P R E S S I T E A V E

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "P R E S S I T E A V E"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 9456/10 (OR. en) PRESSE 102 PR CO 3 PRESSITEADE Nõukogu istung Haridus, noored ja kultuur Brüssel, 10. mai 2010 Eesistuja Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG Hispaania kultuuriminister Ángel GABILONDO PUJOL Hispaania haridusminister Bibiana AÍDO ALMAGRO Hispaania võrdõiguslikkuse minister Jaime LISSAVZKY Hispaania spordi riigisekretär P R E S S I T E A V E R u e d e l a L o i B B R Ü S S E L T e l. : ( 0 ) / F a k s : ( 0 ) /10 1

2 Nõukogu istungi peamised tulemused Nõukogu nimetas Riia (Läti) ja Umeå (Rootsi) aasta Euroopa kultuuripealinnadeks. Esmakordselt arutasid ministrid ametlikul nõukogu istungil spordipoliitikat, võttes arvesse, et Lissaboni leping andis ELile pädevuse koostööks spordiga seotud küsimustes. Nõukogu võttis samuti vastu järeldused Euroopa digitaalse raamatukogu Europeana kohta, paludes komisjonil esitada ettepaneku Europeana pikaajalise jätkusuutliku rahastamise kohta ning esitada koos sellega nägemus, kuidas konsolideerida Europeana olulise teabeallikana digitaalsel ajastul. Nõukogu kiitis ilma aruteluta heaks läbirääkimisvolitused ELi ja USA vahelise lepingu sõlmimiseks, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edastamist USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammi tarbeks. 9456/10 2

3 SISUKORD 1 OSALEJAD... 6 ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID KULTUUR... 8 Euroopa kultuuripärandi märgis... 8 Euroopa kultuuripealinnad Kultuuri panus piirkondlikku ja kohalikku arengusse... 8 Konkurentsivõimeline, kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: kultuuri ja loovuse panus... 8 AUDIOVISUAALKÜSIMUSED Europeana: järgmised sammud SPORT Lissaboni leping ja sport HARIDUS Hariduse ja koolituse sotsiaalne mõõde Pädevused, mis toetavad elukestvat õpet ja algatust Uute töökohtade jaoks uued oskused Kõrghariduse rahvusvahelistumine Strateegia Euroopa 2020 Euroopa Ülemkogu kohtumine 17. juunil NOORED Noorte aktiivne kaasamine: töötuse ja vaesuse vastu võitlemine Konkurentsivõimeline, kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: noorte mõõtme arendamine Kui nõukogu on deklaratsioonid, järeldused või resolutsioonid ametlikult vastu võtnud, märgitakse see ära asjakohase punkti pealkirjas ja vastav tekst pannakse jutumärkidesse. Dokumendid, millele tekstis on viidatud, on kätte saadavad nõukogu veebilehel Õigusaktid, mis on vastu võetud koos nõukogu protokolli kantud avaldustega, mille võib üldsusele kättesaadavaks teha, on tähistatud tärniga; need avaldused on kättesaadavad nõukogu veebilehel või pressibüroos. 9456/10 3

4 MUUD KÜSIMUSED Kultuuri roll Haiti ülesehitusel ELi ja Hiina kultuurialane koostöö Digitaalkino alane konverents Bologna protsessi ministrite aastapäevakonverents ELi Hiina noorte aasta (2011) Noorte tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse alane konverents Järgmise eesistujariigi tööprogramm MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID ÜLDASJAD Euroopa Kemikaaliamet uus Bulgaaria liige haldusnõukogus Ettevõtluse arenduskeskus Bulgaaria ja Rumeenia koostöö- ja kontrollimehhanism nõukogu järeldused VÄLISASJAD Birma/Myanmari vastu suunatud piiravad meetmed MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED Teatavate rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite muutmine komiteemenetlus EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND Lennuliikluse korraldamine JUSTIIS- JA SISEKÜSIMUSED ELi ja USA vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevaid sõnumiandmeid terrorismivastaste uurimiste jaoks TERVIS Tervishoiutöötajatele teravate instrumentide poolt põhjustatavate vigastuste ärahoidmine PÕLLUMAJANDUS Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse* /10 4

5 KALANDUS São Tomé ja Príncipe ning Mikroneesia - lepingute pikendamine Komooridega sõlmitud kalandusleping protokolli pikendamine SISURG Tuuleklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise süsteemide tüübikinnituse nõuded SOTSIAALPOLIITIKA Rahvastiku ja eluruumide statistilised andmed LÄBIPAISTVUS Üldsuse juurdepääs dokumentidele /10 5

6 OSALEJAD Belgia: Fadila LAANAN Pascal SM Philippe MUYTERS Bulgaaria: Vezhdi RASHIDOV Petya EVTIMOVA Dimitar DERELIEV Lasar KAMENOV Tšehhi Vabariik: Václav RIEDLBAUCH Miroslava KOPICOVÁ Jan KOCOUREK Taani: Per Stig MØLLER Tina NEDERGAARD Saksamaa: Christoph BERGNER Josef HECKEN Bernd NEUMANN Georg SCHÜTTE Eesti: Tõnis LUKAS Iirimaa: Geraldine BYRNE NASON Kreeka: Pavlos GEROULANOS Ioannis PANAROS Hispaania: Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG Bibiana AÍDO ALMAGRO Ángel GABILONDO PUJOL Jaime LISSAVZKY Maria Victoria BROTO COSCULLUELA Prantsusmaa: Frédéric MITTERRAND Rama YADE Itaalia: Giorgia MELONI Francesco Maria GIRO Giuseppe PIZZA Küpros: Andreas DEMRIOU Läti: Ints DĀLDERIS Tatjana KOKE kultuuri- ja audiovisuaalsektori minister (prantsuskeelne kogukond) Flaami piirkonna haridus-, noorsoo-, võrdsete võimaluste ja Brüsseliga seotud küsimuste minister Flaami rahandus-, eelarve-, töö-, linna- ja maaplaneerimise ning spordiminister kultuuriminister hariduse, noorte ja teaduse aseminister asekultuuriminister kehalise kasvatuse ja spordiministri asetäitja kultuuriminister haridus-, noorsoo- ja spordiminister haridus-, noorsoo- ja spordiministri asetäitja kultuuriminister haridusminister parlamendi riigisekretär, vastutav spordivaldkonna eest noorsoo riigisekretär liidukantsleri riigiminister ja liiduvalitsuse esindaja kultuuri- ja meediaküsimustes haridus- ja teadusuuringute ministeeriumi riigisekretär haridus- ja teadusminister alalise esindaja asetäitja kultuuri- ja turismiminister hariduse aseminister kultuuriminister võrdõiguslikkuse minister haridusminister spordi valdkonna riigisekretär Aragóni valitsuse nõunik hariduse, kultuuri ja noorte vallas kultuuri- ja kommunikatsiooniminister tervishoiu- ja spordiministeeriumi riigiminister spordi valdkonnas noorsoopoliitika minister kultuuriväärtuste ja kultuuritegevuse riigisekretär hariduse, ülikoolide ja teadusuuringute riigisekretär haridus- ja kultuuriminister kultuuriminister haridus- ja teadusminister 9456/10 6

7 Leedu: Remigijus VILKAITIS Gintaras STEPONAVIČIUS Skirma KONDRATAS Luksemburg: Octavie MODERT Romain SCHNEIDER Ungari: Edit RAUH Beáta SIMÓKA Károly MANHERZ Malta: Theresa CUTAJAR Madalmaad: Peter W. KOK Austria: Beatrix KARL Claudia SCHMIED Christine MAREK Norbert DARABOS Poola: Katarzyna HALL Bogdan ZDROJEWSKI Adam GIERSZ Portugal: Alexandre VENTURA Elisio SUMMAVIELLE Rumeenia: Hunor KELEMEN Doina MELINTE Lorincz SZELL Sloveenia: Majda ŠIRCA Igor LUKŠIČ Slovakkia: Ivan SEČÍK Bibiána OBRIMČÁKOVÁ Soome: Marcus RANTALA Heljä MISUKKA Rootsi: Christer HALLERBY Ühendkuningriik: Michael RUSSELL Komisjon: Neelie KROES Androulla VASSILIOU kultuuriminister haridus- ja teadusminister töö- ja sotsiaalministri asetäitja riigiteenistuse ja haldusreformi ministri esindaja põllumajandus-, viinamarjakasvatuse ja maaelu arendamise minister, spordiminister; majandusliku solidaarsuse eest vastutav minister sotsiaal- ja tööministeeriumi riigisekretär riigisekretär kultuuri- ja spordiministeeriumis riigisekretär, haridus- ja kultuuriministeerium alalise esindaja asetäitja alalise esindaja asetäitja teadus- ja teadusuuringute minister haridus-, kunsti- ja kultuuriminister riigisekretär, majandus-, pere- ja noorsooministeerium kaitse- ja spordiminister haridusminister kultuuri- ja rahvusliku pärandi minister spordi- ja turismiminister noorsoo riigisekretär kultuuriministeeriumi riigisekretär kultuuriminister riikliku spordi- ja noorsooameti president riikliku spordi- ja noorsooameti asepresident kultuuriminister haridus- ja spordiminister kultuuriministeeriumi riigisekretär haridusministeeriumi riigisekretär kultuuri- ja spordivaldkonna riigisekretär, haridus- ja kultuuriministeerium haridus- ja teadusvaldkonna riigisekretär, haridus- ja kultuuriministeerium integratsiooni- ja võrdsete võimaluste ministri riigisekretär hariduse ja elukestva õppe minister (valitsussekretär) (Šotimaa valitsus) asepresident volinik 9456/10 7

8 ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID KULTUUR Euroopa kultuuripärandi märgis Eesistujariik andis nõukogule aru edusammudest Euroopa kultuuripärandi märgise loomisel (9146/10). Euroopa kultuuripärandi märgis on olnud kasutusel vabatahtliku valitsustevahelise algatuse alusel, milles osalevad 17 ELi liikmesriiki ja Šveits. Alates aastast on märgis antud 64 objektile aasta novembris taotles nõukogu selle algatuse arendamist ühenduse meetmeks, et seda laiendada ja parandada selle toimimist. Komisjon esitas märtsis otsuse eelnõu (7094/10), mida Euroopa Parlament ja nõukogu praegu analüüsivad. Euroopa kultuuripealinnad 2014 Nõukogu nimetas Riia (Läti) ja Umeå (Rootsi) aasta Euroopa kultuuripealinnadeks 9144/10). Kultuuri panus piirkondlikku ja kohalikku arengusse Nõukogu võttis vastu järeldused kultuuri panuse kohta piirkondlikku ja kohalikku arengusse (8263/10). Konkurentsivõimeline, kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: kultuuri ja loovuse panus Nõukogus toimus arvamustevahetus kultuuri ja loovuse panuse üle konkurentsivõimelisse, kaasavasse ja jätkusuutlikusse Euroopasse. Ministrid rõhutasid, et on tähtis integreerida loovus ja kultuuritegevused täielikult tööhõive- ja majanduskasvu strateegiasse Euroopa 2020 ning eelkõige suurprojektide rakendamisse. 9456/10 8

9 Delegatsioonid rõhutasid, et kultuuri- ja loometegevused annavad ELis olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja tööhõivesse. Mainiti, et selleks, et aidata kultuurisektoril saavutada oma majanduslik potentsiaal, on vaja soodsat keskkonda VKEdele ja vähendada bürokraatiat ning samuti tagada intellektuaalomandiõiguste nõuetekohane kaitse. Delegatsioonid toonitasid samuti seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika vahendid saaks toetada kultuuri- ja loometegevusi ning kutsusid üles olemasolevaid vahendeid, näiteks struktuurifonde ja programmi Media paremini ära kasutama. 9456/10 9

10 AUDIOVISUAALKÜSIMUSED Europeana: järgmised sammud Nõukogu võttis vastu järeldused, milles visandatakse järgmised sammud Euroopa digitaalse raamatukogu Europeana loomiseks. Nõukogu kutsus komisjoni üles esitama ettepaneku Europeana pikaajalise jätkusuutliku rahastamise kohta ning esitama koos sellega nägemus (käsitledes muu hulgas juhtimisega seotud küsimusi), kuidas konsolideerida Europeana olulise teabeallikana digitaalsel ajastul. Tekst on esitatud dokumendis 8843/10. SPORT Lissaboni leping ja sport Ministrid arutasid esmakordselt ametlikul nõukogu istungil spordipoliitikat, võttes arvesse, et Lissaboni leping andis ELile pädevuse koostööks spordiga seotud küsimustes. Delegatsioonid tervitasid ELile pädevuse andmist spordipoliitikate kooskõlastamiseks ning rõhutasid, et ELi meetmed peavad võrreldes riiklike kavadega andma selge lisandväärtuse, järgides seejuures subsidiaarsuse põhimõtet ja spordi eriomast olemust. Ministrid pakkusid võimalikeks ELi meetmeteks välja järgmised valdkonnad: spordi sotsiaalsed ja haridusalased funktsioonid, nt sotsiaalne kaasamine spordi kaudu ja tervist parandav füüsiline tegevus, sportlaste kahesuunaline karjäär; spordistruktuurid, eelkõige vabatahtlikul tegevusel põhinevad struktuurid; õiglus ja avatus spordis, sh rassismi, diskrimineerimise ja vägivalla vastane võitlus; sportlaste füüsiline ja moraalne tugevus, eriti dopinguvastane võitlus ja alaealiste kaitse; dialoog ja tihe koostöö spordiliikumisega. Ministrid leppisid kokku, et aastat hõlmaval spordiga seotud tegevusi toetaval ELi finantsprogrammil peaks olema piiratud hulk prioriteete. 9456/10 10

11 HARIDUS Hariduse ja koolituse sotsiaalne mõõde Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kontekstis võttis nõukogu vastu järeldused hariduse ja koolituse sotsiaalse mõõtme kohta (8797/10). Pädevused, mis toetavad elukestvat õpet ja algatust Uute töökohtade jaoks uued oskused Nõukogu kiitis heaks dokumendis 8798/10 esitatud järeldused, milles käsitletakse pädevusi, mis toetavad elukestvat õpet ja algatust Uute töökohtade jaoks uued oskused. Kõrghariduse rahvusvahelistumine Nõukogu võttis vastu järeldused kõrghariduse rahvusvahelistumise kohta, st ELi ja kolmandate riikide kõrgharidusasutuste vahelise koostöö kohta (8799/10). Strateegia Euroopa 2020 Euroopa Ülemkogu kohtumine 17. juunil Nõukogu pidas arvamustevahetuse seoses põhieesmärkide arvuliste väärtustega strateegias Euroopa 2020, mille tulemusel võeti vastu järgmised eesistujariigi järeldused 1 : Nõukogu leppis kokku pakkuda aasta juunis kokkutulevale Euroopa Ülemkogule uue strateegia Euroopa 2020 raames haridustasemete parandamiseks kehtestatavate ELi põhieesmärkide arvuliste väärtustena välja, et aastaks ei tohiks koolist väljalangenuid olla rohkem kui 10 % ning kolmanda taseme või võrdväärse hariduse omandanud elanikkonna osatähtsus peaks olema vähemalt 40 % 2, tuginedes kahele vastavale Euroopa keskmise soorituse võrdlustasemele ( Euroopa sihttasemed ), mis kiideti heaks strateegilises raamistikus üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal ( 2020). 1 2 Ühendkuningriik ei olnud suuteline eesmärkide suhtes kokku leppima, sest pärast 6. mail toimunud valimisi ei olnud moodustatud veel uut valitsust. St nende isikute suhtarv, kes on edukalt läbinud ISCED 5. ja 6. taseme. Liikmesriigid võivad kolmanda taseme või võrdväärse hariduse omandanute riiklike sihtarvude määratlemisel hõlmata põhjendatud juhtudel hetkel ISCED 4. tasemele vastavad riiklikud kvalifikatsioonid. 9456/10 11

12 Kooskõlas liikmesriikide kohustustega, mis on soetud nende haridus- ja koolitussüsteemidega, säilib endises ulatuses nende pädevus seoses kvantitatiivsete riiklike sihttasemete kehtestamise ja nende saavutamisega hariduse ja koolituse valdkonnas. Kõnealuses valdkonnas üleeuroopalise koostöö tegemiseks kehtestatud strateegilises raamistikus kokkulepitud põhimõtetel ja töömeetoditel on oma roll haridusalaste ELi põhieesmärkide saavutamisel tehtavate edusammude jälgimisel. Kevadisel tippkohtumisel käivitas Euroopa Ülemkogu konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia Euroopa 2020 (7/10). Ülemkogu leppis kokku põhieesmärgid, mis on liikmesriikide ja liidu tegevust suunavad ühised eesmärgid. Üheks eesmärgiks on parandada haridustasemeid, vähendades koolist väljalangevust ja suurendades kolmanda taseme või võrdväärse hariduse omandanud elanikkonna osakaalu. 17. juunil kokkutulev Euroopa Ülemkogu kavandab kehtestada vastavad arvulised väärtused. 9456/10 12

13 NOORED Noorte aktiivne kaasamine: töötuse ja vaesuse vastu võitlemine Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kontekstis võttis nõukogu vastu resolutsiooni, milles käsitletakse noorte aktiivset kaasamist töötuse ja vaesuse vastu võitlemiseks (9018/10). Arvestades, et majanduskriis on noori eriti tugevalt mõjutanud, oli see teema eesistujariik Hispaania jaoks oluline prioriteet. Lisaks sellele, et resolutsioonis kutsutakse liikmesriike ja komisjoni üles võtma mitmetes valdkondades meetmeid, rõhutatakse selles, et on tähtis tagada, et noortepoliitika integreeritakse täielikult strateegia Euroopa 2020 rakendamisse. Konkurentsivõimeline, kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: noorte mõõtme arendamine Nõukogus toimus arvamuste vahetus majanduskasvu ja tööhõive strateegia Euroopa 2020 noorte mõõtme arendamise üle. Ministrid arutasid noortepoliitika peamiseid aspekte, nagu liikuvus, mitteformaalse õppimise tunnustamine, haridusalase tipptaseme tähtsus, noorte juurdepääs tööturule ning eelolev suurprojekt Noorte liikuvus. Delegatsioonid rõhutasid, et praegu ELis esinev väga suur noorte töötuse tase ei ole vastuvõetav. Seetõttu tervitasid ministrid noortega seotud teemade olulisust konkurentsivõimelise, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegias Euroopa Märgiti, et tööhõive suurendamiseks tuleb noori toetada haridussüsteemist tööturule üleminekul ning et on vaja võtta meetmeid kvaliteetse tööhõive ja kõigi noorte liikuvuse edendamiseks. Strateegias Euroopa 2020 kehtestatakse ühena viiest põhieesmärgist suurendada ELis aastaks aastaste meeste ja naiste tööhõive määra 75%ni, pannes erilist rõhku noortele. Üheks põhieesmärgiks on ka varakult kooli poolelijätnud õpilaste arvu vähendamine (7/10). 9456/10 13

14 MUUD KÜSIMUSED Kultuuri roll Haiti ülesehitusel Prantsusmaa delegatsioon esitas nõukogule teatise (8604/10), milles kutsutakse üles viima Haitil läbi Euroopa kultuurialane algatus. Võttes arvesse jaanuaris Haitit tabanud maavärina dramaatilisi tagajärgi, tegi Prantsusmaa esindaja ettepaneku, et EL võiks toetada Haiti peamise teatri Ciné Théâtre Triomphe i taastamist. Mitmed ministrid ja komisjon toetasid seda algatust. ELi ja Hiina kultuurialane koostöö Komisjon teavitas nõukogu ELi Hiina kultuurifoorumi ettevalmistustest. Digitaalkino alane konverents Eesistujariik esitas nõukogule aruande märtsil Barcelonas toimunud sõltumatu esituse sektori ja kino digiteerimisega kaasnevate väljakutsete alasest konverentsist. Konverentsi eesmärk oli anda teavet digiteerimisest ja pidada arutelusid selle mõju üle filmisektorile ja selle tagajärgede üle kultuurilisele mitmekesisusele.. Bologna protsessi ministrite aastapäevakonverents Austria ja Ungari delegatsioonid andsid nõukogule ülevaate aasta Bologna protsessi ministrite aastapäevakonverentsist ning märtsil toimunud Bologna protsessi teisest poliitilisest foorumist. Konverentsil tehti kokkuvõte viimase kümne aasta jooksul Bologna protsessi eesmärkide saavutamisel tehtud tööst (8606/10). ELi Hiina noorte aasta (2011) Komisjon teavitas nõukogu kavadest seoses ELi Hiina noorte aastaga (2011). 9456/10 14

15 Noorte tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse alane konverents Eesistujariik esitas nõukogule ülevaate aprillil Jerez de la Fronteras toiminud noorte tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse alase konverentsi tulemustest. Järgmise eesistujariigi tööprogramm Belgia delegatsioon esitas oma aasta teisel poolaastal algava eesistumisperioodi tööprogrammi. 9456/10 15

16 MUUD HEAKSKIIDUD PUNKTID ÜLDASJAD Euroopa Kemikaaliamet uus Bulgaaria liige haldusnõukogus Nõukogu nimetas Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu uueks Bulgaaria liikmeks kuni 31. maini 2011 Boyko Marinov Malinovi. Ettevõtluse arenduskeskus Nõukogu võttis vastu ühisotsused, millega nimetatakse ametisse: Jean-Erick ROMAGNE (Prantsusmaa) ettevõtluse arenduskeskuse direktori ametikohale viieaastaseks ametiajaks, mis algab aastal (8936/10); Jyoti JEUN (Mauritius) ettevõtluse arenduskeskuse asedirektori ametikohale viieaastaseks ametiajaks, mis algab aastal (8933/10). Bulgaaria ja Rumeenia koostöö- ja kontrollimehhanism nõukogu järeldused Nõukogu võttis vastu järeldused Bulgaaria ja Rumeenia koostöö- ja kontrollimehhanismi kohta (8791/10). VÄLISASJAD Birma/Myanmari vastu suunatud piiravad meetmed Nõukogu võttis vastu määruse, millega selgitatakse erandeid keelust osta Birmas/Myanmaris teatud kaupu. 9456/10 16

17 MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED Teatavate rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite muutmine komiteemenetlus Nõukogu otsustas mitte olla vastu sellele, et komisjon võtab vastu teatavaid rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid käsitleva määruse. Selle uue määrusega rakendatakse muudatused, mida Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu tegi aasta novembris rahvusvahelises raamatupidamisstandardis 24. Kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt võib nõukogu olla vastu komisjoni õigusakti vastuvõtmisele juhul, kui õigusakti ettepanek ületab komisjoni rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse põhimõttest, kui regulatiivkomitee on eelnevalt komisjoni kavandatud meetmeid toetanud. EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND Lennuliikluse korraldamine Nõukogu laiendas koostööd lennuliikluse korraldamise valdkonnas Euroopa majanduspiirkonnas (EMP), muutes EMP lepingut (7998/10). 9456/10 17

18 JUSTIIS- JA SISEKÜSIMUSED ELi ja USA vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevaid sõnumiandmeid terrorismivastaste uurimiste jaoks Nõukogu võttis vastu läbirääkimisvolitused ELi ja USA vahelise lepingu sõlmimiseks, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammi tarbeks. Selle alusel saab komisjon, kes on ELi peamine läbirääkija ja keda abistab nõukogu töörühm, alustada USAga ametlikke läbirääkimisi. USAga lõpliku kokkuleppe sõlmimisele peavad ELi liikmesriigid andma kvalifitseeritud häälteenamusega oma toetuse ja Euroopa Parlament oma nõusoleku. Leping sõlmitakse selleks, et võimaldada USA rahandusministeeriumil saada ELis salvestatud finantstehinguid käsitlevaid sõnumiandmeid, et võimaldada teostada sihtotsinguid terrorismivastaste uurimiste läbiviimiseks, tagades seejuures piisava andmekaitse taseme. USA rahandusministeerium üritab terroristide rahastamise jälgimisprogrammi abil tuvastada, jälgida ja jälitada terrorismis kahtlustatavaid ja nende rahastajaid. Programm loodi peatselt pärast aasta 11. septembril toimunud terrorirünnakuid. USA poolt läbiviidud analüüside asjakohaseid tulemusi on jagatud ELi liikmesriikidega ning need on aidanud kaasa tõhusa uurimise läbiviimisele ja terrorirünnakute ärahoidmisele. Euroopa Parlament lükkas 11. veebruaril 2010 tagasi eesistujariik Rootsi juhtimisel peetud läbirääkimistel kokku lepitud vahelepingu. TERVIS Tervishoiutöötajatele teravate instrumentide poolt põhjustatavate vigastuste ärahoidmine Nõukogu võttis vastu direktiivi, mille eesmärk on saavutada võimalikult ohutu töökeskkond tervishoiutöötajatele teravate instrumentide poolt põhjustatavate vigastuste ärahoidmise kaudu (7318/ /10). Täpsema teabe saamiseks vt pressiteadet 9619/ /10 18

19 PÕLLUMAJANDUS Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse* Nõukogu leppis kokku direktiivi suhtes, milles käsitletakse teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset (8869/10 ADD /10 ADD 2), kusjuures Saksamaa hoidus hääletamisest. Õigusakti eesmärk on tugevdada loomade kaitset, võimaldades seejuures teadusuuringutel jätkuvalt täita olulist rolli haiguste vastases võitluses. Täpsema teabe saamiseks vt pressiteadet 9550/10. KALANDUS São Tomé ja Príncipe ning Mikroneesia - lepingute pikendamine Nõukogu andis komisjonile loa alustada läbirääkimisi São Tomé ja Príncipe ning Mikroneesia Liiduriikidega sõlmitud kalandusalaste partnerluslepingute protokollide pikendamiseks. Komooridega sõlmitud kalandusleping protokolli pikendamine Nõukogu andis komisjonile loa alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Komooridega sõlmitud kalandusalase partnerluslepingu protokolli pikendamiseks. 9456/10 19

20 SISURG Tuuleklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise süsteemide tüübikinnituse nõuded Nõukogu otsustas mitte olla vastu sellele, et komisjon võtab vastu määruse, mis käsitleb teatavate mootorsõidukite tuuleklaasilt jäite ja niiskuse eemaldamise süsteemide tüübikinnituse nõudeid. Komisjoni määrusega rakendatakse määrust 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid. Kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt võib nõukogu olla vastu komisjoni õigusakti vastuvõtmisele juhul, kui õigusakti ettepanek ületab komisjoni rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse põhimõttest, kui regulatiivkomitee on eelnevalt komisjoni kavandatud meetmeid toetanud. SOTSIAALPOLIITIKA Rahvastiku ja eluruumide statistilised andmed Nõukogu otsustas mitte vastu olla sellele, et komisjon võtab vastu määruse rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programmi kohta (6821/10). Kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt võib nõukogu olla vastu komisjoni õigusakti vastuvõtmisele juhul, kui õigusakti ettepanek ületab komisjoni rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse põhimõttest, kui regulatiivkomitee on eelnevalt komisjoni kavandatud meetmeid toetanud. LÄBIPAISTVUS Üldsuse juurdepääs dokumentidele Nõukogu võttis vastu vastuse kordustaotlusele nr 11/c/01/10, kusjuures Soome ja Rootsi delegatsioon hääletasid vastu (8072/10). 9456/10 20

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

rapidworkflow_12261_2_et.doc

rapidworkflow_12261_2_et.doc EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 9130/09 (Presse 103) (OR. en) PRESSITEADE Nõukogu 2941. istung Haridus, noored ja kultuur Brüssel, 11-12. mai 2009 Eesistuja Miroslava KOPICOVÁ Tšehhi Vabariigi haridus-, noorsoo-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

rapidworkflow_69484_1_et.doc

rapidworkflow_69484_1_et.doc EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 15357/10 (OR. en) PRESSE 287 PR CO 30 PRESSITEADE Nõukogu 3042. istung Põllumajandus ja kalandus Luxembourg, 26. oktoober 2010 Eesistujad Sabine Laruelle Belgia väikeste ja keskmise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem