SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt"

Väljavõte

1 SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

2 Sisukord 1 Oluline Kuulamisohutus Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ( EMF ) Üldine hooldus Vananenud toote äraviskamine Eemaldage integreeritud aku Teade Euroopa Liidu elanikele Kaubamärgid 5 2 Mis on karbis 6 8 Bluetoothi stereo-peakomplekti kasutusvõimalused Kasutamine koos audiokaabliga 8.2 Info aku oleku kohta Info hääle ja audio samaaegse kasutamise kohta Info FullSoundi kohta 14 9 Tehnilised andmed Korduma kippuvad küsimused 16 3 Mida teil veel vaja on 6 4 Mida saate veel oma peakomplektiga teha 6 5 Bluetoothi stereo-peakomplekti ülevaade 7 6 Alustamine Laadige oma peakomplekti Peakomplekti ja mobiili ühildamine 8 7 Bluetoothi stereo-peakomplekti kasutamine Mobiiliga ühendamine Automaatne voolusäästu režiim Peakomplekti kasutamine Bluetoothi stereo-peakomplekti kandmine 12

3 1 Oluline 1.1 Kuulamisohutus Oht Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kasutate kõrvaklappe suurel helitugevusel kuulamiseks, ning reguleerige helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise aeg. Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti allnimetatud juhiseid. Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul. Jälgige, et kuulmise kohanedes te ei reguleeriks helitugevust pidevalt suuremaks. Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule enam, mis teie ümber toimub. Võimalikes ohuolukordades peaksite olema ettevaatlik või seadet ajutiselt mitte kasutama. Selle peakomplekti kasutamine sõidu ajal, nii et mõlemad kõrvad on kaetud, ei ole soovitatav ning võib mõnes piirkonnas olla seadusevastane. Teie enda turvalisuse huvides hoiduge tähelepanu hajutavast muusika kuulamisest või telefonikõnedest, kui viibite liikluses või mujal võimalikes ohtlikes oludes. 1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad 1 Philips Electronics toodab ja müüb mitmeid tarbijatele mõeldud tooteid, millel, nii nagu teistelgi elektroonilistel seadmetel, on omadus saata välja ja võtta vastu elektromagnetilisi signaale. 2 Üks Philipsi juhtivaid äripõhimõtteid on võtta oma toodete juures tarvitusele kõik vajalikud meetmed tervise ja ohutuse kaitseks, tagada vastavus kõigile kehtivatele õiguslikele nõuetele ning arvestada EMF-i standardeid, mis kehtivad tootmise hetkel. 3 Philips on pühendunud selliste toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele, mis ei kahjusta tervist. 4 Philips kinnitab, et kui firma tooteid kasutatakse nii, nagu on ette nähtud, on need tänapäeva teaduslikest tõendusmaterjalidest lähtuvalt ohutud. 5 Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste EMF-i ja ohutuse standardite väljaarendamisel ning see võimaldab Philipsil oma toodete puhul varakult standardiseerimise edasisi arenguid arvestada. EESTI

4 1.3 Üldine hooldus Rikete ja talitushäirete vältimine: Ärge jätke peakomplekti suure kuumuse kätte. Ärge pillake peakomplekti maha. Ärge asetage peakomplekti vette. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid. Kui puhastamine on vajalik, kasutage selleks pehmet riiet, mis on vajadusel väheses vees või vedeldatud pehmes seebis niiskeks tehtud. Kasutamis- ja hoidetemperatuuridest Ärge kasutage ega hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alla -15 C (5 F) või üle 55 C (131 F), kuna see võib aku kasutusiga lühendada. 1.4 Vananenud toote äraviskamine Teie toode on disainitud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja detailidest, mida saab taastöödelda ja -kasutada. Kui tootel on tähisena kasutatud ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud, siis tähendab see, et toode kuulub Euroopa direktiiviga 2002/96/EC reguleeritavasse valdkonda. Palun uurige välja elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalik kogumiskord. Palun käituge oma kohalike reeglite kohaselt ning ärge visake oma vananenud tooteid tavalise olmeprügi hulka. Kui viskate vananenud tooted õigesse kohta, aitate ennetada võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. 1.5 Eemaldage integreeritud aku Kui teie elukohas ei ole elektrooniliste toodete kogumise või taaskasutuse süsteemi, saate keskkonda kaitsta ka nii, kui enne peakomplekti äraviskamist eemaldate aku ja taaskasutate seda. Palun viige aku akude kogumise ja taaskasutamise kohta. Aku eemaldamine hävitab toote. Enne aku eemaldamist tehke kindlaks, kas peakomplekt on toiteadapterist lahti ühendatud. Aku saate eemaldada, kui järgite allkirjeldatud juhiseid. 1 Rebige vasakult kõrvaklapilt polster ära. 2 Eemaldage kruvid, mis hoiavad paigal kõlari kaant. 3 Eemaldage kõlari kaas. 4 Lõigake läbi aku juhtmed. 5 Eemaldage aku. Aku asub vasaku kõrvaklapi sees 1. Rebige polster ära 2. Eemaldage kruvid 3. Avage kõlari kaas 4. Eemaldage aku 4

5 1.6 Teade Euroopa Liidu elanikele EESTI Käesolevaga avaldab Philips Consumer Lifestyle, BG P&A, et Philipsi Bluetoothi peakomplekt SHB9000 vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele direktiivi asjakohastele sätetele. Lugege oma kasutusjuhendi CD juurkaustast või lisalehelt Vastavusdeklaratsiooni. 1.7 Kaubamärgid Kaubamärgid on ettevõtte Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate kaubamärkide omanike omand. Bluetoothi sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omand ja nende märkide mis tahes kasutamine Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt toimub litsentsi alusel. 5

6 2 Mis on karbis: SHB9000 Bluetoothi peakomplekt Laadija Kiiresti alustamise juhend CD koos kasutamisjuhendiga Kott Audiokaabel 3 Mida teil veel vaja on Mobiiltelefon, mis võimaldab Bluetoothi stereo-voogedastust, s.t sobib Bluetoothi A2DP profiiliga. Muud seaded (sülearvutid, elektronmärkmikud, Bluetoothi adapterid, MP3 mängijad jne) sobivad samuti, kui neil on samad Bluetoothi profiilid, mis peakomplektilgi. Need profiilid on: Traadita käed-vabad-ühenduse jaoks: Bluetooth Headset profiil (HSP) või Bluetooth Handsfree profiil (HFP); 4 Mida saate veel oma peakomplektiga teha Oma Philipsi peakomplektiga saate: Pidada traadita käed-vabad-vestlusi Juhet kasutamata kuulata muusikat Juhet kasutamata reguleerida muusikat Lülitada seadet ümber kõnedelt muusikale ja vastupidi Kuulake muusikat Bluetooth i mittetoetavatel seadmetel, kasutades kaasas olevat audiokaablit Traadita stereo kuulamiseks: Bluetooth Advanced Audio Distribution profiil (A2DP); Traadita muusika reguleerimiseks: Bluetooth Audio Video Remote Control profiil (AVRCP). Peakomplektil on Bluetooth Version 2.0, kuid see töötab ka teisi Bluetoothi versioone omavate seadetega, mis toetavad ülalmainitud profiile.

7 5 Bluetoothi stereo-peakomplekti ülevaade EESTI LED-märgutuli Reguleeritav võru Mikrofon Audiopistik Mini USB-laadimispistik

8 6 Alustamine 6.1 Laadige oma peakomplekti Aku optimaalse võimsuse ja kasutusea tagamiseks laadige akut kuus tundi, enne kui kasutate peakomplekti esimest korda. Hoiatus Kasutage ainult originaallaadijat (5 V, 500 ma). Teise laadija kasutamine võib teie peakomplekti kahjustada või selle katki teha. Asetage laadija pistikupesasse ning ühendage laadija juhe peakomplekti laadimissoklisse. Ettevaatust Enne laadimist lõpetage oma kõne, kuna peakomplekti ühendamine laadijaga katkestab poolelioleva kõne. Laadimise ajal põleb LED-indikaatori punane tuli. LED lülitub välja, kui laadimine on lõpetatud. Tavaliselt kestab täislaadimine neli tundi. Laadimise ajal saate peakomplekti kasutada. 6.2 Peakomplekti ja mobiili ühildamine Bluetoothi stereo-peakomplekt tuleb mobiiliga ühildada enne, kui selle oma telefoniga ühendate ja seda kasutate. Ühildamine loob ainulaadse krüpteeritud lingi teie mobiili ja peakomplekti vahel. Ühildada tuleb enne kui kasutate peakomplekti koos mobiiliga esimest korda või pärast rohkem kui kahe Bluetoothi seadme ühildamist teie peakomplektiga. Teie peakomplekt saab oma mällu salvestada kuni kaks ühildatud seadet; kui ühildate rohkem kui kaks seadet, kirjutatakse vanim ühildatud seade üle. Ühildamine erineb ühendamisest, kuna ühildada tuleb tavaliselt vaid korra, aga telefoni ja peakomplekti tuleb ühendada iga kord, kui üks neist seadmetest lülitati välja või oli väljaspool levi piirkonda. Vihje Te saate säästa energiat ja kaitsta keskkonda, kui võtate laadija pärast laadimise lõpetamist vooluvõrgust välja.

9 Peakomplekti ja mobiili ühildamiseks Veenduge, et peakomplekt on laetud, teie mobiil on sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon on võimaldatud. Kontrollige oma telefoni kasutusjuhendit, et õppida Bluetoothi kasutama oma telefonis. EESTI 1 Vajutage väljalülitatud peakomplektil, kuni valgusdiood hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma. Peakomplekt jääb ühildamisrežiimile viieks minutiks. 2 Ühildamine koosneb tavaliselt mõnest lihtsast sammust, mis on allpool välja toodud; üksikasjade teadasaamiseks vaadake palun oma telefoni kasutusjuhendit. Settings Bluetooth Add Bluetooth device 10:35 Connectivity 10:36 Settings Devices Found Philips SHB :37 Settings Connectivity Enter Password **** 0000 Select Back Select Back Select Back 3 Avage oma mobiilis menüü, mille nimi on tavaliselt Häälestus, Seaded, Bluetooth või Ühenduvus. Valige suvand, et leida või otsida Bluetoothi seadmeid. Mõne sekundi järel peaks teie telefon näitama, et on leidnud seadme Philips SHB Valides oma mobiiltelefonis seadme Philips SHB9000, peate arvatavasti kinnitama ühildamise ja sisestama salasõna. Palun sisestage peakomplekti salasõna 0000 (neli nulli). Pärast edukat ühildamist loob peakomplekt ühenduse mobiiltelefoniga. Eduka ühildamise kinnituseks kuulete pikka piiksu ning peakomplekti punaselt/siniselt vilkuv LED-tuli muutub iga kolme sekundi järel vilkuvaks siniseks tuleks.

10 7 Bluetoothi stereopeakomplekti kasutamine 7.1 Mobiiliga ühendamine Lülitage peakomplekt sisse, vajutades, kuni LED-tuli hakkab põlema. Kui peakomplekt on sisse lülitatud, loob see automaatselt ühenduse viimase seadmega, millega ühenduses oli. Kui viimati ühenduses olnud seade ei ole saadaval, üritab peakomplekt luua ühendust eelviimasena peakomplektiga ühenduses olnud seadmega. Kui te lülitate mobiili või Bluetoothi funktsiooni sisse pärast peakomplekti sisselülitamist, siis ühendage peakomplekt oma mobiili Bluetoothi menüüst. 7.2 Automaatne voolusäästu Kui teie peakomplekt ei leia viie minuti jooksul Bluetoothi seadet, millega ühendust luua, siis lülitub see automaatselt säästurežiimi. 7.3 Peakomplekti kasutamine Koputus Hoidmine > 1 sek Peakomplekti kontrollimiseks koputage peakomplekti nuppudel, hoidke neid all ja koputage kaks korda. Koputus, hoidmine ja topeltkoputus erinevad nupu vajutuse kestuselt ja kiiruselt. Topeltkoputus 10

11 Järgmine tabel näitab, kuidas peakomplekti kasutada: Selleks et: Tehke järgmist: Heli ja LED-indikaator tagasiside Siseneda ühildamisrežiimi Vajutage, kuni LED-tuli hakkab vilkuma vaheldumisi punaselt/ siniselt Lülitada peakomplekt sisse Hoidke 2 sekundi jooksul all nuppu Lülitada peakomplekt välja Hoidke vähemalt 4 sekundi jooksul all nuppu Esitada muusikat või peatada Koputage muusika esitamine Lõpetada muusika esitamine Hoidke Liikuda ühe pala võrra edasi/ Koputage võ i tagasi Lülitada FullSound sisse/välja Hoidke samaaegselt nuppe ja nelja sekundi jooksul all Vaheldumisi välgatav punane/ sinine 3 x punane välgatus: aku tühjeneb 2 x punane välgatus: > 25% akut alles 1 x sinine välgatus: > 50% akut alles Üks pikk piiks Üks lühike piiks: On (Sees) Kaks lühikest piiksu: Off (Väljas) Reguleerida helitugevust Vajutage nuppu VOL- või VOL+ Võtta vastu kõne / Lõpetada Koputage kõne Võtta vastu teine kõne / panna Koputage muu kõne ootele / lülitada tagasi * Keelduda kõnest Hoidke all Üks pikk piiks Valida viimast numbrit uuesti Koputage kaks korda Kaks lühikest piiksu Aktiveerida häälvalimine * Hoidke kuni piiksuni Üks lühike piiks Lülitada mikrofon hääletu peale Koputage kaks korda (kõne Lühike piiks iga viie sekundi ajal) järel, kuni hääletu olek lülitatakse välja Kõne telefonile lõlitamine * Hoidke Üks lühike piiks Teised olekut märkivad indikaatorid: Ühendatud Bluetoothi seadmega Sinine tuli vilgub iga 3 sekundi järel. (ooteajal või muusikat kuulates) Ühildamiseks valmis Ühildamisrežiimis vilgub LED-tuli vaheldumisi siniselt ja punaselt. Sees, kuid pole ühendatud Sinine tuli vilgub kiiresti. Kõne Telefoni helisemise ajal vilgub sinine tuli kiiresti (kaks korda sekundi jooksul). Pärast kõne vastuvõtmist aeglustub ühe korrani sekundis. Aku tühjeneb Sinise LED-tule asemel vilgub punane. Lühike topeltpiiks kuuldub iga minuti järel, kui rääkimiseks jääb aega viis minutit või vähem. * Saadaval, kui teie mobiiltelefon seda toetab EESTI 11

12 7.4 Bluetoothi stereo-peakomplekti kandmine Saate kõrvaklappide võru endale sobivaks reguleerida. Aeglase taaste pehmed vahtkummist polstrid kindlustavad suurepärase helipidavuse ning kuulamisel pikaajalise mugavuse. Ühepoolseks DJ-miksimiseks ja jälgimiseks saate kõrvaklappi tema liigendil keerata. Keerake mõlemad kõrvaklapid lamedaks kokku ning asetage seade transportimiseks reisikotti. 12

13 8 Bluetoothi stereopeakomplekti kasutusvõimalused 8.1 Kasutamine koos audiokaabliga Peakomplekti audiopistiku abil saate oma peakomplekti kasutada Bluetooth i mittetoetavate seadmetega või lennukites. (Lennukites võib Bluetooth i kasutamine olla piiratud.) Juhet kasutades ei ole muusika kuulamiseks patareisid vaja. Mikrofon ja FullSound digitaalne heli võimendus ei tööta audiokaabli kaudu. Lõpetage enne audiopistiku ühendamist kõne, kuna see lülitab akutoite välja ja katkestab toimuva kõne. 8.2 Info aku oleku kohta Kohe pärast peakomplekti sisselülitamist näitab LED-tuli aku olekut. LED-tule käitumine punane vilgub 3 x punane vilgub 2 x sinine vilgub 1 x Aku olek Alla 25% akut alles Alla 50% akut alles 50% või rohkem akut alles LED-tuli välgatab vahetpidamatult punaselt, kui rääkimiseks jääb umbes viis minutit. Samuti kuulete iga minuti järel kaht lühikest piiksu, mis meenutavad teile, et peate kõne lõpetama või suunama selle oma telefoni ümber, kuna aku hakkab tühjenema. EESTI Ühendage üks kaasasoleva audiokaabli ots peakomplekti audiopistikusse ja teine ots muusikaseadme kõrvaklappide pistikusse. Audiosisend Mini USB-laadija 13

14 8.3 Info hääle ja audio samaaegse kasutamise kohta Teie Bluetoothi stereo-peakomplekt saab luua ühenduse ühe Bluetoothi audioseadmega (mis toetab Bluetoothi A2DP ja AVRCP profiile) ja samal ajal ühe Bluetoothi suhtlusseadmega (mis toetab Bluetoothi HFP või HSP profiile). Seega saate ühendada oma Bluetoothi stereopeakomplekti Bluetoothi stereot võimaldava telefoniga, et kuulata nii muusikat kui ka teha kõnesid, või Bluetoothi telefoniga, mis ei toeta Bluetoothi stereot (A2DP), et teha kõnesid, ja samal ajal ka Bluetoothi audioseadmega (Bluetoothi võimaldav MP3 mängija, Bluetoothi audioadapter jne), et kuulata muusikat. Ühildage kindlasti enne oma telefon Bluetoothi peakomplektiga, seejärel lülitage nii telefon kui ka peakomplekt välja, et saaksite ühildada Bluetoothi audioseadet. SwitchStreami funktsiooniga saate kuulata muusikat ning samal ajal kontrollida oma kõnesid. Isegi kui kuulate muusikat, on kõne saabudes helinat kuulda ning te saate kõne vastu võtta, kui vajutate nupule. 8.4 Info FullSoundi kohta FullSound on programmeeritav digitaalheli kõrgendamise algoritm, mis töötab teie Bluetoothi peakomplektis asuva võimsa protsessori toel. See taastab ja tugevdab bassi, kõrgeid toone, stereoefekte ja pakitud muusika dünaamikat ning pakub loomulikumat, n-ö päriskõla kogemust, tuginedes aastatepikkusele heliuuringutele ja -seadistamisele. Aktiveerituna vähendab FullSoundi funktsioon muusika esitamise aega mitte rohkem kui 10%. See funktsioon on aktiivne toote ostmisel; FullSoundi välja- või sisselülitamiseks hoidke nelja sekundi jooksul samal ajal all ja. Kuulete pärast FullSound sisselülitamist ühte lühikest piiksu ja pärast FullSound väljalülitamist kahte lühikest piiksu. Vihje FullSound-funktsioon on saadaval siis, kui ei kasutata juhet, seega mitte audiopistiku kasutamise ajal. 14

15 9 Tehnilised andmed Kuni 17 tundi esitusaega või 18 tundi rääkimisaega Kuni 400 tundi ooteloleku aega Tavapärane täislaadimisaeg: 4 tundi. Taaslaetav Lithium-Polymeri aku (460 mah). Bluetooth 2.0+EDR, Bluetoothi stereotugi (A2DP Täiustatud helijaotusprofiil, AVRCP Audio-video kaugjuhtimisprofiil), Bluetoothi monotugi (HSP Peakomplekti profiil, HFP Käed-vabad profiil). FullSoundi digitaalheli kõrgendamine. Digitaalne kaja ja müra vähendamine 3,5 mm audiopistik juhtmega kõrvaklappide režiimiks Reguleeritav, lamedaks kokku keeratav võru Müra isoleeriv aeglase taaste polster Töötamisala kuni 15 meetrit (50 jalga) EESTI Üksikasjad võivad ette teatamata muutuda. 15

16 10 Korduma kippuvad küsimused Bluetoothi peakomplekt ei lülitu sisse. Aku on kohe tühjaks saamas. Laadige oma Bluetoothi peakomplekti. Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse. Audiokaabel on ühendatud. Ühendage audiokaabel lahti. Ei saa mobiiltelefoniga ühendust. Bluetooth on blokeeritud. Deblokeerige Bluetooth oma mobiilis ning telefoni sisselülitamise järel tehke seda ka peakomplektiga. Peakomplekt on ühendatud Bluetoothi stereot võimaldava telefoniga, kuid muusikat kuuldub ainult telefoni kõlarist. Telefonil saab võib-olla valida, kas kuulata muusikat kõlari või peakomplekti kaudu. Vaadake oma telefoni kasutusjuhendist, kuidas muusikat peakomplekti ümber suunata. Telefonist tuleva heli kvaliteet on väga halb või heli voogedastus ei tööta üldse. Telefon ei pruugi sobida A2DP-ga ning võib toetada vaid (mono) HSP/HFP-d. Kontrollige oma telefoni sobivust. Mobiiltelefon ei suuda peakomplekti leida. Peakomplekt võib olla ühenduses mõne varem ühildatud seadmega. Lülitage hetkel ühenduses olev seade välja või liikuge levialast välja. Ühildamine võib olla lähtestatud või peakomplekt on juba mõne teise seadmega ühildatud. Alustage ühildamisprotsessiga nii, nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud. Kordusvalimine ei tööta. Teie mobiil ei pruugi seda funktsiooni toetada. Häälvalimine ei tööta. Teie mobiil ei pruugi seda funktsiooni toetada. Heli kvaliteet on halb ning kuulda on kärinat. Bluetoothi heliallikas on levipiirkonnast väljas. Vähendage kaugust peakomplekti ja Bluetoothi heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused. Ma küll kuulen, kuid ei saa oma seadmel muusikat reguleerida (nt jätta vahele edasi/tagasi). Bluetoothi heliallikas ei toeta AVRCP-d. Vaadake kasutusjuhendist teavet oma heliallika kohta. Lisainfo saamiseks külastage palun 16

17 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt SHB6111 www.philips.com/welcome ET Bluetoothi stereo-peakomplekt Sisukord 1 Oluline 3 1.1 Kuulamisohutus 3 1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ( EMF ) 3 1.3 Üldine hooldus 4 1.4

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Register your product and get support at Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend

Register your product and get support at   Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Register your product and get support at www.philips.com/welcome Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Sisukord 1 Tähtis 2 Kuulmise ohutus 2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised UM-78N0A-001-04 SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised SISUKORD OLULINE MÄRKUS...3 Oluline ohutusteave...3 Estonian Ohutuse tagamine...3 SHIMANO STEPSi omadused...7

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem