(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - Kanali 2c, P\344rnu linn ehitusprojekt, seletuskiri, korrireeritud)"

Väljavõte

1 Töö nr.: PP 2010/09-17 Staadium: Põhiprojekt Tellija: KÜ Kanali 2c KANALI 2c, Pärnu linn KORTERELAMU VÄLISPIIRETE RENOVEERIMINE EHITUSPROJEKT Projektijuht: Aleksander Paulman Pärnu linn,

2 S I S U K O R D 1. Asukoha skeem. Koondandmed Ehitise olulised tehnilised andmed - projekteeritud 5 Seletuskiri Sissejuhatus 8 1. Olemasolev olukord 9 2. Projektilahendus Arhitektuurne ja konstruktiivne osa, olemasolev olukord Tehnovõrgud Keskkonnakaitse Tuleohutus Tööde teostamise kirjeldus Ehitustööde organiseerimine Elamu välisviimistluspass 17 Joonised SS Situatsiooni skeem Leht 1 Vaated Rek. lahendus Leht 2 Vaated soojustamise skeem Leht 3 Lõige 1-1 Leht 4 Soojustamise skeem lõiget Leht 5 Lodža aluste kinniehitus Leht 6 Akende A-1 ja A-2 spetsifikatsioon Leht 7 Akende A-3 ja A-4 spetsifikatsioon Leht 8 Akende A-5 ja A-6 spetsifikatsioon Leht 9 Akende A-7 ja A-8 spetsifikatsioon Leht 10 Aknapealsete soojustamine Leht 11 Pööningu soojustamine 2

3 ASUKOHA SKEEM Projekti nimetus: KANALI 2c, PÄRNU LINN KORTERELAMU VÄLISPIIRETE RENOVEERIMINE Töö nr.: PP 2010/09-17 Staadium: Tellija: Põhiprojekt Helfer KVH OÜ Objekti asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kanali tn 2c, Projektijuht: Aleksander Paulman tel.: Tellija: Annely Peetsalu tel.:

4 KOONDANDMED OBJEKTI KOORDINAADID (L-Est' 97) KATASTRITUNNUS EHR kood Hoone kasutamise otstarve KINNISTU KOGUPIND EHITUSALUNE PIND PROJEKTEERITUD EHITUSALUNE PIND SULETUD NETOPIND OLEMASOLEVA HOONE MAHT PROJEKTEERITAVA HOONE MAHT MINIMAALNE KORRUSTE ARV MAKSIMAALNE KORRUSTE ARV PROJEKTEERITAV HOONE PIKKUS PROJEKTEERITAV HOONE LAIUS PROJEKTEERITAV HOONE TÄIS KÕRGUS X = ,8 Y = , :055: muu kolme või enama korteriga elamu 1255 m² 354 m² 382 m² 987,1 m² 3781,0 m³ 3896 m³ mm mm 8400 mm PROJEKTEERITUD SEINTE VÄLISVIIMISTLUS krohv OLEMASOLEV KATUSEKATTE MATERJAL TULEOHUTUSKLASS lamineeritud ilmastikukindel immutatud bituumeniga sindlid TP 1 4

5 EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED (projekteeritavad) 1. Ehitise üldised olulised tehnilised andmed ehitisealune pindala 382 m 2 kõrgus 8,4 m hoone suletud netopind 987,1 m 2 pikkus 32,920 m rajatise avatud brutopind - m 2 laius 11,62 m minimaalne korruste arv 3 maht 3896 m 3 maksimaalne korruste arv 3 köetav pind 740,9 m 2 2. Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral) vundament vahe- ja katuslaed X madalvundament kergmetall vaivundament teras muu monoliitne raudbetoon kandekonstruktsioon X monteeritav raudbetoon puit asfaltbetoon muu bituumeniga töödeldud kruus välissein kruus killustik looduslik kivi stabiliseeritud kruus või killustik profileeritud metall kergmetall puit malm suurpaneel teras X suurplokk looduslik kivi tellis, väikeplokk monoliitne raudbetoon muu monteeritav raudbetoon katuse kate plastmass puit eterniit suurpaneel kivi X suurplokk plekk tellis, väikeplokk profileeritud metall tehisplaat puitlaast muu roog jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid rullmaterjal X sindel plaadid muu eterniit välisviimistlus keraamika kergmetall lihtkrohv teras looduslik kivi looduslik kivi profileeritud metall 5

6 monoliitne raudbetoon puhasvuuk monteeritav raudbetoon puit plastmass terrasiitkrohv puit X õhekrohv muu suurpaneel X suurplokk tellis, väikeplokk tehisplaat muu 3. Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral materjal) elekter küttesüsteem X 220 V X kaugkeskküte 380 V lokaalne keskküte 20 kv elektriküte kv maaküte kv ahju- või kaminaküte muu vesi kütte liik X võrk masuut lokaalne petrool kanalisatsioon X küttegaas tahke X võrk elekter lokaalne maaküte pesemisvõimalus X vann/dušš saun küttegaas X võrk lokaalne liftide arv - küttegaasipaigaldiste arv - köökide arv 12 rõdude arv ja kogupind -, - m 2 kööginiššide arv - lodžade arv ja kogupind 12, 44,8 m 2 tualettruumide arv 12 terasside arv ja kogupind -, - m 2 muu muu 6

7 4. Ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon [m 2 ] Kasutamise otstarve kasulik pind 1. elamispind abiruumide pind lahuspind üldkasutata v pind 987,1 471,3 293,6-276, kokku 987,1 417,3 5. Ehitise ruumide spetsifikatsioon eluruumid (sh korterid) arv pindala 1-toaline 4 171,6 m 2 2-toaline 2 109,7 m 2 3-toaline 4 270,2 m 2 4-toaline 2 159,4 m 2 5-toaline - - m 2 5-toaline - - m 2 7-toaline - - m 2 8 ja enama toaline - - m 2 kokku 12 m 2 mitteeluruumide arv 0 - tubade arv 28 mitteeluruumi de pind 6. Ehitise muud olulised andmed nimetus väärtus mõõtühik nimetus väärtus mõõtühik 7. Märkused ehitise kohta - 7

8 SELETUSKIRI Sissejuhatus. Käesoleva töö eesmärk on koostada ehitusprojekt Kanali 2c, Pärnu linnas asuva korterelamu fassaadide renoveerimiseks. Projektiga lahendatakse: pööningu soojustamise, hoone amortiseerunud akende vahetamise klaaspakettakendega, sillutisriba renoveerimise, hoone soojustamise ja välisviimistluse. Projektdokumentatsioon on koostatud nimetatud töödele ehitusloa saamiseks. Projektjoonised ja seletuskiri on aluseks ehitustööde tegemisel. Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi materjale: Energiaauditi aruanne. Teostaja :, Maa-ameti kaardid ( Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlikke akte ja normdokumente: Vabariigi Valitsuse kinnitatud a määrus nr.: 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ; Eesti Standard EVS EN Ehitusmaterjalide ja elementide tulepüsivus. Eesti Standard EVS 865-1:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri ; Eesti Standard EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus ; Eesti Standard EVS 811-1:2006 Hoone ehitusprojekt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud a. määrus nr.: 70 Nõuded ehitusloa taotlemisel esitavale ehitusprojektile. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud a. määrus nr.: 69 Ehitise tehniliste andmete loetelu. Eesti standard EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Vabariigi Valitsuse määrus nr 258 Energiatõhususe miinimumnõuded NB! Tööde ja sõlmede täpsustamiseks tuleb vajadusel täiendada projektdokumentatsiooni. 8

9 1. Olemasolev olukord Hoone ülevaatus on viidud läbi visuaalselt, tuginedes olemasolevale dokumentatsioonile ja joonistele ning eluruumide valdajate küsitlustest saadud andmetele. 3 - korruseline viilkatusega hoone on ehitatud 1987 aastal. Hoone vundament r/betoon plokkidest paksusega ca 50 cm, millel hüdroisolatsioon ja lisasoojustus, sokli osa väljast krohvitud ja on soojustamata. Hoone välisseinte konstruktsiooniks on suurplokk. Külgseinad on soojustamata. Otsaseinad soojustatud. Trepikoja välisuksed on puituksed. Trepikoja ning keldriaknad puitraamidel aknad. Korterite aknad puit / PVC. Pakettakende osakaal auditeerimise päeval moodustas ca 95 %. Vahetamata on ühe korteri eluruumide aknad. Hoone on ühenduses linna kaugküttevõrguga. Soojuse kulu mõõdetakse soojusmõõtjaga. Hoone on ühenduses AS Eesti Energia elektrisüsteemiga. Veevarustus ja kanalisatsioon on ühendatud välislinnavõrguga. RENOVEERIMIST VAHETAMIST VAJAVAD EHITISE OSAD Reg.nr a/a SEB MTR: EEP tel.: , Raplamaa,

10 2. Projektlahendus Hoone rekonstrueeritakse vastavalt standardile EVS 811:2006. Peale rekonstrueerimist hoone peab vastama energiatõhususe miinimumnõudele. 3. ARHITEKTUURNE JA KONSTRUKTIIVNE OSA OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS Sokkel: monteeritav soojustamata r/b plokk. Projektilahendusega soojustatakse. Sokliavad müüritakse kinni külmasildade vältimiseks. Sillutusriba: betoon, vajunud. Projektilahendusega renoveeritakse. Välisseinad: suurplokk. Projektilahendusega soojustatakse. Välisviimistlus: krohv. Välisviimistlus teostatakse välisviimistluspassi kohaselt. Katus: katusekate vahetatud bituumensindel plaadid. Pööningu põrand soojustatakse. Vihmaveetorustik:. Projektilahendusega ehitatakse välja vihmaveesüsteem. Varikatused: projektilahendusega renoveeritakse. Välisuksed: metalluksed. Projektilahendusega välisuksed vahetatakse uute soojustatud metalluste plokkide vastu. Eluruumide aknad: projektilahendusega vahetatakse amortiseerunud aknad Muud aknad: projektilahendusega vahetatakse keldri ning trepikodade aknad. Vahe - kandekonstruktsioonid: r/betoonpaneel, projektis ei vaadelda. Projektiga ei vaadelda: sõiduautode parkimise lahenduse, krundihaljastuse ja heakorda, veevarustuse ja kanalisatsiooni, elektrivarustuse. Tellija soovil teostatakse eraldi tööettevõtelepinguga. 4. TEHNOVÕRGUD Välistehnovõrgud on olemasolevad ja neid projektiga ei puudutata. 5. Keskkonnakaitse Ehitusjäätmed veetakse konteineritega ametlikku ladustuspaika või antakse töötlemiseks üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele AS Ragn Sells vastavalt Pärnu linna jäätmemajanduse määrusele. Vesi saadakse kohalikust veevõrgust ja heitveed kanaliseeritakse ühiskanalisatsioonivõrku. Sademeteveed hoone katuselt juhitakse pinnasesse. Hoone pinnas peab olema kaldega hoonest eemale. Olmeprügi korjatakse prügikonteineritesse. Olmeprügi veoks sõlmitakse leping vastavat teenust osutava firmaga. Jäätmete vedu toimub vastavalt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjadele. Kõik nõuetekohased dokumendid vormistab tööde teostaja. Ehitustööde käigus tuleb puud kaitsta laudadega võimalike, tekkida võivate vigastuste eest. 10

11 6. Tuleohutus Projekteerimisel on järgitud Vabariigi Valitsuse kinnitatud a määrus nr.: 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ; ning Eesti Standard EVS EN Ehitusmaterjalide ja elementide tulepüsivus. Hoone on viilkatusega TP-1 klassi kuuluv ehitis. Hoone maksimaalne korruste arv 3. Hoone kasutamise otstarve: I kasutusviis (11222 korterelamu) Tuletõkkesektsioonide tulepüsivusklass EI30. Olemasolev bituumensindel plaatidest katusekate tulekindluse klass B- ROOF. Viilkatuse harjale paigaldatakse turvarööbas. Pööningu põrandale ehitatakse immutatud tuletõkke lahustiga saematerjalist kõnniteed. Pööningu vahelae soojustamiseks paigaldatakse puistevilla ca 300 mm. Tuletundlikkus klass A1-s1,d0. Pööningule pääseb trepikodadest läbi paigaldatavate tuleluukide EI30. Katusele pääseb pööningult läbi kahe katuseluuki (60x60cm). Soojustamisele kuuluvad välisseinad soojustatakse EPS 60 Fassaad plaatidega paksus 150mm, mille peale kantakse krohvikiht, krohvi tuletundlikkus klass B1-s1,d0. Iga korter moodustab eraldi tuletõkkesektsiooni. Soojusisolatasiooni tuletundlikkus klass B1-s1,d0. Sokli pindalad soojustakse vahtplast EPS 120 Perimeeter plaatidega, paksus 100mm ning kaetatakse tsementkidplaaditega. Soojusisolatasiooni tuletundlikkus klass B1-s1,d0. Rõdude piirded vahetatakse immutatud tuletõkke lahustiga puitsaematerjalist laudadega B1-s1,d0. Keldri akende avade ümber paigaldatakse 200 mm laiusega kivivilla plaadid, tuletundlikkus klass A1-s1,d0. Keldri aknad avatavad, arvestades 10 m RAD juurdepääsuga. Avade mõõdud ei muudeta. Keldri korruse aknad kaetatakse terasvõrgu võredega. Suitsuerastamiseks aknad on avatavad sissepoole. Trepikojad moodustavad endast eraldi tuletõkkesektsioonid. Trepikojast suitsuerastamise tagamiseks peavad kõik aknad olema avatavad. Soojustamise skeemid vaata joonis 2. Isolatsioonimaterjalide vastavus EN ISO nõuetele mittepõlev materjal. Rekonstrueerimisel kasutatakse sertifitseeritud materjale. Juurdesõiduteeks on üldkasutatav Kanali tn. Päästemeeskonnale on tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega hoone neljast küljest. 11

12 7. Vajalikud eeltööd 8.1 Enne fassaadi renoveerimise tööde algust peaks oleme vahetatud kõikide ruumide aknaplokid. Akende vahetamisel tuleb arvestata normidega: EVS EN12207 aknad ja uksed. Õhutihedus. EVS EN12208 aknad ja uksed. Veepidavus EVS EN12210 aknad ja uksed. Vastupidavus tuulekoormusele. 8.2 Mittekasutatavad elektri- ja nõrkvoolu kaablite eemaldamine. 8. Tööde teostamise kirjeldus Sillutusriba. Projektilahendusega renoveeritakse. Maaaluse vundamenti osa ei soojustata. Tööde koosseis: Olemasoleva sillutusriba lammutamine. Kraavi kaevamine ca 300 mm, tihendatud pinnas, filterkangaspaigaldamine, paksus 100mm, liivapadi ca 150mm juhul kui tänavakivi. Killustikpadja (fr.16-32) ca 150 mm ettevalmistamine juhul kui betoon. Puitraketise 0,7 x 1m monteerimine. Betoneerimine betooniga C12/15 keevissarrusvõrgu kasutamisega d 6 (samm 150x150). Sisse betoneerida rennid veeäravoolu jaoks laiusega vähemalt 25 cm. Betooni võib asendada graniitkillustikuga või tänavakividega. Sillutisriba skeem vt. joonis 4 Sokkel. Sokli avad. Projektilahendusega sokli avad müüritakse kinni. Tööde koosseis: Kraavi kaevamine ca 300mm, liivapadja paigaldamine. Valatakse betoonalus laiusega ca 250mm Ehitatakse FIBO plokkidest müürisein paksusega 200mm. Paigaldatakse tuulutusavadele metallrestid 100x200mm. Edasi vt. sokli osa soojustamine. Sokli avade kinni müürimine vt. joonis 5 Projektilahendusega soojustatakse soklipindalad. Tööde koosseis: Puitroovi monteerimine saematerjalist 50x120mm. Sokli pindala soojustamine Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm plaatidega. Kate paigaldamine kivipuruviimistlusega tsementkiudplaadiga, nt. Tempsi sokliplaat või analoog. Värvilahendus v.t. välisviimistluspass. Kõik tööd teostatakse materjalide valmistaja firma poolt väljastatud konstruktsioonide, kinnitussõlmede ja paigaldamise juhendite alusel. Soojustuse skeem vt. joonis 4 12

13 Välisseinad. Projektilahendusega soojustatakse. Tööde koosseis: Külgseinad ja rõdude köetavad pindalad soojustatakse EPS 60 FASSAAD 150mm soojustusplaatidega. Külmad seinad soojustatakse EPS 60 FASSAAD soojustusplaatidega 50mm. Katteks tooneritud krohv. Viimistlus teostatakse välisviimistluspassi kohaselt. Otsaseinadele lisatakse 50mm EPS 60 FASSAAD soojustusplaati. Viimistlus teostatakse välisviimistluspassi kohaselt. Soojustussüsteemi valikul on soovitatav kasutada ET Õhekrohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid juhendmaterjali. Kõik tööd teostatakse materjalide valmistaja firma poolt väljastatud konstruktsioonide, kinnitussõlmede ja paigaldamise juhendite alusel. Viimistlus teostatakse välisviimistluspassi kohaselt. Ventilatsioon. Ventilatsioonisüsteem on ehitusaegne loomuliku väljatõmbega. Välisõhu juurdevool toimub akende ja uste ebatiheduste kaudu. Projekti lahendusega ruumidesse paigaldatakse kiirsulgplafoonid PSV 100. Soojustuse skeemid vaata joonised: vaadet, leht 4 Katus. Projektilahendusega katted ei vahetata. Pööningu soojustus. Olemasolev soojustus vahetatakse välja ja asendatakse 300 mm paksuse puistevilla kihiga (näiteks PAROC). Pööningule peab monteerima puidust käigusillad ja redelid katuse luukide juurde. Vaata joonis 11 Räästakastid: vajadusel värvitakse. Vihmaveetorustik. Projektilahendusega ehitatakse välja. Tööde koosseis: Vihmaveetorude paiknemist vaata vaadet. Vee äravoolutorud peavad olema vähemalt 120 mm läbimõõduga. Kõik tööd teostatakse materjalide valmistaja firma poolt väljastatud konstruktsioonide, kinnitussõlmede ja paigaldamise juhendite alusel. Metall tööde teostamisel on soovitatav kasutata RT et Ehitiste kaitseplekid juhendmaterjali. 13

14 Varikatused. A fassaadi poolt. Projektilahendusega renoveeritakse. Tööde koosseis: Eemaldatakse olemasolevad parapetti kateplekid. Lisatakse hüdroisolatsioon SBS bituumenkate. Tooneritakse olemasolevad r/betoon paneelid. Paigaldatakse kateplekid. Aknad. Projektilahendusega vahetatakse kõikide ruumide amortiseerunud aknad. Tööde koosseis: Vahetavate akende U arv = 1,1 W/(m k). Aknaplokkide demonteerimine. Vajadusel aknalaudade vahetus. Uute aknaplokkide paigaldus. Peale soojustamist uute aknaplekkide paigaldamine. Värvilahendus v.t. välisviimistluspass. Akende tellimislehed vaata joonised 6-9 NB! Enne akende tellimist mõõda aknaavad üle. Kõik tööd teostatakse materjalide valmistaja firma poolt väljastatud konstruktsioonide, kinnitussõlmede ja paigaldamise juhendite alusel. Akende piirded (pealsed). Projektilahendusega paigaldatakse lisasoojustus ühe tasapinnaga välisseinaga. Katteks tooneritud lihtkrohv. Viimistlus teostatakse välisviimistluspassi kohaselt. Vaata joonis 10 Välisuksed. Projektilahendusega välisuksed vahetatakse uute soojustatud metalluste plokkide vastu (sh fonolukusüsteem, postkastid). Uste mõõdud ja katte: uste valmistaja firma poolt. Lodžade piirded. Projektilahendusega olemasolevad puidust piirded vahetatakse. Materjal puid. Värvilahendus v.t. välisviimistluspass. 14

15 9. Ehitustööde organiseerimine Käesolev projekti osa on koostatud vastavalt kehtivatele ohutustehnika, keskkonnakaitse ja tööohutuse nõuetele ehituses (RTI 1999,60,616). Ehitustööd hõlmavad järgmiste tööde läbiviimist: Sillutisriba rekonstrueerimist. Sokli soojustamist. Välisseinte soojustamist. Varikatuste renoveerimist. Vihmaveesüsteemi paigaldamist. Rekonstrueerimise lühiiseloomustus Krundi territoorium on tasane, väljakujunenud heakorrastusega. Autotranspordi ja ehitusmehhanismide juurdepääs ehitusplatsile Kanali tn. poolt. Ehitustööde läbiviimise järjestikkus Ehitusplatsi organiseerimine. Lammutustööd. Montaažitööd. Ehitusplatsi organiseerimistööde hulka tuleb ette näha järgmiste tööde läbiviimist: Piirata ehitusplats ajutise piirdega. Veevarustamisel olmevajadusteks ja ehituses kasutada olemasolevat veevõrku. Ehitusplats varustada GSM tüüpi telefonsidega. Määrata kindlaks prahi ja ehitusmaterjalide ladustamise kohad. Ehitada. sissekäikude kohale kaitsvad varikatused. Tagada WC olemasolu. Ehitus-montaažtööde tehnoloogia. Vastavalt ehitusseadusele on vajalik määrata töödele omanikujärelevalve. Välisseinte soojustamisel paigaldatakse tellingud 1m laiuselt seinte äärde ja kaetakse võrguga. Kõikide tööde ajal jälgida ohutusnõudeid. Ehitus-montaažtööd viia läbi vastavalt LVI92, MaaRYL2004, TarindiRYL2004 Tööde läbiviimine aeg. Ilma tingimused. Soovitav läbiviimise aeg suve - sügis periood. Välisseinte rekonstrueerimise-soojustamise tööd teostata kuiva ilmaga. Krohvimise - värvimise töid teostada välisõhu T ril 8 o C. 15

16 Ehitusalane ohutustehnika. Ehitusplatside, tööjaoskondade ja töökohtade korraldamine peab tagama töötajate tööohutuse kõikidel tööetappidel. Kõik territoriaalselt eraldatud tööjaoskonnad peavad olema varustatud mobiilsidega. Ehitusplatside korraldamisel tööde jaoskondades, töökohtades, ehitusmasinate ja transpordivahendita läbisõitudel, inimeste liikluskohtades kindlaks määrata ohtlikud kohad. Ohtlikud kohad peavad olema tähistatud ohutusmärkidega ja kindlaksmääratud vormi pealdistega. Ohutsooni piirid liikuvate osade ja masinate tööorganite lähedal määratakse vahemaaga 5-7m piirides. Materjalide etteandmine teostatakse tehnoloogilises järjestuses. Kohad, kuhu pannakse praht, tuleb piirata või korraldada järelevalve ohu hoiatamise kohta. Elekterkeevitus- ja gaasileektööde teostamisel on vajalik järgida töökaitse- ja ohutusnõuete täitmist. Tuleohutus ehitusplatsil, tööjaoskondades ja töökohtades peab olema tagatud vastavalt EPN nõuetele. Teed ja liiklus. Ehitusplatsi rajamisega piiratakse osa kõnniteest, jättes kõnniteest läbipääsuks 1,5m laiuse osa, milline ei takista jalakäijate liiklust. Objekti valve. Ehitusplatsil paiknevate ehitusmaterjalide säilivuse kindlustamiseks väljaspool tööaega on vajadus valve järgi. Valvuri olemasolu vajaduse lahendab Tellija. Tervisekaitse. Isikud, kes teostavad ehitusplatsil ehitustöid, peavad olema riietatud nõutavasse eririietusse, milline tagab tööde teostamist. Eririietus peab tagama töölise kaitse kahjulike tootmisfaktorite mõjude eest. Ta peab kaitsma töölise keha tolmu, mustuse ning mehaaniliste vigastuste eest. Sanitaarhügieenilisteks üritusteks vajalik omada olmeruumides kätepesemise võimaluseks vastav olmeseade. Olmeruumis peab olema joogivesi ja puhtad lauanõud toidu kasutamiseks. Ruumid peavad tagama toidutarvitamise võimalusi, tekitamata kahju tarbijale. Nõutav vajadus on igapäevane niiskete ruumide koristus. Ehitusplatsi valgustus. Tööd teostatakse enamasti päevasel ajal. Tööajal valgustus ehitusplatsil toimib kandelampide abi, väljaspool tööaega kindlustab valgustuse sissekäigu kohal sisseehitatud valgusti ning tänavavalgus. 16

17 10. ELAMU VÄLISVIIMISTLUSPASS Ehitise osa Vajalikud tööd ja materjal Värvitoon, positsioon vaadetel, joonis 1 Katus Katusekate - olemasolev - Sokkel Välisseinad Aknad Soojustamine, kivipuruviimistlusega tsementkiudplaadiga Soojustamine, viimistlus - õhekrohv, CAPAROL värvikaart Osaline asendamine klaaspakett akendega Punane graniit P3, KIVEX Põhitoon s.h. otsaseinad Ceramic 55 Külgseinad, trepikodade pindalad ning sisse ulatavad pindalad (välja arvatud rõdu seinad) - Ceramic 35 Valge Tuulekodade piirded Renoveerimine CAPAROL värvikaart Ceramic 35 Välisuksed Värv RR-32 Vihmaveesüsteem Rajamine - plekk RR-32 Aknaplekid Asendamine - tsinkplekk Hall Lodžade piirded, muud puitosad Vahetamine puit Magma 5, CAPAROL 17

18 SITUATSIOONI SKEEM 18

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4)

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4) Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2017 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc LINDA TN.12 tn 12 HOONE REKONSTRUEERIMINE EHITUSPROJEKT EELPROJEKT Mõisa tn.4, Narva linn Ida-Virumaa Tellija: OÜ Pi Engineering Reg.nr 11236527 Aadress: Suur Aguli tn.8, 20309 Narva Miroslaw Pienkowski

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt KÄESOLEVA KÖITE KOOSSEIS: OSA 1 SELETUSKIRI. OSA 2 LISAD OSA 3 JOONISED ASENDIPLAAN. ARHITEKTUUR OSA 4 KOOSKÕLASTUSED 1 SELETUSKIRI Seletuskirja sisukord 1 ÜLDOSA... 5 1.1 Seletuskirja ülesehitus... 5

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Sissejuhatus Ehitise katus on üks selle tähtsamaid ja ilmastiku poolt enim mõjutatavaid konstruktsioone, seepärast peab katus olema atmosfäärija ekspluatatsioonimõjudele

Rohkem