ATR0110 ANALOOG- JA DIGITAALTEHNIKA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ATR0110 ANALOOG- JA DIGITAALTEHNIKA"

Väljavõte

1 ATR0110 ANALOOG- JA DIGITAALTEHNIKA Kevad 2020 Sissejuhatus, passiivkomponendid Martin Jaanus NRG Õppetöö : Õppematerjalid :

2 Kes ma olen? Lõpetanud Jõhvi Gümnaaiumi Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe Õppejõud, kõrgtasemel elektroonikainimene.

3 Kes teine kassi saba ikka tõstab.. kui kass ise. Kuigi kursus on minu koostatud, kuulub mu siiras tänu kahele Inimesele. Vello ja Kadri, ilma teie eeltöö, abi ja toetuseta ei oleks selline asi võimalik! Päriselt.

4 Kes teine kassi saba ikka tõstab.. Aga mõnikord tõstavad ka teised

5 Teemad selles õppeaines Sissejuhatus, passiivkomponendid (R, L,C) RLC aeg ja sagedus, filtrid. Pooljuhid (dioodid, transistorid jne) Transistori (BJT, MOS) kasutamine (aktiiv, lülitusrežiim, nõrk-tugevvool), karakteristikud, ühendusviisid. Transisorskeemide disain (võimendi, vooluallikas, difaste, klassid A,B,C,D) Tagasiside,OV, mis on selle sees. Generaatorid. Nii analoog kui ka digitehnika jaoks. OV kasutusvõimalused, skeem ja disainiinäited. Sekundaartoiteallikad (tööpõhimõte, lineaarsete skeemide disain) Analoogseadmete disain (trükkplaadid, koostamise reeglid jms) Digitaal+Analoog, muundamine, omavaheline ühendamine Digitaaltehnika loogikaavaldistest skeemideni, teisendamine elementbaasile (NING-EI,VÕI-EI), kombinatsiooniloogika Digitaaltehnika mäluga elemendid. Automaadid, koostamise ideed Digitaaltehnika mikroprotsessorid (kontrollerid) Üldine tööpõhimõte. Digitaaltehnika arvuti sisene aritmeetika, assemblerkeel. Digitaaltehnika keerukamate süsteemide disain

6 M.J Elektroonikapüramiid Tipptehnoloogia Nutiseadmed Sotsiaalmeedia Videomängud Iseautod Laiskus. Hiina.. Jne. Meie hea elu

7 Teadmised,oskused,disain Mugavus,lihtsus,kasutamine Elektroonikapüramiid Tipptehnoloogia Nutiseadmed Sotsiaalmeedia Videomängud Iseautod Laiskus. Hiina.. Jne. Lihtloogika f(x) Operatsioonvõimendi Loogikafunktsioonid Opsüs Kõrgkeeled Programmeeritav automaat(arvuti,asm) Loogika ja aja funksioonid (automaat) f(x) Meie hea elu Toiteseadmed = 220 V 5V Generaatorid, filtrid, analoogarvuti Raadioside Juhtmega side Võimendid, kolmklemmid Ideaalkomponendid, kaksklemmid Füüsikaseadused, suuruste omavahelised seosed (Maxwell, Newton, Ohm..) Loodus : füüsikalised suurused ( jõud, pinge, rõhk,mass ), Mõõtmine!!! M.J. 2020

8 Digitaaltehnika Digitaalne ( ladina keeles digitis sõrm, inglise keeles digit- number) tähendab numbriline. Kasutusel (erinevalt pidevsüsteemist ehk analoogsüsteemist) kindlad, kokkulepitud signaali väärtused. Digisignaal saab muutuda astmete kaupa, lõplikud väärtused. Põhiline kasutus on kahendsüsteem, sest seda on lihtne kasutada (signaal kas on või ei ole) Reeglina digitaalelektroonikas on digitaalne (kindlate väärtustega) ka aeg.

9 Analoogtehnika Analoog (ingl - analogue ) on ese või nähtus, mida saab selle olemuslike tunnuste poolest suhestada või võrrelda mingi teise eseme või nähtusega. (wikipedia) Analoogsignaal on pidev signaal ehk signaal, millel on lõpmatu arv olekuid ning mis on igal hetkel määratud (s.t mida saab igal ajamomendil mõõta). Kuna enamik looduslikke ja tehislikke protsesse on pidevatoimelised, siis kajastavad analoogsignaalid neid vägagi adekvaatselt. Kõige laiemalt kasutatakse elektrilisi analoogsignaale, kuid kasutamist leiavad ka pneumaatilised, optilised jt. signaalid. (wikipedia)

10 Analoogtehnika Lühikokkuvõte opvõimendi (helivõimendi)

11 Analoogtehnika Lühikokkuvõte opvõimendi (helivõimendi) Selle õppeaine jaoks disainitud. Võimendi kui õppematerjal! Väljundvõimsus 4 W 4 oomil. Toitepinge umbes 9V AC Skeem on korratav. Saab muuta generaatoriks, Komparaatorks...aktiivfiltriks Aga ka kodutööde testimiseks

12 Analoogtehnika Eelmine slaid Hiinast tellides :

13 Analoogtehnika Ei usu?

14 Õppetöö korraldus Inimene Arvuti Inimene (õppejõud,juhendaja ) Inimene Eesmärk Juhendaja Õppija Tulemus Mõõtja Inimene Arvuti Mõõdetakse ära õppurite praktiliste ülesannete lahendamisoskused. Lõppkokkuvõttes tulemus peaks = eesmärk.

15 Õppetöö korraldus Mida külvad, seda lõikad (Eesti vanasõna). Mida mõõdame, seda saame (endiste automaatikute vanasõna). Ma kuulen - unustan ära, näen-jääb meelde, teen ise- oskan (Confucius) Õppimise põhieesmärk targemaks saada (see ei välista teisi eesmärke ). Te õpite iseendale! Spikerdamisel on siis mõte kui vajate hinnet kellegi teise jaoks (vanaema, ema, sponsor...) Natuke 14 aasta vanust juttu sel teemal

16 Õppetöö korraldus Kõik tegevused on veebipõhised (selles keskonnas on üppetegevus) Ise otsustate, millal teete, mida teete ja kus teete. Katsete arvu määrate ise (teete nii kaua kuni oskate) Kontrolltöö (mikroeksam -ei ole karistus, vaid teadmiste kinnitamine). Ärge kartke valesti vastata!.

17 Õppetöö korraldus Kõik selle veebikeskkonna ained koosnevad mikrooskustest kompetentsidest. Igal oskusel on tema osakaal kogumahust ning tase ( ) Iga ülesanne võib hõlmata mitut väikest oskust kompetentsi. Kompetents võetakse arvesse kui selle tase on suurem kui 77 Süsteem kasutab mälumudelit üritab ennustada Teie unustamist, sestap tuleb valdkonnaülesanded korduvalt lahendada.

18 Sügis 2018 Mis kell õpitakse

19 Sügis 2018 Mis kell õpitakse (laborikatsed)

20 Sügis 2018 Mis päeval õpitakse (228 aktiivset tudengit)

21 Veebikeskkond Keskkond on kakskeelne ekraanipildid on siin inglise keeles.

22 Kui ei ole varem registreerunud:

23 Kui ei ole varem registreerunud:...ning andmed puuduvad andmebaasist Täita tuleb hoolikalt!!!

24 Kui ei ole varem registreerunud: Õppejõud kinnitab andmed ja saabub selline e-kiri.

25 Kui ei ole varem registreerunud: Kui õppejõud on vastanud siis teine samm.

26 Kui ei ole varem registreerunud:

27 Kui ei ole varem registreerunud: Te saate parooli! Jätke see meelde! Seda ei saa muuta. Kui unustate selle küsige.

28 Kui ei ole varem registreerunud: Tuleb nõustuda teatud asjadega..

29 Kursuse lisamine

30 Kursuse lisamine

31 Tehtud! Keskkonna kasutusjuhend:

32 Õppekeskkond Ülesanded Result OK Result NOT OK Küsimus õppejõule.

33 Interaktiivsed laborid Laborikatsed kuuluvad kontrolltöö koosseisu, kohvreid saab laenutada ja teha katseid kodus!

34 Interaktiivsed laborid (2) Koht on NRG 323, ajad täpsustuvad lähiajal. Igaühe katsete arv on erinev. Saab ka konsultatsiooni tulla (küsija suupihta ei lööda) Siin saab ka kontrolltööd teha.

35 Kodutööd (1) Tuleb üles laadida pdf faili kujul samasse keskkonda. Kodutöö tuleb õppejõule ära kaitsta!

36 Kodutööd (2) Transistorvõimendi disain (500 map) Digitaalskeemi (koodimuunduri ) süntees (500 map) Koodimuunduri programm assembleris (600 map) Valikulised: Transistorvõimendile trükkplaadi disain ja valmistamine (500 map) Digitaalskeemile trükkplaadi disain ja valmistamine (500 map) Jootmiskoolitus (500mAP) Et saada lõpphinnet > 1, on vaja ära teha vähemalt 1 kodutöö. Hinde >4 saamiseks vähemalt kolm esimest kodutööd! Kodudtööde edukas kaitsmine enne kontrolltöö sooritust vähendab selle mahtu (sõltub teemast )!

37 Kontrolltöö Ülesannete ja laborikatsete tegemine valve all Võib kasutada kõiki mittebioloogilisi abivahendeid Ka internetist õige vastuse leidmine on vajalik oskus! Arvuti pakub lahendamiseks ülesandeid tuleb arvutile tõestada oma oskuseid. Ülesanded tulevad sarnased nendele mida teinud olete Igal ülesandel on erinev kaal Kõik kogutud punktid tuleb kinnitada. Need punktid viivad teid lähemale hindele. Kodutööd ei kuulu kontroltöö hulka, neid tuleb kaitsta eraldi. Aga kodutöö tulemusena võib saada kinnitused ka teemadele, mis tulevad kontrolltöösse!

38 Hinde võtmine Hinde võtate te ise, pärast kontrolltööd, sellise, mis teile sobib! Hinne võib ka langeda, kui kõrgemaks tegemise lootuses selgub, et oskused ei ole piisavad. Kõik tegevused on aktiivsed kuni 13 juuni 2020! Muud tähtajad puuduvad!

39 Natuke ajaloost Elektroonika sünniaastaks loetakse aastat 1906, mil USA insener Lee De Forest leiutas Audioni (võimendava elektronlambi trioodi). Kahe elektroodiga lamp diood 1904) Avanes võimalus väikese energiahulgaga kontrollida suurema hulga energia liikumist. Pilt- wikipedia (Audion 1906)

40 Natuke ajaloost (2) Pooljuhtdiood (kristalldiood ) pärineb aastast 1874, kus saksa teadlane Ferdinand Braun avastas pooljuhtefekti kristallides. Dioodi omapära avaldada erisuunas liikuvale laengutele erinevat vastupanu. Pilt- wikipedia (Crystal detector)

41 Natuke ajaloost (3) Transistori sünniaastaks loetakse aastat 1947, mil John Bardeen, William Shockley ja Walter Brattain demonstreerisid bipolaartransistorit. Väljatransistor patenteeriti 1925 aastal aga ideest kaugemale ei jõutud sai transistore poest osta esimene transistorarvuti ränitransistor 1958 esimene integraallülitus (mikroskeem) miljonit transistori ruutsentimeetrile Pilt- wikipedia (Transistor)

42 Natuke ajaloost (4) 1705 Binaarsüsteem (0,1) Gottfried Wilhelm Leibniz 1886 Georg Boole algebra (loogikatehted), releeloogika 1907 Audioni (elektronlambi) kasutamine NING-EI tehtes tänapäevase loogikaelementide eelkäijad Esimene elektrooniliselt programmeeritav automaat (Konrad Zuze, Z3), kasutas elektronlampe Esimene täispooljuhtarvuti Esimene loogikamikroskeem. Tööstusautomaatika digijuhtmoodul (1973) NSVL

43 PASSIIVKOMPONENDID

44 Miks on kasulik lihtsustada? Oluline on olulist ebaolulisest eristada. Ka elus on sedasi! Saame eemaldada selle, mis meid segab. Lihtsatest asjadest saab teha alati keerulisemat. Kõige lihtsam komponent on kaksklemm. Sisu võib olla suvaline, aga maailma näeb läbi kahe klemmi!

45 Lineaarne kaksklemm I + V V V I I autonoomne av+bi+c=0 mitteautonoomne

46 Suunad Kui ei ole märgitud teisiti siis: Voolu kokkuleppeline suund on positiivselt klemmilt miinusele (võime suunda muuta, aga siis muutub ka märk! Pinge on määratud potentsiaalide vahega + klemmil klemmi suhtes (suuna muutmisel muutub märk!) + V I

47 Lineaarne kaksklemm I I I s V V I s a=0 I=const V o + b=0 V=const Ideaalne vooluallikas Ideaalne pingeallikas

48 c=0 Lineaarne kaksklemm I V I + V V=RI V = A I=GV oom S siimens A = V R=0 - lühis G=0 - tühis

49 Takistus ja juhtivus Takistuseks ehk elektritakistuseks nimetatakse juhi omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. Elektritakistuse (tähis R) mõõtühik SI-süsteemis on oom( Ω). 1 Ω on takistus, millel 1 A voolu läbimisel tekib pinge 1 V. Elektritakistuse pöördväärtus on elektrijuhtivus (tähis G), ühik siimens (S). G=1/R ja R=1/G Püsitakisti (resistor) Tähtsaim omadus takistus! (muude omaduste tähtsus sõltub olukorrast) Pilt:Facebook

50 Alalisvool (ja pinge) Alalissignaal (DC, Direct current ), (vool või pinge) aeglaselt muutuv signaal. Märgiga suurus. Signaal mõõtmise ajahetkel ei muutu. Staatiline olek. V4 V t 0 t

51 Vahelduvvool (ja pinge) Vahelduvsignaal (AC, Alternative current ), (vool või pinge) Vaadeldava aja jooksul muutuv signaal. Muutub voolu suund Erinevad väärtused. 350 V V Perioodiline t -20 Mitteperioodiline t

52 Vahelduvvool (ja pinge) V p-p Perioodiline signaal, amplituud, tipust tippu, periood Näiteks: u(t)=a*sin(2πt+φ) Amplituud (A) Max (V) Perood (T) Amplituud (A) Min (V) Signaalil on mitu väärtust Amplituudväärtus Tippväärtus (max,min) Keskväärtus: U0 = 1 T න u t dt 0 Mooduli keskväärtus Umk = 1 T න 0 Efektiivväärtus (rms, (root mean square) T T Umk = 1 T න 0 u t dt T u 2 t dt -350 t

53 Kondensaator Kondensaator Füüsikaline suurus - mahtuvus C, ühik farad (F) Pilt:wikipedia

54 Kondensaator Mahtuvus näitab elektrilist inertsi, diferentsiaalvõrrandit saab võrrelda Newtoni seadusega Kondensaatori pinge on pidev (ei saa muutuda hetkeliselt!) Integreerib voolu, pinge jääb voolust veerand perioodi maha. Juhtivus on reaktiivne Yc = jωc Zc = 1 jωc i C dv = C dt ω = 2πf ω nurksagedus (rad/s) Juhtivus on võrdeline sagedusega. Kondensaatorite jada ja paralleelühendusel kasutada juhtivusi! C F dv = m dt C=C1+C2+C3+...Cn 1/C=1/C1+1/C2+1/C3+1/Cn

55 Kondensaatori energia Kondensaator on energiasalvesti! Laadides kondensaatort konstantse vooluga I, kasvab selle pinge ja (ka laeng ) lineaarselt: Energia on võrdeline pinge ruuduga!

56 Induktor Induktor, füüsikaline suurus induktiivsus L, ühik henri H.

57 Induktor Induktor näitab elektrilist inertsi, diferentsiaalvõrrand: v L di = L dt L Induktori vool on pidev (ei saa muutuda hetkeliselt!) Integreerib pinget, vool jääb pingest veerand perioodi maha. Takistus on reaktiivne ZL= jωl YL = 1 jωl ω = 2πf Takistus on võrdeline sagedusega. Induktorite jada ja paralleelühendusel kasutada takistusi! ω nurksagedus (rad/s) L=L1+L2+L3+...Ln 1/L=1/L1+1/L2+1/L3+1/Ln

58 Induktori energia Induktor on energiasalvesti! Laadides induktorit konstantse pingega V, kasvab selle vool ja (ka magnetvoog ) lineaarselt: Pilt:wikipedia Energia on võrdeline voolu ruuduga!

59 Kondensaator ja induktor Energia, mis on sinna salvestatud, saame igal juhul kätte! Skeemide disainimisel tuleb sellega arvestada! Lülitit ei tohi vahetult ühendada Induktoriga jadamisi! Kondensaatoriga rööbiti! Kui see on möödapääsmatu, tuleb kasutada erilahendusi! Ekraanipilt videost

60 Kondensaatorid ja induktorid...on olemas ka siis kui me neid ei taha! Nagu ka takistus. Parasiitkomponendid Mida kõrgem on sagedus, seda rohkem annavad endast märku L Ja C! Seadmete disainil tuleb sellega arvestada! Ostate poest selle: Aga saate selle : Sobib suvalise reaalse R,C või L aseskeemiks!

61 Kondensaatorid (kasulik info) (Elektrolüüt)kondensaatoritel võib tänu valmistustehnoloogiale olla küllaltki suur parasiittakistus ja induktiivsus, selle kompenseerimiseks ühendatakse väiksema mahtuvusega kondensaator rööbiti. Elektrolüütkondensaatoritel on oluline polaarsus ning tööpinge. Pildid:wikipedia Elektrolüütkondensaatori aseskeem

62 Superkondensaatorid Väga suure mahtuvusega (kuni mitu tuhat faradit) Nanotehnoloogia Piiratud tööpinge Suur lekkevool Suur parameetrite hajuvus Kasutusel ajutise energiasalvestisena Grafeen (wikipedia)

63 Jagurid Jagunemine on üks tavalisemaid nähtusi (nt eurorahad, kasum, vool, pinge, vastutus, aupaiste,...) Jagunemine on võrdeline läbipaistvusega (juhtivusega) või läbipaistmatusega (takistusega)

64 Jagurid Ülesanne: Ema tõi poest kommikoti, milles on 27 kommi. Kuna Juku tegi ema äraolekul 2 korda vähem pahandust kui Juta, otsustas ema jagada kommid sedasi, et Juku saab kaks korda vähem kommi kui Juta. Mitu kommi saab Juku ja mitu kommi saab Juta? Vihje: ema otsustas, et annab Jukule 1 osa tervikust ja Jutale 2 osa tervikust.

65 Voolujagur

66 G1 Voolujagur Milline on IA? Oletame arvutustes, et ampermeeter On ideaalne (sisetakistus on 0). Järelikult pinge ampermeetril on 0. I in G2 A I A Vool Iin läbides juhtivusi G1 ja G2 tekitab nendel Ohmi seaduse järgi pinge: VG1=VG2= Iin G1+G2 Vool, mis läbib juhtivust G2, avaldub G2 pinge ja juhtivuse korrutisena: IG2=IA=VG2*G2. Asendades eelmisest sisse VG2 saame, et IA=G2 * Iin G1+G2, ehk ülekanne avaldub : K= IA Iin = G2 G1+G2 Arvestades, et G=1/R, võib ülekande avaldada ka nii: K= IA Iin = R1 R1+R2

67 Pingejagur

68 Pingejagur I= Vin R1+R2 R1 Milline on Vout? I=0! Oletame arvutustes, et allikas ja mõõtur on ideaalsed ( pingeaallikas on lühis ja voltmeeter tühis). Sellisel juhul voltmeetrit läbiv vool on 0. V in + V + R2 V out Ahelas tekkiv vool läbib mõlemat takistit ja avaldub Ohmi seaduse järgi : I= Vin R1+R2 Takistil R2 tekib pinge Vout : VR2=Vout=I*R2 Asendades sisse voolu, saame,et VR2=Vout=R2* Vin R1+R2 Ülekanne avaldub sellest: K= Vout Vin = R2 R1+R2

69 Superpositsioon Lineaarses ahelas on süsteemi reaktsioon mitmele mõjurile sama, mis üksikute mõjurite poolt tekitatud reaktsioonide summa. Kui lineaarne (!) ahel sisaldab mitut allikat, saame välja arvutada väljundi reaktsiooni iga allika kohta eraldi ning tulemused kokku liita. Allikad, mida ei kasutata, tuleb asendada nende sisetakistustega (pingeallikas=lühis, vooluallikas=tühis)

70 Superpositsioon (näide ) Kuidas sõltub väljundpinge sisendpingetest ja takistustest? R1 R2 I=0! V in1 + V in2 + V + R3 V out Lahenduskäike on erinevaid kuid peavad andma sama tulemuse! Superpositsiooni meetodil arvutatakse välja väljundpinge mõlemast allikast eraldi ning need liidetakse.

71 Superpositsioon (näide ) Kuidas sõltub väljundpinge sisendpingetest ja takistustest? R1 R2 I=0! R 2 R 3 V out = V in1 R 1 + R 2 R 3 Kui Vin2=0!!! Pingeallikas=lühis! V in1 + V in2 + V + R3 V out Võtame esialgu väljundi sõltuvuse pingest Vin1 Ehk asendame teise allika ekvivalenttakistusega. Tekib R2 ja R3 paralleelühendus ning pingejagur.

72 Superpositsioon (näide ) Kuidas sõltub väljundpinge sisendpingetest ja takistustest? R1 R2 I=0! R 1 R 3 V out = V in2 R 2 + R 1 R 3 Kui Vin1=0!!! Pingeallikas=lühis! V in1 + V in2 + V + R3 V out Võtame väljundi sõltuvuse pingest Vin2 Ehk asendame esimese allika ekvivalenttakistusega. Tekib R1 ja R3 paralleelühendus ning pingejagur.

73 Superpositsioon (näide ) Kuidas sõltub väljundpinge sisendpingetest ja takistustest? R1 R2 I=0! V in1 + V in2 + V + R3 V out Liidame reaktsioonid : V out = V in1 V out = V in1 R 2 R 3 R 2 R 3 R 1 + R 2 R 3 + V in2 (R 2 + R 3 )(R 1 + R 2 R 3 R 2 + R 3 ) R 1 R 3 R 2 + R 1 R 3 R 1 R 3 + V in2 (R 1 + R 3 )(R 2 + R 1 R 3 R 1 + R 3 )

74 Thévenin i teisendus (näide) Teeme Thévenini aseskeemi : R1 R2 + =? V R3 V in1 in2 V + V o R + V Vaja leida tühispinge ning sisetakistus

75 Thévenin i teisendus (näide) Tühispinge leidmine on eelnevatel slaididel R1 R2 I=0! V R3 V in1 in2 + V + V out V out = V in1 R 2 R 3 (R 2 + R 3 )(R 1 + R 2 R 3 R 2 + R 3 ) + V in2 R 1 R 3 (R 1 + R 3 )(R 2 + R 1 R 3 R 1 + R 3 )

76 Thévenin i teisendus (näide) Sisetakistus : Asendame kõik allikad nende sisetakistustega R1 R2 I=0! V R3 V in1 in2 + R 1 R 2 R 3 Tekib kolme takisti paralleelühendus R = R 1 R 2 R 3 = R 1 R 3 + R 1 R 2 + R 2 R 3

77 Thévenin i teisendus (näide) Lõpptulemus R1 R2 + =? V R3 V in1 in2 V + R = R 1 R 2 R 3 R 1 R 3 + R 1 R 2 + R 2 R 3 V o R + V V o = V in1 R 2 R 3 (R 2 + R 3 )(R 1 + R 2 R 3 R 2 + R 3 ) + V in2 R 1 R 3 (R 1 + R 3 )(R 2 + R 1 R 3 R 1 + R 3 )

ISS0050 Mõõtmine

ISS0050 Mõõtmine ISC0100 KÜBERELEKTROONIKA Kevad 2018 Viies loeng Martin Jaanus U02-308 (hetkel veel) martin.jaanus@ttu.ee 620 2110, 56 91 31 93 Õppetöö : http://isc.ttu.ee Õppematerjalid : http://isc.ttu.ee/martin Teemad

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

TTÜ Robotiklubi

TTÜ Robotiklubi Robot Igaühele Robootika ja elektroonika põhitõed Programmeerimine, Arduino Roboti disain ja ehituse algus Roboti ehitus ja jootmine Robotite programmeerimine Ülesande lahendamine Lõppvõistlus Sissejuhatus

Rohkem

ISS0050 Mõõtmine

ISS0050 Mõõtmine MHK0120 SISSEJUHATUS MEHHATROONIKASSE Sügis 2018 Tagasiside Martin Jaanus U02-308 (hetkel veel) martin.jaanus@ttu.ee 620 2110, 56 91 31 93 Õppetöö : http://isc.ttu.ee Õppematerjalid : http://isc.ttu.ee/martin

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kaasaegne elektriajam

Microsoft PowerPoint - Kaasaegne elektriajam Ajamitele esitatavad nõuded Kaasaegne elektriajam Sissejuhatus sagedusjuhtimisse Kiiruse reguleerimine vastavalt protsessi omapäradele. Ajalooliselt: astmeline reguleerimine käigukasti ehk muudetava mehaanilise

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc 1.1. ELEKTROSTAATILISE VÄLJA UURIMINE 1. Tööülesanne Erineva kujuga elektroodide elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindade leidmine elektrolüüdivanni meetodil. Potentsiaali jaotuse leidmine arvutil

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda:

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 9 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 1. Kasuta ainult korraldajate antud sulepead.. Kasuta

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kontrolleri laialdased kasutusvõimalused on tagatud tänu

Rohkem

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill 2019. a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad seisma samaaegselt, siis läheme ühe ühe autoga seotud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Pt4.doc

Microsoft Word - Pt4.doc 4 OSTSILLOGRAAF 4.1 STRUKTUUR Ossillograaf seade elekrivõnkumise (pinge) ajalise kuju jälgimiseks ja mõõmiseks. Liigius: analoogossillograafid ja digiaalossillograafid. a) Analoogossillograaf S CRT S&K

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Present enesejuhtimine

Present enesejuhtimine HHP 0020 SELF-MANAGEMENT 2007, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool EDU = võimed x motivatsioon x võimalus Õppekorraldus 1. TTÜ õppehoonetes orienteerumine 2. AP-de valimise ja deklareerimise süsteem

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Eksam õppeainetes "Andmebaasid I" (IDU0220) ja "Andmebaaside projekteerimine" (IDU3381)

Eksam õppeainetes  Andmebaasid I (IDU0220) ja Andmebaaside projekteerimine (IDU3381) Eksam õppeainetes "Andmebaasid I" (IDU0220) ja "Andmebaaside projekteerimine" (IDU3381) 1.Eksamiajad ja registreerumine Eksamiajad "Andmebaasid I" (IDU0220) Kuupäev Kellaaeg Ruum Maksimaalne osalejate

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem