Microsoft Word - aretuseeskiri kesk aasia lambakoerA.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - aretuseeskiri kesk aasia lambakoerA.doc"

Väljavõte

1 ARETUSEESKIRI EKL Juhatuse poolt kinnitatud Kesk-aasia lambakoerte aretuse eesmärgid Vastu võetud tõuühingu üldkoosoleku poolt EKL teadusnõukogu poolt heaks kiidetud Sisukord: 1. Kokkuvõte 2. Tõu taustaandmed 3. Tõuühing ja selle ajalugu 4. Praegune olukord 4.1 Populatsiooni suurus ja koosseis 4.2 Iseloom ja kasutus(töö-) omadused 4.3 Tervis Pärilikud haigused ja nende kontroll Muud Eestis diagnoositud olulised haigused selles tõus Kokkuvõte sellel tõul esinevatest haigustest mujal maailmas 4.4 Välimik 5. Kokkuvõte varasema kehtinud aretuseeskirja menetlemise rakendamise tulemusest 6. Aretuse eesmärgid ja strateegiad 6.1 Nägemus 6.2 Tõuühingu strateegia 7. Allikad 9. Lisad 1. KOKKUVÕTE Kesk-aasia lambakoerte populatsioon Eestis on orienteeruvalt isendit. Aastas sünnib Eestis keskmiselt 2-3 pesakonda kesk-aasia lambakoera kutsikaid. Arvestades vähest pesakondade arvu otsustati jätkata eelneval perioodil kehtinud aretusnõuetega: aretuses kasutatavatel koertel peab olema ametlik puusa- ja küünarliigeste düsplaasia-uuringu tulemus. Näituse hinded: isasel koeral-vähemalt kaks hinnet SP kõikide tõugude näituselt või üks hinne SP tõu erinäituselt; emasel koeral-vähemalt kaks hinnet VH kõikide tõugude näituselt või üks hinne VH tõu erinäituselt. Tõuühing peab oluliseks jätkuvat terviseuuringute tulemuste ja populatsiooni suuruse kohta käivate andmete kogumist. Veelgi pikemas perspektiivis tuleb kaaluda duubelpesakondade piiramist kahe korrani või keelata see üldse kui esimene pesakond oli kutsikarohke. Samuti võib tekkida vajadus viia sisse piirangud halvema düsplaasiaastmega aretuskoertele. Oluliseks strateegiliseks ülesandeks on ka ametliku iseloomutesti väljatöötamine ja rakendamine. 2. TÕU TAUSTAANDMED Kesk-Aasia lambakoer oma enam kui 4000 aastase ajalooga on üks vanimaid koeratõuge olles säilinud üsna esialgsel kujul tänase päevani. Iidne tõug kujunes välja rahvaliku aretuse tulemusena 1

2 karjavalve- ja valvekoera ülesannete täitmisel. Tõu kujunemispiirkonna looduslik areaal hõlmab alasid Kaspia merest tänapäeva Hiina piirideni- piirkonda kus ammustest aegadest on tegeldud rändkarjakasvatusega. Paikkonna vana nimetus on Turaan (st. turgi rahvaste maa), hiljem Turkestan ja Kesk- Aasia. Viimane sai ka tõu nimetuseks. Esimene FCI tõustandard registreeriti 1989 a. Kohalikud elanikud nimetavad seda tõugu koeri erinevalt, kasutusalast olenevalt. Paljude sajandite vältel elasid kesk-aasia lambakoerad äärmiselt karmi loodusliku valiku tingimustes. Rasked eluolud kõrbekuumuses, napp toit, piiratud veevarud ja pidev võitlus kiskjatega kujundasid nii koerte välimust kui iseloomu. Tulemuseks on füüsiliselt ja psüühiliselt tugev, kartmatu, jõuvarusid ökonoomselt kasutav tõug. Alalised kokkupõrked kiskjatega lihvisid võitlusoskusi. Tõu leviala geograafia on paikkonniti erinev ning need iseärasused on sajandite vältel koerte kehaehitusele oma mõju avaldanud põhjustades eritüübilisust tõus. Kesk-Aasia lambakoer on suurekasvuline, atleetliku kehaehitusega, võõraste suhtes umbusklik, sünnipärase valveinstinktiga, kuri omaks peetaval territooriumil, enesekindel, otsustamisel väga sõltumatu ja iseseisev. Väljaspool sünnimaad hakati neid koeri kasutama Venemaal 30-ndatel aastatel, tõuaretuse ajalugu on veelgi lühem. 70- ja 80-ndatel leidub vaid üksikuid erakätes olevaid isendeid. Tõuaretuse keskuseks oli Leningradi Teenistuskoerte Klubi. Tänu mõningatele tõu entusiastidele organiseeriti 80-ndatel ekspeditsioon Kesk-Aasiasse, kaasa toodi kutsikaid ja täisealisi koeri. Umbes sel ajal tekib huvi tõu vastu mitmetes NSVL vabariikides. Tõu populaarsus kasvab stabiilselt ja saavutab 2000ndaks aastaks tipu- RKF-i süsteemis registreeritakse aastas üle kutsika ning sellest ajast alates püsib kindlalt Vene kõige populaarsemate tõugude esikümnes. Seda tänu paindlikumale loomule ja vähemale inimesele suunatud agressiivsusega (võrreldes kaukaasia lambakoeraga), olles samas hea territoriaalse kaitseinstinktiga, tugeva tervisega ja vähenõudlik. Oma pika ajaloo jooksul on koerte peamiseks kastusalaks nende kodumaal väikeste kariloomade (lambad, kitsed) karjade kaitsmine kiskjate eest, mingit osa populatsioonist rakendatakse ka elamute valves. Tänu regiooni kaugusele euroopalikust tsivilisatsioonist on traditsioonilised majandamisviisid küllaltki säilinud, st. et ka tänasel päeval rändavad loomakarjad koos koerte ja karjustega ringi läbides kümneid kilomeetreid söödamaade otsinguil. Koerad, täpselt nii nagu sadu või isegi tuhandeid aastaid tagasi, tulevad oma eluga toime minimaalse inimesepoolse osalusegahangivad põhiosa toidust ise, elavad karmides klimaatilistes oludes, riskivad eluga kiskjatega võideldes. Tadzhikistanis kultuuraretus sisuliselt puudub, olulisemal määral tegeletakse aretusega Turkmeenias, kus tänu tõufanaatikutele on need koerad nüüd rahvusliku kultuurivara osaks, ent sealgi on aretus tihedalt seotud koerte reaalse kasutamisega majandustegevuses. Alates tõu ilmumisest NSVL-i euroopa ossa möödunud saj 50-ndatel, on teda kasutatud peamiselt valveteenistuses, ehkki tänu väiksemale agressiivsusele inimese suhtes ei saavutanud majanduslike objektide valvamisel nii suurt populaarsust kui kaukaasia lambakoer. Ent samas just väiksem agressiivsus ja väiksem kalduvus peresiseseks domineerimiseks olid põhjusteks, miks 90-ndate alguses hakkas tõug laiemalt levima Vene, Ukraina ja Valgevene eraisikute seas ja väikemajapidamistes. Küllaltki populaarne oli tõug ka Poolas, Ungaris, Tšehhis ja Slovakkias. Üsna vähesel määral kasutatakse koeri sealsetes maades ka karjavalvuritena, kuid majandamisviisid ja elanike tiheasustus on koerte osa tunduvalt kärpinud- enamasti asuvad valvatavad loomad kindlalt piiratud aladel. Mõningates kesk-aasia kliimale sarnasemates vähemasustatud piirkondades (nt 2

3 Lõuna-Venemaa steppides) leidub majapidamisi, kus koerad töötavad nii nagu oma sünnimaal. Loomulikult on taoliste koerte osakaal terves populatsioonis väga väike. Tõu põhimass leiab rakendust vaid eramajade valves või lihtsalt lemmikloomana. Tõule on oma jälje jätnud ka näituste buum. Kui aastasadu olid peamisteks valiku- ja ellujäämiskriteeriumiteks agressiivsus kiskjate vastu, vähenõudlikkus, elujõulisus, oskus elada ja töötada karjaviisiliselt, siis näitustele orienteeritud aretuses said olulisteks efektne värvus, suurus, tõule mitteomane tolerantsus võõraste liigikaaslaste suhtes. Võrreldes kultuuraretuse koeri isenditega aborigeensetest populatsioonidest või kultuuraretuse algusaegadest, on erinevused märgatavad ja populatsioonis üsna laialdaselt levinud. Esineb aborigeensetele töötavatele koertele mitteomaseid jooni nagu liigne massiivsus, toores kehaehitus, õhuke nahk, lõdvad sidemed. Lisaks mitmesugused üleskasvatamise probleemid, kalduvus tugi- ja liikumiselundkonna haigestumisele, eluea lühenemine, üldine infantiilsus. Märkimisväärne hulk tõu austajaid teeb pingutusi säilitamaks tõugu võimalikult muutumatuna. Mõned neist näevad lahendust koguni tõu jagamisest. Nii näiteks loodi Slovakkias paar aastat tagasi klubi Turkmeenia alabai ja üritati registreerida sellenimelist tõugruppi, seni küll veel edutult. Võimalik, et kunagi tulevikus teevad tõu kodumaa riigid katset registreerida omi rahvuslikke tõuge rahvusvahelisel tasemel, kuid vaevalt see niipea juhtub. Seni kuni eksisteerib võimalus omandada ja kasutada aborigeense päritoluga koeri, on asjast huvitatud aretajatel võimalik hoida klassikalist tüüpi näitusmoe trendidest hoolimata. Eestisse jõudsid esimesed Kesk-Aasia lambakoerad eelmise sajandi 80-ndatel aastatel ja ilmselt ühtedeks esimesteks olid Moskva loomaaia poolt Tallinna loomaaiale kingitud koerad. Umbes sel ajal satuvad seda tõugu koerad ka erakasvatajate kätesse. 90-ndatel huvi tõu vastu pisut elavneb, kuid erilist menu siiski ei saavuta. Alates sellest ajast registreeritakse stabiilselt 2-3 pesakonda aastas. Potentsiaalne ostja on harilikult mingil moel selle tõuga eelnevalt tuttav ning loodab saada usaldusväärset valvekoera, kes sobib hästi pereeluga, on ohutu lastele ja koduloomadele, hea tervisega ja vähenõudlik. Teatud määral tunnevad tõu vastu huvi loomakasvatajatest talupidajad. Harvem juhtub, et soovitakse lihtsalt seltsilist või näitusekoera. 3. TÕUÜHING JA SELLE AJALUGU Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte Tõuühing asutati 1995 aastal. Samal aastal korraldati ka esimene näitus. Praegu kuulub ühingusse 31 liiget. Liikmete arv on aastate lõikes olnud inimest. Peamiselt on kõik liikmed kesk-aasia või kaukaasia lambakoerte omanikud, kuid on ka lihtsalt huvilisi, kellel hetkel koera pole. Tõuühing korraldab kolm suuremat üritust aastas: erinäitus, sügisene üritus ja parimate näitusekoerte tunnustamine. Kord mõne aasta tagant viiakse läbi koerte mõõtmist ja indekseerimist. Neid üritusi viivad läbi vastavad toimkonnad, mis on eelnevalt moodustatud. Kuna tegemist on tõugudega, kes vajavad sotsialiseerimist ja koolitamist siis pakub Tõuühing kõigile soovijatele tõualast infot, kuulekus ja kaitsekoolitust ning kutsikate sotsialiseerimist. Lisaks saab sooritada mitteametliku iseloomutesti RKF-i aretuskoerte programmi järgi. Tõuühingut juhib neljaliikmeline juhatus. Toimkonnad valitakse üritustele eelnevalt. 4. TÕU PRAEGUNE OLUKORD 4.1 Populatsiooni suurus ja koosseis Viimase 10 aasta jooksul on iga-aastaselt registrisse kantud umbes 25 koera, seega võib kogu populatsiooni üldarvu hinnata isendile. 3

4 AASTA Registreerimise d (arv) Pesakonna d Import arv Kasvatajad arv Isad Emad Aastatel sündis kokku 16 pesakonda seitsmest isasest (117 kutsikat). Neist 2 pesakonda pärinevad paaritustest väljaspool Eestit, 13 Eestisse imporditud isastest ja ainult 1 pesakond Eestis sündinud isasest. Pea pooled pesakondadest (7) sündisid ühest ja samast isasest Tayvar EST /12, kusjuures need 7 pesakonda on sündinud kolmest emasest (Altõn Haisha EST-01669/E06 3 pesakonda, tema tütar Altõn Yara EST-00153/E08 andis samuti 3 pesakonda ja veel üks Haisha tütar Moissei Aasera EST-00654/E10 andis 1 pesakonna). Ning veel üks pesakond sündis Tayvar'i pojast ja Altõn Haisha'st. Nii esineb 8 pesakonnas 16-st ühendus Tayvar x Altõn Haisha, kokku 54 kutsikal 117 sündinust (46,15 %). Sisuliselt saadi kõik mainitud pesakonnad ühes ja samas kennelis. Ning kuigi tänase päevani ei ole ükski eelpool nimetatud vanematest sündinud koer täitnud veel hiljuti kehtinud aretusnõudeid, on olukord kahtlemata mõnevõrra rahutukstegev - populatsiooni geneetilise mitmekesisuse ahenemist silmas pidades. Sarnase olukorra vältimiseks on ainsaks võimaluseks kehtestada piirangud duubelpesakondadele- lubada maksimaalselt kaks või siis keelata need üldse, kui pesakonnas sündis normaalne arv kutsikaid (6 ja enam). Nende viie aasta jooksul kasutati aretuses kaheksat emast. Enim pesakondi andsid Altõn Haisha ja tema kolm tütart- Altõn Yara, Altõn Yalla ja Moissei Aasera kokku 9 pesakonda 72 kutsikaga (61,54 %). Jällegi ei ole ükski mainitud koertest sündinu täitnud aretusnõudeid ning võib loota, et järgneval perioodil õnnestub nende veresust populatsioonis vähendada. ISASED EMASED nimi pesakonnad kutsikad % nimi pesakonnad kutsikad % TAYVAR EST-01056/12 LUKA EST-02284/05 ALTYNBAY DILDAR EST-01040/12 MOISSEI DEXTER ,75% ALTÕN HAISHA EST-01669/E ,67% ALTÕN YARA EST-00153/E ,97% ALTÕN YALLA EST-00157/E ,4% ALTYNBAY ZAMIRA ,38% ,22% ,67% ,11% 4

5 EST-01748/E12 E-SHAHRUH EST-01081/09 TURKMEN- KALA RAYDASH RKF EST-00559/ ,69% MOISSEI AASERA EST-00654/E ,69% ASHAM-AMIN GAJAS EST-02105/E ,26% ,4% TOHMET RKF R KABUL AKMENU GELE EST-00064/ ,69% ALTYNBAY D- AYPERI RKF ,13% IT-KELLELI AKMENU GELE EST-03738/ ,69% 1 9 7,69% SARA EST-02815/ ,56% Tervikuna sel perioodil saadud pesakonnad lähisugulust ei oma. Neljal juhul esines ühiseid eellasi neljandas põlves, kahel juhul esines inbriidingut astmes 2-3 (inbriidingu koefitsient 0,0625), ühel juhul inbriidingut astmes 3-4 (koefitsient 0,0156) ja veel ühel juhul inbriidingut 4-4 (koefitsient 0,0078). Seejuures võib üsna suure tõenäosusega eeldada, et esimesest kahest kombinatsioonist sündinud koerad ei satu kunagi aretusse, kahes teises kombinatsioonis aga on tegu siinses regioonis mitte eriti levinud vereliinidega. Sega meie arvates ei ole kõrge inbriidingu aste Eesti populatsioonis praeguse seisuga aktuaalne. Mis puudutab naabermaade olukorda, siis võib pädevateks pidada vaid Soome andmeid, kus pesakondade arv vastab enam-vähem meie omale ning arvestades Soome pindala ja elanikkonna suurust võib tõugu seal veelgi haruldasemaks lugeda. Küll aga on Soomes viimastel aastatel oluliselt kasvanud koerte import, mis võib tähendada huvi tõusu tõu vastu. Andmed Läti ja Leedu populatsioonide kohta ei ole kättesaadavad, kuid juba 90-ndatest alates on koerte arv neis riikides suurem kui Eestis; mis siiski ei tähenda, et nad seal eriti populaarsed oleksid. Kõige levinum on tõug Venemaal, kus juba üle kümne aasta kuulub kümne kõige populaarsema tõu hulka. SOOME AASTA Registreerimise d (arv) Pesakonna d Import arv Kasvatajad arv Isad Emad

6 Peab mainima, et Eestis kehtiv sabade ja kõrvade kupeerimise keeld ning näitusepiirangud kupeeritud koertele ei ole tõu seisundile just kõige paremini mõjunud. Põhiline osa aretuskoertest asub maades, kus kupeerimine on lubatud ning lähimas tulevikus seal vaevalt selles vallas muutusi on oodata. Kupeeritakse traditsiooniliselt esimestel elupäevadel, mis ostja jaoks tähendab, et potentsiaalset aretuskoera valida ei ole võimalik või ostetakse koer sisuliselt lihtsalt õuekoeraks kuna isegi aretuseks vajaliku hinde saamine on raskendatud. Peale selle, nagu eelpool juba öeldud, ei soovi enamus ostjaid mitte näitusekoera, vaid traditsioonilise välimusega koera. Tulemusena on meil üsna suur arv kes-teab-kust toodud koeri, tihtipeale kas täiesti ilma tõutunnistuseta või alternatiivsete klubide tõutunnistusega. Ning paljud nendest koertest annavad järjekordse paberiteta järglaskonna. Ilmselgelt puudub taolise populatsiooni üle igasugune kontroll. 4.2 Iseloom ja kasutus(töö)omadused Enesekindel, tasakaalukas-rahulik,, uhke ja sõltumatu. Kesk-Aasia lambakoerad on väga julged, suure töövõimega, vastupidavad, kaasasündinud territoriaalse valveinstinktiga. Iseloomulik on kartmatus kiskjate suhtes. Populatsioon tervikuna vastab kirjeldatud standardile ehkki vahetevahel tuleb ette omanike poolt juhitamatuid koeri. Seejuures alati ei ole võimalik määratleda, kas põhjuseks on koera iseloom või peremehe oskamatu käitumine. Palju tõsisemaks probleemiks on koerte argus, eriti arvesse võttes asjaolu, et kahjuks kipuvad kohtunikud näitustel karistama pisimatki agressiivsuse ilmingut (isegi kui omanik koera täielikult valitseb) ega osuta vähimatki tähelepanu ilmselgelt kartlikule käitumisele andes niiviisi eelistuse tõule ebatüüpilistele argadele isenditele. Elu on näidanud, et kõige ettearvamatud ja ohtlikumad on just need koerad, kelles ühilduvad argus ja tõule omane agressiivsus ja usaldamatus. Suur osa tõu esindajaist kaldub teiste koerte üle domineerima, mis võib algajale omanikule- eriti linna keskkonnas- mõnevõrra probleeme tekitada. Kuid oma olemuselt on agressiivsus teiste koerte suhtes seotud agresiivsusega kiskjate suhtes, mis on karjavalvekoera jaoks möödapääsmatult vajalik omadus. Inimese ja koera kooselu aitavad sujuvamaks ja ümbritsevatele ohutuks muuta varajane sotsialiseerimine, kuulekuskoolitustel osalemine ja tõu iseärasuste tundmine. Kohustuslikku tõu iseloomutesti ei ole välja töötatud aastal pakkus Tõuühing soovijatele mitteametlikku testi (RKF-i soovitatud test aretuskoertele), mis ei seisne mingi kindla tõule iseloomuliku omaduse väljaselgitamises vaid on pigem lihtne kontroll koera sotsiaalse kohanemise võimest, võimaldades siiski avastada äärmuslikku argust või juhitamatut agressiivsust. Osales 5 kesk-aasia lambakoera, kes kõik edukalt testi läbisid. Lisaks on Tõuühingu kaudu võimalik teha valveomaduste testi, mida teostab Ukraina valvekoerte koolituskeskuses ARES õppinud figurant. Nagu öeldud, on testid vabatahtlikud, kuid soovi korral saab vastutustundlik omanik ja kasvataja sellega väärtuslikku lisateavet oma koera käitumise kohta. 4.3Tervis Pärilikud haigused ja nende kontroll Sarnaselt teiste suurekasvuliste tõugudega on sagedamini diagnoositavateks haigusteks puusa- ja küünarliigeste düsplaasia. Selle haiguse raskeimad astmed mõjutavad kahtlemata nii koerte suutlikkust töötada kui ka täisväärtuslikult elada. Koera eest hoolitsemine muutub omanikule märksa keerulisemaks ja kulukamaks. Kalleid operatsioone ja toetusravi nõudvaid isendeid ei saa 6

7 mõistagi nimetada vähenõudlikeks töötavateks koerteks. On üldteada, et nende haiguste põhjuseks ei ole ainult pärilik eelsoodumus. Mõjutavad ka välise keskkonna tegurid, muuhulgas liigkiiret kasvu ja kaalutõusu soodustav vale toitmine. Populatsiooni vähesuse tõttu otsustas Tõuühing aastatel lubada aretusse kõik koerad olenemata eelpool nimetatud haiguste astmest, piirdudes kohustusliku küünar- ja puusaliigeste uuringu tulemusega. Uuringute tulemuste avalikkus võimaldab igal koeraostjal või aretuskoera omanikul ise langetada otsuse kutsika ostu või aretuskoera kasutamise kohta. Vaatamata neile meetmetele pesakondade arv möödunud perioodi jooksul ei suurenenud: 4 aasta jooksul ( ), mil aretuses olid keelatud koerad HD astmega D ja E ning ED astmega 2 ja 3, saadi 13 pesakonda ja viie aasta jooksul ( ), mil nõuti vaid ametliku uuringu olemasolu- 17 pesakonda. Seejuures seitsmel juhul kasutati koeri, kelle uuringutulemused ei oleks eelneval perioodil aretusõigust andnud ning kahel juhul oli ühe aretuskoera tulemus teadmata (vt. tabelit). Märkimist väärib tõik, et neil seitsmel korral on tegemist juba eelpool nimetatud isasega Tayvar EST-01056/12 (puusadüsplaasia astmega D), keda, nagu öeldud, kasutati ühes ja samas kasvanduses sarnase päritoluga emaste paaritamisel. Antud juhul on niisugune intensiivne (Eesti mõõtusid arvestades) aretusisase kasutamine seletatav mitte tema hinnaliste omaduste, vaid pelgalt tema omaniku aktiivsusega. Ühe konkreetse koera pärast ei tundu hetkel olevat mõistlik kehtestada uuringu astmeist lähtuvaid piiranguid, küll aga näib mõttekas piirata duubel-pesakondade arvu. Kõigist sel perioodil sündinud kutsikaist on HD/ED uuringu läbinud vaid kolm koera, sh. üks Tayvar'i järglane. Vanemate HD/ED tulemused. Järglaste HD/ED tulemused AA/00 x CC/00 AA/00 X АА/ АА/11 X СС/00 1 DD/ CD/00 X AA/00 CD/00 X CC/00 CD/00 X BB/00 AA/00 X АА/ CD/00 X AA/00 1 ED/00 CD/00 X CC/00 BB/00 x AA/00 1 AA/00 AA/00 x CC/ CD/00 X AA/00 CD/00 X CC/00 7

8 ? X CC/00? x? AC/00 x AA/00 Seetõttu näis Tõuühingule mõistlik jätta aretuskoertele esitatavad nõudmised düsplaasia uuringute kohta samaks ka tuleval perioodil. Vastavad piirangud naabermaades: Venemaal, kus asub tõu põhimass, puuduvad igasugused nõudmised HD/ED uuringute kohta. Läti lubab aretusse koeri astmetega mitte alla D/2, kusjuures koeri, kelle HD on D võib paaritada vaid koertega, kelle HD on A või B ning analoogselt ED-2 koeri võib paaritada vaid ED-0 koertega. Paraku puuduvad Lätis avalikud allikad, mille põhjal saaks hinnata piirangute tõhusust. Leedu lubab aretusse koeri HD tulemusega mitte alla D, kusjuures D-koeri võib paaritada ainult A- astme koertega. Küünarliigese düsplaasia suhtes piirangud puuduvad. Soomes nõuded aretuskoertele puuduvad Muud Eestis diagnoositud haigused selles tõus Objektiivseid andmeid tõus esineda võivate muude haiguste kohta ei õnnestunud leida. Ning kuigi silmalau pöördumise, eesmise ristsideme rebenemise ja maokeeru juhtumeid on Eestis ette tulnud, ei ole nende kohta mingit usaldusväärset statistikat Kokkuvõte sellel tõul esinevatest haigustest mujal maailmas Statistikat võib leida ainult düsplaasia uuringu tulemustest. Pealegi on Eestis kättesaadavad vaid Eesti ja Soome andmed. Möödunud viie aasta jooksul ( ): Eestis uuriti 4 siin sündinud koera: HD A B C D E Kogus(4) % ED Kogus(4) % Ja 6 imporditud koera: 8

9 HD A B C D E Kogus(6) % 33,33 16,67 16,67 33,33 0 ED Kogus(6) % 83, ,67 Üldpilt näeb välja järgmine: HD A B C D E Kogus(10) % ED Kogus(10) % Ilmselgelt ei ole nii väheste tulemuste põhjal võimalik teha korrektseid järeldusi. Toome ära Soome analoogsed andmed aastatel : Soomes sündinud koerad: HD A B C D E Kogus(17) % 35,29 35,29 29, ED Kogus(17) % 64,70 23,53 5,88 5,88 Imporditud koerad: HD A B C D E 9

10 Kogus(9) % 11,11 44,44 22,22 22,22 0 ED Kogus(10) % Üldine pilt Soomes viimasel neljal aastal: HD A B C D E Kogus(26) % 26,92 38,46 26,92 7,69 0 ED Kogus(26) % 69,23 23,08 3,85 3,85 Peab kohe mainima, et Soomes on uuritavate koerte hulk tunduvalt suurem kui Eestis, kusjuures kutsikaid sünnib aastas sama palju või isegi vähem. Võimalik põhjus - Eestis uuringute hind suhteliselt kõrge ja kutsikate hind madal. Nagu tabelitest näha on populatsiooni tervislik seisund Soomes HD ja ED suhtes märgatavalt parem kui perioodil , mil D ja E astet esines enam kui 40% kohalikel ja peaaegu 80% imporditud isenditel. Põhjust on raske öelda kuna Soomes aretuspiirangud ju puuduvad. Võimalik, et aretajad ise on enestele probleemi teadvustanud ning suhtuvad vastutustundlikumalt aretuskoerte valikusse ja imporditud koerte kvaliteeti. Võimalik ka, et on lihtsalt liiga vara mingeid järeldusi teha. 4.4 Välimik Populatsiooni eksterjöör tervikuna vastab standardile. Mõned algajad koerakasvatajad on seadnud endale eesmärgiks aretada võimalikult suuri koeri, mis on küllaltki ohtlik tendents arvestades selle negatiivset mõju vastupidavusele ja elujõulisusele. 5. KOKKUVÕTE VARASEMA KEHTINUD ARETUSEESKIRJA MEETMETE RAKENDAMISE TULEMUSTEST Eelmise programmi peamiseks eesmärgiks oli statistiliste andmete kogumine tõus sagedamini esinevate haiguste (puusa- ja küünarliigeste düsplaasia) kohta, aga ka nende tulemuste kättesaadavaks tegemine huvilistele. Kuna uuringu läbinuid isendeid on väga vähe (kõigest 10 koera), näib lõplike järelduste tegemine kohatuna. 6. ARETUSE EESMÄRGID JA STRATEEGIAD 10

11 6.1 Nägemus Tõu algupärane eesmärk on karjavalve. Päritolumaal on seniajani säilinud traditsiooniline elulaad ning üsna suur osa kohalikust populatsioonist on aborigeenne. Turkmeenias on tõug kohaliku nimetusega turkmeenia alabai - kuulutatud rahvuslikuks väärtuseks, tõu entusiastidel on oma rahvuslik klubi, mis meile teadaolevalt ei ole seni üritanud liituda ühegi rahvusvahelise künoloogilise organisatsiooniga. Võimalik, et tulevikus registreerivad päritolumaad ise oma rahvuslikud tõud ja nn. kesk-aasia lambakoer muutub neist eraldiolevaks tõuks. Võib-olla liidetakse kohalike tõugudega see osa kultuurpopulatsioonist, mis fenotüübiliselt aborigeenidega enam sarnaneb ja teisenenud osa kultuurpopulatsioonist jätkab kesk-aasia lambakoera nimetuse all. Euroopas rakendatakse tõugu valdavalt eramajade valves ja vaid vähene hulk leiab kasutust koduloomade kaitsjaina. Aina enam koeri võetakse lihtsalt lemmikloomadeks. Viimast takistavad tihtipeale tõu algupärasest kasutusalast tingitud iseärasused nagu iseseisvus, sõnakuulmatus, tugev territoriaalne agressiivsus ja sallimatus liigikaaslaste suhtes. Viimastel aastatel on kasvanud näitustel osalemiste arv, mis koos pädevate iseloomutestide puudumisega nihutab koerte käitumistunnuseid sageli liigse pehmuse ja ükskõiksuse suunas ning nõudlus näitustel efektsete suurekasvuliste koerte järele muudab tõule omase vastupidava, tugeva, terve ja vähenõudliku välimiku klassikalise mastifi sarnaseks (koos kaasuvate tugi- ja liikumiselundkonna haiguste ja lüheneva elueaga). Selgelt võib täheldada tendentsi tõu muundumisest lihtsalt üheks järjekordseks hiiglaslikuks seltsikoeraks. Õnneks leidub piisaval hulgal neidki tõu austajaid, kes eelistavad klassikalist kesk-aasia lambakoera tüüpi- vähenõudlikku, tervet, pikaealist, selgelt väljendunud territoriaalse kaitse instinktiga, kuid need koerad ei sobi muidugi igaühele. 6.2 Tõuühingu eesmärgid Võttes arvesse Eestis asuva populatsiooni väiksearvulisust on ilmne, et tõule tervikuna ei avalda ei kohalik tõuühing ega kasvatajad mitte mingisugust mõju. Kahe-kolme sündiva pesakonnaga aastas võib pelgalt 1 ebaõnnestunud või vastupidi- õnnestunud pesakond- muuta populatsiooni seisundi üldpilti mitmeks aastaks. Tänase seisuga ei ole Tõuühingul mitte mingisuguseid hoobasid, mis mõjutaksid kasvatajaid aretuskoerte valikul ning seepärast näeb ühing oma peamise funktsioonina Eestis (ja võimalusel naaberriikides) asuvate koerte kohta andmete kogumist ning kättesaadavaks muutmist huvilistele. Ühingu ülesannete hulka ei kuulu ka populatsiooni suurendamine, pigemini on eesmärgiks maksimaalselt motiveerida kasvatajaid kasvatama hästi läbimõeldud paaride valiku teel saadud pesakondi. Selleks peaks iga aretaja võimalikult objektiivselt hindama talle kuuluvate koerte välimiku ja iseloomu väärtusi ja puudusi ning aretuskoerale paarilise valimisel seda ka arvestama. Tõuühingu arvates saab kõige objektiivsema hinnangu tõu erinäitusel ja testimistel. Mitte vähemtähtsaks ülesandeks peab ühing uute koeraomanike igakülgset teavitamist antud tõugu kutsikate kasvatamise iseärasustest ning varajase sotsialiseerimise olulisusest. Tööomaduste ja adekvaatse käitumise säilitamiseks tõus on ainsaks reaalseks võimaluseks keelata aretuses arad ja juhitamatult agressiivsed isendid. Objektiivse hinnangu koera iseloomuomaduste kohta võib saada vaid erinevaid teste sooritades. Hetkeseisuga pakub ühing soovijaile mitteametlikku testimist RKF-i aretuskoerte programmi järgi, samuti valveomaduste testimist. Tõu populatsiooni tervise säilitamiseks soovitab ühing loobuda aretuses koertest, kes põevad kroonilisi haigusi, pole võimelised ise paarituma või kellel puudub normaalne emainstinkt. 11

12 Erinäitustele kutsutakse koeri hindama inimesed, kes mitte ainult ei oma kohtunikukogemusi antud tõugudega, vaid, enamikel juhtudel, on ka ise aastaid nende aretuses tegevad ning sel moel suutelised maksimaalselt objektiivselt hindama olemasolevat populatsiooni ja jagama nõuandeid asjast huvitatuile. Erinäituste tulemused, pildid ja videod on analüüsiks kättesaadavad kõigile soovijaile. Kord mõne aasta tagant viib ühing läbi koerte mõõtmisi ja indekseerimist ning needki andmed on kättesaadavad Tõuühingu strateegia Lähima viie aasta peamiseks ülesandeks on jätkuv terviseuuringute tulemuste ja populatsiooni suuruse kohta käivate andmete kogumine. Veelgi pikemas perspektiivis tuleb võib-olla kaaluda duubelpesakondade piiramist kahe korrani või keelata see üldse kui esimene pesakond oli kutsikarohke, seda kõike johtuvalt populatsiooni väiksearvulisusest. Samuti võib tekkida vajadus viia sisse piirangud halvema düsplaasia astmega aretuskoertele. Oluliseks strateegiliseks ülesandeks on ka ametliku iseloomutesti väljatöötamine ja rakendamine. ALLIKAD Statistilised andmed: Eesti Kennelliidu tõuregister Soome Kennelliidu register Tõu taustaandmed: «Среднеазиатская овчарка» Е.Н.Мычко, В.А.Беленький, Москва 1996 «Отечественные породы служебных собак азиатского происхождения» под ред.в.калинин, Москва «Патриот» 1992 «Экстерьер и породы служебных собак» Ал.Мазовер, Москва 1947 «Племенное дело в служебном собаководстве», А. Мазовер, Москва 1954 LISAD Kehtiv toũstandard 12

ARETUSEESKIRI INGLISE SETTER (FCI klassifikatsioon: rühm 7 seisukoerad; alarühm 2.2 Briti ja Iiri seisukoerad; setter) INGLISE SETTERITE ARETUSE EESMÄ

ARETUSEESKIRI INGLISE SETTER (FCI klassifikatsioon: rühm 7 seisukoerad; alarühm 2.2 Briti ja Iiri seisukoerad; setter) INGLISE SETTERITE ARETUSE EESMÄ ARETUSEESKIRI INGLISE SETTER (FCI klassifikatsioon: rühm 7 seisukoerad; alarühm 2.2 Briti ja Iiri seisukoerad; setter) INGLISE SETTERITE ARETUSE EESMÄRGID EKL i Juhatuse poolt kinnitatud... Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Lleyn_aretusprogramm_ELKL_2018

Lleyn_aretusprogramm_ELKL_2018 LLEYNI LAMBATÕU ARETUSPROGRAMM Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit 2018 Sisukord Lühiajalugu... 3 Lleyni lamba populatsioon Eestis... 3 Üldiseloomustus... 4 Tõutunnused... 4 Lleyni tõustandardid... 5

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

ABIKS KUTSIKA KASVATAMISEL 1. Tõu lühitutvustus. Hovawart on viimastel aastatel saanud järjest populaarsemaks tõuks Euroopas, Skandinaavias, Ameerikas

ABIKS KUTSIKA KASVATAMISEL 1. Tõu lühitutvustus. Hovawart on viimastel aastatel saanud järjest populaarsemaks tõuks Euroopas, Skandinaavias, Ameerikas ABIKS KUTSIKA KASVATAMISEL 1. Tõu lühitutvustus. Hovawart on viimastel aastatel saanud järjest populaarsemaks tõuks Euroopas, Skandinaavias, Ameerikas ja Venemaal. Soosingu põhjuseks on hovawardi mitmekülgsus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Dorper_aretusprogramm_ELKL_2018

Dorper_aretusprogramm_ELKL_2018 DORPERI LAMBATÕU ARETUSPROGRAMM Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit 2018 SISUKORD LÜHIAJALUGU... 3 DORPERI LAMBA POPULATSIOON EESTIS... 4 ÜLDISELOOMUSTUS... 5 TÕUTUNNUSED... 5 DORPERI JA VALGE DORPERI

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem