/ EESTI TEADUS- JA TEHNIKAKESKUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "/ EESTI TEADUS- JA TEHNIKAKESKUS"

Väljavõte

1 1

2 EESTI TEADUS- JA TEHNIKAKESKUS NOBEL LK 3 OLULISUS EESTI KULTUURILE LK 4 ASUKOHT JA REGIONAALNE PÕHJENDATUS LK 6 EKSPOSITSIOONI KONTSEPTSIOON LK 12 RUUMIPLAANID LK 18 MITTEFORMAALNE HARIDUSKESKUS LK 29 TEHNIKAPÄRANDI HOIDMINE LK 34 PEAMISED SIHTRÜHMAD LK 40 OLULISED KOOSTÖÖPARTNERID LK 41 PROJEKTI AJAKAVA JA EELARVE LK 42 2 SISUKORD

3 Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus NOBEL eesmärk on Eesti tööstuse- ja tehnikateaduste saavutuste väärtustamine ja tutvustamine ühiskonnas, tööstustoodangu ja innovatsiooni eksponeerimine, noortes tehnikahuvi äratamine, sealhulgas õppimisvõimaluste avardamine ning tehnikapärandi säilitamine. Keskus täidab kaasaegsete innovatiivsete tehnoloogiate ja toodete eksporuumi, valdkondliku hariduskeskuse ja mäluasutuse rolli. Keskus on mõeldud Eesti tehnikaidentiteedi tutvustamiseks ning suurendamaks huvi teaduse ja tehnikavaldkonna vastu. 3 EESSÕNA

4 Euroopa vajab Pearut ja Andrest, Paul Aristet, Jaan Einastot ja Endel Lippmaad, mitte Eestis villitud kokakoolat. Lennart Meri Olulisus Eesti kultuurile: Kaasaegse Eesti ettevõtluse (toodete, teenuste, tehnoloogiate ning teadus- ja arendustegevuse rakenduste) tutvustamine laiemale avalikkusele, aidates kaasa Eesti ettevõtjate innovatsioonitegevusele ja ekspordi kasvule. Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimisele kaasaaitamine, olles selle valdkonna mitteformaalse hariduse keskus. Tehnikateaduse ja tööstuse kultuuriloolise teabe koondamine. Insenerimõtte arengut käsitleva tervikliku kogu ja väljapaneku loomine. 4 OLULISUS EESTI KULTUURILE

5 Kas väikeses Eestis saab teha maailma muutvaid asju? EFA Kaasaja innovatsiooni ekspositsioon esitleb silmapaistvamaid ja kiirelt arenevaid Eesti tööstus- ja tehnoloogia ettevõtteid, uute tehnoloogiate väljatöötamist, tootearendust ning parimaid näiteid ülikoolide ja ettevõtete koostööst. Fookuses on innovatiivsed lahendused, Eesti tehnikateaduse ja tööstuse roll rahvusvahelisel maastikul ning Eesti ettevõtete edulood. Teadlaste, inseneride ja ettevõtjate koostöö on innovatsiooni eeldus ning jätkusuutliku riigi garantii. 5 OLULISUS EESTI KULTUURILE

6 Asukoht ja regionaalne põhjendatus 6

7 Kinnistu Peetri 5, Tallinn Noblessneri piirkonna laevatehase ajaloolised hooned omavad kõiki kvaliteete, mis toetavad teadusja tehnikakeskust nii sisulisest kui vormilisest vaatepunktist: ajalugu, asukoht ja suurus. Keskus asuks Tallinna tähtsaimate kultuuriasutuste vahetus läheduses ning hoones, mille ajalugu on tehnikaga tihedalt seotud. Keskuse suurus ja arhitektuur loovad sobiva tausta eksponaatidele ja sündmustele. Eesti teadus- ja tehnikakeskus Nobel rajatakse Tallinnasse, Noblessneri piirkonda, asukohaga Peetri 5. Seal paiknevad aastatel valminud Noblessneri AS laevatehase koostetsehhi ja abiremonditsehhi säilinud hooned. Praegu kuulub kinnistu AS BLRT Grupile, kes on olnud teadus- ja tehnikakeskuse rajamise toetaja aastast Projekteeritav pindala on 8000 m 2. Vastavalt Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringule peaksid vähemalt 50% maa-alast moodustama avalikku funktsiooni kandvad hooned nagu valitsus- ja ametiasutused, teadus-, haridus- ja meediaasutused, spordi- ja kultuuriasutused ning vaba aja veetmisega seotud asutused. Sellest lähtuvalt on rajatav Eesti teadus- ja tehnikakeskus oma avalikkusele suunatud funktsiooniga piirkonda eriti sobilik, hõlmates nii teadust, haridust, kultuuri kui vaba aja veetmise võimalusi. See omakorda kiirendab piirkonna arengut ning tõstab huvi Eesti vastu. Samuti aitab keskus kaasa atraktiivse ja inimsõbraliku linnaruumi lahendustele. Sellest tulenevalt on keskusel potentsiaal kujuneda rahvusvaheliselt tuntud turismiobjektiks ja teaduskeskuseks. Keskuse püsi- ja ajutised näitused, mitmekesised publiku- ja haridusprogrammid loovad suurepärase eelduse korduvkülastustele. 7 ASUKOHT JA REGIONAALNE PÕHJENDATUS

8 Lennusadam Meremuuseum 2 PROTO Avastuskeskus 3 Paks Margareeta Meremuuseum 4 Energia Avastuskeskus KALAMAJA 10 5 Eesti Arhitektuurikeskus 6 Kultuurikatel KESKLINN 8 7 Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum 8 Tallinna sadam 9 Loodusmuuseumi uus hoone 3 10 Linnahall Asukoha eelised Asudes Kalamajas on NOBEL Tallinna kultuurielu keskmes ning Eesti turismiväravate vahetus läheduses. Kuna piirkond täieneb uute originaalsete külastuskohtadega, on külastajate arvu kasv kõrge potentsiaaliga. Kesklinnast jalutuskäigu kaugusel Lisaväärtus kesklinnas asuvale muuseumivõrgustikule Pikendab olemasolevat muuseumide ja teiste kultuuriasutuste võrgustikku Mitmekesistab planeeritud ala Ajaloolise hoone ja selles oleva tööstuspärandi säilitamine Ruumi sobivus (suurus, valgus) suurte eksponaatide näitamiseks Head eeldused mitmekülgse püsinäituse loomiseks Jätk aastal Noblessneri kvartalisse loodud ja okupatsiooni tõttu tegevuse lõpetanud tehnikamuuseumile 8 ASUKOHT JA REGIONAALNE PÕHJENDATUS

9 MM.F.1351/6 9

10 Ajalooline kontekst Aastal 1912 rajasid kaks Peterburi suurärimeest Emanuel Nobel (Nobeli preemia rajaja Alfred Nobeli vennapoeg) ja Gustav Lessner tööstusettevõtte Noblessner vene sõjalaevastikule allveelaevade ehitamiseks. Noblessneri laevaehitustehase põhiülesandeks oli laevakerede ehitamine ja neisse valmis masinate sissemonteerimine. Kogu kompleks valmis aastal, sealhulgas laevaehitustehase koostetsehh ja abiremonditsehh, mis ühendati omavahel peale teist maailmasõda galeriiga aastal kirjutas Postimees Eesti tehnikamuuseumi asutamisest, mis rajati endise Noblessneri laevatehase hoonetesse. Muuseumi toetasid tollane haridus-, sõja-, majandus-, põllutöö- ja teedeministeerium. Seoses alanud sõjaga anti muuseumikogu üle Tallinna tehnikumile ning seejärel muuseumi tegevus lõppes. Hilisem teave muuseumikogu kohta puudub. 10 ASUKOHT JA REGIONAALNE PÕHJENDATUS

11 ERAKOGU MM.F.9273 ERA

12 Eesti teadusja tehnikakeskus NOBEL ekspositsiooni kontseptsioon 12

13 Eesti teadus- ja tehnikakeskus Nobel ekspositsiooni kontseptsioon Loodav keskus pakub külastajatele mitmekesiseid atraktiivseid väljapanekuid ajutiste näituste näol ja püsiekspositsioonis. Püsiekspositsioon kuvab mineviku saavutusi, leiutisi ja inimesi nende taga. Ajutiste näituste fookus keskendub aktuaalsetele teemadele. Keskuse ekspositsioon on üles ehitatud kolmele kandvale teemale INIMESED, MASINAD, INNOVATSIOON, mis ühendavad näituse alateemasid ning juhatavad külastaja läbi keskuse kolme korruse. Inimesed on alati olnud esimeseks liikumapanevaks jõuks, mõtte ja idee alguseks. Ainult inimene suudab mõttele anda suuna, seda arendada ning teostada. Me räägime leiutajatest inimestest, kes on oma ideed ja mõtted suutnud realiseerida nii, et need on muutnud maailma. Masinad on inimese mõttetöö vili käegakatsutav reaalsus, mis töötab ja teenib eesmärki, milleks see on ehitatud. Olgu selleks siis kas olulise maavara kättesaamine loodusest, tööjõudlust või -täpsust suurendav mehhaniseeritud tööprotsessi osa või vahend tooraine efektiivsemaks töötlemiseks. Innovatsioon on millegi uut moodi tegemine. See on oskus näha seoseid, võimalusi ning investeerida uuendustesse. Innovatsiooni puhul on kõige olulisem inimesed, kellel on visioon ja tahe. 13 KONTSEPTSIOON

14 Ekspositsiooni fookuses on innovatsiooni ja oskuste tagamine traditsioonide, hetkevõimaluste ja jätkusuutlikkuse kaudu. Haaravate lugude ja eksponaatide kaudu tutvustatakse prioriteetseid valdkondi. Näiteks Eesti edulugusid IT-valdkonnas Juku arvutist Skypeni. Oluline on kaasaja tutvustamine ajaloolise pärandi taustal. Eestis on tehtud vaguneid (juba 19. sajandi lõpus), vedureid ja tramme, reisi- ja transpordilennukeid (1930ndatel) ja seadmeid aatomi- ja kosmosetööstusele, tuumareaktoreid tehiskaaslastele (1940ndatel). Tänapäeva masinatööstuses on tootmise digitaliseerimise ja automatiseerimisega jõutud nutikate tehasteni ning on mitmeid inseneeriaettevõtteid, kus tegeldakse innovaatiliste lahendustega. On huvitav teada saada, et siinsetes ettevõtetes valmib nii lennuki musti kaste kui Porsche detaile. 14 KONTSEPTSIOON

15 Erinevate erialade professionaalidest koosnev loovmeeskond KULTUURI- MINISTEERIUM HARIDUS- JA TEADUS- MINISTEERIUM MAJANDUS- JA KOMMUNI- KATSIOONI- MINISTEERIUM TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIKOOLID, KÕRGKOOLID Luuakse ekspositsiooni meeskond, kes koostab kontseptsiooni, millest lähtuvad keskuse MÄLU- ASUTUSED EAS näitused. ERIALALIIDUD 15

16 3. KORRUS INNOVATSIOON 2. KORRUS MASIN 1. KORRUS INIMENE TSEHH 1960 TSEHH 1914 Külastajateekond järgib ekspositsiooni ülesehituse kontseptsiooni ja kulgeb läbi kolme korruse vastavalt soovile kas alt üles või ülalt alla. Nii võib külastaja alustada näituseteemadega tutvumist 1. korruselt leiutajate juurest ning liikuda läbi ajalooliste masinate ja tollaste insenerisaavutuste üles kaasaja kõige uuemate tehnoloogiliste saavutuste juurde. Samas võib alustada ka 3. korruse kaasaja teemadest ning liikuda alumistele korrustele justkui tagasi minevikku. Külastajateekonna planeerimist saab arvestada haridusprogrammide ning giidiga juhendatutd grupikülastuste puhul. Üksikkülastaja saab soovitused näituseala läbimiseks kaasa pileti ostmisel. 16 KONTSEPTSIOON

17 17

18 1. KORRUS Keskuse peasissepääsu ehib klaasfassaad, millest paistab suur pooleks lõigatud laev. See on näha ka Kalaranna teel liiklejatele ning on kutsuv ja atraktiivne. Fuajees on katusevalgmik, millest pääseb ruumi rohkelt loomulikku valgust. Laeva ümber liikumiseks ja selle uurimiseks on kahel kõrgemal korrusel terasest käiguteed, mis sobivad ka ratastoolis liikujale. Ühiskondlikud ruumid POOLEKS LÕIGATUD LAEV Fuajees asuva läbi kõigi korruste tõusva laeva kõht mahutab kassa, meenepoe, garderoobi, tualettruumi, kohviku ja selle juurde kuuluva köögi ning istumisala. Lisaks laeva teisel korrusel asuva teadusteatri ja tekil asuva müramisala lastele. LIFT LADU Ühiskondlikud ruumid SEMINARI- JA KOOSOLEKURUUMID LIFT LADU Esimesel korrusel asuvad seminariruumid ning teisel ja kolmandal korrusel asuvad õppelaborid on ülejäänud hoonest eraldatud klaasseintega. Neisse ruumidesse toob valgust ja lisab atraktiivsust kaasaegne klaasfassaad, kust keskuses toimuv ka möödakäijale märkamata ei jää. Need ruumid sobivad ka rendile andmiseks. Ekspositsiooni näited LEIUTAJAD JA TEADLASED Ekspositsiooni näited RESSURSID Ekspositsiooniala AJUTISTE NÄITUSTE ALA Püsiekspositsioon tutvustab leiutiste ja teadussaavutuste taga olevaid inimesi. Lihtsalt jälgitavate lugudena tuuakse vaatajani nende mõtteid, elu ja saavutused. On oluline, et külastajad tunneksid nimesid Karl Papello või Paul Kogerman sama hästi kui teisi eesti klassikuid. Just nende ideed on olnud kasulikud meile kõigile ja muutnud meie maailma. Külastajale tutvustatakse nii esimesi meie maapõue süvapuurimisi ja selle üllatavaid tulemusi kui ka uusimaid teadmisi rohelise biotehnoloogia suunal geneetiliselt muundatud taimede näitel. See on teema, kus peab puudutama keskkonda ja sellele avalduvat mõju ning samal ajal ressursside (taas)kasutamise kasulikkust meie elukeskkonnale ja mugavustele. Üheks oluliseks teemaplokiks on kütuseelemendid. Tutvustamisele tulevad muidugi ka erinevatel aegadel moodsad võimalused ressursside kasutamiseks näiteks Tallinna Teletorni ehitamiseks kasutatud materjal või põhumajade tehnoloogia. Ajutiste näituste ala on liigendseintega muudetav. Ruumid ulatuvad läbi kahe korruse ning on omavahel ühendatud korruste vahel õhus olevate käiguteedega, kust saab näitust ka ülevalt alla vaadata. Näitusesaali tagumises otsas on suur ladu ja ettevalmistusruum uute näituste loomiseks. Teine väiksem ladu koos kaubaliftiga asub maja esiküljel. Mõlemasse lattu saab suuremõõtmelised eksponaadid transportida hõlpsasti tänavatasapinnalt. 18 KONTSEPTSIOON

19 1. KORRUS Eesti tähtsamate leiutajate saal 19

20 1. KORRUS Taastame endisaegse mehaanikatöökoja 20

21 1. KORRUS Taastame vana sepikoja koos tööriistadega 21

22 2. KORRUS Ühiskondlikud ruumid TEADUSTEATER Atraktiivne asukoht laevakere sees ning osaliselt klaasist seinad annavad külastajale võimaluse tunda end reaalajas toimuva etenduse osalisena. Hea võimalus eksponeerida leiutaja hr Papello hologramm-kujutist ning eksponeerida huvitavaid materjale, näiteks puutetundlikku kilet, mis muudab klaasi läbipaistmatuks. LIFT Ühiskondlikud ruumid ÕPPELABORID LIFT Vastava tehnoloogiaga varustatud keemia-, füüsika-, robootika- ja mehhaanikalaborid võimaldavad läbi viia huvitegevusi erinevatele vanusegruppidele, alates lasteaiaealistest. 40 kohalised laborid asuvad maja otstes, kus lõunapoolses küljes on kõrge aken, lastes ruumidesse küllaldaselt loomulikku valgust. Keskuse külastajad saavad laborites toimuvat jälgida läbi fuajeesse avanevate klaasseinte. Ekspositsiooni näited METALLI- JA MASINATÖÖSTUS Ekspositsiooni näited KOSMOSE- TEHNOLOOGIAD Ekspositsiooniala AJUTISTE NÄITUSTE ALA See rasketööstuse põhiharu seostub tõenäoliselt paljudel just tehnika ja tehnikamuuseumiga. Masinate, mootorite, tööriistade ja muu sisseseade tootmisega alustati Eestis seoses Peterburi raudtee ehitamisega. Ekspositsioonis saavad tähtsa koha nii ajaloolised Wiegandi, Krulli kui Volta ja Dvigatel, samuti laevaehitustehased. Nõukogude Liidus tõi Eestile kuulsust professor Soonvald ja ekskavaatoriehitus. Tänapäeval moodustab metalli- ja masinatööstus suure osa Eesti eksportkäibest ning näidata on palju, muuhulgas võimaldab BLRT eksponeerida tehnikakeskuses pooleks lõigatud laeva. Ei puudu ka tööstuse automatiseerimiseks kasutatavad robotid, nii varasemad kui tänapäevased. Inimesed on alati igatsenud minna kaugemale ja kõrgemale, kosmos annab selleks võimaluse. Näitusel antakse ülevaade Eesti kui kosmoseriigi minevikust, olevikust ja tulevikust. Nõukogude perioodil olid kosmoseteemad salastatud ja tihti ei teadnud teadlased ise ka, mille suurema jaoks nende leiutist kasutatakse, kuid nüüd saab avalikkuse ette tuua nii teleradiomeetri Faza kui ka selle, milleks kasutati Uno Liivi muutuvate vooluhulkade mõõtmisi kosmoses. Olevik on helge ja eestlased on kosmosega seotud nii kuupsatelliitide, Vertex antennide kui astronautide tervise eest hoolitsevate seadmetega. Teema annab võimaluse ka tuleviku üle fantaseerimiseks. Püsiekspositsioonisaali 2. korrus on sarnaselt fuajeele teraskäigutee. Selliselt saame eksponeerida ajaloolist hoonet maksimaalselt, ekspositsioon on põnevalt lahendatud läbi kõrge õhuruumi. Käigutee lookleb läbi ruumi ja suunab külastajaid kulgema mööda kindlat rada. 22 KONTSEPTSIOON

23 2. KORRUS 23

24 2. KORRUS 24

25 2. KORRUS Rajame kaasaegseima sisustusega õppelaborid 25

26 3. KORRUS LIFT Ekspositsiooni näited INFO- JA KOMMUNIKATSIOONI- TEHNOLOOGIA VALDKOND LIFT Eesti on end tõestanud eduka e-riigina ning valdkond on põimunud läbi kõigi teiste teemade. Ekspositsioonist leiab nii aastatel ehitatud esimese elektronarvuti kui Hillar Abeni Coca-Cola tehastes töötava polariskoobi, näha saab kooliarvutit JUKU ning paljastub Skype i algkood. Tutvustatakse nii kunagi ENSV-le kuulsust toonud diagnostikaseadmeid kui ka X-tee keskkonda. Teiste teemade sees põimununa saab näha näiteks robotkullereid, EEG-analüsaatorit või muid digilahendusi kasutavaid seadmeid. KONTOR Ekspositsiooni näited TERVISE- TEHNOLOOGIAD Tervis puudutab meid kõiki ja teadlased avastavad uusi meetodeid kuidas meid aidata, kuidas paremini organeid töös hoida või neid jälgida. Dr Arnold Seppo pöördus nõukogude perioodil tehnikateadlaste poole, et töötada välja abinõud luude Kui püsiekspositsioon on pime ja hämar, siis see ruum on avar ja valge. Ruumis on eksponeeritud ajaloolised terasfermid ja katusevalgmik. Ruum on kujundatud justkui katselabor, kus teadustöö käib ja külastaja saab saada sellest osa. Ruumi keskel liigub ringi robotkuller, mis suhtleb külastajaga ja kannab endast infokioski rolli. Ühiskondlikud ruumid EKSPOALA Kaasaega eksponeeriv näituseala on üles ehitatud messikontseptsiooni põhimõttel, kus iga teema ja/või eksponaat on eksponeeritud just selle spetsiifikat silmas pidades. Külastajad saavad liikuda vabalt erinevate alade vahel ning tutvuda nii füüsiliste objektide kui interaktiivsete väljapaneku osadega. Ühiskondlikud ruumid KONVERENTSISAAL Kolmandal korrusel asuv saal mahutab 300 inimest ning on sisustatud kaasaegseima esitlustehnikaga. Saali saab integreerida samal korrusel asuva näitusealaga, mis laiendab seal korraldatavate sündmuste ampluaad (messid, tooteesitlused, tehnikashow`d jms). fikseerimiseks. Teadlaste koostöö arstidega on jätkunud tänapäevani, seda näitavad nii neeruasendusravi lihtsustamiseks tehtud sammud kui südameveresoonkonnahaiguste jälgimise seadmed. Omaette valdkonna moodustavad bioimpedantsil põhinevad leiutised, näiteks maailmakuulus südamerütmur ja aordikaarel vererõhu muutuste hindamiseks mõeldud tehnoloogia. Tulevikutehnoloogiatest rääkides on huvitav näha seadet, millega määrata depressiooni. Leiutist, mis tuvastab, kas inimene seisab, jookseb või kukub, saab näitusel ka ise testida. Käsitlusele tulevad ka sellised teemad nagu biomeditsiin, kaasaegsed terviseteenused ja toidutehnoloogia. 26 KONTSEPTSIOON

27 3. KORRUS 27

28 3. KORRUS

29 Miks loodus- ja täppisteaduste valdkondade õppeained ja töökohad on ebapopulaarsed? 29

30 Eesti vajab loovaid insenere Tehnoloogiad muudavad maailma, samas on nende arendajate kvalifitseeritud inseneride defitsiidi suurenemist prognoositud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning SA Kutsekoja OSKA analüüsides. Juba käesoleval ajal ei vasta haridussüsteemi kutse- ja kõrghariduse lõpetajate struktuur ning arv tööturu vajadustele, tulevikus on näha selle lõhe suurenemist veelgi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosis kuni aastani 2026 nähakse ette noorte koolilõpetajate puudujääki tööjõu pakkumises tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, loodus- ja täppisteadustes ning põllumajanduse õppevaldkonnas. Kutse- ja kõrgharidusega noorte lõpetajate arv on olnud väiksem kui järgnevate aastate vajadus tehnika, ehituse, arvutiteaduste, põllumajanduse ja mitmes tootmise valdkonnas. Ministeeriumi prognooside kohaselt on aastal 2022 loodus-, täppis- ja tehnikateaduste sektoris tervikuna puudu enam kui töötajat. Teadus- ja tehnikakeskus viib kokku noored tööandjatega ning loob aluse intellektuaalse vara kasutamiseks oma riigi hüvanguks. 30 MITTEFORMAALNE HARIDUSKESKUS

31 Eesti tehnoloogiapärand Jukust Skypeni EFA EFA

32 Teadus- ja tehnikakeskus on oluline mõjutaja teadmistepõhise ühiskonna kujunemisel Mitteformaalne hariduskeskus Keskus aitab tõhusalt kaasa loodus-, täppisteaduste populariseerimisele loob põnevust, tekitab arutelusid teaduse ja tehnoloogia üle ning innustab loovust ning innovatsiooni. Tunnid toimuvad inspireerivas, atraktiivses keskkonnas, mis soodustab õpitu mäletamist. Positiivne külastuskogemus võib olla tulevikus oluline mõjutaja karjäärivalikus. Keskus motiveerib lapsi ja näitab ekspositsiooni ning tegevuste kaudu, et Eestis on olemas väljund eneseteostuseks tehnikavaldkonnas. Nii väikeses riigis nagu Eesti on võimalik teha arendusi, mis mõjutavad maailma. Haaravate lugude kaudu tutvustatakse noortele, mida on tehtud varem ja tehakse praegu ning aidatakse kaasa meie-identiteedi loomisele. 32 MITTEFORMAALNE HARIDUSKESKUS

33 Õppetegevus Keemia-, füüsika-, robootika- ja mehhaanikalaborid võimaldavad läbi viia huvitegevusi erinevatele vanusegruppidele, alustades juba lasteaiaealistest. Tehnikaringid robootika-, teadus-, kosmose- ja tehnikaringid erinevatele tasemetele Keemia-, füüsika- või robootikatunni läbiviimine kaasaegsete vahenditega Olümpiaadide korraldamine koostöös koolidega Erialased täiendkoolitused inseneridele ja õpetajatele Loovad tegevused Läbi keskuse kõigi ruumide kulgevad kindlate teemade/tegevuste/ettevõtete tutvustamiseks mõeldud out-of-box tegevused, mis on suunatud kindlatele sihtgruppidele. Sünnipäevad keskuses Teemapäevad ja lahtiste uste päevad Suvekoolid Töötoad Üritused Keskuses saab korraldada nii avalikke kui ettetellitud konverentse/tehnikahuviliste päevi, kus tutvustada tööstuspärandit, tänapäevaseid edulugusid või teadlaste tulevikuplaane. Eestis väljatöötatud uudsete tehnoloogiate, toodete, teenuste tutvustamise üritused Seminarid ja konverentsid rahvusvaheliste esinejatega Kontserdid, performance id, filmiõhtud, teatristiilis teadusteater Muuseumiöö, Teadlaste öö, Teadusfestival Ruumide rent muudeks üritusteks (firmapeod, jõulupeod jne) 33 MITTEFORMAALNE HARIDUSKESKUS

34 Kuhu on kadunud Eesti rahva teaduse ja tehnoloogia pärimuslugu? 34

35 Tänase Eesti kultuuri areng ja edu tuginevad suuresti umbes 150 aastat tagasi alanud tööstuslikule arengule. Sealt alates said hoogsalt arenema hakata kujutav kunst, muusika, arhitektuur, teater, kinokunst jm. Tänapäeval on need kultuurivaldkonnad elujõulised ja suurel määral riiklikult toetatud. Seni on tehnikakultuur ja -pärand jäänud suurema tähelepanuta. Kultuurivaldkonna terviklik areng saab toimuda ainult sellisel moel, et riik tähtsustab ja toetab võrdselt kõiki eesti kultuurivaldkondi. Tehnikakultuuri arendamine, -pärandi kogumine, säilitamine ja professionaalne eksponeerimine vajab riigipoolset tuge. Tehnikapärandi kogumine on olnud lünklik ja killustunud eripalgeliste asutuste vahel. Mitmed muuseumid keskenduvad vaid ühele kindlale tehnikavaldkonnale, kuid täielikult puudub võimalus saada terviklik ülevaade Eesti tehnika ajaloost, leiduritest, leiutistest ning tulevikuvisioonidest. Loodav keskus, koondades tehnikaala kultuuriloolise teabe ning tehes koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega ning ettevõtetega, tegutseks muuhulgas keskse valdkondliku mäluasutuse ja kompetentsikeskusena. 35 TEHNIKAPÄRANDI HOIDMINE

36 36

37 37

38 Unistamine on palju tähtsam kui tarkus, kuna tarkusel on piirid aga unistamine on piiritu Albert Einstein Tehnikapärand Täna puudub Eestis keskne, rahvuslik teaduse ja tehnikaga seotud mäluasutus, mis on olemas enamikus arenenud Euroopa riikides. Keskuse üks olulistest ülesannetest on insenerimõtte arengut käsitleva tervikliku kogu loomine, säilitamine ja vahendamine. Sellega aitab keskus kaasa Eesti kultuuri, sealhulgas rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisele ja kultuurivaldkonna terviklikule arengule. 38 TEHNIKAPÄRANDI HOIDMINE

39 Tehnikamuuseumid Euroopas 1 Austria, Viin Technisches Museum 2 Belgia, Mechelen Technopolis 3 Bulgaaria, Sofija National Polytechnical Museum 4 Hispaania, Madriid National Museum of Science and Technology 5 Hispaania, Terrassa National Museum of Science and Technology of Catalonia 6 Holland, Amsterdam Science Center NEMO 7 Horvaatia, Zagreb Technical Museum 8 Iirimaa, Dublin National Children's Science Centre 9 Iirimaa, Maynooth National Science and Ecclesiology Museum 10 Itaalia, Firenze Museo Galileo 11 Itaalia, Milaano Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" 12 Kreeka, Ateena Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology 13 Kreeka, Kefalonia Museum of the Ancient Greek Technology 14 Leedu, Vilnius Energy and Technology Museum 15 Norra, Oslo Norwegian Museum of Science and Technology 16 Poola, Warsaw Museum of Technology 17 Portugal, Lissabon The Interactive Science Museum 18 Prantsusmaa, Pariis Cité des Sciences et de l Industrie 19 Rootsi, Stockholm Tekniska Museet 20 Rumeenia, Bukarest National Technical Museum 21 Saksamaa, Berliin Museum of Technology 22 Saksamaa, München Deutsches Museum 23 Saksamaa, Speyer Technikmuseum 24 Serbia, Belgrad Nikola Tesla Museum 25 Soome, Helsinki Tekniikan Museo 26 Suurbritannia, Edinburgh National Museum of Scotland 27 Suurbritannia, London Science Museum 28 Suurbritannia, Manchester The Science and Industry Museum 29 Šveits, Genf Microcosm (CERN) 30 Taani, Aarhus Science Museums 31 Tšehhi, Praha National Technical Museum 32 Türgi, Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam 33 Ukraina, Kiiev Experimentarium 34 Ungari, Budapest The Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 35 Venemaa, Moskva The Polytechnic Museum 36 Venemaa, Peterburi Museum of Science and Technology 39 TEHNIKAPÄRANDI HOIDMINE

40 Peamised sihtrühmad: noored sise- ja välisturistid ettevõtjad 40

41 Olulised koostööpartnerid on Eesti ettevõtted, erialaliidud, ülikoolid ja kõrgkoolid: Alexela Grupp BLRT Grupp Eesti Elektritööstuse Liit Eesti Elektroonikatööstuse Liit Eesti Energia Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Eesti Keemiatööstuse Liit Eesti Maaülikool Eesti Masinatööstuse Liit Eesti Teaduste Akadeemia Harju Elekter KH Energia-Konsult Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikaülikool Trüki ja paberitööstuse Liit TTÜ emeriitprofessorid Viru Keemia Grupp 41

42 Projekti hinnanguline maksumus: Hoone projekteerimine (uuringud, mõõdistus, kooskõlastused jne) eurot Autorijärelvalve ja ehitusaegsed muudatused eurot Ekspositsiooni kujundusprojekt eurot Ehitushind eurot Ekspositsioon, teaduslaborite ja teadusteatri sisustus, konverentsiruumid ja -tehnika, eurot Lisanduvad käibemaksud Projekt teostatakse Eesti Kultuurkapitali 60,6% ja koostööpartnerite 39,4% toel. Eesti teadus- ja tehnikakeskuse NOBEL prognoositavad ülalpidamiskulud on aastas, millest omatulu katab 34%, sihtfinantseeritavate projektide tulu ja sponsorite toetused moodustavad 22% ning eeldatav riigipoolne toetus on 44%. Projekt teostatakse nelja aasta jooksul: Visioon, kontseptsiooni loomine, koostööpartnerite kaardistamine, eelkokkulepete sõlmimine 18 kuud Hoone projekteerimine 12 kuud Hoone ehitushange 6 kuud Hoone ehitus 18 kuud Ekspo loomine ja ehitus 18 kuud 42 PROJEKTI MAKSUMUS JA AJAKAVA

43 43

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem