Digitaalne fotokaamera

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Digitaalne fotokaamera"

Väljavõte

1 (2) () Digitaalne fotokaamera Kasutusjuhend DSC-RX10

2 Eesti keel Lisateave kaamera kohta (Spikker) Spikker on veebijuhend. Sellest leiate põhjalikud juhtnöörid kaamera paljude funktsioonide kohta. 1 Minge Sony kasutajatoe lehele. 2 Valige oma riik või piirkond. 3 Otsige kasutajatoe lehelt oma kaamera mudeli nime. Vaadake mudeli nime kaamera põhjalt. Juhendi vaatamine See kaamera on varustatud integreeritud juhendiga. MENU (Kustuta) In-Camera Guide Kaamera kuvab MENU üksuste selgitused ja seadistusväärtused. 1 Vajutage nuppu MENU või nuppu Fn (Funktsioon). 2 Valige soovitud üksus ja vajutage siis nuppu (Kustuta). 2

3 Omaniku kirjed Mudel ja seerianumber asuvad seadme põhjal. Kirjutage seerianumber allolevasse lahtrisse. Kasutage neid numbreid, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale. Mudeli nr WW (DSC-RX10) Seerianr Mudeli nr AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D Seerianr DSC-RX10 Mudeli nr WW HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks hoidke seadet eemal vihmast ja niiskusest. OLULISED OHUTUSJUHTNÖÖRID -HOIDKE ND JUHTNÖÖRID ALLES. OHT TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS JÄRGIGE HOOLIKALT NEID JUHTNÖÖRE. Kui pistiku kuju ei sobi pistikupesaga, kasutage ühendamiseks sobivat adapterit. HOIATUS [ Aku Akut valesti käsitsedes võib see plahvatada, süttida või tekitada söövitushaavu. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest. Akut ei tohi avada. Akut ei tohi purustada ega põrutada, nt taguda, lasta sel kukkuda või selle peale astuda. Ärge tekitage lühist ega laske akuklemmidel kokku puutuda metallesemetega. Ärge laske akul kokku puutuda temperatuuriga üle 60 C (140 F), nt otseses päikesevalguses või päikese kätte pargitud autos. Ärge põletage akut ega visake seda tulle. Ärge käsitsege katkisi või lekkivaid liitiumioonakusid. Laadige akut kindlasti ainult Sony originaal-akulaadijaga või muu aku laadimiseks sobiva seadmega. Hoidke akut väikelastele kättesaamatus kohas. Hoidke akut kuivana. Asendage ainult sama või Sony soovitatava võrdväärset tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud rangelt juhtnööre järgides. 3

4 [ AC-adapter Kasutage AC-adapteri ühendamiseks lähedalasuvat seinakontakti (pistikupesa seinas). Kui seadme kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke kohe AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja. Euroopa klientidele [ Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid. Tootja: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Jaapan Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see WW digitaalne fotokaamera vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: [ Märkus Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (nurjumist), taaskäivitage rakendus või võtke sidekaabel (USB vms) küljest ja ühendage uuesti. Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruses olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri (9,8 jala) pikkust ühenduskaablit. Teatud sagedustel toimivad elektromagnetväljad võivad mõjutada seadme pilti ja heli. 4

5 [ Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. [ Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid) See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. 5

6 Kaasasolevate elementide kontrollimine Sulgudes olev arv näitab tükkide arvu. Kaamera (1) Aku NP-FW50 (1) Mikro-USB-kaabel (1) AC-adapter AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1) Toitejuhe (toiteallikas) (Ameerika Ühendriikides ja Kanadas puudub komplektist) (1) Õlarihm (1) Objektiivikate (1) Valgusvarjuk (1) Pesa kate (1) (kinnitatud kaamera külge) Okulaari kate (1) (kinnitatud kaamera külge) Kasutusjuhend (see juhend) (1) 6

7 Seadme osad A Lüliti ON/OFF (Toide) B Katikunupp C Jäädvustamiseks: W/T (suumi) nupp Vaatamiseks: (Indeksi) nupp / taasesituse suumi nupp D Aegvõtte lamp / AF-valgustaja E Ava indeks F Objektiiv G Käsitsi kasutatav võru Käsitsi kasutatava võru abil saate suumida automaatse fookuse režiimis. Fookust saab reguleerida käsifookuse võru abil käsitsi fokuseerimise režiimis või otsese käsitsi fokuseerimise režiimis. H Särituse kompenseerimise nupp. I Välklamp J Mitmeotstarbeline liidesepesa* K Režiiminupp (Auto Mode)/ (Program Auto)/ (Aperture Priority)/ (Shutter Priority)/ (Manual Exposure)/ 1/2 (Memory recall)/ (Movie)/ (Sweep Panorama)/ (Scene Selection) L Õlarihma haak M Fookusrežiimi nupp N Ava võru A (kuvapaneeli valgustuse) nupp B Mikrofon C Pildinäidik D Diopter-reguleerimise nupp E MOVIE (Video) nupp F (välgu hüpikmenüü) nupp G Kuvapaneel H C (kohandatud) nupp I Õlarihma haak J Mälukaardipesa 7

8 K Mälukaardipesa kate L Juurdepääsulamp L Jäädvustamiseks: nupp AEL (AE-lukk) Vaatamiseks: nupp (taasesituse suum) M Jäädvustamiseks: Fn (funktsiooninupp) Vaatamiseks: nupp (Send to Smartphone) N nupp (kustutamine/ In-Camera Guide) O Nupp (taasesitus) A Nupp MENU B Kõlar C Pistik m (mikrofon) Kui ühendatud on väline mikrofon, lülitub kaamera sisemiselt mikrofonilt välisele mikrofonile ümber. Kui väline mikrofon on toitega ühendamise tüüpi, annab kaamera mikrofonile toidet. D Pistik i (kõrvaklapid). E Mitmeotstarbeline liides Toetab micro-usb-ga ühilduvat seadet. F HDMI-mikropistik G Laadimistuli H Ruumivalgustuse andur I LCD-ekraan J Juhtratas K Juhtnupp A Ava lüliti Filmimisel seadke ava nupp asendisse OFF. Kui muudate ava väärtust video esitamisel nii, et ava lüliti on asendis ON, salvestatakse ava võru heli. B Wi-Fi andur (integreeritud) 8

9 C (N-märk) Puudutage märgiga NFC-funktsiooniga varustatud nutitelefoni, kui kaamera sellega ühendate. NFC (Lähivälja side) on lühikese ulatusega juhtmeta sidetehnoloogia rahvusvaheline standard. D Aku väljalükkamise nupp E Aku sisestamise pesa F Ühendusplaadi kate Kasutage seda, kui kasutate AC-PW20 AC-adapterit (müüakse eraldi). Sisestage ühendusplaat akukambrisse ja seejärel viige juhe ühendusplaadi kattest läbi, nagu allpool on näidatud. * Mitmeotstarbelise liidesepesaga ühilduvate tarvikute kohta lisateabe saamiseks minge oma piirkonna Sony veebisaidile või võtke ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega. Võite kasutada ka liidesepesaga ühilduvaid lisaseadmeid. Toimimine teiste tootjate lisaseadmetega pole garanteeritud. Veenduge, et katte sulgemisel poleks juhe kokku pigistatud. G Aku kate H Statiivi pesaauk Kasutage statiivi kruviga, mis on lühem kui 5,5 mm (7/32 tolli). Muidu te ei saa kaamerat korralikult kinnitada ja võite kaamerat kahjustada. 9

10 Aku sisestamine Aku väljalükkamise nupp 1 Avage kate. 2 Sisestage aku. Vajutades aku väljalükkamise nuppu, sisestage aku vastavalt joonisele. Veenduge, et aku väljalükkamise nupp pärast sisestamist lukustub. Kui kaane sulgemisel on aku valesti sisestatud, võib kaamera viga saada. 10

11 Aku laadimine Ameerika Ühendriikide ja Kanada klientidele Toitejuhe (voolujuhe) Muude riikide/piirkondade klientidele (v.a Ameerika Ühendriigid ja Kanada) Laadimistuli Põleb: laeb Ei põle: laadimine on lõpetatud Vilgub: viga laadimisel või laadimine on ajutiselt peatatud, kuna kaamera ei ole sobivas temperatuurivahemikus. 1 Ühendage kaamera AC-adaptriga (komplektis) mikro-usb-kaabli abil (komplektis). 2 Ühendage AC-adapter seinakontakti (pistikupessa). Laadimistuli läheb oranžiks ja algab laadimine. Lülitage laadimise ajaks kaamera välja. Akut saate laadida isegi siis, kui see on osaliselt laetud. Kui laadimistuli vilgub ja laadimine ei ole lõppenud, eemaldage aku ja paigaldage uuesti. 11

12 Märkused Kui AC-adapter on ühendatud pistikupessa ja kaamera laadimistuli vilgub, tähendab see, et laadimine on ajutiselt peatatud, kuna temperatuur ei ole sobivas vahemikus. Laadimine jätkub, kui temperatuur on jälle sobivas vahemikus. Soovitame akut laadida keskkonnas temperatuuriga 10 C kuni 30 C (50 F kuni 86 F). Kui aku liidesekoht on must, ei pruugi aku korralikult laadida. Sellisel juhul pühkige aku liideselt tolm pehme lapi või vatitupsuga õrnalt ära. Ühendage AC-adapter (komplektis) lähimasse seinakontakti (pistikupessa). Kui AC-adaptri kasutamisel tekib mõni tõrge, võtke pistik kohe seinakontaktist (pistikupesast) välja, et toide katkestada. Kui laadimine on lõppenud, võtke AC-adapter seinakontaktist (pistikupesast) välja. Kasutage ainult ehtsaid Sony kaubamärgi akusid, mikro-usb kaablit (komplektis) ja AC-adaptrit (komplektis). Võtte/taasesituse ajal ei edastata toidet, kui kaamera on kaasasoleva AC-adaptriga seinakontakti ühendatud. Kaamera toite tagamiseks võtte/taasesituse ajal kasutage AC-PW20 (müüakse eraldi) AC-adaptrit. x Laadimisaeg (täis laadimine) Laadimisaeg on AC-adaptrit (komplektis) kasutades ligikaudu 310 minutit. Märkused See kehtib täiesti tühja aku laadimisel temperatuuril 25 C (77 F). Teatud kasutustingimustes ja asjaoludel võib laadimine kesta kauem. 12

13 x Laadimine arvutist Akut saab laadida ka arvutist, ühendades kaamera mikro-usb kaabliga arvuti külge. USB-pessa Märkused Arvutist laadimisel arvestage järgmist. Kui ühendate kaamera sülearvutiga, mis pole vooluvõrgus, tühjeneb sülearvuti aku. Ärge laadige pikka aega. Ärge lülitage arvutit sisse ja välja, taaskäivitage ega taastage unerežiimist, kui arvuti ja kaamera vahel on loodud USB-ühendus. See võib häirida kaamera toimimist. Enne arvuti sisse või välja lülitamist, taaskäivitamist või unerežiimist taastamist katkestage kaamera ja arvuti ühendus. Ümbertehtud või iseehitatud arvutitega pole toimivus tagatud. 13

14 x Aku eluiga ja piltide arv, mida saab akut kasutades salvestada ning taasesitada Aku eluiga Piltide arv Pildistamine LCD-ekraan ligikaudu 210 min ligikaudu 420 pilti (liikumatud pildid) Pildinäidik ligikaudu 170 min ligikaudu 340 pilti Tavapärane video LCD-ekraan ligikaudu 70 min jäädvustamine Pildinäidik ligikaudu 70 min Pidev video LCD-ekraan ligikaudu 145 min jäädvustamine Pildinäidik ligikaudu 145 min Vaatamine (liikumatud pildid) ligikaudu 315 min ligikaudu 6300 pilti Märkused Ülalolev piltide arv kehtib täielikult laetud aku korral. Piltide arv võib kasutamistingimustest olenevalt väheneda. Piltide arv, mida saab salvestada, kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. Sony Andmekandja Memory Stick PRO Duo (Mark2) (müüakse eraldi) kasutamine Ümbruse temperatuur aku kasutamisel on 25 C. Funktsiooni [Display Quality] olek on [Standard] Suvandi Pildistamine (liikumatud pildid) arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Funktsiooni DISP olek on [Display All Info.]. Pildistamine iga 30 sekundi järel. Suumi lülitatakse vaheldumisi W ja T otste vahel. Välklamp vilgub kord iga kahe korra järel. Toide lülitub sisse ja välja iga kümne korra järel. Video jäädvustamise minutite arv põhineb CIPA-standardil ja kehtib siis, kui jäädvustatakse järgmistel tingimustel. [ Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Tavapärane video jäädvustamine: aku eluiga olenevalt korduvast jäädvustamise käivitamisest/peatamisest, suumimisest, sisse-välja lülitamisest jne. Pidev video jäädvustamine: aku eluiga olenevalt pidevast jäädvustamisest kuni piirväärtuseni (29 minutit) ja siis jätkamisest, vajutades uuesti nuppu MOVIE. Teisi funktsioone, nt suumimist, ei kasutata. 14

15 Mälukaardi sisestamine (müüakse eraldi) Veenduge, et sälguga nurk oleks õiges suunas. 1 Avage kate. 2 Sisestage mälukaart (müüakse eraldi). Sisestage mälukaart nii, et sälguga nurk jääks joonisel näidatud suunda, kuni kaart lukustub klõpsuga paika. 3 Sulgege kate. 15

16 x Sobivad mälukaardid Mälukaart Fotod Videod Memory Stick XC-HG Duo A Memory Stick PRO Duo (ainult Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo B Memory Stick Micro (M2) (ainult Mark2) SD-mälukaart (Class 4 või kiirem) C SDHC-mälukaart (Class 4 või kiirem) SDXC-mälukaart (Class 4 või kiirem) microsd-mälukaart (Class 4 või kiirem) D microsdhc-mälukaart (Class 4 või kiirem) microsdxc-mälukaart (Class 4 või kiirem) Selles juhendis viidatakse tabeli toodetele järgmiselt. A: Andmekandja Memory Stick PRO Duo B: Andmekandja Memory Stick Micro C: SD-kaart D: microsd-mälukaart Märkused Mälukaartide Andmekandja Memory Stick Micro või microsd kasutamisel selle kaameraga kasutage kindlasti sobivat adaptrit. x Mälukaardi/aku eemaldamine Mälukaart: lükake mälukaarti korraks sissepoole selle väljutamiseks. Aku: lükake aku väljalükkamise nuppu. Ärge laske akul maha kukkuda. Märkused Ärge kunagi eemaldage mälukaarti/akut, kui juurdepääsulamp põleb (leht 7). See võib kahjustada mälukaardil olevaid andmeid. 16

17 Kella seadistus ON/OFF (Toide) Juhtratas Üksuste valimine: v/v/b/b/ / Määramine: z 1 Seadke lüliti ON/OFF (Toide) asendisse ON. Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistus. Võib minna aega, kuni toide sisse lülitub ja kasutamine võimalik on. 2 Veenduge, et ekraanil oleks valitud [Enter], seejärel vajutage juhtratta osa z. 3 Valige ekraanijuhiseid järgides soovitud geograafiline asukoht ja vajutage siis z. 4 Määrake [Daylight Savings], [Date/Time] ja [Date Format], seejärel vajutage z. [Date/Time] seadistamisel on kesköö 12:00 AM ja keskpäev 12:00 PM. 5 Veenduge, et oleks valitud [Enter], seejärel vajutage z. 17

18 Pildistamine/filmimine Katikunupp Režiiminupp : Auto Mode : Movie Pildistamine MOVIE W/T (suumi) nupp W: kaugemale suumimine T: lähemale suumimine 18 1 Vajutage teravustamiseks katikunupp pooleldi alla. Kui pilt on fookuses, kõlab piiks ja süttib näidik z või. 2 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla. Videote jäädvustamine 1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu MOVIE (Video). Suumiskaala muutmiseks kasutage nuppu W/T (suum). 2 Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu MOVIE. Märkused Ärge välku käsitsi üles tõmmake. See võib põhjustada rikke. Filmimise ajal suumifunktsiooni kasutamisel võib kaamera heli videole jääda. Filmimise lõpetamisel võidakse salvestada ka nupu MOVIE (Video) kasutamise heli. Pidev filmimine on kaamera vaikesätete juures ja ümbritseval temperatuuril u. 25 C (77 F) võimalik korraga u. 29 minutit. Filmimise lõpetamisel saate salvestamise taaskäivitada, vajutades uuesti nuppu MOVIE (Video). Salvestamine võib kaamera kaitsmiseks sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist peatuda.

19 Piltide vaatamine W: kaugemale suumimine T: lähemale suumimine Juhtratas (Taasesitus) (Kustuta) Piltide valimine: Määramine: z B (järgmine)/ b (eelmine) või juhtratast pöörates 1 Vajutage nuppu (Taasesitus). x Järgmise/eelmise pildi valimine Valige pilt, vajutades juhtrattal suvandit B (järgmine)/b (eelmine) või pöörates juhtratast. Videote vaatamiseks vajutage juhtratta keskmes nuppu z. x Pildi kustutamine 1 Vajutage nuppu (Kustuta). 2 Valige [Delete] juhtratta nuppudega v ja vajutage siis z. x Pildistamise juurde naasmine Vajutage katikunupp pooleldi alla. 19

20 Teiste funktsioonide tutvustus Teisi funktsioone saab juhtida juhtratta, nupu MENU jne abil. MENU Juhtnupp Fn (Funktsioon) Juhtratas x Juhtratas DISP (Display Contents): Võimaldab ekraanikuva muuta. z (Eye AF): nupu vajutamisel teravustab inimese silmad. Pildistage, vajutades katikunuppu ja hoides samal ajal all nuppu z. x Fn (funktsiooninupp) Võimaldab registreerida 12 funktsiooni ja kutsuda neid võtte ajal esile. 1 Vajutage nuppu Fn (Funktsioon). 2 Valige soovitud funktsioon, vajutades juhtrattal nuppu v/v/b/b. 3 Valige juhtratast pöörates seadistuse väärtus. x Juhtnupp Saate juhtnuppu pöörates kohe iga võtterežiimi vastavat sätet muuta. 20

21 x Menüü üksused (Camera Settings) Image Size Aspect Ratio Quality Panorama: Size Panorama: Direction File Format Record Setting Drive Mode Flash Mode Flash Comp. Red Eye Reduction Focus Area AF Illuminator ISO ND Filter Metering Mode White Balance DRO/Auto HDR Creative Style Picture Effect Focus Magnifier Long Exposure NR Valib liikumatute piltide suuruse. Valib liikumatute piltide kuvasuhte. Määrab liikumatute piltide pildikvaliteedi. Valib panoraampiltide suuruse. Valib panoraampiltide jäädvustamise suuna. Valib videofaili vormingu. Valib salvestatud videokaadri suuruse. Määrab sõidurežiimi, näiteks pideva jäädvustamise puhul. Määrab välklambi sätted. Reguleerib välgu intensiivsust. Vähendab välklambi kasutamisel punasilmsust. Valib fookusala. Määrab AF-valgustaja, mis lisab hämara stseeni korral paremaks fokuseerimiseks valgust. Reguleerib valgustundlikkust. Määrab funktsiooni, mis vähendab valguse hulka. Saate määrata aeglasema katikukiiruse, vähendada ava väärtust jne. Valib mõõtmisrežiimi, mis reguleerib, millist osa subjektist särituse määramiseks mõõta. Reguleerib pildi värvitoone. Kompenseerib automaatselt heledust ja kontrasti. Valib soovitud pilditöötluse. Valib soovitud efektifiltri muljetavaldavama ja kunstipärase väljendusviisi saavutamiseks. Suurendab pilti enne võtet, et saaksite fookust üksikasjalikult kontrollida. Määrab müravähenduse töötlemise võtete puhul, kus katikukiirus on 1/3 sekundit või pikem. 21

22 High ISO NR Lock-on AF Smile/Face Detect. Soft Skin Effect Auto Obj. Framing Auto Mode Scene Selection Movie SteadyShot SteadyShot Color Space Auto Slow Shut. Audio Recording Audio Rec Level Audio Out Timing Wind Noise Reduct. Memory Määrab müravähenduse töötluse suure tundlikkusega võtete puhul. Määrab funktsiooni objekti jälgimiseks ja fokuseerimise jätkamiseks. Valib nägude tuvastamise ja mitmesuguste sätete automaatse reguleerimise. Määrab naeratuse tuvastamisel katiku automaatse vabastamise. Määrab naha ühtlustamise efekti ja efekti taseme. Analüüsib stseeni nägude jäädvustamisel, lähivõtete või objektide jälgimise puhul funktsiooniga Lock-on AF ning kärbib ja salvestab pildist teise huvitavama kompositsiooniga koopia. Saate jäädvustada, valides režiimi Intelligent Auto või Superior Auto. Valib eelnevalt määratud sätted vastavalt mitmesugustele stseenitingimustele. Valib objektile või efektile sobiva säritusrežiimi. Määrab režiimi SteadyShot liikumatute piltide jäädvustamiseks. Vähendab kaamera käeshoidmisel selle värisemisest tekkivat hägusust. Määrab režiimi SteadyShot videote jäädvustamiseks. Muudab reprodutseeritavate värvide ulatust. Määrab funktsiooni, mis reguleerib automaatselt katikukiirust vastavalt keskkonna heledusele. Määrab, kas salvestada video jäädvustamisel heli. Reguleerib video salvestamise ajal helisalvestuse taset. Määrab heliväljundi ajastuse video salvestamise ajal. Vähendab videosalvestuse ajal tuulemüra. Registreerib soovitud režiimid või kaamera sätted. 22

23 (Custom Settings) Zebra MF Assist Focus Magnif. Time Grid Line Audio Level Display Auto Review nupp DISP Peaking Level Peaking Color Exposure Set. Guide Live View Display Pre-AF Zoom Setting FINDER/MONITOR AEL w/ shutter Exp.comp.set Bracket order Face Registration Kuvab triibud heleduse reguleerimiseks. Kuvab suurendatud kujutise käsitsi fokuseerimisel. Määrab aja, mille vältel kujutist suurendatuna näidatakse. Määrab ruudustiku struktuurilise joondamise võimaldamiseks. Määrab, kas helitase kuvatakse ekraanil või mitte. Määrab automaatse ülevaatamise jäädvustatud pildi kuvamiseks pärast võtet. Määrab ekraanikuva režiimid, mida saab valida, vajutades juhtrattal nuppu DISP. Parandab käsitsi fokuseerimisel fookusvahemike piiritlemist kindla värviga. Määrab värvitippude funktsiooni puhul kasutatava värvi. Määrab juhendi, mis kuvatakse jäädvustusekraanil särituse sätete muutmisel. Määrab, kas kajastada ekraanikuval sätteid nagu särikompensatsioon. Määrab, kas kasutada automaatset fookust enne katikunupu pooleldi allavajutamist. Määrab, kas kasutada suumimisel selge pildi suumi ja digitaalset suumi. Määrab meetodi pildinäidiku ja ekraani vahel lülitamiseks. Määrab, kas kasutada AEL-i, kui katikunupp on pooleldi alla vajutatud. Määrab, kas kajastada särikompensatsiooni väärtust välklambi kompenseerimisel. Määrab jäädvustamise järjekorra särituse ja valge tasakaalustuse sulgude puhul. Registreerib või vahetab inimese, kellele fookuses prioriteet antakse. 23

24 Write Date Function Menu Set. Custom Key Settings Zoom Func. on Ring nupp MOVIE Dial/Wheel Lock Määrab, kas salvestada liikumatule pildile jäädvustamise kuupäev. Kohandab funktsioone, mis kuvatakse nupu Fn (Funktsioon) vajutamisel. Määrab nupule soovitud funktsiooni. Määrab käsitsi kasutatavale võrule suumifunktsiooni. Kui valite [Samm], saate viia suumiasendi fookuskauguse fikseeritud sammuni. Määrab, kas aktiveerida alati nupp MOVIE. Määrab, kas keelata pildistamise ajal juhtnupp ja juhtratas ajutiselt nupuga Fn. Saate keelata/lubada juhtnupu ja juhtratta, vajutades ja hoides nuppu Fn. (Wireless) Send to Smartphone Send to Computer View on TV Ctrl w/ Smartphone Airplane Mode WPS Push Access Point Set. Edit Device Name Disp MAC Address SSID/PW Reset Reset Network Set. Edastab kuvatavad pildid nutitelefoni. Varundab pildid, edastades need võrguühendusega arvutisse. Saate vaadata pilte võrguühendusega telerist. Jäädvustab liikumatuid pilte, juhtides kaamerat eemalt nutitelefoni kaudu. Saate seadistada selle seadme juhtmeta sidet mitte kasutama. Saate kaamera pääsupunkti WPS-nuppu vajutades lihtsal viisil registreerida. Saate pääsupunkti käsitsi registreerida. Saate muuta seadme nime jaotises Wi-Fi Direct jne. Kuvab kaamera MAC-aadressi. Lähtestab nutitelefoni ühenduse SSID ja parooli. Lähtestab kõik võrgusätted. 24

25 (Playback) Delete View Mode Image Index Display Rotation Slide Show Rotate Enlarge Image 4K Still Image PB Protect Specify Printing Kustutab pildi. Määrab viisi, kuidas pildid taasesituseks rühmitatakse. Kuvab üheaegselt mitu pilti. Määrab salvestuspildi taasesituse suuna. Kuvab slaidiesituse. Pöörab pilti. Suurendab taasesituspilte. Kuvab liikumatud pildid eraldusvõimega 4K HDMI-ühendusega teleris, mis toetab 4K-d. Kaitseb pilte. Lisab liikumatule pildile prindijärjestuse märgi. (Setup) Monitor Brightness Viewfinder Bright. Finder Color Temp. Volume Settings Audio signals Upload Settings Paanimenüü Mode Dial Guide Delete confirm. Display Quality Pwr Save Start Time Määrab ekraani heleduse. Määrab elektroonilise pildinäidiku kasutamisel elektroonilise pildinäidiku heleduse. Määrab pildinäidiku värvitemperatuuri. Määrab video taasesituse helitugevuse. Määrab kaamera kasutamise heli. Määrab kaamera üleslaadimise funktsiooni Eye-Fi-kaardi kasutamisel. Määrab, kas kuvada paanimenüü iga kord, kui nuppu MENU vajutate. Lülitab režiimi valimise juhendi (iga võtterežiimi selgituse) sisse või välja. Määrab, kas kustutamise kinnitusekraanil on eelnevalt valitud Delete või Cancel. Määrab ekraani kvaliteedi. Määrab aja kaamera automaatse väljalülitumiseni. 25

26 PAL/NTSC Selector (ainult i-ga ühilduvatel mudelitel) Demo Mode HDMI Resolution CTRL FOR HDMI HDMI Info. Display USB Connection USB LUN Setting Language Date/Time Setup Area Setting Format File Number Select REC Folder New Folder Folder Name Recover Image DB Display Media Info. Version Setting Reset Seadme telerivormingu muutmisel on võimalik jäädvustamine teistsuguses videovormingus. Määrab, kas video näidistaasesitus on sees või väljas. Määrab eraldusvõime, kui kaamera on HDMI-teleriga ühendatud. Juhib kaamerat funktsiooni BRAVIA Sync toetavast telerist. Valib, kas HDMI-ga ühilduva teleriga ühenduses olemise ajal kuvatakse teleris teavet. Määrab USB-ühendusviisi. Parandab ühilduvust, piirates USB-ühenduse funktsioone. Valib keele. Määrab kuupäeva ja kellaaja ning suveaja. Määrab kasutuskoha. Vormindab mälukaardi. Määrab meetodi, mida kasutatakse liikumatutele piltidele ja videotele failinumbrite määramisel. Muudab piltide salvestamiseks valitud kausta. Loob uue kausta liikumatute piltide ja videote salvestamiseks (MP4). Määrab liikumatute piltide kaustavormingu. Taastab pildiandmebaasi faili ja lubab salvestamise ning taasesituse. Kuvab filmide järelejäänud salvestusaja ja liikumatute piltide arvu, mida mälukaardile saab salvestada. Kuvab kaamera tarkvaraversiooni. Lähtestab seadistused vaikeväärtustele. 26

27 Tarkvara PlayMemories Home funktsioonid Tarkvaraga PlayMemories Home saate liikumatud pildid ja videod arvutisse importida ja neid kasutada. Tarkvara PlayMemories Home on vajalik AVCHD-vormingus videote importimiseks arvutisse. Imporditud piltide taasesitus Piltide importimine kaamerast Windowsi jaoks on saadaval ka järgmised funktsioonid. Piltide jagamine teenuses PlayMemories Online Piltide kuvamine kalendris Videoketaste loomine Piltide üleslaadimine võrguteenustesse z Tarkvara PlayMemories Home installimine Saate installida tarkvara PlayMemories Home järgmiselt aadressilt: Märkused Tarkvara PlayMemories Home installimiseks on vajalik Interneti-ühendus. Tarkvara PlayMemories Online või muude võrguteenuste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Tarkvara PlayMemories Online või muud võrguteenused ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas saadaval olla. Maci tarkvara jaoks vaadake järgmist veebisaiti: Kui tarkvara PMB (Picture Motion Browser), mis on kaasas enne aastat välja antud mudelitega, on juba arvutisse installitud, kirjutab PlayMemories Home selle üle ja installitakse. Kasutage tarkvara PlayMemories Home, mis on tarkvara PMB edasiarendus. 27

28 x Tarkvara PlayMemories Home installimine arvutisse 1 Avage arvuti veebibrauseris järgmine veebisait ja klõpsake siis valikut [Installi] t [Käita]. 2 Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Üksikasjad tarkvara PlayMemories Home kohta leiate järgmiselt tarkvara PlayMemories Home toe lehelt (ainult inglise keeles): z Saadaolevate funktsioonide lisamine tarkvarale PlayMemories Home Kaamera ühendamisel arvutiga saab tarkvarale PlayMemories Home funktsioone lisada. Soovitame ühendada kaamera arvutiga ka siis, kui PlayMemories Home on arvutisse juba installitud. Mitmeotstarbelise liidesega USB-pessa Märkused Ärge eemaldage mikro-usb-kaablit (komplektis) kaamera küljest sel ajal, kui ekraanil on kasutus- või juurdepääsukuva. See võib andmeid kahjustada. Kaamera eemaldamiseks arvuti küljest klõpsake süsteemisalves suvandit ja siis (ühenduse katkestamise ikoon). Windows Vista puhul klõpsake süsteemisalves suvandit. 28

29 Tarkvara Image Data Converter funktsioonid Allpool on antud funktsioonid, mis on saadaval, kui kasutate funktsiooni Image Data Converter. Saate redigeerida RAW-pilte mitmesuguste korrigeerimisfunktsioonidega (nt toonikõver ja teravus). Saate kohandada pilte valge tasakaalustuse, heleduse ja loomingulise laadi jne abil. Saate kuvatud ja redigeeritud liikumatuid pilte arvutisse salvestada. RAW-piltide salvestamiseks on kaks võimalust: salvestamine ja RAW-andmeteks jätmine või salvestamine üldotstarbelisse failivormingusse. Saate kuvada ja võrrelda kaameraga jäädvustatud RAW- ja JPEG-pilte. Saate jagada pildid viiele tasemele. Saate määrata värvisildi. x Rakenduse Image Data Converter installimine 1 Laadige tarkvara järgmiselt veebisaidilt alla ja installige arvutisse. Windows: Mac: x Juhendi Image Data Converter Guide vaatamine Üksikasjad rakenduse Image Data Converter kasutamise kohta leiate juhendist Image Data Converter Guide. 1 Windowsis tehke järgmist. Klõpsake [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4]. Macis tehke järgmist. Käivitage Näidik t [Applications] t [Image Data Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t Valige menüüribalt Help t Image Data Converter Guide. Windows 8-s käivitage Image Data Converter Ver.4 t Valige menüüribalt Help t Image Data Converter Guide. Rakenduse Image Data Converter üksikasjad leiate ka kaamera juhendist Spikker (leht 2) või järgmiselt rakenduse Image Data Converter toe lehelt (ainult inglise keeles): 29

30 30 Piltide arv ja filmide salvestusaeg Liikumatute piltide arv ja salvestusaeg võivad erineda sõltuvalt võttetingimustest ja mälukaardist. x Liikumatud pildid [ Image Size]: L: 20M Kui suvandi [ Aspect Ratio] olek on [3:2]* Mahutavus Kvaliteet 2 GB Standard 295 pilti Fine 170 pilti Extra fine 125 pilti RAW & JPEG 58 pilti RAW 88 pilti *Kui suvandi [ Aspect Ratio] olek on muu kui [3:2], saate salvestada rohkem pilte, kui üleval näidatud. (V.a juhul, kui suvandi [ Quality] olek on [RAW].) x Filmid Allolevas tabelis on näidatud ligikaudsed maksimaalsed salvestusajad. Need on kõigi videofailide ajad kokku. Pidev jäädvustamine on võimalik u 29 minuti jooksul (tootespetsifikatsiooni piirväärtus). MP4 (12M) vormingus filmi maksimaalne pidev salvestusaeg on u 15 minutit (faili suuruse piirang on 2 GB). (h (tund), m (minut)) Mahutavus Record Setting 2 GB 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m 60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9 m 24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m M 15 m VGA 3M 1 h 10 m

31 Filmide salvestusaeg erineb, kuna kaamera on varustatud VBR-iga (Variable Bit Rate), mis reguleerib pildikvaliteeti võttestseenist olenevalt automaatselt. Kiiresti liikuva objekti salvestamisel on pilt selgem, kuid salvestusaeg lühem, sest salvestamiseks on vaja rohkem mälu. Salvestusaeg oleneb ka võttetingimustest, objektist või pildikvaliteedi/-suuruse seadistustest. Märkused kaamera kasutamise kohta Kaamerasse sisseehitatud funktsioonid See juhend kirjeldab i-ga ühilduvaid seadmeid ja i-ga ühilduvaid seadmeid. Tuvastamaks, kas kaamera on i-ga ühilduv seade või i-ga ühilduv seade, kontrollige kaamera põhjas järgmiste märkide olemasolu i-ga ühilduv seade: 60i i-ga ühilduv seade: 50i See kaamera ühildub p- või 50p-vormingus videotega. Erinevalt senistest standardsetest salvestusrežiimidest, mis salvestavad ülerealaotuse meetodil, salvestab see kaamera progressiivsel meetodil. See suurendab eraldusvõimet ja annab sujuvama, realistlikuma pildi. Kasutamine ja hooldamine Vältige toote hooletut käsitsemist, lahtivõtmist, ümbertegemist, lööke ja põrutusi, nagu kolkimist, mahapillamist või kaamera peale astumist. Eriti ettevaatlikult tuleb käsitseda objektiivi. Märkused salvestamise/taasesituse kohta Enne salvestamise alustamist tehke proovisalvestus, et veenduda kaamera korrektses töös. Kaamera on valmistatud tolmu- ja niiskuskindlana, kuid pole vee- ega pritsmekindel. Ärge suunake kaamerat päikese ega muu heleda valgusallika poole. See võib häirida kaamera toimimist. Niiskuse kondenseerumisel eemaldage see enne kaamera kasutamist. Ärge kaamerat raputage ega lööge. See võib toimimist häirida ja piltide salvestamine ei pruugi õnnestuda. Lisaks võib salvestuskandja muutuda kasutuks või pildiandmed kahjustuda. Ärge kasutage/hoiustage kaamerat järgmistes kohtades Väga soe, külm või niiske koht Kohtades nagu päikese kätte pargitud autos võib kaamera korpus deformeeruda, mis võib toimimist häirida. Salvestamine otsese päikesevalguse käes või soojusallika lähedal Kaamera korpus võib värve kaotada või deformeeruda ja see võib toimimist häirida. Tugeva vibratsiooniga kohad 31

32 Tugevaid raadiolaineid tekitava, kiirgust väljastava või tugevalt magnetilise koha lähedal. Sellises kohas ei pruugi kaamera korralikult salvestada või pilte taasesitada. Liivased või tolmused kohad Vaadake ette, et liiv ega tolm ei satuks kaamerasse. See võib häirida kaamera toimimist ja mõnel juhul ei saa selliseid häireid kõrvaldada. Carl Zeissi objektiiv Kaamera on varustatud Carl Zeissi objektiiviga, mis võimaldab teha teravaid suurepärase kontrastiga pilte. Kaamera objektiiv on valmistatud kvaliteeditagamissüsteemi alusel, mille Carl Zeiss on sertifitseerinud vastavalt Carl Zeissi Saksamaal kehtestatud kvaliteedistandarditele. Märkused ekraanil, elektrooniline pildinäidik ja objektiiv Ekraan ja elektrooniline pildinäidik on toodetud ülitäpset tehnoloogiat kasutades ja üle 99,99% pikslitest on efektiivseks kasutuseks valmis. Siiski võivad ekraanile ja elektroonilisele pildinäidikule ilmuda mõned pisikesed mustad ja/või heledad täpid (valget, punast, sinist või rohelist värvi). Need täpid on töö käigus tavalised ega mõjuta salvestamist. Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ega mis tahes muud esemed ei jääks töötava objektiivi vahele kinni. Märkused pildinäidikuga jäädvustamise kohta See kaamera on varustatud kõrge eraldusvõime ja kontrastsusega orgaanilise elektroluminestsents-pildinäidikuga. See pildinäidik annab laia vaatenurga ja pika silmakauguse. See kaamera on loodud pakkumaks kergesti vaadatavat pildinäidikut, tasakaalustades sobivalt erinevaid elemente. Pilt võib pildinäidiku nurkadest olla pisut moonutatud. See ei viita häiretele seadme toimimises. Kui soovite kontrollida kogu kompositsiooni iga üksikasja, saate kasutada ka LCD-ekraani. Kui panoraamite kaamerat, vaadates pildiotsijasse või vaatate ringi, võib kujutis pildiotsijas moonutatud olla või pildi värv võib muutuda. See on objektiivi või kuvamisseadme omadus ja pole häire. Pildistamisel soovitame vaadata pildiotsija keskossa. Märkused välklambi kohta Ärge kandke kaamerat välklambist hoides ega kasutage selle kallal liigset jõudu. Kui avatud välklampi satub vett, tolmu või liiva, võib see toimimist häirida. Veenduge, et välku alla lükates ei jääks sellele sõrm ette. Kaamera temperatuur Kaamera ja aku võivad pideva kasutamise tagajärjel kuumeneda, kuid see pole häire. 32

33 Ülekuumenemiskaitse Olenevalt kaamera ja aku temperatuurist ei pruugi videote salvestamine õnnestuda või võib toide kaamera kaitsmiseks automaatselt välja lülituda. Enne toite väljalülitumist või kui videoid ei saa salvestada, kuvatakse ekraanil teade. Sellisel juhul ärge lülitage toidet sisse ja oodake, kuni kaamera ja aku temperatuur on langenud. Kui lülitate toite sisse kaameral ja akul piisavalt jahtuda laskmata, võib toide taas välja lülituda või ei saa te videoid salvestada. Aku laadimine Kui laete akut, mida pole kaua kasutatud, ei pruugi teil õnnestuda seda piisavas mahus laadida. See tuleneb aku omadustest ja pole häire. Laadige akut uuesti. Autoriõiguse hoiatus Telesaated, filmid, videolindid ja muud materjalid võivad olla kaitstud autoriõigustega. Selliste materjalide loata salvestamine võib rikkuda autorikaitseseaduse sätteid. Garantii puudumine kahjustatud sisu või salvestamise nurjumise korral Sony ei saa anda garantiid salvestamise nurjumise ega salvestatud sisu kaotsimineku või kahjustumise puhul kaamera või salvestuskandja vms toimimise häirete tõttu. Kaamera pinna puhastamine Puhastage kaamera pinda pehme, kergelt veega niisutatud lapiga, seejärel pühkige pind kuiva lapiga üle. Viimistluse või korpuse kahjustuste vältimine. Ärge kasutage kaameral keemilisi aineid nagu lahusti, bensiin, alkohol, ühekordsed salvrätid, putukatõrjevahend, päikesekaitsevahend või putukamürk. Ekraani hooldamine Ekraanile jäänud käte- või niisutav kreem võib selle katet rikkuda. Kui seda ekraanile satub, pühkige see kohe ära. Tugevasti salvräti või muu materjaliga pühkimisel võib kate viga saada. Kui ekraanile on jäänud sõrmejäljed või mustus, soovitame mis tahes mustuse õrnalt eemaldada ja pühkida ekraan seejärel pehme lapiga puhtaks. Märkused traadita kohtvõrgu (LAN) kohta Me ei võta endale mingit vastutust ühegi kahjustuse eest, mille on põhjustanud lubamatu juurdepääs kaamerale, selle lubamatu kasutamine või kaamerasse laaditud sihtpunktid seoses selle kaotamise või vargusega. Märkused kaamera äraviskamise/üleandmise kohta Isiklike andmete kaitsmiseks tehke kaamera äraviskamisel või edastamisel järgmist. Lähtestage kõik kaamera sätted funktsiooniga [Setting Reset] (leht 26). Kustutage kõik registreeritud inimeste näod asukohast [Face Registration] (leht 23). 33

34 Spetsifikatsioonid 34 Kaamera [System] Pildiseade: 13,2 mm 8,8 mm (1,0 tüüp) Exmor R CMOS andur Kaamera pikslite koguarv: u 20,9 megapikslit Kaamera kasulike pikslite koguarv: u 20,2 megapikslit Objektiiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 8,3 suumobjektiiv f = 8,8 mm 73,3 mm (24 mm 200 mm (võrdväärne 35 mm filmiga)) F 2,8 Videote jäädvustamise ajal (16 : 9): 26 mm 212 mm *1 Videote jäädvustamise ajal (4 : 3): 31 mm 259 mm *1 *1 Kui suvandi [ SteadyShot] olek on [Standard] SteadyShot: optiline Särituse reguleerimine: automaatne säritus, ava prioriteet, katiku prioriteet, käsitsi säritamine, stseeni valik Valge tasakaalustus: automaatne, päevavalgus, vari, pilvine, hõõglambivalgus, fluorestseeriv valgus (soe valge /külm valge / päevavalge / päevavalgus), välklamp, värvitemperatuur/ värvifilter, kohandatud Failivorming: liikumatud pildid: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) ühilduv, RAW (Sony ARW 2.3 vorming), DPOF-iga ühilduv Videod (AVCHD vorming): AVCHD-vorming ver. 2.0-ga ühilduv Video: MPEG-4 AVC/H.264. Heli: Dolby Digital, 2 kanalit, varustatud funktsiooniga Dolby Digital Stereo Creator. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Videod (MP4 vorming): Video: MPEG-4 AVC/H.264. Heli: MPEG-4 AAC-LC, 2 kanalit Salvestuskandja: Andmekandja Memory Stick PRO Duo, Andmekandja Memory Stick Micro, SD-kaardid, microsd-mälukaardid Välklamp: välklambi vahemik (ISO-tundlikkuseks (soovituslik säritusindeks) määratud automaatne): U. 1,0 m kuni 10,2 m (3,28 jalga kuni 33,46 jalga) [Input and Output connectors] HDMI pistik: HDMI-mikropistik Mitme liidesega*: USB-side USB-side: Kiire USB (USB 2.0) mikrofonipistik: 3,5 mm stereo minipistik Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereo minipistik *Toetab micro-usb-ga ühilduvat seadet. [Viewfinder] Tüüp: elektrooniline pildinäidik Punktide koguarv: punkti Kaadri katvus: 100% Suurendus: 0,70 (võrdväärne 35 mm vorminguga) lõpmatusele fokuseeritud 50 mm objektiiviga, 1 m 1 (diopter)

35 Vaatepunkt: U. 23 mm okulaarist, 21,5 mm okulaari raamist 1 m 1 juures (diopter) Diopter-reguleerimine: 4,0 m 1 kuni +3,0 m 1 (diopter) [Screen] LCD-ekraan: 7,5 cm (tüüp 3,0) TFT-ajam Punktide koguarv: punkti [Power, general] Toide: laetav aku NP-FW50, 7,2 V AC-adapter AC-UB10/UB10B/ UB10C/UB10D, 5 V Elektritarbimine: U. 2,1 W (LCD-ekraaniga pildistamisel) U. 2,7 W (pildinäidikuga pildistamisel) Töötemperatuur: 0 C kuni 40 C (32 F kuni 104 F) Säilitustemperatuur: 20 C kuni +60 C ( 4 F kuni +140 F) Mõõtmed (CIPA-le vastavad): 129,0 mm 88,1 mm 102,2 mm (51/8tolli 31/2tolli 4 1/8 tolli) (l/k/s). Kaal (CIPA-le vastav) (ligikaudu): 813 g (1 naela 12,7 untsi) (sh NP-FW50 aku, Andmekandja Memory Stick PRO Duo) Mikrofon: stereo Kõlar: monofooniline Exif Print: Ühilduv PRINT Image Matching III: Ühilduv [Wireless LAN] Toetatav standard: IE b/g/n Sagedus: 2,4 GHz Toetatud turbeprotokollid: WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK konfiguratsioonimeetod: WPS (Wi-Fi Protected Setup) / käsitsi Juurdepääsumeetod: infrastruktuuri režiim NFC: NFC Forum, tüüp 3 Tagiga ühilduv AC-adapter AC-UB10/UB10B/ UB10C/UB10D Võimsuse nõuded: AC 100 V kuni 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 ma Väljundpinge: alalisvool 5 V, 0,5 A Töötemperatuur: 0 C kuni 40 C (32 F kuni 104 F) Säilitustemperatuur: 20 C kuni +60 C ( 4 F kuni +140 F) Mõõtmed (ligikaudsed): 50 mm 22 mm 54 mm (2 tolli 7/8 tolli 2 1/4 tolli) (l/k/s). Laetav akukomplekt NP-FW50 Aku tüüp: liitium-ioonaku Maksimaalne pinge: alalisvool 8,4 V Nimipinge: alalisvool 7,2 V Maksimaalne laadimispinge: alalisvool 8,4 V Max laadimisvool: 1,02 A Mahutavus: tavaline 7,7 Wh (1 080 mah) Minimaalne 7,3 Wh (1 020 mah) Maksimaalsed mõõtmed (ligikaudu): 31,8 mm 18,5 mm 45 mm (1 5/16 tolli 3/4 tolli 1 13/16 tolli) (l/k/s) Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. 35

36 Kaubamärgid Järgmised märgid on Sony Corporationi kaubamärgid., Cyber-shot, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, PlayMemories Home, PlayMemories Home i logo, PlayMemories Online, PlayMemories Online i logo, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile i logo AVCHD Progressive ja AVCHD Progressive logo on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid. Dolby ja topelt D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. Terminid HDMI, HDMI kõrge eraldusvõimega multimeediumliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk. ios on ettevõtte Cisco Systems, Inc. ja/või selle sidusettevõtete kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teatud teistes riikides. iphone ja ipad on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. SDXC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. Wi-Fi ja Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid. N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. DLNA ja DLNA SERTIFIKAADIGA on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid. Facebook ja f logo on ettevõtte Facebook, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. YouTube ja YouTube i logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Eye-Fi on ettevõtte Eye-Fi, Inc. kaubamärk. Peale selle on muud siinses kasutusjuhendis kasutatud süsteemid ja tootenimed üldiselt nende vastavate arendajate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märke ja siiski selles juhendis igal pool ei kasutata. Lisateavet toote kohta ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate meie klienditoe veebisaidilt. 36

37

38 2013 Sony Corporation

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275 4-531-548-11(1) () Digitaalne salvestav HD-videokaamera Kasutusjuhend Alustamine Salvestamine/Taasesitus Piltide salvestamine Videokaamera kohandamine Muud Vt ka: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

\\global.sdl.corp\css\delivery (M- Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170926_YAGI_ _101250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-EE\00COV\010COV.fm maste

\\global.sdl.corp\css\delivery (M- Z)\SON\SON_GGMAXU_112\170926_YAGI_ _101250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-EE\00COV\010COV.fm maste 250_FDR- AX700_OI\03_Prod\03b_DTP\03_Work\et-\00COV\010COV.fm master:right 010COV.book Page 1 Monday, October 16, 2017 11:56 AM Digitaalne salvestav 4K-videokaamera Kasutusjuhend Help Guide (veebijuhend)

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 630 seeria digitaalkaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Selle

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord

DIGITAALKAAMERA   Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord DIGITAALKAAMERA http://www.olympus.com/ Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord lk 24 Asukoht: Kaubatarned: Postiaadress: Wendenstrasse

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord

DIGITAALKAAMERA   Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord DIGITAALKAAMERA http://www.olympus.com/ Põhijuhend lk 02 Ülevaade kaamera osadest, pildistamise ja taasesituse põhietapid ning põhitoimingud. Sisukord lk 24 Asukoht: Kaubatarned: Postiaadress: Wendenstrasse

Rohkem

Q7-OPM-ET

Q7-OPM-ET Sissejuhatus 1 Digitaalkaamera PENTAX Q7 Kasutusjuhend Alustamine Pildistamine Taasesitus Seadistused Lisad 2 3 4 5 6 Parimate tulemuste tagamiseks lugege palun kasutusjuhendit enne kaamera kasutamist.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e

DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege e DIGITAALKAAMERA SP-820UZ Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 430 seeria digitaal kaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Kõik õigused on

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

MarvelUG.book

MarvelUG.book hp photosmart 850 digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi paljundada,

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA SH-1 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA TG-630 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne

DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne DIGITAALKAAMERA SH-50 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege

DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege DIGITAALKAAMERA TG-3 Kasutusjuhised Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt neid instruktsioone.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lug

DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lug DIGITAALKAAMERA SP-100EE Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera! Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne kaamera kasutamist hoolikalt neid juhiseid.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

FINEPIX S2900 Series

FINEPIX S2900 Series BL01246-900 ET DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-seeria Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite antud toote. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas kasutada FUJIFILM FinePix S2900-seeria digikaamerat ja kaasasolevat

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VG-170 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn

DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enn DIGITAALKAAMERA VH-410 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Kasutusjuhen

Kasutusjuhen HP Photosmart M22/M23 Digitaalne Kaamera HP Instant Share tarkvaraga Kasutusjuhend Juriidiline info ja teavitusinfo Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Siin sisalduvat teavet võidakse

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit.

EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. EST Digitaalkaamera Kasutusjuhend Palun lugege kaamera parima talitlusvõime tagamiseks enne kaamera kasutamist kasutusjuhendit. Täname teid, et ostsite selle PENTAX'i digitaalkaamera. Kõigi omaduste ja

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-1 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne

DIGITAALKAAMERA TG-1 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne DIGITAALKAAMERA TG-1 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone.

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

untitled

untitled Sisukord DIGITAALKAAMERA Kiire ülesanderegister. Kaamera ettevalmistamine ja toimingute tegemine Kasutusjuhend. Põhitoimingud. Sagedamini kasutatavad valikud ja kohandamine 4. Piltide printimine 5. Kaamera

Rohkem

HVL-F32M

HVL-F32M 4-543-959-11(1) (EE) Välklamp Kasutusjuhend Ettevalmistused Põhiteave Täiendavad toimingud Lisateave HVL-F32M Eesti keel Enne toote kasutamist lugege käsiraamat tähelepanelikult läbi ja säilitage hilisemaks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Robin.book

Robin.book hp photosmart 320 sarja digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Panda_ET.book

Panda_ET.book HP PRO VEEBIKAAMERA KASUTUSJUHEND Version 1.4.ET Part number: 575739-001 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Äratoodud informatsioon võib muutuda ette teatamiseta. Ainsad garantiid

Rohkem

DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugeg

DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugeg DIGITAALKAAMERA TG-860 Kasutusjuhend Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne uue kaamera kasutamist hoolikalt siinseid juhtnööre.

Rohkem

(1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kii

(1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kii 4-743-479-01 (1) Videoprojektor Vaizdo projektorius Video projektors Kasutussuunised Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend ja kaasasolev kiirjuhend tähelepanelikult läbi ning hoidke hilisemaks

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

BDP-S6200

BDP-S6200 4-476-198-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kiirjuhend Täpsemate funktsioonide kohta juhiste saamiseks laadige kasutusjuhend alla järgmiselt veebisaidilt: http://support.sony-europe.com/ 2 HOIATUS

Rohkem

XZ 10 must 1: valgusjõuline, suure ava ja lainurgaga 5x i.zuiko DIGITAL suumobjektiiv (26-130mm*) 11 Megapikseliga, taustvalgustatud 1/2.3 CMOS

XZ 10 must 1: valgusjõuline, suure ava ja lainurgaga 5x i.zuiko DIGITAL suumobjektiiv (26-130mm*) 11 Megapikseliga, taustvalgustatud 1/2.3 CMOS XZ 10 must 1:1.8-2.7 valgusjõuline, suure ava ja lainurgaga 5x i.zuiko DIGITAL suumobjektiiv (26-130mm*) 11 Megapikseliga, taustvalgustatud 1/2.3 CMOS sensor 7.6cm/3.0" 920,000 punktiga puutetundlik LCD

Rohkem