HT-CT380/CT381/CT780

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HT-CT380/CT381/CT780"

Väljavõte

1 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780

2 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid). Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud. Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist. Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse ja tule lähedale. Euroopa klientidele Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid. Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga Konan Minato-ku Tokyo, Japan) või selle esindaja. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega seoses võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Hooldusvõi garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil. Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Täpsemat teavet leiate järgmiselt veebisaidilt: Seadet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit. Ainult siseruumides kasutamiseks. Soovitatavad kaablid Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning pistkuid. Ribakõlar Andmesilt asub põhjal. 2 EE

3 Vanade elektrija elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötluse kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Ainult Euroopa Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. 3 EE

4 Autoriõigused ja kaubamärgid Süsteem sisaldab tehnoloogiaid Dolby* Digital ja DTS** Digital Surround System. * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel Dolby ja topelt-d sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. ** DTS-i patentide kohta vt veebisaidilt Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTS-HD, selle sümbol ja DTS ning selle sümbol koos on ettevõtte DTS, Inc. DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused on kaitstud. Sõna BLUETOOTH märgistus ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid, Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Süsteem sisaldab kõrglahutusega multimeediumliidese (HDMI ) tehnoloogiat. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. Apple, Apple'i logo, iphone, ipod ja ipod touch on ettevõtte Apple Inc., registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk. Kirjed Made for ipod ja Made for iphone tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt ipodi või iphone iga ning arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine ipodi või iphone iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust. Ühilduvad seadme ipod/ iphone mudelid Ühilduvad ipodi/iphone i mudelid on järgmised. Enne ipodi/iphone i kasutamist süsteemiga värskendage seade uusimale tarkvarale. BLUETOOTHI tehnoloogia töötab järgmiste mudelitega. iphone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/ iphone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/ iphone 4/iPhone 3GS ipod touch (5. põlvkond)/ ipod touch (4. põlvkond) BRAVIA logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. DSEE on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. ClearAudio+ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk. 4 EE

5 x.v.colour ja logo x.v.colour on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid. PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc registreeritud kaubamärk. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele. Teave kasutusjuhendi kohta Selles kasutusjuhendis olevad juhtnöörid kirjeldavad kaugjuhtimise puldi juhtnuppe. Võite kasutada ka põhiseadme juhtnuppe, kui neil on kaugjuhtimise puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed. Mõned joonised on üldpildid ja võivad tegelikest toodetest erineda. 5 EE

6 Sisukord Ühendamine Alustusjuhend (eraldi dokument) Teave kasutusjuhendi kohta...5 Kuulamine TV, Blu-ray Disc -i mängija, kaabli-/satelliidiboksi jne heli kuulamine Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmest... 7 Heli reguleerimine Heliefektide nautimine (spordirežiim jne)...9 BLUETOOTHI funktsioonid Süsteemi juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (SongPal) Autoriõigustega kaetud 4K-sisu (ainult HT-CT780) vaatamine 4K-teleri ja 4K-seadmetega ühendamine...13 Seadistused ja reguleerimine Seadistusekaani kasutamine...15 Muud funktsioonid Funktsiooni Control for HDMI kasutamine BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine Vanemliku järelevalve funktsiooni kasutamine...20 Toite säästmine ooterežiimis...20 Ribakõlari kinnitamine seinale Bassikõlari horisontaalne paigaldamine (ainult HT-CT380/CT381) Süsteemi ühendamine (ühendamine bassikõlariga) Lisateave Ettevaatusabinõud...24 Tõrkeotsing...25 Detailide ja juhtimisseadmete juhend...30 Toetatud helivormingud...34 Tehnilised andmed...36 BLUETOOTH-side...38 LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING EE

7 Kuulamine TV, Blu-ray Disc -i mängija, kaabli-/ satelliidiboksi jne heli kuulamine. Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmest Kuulamine Vajutage mitu korda nuppu INPUT. Kui vajutate nuppu INPUT ühe korra, ilmub esiekraanile praegune seade. Iga kord, kui vajutate nuppu INPUT muutub seade tsükliliselt järgmisel viisil. [TV] [HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3] [ANALOG] [BT] [TV] Digitaalne seade, mis on ühendatud pistikupesaga DIGITAL IN (TV) või TV, mis ühildub Audio Return Channeli funktsiooniga, mis on ühendatud pistikupesaga HDMI OUT (ARC) [HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3] Blu-ray Disci mängija vms, mis on ühendatud pistikupesaga HDMI IN 1, 2 või 3 [ANALOG] Pistikupessa ANALOG IN ühendatud analoogseade [BT] BLUETOOTH-seade, mis toetab profiili A2DP Nõuanne Kui BLUETOOTHI funktsioonid on keelatud, ilmub valiku [BT] asemel valik [BT OFF]. Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega Sidumine on vajalik BLUETOOTHseadmete vahel lingi loomiseks, et luua traadita ühendust. Enne süsteemi kasutama hakkamist tuleb seade süsteemiga siduda. Pärast BLUETOOTH-seadmete sidumist pole neid vaja uuesti siduda. 1 Vajutage süsteemil nuppu PAIRING. Märgutuli BLUETOOTH (sinine) vilgub BLUETOOTHI sidumise ajal kiiresti. 2 Lülitage funktsioon BLUETOOTH seadmel BLUETOOTH sisse, otsige seadmeid ja valige see süsteem (HT-CT380, HT-CT381 või HT-CT780). Kui küsitakse parooli, sisestage Veenduge, et märgutuli BLUETOOTH (sinine) süttiks. Ühendus on loodud. Märkus Võite siduda kuni 9 BLUETOOTHseadet. Kümnenda BLUETOOTHseadme sidumisel asendatakse kõige pikemat aega tagasi ühendatud seade uuega. 7 EE

8 Nõuanne Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks. Kuvatavaid juhtnööre järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi juhtida. Vt jaotist Süsteemi juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (SongPal) (lk 11). Registreeritud seadme muusika kuulamine 1 Vajutage nuppu INPUT korduvalt, et kuvataks tekst [BT]. Märgutuli BLUETOOTH (sinine) vilgub BLUETOOTHI sidumise katse ajal. 2 Valige BLUETOOTH-seadmes see süsteem (HT-CT380, HT-CT381 või HT-CT780). 3 Veenduge, et märgutuli BLUETOOTH (sinine) süttiks. 4 Käivitage taasesitus BLUETOOTHseadmes. BLUETOOTH-seadmega ühendamine, rakendades valikut Ühe puutega funktsioonid (NFC) Kui hoiate NFC-ga ühilduvat kaugseadet süsteemi N-märgi lähedal, jätkavad süsteem ja kaugseade automaatselt sidumist ning BLUETOOTH-ühendust. Ühilduvad kaugseadmed Sisseehitatud NFC-funktsiooniga kaugseadmed (OS: Android või uuem, v.a Android 3.x) 1 Laadige alla, installige ja käivitage rakendus NFC Easy Connect. Märkus Rakendus ei pruugi mõnes riigis/ piirkonnas saadaval olla. 2 Hoidke kaugseadet süsteemi N-märgi lähedal, kuni kaugseade vibreerib. 3 Veenduge, et märgutuli BLUETOOTH (sinine) süttiks. Ühendus on loodud. Märkused Korraga saab ühendada ainult üht seadet. Olenevalt nutitelefonist võib olla vaja NFC-funktsioon eelnevalt sisse lülitada. Lisateavet leiate nutitelefoni kasutusjuhendist. Nõuanne Kui sidumine ja BLUETOOTH-ühenduse loomine ei õnnestu, tehke järgmist. Taaskäivitage NFC Easy Connect ja liigutage kaugseadet aeglaselt N-märgi kohal. Eemaldage kaugseadme korpus, kui kasutate lisavarustusena ostetud kaugseadmekorpust. 8 EE

9 Heli reguleerimine Heliefektide nautimine (spordirežiim jne) Saate hõlpsasti nautida eelprogrammeeritud helivälju, mis on mõeldud erinevate heliallikate jaoks. Helivälja valimine Vajutage nuppu SOUND FIELD korduvalt, kuni soovitud heliväli ilmub esipaneeli ekraanile. [CLEARAUDIO+] Heliallikale valitakse automaatselt sobiv heliseadistus. [STANDARD] Sobib iga allikaga. [MOVIE] Helisid taasesitatakse ruumiliste efektidega ning need on tõepärased ja võimsad, sobides filmide vaatamiseks. [SPORTS] Kommentaarid on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane. [GAME] Heli on võimas ja tõepärane, sobib hästi videomängude mängimiseks. [MUSIC] Helisid taasesitatakse muusikasaate, Blu-ray Disci muusika või DVD jaoks kohandatuna. [P.AUDIO (Kaasaskantav muusikapleier)] Heli taasesitatakse kaasaskantava muusikapleieri jaoks kohandatuna, kasutades DSEE-d*. Heli reguleerimine * DSEE on lühend sõnadest Digital Sound Enhancement Engine (digitaalheli täiustusmootor), mis on Sonys välja töötatud tehnoloogia suurte vahemike kompenseerimiseks ja kvaliteetse heli taastamiseks. 9 EE

10 Öörežiimi seadistamine Helisid taasesitatakse võimendatud heliefektide ja selge dialoogiga. Vajutage nuppu NIGHT, et kuvada tekst [N. ON]. Öörežiimi väljalülitamiseks vajutage nuppu NIGHT, et kuvada tekst [N. OFF]. Häälerežiimi seadistamine Häälerežiim aitab dialooge selgemaks muuta. Soovitud tüübi kuvamiseks vajutage mitu korda nuppu VOICE. [TYPE 1] Dialoogi helivahemik väljub otse. [TYPE 2] Dialoogi helivahemik tõstetakse esile. [TYPE 3] Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja võimendatakse vaikseid kõrge tooniga osi, mida eakamatel kuulajatel on raske eristada. 10 EE

11 BLUETOOTHI funktsioonid Süsteemi juhtimine nutitelefoni või tahvelarvutiga (SongPal) 5 Tehke Android-seadme BLUETOOTH-seadmete loendist valik (HT-CT380, HT-CT381 või HT-CT780). Kui ühendus on loodud, süttib BLUETOOTHI märgutuli (sinine). 6 Juhtige süsteemi ühendatud Androidi seadme ekraanilt. SongPal on rakendus süsteemi juhtimiseks seadmetega nutitelefon, tahvelarvuti jms. SongPal on saadaval poes Google Play või App Store. Selle funktsiooni lubamiseks määrake valiku [BT PWR] olekuks [ON] (lk 16). Vaikeseadistus on [ON]. Android-seadme kasutamisel 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu / (Sees/Ootel). Süttib ribakõlari ekraan. 2 Otsige Androidi seadmega rakendust SongPal ja laadige see alla. 3 Käivitage SongPal ja järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Nõuanne Kui ilmub NFC-ühenduse kuva, vt: Ühe puutega ühendus, kasutades sisseehitatud NFC-funktsiooniga (NFC) Android-seadet. 4 Pärast seda, kui Android-seadme ekraanile ilmub BLUETOOTHI ühenduse kuva, vajutage nuppu PAIRING. Märgutuli BLUETOOTH (sinine) vilgub BLUETOOTHI sidumise ajal kiiresti. Ühe puutega ühendus, kasutades sisseehitatud NFC-funktsiooniga (NFC) Android-seadet 1 Läbige sammud 1 kuni 3 jaotisest Androidi seadme kasutamisel. 2 Kui Android-seadme ekraanil esitatakse BLUETOOTHI ühenduse kuva, puudutage Androidseadmega ribakõlari N-märki. Kui ühendus on loodud, süttib BLUETOOTHI märgutuli (sinine). 3 Juhtige süsteemi Androidi seadme ekraanilt. Seadmete iphone/ipod touch kasutamisel 1 Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu / (Sees/Ootel). Süttib ribakõlari ekraan. 2 Vajutage nuppu PAIRING. Märgutuli BLUETOOTH (sinine) vilgub BLUETOOTHI sidumise ajal kiiresti. 3 Seadke iphone/ipod touch sidumisrežiimi ja valige seadme iphone/ipod touch BLUETOOTHseadmete loendist süsteem (HT-CT380, HT-CT381 või HT-CT780). Kui ühendus on loodud, süttib ribakõlari BLUETOOTHI märgutuli (sinine). BLUETOOTHI funktsioonid 11 EE

12 4 Otsige ühendatud seadmega iphone/ipod touch rakendust SongPal ja laadige see alla. 5 Käivitage SongPal ja juhtige siis süsteemi seadmeiphone/ipod touch ekraanilt. 12 EE

13 Autoriõigustega kaetud 4K-sisu (ainult HT-CT780) vaatamine 4K-teleri ja 4K-seadmetega ühendamine Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu vaatamiseks ühendage seadmed HDCP 2.2- ühilduva HDMI-pistikupesa kaudu. Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu saab vaadata ainult HDCP 2.2-ühilduva HDMI-pistikupesa kaudu. Vaadake TV kasutusjuhendist, kas TV HDMI-pistikupesa on HDCP 2.2-ühilduv. Kui TV HDMI-pistikupesa onhdcp 2.2-ühilduv ja märkega ARC HDCP 2.2- ühilduv HDMIpistikupesa Blu-ray Disci mängija, kaabli- või satelliidiboks jne HDCP 2.2- ühilduv HDMIpistikupesa Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) Autoriõigustega kaetud 4K-sisu (ainult HT-CT780) vaatamine Nõuanded Ribakõlari pistikupesa HDMI 1 INPUT ühildub HDCP 2.2-ga. Funktsioon ARC (Audio Return Channel) saadab digitaalse heli TV-st süsteemi või AV-võimendisse, kasutades ainult HDMI-kaablit. 13 EE

14 Kui TV HDMI-pistikupesa on HDCP 2.2-ühilduv ja sellel ei ole märget ARC Ühendage optiline digitaalkaabel TV optilise väljundpesaga ja HDMI-kaabel HDCP 2.2-ühilduva HDMI-sisendpesaga. Blu-ray Disci mängija, kaabli- või satelliidiboks jne HDCP 2.2- ühilduv HDMIpistikupesa HDCP 2.2- ühilduv HDMIpistikupesa Optiline digitaalkaabel (kaasas) Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) Nõuanne Ribakõlari pistikupesa HDMI 1 INPUT ühildub HDCP 2.2-ga. 14 EE

15 Seadistused ja reguleerimine Seadistusekaani kasutamine Menüüga saab seadistada järgmisi üksusi. Teie seadistus säilib ka vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) eemaldamisel. 1 Vajutage nuppu MENU, et esipaneeli ekraanil menüü sisse lülitada. 2 Vajutage mitu korda nuppu BACK/ (Vali)/ENTER üksuse valimiseks ja vajutage nuppu ENTER seadistuse määramiseks. 3 Vajutage nuppu MENU menüü väljalülitamiseks. Menüüloend Vaikeseadistus on alla joonitud. Menüü üksused [LEVEL] (Tase) [TONE] (Toon) [AUDIO] (Heli) [DRC] (Dünaamikadiapas ooni juhtimine) [BASS] (Bass) [TREBLE] (Kõrged toonid) [SYNC] (Heli ja video sünkroonimine) [DUAL] (Dual mono) [EFFECT] (Heliefekt) Funktsioon Sobib hästi filmide vaatamiseks väikse helitugevusega. DRC toimib Dolby Digitali allikatega. [ON]: tihendab heli sisus oleva teabe järgi [AUTO]: pakib automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli [OFF]: heli ei pakita Reguleerib bassitugevust Parameetrivahemik on [ 6] kuni [+6], 1-punktise kasvu kaupa Reguleerib kõrgete toonide tugevust Parameetrivahemik on [ 6] kuni [+6], 1-punktise kasvu kaupa Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, saate heli reguleerida [ON]: lülitab heli ja video sünkroonimise funktsiooni sisse [OFF]: lülitab heli ja video sünkroonimise funktsiooni välja Kui süsteem võtab vastu Dolby Digitali ringhäälingu liitsignaali, saate nautida kobarheli. [M/S]: põhiheli tuleb vasakust kõlarist ja lisaheli tuleb paremast kõlarist. [MAIN]: väljastatakse ainult põhikanalit [SUB]: väljastatakse ainult lisakanalit [ON]: esitatakse valitud helivälja heli; soovitatav on kasutada seda seadistust [OFF]: sisendiallikas vähendatakse radu kahe kanali jaoks Seadistused ja reguleerimine Märkus Isegi kui valik [EFFECT] on olekus [OFF], seatakse valik [EFFECT] automaatselt olekusse [ON], kui muudate helivälja seadistust 15 EE

16 Menüü üksused [AUDIO] (Heli) [HDMI] [STREAM] (Voog) [CTRL] (Control for HDMI) [S. THRU] (Standby-through) Funktsioon Kuvab praeguse helivoo teavet Teavet toetatud helivormingute kohta vt lk 35 [ON]: lülitab sisse funktsiooni Control for HDMI [OFF]: lülitab funktsiooni välja Valige see siis, kui soovite ühendada seadme, mis ei ühildu funktsiooniga Control for HDMI Saate määrata funktsiooni HDMI standby-through energiasäästurežiimi [AUTO]: väljastab TV oleku järgi ooterežiimis süsteemi pistikupesast HDMI OUT signaale; see seadistus hoiab valikuga [ON] võrreldes ooterežiimis elektrit kokku [ON]: pistikupesast HDMI OUT väljastatakse ooterežiimis alati signaale; kui ühendatud on mõni muu TV kui BRAVIA, kasutage süsteemi seadistusega [ON] [SET BT] (Seadista BLUETOOTH) [ARC] (Audio Return Channel) [BT PWR] (BLUETOOTHI toide) [BT.STBY] (BLUETOOTH on ootel) [AAC] (Heli täpsem kodeerimine) Märkus See üksus ilmub ainult siis, kui funktsioon [CTRL] on olekus [ON] Määrake see üksus, et kuulata digitaalset heli Audio Return Channeli (ARC) tehnoloogia toega TV-st, mis on ühendatud kiiret HDMI-kaablit kasutades [ON]: lülitab funktsiooni ARC sisse [OFF]: lülitab funktsiooni ARC välja Märkus See üksus ilmub ainult siis, kui funktsioon [CTRL] on olekus [ON] lülitab süsteemi funktsiooni BLUETOOTH sisse või välja [ON]: lülitab funktsiooni BLUETOOTH sisse [OFF]: lülitab funktsiooni BLUETOOTH välja Märkus Kui seate olekuks [OFF], siis on funktsioon BLUETOOTH keelatud Kui süsteemis on sidumisteave, jääb süsteem ka väljalülitatuna BLUETOOTHI ooterežiimi [ON]: BLUETOOTHI ooterežiim on lubatud [OFF]: BLUETOOTHI ooterežiim on keelatud Märkus Kui süsteemis sidumisteavet pole, ei saa BLUETOOTHI ooterežiimi häälestada Saate määrata, kas süsteem kasutab funktsiooni AAC BLUETOOTHI kaudu [ON]: süsteem kasutab funktsiooni AAC BLUETOOTHI kaudu [OFF]: süsteem ei kasuta seda Märkus Kui muudate seda seadistust ajal, kui süsteem on ühendatud BLUETOOTHI seadmega, katkestatakse süsteemi ja seadme ühendus 16 EE

17 Menüü üksused [SYSTEM] (Süsteem) [WS] (Juhtmeta heli) *Ainult HT-CT780 [A. STBY] (Automaatne ooterežiim) [VER] (Versioon) [SYS.RST] (Süsteemi lähtestus) [UPDATE]* (Värskendus) Funktsioon Saate elektritarbimist vähendada; Süsteem läheb automaatselt ooterežiimi, kui te seda ligikaudu 20 minutit ei kasuta ja kui süsteem ei võta vastu ühtegi sisendsignaali. [ON]: lülitab automaatse ootefunktsiooni sisse [OFF]: lülitab funktsiooni välja Esipaneeli ekraanil kuvatakse püsivara praeguse versiooni teave Saate süsteemi menüüd ja seadistused (heliväljad jne) algolekusse lähtestada, kui see korralikult ei toimi (lk 29) Värskendustest teatatakse Sony veebisaidil; värskendage süsteemi, järgides veebisaidil olevaid juhiseid [LINK] Saate juhtmeta helisüsteemi uuesti linkida (lk 23) [RF CHK] (RF-i kontroll) Saate kontrollida, kas juhtmeta helisüsteemi side töötab [OK]: juhtmeta helisüsteem toimib [NG]: juhtmeta helisüsteem ei toimi Seadistused ja reguleerimine 17 EE

18 Muud funktsioonid Funktsiooni Control for HDMI kasutamine Kui kasutate funktsiooni Control for HDMI ja ühendate kiire HDMI-kaabli kaudu funktsiooniga Control for HDMI ühilduva seadme, on kasutamine allnimetatud funktsioonidega lihtsustatud. Funktsiooni Control for HDMI lubamiseks seadistage valik [CTRL (Control for HDMI)] olekusse [ON] (lk 16). Vaikeseadistus on [ON]. Control for HDMI on ühtne juhtimisstandard, mida kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control, laiatarbeelektroonika juhtimine) HDMI (High-Definition Multimedia Interface, kõrglahutusega multimeediumliides) jaoks. Süsteemi väljalülitamine Kui lülitate TV välja, lülitatakse süsteem ja ühendatud seade automaatselt välja. Süsteemi heli juhtimine Kui lülitate süsteemi sisse TV vaatamise ajal, väljastatakse TV heli automaatselt süsteemi kõlaritesse. Kui reguleerite helitugevust TV kaugjuhtimise puldist, muudetakse süsteemi helitugevust. Kui viimatisel TV vaatamisel väljastati TV heli süsteemi kõlaritest, lülitub süsteem TV sisselülitamisel automaatselt sisse. Audio Return Channel (ARC) Kui TV ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), võimaldab HDMI-kaabli ühendus TV heli süsteemi kõlaritest kuulata. Funktsiooni ARC lubamiseks määrake seadistuse [ARC (Audio return channel)] olekuks [ON] (lk 16). Vaikeseadistus on [ON]. Ühe puutega esitus Kui aktiveerite seadme (Blu-ray Disci mängija, PlayStation 4 jne), mis on süsteemiga ühendatud kiire HDMI-kaabli kaudu, lülitatakse ühendatud TV automaatselt sisse ja süsteemi sisendsignaal lülitatakse sobivale HDMI-sisendile. Kodukino juhtimine Kui kodukino juhtimisega ühilduv TV on ühendatud süsteemiga, kuvatakse ühendatud TV-s süsteemi menüü. TV kaugjuhtimise puldist saate vahetada süsteemi sisendit või helivälju. Samuti saate reguleerida helitugevuse, bassikõlari helitugevuse, kõrgete toonide, bassi, öörežiimi, Dual Mono või A/V Synci seadistusi. Funktsiooni Home Theatre Control kasutamiseks peab TV-l olema juurdepääs lairibateenusele. Märkused Eelnimetatud funktsioonid ei pruugi mõne seadmega töötada. Olenevalt ühendatud seadme seadistusest ei pruugi funktsioon Control for HDMI õigesti toimida. Vt seadme kasutusjuhendit. 18 EE

19 BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine Allnimetatud Sony originaalfunktsioone saab kasutada ka toodetega, mis ühilduvad BRAVIA Synciga. Toite säästmine Kui süsteemiga on ühendatud BRAVIA Synciga ühilduv TV, vähendatakse ooterežiimis elektritarbimist, peatades HDMI-signaali edastuse, kui TV lülitatakse välja süsteemi HDMI Standby-through funktsiooniga* olekus [AUTO] (lk 16). Vaikeseadistus on [AUTO]. Kui süsteemiga on ühendatud mõni muu TV kui BRAVIA, seadke selle seadistuse väärtuseks [ON] (lk 16). * HDMI Standby-through funktsiooni kasutatakse signaalide väljastamiseks süsteemi pistikupesast HDMI OUT isegi ooterežiimi ajal. Märkused HDMI-ühenduste kohta Kasutage kiiret HDMI-kaablit. Kui kasutate standardset HDMI-kaablit, ei pruugita 1080p-, Deep Colori, 3D- ja 4K-sisu õigesti kuvada. Kasutage HDMI-volitusega kaablit. Kasutage Sony kiiret HDMI-kaablit kaablitüübi logoga. Me ei soovita kasutada HDMI-DVIkonversioonkaablit. Kui pilt on halva kvaliteediga või HDMI-kaabliga ühendatud seadmest ei tule heli, kontrollige ühendatud seadme häälestust. Ühendatud seade võib summutada HDMI-pistikust edastatavad helisignaalid (diskreetimissagedus, bitipikkus jne). Heli võib olla häiritud, kui taasesitusseadmes vahetatakse diskreetimissagedust või heli väljundsignaalide kanalite arvu. Kui ühendatud seade ei ühildu autoriõigusega kaitstud tehnoloogiaga (HDCP), võib pistikupesa HDMI OUT pilt ja/või heli olla moonutatud või üldse puududa. Sellisel juhul kontrollige ühendatud seadme spetsifikatsioone. Kui süsteemisisendi allikaks on valitud TV, väljastatakse mõne viimati valitud pistikupesahdmi IN 1/2/3 kaudu edastatavat videosignaali pistikupesast HDMI OUT. Süsteem toetab edastusi tüüpidega Deep Color, x.v.colour, 3D ja 4K. 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-ga ühilduv TV ja videoseade (Blu-ray Disci mängija, PlayStation 4 vms) süsteemiga kiiret HDMI-kaablit kasutades, pange ette 3D-prillid ning taasesitage 3D-ga ühilduvat Blu-ray Disci jms. 4K-sisu nautimiseks peavad süsteemiga ühendatud TV ja mängijad 4K-sisuga ühilduma. Muud funktsioonid 19 EE

20 Vanemliku järelevalve funktsiooni kasutamine Keelatakse ribakõlari nupud, v.a / (Sees/Ootel). Vajutage ribakõlaril 5 sekundit nuppu INPUT, kui süsteem on sisse lülitatud. Ekraanile ilmub tekst [LOCKED]. Vanemliku järelevalve funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti ligikaudu 5 sekundit nuppu INPUT, et kuvada tekst [UNLOCK]. Toite säästmine ooterežiimis Veenduge, et olete teinud järgmised seadistused. Üksuse [HDMI] funktsiooni [CTRL] olek on [OFF] (lk 16). [HDMI] funktsiooni [S. THRU] olek on [AUTO] (lk 16). 20 EE

21 Ribakõlari kinnitamine seinale Ribakõlari saab paigaldada seinale. Illustreeriv näide. HT-CT780 Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Kruvi (komplektis) Märkused Valige kruvid (pole komplektis), mis sobivad vastava seinamaterjali ja - tugevusega. Kuna kipsplaat-sein on eriti habras, kinnitage kruvid tugevalt kahe seinatala tihvti külge. Paigaldage ribakõlar horisontaalselt, riputades selle seina lameda sektsiooni tihvtides olevate kruvide külge. Tellige paigaldamine kindlasti alltöövõtulepingu korras Sony vahendajatelt või litsentsitud töövõtjatelt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või kahjustuste eest. 1 Kinnitage kaasasolevad seinakinnitusklambrid kaasasolevate kruvidega ribakõlari põhjas asuvatesse kinnitusavadesse nii, et iga seinakinnitusklambri pind jääks joonisel näidatud viisil. Kinnitage kaks seinakinnitusklambrit ribakõlari põhjas asuvasse vasak- ja parempoolsesse kinnitusavasse. 2 Pange valmis klambrites olevate aukude jaoks sobivad kruvid (pole komplektis). Üle 30 mm Seinakinnitusklamber (komplektis) 4,5 mm 10 mm 4 mm Muud funktsioonid Klambri ava 21 EE

22 3 Kinnitage kruvid seinal oleva 2 tihvti külge. Kruvid peaksid seinast 5 kuni 6 mm välja ulatuma. 777,5 mm (HT-CT380/CT381) 876 mm (HT-CT780) Bassikõlari horisontaalne paigaldamine (ainult HT-CT380/CT381) Paigaldage bassikõlari paremale küljele, nii et SONY logo jääks ettepoole. 5 kuni 6 mm 4 Riputage ribakõlar kruvide otsa. Joondage klambrite avad kruvidega ja riputage ribakõlar siis kahele kruvile. Kinnitage kaasasolevad kõlaripadjad. 22 EE

23 Süsteemi ühendamine (ühendamine bassikõlariga) Häälestage uuesti juhtmeta bassikõlari ühendus. 1 Vajutage nuppu MENU. 2 Tehke valik [WS] nuppudega (Vali), seejärel vajutage nuppu ENTER. 3 Tehke valik [LINK] nuppudega (Vali), seejärel vajutage nuppu ENTER. 4 Kui ekraanil kuvatakse tekst [START], vajutage nuppu ENTER. Ilmub tekst [SEARCH] ja ribakõlar otsib seadet, mida saab kasutada funktsiooniga Link. Jätkake järgmise sammuga 1 minuti pärast. Seadet otsides funktsioonist Link loobumiseks vajutage nuppu BACK. 5 Vajutage bassikõlaril nuppu LINK. Bassikõlari töö-/ooterežiimi märgutuli süttib roheliselt. Ribakõlari ekraanil kuvatakse tekst [OK]. Kui ilmub tekst [FAILED], kontrollige, kas bassikõlar on sisse lülitatud, siis tehke uuesti kogu toiming alates 1. sammust. 6 Vajutage nuppu MENU. Menüü lülitub välja. Muud funktsioonid 23 EE

24 Lisateave Ettevaatusabinõud Ohutus Kui süsteemi peaks sattuma võõrkehi või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida. Ärge ronige ribakõlari ega bassikõlari peale, kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või süsteemi kahjustada. Toiteallikad Enne süsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge oleks sama, mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on kirjas ribakõlari all asuval andmesildil. Kui te ei kasuta süsteemi pikka aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrgust). Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest. Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupessa sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga. Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas. Süsteemi kuumenemine Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt pikka aega suurel helitugevusel, tõuseb temperatuur selle tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge süsteemi. Süsteemi asukoht Süsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon. Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus. Ärge asetage ribakõlari ja bassikõlari taha ühtegi eset, mis võiks blokeerida õhutusavasid ja põhjustada talitlushäireid. Kui süsteemi kasutatakse koos TV, VCR-i või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage süsteem TV-st, VCR-ist või kassettmakist eemale. Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida. Olge tähelepanelik vältimaks ribakõlari ja bassikõlari nurkade mis tahes viisil kahjustamist. Jätke ribakõlari alla 3 cm või rohkem ruumi, kui selle seinale riputate. Kasutus Enne teiste seadmete ühendamist lülitage süsteem kindlasti välja ja eemaldage vooluvõrgust. Kui lähedalasuva teleriekraani värvides esineb ebakorrapärasusi Teatud TV tüüpide puhul võivad esineda ebakorrapärasused värvides. Juhul, kui märkate ebakorrapärasusi värvides... Lülitage TV välja ja minuti pärast uuesti sisse. Juhul kui märkate uuesti ebakorrapärasusi värvides... Asetage süsteem TV-st kaugemale. Puhastamine Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või bensiini). Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. 24 EE

25 Tõrkeotsing Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Üldine Toide ei lülitu sisse. Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. Süsteem ei toimi tavapäraselt. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrgust) lahti, ühendage see mõne minuti pärast. Süsteem lülitub automaatselt välja. Automaatne ootefunktsioon toimib. Määrake menüüs [SYSTEM] funktsiooni [A. STBY] olekuks [OFF] (lk 17). Heli Süsteemist ei esitata TV heli. Vajutage mitu korda kaugjuhtimise puldi nuppu INPUT, et kuvada ekraanil üksus [TV] (vt kaasasolevat alustusjuhendit). Lülitage esmalt sisse TV ja seejärel süsteem. Seadke TV kõlarite seadistus (BRAVIA) helisüsteemile. TV seadistuse kohta lugege TV kasutusjuhendist. Kontrollige süsteemi ja TV-ga ühendatud HDMI-kaabli, optilise digitaalkaabli või audiokaabli ühendust (vt kaasasolevat alustusjuhendit). Suurendage TV helitugevust või tühistage vaigistus. Kui tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC) ühilduv TV on ühendatud HDMI-kaabliga, veenduge, et kaabel oleks ühendatud TV HDMIsisendliidesega (ARC). Kui heli siiski ei väljastata või kui helitugevus langeb, ühendage komplektis olev optiline digitaalkaabel ja seadke funktsioon [ARC] menüüs olekusse [OFF] (lk 16). (Vt teavet ühenduse kohta kaasasolevast alustusjuhendist.) Kui TV ei ühildu tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), ühendage optiline digitaalkaabel. TV heli ei väljastata HDMI-ühenduse kaudu (vt kaasasolevat alustusjuhendit). Kui optilisest digitaalväljundi pistikupesast ei tule heli või TV-l pole optilist digitaalväljundi pistikupesa, ühendage kaablivõi satelliidiboks otse süsteemi pistikupessa DIGITAL IN (TV). Esitatakse nii süsteemi kui ka TV heli. Lülitage TV heli välja. Süsteemist väljastatav TV heli jääb pildist maha. Kui valik [SYNC] on olekus [ON], seadke see olekusse [OFF] (lk 15). Filme vaadates võite kuulda, et heli jääb pildist veidi maha. Ribakõlariga ühendatud seadme heli pole ribakõlarist üldse või on ainult väga vaikselt kuulda. Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu (helitugevus) + ja kontrollige helitugevuse taset (lk 30). Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu (Vaigistus) või (Helitugevus) +, et vaigistusfunktsioon tühistada (lk 30). Lisateave 25 EE

26 Veenduge, et valitud sisendiallikas oleks õige. Proovige teisi sisendiallikaid, vajutades kaugjuhtimise puldil mitu korda nuppu INPUT (lk 7). Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid oleks nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmes korralikult ühendatud. Bassikõlaris puudub heli või on kuulda ainult väga vaikne heli. Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu SW (Bassikõlari helitugevus) +, et suurendada bassikõlari helitugevust (lk 30). Veenduge, et bassikõlari töö-/ ooterežiimi märgutuli põleks roheliselt. Kui see ei põle, vt lõiku Bassikõlarist ei kosta heli. jaotises Bassikõlari juhtmeta heli (lk 27). Bassikõlar on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendi allikas on väga vähe bassiheli komponente (nt TV-ringhääling), võib bassikõlarist väga vähe heli kostuda. Autoriõiguse kaitsega tehnoloogiaga (HDCP) ühilduvat sisu esitades ei väljastata seda bassikõlarist. Ruumilise heli efekt puudub. Olenevalt sisendsignaalist ja helivälja seadistusest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida. Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk. Mitmekanalilise heli esitamiseks kontrollige süsteemiga ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistust. Lisateavet leiate ühendatud seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist. BLUETOOTH-seade BLUETOOTHI ühendust ei saa luua. Veenduge, et märgutuli BLUETOOTH (sinine) põleb (lk 30). Süsteemi olek BLUETOOTHI sidumise ajal Süsteem püüab BLUETOOTHI seadmega ühendust luua Süsteem on BLUETOOTHI seadmega ühenduse loonud Süsteem on BLUETOOTHI ooterežiimis (kui süsteem on välja lülitatud) BLUETOOTHI märgutuli (sinine) Vilgub kiiresti Vilgub Põleb Ei põle Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTHI seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTHI funktsioon lubatud. Tooge süsteem ja BLUETOOTHI seade üksteisele lähemale. Siduge süsteem ja BLUETOOTHI seade uuesti. Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma BLUETOOTHI seadet. Kui süsteemi [BT PWR] on olekus [OFF], seadke see olekusse [ON] (lk 16). Sidumine ei õnnestu. Tooge süsteem ja BLUETOOTHseade teineteisele lähemale (lk 7). Veenduge, et süsteemi ei mõjuta traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed ega mikrolaineahi. Kui lähedal asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, viige seade sellest eemale. 26 EE

27 Ühendatud BLUETOOTHI seadmest ei väljastata heli. Veenduge, et märgutuli BLUETOOTH (sinine) põleb (lk 30). Tooge süsteem ja BLUETOOTHI seade üksteisele lähemale. Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, muud BLUETOOTHI seadmed või mikrolaineahi), viige seade sellest eemale. Eemaldage takistused süsteemi ja BLUETOOTHI seadme vahelt või viige süsteem takistusest eemale. Muutke ühendatud BLUETOOTHI seadme asendit. Proovige määrata WiFi-ruuteri, arvuti jms juhtmeta võrgu sageduseks 5 GHz riba. Suurendage ühendatud BLUETOOTHI seadme helitugevust. Heli ja pilt pole sünkroonis. Filme vaadates võite kuulda, et heli jääb pildist veidi maha. Bassikõlari juhtmeta heli Bassikõlarist ei kosta heli. Veenduge, et bassikõlari vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. Töö-/ooterežiimi märgutuli ei sütti. Veenduge, et bassikõlari vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) oleks korralikult ühendatud. Lülitage bassikõlar sisse, vajutades sellel olevat nuppu / (sees/ootel). Töö-/ooterežiimi märgutuli vilgub aeglaselt roheliselt või süttib punaselt. Liigutage bassikõlar ribakõlari lähedale, nii et töö-/ooterežiimi märgutuli süttiks roheliselt. Järgige jaotises Süsteemi ühendamine (ühendamine bassikõlariga) (lk 23) esitatud juhtnööre. Kontrollige juhtmeta helisüsteemi sideolekut menüü käsuga [RF CHK] (lk 17). Töö-/ooterežiimi märgutuli vilgub kiiresti roheliselt. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Töö-/ooterežiimi märgutuli vilgub punaselt. Vajutage toite väljalülitamiseks bassikõlari nuppu / (sees/ ootel) ja kontrollige, kas bassikõlari õhutusava on puhas. Bassikõlar on mõeldud bassiheli esitamiseks. Kui sisendiallikas sisaldab vähe bassiheli, nagu enamik teleprogramme, ei pruugi bassiheli kuuldav olla. Vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu SW (Bassikõlari helitugevus) +, et suurendada bassikõlari helitugevust (lk 33). Heli on katkendlik või selles on müra. Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilisi laineid (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade või töötav mikrolaineahi), viige süsteem sellest eemale. Kui ribakõlari ja bassikõlari vahel on mõni takistus, viige see teise kohta või eemaldage. Paigutage ribakõlar ja bassikõlari võimalikult lähestikku. Lülitage lähedalasuva Wi-Fi-ruuteri või arvuti traadita kohtvõrgu (LAN) sagedus väärtusele 5 GHz. Lülitage TV, Blu-ray Disci mängija vms traadita kohtvõrgult (LAN) juhtmega kohtvõrku (LAN). Lisateave 27 EE

28 Kaugjuhtimise pult Kaugjuhtimise pult ei tööta. Suunake kaugjuhtimise pult süsteemi esipaneeli keskele (kaugjuhtimise puldi andur) (lk 30). Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja süsteemi vahel olevad takistused. Vajaduse korral asendage mõlemad kaugjuhtimise puldi akud. Veenduge, et vajutaksite kaugjuhtimise puldil õiget nuppu. TV kaugjuhtimise pult ei tööta. Paigaldage ribakõlar nii, et see ei takistaks TV kaugjuhtimise puldi andurit. Muu Funktsioon Control for HDMI ei tööta korralikult. Kontrollige HDMI-ühendust (vt kaasasolevat alustusjuhendit). Häälestage TV funktsioon Control for HDMI. Vaadake TV seadistust TV-ga kaasas olevast kasutusjuhendist. Kui ühendate või eemaldate vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika), oodake enne süsteemi kasutamist vähemalt 15 sekundit. Veenduge, et kõik ühendatud seadmed ühilduksid BRAVIA Synciga. Kontrollige funktsiooni Control for HDMI seadistusi ühendatud seadmel. Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit. Kui ühendate videoseadme heliväljundi süsteemiga, kasutades HDMI-kaablist erinevat kaablit, ei saa funktsiooni Control for HDMI tõttu heli väljastada. Sellisel juhul seadke üksuse [HDMI] funktsioon [CTRL (Control for HDMI)] olekusse [OFF] (lk 16) või ühendage videoseadme heliväljundi pistiku kaabel otse TV-ga. Funktsiooniga BRAVIA Sync juhitavate seadmete tüüp ja arv on standardiga HDMI CEC piiratud järgmiselt. Salvestusseadmed (Blu-ray Disci salvestaja, DVD-salvestaja jne): kuni 3. Taasesitusseadmed (Blu-ray Disci mängija, DVD-mängija jms): kuni 3. Tuuneriga seotud seadmed: kuni 4. Helisüsteem (vastuvõtja/ kõrvaklapid): kuni 1 (sh see süsteem). Kui ribakõlar on ooterežiimis, siis TV pilti ei esita. Veenduge, et [S. THRU] oleks olekus [ON] (lk 16). Kui ribakõlari esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [PRTECT (protect)]. Vajutage ribakõlaril nuppu / (Sees/Ootel), et süsteem välja lülitada. Kui ekraan ei vilgu enam, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) ja veenduge, et miski ei blokeeriks ribakõlari õhutusavasid. Ribakõlari esipaneeli ekraan ei põle. Vajutage nuppu DIMMER, et seada heledus heledaks või tumedaks, kui see on väljas (lk 33). TV-andurid ei tööta korralikult. Ribakõlar võib blokeerida TV mõne anduri (nt heleduse andur) ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja, aga ka 3D-prillide infrapunasüsteemiga ühilduva 3D-TV-kiirguri (infrapunaedastus) või juhtmeta side. Viige ribakõlar TV-st piisavalt kaugele, et tagada nende komponentide nõuetekohane töö. Andurite ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja sobiva asukoha leiate TV-ga kaasasolevast kasutusjuhendist. 28 EE

29 Lähtestamine Juhul kui süsteem ei tööta endiselt korralikult, lähtestage see järgmisel viisil. 1 Vajutage nuppu / (Sees/Ootel), et süsteem sisse lülitada. 2 Vajutage nuppu MENU. 3 Tehke valik [SYSTEM] nuppudega (Vali), seejärel vajutage nuppu ENTER. 4 Tehke valik [SYS.RST] nuppudega (Vali), seejärel vajutage nuppu ENTER. 5 Kui valik [START] ilmub ribakõlari ekraanile, vajutage nuppu ENTER. Ekraanil kuvatakse valik [RESET] ning menüü, heliväljade jne algseadistused taastuvad. 6 Kui valik [RESET] kaob, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas). Lisateave 29 EE

30 Detailide ja juhtimisseadmete juhend Lisateabe saamiseks vaadake sulgudes olevaid lehti. Ribakõlar Esi- ja ülapaneelid Kaugjuhtimise puldi andur Esipaneeli ekraan Nupp / (Sees/Ootel) Nupp INPUT (lk 7, 20) Nupp PAIRING (lk 7) Nupud VOLUME +/ N-märk (lk 8) Kui kasutate NFC-funktsiooni, puudutage märki NFC-ga ühilduva seadmega. BLUETOOTHI märgutuli (sinine) BLUETOOTHI olek BLUETOOTHI sidumise ajal: vilgub kiiresti Üritatakse luua BLUETOOTHI ühendust: vilgub BLUETOOTHI ühendus on loodud: põleb BLUETOOTHI ooterežiim (kui süsteem on väljas): ei põle 30 EE

31 Tagapaneel Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Port UPDATE (ainult mudelil HT-CT780) Ainult värskenduse korral. Pistikupesa ANALOG IN Pistikupesa DIGITAL IN (TV) Pistikupesa HDMI IN 3 Pistikupesa HDMI IN 1 HT-CT780 ühildub üksusega HDCP 2.2. Pistikupesa HDMI IN 2 Pistikupesa HDMI OUT (ARC) HT-CT780 ühildub üksusega HDCP 2.2. Lisateave 31 EE

32 Bassikõlar Sees/ootel märgutuli Nupp / (sees/ootel) Nupp LINK (lk 23) Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) 32 EE

33 Kaugjuhtimise pult Kui ekraani heledus on välja lülitatud, lülitatakse ekraan pärast mõnesekundilist kasutusoleku kuvamist välja. Nupud MENU/ (Vali)/ENTER/ BACK (lk 15) Vajutage nuppu või, et valida menüü-üksused. Seejärel vajutage valiku sisestamiseks nuppu ENTER. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu BACK. Nupud (Helitugevus) +*/ Reguleerib helitugevust. Nupud SW (Bassikõlar helitugevus) +/ Reguleerib bassiheli tugevust. Nupp (Vaigistus) Lülitab heli ajutiselt välja. Nupp CLEARAUDIO+ Valib automaatselt heliallikale sobiva heliseadistuse. Nupp SOUND FIELD (lk 9) Valib helirežiimi. Nupp VOICE (lk 10) Nupp PAIRING (lk 7) Nupp NIGHT (lk 10) * Nupul + on reljeefne punkt. Kasutage seda suunisena. Lisateave Nupp INPUT (lk 7) Nupp / (Sees/Ootel) Nupp DIMMER Ekraani heledust saab muuta. Bright (Hele) Dark (Tume) Off (Väljas) 33 EE

34 Toetatud helivormingud Süsteemi toetatud digitaalsed helisisendi vormingud Süsteem toetab järgmisi helivorminguid. Dolby Digital Dolby Digital Plus* Dolby TrueHD* DTS DTS96/24 DTS-HD Master Audio* DTS-HD High Resolution Audio* DTS-HD Low Bit Rate* Lineaarne PCM, 2 kanalit, 48 khz või vähem Lineaarne PCM, max 7.1 kanalit, 192 khz või vähem* * Nende vormingute sisend on võimalik ainult HDMI-ühendusega. 34 EE

35 Süsteemi toetatud videovormingud Sisend/väljund (HDMI järguri plokk) 3D Fail 2D Kaadri Kõrvuti Ülal-all pakkimine (pool) (üleval ja all) px 59,94/60 Hz juures * px 50 Hz juures * px 23,98/24 Hz juures ** px 59,94/60 Hz juures * px 50 Hz juures * px 29,97/30 Hz juures ** px 25 Hz juures ** px 23,98/24 Hz juures ** px 59,94/60 Hz juures px 50 Hz juures px 29,97/30 Hz juures px 25 Hz juures px 23,98/24 Hz juures i 59,94/60 Hz juures i 50 Hz juures px 59,94/60 Hz juures px 50 Hz juures px 29,97/30 Hz juures px 23,98/24 Hz juures px 59,94/60 Hz juures px 50 Hz juures px 59,94/60 Hz juures Lisateave * YCbCr 4:2:0 / toetab ainult 8-bitist vormingut ** Toetab ainult 8-bitist vormingut 35 EE

36 Tehnilised andmed Ribakõlar (SA-CT380/CT381, SA-CT780) Võimendi jaotis VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal) Eesmine vasak + eesmine parem: 50 W + 50 W (4 oomi, 1 khz, 1% THD juures) VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon) SA-CT380/CT381: Eesmine vasak / eesmine parem: 100 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1kHz) SA-CT780: Eesmine vasak / eesmine parem: 105 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1kHz) Sisendid HDMI IN* 1/2/3 ANALOG IN DIGITAL IN (TV) Väljundid HDMI OUT** (ARC) * HT-CT380/CT381: Pistikupesad 1, 2 ja 3 on identsed. Ei ole vahet, millist kasutada. HT-CT780: 1. pistikupesa toetab HDCP 2.2 protokolli. HDCP 2.2 on vasttäiustatud autoriõiguste kaitse tehnoloogia, mida kasutatakse sisu (nt 4K-filmid) kaitsmiseks. Pistikupesad 2 ja 3 on identsed. Ei ole vahet, millist kasutada. ** HT-CT780: Pistikupesa HDMI OUT toetab HDCP 2.2 protokolli. HDCP 2.2 on vasttäiustatud autoriõiguste kaitse tehnoloogia, mida kasutatakse sisu (nt 4K-filmid) kaitsmiseks. HDMI jaotis Pistik Tüüp A (19 tihvti) BLUETOOTHI jaotis Sidesüsteem BLUETOOTHI tehnilised andmed, versioon 3.0 Väljund BLUETOOTHI tehnilised andmed, võimsusklass 2 Maksimaalne sideulatus Otsenähtavus umbes 10 m 1) Registreeritavate seadmete maksimaalne arv 9 seadet Sagedusriba 2,4 GHz riba (2,4000 2,4835 GHz) Modulatsioonimeetod FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid 2) A2DP 1.2 (audioedastusprofiil) AVRCP 1.3 (audio-video kaugjuhtimisprofiil) Toetatud kodekid 3) SBC 4), AAC 5) Edastusvahemik (A2DP) Hz (diskreetimissagedus 44,1 khz) 1) Tegelik vahemik varieerub olenevalt asjaoludest nagu seadmete vahelised takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne. 2) BLUETOOTHI standardprofiilid näitavad seadmetevahelise BLUETOOTH-side eesmärki. 3) Kodek: Helisignaali pakkimise ja konversiooni vorming 4) Alamriba kodek 5) Advanced Audio Coding Eesmise vasaku / eesmise parema kõlari jaotis Kõlarisüsteem SA-CT380/CT381: täisulatuses kõlarisüsteem, akustilise suspensioon SA-CT780: kaheribaline kõlarisüsteem, akustiline suspensioon Kõlar SA-CT380/CT381: 60 mm, koonuse tüüp SA-CT780: bassikõlar (60 mm koonuse tüüp) kõrgsageduskõlar: (19 mm, pehme kuppeltüüp) 36 EE

37 Üldine Võimsuse nõuded V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine SA-CT380/CT381: Sees: 37 W Ootel: 0,3 W või vähem (elektri säästmise režiimis, vt lk 20) Ootel: 0,5 W või vähem (Kui valiku [S. THRU] olek on [ON]: 6 W või vähem) SA-CT780: Sees: 40 W Ootel: 0,3 W või vähem (elektri säästmise režiimis, vt lk 20) Ootel: 0,5 W või vähem (Kui valiku [S. THRU] olek on [ON]: 6 W või vähem) Mõõtmed (ligikaudu) (l/k/s) SA-CT380/CT381: 900 mm 51 mm 117 mm (ilma seinakinnitusklambriteta) 900 mm 120 mm 72 mm (seinakinnitusklambritega) SA-CT780: 1030 mm 55 mm 117 mm (ilma seinakinnitusklambriteta) 1030 mm 120 mm 74 mm (seinakinnitusklambritega) Kaal (ligikaudu) SA-CT380/CT381: 2,4 kg SA-CT780: 2,8 kg Bassikõlar (SA-WCT380/ WCT381, SA-WCT780) Võimsuse nõuded V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine SA-WCT380/WCT381: Sees: 20 W Ooterežiim: 0,5 W või vähem SA-WCT780: Sees: 30 W Ooterežiim: 0,5 W või vähem Mõõtmed (ligikaudu) (l/k/s) SA-WCT380/WCT381: 170 mm 342 mm 381 mm (vertikaalne paigaldus) 342mm 172mm 381mm (horisontaalne paigaldus) SA-WCT780: 191 mm 382 mm 390 mm Kaal (ligikaudu) SA-WCT380/WCT381: 6,6 kg SA-WCT780: 7,9 kg Juhtmeta saatja/vastuvõtja jaotis Kõlarisüsteem Juhtmeta heli tehnilised andmed, versioon 2.0 Sagedusriba 2,4 GHz (2,4000 2,4835 GHz) Modulatsioonimeetod Pi / 4 DQPSK Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Lisateave VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon) SA-WCT380/WCT381: 100 W (kanali kohta 4 oomi juures, 100 Hz) SA-WCT780: 120 W (kanali kohta 4 oomi juures, 100 Hz) Kõlarisüsteem Bassikõlari süsteem, bassipeegeldus Kõlar SA-WCT380/WCT381: 13 cm koonuse tüüp SA-WCT780: 16 cm koonuse tüüp 37 EE

38 BLUETOOTH-side Kasutatavad BLUETOOTH-seadmed peavad asuma üksteisest mitte kaugemal kui u 10 meetrit (takistusteta kaugus). Järgmistel tingimustel võib toimiv sideulatus lüheneda. BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus Traadita kohtvõrguga (LAN) paigad Töötavate mikrolaineahjude ümbrus. Paigad, kus esineb muu elektromagnetiline kiirgus BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTHseadet traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooniga seadme lähedal, võib tekkida elektromagnetiline müra. See võib põhjustada andmeedastuskiiruse langemist või müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul tehke järgmist. Kasutage süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest. Kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage välja traadita kohtvõrgu (LAN) seadme toide. Paigaldage süsteem ja BLUETOOTHseade teineteisele võimalikult lähedale. Süsteemi levitatavad raadiolained võivad häirida mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna sellised häiringud võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle süsteemi ja BLUETOOTHseadme toide alati välja järgmistes kohtades: haiglates, rongides, lennukites, tanklates ja mujal, kus võib olla kergestisüttivaid gaase, automaatuste või tuletõrjealarmide läheduses. Süsteem toetab BLUETOOTHI tehniliste andmetega ühilduvaid turbefunktsioone, et tagada side turvalisus BLUETOOTHI tehnoloogiat kasutades. Sõltuvalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi sellest siiski piisata, nii et ole BLUETOOTHtehnoloogial põhinevat sidet kasutades alati ettevaatlik. Sony ei võta mingit vastutust kahjude ja muude kadude osas, mis on tekkinud BLUETOOTH-tehnoloogiat kasutavas sides esinenud andmelekete tõttu. BLUETOOTH-side funktsionaalsus pole garanteeritud kõigis BLUETOOTHI seadmetes, millel on süsteemiga sama profiil. Süsteemiga ühendatud BLUETOOTHseadmed peavad ühilduma BLUETOOTHI spetsifikatsiooniga, mille on määratlenud Bluetooth SIG, Inc., ja neil peab olema vastavussertifikaat. Isegi kui seade ühildub BLUETOOTHI spetsifikatsiooniga, on siiski juhtumeid, kus BLUETOOTH-seadme omaduste või spetsifikatsioonide tõttu pole ühenduse loomine võimalik või rakenduvad teistsugused juhtimismeetodid, kuva või toimimine. Olenevalt süsteemiga ühendatud BLUETOOTHI seadmest, sidekeskkonnast ja ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra ja heli võib katkeda. Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. 38 EE

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

STR-DN1060/STR-DN860

STR-DN1060/STR-DN860 Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend EE STR-DN1060/STR-DN860 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 4-485-833-13(1) (EE) Blu-ray Disci / DVD kodukinosüsteem Viitejuhend BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse

Rohkem

STR-DA2800ES

STR-DA2800ES 4-429-113-31(3) (EE) Mitme kanaliga AV-vastuvõtja Kasutusjuhend Lugege kõigepealt vastuvõtjaga kaasas olnud kiirseadistusjuhendit. Selle abil saate ühendustest ja vastuvõtja kasutamisest paremini aru.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500

BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500 4-549-793-11(2) (EE) Blu-ray Disc / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: www.sony.eu/support 2 HOIATUS Alustamine 6

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B HTB170EGEBGN~Cover_mst.fm 1 ページ 2014 年 9 月 22 日月曜日午前 11 時 33 分 Kasutusjuhend Kodukino audiosüsteem Mudeli nr SC-HTB170 Täname, et ostsite selle toote! Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem