NIAGARA DELTA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NIAGARA DELTA"

Väljavõte

1 KAHEFUNKTSIOONILINE SEINALE KINNITATAV BOILERIGA GAASIKATEL Sundtsirkulatsiooniga veekindel mudel Paigaldus- ja kasutusjuhend

2 Katla nimetus: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF Käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendi nõuded on kohustuslikud Prantsusmaal paigaldatavatele seadmetele. Sisukord lk 1. Kirjeldus Mõõtmed Hüdraulilised karakteristikud Paigaldamise tingimused Katla paigaldamine Katte paigaldamine ja eemaldamine. Hooldamine Elektriühendused Kasutuselevõtmine Reguleerimine Reguleerimise näited (järg) Rikked Gaasitüübi muutmine Käsud Juhtimine Hooldus Ohutus põlemisproduktide eemaldamisel Garantii Praktilised nõuanded Gaasitüübi muutmine Tehnilised andmed Rikkeotsingu tabel

3 1. Kirjeldus Juhised paigaldajale Joonis 1 1. terasplekist korpus 2. paisupaak 3. tõmbekapp 4. vasest põhisoojusvaheti 5. veekindel kast 6. roostevabast terasest gaasipõleti, mis koosneb: demonteeritavast düüsidega pihustustorust kahest süüteelektroodist ühest leegiandurist 7. gaasijaotusüksus, mis koosneb: kahest elektrilisest ohutusventiilist ühest elektrilisest reguleerimisventiilist 8. automaatne õhueraldi 9. sooja tarbevee boiler 10. ringluspump 11. elektroonikaplokk 12. süütamisseadis 13. ülekuumenemise ohutusrelee 14. relee põlemisproduktide surve kontrollimiseks 15. boileri termistor 16. küttekontuuri pealevoolu termistor 17. küttekontuuri tagasivoolu termistor 18. jaotusventiil 19. tarbeveekontuuri roostevabast terasest plaatsoojusvaheti 20. tarbeveekontuuri reguleerventiil 21. tarbeveekontuuri termistor 3

4 Joonis küttekontuuri valikulüliti: suletud / min / max 23. tarbeveekontuuri valikulüliti: suletud / min / sääst (eco) / mugavus (confort) 24. toite märgutuli, roheline 25. põleti funktsioneerimise märgutuli, oranž 26. kütmisrežiimi märgutuli, roheline 27. tarbevee soojendamise režiimi märgutuli, roheline 28. ohutusrežiimi sisselülitumise märgutuli, punane 29. nullimise nupp 30. küttekontuuri manomeeter 31. näidik 32. seadistamise nupud 4

5 2. Mõõtmed 195 Minimaalselt 450 mm hoolduse võimaldamiseks Joonis 3 3 lahendust ühenduste tegemiseks vastavalt oma äranägemisele: tüüp C 12 või C 42 tüüp C 32xx 39 - Gaasi sissevool 40 - Küttekontuuri tagasivool 41 - Küttekontuuri pealevool 42 - Külma vee sissevool 43 - Soojaveeboileri väljavool 38 - Boileri ventiil 44 - Küttekontuuri ventiil Kaal tühjalt 24 kw: 59 kg 28 kw: 60 kg tüüp C 12 tüüp C 32xx 5

6 3. Hüdraulilised karakteristikud See katel on automaatse möödavooluga ja ringluspumba kahe töökiirusega mudel. Diagramm joonisel 4 esitab vooluhulgast sõltuva rõhukõvera (väljavoolul). Minimaalne vajalik vooluhulk süsteemis küttekontuuri õige funktsioneerimise tagamiseks on 300 l/h (suletud termostaatventiilide korral). Süsteemi veemahutavus. Katel on varustatud surve all oleva paisupaagiga. Paisupaagi maksimaalne maht: 7,1 l. Eelrõhk: 0,7 bar. Märkus: - Pf = paisupaagi rõhk, baarides; - C = süsteemi maht liitrites. Rõhu all oleva süsteemi maht muutub sõltuvalt (joonis 5): - keskmisest töötemperatuurist ºC; - staatilisest kõrgusest, mis vastab süsteemi kõige kõrgema punkti ja paisupaagi telje kõrguste vahele meetrites. Süsteemi külmalt täitmise minimaalne rõhk on 0,7 bar (soovitatav on vahemik 1 1,5 bar). See rõhk peab alati olema suurem kui 1/10 staatilist kõrgust (väljendatud meetrites). Manomeetri näit mce (meetrit veesammast) Minimaalne vooluhulk (termostaatventiilid suletud) Joonis 4 l/h (liitrit tunnis) Pf (rõhk) Veemahutavuse diagramm Joonis 5 C (mahutavus) 6

7 4. Paigaldamise tingimused 4.1. PIIRANGUTE MEELESPEA ELUMAJAD NÕUDED PAIGALDAMISEL JA HOOLDAMISEL Katla tohib paigaldada ja seda hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialist kehtivate normide ja reeglite kohaselt: vastavad Prantsuse normid a. 2. augusti määrus Tehnilised ja ohutusreeglid ehitiste ja nende kõrvalhoonete sees paiknevatele põlevate ja vedeldatud süsivesinike toitel töötavatele gaasiseadmetele. Nõuded ruumile: - maht vähemalt 8 m³; - sissepääsuava vähemalt 0,40 m²; - kohustuslikud on kergesti käsitsetavad õhutusavad a. 2. augusti määrust muutev a. 5. veebruari määrus Katla väljavahetamisel samasuguse kata vastu (esialgse seadme telg ja kinnitused), peab paigaldaja välja andma mudel 4 kohase vastavussertifikaadi. - norm DTU P Gaasiseadmed (varem DTU nr Gaasiseadmed aprill a. juuli lisa). - Prantsuse Riiklik Sanitaareeskiri Joogiveevõrgu kaitse Riikliku Sanitaareeskirja artiklid 16-7 ja 16-8 nõuavad CB tüüpi tagasilöögiklapi olemasolu süsteemi erinevates mittekontrollitava survega tsoonides. Tagasilöögiklapp peab vastama normi NF P nõuetele ja on ette nähtud küttevee tagasivoolu vältimiseks joogiveevõrku. Katla gaasitorustikule paigaldatakse kaitseklapp NF. Norm NF C Madalpinge elektriseadmed Eeskirjad. ÜHISKONDLIKUD HOONED NÕUDED PAIGALDAMISEL Katla tohib paigaldada ja seda hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialist kehtivate normide ja reeglite kohaselt: vastavad Prantsuse normid - ohutuseeskirjad tulekahju ja paanika korral ühiskondlikes hoonetes: a) üldised eeskirjad kõikidele seadmetele: artiklid GZ Põlevate ja vedeldatud süsivesinike toitel töötavad gaasiseadmed. Artiklid CH Küte, ventilatsioon, külmutamine, õhu ja sooja tarbevee aurude konditsioneerimine. b) Erieeskirjad avalike asutuste kõikidele tüüpidele (haiglad, kauplused, jne...). Soovitus: Kui piirkonnas on kõrgendatud äikeseoht, tuleb paigaldada piksekaitse. 7

8 4.2. SOOVITUSED PAIGALDAMISEKS Katla paigaldamine - õhuklapi välimine telg tuleb paigaldada vähemalt 0,40 m kaugusele kõigist ukse- ja aknaavadest ja vähemalt 0,60 m kaugusele kõikidest ventilatsiooniavadest (vaadata valitud väljavoolutüübile vastava detailide komplekti juures olevat juhendit); - boileri paigaldamisel veega ruumi tuleb järgida normi NF C vastavaid ohutusreegleid (peatükk 7). - katelt ei tohi paigaldada keeduplaatide, ahju ega üldiselt mistahes seadmete kohale, millest eraldub rasvaseid aure ja mis võivad katelt saastada ja mõjutada selle funktsioneerimist; - sein ja kinnitused peavad suutma kanda katla raskust (umbes 130 kg); - võtta tarvitusele müravastased meetmed. Sooja tarbevee kontuur Vältida suuri rõhulangusid. Vee kareduse korral üle 25ºTH on vajalik vee töötlemine. Küttekontuur Ringlusvooluhulk: dimensioneerimisel jälgida hoolikalt minimaalse vooluhulga nõuet: 300 l/h suletud termostaatventiilide korral. Korrosioonivastased meetmed Korrosioonist tingitud funktsioneerimishäired on kerged ilmnema, kui paigaldamisel on kasutatud kokkusobimatutest materjalidest detaile. Nende probleemide vältimiseks on soovitatav kasutada korrosiooniinhibiitoreid. Vee töötlemise korral tuleb võtta tarvitusele kõik ettevaatusabinõud takistamaks töödeldud vee muutumist agressiivseks. Vanade süsteemide korral tuleb paigutada tagasivoolu alumisele punktile paisupaak, et tagada kontuurile sobiv töötlemine. Soovitus: paigaldada õhueraldid kõigile radiaatoritele ja süsteemi kõrgematesse punktidesse, samuti ka tühjenduskraanid madalamatesse punktidesse. Põlemisgaaside eemaldamine Vt. tehnilisi eeskirju DTU Selle katla tohib ühendada ainult loomuliku tõmbega lõõriga. Ühendus on ette nähtud Ø125 mm üleminekudetaili (võimsuse 24 kw korral) või Ø139 mm üleminekudetaili (võimsuse 28 kw korral) jaoks surveklapi väljumisava sees. Torus tekkida võiva kondensaadi katla sisse tilkumise vältimiseks tuleb ette näha kondensaadi kogumise ja väljalaskmise võimalus. 5. Katla paigaldamine - asetada eelmontaažiks kaasa pandud paberist šabloon väljavalitud kohta ja järgida sellel olevaid juhiseid. - pidada silmas juhiseid, mis on antud ptk. 4 (Paigaldamise tingimused). ÜHENDUSED KANALISATSIOONIGA Ühendusliitmikud on kaasas katla tarnekomplekti kuuluvas pakis. Erinevad ühendusdetailide komplektid on saadaval hulgimüüjate käest. - esimene paigaldamine; - Chaffoteaux & Maury katelde asendamine; - teist marki katelde asendamine; - detailide komplekt katla paigaldamiseks seinast kaugemale (juhul, kui torud lähevad katla tagant läbi). 8

9 - asetada kohale (joonis 6): - kõik ventiilid, gaasiventiil (kollase hoovaga ¾ ventiil), küttekontuuri peale- ja tagasivoolu sulgeventiil, külma tarbevee ½ ventiilid ja boileri väljavoolu voolik 46; - ühendusdetailid ja -liitmikud, ¾ gaasiliitmikud, küttekontuuri peale- ja tagasivool, külma ja sooja tarbevee ½ liitmikud; - liitfilter F1 gaasiventiilile, veefilter F2 külma tarbevee juurdevoolule ja kütusefilter F3 põletile; - ohutusventiili tühjendusvoolik 44 (poolläbipaistev), boileri ventiili tühjendusvoolik 38 ja sulgeventiili tühjendusvoolik 45, mis tuleb kindlasti ühendada kanalisatsiooniga. - lõpetada evakuatsiooniseadme montaažiga vastavuses valitud ühenduse tüübile, järgida detailide komplektiga kaasas olevat montaažijuhendit (horisontaalne kontsentriline väljavool või vertikaalne kontsentriline väljavool) SÜSTEEMI PUHASTAMINE Pärast veetorustikuga ühenduste tegemise lõpetamist on süsteem vaja puhastada selleks ette nähtud (dispergeeriva) vahendiga, et kõrvaldada metallipuru, valmistamisel külgejäänud õlid ja mitmesugused rasvad. Eemaldada kõik lahusti või aromaatsete süsivesinike (bensiin, petrooleum) abil. Katla paigaldamisel ei ole vaja katet ära võtta. Korpuse paigaldamine on katla korralikuks funktsioneerimiseks hädavajalik. Joonis 6 9

10 6. Katte paigaldamine ja eemaldamine. Hooldamine Katte eemaldamine - keerata lahti katte 4 kinnituskruvi A (joonis 7); - vabastada klambrid; - eemaldada kate. detailjoonis Joonis 7 Joonis 8 Katte paigaldamine Eemaldada kaitsekile katte eest ja tagant - panna kate oma kohale (joonis 8); - paigutada 2 klambrit kattesse (vt. detailjoonist); - keerata esiküljel kinni 4 kinnituskruvi A. Hooldamine Seadme hooldamiseks on olemas võimalus nihutada elektrikilpi, selle ühendusi lahti võtmata. Elektrikilp on kinnitatud küttekontuuri pealevoolutoru külge või raami põhjaplaadile (joonis 9). joonis 9 10

11 7. Elektriühendused Ühenduste paiknemine: - elektriühendused teostatakse katla all paikneval põhjaplekil; - avad seinas sissetoodavate jäikade võrgutoite ja ümbritseva keskkonna termostaadi kaablite jaoks peavad olema šablooniga määratud kõrgusel; - katla elektritoite jaoks on seadmega kaasas 3-sooneline kaabel (230 V ühefaasiline toide: faas, neutraal ja maandus). Märkus: elektritoitekaabel ja ümbritseva keskkonna termostaadi kaabel peavad olema eraldi kaablid. Tähtis: eeskirjade kohaselt peab katla toitesüsteemis olema ette nähtud kahepooluseline lüliti, mille kontaktide vahekaugus avanemisel on vähemalt 3 mm. Elektritoitevõrguga ühendamine 3-sooneline kaabel C ühendatakse kõigepealt katla elektrikilbiga. Seejärel ühendatakse see kaabel elektritoitevõrguga (joonis 10). Joonis 10 Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine Avada liides B kruvikeeraja abil (joonis 11). Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine toimub liidese kaudu B (joonis 12). - eemaldada sild S; - ühendada termostaat silla S asemele. Joonis 11 11

12 Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine Liides B Ühenduse külgvaade Eelnevalt ühendatud elektroonikaplokk Joonis Kasutuselevõtmine SURVESTAMINE (joonis 13) Tarbeveekontuur: - avada külmaveekraan 36; - pesta boiler ja süsteem läbi, lastes vett voolata erinevatest soojaveekraanidest. Küttekontuur: - kontrollida, kas küttekontuuri pealevoolu ventiil 35 ja tagasivoolu ventiil 34 on lahti; - avada süsteemi täitmise ventiil 37; - sulgeda ventiilid, kui manomeetri 30 näit ületab ptk. 3 määratud rõhu; - õhutada süsteem ja taastada rõhk 1,5 bar. Gaasitorustik - avada gaasiventiil 33; - õhutada gaasitorustik; - kontrollida lekete puudumist katla gaasitorustikus. joonis 13 12

13 9. Reguleerimine Seade on tehases juba reguleeritud. Seadistuste väärtused on esitatud menüüdes 3 ja 4. Paigaldaja või kvalifitseeritud spetsialist võivad kõiki seadistusi muuta. Infot katla seadistuste kohta saab vaadata ja seadistusi muuta, kui avada elektrikilbi uks P ja eemaldada kate D (joonis 14). NÄIDIK Positsioon 3 Positsioon 1 Positsioon 2 Joonis 14 Näidik Joonis 15 Menüü nupp - nupp + nupp Reguleerimisnupp Menüüdesse sisenemiseks tuleb umbes 10 sekundi vältel vajutada üheaegselt nuppudele - ja + (joonis 15). Menüü valimine: Vajutada menüü nupule (joonis 15). Menüü number ilmub nähtavale 3 sekundiks -2-. Järgmiste menüüde juurde pääsemiseks vajutada uuesti menüü nupule. Menüüpunktide valimine menüü sees: Menüüpunkte mööda üles või alla liikumiseks vajutada nupule + või -. Märkus: + nupule vajutamine viimasel menüüpunktil olles viib 1. menüüpunktile ja - nupule vajutamine esimesel menüüpunktil olles viib viimasele menüüpunktile. Menüüpunkti parameetrite muutmine: Reguleerimisrežiimile minekuks vajutada reguleerimisnupule positsioonid 2 ja 3 hakkavad vilkuma. Seadistatud parameetrite muutmiseks vajutada seejärel + või -. Muudatuste salvestamiseks vajutada reguleerimisnupule ja väljuda reguleerimisrežiimist positsioonid 2 ja 3 hakkavad vilkuma. Märkus: SEE KEHTIB AINULT MENÜÜDE 3 JA 4 KOHTA. Näidik näitab väljumist menüüst kasutajarežiimi umbes 30 sekundi pärast. Tehaseseadistuste taastamine: Minna menüüsse 3 või 4 ja vajutada umbes 10 sekundi vältel nupule + ja reguleerimisnupule. Näidik näitab CM ja vilgub mõne hetke vältel, kuni operatsioon saab lõpetatud. 13

14 Töötõrgete ajaloo nullimine: Minna menüüsse 1 ja vajutada umbes 10 sekundi vältel nupule + ja reguleerimisnupule. Näidik näitab CM ja vilgub mõne hetke vältel, kuni operatsioon saab lõpetatud. TEGEVUS OLUKORD NÄIDIK 10 Menüü Töötõrgete ajalugu Esitatakse 10 viimast töötõrget Menüüpunkt Positsioon 1 Positsioonid 2 ja 3 Viimane ilmnenud töötõrge 0. Kood kuni 99 x korda Eelviimane ilmnenud töötõrge 1. Kood kuni Kood kuni 99 Viimane salvestatud töötõrge 9. Kood kuni 99 1 kord x korda Menüü Katla olukord Esitatakse katla olukord või kehtiv seadistus Menüüpunkt Positsioon 1 Positsioonid 2 ja 3 Katla nimivõimsus (kw) Suitsugaaside eemaldamise viis : CF 1 : FF muutuv kiirus 2 : VMC Ümbritseva keskkonna termostaadi kasutamine Jaotusventiili teoreetiline asend : FF fikseeritud kiirus 0 : ei 1 : jah 0 : tarbevesi 4. 1 : kütmine Tarbeveekontuuri pealevoolu temperatuur ( C) Boileri temperatuur ( C) Küttekontuuri pealevoolu temperatuur ( C) Küttekontuuri tagasivoolu temperatuur ( C) 14

15 TEGEVUS OLUKORD NÄIDIK 1 kord Menüü Katla seadistused x korda Menüüpunkt Positsioon Positsioonid 2 ja 3 1 Mõõduka soojuse moodul 0 0 : ei 1 : jah Termostaatjuhtimine : ei 1 : jah Taimerjuhtimine : mõlemal 1 : boileri soojendamisel : kütmisel 3 : mitte kummalgi 1 kord Katla maksimaalne võimsus sammuga 1 kw 3 Võimsuse arvväärtus kw kw kw kw Menüü - 4 Küttekontuuri seadistused x korda Menüüpunkt Pumba funktsioneerimine Pumba kiirus 1 Pumba väljalülitumise viivituse aeg 0 kuni 5 minutit sammuga ½ minutit Positsioon Positsioonid 2 ja : ei : jah 0 : suur 1 : väike 0 min 0,5 min 1,0 min 5 min Küttekontuuri maksimaalne temperatuur 2 seadistust: 85 või 90 C C 90 C Töörežiim: Normaalne Kõik või mitte midagi : ei 1 : jah 15

16 Küttekontuuri taimerjuhtimine 0 kuni 7 minutit sammuga ½ minutit Katla maksimaalne võimsus soojendamisel sammuga 1 kw MÄRKUS: Pmax vt 3. menüü punkti min 0,5 min 2,5 min 8 5 min 9 Võimsuse arvväärtus 7 kw Pmax korral 8 kw Pmax korral 9 kw Pmax korral 10 kw Pmax korral - tehaseseadistus Reguleerimise näited (järg) Taimerjuhtimise reguleerimine: Taimerjuhtimise seadistuse muutmine 3 minutile (meeldetuletus: tehaseseadistus on 3 min 30 s vt. tabelist 4. menüü 8. punkti). Talitada järgnevalt: Näidik 1) valida seadistamisrežiim: vajutada nuppu + ja - 10 sekundi vältel; näidik näitab kõigepealt -1- ja seejärel 0.-, kui ei ole töötõrget või viimasele töötõrkele vastavat koodi. 2) menüüsse -4- minemiseks vajutada kolm korda menüü nupule, näidik näitab -4- ja seejärel punkti 0 seadistust: kas 0 0 või ) minna 8. menüüpunkti (taimerjuhtimise reguleerimine), vajutades 8 korda nuppu + ; näidik näitab 82.5 (see vastab tehaseseadistusele 2 min 30 s). 8 = menüüpunkt = 2,5 min ehk 2 min 30 s. 16

17 4) vajutada üks kord reguleerimisnupule - positsioonid 2 ja 3 hakkavad vilkuma; seejärel vajutada nuppu +, kuni positsioonidele 2 ja 3 ilmub 3.0 ja näidik näitab 83.0; salvestada seadistus ühe vajutusega reguleerimisnupule. Positsioonid 2 ja 3 ei vilgu enam. Reguleerimine on lõppenud. Näidik läheb tagasi kasutajarežiimi umbes 30 sekundi pärast. Pärast reguleerimise lõpetamist panna tagasi kate D ja sulgeda uks P (joonis 14). 10. Rikked Tõrgete korral seadme funktsioneerimises või informatsiooni esitamises, ilmub näidikule vilkuv kahekohaline kood. Probleemi põhjuse aitab välja selgitada allolev tabel. Töötõrgete 1, 3 ja 19 korral lülitub seade ise ohutusrežiimile ja süttib punane märgutuli 28 (joonis 16). Näide: pump külmumiskaitserežiimil TÖÖTÕRGE Joonis 16 Kood näidikul Töötõrke nimetus Informatsioon 01 Lülitumine ohutusrežiimile ülekuumenemise tõttu 03 Lülitumine ohutusrežiimile süütamise tõrke tõttu 05 Pump külmumiskaitserežiimil 06 Põleti külmumiskaitserežiimil 07 Veeringluse puudumine 17

18 Kood näidikul Töötõrke nimetus 08 Vee juurdevoolu tõrge 09 Tarbeveekontuuri termistori ahelas katkestus 10 Tarbeveekontuuri termistori ahelas lühis 11 Küttekontuuri pealevoolu termistori ahelas katkestus 12 Küttekontuuri pealevoolu termistori ahelas lühis 13 Küttekontuuri tagasivoolu termistori ahelas katkestus 14 Küttekontuuri tagasivoolu termistori ahelas lühis Informatsioon 17 Seiskumine suitsugaaside liigse koguse tõttu (Spott) (CF) 18 Taassüütamise üritamine 19 Lülitumine ohutusrežiimile suitsugaaside liigse koguse tõttu (VMC) 21 Tõmbe puudumine (FF) 22 Tõmbe anduri tõrge (FF) 23 Tõmme väike (FF) 24 Tõmbe kontrollifunktsiooni tõrge (FF) 25 Boileri termistori ahelas katkestus 26 Boileri termistori ahelas lühis Tõrge ühendustes elektroonikaplokiga Boileri temperatuur lubatust kõrgem Gaasi võimsuse reguleerimine põletis Alltoodud tabelis esitatud väärtused on orienteeruvad, näitamaks gaasi nominaalset jaotumisrõhku ja aitamaks reguleerida katla kütmisvõimsust sõltuvalt süsteemi vajadustest. Nende abil ei saa arvutada katla täpset reguleeritud võimsust. Niagara Delta 24 FF Gaas G20 G25 PROPAAN BUTAAN Toiterõhk Toiterõhk Toiterõhk Toiterõhk (mm (mm (mm (mm veesammast) veesammast) veesammast) veesammast) Kasulik võimsus (kw)

19 Niagara Delta 28 FF Gaas G20 G25 PROPAAN BUTAAN Toiterõhk Toiterõhk Toiterõhk Toiterõhk (mm (mm (mm (mm veesammast) veesammast) veesammast) veesammast) Kasulik võimsus (kw) Gaasitüübi muutmine Hakates kasutama gaasi, millega katel ei ole reguleeritud töötama, peab asendama järgmised osad: - pihustustoru ja selle ühendusosad; - magnetventiili süsteem ja vastavad ühendusosad. (vt. ptk. 19, tehniliste andmete tabel). 19

20 Juhised kasutajale 12. Käsud Joonis 17 Paneel (joonis 17) 22. Küttekontuuri valikulüliti: suletud/min/max Tarbeveekontuuri valikulüliti suletud/min/sääst/mugavus 28. Tarbevee soojendamise režiimi märgutuli, roheline Ohutusrežiimi sisselülitumise märgutuli, punane 24. Toite märgutuli, roheline 29. Nullimise nupp 25. Põleti funktsioneerimise märgutuli, oranž 30. Küttekontuuri manomeeter 26. Kütmisrežiimi märgutuli, roheline 31. Näidik 20

21 13. Juhtimine Sisselülitamine (joonis 17) 1. Kontrollida, et rõhk küttekontuuris on piisav: manomeetri näit peab olema vahemikus 0,8 1,5 bar; vastasel juhul vt. ptk Veenduda, et gaasiarvesti ventiil on avatud ja et katla toitepinge on sisse lülitatud; roheline märgutuli 24 põleb. 3. Avada gaasiventiil 33 (joonis 13). Katel on funktsioneerimiseks valmis. Tähelepanu: sisselülitamisel pärast pikaajalist kasutamata seismist, võib gaasitorustikus olev õhk takistada esimesi süütamisi. Vt. ptk. 20 Rikked. Ooterežiim Näidiku keskmine positsioon on liikumatu ja toite märgutuli 24 põleb. Lubatud on ainult kütmisrežiim Märgutuli 26 põleb ja näidik näitab temperatuuri küttekontuuri pealevoolul, näit. Valikulüliti 22 võimaldab reguleerida vee temperatuuri küttekontuuri pealevoolul vastavalt välistemperatuurile: - külma ilmaga maksimaalse suunas, - soojema ilmaga minimaalse suunas. Ümbritseva keskkonna termostaadi kasutamine on nähtav punktina näidiku alumises parempoolses nurgas Lubatud on ainult tarbevee soojendamise režiim Märgutuli 27 põleb ja: 1. juhtum: vee tarbimist ei toimu ja boilerit ei köeta kujutised näidikul on liikumatult. 2. juhtum: boileri taassoojendamine kujutised näidikul liiguvad päripäeva. 3. juhtum: toimub vee tarbimine kujutised näidikul liiguvad päripäeva. Valikulüliti 23 võimaldab reguleerida tarbevee temperatuuri valikulüliti asendite mini ja confort vahel. Sellise reguleerimise ajal näidik vilgub ja näitab olemasoleva sooja tarbevee keskmist temperatuuri. Lubatud on nii tarbevee soojendamise režiim kui kütmisrežiim Märgutuled 26 ja 27 põlevad ja: 1. juhtum: vee tarbimist ei toimu ja boilerit ei köeta näidik näitab temperatuuri küttekontuuri pealevoolul, näit. 21

22 2. juhtum: boileri taassoojendamine kujutised näidikul liiguvad päripäeva. 3. juhtum: toimub vee tarbimine kujutised näidikul liiguvad päripäeva. Katla seadmine ooterežiimile ja külmumiskaitserežiimile Seada küttekontuuri valikulüliti 22 ja tarbeveekontuuri valikulüliti 23 asendisse O. Rohelised märgutuled 26 ja 27 kustuvad. Selles režiimis töötamise korral funktsioneerib ringluspump 1 minuti ja jaotusventiil avaneb ühe korra iga 23 tunni jooksul. Tähelepanu: selles režiimis ümbritseva keskkonna termostaadi külmumiskaitsefunktsioon ei toimi. Katla külmumiskaitserežiim: 7 C juures rakendub ringluspump 3 C juures rakendub põleti. Ümbritseva keskkonna termostaadi külmumiskaitsefunktsiooni tagamiseks tuleb jätta katel kütmisasendisse. Katla täielik väljalülitamine - seada valikulülitid 22 ja 23 asendisse O, rohelised märgutuled 26 ja 27 kustuvad; - katkestada seadme elektritoide; - sulgeda gaasiventiil 33 (joonis 13). Märkus: selles asendis ei ole külmumiskaitse tagatud. 14. Hooldus Kehtivate seaduste kohaselt on katla iga-aastane hooldus kohustuslik. Kvalifitseeritud spetsialistil tuleb kord aastas lasta teostada katla ülevaatus. Kõigi katla jaoks vajalike hooldusoperatsioonide jaoks võivad seadme maaletoojad pakkuda hoolduslepingut. Küsige infot katla paigaldajalt või tootja esindajalt. Tootja garantii, mis katab valmistamise defekte, ei hõlma hooldustöid. 15. Ohutus põlemisproduktide eemaldamisel See boiler on varustatud väljatõmmatavate põlemisgaaside hulga määramise süsteemiga. Nimetatud süsteemi kontrolli all on ka põleti funktsioneerimine. Juhul kui gaaside hulk on pikema aja vältel ebapiisav, lülitub boiler ohutuse tagamiseks välja; ekraanil süttib defekti kood 21. Tähelepanu: seda suitsugaaside eemaldamise kontrolli seadist ei tohi välja lülitada ega valesti käsitseda. Remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi. 22

23 16. Garantii Katla garantii kehtib garantiitunnistusel fikseeritud perioodil ja tingimustel: garantiitunnistuse ärarebitav talong tuleb kindlasti saata tagasi Chaffoteaux & Maury le. Garantiiteeninduse saamiseks peab seade olema paigaldatud, reguleeritud ja tööle pandud kvalifitseeritud spetsialisti poolt. See tagab, et kõik vastab paigaldamisjuhendile ning kõik eeskirjadega ette nähtud tingimused ja ohutusnõuded on täidetud. Katla esimese tehnilise kontrolli võib Chaffoteaux & Maury tehnilise teenistuse poolt volitatud kvalifitseeritud spetsialist teha Teie palvel tasuta. 17. Praktilised nõuanded Ettevaatusabinõud külma korral Soovitame konsulteerida katla paigaldajaga või tootja esinduse müügijärgse teenindusega, kes pakuvad vastavalt olukorrale sobivaimaid tegevusjuhiseid. Tarbeveekontuur Enne katla tarbeveekontuuri tühjendamist peab sulgema veearvesti ja süsteemi külma vee ventiili. - avada sooja vee kraan; - avada katla tühjendusventiil 38 (joonis 18). Vesi voolab tühjendusava kaudu välja. Küttekontuur Valida üks järgmistest võimalustest: -1) tühjendada süsteemi küttekontuur; -2) kaitsta süsteemi küttekontuur külmumisvastase vahendi lisamise teel. Selle külmumisvastase vahendi poolt tagatud kaitsetaseme regulaarne kontrollimine annab täiendava kindlustunde; -3) lasta seadmel töötada väiksemal koormusel, reguleerides ümbritseva keskkonna termostaadi külmumiskaitserežiimile (5 ja 10 C vahel). Tähelepanu: katel tuleb jätta kütmisasendisse. joonis Gaasitüübi muutmine Need seadmed on ette nähtud töötamiseks maagaasi, butaani või propaaniga. Gaasitüübi muutmise peab teostama kvalifitseeritud spetsialist. 23

24 19. Tehnilised andmed Mudel Kütmisvõimsus Max võimsus sooja tarbevee tootmiseks Tehniline lahendus RT 2000 Kategooria Tüüp: sundtsirkulatsiooniga veekindel. - C12 horisontaalsel kontsentrilisel väljavoolul Ø 100/60 mm - C32 xx vertikaalsel kontsentrilisel väljavoolul Ø 125/80 mm - C42 3CE evakuatsioonitorustike jaoks: SPIRAL GAZ 3CE ROLUX 3CE Niagara Delta 24 FF 8,2 24 kw 24 kw Madal temperatuur II 2E+3+ Vajalik õhukogus põlemisel 46 m³/h Sooja tarbevee toodang ( T: 30 K) 17 l/min Sooja tarbevee toodang süütamiseks 1,9 l/min Küttesüsteemi min veekogus 300 l/h Tarbeveekontuuri min rõhk 0,5 bar Tarbeveekontuuri max rõhk 7 bar Küttekontuuri max rõhk 3 bar Temperatuuri reguleerimisulatus katla väljundil C Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimisulatus C Tarbeveekontuuri mahutavus 60 liitrit Elektritoide ühefaasiline, 230 V - 50 Hz Tarbitav elektrivõimsus 150 W Kaitseaste IP 44 Gaasi nimikulu (15 C 1013 mbar) Max kulu Min kulu 27,0 kw 9,5 kw G 20 (GN H Lacq)...34,02 MJ/m³ rõhul 20 mbar 2,86 m³/h 1,00 m³/h G 25 (GN L Groningue) 29,25 MJ/m³ rõhul 25 mbar 3,04 m³/h 1,06 m³/h G 30 (butaan)...45,6 MJ/kg rõhul mbar 2,13 kg/h 0,74 kg/h G 30 (propaan)...46,4 MJ/kg rõhul 37 mbar 2,09 kg/h 0,72 kg/h Nat Prop Toitesüsteemi märgistus G20-G25 G30-G31 Tähistus NAT PRO Düüsid 1/100 mm Düüside arv Diafragma Diameeter/tähistus 4,8 4 Magnetventiili süsteem Tähistus GAZ NAT BUT/PROP Ventiili asukoha värvus must kollane 24

25 Mudel Kütmisvõimsus Max võimsus sooja tarbevee tootmiseks Tehniline lahendus RT 2000 Kategooria Tüüp: sundtsirkulatsiooniga veekindel. - C12 horisontaalsel kontsentrilisel väljavoolul Ø 100/60 mm - C32 xx vertikaalsel kontsentrilisel väljavoolul Ø 125/80 mm - C42 3CE evakuatsioonitorustike jaoks: SPIRAL GAZ 3CE ROLUX 3CE Niagara Delta 28 FF 8,2 28 kw 28 kw Madal temperatuur II 2E+3+ Vajalik õhukogus põlemisel 56 m³/h Sooja tarbevee toodang ( T: 30 K) 20,0 l/min Sooja tarbevee toodang süütamiseks 1,9 l/min Küttesüsteemi min veekogus 300 l/h Tarbeveekontuuri min rõhk 0,5 bar Tarbeveekontuuri max rõhk 7 bar Küttekontuuri max rõhk 3 bar Temperatuuri reguleerimisulatus katla väljundil C Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimisulatus C Tarbeveekontuuri mahutavus 60 liitrit Elektritoide ühefaasiline, 230 V - 50 Hz Tarbitav elektrivõimsus 150 W Kaitseaste IP 44 Gaasi nimikulu (15 C 1013 mbar) Max kulu Min kulu 31,1 kw 9,5 kw G 20 (GN H Lacq)...34,02 MJ/m³ rõhul 20 mbar 3,29 m³/h 1,00 m³/h G 25 (GN L Groningue) 29,25 MJ/m³ rõhul 25 mbar 3,50 m³/h 1,06 m³/h G 30 (butaan)...45,6 MJ/kg rõhul mbar 2,46 kg/h 0,74 kg/h G 30 (propaan)...46,4 MJ/kg rõhul 37 mbar 2,41 kg/h 0,72 kg/h Nat Prop Toitesüsteemi märgistus G20-G25 G30-G31 Tähistus NAT PRO Düüsid 1/100 mm Düüside arv Diafragma Diameeter/tähistus 6,2 7,0 Magnetventiili süsteem Tähistus GAZ NAT BUT/PROP Ventiili asukoha värvus must kollane 25

26 20. Rikkeotsing Häired Põhjused Lahendused Katel ei käivitu Gaasi puudumine Elektritoite puudumine Kontrollida vastavaid funktsioone ja sõlmi (gaasi juurdevoolu, vee olemasolu, lüliteid, kaitsmeid...) Õhk gaasitorustikus Võib ilmneda pärast pikaajalist seismist. Punane märgutuli põleb; lülitumine ohutusrežiimile Müra küttesüsteemis Välja lülitatud ümbritseva keskkonna termostaadi poolt Süsteemis on õhku või on rõhk ebapiisav Alustada tegevusi käivitamisest (vt. ptk. 8). Reguleerida ümbritseva keskkonna termostaati. Oodata mõni minut. Vajutada nullimise nupule 29 (joonis 17): punane märgutuli kustub, süütamise tsükkel algab uuesti. Kui ohutusrežiimile lülitumine toimub korduvalt, kutsuda appi kvalifitseeritud spetsialist. Puhastada kütteseade või taastada rõhk (vt. ptk. 8). Radiaatorite soojenemine režiimis ETE (suvi) Soojusülekanne küttekontuuri pealevoolul Suvel sulgeda ventiil küttesüsteemi pealevoolul (joonis 18). Ei tohi unustada seda taasavada kütmisperioodi alguses. Kui need lahendused tulemusi ei anna, tuleb kutsuda kvalifitseeritud spetsialist. 26

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend SUPRAECO Maasoojuspump 6 720 617 200-09.1I STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1 STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1 6 720 807 627 (2013/03) et Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised.........................

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Maasoojuspump LEK UHB EE 1435-1 331125 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 10. de sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 13. Peamenüü

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B 05-2006 IT 17.11.2008 14:00 Uhr Seite 1 VITODENS 100-W Gaasikondensatsiooniseinakatel, tüüp WB1B moduleeriva MatriX-silinderpõletiga ja Inox-Radial soojusvahetiga

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend Õhk-vesi-soojuspump CS7000i AW OR-S/T AWM AWMS AWB AWE 6 720 820 559-00.1I 6 720 822 113 (2017/10) Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised................. 3 1.1 Sümbolite selgitus........................

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

LM21_Bipackas_Est.PMD

LM21_Bipackas_Est.PMD Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Seade boileriga varustatud ökoloogiliselt puhta puiduküttel katla soojuse salvestamiseks akumulatsioonipaaki. Eritemperatuuriga veekihtide tekkimine akumulatsioonipaagis on

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem