m24-Lisa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "m24-Lisa"

Väljavõte

1 Lisa Viimsi Vallavalitsuse määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS SUMMA SUMMA 32 Kaupade ja teenuste müük , ,00 0, , Tulud haridusalasest tegevusest , ,00 0, ,00 sh Viimsi Keskkooli omatulu 0, , , Viimsi Keskkooli muud tulud 8000, , , Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 80412, ,00 0, ,86 sh Huvikoolide õpilaskoha tasu 0, , , Muud tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 10412, , ,86 35 Saadud toetused , ,70 0, , Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks , ,70 0, , Haridus- ja Teadusministeerium , , , Keskkonnainvesteeringute Keskus 0, , , Rahandusministeerium (projektid) 934, , , Õppelaen 12241,54 693, , Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 23497, , , Muudelt mitteresidentidelt 20468, , ,84 38 Muud tulud 94425,45 0, , , Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2862, ,00 0,00 TULUD KOKKU , , , ,13 2. Eelarve põhitegevuse kulude jaotus: TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED , , , , Volikogu , , , , Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu , , , Avaliku teenistuse ametnike töötasu , , , Toitlustuskulud erisoodustusena 400,00 100,00 500, Maksud erisoodustustelt 294,00 10,00 304, Sotsiaalmaks , , , Töötuskindlustusmakse kulu 497,31 16,00-110,00 403, Administreerimiskulud , , , Lähetuskulud 100,00 53,60 153, Koolituskulud 500,00-500,00 0, Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00-500,00 0,00

2 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800,00-800,00 0, Inventari kulud, v.a infotehnoloogia 1 000, ,00 0, Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 500,00 305, , Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 299,54 299, Vallavalitsus , , , , Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 0,00 50,00 50, Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo , , , Avaliku teenistuse ametnike töötasu , , , Töötajate töötasu , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav , , , Muud tasud 3 735, ,00 0, Õppekulud, õppelaen erisoodustusena 443,62 417,06 860, Sõidukulud erisoodustusena 0,00 175,00 175, Toitlustuskulud erisoodustusena 0, , , Muud erisoodustustena makstavad kulud 500, , , Maksud erisoodustustelt 1 793, , , Sotsiaalmaks ,27 314, , , Töötuskindlustusmakse kulu ,29 7, , , Administreerimiskulud , , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 0, , , Lähetuskulud 5 846, , , Koolituskulud , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud , , , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia , , , Toiduained ja toitlustusteenused 1 000, ,00 0, Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000, , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000, , , Eri- ja vormiriietus 2 000, ,00 0, Muud mitmesugused majanduskulud 7 000, , , Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 500,00 300,00 0,00 800, Riigilõivukulu 500,00 300,00 800, Muud tegevuskulud , , , Reservfond ,45 0, , , Reservfond , , ,91 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK ,00 20,00-20, , Politsei 8 700,00 20,00-20, , Administreerimiskulud 0,00 20,00 20, Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 700,00-20, ,00 04 MAJANDUS , , , , Maakorraldus , , , , Administreerimiskulud 3 934, , , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud , , ,00

3 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , ,00 500, Teede hooldus ,00 120,00-120, , Administreerimiskulud 5 500,00 120, , Rajatiste majandamiskulud ,00-120, , Transpordikorraldus , , , , Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks ,00 0, , , muudele residentidele , , , Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 6 711, , , Üldmajanduslikud arendusprojektid , , , , Administreerimiskulud 5 765, , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud , , , Territoriaalne planeerimine , , , , Administreerimiskulud 5 765, , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud , , , Ehitusekspertiisid 5 000,00 0, , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 5 000, , , Viimsi Saared , , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 000, , , Rajatiste majandamiskulud 6 000, , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 300,00-300,00 0, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100,00-20,00 80, Toiduained ja toitlustusteenused 0,00 200,00 200, Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 120,00 120, Muu majandus ,00 580, , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,00 580, , Rajatiste majandamiskulud 3 000,00-990, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-490, ,00 05 KESKKONNAKAITSE , , , , Tänavate korrashoid-suvine ,00 0, , , Rajatiste majandamiskulud , , , Heitveekäitlus - sadevesi , , , , Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks ,00 0, , , muudele residentidele , , , Rajatiste majandamiskulud , , ,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS , , , , Heakord ,36 500,00-500, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-500, , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 6 000,00 500, , Muu heakord ,00 0, , , Rajatiste majandamiskulud , , , Kaunis Kodu 4 500, , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 300,00 300, Sotsiaalmaks 0,00 99,00 99, Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 2,40 2,40

4 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Administreerimiskulud 2 500, , , mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 2 000, ,00 0, Muu elamu-ja kommunaalmajanduse kulud ,10 940,00-940, , Administreerimiskulud 500,00 305,00 805, Sõidukite ülalpidamise kulud 6 289,10-940, , Muud tegevuskulud 168,00 635,00 803,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON , , , , Muu vabaaeg-spordiväljakud , , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0, , , Sotsiaalmaks 0,00 497,89 497, Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 12,07 12, Administreerimiskulud , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Muusikakool , , , , Töötajate töötasu , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav , , , Administreerimiskulud 1 780,00 400, , Lähetuskulud 3 200, ,00 300, Koolituskulud 200,00 300,00 500, Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud 800,00-200,00 600, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500, , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 250,00-100,00 150, Õppevahendid 500,00 100,00 600, Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 200,00 200, , Muud mitmesugused majanduskulud 0,00 76,00 76, Kunstikool , , , , Töötajate töötasu , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 640,00 56,77 696, Sotsiaalmaks ,68 878, , Töötuskindlustusmakse kulu 844,05 21,80 865, Administreerimiskulud 1 650,00-349, , Lähetuskulud 0,00 403,60 403, Koolituskulud 400,00-123,40 276, Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,56 600, , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 400,00 160, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-40, , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00-1,38 298, Teavikud ja kunstiesemed 300,00-212,29 87, Õppevahendid 5 311,84-600, , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 000,00 132, , Muu erivarustus ja erimaterjalid 50,00-25,76 24, Tasu teistele omavalitsustele - huvikoolid 0, ,00 0, ,00

5 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Õppevahendid 0, , , Piirkondlikud spordiüritused , , , , Administreerimiskulud 5 567, , , Toiduained ja toitlustusteenused 757, , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 300,00-200, , Muud mitmesugused majanduskulud 1 675, ,00 675, Valla raamatukogu ,00 536,00-36, , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 1 842,15 200, , Lähetuskulud 500,00 36,00 536, Koolituskulud 2 000,00-36, , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 500,00 300, , Prangli raamatukogu ,00 540,00-540, , Administreerimiskulud 1 200,00-140, , Koolituskulud 175,00-175,00 0, Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 750,00-160, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 650,00 300,00 950, Teavikud ja kunstiesemed 5 000,00 240, , Muud mitmesugused majanduskulud 150,00-65,00 85, Randvere raamatukogu , , , , Administreerimiskulud 1 900, , , Koolituskulud 300,00-172,00 128, Rajatiste majandamiskulud 0,00 642,00 642, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 550,00-550,00 0, Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 200,00 300,00 500, Muud mitmesugused majanduskulud 50,00-50,00 0, Kultuuriüritused ,00 408, , , mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 2 500,00 217, , Sotsiaalmaks 825,00 189, , Töötuskindlustusmakse kulu 25,00 1,00 26, Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000,00-408, , Seltsitegevus-Viimsi õpilasmalev , ,00 0, , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 877,00 391, , Eri- ja vormiriietus 339,84 638,00 977, Viimsi Pensionäride Ühendus 8 000, ,00 0, , mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 8 000, , , Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus , , , , Muud erisoodustusena makstavad kulud 0,00 277,53 277, Maksud erisoodustustelt 0,00 183,87 183, Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,00 318,77 318, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 0,00 250,00 250, Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000, , ,83 HARIDUS , , , ,27

6 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine MLA Viimsi Lasteaiad=lasteaiad kokku , , , , Töötajate töötasu , , , , Maksud erisoodustustelt 1 516,37 150,00 0, , Sotsiaalmaks , ,00 0, , Administreerimiskulud ,00 0,00-300, , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,08 0, , , Sõidukite ülalpidamise kulud 3 800,00 900,00 0, , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 910, ,20 0, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00 100, , , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 1 910, ,00-700, , Toiduained ja toitlustusteenused , ,00 0, , Õppevahendid ,00 0, , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine ,00 0,00-600, , Eri- ja vormiriietus 5 500,00 100,00 0, , Muu erivarustus ja erimaterjalid 700,00 200,00 0,00 900, Muud mitmesugused majanduskulud 5 679,88 300,00 0, , Pargi lasteaed , , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud 1 100,00 600, , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 740, , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-800, , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 700,00-700,00 0, Toiduained ja toitlustusteenused , , , Õppevahendid 4 000,00-200, , Leppneeme lasteaed ,85 550, , , Töötajate töötasu , , , Maksud erisoodustustelt 264,78 50,00 314, Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-550, , Toiduained ja toitlustusteenused 5 744,00 500, , Randvere lasteaed , , , , Töötajate töötasu , , , Maksud erisoodustustelt 457,55 100,00 557, Administreerimiskulud 2 650,00-300, , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud 800,00 300, , Toiduained ja toitlustusteenused , , , Õppevahendid 6 000, , , Muu erivarustus ja erimaterjalid 50,00 200,00 250, Karulaugu lasteaed , , , , Töötajate töötasu , , , Sotsiaalmaks , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Toiduained ja toitlustusteenused , , , Õppevahendid 6 000, , ,00

7 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Haabneeme Lasteaed , , , , Töötajate töötasu , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-100, , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 560,00 600, , Toiduained ja toitlustusteenused , , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 100,00-600, , Eri- ja vormiriietus 1 000,00 100, , Amarülluse lasteaed ,12 400, , , Töötajate töötasu , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 600,00 100,00 700, Õppevahendid 1 800,00-400, , Muud mitmesugused majanduskulud 1 600,00 300, , Astri tee lasteaed , ,00-500, , Töötajate töötasu , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstabel ,00-500,00 500, Toiduained ja toitlustusteenused 5 424,53 500, , Laanelinnu lasteaed , , , , Töötajate töötasu , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 500,00 500, , Toiduained ja toitlustusteenused , , , Eralasteaiad , ,00 0, , Õppevahendid , , , Tasu teistele omavalitsustele-lasteaiad ,00 0, , , Õppevahendid , , , Püünsi Kool - vald , , , , Töötajate töötasu , , , Maksud erisoodustustelt 40, , , Sotsiaalmaks ,09-70, , Töötuskindlustusmakse kulu 1 051,49-50, , Administreerimiskulud 7 200,00-573, , Lähetuskulud 700,00-700,00 0, Koolituskulud - vald 3 500,00 700, , Sõidukite ülalpidamise kulud 5 033, , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,77-550, , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500,00-200,00 300, Eri- ja vormiriietus 400,00 200,00 600, Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 23,00 23, Muud mitmesugused majanduskulud 3 800, , , Püünsi Kool - riik , ,00 0, , Töötajate töötasu , , , Sotsiaalmaks ,00 70, , Töötuskindlustusmakse kulu 1 993,00 50, ,00

8 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Prangli Põhikool = KOKKU , , , , Administreerimiskulud 600,00 200,00 800, Koolituskulud - vald 300,00 600,00 900, Sõidukite ülalpidamise kulud 2 400, , , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150,00 200,00 350, Prangli Põhikool - vald , , , , Administreerimiskulud 600,00 200,00 800, Koolituskulud - vald 300,00 600,00 900, Sõidukite ülalpidamise kulud 2 400, , , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150,00 200,00 350, Tasu teistele omavalitsustele - põhikooli õpilased , ,90 0, , Õppevahendid , , , Viimsi Keskkool - põhikool - riik , ,36 0, , Töötajate töötasu , , , Sotsiaalmaks , , , Töötuskindlustusmakse kulu 8 421,00 500, , Koolituskulud - riik , , , Haabneeme Põhikool = KOKKU , , , , Töötajate töötasu , ,00 0, , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,00 0, , , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 3 000,00 0, ,00 0, Muud mitmesugused majanduskulud 1 677, ,00 0, , Haabneeme Põhikool - vald , , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 3 000, ,00 0, Muud mitmesugused majanduskulud 1 677, , , Haabneeme Põhikool - riik , ,00 0, , Töötajate töötasu , , , Randvere Põhikool = KOKKU , , , , Töötajate töötasu , , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav ,00 565, , , Maksud erisoodustustelt 336,76 25,00 0,00 361, Sotsiaalmaks , , , , Töötuskindlustusmakse kulu 3 569,58 776,70-607, , Administreerimiskulud , ,00 0, , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 2 000,00 0,00-579, , Lähetuskulud 1 000,00 0,00-230,00 770, Koolituskulud vald ,00 0, , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud ,00 0, , , Sõidukite ülalpidamise kulud 1 200,00 0,00-608,00 592, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ,00 913,00 0, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00 0, , , Toiduained ja toitlustusteenused 1 000,00 0,00-820,00 180, Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00 0,00-369,00 631,00

9 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Teavikud ja kunstiesemed 1 000,00 0,00-631,00 369, Õppevahendid , ,00 0, , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 000, ,00 0, , Eri- ja vormiriietus 3 000,00 0, ,00 600, Muu erivarustus ja erimaterjalid 500,00 0,00-438,00 62, Muud mitmesugused majanduskulud 9 000,00 0, , , Randvere Põhikool - vald , , , , Töötajate töötasu , , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav , , , Sotsiaalmaks ,23 924, , , Töötuskindlustusmakse kulu 1 506,58 22,40-607,00 921, Administreerimiskulud , , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 2 000,00-579, , Lähetuskulud 1 000,00-230,00 770, Koolituskulud - vald , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud 1 200,00-608,00 592, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud ,00 913, , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Toiduained ja toitlustusteenused 1 000,00-820,00 180, Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00-369,00 631, Teavikud ja kunstiesemed 1 000,00-631,00 369, Õppevahendid , , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 000, , , Eri- ja vormiriietus 3 000, ,00 600, Muu erivarustus ja erimaterjalid 500,00-438,00 62, Muud mitmesugused majanduskulud 9 000, , , Randvere Põhikool - riik , ,51 0, , Töötajate töötasu , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 565,00 565, Maksud erisoodustustelt 336,76 25,00 361, Sotsiaalmaks , , , Töötuskindlustusmakse kulu 2 063,00 754, , Õppevahendid - riik , , , Viimsi Keskkool - gümnaasium - riik , ,38 0, , Töötajate töötasu , , , Sotsiaalmaks , , , Töötuskindlustusmakse kulu 1 582,00 52, , Õppevahendid- riik , , , Viimsi Keskkool - vald , , , , Töötajate töötasu , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav , , , Muud erisoodustusena makstavad kulud 0,00 20,00 20, Maksud erisoodustustelt 0, , ,00

10 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Sotsiaalmaks , , , Töötuskindlustusmakse kulu 3 877,15 489, , Administreerimiskulud , , , , Lähetuskulud 4 670, , , Koolituskulud - vald , ,40-500, , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud , , , Sõidukite ülalpidamise kulud 8 700, , , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud , , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel , , , Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 0,00 156,52 156, Toiduained ja toitlustusteenused 1 370,00-200, , Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000, , , Õppevahendid , , , , Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine , , , Eri- ja vormiriietus 1 500, ,98 124, Muu erivarustus ja erimaterjalid 4 000,00-950, , Muud mitmesugused majanduskulud , , , , Tasu teistele omavalitsustele - gümnaasiumi õpil , , , , Õppevahendid , , , , Rahvusvaheline kool ,00 0, , , Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks ,00 0, , , muudele residentidele , , , Hariduse abiteenused - koolitoit ,00 0, , , Koolitoit vald ,00 0, , , Hariduse abiteenused - koolitoit - vald ,00 0, , , Koolitoit vald Viimsi KK , , , Koolitoit vald Püünsi PK , , , Koolitoit vald Haabneeme PK , , , Koolitoit vald Randvere PK , , , Muud hariduse abiteenused ,00 0, , , Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 9 000,00 0, ,00 0, Autojuhi lubade kompenseerimine 9 000,00 0, ,00 0, Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 9 000, ,00 0, Muu haridus, sh hariduse haldus , , , , Preemiad ja stipendiumid 4 000,00-500, , Sihtotstarbelised eraldised muudele residentidele , , , , Töötajate töötasu , , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 1 500,00 408, , Sotsiaalmaks , , , , Töötuskindlustusmakse kulu 1 057,48 129,85-724,30 463, Administreerimiskulud 9 000, , , Uurimis- ja arendustööde ostukulud 0, , , Lähetuskulud 2 500,00-800, , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 0,00 710,40 710,40

11 TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine , , , ,00 10 SOTSIAALNE KAITSE , , , , Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele , ,00 0, , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav , , , Sotsiaalmaks 5 908, , , Erivajadustega inimeste hooldajate toetus , , , , Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele , , , Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (sh a , , , Puuetega laste sotsiaalne kaitse , , , , Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele , , , Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0, , , Sotsiaalmaks 0, , , Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 100,00 100, Üldhooldekodud , , , , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0, , , Sotsiaalteenused , , , Ühekordsed toetused ,00 0, , , Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele , , , Ühekordne toetus seenioridele , ,00 0, , Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele , , , Ühekordsed toetused , , , , Peretoetused , , , Sotsiaalteenused , , , Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4 000, , , , Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 0, , , Sotsiaalteenused 2 000, ,00 500, Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus ,00 500,00-500, , Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,00 500,00 500, Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel ,00-500, ,00 KULUD KOKKU , , , ,75 3. Eelarve investeerimistegevuse jaotus: TEGEVUS- ALA KOOD INVESTEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0, ,00 0, , Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0, , ,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine , , , , Hooned ja rajatised , ,80 0, Hooned ja rajatised , , , Hooned ja rajatised , , , , Hooned ja rajatised , , , Hooned ja rajatised ,17 828, ,78

12 TEGEVUS- ALA KOOD INVESTEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine Hooned ja rajatised , ,00 0, Hooned ja rajatised 0, , , Hooned ja rajatised , ,00 0, Masinad ja seadmed 0, , , Masinad ja seadmed 0, , , Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed , ,00 0, Inventar 0, , , Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetuseks saadav sihtfinantseerimine 0, ,00 0, , Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 0, , , Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetuseks antav sihtfinantseerimine ,20-828,39 0, , muudele residentidele 0,00-828,39-828,39 Finantsvarade suurenemine , ,00 0, , Aktsiate ja osade ost , , , Antavad laenud , , ,00 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU , , , ,37 4. Eelarve finantseerimistegevuse jaotus: TEGEVUS- ALA KOOD FINANTSEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine Kohustuste vähenemine ,00 0, , , Laenude tagasimaksed krediidiasutustele , , ,00 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU ,00 0, , ,00 Margus Kruusmägi abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Tomingas vallasekretär

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi Vallavalitsus VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 29. jaanuar 2019 nr 54 2019. aasta hankeplaani kinnitamine hankekorra 3 lõigete 3 ja 4 alusel: 1. Kinnitada 2019. aasta hankeplaan vastavalt lisale. 2. Korraldus jõustub

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA  ARUANNE TARVASTU VALLA 2015. aasta KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus TARVASTU VALLAVALITSUS Aadress Posti 52e Mustla alevik 69701 Viljandimaa Asutuse registrikood 75012191 Telefon +372 435 1815

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem