TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TOIMIVUSDEKLARATSIOON"

Väljavõte

1 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) lisale III: lisale III Hilti tulekindla plaadi tihend CFS-CT Nr Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Hilti tulekaitsemastiks CFS-CT - kahekordne plaaditihend 2. Kavandatud kasutusala(d): Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigu tihendile "Hilti tulekindel kahekordne plaaditihend", ETA-11/0429 ( ) Kaablite läbiviigud Torude läbiviigud Segaläbiviigud Kaablid, kaablikimbud, ümbrised Plasttorud, metalltorud Kaablid, kaablirennid, plasttorud, metalltorud ja komposiittorud Rakendusala peab kahekordse plaaditihendi korral olema kooskõlas ETA-11/0429 sisuga 3. Tootja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik 4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1 5. Euroopa hindamisdokument: ETAG nr ja ETAG nr Euroopa tehniline hinnang: ETA-11/0429 ( ) Tehnilise hindamise asutus: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Teavitatud asutus(ed): Warrington Certification Limited, nr Deklareeritud toimivus: Põhiomadused Tuletundlikkus Tulepüsivus Õhuläbilaskvus Veeläbilaskvus Ohtlikud ained Löögi-/liikumiskindlus Kaitse müra vastu Soojusomadused Vastupidavus ja hooldatavus Muu Deklareeritud toimivus / ühtlustatud tehniline kirjeldus Klass D-s 2, d0 vastavalt EN le Hilti tuletõkkekattele CFS-CT mineraalvillast plaadil. Tulepüsivuse toimivus ja rakendusala on kooskõlas EN ga. Vt lisa Testitud vastavalt EN 1026-le. Vt lisa Testitud vastavalt ETAG lisale C. Vt lisa Vt lisa Testitud vastavalt EOTA tehnilisele aruandele - TR001. Vt lisa Testitud vastavalt standarditele EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO Vt lisa Testitud vastavalt EN le. Vt lisa Y2, (-20/+70) C, vastavuses EOTA tehnilise aruandega - TR024. Paindlikkus testitud vastavalt EN ISO 1519-le. Pole rakendatav / toimivus pole kindlaks määratud Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud: Martin Althof Kvaliteedijuht Kemikaalide äriüksus Hilti Corporation Schaan, DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D

2 Õhuläbilaskvus Gaasiläbilaskvust õhu, lämmastiku (N2), süsinikdioksiidi (CO2) ja CH4 (metaan) suhtes on EN 1026 põhimõtetele vastavalt kontrollitud kattekiht paksusega 1 mm (CO2 ja CH4) ja 2 mm (N2). Antud õhurõhkude vahe (Δp) korral on saavutatud järgmised vooluhulgad pindala kohta (q/a). Vooluhulga indeks osutab gaasi liigile: Hilti tulekindla kattekihi CFS-CT gaasiläbilaskvus Δp [Pa] q/a N2 q/a CO2 q/a CH4 [m 3 /(h m 2 )][m 3 /(h m 2 )] [m 3 /(h*m 2 )] [m 3 /(h*m 2 )] 50 0,032 0,060 0, ,159 0,299 0,327 Antud väärtused kehtivad puhta Hilti tulekindla kattekihi CFS-CT puhul mineraalvillplaadil, milles ei ole läbivaid paigaldusi Veeläbilaskvus Veeläbilaskvust on testitud vastavalt standardi ETAG lisale C. Proovikeha koosnes 0,7 mm paksusest Hilti tulekindlast kattekihist CFS-CT (kuivanud kihi paksus) mineraalvillal. Katsetulemus: veekindlus 1000 mm veesamba või 9806 Pa rõhu korral. juhul, kui need kehtivad, peavad ka need nõuded olema täidetud. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 14/ Ohtlike ainete eraldumine Tootja deklaratsiooni kohaselt ei sisalda Hilti tulekaitsemastiks CFS-CT ohtlikke aineid, mis on loetletud Euroopa Nõukogu direktiivis 67/548/EMÜ ja määruses (EK) nr 1272/2008 ja EOTA TR 034-s, üldises BWR3 kontroll-loendis EAD/ETA ohtlike ainete kohta, oktoober ETA-tunnustuse omanik on esitanud selle kohta kirjaliku deklaratsiooni. Märkus. Lisaks selles Euroopa tehnilises tunnustuses sisalduvatele ohtlikke aineid käsitlevatele punktidele võib leiduda muid toote kohta kehtivaid nõudeid, mis selle rakendusvaldkonda jäävad (nt üle võetud Euroopa õigusaktid ja riiklikud seadused, regulatsioonid ning haldusnormid). Ehitustoodete direktiivi sätetele vastamiseks peavad need nõuded juhul, kui need kehtivad, olema samuti täidetud Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus EOTA TR001 järgi läbi viidud löökkatsetel täideti kõrgeima riskitsooni tüübi (tüüp IV) nõuded nii, nagu need on seesmiste seinte ohutuse jaoks EOTA TR 001 A.1 järgi määratletud nii kasutamisel (500 Nm pehme keha löök, 10 Nm kõva keha löök) kui hooldatavusel (120 Nm pehme keha löök, 6 Nm kõva keha löök). Läbiviigu tihendi maksimaalsed mõõdud on 1,0 x 1,5 m. Tulemused on seetõttu kehtivad kõigi lisas 2 esitatud tihendite mõõtude puhul. Horisontaalse läbiviigu tihendi puhul tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida, et läbiviigu tihendile astuv isik võiks läbi tihendi kukkuda Löögi- ja liikumiskindlus Vt punkti DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D

3 3.1.5 Kaitse müra vastu (BWR 5) Õhumüra isolatsioon CFS- CT B 1S 2 x 50 mm CFS-CT MWplaadil 2 x 50 mm CFS-CT MW-plaadil (2 x 50 mm) Plaadi nimitihedus [kg/m 3 ] Kaetud plaadipindade arv Õhuvahe plaatide vahel Proovikeha mõõtmed [mm x mm] x x x 500 D n,e,w R w (C; C ) [db] 58 (-4;-8) 52 (-3;-7) 60 (-4;-9) tr (C; C ) [db] 51 (-4;-8) 45 (-3;-7) 53 (-4;-9) tr Katse tingimused. Paindliku seina ehitus: 2 x 12,5 mm kipsplaat 50 mm metallkarkassi mõlemal küljel. Tühimik täideti 40 mm mineraalvillast plaadiga. Katsetatud on mitmeid variante: nii eelkaetud plaat CFS- CT B 1S kui ka teised mineraalvillplaadid kaetud CFS-CT-ga, ühe- ja kahekihiliste tihenditega ning viimast varianti koos õhuvahega plaatide vahel ja ilma selleta. Kihi paksus oli 1 mm mõlemalt poolt kaetud plaatide puhul ja 0,7 mm ainult ühelt poolt kaetud plaatide puhul. Plaati ümbritsevad vuugid on tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Jäik sein: CFS-CT MW-plaadil 2 x 50 mm CFS-CT MW-plaadil 2 x 60 mm Plaadi nimitihedus [kg/m 3 ] Kaetud plaadipindade arv 2 2 Õhuvahe plaatide vahel 30 0 Proovikeha mõõtmed [mm x mm] 620 x x 520 D n,e,w (C; C tr ) [db] 42 (-3;-5) 44 (-4;-7) R w (C; C tr ) [db] 35 (-3;-5) 37 (-4;-7) Katse tingimused. Jäiga seina ehitus: 175 mm paksune mõlemalt poolt krohvitud betoonsein tihedusega 2000 kg/m³. Ava vähendati katse proovikeha mõõtmeteni 175 mm paksuste ehitusplokkidega, mis on mõlemalt küljelt krohvitud ja eeltoodetud betoonraami sees. Ühe- ja kahekihilisi tihendeid on katsetatud, viimast erineva plaadipaksuse ja erineva plaatide vahelise õhuvahega. Kattekihi paksus oli 1 mm. Plaati ümbritsevad vuugid on tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D

4 Tuleks tähele panna, et mõlemad ülalmainitud tulemused kohalduvad kogu seina konstruktsiooni suhtes, mille mõõtmed on 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m 2 ), s.o asjaomane sein koos 0,322 m 2 Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendiga jäikade seinte korral, ja mille mõõtmed on 1,38 m x 1,5 m (= 2,07 m 2 ), s.o asjaomane sein koos vastavalt 0,30 m 2 ja 0,20 m 2 Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendiga paindlike seinte korral. Dn,e,w: väikeste ehituselementide kaalutud elemendi-normaliseeritud taseme erinevus (esitatud koos spektri kohandamise tingimustega C ja Ctr) Rw: kaalutud heli vähendamise indeks (esitatud koos spektri kohandamise tingimustega C ja Ctr) Soojusomadused Hilti tulekaitsevõõp CFS-CT Kate vähendab mõnevõrra mineraalvillast plaadi isolatsiooniomadusi: 2,2% ühepoolse katte ja 3,0 kuni 3,4% kahepoolse katte korral. Seda peab mineraalvillast plaadi valimisel arvesse võtma juhul kui saavutada tuleb seaduses sätestatud nominaalne λ-väärtus. Hilti tulekindel plaat CFS-CT B 1S Soojusjuhtivuse koefitsient vastavalt standardile EN kahekihiliste plaatide jaoks: λ10 = 0,039 W/mK. Tabel 1: Tootja Koos Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT kasutamiseks sobivate mineraalvillplaatide spetsifikatsioon Toote nimetus Flumroc Flumroc 341 Isover Fireprotect 150 Isover Isover Isover Orsil Pyro Orsil S Orsil T Isover Protect BSP 150 Isover Stropoterm Knauf HERALAN BS-15 Knauf HERALAN DDP-S Knauf HERALAN DP-15 Paroc FPS 14 Paroc FPS 17 Paroc Pyrotech Slab 140 Paroc Pyrotech Slab 160 Rockwool Hardrock II, Hardrock 040 Rockwool RP-XV Rockwool RPB-15, ProRox SL 980 DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D

5 Tabel 2: Kaablite/kaablitugede ja metalltorude täiendava kaitsena kasutamiseks sobilike mineraalvillast toodete spetsifikatsioon vastavalt punktile 1.2 Omadus Spetsifikatsioon Ühik Kivivill vastavalt standardile EN Tuletundlikkuse klass vastavalt standardile A1 või A2 - EN Soojusjuhtivus 20 C juures 0,040 W/(mK) Tihedus kg/m 3 Pind Al-foolium ühel küljel - Järgnev loend sisaldab sobivaid tooteid, kuid ei pruugi olla täielik: Tootja Toote nimetus Isover Ultimate U TFA 34 Knauf Lamella Forte LLMF AluR Paroc Lamella Mat 35 Alu Coat Rockwool Klimafix Rockwool Klimarock Rockwool Rockwool 133 (Lamella matt) Tabel 3: Torude isolatsiooniks sobivate mineraalvillast toodete spetsifikatsioon Katkestatud isolatsioon Kivivill vastavalt standardile EN 14303, klass A2 või A1 vastavalt standardile EN , Al-kattega Püsiv isolatsioon Tootja Toote nimetus Isover Coquilla AT-LR Isover Protect BSR 90 alu Paroc Section AluCoat T Rockwool Conlit Pipe sections Rockwool Klimarock Rockwool RS 800 torude osad TP Termoprodukt TP-Protect RS 1, TP-Protect RS 105, TP-Protect RS 120, TP-Protect RS 150 Tabel 4: Torude isolatsiooniks sobivate elastomeersest vahtmaterjalist isolatsioonitoodete spetsifikatsioon Tootja Armacell International GmbH NMC Group Kaimann GmbH L Isolante K-Flex Toote nimetus Armaflex AF (CE-märgisega vastavalt standardile EN le), Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HAT Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaiflex KK plus, Kaiflex KK l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K-Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Nimetatud materjali võib kasutada isoleerimistoru, -sideme/-mähise või -plaatidena. Kui kasutatakse täiendavat kaitset APx, peaks see olema valmistatud samast elastomeersest materjalist kui toru elastomeersest vahtmaterjalist isolatsioonimaterjal. DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D

6 DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 1121-CPD-JO5000-D 2. LISA 2 HILTI TULEKINDLA KAHEKORDSE PLAADITIHENDI LÄBIVIIGU TIHENDITE TULEPÜSIVUSE KLASSIFIKATSIOON 2.1. Üldteave Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kohta Tihendeid võivad läbistada vaid lisas 2 kirjeldatud teenused. Teised osad või tugikonstruktsioonid ei tohi tihendit läbistada. Teeninduse tugikonstruktsioon peab olema kinnitatud läbiviigu tihendit sisaldava ehituselemendi külge või sobiva külgneva ehituselemendi külge mõlemal küljel sel viisil, et tulekahju korral ei koormata tihendit täiendava koormusega. Lisaks sellele eeldatakse, et see tugi säilitatakse paljastamata küljel nõutavaks tulepüsivuse perioodiks. Konkreetsed kaalutlused: Torud peavad olema tihendi pinna suhtes ristloodis. Toru tihendi toimimine pneumaatiliste lähetussüsteemide, surve all oleva õhu süsteemide jne korral on garanteeritud vaid siis, kui süsteemid on tule korral välja lülitatud. Heakskiit ei kehti mistahes riskidele, mis on seotud tulekahju korral toru(de) tõrke poolt põhjustatud ohtlike vedelike või gaaside lekkimisega. Kestvuse hinnang ei võta arvesse läbiviigu tihendil olevast torust läbi tungivate ainete võimalikku mõju. Metall-, plast- ja komposiittorude klassifikatsioonid on seotud C/U (suletud ahju sees/avatud väljas), U/C (avatud ahju sees/suletud väljas) ja U/U'ga (avatud ahju sees/avatud väljas). Lisateavet lugege siseriiklikest õigusaktidest.

7 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu pole täielik, võimalikud on ka muud torude kasutusalad) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Kaablid Mantliga Traadid (mittemantel-) seotud kimbud Kaablikaitsetorud PVC, PO Vask CI CS Küttetorud Teras, roostevaba teras CI CS Al-komposiit Geberit: Mepla KeKelit: Kelox KM 110 Rehau: Rautitan stabil CI CI Joogivee torud Vask CS LI LS Roostevaba teras CI P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 7 / 173

8 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Al-komposiittorud Geberit: Mepla KeKelit: Kelox KM 110 Rehau: Rautitan stabil CS LS PE-HD 100 RC Wavin: Wavin TS CS Joogivee torud (sisu) PE-X Rehau: Rautitan flex LS CS LS PP Aquatherm: Fusiotherm CS LS PVC-C Friatec: Friatherm starr CS LS P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 8 / 173

9 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Vask CS Teras, roostevaba teras CS PE EN ISO 15494, DIN 8074/ Jahutatud vee torud PE-HD 100 RC Wavin: Wavin TS CS LS Mitmekihiline GF: Coolfit PP Aquatherm: Climatherm Aquatherm: Fusiotherm CS LS P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 9 / 173

10 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Malm, SML PE EN Heitveetorud Vihmavesi / vihmaveetorud PE-S2 Geberit: Silent -db PP Rehau Raupiano Plus, Magnaplast Skolan-dB, Wavin Wavin AS, Wavin SiTech KeKelit Phonex AS, Poloplast Polokal NG, Polokal 3S Geberit Siltent PP, Coes Blue Power, PhoNoFire, Valsir Triplus, Silere, Pipelife Master P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 10 / 173

11 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Heitveetorud Vihmavesi / vihmaveetorud (jätkub) PVC-U EN ISO 1452 PP EN , EN , Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Teras Pneumaatilised torud PVC-U EN ISO P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 11 / 173

12 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm CS Vask CI LS LI Teras, roostevaba teras CS CI LS LI Tööstuse torud Al-komposiittorud Geberit: Mepla Rehau: Rautitan stabil KeKelit: Kelox KM 110 CS LS PE EN ISO 15494, DIN 8074/ PE-HD 100 RC Wavin: Wavin TS P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 12 / 173

13 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm PE-S2 Geberit: Silent -db PP Rehau Raupiano Plus, Magnaplast Skolan-dB, Wavin Wavin AS, Wavin SiTech KeKelit Phonex AS, Poloplast Polokal NG, Polokal 3S Geberit Siltent PP, Coes Blue Power, PhoNoFire, Valsir Triplus, Silere, Pipelife Master Tööstuse torud (jätk) PP-kiudühend EN ISO Aquatherm: Fusiotherm, Aquatherm: Climatherm Aquatherm: Firestop +GF+: Progef standardtoru +GF+: Dekaprop tööstuse toru PVC-U EN ISO 15494, DIN 8074/ PVC-C Aquatherm: Friatherm starr P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 13 / 173

14 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) vaata osa (lisa 2) Rakendus Läbistuse materjal Tootja, toode (näidised) Isolatsioon Paindlik ja jäik sein 100 mm Paindlik ja jäik sein 135 mm Jäik sein 150 mm Jäik põrand 150 mm Eelnevalt isoleeritud mitmekihiline GF: Coolfit Tööstuse torud (sisu) Spetsiaalne pelletitoru CASTAN: Sciroppo AS Erich Kuhn: PVC NW51 Haberkorn: PVC Saug- /Druckschl. Heizmann: Noviatox NW51 Rehau: RAUSPIRAFLEX P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 14 / 173

15 Täiendav kaitse kaablite/väikeste kaablikaitsetorude läbistuste jaoks Sõltuvalt nõutud tulepüsivusest võib täiendav kaitse (AP) vajalikuks osutuda (üksikasjad leiate lisast 2): AP1: AP2: AP3: AP4: AP5: kaablid / väiksed kaablikatisetorud kaetuna Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT 150 mm ulatuses kaablite / väikeste kaablikaitsetorude pikkusest alates tihendi pinnast; paksusega 0,7 mm. kaablid / väiksed kaablikaitsetorud kaetuna Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT 200 mm ulatuses kaablite / väikeste kaablikaitsetorude pikkusest alates tihendi pinnast; paksusega 1 mm. kaablid / väiksed kaablikaitsetorud kaetuna Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT 200 mm ulatuses kaablite / väikeste kaablikaitsetorude pikkusest alates tihendi pinnast; paksusega 2 mm. mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber kaablite / kaablitoe (alused, redelid), Al-kattega pool väljaspool, kinnitatud traadiga, laius (pikkus piki kaableid / väikseid kaablikaitsetorusid) 200 mm, paksus 20 mm. mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber kaablite / kaablitoe (alused, redelid), Al-kattega pool väljaspool, kinnitatud traadiga, laius (pikkus piki kaableid / väikseid kaablikaitsetorusid) 200 mm, paksus 30 mm Lisakomponendid komposiit- ja plasttorude läbistuste jaoks Mõnel juhul mähitakse süttiva isolatsiooniga isoleeritud metall- või komposiittorude puhul (tuletundlikkuse klass B kuni E vastavalt standardile EN ) ümber toruisolatsiooni Hilti tulekindel materjal CFS-B (vt ETA-10/0212) tihendi mõlemale küljele (kui seda kasutatakse põrandatel, mõnel juhul ainult alumisele küljele). Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja traadiga kinnitatud. Vajalike materjalikihtide arvu vaadake lisast 2. Mõnel juhul on vajalik katta materjal täiendava kaitsega (AP). Võib kasutada kahte alljärgnevalt kirjeldatud täiendava kaitse liiki - üksikasju vaadake lisast 2: AP6: AP7: Armaflex AF toruisolatsioon mähituna ümber materjali/toruisolatsiooni, kinnitatud traadiga, pikkus piki toru 300 mm, paksus 19 mm või 32 mm. Mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber materjali/toruisolatsiooni, kinnitatud traadiga, pikkus piki toru 300 mm, paksus 20 mm. Mõnel juhul (vt lisa 2) mähitakse Hilti tuletõkkemähis CFS-W EL / SG (vt ETA-10/0405) või Hilti tuletõkkemähis CFS-W P ümber toru tihendi mõlemal küljel (kasutades seda põrandatel, ainult alumisel küljel) ja paigutatakse rõngakujulisse avasse, et mähise välisserv oleks tasa ehituselemendi pinnaga. Teavet vajalike mähise kihtide arvu ja täiendavate üksikasjade kohta leiate lisast 2. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 15 / 173

16 Mõnel juhul (vt lisa 2) paigaldatakse Hilti tuletõkkemansett CFS-C (vt ETA-10/0403), Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (vt ETA-10/0404) või Hilti katkematu tuletõkkemansett CFS-C EL ümber toru tihendi mõlemal küljel (kasutades seda põrandatel, ainult alumisel küljel) ning see kinnitatakse keermelattide ja mutritega (vt lisa 1.2.7). Teavet vajaliku manseti liigi ja täiendavate üksikasjade kohta leiate lisast 2. Mõnel juhul, kasutades seda 150 mm paksuste põrandate puhul (vt lisa 2), on vajalik täiendava sisemise mineraalvillplaadi kasutamine: AP9: Mineraalvillplaat vastavalt tabelile 1, mis on paigaldatud ümber toru, kahe Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kihi vahelisse õhuvahesse. Kaugus toru kõigil külgedel 100 mm, sügavus 50 mm (õhuvahe kõrgus) Lisakomponendid metalltorude läbistuste jaoks AP8: Mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber toruisolatsiooni, kinnitatud traadiga, pikkus piki toru 250 mm, paksus 40 mm. Üksikasju tihendi konstruktsiooni kohta vaadake lisast Lisakomponendid kaablite läbistuste jaoks Mõnel juhul on (vt lisa 2) Hilti tulekindel hülss CFS-SL M (vt ETA-11/0153) asetatud seina keskele ja kinnitatud kahe koos hülsiga tarnitud äärikuga. AP10: Mineraalvill vastavalt tabelile 2, mähituna ümber Hilti tuletõkkehülsi CFS-SL M tihendi mõlemal küljel kogu hülsi nähtavas pikkuses, paksus 30 mm AP11: Toruteip (polüetüleenil põhinev liimiga teip laiusega 50 mm, pikkusega 200 mm - kihtide arv: 1) AP12: Armaflex'i liimiga teip - paksusega 3 mm - paigutus: 50 mm pikkuselt, mähituna ümber toruisolatsiooni Üksikasju tihendi konstruktsiooni kohta vaadake lisast 2. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 16 / 173

17 2.2. Paindlikud seinad vastavalt punktile 2.1 a) ja jäigad seinad vastavalt punktile 2.1 b), minimaalne paksus 100 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati CFS-CT B 1S1 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 2, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt ehituselemendi pinna suhtes seina mõlemal küljel. Kommunikatsiooni esimese toe maksimaalne kaugus: 250 mm. Maksimaalne tihendi suurus: 1200 x 1200 mm (laius x kõrgus) klassifikatsiooni EI 120 korral, 1200 x 2000 mm (laius x kõrgus) klassifikatsiooni EI 90 korral, miinimumkaugused mm-tes (vt alltoodud joonist): s1 = 0 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) s2 = 0 (kaablitugede vaheline kaugus) s 3 = 0 (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s4 = 0 (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) s5 = 50 (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) s6 = 3 (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) s7 = 3 (metalltorude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s 8 = 0 (metalltorude vaheline kaugus) s9 = 17 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) s10 = 17 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s11 = 0 (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s12 = 30 (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s13 = 3 (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) s14 = 40 (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) 1 Võib kasutada ka Hilti tulekindlaid plaate CFS-CT B 2S (mõlemalt küljelt kaetuna) 2 Plaadi võib katta ka mõlemalt küljelt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 17 / 173

18 Läbivad kommunikatsioonid: (üksik, mitu või segatud): Läbistamata tihend (kommunikatsioonid puuduvad) * Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): * Kui teenuseid lisatakse tühjale tihendile hiljem, võib nõutava klassifikatsiooni täitmiseks lisada vaid allolevates tabelites loetletud teenuseid Maksimaalsed mõõtmed 1200 x 2000 mm (laius w x kõrgus h) EI 120 Maksimaalsed mõõtmed 4000 x 800 mm (laius w x kõrgus h) EI 90 / E90 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 18 / 173

19 Kaablid Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Võib kasutada täiendavat kaitset AP3, AP4 või AP5 vastavalt punktile 1.2. AP4 ja AP5 on illustreeritud allpool. AP3: kaablid / väiksed kaablikaitsetorud kaetuna Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT tihendi mõlemalt küljelt, alates tihendi pinnast 200 mm ulatuses kaablite / väikeste kaablikaitsetorude pikkusest, paksus 2 mm. AP4: mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber kaablite / kaablitoe (alused, redelid) tihendi mõlemalt küljelt, Al-kattega pool väljaspool, kinnitatud traadiga, laius (pikkus piki kaableid/väikseid kaablikaitsetorusid) 200 mm, paksus 20 mm. AP5: mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber kaablite / kaablitoe (alused, redelid) tihendi mõlemal küljel, Al-kattega pool väljaspool, kinnitatud traadiga, laius (pikkus piki kaableid/väikseid kaablikaitsetorusid) 200 mm, paksus 30 mm. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 19 / 173

20 Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2: AP3 AP4 AP5 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mantelkaabli tüübid (nt toite-, juhtimis-, signaali-, telekommunikatsiooni-, andmeside-, valguskaablid) koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: Maksimaalne Ø 21 mm EI 90 EI 120 EI Ø 50 mm EI 90 EI 90 EI Ø 80 mm EI 90 EI 90 EI 120 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mittemantelkaabli (traadi) tüübid koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: Maksimaalne Ø 17 mm EI 60 EI 120 EI 120 Maksimaalne Ø 24 mm EI 60 EI 120 EI 120 Seotud kaablikimp, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm, koos või ilma kaablitugedeta Maksimaalne Ø 100 mm EI 90 EI 120 EI 120 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 20 / 173

21 Kaablid Hilti tulekindla hülsiga CFS-SL M Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tulekindel hülss CFS-SL M (A5), mis on asetatud seina keskele ja kinnitatud kahe koos hülsiga tarnitud äärikuga. AP10: Mineraalvill vastavalt tabelile 2, mähituna ümber Hilti tulekindla hülsi CFS- SL M tihendi mõlemal küljel kogu ääriku nähtavas pikkuses, paksus 30 mm Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille maksimaalne läbimõõt on: Ø 21 mm EI Väikesed kaablikaitsetorud ja torud Ehituse üksikasjad: vt Ø 16 mm, seina paksus 1 mm, sirgjoonelise asetuse korral, koos või ilma kaabliteta, koos või ilma kaablitugedeta Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2: AP3 AP4 AP5 Plastikust kaablikaitsetorud ja torud EI 120-U/C EI 120-U/C EI 120-U/U Terasest kaablikaitsetorud ja torud EI 90-C/U EI 120-C/U EI 120-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 21 / 173

22 plastikust kaablikaitsetoru 1 Hilti tuletõkkemansetis CFS-C P - U/U Kaablitega ja ilma nendeta Ehituse üksikasjad Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele, kinnitatakse kokku keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Toru materjal / standard Manseti suurus (A3) Konksude arv 16 1,0 PVC, 25 1,5 PVC CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/C 32 2 polüolefiin 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 22 / 173

23 Metalltorud Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud vastavalt tabelile 3 Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kõrgema klassifikatsiooni puhul võib kasutada täiendavat kaitset AP8 vastavalt punktile 1.2. AP8: Mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber toruisolatsiooni tihendi mõlemal küljel, kinnitatud traadiga, pikkus piki toru 250 mm, paksus 40 mm. Jätkuv isolatsioon, katkenud (CI) Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, katkenud (LI) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 23 / 173

24 Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 48,3 1,6-14, EI 90-C/U Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP8 114,3 2,0-14,2 30 EI 60-U/C - 114,3 2,0-14,2 40 EI 120-U/C - 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 60-U/C - 159,0 2,6-14,2 40 EI 60-U/C EI 120-U/C 159,0-323,9 2,6/4,0-14, EI 60-U/C EI 90-U/C 3 14,2 mm on EN eeskirjade poolt kaetud maksimaalne väärtus. See väärtus võib olla piiratud konkreetsete tegelikkuses saada olevate torude läbimõõtudega. 4 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 2,0 mm läbimõõdu 114,3 mm puhul ja 2,6 mm läbimõõdu 159,0 mm puhul. 5 Toru minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 2,6 mm läbimõõdu 159 mm puhul ja 4,0 mm läbimõõdu mm puhul. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 24 / 173

25 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 26,9 1,4-14, EI 120-C/U 34,0-48,3 4,0-14, EI 120-C/U 48,3 1,6-14, EI 120-C/U 34,0-114,3 3,6-14, EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 114,3 2,0-14, EI 120-U/C 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 120-U/C 159,0-323,9 2,6/4,0-14, EI 60-U/C Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) 48,3 1,6-14, EI 90-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2: - AP8 114,3 2,0-14, EI 60-U/C - 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 45-U/C - 114,3 2,0-14, EI 120-U/C - 159,0 2,6-14, EI 60-U/C EI 90-U/C 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 60-U/C - 159,0-323,9 2,6/4,0-14, EI 30-U/C - 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 25 / 173

26 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 26,9 1,4-14, EI 120-C/U 34,0-48,3 4,0-14, EI 120-C/U 48,3 1,6-14, EI 120-C/U 114,3 3,6-14,2 30 > 500 EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 114,3 2,0-14, EI 60-U/C 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 45-U/C 114,3 2,0-14, EI 120-U/C 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 90-U/C 159,0-323,9 2,6/4,0-14, EI 30-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 26 / 173

27 Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 28 1,0-14, EI 120-C/U ,0/1,5-14,2 10, 6 20 EI 60-C/U ,0/1,5-14,2 10,13 40 EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP ,0/1,5-14,2 10,7 20 EI 120-U/C ,9 1,5/2,0-14,2 10, 8 40 EI 90-U/C EI 120-U/C Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,0-14, EI 120-C/U ,0/1,5-14,2 10,13 40 EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,0/1,5-14,2 10, EI 120-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14,2 10, EI 120-U/C 6 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 mm läbimõõdu 28 mm puhul ja 1,5 mm läbimõõdu 42 mm puhul. 7 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 mm läbimõõdu 10 mm puhul ja 1,5 mm läbimõõdu 40 mm puhul. 8 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,5 mm läbimõõdu 40 mm puhul ja 2,0 mm läbimõõdu 88,9 mm puhul. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 27 / 173

28 Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) 28 1,0-14, EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 60-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) 10 1,0-14, EI 120-U/C ,9 1,0/1,5-14,210, 14 1,5/2,0-14,210, 15 Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - C/U läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) 1,0/1,5-14,210, EI 120-U/C EI 90-U/C paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - U/C läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) 10 1,0-14, EI 120-U/C ,9 1,0/1,5-14,210, 14 1,5/2,0-14,210, EI 120-U/C EI 90-U/C Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 28 / 173

29 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B metalltorud Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Kaks kihti tulekindlat sidematerjali CFS-B (A2) mähituna ümber toru isolatsiooni kummalgi pool tihendit. Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja väliskülg on traadiga kinnitatud. Täiendav kaitse: Sidematerjali/toruisolatsiooni peale on paigaldatud täiendav kaitse AP6 vastavalt punktile 1.2: Toru otsa konfiguratsiooni C/U puhul: AF/Armaflex toruisolatsioon mähituna ümber sidematerjali/toruisolatsiooni tihendi kõigil külgedel, kinnitatud traadiga, pikkus (Lap) = 300 mm kõigil külgedel, paksus (tap) = 19 mm. Toru otsa konfiguratsiooni U/C puhul: AF/Armaflex toruisolatsioon mähituna ümber sidematerjali/toruisolatsiooni tihendi kõigil külgedel, kinnitatud traadiga, pikkus (Lap) = 250 mm kõigil külgedel, paksus (tap) = 32 mm. Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 29 / 173

30 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 3,6-14, ,5-39 EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14, ,5-39 EI 60-C/U 114,3 3,6-14,2 43 EI 90-C/U Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 114,3 2,0-14, EI 90-U/C 114,3-159,0 2,0/2,6-14, EI 60-U/C 159,0 2,6-14, EI 60-U/C Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 3,6-14, , EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14, , EI 60-C/U 114,3 3,6-14, EI 90-C/U Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 30 / 173

31 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B roostevabast terasest torud Pideva isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 2,0-14, ,5-39 EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 2,0-14, , EI 120-C/U Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 28 1,0-14, EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 10 1,0-14,2 10 7,5-40,5 EI 120-U/C ,0/1,5-14,2 10, 14 7,5-9 EI 90-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14, ,5 EI 45-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14, ,5-47,5 EI 120-U/C 88,9 2,0-14,2 10 9,5-47,5 EI 45-U/C 88,9 2,0-14, ,5 EI 60-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 31 / 173

32 Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 28 1,0-14, EI 120-C/U Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 32 / 173

33 Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele, kinnitatakse kokku keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 2,4-5,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 50 5,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 63 3,0-4,7 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/U 75 2,2-3,6 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 75 2,2 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 2,7-4,3 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 2,2-8,1 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U 110 8,1 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U ,7-6,0 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/U > ,5-11,8 CFS-C P 160/6 6 EI 120-U/U Tulemused kehtivad ka PVC-U torudele vastavalt standarditele EN ja EN ning PVC-C torudele vastavalt standardile EN Saksamaal peavad torud lisaks vastama ka standardile DIN P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 33 / 173

34 PE-torud (C) vastavalt standardile EN U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 3,0 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 63 3,0 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/U 75 3,0 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 3,5 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 4,2 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U ,8 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/U > ,2 CFS-C P 160/6 6 EI 120-U/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 2,9-4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 63 1,8-5,8 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/U 75 1,9-6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 2,2-8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 2,7-10,0 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U ,1-7,1 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/U > ,0-9,1 CFS-C P 160/6 6 EI 120-U/U PE-S2 torud Geberit Silent-dB20 Tootja: Geberit Int. 10 Saksamaal peavad torud lisaks vastama ka standardile DIN Saksamaal peavad torud lisaks vastama ka standardile DIN Saksamaal peavad torud lisaks vastama ka standardile DIN P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 34 / 173

35 PE-S2 torud Geberit Silent-db20 - U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 75 3,6 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 5,5 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 6,0 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U PE-S2 torud Geberit Silent-db20 - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 135 6,0 CFS-C P 160/6 6 EI 120-C/U 160 7,0 CFS-C P 160/6 6 EI 120-C/U PE-HD 100 RC torud Wavin TS - U/U Tootja: Wavin Ireland Ltd. Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 35 / 173

36 PP-torud vastavalt standardile EN Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P (nt Rehau AG Raupiano Plus, Magnaplast GmbH Skolan-dB, Wavin Ireland Ltd või KeKelit Wavin AS või Phonex AS, Wavin Ireland Ltd Wavin SiTech, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Geberit Siltent PP, Coes Blue Power, Coes PhoNoFire, Valsir Triplus, Valsir Silere, Pipelife Master 3 ) PP-torud vastavalt standardile EN U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 32 1,8 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 50 1,8-2,0 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 58 4,0 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/U 70 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 75 1,9-2,3 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 2,8-4,5 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 2,7-5,3 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U PP-torud vastavalt standardile EN U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 125 3,1-5,3 CFS-C P 125/5 4 EI 120-C/U 135 5,3-5,8 CFS-C P 160/6 6 EI 120-C/U 160 3,9-7,5 CFS-C P 160/6 6 EI 120-C/U PP-torud vastavalt standardile EN U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 78 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 36 / 173

37 PP-torud vastavalt standarditele EN ISO ja/või DIN 8077/8078 Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PP-H-torud PROGEF standardtoru U/C Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 90 8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/C PP-H-torud PROGEF standardtoru - U/U Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 2,9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U PP-R-torud vastavalt standardile EN ISO U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 8,3 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 10,5 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/C 75 12,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/C 90 15,0 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/C PP-H 100 torud Dekaprop tööstuse torud - U/U Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 1,8 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 37 / 173

38 ABS/PUR/PE-HD-torud Coolfit - U/C Tootja: +GF+ Georg Fischer Piping Systems. Toru läbimõõt (dc) Toru siseläbimõõt Manseti suurus (A3) Konksude arv CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/C CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 38 / 173

39 Eritorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P 2 väikest plasttoru 1 Hilti tuletõkkemansetis CFS-C P U/U Ehituse üksikasjad Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. (sümboleid ja lühendeid vaadake lisast 4) Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Toru materjal Toru standard Manseti suurus (A3) Konksude arv 20 1,9 / 2,8 PE 20 1,5 / 2,2 PVC-U 20 3,4 PP-R 20 1,9 PP-H EN ISO 15494, DIN 8074/8075 EN ISO 15493, DIN 8061/8062 EN ISO 15874, DIN 8077/8078 EN ISO 15874, DIN 8077/8078 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 39 / 173

40 Toru/voolik puitpelletite transportimiseks Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P - U/U Ehituse üksikasjad: Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele, kinnitatakse kokku keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. (sümboleid ja lühendeid vaadake lisast 4) Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Toru materjal / standard Manseti suurus (A3) Konksude arv 59 4,0 Puitpelletite transportimise toru/voolik, nt Pelletschlauch PVC NW51 tootjalt Erich Kuhn GmbH, Heizmann AG toode Noviatox NW51, Haberkorn GmbH toode PVC Saug- und Druckschlauch für Holzpellets, Rehau AG toode RAUSPIRAFLEX pellet therm, CASTAN GmbH toode Pellet-Absaugschlauch PVC Sciroppo AS CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 40 / 173

41 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tuletõkkemansetiga CFS-B plasttorud Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele, kinnitatakse kokku keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas Pideva isolatsiooniga (D) PE-torud (C) vastavalt standardile 1519 püsiv U/U Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 110 4,2 25 CFS-C P 160/6 4 EI 90-U/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele Pideva isolatsiooniga (D) eriplastist torud (C) püsiv U/C PE-X-torud vastavalt standardile EN ISO Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 40 5,5 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/C 63 8,6 10 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 41 / 173

42 PP-torud Fusiotherm SDR 11 - U/C Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 40 3,7 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 4,6 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PP-torud Fusiotherm Faser SDR 7,4/S3,2 - U/C Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 40 5,5 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 75 10,3 10 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C ,1 10 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PE-100RC torud Wavin TS - U/C Tootja: Wavin Ireland Ltd. Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 50 4,6 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 63 5,8 10 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 90 8,2 10 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 42 / 173

43 PVC-C-torud Friatherm starr, Tootja: Friatec Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Konksude arv 32 3,6 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 40 4,5 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 50 5,6 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 63 7,1 10 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C Pideva isolatsiooniga (D) PE-torud (C) vastavalt standardile EN (C) katkenud U/U Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Konksude arv 110 4,2 10 CFS-C P 160/6 4 EI 90-U/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele Lokaalse isolatsiooniga (D) torud (C) - püsiv - U/C PE-X-torud vastavalt standardile EN ISO läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv 40 5,5 9 >250 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/C 50 6,9 9 >250 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/C 63 8,6 10 >250 CFS-C P 75/3 3 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 43 / 173

44 PP-torud Fusiotherm SDR 11 Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv 40 3,7 9 >200 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 4,6 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 75 6,8 10 >200 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C ,0 10 >200 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PP-torud Fusiotherm Faser SDR 7,4/S3,2 Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv 40 5,5 9 >200 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 6,9 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 75 10,3 10 >200 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C ,1 10 >200 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PE-100RC torud Wavin TS Tootja: Wavin läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 4,6 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 63 5,8 10 >200 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 75 6,8 10 >200 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 90 8,2 10 >200 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C ,0 10 >200 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 44 / 173

45 PVC-C-torud Friatherm starr Tootja: Friatec läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv 32 3,6 9 >200 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 40 4,5 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 50 5,6 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 63 7,1 10 >200 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas PVC-U-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus (tc1) Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 2,4-5,6 CFS-C 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 3,0-4,7 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 2,2-3,6 CFS-C 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 2,7-4,3 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 1,8-8,1 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 3,7-6,0 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 2,5-11,8 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 45 / 173

46 PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 2,9-4,6 CFS-C 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 1,8-5,8 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 1,9-6,8 CFS-C 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 2,2-8,2 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 2,7-10,0 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 3,1-7,1 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 4,0-9,1 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C PE-torud (C) vastavalt standardile EN Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 3,0 CFS-C 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 3,0 CFS-C 63/2 2 EI 120-U/C 75 3,0 CFS-C 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 3,5 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 110 4,2 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 125 4,8 CFS-C 125/5 4 EI 120-U/C 160 6,2 CFS-C 160/6 4 EI 120-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 46 / 173

47 Plasttorud Hilti katkematu tuletõkkemansetiga CFS-C EL Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti katkematu tuletõkkemansett CFS-C EL tuleb paigaldada toru ümber mõlemal pool seina. Seina tüüp: Punktile 2.1a vastava tulepüsivusega sein, vähim paksus 100 mm Punktile 2.1b vastav jäik tulepüsiv sein, vähim paksus 100mm; Hilti katkematu tuletõkkemansett CFS-C EL tuleb fikseerida mineraalvillast plaatides vähemalt plaate läbistavate M6 läbimõõduga keermestatud varrastega koos lameseibi ja mutriga. Torud peavad olema grupeeritud liinidesse; torude arv liinis pole piiratud. Minimaalsed kaugused torude vahel ühes läbiviigus: 200 mm torude vahel ühes liinis: 80 mm kahe toruliini vahel: 200 mm toru ja ehituselemendi vahel 0 mm Vahe (plaadi ja ehituselemendi ning plaadi ja läbistava toru vahel) tuleb tihendada tootega CFS-S ACR. Kaetud plaadid tuleb paigaldada seinapinnaga ühetasa. Kui seina paksus ületab 100 mm, tuleb kahe plaadi vaheline tühimik läbistavate plasttorude ümber mineraalvillaga sulgeda vähemalt 100 mm ulatuses ümber plasttorude. Torud võib katta heli lahtisidestuse isolatsiooniga, mis läbistab seina ja kõiki paigaldatud CFS-C EL ümbriseid LS ja CS oludes. Heli lahtisidestuse isolatsioon koosneb kuni 9 mm polüetüleenil põhinevast isolatsioonist või kuni 4 mm polüesterisolatsioonist (Thermaflex, ThermoVlieRß B2) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 47 / 173

48 Plasttorud vastavalt standarditele EN , EN , EN ja ABS-torud vastavalt standardile EN ja SAN+PVC-torud vastavalt standardile EN Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL ABS-torud vastavalt standarditele EN 1455, EN ja SAN+PVC-torud vastavalt standardile EN , läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 48 / 173

49 PE-torud vastavalt standarditele EN 15494, EN ja DIN 8074/75 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL PVC-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , EN , EN ISO ja DIN 8061/62 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 49 / 173

50 PP-torud, mittereguleeritud Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL Heaks on kiidetud järgnevat tüüpi mineraalsed tugevdatud mittereguleeritud PPtorud: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP, Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, KE KELIT PhonEx AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 50 / 173

51 PP-torud vastavalt standarditele EN ja DIN 8077/78 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL PE-torud, mittereguleeritud (Geberit Silent db20) Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S paindlikes või jäikades seintes (te > 100 mm), vt 2.1a, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 51 / 173

52 Plasttorud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemähis CFS-W EL või SG (A4) mähitakse ümber toru tihendi kõigilt külgedelt ja paigutatakse ringikujulisse avasse nii, et mähise välisserv on tihedalt vastu seina pinda, nagu määratletud lisas PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) 50 2,2-3,6 CFS-W SG 50/1,5 EI 90-U/C 63 2,2-3,6 CFS-W SG 63/2 EI 90-U/C 75 2,2-3,6 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C 75 2,2-3,6 CFS-W EL 1 EI 90-U/C 90 3,7-6,0 CFS-W SG 90/3 EI 90-U/C 110 3,7-6,0 CFS-W SG 110/4 EI 90-U/C 125 3,7-6,0 CFS-W SG 125/5 EI 90-U/C > ,7-6,0 CFS-W EL 2 EI 90-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 52 / 173

53 PE-torud (C) vastavalt standardile EN U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) 50 3,0 CFS-W SG 50/1,5 EI 90-U/C 63 3,0 CFS-W SG 63/2 EI 90-U/C 75 3,0 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C 75 3,0 CFS-W EL 1 EI 90-U/C 90 4,8 CFS-W SG 90/3 EI 90-U/C 110 4,8 CFS-W SG 110/4 EI 90-U/C 125 4,8 CFS-W SG 125/5 EI 90-U/C > ,8 CFS-W EL 2 EI 90-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) 50 1,9-6,8 CFS-W SG 50/1,5 EI 90-U/C 63 1,9-6,8 CFS-W SG 63/2 EI 90-U/C 75 1,9-6,8 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C 75 1,9-6,8 CFS-W EL 1 EI 90-U/C 90 3,2-7,1 CFS-W SG 90/3 EI 90-U/C 110 3,2-7,1 CFS-W SG 110/4 EI 90-U/C 125 3,2-7,1 CFS-W SG 125/5 EI 90-U/C > ,2-7,1 CFS-W EL 2 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 53 / 173

54 PP-torud (C) Wavin AS või Phonex AS - C/U Tootja: Wavin Ltd või KeKelit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Kihtide arv (CFS-W EL) <78 4,5 CFS-W EL 1 EI 120-C/U PP-torud (C) Raupiano Plus - C/U Tootja: Rehau Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Kihtide arv (CFS-W EL) <75 1,9 CFS-W EL 1 EI 120-C/U PE-S2 torud (C) Geberit Silent-db20 Tootja: Geberit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Kihtide arv (CFS-W EL) <75 3,6 CFS-W EL 1 EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 54 / 173

55 Plasttorud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Paindlikud seinad vastavalt osale 2.1a): seina paksus peab olema vähemalt 100 mm ja see peab koosnema puit- või terassõrestikust, mis on mõlemalt poolt kaetud vähemalt 2 kihi 12,5 mm paksuste plaatidega. Suurem plaadikihtide arv on vastuvõetav siis, kui üldine plaadikihtide paksus on testitud paksusega võrdne või sellest suurem. Suurem plaadikihtide kogupaksus on vastuvõetav, kui plaadikihtide arv on testituga võrdne või sellest suurem. Puidust tugedega seinte korral peab tihendi minimaalne kaugus mistahes toeni olema 100 mm ning toe ja tihendi vaheline õõnsus peab olema suletud. Toe ja tihendi vahelisse õõnsusse peab jääma vähemalt 100 mm A1 või A2 klassi isolatsiooni (kooskõlas standardiga EN ). Terastugedega ehituse korral ei pea vooderdiste vaheline ruum olema täielikult isolatsioonimaterjaliga täidetud ning seda eriti tihendi ümbruses. Sellest hoolimata peab seina ehitus olema üles seatud vastavalt standardis EN :2009 toodud nõuetele või ehitus ise peab olema klassifitseeritud vastavalt standardile EN Ava raamimine seina sees ei ole nõutav. Jäik sein: seina paksus peab olema vähemalt 100 mm ja see peab koosnema betoonist, kergbetoonist või müüritisest; materjali minimaalne tihedus 650 kg/m3, vt punkti 2.1. Hilti tuletõkkemähis CFS-W P on grafiidil põhinev riba laiusega 50 mm ja paksusega 2 mm. Kasutatav pikkus sõltub toru läbimõõdust, toru isolatsioonist ja ehituse grupist (CG). CFS-W P seinarakendustes ei pea Z-profiile kasutama. Plaadid paigutatakse seinakonstruktsiooni avausse nii, et nähtavad osad paigaldatakse seinapinnaga ühetasa. Paksema seina korral (> 100 mm) tuleks läbistavad kommunikatsioonid kahe plaadi vahelt mineraalvillaga mähkida (vt lisa 2, 2.1.3,AP9). Torusid tohib paigaldada ainult horisontaalselt, läbiviigutihendiga risti. Kaugus seinapinnast lähima toru toe asukohani on võrdne või väiksem kui 250 mm. Hilti tuletõkkemähis CFS-W P (A1) tuleb paigaldada kahele poole Hilti tulekindlat kahekordset plaaditihendit CFS-CT. Rõngakujuline ava toru tihendi ja kahekordse plaadi vahel on tihendatud Hilti tuletõkke akrüülmastiksiga CFS-S ACR - materjal (A2): veepõhine akrüülmastiks. Mähis ulatub mõlemal pool seina plaadi pinnast 5 mm kaugemale. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 55 / 173

56 Plasttorud, mis on tihendatud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P tihendi konstruktsiooni variatsioonid seinas Tihendi konstruktsiooni tüüp Tihendustoode (A1) Rõngakujuline tihend (A2) Põhimõttejoonised i) Isoleerimata plasttoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR ii) Isoleeritud (CS) plasttoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 56 / 173

57 iii) Isoleeritud (CS) alumiiniumkomposiittoru, elastomeerne vahtisolatsioon (vt lisa ) CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR iv) Isoleeritud (CS) metalltoru täiendava kaitsega D1* (ld1 =50 mm), elastomeerne vahtisolatsioon (vt lisa ) CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 57 / 173

58 v) Isoleeritud (CS) metalltoru täiendava kaitsega D2** (ld2 = 200 mm), elastomeerne vahtisolatsioon (vt lisa ) CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR * D1 on elastomeerne liimiga teip, paksusega 3 mm, mähituna ümber elastomeerse toruisolatsiooni 50 mm pikkuselt * D2 on elastomeerne liimiga PE-põhine toruteip, mähituna ümber elastomeerse toruisolatsiooni 200 mm pikkuselt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 58 / 173

59 Elastomeerne vahtisolatsioon Järgnevat tüüpi elastomeerseid vaht-isolatsioonimaterjale võib kasutada otseses kontaktis (s1 0 mm) Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P: Tootja Heaks kiidetud vaht-soojusisolatsiooni tüüp Armacell GmbH Armaflex AF, Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HT NMC Group Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaimann GmbH Kaiflex KK plus, Kaiflex KK, l'isolante l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K- Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Nimetatud materjali võib kasutada isoleerimistoru, -sideme/-mähise või -plaatide kujul. Kaitsva isolatsiooni D kasutamisel peaks see olema tehtud samast elastomeersest materjalist mis toru enda soojusisolatsioon. Toruisolatsiooni võib kasutada LS ja CS oludes. Lokaalne/püsiv toruisolatsioon (LS) Jätkuv/püsiv toruisolatsioon (CS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 59 / 173

60 Torud, tihendatuna Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P - ehituse grupid On erinevaid ehituse gruppe, mis määratlevad Hilti tuletõkkemähise CFS-W P kihtide arvu, mähituna ümber plasttorude, mis läbistavad plaate CFS-CT. Konkreetse ehituse grupi number on alati seotud CFS-W P kihtide arvuga. (Näiteks ehituse grupp 4 tähendab alati 4 kihti CFS-W P.) Toru kasutamisel U/U toru otsa konfiguratsioonis tuleb kasutada järgmist kihtide arvu. Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 2 32 kuni kuni kuni * 90 kuni >135 kuni * Seda ehituse gruppi kasutatakse ainult elastomeerse isolatsiooniga PE-torudega Toru kasutamisel U/C toru otsa konfiguratsioonis tuleb kasutada järgmist kihtide arvu. Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 1 32 kuni >63 kuni >110 kuni Alumiiniumist komposiittorud: Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 1 16 kuni kuni P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 60 / 173

61 Metalltorud: Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 1 10 kuni >42 kuni >114 kuni Toru tugikonstruktsioon Kõik läbistavad torud peavad olema toetatud kõige rohkem 250 mm kauguselt mistahes seina kummastki välisküljest Läbiviikude eraldamine Eralduste a1 - a3 kohta lugege täpsemat kirjeldust punktist ja järgnevatest alapunktidest. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 61 / 173

62 Plasttorud, mis on tihendatud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja läbistavad seinas kahekordset plaaditihendit CFS-CT PE-torud vastavalt standarditele EN , EN ja EN (EI 90-U/U jaoks) PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Ehituse grupp Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3, >56 kuni 75 3, >75 kuni 125 3,5 kuni 4, EI 90-U/U, E 90-U/U 6 >125 kuni 160 6, PE-torud, EN , EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 62 / 173

63 PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN (EI 120-U/U jaoks) PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Ehituse grupp Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3, >56 kuni 75 3, >75 kuni 125 4,3 kuni 4, EI 120-U/U; E 120-U/U 6 >125 kuni 160 6, PE-torud vastavalt standardile EN , EI 120-U/U jaoks Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 63 / 173

64 PE-torud (isoleeritud) vastavalt standarditele EN , EN , EN (EI 90-U/U jaoks) Isoleeritud PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN ; Tihendi konstruktsioon: ii) vastavalt , elastomeerne isolatsioon: vt punkti Ehituse grupp Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3,0 9,0 kuni 21, >56 kuni 75 3,0 9,5 kuni 22, EI 90-U/U; E 120-U/U 5 >75 kuni 110 3,5 kuni 4,3 9,5 kuni 23, PE-torud + isolatsioon, EN , EI 90-U/U Isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 64 / 173

65 PE-torud (isoleeritud) vastavalt standarditele EN , EN , EN (EI 120-U/U jaoks) Isoleeritud PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN ; Tihendi konstruktsioon: ii) vastavalt Ehituse grupp Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3,0 9,0 kuni 21, EI 120-U/U; ,3 9, E120 U/U PE-torud + isolatsioon, EN , EI 120-U/U AF'i isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 65 / 173

66 PE-torud, Geberit Silent db20 El 90-U/U PE-torud, mittereguleeritud, tähistus Geberit Silent db20 Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) , >56 kuni 75 3,2 kuni 3, >75 kuni 110 5,5 kuni 6, EI 90-U/U ja E120-U/U 6 >110 kuni 160 6,0 kuni 7, Geberit Silent db20 torud, U/U - El 90 Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 66 / 173

67 PE-torud, Geberit Silent db20 El 120-U/U PE-torud, mittereguleeritud, tähistus: Geberit Silent db20 Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) , >56 kuni 75 3,2 kuni 3, >75 kuni 110 5,5 kuni 6, EI 120-U/U; E 120-U/U 6 >110 to 135 6, Geberit Silent db20 torud, U/U - El 120 Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 67 / 173

68 PE-torud vastavalt standardile EN (EI 90-U/C) PE-torud vastavalt standardile EN ISO Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 50 1,8 kuni 6, > 50 (1,8 kuni 6,8) kuni 75 (1,9 kuni 6,8) > 75 (2,2 kuni 7,4) kuni 90 (2,2 kuni 7,4) kuni 125 (3,1 kuni 7,1) EI 90-U/C, E 120-U/C 6 > 125 (3,5 kuni 9,1) kuni 140 (3,5 kuni 9,1) kuni 160 (4,0 kuni 9,1) PE-torud, EN 15494, EI 90-U/C Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 68 / 173

69 PE-torud vastavalt standardile EN (EI 120-U/C) PE-torud vastavalt standardile EN ISO Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 50 1,8 kuni 6, > 50 (1,8 kuni 6,8) kuni 75 (1,9 kuni 6,8) > 75 (1,9 kuni 7,1) kuni 90 (2,2 kuni 7,1) kuni 125 (3,1 kuni 7,1) EI 120-U/C, E120-U/C 6 >125 (3,5 kuni 9,1) kuni 140 (3,5 kuni 9,1) kuni > 160 (4,0 kuni 9,1) PE-torud, EN 15494, EI120-U/C Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 69 / 173

70 PP-torud, mittereguleeritud, EI 90-U/U PP-torud, mittereguleeritud, tähistus: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP, Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, Kekelit PhonEX AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS Kihid Toru diameeter 0, toru seina dc (mm), paksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 > 32 (1,8 kuni 4,0) kuni 50 (1,8 kuni 4,0) 58 (4,0 kuni 4,0) (1,9 kuni 1,9) kuni 58 (1,9 kuni 4,0) kuni 63 (1,9 kuni 3,8) kuni 75 (1,9 kuni 3,8) EI 90-U/U E U/U 4 > 75 (2,2 kuni 5,3) kuni 90 (2,2 kuni 5,3) kuni 125 (3,1 kuni 5,3) >125 (3,9 kuni 7,5) kuni 160 (3,9 kuni 7,5) PP-torud, mittereguleeritud, EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 70 / 173

71 PP-torud, mittereguleeritud EI 120-U/U PP-torud, mittereguleeritud, tähistus: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP, Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, Kekelit PhonEX AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8 kuni 4,0) kuni 50 (1,8 kuni 4,0) kuni 58 (4,0 kuni 4,0) , EI 120-U/U, E 120-U/U 4 > 75 (2,2 kuni 5,3) kuni 125 (3,1 kuni 5,3) , PP-torud, mittereguleeritud, U/U - EI 120 Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 71 / 173

72 PVC-torud vastavalt standardile EN EI 90-U/U PVC-torud, vastavalt standardile EN , Kihid Toru läbimõõt 0 dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 50 1,8 kuni 5, >50 kuni 75 2,2 kuni 5, >75 kuni 90 1,8 kuni 8, > 90 (1,8 kuni 8,1) kuni 110 (2,2 kuni 8,1) EI 90-U/U E 120-U/U 4 > 110 (2,2 kuni 8,1) kuni 125 (3,7 kuni 6,0) >125 kuni 160 2,5 kuni 11, PVC-torud, EN1452-1, EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 72 / 173

73 PVC-torud vastavalt standardile EN EI 120-U/U EI 120-U/U jaoks PVC-torud vastavalt standardile EN , Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8 kuni 5,6) kuni 50 (1,8 kuni 5,6) > 50 (1,8 kuni 5,6) kuni 75 (1,9 kuni 5,6) > 75 (2,2 kuni 6,0) kuni 110 (2,2 kuni 6,0) kuni 125 (3,7 kuni 6,0) EI 120-U/U 6 > 125 (2,5 kuni 11,8) kuni 160 (2,5 kuni 11,8) PVC-torud, EN , EI 120-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 73 / 173

74 Alumiiniumist komposiittorud elastomeerse isolatsiooniga, läbistamas CFS-CT kahekordset plaaditihendit, Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja vahe täitevahendiga Rehau Rautitan Stabil, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: PE-Xa/Al/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,6 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E120- U/C Materjal: PE-Xa/Al/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,6 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120- U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 74 / 173

75 Uponor MLC, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: PE-RT/AL/PE-RT, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120- U/C ,5 9,0 kuni 40, Materjal: PE-RT/AL/PE-RT, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120- U/C ,5 9,0 kuni 40, P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 75 / 173

76 Kekelit Kelox, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: PE-X/AL/PE-X, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120- U/C ,5 9,5 kuni 40, Materjal: PE-X/AL/PE-X, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120- U/C ,5 40, P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 76 / 173

77 Geberit Mepla, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: PE-Xb/AL/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,3 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120-U/C ,5 9,5 kuni 40, Materjal: PE-Xb/AL/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,3 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 77 / 173

78 Metalltorud elastomeerse isolatsiooniga, läbistamas CFS-CT kahekordset plaaditihendit, Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja vahe täitevahendiga Isoleeritud vasktorud, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: vask, roostevaba teras, teras, raud, tihendi tüüp iv) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 kuni 1,2 7,5 kuni 32, ,0 kuni 1,2 9,0 kuni 36, EI 90-C/U E 120-U/C Metalltorud elastomeerse isolatsiooniga, EI 90 - C/U Isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 78 / 173

79 Materjal: vask, roostevaba teras, teras, raud, tihendi tüüp iv) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 7,5 kuni 32, ,0 8,5 kuni 35, EI 120-C/U E 120-U/C Metalltorud elastomeerse isolatsiooniga, EI C/U Isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 79 / 173

80 Isoleeritud terastorud, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P Materjal: roostevaba teras, teras, raud, tihendi tüüp v) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 1 10 kuni 28 1,0 7,5/8,5 kuni 32,0/35, >28 kuni 114 3,4 8,5/9,5 kuni 35,0/43, EI 90-C/U, E 120-U/C 3 > 114 kuni 219 6,3 9,5/19,0 kuni 43,0/50, Terastorud + elastomeerne isolatsioon, EI 90-C/U, E 120-C/U Isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 80 / 173

81 Materjal: roostevaba teras, teras, raud, tihendi tüüp v) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt Ø dc (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a1 (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 7,5 kuni 32, ,0 8,5 kuni 35, EI 120-C/U E 120-U/C Terastorud + elastomeerne isolatsioon, EI C/U AF'i isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 81 / 173

82 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P AL-komposiittorud Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Hilti tuletõkkemansetid CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi mõlemale küljele, kinnitatakse kokku keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas Pideva isolatsiooniga (D) torud (C) püsiv U/C PE-Xb/Al/PE-HD Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) Konksude arv läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) 40 3,5 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 60-U/C 50 4,0 9 CFS-C P 63/2 2 EI 60-U/C PE-Xa/Al/PE-HD Rautitan stabil Tootja: Rehau läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv 40 6,0 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 60-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 82 / 173

83 PE-X/Al/PE KELOX KM 110 Tootja: KeKelit Kunststoffwerk läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 4,5 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 60-U/C 63 6,0 9 CFS-C P 75/2.5 3 EI 60-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 83 / 173

84 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B Al-komposiittorud Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Kaks kihti tulekindlat sidematerjali CFS-B (A2) mähituna ümber toru isolatsiooni kummalgi pool tihendit. Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja väliskülg on traadiga kinnitatud. Sidematerjali/toruisolatsiooni peale paigaldatakse täiendav kaitse AP6 or AP7 vastavalt punktile 1.2: AP6: Armaflex AF19 toruisolatsioon mähituna ümber sidematerjali/toruisolatsiooni tihendi kõigil külgedel, kinnitatud traadiga, pikkus (L AP) = 300 mm igal küljel, paksus (t AP) = 19 mm. AP7: Mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber sidematerjali/toruisolatsiooni tihendi kõigil külgedel, kinnitatud traadiga, pikkus (LAP) = 300 mm, paksus (tap) = 20 mm. Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 84 / 173

85 Pideva isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud (C) püsiv U/C PE-Xb/Al/PE-HD torud Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Täiendav kaitse 16 2, AP6 EI 120-U/C ,0-4, AP6 EI 120-U/C 16 2, AP7 EI 90-U/C 32 3, AP7 EI 90-U/C ,5-4, AP7 EI 120-U/C 32 3,0 32 AP7 EI 120-U/C Lokaalse isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud (C) püsiv U/C PE-Xb/Al/PE-HD torud Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru Isolatsioon Täiendav kaitse läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 16 2, AP6 EI 120-U/C ,0-4, AP6 EI 120-U/C 16 2, AP7 EI 90-U/C 32 3, AP7 EI 90-U/C ,5-4, AP7 EI 120-U/C 32 3, AP7 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 85 / 173

86 Mineraalvillast isolatsiooniga Al-komposiittorud vastavalt tabelile 3 Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) Pideva isolatsiooniga (D) torud (C) püsiv U/C PE-Xb/Al/PE-HD torud Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,0-3,0 20 EI 120-U/C VPE/Al/VPE-torud Kelox KM 110 Tootja: KeKelit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,0-3,0 20 EI 120-U/C 16,2-32 2,6-4,7 > 20 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 86 / 173

87 Lokaalse isolatsiooniga (D) torud (C) - püsiv - U/C PE-Xb/Al/PE-HD torud Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) ,0-3, EI 120-U/C VPE/Al/VPE-torud Kelox KM 110 Tootja: KeKelit Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) ,0-3, EI 120-U/C PE-Xa/Al/PE-HD torud Rautitan stabil Tootja: Rehau Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 16,2-32 2,6-4, EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 87 / 173

88 2.3. Paindlikud seinad vastavalt punktile 2.1 a) ja jäigad seinad vastavalt punktile 2.1 b), minimaalne paksus 135 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati CFS-CT B 1S8 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 9, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt ehituselemendi pinna suhtes seina mõlemal küljel. Kommunikatsiooni esimese toe maksimaalne kaugus: 250 mm. Tihendi maksimaalsed mõõtmed: 1200 x 1200 mm (laius x kõrgus). Miinimumkaugused mm-tes (joonis lisas 2.2): s6 = 0 (metalltorude ja tihendi serva vaheline kaugus) s8 = 0 (metalltorude vaheline kaugus) s9 = 15 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) s11 = 0 (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s12 = 0 (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s13 = 96 (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) s14 = 69 (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) Läbivad kommunikatsioonid (üksik, mitu või segatud): Lisaks lisas 2.2 osutatud kommunikatsioonidele on kaetud ka järgnevat kommunikatsioonid alljärgnevate klassifikatsioonidega: Metalltorud Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud vastavalt tabelile 3 Ehituse üksikasjad vaadake lisa Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,3 2,6/4,0-14, EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 88 / 173

89 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 32 2,6-14, EI 120-C/U ,3 2,6/4,0-14, EI 120-C/U 168,3 4,0-14, EI 120-C/U Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt low alloyed steel, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 88,9 1,8-14,2 40 EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 88,9 1,8-14, EI 120-C/U Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 89 / 173

90 Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C Ehituse üksikasjad vaadake lisa PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 90 4,5 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele and EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 90 2,2-8,2 CFS-C 90/3 3 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 90 / 173

91 2.4. Punktile 2.1 c) vastavad jäigad seinad, minimaalne paksus 150 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati CFS-CT B 1S8 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 9, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt ehituselemendi pinna suhtes seina mõlemal küljel. Kommunikatsiooni esimese toe maksimaalne kaugus: 275 mm. Tihendi maksimaalsed mõõtmed: 1200 x 1200 mm (laius x kõrgus). Minimaalsed kaugused (mm, vaadake joonist lisas 2.2): s1 = 0 s2 = 0 s3 = 45 s4 = 0 s5 = 50 s6 = 30 s7 = 3 s8 = 0 s9 = 55 s10 = 17 s11 = 0 s12 = 68 s13 = 76 s14 = 45 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) (kaablitugede vaheline kaugus) (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) (metalltorude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (metalltorude vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) Läbivad kommunikatsioonid (üksik, mitu või segatud): Lisaks lisas 2.2 ja 2.3 osutatud kommunikatsioonidele on kaetud ka järgmised kommunikatsioonid alljärgnevate klassifikatsioonidega: 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 91 / 173

92 Kaablid Ehituse üksikasjad: vt jooniseid lisas 2.2.2; Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2. Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mantelkaabli tüübid (nt toite-, juhtimis-, signaali-, telekommunikatsiooni-, andmeside-, valguskaablid) koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: maksimaalne Ø 80 mm Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mittemantelkaabli (traadi) tüübid koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: maksimaalne Ø 17 mm Seotud kaablikimp, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm, koos või ilma kaablitugedeta. Maksimaalne Ø 100 mm AP1 EI 60 EI 90 EI Väikesed kaablikaitsetorud ja torud Ehituse üksikasjad: vt jooniseid lisas 2.2.2; täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2. AP1 Ø 16 mm, seina paksus 1 mm, sirgjoonelise asetuse korral, koos või ilma kaabliteta, koos või ilma kaablitugedeta Plastikust kaablikaitsetorud ja torud Terasest kaablikaitsetorud ja torud EI 120-U/C EI 120-C/U Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud vastavalt tabelile 3 Ehituse üksikasjad: vt lisa Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 32 4,0-14, EI 120-C/U ,3 3,6-14, EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 92 / 173

93 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 32 4,0-14, EI 120-C/U 114,3 3,6-14, EI 120-C/U Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 42 1,5-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 42 1,5-14, EI 120-C/U Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C Ehituse üksikasjad: vt lisa PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 32 1,9 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 110 2,2-8,2 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-torudele 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 93 / 173

94 2.5. Punktile 2.2 d) vastavad jäigad seinad, minimaalne paksus 150 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati CFS-CT B 1S8 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 9, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt ehituselemendi pinna suhtes seina mõlemal küljel. Kommunikatsiooni esimese toe maksimaalne kaugus: 250 mm. Tihendi maksimaalsed mõõtmed: 1200 x 1200 mm (laius x kõrgus). Minimaalsed kaugused (mm) metalltoru läbiviigu tihendis: s6, s9 = 0 (torude ja tihendi külgmise ääre vaheline kaugus) s7, s10 = 45 (torude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s8, s11, s12 = 30 (torudevaheline kaugus) Minimaalsed kaugused (mm) läbiviigu tihendis: s1 = 10 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) s2 = 70 (kaablitugede vaheline kaugus) s3 = 48 (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s4 = 0 (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) s5 = 80 (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) Kauguste joonist vaadake lisast 2.2 Läbivad kommunikatsioonid (üksik või mitu): Lisaks lisades 2.2, 2.3 ja 2.4 osutatud kommunikatsioonidele on kaetud järgmised kommunikatsioonid allkirjeldatud klassifikatsioonidega: 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 94 / 173

95 Kaablid Ehituse üksikasjad: vt lisa Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2: AP3 AP4 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mantelkaabli tüübid (nt toite-, juhtimis-, signaali-, telekommunikatsiooni-, andmeside-, valguskaablid) koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: Max Ø 21 mm EI 120 EI Ø 50 mm EI 60 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mittemantelkaabli (traadi) tüübid koos või ilma kaablitugedeta, läbimõõduga: Maksimaalne Ø 17 mm EI 45 - Maksimaalne Ø 24 mm EI 45 - Seotud kaablikimp, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm, koos või ilma kaablitugedeta Maksimaalne Ø 100 mm EI 90 EI Väikesed kaablikaitsetorud ja torud Ehituse üksikasjad: vt lisa Ø 16 mm, seina paksus 1 mm, sirgjoonelise asetuse korral, koos või ilma kaabliteta, koos või ilma kaablitugedeta Täiendav kaitse vastavalt punktile 1.2: AP3 AP4 Plastikust kaablikaitsetorud ja torud EI 120-U/C EI 120-U/C Terasest kaablikaitsetorud ja torud EI 120-C/U EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 95 / 173

96 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B metalltorud Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Armaflex AF'i kirjelduse leiate tabelist 4. Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Kaks kihti tulekindlat sidematerjali CFS-B (A2) mähituna ümber toru isolatsiooni kummalgi pool tihendit. Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja väliskülg on traadiga kinnitatud. Täiendav kaitse puudub. Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 3,6-14,2 21,5-39 EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14,2 21,5-39 EI 60-C/U 60,3 3,6-14,2 39 EI 120-C/U 114,3 3,6-14,2 43 EI 90-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 96 / 173

97 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 3,6-14,2 21, EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14,2 21, EI 60-C/U 60,3 3,6-14, EI 120-C/U 114,3 3,6-14, EI 90-C/U Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B roostevabast terasest torud Pideva isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 2,0-14,2 21,5-39 EI 90-C/U 60,3 2,0-14,2 39 EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 2,0-14,2 21, EI 90-C/U 60,3 2,0-14, EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 97 / 173

98 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 28 1,0-14, EI 60-C/U 28 1,0-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Isolatsioon Toru Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 28 1,0-14, EI 60-C/U 28 1,0-14, EI 120-C/U Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 98 / 173

99 2.6. Punktile 1.2 e) vastavad jäigad põrandad, minimaalne paksus 150 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati CFS-CT B 1S8 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 9, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt vastu ehituselemendi pinda põranda mõlemal küljel. Kommunikatsiooni ühe toe maksimaalne kaugus: 100 mm. Tihendi maksimaalsed mõõtmed: vt alltoodud joonist. Minimaalsed kaugused (mm): s1 = 0 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) s2 = 0 (kaablitugede vaheline kaugus) s3 = 0 (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s4 = 0 (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) s5 = 50 (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) s6 = 10 (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) s8 = 20 (metalltorude vaheline kaugus) s9 = 0 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) s11 = 0 (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s12 = 30 (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s13 = 30 (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) s14 = 32 (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 99 / 173

100 Tihendi suurus (pikkus, laius), katmata Tihendi suurus (pikkus, laius), katmata Laius (mm) Tihendi suurus (pikkus, laius), kaetud Laius (mm) Tihendi suurus (pikkus, laius), kaetud Pikkus (mm) Tihendite mõõtemed hõlmatud kõigis põrandate rakendustest (pikkus x laius) Pikkus (mm) Täiendava tugikonstruktsiooniga kaetud tihendite mõõtmed kõigis põrandate rakendustes (pikkus x laius) Läbivad kommunikatsioonid: (üksik, mitu või segatud): 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 100 / 173

101 Läbistamata tihend (kommunikatsioonid puuduvad) * * Kui teenuseid lisatakse tühjale tihendile hiljem, võib nõutava klassifikatsiooni täitmiseks lisada vaid allolevates tabelites loetletud teenuseid Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Maksimaalsed mõõtmed: 600 x 1000 mm (laius x pikkus) EI 180 Maksimaalsed mõõtmed: 1200 x 1500 mm (laius x pikkus) El 90 Täiendava tugikonstruktsiooniga: kaks terasest Hilti MQ-41/3 profiili kahe plaadikihi vahel asetatuna pikisuunas põranda avasse (kinnitatud iga 450 mm järel 6 mm läbimõõdu ja 60 mm pikkuste ankurpoltidega) ja terasest Hilti MQ- 41/3 profiilidega alumise plaadikihi all asetatuna tihendis pikisuun (kinnitatud põrandal mõlemast otsast 6 mm läbimõõdu ja 60 mm pikkuste ankurpoltidega). 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 101 / 173

102 Kaablid (üksik, mitu või segatud) Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Võib kasutada täiendavat kaitset AP2 või AP5 vastavalt punktile 1.2. AP5 on illustreeritud allpool. AP2: kaablid / väiksed kaablikaitsetorud kaetuna Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT tihendi mõlemal küljel 200 mm ulatuses kaablite / väikeste kaablikaitsetorude pikkusest alates tihendi pinnast, paksusega 1 mm. AP5: mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber kaablite / kaablitoe (alused, redelid) tihendi ülemisel küljel, Al-kattega pool väljaspool, kinnitatud traadiga, laius (pikkus piki kaableid/väikseid kaablikaitsetorusid) 200 mm, paksus 30 mm. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 102 / 173

103 kaablitoega (C3) ilma kaablitoeta (C1, C2) koos kaablitoega või ilma selleta Täiendav kaitse: AP2 AP5 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille läbimõõt on: Maksimaalne Ø 21 mm EI 90 EI 120 EI Ø 50 mm EI 60 EI 60 EI Ø 80 mm EI 60 EI 60 EI 120 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval ajal kasutatavad ja levinud mittemantelkaabli (traadi) tüübid läbimõõduga: Maksimaalne Ø 24 mm EI 60 EI 60 - Seotud kaablikimp, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm Maksimaalne Ø 100 mm EI 90 EI 120 EI Väikesed kaablikaitsetorud ja torud (üksik, mitu või segatud) Ehituse üksikasjad: vt lisa kaablitoega (C3) ilma kaablitoeta (C1, C2) koos kaablitoega või ilma selleta Täiendav kaitse: AP2 AP5 Ø 16 mm, seina paksus 1 mm, lineaarse paigutusega, kaablitega või ilma Plastikust kaablikaitsetorud ja torud EI 90-U/C EI 120-U/C EI 90-U/C Terasest kaablikaitsetorud ja torud EI 90-C/U EI 120-C/U EI 90-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 103 / 173

104 plastikust kaablikaitsetoru 1 Hilti tuletõkkemansetis CFS-C P - U/C Kaablitega ja ilma nendeta Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Toru materjal / standard Manseti suurus (A3) Konksude arv 16 1,0 PVC, 25 1,5 PVC CFS-C P 63/2 3 EI 90-U/C 35 2 polüolefiin 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 104 / 173

105 Metalltorud Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud vastavalt tabelile 3 Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Võib kasutada täiendavat kaitset AP8 vastavalt punktile 1.2. AP8: Mineraalvillast matt vastavalt tabelile 2, mähituna ümber toruisolatsiooni tihendi mõlemal küljel, kinnitatud traadiga, pikkus piki toru 250 mm, paksus 40 mm. Jätkuv isolatsioon, katkenud (CI) Lokaalne isolatsioon, katkenud (LI) Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 105 / 173

106 - Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) täiendava kaitsega AP 8 - Jätkuv isolatsioon, katkenud (CI) täiendava kaitsega AP 8 - Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) täiendava kaitsega AP 8 - Lokaalne isolatsioon, katkenud (LI) täiendava kaitsega AP Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 48,3 1,6-14, EI 180-C/U 114,3 3,6 40 EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP8 114,3 2,0-14,2 30 EI 120-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 120-U/C ,9 2,6/4,0-14, EI 90-U/C EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 106 / 173

107 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 26,9 1,4-14, EI 180-C/U 32 4,0-14, EI 120-C/U 48,3 1,6-14, EI 180-C/U ,3 2,6-14, EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP8 114,3 2,0-14,2 30 EI 120-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 120-U/C ,9 2,6/4,0-14, EI 90-U/C EI 120-U/C Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 48,3 1,6-14, EI 180-C/U 114,3 3, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP8 114,3 2,0-14, EI 120-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 90-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 120-U/C ,9 2,6/4,0-14, EI 60-U/C EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 107 / 173

108 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 26,9 1,4-14, EI 180-C/U 32 4,0-14, EI 120-C/U 48,3 1,6-14, EI 180-C/U ,3 2,6-14, EI 120-C/U ,3 2,6-14, EI 120-C/U 168,3 4,0-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - katkenud - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP8 114,3 2,0-14, EI 120-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 90-U/C - 114, ,0/2,6-14, EI 120-U/C ,9 2,6/4,0-14, EI 60-U/C EI 90-U/C Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 108 / 173

109 Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud vastavalt tabelile 3 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) ,0/1,5-14,2 10,13 20 EI 120-C/U 88,9 1,8-14,2 40 EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) ,0/1,5-14,2 10,14 20 EI 120-U/C 40 1,5-14, EI 120-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14,2 10,15 40 EI 90-U/C Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 28 1,0-14, EI 120-C/U ,0/1,5-14,2 10,13 40 EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) ,0/1,5-14,2 10,14 20 EI 120-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14,2 10,15 40 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 109 / 173

110 Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) ,0/1,5-14,2 10, EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U 88,9 1,8-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) Täiendav kaitse vastavalt punktile AP ,0/1,5-14,2 10, EI 120-U/C ,5-14, EI 120-U/C ,9 1,5/2,0-14,2 10, EI 60-U/C EI 90-U/C Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 28 1,0-14, EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U 42 1,5-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - katkenud - U/C Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) ,0/1,5-14,2 10, EI 120-U/C 40 1,5-14, EI 120-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14,2 10, EI 90-U/C Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 110 / 173

111 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B metalltorud, Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjelduse leiate tabelist 4. Kaks kihti tulekindlat sidematerjali CFS-B (A2) mähituna ümber toru isolatsiooni kummalgi pool tihendit. Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja väliskülg on traadiga kinnitatud. Täiendav kaitse puudub. Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 3,6-14, ,5-39 EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14, ,5-39 EI 90-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 111 / 173

112 Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 3,6-14, , EI 90-C/U 60,3-114,3 3,6-14, , EI 90-C/U Ülaltoodud terastorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B roostevabast terasest torud Pideva isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 60,3 2,0-14, ,5-39 EI 90-C/U 60,3 2,0-14, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) roostevabast terasest torud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 60,3 2,0-14, , EI 90-C/U 60,3 2,0-14, EI 120-C/U Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 28 1,0-14, EI 60-C/U 28 1,0-14, EI 90-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 112 / 173

113 Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - C/U Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) 28 1,0-14, EI 60-C/U 28 1,0-14, EI 90-C/U Ülal ära toodud vasktorude kasutusala kehtib ka teistele metalltorudele, millel on vasest madalam soojusjuhtivus ja mille sulamispunkt on vähemalt 1100 C, nt legeerimata teras, madalsüsinikteras, malm, roostevabad terased, nikli sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) ja nikkel Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tulekindla materjali CFS-B ja täiendava kaitsega metalltorud Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Kaks kihti tulekindlat sidematerjali CFS-B (A2) mähituna ümber toru isolatsiooni tihendi alumisel küljel. Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja väliskülg on traadiga kinnitatud. Täiendav kaitse: Sidematerjali/toruisolatsiooni peale on paigaldatud täiendav kaitse AP6 vastavalt punktile 1.2: AP6: AF/Armaflex toruisolatsioon mähituna ümber sidematerjali/toruisolatsiooni tihendi kõigil külgedel, kinnitatud traadiga, pikkus (LAP) = 250 mm igal küljel, paksus (tap) = 32 mm. Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 113 / 173

114 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 114,3 2,0-14, EI 90-U/C 159 2,6-14,2 10 EI 90-U/C Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) - püsiv - U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 10 1,0-14,2 10 7,5-40,5 EI 120-U/C ,0/1,5-14,2 10,14 45,5-47,5 EI 90-U/C 40-88,9 1,5/2,0-14,2 10,15 7,5-9,0 EI 120-U/C Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Mõnel juhul on vajalik täiendav kaitse: AP9: Mineraalvillplaat lähtuvalt tabelist 1, mis on paigaldatud ümber toru kahe Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kihi vahelisse õhuvahesse. Kaugus toru kõigil külgedel 100 mm, sügavus 50 mm (õhuvahe kõrgus). 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 114 / 173

115 PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062, koos Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/U, Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 20 1,5-2,2 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 50 2,4-5,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 63 3,0-4,7 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/U 75 2,2-3,6 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 2,7-4,3 CFS-C P 90/3 4 EI 120-U/U 110 1,8-8,1 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN and EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele. PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C, Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse ,8 CFS-C P 50/1.5" 2 EI 120-U/C 160 1,8-11,9 CFS-C P 160/6" 6 EI 120-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN and EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele. PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse ,7-6,0 CFS-C P 125/5" 4 EI 120-C/U 125 3,7 CFS-C P 125/5" 4 EI 180-C/U 160 2,5-11,8 CFS-C P 160/6 6 EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 115 / 173

116 PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse 50 2,9-4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 63 1,8-5,8 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/U 75 1,9-6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 2,2-8,2 CFS-C P 90/3 4 EI 120-U/U 110 2,7-10,0 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse ,6 CFS-C P 160/6" 6 EI 120-U/C PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse 125 3,1-7,1 CFS-C P 125/5 4 EI 180-C/U ,6 CFS-C P 160/6" 6 EI 180-C/U AP9 AP9 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 116 / 173

117 PE-torud (C) vastavalt standardile EN Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PE-torud (C) vastavalt standardile EN Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc U/U Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse 50 3,0 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 63 3,0 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/U 75 3,0 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 3,5 CFS-C P 90/3 4 EI 120-U/U 110 4,2 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U PE-torud (C) vastavalt standardile EN C/U AP9 Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,8 CFS-C P 125/5 4 EI 180-C/U 160 6,2 CFS-C P 160/6 6 EI 180-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 117 / 173

118 PE-S2 torud Geberit Silent-db20 Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P Tootja: Geberit Int. PE-S2 torud Geberit Silent-db20 - U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 75 3,6 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 5,5 CFS-C P 90/3 4 EI 120-U/U PE-S2 torud Geberit Silent-db20 - C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,0 CFS-C P 110/4 4 EI 120-C/U 135 6,0 CFS-C P 160/6 6 EI 180-C/U 160 7,0 CFS-C P 160/6 6 EI 180-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 118 / 173

119 PE-HD 100 RC torud Wavin TS U/C koos Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P Tootja: Wavin Ireland Ltd. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 50 4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/C 63 5,8 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 75 6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C PP-torud vastavalt standardile EN Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PP-torud vastavalt standardile EN U/U (nt Rehau AG Raupiano Plus, Magnaplast GmbH Skolan-dB, Wavin Ireland Ltd või KeKelit Wavin AS või Phonex AS, Wavin Ireland Ltd Wavin SiTech, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Geberit Siltent PP, Coes Blue Power, Coes PhoNoFire, Valsir Triplus, Valsir Silere, Pipelife Master 3 ) Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 50 1,8-2,0 CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 58 4,0 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/U 70 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 75 1,9-3,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 78 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/U 90 2,8-4,5 CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/U 110 2,7-5,3 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 119 / 173

120 PP-torud Raupiano Plus U/U Tootja: Rehau AG, Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 50 1,8 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 75 1,9 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U PP-torud Skolan-dB U/U Tootja: Magnaplast GmbH, Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 58 4,0 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/U 78 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 4,5 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/U 110 5,3 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U PP-torud Wavin AS või Phonex AS - U/U Tootja: Wavin Ireland Ltd või KeKelit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 70 4,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 4,5 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 120 / 173

121 PP-torud Wavin SiTech U/U Tootja: Wavin Ireland Ltd. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 75 2,3 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 2,8 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/U PP-torud vastavalt standardile EN U/U (nt Rehau AG Raupiano Plus, Magnaplast GmbH Skolan-dB, Wavin Ireland Ltd või KeKelit Wavin AS või Phonex AS, Wavin Ireland Ltd Wavin SiTech, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Geberit Siltent PP, Coes Blue Power, Coes PhoNoFire, Valsir Triplus, Valsir Silere, Pipelife Master 3 ) Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,3 CFS-C P 110/4 4 EI 120-C/U 125 3,1-5,3 CFS-C P 125/5 4 EI 180-C/U 135 5,3-5,8 CFS-C P 160/6 6 EI 180-C/U 160 3,9-7,5 CFS-C P 160/6 6 EI 180-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 121 / 173

122 PP-torud vastavalt standarditele EN ISO ja/või DIN 8077/8078 Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PP-H torud PROGEF standardtoru vastavalt standardile DIN 8077/ U/U Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 20 1,9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 50 2,9 CFS-C P 50/1.5 º2 EI 120-U/U 63 5,8 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/U PP-H 100 torud Dekaprop tööstuse torud vastavalt standardile DIN 8077/ U/U Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 50 1,8 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U 63 1,8 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/U 75 1,9 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/U 90 2,2 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/U PP-R torud Fusiotherm vastavalt standardile EN ISO U/U Tootja: Aquatherm Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse 20 3,4 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/U AP9 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 122 / 173

123 PP-torud vastavalt standarditele EN ISO ja/või DIN 8077/8078 Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P PP-H torud PROGEF standardtoru vastavalt standardile DIN 8077/ U/C Tootja: Georg Fischer Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 50 4,6 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 5,8 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/C 75 6,8 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 8,2 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C PP-R torud Fusiotherm vastavalt standardile EN ISO U/C Tootja: Aquatherm Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 40 3,7-5,5 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 4,6-6,9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 63 10,5 CFS-C P 63/2 3 EI 120-U/C 75 6,8-12,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 90 15,0 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C ,0-15,1 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C PP-R FS torud Firestop vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8077/ U/C Tootja: Aquatherm Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,3 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 123 / 173

124 ABS/PUR/PE-HD torud Coolfit - U/C koos Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P Tootja: +GF+ Georg Fischer Piping Systems. Toru läbimõõt (dc) Toru siseläbimõõt Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/C CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C Eritorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P 2 väikest plasttoru 1 Hilti tuletõkkemansetis CFS-C P U/U Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc 20 1,9 / 2,8 PE 20 1,5 / 2,2 PVC-U 20 3,4 PP-R 20 1,9 PP-H Toru materjal Toru standard Manseti suurus (A3) EN ISO 15494, DIN 8074/8075 EN ISO 15493, DIN 8061/8062 EN ISO 15874, DIN 8077/8078 EN ISO 15874, DIN 8077/8078 Konksude arv CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 124 / 173

125 Toru/voolik puitpelletite transportimiseks koos Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P - U/C Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Toru materjal / standard Manseti suurus (A3) Konksude arv 59 4,0 Toru/voolik puitpelletite transportimiseks, nt Erich Kuhn GmbH toode Pelletschlauch PVC NW51, Heizmann AG toode Noviatox NW51, Haberkorn GmbH toode PVC Saug- und Druckschlauch für Holzpellets, Rehau AG toode RAUSPIRAFLEX pellet therm, CASTAN GmbH toode Pellet- Absaugschlauch PVC Sciroppo AS CFS-C P 63/2 3 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 125 / 173

126 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tuletõkkemansetiga CFS-B plasttorud Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Mõnel juhul on vajalik täiendav kaitse: AP9: Mineraalvillplaat lähtuvalt tabelist 1, mis on paigaldatud ümber toru kahe Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kihi vahelisse õhuvahesse. Kaugus toru kõigil külgedel 100 mm, sügavus 50 mm (õhuvahe kõrgus). Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) täiendava kaitsega AP9 Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) täiendava kaitsega AP9 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 126 / 173

127 Pideva isolatsiooniga (D) torud (C) püsiv U/C PP-torud Fusiotherm SDR 11 Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 40 3,7 9 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 4,6 9 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5 4 EI 90-U/C EI 120-U/C PP-torud Fusiotherm Faser SDR 7,4/S3,2 Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 40 5,5 9 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/C ,9 9 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 10,3 10 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C ,1 10 CFS-C P 125/5 4 - EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 127 / 173

128 PE-100RC torud Wavin TS Tootja: Wavin Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 50 4,6 9 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 4,6 9 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 63 5,8 10 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C 90 8,2 10 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/C EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5 4 - EI 120-U/C PE-Xa torud Rautitan flex Tootja: Rehau Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 16 2,2 8 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 16 2,2 32 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 32 4,4 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 32 4,4 35 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 40 5,5 9 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 40 5,5 20,5 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 75/2.5 2 EI 120-U/C 50 6,9 21 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 63 8,6 9 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 63 8,6 21,5 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 128 / 173

129 PP-torud Climatherm Faserverbundrohr Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 75 6,8 10 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C PP-torud Firestop Tootja: Aquatherm Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,3 22,5 CFS-C P 160/6 4 EI 120-U/C ,1 10 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PVC-C-torud Friatherm starr Tootja: Friatec Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 32 3,6 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 40 4,5 9 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 5,6 9 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 63 7,1 9 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 129 / 173

130 Lokaalse isolatsiooniga (D) torud (C) - püsiv - U/C PP-torud Fusiotherm SDR 11 Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 40 3,7 9 >200 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 4,6 9 >200 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 6,8 10 >200 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C ,0 10 >250 CFS-C P 125/5 4 EI 90-U/C ,0 10 >200 CFS-C P 125/5 4 - EI 120-U/C PP-torud Fusiotherm Faser SDR 7,4/S3,2 Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 40 5,5 9 >200 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 6,9 9 >250 CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/C ,9 9 >200 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 10,3 10 >200 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C ,1 10 >200 CFS-C P 125/5 4 - EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 130 / 173

131 PE-100RC torud Wavin TS Tootja: Wavin läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse - AP9 50 4,6 9 >200 CFS-C P 63/2 2 - EI 120-U/C 50 4,6 9 >200 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 63 5,8 10 >200 CFS-C P 75/ EI 120-U/C 75 6,8 10 >200 CFS-C P 90/3 3 - EI 120-U/C 90 8,2 10 >250 CFS-C P 110/4 4 EI 90-U/C ,2 10 >200 CFS-C P 110/4 4 - EI 120-U/C ,0 10 >200 CFS-C P 125/5 4 - EI 120-U/C PE-Xa torud Rautitan flex Tootja: Rehau läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 40 5,5 9 >200 CFS-C P 63/2 2 EI 120-U/C 40 5,5 20,5 >250 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 50 6,9 9 >200 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 50 6,9 21 >250 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 63 8,6 9 >200 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 63 8,6 21,5 >250 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 131 / 173

132 PP-torud Climatherm Faserverbundrohr Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 75 6,8 10 >200 CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C PP-torud Firestop Tootja: Aquatherm läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP ,3 22,5 >250 CFS-C P 160/6 4 EI 120-U/C ,1 10 >200 CFS-C P 125/5 4 EI 120-U/C PVC-C-torud Friatherm starr Tootja: Friatec läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 32 3,6 9 >200 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 40 4,5 9 >200 CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 50 5,6 9 >200 CFS-C P 75/2.5 3 EI 120-U/C 63 7,1 9 >200 CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 132 / 173

133 Plasttorud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemansett CFS-C (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Täiendav kaitse puudub PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seinapaksus (tc1) Manseti suurus (A3) Konksude arv 32 1,9 CFS-C 50/1,5 2 EI 120-U/C 110 2,2-8,2 CFS-C 110/4 4 EI 120-U/C 160 4,7 CFS-C 160/6 5 EI 90-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Manseti suurus (A3) Konksude arv 50 3,0 CFS-C 50/1.5 2 EI 90-U/C 63 2,0 CFS-C 63/2 2 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 133 / 173

134 Plasttorud tihendatuna Hilti katkematu tuletõkkemansetiga CFS-C EL Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti katkematu tuletõkkemansett CFS-C EL tuleb paigaldada ainult põranda alumisele küljele (lakke). Põranda tüüp: Punktile 2.1e vastav tulepüsivusega jäik põrand, vähim paksus 150 mm Hilti katkematu tuletõkkemansett CFS-C EL tuleb fikseerida mineraalvillast plaatides vähemalt plaate läbistavate M6 läbimõõduga keermestatud varrastega koos lameseibi ja mutriga. Torud peavad olema grupeeritud liinidesse; torude arv liinis pole piiratud. Minimaalsed kaugused torude vahel ühes läbiviigus: 200 mm torude vahel ühes liinis: (s1 100 mm) kahe toruliini vahel: 200 mm toru ja ehituselemendi vahel (s3 0 mm) Vahe (plaadi ja ehituselemendi ning plaadi ja läbistava toru vahel) tuleb tihendada tootega CFS-S ACR. Kaetud plaadid tuleb mõlemalt poolt paigaldada põrandapinnaga ühetasa. Kahe plaadi vaheline tühimik tuleb läbistavate plasttorude ümber mineraalvillaga sulgeda ja seda vähemalt 100 mm ulatuses ümber plasttorude. Torud võib katta heli lahtisidestuse isolatsiooniga, mis läbistab põrandat ja kõiki paigaldatud CFS-C EL LS ümbriseid CS oludes. Heli lahtisidestuse isolatsioon koosneb kuni 9 mm polüetüleenil põhinevast isolatsioonist või kuni 4 mm polüesterisolatsioonist (Thermaflex, ThermoVlieRß B2) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 134 / 173

135 PE torud vastavalt standarditele EN , EN ja EN ja ABS-torud vastavalt standarditele EN ja SAN+PVC-torud vastavalt standardile EN Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 100 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL ABS-torud vastavalt standarditele EN , EN ja SAN+PVC-torud vastavalt standardile EN , Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 100 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 135 / 173

136 PE-torud vastavalt standarditele EN 15494, EN ja DIN 8074/75 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL PVC-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , EN , EN ISO ja DIN 8061/62 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 136 / 173

137 PP-torud, mittereguleeritud Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL Järgnevat tüüpi mineraalsed tugevdatud mittereguleeritud PP-torud on heaks kiidetud: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP,Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, KE KELIT PhonEx AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS PP-torud vastavalt standarditele EN ja DIN 8077/78 Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 137 / 173

138 PE-torud, mittereguleeritud (Geberit Silent db20) Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas, (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL PVC-torud, mittereguleeritud (Friatec Friaphon) Torude heaks kiidetud ulatus EI 90-U/U jaoks, läbistavad Hilti tuletõkkeplaadid CFS-CT B 1S jäigas põrandas (te > 150 mm), vastavalt 2.1e, tihendatud Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C EL 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 138 / 173

139 Plasttorud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Hilti tuletõkkemähis CFS-W EL või SG (A4) mähitakse ümber toru tihendi alumiselt küljelt ja paigutatakse ringikujulisse avasse nii, et mähise välisserv on tihedalt vastu põranda pinda, nagu määratletud lisas 1.2. Mõnel juhul on vajalik täiendav kaitse: AP9: Mineraalvillplaat vastavalt tabelile, paigaldatuna ümber toru, kahe Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kihi vahelisse õhuvahesse. Laius ümber toru 100 mm, paksus 50 mm (õhuvahe kõrgus) PVC-U torud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse ,6 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C 125 6,0 CFS-W SG 125/5 EI 90-U/C Tulemused kehtivad ka standarditele EN and EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele. PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse AP9 <75 2,2-5,6 CFS-W EL 2 EI 60-C/U <75 5,6 CFS-W EL 2 EI 90-C/U > ,2-8,1 CFS-W EL 2 EI 60-C/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN and EN vastavatele PVC-U torudele ning standardile EN vastavatele PVC-C torudele. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 139 / 173

140 PE-torud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W PE-torud (C) vastavalt standardile EN U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse ,0 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C <75 3,0 CFS-W EL 2 EI 60-C/U Tulemused kehtivad ka standarditele EN ja EN vastavatele PE-torudele PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse <125 3,1 CFS-W EL 2 EI 60-U/U PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ U/C Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) AP9 Täiendav kaitse ,9 CFS-W SG 75/2,5 EI 90-U/C 110 2,7 CFS-W SG 110/4 EI 90-U/C 125 7,1 CFS-W SG 125/5 EI 90-U/C PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/ C/U Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse <75 4,3 CFS-W EL 2 EI 60-C/U AP9 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 140 / 173

141 PE-S2 torud Geberit Silent-dB20 Tootja: Geberit Int. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse AP9 <75 3,6 CFS-W EL 2 EI 120-C/U PP-torud vastavalt standardile EN koos Hilti tuletõkkemähisega CFS-W - C/U PP-torud Wavin AS või Phonex AS Tootja: Wavin Ireland Ltd või KeKelit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse AP9 <70 4,5 CFS-W EL 2 EI 120-C/U PP/PP-MV/PP-torud Polokal NG Tootja: Poloplast. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) Täiendav kaitse AP9 <75 2,6 CFS-W EL 2 EI 120-C/U PP/Porolen/PP-torud Polokal 3S Tootja: Poloplast. Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus tc Mähise tüüp (A4) Täiendav kaitse Suurus (CFS-W SG) Kihtide arv (CFS-W EL) AP9 <75 3,8 CFS-W EL 2 EI 120-C/U > ,8 CFS-W EL 2 EI 120-C/U 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 141 / 173

142 Plasttorud koos Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P jäigas põrandas Jäigad põrandad vastavalt 2.1g: Põranda vähim paksus peab olema 150 mm ja see peab koosnema kergbetoonist või betoonist vähima tihedusega 450 kg/m 3. Hilti tuletõkkemähis CFS-W P (A1) tuleb paigaldada Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi CFS-CT alumisele pinnale; tihendi konstruktsiooni tüüp i) ja II) vt osas Tihendi konstruktsiooni tüübi III) ja IV) korral (vt ) tuleb Hilti tuletõkkemähis CFS-W P paigaldada alumisest ja ülemisest küljest. Mähise alumine külg tuleb 5 mm kaugemale kui plaaditihendi alumine pind ja Hilti tuletõkkemähis CFS-W P tuleb paigaldada plaaditihendi pinnaga ühetasa. Rõngakujuline ava toru tihendi ja kahekordse plaadi vahel, mis on tihendatud Hilti tuletõkke akrüülmastiksiga CFS-S ACR - materjal (A6): veepõhine akrüülmastiks. Plaadid paigutatakse põrandakonstruktsiooni avausse. Need paigutatakse üksteise vastu ja paigaldatakse põrandapinnaga ühetasa ainult ülemisel poolel. Hilti tuletõkkemähis CFS-W P on grafiidil põhinev riba laiusega 50 mm ja paksusega 2 mm. Kasutatav pikkus sõltub toru läbimõõdust, isolatsioonist ja ehituse grupist (CG). Hilti tuletõkkemähist CFS-W P toestavad põrandapaigaldistes alates 0,5 mm paksusest ja 20 mm laiusest terasplaadist valmistatud Z-profiilid (F). Z-profiilid on ehitatud 70 mm ja 10 mm horisontaalosaga ja 55 mm vertikaalosaga. Z-profiilid (F) toestavad ainult alumist mähist. Ülemist, kui see on paigaldatud, ei pea toestama. Z-profiilide arv: Konstruktsioon Toru materjal Toru läbimõõt Mähise CFS-W P asukoht Z-profiilide arv Z-profiilide asukoht Plastmass 75 (mm) 2 Põranda alumisel poolel > 75 (mm) 3 Paigaldatakse alumise plaadi asukohta toru tihendi hoidmiseks ja teisele poole alumise plaadi pealmisel pinnal, ülemise plaadi all või ülemise plaadi pealmisel pinnal. Põrand - Alumiiniumkom posiit, - Teras, - Vask Kõik heakskiidetud läbimõõdud Põranda alumisel ja ülemisel poolel ilma puudub 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 142 / 173

143 Hilti kahekordne plaaditihend CFS-CT, mida vastavalt punktile läbistab plasttoru, ja mis on tihendatud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P. Kui põranda paksus on üle 100 mm, nii et plaadid paigaldatakse otseses kontaktis üksteisega, ühetasa ainult põranda ülemise poole pinnaga. Z-profiil paigaldatakse mähise toestamiseks mõlema plaadi vahele. Mähis väljub tihendist 5 mm ainult alumisel poolel. Torud peavad olema toestatud vaid ülemisel küljel, kõige rohkem 250 mm kõrguselt üle põranda pinna. 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 143 / 173

144 Torud, mis on tihendatud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P tihendi konstruktsiooni variatsioonid põrandas Tihendi konstruktsiooni tüüp Tihendustoode (A1) Rõngakujuline tihend (A2) Tööpõhimõtte joonised i) Isoleerimata plasttoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR ii) Isoleeritud plasttoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 144 / 173

145 iii) Isoleeritud (CS) Alumiiniumist komposiittoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR iv) Isoleeritud (CS) metalltoru CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 145 / 173

146 v) Isoleeritud (CS) metalltoru koos täiendava kaitsega D2 (200 mm) CFS-W P Standardne kihtide arv Akrüülmastiks CFS-S ACR 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 146 / 173

147 Toruisolatsioon Lokaalne/püsiv toruisolatsioon (LS) Jätkuv/püsiv toruisolatsioon (CS) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 147 / 173

148 Kihtide grupid On erinevaid kihtide gruppe, mis määraavad ära Hilti tuletõkkemähise CFS-W P kihtide arvu. Konkreetse ehituse grupi (CG) number = kihtide grupp; on alati seotud kasutatavate CFS-W P kihtide arvuga. (Näiteks ehituse grupp 4 tähendab alati 4 kihti CFS-W P.) Plasttorud: Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv * > * Seda ehituse gruppi kasutatakse ainult PE-torude jaoks, millel on elastomeerne isolatsioon Alumiiniumist komposiittorud: Toru kasutamisel U/C toru otsa konfiguratsioonis tuleb kasutada järgmist kihtide arvu. Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 1 16 kuni kuni P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 148 / 173

149 Metalltorud: Toru kasutamisel C/U toru otsa konfiguratsioonis tuleb kasutada järgmist kihtide arvu. Kihtide grupp Läbimõõdu vahemik (mm) Kihtide arv 1 10 kuni >42 kuni >114 kuni Läbiviikude eraldamine Eralduste a2 -a3 kohta lugege järgmisi punkte. (Vaade ülalt) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 149 / 173

150 Plasttorud, mis on tihendatud Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja mis läbistavad kahekordset plaaditihendit CFS-CT PE-torud vastavalt standarditele EN , EN ja EN (EI 90-U/U jaoks) PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3, >56 kuni 75 3, >75 kuni 125 3,5 kuni 4, EI 90-U/U, E 90-U/U 6 >125 kuni 160 6, PE-torud vastavalt standardile EN , EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 150 / 173

151 PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN (EI 120-U/U jaoks) EI 120-U/U jaoks: PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 kuni 56 3, >56 kuni 75 3, >75 kuni 90 3, EI 120-U/U, E 120-U/U kuni 160 6, PE-torud vastavalt standardile EN , EI 120-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 151 / 173

152 PE-torud (isoleeritud) vastavalt standarditele EN , EN , EN (EI 90-U/U jaoks) PE-torud vastavalt standarditele EN , EN , EN , tihendi konstruktsioon: ii) vastavalt punktile Elastomeerne isolatsioon: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Toru isolatsiooni paksus (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) ,0 9,0 kuni 21, > ,0 9,0/9,5 kuni 21,5/22, EI 90-U/U, E 90-U/U 5 > ,0 kuni 3,5 9,5 kuni 23, PE-torud elastomeerse isolatsiooniga, vastavalt standardile EN (EI 90-U/U) Elastomeerse isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 152 / 173

153 PE-torud (Geberit Silent db20), El 90-U/U jaoks PE-torud, tähistus: Geberit Silent db20, tihendi konstruktsioon: i) vastavalt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) , >56 kuni 75 3,2 kuni 3, >75 kuni 110 3,6 kuni 6, EI 90-U/U, E 120-U/U 6 >110 kuni 160 6,0 kuni 7, PE, Geberit Silent db20 - EI90 Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 153 / 173

154 PE-torud (Geberit Silent db20), El 120-U/U jaoks Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seinapaksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 3 63 kuni 75 3,2 kuni 3, >75 kuni 110 3,6 kuni 6, EI 120-U/U, E 120-U/U 6 >110 kuni 160 6,0 kuni 7, Geberit Silent db20, EI 120-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 154 / 173

155 PE-torud vastavalt standardile EN 15494, EI 90-U/C jaoks PE-torud vastavalt standardile EN 15494, tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/6,9) kuni 50 (1,8/6,9) >50 (1,8/6,8) kuni 63 (1,8/6,8) kuni 75 (1,9/6,8) >75 (1,9/6,8) kuni 90 (2,2/7,1) kuni 125 (3,1/7,1) EI 90-U/C, E 90-U/C 6 >125 (3,5/9,1) kuni 140 (3,5/9,1) kuni 160 (4,0/9,1) PE-torud vastavalt standardile EN 15494, EI 90-U/C Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 155 / 173

156 PE-torud vastavalt standardile EN 15494, EI 120-U/C jaoks PE-torud vastavalt standardile EN 15494, tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/4,6) kuni 050 (1,8/4,6) >50 (1,8/6,8) kuni 63 (1,8/6,8) kuni 75 (1,9/6,8) >75 (2,2/7,1) kuni 90 (2,2/7,1) kuni 125 (3,1/7,1) EI 120-U/C, E 120-U/C 6 >125 kuni 140 3,5 kuni 9, , PE-torud vastavalt standardile EN 15494, EI 120-U/C Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 156 / 173

157 PP-torud, mittereguleeritud, EI 90-U/U jaoks Mittereguleeritavad akustilised PP-torud, tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Tähistus: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP, Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, Kekelit PhonEX AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/4,0) kuni 50 (1,8/4,0) kuni 58 (4,0/4,0) (1,9/3,8) kuni 75 (1,9/3,8) >75 (2,2/5,3) kuni 90 (2,2/5,3) kuni 125 (3,1/5,3) EI 90-U/U, E 120-U/U 6 >125 (3,9/7,5) kuni 160 (3,9/7,5) PP-torud, mittereguleeritud, EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 157 / 173

158 PP-torud, mittereguleeritud, EI 120-U/U jaoks Mittereguleeritavad akustilised PP-torud, tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Tähistus: Coes Blue Power, Coes PhoNo Fire, Geberit Silent PP, Marley Silent, Ostendorf Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Poloplast Polokal XS, Rehau Raupiano Plus, Kekelit PhonEX AS, Valsir Triplus, Valsir Silere, Wavin SiTech, Wavin AS Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/4,0) kuni 50 (1,8/4,0) kuni 58 (4,0/4,0) (1,9/3,8) kuni 75 (1,9/3,8) >75 (2,2/5,3) kuni 90 (2,2/5,3) kuni 125 (3,1/5,3) EI 120-U/U, E 120-U/U 6 >125 (3,9/7,5) kuni 160 (3,9/7,5) PP-torud, mittereguleeritud, EI 120-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 158 / 173

159 PVC-torud, vastavalt standardile EN , EI 90-U/U jaoks PVC-torud vastavalt standardile EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/5,6) kuni 50 (1,8/5,6) >50 (2,2/5,6) kuni 75 (2,2/5,6) >75 (2,2/9,3) kuni 110 (2,2/9,3) kuni 125 (2,5/9,3) EI 90-U/U, E 120-U/U 6 >125 (2,8/6,7) kuni 140 (2,8/6,7) , PVC-torud vastavalt standardile EN , EI 90-U/U Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 159 / 173

160 PVC-torud vastavalt standardile EN (EI 120-U/C jaoks) PVC-torud vastavalt standardile EN , tihendi konstruktsioon: i) vastavalt punktile Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) 2 32 (1,8/5,6) kuni 50 (1,8/5,6) kuni 75 (2,2/5,6) >75 (2,2/9,3) kuni 125 (2,5/9,3) kuni 140 (2,5/7,7) kuni 160 (2,5/7,7) EI 120-U/C, E 120-U/U PVC-torud vastavalt standardile EN , EI 120-U/C Toru seina paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 160 / 173

161 Alumiiniumist komposiittorud elastomeerse isolatsiooniga, läbistamas CFS-CT kahekordset plaaditihendit, Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja vahe täitevahendiga põrandas Rehau Rautitan Stabil, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-U/C, E120-U/C Materjal: PE-Xa/AL/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,6 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120 : EI 120-U/C, E120-U/C Materjal: PE-Xb/AL/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,6 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 161 / 173

162 Uponor MLC, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-U/C, E120-U/C Materjal: PE-RT/AL/PE-RT, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120-U/C ,5 9,5 kuni 40, : EI 120-U/C, E120-U/C Materjal: PE-RT/AL/PE-RT, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C E 120-U/C ,5 9,5 kuni 40, P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 162 / 173

163 Kekelit Kelox, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-U/C, E120-U/C Materjal: PE-X/AL/PE-X, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120-U/C ,5 9,5 kuni 35, : EI 120-U/C Materjal: PE-X/AL/PE-X, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 120-U/C, E 120-U/C ,5 9,5 kuni 35, P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 163 / 173

164 Geberit Mepla, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-U/C, E120-U/C Materjal: PE-Xb/AL/PE-HD, tihendi tüüp iii) vastavalt Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,3 8,0 kuni 32, ,0 9,0 kuni 35, EI 90-U/C, E 120-U/C ,7 9,5 kuni 40, P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 164 / 173

165 Metalltorud elastomeerse isolatsiooniga, läbistamas CFS-CT kahekordset plaaditihendit, Hilti tuletõkkemähisega CFS-W P ja vahe täitevahendiga Isoleeritud vasktorud, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-C/U Materjal: vask, tihendi tüüp iv) vastavalt punktile Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 7,5 kuni 32, >10 kuni 42 1,0 kuni 1,2 7,5/9,0 kuni 32,0/36, EI 90-C/U E 120-U/C Vasktorud elastomeerse isolatsiooniga, tihendatud tootega CFS-W P, EI90-C/U ja E 120-C/U jaoks Isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 165 / 173

166 Isoleeritud terastorud, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P : EI 90-C/U Materjal: teras, tihendi tüüp v) vastavalt punktile Heakskiidetud toruisolatsiooni materjal: vt Kihid Toru läbimõõt dc Ø (mm) Toru seina paksus tc (mm) Eraldus a2 (mm) Eraldus a3 (mm) Kihid ,0 7,5 kuni 32, > 10 1,0 7,5/32,0 kuni kuni 42 1,2 9,0/36,0 kuni kuni 114 3,4 15,0/43,0 EI 90-C/U E 120-U/C 3 >114 kuni 219 3,4 kuni 6,3 15,0/19,0 kuni 43,0/50, Isoleeritud terastorud, läbistamas toodet CFS-CT, tihendatud tootega CFS-W P, EI 90-C/U jaoks Toru isolatsiooni paksus (mm) Toru läbimõõt (mm) 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 166 / 173

167 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni (vastavalt tabelile 4) ja Hilti tuletõkkemansetiga CFS-C P AL-komposiittorud Ehituse üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Kasutatava vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni materjali kirjeldust vaadake tabelist 4. Hilti tuletõkkemansett CFS-C P (A3) paigaldatakse tihendi alumisele küljele ja kinnitatakse keermelattide, seibide ning mutritega nii, nagu on kirjeldatud lisas 1.2. Mõnel juhul on vajalik täiendav kaitse: AP9: Mineraalvillplaat vastavalt tabelile, mis on paigaldatud ümber toru, kahe Hilti tulekindla kahekordse plaaditihendi kihi vahelisse õhuvahesse. Laius ümber toru 100 mm, paksus 50 mm (õhuvahe kõrgus). Lokaalne isolatsioon, püsiv (LS) Lokaalse isolatsiooniga (D) torud (C) - püsiv - U/C PE-Xb/Al/PE-HD Geberit Mepla, tootja: Geberit läbimõõt (dc) Toru Isolatsioon Manseti suurus (A3) seina paksus (tc) paksus (td) pikkus (LD) Konksude arv 40 3, CFS-C P 63/2 2 EI 90-U/C 63 4, CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/C 75 4, CFS-C P 90/3 3 EI 90-U/C PE-X/Al/PE KELOX KM 110 Tootja: KeKelit Kunststoffwerk läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) paksus (td) Isolatsioon pikkus (LD) Manseti suurus (A3) Konksude arv CFS-C P 50/1.5 2 EI 90-U/C CFS-C P 75/2.5 3 EI 90-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 167 / 173

168 Pideva isolatsiooniga (D) torud (C) püsiv U/C PE-Xb/Al/PE-HD Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 16 2,3 8,0 (AF1) CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 16 2,3 32,0 (AF6) CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 32 3,0 9,0 (AF1) CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 32 3,0 35,0 (AF6) CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C PE-X/Al/PE KELOX KM 110 Tootja: KeKelit Kunststoffwerk Toru Isolatsioon läbimõõt (dc) seina paksus (tc) paksus (td) Manseti suurus (A3) Konksude arv Täiendav kaitse AP9 16 2,0 8,0 (AF1) CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 16 2,0 32,0 (AF6) CFS-C P 90/3 3 EI 120-U/C 32 3,0 9,0 (AF1) CFS-C P 50/1.5 2 EI 120-U/C 32 3,0 35,0 (AF6) CFS-C P 110/4 4 EI 120-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 168 / 173

169 Mineraalvillast isolatsiooniga Al-komposiittorud ja plasttorud vastavalt tabelile 3 Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): Pideva isolatsiooniga (D) alumiinium-komposiittorud (C) püsiv U/C Jätkuv isolatsioon, püsiv (CS) PE-Xb/Al/PE-HD torud Geberit Mepla Tootja: Geberit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 16 2,3 20 EI 180-U/C 32 3,0 20 EI 180-U/C 75 4,7 20 EI 180-U/C VPE/Al/VPE-torud Kelox KM 110 Tootja: KeKelit Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 16 2,0 20 EI 180-U/C 32 3,0 20 EI 180-U/C 75 7,5 20 EI 180-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 169 / 173

170 Pideva isolatsiooniga (D) PE-torud (C) püsiv U/C PE-Xa torud Rautitan flex Tootja: Rehau Toru läbimõõt (dc) Toru seina paksus (tc) Isolatsiooni paksus (td) 16 2,2 20 EI 180-U/C 32 4,4 20 EI 180-U/C 63 8,6 20 EI 180-U/C 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 170 / 173

171 2.7. Punktile 2.1 f vastavad jäigad seinad, minimaalne paksus 250 mm Läbiviigu tihend: Kaks 50 mm Hilti tulekindlat plaati Boards CFS-CT B 1S 12 (A1) või mineraalvillplaati vastavalt tabelile 1, mis on kaetud Hilti tulekindla kattekihiga CFS-CT (A1), kuivanud kattekihi paksus 0,7 mm välisküljel 13, kõik plaatide lõigatud servad tihendatud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR, järelejäänud vahed kaablite / kaablitugede (alused, redelid vms) ja muude kommunikatsioonide ümber täidetud Hilti tulekindla akrüülhermeetikuga CFS-S ACR. Plaadid peavad olema paigutatud tihedalt ehituselemendi pinna suhtes seina mõlemal küljel. Kommunikatsiooni ühe toe maksimaalne kaugus: 250 mm. Maksimaalne tihendi suurus: 1200 x 1200 mm (laius x kõrgus) klassifikatsiooni EI 120 korral, 1200 x 2000 mm (laius x kõrgus) klassifikatsiooni EI 90 korral. Minimaalsed kaugused (mm, vaadake alltoodud joonist): s1 = 0 s2 = 0 s3 = 0 s4 = 0 s5 = 50 s6 = 3 s7 = 3 s8 = 0 s9 = 17 s10 = 17 s11 = 0 s12 = 30 s13 = 3 s14 = 40 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) (kaablitugede vaheline kaugus) (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) (metalltorude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (metalltorude vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) 12 Kasutada võib ka Hilti tulekindlaid plaate CFS-CT B 2S (mõlemalt küljelt kaetuna) 13 Plaadi võib katta ka mõlemalt küljelt 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 171 / 173

172 Läbivad kommunikatsioonid: (üksik, mitu või segatud): Läbistamata tihend (kommunikatsioonid puuduvad) * Konstruktsiooni üksikasjad (sümbolite ja lühendite selgituse leiate lisast 4): * Kui teenuseid lisatakse tühjale tihendile hiljem, võib nõutava klassifikatsiooni täitmiseks lisada vaid allolevates tabelites loetletud teenuseid Maksimaalsed mõõtmed 1200 x 2000 mm 2 (laius w x kõrgus h) EI 90 6P02797 ETA-11/0429 kuupäevaga lk 172 / 173

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Valik CPR kaableid

Valik CPR kaableid Valik CPR kaableid EHITUSTOODETE REGULATSIOON Paigalduskaablid TULELE REAGEERIMINE XPJ XPJ-HF D AFUX C-Pro Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Laoprogramm Teras, roostevaba teras ja alumiinium.

Laoprogramm Teras, roostevaba teras ja alumiinium. Laoprogramm 01.2017 Teras, roostevaba teras ja alumiinium. Terastooted ja teenused ühelt partnerilt Tibnor teenindab teid kõigis metallidega seotud küsimustes. Pakume turu kõige laiemat toote- ja teenustevalikut

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Lexus_pricelist_03_2015_EE

Lexus_pricelist_03_2015_EE CT 200h DIN hj 136 CO 2, keskmine (g/km) 82 Kütusekulu, keskmine (l/100 km) 3,6 CT 200h Eco CT 200h Comfort CT 200h Comfort + nahksisu CT 200h Comfort + LED-esituled + nutikas sisenemine + toonklaas CT

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Sissejuhatus Ehitise katus on üks selle tähtsamaid ja ilmastiku poolt enim mõjutatavaid konstruktsioone, seepärast peab katus olema atmosfäärija ekspluatatsioonimõjudele

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

PAROC EHITUSLIKUD SOOJUSTUSMATERJALID HINNAKIRI

PAROC EHITUSLIKUD SOOJUSTUSMATERJALID HINNAKIRI PAROC EHITUSLIKUD SOOJUSTUSMATERJALID HINNAKIRI Kehtib alates 01.08.2018 Sisukord Kuidas meid leida...2 Toodete kasutamine...3 Tootenimede selgitused...4 Toote etiketi selgitus...5 Nõuded soojustuse paigaldamisel...6

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Tõhusaim viis energiatarbimise vähendamiseks on soojustamine. Aga kuidas

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

NORDroof Katuseotsikud

NORDroof Katuseotsikud NORDroof Katuseotsikud www.etsnord.ee 0 NORDroof ULS Õhuvõtuseade URS Õhuvõtusede ULK Õhuvõtuseade ULSK Õhuvõtu/väljaviske element ULV Väljaviskeotsik 0 ULVK Väljaviskeotsik ULVP Väljaviskeotsik UVE Katuseotsik

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Trans

Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Trans Tuletõkkeklapi eelseadistamine Seadme on konstrueerinud ja eelseadistanud tootja, seadme töö sõltub korralikust paigaldusest ja reguleerimisest. Transport ja ladustamine Klapid tuleb transportida veokitega,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

EPP-0380-EE-4_03.pub

EPP-0380-EE-4_03.pub R Paigaldusjuhend EPP-0380-EE-4/03 Rayligator Harumuhv 4-soonelistele kuni 1 kv soomustamata plastkaablitele kasutades kompaktset ringklemmi tüüp Hellstern C-INTRADE OÜ Vabaduse pst. 162-6, 10917 Tallinn

Rohkem

Page 1 of 10 REPAL-E OÜ Vitamiini 7, Tartu tel , fax GSM ; OÜ Rep

Page 1 of 10 REPAL-E OÜ Vitamiini 7, Tartu tel , fax GSM ; OÜ Rep Page 1 of 10 05.06.2019 OÜ Repal-E HINNAKIRI Tooted Niiskuskindel lamineeritud puitlaastplaat REPO VABRIKUD LK 2 Lamineeritud puitlaastplaat REPO VABRIKUD, SWISS KRONO LK 2 Lamineeritud puitlaastplaat

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2017 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc SISUKORD 5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 2 5.1 ÜLDOSA 2 5.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 2 5.1.2 Lähteandmed 2 5.1.3 Süsteemide kirjeldus 2 5.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 2 5.2 MAJANDUS-JOOGIVEE

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem