book

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "book"

Väljavõte

1 Monteerimis- ja hooldusjuhend Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ Paigaldusfirmale Palun lugege hoolikalt enne paigaldus- ja hooldustöid /006 EE

2 Sisukord Üldist Käesoleva juhendi kohta Normid ja direktiivid Tööriistad, materjalid ja abivahendid Ohutus Sihipärane kasutamine Juhiste struktuur Järgige neid juhiseid Jäätmekäitlus Toote kirjeldus Tehnilised andmed Mõõtmed ja ühendusliitmikud Kaitsepiirid Soojaveesalvesti transportimine Soojaveesalvesti paigaldamine Soojaveesalvesti kohaleasetamine Joogiveetorustiku paigaldamine Kaitseventiil (paigaldajapoolne) Hermeetilisuse kontrollimine Sooja vee temperatuurianduri paigaldamine Kasutuselevõtmine ja kasutuselt kõrvaldamine Soojaveesalvesti kasutuselevõtmine Juhiseid kasutamiseks Juhised kasutuselt kõrvaldamiseks Hooldus Soojaveesalvesti ettevalmistamine puhastamiseks Soojaveesalvesti puhastamine Magneesiumanoodi kontrollimine Magneesiumanoodi vahetamine Soojaveesalvesti kasutuselevõtmine pärast puhastamist Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

3 Üldist Üldist. Käesoleva juhendi kohta Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend sisaldab tähtsat teavet salvesti-soojaveeboilerite Logalux SU60/ SU300/ ohutu ja asjatundliku paigalduse, kasutuselevõtu ja tehnilise hoolduse kohta. Paigaldus- ja hooldusjuhend on mõeldud spetsialistidele, kellel on tänu erialasele väljaõppele ja kogemustele olemas teadmised nii kütteseadmete kui ka joogiveepaigaldiste kohta. Salvesti-soojaveeboilerit Logalux SU60/ SU300/ nimetatakse selles dokumendis soojaveesalvestiks. Teavitage kasutajat soojaveesalvesti kasutamisest ja juhtige eelkõige tähelepanu ohutustehnilistele punktidele. Andke kasutajale paigaldus- ja hooldusjuhend säilitamiseks kütteseadme juures.. Normid ja direktiivid See toode vastab oma ehituselt ja funktsioonidelt euroopa määrustele ning täiendavatele riiklikele nõuetele. Vastavus on tõestatud CE-märgistusega. Vastavusdeklaratsiooni leiate Internetis aadressil või küsige seda kompetentselt Buderuse toodangu edasimüüjalt. KASUTAJASOOVITUS Järgige kütteseadme paigaldamisel ja kasutamisel riigisiseseid norme ja direktiive! Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 3

4 Üldist Kütte- ja joogiveesoojendusseadmete paigaldus ja varustus DIN 988: Joogiveepaigaldustööde tehnilised reeglid (TRWI) DIN 4708: Tsentraalsed veesoojendusseadmed Saksamaa Elektriühendus DIN VDE 000: Kuni 000 V nimipingega tugevvoolupaigaldiste rajamine VDE 090: Elektriseadmete peapotentsiaaliühtlustus DIN 4753, osa : Joogi- ja tööstusvee DIN 8 38 VOB : Elektrikaablid ja -võrgud veesoojendid ja veesoojendusseadmed; hoonetes nõuded, märgistus, varustus ning kontrollimine DIN 8 380: VOB ; Kütteseadmed ja tsentraalsed veesoojendussüsteemid DIN 8 38: VOB ; Gaasi-, vee- ja heitveetorustike paigaldustööd hoonetes DVGW W 55: Joogiveesoojendus- ja torustikusüsteemid; tehnilised abinõud legionelloosi tekitava bakteri kasvu vähendamiseks uutes süsteemides Tab. Soojaveesalvestite paigaldamise tehnilised reeglid (valik) Saksamaal VOB: Ehitustööde töövõtuseadus Osa C: Ehitustööde üldised tehnilised lepingutingimused (ATV) Tootenormid DIN 4753: Joogi- ja tööstusvee veesoojendid ja veesoojendusseadmed DIN 4753, osa : Nõuded, märgistus, varustus ja kontrollimine DIN 4753, osa 3: Joogi- ja tööstusvee veesoojendid ja veesoojendusseadmed; korrosioonikaitseks mõeldud veega kokkupuutuv kiht; nõuded ning kontrollimine DIN 4753, osa 6: Joogi- ja tööstusvee veesoojendusseadmed; eeritud terasmahutite katoodne korrosioonikaitse, nõuded ja kontrollimine DIN 4753, osa 8: Nimiruumalaga kuni 000 l veesoojendite soojusisolatsioon nõuded ja kontrollimine DIN EN 897: Vesivarustusnõuded keskmise küttevõimsusega mitteaereeritavate soojaveesalvestite jaoks.3 Tööriistad, materjalid ja abivahendid Soojaveesalvesti paigaldamiseks ja tehniliseks hoolduseks vajate te gaasi- ja vesivarustustöödel vajalikke standardseid tööriistu. Peale selle on otstarbekad: Buderuse katlatransportkäru või kinnitusrihmaga transportkäru Buderuse kandevõrk Märg-/kuivpuhastuseks mõeldud tolmuimeja 4 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

5 Ohutus Ohutus Soojaveesalvestid Logalux SU60/ SU300/ on konstrueeritud ja valmistatud vastavalt uusimatele tehnoloogilistele teadmistele ja ohutuseeskirjadele. Soojaveesalvesti ohutuks, ökonoomseks ja keskkonnasõbralikuks kasutamiseks soovitame järgida ohutusjuhiseid ja dokumenti Monteerimis- ja hooldusjuhend.. Sihipärane kasutamine.3 Järgige neid juhiseid HOIATUS! OHT TERVISELE Lohakalt tehtud paigaldus- ja hooldustööde tagajärjeks võib olla joogivee saastumine. Paigaldage ja puhastage soojaveesalvesti hügieeniliselt laitmatult vastavalt tehnika tasemele. Soojaveesalvestid Logalux SU60/ SU300/ on ette nähtud joogivee soojendamiseks ja hoidmiseks. Joogivee kohta kehtivad joogiveemääruse nõuded. Soojaveesalvesti soojendamiseks tohib kasutada üksnes küttevett ja neid võib kasutada ainult suletud küttesüsteemides.. Juhiste struktuur Eristatakse kaht ohutaset ja need on tähistatud märksõnadega: HOIATUS! ELUOHTLIK Tähistab tootest lähtuvat võimalikku ohtu, mis piisava ettevaatuseta võib põhjustada raskeid kehavigastusi või isegi surma. SALVESTI KAHJUSTUSED ebapiisava puhastuse ja hoolduse tõttu. Puhastamist ja tehnilist hooldust tuleb teha vähemalt kord kahe aasta jooksul. Vigastuste vältimiseks tuleb puudused kohe kõrvaldada. MÄRKUS Kasutage ainult Buderuse originaalvaruosi. Buderus ei vastuta kahjude eest, mis tekivad mitte Buderuse poolt tarnitud varuosade kasutamisel. VIGASTUSOHT/ SEADME KAHJUSTUS Viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada keskmisi või kergeid kehavigastusi või seadme kahjustusi. KASUTAJASOOVITUS Kasutajasoovitused seadme optimaalseks kasutamiseks ja seadistuseks, samuti muu kasulik teave..4 Jäätmekäitlus Utiliseerige soojaveesalvesti pakend keskkonnasõbralikult. Väljavahetatava soojaveesalvesti jäätmekäitlus peab toimuma selleks volitatud ettevõttes. Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 5

6 3 Toote kirjeldus 3 Toote kirjeldus Soojaveesalvestid SU60/ 300/ on tehase poolt täielikult paigaldusvalmina kokku monteeritud. Soojaveesalvesti põhiosad on: Boileri paak (joon., pos. 5) koos korrosioonikaitsega Korrosioonivastane katoodkaitse koosneb hügieenilisest Buderuse termoglasuurist DUOCLEAN MKT (joon., pos. 6) ja magneesiumanoodist (joon., pos. 9). Soojustus (joon., pos. ) Freoonivabast jäigast polüuretaanvahust soojustus on kantud vahetult boileri paagi pinnale. Kaks vahtplastist soojustuselementi (joon., pos. ja pos. 8) viivad puhastusava ja magneesiumanoodi kaudu esinevad soosjuskaod minimaalseks. Siledast torust soojusvaheti (joon., pos. ) Siledast torust soojusvaheti edastab küttekontuurist pärineva soojusenergia boileri paagis olevale joogiveele. Boileri sisu soojeneb seejuures ühtlaselt Sukelhülss sooja vee temperatuurianduri paigaldamiseks (joon., pos. 0) Küttekatla sooja vee temperatuuriregulaator hoiab selle temperatuurianduri (nn salvestianduri) abil sooja vee temperatuuri etteantud väärtusel. Puhastusava (joon., pos. 3) hooldus- ja puhastustööde jaoks. Ümbrise kaas (joon., pos. 7) Joon Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Pos. 8: Soojaveesalvesti (siin: SU300/) Soojustus Soojustuselement/puhastusava Puhastusava Puhastusava kate Salvesti paak Termoglasuur DUOCLEAN MKT Ümbrise kaas Soojustuselement/magneesiumanood (üksnes SU 300/ korral) Pos. 9: Magneesiumanood Pos. 0: Kütteseadme reguleerimiseks kasutatav sukelhülss Pos. : Siledast torust soojusvaheti Pos. : Jalakruvid 6 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

7 Tehnilised andmed 4 4 Tehnilised andmed 4. Mõõtmed ja ühendusliitmikud Joon. Mõõtmed ja ühendusliitmikud (mõõtmed millimeetrites) põhimõtteline joonis AW: Sooja vee väljund M: Küttekatla temperatuuriregulaatori sooja vee anduri EZ: Tsirkulatsioonisisend mõõtepunkt VS: Boileri pealevool EK: Külma vee sisend RS: Boileri tagasivool EL: Külma vee väljalase Tüüp Boileri AW VS RS EK/EL EZ Kõrgus Paigaldamiseks Läbimõõt Mass 3 paagi maht H vajalik kõrgus D l mm mm mm kg SU60/, SU60/ W 60 R R R R R ¾ SU00/, SU00/ W 00 R R R R R ¾ SU300/, SU300/ W 90 R R R R¼ R ¾ Tab. Mõõtmed ja ühendusliitmikud Koos ümbrise kaanega, ilma jalakruvideta. Paigaldamiseks vajaliku ruumi minimaalne kõrgus, mis on vajalik magneesiumanoodi vahetamiseks. 3 Ilma paagita, koos pakendiga. 4. Kaitsepiirid BOILERI KAHJUSTUSED piirväärtuste ületamisel. Ohutustehnilistel põhjustel ei tohi kõrvaltoodud piirväärtusi ületada. Lubatavad maksimaalväärtused Temperatuur Tööülerõhk Kontrollrõhk paigalduskohal C bar bar Küttevesi 60 6 andmed puuduvad Soe vesi Tab. 3 Soojaveesalvesti kaitsepiirid Olenevalt kütteseadme ühendusviisist on vajalik eraldi kaitseseade (kaitseventiil, membraanpaisupaak). Töö- ja kontrollrõhud on ülerõhud. Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 7

8 5 Soojaveesalvesti transportimine 5 Soojaveesalvesti transportimine VIGASTUSOHT raskete esemete kandmisel. Tõstke ja kandke transporditavat eset alati vähemalt kahekesi. VIGASTUSOHT eseme lohaka kinnitamise tagajärjel. Kasutage sobivaid transportimisvahendeid, näiteks katlatransportkäru või kinnitusrihmaga transportkäru. Kinnitage transporditav ese nii, et see ei saa maha kukkuda. MÄRKUS Transportige soojaveesalvesti paigaldusruumi võimaluse korral täielikult pakendatuna. Nii on see transportimise ajal kaitstud. Pakendamata soojaveesalvesti transportimiseks paigalduskohta kasutage kandevõrku. KASUTAJASOOVITUS Katlatransportkäru ja kandevõrgu saate tellida meie esindustest. Soojaveesalvesti transportimine kaubaalusel Viige katlatransportkäru (joon. 3, pos. ) pakendatud soojaveesalvesti (joon. 3, pos. ) tagakülje juurde. Kinnitage soojaveesalvesti kinnitusrihmaga katlatransportkäru külge. Transportige soojaveesalvesti paigalduskohta. Võtke ära kile, liistud ja otsmised polsterkihid (stüropoor). Joon. 3 Soojaveesalvesti transportimine katlatransportkäruga 8 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

9 Soojaveesalvesti paigaldamine 6 6 Soojaveesalvesti paigaldamine 6. Soojaveesalvesti kohaleasetamine Soojaveesalvesti on valmistatud vertikaalsena ja seda võib küttekatla kõrvale paigaldada vastavalt joon. 4 toodud kaugustele. Põrand peab olema tasane ja piisava kandevõimega. 500 BOILERI KAHJUSTUSED külma tõttu. Paigaldusruum peab olema kuiv ja külmakindel. BOILERI KAHJUSTUSED korrosiooni puhul. Boilerit võib kasutada üksnes suletud süsteemides. Ärge kasutage lahtisi paisupaake. Joon min. 00 Paigaldamiseks ja hoolduseks vajalikud minimaalsed vahekaugused (möötmed millimeetrites) MÄRKUS Magneesiumanoodi vahetamiseks (hooldustööde ajal) peab soojaveesalvesti kohal olema piisavalt vaba ruumi. Pos. : Pos. : Sooja vee akumulatsioonipaak Küttekatel Veenduge, et paigaldamiseks vajalik minimaalse vaba ruumi kõrgus vastab tab., lk. 7 toodud väärtusele. Jalakruvide paigaldamine Asetage kattepolster (joon. 5, pos. ) põrandale. Kallutage soojaveesalvesti üle alusplaadi serva ettevaatlikult kattepolstrile. Võtke reguleeritava kõrgusega jalakruvid põhjapolstrist (stüropoor) välja ja keerake jalakruvid M0 30 (joon. 5, pos. ) soojaveesalvesti põhja. Tõstke soojaveesalvesti püsti ja rihtige see kruvijalgade keeramisega vertikaalasendisse. ca. 0 Joon. 5 Pos. : Pos. : Jalakruvide paigaldamine Kattepolster (stüropoor) Jalakruvid Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 9

10 6 Soojaveesalvesti paigaldamine 6. Joogiveetorustiku paigaldamine Palun pidage soojaveesalvesti ühendamisel torustikuga kinni järgmistest juhistest. Need juhised on olulised tõrgeteta tööks BOILERI KAHJUSTUSED soojaveesalvesti liitmike võimaliku korrosiooni tõttu. Liitmikes AW, EZ ja EK on kaitsemuhvid. Need kaitsevad liitmike pindu korrosiooni eest. AW Jätke kaitsemuhvid oma kohale. OHT TERVISELE HOIATUS! Lohakalt tehtud paigaldus- ja hooldustööde tagajärjeks võib olla joogivee saastumine. Paigaldage ja puhastage soojaveesalvesti hügieeniliselt laitmatult vastavalt tehnika tasemele. Loputage soojaveesalvesti ja torustik põhjalikult joogiveega läbi. MÄRKUS Vesivarustuse ja kütteseadmega ühendamiseks on on lisavarustusena olemas katla ja boileri jaoks mõeldud ühendustorud, mis lihtsustavad oluliselt paigaldamist. SEADME KAHJUSTUSED mittehermeetiliste ühenduskohtade tõttu. Paigaldage ühendustorud nii, et need ei ole mehhaanilise pinge all. Veenduge, et painduvad voolikud ei ole kokku murtud ega keerdus. Joon. 6 Paigaldamine vastavalt DIN 988 nõuetele (põhimõtteline joonis) Pos. : Boileri paak Pos. : Õhutus- ja deaereerimisventiil Pos. 3: Sulgeventiil koos tühjendusventiiliga Pos. 4: Kaitseventiil Pos. 5: Tagasilöögiklapp Pos. 6: Sulgeventiil Pos. 7: Ringluspump Pos. 8: Reduktsiooniventiil (vajadusel) Pos. 9: Kontrollventiil Pos. 0: Tagasivooluklapp Pos. : Ühendusliitmikud manomeetri jaoks (alates mahust 000 l kohustuslik) Pos. : Tühjenduskraan AW: EK: EZ: Sooja vee väljund Külma vee sisend Tsirkulatsioonisisend 0 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

11 Soojaveesalvesti paigaldamine 6 Paigaldage joogiveetorustik koos lisavarustusega vastavalt riigisisestele normidele ja direktiividele. Saksamaal peab paigaldus vastama DIN 988 ja DIN 4753 nõuetele. Tühjendustorustikus ei tohi kasutada poognaid, mis takistaksid muda eemaldamist. 6.. Kaitseventiil (paigaldajapoolne) Kaitseventiili juurde tuleb paigaldada silt tekstiga: "Mitte sulgeda läbipuhumistoru. Kütmise ajal võib sealt ohutuse tagamiseks vett eralduda." Läbipuhumistoru ristlõige tuleb valida nii, et see vastab vähemalt kaitseventiili väljundi ristlõikele (tab. 4) kaitseventiili töökorras olekut tuleb aeg-ajalt kontrollida õhutamise teel. Liitmiku läbimõõt vähemalt Veeruumi nimiruumala l Maksimaalne küttevõimsus kw DN Tab. 4 Läbipuhumistoru mõõtmed vastavalt DIN 4753 nõuetele 6.. Hermeetilisuse kontrollimine Kõikide liitmike, puhastusava ja inertse anoodi juures tuleb kontrollida ühenduskohtade hermeetilisust. Kõik torud ja liitmikud tuleb paigaldada nii, et need ei ole mehhaanilise pinge all. Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

12 6 Soojaveesalvesti paigaldamine 6.3 Sooja vee temperatuurianduri paigaldamine Soojaveesalvestis oleva sooja vee temperatuuri mõõtmiseks ja kontrollimiseks paigaldage boileri ühenduskomplekti (lisavarustus) kuuluv sooja vee temperatuuriandur. Selleks on ette nähtud mõõtekoht M (joon., lk. 7). 3 Sooja vee temperatuurianduri elektriühendusskeemi leiate regulaatori või küttekatlga kaasas olevatest dokumentidest. Lükake komplektne andur (joon. 7, pos. 4) kuni piirikuni sukelhülssi (joon. 7, pos. 5). Seejuures nihkub komplekti kooshoidev plastmassspiraal (joon. 7, pos. 3) automaatselt tagasi. 4 5 Kompensatsioonivedru (joon. 7, pos. 4) tagab kontakti sukelhülsi ja anduri välispindade vahel, mistõttu on garanteeritud usaldusväärne temperatuuriülekanne. Lükake andurikaitse (joon. 8, pos. ) küljelt sukelhülsile (joon. 8, pos. ). Ühendage andurijuhe küttekatla või regulaatoriga (Logamatic või regulaator SP30D), seejuures kasutage vajadusel lõdvendusaasa. Juhe ei tohi puutuda vastu katla kuumi osi. MÄRKUS Temperatuurianduri elektriühenduse juhendi leiate kaasasolevast elektriskeemist. Joon. 7 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Sooja vee temepratuurianduri paigaldamine Pimetükk Veerandring-temperatuuriandur (või andur SP30D) Plastmass-spiraal Kompensatsioonivedru Sukelhülss Joon. 8 Pos. : Pos. : Andurikaitse paigaldamine Andurikaitse Sukelhülss Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

13 Kasutuselevõtmine ja kasutuselt kõrvaldamine 7 7 Kasutuselevõtmine ja kasutuselt kõrvaldamine 7. Soojaveesalvesti kasutuselevõtmine Enne soojaveesalvesti kaustuselevõttu tuleb kontrollida selle hermeetilisust, et vältida kasutamise ajal lekkeid. MÄRKUS Soojaveesalvesti hermeetilisust tuleb kontrollida üksens joogiveega. Sooja vee poole surveproovi võib kohapeal teha ülerõhuga kuni 0 bar. AW Soojaveesalvesti õhutamiseks avage õhutus- ja deaereerimisventiil (joon. 9, pos. ) või kõige kõrgemal paiknev kraan. Soojaveesalvesti täitmiseks avage külma vee sisend EK (joon. 9, pos. ). Enne kütmise alustamist veenduge, et küttekatel, soojaveesalvesti ja torustik on veega täidetud. Selleks avage õhutus- ja deaereerimisventiil (joon. 9, pos. ). Kontrollige hermeetilisust kõikide liitmike, torude ja puhastusava juures. Joon. 9 Pos. : Pos. : Pos. 3: AW: EK: EZ: Paigaldamine vastavalt DIN 988 nõuetele (põhimõtteline joonis) Õhutus- ja deaereerimisventiil Külmavee sisendi sulgeventiil Kaitseventiili läbipuhumistoru 3 Sooja vee väljund Külma vee sisend Tsirkulatsioonisisend Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 3

14 7 Kasutuselevõtmine ja kasutuselt kõrvaldamine 7. Juhiseid kasutamiseks 7.3 Juhised kasutuselt kõrvaldamiseks BOILERI KAHJUSTUSED Suletud kaitseventiili korral võib soojaveesalvesti puruneda lubamatult suure rõhu tagajärjel. Hoidke kaitseventiili läbipuhumistoru (joon. 9, lk. 3) alati avatuna. Selgitage ka seadme kasutajale, et kaitseventiili läbipuhumistoru (joon. 9, lk. 3) peab olema alati avatud. kaitseventiili töökorras olekut tuleb aeg-ajalt kontrollida õhutamise teel. küttekatla temperatuuripiiraja (STB) korduval sisselülitumisel tuleb sellest teavitada küttefirmat. MÄRKUS Kasutusjuhised (näiteks sooja vee temperatuuri seadistamine) on antud reguleerimisseadme kasutusjuhendis. BOILERI KAHJUSTUSED Kui soojaveesalvesti peab mõnikord mitu päeva tühjalt seisma, siis võib jääkniiskus põhjustada korrosiooni. Kuivatage sisemus korralikult (näiteks kuuma õhuga) ja jätke puhastusluuk avatuks. Seadme kasutaja pikemaajalisel eemalviibimisel (näiteks puhkuse ajal) soovitame: Jätke soojaveesalvesti tööle. Lülitage regulaatoril sisse puhkuserežiim (või valige sooja vee jaoks madalaim temperatuur). Kui soojaveesalvesti on vaja kasutuselt kõrvaldada, siis tuleb uuesti kasutusele võtmisel järgida riigisiseseid hügieenieeskirju joogiveeseadmete kohta (torustiku pesu). 4 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

15 Hooldus 8 8 Hooldus Üldiselt soovitame erialaspetsialistil hiljemalt iga kahe aasta tagant soojaveesalvestit kontrollida ja puhastada. Selgitage seda ka seadme kasutajale. Ebasoodsate veeolude (kare kuni väga kare vesi) ja kõrge temperatuuri korral tuleb valida lühemad kontrollimise ja hooldamise intervallid. BOILERI KAHJUSTUSED ebapiisava puhastuse ja hoolduse tõttu. Puhastamist ja tehnilist hooldust tuleb teha vähemalt kord kahe aasta jooksul. Vigastuste vältimiseks tuleb puudused kohe kõrvaldada. 8. Soojaveesalvesti ettevalmistamine puhastamiseks Lülitage kütteseade välja. Laske soojaveesalvesti veest tühjaks. Selleks sulgege külma vee sisendi EK sulgeventiil ja avage tühjenduskraan EL. Õhutamiseks avage õhutusning deaereerimisventiil või kõige kõrgemal paiknev kraan. Võtke soojaveesalvesti küljest ära ümbrise kaas ja soojustuselement (üksnes SU300/ korral) (joon., lk. 6) Keerake lahti puhastusava kaane katte kinnituskruvid (joon. 0, pos. 6). Võtke ära puhastusava kaane kate ja soojustuselement (joon. 0, pos. 5). Keerake lahti kuuskantkruvid (joon. 0, pos. 4), võtke ära puhastusava kaas (joon. 0, pos. 3) puhastusava kaane tihend (joon. 0, pos. ). Joon. 0 Puhastusava lahtivõtmine 3 Pos. : Puhastusava Pos. : Puhastusava kaane tihend Pos. 3: Puhastusava kaas Pos. 4: Kuuskantkruvid Pos. 5: Soojustuselement Pos. 6: Puhastusava kaane kate koos kruvidega Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 5

16 8 Hooldus 8. Soojaveesalvesti puhastamine Kontrollige, kas soojaveesalvestis on tekkinud sete (katlakivi). SEADME KAHJUSTUSED vigastatud pinnaviimistluse tagajärjel. Ärge kasutage soojaveesalvesti siseseina puhastamiseks kõvu teravate servadega tööriistu. Kui soojaveesalvestisse on tekkinud sete, siis toimige järgmiselt. Suunake soojaveesalvesti sisemusse tugev külma vee juga (ülerõhuga ligikaudu 4 5 bar) (joon. ). Puhastamine on tõhusam siis, kui te tühja soojaveesalvestit enne veega pritsimist soojendate. Termilise šoki toimel eraldub katlakivi sileda toruga soojusvaheti pinnalt paremini. Plastmassist imitoruga märg-/kuivpuhastuseks mõeldud tolmuimejaga saate lahtitulnud jäätmed eemaldada. Kui soojaveesalvestisse on tekkinud eriti kõva kiht katlakivi, siis võite selle eemaldada keemiliste puhastusvahendite abil (näiteks ettevõtte Sanit katlakivieemaldusvahendi CitroPlus abil). Soovitame Teil lasta keemiline puhastus teha vastava puhastusfirma poolt. Joon. Soojaveesalvesti loputamine 6 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

17 Hooldus Magneesiumanoodi kontrollimine Magneesiumanood on kuluv anood, mis hävib soojaveesalvesti kasutamise ajal. Vastavalt DIN 4753 nõuetele tuleb magneesiumanoodi visuaalselt kontrollida vähemalt kord kahe aasta jooksul. Kui Te pole seda veel teinud, siis võtke soojaveesalvesti küljest ära ümbrise kaas ja soojustuselement (üksnes SU300/ korral). Keerake magneesiumanoodi kuuskantmutter (joon., pos. ) silmusvõtmega SW 3 lahti. Keerake magneesiumanood (joon., pos. ) välja. Kontrollige magneesiumanoodi kulumist. Magneesiumanood tuleb välja vahetada siis, kui selle läbimõõt on vähenenud ligikaudu 5 0 mmni. MÄRKUS Ärge laske magneesiumpulga pealmisel pinnal puutuda kokku õli ega rasvaga. Pöörake tähelepanu puhtusele. MÄRKUS Kui magneesiumdiood on veel kasutuskõlblik, tihendage magneesiumanood tagasipaigaldamisel uuesti sobiva tihendusvahendiga (nt kanepi või PTFE-lindiga). Joon. Magneesiumanoodi vahetamine Pos. : Kuuskantmutter Pos. : Magneesiumanood Keerake magneesiumanood uuesti muhvi. 8.4 Magneesiumanoodi vahetamine Kui magneesiumanood on ära kasutatud, siis paigaldage uus vastavalt joonisel kujutatule. Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 7

18 8 Hooldus 8.5 Soojaveesalvesti kasutuselevõtmine pärast puhastamist SEADME KAHJUSTUSED defektse tihendi tagajärjel. Me soovitame soojaveesalvesti hermeetilisuse tagamiseks kasutada pärast puhastamist puhastusava kaane uut tihendit (joon. 3, pos. ). Pange puhastusava kaas (joon. 3, pos. 3) koos tihendiga (joon. 3, pos. ) uuesti oma kohale tagasi. Keerake kuuskantkruvid (joon. 3, pos. 4) puhastusava kaande käsitsi kinni. Seejärel keerake kuuskantkruvid (joon. 3, pos. 4) dünamomeetrilise võtmega kinni jõumomendini 5-30 Nm Täitke soojaveesalvesti veega ja võtke küttseade uuesti kasutusele. Kontrollige puhastusava ja kõikide ühendusliitmike hermeetilisust. Pange soojustuselement (joon. 3, pos. 5) oma kohale ja paigaldage puhastusava kaane kate (joon. 3, pos. 6). Joon. 3 Puhastusava kokkupanek 3 Pange soojustuselement (üksnes SU300/ korral) ja ümbrise kaas (joonis, lehekülg 6) uuesti soojaveesalvesti külge. Pos. : Pos. : Pos. 3: Puhastusava Puhastusava kaane tihend Puhastusava kaas Pos. 4: Kuuskantkruvid Pos. 5: Soojustuselement Pos. 6: Puhastusava kaane kate koos kruvidega 8 Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud.

19 Märkmed Salvesti-veesoojendi Logalux SU60/ SU300/ - Tehniliste parendustega seotud muudatuste õigused kaitstud. 9

20 BBT Thermotechnik GmbH D Wetzlar

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et)

OM Logamax plus GB162-80/100 Universal - EE(et) Kasutusjuhend Seinale paigaldatav gaasiküttekatel Logamax plus GB162-80/100 Kasutajale Palume enne kasutamist hoolikalt lugeda 7 746 800 133 (04/2007) EE Sisukord Sisukord 1 Põhikontrolleri Logamatic BC10

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm PROJEKTEERIMISTABELID SOOJUSPUMP IMP 09/15 Lk 2 Lk 3 Lk 8 Lk 12 Lk 16 Lk 17 Lk 22 Lk 23 Lk 25 Lk 26 Lk 28 Lk 29 Lk 31 Lk 33 Lk 34 Lk 35 Lk 36 Lk 37 Hüdraulika- ja elektriskeemi legend Õhk-vesi-soojuspumpade

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation TJ SOLAR 7 head omadust ühes kollektoris TJ SOLAR INFOLEHT TJ SOLAR toote head omadused TJ SOLAR kollektori spetsifikatsioon Kasutegur Konstruktsioon Paigaldamine ja kinnitamine TJ SOLAR pakend TJ SOLAR

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

book

book 6304 0785 02/2005 EE Erialaspetsialistile Kasutus- ja hooldusjuhend Spetsiaalsed gaasiküttekatlad Logano GE434 Lugege palun enne käivitamist ja hooldamist hoolikalt juhendeid Eessõna Seade vastab Euroopa

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B 05-2006 IT 17.11.2008 14:00 Uhr Seite 1 VITODENS 100-W Gaasikondensatsiooniseinakatel, tüüp WB1B moduleeriva MatriX-silinderpõletiga ja Inox-Radial soojusvahetiga

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

EPP-0380-EE-4_03.pub

EPP-0380-EE-4_03.pub R Paigaldusjuhend EPP-0380-EE-4/03 Rayligator Harumuhv 4-soonelistele kuni 1 kv soomustamata plastkaablitele kasutades kompaktset ringklemmi tüüp Hellstern C-INTRADE OÜ Vabaduse pst. 162-6, 10917 Tallinn

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Tehniline dokumentatsioon ComfortLine gaasikondensaatkatlad CGB-2(K) CGW-2 CGS-2

Tehniline dokumentatsioon ComfortLine gaasikondensaatkatlad CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 Tehniline dokumentatsioon ComfortLine gaasikondensaatkatlad CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 ComfortLine gaasikondensaatkatlad Gaasikondensaatkatlad ComfortLine CGB-2 Lk 3 CGB-2(K) Lk 4 CSW-120 Lk 4 CGW-2 Lk 5 CGS-2L

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem