Lammin Betoni Oy soojustatud kiviplokkide

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lammin Betoni Oy soojustatud kiviplokkide"

Väljavõte

1 Lammin Betoni Oy soojustatud kiviplokkide LL500, LL400 & EMH350 ja täisvalatavate õõnesplokkide MH300, MH250, MH200, KMH150, PH400, PH250, PPH300 paigaldusjuhend MI

2 1 SISUKORD 1 ÜLDIST SOOJUSTATUD PLOKKIDE OMADUSED MÕÕDUSÜSTEEM Moodulmõõtmed Mõõtmised TÖÖETAPID Alusmüür Materjali kohalevedu ja ladustamine ehitusobjektil Ladumise ettevalmistus Esimese plokirea paigaldamine Plokkide ladumine Akna- ja ukseavad Liitprofiil Viilud Soojustatud plokkide töötlemine Sarrustamine Elektripaigaldised Toestamine Valubetoonimass Betoneerimine Valukõrgus Valu ja tihendamine Voolavuse mõõtmine objektil jm kvaliteedikontroll Kastmine Betoneerimine talvel Järelpuhastus ja järelhooldus Järelhooldus talvel Vahelae ühendamine välisseinaga Soojustatud plokkidest seina katmine Fassaadid Sisepinnad Profiiltalade kruntimine Kahanemine Lubja sublimatsioon Liikumisvuugid Kinnitused Liituvad konstruktsioonid, tööaegsed kinnitused Aknad ja uksed TALVETÖÖD KONSTRUKTSIOONIDE KUIVATAMINE LÕPETUSEKS LISAD... 13

3 2 1 ÜLDIST Tööjuhend puudutab Lammin Betoni Oy soojustatud ehitusplokke (LL500, LL400 ja EMH350) ja täisvalatavaid õõnesplokke (MH300, MH250, MH200, MH150, KMH150). Plokkide tootmisel, kvaliteedijärelevalves ja testimisel on järgitud Soome Standardiliidu standardeid SFS-EN ja SFS-EN Lammin Betoni Oy toodete kvaliteeti kontrollib Inspecta Sertifiointi Oy. Soojustatud plokkide ja täisvalatavate õõnesplokkide betoonivalutöödel ja valutööde järelevalves järgitakse betooninormatiivide BY 50 juhiseid. 2 SOOJUSTATUD PLOKKIDE OMADUSED Lammin Betoni laotavad soojustatud plokid on suurusega 600 x 350 x 200 (pikkus x laius x kõrgus), 600 x 400 x 200 mm või 600 x 500 x 200 mm ja kaaluvad kg. Laotav plokk koosneb õõnsustega betoonkestast ning soojusisolatsioonimaterjalist (120, 170 või 270 mm) betooni vahel. Betoonkest ja soojusisolatsioon on ühendatud tappliitega. Nurgaploki käelisus muutub selle ümberkeeramisel, välja arvatud tootel LL500, mille nurgaplokk on sümmeetriline otsakuti laotav kivi Täisvalatavad õõnesplokid on laiusega mm. Tooterühma kuuluvad nurgaplokid (parema- ja vasakukäelised) ja otsaplokid. Otsaplokid on pikkusega 400 mm ja 600 mm. Nurgakivi pikkus muutub tooterühma järgi (kivi laius mm). Kaarjas plokk (KMH150) toimib läbimõõtudega 3 7 m. Tabelites 1a ja 1b on toodud omaduste andmeid. Tabel 1a. Konstruktsiooni omadused. Plokkide kulu 8,33 tk/m 2 U-väärtus 0,25 / 0,17 / 0,11 W/m (EMH350/LL400/LL500) 2 K Valubetoon tugevusklass koormusklassid siseruumid välisruumid maks. terasuurus voolavus vee/tsemendi suhe kiviaines C30/37 (varasem K 35*) XF 1 ja XC3/4 XC1 16 mm (8 mm) S4-ks vedeldatud w/c < 0,60 soovit. purustamata ümarkivi Tabel 1b. Betoonikulu. Toode EMH350 LL400 LL500 MH300 MH250 MH200 MH150 KMH150 PH250 Betoonikulu 125 l/m l/m l/m l/m l/m l/m 2 80 l/m 2 80 l/m 2 36 l/m kiviainese osakaal sideained lisaained 65% (pasta 35%) mitte lendtuhk vedeld. + õhulisand PH400 PPH l/m 45 l/m Betoonterased A 500 HW *) Koormusklassid ja betooni tugevusklass määratakse kasutuskoha ja keskkonnatingimuste järgi (by 50, punkt 3.2). Täisvalatavad plokid on valmistatud külmakindlast pinnaseniiskest betoonimassist. Soojustatud plokkide soojustusena on kasutatud EPS-grafiiti.

4 3 3 MÕÕDUSÜSTEEM 3.1 Moodulmõõtmed Soojustatud plokkidest laotavate seinte projekteerimisel kasutatakse moodulmõõtmeid. Moodulijooned paigutatakse seina sise- ja välispinnale (seina kummalgi pinnal olevate mooduljoonte vahe on EMH350 plokil 350 mm, LL400-l plokil 400 mm ja LL500 plokil 500 mm). Plokksein mõõdistatakse horisontaal- ja vertikaalsuunas 2M (200 mm) mooduli järgi. Ka avade laius ja paigutus järgib 2M moodulit. Ava laius ja serva kaugus sisenurgast on samuti 2Mkordne. Ladumisel kasutatakse 2M ladumisskeemi. Plokkide poolitamise minimeerimiseks tuleks ehitis võimaluse korral projekteerida 2M moodulmõõtmetes. Uksepiitade ja aknalengide horisontaalmõõtmed peaksid olema nx mm ja vertikaalmõõtmed nx mm. Suurema vertikaaltolerantsi puhul kindlustatakse veeplekkide piisav kaldenurk. Täisvalatavate õõnesplokkide MH300-MH150 avade asukoht tuleb kontrollida üle tööobjektil otsaplokkide abil. 3.2 Mõõtmised Enne plokkide ladumise algust tuleb üle kontrollida alusmüüri loodisolek, mõõtmed ja täisnurksus. Jooniste põhjal selgitatakse välja seinte ja avade paigutus ja suurused. Kontrollitakse alusmüüri/vundamendiplaadi ülaserva kõrgus ja korrusekõrgus, et plaanitav kõrgus saavutataks täisplokkidega. 4 TÖÖETAPID 4.1 Alusmüür Lammi-plokkmaja vundament tehakse tavaliselt otse pinnasele toetuva alusmüürina või vaivundamendina. Mõlemal juhul kasutatakse LammiTassu vundamendi valmisraketist. LammiTassu on kiire, lihtne ja soodne moodus alusmüüri ehitamiseks Materjali kohalevedu ja ladustamine ehitusobjektil Esimesed plokikoormad on soovitatav toimetada objektile alles pärast alusmüüri valamist ja juhtjoonte mõõtmist. Sel moel ei häiri koormad mõõtmistöid. Plokid on pakitud kaubaalustele, mis on ümbritsetud kilega. Alused tuleb paigutada horisontaalsele siledale aluspinnale, et vähendada plokkide kahjustumise riski. Kaubaalused tuleks paigutada nii, et vältida plokkide üleliigset ümbertõstmist ning sellega kaasnevaid võimalikke kahjustusi. Võimalike kahjustuste vältimiseks ei soovitata ladustada kaubaaluseid üksteise peale. Pikemaajalise ladustamise korral tuleb vältida vihmavee ja lume pääsu pakenditesse, kattes alused nt kaitsekattega.

5 4 4.3 Ladumise ettevalmistus Enne soojustatud plokkide ladumise alustamist tuleb kontrollida alusmüüri mõõtmeid ja täisnurksust. Alusmüüri ülapinnale märgitakse seinte välispinna jooned, nt värvinööriga. Seinte nurkadesse paigutatakse joonesuunajad. Need paigaldatakse kummagi seina suunas vertikaalselt vaaderpassi abil. Pärast joonesuunajate paigaldamist leitakse nivelliiri abil alusmüüri ülapinna ülemine loodijoon. See võetakse ka esimese plokirea alumise pinna lähtejooneks. Sõltuvalt pinnase tüübist ja vundamendi konstruktsioonist paigaldatakse alusmüüri peale vajaduse korral kapillaarkatkesti (nt bituumenkileriba). Alati tuleb järgida ehitusprojekti. 4.4 Esimese plokirea paigaldamine Kui alusmüür on tehtud täpselt (ülapinna mõõdutäpsus < ± 2 mm), võib esimese plokirea laduda otse alusmüüri peale. Kui alusmüüri mõõdutäpsus ei ole piisav, kasutatakse esimese plokirea ladumisel kiilusid. Kiilude kasutamisel pannakse ploki mõlema otsa alla plastmassist paigalduskiilud. Kiilude, suundnööri ja vaaderpassi abil laotakse plokid õige kõrguse ja nurgaga. Ladumise õnnestumise vältimatu eeldus on, et esimene kivirida oleks loodis (< ±2 mm)! 4.5 Plokkide ladumine Kui esimene rida on laotud, laotakse ülejäänud plokid suundnööri ja vaaderpassi abil. Plokid laotakse rida-realt. Ladumise alguses pingutatakse suundnöör joonesuunajate vahele. Ladumist alustatakse nurgast. Suuna võib vabalt valida kas päri- või vastupäeva. Osa- ja otsaplokkidel tuleb isolatsioonimaterjal läbi saagida. Sama rea nurgaplokid on harilikult samakäelised. Nurgaplokkide käelisus vaheldub ridade kaupa, selleks tuleb plokk ümber pöörata. Pealistikku ridade nurgaplokid on seega omavahel risti. Pange tähele, et nurgaplokid on lihvitud pisut madalamaks kui teised plokid, et ehitise nurgad ei tõuseks muust seinatasapinnast kõrgemale. Vajaduse korral võib nurgaplokkide tõstmiseks kasutada kiilusid. Ladumisel tuleb seinte tõusukõrgust pidevalt jälgida, nt nivelliiri abil (eriti avade ja nurkade kohal). Plokid laotakse reeglina konstruktsiooni sisepoolelt. Suundnöör jookseb sel juhul 1-2 mm ploki välispinnast väljaspool. Suundnöör näitab seina piki- ja püstisuunalist otsesust. Plokkide horisontaalset loodisolekut kontrollitakse aeg-ajalt vaaderpassiga. Kui ploki ülapind ei ole loodis, võib selle korrigeerimiseks kasutada plastist ladumiskiilusid. Soojustatud plokkide horisontaal- ja vertikaalvuukides, soojusisolatsiooni kohal, kasutatakse polüuretaanvahtu. Vahu ülesanne on liimida plokid üksteise külge ning kindlustada soojusisolatsiooni terviklikkus. Vaht kantakse õhukese triibuna eelmise plokirea soojusisolatsiooni keskele ning püstvuukide soontesse. Uretaanvahu õige kogus määratakse katsetamise teel. Lähtekohaks võib pidada umbes pöidlapaksust triipu. Liiga paks vahukiht võib tõsta ülemist plokki. Normaaltingimustes piisab uretaanipudelist (0,75 l) plokile. Külma ilmaga ning väga kuivades tingimustes uretaani kulu suureneb. NB! Uretaanvahtu ei tohi kasutada kivipindade vahel! Ka tihendamist vahu abil tuleb vältida!

6 5 4.6 Akna- ja ukseavad Avade vertikaalsed küljed laotakse otsaplokkidest. Otsaplokid kiirendavad ja lihtsustavad paigaldustööd, eriti siis, kui ehitise seinte mõõdistamisel on kasutatud 2M-moodulmõõtusid. Kui otsaplokke ei ole võimalik kasutada, tuleb avade lengid varustada raketistega. Avade ülaservades kasutatakse silluseterast AT 70 (70 x 40 mm U-profiil, L = 6000 mm). Ava ülaserva võib vajaduse korral toestada ka puitraketisega. Ava tegemisel tuleb ava püstservad ja ülaserv hoolikalt toestada. Betooni surve kipub valamisel painutama raketisi avade suunas. 4.7 Liitprofiil Lammi-liitprofiil on mõeldud Lammi-plokkmajade välisseinte avade toestamiseks. Liitprofiil moodustab koos ploki ja valubetooniga terasbetoonist liitkonstruktsiooni. Liitprofiil asendab traditsioonilisi puidust raketisi. Liittaladele ei ole vaja paigaldada traditsioonilisi tõmbe-, surve- või lõikesarruseid (haake). Liitprofiilide paigaldamisel tuleb järgida alltoodud juhiseid. Teipige profiili põhjaavad ventilatsiooniteibiga kinni. Teip tuleb paigaldada profiili alumisele küljele, mitte sisse! Teipige profiili vaba vahe (teip ei saa edasi minna toele). Teipimise võib asendada laudraketisega. Asetage profiil 120 mm toele, nii et profiili kogupikkus on ava laius mm. Lõigake profiili ketaslõikuri/metallteraga. Kasutage kaitseprille ja kõrvakaitset! Kasutage koos profiilidega alati võimaluse korral otsaplokke! Paigaldage profiilid ava peale (äärikud ülespoole) ja laduge 1. rida plokke profiilide peale. Toestage ja sirgestage ava sillus pärast esimese plokirea ladumist terasest tugilattidega (nt 2 x 4 ). Tugede arv tabeli 1 järgi. Toed paigutatakse ühtlaste vahedega. Ava laius (mm) Tugede arv (tk) Tabel 2. Ava tala toestamine töö ajal. Laduge sillus valmis. Paigaldage 1 korruse kõrgusesse sillusesse 170 mm pikkused, 2 korruse kõrgusesse sillusesse 370 mm pikkused ja 3 korruse kõrgusesse sillusesse 570 mm pikkused vertikaalsarrused (profiilterasest tapid) vastavalt tabelile 3. Sarrused tuleb paigaldada enne valamist. Eemaldage teibid toestuse eemaldamisel. Tala vertikaalsarrus (mm) Sarruste vahe (mm) Tabel 3. Tala vertikaalsarrused (profiilterasest tapid). 4.8 Viilud Viilu ülapind tehakse normaalse toestusega. Laua ja raketise lukuga tehakse projektikohasele kaldele sobiv raketis. Puuduvad isolatsioonitükid lõigatakse EPS-plaadist või katkistest plokkidest ja liimitakse uretaaniga paika. Viilu ülapind toestatakse plaatmaterjaliga, kruvides plaadid külgraketiste peale. Kaanele jäetakse valamisavad u 3-meetriste vahedega (sõltuvalt kaldest). Viilu valamise käigus avad suletakse. Viilu võib teha ka, lõigates plokid soovitud vormi. Sobiv töötehnika valitakse objekti iseärasuste järgi. Viilude ja katusekonstruktsioonide liitekohtades tuleb jälgida, et seina- ja katusekonstruktsioonide isolatsioonid kokku saavad. See kindlustab, et liitekohtades ei teki külmasildu.

7 6 4.9 Soojustatud plokkide töötlemine Ploki töötlemiseks on kõige parem kasutada ketaslõikurit ja teemanttera. Plokke lõigates tuleb kindlasti kasutada isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprille, kõrvakaitset ja respiraatorit. Lõikamistöid on soovitatav tolmukahjustuste vähendamiseks teha väljas. Eellõigatud plokkide lõikamiseks piisab tavalisest käsisaest. Kui soojustatud plokkidest tehtav konstruktsioon ei vasta oma mõõtmetelt punktis 3.1 kirjeldatud moodulkonstruktsioonile, on lõigatavate plokkidena otstarbekas kasutada objektil olevaid defektidega plokke (selliseid, millel puudub nurgast tükk vm). See hoiab kokku nii ehitusmaterjali- kui ka jäätmekäitluskulusid Sarrustamine Soojustatud plokkidest laotavad seinad tuleb alati sarrustada projekti järgi. Projektis on näidatud ka profiilterasest sarruste paigutus. Üldisemalt kasutatavad jämedused on 8, 10 ja 12 mm. Horisontaalsarrused paigaldatakse ladumise käigus. Vertikaalsarrused pannakse pärast ladumist seina sisse. Et kindlustada vertikaalsarruse paigalpüsimine valamise ajal, võib neid kasutada paigaldussarrustena. Betooninormatiividele vastavad jätkupikkused on toodud tabelis 4. Sarruse mõõtmed (mm) Horisontaalsarrus (mm) Profiilteras Ø Profiilteras Ø Profiilteras Ø Vertikaalsarrus (mm) Tabel 4. Sarrustuse jätkupikkused terasel A 500 HW. Kõige rohkem pooled terassarrustest saab jätkata samas ristlõikes. Soojustatud plokkidest seinte ukse- ja aknaavade vertikaalkülgedesse ja esimesse täisavasse paigaldatakse ø 10 vertikaalsarrus (1 teras/kivikate), kui ehitusprojektis ei ole teisiti ette nähtud. Vertikaalsarrus on soovitatav panna läbi liitprofiili augu. Sarrus peab jätkuma nii augu üla- kui ka alapoolele vähemalt 600 mm. Sarrus võib oma pikkuselt olla selline, et see jääb eelmise valukihi peale, sellisel juhul ei ole spetsiaalset kinnitust vaja. Konstruktsioonide nurkades painutatakse väliskihi sarrused üle nurga ja sisemised sarrused pannakse risti, kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud teisiti. Plokkseinte silluskonstruktsioonid (ukse- ja aknaavade ülaosad) sarrustatakse ehitusprojekti järgi Elektripaigaldised Elektripaigaldisi tehakse elektriprojekti järgi. Elektripaigaldisi tohib ehitada vaid kutselised elektrikud. Soojustatud plokkidest seinas peavad elektrijuhtmed jooksma alati torude sees. Elektritorude paigaldamise põhireegel on, et plokkseinte sees tehakse ainult vertikaalset torustust (horisontaalne torustus seina sees raskendab seina betoneerimist.) Horisontaalne torustus tehakse alustalade, vahelagede ja lagede juures. Elektrikarpide kohad tuleks määrata nii, et karp jääb kas ploki üla- või allserva, mitte keskele. Seina pikisuunas tuleks karbid paigutada plokiõõnsuste kohale. Laotavas plokkseinas paigaldatakse (lastakse) elektritorud otse seina sisse. Ülespoole suunduvad elektritorud paigaldatakse pärast seda, kui sein on laotud valukõrguseni, ning alati enne seina betoneerimist. Elektrikarpide kohad märgitakse plokkseinale. Karbi jaoks lõigatakse teemantkettaga ristkülikukujuline ava.

8 7 Elektrikarp kinnitatakse seinale vineerist katteplaadiga. Elektrikarp kinnitatakse tsingitud naeltega plaadi külge ning plaat seinale, nt betoonikruvide või -naeltega. Kui karp on kinnitatud, lastakse seina ülaosast alla elektritoru ja kinnitatakse karbi külge. Et kinnitamine õnnestuks, on soovitatav karbis kasutada 12 mm kõrgendusrõngast. Kui elektrikarbi torustamine toimub altpoolt, on soovitatav kasutada painduvat elektritoru (kõri). Kõride kasutamisel tuleks elektrijuhtmed või vähemalt veotraadid vedada torude sisse enne betoonivalu Toestamine Avade toestamist on kirjeldatud punktis 4.7. Kui seina osi on laotud ilma ülekatteta, tuleb selle seina otsad, avad ja nurgad toestada. T-liidetest läbi minev sein tuleb toestada. (Seina vastu põrkav valusurve kipub läbiminevat seina väljapoole lükkama) Valubetoonimass Kasutatav valubetoon Tugevusklass Koormusklassid Max terasuurus Voolavus C30/37-2 (varasem K35-2) XC3,4 ja XF1 16 mm (8 mm) vedeldatud S4-ks Vee/tsemendi suhe w/c 0,60 Kiviainese osa 65% (pasta 35%) Sideained Lisaained Teised nõudmised lendtuhka ei tohi kasutada vedelamaks ja poorsemaks muutvad ained külmumiskindel betoon (lisaõhku sisse viidud; poorid 0,27 mm), pumbatav mass 4.14 Betoneerimine Valukõrgus Soojustatud plokkidest seina on soovitatav laduda ja valada umbes 1,5 meetri kõrguste järkudena. Kõrgemad seinad laotakse/valatakse kahes või enamas järgus. Töövuugis peab betooni pind ulatuma ülemise ploki keskele. Vuugis peab olema piisav vuugisarrustus Valu ja tihendamine Sein valatakse betoonipumbaga. Kui betooni terasuurus on max 16 mm, tuleb kasutada 2,5-tollist voolikut. (8 mm max terasuurusega 2-tollist voolikut). Sein valatakse u 0,5 kõrguste kihtidena, ehitusele ringi peale tehes. Betoonimass tihendatakse hoolikalt mm vahedega, kasutades Ø mm nuivibraatorit. Kui valu on üle 10 m 3, tuleb valutöödeks varuda 2 nuivibraatorit. Nuivibraator tuleb igal ringil torgata u 10 cm varasemasse valukihti. Vibreerides ei tohi massi külgsuunas liigutada. Betoneerimise ajal ei tohi vibronuiaga tihendada süvendit, milles on elektritorud ja -karp, kuna nui võib elektrikarbi paigast liigutada. Juhendi viimasel leheküljel on valamise meelespea, kus on kirjeldatud ka toiminguid valu õnnestumise kontrollimiseks. Betoneerimise töödejuhataja täidab betoneerimisprotokolli (vorm by 401/2005) vajalikes osades. See kehtib ka betoneerimistööde plaanina. Kui soojustatud plokkidest seinaga samal ajal valatakse talasid, tuleb soojustatud plokkidest seina valu lasta vajuda 1 tund, enne kui talade valamist alustatakse. Kui u poole tunni jooksul seina valust on betooni ülapind seina sees langenud, tuleb seina lisada massi ning ülapind tihendada.

9 Voolavuse mõõtmine objektil jm kvaliteedikontroll Ehitusplatsil tuleb kontrollida, et valubetoon oleks oma omadustelt sobiv. Betooni piisav voolavus on valu õnnestumise seisukohalt väga oluline. Betooni voolavust võib ehitusplatsil mõõta järgmise meetodi abil. Katsetamiseks läheb tarvis siledat horisontaalset alust (nt plaat), mille peale pannakse kile ja toru läbimõõduga 75 mm (toru pikkus 250 mm), ning mõõdulinti. Toru pannakse püstasendisse ja täidetakse ääreni valamiseks mõeldud betoonimassiga. Seejärel tõstetakse toru rahulikult vertikaalselt üles ning selle sisse valatud betoon valgub alusele ümaraks koogiks. Koogi läbimõõt mõõdetakse. Kui see on vähemalt 220 mm, on betooni voolavus valamiseks sobiv. Kui betoon on liiga tihke, tuleb seda enne valu alustamist voolavamaks muuta. Selleks tuleb betooniauto tsisterni lisada voolavust suurendavat ainet ning massi hoolikalt segada. Vastavat lisaainet tuleb tööobjektile varuda ning kasutada vajadust mööda, järgides spetsialistide nõuandeid. Soojustatud plokkidest seina valu kvaliteedi kindlustamiseks täidab töödejuhataja betoneerimisprotokolli (vorm by 401/2005) vajalikud osad ning edastab selle ehituse tellijale või tema esindajale. Kvaliteedikontrollis on abiks ka meelespea juhendi viimasel leheküljel Kastmine Seetõttu tuleb soojustatud plokkidest konstruktsioone enne betoneerimist hoolikalt kasta. Talvel (miinuskraadidega) on kastmine keelatud, kui valu ei toimu kastetud ja köetud ruumis Betoneerimine talvel Soojustatud plokkidest seinte ehitamisel talvel (miinustemperatuuridel) ei tohi plokid olla märjad, jäätunud või lumised. Ka sarrused peavad olema vabad lumest ja jääst. Lume ja jää kogunemist konstruktsioonidele tuleb tõkestada sellekohaste kaitsevahenditega. Kui ei kasutata köetavat ilmastikukaitseehitist (halli), ei tohi enne valu plokke kasta, kui temperatuur on allapoole nulli. Kui talvel kasutatakse köetavat ilmastikukaitseehitist, võib soojustatud plokkidest seina betoonivalu teha sama massiga ja samade meetoditega kui suvel. Talvel tuleb kindlustada betooni piisav kõvastumine. Betooni näitajate muutumist jälgitakse temperatuurimõõtmiste vm usaldusväärsete meetodite abil. Kui temperatuur langeb alla +5 C, tuleb valu kaitsta ja hoolitseda konstruktsiooni soojendamise eest. Betoon K35 saavutab normaalselt kõvastuvat tsementi kasutades normikohase lahtirakestamistugevuse tabeli 5 järgi. Mittekandvatel konstruktsioonidel saavutatakse betooni külmumistugevus 5 MPa sama tabeli viimase lahtri näitajate kohaselt. Külmumistugevuse all mõeldakse tugevust, mille saavutanud betoonkonstruktsioon ei kahjustu külmumisel, kuid korduvat külmumis- ja sulatamiskoormust see siiski veel ei kannata ning seda ei tohi ka muul viisil koormata. Kuiv (kastmata) betoonplokk imab valubetooni veest suure osa endasse ning mass kõvastub kiiresti, mis raskendab betoonivalu. Konstruktsiooni võib jääda tühje õõnsusi ning betooni nakkumine sarrustega halveneb. Kui plokke ei ole enne valamist kastetud, võib betooni tugevus muutuda ning konstruktsiooni soovitud tugevus saavutamata jääda.

10 9 Tabel 5. Betooni K35 minimaalne kõvastumisaeg kandvatel ja mittekandvatel konstruktsioonidel. Betooni temperatuur Lahtirakestamistugevus kandvatel konstruktsioonidel Betooni külmumistugevus mittekandvatel konstruktsioonidel 5 C 7,5 ööpäeva 2 ööpäeva 10 C 5,5 ööpäeva 1,5 ööpäeva 20 C 3,5 ööpäeva 1 ööpäev Betooni kõvastumisprotsessi võib kiirendada, kasutades kas külmakindlat betooni, kiirestikõvastuvat betooni, kiirendeid või soojendatud massi. Külmakindla betooni tellimisel tuleb silmas pidada, et betoon oleks kvaliteetne (st taluks korduvaid külmumis- ja sulamistsükleid). Külmakindla betooni omaduste ja kasutamise kohta saab andmeid betoonimassi tootjalt. Betoneerimisprotokoll (vorm by 401/2005) tuleb vajalikes osades täita ka talvisel betoneerimisel. See kehtib ka talviste betoneerimistööde plaanina Järelpuhastus ja järelhooldus Puhastustööde hõlbustamiseks tuleb soojustatud plokkidest laotud seinad harjata valupritsmetest puhtaks kohe pärast valamist. Järelpuhastusega ei tohi viivitada, sest betoon hakkab teiste ainetega liituma 2 3 tunni jooksul pärast betoonimassi valmistamist. Töövuugis peab betooni pind jääma ülemise plokirea keskele. Vahetult pärast ülapinna puhastamist tuleb töövuuki paigaldada võimalikud töövuugisarrused, kui need ei ole paigaldatud juba enne betoneerimist. Töövuukide sarrustamine on näidatud ehitusprojektis. Pärast liitumise algust ei tohi seinakonstruktsiooni koormata, liigutada ega nt töövuugisarruseid betooni paigaldada! Betooni kõvastumise seisukohalt on tähtsaim esimene ööpäev, seetõttu tuleb esimese ööpäeva jooksul hoida seinakonstruktsioon ühtlaselt märg. Seejärel kastetakse seinakonstruktsiooni rohke veega kolm korda ööpäevas 6 ööpäeva jooksul. Tuulise ja päikesepaistelise ilmaga tuleb kastmistihedust vajaduse korral suurendada. Hooletu järelhooldus nõrgendab suurel määral betooni kvaliteeti (näiteks lõpptugevus väheneb, kuivamiskahanemine kasvab ja säilivus halveneb)! Järelhooldus talvel Kui temperatuur on alla +0 C, ei tohi järelhooldust teha kastmise teel. Talvetingimustes tuleb järelhoolduseks paigaldada soojustatud plokkidest konstruktsiooni ümber tihe kaitse (nt kergmaterjalist kate), mis takistaks vee haihtumist konstruktsioonist. Järelhooldusaeg talvetingimustes on vähemalt 14 ööpäeva Vahelae ühendamine välisseinaga Vahelagi tehakse õõnesplaat- või liitplaatkonstruktsioonina või traditsioonilise kohapeal valatava terasbetoonplaadina. Väliskestaks paigaldatakse katkestatud soojustatud plokid, mis toimivad vaheseina valamisel servaraketistena. All oleva terve soojustatud ploki sisekest toimib vahelaekonstruktsiooni toena. Ühenduskoha sarrustus on näidatud ehitusprojektis. Katkestatud ploki isolatsiooni paksus on 60 mm, mistõttu sellesse kohta tuleb paigaldada mm paksune EPS-lisaisolatsioon. Konstruktsiooni plaanitud tugevuse ja tiheduse saavutamiseks tuleb seina järelhooldus teha üldiste betoneerimisnormide järgi. Järelhooldust ei tohi teha hooletult! Seinakonstruktsiooni järelhooldust, kastmist, alustatakse kohe pärast järelpuhastust.

11 Soojustatud plokkidest seina katmine Fassaadid Lammi-plokkmaja seinakonstruktsioon on oma tugevuselt ja kattematerjali nakkuvuselt hea aluspind. Lammi-plokkmaja välisseinu on soovitatav väljastpoolt katta (krohvida) ühe kütteperioodi järel. Seinakonstruktsioonide piisavas kuivuses on enne katmist võimalik veenduda betooni suhtelise niiskuse mõõtmise teel betooni puuritud augu kaudu või betoonist võetud proovitükist. Niiskusemõõtmist ei tehta pinnaniiskusemõõturiga. Vajaliku kuivusastme määrab pinnakatte tootja. Soojustatud plokkidest laotud seinte katmisel tuleb alati järgida pinnakattematerjali tootja juhiseid. Tootjalt on võimalik saada ka katmistööde tööjuhiseid. Pinnakattena soovitatakse kasutada vett tõrjuvaid (hüdrofoobseid) pinnakattematerjale. Vett tõrjuvad pinnakatted takistavad vihmavee imendumist seinakonstruktsioonidesse ning seinad püsivad kuivana. Kuna seina ei imendu vett ja koos sellega ka mustust, püsib sein puhtamana. Enne seinakonstruktsioonide katmist ja veeäravoolude paigaldamist tuleb sademete mõju alla jäävad piirpinnad katta (nt kergkattega), et vihmavesi ei pääseks konstruktsioonidesse. Krohvimisel on soovitatav kasutada leelistöödeldud krohvivõrku. Krohvivõrk suurendab pinnakatte tõmbetugevust ning vähendab kahanemispragude esinemist krohvipinnal. Kattematerjali valikul tuleb silmas pidada, et see ei oleks liiga tihe, mis takistaks niiskuse levimist konstruktsiooni seest väljapoole Sisepinnad Soojustatud plokkidest seinte seestpoolt katmisel tuleb alati järgida pinnakattematerjali tootja juhiseid. Tootjalt on võimalik saada ka katmistööde juhiseid. Seinte niiskust tuleb enne katmistööde alustamist kontrollida punkti juhiste järgi Profiiltalade kruntimine Liitprofiilide kasutamisel jääb avasilluste alapinnal nähtavale tsingitud teraspind. Et pinnakattematerjal nakkuks ja võimalikult hästi püsiks, tuleb teraspinda enne katmist töödelda kruntainega. Krundina kasutatakse Emaco toodet Nanocrete Ap, mis on ühekomponentne tsemendipõhine terase kaitsekrunt, mis kantakse pehme pintsliga puhtale teraspinnale. Toodet ei tohi säilitades külmuda lasta. Kruntainet on võimalik saada Lammi-Kivitalo müügiesindustest ning tehasest Kahanemine Betooni kuivamise ja kõvastumise käigus see ka kahaneb. Kahanemine põhjustab seinakonstruktsioonide tõmbepingeid. Kui tõmbepinge ületab seina tõmbevõime, tekivad seinale kahanemispraod (juuspragu). Kahanemist saab vähendada õige betoonimassi konsistentsi, hoolikalt tehtud valamis- ja tihendustöö, optimaalsete valamistingimuste ja järelhooldusega. Vt p Maa alla jäävate konstruktsioonide niiskusisolatsioon on näidatud ehitusprojektis.

12 Lubja sublimatsioon Seinakonstruktsiooni välispind kuivab üldiselt seestpoolt väljapoole. Kuivamisel liiguvad koos niiskusega ka betooni (tsemendi) soolad. Need soolad reageerivad seina pinnal õhu süsinikdioksiidiga, mille tagajärjel seina pinnale võib moodustuda lubjahärmatist. See on pinnal näha heledate ähmaste laikudena. Lubja sublimatsioon on omane kõigile tsemendipõhistele materjalidele. Lubjahärmatis lahustub aeglaselt vees ning kaob 1-2 aasta jooksul iseenesest. Kui seinal on lubjahärmatist enne pinna katmist, tuleb laigud eemaldada nt terasharjaga Liikumisvuugid Peale kahanemise tekitavad deformatsioone seinakonstruktsioonides ka õhu temperatuuri- ja niiskuskõikumised. Deformatsioonid sõltuvad lisaks eelnimetatutele ka seinakonstruktsioonide mõõtmetest. Mida pikem sein, seda suuremad deformatsioonid. Deformatsioonide vältimiseks tehakse seinakonstruktsioonidesse liikumisvuuke. Liikumisvuugid on näidatud ehitusprojektis Kinnitused Liituvad konstruktsioonid, tööaegsed kinnitused Kinnitused kiviseintele tehakse analoogiliselt teiste plokk- ja betoonseintega. Kergemad konstruktsioonid võib kinnitada plasttappide ja betoonikruvidega. Raskema koormusega konstruktsioonide kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid kiil- või löögiankruid Aknad ja uksed Aknad ja uksed kinnitatakse mehaaniliselt lengikruvidega nii, et isolatsiooni sisse liimitakse kõigepealt pehastumiskindel 50 x 50 mm latt (abileng), mille külge kruvitakse kinni aknad ja uksed. Lengi ja isolatsiooni vaheline pragu tihendatakse polüuretaanvahuga ja/või isolatsioonivillaga, järgides akna- ja uksetootjate juhiseid. 5 TALVETÖÖD Soojustatud plokkidest seinte talvistel ehitustöödel tuleb jälgida, et plokid ei oleks lumised ega jäätunud. Ka sarrused peavad olema jääst ja lumest vabad. Lume ja jää kogunemist konstruktsioonidele tuleb tõkestada asjakohaste kaitsevahenditega. Ka betoonivalu ei tohi kasta, kui temperatuur on allapoole nulli. Polüuretaanvaht soojustatud plokkide püst- ja rõhtvuukides soojusisolatsiooni kohal peab talvetingimustes samuti olema talvine. Vt punktid Betoneerimine talvel ja Järelhooldus talvel. 6 KONSTRUKTSIOONIDE KUIVATAMINE Betoonkonstruktsioonid sisaldavad kõvastumise ajal rohkesti niiskust. Osa sellest niiskusest ühineb tsemendi kõvastumisreaktsioonide käigus konstruktsiooniga, osa niiskusest peab kuivamise käigus eralduma. Konstruktsiooni kuivatamine õnnestub kõige paremini mitme kuivatusmeetodi ühendamisel. Soojendamine kiirendab niiskuse eraldumist. Ainult soojendamisest siiski ei piisa, vaid tavaliselt tuleb seda kombineerida ventilatsiooniga, et eemaldada niiskust siseruumidest. See meetod töötab hästi talvel ja kevadel, kui välisõhu suhteline niiskus on madal. Sügisel, kui välisõhu niiskus on kõrge, ei piisa ka ventilatsioonist, vaid tuleks kasutada kondenseerivaid kuivateid ühendatuna kütmisega. Tuleb silmas pidada, et eri pinnakattematerjalid eeldavad isesugust aluspinna niiskust/kuivust, seega tuleb valitud materjali niiskusnõudmised alati koostöös materjali tarnijaga kindlaks teha. Konstruktsiooni kuivamisaeg sõltub kuivatamismeetoditest. Üldreegel on, et betoonkonstruktsioon kuivab optimaalsete tingimuste korral sentimeeter nädalas. Seega saabub turvaline sisepindade katmise aeg kõige varem 10 nädalat pärast kütmise ja kuivatamise algust. Kuivatamise algushetkeks võib lugeda aega, mil konstruktsiooni temperatuuri tõstetakse üle 10 C ja suhteline õhuniiskus on alla 70%. Konstruktsioonide kuivatamisel on siseõhu optimaalne temperatuur vähemalt 20 C ja suhteline õhuniiskus alla 50%.

13 12 Enne betoonkonstruktsioonide pinna katmist tuleb konstruktsiooni niiskust kontrollida punktis toodud juhiste järgi. 7 LÕPETUSEKS Ehitamine on lihtne, kui seda õigesti osatakse. Probleemide korral ärge hakake katsetama, vaid küsige nõu spetsialistidelt. Küsimuste korral võtke ühendust Lammin Betoni tehnilise toega, tel Lammin Betoni Oy soovib kõigile head ehitamist!

14 13 LISAD Laotava soojustusega ploki (LL500) põhimõõtmed:

15 14 Laotava soojustusega ploki (LL400) põhimõõtmed: Nurgaploki käelisus muutub ploki ümberpööramisel.

16 15 Laotava soojustusega ploki (EMH350) põhimõõtmed: Nurgaploki käelisus muutub ploki ümberpööramisel.

17 Lisad. Soojustatud plokkide sarruseväljete paigutus ja betoonivalu meelespea SARRUSEVÄLJETE PAIGUTUS

18 SOOJUSTATUD PLOKKIDEST SEINA BETOONIVALU MEELESPEA Asjaolud, mida tuleb jälgida/kontrollida seinte betoonivalu puhul. ENNE VALU - õige projektile vastav betoonimass. Voolavus S4 (mass on vedeldatud); - õige betoonikogus betooni kulub 125 liitrit seina ruutmeetri kohta; - varuge objektile vedeldusainet, et vajaduse korral voolavust suurendada; - betoonipumbal 2,5-tolline voolik max 16 mm terasuurusele (max 8 mm terasuurusele 2- tolline voolik); - nuivibraator mm (üle 10 m 3 valu korral 2 tk), voolik seina kastmiseks, betoonilabidas, hari seina järelpuhastamiseks, mineraalvilla betoonilekete tõkestamiseks töö ajal, puitmaterjali raketiste toestamiseks töö ajal, vasar, saag, puurmasin, naelu/betoonikruve; - raketiste korralik toestus ja tihendamine, avade allservade toestus; - kõik terassarrused seintes (ka vertikaalsed); - töövuukide sarrused valmistatud; - sarruseväljed valmistatud; - elektritorud ja -karbid paigaldatud; - veetorud ja juhtkarbid paigaldatud; - tsentraaltolmuimeja torud ja juhtkarbid paigaldatud; - võimalikud kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorud paigaldatud; - kõigi torude ülemised otsad suletud; - läbiviigud/läbiviigukohad paigaldatud; - seinad märjaks kastetud (mitte teha miinuskraadide juures!); - piisav tööjõud, minimaalselt neli inimest. VALU AJAL - betooni voolavuse suurendamine vajaduse korral; - ühtlane valu 0,5 meetri kõrguste ringidena; - vibrotihendus igale 0,5 m valukihile eraldi; - ei vibreerita elektritorude ja -karpide juurest; - ei vibreerita liiga tugevasti avasilluste äärest ega otsaploki viimast (pikka) ava; - jälgida silma järgi seina täitumist; - jälgida silma järgi avade silluseid; - jälgida avade allosa täitumist (vajaduse korral valada viimasena); - jälgida parandatud kohti; - jälgida seinakonstruktsioonide liitekohti; - jälgida võimalike toestuste püsivust, vajaduse korral lisatoestus; - lõpetada valu ülemise plokirea keskel (v.a vahelae toel ja seina ülaservas, kus plokid valatakse täis). PÄRAST VALU - puhastada seina ülaäär harjaga. Seina välispind puhastada harjaga või viltuse (45 kraadi) veejoaga (miinustemperatuuridel kasutada ainult harja!); - paigaldada võimalikud töövuugisarrused kohe pärast seina ülaääre puhastamist; - paigaldada muud võimalikud sarrused, nt sarruseväljed; - puhastada seinte allääred betoonist; - arhiveerida betooni saatedokumendid ja betoneerimisprotokoll; - hoida betoonkonstruktsioon niiskena 7 esimest valujärgset ööpäeva, kastes seda rohke veega mõlemalt poolt kolm korda ööpäevas. Järgida talviste betoneerimistööde erinõudeid!

19 Lammin Betoni Oy Paarmamäentie LAMMI, SOOME Telefon Faks Registrikood

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS

LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS KVALITEETNE JA VASTUPIDAV ARENDUSTÖÖ TIPPTASE Lammin Betoni ehituskivid on kvaliteetne ehitusmaterjal. Tänu kivi omadustele sujub töö kiiresti ja lihtsalt. LammiKivi tooted

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

untitled

untitled KIVIMAJA ERILEHT KEVAD 2015 Uudis uus Fibo plokk Weber i kivimaja terviklahendus Millest lähtuda energiasäästliku hoone välisseinte valikul Kihiline vs ühekihiline välissein Konstruktiivsed nõuanded ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Müürsepp, tase

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Sika Estonia OÜ Valge tn Tallinn T ww w.casco.ee CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisal

Sika Estonia OÜ Valge tn Tallinn T ww w.casco.ee CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisal 4047 4059 CASCO MARIN&TEKNIK KASUTUSALA TOOTE OMADUSED Väga elastne SMPd sisaldav tugev liim-hermeetik, mis on mõeldud spetsiaalselt liikuvate vuukide, paatide, autode, konteinerite, mahutite, heitveesüsteemide

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

ESD-3048-EE-6_02.pub

ESD-3048-EE-6_02.pub R Paigaldusjuhend ESD-3048-EE-6/02 Kuni kv siirdemuhv 4-soonelise paberkaabli ühendamiseks 4-soonelise plastkaabliga koos mehaaniliste klemmidega ja jootevaba neutraali ühendus-süsteemiga. Tüüp: TRAJ 0/4x

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

meie hoolime plokitooted

meie hoolime plokitooted meie hoolime plokitooted Sisukord Sissejuhatus Fibo plokid on Fibo plokitooted Tulepüsivus Helipidavus Külmakindlus Veeimavus ja niiskusesisaldus Fibo müüritis Müüritööd talvel Viimistlemine Energiasääst

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Projekteerijale_ indd

Projekteerijale_ indd 4. Projekteerimismoodulid 4.1. Üldist AEROC poorbetoontooteid valmistatakse teatud kindlate mõõtmetega. Sellepärast tasub juba projekteerimise staadiumis järgida kokku lepitud moodulite mõõtusid. AEROC

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem