View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Eesti Arst 2007; 86 (5):

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Eesti Arst 2007; 86 (5):"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Eesti Arst 2007; 86 (5): Naiste uriinipidamatuse ravi. Soome Arstide Seltsi Duodecim Käypä hoito suositus ehk tänapäevased ravisoovitused Soome Arstide Seltsi eesvõtmisel töötatakse Soomes juba a alates välja oma aja teadmistele vastavaid ravisoovitusi, mis põhinevad tõenduspõhistel teadmistel ja mida avaldatakse ühise nimetaja Käypä hoito suositus all. Koostöös sotsiaal- ja tervishoiu ministeeriumiga on moodustatud vastav spetsialistidest koosnev organ, mis erialaseltside soovitusel valib välja teemad ja moodustab töörühma konkreetsete ravisoovituste väljatöötamiseks. Töörühma kuuluvad oma ala eksperdid ja kindlasti ka üldpraktiseerivad arstid. Töörühm alustab tööd, tutvudes vastava eriala kirjandusega, lähtudes kriteeriumidest, mis on välja töötanud Duodecimi seltsi juurde loodud tõenduspõhise meditsiini töörühm (Evidence Based Medicine Working Group). Soome vastav organ Current Care / Finnish Medical Society Duodecim on a loodud rahvusvahelise ravijuhendite töörühma (Guidlines International Network, G-I-N) asutajaliige. Duodecimi seltsi ja töörühma Käypä hoito juhatus on andnud nõusoleku tõlkida eesti keelde ja avaldada Eesti Arstis Soome ekspertide koostatud ravisoovitused lühendatud kujul, nagu nad on avaldatud ajakirjas Doudecim. Endastmõistetavalt jäävad kõik autoriõigused Soome poolele. Soovituste eestikeelne tõlge avaldatakse muutmata kujul. Eesti Arsti toimetus omalt poolt kooskõlastab alati Eesti vastavate erialaseltsidega avaldamisele minevate soovituste vastavuse meie oludele ja võimalustele. Soome ravisoovitustes näidatakse esitatud seisukohtade tõenduspõhisuse astet tähtedega A, B, C, D järgmiselt: Kood Tõenduspõhisuse tase Selgitus A veenev tõenduspõhisus mitmed nõutaval heal teaduslikul tasemel korraldatud uuringud samasuunaliste või sarnaste tulemustega B mõõdukas tõenduspõhisus vähemalt üks nõutaval heal teaduslikul tasemel korraldatud uuring või mitmed vähemalt minimaalsetele nõudmistele vastaval teaduslikul tasemel tehtud uuringud C vähene tõenduspõhisus üksikud vähemalt minimaalsetele nõudmistele vastaval teaduslikul tasemel tehtud uuringud D ei ole tõestatud teaduslike uuringutega põhineb eksperdihinnangutel Seekord avaldame naiste uriinipidamatuse ravisoovitused (sm naisten virtsankarkailun hoito) (Duodecim 2006;122(24): ). Selle on ette valmistanud Soome Arstide Seltsi Duodecim ja Soome Günekoloogide Seltsi töörühm järgmises koosseisus: töörühma juht Pentti Kiilholma dotsent, osakonna ülemarst, Turu Ülikooli Keskhaigla naistekliinik; toimetaja Seija Ala-Nissilä sünnitusabi ja günekoloogia eriarst, Turu Ülikooli naistekliinik; 364

2 teised liikmed: Olavi Airaksinen dotsent, ülemarst, Kuopio Ülikooli füsiaatria kliinik; Pauliina Aukee sünnitusabi ja günekoloogia eriarst, Kesk-Soome Keskhaigla; Aarre Kivelä osakonna ülemarst, Oulu Ülikooli Keskhaigla naistekliinik; Erkki Kujansuu dotsent, sünnitusabi ja günekoloogia eriarst, Tampere Ülikooli Keskhaigla; Mikael Leppilahti uroloogia eriarst, Seinäjoe Keskhaigla; Sari Mäkinen ülemarst, Orivedi tervisekeskus; Carl Gustaf Nilsson professor, osakonna ülemarst, Helsingi-Uusimaa Keskhaigla naistekliinik; Maria Nuotio ülemarst, geriaatria eriarst, Seinäjoe Keskhaigla; Anu Parantainen füsioterapeut, Mehiläinen Terveyspalvelut OY; Kristiina Patja rahvatervise eriarst, Kansanterveyslaitos ( Käypä hoito toimetaja); Juhani Ruutiainen dotsent, Masku neuroloogiline taastusravikeskus; Beata Stach-Lempinen osakonna ülemarst, sünnitusabi ja günekoloogia eriarst, Lõuna- Karjala Keskhaigla; Antti Valpas ülemarst, sünnitusabi ja günekoloogia eriarst, Lõuna-Karjala Keskhaigla. Eesmärk Eesmärgiks on ühtlustada uriinipidamatusega naiste uurimise ja ravi käsitlust ambulatoorsetes ja spetsialiseerunud raviasutustes. Käsitletava teema piirid Soovitustes käsitletakse sellist naiste uriinipidamatust, mille tõttu nad pöörduvad arsti poole, et saada ravi, ning mis põhjustab sotsiaalseid, hügieenilisi või muid probleeme. Soovitustes ei käsitleta eraldi kuseteede anomaaliatest või fistulitest põhjustatud uriini pidamatust, üliaktiivse põie probleemi, kui ei esine uriinipidamatust, ega neurogeenset põiehäiret. Nende probleemide üle arutletakse sedavõrd, kuivõrd need on diferentsiaaldiagnostiliselt olulised. Soovitustes ei käsitleta laste uriinipidamatust. Sihtrühm Soovituste sihtrühmaks on spetsialiseeritud haiglate ning ambulatoorsete asutuste raviarstid ja muu ravipersonal, vanurite hooldeasutuste personal ja otsusetegijad tervishoius. Tabel 1. Naiste uriinipidamatuse tüübid ja patogenees Inkontinentsi tüüp Tekkemehhanism Võimalikud põhjustajad Pingutusinkontinents Uriinipidamatus füüsilise pingutuse, köhatamise või aevastamise järel Tunginkontinents Äkki tekkiv tahtele allumatu urineerimistung, uriinipidamatus enne või pärast urineerimisakti Segatüüpi inkontinents Pingutus- ja tunginkontinentsi samaaegne esinemine Ülevooluinkontinents Uriinipidamatus, mis on põie akuutse või kroonilise tühjendamishäirega Ureetrat ümbritsevate tugimehhanismide või ureetra sulgurmehhanismide nõrkus Põiemahu vähenemine neurogeensetel, mitteneurogeen setel põhjustel või idio paati liselt Pingutus- ja tunginkontinentsi mehhanismid koos Nõrgenenud urineerimisrefleks, uriini voolu mehaaniline takistus Vaagnapõhjalihaste innervatsioonihäire või vigastus, mis on kaasasündinud või tekkinud vananemise, sünnituse, operatsiooni või trauma järel. Sidekoe nõrkus: vananemise, raseduse järel või hormonaalsetel põhjustel Kesknärvisüsteemi haigused või vigastused, neuropaatia, diabeet, psühhosomaatilised tegurid, infektsioon (akuutne või korduv kuseteede infektsioon), kasvaja, põie seina haigused, põiekivi, limaskesta atroofia, põie kiire täitumine, eluviis Mainitud põhjustajate kombinatsioon Närvisüsteemi haigused või vigastused, operatsioonijärgne seisund, ravimite kõrvaltoime, tuumor, operatsioonitüsistus Fistul Vahetu või anoksiline vigastus Kaasasündinud või tekkinud operatsiooni, kiiritusravi, sünnituse järel 365

3 Tabel 2. Uriinipidamatuse esinemine neuroloogiliste haiguste korral Haigus (sündroom) Äge demüeliniseeruv neuropaatia, Guillaini-Barré tüüpi polüneuropaatia Ajuinsult äge periood 6 kuud pärast haigestumist Dementsus kodus elavad haiged hooldekodu elanikud Diski prolaps Inkontinentsi esinemissagedus (%) harva Sclerosis multiplex Multisüsteemne atroofia 73 Parkinsoni tõbi 15 Definitsioon Rahvusvaheliselt tunnustatud definitsioon koondab kõiki täiskasvanute uriinipidamatuse vorme ja nende jaotus ühtib RHK-10 klassifikatsiooniga (vt tabel 1). 1. Pingutusinkontinents on uriinipidamatus füüsilise pingutuse, köhatamise või aevastamise järel. 2. Tunginkontinentsi iseloomustab äkki tekkiv tahtele allumatu urineerimistung, uriinipidamatus võib esineda enne või pärast urineerimisakti. 3. Segatüüpi inkontinents on kahe eelmise uriinipidamatuse kombinatsioon ehk pingutus- ja tunginkontinentsi samaaegne esinemine. 4. Ülevooluinkontinents on uriinipidamatus, mis on seotud põie ägeda või kroonilise tühjendamishäirega. Esinemissagedus Epidemioloogiliste uuringute järgi esineb uriiniinkontinentsi 5 58% naistel (mediaan 28%). Raskeks klassifitseeritud inkontinents esineb 3 17%-l juhtudest. Kerge, subjektiivset tüli mittepõhjustava uriinipidamatuse esinemissagedus on ilmselt isegi kaks korda suurem kui sotsiaalseid ja/või hügieenilisi probleeme põhjustav inkontinents. Viimaseks peetakse vähemalt kaks korda nädalas esinevat uriinipidamatust (B). Inkontinentsi aastane esinemissagedus kesk- või vanemaealiste naiste hulgas on 1 29%. Spontaanselt paraneb täpsustamata tüüpi inkontinents 6 38% keskealistel või noorematel naistel aastas. Inkontinentsi esinemine sageneb vanemas eas (A): 25-60aastastest Soome naistest esineb see 20%-l ja üle 70-aastastest 59%-l. Pingutusinkontinents on levinuim inkontinentsi tüüp 25 60aastastel ja segatüüpi inkontinents üle 70aastastel naistel. Rasedus ja sünnitus suurendavad uriinipidamatuse riski: võrreldes mittesünnitanud naistega on eakoefitsiendi riskiks keisrilõike järel 1,5 (95% usaldusvahemik 1,2 1,9) ja vaagnasünnituse järel 2,3 (95% usaldusvahemik 2,0 2,6). Uriiniinkontinents esineb sagedamini neil vanematel naistel, kes elavad hooldekodudes, võrreldes nendega, kes elavad kodus. Esinemine neuroloogiliste haiguste korral Uriini kogunemine ja põie tühjendamine toimub komplitseeritud neurogeense regulatsiooni kaudu ning uriinipidamatust esineb sageli mitmesuguste neuroloogiliste haiguste korral. Tõeliste ajuhaiguste ajuinfarkti ja ajuverejooksu, dementsuse, polüskleroosi (sclerosis multiplex) ja Parkinsoni tõve korral on sagenenud urineerimistarve ja võib esineda tunginkontinents. Haigusega seotud üla- ja alajäsemete liigutamise häire võib raskendada tualettruumi minemist ja oma urineerimistarbe kontrolli. Dementne inimene ei pruugi mõista, millal või kuhu ta urineerib. Seljaaju haigustega (süringomüeelia, polü skleroos) ja vigastustega kaasnevad urineerimisprobleemid on tihti väga rasked. Põis võib neil tühjeneda kontrollimatult või mittetäielikult ja haigeil on sagedasti kuseteede põletikud. Uriinipidamatus noorel naisel võib olla polüskleroosi esimene sümptom. Seljaaju alaosa ja cauda equinae kahjustusele on iseloomulik äkki või aegamööda arenev uriiniretentsioon ja ülevooluinkontinents. Riskitegurid Epidemioloogilistes uuringutes on selgitatud mitmed inkontinentsi riskitegurid (vt tabel 3). Märkimisväärseim neist on eluiga: inkontinents lisandub vanusega (A) (OR = 1,3 viie eluaasta kohta, 95% usaldusvahemik 1,2 1,5). Inkontinentsi ei tuleks 366

4 Tabel 3. Uriiniinkontinentsi riskitegureid naistel Tegur Riskisuhe (95% usaldusvahemik) Vanus 1,3 viie eluaasta kohta (1,2 1,5) Ülekaal KMI vähemalt 30 kg/m² 3,7 (2,0 6,7) KMI vähemalt 40 kg/m² 5,0 (3,4 7,4) Rasedus ja sünnitused eakoefitsendita 20 34aastased 1 sünnitus 1,6 (1,5 1,8) 2,2 (1,8 2,6) 2 sünnitust 1,8 (1,6 1,9) 2,4 (2,0 2,8) 3 sünnitust 2,0 (1,8 2,2) 2,4 (2,0 3,0) 4 või rohkem sünnitust 2,3 (2,1 2,5) 3,3 (2,4 4,4) Keisrilõikused 1,5 (1,2 1,9) Muud sünnitusega kaasnevad tegurid lapse sünnikaal üle 4000 g 1,3 (1,2 1,5) tang- vs normaalne sünnitus 3,5 (1,1 11,4) tangsünnitus vs vaakumekstratsioon 3,5 (0,7 16,1) Emaka eemaldamise järel eakoefitsendita 1,4 (1,2 1,7) üle 60aastased 1,6 (1,4 1,8) tunginkontinentsi risk 1,9 (1,4 2,6) Põhihaigused, vähemalt kaks 4,4 (2,5 7,7) Diabetes mellitus (tüüp II) läbilõikeline uuring 1,3 (1,2 1,4) longitudinaalne uuring 1,2 (1,0 1,4) keskmiselt raske inkontinents 1,4 (1,2 1,7) raske inkontinents 2,0 (1,2 3,1) Rass ja genotüüp valge vs must rass pingutusinkontinents 2,8 (1,6 5,1) segatüüpi inkontinentsi 2,1 (1,5 3,1) inkontinents emal pingutusinkontinents 1,5 (1,3 1,8) segatüüpi inkontinents 1,6 (1,2 2,0) tunginkontinents 1,8 (0,8 3,9) inkontinents noorematel õdedel pingutusinkontinents 1,8 (1,3 2,3) segatüüpi inkontinents 1,7 (1,1 2,8) Põie allavaje 2,5 (1,5 4,2) Emaka allavaje 4,1 (2,2 7,9) Vaagnapõhjalihaste nõrkus 3,4 (0,5 23) Korduvad kuseteede infektsioonid segatüüpi inkontinents 2,4 (1,5 3,9) tunginkontinents 2,0 (1,1 3,6) pingutusinkontinents 1,5 (0,8 3,0) Soole funktsiooni häired kõhulahtisus 2,0 (1,3 3,0) kõhukinnisus 10 (1,4 20) Tee joomine üle 3 tassi päevas pingutusinkontinents 1,3 (1,1 1,5) segatüüpi inkontinents 1,5 (1,3 1,8) Kohvi joomine üle 3 tassi päevas pingutusinkontinents 1,2 (1,1 1,5) segatüüpi inkontinents 0,7 (0,5 0,9) Suitsetamine üle 20 suitsu päevas 1,3 (1,1 1,6) Vähenenud tegutsemisvõime toimetulekuraskused igapäevaelus 2,3 (1,2 4,3) tung- ja segatüüpi inkontinents 3,6 (1,7 7,3) pingutusinkontinents 0,8 (0,3 2,0) Vähenenud liikumisvõime läbilõikeline uuring 2,1 (1,2 3,9) nõrk inkontinents 1,6 (1,1 2,2) raske inkontinents 2,0 (1,1 3,5) siiski pidada normaalseks vanusega kaasnevaks nähtuseks, kuigi kuseteedes ja vaagnaelundite ehituses kujuneb eaga kaasnevaid muutusi, mis aitavad kaasa inkontinentsi tekkimisele (vt jn 1). On tõestatud, et vanemaealiste inkontinents on seotud südame- ja veresoonte haigustega, tugi- ja liikumisaparaadi haigustega ning mitmete närvihaigustega (eriti ajuvereringe häirete ja 367

5 Joonis 1. Naiste uriinipidamatuse esinemissagedus sõltuvalt east. dementsusega), soolestiku- ja kopsuhaigustega, depressiooniga, nõrgenenud liikumisvõimega ning nägemis- ja kuulmisprobleemidega. Rasedus ja sünnitus lisavad pingutus- ja segatüüpi inkontinentsi riski, eriti noormates vanuserühmades (B). Pingutus- ja segatüüpi inkontinentsi esineb vähem keisrilõikuse kui tavalise sünnituse järel (B). Ülekaal on naise uriinipidamatuse märkimisväärne riskitegur (A) ja risk kasvab koos keha massi indeksiga (vt jn 2). II tüüpi diabeeti haigestunud naistel on inkontinentsirisk suurem. Eluviisil võib olla mõju uriinipidamatuse tekkele (näiteks rohke vedeliku ja kohvi joomine). Rohke suitsetamine lisab segatüüpi inkontinentsi riski (C). Ka ülemäärane füüsiline koormus võib põhjustada inkontinentsi. Üle 60aastastel naistel võib emaka eemaldamise järel kujuneda tunginkontinents, sõltumata operatsioonimeetodist (C). Kliimaksi korral kasutatavad kombineeritud hormoonpreparaadid võivad soodustada uriinipidamatuse kujunemist, kuigi östrogeeni manustamine lokaalselt võib kergendada tunginkontinentsi sümptomeid. Ennetus Kuna uriinipidamatus halvendab elukvaliteeti (A), on selle ennetamine väga oluline. Uriini pidamatuse Joonis 2. Naiste uriinipidamatuse esinemissagedus sõltuvalt kehamassi indeksist (kg/m²). 368

6 Tabel 4. Inkontinentsi medikamentoosne ravi Tunginkontinents Müüginimi Preparaaditüüp Annustamine Kommentaare Oksübutüniin Cystrin Ditropan Oxybutynin Generix Lühitoimeline tablett 5 mg x 2 3 Rohkem kõrvalnähtusid (peamiselt suu kuivus) kui teistel preparaatidel Cysrtin CR Pika toimega tablett 10 mg x 1 Paremini talutav kui lühikese toimeajaga preparaat Kenter Plaaster, vahetada kaks korda nädalas 3,9 mg/päev Uusim preparaaditüüp, harva kaasneb suu kuivus, nahaärritus 10 16%-l Tolterodiin Destrusitol SR Pika toimega tablett 4 mg x 1 Lühitoimeline tablett Soomes võetud müügilt ära, pika toimeajaga preparaadil vähem kõrval toimeid kui lühikese või pika toimeajaga oksübutüniinil. Kõrvaltoimete profiil sarnane transdermaalse vormiga Trospiumkloriid Spasmo-Lyt plus Tablett 20 mg x 2 Vähem kõrvaltoimeid kesknärvisüsteemi poolt oksübutüniinil ja tolterodiinil Solifenatsiin Vesicare Tablett Algdoos 5mg x 1, vajaduse korral 10 mg x 1 Östrogeeni lokaalsed ravipreparaadid Östradiool Vagifem Tupetablett Kaks korda nädalas Lokaalne ärritus, sügelus, kipitus tavaliselt ainult ravi algusfaasis, ei ole süsteemseid kõrvaltoimeid (B) Östroon Ovestin Kreem 0,1 mg/g Tupegloobul 0,5 mg Kahel õhtul nädalas Pausanol Kreem 1 mg/g Tupegloobul 0,5 mg Kahel õhtul nädalas Estring 3 kuu tagant vahetatav rõngas 7,5 mikrog/päeva Pingutusinkontinents Duloksetiin Yentreva Tablett Algdoos 20 mg x 2 (2 nädala jooksul), ravidoos 40 mg x 2 Kõrvalnähtudena ravi alustamisel iiveldus, vererõhu tõus, serotoniini sündroomi risk. Ei manustata koos fluvoksamiini ja enoksasiiniga Fenüülpropanoolamiin Rinexin Tablett 50 mg x 2 Suhteliselt vähe kasutusel, sümptomeid leevendav mõju üldiselt lühiaegne, kõrvalnähud kerged (unetus, rahutus ja vasomotoorsed häired, (C) tekke riski saab vähendada kehakaalu langetamisega, füüsilise treeninguga, suitsetamise lõpetamise ja kõhukinnisuse raviga. Raseduse ajal vaagnapõhja lihaseid tugevdavate harjutustega alustamine võib vähendada uriinipidamatuse tekkimise ohtu pärast sünnitust, kuid ei mõjuta sünnituse kulgu (B). Vaagnapõhjalihaste harjutused sünnituse järel väldivad inkontinentsi tekkimist (A). Vaagnapõhjalihaste harjutused peaksid olema rutiinsed soovitused naistele nii raseduse ajal kui ka pärast sünnitust. Liikumisraskustega inimeste uriinipidamatusega seotud probleeme saab kergendada kodu ja avalike kohtade tualettruumide varustamisega vastavate abivahenditega, et puudega inimestel oleks mugavam ja kergem tualetti kasutada. Sõeluuringud Uriinpidamatuse süstemaatilisi sõeluuringuid ei ole tehtud ja vastavaid meetodeid ei ole olemas. Vanurite inkontinentsi sõeluuringu meetodeid on esitatud, aga nende tulemuslikkuse kohta ei ole tõendusi. 369

7 Diagnoosimine Eesmärk on kindlaks teha inkontinentsi tüüp, selle põhjus, raskusaste ja mõju elukvaliteedile. Olulisim on eristada pingutusinkontinentsi muudest inkontinentsi tüüpidest, mida võivad põhjustada mitmed eriravi vajavad haigused (vt tabel 1). Põhiuuringud Anamnees on tähtis uriinipidamatuse diagnoosimisel ja võimaldab selgitada järgmist: uriinipidamatuse tundemärgid, inkontinentsiepisoodide arv nädalas, päevas ja kaitsemähkmete vajadus; uriinipidamatuse kestus (põie funktsiooni häired lapsepõlves, öine allakusemine lapseeas); põetud haigused ja sümptomid (vaimu- või närvihaigused, selgroohaigused, diabeet, kuseteedepõletikud, dementsus, südame puudulikkus, kõhukinnisus); kasutatud ravimid (diureetikumid, tsentraalsed valuvaigistid, antikolinergilised ravimid, alfasümpatolüütikumid, kaltsiumiantagonistid); sünnituste arv ja sünnitusega seotud protseduurid (operatsioonid); urogenitaalelundite operatsioonid (ka kiiritusravi); menstruatsioonitsükli iseärasused; eluviis; elamis- ja koduhoidmistingimused vanuritel. Abivahenditena võib kasutada ankeete ja urineerimispäevikuid. Kasutada võib ka elulaadimõõdikuid. Eakate patsientide puhul on vajalik selgitada liikumis- ja teovõimet, liikumise abivahendite kasutamist, kognitiivset sooritusvõimet, kaasuvaid haigusi, kõiki kasutatavaid ravimeid ja põie tühjendamisraskuse olemasolu. Üldisel kliinilisel uuringul selgitatakse üldseisund, kaal, pikkus (KMI); võimalikud neuroloogilised ärajäämanähud; vajaduse korral jääkuriini mõõtmine. Günekoloogilisel uuringul selgitatakse limaskestade seisund (atroofia), võimalikud vaagnaelundite allavajed, alakõhu palpatsioonil võimalike tuumorite olemasolu, vaagnapõhjalihaste seisund. Uriinipidamatust saab objektiivselt selgitada kaitsvate mähkmete kasutamise, köhatuste korral, uriinivoolu esinemise ning haige poolt peetud urineerimispäevaraamatu järgi. Tähelepanuväärne on see, et patsiendi vaevused ei korreleeru alati objektiivselt täheldatud uriinipidamatuse ilmingutega. Laboratoorsed uuringud Uriinipidamatuse diagnostikas vajatakse vähe laboratoorseid uuringuid. Uriini analüüsil jälgitakse selle keemilist koostist ja vajaduse korral tehakse mikroskoopiline uuring, sademe värvimine ja uriini külv, et välistada infektsioonid ja põiekasvaja. Hemoglobiini ribatest võib olla punavere - liblede hemolüüsi tõttu positiivne ja alles sademe mikroskopeerimine annab õige vastuse hematuuria olemasolu kohta. Juhuslikku mikrohematuuriat võib esineda tugeva füüsilise pingutuse, seksuaalvahekorra, limaskesta kerge vigastuse järel või seotult menstruatsiooniga. Kui eelnevalt tervel mittesuitsetajal naisel leitakse sõeluuringul mikrohematuuria, korratakse uriini uuring mõne päeva pärast. Kui kordusuuring on normaalne, ei vajata lisauuringuid. Korduvalt leitud mikrohematuuria (üle 5 15 puneverelible vaateväljas) korral on vajalik uriini tsütoloogiline uuring, tsüstoskoopia ning ülemiste kuseteede piltdiagnostika. Täiendavad uuringud ja diferentsiaal - diagnostika Täiendavad uuringud on vajalikud, kui esinevad atüüpilised sümptomid (põie tühjenemisraskused, ülevooluinkontinents, põie ärritus sümptomid või äkki alanud vaevused); uriinipidamatuse tüübi määramine ei ole kliiniliste uuringutega võimalik; leitakse vaevusi tekitav vaagnaorganite allavaje; halb alluvus ravile (ravimid ei mõju, inkontinents taastub); kahtlustatakse närvisüsteemi kahjustust; kahtlustatakse põiehaigusi (interstitsiaalne tsüstiit, põiekivi või kasvaja), alakõhu kasvajat (munasarjakasvaja, müoom) või fistulit. 370

8 Tsüstoskoopia Inkontinentsiga patsiendil on tsüstoskoopia oluline esmaseks diferentsiaaldiagnostikaks (C). Tsüstoskoopia on vajalik, kui ilmneb püsiv või korduv mikrohematuuria (üle 5 15 puneverelible vaateväljas); püsiv sage urineerimisvajadus või esineb tahtele allumatu urineerimine; põie funktsioneeriv maht on alla ml; valu urineerimisel; põievalu; sagedased kuseteede põletikud (vt www. käypahoito.fi Kuseteede infektsioonid ); fistuli või põiekahjustuse kahtlus. Urodünaamilised mõõtmised Urodünaamilisi mõõtmisi kasutatakse, kui tahetakse täpsemalt määrata uriinipidamatuse tüüpi ja selle raskusastet või kui planeeritakse uriinipidamatuse operatiivset ravi. Kasutusel on põie rõhu mõõtmine (tsüstomeetria), ureetra rõhu mõõtmine ja uriini voolu mõõtmine (flowmetria). Standarditud mõõtmismeetodeid ei ole, meetodid erinevad sõltuvalt haiglast, uurijast ja aparatuurist. Urodünaamilised mõõtmised on invasiivsed ja nendega võivad kaasneda kuseteede põletikud, düsuuria ning uuring on ebameeldiv patsiendile. Preoperatiivsed urodünaamilised uuringud ei taga operatiivse ravi õnnestumist. Pingutusinkontinentsi korral võidakse kohe ilma urodünaamiliste mõõtmisteta otsustada operatiivse ravi kasuks, kui patsiendi vanus on alla 70 a; patsiendile ei ole varem tehtud operatsiooni sellel näidustusel; ei ole põie funktsiooni mõjutavaid haigusi ega ole kasutatud põie funktsioonile mõjuvaid ravimeid; uriinipidamatuse küsitluslehe järgi on riskipunkte vähem kui 7; üldine operatiivse ravi risk on alla 50%; köhatustesti tulemus on positiivne; põie funktsionaalne ruumala on üle 300 ml ja pole viiteid põie tühjenemishäirele. Visualiseerimismeetodid Alumiste kuseteede ehitust ja funktsiooni võib uurida sonograafia või magnetresonants tomograafia abil. Sonograafia on täiendav uuring alumiste kuseteede uurimiseks ja sellega saab usaldusväärselt määrata jääkuriini kogust ja põie mahtu (B). Ureetra uuringut võidakse teha perineumi, tupe või pärasoole kaudu. Sonograafia toob esile ka harvemini esinevaid ureetra divertiklid ja tupeseina tsüstid. Sonograafiat võidakse kasutada ka päraku tõstjalihase funktsiooni kontrolliks ning haigele vaagnapõhjalihaste pingutusliigutuste õpetamisel. Perineaalne uuring toob esile ureetra ja põie vahelise nurga muutused ja sellega saab hinnata operatsiooni tulemust. Põie mahtu hinnates tuleb arvesse võtta seda, et tulemus sõltub ka mõõtjast, mõõtmisaparatuurist ja kasutatavast arvutusprogrammist Magnetresonantstomograafia abil saab tänu heale lahutusvõimele paremini hinnata alumiste kuseteede seisundit ja vaagnaelundite allavajet mitmes eri tasapinnas, aga selle kliiniline kasutamine on vähene. Põie ja ureetra topograafilise anatoomia täpsustamine (uretrotsüstograafia) ei ole inkontinentsi diagnoosimisel üldiselt vajalik, seda kasutatakse võimalike fistulite selgitamiseks. Ei ole tõendeid sellest, et uriinipidamatust saab diagnoosida ainult visualiseerimis meetoditega, ega sellest, et inkontinentsioperatsiooni tulemust saaks hinnata pildilt nähtavate anatoomiliste muutuste alusel. Ravi Eluviisi muutmine Eluviisi muutmisega saab kergendada tung- ja pingutusinkontinentsist tingitud vaevusi, aga seda on uuritud vähe. Kehakaalu langetamisel on tõdetud märkimisväärne uriiniinkontinentsi vaevusi vähendav mõju, eriti ülekaalulistel naistel, kelle KMI on üle 40 kg/m² (B). Kaalu langetamine võib leevendada uriiniinkontinentsi sümptomeid ka mõõdukalt üle- 371

9 kaalulistel naistel (B). 5 10% kaalu langetamine vähendab märkimisväärselt inkontinentsiepisoodide arvu ja parandab patsientide elukvaliteeti. Põieharjutusi võib kasutada tunginkontinentsi ravina. Urineerimisgraafiku koostamine võib abistada hooldekodudes vanureid põie kontrollimisel (C). Eakate liikumis- ja toimetulekuvõime säilitamine ja edendamine aitab neil põietegevust kontrollida. Füsioteraapia Füsioteraapiat võib kasutada pingutus- ja tunginkontinentsi ravis. Vaagnapõhjalihaste tugevdamisele suunatud harjutused on toimivad kõigi inkontinentsi tüüpide puhul, vähemalt lühiaegse jälgimisperioodi vältel (A). Pikaajalisema mõju saavutamiseks on raviharjutusi vajalik korrata igal aastal kolme kuu vältel (lihaste füsioloogiline vastus harjutustele). Alla 50aastastel pingutusinkontinentsi all kannatavatel naistel on soovitatav teha harjutusi vähemalt kolme kuu vältel. Vaagnapõhjalihaste harjutused võivad pärast sünnitust leevendada/ennetada uriinipidamatust (A). Vaagnapõhjalihaste harjutusi võib teha ka iseseisvalt, kui on selgeks õpitud vastav metoodika. Vaagnapõhjalihaste harjutuste tegemisel võib abivahendina kasutada tupekuule. Lihaste elektrostimulatsioon võib olla toimiv tunginkontinentsi ravis, aga see ei näi mõjutavat pingutusinkontinentsi (B). Harjutusi tehes võib kasutada biotagasiside (biofeed-back) aparaati, kuigi selle tõhusus on vaieldav. Koduseks kasutamiseks mõeldud transkutaanne närvistimulatsiooni aparaat võib olla toimiv naiste uriiniinkontinentsi ravis. Akupunktuur ei ole olnud mõjuv naiste tunginkontinenetsi ravis 1 3 kuud kestnud jälgimisperioodi vältel (C). Medikamentoosne ravi Uriinipidamatuse medikamentoosne ravi sõltub inkontinentsi tüübist (vt tabel 3) Tunginkontinentsi medikamentoosne ravi Tunginkontinentsi sündroome võib kergendada antikolinergiliste ravimitega (B), millest Soomes on saadaval oksübutüniin, tolterodiin, trospiumkloriid ja solifenatsiin. Nende ravimite vastunäidustuseks on uriiniretentsioon, ravile allumatu glaukoom, müasteenia, raske jämesoolepõletik. Kõrval - mõjudena võivad ilmneda suukuivus, kõhukinnisus, silmade kuivus ja akommodatsiooni häired. Kõrvaltoimed võivad olla eakatel enam väljendunud. Patsiendid, kellel on mitmed haigused ja kes kasutavad mitmeid ravimeid, samuti eakad ja dementsusega haiged on enam tundlikud kõrval toimete suhtes, antikolinergilisi ravimeid tuleks nendel patsientidel kasutada ettevaatlikult. Ravimite mõju tuleb teatud ajavahemiku järel hinnata. Ravimite pikaaegset mõju ei ole uuritud. Antikolinergiliste ravimite omavahelisel võrdlusel ei ole ilmnenud muid tõendus põhiseid andmeid kui see, et oksübutüniin ja tolterodiin on pikaaegse mõjuga ning paremini talutavad kui lühema toimega preparaadid. Tritsükliliste antidepressantide mõjust tungja pingutusinkontinentsi ravis ei ole piisavalt tõendeid. Uusi uuringuid on vähe, aga kliiniliste kogemuste põhjal saavad mõned patsiendid neist ravimitest leevendust. Enam uuritud on imipramiini, millel on lõõgastav ja paikne anesteetiline mõju põiele ning seda on kasutatud üliaktiivse põie ja eriti sagenenud öise urineerimisvajaduse (noktuuria) ravis, aga selle mõjumehhanismi ei tunta veel täpselt. Kuna imipramiinil on ka antikolinergiline toime, võivad selle kasutamisel ilmneda antikolinergiliste ravimite kasutamisega kaasnevad kõrvaltoimed. Östrogeeniravi võib leevendada tunginkontinentsi naistel postklimakteerilises perioodis (B). Uro genitaalatroofia kujunemise pidurdamine aitab kaudselt kaasa põie ärritus sümptomite taandumisele. Östrogeeni preparaatide paiksel kasutamisel leevenduvad kuseteedepõletiku ja selle kaudu ka põie üliaktiivsuse sümptomid. Paikseid östrogeeni preparaate kasutatakse eakatel naistel ja vajaduse korral ka süsteemse hormoonravi lisana. Kahenädalase igapäevase kasutuse järel saavutatakse soodus toime tupe limaskestale ja säilitusravi jätkatakse kahe annusega nädalas. 372

10 Muud ravivõimalused A-tüübi botulismitoksiini süstimine põieseinalihastesse vähendab põie üliaktiivsusest põhjustatud uriinipidamatust (B) ja seda kasutatakse rangetel näidustustel valitud patsientidele. Pingutusinkontinentsi medikamentoosne ravi Ravimite osatähtsus pingutusinkontinentsi ravis on väheoluline. Duloksetiin parandab keskmiselt rasket või rasket pingutusinkontinentsi põdevate naiste elu kvaliteeti vähemalt lühikeseks ajaperioodiks (B). Vaagnapõhjalihaste harjutuste ja duloksetiini üheaegsel kasutamisel ei ole saavutatud kliiniliselt märkimisväärset raviefekti (C). Fenüülpropanoolamiinil võib olla vähene leevendav mõju pingutusinkontinentsi sümptomitele (C). Pingutusinkontinentsi raviks kasutatakse ka paikselt östrogeenpreparaate, aga nende mõju ei ole objektiivselt tõendatud. Kirurgiline ravi pingutusinkontinentsi korral Pingutusinkontinentsi võidakse ravida operatsiooniga, kui konservatiivne ravi ei anna piisavat tulemust. Segatüüpi inkontinentsi, mille korral pingutusinkontinents on domineeriv, võidakse ravida operatiivselt, aga lõikusravi tulemused on siis halvemad. Segatüüpi inkontinentsi korral võib tunginkontinentsi sümptomeid ravida medikamentoosselt ja pingutusinkontinentsi nähte operatiivselt. Soomes teevad pingutusinkontinentsi lõikusravi tavaliselt günekoloogid, aga piirkonniti on ka erinevusi aastal tehti Soomes umbes 2800 inkontinentsioperatsiooni. Väheinvasiivsed operatsioonimeetodid, milles enam kasutatakse suprapubikaalset ligipääsu, või toppermulgu kaudu tehtavad lingulõikused on kõrvale jätnud varem kasutusel olnud lõikusmeetodid. Suprapubikaalse juurdepääsuga lingulõikusel TVT (tension free vaginal tape) lõikusel asetatakse lokaalanesteesias võrkjas polüproüleenpael ureetra keskosa alla. TVT-lõikus on tõhus ja turvaline (A). Seitse aastat pärast lõikust on 81% naistest võimelised kontrollima põietegevust. Soome andmetel olid operatsiooni sagedasemad komplikatsioonid uriiniteede infektsioonid (4,1%), põiekahjustused (3,8%), hematoomid (2,4%). Raskeid veresoonte-, närvi- ja ureetrakahjustusi esines 1000 operatsiooni kohta 0,7 juhul. TVT-lõikusel võib esineda ka raskeid komplikatsioone, mistõttu on tähtis haigete küllaldane ja süstemaatiline informeerimine mitte ainult komplikatsioonide ärahoidmiseks, vaid ka hea lõikustulemuse saavutamiseks. TVT-lõikust võib teha ka üle 70aastastele, aga neil võib pärast seda operatsiooni esineda sagedamini põie tühjendamishäireid. Pärast lõikust võib esineda möödaminevaid põie tühjenemishäireid või uriiniretentsiooni. Seda ravitakse vajaduse korral korduva kateteriseerimisega või hiljem ka paela katkilõikamisega. Raseduste ja sünnituste kulust pärast TVT-lõikusi on vähe teada. Ka toppemulgu kaudu tehtavatel lõikustel (TOT, TVOT) asetatakse võrkpael ureetra alla. Sellise juurdepääsuga operatsiooni vahetud tulemused on samad kui TVT-lõikusel, aga kaugtulemuste kohta puuduvad esialgu andmed. Selle ligipääsu korral häbemeluu taga olevasse ruumi ei minda ning TVTlõikuse puhul esinevaid komplikatsioone arvatakse kujunevat harvemini. Urineerimisprobleeme näib mõlemat tüüpi lingulõikuse järel esinevat samasuguse sagedusega, kuid uurimustulemused on vastuolulised. Absoluutseid vastunäidustusi lingulõikustele ei ole, aga kui patsiendil on raske liikumis piiranguid põhjustav puusaartroos või kui ta on selgelt ülekaaluline, võib operatsiooni sooritamine olla tehniliselt raske või võimatu. Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui patsient kasutab vere hüübimist mõjutavaid ravimeid, sest sel juhul võib pärast lõikust esineda oluline veritsemine. Järelkontroll pärast operatsiooni ei ole vältimatu ja seda tehakse vajaduse korral. Operatsiooni järel võivad olla probleemiks retentsioon, häbemeluu taga olev hematoom (tavaliselt imendub 373

11 ise), haava halb paranemine või võrgu nähtavaks jäämine. Lingulõikuse järel hiljem kujunevad urineerimisprobleemid eeldavad lisauuringuid, sest sümptomite põhjustena võib olla paela asetsemine põies või ureetras. Periuretraalset süsteravi, mis põhjustaks ureetra kitsendamise, vajatakse tihti 2 3 korda. Tulemused on küll tagasihoidlikud, aga mõned haiged saavad sellest leevendust. Burchi lõikuse järel, kus tugevdatakse ja tõstetakse põie kaela õmblustega, on paranenud 70% haigetest 10 20aastase jälgimisperioodi järel. Laparoskoopiline kolposuspensiooni (laporoscopic colposuspension) tulemused on 1 2 a jälgimisperioodi järel olnud 58 89% juhtudest edukad, kuid pikemaaegse jälgimise kohta andmed puuduvad. Sfinkteri proteesi lõikust (AMS) kasutatakse Soomes harva ja seda tehakse eriti komplitseeritud pingutusinkontinentsi juhtumite korral. Tunginkontinentsi kirurgiline ravi Juhul kui põie üliaktiivsuse ravi konservatiivsete ravi võtetega (ravimid, füsioteraapia, botulismi toksiini süstimine põie seina) ei anna rahuldavat tulemust, on põie suurendusoperatsioon suuremal osal patsientidest tõhus ravimeetod. Tunginkontinentsi korral tehakse operatsioone harvemini kui pingutusinkontinentsi puhul. Operatsioone neurogeense tunginkontinentsi korral teevad tavaliselt uroloogid ning selliseid operatsioone tehakse tavaliselt ainult raskete neurogeensete põiehäirete korral. Põie suurenduslõikuste korral kasutatakse detu bulariseeritud soolesegmente. Pärast lõikust peab enamik patsiente tühjendama põit korduva kateteriseerimisega. Nende operatsioonide planeerimine ja läbiviimine eeldab uroloogide spetsiaalseid oskusi ja patsiendilt head koostööd. Raskemates olukordades peab tegema isegi uriini-fistulioperatsiooni, eriti siis, kui on neerukahjustuse oht, juhul kui põie suurenduslõikus ole millegi pärast võimalik. Sakraalse närvijuure neuromodulatsiooni võib kasutada ravina hästi valitud patsientidel, kellel uriinipidamatus on põhjustatud põieseina lihaste üliaktiivsusest. Abivahendid Inkontinentsi haigete abivahendite hulka kuuluvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud absorbeerivad tooted ja nende kasutuse õpetus on uriinipidamatuse ravi vältimatu osa. Kaitsete sobiv suurus ja piisavalt sage vahetus hoiavad ära nahakahjustuse. Samuti saab haigel kergendada urineerimist mitmete abivahenditega, näiteks WC-poti kõrgendajaid on võimalik tervisekeskustest laenutada. Koduses miljöös kergendaks haigel potile pääsu lävepakkude ja liikumist raskendavate vaipade eemaldamine, ka riided peaksid olema kergesti äravõetavad. Vaagnaelundite allavaje ja uriiniinkontinents Pingutusinkontinents ja organite allavaje võivad esineda ühel ajal. Allavaje võib põhjustada ka sagenenud urineerimisvajadust ja tung- või ülevooluinkontinentsi, mis leevenduvad, kui on tehtud korrigeeriv lõikus, aga 10%-l võib esineda uriinipidamatus ka pärast operatsiooni. TVT-lõikus võidakse teha samaaegselt allavajet korrigeeriva operatsiooniga või muu günekoloogilise protseduuriga, ilma et lõikuse kvaliteet halveneks (B). Retsidiveerunud pingutusinkontinentsi lõikusravi Planeerides uut operatsiooni retsidiveerunud inkontinentsi tõttu, soovitatakse enne teha urodünaamilised mõõtmised. Patsientidel, kellele on varem tehtud kolposuspensiooni lõikus (näiteks Burchi või Marshalli-Marchetti-Kranzini meetodiga), võib esineda ureetra ülekorrektsioonist põhjustatud uriiniretentsioon, millega kaasneb ka uriinipidamatus. Sel juhul tuleb kaaluda kordusoperatsioonil ureetra vabastamist (uretrolüüs), sest varasemate operatsioonide järel fikseeritud ureetra halvendab korduslõikuse tulemust. Ka lingulõikus sobib retsidiveerunud pingutusinkontinentsi raviks, kuid andmed on ainult TVT-lõikuse kohta (C). Pärast lingulõikust retsidiveerunud pingutusinkontinentsi võidakse uuesti ravida uue lingulõikusega või periuretraalsete süstetega. 374

12 Jälgimine ja ravi etapilisus Uriiniinkontinentsi baasuuringud ja ravi võib teha esmatasandi tervishoiuvõrgus. Haigete rahulolu raviga on 60 70% vahel (B). Hooldaja, kes on inkontinentsi ravi asjatundja, võib saada sama ravitulemuse kui urogünekoloog, aga palju odavamalt (C). Eriarsti konsultatsiooni vajatakse siis, kui kahtlustatakse inkontinentsi põhjusena mingit kaasuvat haigust või kui planeeritakse kirurgilist ravi. Kasutatud kirjanduse loetelus on 227 nimetust. Soovituste täistekst on kättesaadav aadressil Eesti Naistearstide Selts ja Eesti Uroloogide Selts soovitavad järgida naiste uriinipidamatuse ravisoovitusi ka Eestis. Tõlkinud üliõpilane Maris Lahe

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Loote kasvupeetuse diagnostika Tiina Angerjas AS ITK Naistekliinik Mis on kasvupeetus (KP)? Loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu KP esineb kuni 10% populatsioonist

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc)

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc) KUULMISHÄIRETE PÕHJUSED, VANADUSKUULMISNÕRKUS. KUULDEAPARAADID. KUIDAS MEIE KUULEME? Kuulmisanalüsaator koosneb: 1. Väliskõrvast 2. Keskkõrvast 3. Sisekõrvast 4.Peaajus olevatest juhteteedest ja peaajukoores

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EE - EP B1 Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiuti

EE - EP B1 Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiuti Suukaudsed rasestumisvastased vahendid rasestumise takistamiseks ja premenstruaalsete sümptomite vähendamiseks LEIUTISE TAUST Leiutise valdkond Käesolev leiutis on seotud suukaudsete rasestumisvastaste

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

JUUKSUR

JUUKSUR JUUKSUR VÄRVIMINE: järelkasv 30 ml 20.- lühike juus 40 ml 23.- poolpikk juus 50 ml 60 ml 26 29.- pikk juus 70 ml 80 ml 32-35.- 90 ml 100 ml 38 42.- 110 ml ja rohkem 45.-. TRIIBUD: lühike juus või järelkasv

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem