Microsoft Word - CobraMT975.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - CobraMT975.doc"

Väljavõte

1 COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel kasutatakse vaba kasutuse sagedusi, mille puhul võidakse rakendada kohalikke seadusi või määrusi. Täiendava informatsiooniga tutvumiseks võtke ühendust raadiolubade väljaandja, Sideametiga. Cobra MT975 microtalk raadiosaatjad töötavad tõrgeteta aastaid, kui neid korrektselt hooldada ja kasutada. Mõned näpunäited: hoidke seade tolmust puhas ; ärge asetage raadiosaatjat vette ega niiskesse kohta; vältige äärmuslikke temperatuure AKULAADIJA, AKUD, AKUDE PAIGALDUS: 1. Eemalda vööklamber klambri riivi ülespoole lükates. 2. Aku katte eemaldamiseks tõmba lukustuskonks üles. 3. aseta aku pessa jälgides polaarsust 4. Asetage akusahtli kate ja vööklamber oma kohtadele tagasi. ( täis laetud akude tööaeg: ca 12 h ) Kasutatud akud tuleb viia ohtlike jäätmete punkti, HOIATUS! Ärge visake akusid tulle ega laske neil liialt kuumeneda. AKUDE LAADIMINE:raadiosaatjate akude laadimine : 1. Kontrollige, et akud oleksid korrektselt paigaldatud. 2. Asetage raadiosaatja(d) kiir-laadijasse,( vt. Joonist üleval ). 3. Ühendage adapteri ümmargune konnektor laadija tagaküljel asuvasse pistikupessa. 4. Ühendage adapter elektrivõrku.seinalaadija paigaldada seadme lähedusse. Kui laadimise märgulamp (iga laadimis-pesa kohta on üks lamp) ei sütti, siis kontrollige raadiosaatja asendit. Raadiosaatja peab olema täiesti püstises asendis. Laadimise märgulamp jääb põlema senikauaks, kuni akud on täiesti laetud, misjärel lamp kustub. Kasutage microtalk raadiosaatjate laadimiseks seadmega kaasas olevaid akusid ning kiir-laualaadijat. Kasutada võib ka patareisid. Firma Cobra soovitab raadiosaatja laadimise ajaks välja lülitada. VÕIMSUS JA HELITUGEVUS / SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE: Raadiosaatja sisselülitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks pöörake sisse-välja lülitamise ning helitugevuse nuppu päripäeva. Raadiosaatja sisselülitumisest annab märku mitme erineva tooniga heli. Raadiosaatja on nüüd KUULAMISREŽIIMIS ning valmis infoedastuse vastuvõtuks. Raadiosaatja on alati KUULAMISREŽIIMIS( välja arvatud siis, kui vajutatakse kõnelemise (TALK), kutsungi (CALL) või režiimi (MODE) nuppu. ). Raadiosaatja väljalülitamiseks pööra sisse-välja lülitamise ning helitugevuse nuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsatust. AKU INDIKAATOR: Aku oleku indikaator kuvatakse neljaosalise ikoonina, mis annab märku aku laetusest. Kui aku hakkab tühjenema, kuvatakse aku

2 oleku indikaator vilkuva üheosalise ikoonina aku tuleb laadida või vahetada. ( Kasuta ainult komplektis olevaid NiMH akusid ). AKU SÄÄSTUREZIIM: Kui 10 sekundi jooksul info edastamist ei toimu, lülitub raadiosaatja aku säästureziimi ning ekraanile ilmub ikoon. See ei mõjuta seadme sissetuleva infot vastuvõttu. SIDE: 1. Vajutage kõnelemisnuppu (TALK) ja hoidke seda all. 2. Mikrofoni suust umbes 5cm kaugusel hoides rääkige normaalse hääletugevusega. 3. Pärast kõnelemise lõppu vabastage nupp ning oodake vastust. Kõnelemisnupu (TALK) allhoidmisel pole sissetu-levate kõnede vastuvõtmine võimalik. MÄRKUS. Mõlemad raadiosaatjad peavad olema häälestatud samale kanalile ja privaatkoodile. VASTUVÕTT: Sissetulevate kõnede vastuvõtuks vabastage kõnelemisnupp (TALK). Raadiosaatja on alati KUULAMISREŽIIMIS, välja arvatud siis, kui vajutatakse kõnelemis- (TALK), kutsungi- (CALL) või režiimi- (MODE) nuppu. HELITUGEVUSE REGULEERIMINE: Helitugevuse suurendamiseks pöörake sisse-välja lülitamise päripäeva. KUTSUNGI NUPP: Vajutage korraks kutsunginuppu (CALL). Teisel raadiosaatjal aktiveerub 2s jooksul pikkust helinat. KANALID: Kui raadio on sisse lülitatud, valige kanalite vahel üles või alla liikumise nuppe vajutades üks kaheksast kanalist.kiiremini liikumiseks vajutage kanalite vahel üles /alla liikumise nuppu ning hoidke seda all. MÄRKUS. Mõlemad raadiosaatjad peavad olema häälestatud samale kanalile ja privaatkoodile (vt CTCSS-i privaatkoodid või DCS-i privaatkoodid ). LUKUSTUSFUNKTSIOON: Lukustus- ja sisestusnupp (LOCK/ENTER) lukustab juhusliku töölehakkamise vältimiseks kanalite vahel üles või alla liikumise ning režiimi valimise nupud. Vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER) ning klahvilukustuse sisse/välja Lülitamiseks hoidke nuppu 2s all. Klahvilukustuse sisse/väljalülitumisest annavad märku kaks helisignaali. Kui raadiosaatja on ukustatud, kuvatakse ekraanil lukustuse ikoon. TAUSTVALGUSTUS: Ekraani valgustamiseks ( 10s ) vajutage valgustuse / maksimaalse tööulatuse nuppu (LIGHT/MAX RANGE). AUTOMAATNE MÜRA SUMMUTUS/SIDEKAUGUSE SUURENDAMINE: Cobra raadiosaatjatel on automaatne mürasummutus, mis lülitab välja maastikust, ilmastikutingimustest või maksimaalse sidekauguse saavutamisest tekkida võivad nõrgad signaalid ning soo-vimatu taustamüra. Ajutiselt on võimalik automaatset mürasummutust välja ning maksimaalset sidekauguse suurendajat sisse lülitada,võimaldades sellega kõiki võimalikke signaale vastu võtta ja raadiosaatja sidekaugust maksimaalselt suurendada. Automaatse mürasummutuse ajutiseks väljalülitamiseks vajutage valgustuse / maksimaalse tööulatuse nuppu (LIGHT/MAX RANGE) 5s jooksul. Kui kuulete kahte piiksu, on maksimaalse sidekauguse suurendaja sisse lülitatud. Maks. Sidekauguse suurendaja sisselülitamiseks vajutage valgustuse / maksimaalse tööulatuse nuppu (LIGHT/MAX RANGE) ja hoidke nuppu all kauem kui 5s, kuni kuulete kahte piiksu, mis annab märku maksimaalse sidekauguse suurendaja sisselülitumisest. Maks. Sidekauguse suurendaja väljalülitamiseks vajutage korraks valgustuse /maksimaalse tööulatuse nuppu (LIGHT/MAX RANGE) või vahetage kanalit. SIDE KAUGUS: MicroTALK raadiosaatja sidekaugus on kuni 12 km. Sidekaugus võib muutuda sõltuvalt maastikust ning muudest tingimustest. Lagedal maastikul töötab raadiosaatja maksimaalsel sidekaugusel. Signaali teele ette jäävad ehitised ning puud võivad sidekaugust vähendada. Tihedalt kasvavad puud ning künklik maastik võivad sidekaugust veelgi vähendada. Pidage meeles, et side-kaugust saab maksimaalse sidekauguse suurendaja abil suurendada. KÕRVAKLAPID/MIKROFON PESA: raadiosaatjate külge saab ühendada käed vabaks mikrofoni-kõrvaklappide süsteemi. 1. Avage raadiosaatja peal olev kontakt. 2. Ühendage juhe pistikupessa. INTERCOM : Juurde valitava Interkompesa ning kahe välise lisatarviku (kõrvaklappide ja mikrofoni) abil saab ühte microtalk raadiosaatjat kasutada sisetelefonina. (Sobib ideaalselt mootorratturitele.) REZIIMID: Režiimifunktsioonides liikumine võimaldab valida või muuta microtalk raadiosaatja soovitud parameetreid. Režiimifunktsioonides ringi liikumisega samaaegselt kuvatakse raadio parameetrid samas järjestuses ka ekraanil. Kui raadiosaatja on režiimifunktsioonis, läheb see koheselt tagasi KUULAMISREŽIIMI ning salvestab viimasena tehtud valikud, kui ühtegi nuppu 15 sekundi vältel ei vajutata. CTSS-i privaatkoodide seadistamine ; DCS-i privaatkoodide seadistamine ; VOX-i sisse ja välja lülitamise seadistamine; VOX-i tundlikkusastme seadistus; Mälus oleva kanali seadistamine ; Kanali skaneerimise seadistamine ; CTCSS-i privaatkoodide skaneerimise; seadistamine ; DCS-i privaatkoodide skaneerimise seadistamine; Mälus oleva kanali skaneerimise seadistamine; Kutsungi märguanne ja/või vibreeriva märguande seadistamine ; Kahe kanali jälgimise ning kahe kanali jälgimise sisse ja välja lülitamise seadistamine; Beebivalvuri seadistamine ; Kutsungihelina tooni seadistamine; Saatelõpu tooni (roger-beep) sisse ja välja ; lülitamise seadistamine ; Klahvitoonide sisse ja välja lülitamise seadistamine PRIVAATKOODID: Raadiosaatjas kasutatakse kaht kaasaegset kodeerimissüsteemi, mis aitavad vähendada samal kanalil viibivate isikute segamist üksteise poolt. Selektiivkutsungite süsteem CTCSS (pidev toonkodeeritud summutussüsteem Continuous Tone Coded Squelch System) koosneb 38 privaatkoodist ning digitaalne kodeerimissüsteem DCS (Digitally Coded Squelch) koosneb 83 privaatkoodist. See kokku annab 121 privaatkoodi. Mõlemat süsteemi saab kasutada kõikide kanalite puhul, kuid mõlemat süsteemi ei saa samaaegselt kasutada ühel ja samal kanalil. MÄRKUS. Privaatkood 00 ei ole tavaline privaatkood, vaid see võimaldab kuulda kõiki signaale sellel kanalil, mille puhul on nii kui CTCSS- kui ka DCSsüsteem seadistatud koodile 00. CTCSS PRIVAATKOODID:Pidev toonkodeeritud summutussüsteem CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) on uuenduslik ikoonkodeerimissüsteem, mis võimaldab teiste sama kanalit kasutavate kasutajate poolt tekitatud häirete vähendamiseks valida ühe 38-st privaatkoodist. CTCSS PRIVAATKOODI VALIMINE: Pärast kanali valimist vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab CTCSS-i ikoon vilkuma. Lisaks CTCSS-i ikoonile vilguvad ekraanil kas tekst OFF või kanali kõrval asuvad väiksemad numbrid. Kui CTCSS-i ikoon ja OFF vilguvad, vajutage valikust OFF väljumiseks ja privaatkoodi valimisega jätkamiseks kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui CTCSS-i ikoon ja kanali kõrval asuvad väiksemad numbrid vilguvad, vajutage privaatkoodi valimiseks kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Valige üks järgnevatest toimingutest: a.) uue seadistuse salvestamiseks ning teiste funktsioonidega jätkamiseks vajutage režiiminuppu (MODE);b.) uue seadistuse salvestamiseks ning KUULAMISREŽIIMI naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER).

3 DCS PRIVAATKOODID: DCS (Digital Coded Squelch) on uuenduslik digitaalne kodeerimissüsteem, mis võimaldab teiste sama kanalit kasutavate kasutajate poolt tekitatud häirete vähendamiseks valida ühe 83-st privaatkoodist. MÄRKUS. DCS-i privaatkoodide kasutamisel peavad mõlemad raadiosaatjad ühenduse pidamiseks olema häälestatud samale kanalile ja DCS-i privaatkoodile. Iga kanal salvestab viimase teie poolt kasutatud privaatkoodi. DCS PRIVAATKOODI VALIMINE: 1. Pärast kanali valimist vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma DCS-i ikoon. Lisaks DCS-i ikoonile vilguvad ekraanil kas tekst OFF või kanali kõrval asuvad väiksemad numbrid. 2. Kui DCS-i ikoon ja OFF vilguvad, vajutage valikust OFF väljumiseks ja privaatkoodi valimisega jätkamiseks kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui vilguvad DCS-i ikoon ja kanali kõrval asuvad väikse-mad numbrid, vajutage privaatkoodi valimiseks kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Valige üks järgnevatest toimingutest:a. uue seadistuse salvestamiseks ning teiste funktsioonidega jätkamiseks vajutage režiiminuppu (MODE); b. uue seadistuse salvestamiseks ning KUULAMISREŽIIMI naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). HÄÄLJUHTIMINE VOX: VOX-i režiimis olles saab microtalk raadiosaatjat kasutada käed-vabad olekus, edastus toimub rääkides automaatselt. VOX-i režiimi tundlikkust on võimalik reguleerida oma hääletugevusele vastavaks ja vältida sellega taustamürast tulenevat edastuse algust. VOX-REZIIMI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE: 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma VOX-i ikoon. Hetkeolek (ON või OFF) kuvatakse ekraanil. 2. VOX-i režiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. ) uue seadistuse salvestamiseks ning teiste funktsioonidega jätkamiseks vajutage režiiminuppu (MODE); b.) uue seadistuse salvestami-seks ning KUULAMISREŽIIMI naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). VOX-TUNDLIKKUS: 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma VOXi ikoon ning kuvatakse hetkeolek. Kehtiv tundlikkuse tase kuvatakse koos tähega L ja numbriga 1-st 5-ni, millest 5 tähistab kõige tundlikumat ja 1 kõige vähemtundlikumat taset. 2. Seadistuste muutmiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Valige üks järgnevatest toimingutest:a.) uue seadistuse salvestamiseks ning teiste funktsioonidega jätkamiseks vajutage režiiminuppu (MODE); b.) uue seadistuse salvestamiseks ning KUULAMISREŽIIMI naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). 10 MÄLUPESA: Raadiosaatjal on kõige enam kasutatavate kanalite ja kanali ning privaatkoodide kombinatsioonide salvestamiseks 10 mälukohta. Neid mälus olevaid kanaleid saab valida üksikult või skaneerida. MÄLUS OLEVATE KANALITE SEADISTAMINE: 1. Vajutage MODE-nuppu ja hoidke seda all, kuni mälu ikoon/mälu asukoht hakkavad vilkuma 2. Mälu asukoha (0 kuni 9) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Uue asukohanumbri sisestamiseks või olemasoleva mälukoha muutmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Kanali numbrid vilguvad ekraanil. 4. Kanali (1 kuni 8) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 5. Lukustus- ja sisestusnupu (LOCK/ENTER) vajutamisel hakkavad ekraanil vilkuma CTCSS-i ikoon ja privaatkoodi numbrid. 6. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. kanali jaoks CTCSS-i privaatkoodi valimiseks (1 kuni 38) vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe; b. CTCSS-süsteemilt DCS-süsteemile ümber lülitumiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Ekraanil hakkavad vilkuma DCS-i ikoon ja privaatkoodi numbrid. Kanali jaoks DCS-i privaatkoodi valimiseks (1 kuni 83) vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. MÄRKUS. Kui privaatkoodi numbrite asemel vilgub ekraanil tekst OFF, on privaatkood teises süsteemis (CTCSS või DCS) juba valitud. Teise süsteemi koodi tühistamiseks ja valitud kanalile aktiivsest süsteemist uue privaatkoodi valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 7. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. )valitud mälukohale kanali/privaatkoodi sisestamiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Raadiosaatja liigub seejärel järgmisele mälukohale, mis hakkab ekraanil vilkuma; b.) valitud mälukohale kanali/privaatkoodi sisestamiseks vajutage režiiminuppu (MODE) ning jätkake muude enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali ja privaatkoodiga seotud funktsioonidega; c.) valitud mälukohale kanali/privaatkoodi sisestamiseks ja režiimifunktsioonidest väljumiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK). Pärast kõnelemisnupu vabastamist lülitub raadiosaatja just sisestatud kanali/privaatkoodi kuulamise režiimile. SALVESTATUD MÄLUPESA ESITLUS: 1. Vajutage MODE-nuppu ja hoidke seda all, kuni mälu ikoon ning mälu asukoht hakkavad ekraanil vilkuma. 2. Mälu asukoha (0 kuni 9) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Valitud mälukoha kuulamisrežiimile naasmiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK). MÄRKUS. Mälupesa saab igal ajal seadistada, kui see ekraanil kuvatakse ja vilgub. Alustamiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Kui te salvestatud mälukoha taasesitamisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, naaseb raadiosaatja automaatselt enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali/privaatkoodi kuulamisrežiimi. MÄLUPESA UUESTI PROGRAMMEERIMINE: 1. Vajutage MODE-nuppu ja hoidke seda all, kuni mälu ikoon ning mälu asukoht ekraanil vilguvad. 2. Mälu asukoha (0 kuni 9) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe 3. Vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Kanali numbrid vilguvad ekraanil. 4. Kanali 0 valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 5. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. Valitud mälukohale kanali/privaatkoodi sisestamiseks ja mälukohtade valikute algusesse naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER); b. valitud mälukohale kanali/privaatkoodi sisestamiseks vajutage režiiminuppu (MODE) ning jätkake muude enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali ja privaatkoodiga seotud funktsioonidega. Kui te salvestatud mälukoha deprogrammeerimisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, naaseb raadiosaatja automaatselt enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali/privaatkoodi kuulamisrežiimi.

4 KANALI SKANEERING: Rraadiosaatjal on funktsioon kanalite (1 kuni 8) automaatseks skaneerimiseks. Skaneerimiseks: MÄRKUS. Kanalite skaneerimise ajal ignoreerib raadiosaatja CTCSS- ja DCS-privaatkoode. 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni skaneerimise ikoon ning kanali number hakkavad ekraanil vilkuma. 2. Kanalite skaneerimise alustamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Skaneerimise ikooni kuvatakse senikaua, kuni kanali skaneerimine on sisse lülitatud (ON).Raadiosaatja skaneerib kõiki kanaleid ning seiskab skaneerimise, kui tuvastatakse sissetulev sideseanss. Raadiosaatja jääb sellele kanalile 10 sekundiks. VASTUVÕETAVA SIDESEANSI TOIMINGUD: a. kanalil oleva isikuga rääkimiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK) ja hoidke seda all. Raadiosaatja jääb sellele kanalile ning naaseb kuulamisrežiimi; b. kanalite skaneerimise jätkamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui te ühtegi nuppu 10 sekundi jooksul ei vajuta, jätkab raadiosaatja automaatselt kanalite skaneerimist. PRIVAATKOODI SKANEERIMINE: Raadiosaatja suudab ühel kanalil automaatselt skaneerida privaatkoode (CTCSS puhul 1 kuni 38 või DCS puhul 1 kuni 83). Samaaegselt saab skaneerida vaid ühte privaatkoodisüsteemi (CTCSS või DCS). Skaneerimiseks: 1. Kuulamisrežiimis olles vajutage privaatkoode skaneeriva kanali valimiseks kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 2. Vajutage režiiminuppu (MODE), kuni CTCSS-i või DCS-i ikoon ilmub ekraanile ning skaneerimise ikoon ja kanali numbri kõrval asuvad väiksemad numbrid hakkavad vilkuma. 3. Valitud kanalil privaatkoodide skaneerimise alustamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Skaneerimise ikooni kuvatakse senikaua, kuni privaatkoodi skaneerimine on sisse lülitatud (ON). Raadiosaatja skaneerib privaatkoode ning seiskab skaneerimise, kui tuvastatakse sissetulev sideseanss. Raadiosaatja jääb sellele kanalile/privaatkoodile 10 sekundiks. Kui te privaatkoodi skaneerimise seadistamisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, naaseb raadiosaatja automaatselt enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali/privaatkoodi kuulamisrežiimi. Vastuvõetava sideseansi toimingud: a. sellel kanalil/privaatkoodil suhtlemiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK) ja hoidke seda all. Raadiosaatja jääb sellele kanalile/privaatkoodile ning naaseb kuulamisrežiimi; b. privaatkoodide skaneerimise jätkamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui te vajutate skaneerimise ajal kõnelemisnuppu (TALK), kuid hiljem kui 10 sekundit peale sideseansi vastuvõttu, siis suundute sellele privaatkoodile, millelt skaneerimise ajal viimasena sideseanss vastu võeti. Kui te ühtegi nuppu 10 sekundi jooksul ei vajuta, jätkab raadiosaatja automaatselt rivaatkoodide skaneerimist. KANALI SKANEERIMINE MÄLUS: Raadiosaatjal on funktsioon kuni 10 mälukoha automaatseks skaneerimiseks. MÄRKUS. Kui raadiosaatjasse on salvestatud vaid üks või mitte ühtegi mälukohta, pole mälus oleva kanali skaneerimine võimalik. Vähemalt kahe mälukoha seadistamiseks tutvuge mälus olevate kanalite seadistamisega. 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni mälu ikoon ning mälukoha number hakkavad ekraanil vilkuma. 2. Mälukohtade skaneerimise alustamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Skaneerimise ja mälu ikooni kuvatakse senikaua, kuni mälu skaneerimine on sisse lülitatud (ON). Raadiosaatja skaneerib mälukohti ning seiskab skaneerimise, kui tuvastatakse sissetulev sideseanss. Raadiosaatja jääb sellele mälukohale 10 sekundiks. Kui te mälukoha skaneerimise seadistamisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, siis naaseb raadiosaatja automaatselt enne režiimifunktsioonide sisestamist kuvatud kanali/privaatkoodi kuulamisrežiimi. SIDESEANSI LEIDMISEL MÄLUKOHA SKANEERIMISE TOIMINGUD: a. sellele mälukohal suhtlemiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK) ja hoidke seda all; b. raadiosaatja jääb sellele mälukohale ning naaseb kuulamisrežiimi. Mälukohtade skaneerimise jätkamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui te vajutate skaneerimise ajal kõnelemisnuppu (TALK), kuid hiljem kui 10 sekundit peale sideseansi vastuvõttu, siis suundute sellele mälukohale, millelt skaneerimise ajal viimasena sideseanss vastu võeti. KUTSUNG JA VIBREERIN MÄRGUANDE IKOON: Raadiosaatja võib sideseansi vastuvõtmisest märku anda helitooni, vibreerimise või nende mõlemaga. Kutsungi seadistuse muutmine 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma kutsungi seadistuste ikoon. Kuvatakse hetkeseadistused ( 01 vibreeriv märguanne + toon, 02 üksnes vibreeriv märguanne, 00 üksnes toon). 2. Seadistuste muutmiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. b. uue seadistuse salvestamiseks ning KUULAMISREŽIIMI naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). KAHE KANALI JÄLGIMINE: Kahe kanali jälgimine võimaldab teil samaaegselt jälgida mis tahes kahte (2) kanalit/privaatkoodi. Topeltjälgimise positsioon 1 alati kanal/privaatkood, mis oli enne režiimifunktsioonide sisestamist ekraanil kuvatud. Täiendava informatsiooniga tutvumiseks vaadake peatükke Kanalid, CTCSS-i privaatkoodid ja DCS-i privaatkoodid. Topeltjälgimise positsioon 2 salvestatakse raadiosaatjasse. Seda saab hiljem kahe kanali jälgimise funktsioonis vajadusel muuta ja/või taaskasutada. Topeltjälgimise positsiooni nr 2 seadistamine või muutminening kahe kanali jälgimise sisselülitamine 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni kahe kanali jälgimise ikoon ning hakkavad ekraanil vilkuma. 2. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. valige või redigeerige kanal: 1) kanali (1 kuni 8) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe; b. valige või redigeerige kanal/privaatkood: 1) kanali (1 kuni 8) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe; 2) kanali seadistamiseks vajutage menüünuppu (MENU). Ekraanil vilguvad kanali kõrval asuvad väiksemad numbrid; 3) CTCSS-i privaatkoodi (1 kuni 38) või DCS-i privaatkoodi (1 kuni 83) valimiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Topeltjälgimise positsiooni nr 2 seadistamiseks ja topeltjälgimise funktsiooni Aktiveerimiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (tutvuge allpool toodud lisateabega). MÄRKUS. Kahe kanali jälgimise lõpetamiseks ning järgmise saadaoleva režiimifunktsiooni kasutamiseks vajutage režiiminuppu (MODE). Kui te topeltjälgimise positsiooni nr 2 seadistamisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, siis naaseb raadiosaatja automaatselt topeltjälgimise positsiooni nr 1 kuulamise režiimile. Kahe kanali jälgimise sisselülitamine: MÄRKUS. Topeltjälgimise positsioon nr 2 peab olema seadistatud kahe kanali jälgimise sisselülitamiseks. 1. Esmalt seadistage topeltjälgimise esimene positsioon (kanal/privaatkood), mida soovite jälgida (täiendava informatsiooniga tutvumiseks vaadake peatükke Kanalid, CTCSS-i privaatkoodid ja DCS-i privaatkoodid ). 2. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni kahe kanali jälgimise ikoon ning kanali number hakkavad ekraanil vilkuma. MÄRKUS. Kui te kahe kanali jälgimise seadistamisel ühtegi nuppu 15 sekundi jooksul ei vajuta, siis naaseb raadiosaatja automaatselt enne režiimi funktsioonide sisestamist kuvatud kanali/privaatkoodi kuulamisrežiimi. 3. Kahe kanali jälgimise režiimi aktiveerimiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Sissetuleva sideseansi leidmisel saate valida ühe järgnevatest toimingutest: a. selles topeltjälgimise positsioonis suhtlemiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK) ja hoidke seda all. Raadiosaatja jääb sellele topeltjälgimise positsioonile ning naaseb kuulamisrežiimi; b. kahe kanali jälgimisega jätkamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. Kui te kahe kanali jälgimise ajal vajutate kõnelemisnuppu (TALK), kuid hiljem kui 10 sekundit pärast sideseansi vastuvõttu, siis suundute sellele topeltjälgimise positsioonile, millelt viimasena sideseanss vastu võeti. Sellega naaseb raadiosaatja kuulamisrežiimile. Kui te ühtegi nuppu 10 sekundi jooksul ei vajuta, jätkab raadiosaatja automaatselt kahe kanali jälgimist. Kahe kanali jälgimise väljalülitamine Valige üks järgnevatest toimingutest:a. kuulamisrežiimile naasmiseks topeltjälgimise esimesel positsioonil või sellel positsioonil, millelt kahe kanali jälgimisel viimane sideseanss vastu võeti, vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER); b. kuulamisrežiimile naasmiseks topeltjälgimise esimesel positsioonil või sellel positsioonil, millelt kahe kanali jälgimisel viimane sideseanss vastu võeti, vajutage kõnelemisnuppu (TALK); c. järgmise saadaoleva režiimifunktsiooni kasutamiseks vajutage režiiminuppu (MODE).

5 BEEBIVALVUR: Kui sisselülitatud beebivalvurifunktsiooniga raadiosaatja on jäetud beebi lähedusse, edastab seade samal kanalil ja sama privaatkoodiga sideseansi teisele raadiosaatjale koheselt, kui hääl tuvastatakse. Beebivalvur kasutab VOX-i funktsiooniga võrreldes sama tundlikkuse astet. Kui VOX-i funktsiooni puhul pole tundlikkus paika seatud (vt käesoleva juhendi peatükki Hääljuhtimissüsteemi VOX kasutamine ), kasutatakse automaatselt kõige tundlikumat taset 5. Beebivalvuri sisselülitamine: 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma beebivalvuri ikoon. Hetkeolek (OFF) kuvatakse ekraanil. 2. Seadistuste muutmiseks (funktsiooni sisselülitamiseks) vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 3. Funktsiooni sisselülitamise kinnitamiseks ning beebivalvurirežiimi sisenemiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). MÄRKUS. Režiiminupu (MODE) vajutamisel sisenete beebivalvuri režiimi väljalülitatud olekusse ning jätkate teiste režiimifunktsioonidega. 15 sekundi jooksul mitte ühtegi nuppu vajutades sisenete beebivalvuri režiimi väljalülitatud olekusse ning raadiosaatja naaseb kuulamisrežiimi. MÄRKUS. Mõlemad raadiosaatjad peavad ühenduse pidamiseks olema häälestatud samale kanalile ja privaatkoodile. Beebivalvuri väljalülitamine: Valige üks järgnevatest toimingutest:a. kuulamisrežiimile naasmiseks vajutage kõnelemisnuppu (TALK); b. kuulamisrežiimile naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER); c. järgmise saadaoleva režiimifunktsiooni kasutamiseks vajutage režiiminuppu (MODE). 10 kutsungihelina seadistused: Ainulaadse kutsungihelina edastamiseks saate valida 10 erineva helina vahel. Kutsungihelina seadistuste muutmine: 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) senikaua, kuni ekraanil kuvatakse täht C ja kehtiva kutsungihelina number (1 kuni 10). Kehtiv kutsungihelin kõlab kahe (2) sekundi vältel. 2. Teiste kutsungihelinate kuulamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. b. uue seadistuse salvestamiseks ning kuulamisrežiimi naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Saatelõppu kinnitav piiks (Roger peep) Kõnelemisnupu (TALK) vabastamisel kuuleb teiega teise seadme abil suhtlev isik helitooni. See annab talle märku, et olete kõnelemise lõpetanud ning on tema kord rääkida. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada. Saatelõppu kinnitava piiksu sisse või välja lülitamine: Kui te microtalk raadiosaatja esimest korda sisse lülitate, on saatelõppu kinnitav piiks sisse lülitatud. 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) ja laske see lahti, kuni ikoon Roger peep vilgub ekraanil. Hetkeolek (ON või OFF) kuvatakse ekraanil. 2. Saatelõppu kinnitava signaali sisse või välja lülitamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. b. uue seadistuse salvestamiseks ning kuulamisrežiimi naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Valitud seadistused salvestatakse, kui raadiosaatja on välja ning uuesti sisse lülitatud. Kui saatelõppu kinnitav piiks on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil vastav ikoon ( Roger beep ). KLAHVI TOONID: Kui klahvitoonid on sisse lülitatud, kõlab helisignaal iga kord, kui vajutate nuppe või muudate seadistusi.klahvitoonide sisse / välja lülitamine: Kui te microtalk raadiosaatja esimest korda sisse lülitate, on klahvitoonid sisse lülitatud. 1. Vajutage režiiminuppu (MODE) senikaua, kuni ekraanil hakkab vilkuma klahvitoonide ikoon. Hetkeolek (ON või OFF) kuvatakse ekraanil. 2. Klahvitoonide sisse või välja lülitamiseks vajutage kanalite vahel üles/alla liikumise nuppe. 1. Valige üks järgnevatest toimingutest: a. uude seadistusse sisenemiseks ning kuulamisrežiimi naasmiseks vajutage režiiminuppu (MODE); b. uue seadistuse salvestamiseks ning kuulamisrežiimi naasmiseks vajutage lukustus- ja sisestusnuppu (LOCK/ENTER). Valitud seadistused salvestatakse, kui raadiosaatja on välja ning uuesti sisse lülitatud. Kui klahvitoonid on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil vastav ikoon. MAALETOOJA: RONEX OÜ, Kiisa 8, Tallinn, tel , fax , ronex@ronex.ee;

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

MONTEERIMISSKEEM

MONTEERIMISSKEEM PRESIDENT GEORGE autoraadiojaam (CB 27MHz) MONTEERIMISSKEEM ANTENNI PAIGALDAMINE a) Antenni valimine: CB raadio töötab seda paremini, mida pikem on antenn. Antenni valimisel saab Teid aidata müüja. b)

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

UM-79H0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised

UM-79H0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised UM-79H0A-000-04 SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E5000 sari Originaaljuhised SISUKORD OLULINE MÄRKUS...3 Oluline ohutusteave...3 Estonian Ohutuse tagamine...3 SHIMANO STEPSi omadused...7

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised

UM-78N0A SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised UM-78N0A-001-04 SHIMANO täielik elektritoitesüsteem Kasutusjuhend E6100 sari Originaaljuhised SISUKORD OLULINE MÄRKUS...3 Oluline ohutusteave...3 Estonian Ohutuse tagamine...3 SHIMANO STEPSi omadused...7

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

SE435 estonian.cdr

SE435 estonian.cdr SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuniseid, et kasutada toodet õigesti ja turvaliselt. Hoidke

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem