Non-pharmacological treatment

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Non-pharmacological treatment"

Väljavõte

1 Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi toimetulek igapäevategevustega, patsiendi asutushoolduse vajaduse edasilükkamine, patsiendi elukvaliteet, lähedase/omastehooldaja/hooldaja elukvaliteet, lähedase/omastehooldaja/hooldaja koormatus. Otsing andmebaasidest: EBSCO, PubMed, MEDLINE, Google Scholar Otsingusõnad: Alzheimer s, pharmacological treatment, discontinuation, end of life care, ending medical treatment, long-term treatment of Alzheimer's disease, cessation of treatment of Alzheimer disease. Ülevaade kirjandusest Üldiselt tuuakse välja, et ravi lõpetamist tuleks vaadata individuaalselt, lähtuvalt patsiendist (Hogan, B. 2014), samas rõhutatakse ka, et otsuse tegemisel tuleb kaaluda ning osapooli teavitada ravimi jätkamise või katkestamisega seotud riskidest ning kasudest (Hermann et al 2010). Ravi mittejätkamise juures on oluline patsiendi (eestkostja) otsus lõpetada (Hermann et al 2010, Badrakalimuthu, R. 2014, Hogan, B. 2014, Trevor, A 2000). Mittejätkamise põhjustena toodi veel välja neelamisraskused ning ravimi kõrvalmõjud: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, minestamine (Buckley, J. 2015, Lyseng-Williamson, K.A 2002)), lisaks kui kognitiivne funktisonaalne ja käitumuslik langus on suurem kui võrreldes enne ravi saamist ja kui Global Deterioration Scale (GDS) = 7 (Hogan, B. 2014). Ravi mittejätkamist ei tohiks otsustada ainult MMSE skoori põhjal (Hermann et al 2010, Hogan, B. 2014) või seetõttu, et patsient paigutatakse hooldusasutusse (Hermann et al 2010, Gardette, V. et al. 2010). 3) based on adverse events that have multiple potential etiologies (e.g. falls). Kui ravi jätkatkase, siis peab olema selged eesmärgid ning patsienti peab jälgima nii ravimi kasude kui ka kõrvalmõjude aspektist lähtuvalt (Hogan, B. 2014). SOOVITUSED: Farmakoloogilise ravi lõpetamine dementsusega inimesel: a) patsient otsustab lõpetada (või volitatud isik otsustab lõpetada); b) patsient keeldub ravimitest; c) patsient on nonadherent ja ei ole võimalik luua süsteemi, et viga parandada; d) patsient ei allu ravile (nt puuduvad tõendid paranemisest või stabiliseerumisest alates ravi algusest) pärast mõistliku aega ravi algusest (3-6 kuud); e) patsient kogeb väljakannatamatuid kõrvalmõjusid (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus); f) patsiendil on kaasuvad haigused, mis muudavad ravimite edasise kasutamise riskantseks või asjatuks (nt terminaalselt haige); g) dementsus progresseerub tasemele, kus jätkatud ravil ei ole enam kliiniliselt olulist kasu. Ei tasu kaaluda ravimi lõpetamist: 1) ainult MMSE skoori põhjal 2) hooldusasutusse paigutamisel 3) based on adverse events that have multiple potential etiologies (e.g. falls).

2 Viited Alzheimer Europe Report. End-of-life care for people with dementia. Alzheimer Europe Report (2/2008) Buckley, J. S., Salpeter, S. R A Risk-Benefit Assessment of Dementia Medications: Systematic Review of the Evidence. Drugs Aging (2015) 32: Badrakalimuthu, R Management of patients receiving cholinesterase inhibitors. Version 2 Dementia: supporting people with dementia and their carers in health and social care. (2007) Clinical guideline, National Clinical Practice Guideline Number 42. Gardette, V., Sandrine, A. Et al Predictive Factors of Discontinuation and Switch of Cholinesterase Inhibitors in Community-Dwelling Patients with Alzheimer s Disease. A 2-Year Prospective, Multicentre, Cohort Study. Gauthier, S. Patterson, C. et al Recommendations of the 4th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia. Canadian Geriatrics Journal, Volume 15, Issue 4, December 2012 Herrmann, N., Black, S. E., et al Discontinuing cholinesterase inhibitors: results of a survey of Canadian dementia experts. International Psychogeriatric Association Hogan, D.B. et al., Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy for mild to moderate dementia. Cmaj, 179(10), pp Hogan, B Long-Term Efficacy and Toxicity of Cholinesterase Inhibitors in the Treatment of Alzheimer Disease. CanJPsychiatry 2014;59(12): Hort, J. et al EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer s diseases. European Journal of Neurology 2010, 17: Lyseng-Williamson, K.A, Plosker, G. L Galantamine. A Pharmacoeconomic Review of its Use in Alzheimer s Disease. Pharmacoeconomics 2002; 20 (13): Moore, A. et al Fourth Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia. Recommendations for family physicians. Vol 60: mai Rabins, P. V. et al PRACTICE GUIDELINE FOR THE Treatment of Patients With Alzheimer s Disease and Other Dementias. Rabins, P. V et al., Guideline Watch (october 2014): Practice guideline for the Treatment of Patients with Alzheimer s Disease and Other Dementias. Trevor, A., Page, S New Pharmacological Treatments for Alzheimr s Disease: Implications for Dementia Nursing. Journal of Advance Nursing, 2000, 31 (5), P Kokkuvõtte (abstract või kokkuvõtlikum info) Artikkelt teeb ülevaate uutest farmakoloogilistest ravimistest AT-ga inimestele (donepesiil ja rivastigmiin). Juba aastal toodi välja 4 põhjust, miks ravi katkestada: 1) kui klient on vastu; 2) kui patsiendil on nõrk taluvus ravimite suhtes ning kõrvalmõjud on väljakannatamatud 3) kui patsiendil tekivad ravimi võtmise ajal täiendavad füüsikalised või psühhiaatrilised haigusnähud; 4) kõige olulisem ravimi katkestamise põhjus on see, kui patsient ei saa ravist enam kasu, funktsioonid ei parane. Süstemaatilise ülevaate eesmärk oli vaadelda dementsuse farmakoloogilise ravi aluseid ja võtta kokku raviga Viide kirjandusallikale Trevor, A., Page, S New Pharmacological Treatments for Alzheimr s Disease: Implications for Dementia Nursing. Journal of Advance Nursing AMSTAR 11/4 Buckley, J. S., Salpeter, S. R A Risk-Benefit

3 kaasnevad plussid ning riskid. Viidi läbi süstemaatiline kirjanduse otsing MEDLINE-st novembris 2014, otsiti inglisekeelseid katseid ning vaatlusuuringuid dementsuse ravi kohta. Süstemaatilisse ülevaatesse kaasati 257 uuringut. Ülevaates tuuakse välja, et ravimi kasutamise üheks põhjuseks võib olla seedetrakti toimed: kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja anoreksia. Uuringud näitavad, et raske dementsuse puhul ChEI-l ravil minimaalne kasu ning ravi lõpetamist peaks kaaluma, kui haigus muutub raskeks. Artikkel teeb ülevaate uuringust, milles osalesid Kanada dementsuse spetsialistid (neuroloogid, geriaatrid, psühhiaatrid). Uuring oli internetipõhine ja saadeti välja aasta juunis. 49st C5R (The Canadian Consortium for Clinical Cognitive Research) liikmest vastas 27 (55%). Küsimustik oli koostatud Likerti skaalal (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, and strongly disagree) ning koosnes 19 küsimusest. Kõigile küsimusele sai vastata ka avatult. Käsitleti 4 suuremat valdkonda: 1) patsiendi/hooldaja eelistus; 2) administration (related to indication, formulary coverage, and health regulatory guidance); 3) efektiivsus 4) ebasoodsad sündmused. TULEMUSED: 1) Suurem osa vastajatest olid strongly agreed/agreed, et ChEIs tuleks katkestada kui kompetentne patsient (78%) või eestkostja (peamine otsustaja) (63%) seda paluvad. Kommentaarides rõhutati, et kõiki osapooli tuleb teavitada potentsiaalsetest riskidest ja kasudest ravimi jätkamise ja lõpetamise korral; 2) peaaegu ühehäälselt (93%) leiti, et ravimist ei tohiks loobuda ainult selletõttu, et patsient paigutati pikajalisse hooldusasutusse. Lisaks ei olnud 96% vastanutest nõus, et ravi peaks lõpetama põhjusel, et if the patient no longer qualified for provincial drug benefit coverage. Vaatamata sellele, et pikajalisi uuringuid, mis oleksid üle ühe aasta, on vähe, ei lõpetaks 96% vastajatest ravi ainult sellel põhjusel. 93% vastajatest leidis veel, et ravi ei tohiks lõpetada, kui mini-mental langeb alla 10 punkti, kuna testi ei peeta väga efektiivseks tõendiks. 3) vastajate seas oli järgmise lausega nõustujaid ning mittenõustujaid peaaegu pooleks: kui patsient on näidanud olulist kliinilist edasiminekut, ei tohiks ravimi kasutamist lõpetada olenemata edasisest halvenemisest. 4) enamus vastajatest nõustus, et jätkuv kõhulahtisus (92%), iiveldus ja oksendamine (85%) ning seletamatud minestamised (54%) on olulised argumendid ravimi katkestamisel. Assessment of Dementia Medications: Systematic Review of the Evidence. AMSTAR 11/8 Herrmann, N., Black, S. E., et al Discontinuing cholinesterase inhibitors: results of a survey of Canadian dementia experts. International Psychogeriatric Association AMSTAR 11/7 A) Soovitused ravi lõpetamiseks kokkuvõtvalt: 1) patsient/hooldaja eelistavad ravimi lõpetamist olles teadlikud riskidest ja kasudest lõpetamise ja

4 mittelõpetamise puhul. 2) kognitiivne funktisonaalne ja käitumuslik langus on suurem kui võrreldes enne ravi saamist 3) Global Deterioration Scale (GDS) = 7; 4) Kui patsiendil on neelamisraskused 5) kui patsiendil arenevad olulised seedetrakti kõrvaltoimed (nausea, vomiting, distressing loose stools, anorexia with weight loss). B) Ei tasu kaaluda ravimi lõpetamist: 1) ainult MMSE skoori põhjal 2) hooldusasutusse paigutamisel 3) based on adverse events that have multiple potential etiologies (e.g. falls). See hooldusjuhend on väljatöötatud, et toetada sujuvat üleminekut välja kirjutamisel ja patsiendi jälgimisel secondary to primary care ja pakub informatsiooni allikat toetamaks arste, kes hoolitsevad patsientide eest. Hooldusjuhendis soovitatakse ChEI lõpetamist juhul kui: Evidence of poor compliance with no available strategies to improve compliance Suured kõrvalmõjud Patsient palub lõpetada (lk 9) It is important to be aware that recent literature evidence suggests that continuing treatment in the severe phases of the illness is associated with benefit in managing BPSD. UK-s raske dementsuega haigetele, MMSE 1-10 ei ole CHEI-s näidustatud lk 9.Ravi katkestamine peab olema põhendatud ja läbi mõeldud.hea oleks, kui ravi algul on haiget a sugulast teavitatud kui kaua ravi on mõtekas. Badrakalimuthu, R Management of patients receiving cholinesterase inhibitors. Version 2 Uuringu eesmärk oli leida ravimi kasutamise lõpetamist ennustavaid faktoreid ja switch of ChEIs in a real-world setting. 686 patsienti kerge kuni mõõduka ATga, keda diagnoosisid 16 AT eksperti aastatel Patsientide uuringusse kaasamise kriteeriumid: - AT (according to DSM-IV and National Institute of Neurological and Communicative Diseases and Stroke/Alzheimer Disease and Related Association criteria); - MMSE vahel; - patsiendil pidi olema mitteformaalne hooldaja. Peamine tulemusnäitaja oli ChEI lõpetamine ja switch. Gardette, V., Sandrine, A. Et al Predictive Factors of Discontinuation and Switch of Cholinesterase Inhibitors in Community-Dwelling Patients with Alzheimer s Disease. A 2-Year Prospective, Multicentre, Cohort Study. AMSTAR 11/8 This study highlights the different predictors of ChEI switch or discontinuation, which are related to patient (cognitive decline, anxiety, weight loss), environment (hospitalizations) and drug factors. As patient-related factors and Alzheimer s disease-related hospitalization may reflect the progression of Alzheimer s disease, these were expected to be predictive of events. Rapid cognitive decline was linked to switching and may reflect the

5 evolution of Alzheimer s disease despite ChEI use, suggesting the decision to switch to another ChEI may be made in the hope of a better therapeutic response. As weight loss was found to be predictive of discontinuation rather than switching, one could imagine that it may rather reflect worsening of Alzheimer s disease. Alzheimer s disease-related hospitalization was predictive of discontinuation and, in fact, was the strongest predictor. During a hospitalization for worsening of Alzheimer s disease, the question of ChEI effectiveness arises. A drug holiday may be undertaken to assess the real benefit of ChEI use; in other cases the medication may be permanently stopped. Ülevaates uuritakse saadaval olevat infot bioloogiliste ja kliiniliste efektide kohta pikajalises ChEI ravis, mis juhtub siis, kui ravi lõpetada. Uuritakse ka seda, mida teised on soovitanud. Otsus, kas jätkata ravi, peaks olema individuaalne, patsiendist lähtuv, mitte otsustatud MMSE tulemuse, ravi pikkuse või hoolekandeasutusse paigutamise põhjal. Kui jätkatkase, siis peab olema selged eesmärgid ning patsienti peab jälgima nii ravimi kasude kui ka kõrvalmõjude aspektist lähtuvalt. Ravi jätkatakse nii kaua kui patsient või peamine otsustaja soovib raviga jätkata, säilib põhjendatud adherent, puuduvad kaasuvad haigused, mis muudaksid ravi riskantseks, patsiendil ei ole väljakannatamatuid ravi kõrvalmõjusid ning ei ole veel jõudnud raskemasse staadiumisse. Kui ravi jätkatakse, siis ravi eesmärgid tuleb kooskõlastada patsiendi ja perega. Patsienti tuleb perioodiliselt jälgida. Ülevaade sisaldab artikleid, mida otsiti MEDLINE-st ja Embasest aastatel , kasutades erinevaid otsingusõnu (nt galantamine or Alzheimers disease and economics or health-policy or quality-of-life or models-statistical or health-planning or epidemiology or guideline in pt jne). Ülevaates tuuakse välja uuringud, kus galantamiini ravi lõpetamise peamiseks põhjuseks on iiveldus ja oksendamine. Lisaks on ülevaates välja toodud galantamiini kuluefektiivsus. Galanatamiini mõju kognitiivsele ja käitumuslikele sümptomitele kerge ja mõõduka AT puhul võib lükata edasi asendushoolduse vajaduse (FTC), mis võib kaasa tuua kulude kokkuhoiu. Hogan, B Long-Term Efficacy and Toxicity of Cholinesterase Inhibitors in the Treatment of Alzheimer Disease. CanJPsychiatry 2014;59(12): AMSTAR 11/7 Lyseng-Williamson, K.A, Plosker, G. L Galantamine. A Pharmacoeconomic Review of its Use in Alzheimer s Disease. Pharmacoeconomics 2002; 20 (13): AMSTAR 11/9 Kokkuvõte ravijuhenditest

6 Peamiselt tuuakse ravijuhendites välja järgmised spetsiifilised kriteeriumid farmakoloogilise ravi lõpetamiseks: 1) ravi otsustab lõpetada kas patsient ise või volitatud isik (eestkostja või keegi teine) (Hogan et al 2008, Gauthier et al 2012, Moore et al 2014) 2) patsient keeldub ravimitest (Hogan et al 2008) 3) patsient on nonadherent ja ei ole võimalik luua süsteemi, et viga parandada (Hogan et al 2008, Gauthier et al 2012, Moore et al 2014) 4) patsient ei allu ravile pärast mõistlikku aega ravi algust 3-6 kuud (Hogan et al 2008) või kognitiivsed, funktsionaalsed ning käitumuslikud tunnused halvenevad võrreldes ajaga enne ravi algust (Gauthier et al 2012, Moore et al 2014, Hort et al 2010) 5) patsient kogeb väljakannatamatuid kõrvalmõjusid (Hogan et al 2008, Gauthier et al 2012, Moore et al 2014, Hort et al 2010, Rabins et al 2007) 6) ravi jätkamine mõjuks kaasuvatele haigustele väga riskantselt (nt. terminaalne haigus) (Hogan et al 2008, Gauthier et al 2012, Moore et al 2014) 7) patsiendi dementsus on jõudnud sellesse staadiumisse (nt Global Deterioration Scale stage 7), et ravi jätkamisest ei oleks olulist kasu (Hogan et al 2008, Gauthier et al 2012, Moore et al 2014, Hort et al 2010, Rabins 2010) Enne ravimi kasutamise lõpetamist tuleks doosi vähendada. Kui lõpetatakse põhjusel, et ravim ei ole efektiivne, on soovitav patsiendi tervist jälgida järgmised 1-3 kuud. Kui tervis selle aja jooksul halveneb, siis on soovitav alustada ravi uuesti (grade 2C - weak or conditional recommendation based on low- or very low-quality evidence). AGREEga hinnatud ravijuhendid 1. Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy for mild to moderate dementi (Hogan D.B, Bailey P. et al. 2008) Farmakoloogiline ravi dementsusega inimesel tuleks lõpetada järgnevatel juhtudel: a) patsient otsustab lõpetada (või volitatud isik otsustab lõpetada); b) patsient keeldub ravimitest; c) patsient on nonadherent ja ei ole võimalik luua süsteemi, et viga parandada; d) patsient ei allu ravile (nt puuduvad tõendid paranemisest või stabiliseerumisest alates ravi algusest) pärast mõistliku aega ravi algust 3-6 kuud; e) patsient kogeb väljakannatamatuid kõrvalmõjusid; f) patsiendil on kaasuvad haigused, mis muudavad ravimite edasise kasutamise riskantseks või asjatuks (nt terminaalselt haige); g) dementsus progresseerub tasemele, kus jätkatud ravil ei ole enam kliiniliselt olulist kasu. Kui farmakoloogiline ravi lõpetatakse, tuleb patsiendi tervislikku seisundit jälgida esimestel nädalatel. Kui tervislik seisund halveneb oluliselt, tuleb kaaluda ravi jätkamist. 2. Recommendations of the 4th Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia (Gauthier, S. Patterson, C. et al. 2012) ChEIs kasutamise lõeptamine mõõduka kuni raske AT korral võib viia kognitiivsete funktsioonide halvenemise ning suuremate funktsioonihäireteni võrreldes ravi jätkamisega (Grade 2B- weak or conditional recommendation based on moderate-quality evidence). Kui ravi jätkub, tuleb arvestada kõrvalmõjude ja maksumusuga. Soovitav on lõpetada ravi kui: a) patsient või peamine otsustaja peale riskide ja kasu kaalumist otsustab lõpetada; b) patsient on nonadherent ja ei ole võimalik luua süsteemi, et

7 viga parandada; c) patsiendi kognitiivsed, funktsionaalsed ning käitumuslikud tunnused halvenevad võrreldes ajaga enne ravi algust; d) patsient kogeb väljakannatamatuid kõrvalmõjusid, mis võivad olla seotud ChEI kasutamisega; e) ravi jätkamine mõjuks kaasuvatele haigustele väga riskantselt (nt. terminaalne haigus); f) patsiendi dementsus on jõudnud sellesse staadiumisse (nt Global Deterioration Scale stage 7), et ravi jätkamisest ei oleks olulist kasu. Enne ravimi kasutamise lõpetamist tuleks doosi vähendada. Kui lõpetatakse põhjusel, et ravim ei ole efektiivne, on soovitav patsiendi tervist jälgida järgmised 1-3 kuud. Kui tervis selle aja jooksul halveneb, siis on soovitav alustada ravi uuesti (grade 2C - weak or conditional recommendation based on low- or very low-quality evidence). 3. Fourth Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia. Recommendations for family physicians (Moore, A., Patterson, C. et al. 2014) ChEIs kasutamise katkestamine Arvestades ravimi kõrvalmõjusid ning maksumust, tuleks mõelda ChEIs kasutamise katkestamisele ja tasakaalustada võimalik kognitiivsete funktsioonide halvenemine ning suurem funktsioonide kahjustus (grade 2B- weak or conditional recommendation based on moderate-quality evidence). ChEIs ravi katkestamine on soovitatud, siis, kui järgnev on muutunud oluliseks: - Patsient, hooldaja või asendatud otsuse tegija otsustab lõpetada ChEIs kasutamise pärast ravi jätkamise ja mittejätkamise riskide ning kasude kaalumist; - Patsient on nonadherent ja jätkamine on kasutu; - Ravi ajal patsiendi kognitiivsed, funktsionaalsed ning käitumuslikud tunnused halvenevad võrreldes ajaga enne ravi algust; - Patsient kogeb väljakannatamatuid kõrvalmõjusid, mis võivad olla seotud ChEI kasutamisega; - Ravi jätkamine mõjuks kaasuvatele haigustele väga riskantselt (nt. terminaalne haigus); - Patsiendi dementsus on jõudnud sellesse staadiumisse (nt Global Deterioration Scale stage 7), et ravi jätkamisest ei oleks olulist kasu. Enne ravimi kasutamise lõpetamist tuleks doosi vähendada. Kui lõpetatakse põhjusel, et ravim ei ole efektiivne, on soovitav patsiendi tervist jälgida järgmised 1-3 kuud. Kui tervis selle aja jooksul halveneb, siis on soovitav alustada ravi uuesti (grade 2C - weak or conditional recommendation based on low- or very low-quality evidence). 4. EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer s diseases (Hort, J., et al. 2010) RJ on välja toodud, et raske AT puhul jõutakse punkti, kus ravi ChEIs-ga tõenäoliselt ei too enam kasu, siis on hetkel ebaselge, millises haiguse staadiumis peaks selle ravi lõpetama. Üldiselt on ChEIs hästi talutav, aga võib tekitada seedetrakti kõrvalmõjusid (iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine), mis võib viia ravimi kasutamise lõpetamiseni. 5. PRACTICE GUIDELINE FOR THE Treatment of Patients with Alzheimer s Disease and Other Dementias (Rabins, V. P., et al. 2007) Cholinesterase inhibitors RJ tuuakse välja, et enne otsuse tegemist ravimi mitteefektiivsuse kohta, tuleks, proovida erinevaid ravimi doose, kuna osadele patsientidele mõjub paremini madal doos ning osadele kõrgem. (Minimal effective dosages are 5 mg/day for donepezil, 16 mg/day for galantamine, and 6 mg/dayfor rivastigmine)

8 Praktikas on ravimi jätkamise otsus väga individuaalne. Põhjused, miks patsient ravimi võtmise lõpetab on erinevad: kõrvalmõjud, kõrvaltoimed (adverse events), motivatsiooni puudumine, vähene tajutud efektiivsus, maksumus. Patsiente, kellel vaatamata ChELs võtmise puhul haigus progresseerub, nimetatakse ravimile allumatuteks (medication nonresponder) ning ravi võib katkestada. 6. Guideline Watch (october 2014): Practice guideline for the Treatment of Patients with Alzheimer s Disease and Other Dementias (Rabins, P. V et al., 2012) Antipsühhootilised ravimid RJ on välja toodud mitmed uuringu, mis on tehtud antipsühhootiliste ravimite ärajätmise ja mitte ärajätmise erinevate mõjude kohta. Nt Ballard (et al. 2009) uuringus on välja toodud, et antipsühhootiliste ravimite jätkamine suurendab suremise riski võrreldes nende ärajätmisega. Järgmise Barradet (et al 2008) uuringu eesmärk oli hinnata ravimite ärajätmise seost kliiniliste muutustega, kuid kokkuvõtvalt võib uuringute põhjal öelda, et paljud AL-ga patsiendid, kes võtavad antipsühhootilisi ravimeid võivad need ära jätta ilma, et tekiksid uuesti käitumuslikud sümptomid. Ainult mõnedel patsientidel võib ravimite ärajätmisel ilmneda uuesti käitumislikud sümptomid ning siis tuleb perearstil otsustada, kas alustada ravi uuesti või mitte. Need tulemused kinnitavad veelkord 2007 aasta RJ soovitust, et antipsühhootiliste ravimite lõpetamise kohta eriti siis kui perearst ei ole kindel ravi jätkamise kasulikkuses. RJ ei tooda välja kindlaid kriteerume spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks. Teised ravijuhendid 1. Dementia: supporting people with dementia and their carers in health and social care Clinical guideline, National Clinical Practice Guideline Number RJ on välja toodud, et farmakoloogiline sekkumine AT kognitiivsete sümptomite korral peab olema järgmistel tingimustel: A) ainult spetsialist võib algatada ravi (psühhiaatrid, kaasa arvatud need, kes on spetsialiseerunud õppimisraskustele, neuroloogid, ning eakatele spetsialiseerunud arstid). Oluline on hooldaja arvamus patsiendi seisundist. B) ravi peaks jätkama juhul, kui sellel on oluline efektiivsus kognitiivsele, funktsionaalsetele ja käitumuslikele sümptomitele. C) ravi jätkavaid patsiente peab üle vaatama regulaarselt kasutades kognitiivset, funktsionaalset ja käitumuslikku hindamist. Ravi peab üle vaatama spetsialistide meeskond. Oluline on hooldaja arvamus patsiendi seisundist (lk 217). Sama on toodud välja 3 acetylcholinesterase (AChE) inhibitors donepezil, galantamine and rivastigmine kohta (lk 25).

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel vs. mitte? - Igapäevategevustega toimetuleku hindamine

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.4 Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diferentsiaaldiagnostikaks strukturaalsed visualiseerimisuuringud (magnetresonantstomograafia

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 2: Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diagnoosimiseks neuropsühholoogiline uuring vs mitte? Kriitilised tulemusnäitajad:

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K13_K14_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K13_K14_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 ja nr 14 K 13: Kas alkoholihimu vähendavaid ravimeid saavad patsiendid peavad vähendamiseks ravimit kasutama igapäevaselt vs kasutama riskiolukorras?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut avo.ots@ttu.ee 1 Võrdlus teiste sideviisidega 2 Satelliitside

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts

PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts 2019 1 KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED ALVAL Alkoholisõltuvuse ravi teenus ESF KTE Programm Psühhosotsiaalsed sekkumised RÜ TAI TAT TAT

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Peep_Veski [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Peep_Veski [Read-Only] PV1 KAS PROVIISORIÕPE VASTAB EESTI FARMAATSIA VAJADUSTELE? PEEP VESKI Professor Tartu, 2008 Slide 1 PV1 Peep Veski; 18.09.2007 EI RÄÄGI Proviisorist kui tervishoiutöötajast Proviisorikutsest Kutseregistrist

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 1 Kas kõiki alkoholitarvitamise häire kahtlusega patsiente tuleb järgnevate sekkumiste planeerimiseks alkoholi väärtarvitamise suhtes sõeluda vs

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem