt caur ierīces sānos esošajām atverēm. Dzesēšanas ierīce ir piemērota arī pārtikas produktu atdzesēšanai un uzsildīšanai. Pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanas režīmu notiek ar slēdzi. Dzesēšanas ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram: darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās; lauku mājās; klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās; privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstākļos; sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgām nekomerciālām vajadzībām. Ierīce darbojas ar 230 V maiņstrāvu. Ledusskapis var atdzesēt produktus līdz 20 C temperatūrai apkārtējās temperatūras apstākļus (temperatūras ierobežojums aptuveni +1 C) vai sasildīt tos līdz 65 C temperatūrai. 16 LV

17 Tehniskais apraksts 5 Tehniskais apraksts Dzesēšanas sistēma ir beznodiluma Peltier sistēma ar siltuma izkliedēšanas ventilatoru. 5.1 Ierīces apraksts Savienojuma ligzdas un vadības panelis (ierīces aizmugurē): Nr. att. 2, Apraksts lappuse V maiņstrāvas ligzda 2 Režīmu slēdzis 3 "HOT" gaismas diode (sarkana): apzīmē sildīšanas režīmu 4 "COLD" gaismas diode (zaļa): apzīmē dzesēšanas režīmu 6 Lietošana Piezīme Pirms pirmās ledusskapja ieslēgšanas higiēnas nolūkos noslaukiet to no iekšpuses un ārpuses ar mitru drānu (skatiet arī punktu Tīrīšana un apkope 19. lappusē). 6.1 Padomi enerģijas taupīšanai Izvēlieties vietu ar labu ventilāciju, kur ierīce ir aizsargāta no tiešiem saules stariem. Neatveriet dzesēšanas ierīci biežāk nekā nepieciešams. Neatstājiet durvis atvērtas ilgāk nekā nepieciešams. LV 17

18 Lietošana 6.2 Dzesēšanas ierīces lietošana Uzmanību! Lietojot ledusskapi kā piena dzesētāju, skatiet arī sava kafi jas automāta lietošanas pamācību. Uzmanību! Kā visiem ledusskapjiem šai dzesēšanas ierīcei ir nepieciešama pietiekama ventilācija, lai izkliedētu radīto siltumu. Pretējā gadījumā tā var nedarboties kā pienākas. Piezīme Aizveriet atveres ierīces sānos ar komplektā iekļautajiem aizbāžņiem, ja neizverat tām cauri caurulītes. Novietojiet ledusskapi uz stabilas pamatnes. Ventilācijas atverēm ir jāatrodas vismaz 10 cm no sienas, lai būtu iespējams aizvadīt darbības laikā radušos siltumu. Ievietojiet 230 V vada plakano spraudni (att. 1 2, lappuse 3) ligzdā (att. 2 1, lappuse 3) uz ierīces un pievienojiet kontaktdakšu 230 V kontaktligzdai. Piezīme Ledusskapim ir atveres abās pusēs lietošanai piena dzesētāja režīmā kafi jas automātiem: kreisā puse: viena atvere labā puse: divas atveres Izņemiet aizbāzni un ievietojiet piena caurulīti ierīcē. Tagad kafi jas automāts var sūknēt aukstu pienu tieši no ledusskapī ievietota trauka. Nospiediet slēdzi (att. 2 2, lappuse 3) uz vadības paneļa HOT vai COLD pozīcijā, lai ieslēgtu ierīci. Ledusskapis sāk dzesēšanu/sildīšanu, un izgaismojas atbilstošā gaismas diode. Uzmanību! Pārliecinieties, ka ledusskapī ievietotie priekšmeti ir piemēroti dzesēšanai vai sildīšanai līdz izvēlētajai temperatūrai. Kad beidzat lietot ledusskapi, iestatiet slēdzi (att. 2 2, lappuse 3) OFF pozīcijā. 18 LV

19 Tīrīšana un apkope Atvienojiet kontaktdakšu. Piezīme Ja gatavojaties nelietot ledusskapi ilgu laiku, atstājiet durvis nedaudz pavērtas, lai novērstu nepatīkama aromāta veidošanos. 7 Tīrīšana un apkope Brīdinājums! Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla. Uzmanību! Lietojot ledusskapi kā piena dzesētāju, skatiet arī sava kafi jas automāta lietošanas pamācību. Uzmanību! Nekādā gadījumā nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā. Tīrīšanai nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tā var sabojāt ierīci. Periodiski izslaukiet ierīces iekšpusi ar mitru drānu. 8 Problēmsituāciju risināšana Kļūme Iespējamais iemesls Ieteicamais risinājums Ierīce nedarbojas, gaismas diode nav izgaismota. Ierīce nedzesē (kontaktdakša ir pievienota elektrotīklam, gaismas diode ir izgaismota). Maiņstrāvas ligzdā nav sprieguma. Integrētais elektrotīkla adapteris ir bojāts. Dzesēšanas elementa iekšējai ventilators ir bojāts. Izvēlieties citu kontaktligzdu. To var saremontēt tikai pilnvarotā servisa centrā. To var saremontēt tikai pilnvarotā servisa centrā. LV 19

20 Garantija 9 Garantija Ierīcei spēkā ir likumā noteiktā garantija. Ja prece ir bojāta, vērsieties pie ražotāja pārstāvja savā valstī (skatiet adreses lietošanas pamācības aizmugurē) vai pie ierīces pārdevēja. Nosūtot ierīci garantijas remontam, pievienojiet šādus dokumentus: Čeka kopiju ar iegādes datumu Pretenzijas iemesls vai kļūmes apraksts 10 Utilizācija Ja iespējams, izmetiet iepakojuma materiālu atbilstošā atkritumu šķirošanas konteinerā. Ja vēlaties pilnībā utilizēt ierīci, jautājiet informāciju par to, kā to izdarīt saskaņā ar pastāvošajiem utilizācijas noteikumiem, vietējā atkritumu pieņemšanas centrā vai pie specializētā izplatītāja. 11 Tehniskie dati Preces Nr.: Ietilpība: Spriegums: Strāvas patēriņš: dzesēšanas jauda: Izmēri (plat. x augst. x dziļ.): Svars: Pārbaude/sertifi kācija: FM-05-JURA01 5 l 230 V~, 50 Hz maks. 33 W maks. 20 C pie apkārtējās temperatūras ierobežojuma +1 C 190 x313 x 281 mm 3,3 kg 20 LV

21 Kontakti Kontakti Rickman Trade Latvijas filiāle Elizabetes iela 63-11, Rīga, Latvija, LV LV 21

22 Simbolių paaiškinimas Prieš įjungdami įrenginį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Laikykite ją saugioje vietoje peržiūrai ateityje. Perparduodant įrenginį, šią naudojimo instrukciją būtina perduoti kartu su juo. Turinys 1 Simbolių paaiškinimas Saugos instrukcijos Tiekimo apimtis Numatytoji paskirtis Techninis aprašas Valdymas Valymas ir priežiūra Trikčių šalinimas Garantija Išmetimas Techniniai duomenys Simbolių paaiškinimas Dėmesio! Saugos instrukcija: nesilaikant šios instrukcijos, galima patirti materialią žalą ir pakenkti įrenginio veikimui. Įspėjimas! Saugos instrukcija dėl pavojaus, kurį kelia elektros srovė arba įtampa. Nesilaikant šios instrukcijos, galima patirti materialią žalą arba susižaloti ir pakenkti įrenginio veikimui. Pastaba Papildoma informacija dėl įrenginio naudojimo. Veiksmas: šis simbolis rodo, kad turite imtis veiksmų. Reikiamas veiksmas aprašytas pažingsniui. Šis simbolis apibūdina veiksmo rezultatą. 22 LT

23 Saugos instrukcijos 1 pav., 5 punkt., 3 p.: nurodo iliustracijos elementą. Šiuo atveju tai yra 1 pav. 5 punktas 3 puslapyje. Laikykitės šių saugos instrukcijų. 2 Saugos instrukcijos Toliau nurodytais atvejais gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą. Žala gaminiui dėl mechaninio poveikio ir viršįtampio. Gaminio modifi kacijos, neturint aiškaus gamintojo sutikimo. Gaminio naudojimas ne pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. 2.1 Bendroji sauga Šį įrenginį gali remontuoti tik kvalifi kuoti darbuotojai. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti didelis pavojus. Jei įrenginį reikia remontuoti, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Prietaisą statykite sausoje vietoje, kurioje ant jo negalės užtikšti vandens. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos. Asmenys, įskaitant vaikus, kurie dėl fi zinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba patirties ir žinių trūkumo negali saugiai naudotis įrenginiu, neturi juo naudotis be atsakingojo asmens priežiūros arba nurodymų. Elektroniniai įrenginiai nėra žaislai! Visada įrenginį laikykite ir naudokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įrenginys nėra tinkamas medžiagoms, kurios yra šarminės arba kurių sudėtyje yra tirpiklių, gabenti. Maisto produktus galima laikyti jų originalioje pakuotėje arba tinkamose talpyklose. LT 23

24 Saugos instrukcijos Įrenginį junkite tik kaip nurodyta toliau: komplekte esančiu jungiamuoju laidu ( 1 pav. 3 punkt., 3 p.) prie 230 V KS maitinimo tinklo. Nebandykite išjungti kištuko iš lizdo, traukdami už laido. Pažeistą jungiamąjį laidą būtina pakeisti, kad išvengtumėte galimo elektros pavojaus. Pažeistą laidą keiskite tik to paties tipo ir techninių duomenų laidu. Atjunkite kištuką: prieš valymą ir priežiūrą; po naudojimo. Laivuose: jei prietaisas maitinamas iš elektros tinklo, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis turi likutinės srovės išjungiklį. Mirtinų sužalojimų pavojus! Patikrinkite, ar įtampos techniniai duomenys tipo duomenų lentelėje sutampa su maitinimo šaltinio. 2.2 Saugus prietaiso naudojimas Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas yra sausi. Į šaldytuvą nedėkite jokių elektros įrenginių. Apsaugokite įrenginį ir laidą nuo lietaus ir drėgmės. Nedėkite jo netoli atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių (šildytuvų, tiesioginės saulės šviesos, dujinių orkaičių ir pan.). Dėmesio perkaitimo pavojus! Visada pasirūpinkite tinkamu vėdinimu, kad įprasto naudojimo metu susidariusi šiluma galėtų išsisklaidyti. Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų pakankamai toli nuo sienų ir kitų daiktų, kad oras galėtų cirkuliuoti. Niekada nepanardinkite įrenginio į vandenį. Neužpildykite vidinės talpyklos ledu arba skysčiu. Mirtino sužalojimo pavojus! Nelieskite atvirų laidų nepridengtomis rankomis. Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už žalą, kilusią netinkamai naudojant arba neteisingai eksploatuojant. 24 LT

25 Tiekimo apimtis 3 Tiekimo apimtis Nr. 1, pav., 3 p. Kiekis Aprašas 1 1 Šaldytuvas 2 1 Laidas 230 V KS prijungti 3 Dengiamasis kištukas 1 Naudojimo instrukcija 4 Numatytoji paskirtis Šaldytuvą tinka naudoti kaip pieno vėsinimo įrenginį kavos aparatams. Kavos aparatų tiekimo vamzdelius galima nuvesti per prietaiso šonuose esančias angas. Vėsinimo įrenginį taip pat galima naudoti maisto produktams atvėsinti ir pašildyti. Įtaisytu jungikliu galima perjungti iš šildymo į vėsinimo režimą ir atvirkščiai. Vėsinimo įrenginys skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiose vietose, pvz.: darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose; ūkiuose; klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje; nakvynės ir pusryčių namuose; maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos vietose. Prietaisas veikia prijungtas prie 230 V KS maitinimo tinklo. Šaldytuvas gali atvėsinti produktus daugiausiai 20 C nuo aplinkos temperatūros (kai temperatūros apribojimas maždaug +1 C) arba juos pašildyti iki daugiausia 65 C. LT 25

26 Techninis aprašas 5 Techninis aprašas Jo vėsinimo sistema tai nesidėvinti Peltier vėsinimo sistema, kurioje šilumą generuoja ventiliatorius. 5.1 Įrenginio aprašas Jungiamieji lizdai ir valdymo skydelis (įrenginio gale): Nr. 2, pav., 3 p. Aprašas V KS lizdas 2 Režimo jungiklis 3 4 Šviesos diodas HOT (raudonos spalvos): rodo šildymo režimą Šviesos diodas COLD (žalios spalvos): rodo vėsinimo režimą 6 Valdymas Pastaba Prieš pirmąjį kartą įjungdami šaldytuvą, higienos sumetimais jo vidų ir išorę nuvalykite drėgna šluoste (taip pat žr. Valymas ir priežiūra 19 p.). 6.1 Energijos taupymo patarimai Pasirinkite gerai vėdinamą vietą, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Vėsinimo įrenginį atidarykite tik tada, kai reikia. Nepalikite atvertų durų ilgiau nei reikia. 26 LT

27 Valdymas 6.2 Vėsinimo įrenginio naudojimas Dėmesio! Kai šaldytuvą naudojate kaip pieno vėsinimo įrenginį, taip pat žr. kavos aparato kliento dokumentacijoje pateiktas instrukcijas. Dėmesio! Kaip kiekvienas šaldytuvas, vėsinimo įrenginys turi būti tinkamai vėdinamas, kad galėtų išsisklaidyti susidariusi šiluma. Antraip jis gali veikti netinkamai. Pastaba Dengiamaisiais kištukais užsandarinkite prietaiso šonuose esančias angas, jei per jas nenuvedėte vamzdelio. Pastatykite šaldytuvą ant tvirto pagrindo. Patikrinkite, ar vėdinimo angos yra bent 10 cm atstumu nuo sienos, kad būtų galima ištraukti naudojant susidariusią šilumą. Įkiškite plokščią 230 V laido kištuką ( 1 pav. 2 punkt., 3 p.) į prietaiso lizdą ( 2 pav. 1 punkt., 3 p.) ir įkiškite maitinimo kištuką į 230 V lizdą. Pastaba Skirtas naudoti tik kaip pieno vėsinimo įrenginys kavos aparatams; šaldytuvas turi angas abiejose pusėse: kairėje: viena anga dešinėje: dvi angos Išimkite kištuką ir įstumkite pieno vamzdelį į prietaisą. Dabar kavos aparatas gali traukti pieną tiesiai iš šaldytuve esančio tinkamo indo. Pastumkite valdymo skydelio jungiklį ( 2 pav. 2 punkt., 3 p.) ties HOT arba COLD, kad įjungtumėte įrenginį. Šaldytuvas pradeda vėsinti / šildyti vidų ir įsižiebia atitinkamas šviesos diodas. Dėmesio! Įsitikinkite, kad į šaldytuvą įdėti objektai yra tinkami vėsinti ar šildyti iki pasirinktos temperatūros. Baigę naudotis šaldytuvu, jungiklį ( 2 pav. 2 punkt., 3 p.) nustatykite į OFF. LT 27

28 Valymas ir priežiūra Atjunkite kištuką. Pastaba Jei ilgai neketinate naudoti šaldytuvo, palikite duris šiek tiek pravertas, kad neatsirastų nemalonaus kvapo. 7 Valymas ir priežiūra Įspėjimas! Prieš valydami ir techniškai prižiūrėdami įrenginį, visada atjunkite maitinimo kištuką. Dėmesio! Kai šaldytuvą naudojate kaip pieno vėsinimo įrenginį, taip pat žr. kavos aparato kliento dokumentacijoje pateiktas instrukcijas. Dėmesio! Niekada neplaukite įrenginio po tekančiu vandeniu arba indaplovėje. Valydami nenaudokite braižančių valymo priemonių arba kietų daiktų, kadangi jie gali pažeisti įrenginį. Kartais drėgna šluoste išvalykite įrenginio vidų. 8 Trikčių šalinimas Triktis Galima priežastis Siūloma ištaisomoji priemonė Įrenginys neveikia, nešviečia šviesos diodas. Įrenginys nevėsina (kištukas įkištas, šviesos diodas šviečia). KS įtampos lizde nėra įtampos. Sugadintas integruotasis maitinimo tinklo adapteris. Sugedęs vidinis ventiliatorius arba vėsinimo elementas. Pamėginkite naudoti kitą kištukinį lizdą. Jį galima suremontuoti tik įgaliotame remonto centre. Jį galima suremontuoti tik įgaliotame remonto centre. 28 LT

29 Garantija 9 Garantija Taikomas įstatymais numatytas garantinis laikotarpis. Jei gaminys turi trūkumų, susisiekite su gamintojo padaliniu savo šalyje (adresų ieškokite naudojimo instrukcijos nugarėlėje) arba pardavėju. Siųsdami įrenginį dėl remonto ir garantinių darbų, pridėkite šiuos dokumentus. Kvito su įsigijimo data kopiją Pretenzijos priežastį arba gedimo aprašymą 10 Išmetimas Kai įmanoma, pakavimo medžiagas išmeskite į tinkamas perdirbamų atliekų šiukšliadėžes. Jei norite galutinai pašalinti gaminį, dėl informacijos, kaip tai atlikti pagal taikomus šalinimo reglamentus, pasitarkite su vietiniu perdirbimo centru arba kompetentingu prekybos atstovu. 11 Techniniai duomenys Elemento Nr.: Talpa: Įtampa: Energijos sąnaudos: Vėsinimo galia: Matmenys (P x A x G): Svoris: Patikra / sertifi kavimas: FM-05-JURA01 5 l 230 V, 50 Hz maks. 33 W daugiausia 20 C nuo aplinkos temperatūros, temperatūros apribojimas +1 C 190 x 313 x 281 mm 3,3 kg LT 29

30 Kontaktai Kontaktai OU Rickman Trade Lietuvos filialas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius Telefono Nr LT

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 EC4200AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 EC3201AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК

ENN3153AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ENN3153AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 24 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 48 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 74

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x

Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x Television Teatmik EE Atsauces ceļvedis LV Trumpasis vadovas Referentni vodič Referenčni priročnik Referentni vodič LT HR SI SR KD-65XD750x / 55XD700x / 49XD700x Sisukord TÄHTIS TEADE.........................

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija

Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija 2 Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks. Ärge kasutage seadet kommertseesmärgil. Kasutage seadet toiduainete tavakoguste töötlemiseks;

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Title

Title ESL 8316RO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 23 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Blizzard SKxxx_BALT_

Blizzard SKxxx_BALT_ et lt lv Tolmuimeja kasutusjuhend Naudojimo instrukcija. Grindų dulkių siurblys Lietošanas instrukcija. Grīdas putekļsūcējs HS16 M.-Nr. 10 905 030 et... 4 lt... 29 lv... 54 2 et - Sisukord Ohutusjuhised

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4 EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord...1 2. Ohutus... 2 3. Juhendi kasutamine... 4 4. Oluline teave... 5 4.1 Kaubamärgid... 5 5. Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

Alustamine Darba uzsākšana EESTIKEELNE LATVISKI Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SP1SA2M0

Alustamine Darba uzsākšana EESTIKEELNE LATVISKI Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SP1SA2M0 Alustamine Darba uzsākšana EESTIKEELNE LATVISKI Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SP1SA2M0 Alustamine Lugege see juhend enne kaamera kasutamist läbi. Jätke see juhend tulevikus kasutamiseks

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

indd

indd TERVISHOIU JA OHUTUSE NING PAIGALDAMISE JUHEND OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT! Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär

mptech Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejär mptech 2018. Kõik õigused kaitstud. KIIRJUHEND HAMMER 4+ Partii number: 201809 HAMMER 4+ - EE 1. Ohutus Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik. Tarkvara

Rohkem

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc

Microsoft Word _0611_ZX_W_1080_ET_LV_LT_1-4.doc W 1080 WQ 1080 ET Originaaljuhend 5 LV Oriģinālās instrukcijas 13 LT Originali instrukcija 21 13 W 1080 W 1080 D max mm (in) 115 (4 1/2) 125 (5) t max1 ; t max3 mm (in) 6 ; 6 ( 1 / 4 ; 1 / 4 ) 6 ; 6 (

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc

Microsoft Word _0710 ZX neu W 2000 WX 2000_1-4.doc W 2000 WX 2000 Originaaljuhend Oriģinālās instrukcijas Originalioji naudojimo instrukcija 170 26 9960-0710 15 W 2000 WX 2000 D max mm (tollid) 180 (7) 230 (9) 180 (7) 230 (9) t max1 ; t max2 ; t max3 mm

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Fiber FIN-N, S -1104

Fiber FIN-N, S -1104 WEIGHT LOSS PROGRAM Nature Science GR 2 CONTROL Contains Konjac Glucomannan 84 TABLETTI / TABLETOK FIBER S UPPLEMENT Works with the body to promote healthy weight loss! Toimib koos organismiga, et saavutada

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D SISUKORD KOMPLEKTI SISU... 3 GARANTII... 3 OHUTUSMEETMED... 4 PAIGALDAMINE... 7 SEADME OSAD... 10 OSADE FUNKTSIOONID... 11 PESUPROGRAMMID... 21 PESUVAHENDISAHTEL...

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

SC2004

SC2004 SC2004 5 EESTI 6 LIETUVIŠKAI 29 LATVIEŠU 53 SC2004 6 EESTI Sisukord Sissejuhatus 7 Eelised 7 kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia. 7 Karvade

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

mptech Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka Varssavi Poola Koduleht:

mptech Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka Varssavi Poola Koduleht: mptech 2019. Kõik õigused kaitstud. FUN 7 LTE EE KIIRJUHEND FUN 7 LTE Tootja: mptech Ltd. Nowogrodzka 31 00-511 Varssavi Poola Koduleht: www.myphone-mobile.com Toodetud Hiinas 1. Sisukord 1. Sisukord...

Rohkem

A.indd

A.indd SÄDEMEPÜÜDURI SÕELA KONTROLLIMINE/ PUHASTAMINE Vt. joonist 67. Summuti on varustatud sädemepüüduri sõelaga. Vigane sädemepüüduri sõel või tekitada süttimisohu. Tavapärase kasutamisega võib sõel muutuda

Rohkem

EPP-0380-EE-4_03.pub

EPP-0380-EE-4_03.pub R Paigaldusjuhend EPP-0380-EE-4/03 Rayligator Harumuhv 4-soonelistele kuni 1 kv soomustamata plastkaablitele kasutades kompaktset ringklemmi tüüp Hellstern C-INTRADE OÜ Vabaduse pst. 162-6, 10917 Tallinn

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem