William Gilbert ( ) P. van Musschenbroek ( ) Benjamin Franklini ( )

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "William Gilbert ( ) P. van Musschenbroek ( ) Benjamin Franklini ( )"

Väljavõte

1 VIII 1/12 Elektriõpetuse areng William Gilbert ( ) uuris magnetilisi ja elektrilisi nähtusi ning lõi esimese magneti teooria. Sooritas hulga katseid magnetitega. Näiteks saagis magneti pooleks ja leidis, et poolikutel magnetitel oli pooluseid ikka kaks. Esimesena oletas, et maakera on suur magnet ja sooritas selle tõestuseks katse magnetiseeritud raudkeraga. Oletas õigesti, et magnet ja geograafilised poolused ei pruugi ühtida. Termin elektriline on tema loodud. Steven Gray ( ) näitas esimesena, et vool võib levida mööda kehi. Juhtivuse järgi jaotas ained voolujuhtideks ja dielektrikuteks. Pieter (Petrus) van Musschenbroek ( ) oli hollandi teadlane Leidenist. Ta pööras tähelepanu sellele, et klaas ja merevaik elektriseeruvad erinevalt, mis soodustas a. Charles François de Cisternay du Fay ( ) poolt vaigulise ja klaasi elektri avastamisele (hilisema Benjamin Franklini terminoloogia järgi positiivne ja negatiivne elektrilaeng) a leiutas Musschenbroek nn leideni purgi, mis kujutas endast esimest kondensaatorit. Samal aastal, sõltumatult Musschenbroekist, nime all meditsiiniline purk leiutas sama seadme ka saksa jurist ja füüsik Ewald Georg (Jürgen) von Kleist ( ). Välise kattena kasutas Musschenbroek esialgu oma kätt. Leiutatud seade võimaldas tekitada juba väga tuntavat füsioloogilist toimet ja Musschenbroek võrdles selle toimet elektrilise rai poolt tekitatavag. Ta omas töid ka optikas ja termodünaamikas, millest räägime termodünaamika arengut vaatlevas osas. Musschenbroek eitas pikka aega välgu elektrilist olemust ja tunnistas oma viga alles peale kuulsaid Franklini katseid. William Gilbert ( ) P. van Musschenbroek ( ) Benjamin Franklini ( ) Benjamin Franklin ( ) oli USA diplomaat, ajakirjanik ja kirjastaja, leiutaja, üks USA iseseisvussõja juhtfiguure ja füüsik aastal avaldas ta töö, milles pakkus viia läbi katse välgu uurimiseks tuulelohe abil. Sellise katse viis esimesena läbi Franklini artikli tõlkinud prantslane Thomas-François Dalibard ( ) aasta 10. mail. Franklin, kes ei teadnud midagi Dalibardi katsest sooritas sama katse sama aasta 15. juunil Philadelphias. Paljud hukkusid sama katset korrates, näiteksaastal 1753 hukkus eesti baltisakslane Georg Wilhelm Richmann, kes sõltumatult Franklinist oli leiutanud piksevarda, kuid töötas maandamata seadmega. Franklin teadis katse ohtlikkusest ja isoleeris ennast lohe juhtmest. Samas

2 VIII 2/12 maandas ta ka juhtme teise otsa. Lõpuks lasi ta lohe otse äikese pilve ja avastas sedasi piksevarda põhimõtte. Leiutades piksevarda ja avaldades selle põhimõtte, keeldus ta selle patenteerimisest. Franklin tõestas hõõrdeelektri ja välguelektri samasuse ning seletas ära leideni purgi tööpõhimõtte, leides et tähtsaim osa selles on juhte eraldaval dielektrikul. Pakkus välja elektrimootori idee ja demonstreeris elektriliste jõudude mõjul pöörlevat elektrilist rattast aastal, osaledes Golfi hoovuse laiuse, sügavuse ja kiiruse määramisel, andis sellele nime. Saksa s. natuurfilosoofia Immanuel Kant ( ) on läbi aegade üks olulisemaid filosoofe, kes leidis palju järgijaid kaasaegsete hulgas, kui ka hiljem (sh Hegel, Schelling, Fichte). Huvitav on Kanti varajane looming, mis toetus Newtoni mehaanikale. Ta oletas, et Universumi ehituse põhjuseks on kunagi tekkinud keeriselised protsessid, mis tekitasid sh ka Päikesesüsteemi. Päikesesüsteem koos teiste tähtedega keerlevad ümber mingi ühise keskme, moodustades süsteemi. Selliseid süsteeme on palju ja nad moodustavad rühmasid ja rühmad omakorda suurrühmasid. Kahjuks ei vallanud Kant piisavalt matemaatikat, et oma teooriale ka matemaatilist kinnitust anda. Tema oletused said kinnituse alles aastal, kui Andromeda udukogu avaldus võimsa teleskoobi abil Immanuel Kant ( ) galaktikana (Edwin Hubble). Kahjuks tema varasem looming, mis loodusteaduslikust seisukohast on väga olulised, ei avaldanud suurt mõju kaasaegsele teadusele, küll aga avaldas mõju tema filosoofia, mis lähtus objektiivsest idealismist. Kanti järgi on olemas objektiivne maailm (selline nagu ta tegelikult on) n.ö asi iseeneses, kuid selle kohta ei saa me midagi väita. Asi iseeneses mõjutab meie aistinguid ning meeleorganeid tekitades meie jaoks pildi maailmast n.ö asi meie jaoks. See tähendab, et me ei tunneta maailma sellisena nagu ta tegelikult on ja maailmast saab sellise pildi, mida võimaldavad meile tekitada meie meeleorganid, seega ei suuda me tunnetada asju iseeneses.

3 VIII 3/12 Üks kuulsamaid Kanti filosoofia järgijaid ja edasiviijaid oli Friedrih Wilhelm von Schelling ( ). Olles tugevalt mõjutatud Kanti filosoofiast, töötas ta välja oma filosoofilise maailmasüsteemi, mille aluseks oli dualism kõikides nähtustes. Paljud dualistlikud nähtused on Schellingi järgi omavahel seotud. Sellise dualismi ilminguks Shcellingi järgi tõuke ja tõmbe jõud. Ta propageeris kõikide taoliste jõudude ühtsust, nendevahelist seost ja vastastiku muundumist. Näiteks elektris on kaks vastaslaengut + ja ja need tõmbuvad, vastasnimelised aga tõukuvad. Ka magnetismis on sarnane olukord vastaspoolustega, samanimeliste tõmbumine ja vastasnimeliste tõukumine. Mõlemad on võimelised F. W. von Schelling ( ) tekitama keemilisi muutusi ainetes, seega peavad elekter, magnetism ja keemia olema kindlalt omavahel seotud. Elektri abil peab saama magnetnähtusi esile kutsuda ja magneti abil elektrilisi. Mõlema abil peaks saama sooritada keemilisi reaktsioone ning keemia abil saama elektrit ja magnetismi. Tema teooria mõjul ja tõestamiseks töötasid paljud selle aja kuulsad füüsikud. Nende hulgas võiks nimetada Faraday d ja Ørstedi. Viimane neist töötas ja tegi oma kuulsa avastuse (räägime edaspidi) Schellingi kindla mõju all. Schelling jälgis hoolega teadusmaailmas toimuvat ja oskas leida esmapilgul mitte eriti silmapaistvate uudiste seas just neid, mis tegelikkuses on üsna huvitavad teaduse seisukohal, näiteks Galvani artikkel katsetest konnadega, mis esialgu suurt vastukaja ei leidnud, sai Schellingi kaasabil sai aluspanevaks sündmuste jadale, mis viisid elektromagnetismi kui eraldiseisva teadusharu loomisele. Muuseas huvitava faktina võib öelda, et Schelling eitas atomistliku ja korpuskulaar teooriaid. Saksa natuurfilosoofia mõju. Luigi Galvani ( ), Itaalia arst ja Schellingi pooldaja, sooritas katseid konnadega ja märkas, et prepareeritud konnadel, kes riputati vaskkonksu abil metallvõrele, hakkasid tõmblema lihased. Galvani avaldas oma avastuse ajakirjas, kus seda märkas, populariseeris ja kasutas oma teooria tõestamiseks Schelling. Galvani oli eksliku teooria loomsest elektrist pooldaja. Galvani mõistis küll, et tõmblemine tekkib elektrivoolust, kuid ei mõistnud tõelisi voolu tekkimisi põhjusi. Dualistlikust teooriast lähtudes arvati et kui looma mõjutab elekter, siis looma abil saab elektrit tekkitada.

4 VIII 4/12 Luigi Galvani ( ) Galvani joonised katsetest konnadega Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta ( ) mõistis, et konna jalg ei tekita elektrit vaid konnajalg on kõigest elektrolüüdiks ja asendas konnajalad soolalahusega ning asetas selle vask- ja tsinkplaadi vahele sai esimese nn galvaanielemendi. Ühendades selliseid vooluelemente järjestiku ja mugavuseks asetades need teineteise peale silindrisse, ehitas ta a. esimese püsiva vooluallika volta samba. Koostas nn volta rea. Mida kaugemal metallid selles reas teineteisest on seda paremini nad elektriseeruvad kokkupuutel st seda suurema pinge saab nende kokkupuutel. Kahjuks ei leidnud tema teooria sellest, et vool tekkib tänu eri metallide kokkupuutele, kaasaegsete poolehoidu ja edasi nimetati kõiki keemilisi vooluallikaid galvaanielementideks. Valdavaks sai tollel ajal nn keemiline teooria, mille kohaselt tekkib vool vaid tänu keemilisele reaktsioonile elektrolüüdi ja metallide Alessandro Volta ( ) vahel. Tekkiva pinge uurimise tõttu anti pinge ühikule tema nimi. Volta leiutatud nn volta samba abil tehti koheselt suurel hulgal tähtsaid avastusi: elektrolüüs ja vee koostise täpne määramine (1800.a jaotasid William Nicholson ja Anthony Carlisle vee volta samba abil vesinikuks ning hapnikuks), avastati elektrikaar (1803. a. Vasili Petrov), avastati metalliline kaalium (1807. a. Humphry Davy) Volta aretas leideni purgi teooriat, ehitas elektroskoobi, kirjeldas telegraafi tööpõhimõtte, uuris soojuspaisumist ja difusiooni, avastas leegi voolujuhtivuse, metaani ning seletas viimase loomset ja taimset päritolu.

5 VIII 5/12 Charles-Augustin de Coulomb ( ), 1770 aastate alguses, formuleerides väändumise seadused, konstrueeris ta ülitäpse pöördkaalu ja selle täpsuse tõestuseks, mõõtis ta laengute vahelisi mõjusid ja konstrueeris ülitäpse elektroskoobi. Oma katsete põhjal tuletas ta Coulombi seaduse elektriliste laengute ja magnetiliste pooluste vahel. Formuleeriks ka laengu jaotuse seaduspärasusi juhi pinnal. Coulomb uuris laengute jaotust juhi pinnal, viis sisse mõisted magnetmoment ja laengu polariseeritus. Coulomb tegeles rohkem tehnilise mehaanikaga kui elektriõpetusega, millele ta andis hindamatu panuse. Veel tegeles ta hõõrde jõudude uurimisega (eriti liughõõrdumisega), osales meetermõõdustiku väljatöötamisel. Tema auks on nimetatud laengu ühik ja teda on nimetatud üheks suurimaks prantsuse teadlaseks. C-A. de Coulomb ( ) Hans Christian Ørsted ( ) oli suur Schellingi austaja ja töötas just nimelt tema mõjul ja tema teooria tõestuseks. Magnetid ja vooluallikad ei sattunud juhuslikult ühte ruumi. Ørstedi olevat alati kandnud endaga magnetit kaasas, et mõelda elektrivoolu ja magneti seotusest. Loengus, kus Ørsted demonstreeris voolujuhi soojenemist volta sambast sadava elektrivoolu abil, märkas keegi kohalviibinutest, et merekompassi nõel, mille kohal kulges juhe nn galvaani ahelast (vooluahel), muudab suunda vooluahela sulgemisel. Ørstedi katsed, mis näitasid, et elektrivool tõesti tekitab magnetilisi nähtusi, kuid erinevalt elektrilistest, ei saanud seda katkestada, paigutades sinna vahele savi, vett, puitu, klaasi jne. Uurides jõu mõjusuunda, sai ta aru, et see ei ühtinud Newtoni kontseptsiooniga sellest, H. Ch. Ørsted ( ) et kõik jõud on kesktõbelised. Erinevalt senisest ei mõjunud jõud pikki vastastikmõjus olevaid kehasid ühendavat sirget vaid pikki selle sirge normaali. Magnetilisi omadusi avaldasid isegi voolujuhid, mis muidu ei avaldanud mingeid magnetilisi omadusi. Edasi uuris Ørsted magnetvälja mõju sõltuvust kaugusest. Üheaegselt Ampére iga avastas voolude vastastikmõju. Paljud tema kaasaegsed suurkujud üritasid avastada sama, kuid nende viga (sh ka Ørsted oma viga oli see, et töötati avatud kontuuriga (juhtmed olid pinge all aga voolu polnud). Avastas termoelektsilise efekti ja konstrueeris esimese termoelemendi. Ørstedi auks on nimetatud SI väline magnetvälja pingestatuse ühik.

6 VIII 6/12 André-Marie Ampére ( ) tegeles sammuti elektromagnetismiga ja seletas ära Ørstedi katse liikuvate laengutega. Toetudes Ørstedi katsekirjeldustele konstrueeris magnetelektrilise galvanomeetri (kõikide elektriliste mõõteriistade alus). Ampere ile kuulub ka esimene püsimagneti olemuse seletus magnetis olevate ringvoolude abi. Ampérei järgi saab aine magnetilised omadused tänu temas toimuvatele pööriseliste molekulaarsetele vooludele. Ta avastas sõltumatult Ørstedist kahe vooluga juhi vahelise vastastikmõju. Veel avastas Ampérei vooluga solenoidi magnetilise mõju, mis oli identne püsimagnetiga, tugevdas seda mõju rauast südamikuga leiutades sedasi elektromagneti ehitas esimese telegraafi konstrueerides esimese komutaatori. Tegeles ka botaanika ja filosoofiaga. Tema nime järgi sai oma nimetuse voolutugevuse ühik. Ampérei katsed olid aluseks Faraday kuulsatele katsetele. A.-M. Ampére ( ) Michael Faraday ( ) oli iseõppija. Tal kujunes omapärane maailmapilt ja arvamus maailma asjadest. Varsti hakkas ta külastama füüsikaalaseid loenguid. Peale Humphry Davy ( ) loengute külastamist huvi füüsika vastu süvenes ja Faraday palus, et Davy võtaks ta enda abiliseks. Too võttiski Faraday 1812.a. ümberkirjutajaks ja a. oma assistendiks. Kuid juba alates aastast tegeleb Faraday teadusega täiesti iseseisvalt ja teenib elatist iseharimisühingus oma loengutega keemia ja füüsika alal sai Faraday Kuningliku instituudi laborite vaatleja koha. Selleks ajaks omas ta juba rohkem kui 40 teadusliku publikatsiooni a. sai Faraday professori koha. Ta vaated mateeriale ja liikumisele olid originaalsed. Shellingi austajana lähtus ta jõudude ühtsuse printsiibist. Tollel ajal oli füüsikas ainuvalitsev kaugmõju teooria. Faraday asus välja üldlevinud arvamuse vastu toetades lühimõju teooriat. Peale Ørstedi katset a. hakkas teda huvitama magnetismi elektriks muutumise probleem. Ta hakkas aina rohkem tegelema selle probleemiga. Koos Davyga üritab ta ehitada elektrimootorit, kuid edutult. Koos ehitavad nad nn homopolaarse mootori (elavhõbeda sees magneti pöörlemine juhtme ümber ja juhtme pöörlemine magneti ümber) a. teostas Faraday oma kuulsad katsed elektromagnet Michael Faraday ( ) Faraday homopolaarse mootori tööpõhimõte

7 VIII 7/12 induktsiooni poolidega. Selle probleemiga tegelesid paljud tolle aja kuulsaid füüsikuid, püüdes luua kvantitatiivset teooriat vana kaugmõju positsioonilt, lisades teooriasse erinevaid jõude, kiirusi ja kiirendusi. Faraday lähenes asjale teisiti. Juba oma esimese avastuse publikatsioonis seletab avastust lähtudes lähimõju teooriast. Ta seletab, et magneti ja voolujuhi ümber on mateeria erilises elektriliselt ärritatud seisundis. Selle idee võttis hiljem üle ka kuulus füüsik Maxwell. Töötades hapete ja sooladega avastas Faraday a. elektrolüüsi seadused (Faraday seadused). Faradayle kuulub ka palju teisi tähtsaid töid füüsika vallas. Ta tõestas loomse, galvaanilise, termoelektrilise, hõõrdeelektri ja magnetilise voolu samasuse. Leiutas voltmeetri a. tegeles ta raua-nikli sulamitega ja sisuliselt avastas roostevaba terase, mis küll tollel ajal metallurgide huvi ei äratanud a. leiutas ta kloori veeldamisemeetodi, mida ennustas juba aastal. Kloori baasil avastas ta ka aine, mida kasutatakse senini paljudes putukatõrje vahendites. Veel avastas ta para- ja diamagnetismi, valguse polariseerumist magnetväljas (Faraday efekt) seega pani aluse magnetoptikale ja kaudselt ka valguse elektromagnetlainetuse teooriale. Faraday oli suurepärane eksperimentaator, kes oskas välja käia originaalseid ideid nende teostamiseks. Faraday on viimaseid iseseisvalt hariduse saanud ja kõrgele jõudnud füüsikuid. Faraday hüpoteese iseloomustab lõplikkuse puudumine. Ta ei ürita kehtestada lõplike mudeleid füüsikalistele nähtustele, andes võimaluse neid tulevikus täiustada ning täpsustada, seda enam, et ta mudelid olid küllaltki paindlikud. Tema nime järgi nimetatakse Faraday puur ja mahtuvuse ühikut. Tema võttis kasutusele sellised mõisted nagu anood, katood, ioon, jõujoon jne. Faraday

8 VIII 8/12 Elektromagnet laine teooriast kuni raadio ehitamiseni James Clerk Maxwell ( ) lõi uut tüüpi uurimisasutuse: Cavendishi laboratooriumi, mis oli maailma esimene õppe teaduslik laboratoorium ja mis tegutseb edukalt tänapäevani. Oma esimene teadusliku töö tegi ta veel kooliajal, kui töötas välja uue ovaalide joonestamise meetodi. Ta tegeles värvide probleemiga ja värvide segunemise probleemiga (Maxwelli ketas). Tõestas matemaatiliselt, et Saturni rõngad ei saa olla vedelik. Maxwell tegeles palju termodünaamika probleemidega a. esines ta ettekandega, kus näitas nn Maxwelli jaotust (molekulide jaotus kiiruste järgi), märgates, et osakeste liikumine allub Gaussi statistikale. Lähtudes sellest seletas ta ära: Avogadro seaduse, difusiooni soojusjuhtivuse ja sisehõõrdumise. Ta näitas termodünaamika II printsiibi statistilist olemust (Maxwelli deemon). Tollel ajal, 20 aastat peale Faraday avastust, levisid elektriõpetuses veel kaks põhiteooriat: Amperei kaugmõju (analoog gravitatsioonilise mõjuga) ja Faraday viljeldud lähimõju teooria. Maxwell, lähtudes lähimõju teooriast, töötas välja hüdrodünaamilise jõujoonte mudeli ja kirjeldas tolleks ajaks tuntud elektrodünaamika põhiseoseid matemaatilises keeles, mis vastasid Faraday mehaanilistele mudelitele. Maxwell lõi elektromagnetilise väljateooria (tema termin) ja kirjeldas seda kõigest nelja võrrandi abil (Maxwelli võrrandid). Nii jõudis ta järeldusele, et suvaline elektri või magnetvälja muututmine tekitab muutusi ka jõuväljades. Kusjuures need muutuste impulsid, J. C. Maxwell ( ) tekitades teineteist, levivad laineliselt. Edasi arvutas ta välja nende lainete levimise kiiruse ja leidis, et see sõltub keskkonna magnetilisest läbitavusest ja on ligikaudu võrdne 7 aastat varem mõõdetud valguse kiirusega (Maxwelli järgi 3, m/s). Sellest kirjutas ta ka Faradayle, avaldades arvamust, et valgus on elektromagnetiline häiritus, mis levib laineliselt (elektromagnetlainetus on kah Maxwelli termin) mittejuhtivas keskkonnas. Maxwell oli paljude radikaalselt erinevate pisiavastuste autoriks, alates esimesest püsivast värvifotost kuni radikaalse rasvaplekkide eemaldamise viisini. Maxwell oli erinevalt Faradayst teoreetik. Tema elektromagnetvälja teooria saavutas küll tuntuse, kuid ei omanud tema elu ajal eksperimentaalset tõestust ja kaasaegsed võtsid seda tihtipeale teoreetiku aju mänguna, kuni tema teooria võttis omaks ning tõestas Hertz. 8 Tema auks oli nimetatud SI väline magnetvoo ühik 1Mx= 10 Wb. Maxwelli loodud maailma esimene püsiv värvusfoto a.

9 VIII 9/12 Viimased aastad tegeles Cavendishi pärandi uurimisega ja kirjutas temast mitmeosalist raamatut. Henry Cavendish ( ) inglise füüsik ja keemik. Kuningliku seltsi liige. Sai hea hariduse ja küllaltki kopsaka päranduse, mille raiskas enamuses katsetele a. avastas Cavendish vesiniku. Edasi määras ta õhu koostise (määras et hapnik ja lämmastik on põhikoostisosadeks), sai esimesena puhta süsihappegaasi, vesiniku põletamisel hapnikus sai vee, seega määras vee koostise ja ainete vahekorra selles a. määras ta keskkonna dielektrilise läbitavuse mõju kondensaatorile. Keerdkaalu abil tõestas ta kahe massiivse kuuli vahelise tõmbejõu abil ül mse gravitatsiooni seaduse kehtivuse ja määras gravitatsiooni konstandi, mille abil omakorda arvutas ta ülitäpselt Maa massi ja keskmise tiheduse. Ta ennustas paljude hilisemate leiutiste avastuste tuleku. Kuid kahjuks need ei saanud tuntuks ja seisid arhiivis kuni Maxwelli poolt leidmiseni. Henry Cavendish ( ) Näiteks ennustas ta valguse paindumise gravitatsiooni mõjul juba 200 aastat enne Einsteini. Kusjuures ka ta arvutuse täpsus oli pea identne. Kuid samas ta ei hoolinud oma avastuste publitseerimisest. Henrich Rudolf Hertzi ( ) põhisaavutuseks võib lugeda Maxwelli teooria katselist kinnitust. Kaudselt mõjutas ta ka relatiivsusteooria sündi. Ta tõestas esimesena elektromagnetiliste lainete olemasolu, uuris selle peegeldust, interferentsi, difraktsiooni, polariseerumist ning tõestas, et selle kiirus on võrdne valguskiirusega, leides, et valgus ongi elektromagnetlainetus. Ta lõi eksliku (hiljem selgus, et katseandmetega vastuolus) liikuva keha elektrodünaamika (lähtus eetri teooriast, mille asendas Lorentzi elektroni teooria). Ka kirjeldas ta esimesena välist fotoefekti (sellest ka osa relatiivsusteooria rajamisel), kui paigutas raadiolainete vastuvõtja pimedasse karpi, et paremini näha selle kontaktide vahel tekkivat sädet. Oli väljatöötamas kontuuri resonantsi teooriat. Mehaanikas omas ta olulisi töid kontaktvastastikmõju vallas. H. R. Hertz ( ) Hertzi vibraatori ja vastuvõtja tööpõhimõtte skeem

10 VIII 10/12 Sir Oliver Joseph Lodge (lodž) ( ) kasutades saatjana Hertzi vibraatorit sooritas ta a. 14. augustil esimese eduka raadio ühenduse edastades morse signaali. Vahemaa vastuvõtja ja saatja vahel oli 40m. Tema vastuvõtja (nn lodži vastuvõtja) omas originaalset konstruktsiooni ning koosnedes galvonomeetrist, vooluallikast, releest, koherterist (rauapuruga täidetud klaastoru; dioodi eelkäija) ja elektrikellast, mis raputas koherterit ja muutis ta jälle tundlikuks. Leiutas ka vajalikule raadiolainele pooli abil seadistamise mehhanismi. Tema poolt leiutatud raadio huvitas teda vaid teaduslikult poolelt ja varsti kaotas ta selle vastu huvi ning ei tegelenud enam selle probleemiga. Huvitav on ka fakt, et ta ennustas hiljem Lorentzi poolt arvutatud pikkuse kontraktsiooni (Lorentzi teisendused), mis oli üsna tähtis relatiivsusteooria loomisel. Guglielmo Marconi ( ) oli itaallane ja üks väidetavatest raadio leiutajatest. Huvitus Hertzi (surmajärgsetest) publikatsioonidest, Tesla ja Lodgi katsetest. Saatjaks kasutas ta Hertzi vibraatorit Rigi modifikatsioonis ja vastuvõtjaks Lodge täiustatud seadet. Sama seadet kasutas ka Popov (juttu tuleb hiljem), mis kutsuski esile venelaste seas seni levinud arvamuse, et Marconi lihtsalt varastas kõik Popovilt (Popov oli esimene, kes avaldas süüdistuse), keda nad peavad raadio tõeliseks leiutajaks. Kuid tõele au andes, tuleb O. J. Lodge ( ) G. Marconi ( ) veel kord rõhutada, et mõlemad kasutasid Hertzi ja Lodge seadmeid. Marconi vastuvõtja oli võrreldes Lodge algseadmega veidi täiustatud ja oli seetõttu teistsugune kui Popovil. Nimelt kasutas kasutas Marconi enda leiutatud drosselketast ja vaakumkoherterit (mida muideks võttis hiljem kasutusele ka Popov) a saatis Marconi oma aiast põllule raadiosignaali, mille fikseeris 3 km kauguselt põllul. Marconi omas ärivaistu ja patenteerides oma leiutised ära ning hakkas oma teenust pakkuma eri riikide postivalitsusele. Itaalia post polnud tema leiutisest esialgu huvitatud, seetõttu pöördus ta Suurbritannia postivalitsuse poole, kelle eesotsas oli tollel ajal füüsik. Koostöös täiustati aparaat ja juba a. tegi ta linnas avaliku katsetuse. Saades raha asutas ta a. oma firma, palkas palju spetsialiste ja hakkas tootma nn traadita telegraafe. Samal aastal levis tema aparaatide raadioside juba 23 km kaugusele. Edasist raadio arengut mõjutas Marconi sügavalt ekslik arvamus, et raadiolained levivad läbi pinnase ja vee, kuigi juba palju varem teadis Tesla kindlalt, et pinnase läbimisel on energia kaotused väga suured ja elektromagnetlained saavad levida vaid otsese nähtavuse kaugusele. Marconi, ei teadnud seda, kuid tema autoriteet ja veenmisoskus sundisid katseid selles suunas jätkama. Ta veenis investoreid, et raadiolained suudavad läbida ka Maa. Marconit saatis edu, sest peagi avastatigi raadiolainete levimine suurtele kaugustele, kuid mitte seetõttu, et raadiolained suutsid läbida Maa vaid tänu sellele, et pikema lainepikkusega raadiolainetel on omadus peegelduda ionosfäärilt.

11 VIII 11/12 Kuigi edu baseerus ekslikule arvamusele, võimaldas see tal korraldada esimese Trans-Atlantilise raadioside aastal (üle ookeani saadeti morse täht S), mille eest sai ta ka aastal Nobeli preemia. Marconi oli esimene, mikrolaine telefonisideme kasutaja. Aleksander Popov ( ) keda venelased peavad raadio leiutajaks, sest ta olevat teinud oma katsed veel enne Marconi patente, demonstreerides esimese praktilise raadio. Kuid dokumentaalselt tõestatud katsed on pärit ajast, mis on peale Marconi patentide avaldamist ja kaugelt hiljem Marconi esimestest katsetest. See, et Popov tegi katseid enne Marconi patente pärinevad vaid temalt endalt. Pealegi polnud Popovi aparaat Marconi katsetuste ajaks praktiliseks kasutuseks valmis. Enamus kriitikud väidavad ka, et miskit uut ta oma esimeses raadio mudelis ei teinud (Marconi oli veidigi uuendusi sisse viinud). Popov võttis Herzi ja Lodge seadmed ning täiustas vaid Lodge koherteri raputamise viisi, mis revolutsiooniliselt A. Popov ( ) radikaalseks leiutiseks lugeda ei saa. Pealegi võtis ta hiljem kasutusele Marconi poolt täiustatud vaakumkoherteri ja drosseli. Rahvuslike leiutajaid on veelgi. Prantslased pidasid selleks pikka aega Eduard Branly, ameeriklased Teslat. Kuid mujal tunnustatakse enamasti Marconi prioriteeti. Kui võtta kriitiliseks, siis raadio isaks võiks lugeda Herzi, esimese kasutuskõlbliku raadio leiutajaks Longe ja toimiva raadiotelegraafi side isaks Marconit. Veel üheks raadio leiutajaks loetakse Nikola Teslat ( ), kes pakkus esimesena välja Hertzi vibraatori sidevahendina kasutusviisi, kuid ei töötanud püsivalt selle projekti kallal, kuna teda huvitas rohkem mitte info vaid energia enese edasi saatmine elektromagnet lainetuse abil. Ta lootis ehitada universaalne võimas seade, mis suudab edastada korraga nii energiat, kui ka infot. Tema selle alased leiutised on viimasel ajal taas aktuaalseks muutunud. Vaatamata kõigele ehitas ta ja katsetas oma esimese raadio aastal s.o kaks aastat enne Marconi esimest mudelit aastal, kui Marconi mudel püüdis signaale 3 km kaugusel oli Tesla mudel võimeline saatma ja vastuvõtma pea 50 km kaugusele aastal nimetas USA teda ametlikult raadio ametlikuks leiutajaks. Nikola Tesla ( )

12 VIII 12/12 Tesla elu on täis avastusi ja tagasilööke. Tänu onude toetusele astus õppima Praha ülikooli, kuid sai seal õppida vaid ühe aasta, sest raha puudumise tõttu oli ta sunnitud kooli pooleli jätma. Siis asus ta tööle elektri kompaniisse, kus leiutas vahelduvvoolu mootori, kuid kuna antud firmas puudus perspektiiv sellega rohkem tegeleda lahkus ta töölt ja asus tööle Edisoni firma Euroopa filiaalis. Tehes ära firma jaoks suure töö prantsuse raudtee ja Strasburgi raudtejaama elekrifikatsiooni ülesehitusel jäeti talle palk väljamaksmata (25 tuhat dollarit; tänapäeva vääringus pool miljonit). Lahkus töölt ja suundus Ameerikasse, kus hakkas tööle Edisoni laboratooriumis. Edison väljendas üha enam rahulolematust Tesla uurimisuunadega ja lubas talle 50 tuhat dollarit (miljon tänapäeva vääringus), kui see suudab oluliselt täiendada Edisoni kompanii poolt toodetavat alalisoolu generaatori. Tesla lõi 24 väga olulise ja efektiivse täiendustega varianti Edisoni masinast. Edison kiitis heaks kõik täiendused aga raha ta siiski ei saanud. Edison ütles, et Tesla veel ei mõista piisavalt hästi Ameerika huumorit. Tesla lahkus koheselt töölt. Edasi, palus üks elektrifirma Teslat luua efektiivne kaarleegi lamp. Kui Tesla sai sellega valmis, pakuti tal raha asemel selle firma aktsiaid. Tesla keeldus ja lahkus jälle otsekohe töölt. Edasine eluperiood oli üks kurvemaid. Tesla oli kodutu, teenis elatist juhutöödega sh. kraavikaevamine. Lõpuks veenis üks tema saatusekaaslane insener Brown mõndasid tuttavaid investeerima raha Tesla enda poolt loodavasse firmasse. See hakkas tegelema Tesla poolt leiutatud kaarlambipõhise tänavavalgustuse paigaldamisega ja varsti saavutas teatud kuulsuse ja palju tellimusi. Kuid see firma oli vaid vahend, et saavutada Tesla põhieesmärke: vahelduvvool ja energia ülekandmine pika vahemaa taha. Saadud raha eest rentis Tesla suure maja New Yorki kõige kallimal tänaval (5. avenue), mis asus Edisoni kompanii hoone vahetus läheduses. Kahe asutuse vahel läks palavaks võitluseks, mida tuntakse kui voolude sõda. Edison üritas võita turgu alalisvooluga, kuna enamus tema seadmeid olid arvestatud just alalisvoolule. Edison üritas igati tõestada vahelduvvoolu ohtlikust (elekektritooli konstrueerimine) ja vähest efektiivsust. Võitis küll vahelduvvool (George Westinghouse rahade abil, kes ostis Teslalt ligi 40 olulist patenti ja toetas teda ka voolude sõjas, kuna tootis ise vahelduvvoolu), kuid Teslale see suurt kasu ei toonud. Tema labor 5. avenüül põles maha nagu ka mitu tema hilisemat laborit, millest võib oletada, et tegu oli süütamistega. Tema järgi on nimetatud SI magnetilise induktsiooni mõõtühik tesla, mille tähis on 1T. Suri kuulsana, kuid täielius vaesuses. Nikola Teslat peetakse üheks tähtsamaks panustajaks elektri kasutuselevõttu ärilisel eesmärgil. Samuti on temalt pärit ka märkimisväärselt palju edasiarendusi elektromagnetismi vallas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Tesla patendid ja teoreetiline töö on aluseks nüüdisaegsetele vahelduvvoolu elektrienergia süsteemidele, mille hulka kuuluvad ka mitmefaasiline elektrijaotuse süsteem ja vahelduvvoolu elektrimootor.

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Nikola TESLA ( ) kas tõesti raadio isa? 150 aastat kuulsa leiduri sünnist. Paljud loevad Teslat suurimaks leiutajaks ajaloos, keda

Nikola TESLA ( ) kas tõesti raadio isa? 150 aastat kuulsa leiduri sünnist. Paljud loevad Teslat suurimaks leiutajaks ajaloos, keda Nikola TESLA (10.07.1856 07.01.1943) kas tõesti raadio isa? 150 aastat kuulsa leiduri sünnist. Paljud loevad Teslat suurimaks leiutajaks ajaloos, keda teenimatult harva on mainitud füüsika õpikutes ja

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Katholieke Hogeschool Limburg

Katholieke Hogeschool Limburg ÕPPEMOODUL III: MIS VÕNGUB VALGUSEGA? 27 1 Mehaanilised lained 27 1.a Mehaaniliste lainete allikas 27 1.b Kas on vaja keskkonda? 27 1.c Kas levimine ja nihe on sama- või erisuunalised? 28 1.d Kas osakesed

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium Ainevaldkond Loodusained Ainevaldkonna õppeaine füüsika kursused on järgmised: 1) Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumi

A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium Ainevaldkond Loodusained Ainevaldkonna õppeaine füüsika kursused on järgmised: 1) Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumi Ainevaldkond Loodusained Ainevaldkonna õppeaine füüsika kursused on järgmised: 1) Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, 2) Mehaanika, 3) Elektromagnetism, 4) Energia, 5) Mikro- ja megamaailma

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc 1.1. ELEKTROSTAATILISE VÄLJA UURIMINE 1. Tööülesanne Erineva kujuga elektroodide elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindade leidmine elektrolüüdivanni meetodil. Potentsiaali jaotuse leidmine arvutil

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

Microsoft Word - FÜÜSIKA GÜMNAASIUM docx

Microsoft Word - FÜÜSIKA GÜMNAASIUM docx FÜÜSIKA AINEKAVA GÜMNAASIUMIS Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi; 2) väärtustab füüsikateadmisi looduse,

Rohkem

(Microsoft Word - FMP p\365hivara1.doc)

(Microsoft Word - FMP p\365hivara1.doc) Absoluutselt elastne põrge on selline, mille käigus kehade summaarne kineetiline energia ei muutu: kogu kineetiline energia muutub deformatsiooni potentsiaalseks energiaks ja see omakorda muutub täielikult

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda:

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 9 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 1. Kasuta ainult korraldajate antud sulepead.. Kasuta

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx Sild, mis ühendab teadust tänapäeva füüsikas ja ettevõtlust nanotehnoloogias Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 2. osa Kvantomadused ja tehnoloogia X õppemoodul:

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: Füüsika Eesmärgid: Klass: 8 1) kasutab füüsika mõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtuste kirjeldamisel, selgitamisel

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem