Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.amiiiiruse nr 6,,Keskkonnakompleksloa sisu kipsustavad n6uded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskk

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.amiiiiruse nr 6,,Keskkonnakompleksloa sisu kipsustavad n6uded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskk"

Väljavõte

1 Alu: Kekknnminitri 2. jnuri 26.miiiirue nr 6,,Kekknnkmplekl iu kiput n6ue j kekknnkmplekl rmi" Tbel 1. Kekknnkmpleklub L regitreeriminumber KKL3T943 L ttlue reitreeri ninumber T.KKL.PM Kekknnlube nftteemi (KLS) reitrinumber KKLt3t7943 l. Kiiiti nme l.l Arinimi/imi Skn Grup AS 1.2 Regitrik / ikuk tt42t43l 1.3 Are Suur-6e 48, 842 Piirnu telefn / fk 445 r8l e-pt grupkn.cm 2.1 Kiiitie nimetu Skn ibrer 2.2 Kitie re Riiiim 31, Piirnu 2. Kiiitie nme 2.3 Kntktiik: nimi, metikht Tm Liiem telefn / fk 445 l8l e-pt fibrerkn.cm 2.4 Tenitilk ' j L-EST, krini 625, = Y = P6hitegeul nimetu j k : Puitlt- j puitkiupli ttmine 3.2 Muue tegeule nimetue j ki Tegeu- Tegeul 6i lltegeulkn Pehmete puitkiupltie (-lknn), millele n ntu ttmine kmpleklub 3.4 Kiiitie iileetu ttmi6imu 6 m3 pehmei puitkiuplte t 3.5 Kiiitie lubtu tci(ie 24 tuni <icipiie 4.1 Autue nimi Kekknnmet 4.2 Regitrik Are r mnt 7 4. L nj nme 4.4L ktnu metnik: nimi. metinimetu telefn / fk / e-pt Kiri Driibtinkj, Ptunu- Viljni regini kekknnkrrlue eti l i t 435 6rl kiri. rbtinkj kekknn met.ee 1 Territrilki b Eeti hlu- j utujtue klifiktrit (EAK) 6i leiet mret Eeti kehtit klifiktrit. EAK ke kitle tee ' n ktte Sttitikmeti eebilehet ntipii***.rtut L-EST n Eeti p6hiline ritkrintilteem 3 "" Tegeul ki b Eeti mjnue tegeule klifiktrit (EMTAK) 6i teiet meret Eeti kehtit klitiktrit. EMTAK ke kiiitle tee n ktte Sttitikmeti u"u'bil.fr"l nttpyl*** "t"t.eu

2

3 > 2 (D tr l,) - )E.,= Lr B,Y.:i EE EE >E R 6t E,{ =) l- r- 6V :cg 9 i5,3 >id '-E ( (n ie EE (/).: il ><. >4 -.Y - Y =i: =Y E 5-Y.: + ) E9? cg5 i:> '4 ) E )4).) ) O g 6) L/

4 ( G (,) Q) ( 2 -'E E,:< 3) :3 L= td'- 5 = c E> >2 i:>.( 6E -=^..t AE g) 4 j4-9tr = -l 1 g >=. 9 etr= A-=: < 6^= 35 i P j4 6ES; ine> bt >tr = : '.li r= A6 j< g)* i 'b.=.= *(D 96: = = 'i =; P= rrt = = CB rl O, Y,A tr, i = 6 'E_u ) 4 { c.r 'E -. :e -6 i{.l ) t4 9.,t ('= +t E *E: ee=.e: '4.OE?E -= =e E '=c= l '= = E. -=E ) :O -'Y ') 'E E := -= c i: EE -e= i i:6 :t r

5 ^n (( O- ci4 '5 = 1 ).:<.) l:* => ) cn tr E = ='E 1 &tc.i= * = * 9,P =6 $4 6-6 ; 'E c > ct6 : cg = n6.3 ir^ :5 ; ), ' = bi: E 9?c U)E G 9 ; r) E. fy 9 = )3 k l- ).)

6 - E; Q 'E.Y e9 tr >.= B tr> ii ; '= c i u.:.i > ) O- :; = t' t = g 'u : 6, =.i_ g >.b( 'le u 8.2 ':Ei -E 3.E :O E = > \-,/ tr ll :6 :ci = i). "; :: el ip -= =6 'E Or> 'E ) :6 9 fi <'u (.i

7 = r.s - EL> 6 6 P ' 1 E g) 9c < C = >.8 9p E - 9Z } r ) t rq 6) (-5 tr *E >E tr E. 6 :g AA ( ) tr- 5tr4) i^= E 'n ) ) - :G tr; '-^ =, i= O- tl. = ; 6 {) ) ' ) r : 9t EA -G g ) =.= :E <'; 6) 64 tig = : :t * 'An ) <r ZE 5 -.'}. E6t 2'- i = >E e itr O trcb 6E., :(t ) cb 6.E l h -- cl '- '=9, E- -E-tr E9.= V)3cg GZ \' r- tr O) AAA < < t'r 6 O ) 3) EO (i OE 1 - )

8 < 4- E='.h - l 6 E;-l ^ Y br t e) g'9 *r= it= c to,- ) {)..E O ) G 6 <.= = < - r Gt * g -e ( +(D b.= =t - cl 9E.= c E) -,:l cb> :i E E Gt '=.9 E3i.= r &- R63.= - <i.c ; l Qt= -.\Z tr -u 't t-- r).+ $ c r 16 E'9 ) 6i cl.:( EE re rg > i5 5 =61 :,L 7 ^ 6 ) u 'n.)..1 e r.l -l g V g ) L ) 4 g j< ryl ) 'l-1 (u O P LQ).Y,7= - ( c C\ c 'n ( $ (\.- tr c.l c c lr) r)

9 $ c.t rn 4) E O\ c) c..t' ) j< ) rn r) lr) e.l c l) e.l lr) g.y'= tr,.i u).>?c> 6,.* -E i* t/),> 3.l c,.e is rh,>.. == ;9.. Y 9, r) lr) c 6l e t- rn ) ) R n f, g C ), O t :6 D> =p Y: c rn ' '.= >;.= r) (\ c-l ) U c A,b G) 4 U t h= c'.1 c- rn (\ c fite r= 6 =' li S* E i ) - r 5 A (t) ; c.] t-- t-r r ( u) g ) :5^.= bb > 'Q r.l \r c $ -.) U) = li t4 4 :',i r) c lit < c Z.) ) c ( 't:) ) -=?E )-.< ]'E 4 - '=? 4 = -tr' -- R^tr >:=c' -'E>

10 l ) r & 4) 3^ lre*.e7 1t-19-A*e ^-\Z > tr E:=,l{ = li \ e) ) >'E OtrA lr)== E E ^ -L'.- Er

11 tr) c trc 'ii,it-ib^ c\ \ \..r (h :' u) (h (h (h ::: rr) rn ru = ryl c U c e{ 4^ \n *cr)o $ \O r.) c.t t).) +i P, >.E =l. ) -g c \r t-- O\ ḅ l ; -r c\ R $ -{-.=,) ) t- +.9;5 -. E 9'49 Yir/ \ -7 - t (= = = c.i O* >= E r E = E9 + -.L *ll -.'E :e : ",9.Y'= =tr + 7) C.)O )E c-) -i tr- r (t trll E6 2' ii -e _.) ^ i'i -: * i t := -6 RE A $t3;^ l O c c (n c.t \

12 LL.-E 6.-*/.) ro 6i E.',=?9k -c.,rv E E j *.EbPE -l=.=> 'E^',EEg.-r=4l < = 5,r.i - ^ e :.yaz=.=> -L E",,-29L -c-:a44- *.5PE.=.=> Z E",,r?9,L E-V :)ZZ*.=5RE :-14=.=> 6) t) '= >'= V V h 4,) -= Ect tr6 O^ i io= >g; 'il6 EZ *.=: g.=''p. )O - -i O>.+> := c :i>* =)QA V 6.r:; Ar U t; g 'i g =^=? ge,et -..: c.>, :Y f --Y : < E;3 Y,=>n?'i.: {9'gY Ey,E%,,[ =, E* 5 K R > 5E $'=geg c.=> E g E S E=E i'.= t e',3'[ E $ 29E=:'= ge'9t16 t= '= j'=. rn CE t-'l ': l -,) ti t i< r: 6 l) 6

13 t r) ) U) ) lr) r 4 r il r) ] c\ h, lr) c'l r) A ] C,r4 ) c..l t- bbe 9= u:i.y Q S ) -l + n ) ) ) = Z : 5+ ':r,ll? '- * YR $= 9, -9t 9L ct :, 6ltP r -ce.2 'i E :i ;: )i 9r u= >.5) 'E,. i': _cl ie A ) ) {) (').j c O e & u E e= ) ), Eu rtr

14 ). O. c c? (h rn ) ri G,y rn r.2 * E \n 6 r.:< rn ( rn - j 6.)< l.ri t (.l c- ^.: O l c\ ). ( r.y u =m (: --Y # f;-u VE r ih,6 - r- C.l ^

15 ,l{ l l 6 (t).i 'l{ l.r =- * :6 )5 Zcn.=,lt., :rt = rn.= c ; i t;,l( Q) ) t,ll ) t ) l $ ) r ) '- & 6 ' )).'i= )= >? Yi -YE n) (l -> ( 'l >?=.5<& (. ) ' i 9 - V 6:5 'Y(.E w.= * 5 j4 =. '> -) :Cg 'E..r => >ri 6) R i.: E> *G 6.= Cti ( 'w ;i.y ( - {) t 6. )< ).: ;g Q).\ 5 r A,Q ' > 5.5 >?'t E pt ) Y = Si ) ) :G ). - G B -,.).) ii *6 ) 5r > ' t *- ).).: 6) *.) l ) +4 )4 ' t-- c (r) tr c c l) r) rn - c'l r) (/) l lr) rt) n >E rn= rn *- C.) +<e C 4 E cne h *r r- rn ].l c

16 r) e.l c) lr) c r c t t.i h b).- r O \n h c * -.\r 5 - )..r-r- =:\ )A6e rn lr) c ( 'A t 4e u).-.rrl T,\4 n^ <. &.l r)^ & G l 6G - -CE,) 6 ) tl c (r) i ; : 6' (' - > > + ye i

17 rh ) T c c\ c $ lr) c A c - c g -4 - (n g.l } ) U rl ryl V) UrYl rl ) U c $ + r- 'E9 i'9.i 3 l Mbi 1) )> 6.= > ( $rfr -6 cb.y l- -.:9 =tr.i: A6 >g =) 5g.c >e{ > -c c..l * c ll i: >- E t E (-).).) g i D ' (h 4 ' ) ).) r- =' t-r tn c ( 2 c r) ;e ) ) A<- =b ''jl >.: t Z i - c, cg i: h- 9,'= : g '^ (9 iy.ie :ie) r ) ) ch <

18 cn r c'l.l + r) r) lr) c-l + \n c.) rr'l.) ) ti : ) : l- ) ) 6) tg 6 l-n c => 6(i.:: & l- 6) u '- )4 Y 14 -? e G G < -l.i. l1 - AA ) O '- -Y >i jt jl (n U - t-- rn - (r- (-- rn rn r) - ll c e.l c $ - $ $ '- c c- $ V r- r- $ + - c c

19 ] E= >E ;l n = - -- )6 lr) r= >:Y = c h l r) c\ C'l A A c c tr- cg i 9> E6i it E= E i:= 4.= 6 58.= t: 1 :cg tr.ll ) (h - ) U rrl rt) l ut rrl (h U Z -u (h c rrl ) r- r) t-- ) '- -9 ) r e.l u trc c..l r- trr r).r, ) ) r - ) ) k ) w Al -l c-.1 - U) c :l 3. 4 c\ ) c $ (h ( ) i4 k - - O 6 i.9? E= E g:e -CE EE Q> r

20 C\ -+ C\ - c..l -i c + r.) c c t) r- $.) Z (_) 6). 6 -= ' t >-Y EE? -c Z U) 4 O ).).),:< }Z Z ) g* e ii.r >-Y 2? -c ) t-- ) U.<r <C c-.1 c $ $ t-- O U + C-l c c t- (t) rh P^= -Y G)r: -.-t n < '

21 ( ) ) 4 rrl t-- A4 r. l '.= 't i: -\ ;i> (h c (t) (r') t- (t) Be g ) ) r '-.g h.f, - 'l( ).) ), l ):5 (\ k.). 6) ī4 6 O 4 g.l E e ( = > trh ub =.- 9.:1YA.- =.i (E >t >.i: trh V:3 O-V El. C-3 '- Y 9R t-> c t-- $ + trc r- $.if r- c- r-

22 .=? l?.rj >.2 Ettr = >Gt cb>.; A cce > O; E:.i cg h l* E,.2 = ),l ) -.) ) 3'- EE.- E3.E cg- :- E* E# DE ic '89 9-4CE '= '9 E9.=tr.:tr 9 9E --.g cg :c :c 6 6,,,)5) 4-G) Lr) ) h ).1 :E :E ;: ;: l= = -ceg).2.2 ' '.E.t ro u) E ) 6).-,- rtrltr )lg Cl tt) U) Ei O 3 96 AG >.- C\.T i et -VV G- CB):tA-i >c ffe >(B 3 Lr.: Lr.r -t cr'6 ui' '6 EE AAAT E:{ fl<

23 ) -n.l.'e - c ; --'= 1.= l -V = ';= EZ 2Z.= - f= -;h 1C_CbO>5hOtr-5-\tr c cr) r) O k, ( 4 i;] = ;; <U U) U - A :5 -\ (n ;9 iio = il8e (-- \ f-- --: r'9 fi= i E* (n'i.ct c ) i E :E g E+E& \ ). fr'i Ae Y r- "6 -Ci 6 lr) rrl T 4.-Q $ -) c-) EO Ei \ l ) tr ) O ) r4 E > R r<- cl k =.4 t e..l c'l

24 + (\ C.l t- (-- t-- (-- t-- rn Gl^?. <tr. tr T t '6E Eg il84,' :5 A4 (t >' t-- (-.l c- O tn tr- \ rr) (..l cn r) A.+ c- c <1- rh ) (,) OE 9- )=.= u- r)

25 l r) c c t- 'l c r- c f- c lir c (-- cl tr.l - rn 6l r) + E -.l4 4 -E *_9 i.3.).tr> <' - := - >' : )j =. = i8 9' (.6> <' ) ) - ) r) U) f -= c'.- tr=3 i= > E-V 9 '- $ -.V rn == L'n E ='- i> ':. c.t r/)

26 .{- c *c\ 6 c..l * rn (-- - C.l c c- t-- (') ; -:- t i3 - := 4 rt E9 >.ie ic=6r= ;c9-iy 6)--,-r^, E >' -+ $ c c.f O O - ṿ <r t-- c{. - $ + t-- c-) c- + $ + - U) M - r) c

27 t-- c c rl.) \ rr.) -.) P = =i./ ( l := l rt) ft:=r ) c- C.l c c (-) {) rt) r- (A rk *63 CE./ b.5.e -y 5) ': EG.= i- tu (\ r) rtl V) ).. l C.) c tr) c ) cj u) r';i r- cg r\ >':1 il b<

28 r) 6.) +< :< c.- r) lir.f,.l ) -Dn 2fr2 OT - l).g *.'? E :87 E 3 *- i3= l?.r.i ii Ei E 3r -to,7'1 9.1t >,5u ).-- 6 'r <;. '{-,y (.=.).4 L * iil= E'; _r: c U) r- U) lo,j ;{ 6 G ii (t) 6 E (,) +4 O +,.) {)

29 :i- t-- i[\ c e.l c r) c c. G '. 2 -= ) * l = ) -:: tr-c bn g ",-e S E"tE -='4,= Z Z - <-; c c c \ - \r-) c{ rr) t.- \n,-.l '-LU-^\ E i i-nli f > -'i: t '- :S O.Y & b, U) U) UO > -i Z - r) irr iri = k,.g --E=iE u)g(.>- i: 4:9 -. = :84 (n g.y tr '-:.i (\ O$ *+ 2 : i ( c ( >5 9rn,l( ) ) ) ) 6 /i ct- <E >= :':. e r i 4 ^ >? E\ - + ro V.^9 :c--> ;-L h $ c-t ) ) ) c'.l.- c lo \ (.1 i 4e 1>. '= <* E A cl"

30 rn r) tl n A.+ :T c{ (-.1 A t c c.i t-- c.t $ c.- $ \n l-r - $ c $ c c (\ c c- + - cs,?. ;EE E - := Z u) cl $ e.l f* O\? - \O 'r' * :tr r- -S -i <f + 3 $ * \O c\ c U) c..t E=+ cc- *) K -:: l) )

31 ( <f, r; 5 /i rrl ) 6.= A rrl 6) :< :< h (- >5 ; 6> e >'l c.l :< CEO L2 O rrl n \n r, :< :. -9 E.Z ' ;.}< >g 5> VD c c * c c rn * c. 6l ( '98 tf)':i l'l -- 9.E 5 f E :G T i< t4 3 ryl :< :< 5 En r >) c. = iic +< rfr =) )<.:> -r 9' ;U tr> 6

32 =6^ E 9? 5 =-;'E OEQ

33 ) g rrl ) r.l ryl U)? t4 ) f r'l M '- (,) '-6 r.i Glp >e t?.) r '=-> U. E O) ET 1 ' 9i <i :661 :c 5: = 9p e :cl (l > -" E. l l 9= 2^ E l-. ; c.r ie.) O cr (c " -.[i 3.- ryl rrl V).l rrl rr ) 4 lr G ) -- >.= ^ - 6 ) 6> GA E> il ;,9 SD 14jE>t \l < ri ryl V) ( E.,.Y 5 ( O =,,' = 'l^ rrl rrl l- = ) *.=> >5 li )

34 (n ryl rll rrl (, ) r el,'= e?., 9 i6 i: -:: iz c.r ) ( (,).Y 6) ) - ) 6'= A< -:l,6 :( rrl rr'1 rrl U) 6 ) )=. -= rrl rrl T4 ryl rrl rrl.) O )..1 ryl M rrl l1 ir't rrl -- >6.t rrl (n rrl trl lr j< l ) tt 3 4) \ ( = t {) ) ) ) ) r ) ) := lr'e rt ='i E E9i :+ ) r{) tr 6t ). 6) t 1 6.) 8 i=,? E 9E 6=: g# k- C <;, 6 ) ) ' (,) b).:4.) 2

35 ) 6) n b (,) 9,4 - rr *.> c.) P>= 9cB E

36 e

37 ,g.l E $ rn E rt) +< V + g (n ) k rrl t. rr,i c> A7 -* u.g $ -V=E=.i>.:4^'* -2lO = -C O ul -t-v>tre:= t,\ O--r = =.-tr.i,l ) ),}l tri )i ll 'E.l..,, = E ' P -..\'E,. EetEUEEi E'O< - O > E t 2.hE 2 t: E 9 :? Ecg 9.= Etr ) tr h= ; E':r 'EA -^ r =- i.)$ :-E )4 r.:4 e i< t r jpg,*..9-ee<- <E='9=>'9$lE 3=.; B\ ir = >i'; E\ ( g 6) $ O Oc 'l]).i & rrt c c.l t-- O - ) E c - 4 = r\i e.r $

38 & l ) rn ) rrl Y ;( t'r =6.e

39 trt Y9.':l 5tr.r =- Z i5e ffi > (6-,}( lo ) 9E 5>. j<?;9.i9e; h ^ ; u {) ( { '7,:{ '- ) ( ) r ) '5* QA :-:> 6) :E 9 :?( '= : tr* ':t u r ) h-, =.=.t:.:. = ) 4 :.=.= j4 9 cg,= ZE 2c -) '= =

40 AA G- A, (ge =t -r '. g A C.l ': r-- t5 A >c- < > (i c..l r) A rr) tr) EC :<YE >9' t-1;: E,, O 3 -= E> 6 5; l '= l 1 E }<.l >: <r :c 1> L-n Y u(6. Q) rr l r '- c ) ':< ) 6. <. L < k 2'6 3* P = 7-- EOCg.6 >-.:: _ +t l ) ) ) r r '- ) ) h ) tr 8E = - Or O

41 .E>* 6) c, <g O ) 9llr? =tr.= 9p M6; ('.1 ).:4 ' j'1 - r^ E'EETE"E =.) ie3 tre C rt) -'= OU,n 9 i Z-- 4i>iC rieer ;=? E.V E = *-G,988 1 '- O ) ).) l _. - O* ' > l) c.re n O h r.l > 'l.. =.i c 't n c i ) 9 :E = =.r j C >_V =) r- ) 4 - : )_ L'Oi K6) L: ki = ) V 4t :(g >E j ; ir= S "'= -u, :c,:- e.l '- E.9 99,. { kgl - 'tr l.= ) ).g ) >

42 'i - E& 4 :; >A t?. i-. - 6) & O t7 t= b '= E" >g (,) ro ) 'r l c.' Ei AC.9b = -i V -'Y ge E3 - (u ) E l M j k ch r Er ) (A 2 >E.){) tr..= ) ) it).) l4 E n>.?.) r-l.14 c.1.n 3cn A lr') + u) e.l rrl r \< c b- - *.= u _= :_, g'

43 u ) e g ) -..) 6) ) =L 5- =k 69.) ' =- :- } ^ O) AO O ) 9 6 OE >.:i :> *g r -t',y )< L = cc >'= >, 6 ;i tl. = '= g. -= =t O ?E E ; C e? ) ) EE g ' 6 i-.) {) l fi '> E.Y - - 4; )

44 > 4.9 E e3 5g Q ) ).:{ b) 6) 3 = 4 >; 'tr<? \Z.9? f, O > -c.i O lo ) lo',il O bd ) *4 C '- O ).) L (D l ) <C >.= h ( b) ( E ( r- k 6) ) E 4 -Y bb 'A Y,6 ;= cc; 9)Y 'E k t. u ) '\1 O c' = =.- 5 ) : =.= u).2',tl E <E.9 5- '9, ^.O ).= )L k ) ) C $ ri < S Z,jl (D {) ).-* = h -.^ E >.i - l) h r \ rn ) b) ) l ) ) ru +< ) )4 6) O ( +4 f D \r '.A (1,, C l \' \ 6)E AA < :. t= -e?i.= ) =6 +{Y

45 ') {) ) A 9; - Y6 OG '=6 Z.;> = : ) =' l it r: t4 i ue 7''E 'Ec 9u; Y '=5 -.=> E ii ) 55 ct ='i - -Yt.Y i: 3'9 3= 3"; 'Ec O -OC 9"; -4 u. ' :i l.=> =. =' l-/ k:q 3'A 'l ) 4 r g,) rz G r -5 9A ) ( ) - {) k.) ) l- ) '\4 ) l- ) rrl ) j.\1 (-) D.) e - O -\Z ).),:( '- ) - 6) ) =.= >;E 2 io EP u?3 -'" 7 ro Yc t 4..2 rhe <E,e t- P.E &= A l,\4.=.2 t <E =j= 6p rh 6 3 cii,= ll (.ri l Q* l.::' -c 4.) )< ( 2 i< g.=^ = E,> j,\z, 1 D.9.r )- (D <6) ;) > \ = -\ E p. l- =6 ( )tr S (g ),=,9; t e5 td.; tn.=.g:e ^) Gtg ( 59 E (l)c 4 6lc 'l ) Y'5 ci< \.6 E r

46 -. '-,r >)= 6.)ti.) cg Y (D >t: 2: 4 '.t,l( >. P rrl -. ri i.) &.:4 ) 4A 6A 9.)) r l,}l O '( 5 ) (u g E.= ) ;il > r + AA 9= = fa-^ >t= i c..r 3A6 V. -.i rtr.,e. :=tr) ) ;: -52 E 29 E. l.? 6)t+ (D ) k.: - '5 1 :63 )<,ly O t: ). ;O? '.l l l re \ \'6 \. ( )E AT \ Q,) ryl <.l<

47 .) ) +< -{) ; 6i* >V. e. j e ;i c { f- \ (.) ).) j< ) =-9 = :Y >.- +< ) =-9 kt {- t-- Cr\ (D {).) ).) )4 ) g ) ( +< l.)< ) -^h 6.) AE = >g E> 9 <.c '9 f; :E >:; ) O -Eg 6> = : bo C / ) 4 ) l 6 \ ) r r.l

48 O.) = 6 e.sz; OO _ 6) \l cg.) t4.) ) ) f) bo > 27, >.= = Y b i -g = =,. k ) Lt : ( 6) '= ); 6 >tr 2Q - c,, 6 C.l c).l4 < - r * ) c\l ] ),Y 2 =9 S) > C 7 '= *:5 ui c =>. ) E +4 ) 6 Cg > ) < ) O O ) E ) ) > 'it" te^ - r^o 'Y it) >c Y6 *.\ '< < ;, - 69? >- c,).g O ^. ge) i > -:Z ;)' -i i -E E> ) ) ),) ) h e) ) t ) V \ \ )

49 = : \.Er + 5 cl< 5C{rn E**.l :-* b

50 1 '5 ) e.l >* =61 >.9 - l c ; ) E rn Vi lt Ocg 2 Y A r^ 38 re >* i c..l

51 ).) ) ) P c.i ;ic\.+ OU.-r) Ern -E c') 6>=?= := UOL c.r9r ;h - -( C '6 = g fi-e g 4i3 G,A t' l.l bb -Y -- -u t "t ;7 3R h5 ty.,6 (D '5E ) h,y6 Erb fr> rt bo E

52 cr -) ) \ r\ :r \ ( c.i c'.1 ' " \\) '.? 5 l--.^ r,ll A - Ei 6 6 >c kh 6 Q)* '=tre P"A 13, ;? Q yi - 6.= '- :i u 6).- '9 (,) :A :Z bn -.=.l ZR e 1= / =. r (D.- i-e 'k ; -be E g O:L =r Y 6l :<*.- iz:,:l (. ' h -.) r U) +4 g.l ),y,\4 -.1 { -L U r \( t \) -t, -l $.n \ l- t *.j '-.r4? Ei

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI TEoSTAMINE,. PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL Narva 28

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

VÄLISTEGURID veebruar 2014

VÄLISTEGURID veebruar 2014 VÄLISTEGURID veebruar 2014 1. SISUKORD 1. Sisukrd... 2 2. Sissejuhatus... 3 3. Välistegurite tüübid... 4 3.1 Gegraafilised tegurid... 4 3.2 Demgraafilised tegurid... 4 3.3 Klimaatilised tingimused... 6

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Profiline kataloog_est_2019.indd

Profiline kataloog_est_2019.indd TOOTEKATALOOG Seina- ja laeprofiilid Profiline profiilidest saab kiirelt ja lihtsalt ehitada kergvaheseinu, ühetasapinnnalisi ja astmelisi ripplagesid, karniise ning katusekorruseid. Koos õige plaadi ja

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri SHARE uuring, eesmärgid ja mõned tulemused Luule Sakkeus SHARE EESTI teaduskooridnaator www.share-estonia.ee SHARE taust Rahvastikuvananemine on 21.sajandi üks suuremaid väljakutseid. Vähe informatsiooni

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k raja pikkus 166,00 Tallinn 13.08.2011 kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht koer aeg kiirus ajavead rajavead tulemus koht 52 EST

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Harry Serbias 2014

Harry Serbias 2014 Nutuvõru; naerukurr / kes teise rõõmust rõõmu näeb, kes teise õnnetusest osa saab. Foto 1. Sisenemine!!! Tere! Foto 2. Suurim kordaminek ehk sel aastal oli, et osutusin intervjueeritavaks Serbia televisiooni

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks tõeliselt edukas. 2012. aasta

Rohkem

ISSN (trükis) ISSN (võrguväljaanne) EESTI VABARIIK M EESTI KASULIKU MUDELI LEHT EE STI P A PATENDIAMET PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAA

ISSN (trükis) ISSN (võrguväljaanne) EESTI VABARIIK M EESTI KASULIKU MUDELI LEHT EE STI P A PATENDIAMET PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAA ISSN 1023-6546 (trükis) ISSN 2228-3595 (võrguväljaanne) EESTI VABARIIK M EESTI KASULIKU MUDELI LEHT EE STI P A PATENDIAMET PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE 1 2013 TALLINN ISSN 1023-6546 (trükis) ISSN 2228-3595

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem