R4BP 3 Print out

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "R4BP 3 Print out"

Väljavõte

1 Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE

2 Sisukord Haldusteave 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused 1.2. Loaomanik 1.3. Biotsiidide tootja(d) 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) 2. Toote koostis ja olek 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed 2.2. Oleku kirjeldus 3. Ohu- ja hoiatuslaused 4. Lubatud kasutusala(d) Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja

3 4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. 5. Üldised kasutamisjuhised 5.1. Kasutusjuhendid 5.2. Riskivähendamismeetmed 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes 6. Muu teave

4 Haldusteave 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused Valtti Plus Base 1.2. Loaomanik Loaomaniku nimi ja aadress Nimi Aadress Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53 FI VANTAA Soome Loa number EE-NABB Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber EE Loa andmise kuupäev 05/12/2012 Loa kehtivusaja lõppkuupäev 31/03/ Biotsiidide tootja(d) Tootja nimi Tikkurila Oyj Tootja aadress Kuninkaalantie 1 FI Vantaa Soome Tootmiskohtade asukoht Kuninkaalantie 1 FI Vantaa Soome Tootja nimi Tikkurila Polska S.A. Tootja aadress ul.mościckiego DĘBICA Poola Tootmiskohtade asukoht ul.mościckiego DĘBICA Poola 1

5 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) Toimeaine 39-3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC) Tootja nimi Troy Corporation Tootja aadress 8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey Florham Park Ühendriigid Tootmiskohtade asukoht One Avenue L, Newark, New Jersey NJ Newark Ühendriigid Toimeaine 39-3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC) Tootja nimi Troy Chemical Europe BV Tootja aadress Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Holland Tootmiskohtade asukoht Industriepark 23, Horhausen D Horhausen Saksamaa Toimeaine 48-1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool (propikonasool) Tootja nimi Syngenta Crop Protection AG Tootja aadress CH-4058 CH-4058 Basel Šveits Tootmiskohtade asukoht CH-1870 CH-1870 Monthey Šveits 2

6 Toimeaine Tootja nimi 48-1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool (propikonasool) Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV Tootja aadress Turnhoutseweg Beerse Belgia Tootmiskohtade asukoht North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjiagang Hiina 2. Toote koostis ja olek 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed Tavanimetus IUPAC nimetus Funktsioon CAS number EÜ number Sisaldus (%) 3-jodo-2- propünüülbutüülkarbama at (IPBC) 1-[[2-(2,4-diklorofenüül)- 4-propüül-1,3-dioksolaan- 2-üül]metüül]-1H-1,2,4- triasool (propikonasool) Toimeaine Toimeaine bensisotiasool-3(2h)-oon 1,2-benzothiazol-3-one Oleku kirjeldus Veepõhine (kasutusvalmis) 3. Ohu- ja hoiatuslaused Ohulaused Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab (+)-1-[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üülmetüül]-1H-1,2,4- triasool, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat, 1,2-bensisotiasool-3H(2H)-ooni.. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoiatuslaused Hoida lastele kättesaamatus kohas. Udu mitte sisse hingata. Vältida sattumist keskkonda. Sisu kõrvaldada. 3

7 4. Lubatud kasutusala(d) 4.1 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 1 - Tavatarbijale kasutamiseks pintsli/rulliga (sise- ja välistingimustes) Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutaja: tavatarbija Pealekandmismeetod: pintsel/rull Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Pintsel või rull - Pealekandmine pintsliga Pealekandmine rulliga Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Tavatarbija (mittekutseline kasutaja) Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 5 liitrit 4

8 4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 5

9 4.2 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 2 - Kutsealane kasutamine pintsli/rulliga (sise- ja välistingimustes) Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutajakategooria: kutsealane kasutamine Pealekandmismeetod: pintsel/rullik Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Pintsel või rull - Pealekandmine pintsliga Pealekandmine rulliga Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 25 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. 6

10 Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 7

11 4.3 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 3 - Tavatarbijale kasutamiseks Pihustamisel (sise- ja välistingimustes) Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutajakategooria: tavatarbija Pealekandmismeetod: pihustamine Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Pihustamine - Pealekandmine pihustiga Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Tavatarbija (mittekutseline kasutaja) Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 5 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis. 8

12 4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru ja pihu sissehingamist. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 4.4 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 4 - Kutsealane kasutamine pihustamine (sise- ja välistingimuste) Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Kasutajakategooria: kutsealane kasutamine Pealekandmismeetod: pihustamine Funktsioon: ennetav 9

13 Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Pihustamine - Pealekandmine pihustiga Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 25 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või 10

14 kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru ja pihu sissehingamist. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 4.5 Kasutusala kirjeldus 11

15 Kasutusala 5 - Kutsealane kasutamine käsitsi sissekastmine Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutajakategooria: kutsealane kasutamine Pealekandmismeetod: käsitsi sissekastmine Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) käsitsi sissekastmine - Käsitsi sissekastmine Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 25 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis. 12

16 4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Pealekandmine peab toimuma piiratud alal, mitteläbilaskval kõval, äravoolamist takistava kaitsevalliga pinnal, kus on olemas kogumissüsteem. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 13

17 4.6 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 6 - Kutsealane kasutamine pinnainjektsioon/-töötlus Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutuskoht Kasutajakategooria: kutsealane kasutamine Pealekandmismeetod: pinnainjektsioon/-töötlus Funktsioon: ennetav Serpula lacrymans-vammseen-ei rakendu Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) pinnainjektsioon/-töötlus - Vammi töötlemiseks on lubatud üksnes töötlemine pinnainjektsiooni/-töötluse teel. Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Vammivastaseks injektsiooniks/pinnatöötluseks on toote sobiv kogus g toodet ruutmeetri kohta, mille võib peale kanda 1 3 kihina. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 25 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas 14

18 kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. 15

19 Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 4.7 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 7 - Tööstuslik kasutamine automatiseeritud pihustamine, ülevoolepindamine ja käsitsi sissekastmine Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutajakategooria: tööstuslik Pealekandmismeetod: automaatne pihustamine, ülevoolepindamine ja käsitsi sissekastmine Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Automaatne pihustamine - Ei rakendu Ülevoolepindamine - ei rakendu Käsitsi sissekastmine - ei rakendu Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. 16

20 Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Tööstuslik Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 1000 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult tööstuslikuks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Pealekandmine peab toimuma piiratud alal, mitteläbilaskval kõval, äravoolamist takistava kaitsevalliga pinnal, kus on olemas kogumissüsteem. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. 17

21 IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud. KÕRVALDADA ÜLELIIGSED KEEMILISELT SAASTUNUD MATERJALID (SH SAEPURU) JA TÜHJAD MAHUTID OHUTUL VIISIL Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 4.8 Kasutusala kirjeldus Kasutusala 8 - Tööstuslik kasutamine automatiseeritud sissekastmine Tooteliik Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) Kasutajakategooria: tööstuslik Pealekandmismeetod: automaatne sissekastmine Funktsioon: ennetav andmed puuduvad-puitu lagundavad seened (laguseened)-ei rakendu andmed puuduvad-puitu moonutavad seened (puidusine, sinimädanik, hallitused)-ei rakendu 18

22 Kasutuskoht Sisetingimustes Välistingimustes Luba kasutusklassidele 2 ja 3. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Kasutusmeetod(id) Automaatne sissekastmine - ei rakendu Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus Sinetumise, laguseente, pigmenteerumise ja hallituse vastu tuleb toodet peale kanda mahus g/m2, st 1 2 kihti. Igal juhul tuleb tagada, et toodet ei kanta peale rohkem kui 160 g/m kihti ml toodet puiduruutmeetri kohta (okaspuit) ml toodet puiduruutmeetri kohta (lehtpuit) Kanda peale 1 2 kihina.toodet ei tohi peale kanda rohkem kui 160 ml puidu ruutmeetri kohta. Kasutajarühm(ad) Tööstuslik Pakendi suurused ja pakendimaterjal Mahuti: seest kaetud metalliga või HDPE, Kuni 1000 liitrit Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid Ainult tööstuslikuks kasutamiseks. Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis. Tööstuslikuks kasutuseks automaatse sissekastmise teel, peab etiketil olema järgmine tekst: "Valtti Plus Base tohib kasutada üksnes täisautomaatsetes sissekastmismeetodites, kus kõik töötlemise ja kuivatamise etapid on mehhaniseeritud ning käsitsi käitlemist ei toimu, sh töödeldud toodete transportimisel läbi sissekastmispaagi nõrutamis- /kuivatamisalale ja säilituskohta (kui see pole enne lattu viimist juba pinnakuiv). Vajadusel tuleb töödeldavad puidutooted enne töötlemist ja sissekastmisprotsessi ajaks täielikult kinnitada (nt tõmbetroppide või klambritega) ning neid ei tohi käsitsi käidelda enne kui töödeldud tooted on piunnakuivad." Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed Pealekandmine peab toimuma piiratud alal, mitteläbilaskval kõval, äravoolamist takistava kaitsevalliga pinnal, kus on olemas kogumissüsteem. Töödeldud puitu tuleb säilitada kas kogumissüsteemiga varustatud katte all või mitteläbilaskva pinna peal. Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 19

23 See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Toodet peale kandes ning värskelt töödeldud puitu käsitsedes kasutada sobivaid isikukaistevahendeid (kaitseülikond, kindad, jalanõud). Vältida kaitseülikonna liigset saastamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud. KÕRVALDADA ÜLELIIGSED KEEMILISELT SAASTUNUD MATERJALID (SH SAEPURU) JA TÜHJAD MAHUTID OHUTUL VIISIL Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras. Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks. Materjalid (sh keemiliselt saastunud saepuru) ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes. Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 5. Üldised kasutamisjuhised 20

24 5.1. Kasutusjuhendid Toode on mõeldud pinnasekontaktita puidu töötlemiseks, mis on kas pidevalt ilmastikule avatud või ilmastiku eest kaitstud, kuid sageli märguv. Töödeldud puitu ei tohi kasutada välistingimustes, kus see on kontaktis pinnasega ning pidevalt märguv või pidevas kontaktis mage- või mereveega. Kasutada toodet ning kuivatada värskelt töödeldud puitu hea õhuvahetusega ruumis Riskivähendamismeetmed Kui töödeldud puit võib sattuda kontakti ilmastikutingimustega, tuleb see katta kattekihiga (kokku vähemalt 240 ml/m2 1-3 kihina või kuivanud kihi paksus vähemalt 100 mikromeetrit 1-3 kihina). Kattekiht tuleb peale kanda enne töödeldud puidu kasutamist ilmastikuga kokkupuutuvates oludes, kohapeal töötlemisel aga enne ilmastikutingimuste (nt. vihma) esinemist. Kattekihina kasutatav värv vms ei tohi sisaldada triasoolset fungitsiidi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. MITTE SAASTATA TOIDUAINEID, SÖÖGIRIISTU EGA TOIDUGA KOKKUPUUTUVAID PINDU. Pesta käed ja katmata nahk enne söömist ja pärast kasutamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kohapeal kasutades mitte saastata taimestikku ning katta enne toote kasutamist kinni akvaariumid ja tiigid. Enne aine pealekandmist KATTA KINNI KÕIK VEEPAAGID. KAITSMATA ISIKUID JA LOOMI TULEB TÖÖDELDUD ALADEST 48 TUNDI VÕI KUNI PINDADE KUIVAMISENI EEMALE HOIDA. Ohtlik nahkhiirtele. IPBC on karbamaadiühend, millel on nõrk antikoliinesteraasne toime. MITTE KASUTADA, kui meditsiiniliselt on töötamine antikoliinesteraassete ühenditega vastunäidustatud Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras Nahale sattumisel: Eemaldada kõik saastunud riided ja pesta nahka rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole. Allaneelamisel: Mitte kustuda esile oksendamist, kui meditsiinitöötaja pole nii selge sõnaga öelnud. Oksendamise korral hoida pead madalal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanud isik värske õhu kätte. Hoida isikut soojas ja rahus. Lasta koolitatud isikul teha kunstlikku hingamist, kui sümptomid on tõsised või pikalt püsivad. Teadvuse kaotamisel asetada isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks See materjal ja mahuti tuleb kõrvaldada ohutul viisil. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastata maapinda ega (voolu)veekogusid kemikaalide ega kasutatud mahutitega Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes Hoida toodet õhutihedalt suletuna originaalanumates. Kõlblikkusaeg vähemalt 18 kuud. 21

25 6. Muu teave - 22

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Talon Soft Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NAMR2013-0041 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0003576-0000 Sisukord Haldusteave 1.1. Toote

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma MSDS number 81001 Paranduse 24.mai.2018 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis REACH registreerimisnumber 01-2119950315-41-0000 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Master label MCW637

Master label MCW637 Maracas Fungitsiid Toimeaine: epoksikonasool 50 g/l, prokloraas 225 g/l Preparatiivne vorm: emulsioonkontsentraat Eesti reg. nr.: 0548/20.04.15 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt Kehtivusaeg:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc)

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc) INFINITO Hoiatus Taimekaitsevahend Fungitsiid Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgiebajahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - INK FRESCH.doc

Microsoft Word - INK FRESCH.doc INK FRESH 1. Andmed aine/tte ja selle ttja khta Andmed tte khta Andmed ttja/tarnija khta: Hstmann-Steinberg GmbH Bremer Weg 125 29223 elle Tel.: +49 (0) 5141-591-0 Faks: +49 (0) 5141-591- 202/204 Infrmatsini

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

01_40_97-EST

01_40_97-EST Leht 1/6 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 01.40.97 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

01_30_75-EST

01_30_75-EST Leht 1/6 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 01.30.75 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem