EA1001.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EA1001.indd"

Väljavõte

1 Mikroskoop hambaravis Veiko Vengerfeldt, Taavo Seedre TÜ stomatoloogia kliinik Võtmesõnad: mikrohambaravi, mikroskoop, endodontia Artiklis antakse ülevaade hambaravis kasutatavast operatsioonimikroskoobist (dental operating microscope). Hambaravis kasutataval mikroskoobil on hulk eripärasid võrreldes tavaliste operatsioonimikroskoopidega. Samuti on neil mitmeid lisavõimalusi nagu integreeritud fotografeerimine ja videovõimalused ning võimalus kasutada erinevaid valgusallikaid. Mikroskoobiga töötamine on arstile mugavam ega nõua sundasendis olekut. Mikrohambaravil on hulk eeliseid: see võimaldab haigusprotsessi täpsemalt näha ja adekvaatsemalt korrigeerida. Mikrohambaravi on kasutusel eelkõige endodontilises ravis, aga ka karioloogias, parodontoloogias ja proteetikas. See tagab töö parema kvaliteedi. Alates aastatest on Eestis toimunud ulatuslikud muutused hambaravis. Meie hambaarstidele on saanud kättesaadavaks kõik nüüdisaegsed sellealased teadmised, materjalid ja tehnilised abivahendid. See on oluliselt parandanud hambaravi kvaliteeti, muutes ravitulemuse paremini prognoositavaks. Kasutusele on tulnud uued materjalid, näiteks nikli ja titaani sulamid instrumentides, titaanist hambaimplantaadid, nanoosakestega täidismaterjalid jm. Üheks oluliseks komponendiks raviprotsessis on nähtavus! Enamik hambaarste tajub teatud hetkel oma töös, et nad vajavad detailsemat nähtavust tööpiirkonnas. Selleks on vajalik suurendus. Suurenduseks on võimalik kasutada erinevaid vahendeid nagu luubid ja operatsioonimikroskoobid. Kliiniliselt kasutatavad luubid on 1,5 5,5-kordse suurendusega. Prill-luupidele on võimalik lisada juurde valgusallikas, et parandada detailide nähtavust. Mida suurem on luupide suurendusvõime, seda rohkem nad kaaluvad. Lisaks väheneb suurema suurenduse korral nähtava töövälja suurus ja sügavusteravus. Suure suurendusega luupidega töötamine on arstile ja patsiendile ebamugav, tõhusamaks osutub koaksiaalse valgustuse lisamine võrreldes suurenduse parandamisega. Mikroskoopide suurendusvõime ulatub 2,5 korrast 25 korrani ja alati lisandub juurde ka võimas valgusallikas. Modernsed operatsioonimikroskoobid (SOM, surgical operating microscope, edaspidi mikroskoop) parandavad oluliselt nähtavust tööpiirkonnas. Alates mikroskoobi kasutuselevõtust meditsiinis aastal on sellest saanud hädavajalik töövahend erinevates operatiivse meditsiini valdkondades. Suur hulk kirurgilistest protseduuridest oleks tänapäeval mõeldamatud mikroskoobi abita. Mikroskoobi kasutuselevõtt andis olulise tõuke mitmete meditsiinivaldkondade arengule, näiteks oftalmoloogia, neurokirurgilised operatsioonid, rekonstruktiivne veresoonte kirurgia jpt. Sarnaselt paljude teiste meditsiinivaldkondadega on tänu mikroskoobile 46

2 muudetud nähtavuse mõiste määratlust hambaravis. Hambaravis võeti mikroskoop kasutusele esmalt endodontilises ravis Ameerika Ühendriikides aastate alguses (1) aastatel jõudis mikroskoobi kasutamine ka Euroopasse. Nüüdisajal on mikroskoop tunnustatud igapäevase vahendina endodontilises ravis ja selle spetsiifilise eriala õppes üle maailma. Lisaks endodontilisele ravile on mikroskoobi roll kasvanud oluliselt ka teistes hambaravi valdkondades. Eesmärgiks on parandada ravi kvaliteeti, saavutada esteetilisem tulemus ja säilitada pikaajalisem hammaste tervis patsientidele (2). Peale selle võimaldab mikroskoobiga integreeritud või sellele lisatud foto- ja videoaparatuur haarata erinevatesse ravietappidesse ka patsiendi ning dokumenteerida tehtud tööd. Mikroskoobist nähtav pilt on patsiendile rohkem väärt kui tuhat sõna. See võimaldab kirjeldada probleemi olemust põhjalikumalt ning demonstreerida ravi käiku. Hambaravimikroskoop võimaldab arstil istuda sirge seljaga ergonoomilises positsioonis ning pingevabalt kogu protseduuri vältel. Kasutatavad valgusallikad võivad olla väga erinevad. Kuna hambaravis on sageli vaja vaadata raskesti valgustatavasse piirkonda (näiteks hamba juurekanali sügavamad osad), siis on vajalik võimas koaksiaalne valgusallikas. Koaksiaalne ehk samasuunaline valgusallikas võimaldab alati varjuvaba vaatevälja. Valida on kolme valgusallika vahel, milleks on halogeen, metallhaliid ja ksenoon. Järjest populaarsemaks muutub ksenoonvalgus, kuna see sarnaneb enim päevavalgusega ja on samas ka võimas ning võimaldab dokumenteerida kliinilist situatsiooni parima kvaliteediga. Kvaliteetseima pildi või video saamiseks peab kasutama täisväljasensoriga peegelkaamerat. Selle pilt on sama, mida näeb arst läbi okulaaride mikroskoobi vaateväljas. Tänapäevased täisväljasensoriga digitaalsed peegelkaamerad võimaldavad ka kvaliteetset videosalvestust. Võimalik on kasutada ka digitaalset HD-videokaamerat ja selle abil jäädvustada nii video kui ka pildina teostatud protseduure väga hea kvaliteediga (vt jn 1) HAMBARAVIMIKROSKOOBI TUTVUSTUS Hambaravimikroskoobi suurimaks eripäraks võrreldes teiste meditsiinis kasutatavate kirurgiliste mikroskoopidega on objektiivi külgsuunas liigutamise moodul. See võimaldab paremat nähtavust, ilma et peaks muutma patsiendi ja arsti peaasendit (3). Üles ja alla liigutatavad okulaarid kergendavad arsti ja patsiendi positsioneerimist protseduuri ajal. Tavaliselt kasutatakse hambaravimikroskoopidel 3 20-kordseid suurendusi. Suurendusega paraneb detailide nähtavus, aga väheneb vaateväli ja sügavusteravus! Selle optilise omaduse tõttu pole alati mõistlik kasutada kõige võimsamat suurendust. Erinevalt luupidest, millel on üks suurendusaste, võimaldab hambaravimikroskoop valida protseduuriks sobivaima suurenduse astme. Joonis 1. Hambaravi mikroskoop Zeiss OPMI Pico. Sissehitatud CCD kaamera külgsuunas kallutatava adapteri ja digitaalse peegelkaamera lisaadapteriga. ERGONOOMIKA MIKROSKOOBIGA TÖÖTAMISEL Hambaarsti töö eripäraks on sundasend, mis tekitab sageli kaela-, õla- ja selja valusid. Pööramata noorelt piisavalt 47

3 tähelepanu probleemile, võib arst hiljem invaliidistuda. Mikroskoopi kasutades töötab hambaarst sirge selja ja kaelaga, mis hoiab ära lülisamba ja õlavöötme ülepinge ja kahjustused (vt jn 2a, 2b). Siinkohal on väga tähtis ka assistendi professionaalsus, kes peaks võimaldama arstil töötada, ilma et arst tõstaks okulaaridelt silmi. Arsti töö efektiivsuse suurendamiseks osutub sellisel juhul sageli vajalikuks kahe samal ajal töötava assistendi kasutamine. SUURENDUSEGA NÄEB ROHKEM Suurenduse kasutamine võimaldab teostada patsiendile oluliselt säästvamat hambaravi. Parem nähtavus võimaldab eemaldada ainult otseselt kahjustunud hambakude. Samal ajal on võimalik säilitada intaktne hambakude, mis on eriti tähtis hammaskonna terviklikkuse säilitamiseks. Hamba plombeerimisel saab asetada täidismaterjali täpselt kaviteedi piiridesse, taastades sellega hambakrooni esialgse kuju. Hamba esialgse kuju täpne taastamine väldib hilisemat vajadust oklusiooni korrigeerida, vältides sellega terve hambakoe põhjendamata eemaldamist lihvimise käigus (4). Kahjustuskolde võimalikult varane märkamine ja minimaalse invasiivsusega likvideerimine säilitab hammaskonna terviklikkuse oluliselt pikemaks ajaks. See on väga oluline noorukite hammaste ravis, kuid ka vanemaealistel (vt jn 3a, 3b, 3c). Joonis 2a. Tööasend ilma suurenduseta töötamisel. Joonis 3a. Vaade hambale 3 x 4 suurendusega. Joonis 2b. Tööasend mikroskoobiga töötamisel. 48 Joonis 3b. Vaade hambale 12kordse suurendusega.

4 Joonis 3c. Vaade hambale 21-kordse suurendusega. MIKROSKOOBI KASUTAMINE ERINEVATEL HAMBARAVIPROTSEDUURIDEL Mikroskoop võeti hambaravis esmalt kasutusele endodontilises ravis. Tänapäeval kasutatakse mikroskoopi kõikides hambaravi valdkondades, kasutusele on võetud termin mikrohambaravi (microdentistry). ENDODONTIA Endodontilises ravis on suurenduse kasutamine vältimatu (5). Tegemist on väga väikeste detailidega, mida on vaja nähtavaks teha. Selleks on parim lahendus hambaravi mikroskoop (vt jn 4) dust, siis toimub kogu raviprotseduur sisuliselt pimesi. Orienteeruda saab ainult eeldatavat hamba anatoomiat arvestades. Juurekanalite arvu, kuju ja suudme paiknemise ning sisemise ehituse tegelikku olukorda ei ole arstil võimalik näha (6). Mikroskoopi tuleb kasutada endodontilise ravi kõikides etappides: juurdepääsukaviteedi moodustamisel, pulbiruumi puhastamisel karioossest dentiinist, täidismaterjalist ja pulbikividest, juurekanalite suudmete identifitseerimisel, lisakanalite olemasolu kontrollimisel, juurekanalite suudmeosa kõveruste eemaldamisel, juurekanalite lõplikul kujundamisel, puhastamisel ja desinfitseerimisel ning juurekanalite täitmisel. Väga vajalik on mikroskoop endodontilises ümberravis restauratsioonide, tihvtide ja vana juuretäidise eemaldamisel juurekanalitest, seni leidmata juurekanalite identifitseerimisel, juurefraktuuride ja resorptsioonide sedastamisel (vt jn 5a, 5b). Joonis 5a. Hambajuure resorptsioon ekstrakoronaalselt vaadates. Joonis 4. Kaltsifitseerunud juurekanal 12kordse suurendusega. Kanali avausse mahub 0,1 mm läbimõõduga instrument. Kanalivalendikku saab asetada instrumendi ainult juhul, kui see on näha selleks on suurendus hädavajalik. Hammaste sisemine anatoomia on vaatamata teatud seaduspärasustele ülimalt komplitseeritud. Kui arst ei kasuta suuren- Joonis 5b. Hambajuure resorptsioon intrakoronaalselt vaadates. 49

5 Ainult silma kontrolli all teostataval endodontilisel ümberravil puudub tihti mõte. Miks peaks ümberravi teostav arst eeldama, et tema suudab paremini identifitseerida hamba anatoomilisi iseärasusi kui kolleeg? Ilma suurendust kasutamata jäävad lisakanalid avastamata, kuna neid lihtsalt ei nähta ega osata otsida. Suurendus võimaldab märgata pulbiruumi põhja dentiini ehituslikke iseärasusi, mis osutavad juurekanali võimalike suudmete asukohtadele. Näiteks ülemise esimese molaari mesiobukaalses juures on 80%-l hammastest vähemalt 2 juurekanalit (7), palja silmaga leitakse aga sageli ainult üks juurekanal. Mikroskoopi kasutades pole harv olukord, kus samas juures leitakse ka kolm juurekanalit. Juurekanalid on sageli ühenduses Joonis 6c. Lisakanalite suudmed võivad olla kaetud dentiininõlvaga. väga kitsaste isthmus te kaudu, kus ühes kanalis esinev takistab paranemisprotsessi, kuigi röntgeniülesvõttel on näha ideaalilähedase tehnikaga teostatud infektsioonikolde ravi (vt jn 6a, 6b, 6c). KAARIESE RAVI Kaaries esineb enamikul täiskasvanud inimestest. Kaariese varajane avastamine Joonis 6a. Enamasti on juureravi ebaõnnestumise põhjuseks puhastamata ala pulbiruumisüsteemis. Selleks piirkonnaks on tihti juurekanalitevaheline isthmus ehk kitsus. Joonis 7a. Palja silmaga vaadates tundub tegemist olevat täiesti terve hambaga. Joonis 6b. Lisakanalite leidmine kanalitevahelisest isthmus est on väikese suurendusega võimatu. Ka siinkohal on mikroskoop koos spetsiifilise varustusega väga suureks abiks. Joonis 7b. Minimaalne i preparatsioon infitseerunud dentiini nähtavale toomiseks. 50

6 Joonis 7c. Karioosse koe eemaldamine. FRAKTUURIDE LEIDMINE Mikroskoopi kasutama hakanud hambaarstid panevad tähele, et fraktuuride esinemise sagedus hammastes on kasvanud märgatavalt võrreldes suurenduseeelse ajaga. Suurendus võimaldab märgata hamba fraktuure, mis algselt põhjustavad väga ebamääraseid kaebusi. Õigel ajal diagnoosimata hambafraktuur viib selle arenedes hamba kaotuseni. Algavaid fraktuure saab avastada ainult maksimaalset suurendust kasutades, mistõttu on mikroskoobi kasutamine oluline juba patsiendi hammaste esmasel läbivaatusel (8). Kui fraktuur hambas jääb avastamata, siis asetatud täidis ei püsi ja n-ö kukub välja. Efektiivseks lahenduseks oleks kohe parandada defekt hamba laboris valmistatud hambakrooniga (vt jn 8). Joonis 7d. Defekt parandatud fotopolümeriseeruva komposiittäidisega. ja hammast säästev ravi tagab patsiendi hammaskonna pikaaegse säilimise. Mikroskoobi kasutamine kaariese ravis võimaldab efektiivselt eemaldada kahjustunud hambakude ja minimeerida terve hambakoe vigastamist nii kaariese preparatsiooni käigus kui ka asetatud täidise korrigeerimisel (4) (vt jn 7a, 7b, 7c, 7d). Kahjuks seab väikeste kaariesekollete preparatsioonile piirid instrumentaarium väikseim hambaraviks valmistatav kerapuur on läbimõõduga 0,6 mm. Mikrohambaravi jaoks valmistatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud instrumente. Olemas on spetsiaalsed sondid, pintsetid, pinnapeegeldusega peeglid jm. Kahjuks on selliste mikroinstrumentide hind mitu korda kõrgem võrreldes tavainstrumentaariumiga. Joonis 8. Algav hambafraktuur. Kui avastamata fraktuuriga hambale tehakse endodontiline ravi, siis sümptomid ei kao ja tulemus on negatiivne. Hammaste vertikaalseid fraktuure pole võimalik edukalt ravida ning sellised hambad tuleb eemaldada. PARODONTOLOOGILINE RAVI Hammaste tugikudede põletikulised haigused esinevad samuti enamikul inimestest, olles koos kaariesehaigusega kõige enam levinud haigus inimkonnas. Parodontoloogilise kahjustuse põhiline etioloogiline tegur on puudulik suuhügieen, kus infektsiooni sisaldav hambakatt ja -kivi tekitavad marginaalse igeme põletikku. Siledale pinnale ladestub vähem hambakattu ja sellest tulenevalt peaks haiguse ärahoidmiseks hammas olema korralikult poleeritud 51

7 PROTEETILINE RAVI Suurendusega tehtud hambaravi võimaldab teostada oluliselt täpsema proteetilise töö. Mikroskoobiga on võimalik kontrollida preparatsiooni kvaliteeti, kontrollida enne töö tsementeerimist kunstliku krooni üleminekut hambale ja visualiseerida problemaatiline piirkond. Suurendust peaks kasutama proteetiliste tööde juures nii proteesiarst kui ka hambatehnik. Joonis 9a. Massiivne hambakivi ladestus. Joonis 9b. Hambapind silutud kürettide ja poleerimiskummi ja pastaga. (vt jn 9a, 9b). Mikroskoobiga vaatlemine võimaldab kontrollida inimese hügieeni ja parodontoloogi töö resultaati. Gingiva-piirkonnas teostatavate operatsioonide korral võimaldab suurenduse kasutamine sutureerida kudesid ülima täpsusega ning see kiirendab oluliselt paranemist ja võimaldab saavutada esteetilise tulemuse. Joonis 10. Ebatäpne krooniserv. KOKKUVÕTE Vaatamata hambaravi arengule nii teadmiste kui ka materjalide valdkonnas kasutatakse suurendust Eestis hambaravis veel suhteliselt vähe. Samasugune olukord on ka meie põhjanaabritel Soomes, kus kasutatavate mikroskoopide hulk ülikoolides oli küll suurem kui meil, aga praktiseerivatel arstidel on neid vähem. Euroopa kolleegide väitel on patsiendid suurepäraselt aru saanud mikrohambaravi eelistest ja on ka nõus niisuguse hambaravi eest rohkem maksma. Suurenduse ja eriti mikroskoobi kasutamisel hambaravis on palju eeliseid, alustades paremast töötulemusest ja lõpetades arsti mugavama asendiga protseduuri ajal. Lõppeesmärgiks on ikkagi patsiendi heaolu ja parima ravi võimaldamine. Mikroskoobi suurimaks miinuseks on tema hind. Suurim investeering on mikroskoop, millele lisanduvad erinevad spetsiifilised ja üsna hinnalised abivahendid. Sageli on arstil vaja tööle võtta ka teine assistent. Vähem tähtis pole ka arsti ja abipersonali koolitusmaksumus, mis ulatub sageli kogu inventari hinnani. Kogu selle summa peab kinni maksma patsient ning see muudab protseduuri patsiendile esmapilgul üsnagi kulukaks. Patsiendile parima pikaajalise prognoosiga minimaalinvasiivse ravi pakkumine muudab selle kulutuse aga pikemas perspektiivis tasuvaks. 52

8 KIRJANDUS 1. Apotheker H. A microscope for use in dentistry. J Microsurg, 1981;3:7. 2. Carr GB. Magnification and illumination in endodontics. Clin Dentistry 1998;4: Christensen GJ. Magnification in dentistry! Useful tool or another gimmick? JADA 2003;134; Castelluci A. Magnification in endodontics: the use of the operating microscope. Endodontic Practice 2003;9: Syngcuk K, Seungho B. The microscope and endodontics. Dent Clin N Am 2004;48: Yoshifumi K, Fumio T, Mikako H, et al. Optimal positioning for a dental operating microscope during nonsurgical endodontics. Endodontics 2004;30: Clark DJ. Operating microscopes and zero-defect dentistry. Can Restor Dent Prosthodont 2008;12: Clark DJ. Is minimally invasive dentistry better dentistry? Dentistry Today 2009;5:2 6. SUMMARY Microscope in dentistry The present article gives a brief overview of microscopes used in dentistry, the so-called dental opearting microscopes. Explanation is provided for some differences between the dental operating microscope and the surgical operating microscope. A description of specific additional equipment for the microscope, e.g. different coaxial light sources and integrated video and photography equipment, is presented. The benefits of ergonomic operating (working) positions in working with the microscope are described. An overview is given of the advantages of microdentistry compared to general dentistry. The need for using the microscope in different dental procedures, particularly in endodontics, is specified. Microscope usage in cariology, paradontology and prosthetics is briefly discussed. 53

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tootekataloog ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTI

Tootekataloog ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTI Tootekataloog 2016-2018 ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTIKA I DESINFEKTSIOON, HÜGIEEN SISUKORD TOOTEGRUPPIDE

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Tootekataloog 2018/2020 ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTI

Tootekataloog 2018/2020 ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTI Tootekataloog 2018/2020 ANESTEESIA I ENDODONTIA I RESTAURATSIOON I KIRURGIA, PARODONTOLOOGIA I RETRAKTSIOON, JÄLJENDMATERJALID, PROTEESIA I PROFÜLAKTIKA I DESINFEKTSIOON, HÜGIEEN SISUKORD TOOTEGRUPPIDE

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Magnetic MRO

Magnetic MRO 3D-tehnoloogiad õhusõidukite hoolduses 3D Printimine / Virtuaalreaalsus/ 3D Skänneerimine Pärtel-Peeter Kruuv Interior Workshop supervisor Magnetic MRO Arendused: mis mõjutab, mida rakendada? IT Google

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem