R4BP 3 Print out

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "R4BP 3 Print out"

Väljavõte

1 Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Talon Soft Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NAMR Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE

2 Sisukord Haldusteave 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused 1.2. Loaomanik 1.3. Biotsiidide tootja(d) 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) 2. Toote koostis ja olek 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed 2.2. Oleku kirjeldus 3. Ohu- ja hoiatuslaused 4. Lubatud kasutusala(d) Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

3 4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. 5. Üldised kasutamisjuhised 6. Muu teave 5.1. Kasutusjuhendid 5.2. Riskivähendamismeetmed 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

4 Haldusteave 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused Talon Soft 1.2. Loaomanik Loaomaniku nimi ja aadress Nimi Aadress Rentokil Initial Limited Hazel House Millennium Park - Naas Iirimaa Loa number EE-NAMR Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber EE Loa andmise kuupäev 23/07/2013 Loa kehtivusaja lõppkuupäev 15/02/ Biotsiidide tootja(d) Tootja nimi Tootja aadress Tootmiskohtade asukoht Rentokil Initial Supplies Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside L33 7SR Liverpool Ühendkuningriik Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside L33 7SR Liverpool Ühendkuningriik 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) 1

5 Toimeaine 11 - Brodifaakum Tootja nimi Syngenta Crop Protection AG Tootja aadress Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel Šveits Tootmiskohtade asukoht BASF plc., Lower Road, Halebank WA8 8NS Widnes Ühendkuningriik 2. Toote koostis ja olek 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed Tavanimetus IUPAC nimetus Funktsioon CAS number EÜ number Sisaldus (%) Brodifaakum 3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro - 1-napthyl]-4- hydroxycoumarin Toimeaine Oleku kirjeldus PA - Pasta 3. Ohu- ja hoiatuslaused Ohulaused Võib kahjustada loodet. Võib kahjustada elundeid (veri) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.. Hoiatuslaused Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:pöörduda arsti poole. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele. 2

6 4. Lubatud kasutusala(d) 4.1 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 1 - Kasutusala 1 - koduhiired ja rotid - kahjuritõrjujad - siseruumis Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Pole kohane rodentitsiididele. Mus musculus-koduhiir-adults and juveniles Rattus norvegicus-rändrott-adults and juveniles Kasutuskoht Sisetingimustes Siseruumis Kasutusmeetod(id) Mürksööt - - Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. - Kaetud ja kaitstud söödakohad Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Mürksööt: - - Rotid: Kõrge arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Hiired: Kõrge arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Lahtine mürksööt pakendatud 300g valgesse suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) tuubi kasutamiseks söödapüstolis - 3kg kuni 10kg 3

7 4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid - Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus. - Järgida täiendavaid juhiseid, mis tulenevad heade tavade põhimõtetest Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Võimalusel teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest kooskõlas heade tavade põhimõtetega. Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada mürksööda tarbimist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust. Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas heade tavade põhimõtetega. Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks. Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. Vt p Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Vt p Kasutusala kirjeldus Kasutusala 2 - Kasutusala 2 - koduhiired ja rotid -kahjuritõrjujad - väliskeskkonnas hoonete ümber Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Pole kohane rodentitsiididele Mus musculus-koduhiir-adults and juveniles Rattus norvegicus-rändrott-adults and juveniles 4

8 Kasutuskoht Välistingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber Kasutusmeetod(id) Mürksööt - - Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. - Kaetud ja kaitstud söödakohad Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Mürksööt: - - Rotid: Kõrge arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Hiired: Kõrge arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Lahtine mürksööt pakendatud 300g valgesse suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) tuubi kasutamiseks söödapüstolis - 3kg kuni 10kg Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid - Kaitsta mürksööta ilmastikuolude eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust. - Asendada söödamajas olev mürksööt, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu. - Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus. - Väliskeskkonnas kasutamisel peavad söödakohad olema kaetud ja paigutatud nii, et oleks minimeeritud kokkupuude mittesihtloomadega. Järgida täiendavaid juhiseid, mis tulenevad heade tavade põhimõtetest. 5

9 4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed - Võimalusel teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest kooskõlas heade tavade põhimõtetega. Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarbimist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust. Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas heade tavade põhimõtetega. Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks. Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana. - Mitte asetada toodet otse urgu Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. Vt p Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Vt p Kasutusala kirjeldus Kasutusala 3 - Kasutusala 3 - koduhiired ja rotid - kutselised kasutajad - siseruumis Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Pole kohane rodentitsiididele Mus musculus-house mouse-adults and juveniles Rattus norvegicus-brown rat-adults and juveniles Kasutuskoht Sisetingimustes Siseruumis Kasutusmeetod(id) - - Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas 6

10 Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Rotid: Kõrge arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Hiired: Kõrge arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Kasutajarühm(ad) Kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Lahtine mürksööt pakendatud 300g valgesse suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) tuubi kasutamiseks söödapüstolis - 3kg kuni 10kg Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid - Hiired: Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on tarbitud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada surnud närilised. Vajadusel lisada mürksööta. - Rotid: Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata alles 5-7 päeva möödudes ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on tarbitud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada surnud närilised. Vajadusel lisada mürksööta. - Järgida heade tavade põhimõtteid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vt p Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette. 7

11 4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. Vt p Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Vt p Kasutusala kirjeldus Kasutusala 4 - Kasutusala 4 - koduhiired ja rotid - kutselised kasutajad - väliskeskkonnas hoonete ümber Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Pole kohane rodentitsiididele Mus musculus-house mouse-adults and juveniles Rattus norvegicus-brown rat-adults and juveniles Kasutuskoht Välistingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber Kasutusmeetod(id) -- - Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Rotid: Kõrge arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: (50 200) g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Hiired: Kõrge arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 5 meetrit. Madal arvukus: 8g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus peab olema 10 meetrit. Kasutajarühm(ad) Kutseline kasutaja 8

12 Pakendi suurused ja pakendimaterjal Lahtine mürksööt pakendatud 300g valgesse suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) tuubi kasutamiseks söödapüstolis - 3kg kuni 10kg Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid -Kaitsta mürksööta ilmastikuolude (nt vihm, lumi jne) eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust. - Hiired: Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on tarbitud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada surnud närilised. Vajadusel lisada mürksööta. - Rotid: Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata alles 5-7 päeva möödudes ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on tarbitud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada surnud närilised. Vajadusel lisada mürksööta. - Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu. Järgida heade tavade põhimõtteid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Mitte asetada toodet otse urgu Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. Vt. p Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Vt. p Üldised kasutamisjuhised 9

13 5.1. Kasutusjuhendid Kahjuritõrjujad - Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda. Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näriliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus. Eemaldada närilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenud vili või toidujäätmed). Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust. Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed. Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, laudad, avad, urud jne). Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge. Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näriliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt. p. 5.3 etiketile märgitava teabe kohta). Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöötade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulandist tingitud esmase või teisese mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid. Mürksööt tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada. Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mittesihtloomadele kättesaamatusse kohta. Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest. Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind. - Tõrjealale mineku sageduse otsustab töötleja vastavalt tõrje alguses tehtud uurimisele. See sagedus peab vastama asjaomase hea tava kohastele soovitustele. Kui mürksööta tarvitatakse vähe võrreldes arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööt teise koostisega mürksööda vastu. Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda tarvitamine ning näriliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et närilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantse toimeainet sisaldava rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist. - Kasutada spaatlit söödast puhastamiseks / kõrvaldamiseks. Kutselised kasutajad - Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda. Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näriliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus. Eemaldada närilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenud vili või toidujäätmed). Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust. Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed. Võtta kasutusele ennetavad tõrjemeetmed (sulgeda avad, eemaldada kättesaadav toit ja jook võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust. Söödamajad tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, laudad, avad, urud jne). Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge. Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näriliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt. p. 5.3 etiketile märgitava teabe kohta). Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöötade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulandist tingitud esmase või teisese mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid. Mürksööt tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada. Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mittesihtloomadele kättesaamatusse kohta. Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest. Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind. Kui mürksööta tarvitatakse vähe võrreldes näriliste arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööt teise koostisega mürksööda vastu. Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda kasutamine ning näriliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et närilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantset toimeainet sisaldava rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist. Eemaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt või söödamajad. - Kasutada spaatlit söödast puhastamiseks / kõrvaldamiseks Riskivähendamismeetmed 10

14 Kahjuritõrjujad Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest kooskõlas heade tavade põhimõtetega. - Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et toodet tohib tarnida ainult kahjuritõrjujatele, kellel on nõuetekohane kutsetunnistus (nt ainult kahjuritõrjujatele. ) - Mitte kasutada kohtades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes. -Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata. - Mitte kasutada vaheldumisi samase või nõrgema toimega erinevaid antikoagulante, et vältida resistentsuse teket. Resistentsuse vältimiseks on soovitav kasutada vaheldumisi mitte-antikoagulantset rodentitsiidi ja mõnda teist antikoagulantset rodentitsiidi. - Mitte pesta söödamajasid või kaetud ja kaitstud söödakohtades kasutatud nõusid veega enne uuesti mürksööda lisamist. Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kutselised kasutajad Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest kooskõlas heade tavade põhimõtetega. Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant (nt vähemalt kaks korda nädalas). Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata. Mitte kasutada antikoagulantset toimeainet sisaldavat mürksööta pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks. Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et: toodet ei tarnita tavatarbijale (nt ainult kutselistele kasutajatele ). Selle toote kasutamine peaks närilised kõrvaldama 35 päeva jooksul. Tooteinfo (st etikett ja/või pakendi infoleht) peab andma selge soovituse, et kui tõrje lõppedes on kahtlus tõhususe suhtes (st näriliste elutegevust on veel märgata), peab kasutaja pöörduma nõu saamiseks toote tarnija või kahjuritõrjuja poole. Mitte pesta söödamajasid veega enne uuesti mürksööda lisamist. Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras - See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roojas või uriinis võib esineda verd. Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst / veterinaararst. Toote: nahale sattumisel, pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga. silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit. allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole. - Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: mitte liigutada ega avada ; sisaldab näriliste tõrjevahendit ; tootenimi või loa number ; toimeaine(d) ja õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse Ohtlik metsloomadele Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt ja pakend vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kinnaste kasutamine on soovitatav Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Säilivusaeg:12 kuud 11

15 6. Muu teave Antikoagulantsed näriliste tõrjevahendid mõjuvad viibega saavutades tõhususe 4 10 päeva jooksul pärast mürksööda tarvitamist. Närilised võivad olla haiguskandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid. Toode sisaldab mõruainet ja värvainet. 12

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB2017-0078 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0015894-0000 Sisukord Haldusteave 1.1.

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 4 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 4 4 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Microsoft Word - INK FRESCH.doc

Microsoft Word - INK FRESCH.doc INK FRESH 1. Andmed aine/tte ja selle ttja khta Andmed tte khta Andmed ttja/tarnija khta: Hstmann-Steinberg GmbH Bremer Weg 125 29223 elle Tel.: +49 (0) 5141-591-0 Faks: +49 (0) 5141-591- 202/204 Infrmatsini

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem