TU5300 sc / TU5400 sc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TU5300 sc / TU5400 sc"

Väljavõte

1 DOC TU5300 sc / TU5400 sc 09/2019, Väljaanne 5 Põhijuhend

2

3 Sisukord Osa 1 Lisateave...3 Osa 2 Tehnilised andmed... 3 Osa 3 Üldteave Ohutusteave Ohutusteabe kasutamine Hoiatussildid klassi lasertoode RFID-moodul RFID-moodulite ohutusteave RFID vastavus FCC nõuetele Sertifikaadid Toote ülevaade Toote osad... 9 Osa 4 Paigaldamine Paigaldusjuhised Paigalduse ülevaade Seinapaigaldus Paigaldamine seinakinnitusdetaili abil Paigaldamine otse seinale Desikandikasseti paigaldamine Puhastamiseks eemaldatava kaane kruvide vahetamine Tarvikuhoidiku paigaldamine Vooluhulgaanduri paigaldamine (valikuline) Automaatse puhastusmooduli paigaldamine (valikuline) SC-juhtseadmega ühendamine Veetorustikuga ühendamine Seadme veetorustikuga ühendamine Voolukiiruse seadistamine Osa 5 Navigeerimisjuhised Osa 6 Kasutamine Osa 7 Calibration (Kalibreerimine) Osa 8 Taatlus Osa 9 Hooldus Hoolduskava Mahavoolanud aine kõrvaldamine Seadme puhastamine Viaali puhastamine Viaali keemiline puhastamine Viaalikambri puhastamine Viaali väljavahetamine Desikandikasseti vahetamine Voolikute vahetamine Osa 10 Probleemilahendus

4 Sisukord 10.1 Meeldetuletused Hoiatused Rikked

5 Osa 1 Lisateave Põhjalikum kasutusjuhend on saadaval tootja veebisaidil. Turbidimeetrite TU5300 sc ja TU5400 sc paigaldamist, kasutamist, hooldamist ning seadmete rikkeotsingut tutvustavad videod leiate TU5 seeria turbidimeetrite esitusloendist aadressil Osa 2 Tehnilised andmed Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Tehniline näitaja Üksikasjad Mõõtmisviis Nefelomeetria hajuvalgusega, mis on kogutud kaldvalguse kiire suhtes 90- kraadise nurga all 360 kraadi ümber prooviviaali Peamine analüüsimeetod EPA heakskiiduga Hach-meetod Korpus IP-kaitseklass Mõõtmed (L S K) Kaal Toitenõuded Kaitseklass Materjal: ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, termoplastne elastomeer TPS-SEBS (60 Shore) ja roostevaba teras Elektroonikakamber IP55; seadmega ühendatud töötluspea / automaatne puhastusmoodul ja kõik muud tööseadmed IP mm (10,6 9,8 7,5 tolli) Seade koos töötluspeaga: 2,7 kg (6,0 lb); seade koos valikulise automaatse puhastusmooduliga: 5,0 kg (11,0 lb) 12 V alalisvool, SC-juhtseadmega ühendatud 14 VA III Saasteaste 2 Paigalduskategooria Paigaldamine Töötemperatuur Hoiutemperatuur Niiskus Anduri kaabli pikkus Laser Optiline valgusallikas II Siseruumi seinale 0 50 C ( F) C ( F) Suhteline õhuniiskus 5 95%, mittekondenseeruv TU5x00 sc ilma automaatse puhastusmoodulita või vooluandurita: 50 m (164 jalga); TU5x00 sc automaatse puhastusmooduliga: 10 m (33 jalga) 2. klassi lasertoode: seadmes on 2. klassi laser, mis pole kasutaja poolt hooldatav. 650 nm, max 0,43 mw Liitmikud Proovi sisselase ja väljalase: ¼ tolli. OD-toru (valikuline toruadapter, ¼ tolli 6 mm) Nõuded voolikutele Mõõtühikud Vahemik Meetodi avastamispiir Polüetüleen-, polüamiid- või polüuretaanvoolikud. Kalibreeritud ¼ tolli OD, +0,03 või 0,1 mm (+0,001 või 0,004 tolli) TU5300 sc: NTU, FNU, TE/F, EBC või FTU; TU5400 sc: NTU, mntu 3, FNU, mfnu, TE/F, EBC, FTU või mftu NTU, FNU, TE/F ja FTU; EBC NTU temperatuuril 25 C (77 F) Korpuse sees võib olla veetilku, loike või niresid, mis ei kahjusta seadet. 3 1 mntu = 0,001 NTU eesti keel 3

6 Tehniline näitaja Reageerimisaeg Signaali keskmistamine Täpsus Üksikasjad T90 < 30 sekundit 100 ml/min juures TU5300 sc: sekundit TU5400 sc: 1 90 sekundit ± 2% või ± 0,01 NTU (suurem väärtus) 0 40 NTU ± 10% näidust NTU formasiinprimaaretaloni põhjal temperatuuril 25 C (77 F) Lineaarsus Parem kui 1% 0 40 NTU puhul formasiinprimaaretaloni põhjal temperatuuril 25 C (77 F). Korratavus TU5300 sc: 0,002 NTU või 1% (suurem väärtus) temperatuuril 25 C (77 F) ( > 0,025 NTU vahemik); TU5400 sc: 0,0006 NTU või 1% (suurem väärtus) temperatuuril 25 C (77 F) ( > 0,025 NTU vahemik) Hajuskiirgus Eraldusvõime Õhumullide kompenseerimine Nõuded proovile Kalibreerimisvalikud Taatlusvalikud Taatlus (RFID või Link2SC ) Vastavusdeklaratsioonid Garantii < 0,01 NTU 0,0001 NTU (0,0001 0,9999/1,000 9,999/10,00 99,99/100,0 700 NTU) Vaikimisi: TU5300 sc: 0,001 NTU ja TU5400 sc: 0,0001 NTU Füüsikaline, matemaatiline Temperatuur: 2 60 C (35,6 140 F) Juhtivus: 3000 µs/cm max temperatuuril 25 C (77 F) Voolukiirus 4 : ml/min; optimaalne voolukiirus: ml/min Rõhk: max 6 bar (87 psi) võrreldes õhuga, 2 40 C (35,6 104 F) temperatuuriga proov; max 3 bar (43,5 psi) võrreldes õhuga, C ( F) temperatuuriga proov StablCal või formasiin: 1 punkti kalibreerimine (20 NTU) 0 40 NTU mõõtevahemiku korral, 2 punkti kalibreerimine (20 ja 600 NTU) NTU (täieliku) mõõtevahemiku korral või 2 6 punkti kohandatud kalibreerimine mõõtevahemikus 0 NTU kuni kõrgeima kalibreerimispunktini. Klaasist taatlusvarras (tahke sekundaaretalon) 0,1 NTU, StablCal või formasiin Mõõteväärtuse taatlus protsessi- ja laboratoorsete mõõtetulemuste võrdlemise teel RFID või Link2SC abil. Vastab CE nõuetele; USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) registreerimisnumber xxx. See toode vastab standardile IEC/EN ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50) on kooskõlas määrusega 21 CFR Austraalia RCM. 1 aasta (EL: 2 aastat) Osa 3 Üldteave Tootja ei ole mingil juhul vastutav otseste, kaudsete, erijuhtudest tingitud, kaasnevate või tulenevate vigastuste eest, mis on tingitud käesoleva kasutusjuhendi vigadest või puudustest. Tootja jätab endale õiguse igal ajal teha käesolevas kasutusjuhendis ja tootes muudatusi, ilma neist teatamata või kohustusi võtmata. Uuendatud väljaanded on kättesaadavad tootja veebilehel. 4 Parimate tulemuste saamiseks kasutage seade voolukiirusega 200 ml/min, kui partiklite suurus on 20 µm. Suuremate partiklite (maksimaalselt 150 µm) korral on parim voolukiirus 350 kuni 500 ml/min. 4 eesti keel

7 3.1 Ohutusteave T E A D E Tootja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida põhjustab toote vale kasutamine, sealhulgas (kuid mitte ainult) otsesed, juhuslikud ja tegevuse tulemusest tingitud kahjud, ning ütleb sellistest kahjunõuetest lahti kohaldatava seadusega lubatud täielikul määral. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oluliste kasutusohtude tuvastamise ja sobivate kaitsemeetodite rakendamise eest protsesside kaitsmiseks seadme võimaliku rikke puhul. Palun lugege enne lahtipakkimist, häälestamist või kasutamist läbi kogu käesolev juhend. Järgige kõiki ohutus- ja ettevaatusjuhiseid. Vastasel juhul võib kasutaja saada raskeid kehavigastusi või võib seade vigasta saada. Tagage, et seadmega tarnitud ohutusseadised ei ole vigastatud. Ärge kasutage või paigaldage seadet mingil muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud Ohutusteabe kasutamine O H T Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel põhjustab surma või raskeid vigastusi. H O I A T U S Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. E T T E V A A T U S T Näitab võimalikku ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi. T E A D E Tähistab olukorda, mis selle eiramisel võib seadet kahjustada. Eriti tähtis teave Hoiatussildid Lugege läbi kõik seadmele kinnitatud sildid ja märgised. Juhiste eiramise korral võite saada kehavigastusi või võib seade kahjustada saada. Mõõteriistal olevad sümbolid viitavad kasutusjuhendis esitatud ettevaatusabinõudele. Selle sümboliga tähistatud elektriseadmeid ei tohi käidelda Euroopa kodustes või avalikes jäätmekäitlussüsteemides. Tagastage vanad ja kasutuskõlbmatud seadmed tasuta utiliseerimiseks tootjale. See mõõteriistal olev sümbol viitab kasutusjuhendile ja/või ohutuseeskirjadele. See sümbol näitab, et vajalikud on kaitseprillid. See sümbol näitab, et mõõteriistas kasutatakse laserseadet. Selle sümboliga tähistatud osad võivad olla kuumad ja nende puudutamisel tuleb olla ettevaatlik. eesti keel 5

8 See sümbol viitab kemikaalidest tulenevatele ohtudele ja annab teada, et ainult need töötajad, kes on kemikaalidega töötamise osas väljaõppe saanud, tohivad kemikaale käsitleda ning selle seadmega seotud kemikaale väljastavaid süsteeme hooldada. See sümbol viitab raadiolainete olemasolule klassi lasertoode O H T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserikiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. 2. klassi lasertoode, IEC :2014, 650 nm, max 1 mw Asukoht: seadme tagaküljel. On kooskõlas Ameerika Ühendriikide määrustega 21 CFR ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50). Asukoht: seadme tagaküljel. Ettevaatust! 2. klassi laserkiirgus, kui kaas on lahti. Ärge vaadake laserkiirt. Asukoht: viaalikambri peal. See seade on 2. klassi lasertoode. Kui seade on vigane ja kui seadme kaas on lahti, ilmneb ainult nähtav laserikiirgus. See toode vastab standardile EN Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele, IEC/EN Lasertoodete ohutus ja vastavalt lasereid puudutavale teatisele nr 50 (Laser Notice No. 50) on kooskõlas määrusega 21 CFR Laseri kohta leiate teavet seadme siltidelt RFID-moodul Valikulise RFID-mooduliga seadmed võtavad vastu ja edastavad teavet ning andmeid. RFID-moodul töötab sagedusel 13,56 MHz. RFID-tehnoloogia põhineb raadiosidel. Raadiosideseadmed vajavad riiklikku kasutusluba. Praegu on valikulise RFID-mooduliga seadmete kasutamine lubatud järgmistes piirkondades: ELi (Euroopa Liidu) riigid, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni) riigid, Türgi, Serbia, Makedoonia, Austraalia, Kanada, USA, Tšiili, Ecuador, Venetsueela, Mehhiko, Brasiilia, Lõuna- Aafrika Vabariik, India, Singapur, Argentiina, Columbia, Peruu ja Panama Valikulise RFID-mooduliga seadmete kasutamine väljaspool ülalmainitud piirkondi võib olla vastuolus riiklike õigusaktidega. Tootjal on õigus taotleda kasutusluba ka teistes riikides. Kahtluse korral võtke ühendust tootjaga. 6 eesti keel

9 RFID-moodulite ohutusteave H O I A T U S Erinevad ohud. Ärge võtke seadet hoolduseks lahti. Kui seadme sees olevad osad vajavad puhastamist või remonti, võtke ühendust tootjaga. H O I A T U S Elektromagnetilise kiirguse oht. Ärge kasutage seadet ohtlikes keskkondades. T E A D E See seade on elektromagnetiliste ja elektromehaaniliste häirete suhtes tundlik. Häired võivad mõjutada seadme analüüsitäpsust. Ärge asetage seadet sellise aparatuuri lähedale, mis võib häireid põhjustada. Seadme käitamiseks kooskõlas kohalike, piirkondlike ja siseriiklike nõuetega järgige allolevat ohutusteavet. Ärge käitage seadet haiglates ega muudes samalaadsetes asutustes, samuti meditsiiniseadmete läheduses, nagu näiteks südamerütmurid ja kuuldeaparaadid. Ärge käitage seadet väga tuleohtlike ainete läheduses, nagu näiteks kütused, väga tuleohtlikud kemikaalid ja lõhkeained. Ärge käitage seadet põlevgaaside, aurude ega tolmu lähedal. Hoidke seadet tugeva vibratsiooni ja löögi eest. Seade võib põhjustada häireid vahetus läheduses asuvate tele- ja raadioseadmete ning arvutite töös. Garantii ei kehti väärkasutuse või kulumise korral RFID vastavus FCC nõuetele Selles seadmes võib olla registreeritud raadiosagedustuvastuse seade (radio frequency identification device RFID). Teavet USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) registreerimisteabe kohta leiate siit: Tabel 1. Tabel 1 Registreerimisteave Parameeter FCC identifitseerimisnumber (FCC ID) IC Sagedus Väärtus YCB-ZBA A-ZBA987 13,56 MHz Sertifikaadid E T T E V A A T U S T See seade pole ette nähtud kasutamiseks elupiirkondades ja ei pruugi tagada sellises keskkonnas piisavat raadioside vastuvõtu kaitset. Kanada raadiohäireid põhjustavate seadmete määrus, ICES-003, klass A: Tootja valduses on kinnitavad katseandmed. See A-klassi digitaalseade vastab kõigile Kanada häireid põhjustavate seadmete määruse nõuetele. Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences. FCC 15. osa, klassi "A" piirangud Tootja valduses on kinnitavad katseandmed. See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused: eesti keel 7

10 1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. 2. Seade peab vastu võtma mistahes häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Selle seadme muutused või täiendused, mis ei ole nõuetele vastavuse eest vastutava osapoole poolt heaks kiidetud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Seda seadet on testitud ning on leitud selle vastavus A-klassi digitaalseadmete piirangutele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on loodud, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest, kui seda seadet kasutatakse ärikeskkonnas. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadioside häireid. Selle seadme kasutamine elamupiirkonnas põhjustab tõenäoliselt kahjulikke häireid. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud häired omal kulul parandama. Häiretega seotud probleemide lahendamiseks võib kasutada järgmisi võtteid: 1. Lahutage seade toiteallikast, et kontrollida, kas seade on häirete põhjustajaks. 2. Kui seade on ühendatud samasse seinakontakti mõne muu häiritud seadmega, ühendage seade teise seinakontakti. 3. Liigutage seade teistest häiritud seadmetest eemale. 4. Paigutage häiritud seadme vastuvõtuantenn teise asendisse. 5. Proovige eelmiste võtete kombinatsioone. 3.2 Toote ülevaade O H T Keemiline ja bioloogiline oht. Kui seda seadet kasutatakse puhastusprotsessi ja/või keemilise puhastuse süsteemide jälgimiseks, mille kohta kehtivad regulatiivsed piirangud ning rahva tervise ja ohutuse ning toidu ja joogi tootmise või töötlemisega seotud jälgimisnõuded, on seadme kasutaja vastutus tunda kohaldatavaid õigusakte ja neid järgida ning kasutada piisavaid ja sobivaid meetodeid, et tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele seadme rikke korral. Turbidimeetreid TU5300 sc ja TU5400 sc kasutatakse koos SC-juhtseadmega peamiselt valmis joogiveesüsteemides vähese hägususe mõõtmiseks. Vt Joonis 1. Turbidimeetrid TU5300 sc ja TU5400 sc mõõdavad hajuvalgust 90 nurga all 360 raadiuses ümber kaldvalguse kiire telje. Saadaval on valikuline RFID-moodul ja automaatse süsteemikontrolli võimalus 5. RFID-moodul on näidatud joonisel Joonis 1. RFID-mooduli abil saab hägususe protsessi- ja laboratoorset mõõtmist omavahel lihtsalt võrrelda. Automaatse süsteemikontrolli võimaluse kohta leiate üksikasjalikumat teavet tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. Turbidimeetrite TU5300 sc ja TU5400 sc jaoks on saadaval prognoosiv diagnostikatarkvara PROGNOSYS. PROGNOSYSi kasutamiseks ühendage turbidimeeter PROGNOSYSiga SCjuhtseadmega. Turbidimeetrite TU5300 sc ja TU5400 sc paigaldamist, kasutamist, hooldamist ning seadmete rikkeotsingut tutvustavad videod leiate TU5 seeria turbidimeetrite esitusloendist aadressil Teavet lisaseadmete kohta leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. 5 RFID-moodul ja automaatse süsteemikontrolli võimalus on saadaval vaid ostuhetkel. 8 eesti keel

11 Joonis 1 Toote ülevaade 1 Programmeeritav nupp 9 Viaalikamber 2 Oleku märgutuli 6 10 Ülevooluava 3 RFID-mooduli näidik (valikuline) 11 Töötluspea (avatud) 4 Puhastamiseks eemaldatava kaane kruvid (3) 12 Töötluspea (suletud) 5 Puhastamiseks eemaldatav kaas 13 Kaablikanalid 6 Töötluspea 14 Konnektor lisaseadmete ühendamiseks 7 Proovi sisselaskeava 15 Anduri kaabel 8 Proovi väljalaskeava 3.3 Toote osad Kontrollige, kas olete kõik osad kätte saanud. Vt Joonis 2. Kui mõni ese on puudu või on kahjustatud, siis pöörduge kohe tootja või müügiesindaja poole. 6 Näitab seadme olekut. Rohkem teavet leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. eesti keel 9

12 Joonis 2 Toote osad 1 TU5300 sc või TU5400 sc 6 Puhastamiseks eemaldatava kaane kruvid ja seibid sooja vee jaoks 2 Seinakinnitusdetail (detaili küljes on kaks voolikuklambrit) 7 Viaalivahetustööriist 3 Voolikuklambrid 8 Vooluregulaator 4 Voolikuklambri kruvid, 2,2 6 mm 9 Tarvikuhoidik 5 Paigalduskruvid, 4 16 mm 10 Desikandikassett Osa 4 Paigaldamine E T T E V A A T U S T Erinevad ohud. Selles dokumendi osas kirjeldatud toiminguid tohivad teha vaid pädevad töötajad. 4.1 Paigaldusjuhised T E A D E Veenduge, et seadme lähedal oleks põrandatrapp. Iga päev kontrollige, et seadmes poleks lekkeid. Seade sobib kasutamiseks max 3100 m ( jala) kõrgusel merepinnast. Seadme kasutamine kõrgemal kui 3100 m merepinnast võib pisut suurendada elektriisolatsiooni purunemise tõenäosust, mis omakorda võib põhjustada elektrilöögiohu. Tootja soovitab muret tundvatel kasutajatel võtta ühendust tehnilise toega. 4.2 Paigalduse ülevaade Joonis 3 ülevaade paigaldusest ilma lisaseadmete ja vajalike vahekaugusteta. Süsteemi ülevaate koos kõigi lisaseadmetega leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. 10 eesti keel

13 Joonis 3 Ilma lisaseadmeteta paigalduse ülevaade 1 Tarvikuhoidik 5 Proovi sisselaskeava 2 Töötluspea 6 Proovi väljalaskeava 3 SC-juhtseade 7 TU5300 sc või TU5400 sc 4 Vooluregulaator 4.3 Seinapaigaldus Paigaldage seade seinale vertikaalses asendis. Paigaldage seade rõhtsalt Paigaldamine seinakinnitusdetaili abil Seadme seinakinnitusdetaili abil seinale paigaldamiseks järgige allolevaid illustreeritud juhiseid. Seinakinnitusdetaili seinale kinnitamiseks vajalikud vahendid hangib kasutaja. Kui seade 1720D, 1720E või FT660 on vaja välja vahetada, eemaldage vastav seade seinalt. Seadme olemasoleva riistvara külge kinnitamiseks järgige illustreeritud juhiseid 2 4. Märkus. Kui kasutatakse lisaseadmeid, paigaldatakse voolikuklambrid teise kohta. Voolikuklambrite paigaldamise kohta leiate teavet lisaseadmetega kaasas olevast dokumentatsioonist. eesti keel 11

14 12 eesti keel

15 4.3.2 Paigaldamine otse seinale Teine võimalus on paigaldada seade otse seinale, nagu on näha allolevates illustreeritud juhistes. Paigalduseks vajalikud vahendid hangib kasutaja. Eemaldage seadme tagaküljel olevatelt kinnitusavadelt õhuke kile. 4.4 Desikandikasseti paigaldamine T E A D E Veenduge, et desikandikassett oleks paigaldatud, muidu saab seade kahjustada. Esmakordsel paigaldusel järgige allolevaid juhiseid. Kasseti väljavahetamise kohta leiate teavet desikandikassetiga kaasas olevast dokumentatsioonist. 1. Vaadake pakendil olevat hiliseimat paigalduskuupäeva. Vt Joonis 4. Ärge kasutage kassetti, kui hiliseim paigalduskuupäev on möödunud. 2. Veenduge, et uue desikandikasseti indikaator oleks helesinine. Vt Joonis Paigaldage uus desikandikassett. Järgige allolevaid illustreeritud juhiseid. eesti keel 13

16 Joonis 4 Desikandikasseti ülevaatamine 1 Hiliseim paigalduskuupäev (kk.aaaa = kuu ja aasta) 2 Indikaator (helesinine = pole aegunud, valge = aegunud) 3 Transpordikaitse 14 eesti keel

17 eesti keel 15

18 4.5 Puhastamiseks eemaldatava kaane kruvide vahetamine T E A D E Ärge keerake kruvisid üle, vastasel juhul need purunevad. Keerake kruvid käsitsi kinni. Kui proovi temperatuur on C ( F), muutuvad puhastamiseks eemaldatava kaane kruvid kuumaks. Põletuste vältimiseks vahetage puhastamiseks eemaldatava kaane tavakruvid sooja vee jaoks mõeldud kruvide ja seibide vastu. Puhastamiseks eemaldatava kaane kruvide asukohti vt Joonis 1 leheküljel Tarvikuhoidiku paigaldamine Tarvikuhoidikus hoitakse töötluspead (või valikulist automaatset puhastusmoodulit), kui see ei ole seadme külge paigaldatud. Tarvikuhoidiku seadmest õigele kaugusele paigaldamise juhised leiate teemast Paigalduse ülevaade leheküljel 10. Tarvikuhoidiku paigaldamiseks vt alltoodud illustreeritud juhiseid. 4.7 Vooluhulgaanduri paigaldamine (valikuline) Valikuline vooluhulgaandur teeb kindlaks, kas proovi vooluhulk jääb tehnilistes andmetes esitatud piiridesse. Voolu puudumise, liiga aeglase või kiire voolu korral kuvatakse juhtseadme näidikul hoiatus ja süttib oleku märgutuli. Paigaldage valikuline vooluhulgaandur. Teavet leiate valikulise vooluhulgaanduriga kaasas olevast dokumentatsioonist. 4.8 Automaatse puhastusmooduli paigaldamine (valikuline) Automaatne puhastusmoodul puhastab töötlusviaali sisemust valitud ajaintervalli järel. Paigaldage lisaseadmete hulka kuuluv automaatne puhastusmoodul. Teavet leiate automaatse puhastusmooduliga kaasas olevast dokumentatsioonist. 4.9 SC-juhtseadmega ühendamine E T T E V A A T U S T Kehavigastuste oht. Ärge vaadake viaalikambrisse, kui instrumendil on sisse lülitatud toide. 16 eesti keel

19 1. Laadige alla uusim tarkvaraversioon veebilehelt Enne seadme SC-juhtseadmega ühendamist installige SC-juhtseadmesse värskeim tarkvaraversioon. Täpsemat teavet leiate tarkvara installimise juhendist, mis on karbis kaasas või mille saab kaasa SC-juhtseadme jaoks tarkvara alla laadides. 2. Lahutage SC-juhtseadme toide. 3. Ühendage anduri kaabel SC-juhtseadme kiirühendusliitmikku. Vt Joonis 5. Hoidke liitmiku kork edaspidiseks kasutuseks alles. 4. Varustage SC-juhtseade toitega. SC-juhtseade otsib seadet. 5. Kui SC-juhtseade leiab seadme, vajutage sisestusklahvi Enter. Juhtseade kuvab põhikuval turbidimeetri mõõdetud hägususväärtuse. Joonis 5 Anduri kaabli ühendamine SC-juhtseadmega 4.10 Veetorustikuga ühendamine Seadme veetorustikuga ühendamine H O I A T U S Plahvatusoht. Veenduge, et tühjendustoru poleks ummistunud. Kui tühjendustoru on ummistunud, kokku surutud või väändunud, võib seadmes tekkida kõrge surve. eesti keel 17

20 H O I A T U S Kehavigastuste oht. Prooviliin sisaldab kõrge surve all olevat vett, mis võib kuumana tekitada põletushaavu. Veesurve tuleb eemaldada kvalifitseeritud ja kaitsevahendeid kandva personali poolt. T E A D E Ärge laske veel sattuda viaalikambrisse, see võib kahjustada seadet. Veenduge enne töötluspea paigaldamist seadmele, et vett ei leki. Veenduge, et kõik torud on korralikult kinni. Veenduge, et viaali mutter on kõvasti kinni. Süsteemis peab olema täielik veesurve, vee pealevool peab olema sisse lülitatud ja klaasist viaalil ei tohi olla näha veeleket. T E A D E Hoidke automaatset puhastusmoodulit seadme sisse paigaldades vertikaalselt, vastasel juhul võib viaal puruneda. Kui viaal puruneb, pääseb vesi viaalikambrisse ja kahjustab seadet. T E A D E Enne seadme veetorustikuga ühendamist veenduge, et desikandikassett ja viaal oleks paigaldatud. T E A D E Sõltuvalt keskkonnatingimustest, on vajalik oodata vähemalt 15 minutit, et süsteem stabiliseeruks. Kasutaja hangitavad tarvikud Voolusulgemisventiil Voolikud 7 Voolikulõikur 7 Voolikutele esitatavaid nõudeid vt Tehnilised andmed leheküljel eesti keel

21 1. Ühendage seade veetorustikuga. Täpsemaid juhiseid annavad järgmised joonised ja Joonis 6. Märkus. Seadme ühendamiseks koos tarvikutega leiate teavet tarvikutega kaasas olevast dokumentatsioonist. Märkus. Bakterite kasvu ennetamiseks kasutage HACH ilt hangitud läbipaistmatut torutarvikut. Joonis 6 Veetorustikuga ühendamise ülevaade ilma tarvikuteta 1 Tarvikuhoidik 4 Vooluregulaator 2 Proovi sisselaskeava 5 Voolusulgemisventiil 3 Proovi väljalaskeava eesti keel 19

22 20 eesti keel

23 Voolukiiruse seadistamine 1. Mõõtke vooluhulka täielikult avatud vooluregulaatoriga. Veenduge, et vooluhulga näit jääks tehnilistes andmetes esitatud vooluhulgaväärtuste piiridesse. Vt Tehnilised andmed leheküljel Sulgege vooluregulaator aeglaselt, kuni vooluhulk väheneb 20 30%. Märkus. Vooluregulaator tekitab voolikus tagasirõhku ja vähendab viaalis tekkida võivate mullide kogust. Osa 5 Navigeerimisjuhised Sõrmistiku kirjeldust ja navigeerimisjuhiseid vaadake kontrolleri dokumentatsioonist. Vajutage kontrolleri PAREMAT nooleklahvi mitu korda, et kuvada rohkem teavet avakuval ja et kuvada graafiline näidik. Osa 6 Kasutamine Seadme sätete konfigureerimise ning protsessi- ja laboratoorsete mõõtetulemuste võrdlemise kohta leiate teavet tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist. eesti keel 21

24 Osa 7 Calibration (Kalibreerimine) H O I A T U S Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiate käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS). Kui seadet kasutatakse regulaarseks aruandluseks USA Keskkonnakaitseametile (EPA), tuleb seadet kalibreerida EPA dokumentide ja metoodikate kohaselt. Täiendavate nõuetele vastavuse määruste kohta küsige lisateavet kohalikelt reguleerivatelt asutustelt. Seade on tehases kalibreeritud ja laservalgusallikas on stabiilne. Tootja soovitab süsteemi plaanipärase töö tagamiseks seadet regulaarselt kalibreerida. Tootja soovitab kalibreerida vastavalt kohalikele eeskirjadele ja pärast remonti või põhjalikku hooldust. Kasutage seadme kalibreerimiseks valikulist kalibreerimiskaant ja StablCal- või formasiinetaloniga viaali või viaale. Rohkem kalibreerimisprotseduure RFID-ga ja ilma ning 1-punkti ja 2-punkti kalibreerimise kohta leiate kalibreerimiskaane dokumentatsioonist. Teine võimalus on kasutada seadme kalibreerimiseks süstalt ja StablCal- või formasiinetaloni. Seadme kalibreerimiseks ja kalibreerimissätete konfigureerimiseks vt põhjalikumat kasutusjuhendit veebilehel Osa 8 Taatlus Peamise kalibreerimistaatluse tegemiseks kasutage valikulist kalibreerimiskaant ja 10-NTU StabCalietaloni suletud viaali (või 10 NTU StabCali-etaloni ja süstalt). Teise võimalusena kasutage madalamas turbiidsuse vahemikus teisese kalibreerimistaatluse tegemiseks valikulist kalibreerimiskaant ja valikulist klaasist taatlusvarrast (< 0,1 NTU). Tehke kalibreerimise taatlus kohe pärast iga kalibreerimist, et mõõta taalusetaloni ja salvestada mõõdetud väärtus seadmes. Tehke kalibreerimise taatlus kalibreerimiste vahel vastavalt normatiivsoovitustele, et teha kindlaks, kas seade töötab nõuetekohaselt ja on kalibreeritud. Kui kalibreerimise taatlus tehakse kalibreerimiste vahel, mõõdetakse taatlusetaloni. Mõõdetud väärtust võrreldakse taatlusetaloni salvestatud väärtusega. Taatlemiseks ja taatlussätete konfigureerimiseks vt põhjalikumat kasutusjuhendit veebilehel Osa 9 Hooldus H O I A T U S Põletusoht. Kuumade vedelike käsitsemisel järgige ohutu käsitsemise reegleid. E T T E V A A T U S T Erinevad ohud. Selles dokumendi osas kirjeldatud toiminguid tohivad teha vaid pädevad töötajad. 22 eesti keel

25 E T T E V A A T U S T Kehavigastuse oht. Ärge eemaldage kunagi mõõdiku kaitsekatteid. See mõõdik kasutab lasertehnoloogiat ja laserkiirega kokkupuutumisel riskib kasutaja vigastustega. E T T E V A A T U S T Kehavigastuse oht. Klaasist detailid võivad puruneda. Käsitsege neid lõikehaavade vältimiseks ettevaatlikult. T E A D E Ärge võtke seadet hoolduseks lahti. Kui seadme sees olevad osad vajavad puhastamist või remonti, võtke ühendust tootjaga. T E A D E Enne hooldust katkestage proovi sissevool seadmesse ja laske seadmel jahtuda. Hoolduse ajal väljundkäitumise määramiseks vajutage nuppu menu ja valige SENSOR SETUP > TU5x00 sc > DIAG/TEST > MAINTENANCE > OUTPUT MODE (Anduri seadistamne > TU5x00 sc > Diag/test > Hooldus > Väljundi režiim). 9.1 Hoolduskava Tabel 2 hooldustoimingute soovituslik ajakava. Asutuse ettekirjutused ja töötingimused võivad teatud toimingute sagedust suurendada. Tabel 2 Hoolduskava Toiming 1 3 kuud 1 2 aastat Vastavalt vajadusele Viaali puhastamine leheküljel 24 Märkus. Hoolduse intervall oleneb vee kvaliteedist. X Viaalikambri puhastamine leheküljel 26 X Viaali väljavahetamine leheküljel 27 Desikandikasseti vahetamine leheküljel 29 Märkus. Kasseti vahetamise intervall oleneb õhuniiskuse ja temperatuuri muutustest ning proovi temperatuurist. X X 8 Voolikute vahetamine leheküljel 29 X 9.2 Mahavoolanud aine kõrvaldamine E T T E V A A T U S T Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte. 1. Järgige kõiki asutusesiseseid ohutusnõudeid, mis puudutavad mahavoolanud aineid ja lekkeid. 2. Kõik jäätmed tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kehtivatele seadustele. 8 Kahe aasta järel või nii sageli, kui seade selleks märku annab. eesti keel 23

26 9.3 Seadme puhastamine Ärge seadme puhastamisel lahusteid kasutage. T E A D E Seade on hooldusvaba. Seadme normaalseks tööks ei ole vaja seadet regulaarselt puhastada. Kui seadme välispind määrdub, pühkige seadme pindu puhta niiske lapiga. 9.4 Viaali puhastamine H O I A T U S Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiate käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS). Kui turbiidsusnäit näitab, et töötlusviaalis on saastet, või kui juhtseadme näidikul kuvatakse teade VIAL CLARITY (Viaali läbipaistvus), puhastage viaal. 1. Vajutage menu (menüü). 2. Valige SENSOR SETUP > TU5x00 sc > DIAG/TEST > MAINTENANCE > VIAL CLEANING (Anduri seadistamine > TU5x00 sc > Diag/test > Hooldus > Viaali puhastamine). 3. Tehke juhtseadme näidikul kuvatavad toimingud. Seade salvestab puhastuse kuupäeva automaatselt pärast viimase kuva näitamist. 4. Kui paigaldatud on valikuline automaatne puhastusmoodul, vajutage automaatse puhastuse alustamiseks klahvi Menu (Menüü) ja valige SETUP > TU5x00 sc > START WIPE (Seadistamine > TU5x00 sc > Alusta pühkimist). 5. Kui valikulist automaatset puhastusmoodulit pole paigaldatud, puhastage viaal käsitsi kasutatava viaalipuhastusvahendiga. T E A D E Eemaldage ettevaatlikult viaalist suurem osa vett. Viaali puhastades asetage puhastusvahend sinna ettevaatlikult, et vältida vee pritsimist. Puhastage töötlusviaal käsitsi kasutatava puhastusvahendiga vastavalt allolevatele illustreeritud juhistele. 24 eesti keel

27 9.4.1 Viaali keemiline puhastamine Kui turbiidsusnäit ei naase esialgsele väärtusele, puhastage viaal vastavalt allpool olevatele illustreeritud juhistele. Märkus. Enne illustreeritud juhiste järgi toimimist säilitage SC-juhtseadme väljundväärtused vajalikul tasemel. Väljundväärtuste säilitamise kohta leiate teavet SC-juhtseadme dokumentidest. eesti keel 25

28 9.5 Viaalikambri puhastamine Puhastage viaalikambrit üksnes siis, kui kamber on määrdunud. Viaalikambri puhastamiseks kasutage kindlasti ainult pehme pinnaga töövahendit, mis ei kahjusta seadet. Tabel 3 ja Joonis 7 näitavad viaalikambri puhastamise võimalusi. Tabel 3 Puhastamisvõimalused Saasteaine Tolm Vedelik, õli Võimalused Viaalikambri puhastusvahend, mikrokiudlapp, ebemevaba lapp Lapp, vesi ja puhastusvahend Joonis 7 Puhastamisvõimalused 26 eesti keel

29 9.6 Viaali väljavahetamine T E A D E Ärge laske veel sattuda viaalikambrisse, see võib kahjustada seadet. Veenduge enne automaatse puhastusmooduli paigaldamist seadmele, et vett ei lekiks. Veenduge, et kõik torud on korralikult kinni. Viaali sulgemiseks veenduge, et roheline O-rõngas oleks paigas. Veenduge, et viaali mutter on kõvasti kinni. T E A D E Hoidke automaatset puhastusmoodulit seadme sisse paigaldades veertikaalselt, vastasel juhul võib viaal puruneda. Kui viaal puruneb, pääseb vesi viaalikambrisse ja kahjustab seadet. T E A D E Ärge puudutage ega kriimustage protsessi viaali klaaspinda. Määrdunud või kriimustatud klaas võib mõõtmisel põhjustada ebatäpsusi. T E A D E Sõltuvalt keskkonnatingimustest, on vajalik oodata vähemalt 15 minutit, et süsteem stabiliseeruks. Märkus. Jälgige, et viaalikambrisse ei satuks osakesi. 1. Vajutage menu (menüü). 2. Valige SENSOR SETUP (Sensori sätestamine) > [valige analüsaator] > DIAG/TEST (Diag/test) > MAINTENANCE (Hooldus) > VIAL REPLACEMENT (Viaali väljavahetamine). 3. Tehke juhtseadme näidikul kuvatavad toimingud. Pärast viimase toimingu kuvamist salvestatakse viaali väljavahetamise kuupäev automaatselt. Viaali väljavahetamiseks järgige allolevaid illustreeritud juhiseid. Et uus viaal ei määrduks, kasutage viaalivahetustööriista. Joonisel kujutatud 3. toiminguga asetage töötluspea küljele lamedale pinnale, kui tarvikuhoidik ei ole seadme lähedale paigaldatud. eesti keel 27

30 28 eesti keel

31 9.7 Desikandikasseti vahetamine Kui on aeg desikandikassett välja vahetada, kuvatakse juhtseadme näidikul vastav teade. Desikandikasseti vahetamise kohta leiate teavet kassetiga kaasas olevast dokumentatsioonist. 9.8 Voolikute vahetamine Kui voolikud on ummistunud või kahjustada saanud, vahetage need välja. Vee seadmesse voolamise lõpetamiseks keerake voolusulgemisventiili. Voolikute vahetamise kohta leiate teavet teemast Seadme veetorustikuga ühendamine leheküljel 17. eesti keel 29

32 Osa 10 Probleemilahendus Probleemilahendusteabe leiate tootja veebilehel olevast põhjalikumast kasutusjuhendist Meeldetuletused Meeldetuletused kuvatakse juhtseadme näidikul. Kõigi meeldetuletuste kuvamiseks vajutage nuppu menüü ning valige seejärel DIAGNOSTICS (Diagnostika) > TU5x00 sc > REMINDER (Meeldetuletus). Teade Kirjeldus Lahendus DRYER RANGE (Kuivati tööulatus) PERFORM CAL (Kalibreerimine) Desikandikassett on vähese mahutavusega. Seadet on vaja kalibreerida. Desikandikasseti vahetamine. Juhised leiate desikandikassetiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Seadme kalibreerimine. Vt Calibration (Kalibreerimine) leheküljel 22. PERFORM VER (Taatlemine) Seadet on vaja taadelda. Seadme taatlemine. Vt Taatlus leheküljel 22. WIPER REPLACE (Pühkija vahetamine) Automaatse puhastusmooduli pühkija on vaja välja vahetada. Automaatse puhastusmooduli pühkija väljavahetamine. Pühkija väljavahetamise kohta leiate juhised automaatse puhastusmooduliga kaasas olevast dokumentatsioonist Hoiatused Hoiatused kuvatakse juhtseadme näidikul. Kõigi aktiivsete hoiatuste kuvamiseks vajutage nuppu menüü ning valige seejärel DIAGNOSTICS > TU5x00 sc > WARNING LIST (Diagnostika > TU5x00 sc > Hoiatuste loend). Hoiatus Kirjeldus Lahendus CLEANING MODULE (Puhastusmoodul) DESICCANT OLD (Desikant on liiga vana) DRYER EXHAUS'D (Kuivatusaine on otsas) HIGH FLOW (Liiga suur vooluhulk) HUM PCB SC (Niiskus trükkplaadil) LASER-TEMP HIGH (Laseri temperatuur on liiga kõrge) LASER-TEMP SENS (Laseri temperatuuri andur) LOW FLOW (Liiga väike vooluhulk) Automaatne puhastusmoodul ei tööta korralikult. Desikandikassett on üle 2 aasta vana. Desikandikasseti kasutusiga on lõppenud. Vooluhulk on ettenähtud limiidist suurem (üle 1250 ml/min) Seadme siseelektroonikale on sattunud niiskus. Laseri temperatuur on ettenähtud limiidist kõrgem. Ilmnes laseri temperatuuri anduri rike. Vooluhulk on ettenähtud limiidist väiksem (alla 75 ml/min) Veenduge, et pühkija pea oleks korralikult paigaldatud ja hoob saaks vabalt üles-alla liikuda. Desikandikasseti vahetamine. Juhised leiate desikandikassetiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Desikandikasseti vahetamine. Juhised leiate desikandikassetiga kaasas olevast dokumentatsioonist. Reguleerige vajadusel vooluregulaatorit. Veenduge, et vooluregulaator poleks rikkis. Võtke ühendust tehnilise toega. Teostada saab piiratud täpsusega mõõtmisi. Alandage seadme lähiümbruses temperatuuri. Võtke ühendust tehnilise toega. Teostada saab piiratud täpsusega mõõtmisi. Kontrollige, kas voolikutes pole voolu takistavaid ummistusi. Kõrvaldage ummistused. Reguleerige vajadusel vooluregulaatorit. Veenduge, et vooluregulaator poleks rikkis. 30 eesti keel

33 Hoiatus Kirjeldus Lahendus NO FLOW (voolamine puudub) NOT DRYING (Seade ei kuivata) PUMP (Õhupump) SENS.DRY: FUNC (Kuivatussüsteemi tõrge) TURB TOO HIGH (Turbiidsus on liiga kõrge) WIPER REPLACE (Pühkija vahetamine) VIAL CLARITY (Viaali läbipaistvus) Vooluhulk on alla 10 ml/min. Seade ei saa sisemist niiskust reguleerida. Kuivatusahela õhupumbas ilmnes tõrge. Kuivatussüsteemi õhusüsteemis ilmnes tõrge. Turbiidsusnäit ei ole kalibreerimisvahemikus. Automaatse puhastusmooduli pühkija on vaja välja vahetada. Viaal või viaalikamber on määrdunud. Kontrollige, kas voolikutes pole voolu seiskumist põhjustavaid ummistusi. Kõrvaldage ummistused. Desikandikasseti vahetamine. Vt Desikandikasseti vahetamine leheküljel 29. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust tehnilise toega. Teostada saab piiratud täpsusega mõõtmisi. Võtke ühendust tehnilise toega. Teostada saab piiratud täpsusega mõõtmisi. Võtke ühendust tehnilise toega. Teostada saab mõõtmisi, aga desikandikasseti kasutusiga on lühem. Veenduge, et valitud kalibreerimisvahemik oleks proovi turbiidsusnäitajale rakendatav. Automaatse puhastusmooduli pühkija väljavahetamine. Pühkija väljavahetamise kohta leiate juhised automaatse puhastusmooduliga kaasas olevast dokumentatsioonist. Puhastage või kuivatage viaal ja viaalikamber Rikked Rikketeated kuvatakse juhtseadme näidikul. Kõigi aktiivsete rikete kuvamiseks vajutage nuppu menüü ning valige seejärel DIAGNOSTICS > TU5x00 sc > ERROR LIST (Diagnostika > TU5x00 sc > Tõrkeloend). Rike Kirjeldus Lahendus AUTOCHK. NO FUNC (Automaatne süsteemikontroll ei toimi) CLEANING MODULE (Puhastusmoodul) EE RSRVD ERR (EE reserveeritud rike) FLASH FAIL (Välkmälu nurjus) HUMIDITY PCB (Trükkplaadil on niiskus) LASER TOO LOW (Laseri võimsus on liiga väike) MEAS ELECTRONIC (Mõõteelektroonika) PROC HEAD OPEN (Töötluspea on avatud asendis) Automaatset süsteemikontrolli ei saa lõpetada. Ilmnes automaatse puhastusmooduli tõrge. Sisemälus ilmnes tõrge. Sisemise kalibreerimise mälu on rikutud. Seadmesse on sattunud niiskus või vesi. Ilmnes laseri rike. Ilmnes mõõtmistõrge. Elektroonikaseadmes ilmnes tõrge. Töötluspea on avatud asendis või töötluspea anduris ilmnes tõrge. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Võtke ühendust tehnilise toega. Pöörake töötluspea suletud asendisse. TURB TOO HIGH (Turbiidsus on liiga kõrge) Turbiidsusnäidu väärtus ületab seadme mõõtevahemiku (maksimum 700 FNU). Veenduge, et proovi hägususväärtus jääks seadme mõõtevahemiku piiresse. VIAL PRESENT (Viaal puudub) Viaalikambris ei ole viaali. Paigaldage viaalikambrisse viaal. eesti keel 31

34 Rike Kirjeldus Lahendus VIAL CLARITY (Viaali läbipaistvus) Viaal või viaalikamber on määrdunud. Puhastage või kuivatage viaal ja viaalikamber. WATER INGRESS (Vee Seadmesse on sattunud vesi. Katkestage kohe vee sissevool sisseimbumine) 9 seadmesse. Eraldage anduri kaabel. Desikandikassett võib muutuda kuumaks. Puudutage desikandikassetti ja eemaldage see ainult siis, kui see on toatemperatuuril. 9 Korpuse sees võib olla veetilku, loike või niresid, mis ei kahjusta seadet. 32 eesti keel

35

36 HACH COMPANY World Headquarters P.O. Box 389, Loveland, CO U.S.A. Tel. (970) (800) (U.S.A. only) Fax (970) HACH LANGE GMBH Willstätterstraße 11 D Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) HACH LANGE Sàrl 6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel Fax Hach Company / Hach Lange GmbH, , Kõik õigused reserveeritud. Trükitud Saksamaa.

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM

RUNNER _QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM RUNNER 0001002_QuickStartGuide-TT-Runner.indd 1 6/26/13 2:22 PM Runner UG.book Page 2 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Runner UG.book Page 4 Friday, May 31, 2013 12:55 PM Alustamine Enne alustamist on hea

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13

S9BE (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL13 S9BE8832-12 (et) AUGUST 2017 (Tõlgitud: september 2017) Kasutus- ja hooldusjuhised Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL131, PL161ja G0100 Süsteemid PL6 1-Algusesse (Masina

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem