untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 KIVIMAJA ERILEHT KEVAD 2015 Uudis uus Fibo plokk Weber i kivimaja terviklahendus Millest lähtuda energiasäästliku hoone välisseinte valikul Kihiline vs ühekihiline välissein Konstruktiivsed nõuanded ja joonised Ekspertide kommentaarid

2 UUDIS! Uued tapp-liitega plokid Uus tapp-liitega plokk Endine Fibo plokk Soovime olla Eesti plokitoodete turul suunanäitajad ja seetõttu oleme alates a. kevadest uuendamas Fibo 100 mm ja 150 mm vaheseina plokkide valikut. Peamisteks erinevusteks võrreldes eelmise põlvkonnaga on tapp-liide vertikaalvuugis ja plokkide suurem kõrgus ehk muutused, mida on ka plokke vaadates silmaga märgata. Nende uuendustega on võimalik saavutada märksa rohkem kui esmapilgul paistab ja EFEKT, mida ehitajale soovime pakkuda on: Tapp-liitega vertikaalvuuk läheb kokku ilma müüriseguta EFEKT: EFEKT: I müürisegu kokkuhoid ja ladumise kiirus + seina sirge joone hoidmine I vähem vuuke I siledam seinapind I viimistlusmaterjalide kokkuhoid 2

3 Ploki kõrgus 250 mm EFEKT: I seina 1 m²-sse läheb 2 plokki vähem I ukse ava (2,10 m) alla saab 1 cm seguvuugi paksusega 8 plokireaga ilma plokke lõikamata Avade sildamiseks 2 võimalust EFEKT: I saab kasutada Fibo tüüpsilluseid I Fibo Fix plokiliimiga saab plokid vertikaalvuugist silluseks kokku liimida Maksumus ja ehitamine EFEKT: I sein saab kiiremini valmis ja soodsamalt viimistletud I ehitusega saab hakkama ka tavainimene ei pea ehitajat palkama Plokkide mõõdud ja kaal Plokkide mõõdud (mm) ja kaal (kg/tk) Laius Kõrgus Pikkus 3 MPa , MPa 11,5 17,3 Plokkide tehnilised omadused Keskmine garanteeritud Fibo 3 Fibo 5 survetugevus (MPa) 3 5 Mahukaal (kg/m 3 ) Soojusjuhtivus (W/mK) 770 0, ,24 Tulepüsivus Helipidavus Müüritise laius (mm) Tuletõkkesein mittekandva tarindina Tuletõkkesein kandva tarindina Tuletõkkesein Ainult kandev sein Müüritise laius (mm) Fibo 3 Õhumüra isolatsiooni indeks R w (db) Fibo 3 Fibo EI 120 REI 60 R * 43* 150 EI 240 REI 120 R * 49* * krohvituna mõlemalt küljelt 3

4 Weber i kivimaja terviklahendus 4

5 Toodete valikusse kuuluvad: I Fibo plokid (Fibo 3 ja Fibo 5, taldmiku plokid, U-plokid) I Müürisegud (suvine ja talvine) I Fibo sillused I Fibo korstnad (erinevatele küttekolletele) I Leca kergkruus I Erinevad fassaadilahendused I Krohvid ja pahtlid (kuivadesse ja niisketesse ruumidesse) Maja ehitamine ja kodu rajamine on paljudele peredele elu üks suuremaid soove ja unistusi. Ehitamine on kulukas ja aeganõudev tegevus, seega hea ja oodatud lõpptulemuse saamiseks on soovitav kogu protsess põhjalikult läbi mõelda ning hoolikalt ette valmistada. Ehitatakse ju enamasti üks kord elus ja investeeritud raha eest soovitakse vastu saada maksimaalselt head tulemust. Ei taha ilmselt keegi olla olukorras, kus peab tõdema, et raha kulus palju, aga loodetud tulemust ei tulnud ja see aeg, mis võiks kuluda uue kodu nautimisele, läheb hoopis probleemide lahendamisele. Uue kodu planeerimise etapis tuleb hoolega läbi mõelda pere vajadused ja leida sobiv kompromiss emotsionaalsuse ja reaalsuse vahel. Ehitamine algab projekteerimisest ja paljusid probleeme saab ennetada, kui suhtuda sellesse protsessi tõsiselt ning võtta selleks piisavalt aega. Kindel on see, et projektstaadiumis on alati odavam muudatusi teha, kui hiljem ehitusplatsil töid ringi tehes. Seinte projekteerimisel on mõistlik lähtuda Fibo ploki pikkuse ja kõrguse mõõtudest ning ukse- ja aknaavade laiuste puhul tuleks lähtuda Fibo tüüpsilluste mõõtudest. Selline lähenemine võimaldab ehitada maja seinad praktiliselt plokke lõikamata, mis omakorda aitab kokku hoida ladumisele kuluvat aega ning vältida plokkide ülekulu. Järgmisena tuleb hoolikalt läbi mõelda kogu ehitamiseks vajaminev materjalide valik. Omalt poolt saame pakkuda kvaliteetseid Weber i tooteid praktiliselt ehituse algstaadiumist kuni lõppviimistluseni välja. I Plaatimissegud koos vuugisegude ja silikoonidega I Märgade ruumide lahendused Weber i tooted on välja töötatud üksteisega konstruktsioonides hästi koos toimima, neid on lihtne kasutada ja toodete kõrge kvaliteet tagab suurepärase lõpptulemuse aastateks. Lisaks laiale materjalivalikule pakub Weber professionaalset nõustamist ja praktilisi koolitusi kõikidele ehitusega seotud sihtrühmadele, sest Weber i eesmärgiks ei ole ainult kvaliteetsete materjalide tootmine, vaid leida ka parimad lahendused vastavalt klientide vajadustele. Weber i kivimaja terviklahendus ajas püsiv väärtus. Kogu Weber i tootevalik, dokumentatsioon ja tehniline info 5

6 Energiasääs t välisseinte valikul Energia kokkuhoid ja üha rangemaks muutuvad soojapidavuse nõuded on märksõnadeks, millest tuleb lähtuda energiasäästlike hoonete välisseinte lahenduste valikul, sest täna projekteeritud ja ehitatud hooned peavad vastama ka aastate pärast kehtivatele soojapidavuse normidele. Samas peaksid lahendused olema hinnalt mitte kallid, lihtsasti teostatavad ning püsima võimalikult väikeste ekspluatatsioonikuludega aastakümneid. Juuresoleval joonisel on välja toodud soojakaod läbi erinevate piirete ja konstruktsioonide. Selle joonise abil on hea näha ja lihtne aru saada, et sellest on vähe abi, kui teha majale hästi soojapidavad seinad, aga hoida kokku katuse soojustamiselt ja kasutada halva soojapidavusega aknaid seega soojapidavuse seisukohast tuleb hoonet käsitleda kui tervikut. Võttes vaatluse alla ainult välisseinad, siis selleks et saavutada soojapidavus U = 0,12-0,17 W/m²K, tuleb Fibo plokkidest laotud sein väljast soojustada. Kuna Fibo plokid ei oma tootmisprotsessist jäänud niiskust ja ehituse käigus seina sattunud niiskus kuivab kiiresti välja, võib seinte soojustamiseks kasutada nii mineraalvilla, kui ka vahtpolüstüreenplaate. Tabelites on välja toodud seina U-arvud lähtuvalt soojustusmaterjalist ja selle kihi paksusest, kui seina kandekonstruktsioon on laotud 200 mm laiusest Fibo 3 plokist. Katus 10% Ventilatsioon 10% Õhulekked 5% Aknad, uksed 20% Välisseinad 20% Vundament/põrand 10% Tarbevesi 25% 6

7 Piirete soojapidavus Piirete soojapidavus Konstruktsioon Fibo 3 MPa EPS 60, 100 mm U-arv (W/m 2 K) 0,271 U-arv (W/m 2 K) 0,257 Fibo 3 MPa EPS 60, 150 mm 0,202 0,191 Fibo 3 MPa EPS 60, 200 mm 0,162 0,152 Fibo 3 MPa EPS 60, 220 mm Fibo 3 MPa EPS 60, 250 mm 0,149 Konstruktsioon Fibo 3 MPa Isover FS30, 100 mm Fibo 3 MPa Isover FS30, 150 mm Fibo 3 MPa Isover FS30, 200 mm Fibo 3 MPa Isover FS30, 220 mm 0,14 0,134 Fibo 3 MPa Isover FS30, 250 mm 0,126 Kuidas võrrelda seina terviklahenduse maksumusi? Plokivaliku puhul on kindlasti olulise tähtsusega seina terviklahenduse maksumus, milles tuleb arvesse võtta plokid, segud, soojustus- ja viimistlusmaterjalid ning paigaldus. Ainult plokivõrdlus ei anna tõest tulemust. Eraehitajast kliendi seisukohast saab kõige õigema võrdluspildi siis, kui võtta aluseks 150 m² üldpinnaga ühepereelamu materjalikomplekt ning teha hinnavõrdlus näiteks Fibo 3/200 mm + soojustus ja 500 mm laiustest poorbetoonplokkidest lahenduste vahel. Võttes arvesse kogu majakarbi (vundament, seinad, sillused, soojustus) materjalid selgub, et Fibo lahendus on ca eurot poorbetoon lahendusest soodsam. Millest selline hinnavahe tuleb? I Fibo seina puhul saab ehitada poole kitsama vundamendi, sest vundament on vaja teha ainult seina kandva osa alla ja seega tuleb vundament laduda ainult mm laiune. Ühekihilise poorbetoon seina puhul on vaja rajada vähemalt poole laiem vundament. I Fibo müüritises kasutatakse üle poole kitsamaid silluseid võrreldes poorbetooniga. Sillus on kallis toode ja siit tuleb märgatav vahe. I Soojustusmaterjal on ca 40% soodsam kui kivi ja selle kulu on väiksem. Paigalduse maksumust võrreldes on samuti Fibo plokkide ladumine soodsam, sest: I Fibo plokid on kaalult kergemad, näiteks Fibo 3/200 plokk on üle poole kergem 500 mm poorbetoonplokist, vastavalt 12 kg/tk või 24,5 kg/tk ning kergeid plokke on lihtsam ja seega soodsam laduda. Kaaluvahe hakkab eriti tunda andma müüri kerkides ja pikemaajalisel ladumisel. Fibo plokkidele täiendava soojustuse paigaldamine ei ole töömahukas ja maksab raskete plokkide ladumisest oluliselt vähem. I Fibo plokkidel ei ole kahjustusi (plokid jõuavad objektile tervetena) ning seega ei teki materjali ülekulu ega täiendavat lisatööd katkiste plokkide parandamisel või asendamisel. Poorbetoonplokkide puhul tuleb sellise täiendava lisatöö ja materjali kuluga kindlasti arvestada, sest plokid on rabedad ning aluste tõstmisega saavad plokid tihti kahjustada. Lisaks tuleb teada tõsiasja, et poorbetoonplokkides on tingituna tootmisprotsessist ca 30% autoklaavset niiskust ja 500 mm laiuse seina väljakuivamine võtab aega vähemalt 23 kütteperioodi ning senikaua ei vasta seina soojapidavus lubatud näitajatele. Kõike eelpooltoodut arvesse võttes võime kindlalt väita, et meie kliimas on Fibo + soojustus suurepärane välisseina lahendus, millel on head ehitusfüüsikalised omadused ja parim hinna kvaliteedi suhe. Selle väite parimaks tõestuseks on juba aastaid rahulolevad kliendid ja Fibo plokkide jätkuv liidripositsioon ehitusturul. Tark on ehitada oma kodu RAHVUSPLOKIST VUNDAMENDIST RÄÄSTANI! 7

8 Pane tähele! Fibo plokk + soojustus lahenduse eelised: Hinnalt soodsam I Soojustusmaterjal on 2 soodsam kui poorbetoon I Vundament tuleb teha ainult kandva seina alla I Avadel saab kasutada kitsamaid silluseid I Murfor armatuuriga armeerimine on 3 kallim kui bi-armatuuriga Ehitusfüüsikaliselt parem I Ei teki külmasildu I Kandev konstruktsioon on kaitstud külma eest I Ei teki kastepunkti I Fibo sein on kuiv ja ei vaja väljakuivamiseks aega I Poorbetoon sein sisaldab tootmisjärgselt ca 30% autoklaavset niiskust ja lõplik kuivamine võtab pikalt aega (23 kütteperioodi). Märg/niiske sein ei oma head soojapidavust. Hea soojapidavusega, energiatõhus lahendus I Soojustusmaterjal (vill, EPS) on üle 2 soojapidavam kui poorbetoon I Soojustusmaterjaliks sobivad nii EPS kui ka vill Lihtne ja kiire ehitada I 200 mm Fibo plokk on poole kergem kui 500 mm poorbetoonplokk I Kergemaid plokke on lihtsam tõsta ja laduda I Ei ole vaja nii palju tellinguid I Vähem riske soojustusmaterjaliga saab katta plokiladuja eksimused I Fibo plokid on terved ja ladumisel ei teki ülekulu I Poorbetoonplokkidel on üle 30% kahjustusi ja tekib kas plokkide ülekulu või lisatöö plokkide parandamisel I Ühekihiline poorbetoon sein ladumise vigu ei andesta, ehitaja küsib selle eest rohkem raha Visuaalsus I Suure õhuniiskuse ja miinuskraadide korral joonistub ühekihilisel seinal plokimuster läbi õhekrohvi I 500 mm seinas on aken seina laiusega ebaproportsionaalselt kitsas 8

9 Weber i välisseina lahendus 9

10 Fibo plokid on... plokid on kergbetoonplokkidest kõige universaalsemad, millest on lihtne ehitada püsivaid konstruktsioone alates hoone vundamendist lõpetades katuse parapetiga. Fibo plokid on valmistatud kergbetoonist, mille lähtematerjaliks on erinevate kergkruusa fraktsioonide segu ja tsement. Lähtematerjalid segatakse segistis ühtlaseks massiks, lisatakse vett ning doseeritakse vormidesse, kus toimub vibropress menetlusel plokkide vormimine. Fibo plokke toodetakse kahe erineva survetugevusega: 3 MPa Fibo 3 ja 5 MPa Fibo 5. Fibo plokid on kaalult kerged, aga piisava survetugevusega, et ehitada mitmekorruselisi hooneid Fibo plokkidel on head tulepüsivuse, helipidavuse ja külmakindluse näitajad Fibo plokkidel on head soojaisolatsiooni ja -akumulatsiooni omadused Fibo plokke võib kasutada vundamentide ehitamiseks (pinnases) Fibo plokid ei karda niiskust ega kemikaale, ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase ning ei hallita ega mädane Fibo plokkides ei ole tootmisjärgset niiskust, plokid ei vaja enne viimistlemist pikka kuivamisaega (mida vajab kindlasti poorbetoon Aeroc, Roclite, Texo) Fibo plokid on mõõdutäpsed ja garanteeritud kvaliteediga Fibo plokid on tugevad. Ei purune transpordil ja ladustamisel Fibo plokke on lihtne töödelda ja laotud seinad on suurepärane aluspind viimistlemiseks Fibo plokke on lihtne kasutada, selleks ei pea olema elukutseline ehitaja Lisaks tavaplokkidele kuuluvad plokitoodete hulka veel U-plokid, õõnesplokid ja taldmikuplokk. Müüritises olevate ukse- ja aknaavade sildamiseks on toodete nomenklatuuris Fibo sillused, millede laiused ja kõrgused on plokkidega samas moodulis ning pikkused sõltuvalt laiusest mm. Tänu Fibo plokkide ja Fibo silluste laiale nomenklatuurile saab ehitada erinevatele nõudmistele vastavaid konstruktsioone ja võib julgelt väita, et tooteid on mugav kasutada kõigil ehitusprotsessiga seotud osapooltel alates arhitektist ja projekteerijast lõpetades ehitajaga. 10

11 Plokkide mõõdud ja kaal (kuivalt) 3MPa 5MPa Laius Kõrgus Pikkus 3 MPa 5 MPa Plokkide tehnilised omadused F3/100 F3/150 F3/200 F5/100 F5/150 F5/200 Keskmine garanteeritud survetugevus (MPa) Mahukaal (kg/m 3 ) Fibo Fibo F3/250 F5/250 Külmakindlus (tsüklit) Soojuserijuhtivus λ (W/mK) 50 0,2 50 0,24 F3/300 Müüritise tulepüsivus F5/300 Müüritise laius (mm) Tuletõkkesein mittekandva tarindina EI 120 EI 240 >EI 240 Tuletõkkesein kandva tarindina Tuletõkkesein Ainult kandev sein REI 60 R 30 REI 120 R 60 REI 180 R 120 Sillused F3/ >EI 240 >EI 240 REI 240 REI 240 R 180 R , 1490, 1790, 2090, 2390, 2690, 2990 Silluste mõõdud ja ligikaudne kaal Silluste mõõdud (mm) ja kaal (kg/tk), kõrgus 185 mm Laius/pikkus Lubatud koormus (kn) silluse kohta Silluste mõõdud (mm) ja läbipaine (mm) Laius/pikkus 1190 (1,4) 1490 (2,0) 1790 (2,6) 2090 (3,2) 2390 (3,8) 2690 (4,4) 2990 (5,0) ,5 12,0 11, ,0 12,5 18,5 20,5 14, ,0 17,0 19,0 21,0 15,0 11,5 11, ,0 22,0 21,0 28,5 20,5 15,5 30, ,5 23,5 22,5 30,0 22,5 17,0 38,5 11

12 Kons t rukt iivsed nõuanded Fibo plokke kasutatakse enamasti eramute, paarismajade ja ridaelamute ehitamiseks. Sõltuvalt hoone arhitektuursest ja konstruktiivsest lahendusest sobivad Fibo plokid ka mitmekorruseliste hoonete ehitamiseks. Järgnevalt toome mõned olulisemad punktid, mida võiks iga Fibo plokkidest majaehitaja teada. 1. Vundament Iga ehitise püsimise aluseks on hoolikalt ja õigetest materjalidest ehitatut vundament. 1. Vundamenditaldmik tehakse reeglina betoonist. Eramute puhul jääb taldmiku laius üldjuhul vahemikku mm. Kui umbes poole meetri laiune taldmik on piisav seintelt tuleva koormuse vastu võtmiseks, on otstarbekas betoontaldmik asendada Fibo taldmikuplokkidega. Sel juhul pole tarvis ehitada raketisi ning teha mahukaid betoonitöid. Piisab sellest, kuid vundamendi kaevikupõhi tasandada killustiku või liivaga, korralikult tihendada ning tihendatud alusele paigaldada taldmikuplokid. Kui kaeviku põhja tasandamiseks kasutatakse killustikku, tuleb enne Fibo taldmikuplokkide paigaldamiset killustikule teha õhuke (12 cm) sängituspind. Sängituspinna tegemiseks sobib peenike liiv, veelgi paremini aga õhuke mördikiht, nt. müürisegu (weber M100/600). Raketised monoliitse vundamendi taldmiku ehitamiseks. Fibo taldmikuplokkidest vundament. Fibo taldmikuplokid paigaldatakse eelnevalt tasandatud killustikalusele, millele tehakse liivast või müürisegust õhuke sängituspind. 12

13 Kui sängituspinna ehitamiseks kasutatakse valmissegu weber M100/600, pole seda vaja eelnevalt veega kokku segada kuivsegu paigaldatakse tihendatud killustikalusele, tasandatakse ning tihendatakse (nt. kelluga patsutades) tihedaks. Nii saab aluse ettevalmistuse lihtsalt ja kiirelt tehtud, samas kivineb killustikule paigaldatud kuivsegu weber M100/600 pinnasest tuleva niiskuse toimel suhteliselt lühikese aja jooksul, moodustades tugeva aluse vundamenditaldmiku alla. Fibo taldmikuplokke pole soovitatav (ei tohi) paigaldada killustikule seetõttu, et krobelise killustiku ka Fibo taldmikuploki kokkupuutepinnal võib tekkida muljumine ning seetõttu väike vajumine. Taldmiku peal olev süvend armeeritakse ja betoneeritakse. Armeerimiseks võib kasutada 1016 mm armatuurterast. Üldjuhul piisab, kui pikisuunas panna 3 armatuurvarrast. Ristisuunas võiks armatuuri samm olla 3040 cm. Betoneeritud vundamenditaldmiku vähem koormatud osa Fibo taldmikuplokkidest, raskelt koormatud osa betoonist. 2. Vundamendi müür 2.1. Millist plokki kasutada? Kuna Fibo plokid on tugevad ja külmakindlad, sobivad need väga hästi ka lintvundamendi ehitamiseks. Vundamendi ehitamiseks sobivad nii Fibo3 kui Fibo5 plokid. Plokitüübi valimisel või määramisel tuleb arvesse võtta seintelt langevat koormust. Siinkohal lihtne nõuanne: kui kandva välisseina ehitamiseks sobivad Fibo3/200 plokid (tugevus 3 MPa, paksus 200 mm), siis reeglina sobib sama plokk ka vundamendi ehitamiseks. Kui maja välisseinad ehitatakse Fibo3/200 plokkidest, siis sel juhul pole reeglina vajadust ehitada vundament Fibo5/300 plokkidest (tugevus 5 MPa, paksus 300 mm), kuigi sellist lahendust kohtab objektidel üsnagi tihti. Fibo taldmikuplokkide armeerimine. Kuna Fibo taldmikuploki kasutamisel on betooni kulu suhteliselt väike, on soovitatav betoneerimiseks kasutada weber S-100 betooni. Fibo vundament. Ehitamiseks sobibvad nii Fibo3 kui Fibo5 plokid. 13

14 2. 2. Kuidas ehitada? Fibo plokkidest vundament laotakse nagu tavaline Fibo seingi, kuid mõningad erinevused siin siiski on. Esiteks on soovitatav vundamenti tihedamalt armeerida. Armatuur paigaldatakse ladumise käigus horisontaalsetesse vuukidesse mördikihi sisse. Armeerimiseks sobib hästi bi-armatuur, kuna selle läbimõõt on 4 mm ja see upub täielikult segukihi sisse. Sel juhul pole karta, et armatuur oleks otseses kokkupuutes Fibo ploki graanulite vahel oleva õhuga ja hakkaks roostetama. Ühtlasi on bi-armatuur redelikujuga, mistõttu saavutab see suure nakke müüriseguga ning võtab hästi vastu vajumise korral tekkida võivaid nihkepingeid. Vundamendi müüri on soovitatav armeerida igas teises vuugis, s.o 40 cm järel. Põhjus: see aitab vastu võtta pinnase tagasi täitmisel tekkivaid horisontaalseid koormusi ning seeläbi ära hoida ka võimalikke pragusid. Kindlasti tuleb bi-armatuur paigaldada esimese plokirea peale ning viimase plokirea alla. Ristuvate vundamendiseinte armeerimine plokkidesse lõigatakse avad, armatuurteras painutatakse ristuvasse seina ning jätkatakse ülekattega Fibo vundamendi viimane plokirida laotakse U-plokkidest. U-plokid laotakse üksteise järel kokku nii, et vundamendi ülemisse serva kogu hoone perimeetri ulatuses tekiks renn. See renn armeeritakse ja betoneeritakse. Üldjuhul piisab, U-plokkidest moodustatud soone armeerimiseks 23 armatuurterast läbimõõduga 812 mm. Pärast U-plokkide armeerimist betoneeritakse vundamendi ülemine tsoon. Kui vundamendi projektkõrgus ei lähe kokku ploki moodulmõõduga (200 mm), võib U-plokid ära jätta ja valada sobiva paksusega betoonvöö. U-plokkide eelis võrreldes tavalise betoonvööga on see, et pole vaja ehitada raketisi betoneerimiseks ning betooni kulub ka vähem. Lisaks läheb ehitamine kiiremini. Olgu tegemist kas U-plokkide või tavalise betoonvööga, sobib betoneerimiseks weber S Kui viimane rida ehitatakse U-plokkidest, Vundamendile betoonvöö tegemiseks on lihtne kasutada Fibo U-plokke need laotakse üksteise järel ritta. Vertikaalvuugid võib jätta ka seguga täitmata. tuleb esimene plokikiht seinte ehitamisel paigaldada kindlasti täissegupeenrale sel juhul on jaotatud vuugiga ladumine keelatud. Sama kehtib ka U-plokkide enda kohta U-plokid peavad toetuma 100% pinnaga alumisele plokireale. U-plokid armeeritakse. Esimene plokirida U-plokkide peal laotakse täisvuugiga. Ka U-plokid tuleb toetada 100% nakkega alumisele plokikihile. 14

15 Kuna taldmik on vundamendi sügavaim osa ning võib seetõttu olla pikaajaliselt kõige niiskemas keskkonnas, aitab taldmikule paigaldatud hüdroisolatsioon takistada niikuse liikumist taldmikust vundamendimüüri. Kui on tegemist kuiva ja liivase pinnasega, võib sellest hüdroisolatsioonist loobuda. Teine tsoon, kuhu on soovitatav hüdroisolatsioon teha, on vundamendi viimase plokirea või betoonvöö peale see kiht takistab vundamenti sattunud niiskuse liikumist seintesse. Järgmised plokiread võib lauda nn. õhkvahevuugi meetodil Vundamendi hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsioon on vajalik selleks, et vältida vee või niiskuse tungimist konstruktsioonidesse või takistada niiskuse kapillaarset liikumist konstruktsioonis. Seetõttu on soovitatav teha hüdroisolatsioon vundamendi taldmiku peale. Loomulikult tuleb vundament kaitsta sadevete ja pinnaseniiskuse eest. Selleks kaetakse vundamendi vertikaalne väliskülg hüdroisolatsiooniga. See hüdroisolatsioon peab ulatuma taldmiku alumise servani. Kuna rullhüdroisolatsiooni paigaldamiseks on vaja põletit ning erioskusi (ka tuletöödeluba), on see töö lihtsam teha bituumenmastiksiga, nt. weber.tec 915. Hüdroisolatsioon vundamendi taldmiku ja plokkide vahel. Vundamendimüürid. Vundamendi pealmise ja vertikaalse pinna hüdroisolatsiooni tegemiseks sobib hästi bituumenil baseeruv võõp-hüdroisolatsioon (weber.tec 915), mida on lihtne pinnale kanda ja mis nakkub suurepäraselt Fibo ploki krobelise pinnaga. Ühtlasi pole võõphüdroisolatsiooni pinnalekandmiseks vaja põletit. 15

16 3. Kandvad ja mittekandvad seinad Kandvate ja mittekandvate seinte ehitamisel tuleb arvestada paljude tingimustega: kandevõime, helipidavus, tulepüsivus, arhitektuursed ja konstruktiivsed iseärasused jms. Fibo plokid on väga universaalsed ning seetõttu on arhitektil/projekteerijal palju võimalusi hoone kujundamisel ning ehitajal lihtne ehitada. Ploki valik. Kandavate seinte ehitamiseks kasutatakse Fibo plokke laiusega alates 200 mm. Sõltuvalt hoone arhitektuursest ja konstruktiivsest lahendusest peab projekteerija arvutama, millise paksuse ja tugevusega plokk on sobilik: kas nt. Fibo3/250 või hoopiski Fibo5/250. Mittekandvad vaheseinad ehitatakse üldjuhul 100 ja 150 mm paksustest Fibo3 ja Fibo5 plokkidest. Ploki valikul saab määravaks seina kõrgus, avade mõõtmed, hulk ja paigutus seinas, heli- ja tulepüsivusnõuded. Kõige väiksem ja kergem plokk Fibo3/100 on piisav korterite, elamute ja muude hoonete vaheseinte ehitamiseks. Maja vaheseinad Fibo5/100 plokkidest. Plokk tugevusega 3 MPa Plokk tugevusega 5 MPa Paraku aga esineb praktikas tihti juhtumeid, kus maja ehitamine käib ainult arhitektuurse (eskiis)projekti alusel ning konstruktiinve osa on läbi mõtlemata ja lahendamata ploki valiku teeb kas tellija ise või jätab selle ehitaja teha. Kui tegemist on nt. lihtsa ühekordse majaga, siis enamikel juhtudel suurt ohtu polegi seintele mõjuvad koormused on suhteliselt väiksed ning Eesti keskmine plokk Fibo3/200 on piisav. Kui aga maja on arhitektuurselt keerukas, kahekorruseline, kandvate seinte vahekaugus on suurem kui 45 m, seintes on suured aknad, müürile toetatakse suure sildega talasid jne, tuleb seinte kandevõimet kontrollida ja vastavalt sellele sobiva tugevuse ja paksusega plokk valida see on aga projekteerija töö. Sõprade ja tuttavate nõuandeid kuulates ja ise otsustades võib tekkida oht, kus sein ehitatakse kas liiga nõrk või ebaotstarbekalt tugev. Kumbki variant pole hea: esimene variant on lausa ohtlik, kuna seina kandevõime pole piisav ja see võib puruneda, igaks juhuks paksema või tugevama ploki kasutamine pole aga majanduslikult, ehituslikult ja keskkonna seisukohast otstarbekas. Sel on piisav heli- ja tulepüsivus, samas on Fibo3/100 plokist laotud sein piisavalt tugev, et selle külge kinnitada kappe, riiuleid jm seadmeid. Mida paksemat ja/või tugevamat plokki kasutada, seda paremaks läheb helipidavus ja tulekindlus ning ühtlasi suureneb ka seina kandevõime. Seina kõrguse määramisel võib lähtuda rusikareeglist : seina kõrgussuhe paksusesse peab olema võrdne või väiksem kui 27: H/b 27. Kuigi 100 ja 150 mm plokist ei laota kandvaid seinu, tuleb need seinad ladumise käigus armeerida. Nii 100 kui 150 mm ploki puhul pannakse vuuki 1 rida bi-armatuuri. Kandvate seinte ehitamiseks kasutatakse Fibo plokke paksusega alates 200 mm. Müüri võib laduda nii jaotatud vuugiga (õhkvahevuuk) kui ka täisvuugiga. Ladumise viisi peaks ette andma projekteerija. Kuid siinkohal ikkagi paar soovitust: vahelae all olevad 12 viimast plokirida võiks laduda täisvuugiga, kuna seal võivad mõjuda suuremad koondatud koormused (nt. tala) ning konstruktsioonilisest lahendusest tulenevad suuremad ekstsentrilised pinged. Sel juhul aitab täisvuuk koormused seinale paremini edasi kanda ja müürile laiali jaotada. Õhkvahe- ehk jaotatud vuugiga müüri ladumine. 16

17 Kui müür lõpetatakse U-plokiga, siis peab ka U-plokk olema 100% müürisegule toetatud, lisaks ka U-ploki alune plokirida. Seina keskosas võib plokid laduda nn. õhkvahevuugiga. Kui laotakse kitsamaid ja raskelt koormatud seinatsoone (nt. akendevaheline post), tuleks ka see laduda 100% täisvuukidega. Kõik seinad armeeritakse bi-armatuuriga. Weberipoolne soovitus on paigaldada bi-armatuur vähemalt igasse viiendasse vuuki, s.o 1 armeeritud vuuk iga kõrgusmeetri kohta. Kindlasti tuleb müüritis armeerida esimese plokirea pealt ning viimase plokirea alt, ülejäänud seina osas (nagu juba öeldud) vähemalt iga viies vuuk. Kui seinas mõjuvad suured koormused või kui tegemist kõrge ja pika seinaga, kus on palju avasid (aknad, uksed) on soovitatav armeerida tihedamalt, nt. iga kolmas vuuk. Alatest 200 mm plokist tuleb vuuki paigaldada 2 rida bi-armatuuri. Bi-armatuur tuleb ladumise käigus kergitada segukihi sisse. Sillused. Akende ja uste avade sildamiseks on saadaval erineva paksuse ja pikkusega Fibo sillused, mis sobivad kuni 2,5 m avade tegemiseks. Kui aknavõi ukseava on suurem, siis reeglina tehakse betoonsillus. Kuni 2,5 m avade sildamiseks saab kasutada Fibo silluseid. 100 ja 150 mm seinte ehitamisel pannakse vuuki ainult 1 riba bi-armatuuri. Alates 2,5meetristest avadest peab tegema betoonist sillused. Alatest 200 mm paksusest seinast pannakse vuuki 2 bi-armatuuri. Armeerimise puhul on veel üks soovitus. Kuna armatuurlatid on 4 m pikad, ei saa neid enamikel juhtudel paigaldada müüritisele pärast segukihi paigaldamist. Praktikas paigaldatakse armatuur plokireale ning alles siis pannakse segukiht, millele laotakse järgmine plokirida. Sel juhul tuleb armatuuri segu sisse kergitada kui see etapp jäetakse tegemata, siis on oht, et armatuur pole piisavalt seguga kaetud ning puutudes kokku ploki graanulite vahel oleva õhuga võib see roostetama hakata. Kui ava on laiem kui 1,5m, peab sillus müürile toetuma vähemalt 25 cm. Väiksemate avade korral võib toetuspind olla minimaalselt 1213 cm. Kui võimalik, tasuks müüri ladumine kavandada nii, et silluse alla jääks täisplokk, mitte kitsas ploki riba. Täisplokk jaotab silluselt tuleva koormuse ühtlasemalt müürile ja seeläbi väheneb pragude tekke võimalus. Fibo silluste kasutamisel tuleb alati teha ka kandevõime kontroll. Kuna Fibo sillused pole mõeldud suurte koormuste vastuvõtmiseks, pole soovitatav neile raskelt koormatud talasid ja suure sildega paneele toetada. Kui sillusele laduda peale mõned plokiread, siis võib sellele ka suuremaid koormusi toetada, kuna koormus jaguneb tänu võlvi-efektile külgnevatele müüritsoonidele. 17

18 18

19 19

20 Weber i soojustussüsteemid tagavad maja hea soojapidavuse ja lait mat u fassaadi aas tateks Fibo plokkidest maja soojustamiseks ja viimistlemiseks sobib hästi õhekrohvisüsteem. Õhekrohvisüsteem on soojustus- ja viimistlusmeetod, kus soojustusena kasutatakse jäika vahtpolüstüreenist (EPS) või mineraalvillast (nt Isover) soojustust. Villa kasutamisel saab valida klaas- ja kivivilla vahel, EPS-i kasutamisel nn tavalise valge EPS-i ja EPS Silveri ehk nn halli EPS-i vahel. Õhekrohvisüsteemi ehitamiseks kasutatav mineraalvill on küll EPS-ist mõnevõrra kallim, kuid villa eeliseks on suurem soojapidavus ja tulepüsivus. EPS-i on seevastu lihtsam paigaldada. Mõlemal puhul krohvitakse soojustuse pealmine pind ca 56 mm paksuse armeerimisseguga, mis omakorda kaetakse viimistluskrohviga. Fassaadidele esitatakse kõrgeid esteetilisi ja kvaliteedi nõudmisi võib öelda, et fassaad on maja visiitkaart ning see on nähtav kõigile. Esteetilisi nõudmisi on üsnagi lihtne täita, kuid praktika põhjal võib paraku tõdeda, et enamikel juhtudel püsib soovitud tulemus suhteliselt lühikest aega fassaadid kipuvad kiiresti määrduma, eriti tiheasustustega linnades ja asulates. Kiire määrdumise ja halvemal juhul ka lagunemise põhjuseks võivad olla kas ebakvaliteetsed materjalid, madal ehituskvaliteet või nende mõlema koosmõju. Pikaealise fassaadi aluseks on sertifitseeritud lahendus, kus kõik süsteemi komponendid on kõrge kvaliteediga ning sobivad koos hästi toimima. Weber pakub soojustuse krohvimiseks kiudusid sisaldavat armeerimissegu weber.therm 310, mis sobib hästi põhjamaisesse kliimasse garanteeritud külmakindlus on 100 külmatsükilt (Eestis on Weber praktiliselt ainuke, kes sellist segu pakub). Sama oluline on kasutada kõrge kvaliteediga viimistluskrohvi see ongi lahenduse peamine komponent, mis jääb nähtavale ja vastavalt selle seisukorrale fassaadi kas kiidetakse või laidetakse. Viimistlemiseks pakub Weber kõrge kvaliteediga krohvisegu, mis tagab parima pikaealise tulemuse: weber.pas AquaBalance. AquaBalance fassaadikrohvide- ja värvide põhimõte on lihtne. Eesmärgiks on pakkuda tooteid, mille tulemusena fassaadi pind kuivab võimalikult kiiresti, sest fassaadide kõige suurem vaenlane ja määrdumise peamine põhjus on niiskus, mis jääb pikalt fassaadi pinnale püsima. AquaBalance toodete lisanditena ei kasutata kemikaale, mis ohustavad keskkonda ning samuti on loobutud ülimalt hüdrofoobsetest (vett tõrjuvatest) lisanditest. Lõpptulemusena on tegemist nn pindaktiivsete toodetega, kus vee aurustumise tingimused fassaadi pealispinnal on muudetud oluliselt paremaks võrreldes eelmise põlvkonna polümeersete krohvidega. AquaBalance toodete kasutamine tagab ka hoonete põhjapoolsete fassaadide suurepärase väljanägemise, kus kuivamisprotsess on aeglasem. AquaBalance tootesarja eelised: I Keskkonnasõbralik fassaaditoodete tootesari I Kiiresti kuivav krohvipind I Mitte määrduv krohvipind I Pikaealine ja ajas püsivad värvid I Lai struktuuride ja värvitoonide valik I AquaBalance kaitse-efekt on ajas püsiv (ei vähene) AquaBalance krohv on vee aurustumiseks väga sobilik aluspind. 20

21 Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber äriüksus Fassaad on maja visiitkaar t ja nähtav kõigile. Peterburi tee 75, Tallinn Tel weber.ee Kvaliteesed materjalid tagavad hea ja ilusa t ulemuse. Liitu meiega! 21

22 Kommentaarid Projekteerija kommentaar Jaak Ilves, Akroteer Projekt OÜ Arhitekti kommentaar Priit Lõhmus, Voluut OÜ Fibo kergplokist ehitatakse üldjuhul kuni kolmekorruselisi hooneid. Kui soovitakse ehitatada nelja- või viiekorruselist hoonet, siis alumised korrused tehakse näiteks betoonplokkidest ja kaks ülemist korrust Fibost. Kas kergplokki saab kasutada hoone kandeseintena, sõltub suurel määral arhitektuurist ehk koormatud seintes olevate avade suurustest ja asetustest. Suurte koondatud koormuste toepiirkondades (tavapäraselt suurte avade servades ning raskemalt koormatud talade toetuskohtades) tuleb tihtipeale kergplokist müüritisele valada betoonist padi koormuse ühtlasemaks jaotamiseks. Samas tuleb tähelepanu pöörata sellele, et erinevad materjalid käituvad erinevalt, mistõttu võib materjalide ülemineku kohtadesse tekkida pragu. Müüritise arvutamisel on olulised nii ploki survetugevus, kui ka müürimördi mark. Müüritise tugevuse suurendamiseks ning ka vuugiarmatuuri nakke tagamiseks on enamasti vajalik kasutada müürimörti margiga M5...M10. Kuna tegemist on kergplokiga, siis kaalub Fibo müüritis kordades vähem kui tellistest või betoonplokkidest müüritis. Võrreldes betoonplokiga on Fibo seinale kinniteid lihtsam paigaldada, kuid samas tuleb arvestada, et nende kandevõime on väiksem. Kasutada tuleks universaalseid või selleks ette nähtud spetsiaalseid kinniteid. Konstrueerimisel tuleb silmas pidada ka heliisolatsiooninäitajaid. Võrreldes massiivse betoonseinaga on kergplokil väiksem helipidavus, kuid see-eest parem soojapidavus. Ka tulekindlus on Fibo kergplokkidel kõrge. Fibo plokki on majade ehitamisel kasutatud juba pikka aega, see on ka ilmselt üks põhjus, miks kivimaja planeerides tuleb esimese valikuna just see materjal meelde. Omadustelt on Fibo just selline, et võimaldab arhitektuursel kavandamisel kasutada seintes ka suuri avasid ja keerukamaid plaani- ja konstruktsioonilahendusi, mida mõni kergem ja seega väiksema tugevusega plokitoode ilma täiendava tugevdamiseta ei võimalda. Ehituse seisukohast juhiksin tähelepanu soojustamisele. Kui plokkmüüritist soojustatakse villa ja tuuletõkkeplaadiga, tuleb seda väga hoolikalt teha ning sõlmpunktid korralikult tihendada kuna Fibo on õhuline materjal, võib vastasel korral tuul konstruktsiooni tungida. Aga see probleem on tingitud kehvast ehituskvaliteedist, mitte Fibo materjalist. Ehitaja kommentaar: Erki Laiakask, Ehteks OÜ Oma 15-aastase ehituspraktika käigus olen ehitanud nii väikseid eramuid kui ka suuri korrusmaju ja tööstushooneid. Kogemuse põhjal olen langetanud põhimõttelise otsuse: kui on tegemist plokkidest eramuga, teen pakkumise eelistatult Fibo plokkidest majale. See on kindel valik: plokid on kõrge kvaliteediga ja alati täpselt mõõdus. Ilma suurema vaevata saab laduda mõlemalt poolt puhta vuugiga seina. Suur pluss on ka see, et Fibo plokid 22

23 on väga universaalsed sama plokiga ehitad maja vundamendist räästani. Eks praktika käigus olen kokku puutunud ka analoogsete toodetaga, kus klient on toonud objektile analoogsed plokid, kuid enam ma neid kasutada ei taha plokkide mõõdud kõiguvad, samuti on silma hakanud toote ebaühtlane visuaalne kvaliteet, murenenud servad jne. Mina ettevõtte ja ehitusjuhina paen lähtuma ka sellest, millest mu töömehed on nõus seina laduma. Viimasel paaril-kolmel aastal on minu kui ehitusfirma jaoks väga positiivne olnud Fibo plokid + müürisegu kampaania plokke ja segu koos ostes on hind soodsam ning transport alates 10-st alusest tasuta. Ehitaja kommentaar: Imre Oruste, Rannala OÜ pindasid viimistlemiseks. Kui müür on korralikult laotud, piisab 23 mm paksusest segukihist ning sile lõpptulemus ongi saavutatud. Hea on ka see, et erinevalt mõnest muust kergbetoonist ei ima Fibo plokk niiskust ega ole pealt tolmune ja pudine. See aga tähendab, et enne krohvimist pole vaja Fibo seina kruntida ning üks tööetapp on vähem viimistlus saab kiiremini ja kliendi jaoks soodsamalt tehtud. Samuti võib alati 100% kindel olla, et Fibo küljest ei tule ükski pahtlikiht lahti. Fibo ploki pealispind on kergelt krobeline ja see ei ima krohvisegust niiskust ära, mis tagab krohvikihi õige kivinemise. Vanast ajast teame, kuidas gaasbetoonpaneelidest seintel krohvikiht tihti kobiseb ning on lahti. Kogemusest tean ka öelda, et Fibo plokkidest laotud müüridesse ei teki eriti pragusid ning seetõttu ei pea ma garantiitöid tegemas käima. Tänu materjali kõvadusele on Fibo seinale hea kinnitada ka kappe, riiuleid ja seadmeid. Oleme ehitusturul olnud ja müüriladumisega tegelenud alates aastast. Me oleme ladunud kõiki siinsel turul pakutavaid plokke. Fibo ehitusplokkide eelised meie jaoks on seisnenud selles, et toode on mõõdutäpne ning seda saab kasutada terve seina ulatuses. Näiteks eramu seinu ladudes saame Fiboga alustada vundamendist ja lõpetada sarikate all või funkmajal parapetiga. Ka on neil plokkidel paigaldamise abivahendeid vähem, mis teeb paigaldamise lihtsamaks. Kui tekib klassikaline küsimus, kas maja teha puidust või kivist, toetan müüriladumisele spetsialiseerununa kivimaja. Seinad kerkivad kiiresti, plokke läheb ruutmeetrisse 10 tükki, maja on ajas ja temperatuurile kestev ning ei pehki ega hallita. Samuti meeldivad kivimajad rohkem kindlustusfirmadele, kuna on tulekindlamad. Ehitajana tahan toonitada ka järelevalve vajadust, eriti seinte ladumisel on see hädavajalik. Ja paha ei teeks ennetav järelevalve ka projektidele. Viimistleja kommentaar: Imre Laht, Ermithal OÜ Olen krohvinud ja pahteldanud erinevaid seinu, alates väga ebatasastest betoonist ja lõpetades sileda kipsplaadiga. Kui rääkida kivimaterjalidest, siis Fibo on üks paremaid alus- Ehitusjärelvalve kommentaar: Kuldar Käsper, Ehitusseire OÜ Milline on majaehituseks parim väikeplokk, vaidlevad inimesed ehitusfoorumites. Valiku küsimus on tõesti raske ja sõltub paljudest teguritest. Ent kui vaadata asja köögipoolt ehk seda, mis toimub ehitusobjektil, siis minu tähelepanekute järgi on müürimeeste lemmikuks nr. 1 Fibo plokk. Kerge kaal, hea töödeldavus, lai valik tüüpsilluseid, selged paigaldusjuhised need on argumendid, mis seda valikut põhjendavad. Kui keegi soovib oma tulevase kodu rajamisel ka ise käed külge panna, on Fibo müüritise ehitamine jõukohane ülesanne. Põhilised vead, mis Fibo pokkidest vundamentide ja seinte ehitamisel tehakse, ongi tavaliselt elementaarsete paigaldusjuhiste eiramine. Mõned sagedamini korduvad näited: liiga väikese toepikkusega silluste paigaldamine, müüritise armeerimisel armatuuri pea olematud ülekatted, vundamentide seinte tasandamata jätmine hüdroisolatsiooni all jne. Vigade analüüs paljastab, et valdavalt on need tingitud puudulikest teadmistest, harvemini hoolimatusest. Seega, kui tahad kvaliteetset tulemust järgi paigaldusjuhendit ja projekti! 23

24 AINUS NBA KOGEMUSEGA MÜÜRSEPP SOOVITAB Vaheseina plokid Fibo 100 mm ja 150 mm kõrgusega 250 mm UUED TAPP-LIITEGA PLOKID Nüüd säästad 2 plokki igalt ruutmeetrilt tänu seguvabale püstvuugile ja täpsele mõõdule. Ukseava kõrguse saad kätte 8 reaga ning plokke võid liimida silluseks. Efekt tagatud esimesest reast! Jälgi mängu: weber.ee

meie hoolime plokitooted

meie hoolime plokitooted meie hoolime plokitooted Sisukord Sissejuhatus Fibo plokid on Fibo plokitooted Tulepüsivus Helipidavus Külmakindlus Veeimavus ja niiskusesisaldus Fibo müüritis Müüritööd talvel Viimistlemine Energiasääst

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Projekteerijale_ indd

Projekteerijale_ indd 4. Projekteerimismoodulid 4.1. Üldist AEROC poorbetoontooteid valmistatakse teatud kindlate mõõtmetega. Sellepärast tasub juba projekteerimise staadiumis järgida kokku lepitud moodulite mõõtusid. AEROC

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Müürsepp, tase

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS

LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS LAMMIKIVI MASSIIVSEKS EHITAMISEKS KVALITEETNE JA VASTUPIDAV ARENDUSTÖÖ TIPPTASE Lammin Betoni ehituskivid on kvaliteetne ehitusmaterjal. Tänu kivi omadustele sujub töö kiiresti ja lihtsalt. LammiKivi tooted

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Kivikonstruktsioonid, loeng 8

Kivikonstruktsioonid, loeng 8 Kivikonstruktsioonid Loengukonspekt V. Voltri III osa Täiendatud 2015 Koostas V.Voltri 81 Sisukord 9. Hoonete konstruktiivsed elemendid ja sõlmed... 83 9.1 Sillused... 83 9.1.1 Monteeritavad sillused...

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4)

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4) Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2017 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Veetõkke ja plaatimistooted A4.indd

Veetõkke ja plaatimistooted A4.indd * meie hoolime 01.04.2017 Weberi veetõkkeja plaatimistoodete lahendused Madala ja suure koormusega pesuruumid Terrassid ja rõdud Basseinid Weber I Veetõkke- ja plaatimistoodete lahendused I 3 Sisukord

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Tõhusaim viis energiatarbimise vähendamiseks on soojustamine. Aga kuidas

Rohkem

ELAMISSÕBRALIK SEESTPOOLT SOOJUSTUS NIISKUSE REGULATSIOON HALLITUSE VÄLTIMINE EPATHERM ISOLATSIOONIPLAADID EPATHERM IST EINE INNOVATION AUS DEM HAUSE

ELAMISSÕBRALIK SEESTPOOLT SOOJUSTUS NIISKUSE REGULATSIOON HALLITUSE VÄLTIMINE EPATHERM ISOLATSIOONIPLAADID EPATHERM IST EINE INNOVATION AUS DEM HAUSE ELAMISSÕBRALIK SEESTPOOLT SOOJUSTUS NIISKUSE REGULATSIOON HALLITUSE VÄLTIMINE EPATHERM ISOLATSIOONIPLAADID EPATHERM IST EINE INNOVATION AUS DEM HAUSE EPASIT Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

PAIGALDUSJUHISED KIPSPLAADISÜSTEEM SINIAT Seinad NIDA tüüp A aprill

PAIGALDUSJUHISED KIPSPLAADISÜSTEEM SINIAT Seinad NIDA tüüp A aprill PAIGALDUSJUHISED KIPSPLAADISÜSTEEM SINIAT Seinad NIDA tüüp A aprill 2017 www.siniat.ee SISUKORD 1. KASUTUSALA... 6 2. MATERJALID... 6 2.1. Plaadid... 6 2.1.1. Plaat NIDA Standard (Zwykła)... 6 2.1.2. Plaat

Rohkem

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint ENERGIATÕHUSAMAKS ISOVER TOODETE JA LAHENDUSTEGA 21.11.2017 ARDI SALUS ISOVER MÜÜGIESINDAJA 2 / UUED TOOTED JA LAHENDUSED 2017 ISOVER Uued tooted: Vario Xtra InLiner Vario Bond - Vario aurutõkkesüsteemi

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Hoonete soojustamine Ceretherm paigaldusjuhend

Hoonete soojustamine Ceretherm paigaldusjuhend Hoonete soojustamine Ceretherm paigaldusjuhend Sisukord Eessõna... 4 Ceresit Ceretherm fassaadisüsteemid...6 Hoone sokli soojustamine...8 Vundamendi soojustamine...10 Aluspinna ettevalmistamine...12 Olemasoleva

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint ISOVER MINERAALVILLADE TOOTEUUDISED, TULEKAITSE ASPEKTID SOOJUSTAMISEL Indrek Sniker ISOVER tehniline konsultant 52 08 898 indrek@isover.ee ENERGIATÕHUSUSARV JA LUBATUD MAKSIMAALSED VÄÄRTUSED 2018 2 Hoone

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation TJ SOLAR 7 head omadust ühes kollektoris TJ SOLAR INFOLEHT TJ SOLAR toote head omadused TJ SOLAR kollektori spetsifikatsioon Kasutegur Konstruktsioon Paigaldamine ja kinnitamine TJ SOLAR pakend TJ SOLAR

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc 1 Arutle pinginaabriga järgmistel teemadel. Kirjuta naabri vastused üles. Kus sa elad? Missuguses majas sa elad? Kirjelda oma praeguse elukoha plusse ja miinuseid. Kas sa eelistaksid elada maal või linnas?

Rohkem