book

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "book"

Väljavõte

1 /2005 EE Erialaspetsialistile Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalsed gaasiküttekatlad Logano GE434 Lugege palun enne käivitamist ja hooldamist hoolikalt juhendeid

2 Eessõna Seade vastab Euroopa vastavate direktiivide põhilistele nõuetele. Seadme vastavus on kontrollitud. Vastavad dokumendid ja vastavusdeklaratsiooni originaal on tootja käes. Käesoleva juhendi kohta Selles tehnilises trükises käsitletakse erinevate maade spetsiifilisi gaasillike, mis on kasutatavad ainult vastavates maades. KASUTAJAVIIDE Pidage kütteseadme kasutusel silmas riigile omaseid norme ja direktiive! Käesolev käikulaskmis- ja hooldusjuhend sisaldab olulist teavet, mis võimaldab turvaliselt ja asjatundlikult anda käiku ja hooldada spetsiaalset Logano GE434 gaasiküttekatelt. Käikulaskmis- ja hooldusjuhendid on mõeldud küttetehnikule, kes omab tänu erialasele väljaõppele kogemusi ja teadmisi nii kütteseadmetest kui ka gaasiseadmetest. Selles juhendis mainitakse ka lisaseadmeid, mida saab kasutada küttekatla paigaldamisel. Lisaseadmete paigaldamisel järgige nende paigaldusjuhendeid. Teavet tarnekomplekti, transportimise ja paigaldamise kohta ning elektriühenduste teostamise kohta leiate küttekatla paigaldusjuhendist. Me jätame endale tehniliste muudatuste tegemise õiguse! Pideva edasiarengu tõttu võivad joonised, töösammud ja tehnilised andmed teie seadmest vähesel määral erineda. Dokumentatsiooni uuendamine Kui Teil on ettepanekuid dokumentatsiooni parandamiseks või kui Te olete märganud ebatäpsusi, võtke palun meiega ühendust. 2 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

3 Sisukord 1 Üldist Ohutus Sihipärane kasutus Juhiste ülesehitus Järgige neid viiteid Tööriistad, materjalid ja abivahendid Jäätmekäitlus Toote kirjeldus Tehnilised andmed Küttekatla ühendamine Juhend heitgaasiühenduse jaoks ning heitgaasikontrollseadmele Suitsugaasiühendus Heitgaasivalveseade Näpunäited küttekatla ühendamiseks torustikuga Küttevee tagasivool Küttevee sissevool Küttekatla täitmine ja liitmike tiheduskontroll Gaasitorustiku ühendamine Elektriühenduste teostamine Küttesedme käivitamine Käikuandmise teostamine Gaasi parameetrite ülesmärkimine Kütteseadme seadmine töövalmis Gaasitorustike tiheduskontroll Gaasitorustikust õhu eemaldamine Õhu juurde- ja äravooluavade ning heitgaasiühenduse kontroll Seadmestiku kontroll Kütteseadme sisselülitamine ja põleti käikulaskmine Gaasiühendusrõhu mõõtmine Tiheduskontroll töös Mõõtväärtuste registreerimine Külgseinte monteerimine Kasutaja informeerimine, tehnilise dokumentatsiooni üleandmine Käivitamisprotokoll Kütteseadme seiskamine Kütteseadme seiskamine regulaatori abil Kütteseadme seiskamine avariiolukorras Kütteseadme ülevaatused ja hooldus Üldised näpunäited Katla ettevalmistamine puhastamiseks Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005 3

4 Sisukord 8.3 Küttekatla puhastamine Küttekatla kuivpuhastus harjaga Küttekatla märgpuhastus Gaasipõleti puhastamine Kontrollida kütusetorude sisemist tihendust Kontrollimise ulatus kindlaks teha Tiheduskontrolli läbiviimine Kütteseadme veesurve kontroll ja korrigeerimine Düüsirõhu mõõtmine Ülevaatus- ja hooldusprotokoll Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile Ümberreguleerimine ühelt maagaasiliigilt teisele, nt. maagaas H-lt maagaasile LL Põlemisvõimsuse reguleerimine Ümberreguleerimine vedelgaasile (Tagasi)-ümberreguleerimine maagaasile Gaasirõhu kontrollrelee seadistamine Põletivõimsuse reguleerimine düüsirõhumeetodil Põleti häirete kõrvaldamine Põletirike analoogjuhtimisega küttekatlal (Gaasijuhtimisautomaat TFI 812) Põletirike digitaaljuhtimisega küttekatlal (Gaasijuhtimisautomaat MPA 50) Häirete kõrvaldamine Põleti analoogjuhtimine Põleti digitaaljuhtimine Küttekatla kasutustingimused mitte-el riikides Tingimused elektrivarustusele Tingimused katlaruumi suhtes Õhu juurdevoolu tingimused heitgaasitorule Tingimused kütuse maagaas H suhtes (füüsikalised nõuded) Tingimused maagaasi kütuse H suhtes (keemilised nõuded) Tingimused kütusele vedelgaas butaani/propaani segu (keemiline nõue) Tingimused vedelgaasi kütusele, propaan (keemilised nõuded) Tingimused hüdraulikale ja veeomadustele Ekspluatatsioonitingimused Märksõnad Vastavustunnistus Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

5 Üldist 1 1 Üldist KASUTAJAVIIDE Pidage kütteseadme kasutusel silmas riigile omaseid norme ja direktiive! Pidage silmas parameetreid küttekatla andmesildil. Need on kohustuslikud ning neid tuleb järgida. Kui küttekatelt kasutatakse Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis, siis järgige tingimata juhiseid peatükk 12 "Küttekatla kasutustingimused mitte-el riikides", lk. 63. Töötingimused Mõõtühik Märkused nõude täpsustus Maksimaalne sissevoolutemperatuur T maks /TS Lubatud summaarne ülerõhk PMS: Maksimaalne ajakonstant, ohutustemperatuuripiiraja: Maksimaalne ajakonstant, temperatuuriregulaator C Maksimaalset sissevoolutemperatuuri võib vastavalt siseriiklikele eeskirjadele piirata mingi väärtusega nimetatud vahemikus. Ohutuspiir (ohutustemperatuuripiiraja) Maksimaalselt lubatud sissevoolutemperatuur = ohutuspiir (OTP) - 18 K Näide: Ohutuspiir (OTP) = 100 C Sissevoolutemperatuur = 100 C - 18 K = 82 C. bar maks. 6 s maks. 40 s maks. 40 Mudel B 11, B 11BS Tab. 1 Küttekatla kasutustingimused Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005 5

6 1 Üldist Gaasiliigid eri riikides vastavalt standardile EN 437 (EL riigid) Teavet riigisiseste eripärade kohta leiate vastavatest siseriiklikest eeskirjadest. Maa Gaasiliik Ühendusrõhk, millibaari DK, EE, FI, LT, LV, I 2H 20 NO, SE BE I 2E(R)B 20; 25 DE II 2ELL3P 20; 50 AT, CH, CZ, SI, SK II 2H3P 20; 50 ES, GB, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 GR II 2H3B/P 20; 50 FR II 2Esi3P 20; 25, 37 LU II 2E3B/P 20; 50 HU II 2HS3P 25; 50 NL II 2L3P 25; 50 PL I 2H 20; 36 CY, MT I 2H 50 Tab. 2 Gaasiliigid vastavalt standardile EN 437 (EL riigid) Gaasiliigid riikides, kus EN 437 standard ei kehti (mitte-el riigid) Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kohta vt peatükk 12 "Küttekatla kasutustingimused mitte-el riikides", lk. 63. Maa Gaasiliik Ühendusrõhk, millibaari BR I 2H 20 BY, CH, HR, RO, RU, II 2H3P 20; 50 TR, UA TR II 2H3P 20; 37 BA, BG, HR, TR II 2H3B/P 20; 50 Tab. 3 Gaasiliigid riikides väljaspool Euroopa Liitu Riikide nimekiri Riikide lühendid AT BA BE BG BR BY CH CN CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA Maa Austria Bosnia ja Hertsegovina Belgia Bulgaaria Brasiilia Valgevene Šveits Hiina Küpros Tšehhi Vabariik Saksamaa Taani Eesti Hispaania Soome Prantsusmaa Suurbritannia Kreeka Horvaatia Ungari Iirimaa Itaalia Leedu Luksemburg Läti Malta Holland Norra Poola Portugal Rumeenia Venemaa Rootsi Sloveenia Slovakkia Türgi Ukraina Tab. 4 Riikide nimekiri 6 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

7 Ohutus 2 2 Ohutus Palun järgige teie enda ohutuse huvides järgnevaid juhiseid. 2.1 Sihipärane kasutus Spetsiaalsed Logano GE434 gaasiküttekatlad on mõeldud küttevee soojendamiseks ja kuuma vee valmistamiseks, näiteks ühe- või mitmepereelamute kütmisel. Küttekatel võib olla varustatud Logamatic 4000 regulaatoriga. Buderuse spetsiaalsed Logano GE434 gaasiküttekatlad, (gaasi põlemisega atmosfääris) vastavad oma konstruktsioonilt ja kasutusomadustelt gaasiseadmete direktiivi 90/396/EMÜ põhinõuetele, arvestades standardit EN 656. Kasuteguridirektiivi 92/42/EMÜ (madaltemperatuurikatlad) nõuded on täidetud. 2.2 Juhiste ülesehitus Vahet tehakse kahe ohuastme vahel, mis on tähistatud märksõnadega. HOIATUS! ETTEVAATUST! ELUOHTLIK Tähistab tootest lähtuvat võimalikku ohtu, mis piisava ettevaatuseta võib põhjustada raskeid kehavigastusi või isegi surma. VIGASTUSOHTLIK/ SEADME KAHJUSTUS Viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid kehavigastusi või seadme kahjustusi. Veel sümboleid ohtude ja kasutajajuhiste tähistamiseks: ELUOHTLIK elektrivoolu läbi. HOIATUS! KASUTAJAVIIDE Kasutajasoovitused seadme optimaalseks kasutamiseks ja seadistuseks, samuti muu kasulik teave. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005 7

8 2 Ohutus 2.3 Järgige neid viiteid Paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida: Kohalikes ehitusmäärustes sisalduvaid paigaldustingimusi. Kohalikes ehitusmäärustes sisalduvaid tingimusi ventilatsiooniseadmete ja korstnaühenduste kohta. Määrused elektrivõrku ühendamise kohta. Gaasivarustusettevõtte tehnilisi eeskirju gaasipõleti ühendamise kohta kohalikku gaasivõrku. Veekütteseadmete ohutustehnilise varustuse eeskirju ja standardeid. Kütteseadmete tootjate paigaldusjuhendeid. Poola (PL) puhul: vastavalt Poola standardile PN-91/B-0214, lõik 2.5, peavad küttekatlad võimsusega > 100 kw olema kütteseadme sissevoolus varustatud veekatkestuskaitsega. Veekatkestuskaitse tuleb ehituslikult paigaldada katlaühenduse ja esimese sulgventiili vahele. KASUTAJAVIIDE Kasutage ainult Buderuse originaalosi. Buderus ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud teiste tootjate varuosade kasutamise tõttu. HOIATUS! HOIATUS! ELUOHTLIK tuleohtlike gaaside plahvatamise tõttu. Kui tunnete gaasi lõhna, siis on olemas plahvatusoht! Lahtise tule kasutamine on keelatud! Mitte suitsetada! Mitte kasutada välgumihkleid! Mitte tekitada sädemeid! Mitte kasutada elektrilüliteid, ka mitte telefone, elektripistikuid või uksekelli! Sulgeda gaasivarustuse peakraan! Avada aknad ja uksed! Hoiatada majaelanikke, kuid mitte anda uksekella! Helistada väljastpoolt hoonet gaasivarustusfirmasse! Kui gaasileke on kuuldav, lahkuda kohe hoonest, takistada teiste isikute sissepääsu hoonesse, helistada väljastpoolt hoonet politseisse ja tuletõrjesse. ELUOHTLIK tuleohtlike gaaside plahvatamise tõttu. Gaasi juhtivate osade juures viige töid läbi vaid siis, kui Teil on nende tööde läbiviimiseks vajalik luba. HOIATUS! ELUOHTLIK elektrivoolu tõttu avatud kütteseadmes. Enne seadme avamist: lülitage kütteseadme elektritoide avariilülitist või maja vastavast kaitselülitist välja. Kindlustage kütteseade tahtmatu sisselülitamise eest. 8 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

9 Ohutus 2 Katla- ja kütteruum, õhu juurdevoolu- ja heitgaaside äravoolutorud HOIATUS! HOIATUS! ELUOHTLIK mürgituse puhul. Ebapiisav õhu juurdevool võib põhjustada ohtlike suitsugaaside pääsemist õhku. Hoolitsege selle eest, et õhu juurde- ja äravooluavad poleks tehtud väiksemaks ega suletud. Kui te puudust otsekohe ei kõrvalda, ei tohi küttekatelt kasutada. Andke seadme kasutajale puudusest ja ohust kirjalikult teada. TULEOHTLIK kergestisüttivate materjalide või vedelike puhul. Ärge hoidke kergestisüttivaid materjale ega vedelikke soojusallika vahetus läheduses. ELUOHTLIK ETTEVAATUST! HOIATUS! SEADME KAHJUSTUS külmumise tõttu. Kui regulaator pole sisse lülitatud, võib kütteseade külma ilmaga külmuda. Kaitske kütteseadet külmumise eest, kui see oht eksisteerib. Kui lülitate regulaatori välja, laske küttekatlast, kuumaveeboilerist, kütteseadme torudest ja võimalusel ka joogivee torudest vesi välja. ELUOHTLIK mürgituse puhul. Sekkudes heitgaasivalveseadme töösse võib väljapääsev heitgaas inimesi eluohtlikku olukorda seada. Ärge teostaga remonttöid heitgaasivalveseadme juures! Kasutage osade asendamisel ainult originaalosi. Monteerige andur pärast vahetamist ettenähtud asendisse. HOIATUS! mürgituse tõttu heitgaaside väljumisel. Kandke hoolt, et põleti töö ajal ei töötaks katlaruumis mingeid mehaanilisi õhutusseadmeid, mis võiksid õhku välja tõmmata (nt õhupuhastid, pesukuivatid, ventilaatorid). ELUOHTLIK HOIATUS! väljuvate mürgiste suitsugaaside tõttu. Pange tähele, et küttekatelt võib kasutada ainult selliste korstnate või heitgaasiseadmetega, mis tagavad vajaliku töörõhu. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005 9

10 2 Ohutus ELUOHTLIK HOIATUS! väljuvate mürgiste suitsugaaside tõttu. Kui heitgaasivalveseade sageli reageerib, võib olla viga korstnas või heitgaasiteedes. Heitgaasivalveseadme sagedase reageerimise korral peate Te vea kõrvaldama ja teostama funktsioneerimise kontrolli. ELUOHTLIK HOIATUS! väljuvate mürgiste suitsugaaside tõttu. Veenduge, et küttekatlas pole voolukaitse järel paigaldatud heitgaaside termojuhtimisega sulgklappi. 2.4 Tööriistad, materjalid ja abivahendid Küttekatla paigaldamiseks ja tehniliseks hoolduseks vajate kütteseadmete, gaasi- ja veepaigaldusalaseid standardtööriistu. Peale selle on otstarbekohane: Pingutusvööga kottkäru 2.5 Jäätmekäitlus Utiliseerige küttekatla pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil. Utiliseerige väljavahetamisele kuuluvad kütteseadme komponendid (n t küttekatel või regulaator) keskkonnasõbralikul viisil spetsiaalses kogumispunktis. 10 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

11 Toote kirjeldus 3 3 Toote kirjeldus Küttekatel Logano GE434 (joon. 1) koosneb parempoolsest ja vasakpoolsest katlaplokist; kummaski on üks gaasipõleti. 3 Küttekatla peamised koostisosad on: katlaplokid (joon. 1, pos. 5) ja gaasipõletid (joon. 1, pos. 1). Katlaplokid kannavad gaasipõletite tekitatud soojuse üle kütteveele. Katla ümbris (joon. 1, pos. 2) ja soojustus (joon. 1, pos. 5). Katla ümbris ja soojustus vähendavad energiakadusid. Regulaator (joon. 1, pos. 3), lisaregulaator ja kaks gaasipõlemisautomaati (kummalgi gaasipõletil üks gaasipõlemisautomaat). Regulaator ja gaasipõlemisautomaadid on ette nähtud küttekatla kõigi elektriliste osade kontrollimiseks ja juhtimiseks. Joon. 1 Pos. 1: Pos. 2: Logano GE434 Parempoolne gaasipõleti Katla ümbris Pos. 3: Juhautomaatika Pos. 4: Katla esisein Pos. 5: Parempoolne katlaplokk koos soojustusega Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

12 4 Tehnilised andmed 4 Tehnilised andmed Spetsiaalse Logano GE434 gaasiküttekatla tehnilised andmed Katla suurus kw Katla sektsioonid Kogus 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 11 2 x 12 2 x 13 2 x 14 2 x 15 2 x 16 Nimisoojus- Osalise kw 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0 137,5 150,0 162,5 175,0 187,5 koormusega võimsus Täis- kw 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 1 võim- susel Küttesoojus- Osalise kw 81,0 94,5 108,0 121,5 134,5 148,0 161,5 175,0 188,5 202,0 koormusega võimsus Täis- kw 162,0 189,0 216,0 243,0 269,0 296,0 323,0 350,0 377,0 404,0 2 võim- susel Heitgaasi Osalise C koormusega temperatuur 3 Täis- C võim- susel Heitgaasi Osalise kg/s 0,0798 0,1187 0,1146 0,1197 0,1510 0,1612 0,1671 0,1958 0,2053 0,2090 koormusega vooluhulk Täis- kg/s 0,0925 0,1382 0,1393 0,1405 0,1903 0,1938 0,1997 0,2398 0,2432 0,2497 võim- susel CO 2 -sisaldus Osalise % 4,0 3,1 3,7 4,0 3,5 3,6 3,8 3,5 3,6 3,8 koormusega Täisvõimsusel % 7,2 5,5 6,3 7,1 5,7 6,2 6,6 5,9 6,3 6,6 Nõutav korstna tõmme Pa 3 CE-märgistus, küttekatel CE-0085 AS 0285 Tab. 5 Tehnilised andmed 1 Erinevus Hispaania puhul (ES): 370 kw (nimisoojusvõimsus) 2 Erinevus Hispaania puhul (ES): 399 kw (küttesoojusvõimsus) 3 Vastavalt standardile DIN EN 656. Minimaalne heitgaasitemperatuur korstna projekteerimiseks standardi DIN 4705 järgi on umbes 6 K madalam. Katla suurus Gaasi peadüüside märgistus Gaasidüüside nimirõhk 1 kw Maagaas H/E (G20) Maagaas L/LL (G25) Vedelgaas Propaan P (G31) Vedelgaas B/P (G30) Maagaas H/E (G20) mbar Tab. 6 Gaasi peadüüsid ja gaasidüüside nimirõhk 1 Gaasitemperatuuril 15 C ja õhurõhul 1013 millibaari 12 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

13 Tehnilised andmed 4 Katla Düüsirõhk suurus Vedelgaas Propaan P (G 31) Ühendusrõhk (voolamisrõhk) kw mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar Tab. 7 Düüsirõhk vedelgaasi P puhul sõltuvalt ühendusrõhust Katla Düüsirõhk võimsus Vedelgaas Butaani/propaani segud B/P (G 30) Ühendusrõhk (voolamisrõhk) kw mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar ,5 31,5 31,5 31, Tab. 8 Düüsirõhk vedelgaasi B/P puhul sõltuvalt ühendusrõhust Katla suurus Maagaas H/E (G20) Maagaas L/LL (G25) Gaasi vooluhulk Vedelgaas Propaan (G31) Vedelgaas B/P (G30) kw m³/h m³/h kg/h kg/h ,2 18,9 12,6 12, ,0 22,0 14,7 14, ,7 25,2 16,8 17, ,4 28,3 18,9 19, ,0 31,4 20,9 21, ,7 34,5 23,0 23, ,4 37,7 25,1 25, ,1 40,8 27,2 27, ,8 44,0 29,3 29, ,5 47,1 31,4 31,9 Tab. 9 Gaasi vooluhulk Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

14 5 Küttekatla ühendamine 5 Küttekatla ühendamine Selles peatükis selgitatakse, kuidas küttekatelt heitgaaside poolt veevarustuse (küttevee ja olmevee poolt) gaasivarustuse poolt elektrivõrgu poolt asjatundlikult ühendada. 5.1 Juhend heitgaasiühenduse jaoks ning heitgaasikontrollseadmele Suitsugaasiühendus Heitgaasiühenduse paigaldamisel pidage silmas järgmist: Heitgaasitoru läbilõige peab vastama kehtivate eeskirjade järgi tehtud arvutustele. Heitgaasilõõr tuleb valida võimalikult lühikesena. Heitgaasitorud tuleb paigaldada tõusuga korstna suunas. Termojuhtimisega sulgklappe ei tohi heitgaasitorudesse paigaldada Heitgaasivalveseade Kontrollige, kas hoone kasutamise tõttu või regionaalsete/kohalike määruste järgi on vaja installeerida heitgaasivalveseade. Vajadusel heitgaasivalveseade määrustekohaselt installeerida. Mudel B 11 (ilma heitgaasivalveseadmeta) Küttekatelt ilma heitgaasivalveseadmeta võite installeerida ainult ruumidesse, mis ei kuulu hoone eluruumide hulka ja mis on varustatud eeskirjadekohase ventilatsiooniga, nt. kütteruumid. Mudel B 11BS (heitgaasivalveseadmega) Vastavalt regionaalsetele või riiklikele määrustele või seadustele võib olla heitgaasivalveseade nõutud, nt. küttekatla kasutamisel eluruumides või samaväärsetes kasutustingimustes või katuseküttekeskuses. Heitgaasivalveseade katkestab gaasi juurdevoolu, kui heitgaas voolab paigaldusruumi. Põleti katkestab töö. HOIATUS! HOIATUS! ELUOHTLIK mürgituse puhul. Sekkudes heitgaasivalveseadme töösse võib väljapääsev heitgaas inimesi eluohtlikku olukorda seada. Ärge teostaga remonttöid heitgaasivalveseadme juures! Kasutage osade asendamisel ainult originaalosi. Monteerige heitgaaside temperatuuriandur pärast vahetamist ettenähtud asendisse. ELUOHTLIK mürgituse puhul. Ebapiisav õhu juurdevool võib põhjustada ohtlike suitsugaaside pääsemist õhku. Hoolitsege selle eest, et õhu juurdejaäravooluavad poleks tehtud väiksemaks ega suletud. Kui te puudust otsekohe ei kõrvalda, ei tohi küttekatelt kasutada. Andke seadme kasutajale puudusest ja ohust kirjalikult teada. 14 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

15 Küttekatla ühendamine Näpunäited küttekatla ühendamiseks torustikuga Küttekatla ühendamisel torustikuga pidage kinni järgmistest näpunäidetest. Need juhised on olulised tõrgeteta töötamiseks. SEADME KAHJUSTUS ETTEVAATUST! lekkivate ühenduste tõttu. Paigaldage ühendustorud pingevabalt küttekatla liitmikega. KASUTAJAVIIDE Et vältida küttekatla kahjustumist saastatud vee tõttu, soovitame ehituslikult paigaldada veepuhastusseadme Küttevee tagasivool Ühendage küttesüsteemi tagasivool pingevabalt küttekatla tagasivooluga = KT (joon. 2, pos. 3) Küttevee sissevool 2 3 Ühendage küttesüsteemi pealevool pingevabalt küttekatla pealevooluga = KS (joon. 2, pos. 2). 1 1 Joon. 2 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Veevõrgupoolsed ühendused Täitmis- ja tühjendamisliitmik = TT Küttekatla pealevool = KS Küttekatla tagasivool = KT Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

16 5 Küttekatla ühendamine 5.3 Küttekatla täitmine ja liitmike tiheduskontroll Enne käikulaskmist tuleb kontrollida kütteseadme tihedust, et kasutuse käigus ei ilmneks lekkivaid kohti. SEADME KAHJUSTUS ETTEVAATUST! ülerõhu tõttu tiheduse kontrollimise ajal. Rõhu-, reguleerimis- või kaitseseadmed võivad suure rõhu tõttu kahjustada saada. Kandke hoolt, et tiheduskontrolli ajal poleks paigaldatud mingeid surveseadmeid, regulaatoreid ega turvaseadmeid, mida ei saaks küttekatla veemahuti poolt tõkestada. SEADME KAHJUSTUS ETTEVAATUST! temperatuuripingete tõttu. Täitke küttesüsteemi ainult külmas olekus (pealevoolutemperatuur võib ulatuda maksimaalselt 40 C). Täitke kütteseade ehituspoolse KTT-kraani (katla täitmis- ja tühjendamiskraani) kaudu küttevee tagasivoolus täiteveega. Täitmise ajal laske kütteseadmest õhk välja. Kontrollige liitmike tihedust. 16 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

17 Küttekatla ühendamine Gaasitorustiku ühendamine Teostage gaasiühendus vastavalt kohalikele eeskirjadele. Paigaldage gaasitorustikku sulgkraan. Ühendage gaasitorustik pingevabalt gaasiühendusega (joon. 3, pos. 1). Katla võimsus (kw) Gaasiühendus x Rp ¾ (225) x Rp 1 ¼ Tab. 10 Gaasiühendus KASUTAJAVIIDE Buderus soovitab paigaldada gaasitorustikku kohalikele eeskirjadele vastav gaasifilter. 5.5 Elektriühenduste teostamine Teavet küttekatla elektritööde kohta leiate paigaldusjuhendi peatükist 7 "Regulaatorite monteerimine". 1 1 Joon. 3 Pos. 1: Gaasiühenduse teostus (tagantvaade) Gaasiühendus (vasak ja parem gaasipõleti) Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

18 6 Küttesedme käivitamine 6 Küttesedme käivitamine Selles peatükis selgitatakse, kuidas küttekatel asjatundlikult käiku lasta. ETTEVAATUST! KATLA KAHJUSTUSED ülemäärase tolmu ja lenduvate seemnete tõttu. Ärge kasutage küttekatelt tolmuses keskkonnas (nt kui katlaruumis tehakse ehitustöid). Kandke hoolt, et põlemiseks kasutatav õhk poleks liiga tolmune (nt ei pärineks sillutamata tänavatelt või teedelt, tööstuspiirkonnast, kivimurdudest, kaevanduste piirkonnast jne). Kandke hoolt, et põlemiseks kasutatavas õhus poleks liigselt korvõieliste lenduvaid seemneid. Vajadusel kasutage õhufiltreid. ETTEVAATUST! KATLA KAHJUSTUSED mittepuhta põlemisõhu tõttu. Tagage piisav õhu juurde vool. Kandke hoolt, et katlaruumis ei kasutataks ega hoitaks kloori sisaldavaid puhastusvahendeid ja halogeensüsivesinikke (nt pihustites, lahusteid ja puhastusvahendeid, värve, liime). Kui põleti saastus paigaldustööde käigus, tuleb seda enne käikulaskmist puhastada (vt. peatükk 8.2 "Katla ettevalmistamine puhastamiseks", lk. 35 ja edasi). HOIATUS! ELUOHTLIK mürgituse tõttu heitgaaside väljumisel. Kandke hoolt, et põleti töö ajal ei töötaks katlaruumis mingeid mehaanilisi õhutusseadmeid, mis võiksid õhku välja tõmmata (nt õhupuhastid, pesukuivatid, ventilaatorid). KASUTAJAVIIDE Et pääseda juurde kõigile käikulaskmisel olulistele katlaosadele, peate keskmised ja tagumised külgseinad ning esiseina maha võtma. Keskmised ja tagumised külgseinad on alt poltidega kinnitatud. 18 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

19 Küttesedme käivitamine Käikuandmise teostamine Pärast järgnevalt loetletud tööde teostamist täitke käikuandmisprotokoll lk Gaasi parameetrite ülesmärkimine Küsige teavet gaasi parameetrite kohta (võnkeindeksit ja kütteväärtust) oma gaasivarustusettevõttest Kütteseadme seadmine töövalmis Et kütteseadet saaks käiku lasta, peate tegema järgmist: Seadma kütteseadme manomeetri punase osuti (joon. 4, pos. 1) nõutavale miinimumrõhule 1 baar. Kontrollima kütteseadme veesurvet (vt. peatükk 8.6 "Kütteseadme veesurve kontroll ja korrigeerimine", lk. 45). 2 1 KASUTAJAVIIDE Kui ilmnevad veekaod, lisage aeglaselt vett Gaasitorustike tiheduskontroll Enne esmast käikuandmist peate kontrollima gaasitorustike välist tihedust ja kandma tulemused käikuandmisprotokolli. Joon. 4 Manomeeter suletud kütteseadmete jaoks ELUOHTLIK Pos. 1: Punane osuti Pos. 2: Manomeetri osuti tuleohtlike gaaside plahvatamise tõttu. Pos. 3: Roheline märgistus Pärast käikuandmis- ja hooldustöid võivad HOIATUS! torustikes ja liitmikes ilmneda lekked. Tehke hoolikas tiheduskontroll. Kasutage lekete tuvastamiseks ainult lubatud lekketuvastusvahendeid. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

20 6 Küttesedme käivitamine SEADME KAHJUSTUS ETTEVAATUST! lühise tõttu. Enne lekete otsimist katke turvamata osad kinni. Ärge pihustage lekketuvastusvahendit kaabli sisseviikudele, pistikutele või ühendusjuhtmetele. Samuti ärge laske sellel sinna tilkuda. Vajadusel lülitage kütteseade vooluvõrgust välja. Kontrollige uue torulõigu välist tihedust kuni vahetu tihenduspunktini gaasiregulaatoril, kaasa arvatud. Seejuures võib kontrollrõhk gaasiregulaatori sisendis olla maksimaalselt 150 millibaari Gaasitorustikust õhu eemaldamine Tehke järgnevalt loetletud töid nii vasaku kui ka parema gaasipõleti juures. Keerake gaasiregulaatoril ühendusrõhu ja õhutamise kontrollnipli kinnituskruvi (joon. 5, pos. 1) kahe keerme võrra lahti ja ühendage nipliga voolik. Avage aeglaselt gaasi sulgkraan. Laske gaasitorudest õhk välja. 1 Joon. 5 Pos. 1: Gaasitorustikust õhu eemaldamine Ühendusrõhu ja õhutamise kontrollnippel 20 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

21 Küttesedme käivitamine Õhu juurde- ja äravooluavade ning heitgaasiühenduse kontroll Kontrollige, kas õhu juurde- ja äravooluavad vastavad kohalikele gaasipaigaldiste eeskirjadele. ELUOHTLIK HOIATUS! mürgituse puhul. Ebapiisav õhu juurdevool võib põhjustada ohtlike suitsugaaside pääsemist õhku. Hoolitsege selle eest, et õhu juurde- ja äravooluavad poleks tehtud väiksemaks ega suletud. Kui te puudust otsekohe ei kõrvalda, ei tohi küttekatelt kasutada. Andke seadme kasutajale puudusest ja ohust kirjalikult teada. Kontrollige, kas heitgaasiühendus vastab kehtivatele eeskirjadele (vt. peatükk "Suitsugaasiühendus", lk. 14). KASUTAJAVIIDE Kandke hoolt puuduste kohese kõrvaldamise eest. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

22 6 Küttesedme käivitamine Seadmestiku kontroll Tarnitav põleti on tehases seadistatud tööks maagaasiga H (tab. 11). Maa Gaasiliik Tehaseseadistused AT, BA, BE, BG, BR, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LU, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA DE, NL HU AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, HR, IE, LU, NL, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA Maagaas H/E (G20) Maagaas L (G25) Maagaas S (G25.1) Vedelgaas Propaan P (G31) Vedelgaas B/P BA, BG, GR, HR, LU (G30) Tab. 11 Põleti tehasepoolne eelreguleerimine Tarnimisel seadistatud kasutusvalmiks. Rõhuregulaator on seadistatud ja pitseeritud. Võnkeindeks temperatuuril 15 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 14,1 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 11,4 kuni 15,2 kwh/m 3 Võnkeindeks temperatuuril 0 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 14,9 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 12,0 kuni 16,1 kwh/m 3 Pärast ümberseadistamist (vt. peatükk 9 "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51) sobib maagaasile L. Võnkeindeks temperatuuril 15 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 11,5 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 9,5 kuni 12,4 kwh/m 3 Võnkeindeks temperatuuril 0 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 12,2 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 10,0 kuni 13,1 kwh/m 3 Pärast ümberseadistamist (vt. peatükk 9 "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51) sobib maagaasile S. Võnkeindeks temperatuuril 15 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 10,9 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 10,1 kuni 11,6 kwh/m 3 Võnkeindeks temperatuuril 0 C ja rõhul 1013 millibaari: Seatud suurusele 11,5 kwh/m 3 Kasutatav vahemikus 10,7 kuni 12,2 kwh/m 3 Pärast ümberseadistamist (vt. peatükk 9 "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51) sobib propaanile. Pärast ümberseadistamist (vt. peatükk 9 "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51) sobib butaanile, propaanile ja nende segudele. 22 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

23 Küttesedme käivitamine 6 Tehke kindlaks, millised gaasi peadüüsid sobivad tarnitava gaasiga: küsige gaasivarustusettevõttest andmeid gaasi kohta ja järgige parameetreid tab. 11, lk. 22 ja tab. 12. Kontrollige, kas gaasi peadüüside märgistus (joon. 6) ühtib andmetega tab 12, vajadusel seadistage ümber mõnele muule gaasiliigile (vt. "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51). SEADME KAHJUSTUS valede gaasi peadüüside tõttu. ETTEVAATUST! Gaasipõletit võib kasutada ainult koos õigete gaasi peadüüsidega. 2 1 Kontrollige, kas kasutatakse õigeid gaasi peadüüse. Vajadusel seadistage ümber mõnele muule gaasiliigile, vt. peatükk 9 "Küttekatla ümberseadistamine teisele gaasiliigile", lk. 51. Joon. 6 Pos. 1: Pos. 2: Gaasi peadüüside kontroll Lühike variant (maagaas L (G25), S (G25.1)) Pikk variant (maagaas H (G20), GZ50 või vedelgaas) ELUOHTLIK Gaasi peadüüside märgistus HOIATUS! elektrivoolu läbi. Kandke hoolt, et montaaži-, remondi- ja kaabeldustöid, käikuandmist, elektrivõrku ühendamist, samuti hooldus- ja teenindustöid teeksid ainult volitatud spetsialistid. Kandke hoolt, et sealjuures järgitaks vastavaid tehnilisi eeskirju ja kohalikke määrusi. Maagaas H/E (G20) Maagaas L/LL (G25) S (G25.1) Vedelgaas Propaan P (G31) Vedelgaas B/P (G30) Tab. 12 Gaasi peadüüside märgistus Belgia (BE) puhul: Ümberseadistamist teisele gaasiliigile võib teha ainult Buderuse klienditeenindus. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

24 6 Küttesedme käivitamine Kütteseadme sisselülitamine ja põleti käikulaskmine Viige üldlüliti (joon. 7, pos. 2) asendisse "I" (Sees). Kogu kütteseade lülitatakse sisse. Avage aeglaselt gaasi sulgkraan. Seadke katlavee temperatuuriregulaator (joon. 7, pos. 1) asendisse "AUT". Püsitemperatuuriga reguleerimise puhul seadke soovitud temperatuurile (min. 65 C). Gaasipõleti saab regulaatorilt käivitussignaali ja hakkab tööle. KASUTAJAVIIDE Pidage silmas regulaatori kasutamisjuhendit. 1 2 Tõrge: Kui ilmneb mõni tõrge, kuvatakse see regulaatori näidikuekraanil. Joon. 7 Reguleerimissüsteem Logamatic 4000 Pos. 1: Katlavee temperatuuri regulaator Pos. 2: Üldlüliti Tõrge põleti analoogjuhtseadmega küttekatlal (gaasikütteautomaat TFI 812) Vajutage kviteerimisnuppu (joon. 8, pos. 1). Kui gaasipõleti pärast kviteerimisnupu mitmekordset vajutamist ikkagi ei käivitu (vt. peatükk 11 "Häirete kõrvaldamine", lk. 58). Tõrge põleti digitaaljuhtseadmega küttekatlal (gaasikütteautomaat MPA 50) Tõrke kviteerimiseks viige üldlüliti (joon. 7, pos. 2) asendisse "0" (Väljas). Oodake umbes 3 sekundit ja viige üldlüliti (joon. 7, pos. 2) asendisse "I" (Sees). Kui gaasipõleti pärast kviteerimisnupu mitmekordset vajutamist ikkagi ei käivitu (vt. peatükk 11 "Häirete kõrvaldamine", lk. 58). 1 Joon. 8 Pos. 1: Kviteerimisnupp Häiringute eemaldamise klahv 24 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

25 Küttesedme käivitamine Gaasiühendusrõhu mõõtmine KASUTAJAVIIDE Pange tähele, et järgnevate mõõtmiste puhul peavad mõlemad gaasipõletid töötama. Keerake gaasiregulaatori ühendusrõhu ja õhutamise kontrollnipli kinnituskruvi (joon. 9, pos. 1) kahe keerme võrra lahti. Ühendage kontrollnipliga U-torumanomeetri mõõtevoolik (joon. 9, pos. 1). Mõõtke gaasiühendusrõhku töötava põletiga. Märkige väärtus käikuandmisprotokolli. Kui nõutavat gaasiühendusrõhku (tab. 13, lk. 26) pole, peate pöörduma oma gaasivarustusettevõtte poole. 1 Kui gaasiühendusrõhk on liiga suur, peate enne gaasiregulaatorit paigaldama täiendava rõhuregulaatori. Tõmmake mõõtevoolik jälle ära. Keerake gaasisegisti ühendusrõhu ja õhutamise kontrollnipli kinnituskruvi (joon. 9, pos. 1) hoolikalt kinni. Joon. 9 Pos. 1: Gaasiühendusrõhu mõõtmine Gaasiühendusrõhu ja õhutamise kontrollnippel Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

26 6 Küttesedme käivitamine Tiheduskontroll töös Kontrollige töötava põleti korral vahutava vahendiga põleti kogu gaasitoru ulatuses kõiki tihenduskohti, nt: kontrollniplit, düüse, keermeühendusi jne. Sellel vahendil peab olema luba kasutamiseks gaasiseadmete tiheduse kontrollimisel. SEADME KAHJUSTUS lühise tõttu. ETTEVAATUST! Enne lekete otsimist katke turvamata osad kinni. Ärge pihustage lekketuvastusvahendit kaabli sisseviikudele, pistikutele või ühendusjuhtmetele. Samuti ärge laske sellel sinna tilkuda. Maa Gaasiliik Ühendusrõhk Min. Nomin. Maks. mbar mbar mbar AT, BA, BE, BG, BR, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LU, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA Maagaas H/E (G20) Maagaas L (G25) 16 * NL Maagaas L (G25) 20 * HU Maagaas H (G20) Maagaas S (G25.1) 20 * AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, GB, HU, HR, IE, LU, NL, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA Vedelgaas P Propaan (G31) CZ, ES, FR, IE, PL, PT, SK Vedelgaas P Propaan (G31) BA, BG, GR, HR, LU, TR Vedelgaas B/P (G30) Tab. 13 Gaasiliigid ja ühendusrõhud 42, , , ,5 * Kui paigaldatakse gaasirõhu kontrollrelee, on lubatud lühiajaline töö ühendusrõhuga kuni 10 millibaari. 26 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

27 Küttesedme käivitamine Mõõtväärtuste registreerimine Järgmiste mõõtmiste puhul peab mõõtepunkt olema heitgaasitorus (joon. 10, pos. 1). Kaugus heitgaasikaitsest peab vastama kahekordsele heitgaasitoru läbimõõdule (AA). Kui heitgaasitoru on ühendatud kaare abil vahetult heitgaasikaitse järele, peab mõõtepunkt olema enne käänukohta. Paigutage mõõtepunkt heitgaasitorusse (joon. 10, pos. 1) küttekatla poolsele küljele. Puurige selleks heitgaasitorusse 8 mm-ne auk. Tehke heitgaasitoru mõõtepunktis järgmised mõõtmised: Voolurõhk ø AA 1 L = 2 x ø AA Heitgaasikaod Süsinikoksiidi sisaldus Joon. 10 Mõõtväärtuste registreerimine Pos. 1: Mõõtepunkt heitgaasitorus KASUTAJAVIIDE Mõõtmiste juures läheb vaja järgmisi tööriistu ja abivahendeid: Heitgaasi termomeeter U-toru Täpne rõhumõõtur töörõhu jaoks (korstna tõmme) Viige mõõtesond heitgaasivoolu keskmesse. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

28 6 Küttesedme käivitamine Töörõhk Soovitatavad väärtused on vahemikus 3 Pa (0,03 millibaari) kuni 10 Pa (0,1 millibaari). ELUOHTLIK HOIATUS! väljuvate mürgiste suitsugaaside tõttu. Pange tähele, et küttekatelt võib kasutada ainult selliste korstnate või heitgaasiseadmetega, mis tagavad vajaliku töörõhu. KASUTAJAVIIDE Kõrgem töörõhk põhjustab vältimatuid soojuskadusid ja sellega kõrgemaid küttekulusid. Heitgaasikadude mõõtmisel võib seetõttu esineda vigu. Väärtuste puhul üle 10 Pa (0,1 millibaari) on soovitatav paigaldada lisaõhutusseade. Heitgaasikaod Heitgaasikaod ei tohi ületada 9 %. Kõrgemad väärtused osutavad mõõtevigadele või küttekatla või põleti määrdumisele. Kontrollige mõõteseadeldist või tehke vajalik puhastamine (vt. peatükk 8 "Kütteseadme ülevaatused ja hooldus", lk. 35). Süsinikoksiidi sisaldus CO väärtused õhuvabas olekus peavad olema alla 400 ppm ehk 0,04 mahuprotsendi. Väärtused 400 ppm juures või üle selle osutavad põleti valele seadistusele, seadme valele seadistusele, põleti või soojusvaheti määrdumisele või põleti defektidele. Tehke tingimata kindlaks põhjus ja kõrvaldage see. 28 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

29 Küttesedme käivitamine 6 Talitluse kontroll Käikulaskmisel ja iga-aastastel ülevaatustel peate kontrollima kõigi regulaatorite, juhtseadmete ja turvaseadmete talitlust. Kui seadistused võivad töö käigus muutuda, peate kontrollima ka nende õigsust. Ohutustemperatuuripiiraja (OTP) kontroll Vt regulaatori juhendeid. Ionisatsiooni kontrollseadme kontroll KASUTAJAVIIDE Soovitame kasutada Buderuse ionisatsioonikontrolli kaablikomplekti Tõrke simuleerimine: Lülitage kütteseadme elektritoide välja (nt lülitage välja avariilüliti). Eemaldage puutekaitse (joon. 11, pos. 2) ja kontrollkaabel (joon. 11, pos. 1) ja võtke lahti pistikühendus. Lülitage kütteseadme elektritoide jälle sisse (nt lülitage sisse avariilüliti). 2 Umbes 12 sekundi möödudes avaneb magnetventiil (kerge klõpsatusega). Umbes 10 sekundit hiljem (põleti analoogjuhtimise puhul) või umbes 20 sekundit hiljem (põleti digitaaljuhtimise puhul) peab põleti signaliseerima tõrget, s t kviteerimisnupu signaallamp süttib. Joon. 11 Puutekaitse eemaldamine Pos. 1: Kontrollkaabel Pos. 2: Puutekaitse Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

30 6 Küttesedme käivitamine 2. Ionisatsioonivoolu mõõtmine: KASUTAJAVIIDE Soovitame kasutada Buderuse ionisatsioonikontrolli kaablikomplekti. 5 Lülitage kütteseadme elektritoide välja (n t lülitage välja avariilüliti). Ühendage mõõteseade (joon. 12, pos. 1) jadamisi kontrollseadme kaabli (joon. 12, pos. 3) lahutatud pistikühenduse kontaktidega. Paigutage puutekaitse (joon. 12, pos. 4) ümber pistikühenduse. Valige mõõteseadmel (joon. 12, pos. 1) alalisvoolu mõõtepiirkond µa. Lülitage kütteseadme elektritoide jälle sisse ja mõõtke ionisatsioonivool. Kandke mõõteväärtus käikuandmisprotokolli (lk. 33). Tõrketu töö on võimalik vaid siis, kui põleva käivitusleegi puhul, kui põhileek veel ei põle, on ionisatsioonivool vähemalt 2 µa. Väljalülitumine tõrke tõttu toimub voolul umbes 1 µa Joon. 12 Ionisatsioonivoolu mõõtmine Pos. 1: Mõõteseade Pos. 2: Ionisatsioonikaabli komplekt Pos. 3: Kontrollkaabli pistikühendus Pos. 4: Puutekaitse Pos. 5: Kontrollkaabel KASUTAJAVIIDE Hooldustööde käigus peate lisaks mõõtma ionisatsioonivoolu põleva käivitus- ja põhileegiga. Lülitage kütteseade vooluvõrgust välja. Eemaldage mõõteseade. Ühendage uuesti kontrollkaabli (joon. 12, pos. 3) pistikühendus. Pange puutekaitse (joon. 12, pos. 4) kontrollkaablile (joon. 12, pos. 5) tagasi. Lülitage kütteseadme elektritoide sisse. 30 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

31 Küttesedme käivitamine 6 Heitgaasi sulgklapi (lisatarvik) kontroll KASUTAJAVIIDE Pange tähele, et kui antakse põleti käivitussignaal, peab heitgaasi sulgklapp olema asendis "lahti". Reguleerige heitgaasi sulgklapi asendit, liigutades seadistushooba (joon. 13). Alles siis, kui lõppasend "lahti" (joon. 13, pos. 1) on saavutatud, võib gaasipõleti tööle hakata. 1 Heitgaasivalveseadme kontrollimine Pange kütteseade tööle. Keerake heitgaasi temperatuuriandur (joon. 14, pos. 1, kokku kaks heitgaasi temperatuuriandurit, üks kummalgi põletil) heitgaasikaitse (joon. 14, pos. 2) küljest lahti. Kui regulaatoriks on mudel 4000, vajutage nuppu "Heitgaasitest" ja hoidke seda all umbes 1 sekund. Püsitemperatuuriga reguleerimise puhul seadke katlavee temperatuuriregulaator maksimaalsele temperatuurile. Hoidke heitgaasi temperatuurianduri ots (joon. 14, pos. 1) töötava põleti puhul heitgaasivoolu keskmes. Gaasi juurdevool katkeb hiljemalt 120 sekundi pärast ja põleti lakkab töötamast. Viitega umbes 20 minutit lülitub põleti jälle sisse, juhul kui käivitussignaal on aktiivne. Monteerige heitgaasi temperatuuriandur (joon. 14, pos. 1) uuesti. Kui kasutate regulaatori mudelit 4000, vajutage lähtestamiseks nuppu "Heitgaasitest" üks kord. Kõiki neid tööetappe peate kordama ka heitgaasi teise temperatuurianduriga. 2 Joon. 13 Heitgaasi sulgklapi asend Pos. 1: Asend "lahti" Pos. 2: Asend "kinni" 2 Joon. 14 Heitgaasi temperatuurianduri kontroll Pos. 1: Suitsugaasi temperatuuri andur Pos. 2: Heitgaasikaitse 1 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

32 6 Küttesedme käivitamine Külgseinte monteerimine Vaata peatükk 8.2 "Katla ettevalmistamine puhastamiseks", lk Kasutaja informeerimine, tehnilise dokumentatsiooni üleandmine Tutvustage kasutajale küttekatelt ja selle kasutamist. Andke talle üle tehniline dokumentatsioon. 32 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

33 Küttesedme käivitamine Käivitamisprotokoll Kirjutage käivitamistöödele alla ja lisage kuupäev. Tööd seadme kasutuselevõtuks lk. (üksikud tööetapid) 1. Kütteseadme täitmine täiteveega ja õhu eemaldamine lk. 16 Gaasi parameetrite ülesmärkimine: Võnkeindeks 2. lk. 19 Kütteväärtus 3. Gaasitorustike tiheduskontroll Gaasitorustikust õhu eemaldamine lk. 19 Mõõteandmed Märkused kwh/m³ kwh/m ³ 4. Õhu juurde- ja äravooluavade ning heitgaasiühenduse kontroll lk Seadmestikuosade kontroll (õiged gaasi peadüüsid?); vajadusel gaasiliigi ümberseadistamine lk. 22 ja edasi. 6. Põleti käikulaskmine lk Gaasiühendusrõhu (voolamisrõhu) mõõtmine lk. 25 mbar 8. Tiheduskontroll tööolekus lk Mõõtetulemuste registreerimine: lk. 27 Korstna tõmme Pa Heitgaasitemperatuur bruto t A C Õhutemperatuur t L C Heitgaasitemperatuur neto t A t L C Süsihappegaasi sisaldus (CO 2 ) või hapnikusisaldus (O 2 ) % Heitgaasikaod q A % Süsinikoksiidi sisaldus (CO), õhuvabalt ppm 10. Talitluse kontroll: lk. 29 ja edasi. Vasak Parem Temperatuuripiiraja (STB) kontrollimine Ionisatsioonivoolu mõõtmine süütepõleti režiim µa µa Ionisatsioonivoolu mõõtmine põhipõleti režiim µa µa Heitgaasivalveseadme kontrollimine 11. Külgseinte monteerimine 12. Kasutaja informeerimine, tehnilise dokumentatsiooni üleandmine ning kütteseadmele ettenähtudkütuse sissekandmine kasutusjuhendi tabelisse, lk. 2. Seadme asjatundliku käivitamise kinnitamine Ettevõtte pitsat/allkiri/kuupäev Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

34 7 Kütteseadme seiskamine 7 Kütteseadme seiskamine SEADME KAHJUSTUS ETTEVAATUST! külmumise puhul. Kui regulaator pole sisse lülitatud, võib kütteseade külma ilmaga külmuda. Kaitske kütteseadet külmumise eest, kui see oht eksisteerib. Selleks lülitage regulaator välja ja laske vesi küttekatlast, soojaveeboilerist, kütteseadme torudest ning võimaluse korral ka veevärgitorudest välja. 7.1 Kütteseadme seiskamine regulaatori abil Viige üldlüliti (joon. 15, pos. 2) asendisse "0" (Väljas). Sulgege gaasivarustuse peakraan või gaasi sulgkraan. 7.2 Kütteseadme seiskamine avariiolukorras KASUTAJAVIIDE Kasutage katlaruumi kaitselülitit või kütte avariilülitit kütteseadme seiskamiseks ainult avariiolukorras. Muude ohtude puhul sulgege kohe gaasivarustuse peakraan ja lülitage kütteseadme elektritoide katlaruumi kaitselülitist või kütte avariilülitist välja. Sulgege gaasivarustuse peakraan. 1 2 Joon. 15 Reguleerimissüsteem Logamatic 4000 Pos. 1: Katlavee temperatuuri regulaator Pos. 2: Üldlüliti 34 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

35 Kütteseadme ülevaatused ja hooldus 8 8 Kütteseadme ülevaatused ja hooldus 8.1 Üldised näpunäited Pakkuge oma kliendile iga-aastase ülevaatuse ja vajadusi arvestava hoolduse lepingut. Mis selles lepingus peaks olema, võite vaadata: peatükk 8.8 "Ülevaatus- ja hooldusprotokoll", lk. 48. KASUTAJAVIIDE Varuosi saab tellida Buderuse varuosade kataloogi järgi. 8.2 Katla ettevalmistamine puhastamiseks Pange kütteseade seisma (vt. peatükk 7 "Kütteseadme seiskamine", lk. 34). ELUOHTLIK HOIATUS! elektrivoolu tõttu avatud kütteseadmes. Enne kütteseadme avamist: lülitage kütteseadme elektritoide avariilülitist või maja vastavast kaitselülitist välja. Kindlustage kütteseade tahtmatu sisselülitamise eest. Küttekatla külgseinad eemaldada, külgseinad on kinnitatud alt plekikruviga. ELUOHTLIK HOIATUS! tuleohtlike gaaside plahvatamise tõttu. Gaasi juhtivate osade juures viige töid läbi vaid siis, kui Teil on nende tööde läbiviimiseks vajalik luba. Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

36 8 Kütteseadme ülevaatused ja hooldus 8.3 Küttekatla puhastamine Küttekatlale võib teha kuivpuhastust (harjaga) ja/või märgpuhastust. Puhastusvahendid on eritellimusel saadaval lisatarvikutena. Tehke järgnevalt loetletud töid nii vasaku kui ka parema gaasipõleti või küttekatla juures Küttekatla kuivpuhastus harjaga Gaasipõleti demonteerimine Võtke ühenduskaabel (joon. 16, pos. 5) taktsüütajalt (joon. 16, pos. 4) lahti. Eemaldage kontrollkaablilt puutekaitse (joon. 16, pos. 6) ja võtke lahti pistikühendus. KASUTAJAVIIDE Paigutage kaabel kaablikanalisse. 1 Demonteerige küttegaasitorud (joon. 16, pos. 1) põletipaneelil ja gaasisegistil (joon. 16, pos. 2). Võtke gaasidüüsid ja õhufilter ära ja hoidke hoolega alles. Joon. 16 Küttekatla ettevalmistamine kuivpuhastuseks harjadega Pos. 1: Küttegaasitorustik Pos. 2: Gaasisegisti Pos. 3: Keermeühendus gaasipõleti ja gaasisegisti vahel Pos. 4: Taktsüütaja Pos. 5: Pos. 6: 6 5 Ühenduskaabel taktsüütaja ja põleti juhtseadme vahel Kontrollkaabli puutekaitse Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

37 Kütteseadme ülevaatused ja hooldus 8 Võtke gaasipõleti keermeühendus (joon. 17, pos. 6) gaasisegistist lahti. Keerake lahti kinnitusmutrid (joon. 17, pos. 2) põletipaneelil (joon. 17, pos. 3) ja võtke gaasipõleti välja. KASUTAJAVIIDE Jätke vaherõngad (joon. 17, pos. 1) kindlasti tihvtpoltide peale. Gaasipõleti puhastuskaane (joon. 17, pos. 4) saate ära võtta alles pärast põleti demonteerimist. Keerake lahti puhastuskaane (joon. 17, pos. 4) kuuskantmutrid ja võtke puhastuskaan ära Demonteerige katlakatted, soojuskaitse ja heitgaasikoguja puhastuskaan. Puhastage harjaga küttegaasitorusid vaheldumisi külje poolt (horisontaalselt) ja ülalt mitu korda (vt joon. 17 ja joon. 18). Võtke alusplekk välja. Puhastage põlemiskamber, selle põrand ja alusplekk. Lükake alusplekk jälle sisse. Monteerige heitgaasikoguja puhastuskaan, soojuskaitse ja katlakatted. Monteerige vastupidises järjekorras gaasipõleti. Joon. 17 Gaasipõleti demonteerimine ja katlaploki puhastamine Pos. 1: Vaherõngas Pos. 2: Põletipaneeli kinnitusmutrid Pos. 3: Põletipaneel Pos. 4: Puhastusluuk Pos. 5: Puhastushari Pos. 6: Keermeühendus Joon. 18 Puhastamine harjaga Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/

38 8 Kütteseadme ülevaatused ja hooldus Küttekatla märgpuhastus Kasutage märgpuhastuse korral puhastusvahendit vastavalt määrdumise astmele (tahmumine või korbatamine). Õhutage katlaruumi korralikult. KASUTAJAVIIDE Märgpuhastuse (keemilise puhastuse) korral pidage silmas puhastusvahendi kasutusjuhiseid. Vajadusel võib märgpuhastus toimuda teisiti, kui siin kirjeldatud. Pange kütteseade tööle. Kuumutage küttekatla vesi temperatuurini umbes 50 C. Sulgege gaasitorustiku sulgkraan. Lülitage kütteseade vooluvõrgust välja. Demonteerige katlakatted, soojuskaitse ja heitgaasikoguja puhastuskaan. Demonteerige gaasipõleti, vt. peatükk "Küttekatla kuivpuhastus harjaga", lk. 36. Kui tahmakiht on paks, harjake küttegaasitorud läbi, vt. peatükk "Küttekatla kuivpuhastus harjaga", lk. 36. Katke regulaator kilega. Pihustatud udu ei tohi sattuda regulaatorisse. Laotage alusplekile põrandalapp, et puhastusvahend imenduks sisse. Pihustage puhastusvahendit küttegaasitorudele ühtlaselt ülalt ja külgedelt (joon. 19 ja joon. 20). Lõpetuseks pihustage puhastusvahendit küttegaasitorude sisse. Joon. 19 Küttekatla märgpuhastus Joon. 20 Küttekatla märgpuhastus 38 Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalne gaasiküttekatel Logano GE434 Väljaanne 02/2005

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et)

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et) Kasutusjuhend Seinale paigaldatav gaasiküttekatel Logamax plus GB162-80/100 Kasutajale Palume enne kasutamist hoolikalt lugeda 7 746 800 133 (04/2007) EE Sisukord Sisukord 1 Põhikontrolleri Logamatic BC10

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Gaasipõleti BG 146-2

Gaasipõleti BG 146-2 Gaasipõleti BG 146-2 KIRJELDUS DETAILID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RESET-nupp Põleti juht- ja ohutusautomaatika Süütetransformaator Kinnitusäärik MultiBloc kinnitus Ionisatsioonielektrood Põleti pea Turbulaator

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

NIAGARA DELTA

NIAGARA DELTA KAHEFUNKTSIOONILINE SEINALE KINNITATAV BOILERIGA GAASIKATEL Sundtsirkulatsiooniga veekindel mudel Paigaldus- ja kasutusjuhend Katla nimetus: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF Käesoleva paigaldus-

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf Ummistunud korsten. Ülijahutatud korstna kasutamine. Põlemisõhku ei ole piisavalt, tihedalt suletud aknad ja uksed. Tõmbe vähendamine õhu eraldumise tõttu läbi pragude ja korstnapuhastus luukide. Puhastage

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B 05-2006 IT 17.11.2008 14:00 Uhr Seite 1 VITODENS 100-W Gaasikondensatsiooniseinakatel, tüüp WB1B moduleeriva MatriX-silinderpõletiga ja Inox-Radial soojusvahetiga

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

book

book Monteerimis- ja hooldusjuhend Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ Paigaldusfirmale Palun lugege hoolikalt enne paigaldus- ja hooldustöid. 7 747 0 604 09/006 EE Sisukord Üldist.....................................................

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

D'Alessandro kasutus ja hooldusjuhend

D'Alessandro kasutus ja hooldusjuhend C.da Cerreto, 55-66010 MIGLIANICO (CH) Itaalia Tel. (+39) 0871/950329 Faks (+39) 0871/950687 http://www.caldaiedalessandro.it e-post: info@caldaiedalessandro.it Puitbiomassiga töötav küttekatel Seeria

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem