Sukkel purustigapump ABS Piranha S10 - PE125

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sukkel purustigapump ABS Piranha S10 - PE125"

Väljavõte

1 Sukkel purustigapump ABS Piranha S10 - PE (09/2020) et Installeerimis-, käitamis- ja hooldusjuhised

2 Sukkel purustigapump ABS Piranha 50 Hz: 60 Hz: Ex (1 & Nem-Ex Ex (1 Ex (2 & Nem-Ex (3 Ex (2 & Nem-Ex (3 Ex (2 & Nem-Ex (3 S10/4W-50 PE30/2C-50 S10/4-60 PE25/2W-C-60 PE80/2-E-60 S12/2-50 PE 55/2E-50 S10/4W-60 PE28/2-C-60 PE100/2-E-60 S12/2W-50 PE70/2E-50 S20/2-60 PE35/2-C-60 PE110/2-E-60 S13/4-50 PE90/2E-50 S20/2W-60 PE35/2W-C-60 PE125/2-E-60 S17/2-50 PE110/2E-50 S26/2W-60 PE45/2-C-60 S17/2W-50 S30/2-60 PE45/2W-C-60 S21/2-50 S26/2-50 (1 ATEX. (2 FM. (3 CSA. Sisukord 1 Kasutusalad Plahvatuskindluse sertifikaadid Turvalisus Nõuanded plahvatuskindlate pumpade kasutamisel plahvatusohtlikes piirkondades Eritingimused S-tüüpi plahvatuskindlate mootorite ohutuks kasutamiseks Tehnilised andmed Nimiplaat Üldised konstruktsioonilahendusi Konstruktsioonilahendusi Piranha-S Konstruktsioonilahendusi Piranha-PE Käitustüübid ja käivitussagedused Kaal Piranha-PE Kett (EN 818) Tõstmine, transportimine ja ladustamine Tõstmine Transport Ladustamine Mootori ühenduskaabli niiskuskaitse Monteerimine ja paigaldamine Paigaldusnäide, betoonist kogumiskaev Spiraalkambri ventiil Survereguleertoru Elektriühendused Temperatuuri jälgimine Lekketiheduse järelevalve Elektrijuhtmete skeemid Pöörlemissuuna kontrollimine Pöörlemissuuna muutmine Kasutuselevõtt Hooldus ja teenindus Üldised hooldusnõuanded Peenestussüsteem Õli sissevalamine ja vahetamine Õlikambri tühjendamise ja täitmise juhised Õlitäitekoguste tabel Laagrid ja mehaanilised tihendid Tõsteseadmete hoolduse kommentaarid, mis on vastavuses määrusega EN Puhastamine Rikkeotsingujuhend Sulzer jätab endale õiguse tehniliste arenduste tõttu muuta spetsifikatsioone.

3 Brošüüris kasutatavad sümbolid ja märkused: Valitseb ohtlik elektripinge. Eiramine võib põhjustada kehavigastusi. Plahvatuse tekke oht. MÄRKUS: Eiramine võib põhjustada moodulil kahjustusi või mõjuda negatiivselt selle suutlikkusele. Tähtis informatsioon, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata. 1 Kasutusalad Piranha sukelpumbad on projekteeritud väljaheiteid sisaldava heitvee pumpamiseks ehitistest ja kohtadest merepinnast allpool. Lisaks sobivad Piranha sukelpumbad ideaalselt tõhusaks ja ökonoomiseks survestatud kuivendamiseks väikese läbimõõduga torude kaudu eraisikute, munitsipaalsetes ja tööstuslikes rakendustes. Järgige DIN EN , samuti kohalikke eeskirju. Pumbatava materjali maksimaalne lubatud temperatuur on 40 C Määrdeainete leke võib kaasa tuua pumbatava aine saastumise 1.1 Plahvatuskindluse sertifikaadid Piranha-seeriasse kuuluvatel plahvatus-kindlatel mootoritel on plahvatuskindluse sertifikaat vastavalt ATEX 2014/34/EC [Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb] (50 Hz), ja FM Class 1 Alajaotus. 1 Grupid C ja D (60 Hz, US). Plahvatuskindla konstruktsiooniga agregaatide kasutamisel arvestage järgmist: Plahvatusohtlikes kohtades peab olema tagatud, et EX agregaatide sisselülitamisel ja mis tahes viisil kasutamisel on pumba osa veega täidetud (kuivpaigaldus), sellele voolab vesi või see on vette sukeldatud (märgpaigaldus). Muul viisil nagu näiteks kuivkäigul kasutamine ei ole lubatud. MÄRKUS: Kasutatakse Ex-kaitse meetodite tüüpe c (konstruktiivne ohutus) ja k (vedeliku sissetungimine) kooskõlas standardiga EN ISO , EN ISO Ex sukel-mootorpumpade tuleb arvestada järgmist: Peab olema tagatud, et Ex sukel-mootorpumba mootor on käivitamise ja töö ajal alati üleni sukeldatud! Ex sukel-mootorpumpade temperatuurikontrolli peab teostama bimetall-temperatuuripiirajatega või DIN nõuetele vastava termotakistiga ja direktiivi 2014/34/EU kohaselt kontrollitud aktiveerimisseadmega. Sagedusmuunduriga Ex-sukelmootorpumpade (Piranha-PE kolmefaasilisi) käitamisel plahvatusohtlikes piirkondades (ATEX tsoon 1 ja 2) kehtib: Mootorite kaitsmiseks ühendage need otsese temperatuuri kontrollsüsteemiga. See koosneb mähisesse integreeritud temperatuurianduritest (termotakisti DIN ) ja vastavalt direktiivile 2014/24/EU kontrollitud aktiveerimisseadmest. Plahvatuskindlaid masinaid on lubatud käitada ainult maksimaalselt kuni tüübisildil toodud võrgusagedusega 50 või 60 Hz. Töö sagedusmuunduriga (Piranha-PE kolmefaasilisi): Vt lõiku 9. 2 Turvalisus Üldisi ja spetsiiflisi ohutus- ja turvanõudeid on kirjeldatud eraldi bukletis Sulzeri ABS-tüüpi toodete ohutusjuhised. Kui midagi jääb ebaselgeks või tekib küsimusi ohutuse alal, võtke kindlasti ühendust tootja, Sulzer-iga. Lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega ning väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seda seadet kasutada juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ning nad mõistavad kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalveta. 3

4 2.1 Nõuanded plahvatuskindlate pumpade kasutamisel plahvatusohtlikes piirkondades. 1. Plahvatuskindlaid sukelpumpasid võib kasutada ainult juhul, kui soojusanduri süsteem on ühendatud. 2. Ujuvlülitid ja DI tihendi jälgimisandur peavad standardi IEC järgi olema ühendatud sädemeohutu vooluahelaga, kaitsetüüp EX (i). 3. Plahvatuskindlate sukelpumpade demonteerimist ja parandustöid tohib teha ainult volitatud personal vastavates teenindusjaamades. 2.2 Eritingimused S-tüüpi plahvatuskindlate mootorite ohutuks kasutamiseks. 1. Integreeritud toitekaabel tuleb sobival viisil mehaaniliste kahjustuste eest kaitsta ning paigaldada vastavad lõppotsakud /60 Hz siinustoitele ette nähtud pumbamootorid tuleks varustada vastaval viisil ühendatud ülekuumuskaitsmetega nii, et masina elektritoide katkestatakse, kui staator saavutab 130 C. 3. Muutuva sagedusega või mittesiinuselisele toitele ette nähtud pumbamootorid tuleks varustada vastaval viisil ühendatud ülekuumuskaitsmetega nii, et masina elektritoide katkestatakse T4 klassifitseeritud masinatel staatori temperatuuril 100 C ja T3 masinatel staatori temperatuuril 160 C. 4. Nimetatud mootorimoodulid ei ole ette nähtud kasutajapoolseteks teenindus- või remonditöödeks; kõik plahvatuskindlusele mõju avaldada võivad tegevused tuleks lasta teostada tootjal. Leegikindlaid liitekohti võib parandada ainult tootja tehnilise kirjelduse järgi. 3 Tehnilised andmed Üksikasjalikku tehnilist informatsiooni saate Sukkel purustigapump ABS Piranha S10 - PE125 tehnilistest andmelehtedest, mida saab alla laadida aadressilt > Products > Pumps > Submersible Pumps. Müratase 70 db. 3.1 Nimiplaat Soovitame Teil pumba standardsel tüübisildil olevad andmed alljärgnevale formularile kanda ning kasutada seda varuosatellimuste, kordustellimuste ja üldpäringute käigus teabeallikana. Edastage kõikide päringute puhul alati pumbatüüp, tootenumber ja seerianumber. ATEX- ja FM-märgistusega Piranha pumpasid on lubatud kasutada ohtlikes kohtades. Kui Ex-märgistusega pumpa hooldatakse või parandatakse töökojas, millel puudub Ex-sertifikaat, ei tohi pumpa enam edaspidi ohtlikes kohtades kasutada. Sellisel juhul tuleb Ex-märgistusega silt tootelt eemaldada ja asendada see standardse sildiga või kui pumbal on nii standardne kui ka teine Ex-märgistusega silt, tuleb teine silt eemaldada. Standardne tüübisilt xx/xxxx IP Typ Nr Sn UN IN Ph Hz P1: Cos φ n P2: Weight Qmax Hmax DN Hmin Ø Imp Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland. Made in Ireland Piranha-PE Piranha-S 4

5 Ex-tüübisilt Baseefa 03ATEX07..X 0598 Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X Piranha-PE Piranha-S Legend Typ Pumba tüüp Nr Pumba nr Sn Seeria nr xx/xxxx Tootmiskuupäev (nädal/aasta) Un Hinnanguline pinge V In Hinnanguline voolutugevus A Ph Faaside arv Hz Sagedus Hz Insul. Cl. Isoleerklass kw FM-tüübisilt P1 Hinnanguline sisendvõimsus kw P2 Hinnanguline väljundvõimsus kw n Kiirus r/min Cos φ Võimsustegur pf Qmax Max vool m 3 /h Hmax Max pea m Ø Imp. Tiiviku diameeter mm DN Väljalaske diameeter mm CSA-tüübisilt Piranha-S ja Piranha-PE Piranha-S ja Piranha-PE Legend Model Pumba tüüp / Pumba nr RPM Kiirus r/min Sn Seeria nr Imp. dia Tiiviku diameeter mm Volts Hinnanguline pinge V Max. Max uputussügavus ft P2 Hinnanguline väljundvõimsus HP Insul. Cl. Isoleerklass F.L.Amps Hinnanguline voolutugevus A NEMA Code NEMA kood Hz Sagedus Hz Flow Max. Max vool gpm Ph Faaside arv Hmax Max pea ft 5

6 4 Üldised konstruktsioonilahendusi Hüdraulilise purustussüsteemiga sukeldatav purustuspump. Purustussüsteem paikneb tiiviku ees ja sisaldab spiraalse põhjaplaadi külge kinnitatud liikumatu lõikerõngaga kombineeritud purustusrootorit. 4.1 Konstruktsioonilahendusi Piranha-S Malmist tõstekäepide ja terasest seekel 2 Ülemine laager - üherealine 3 Termosensoritega mootor 4 Mootorikarter 5 Rõhu testimispunkt 6 Roostevabast terasest võll 7 Alumine laager - kaherealine 8 Õliga määritav mansett-tihend 9 Laagrikorpus 10 Voluut 11 Põhjaplaadi seadekruvi 12 Niiskusesensor (DI) 13 Õlikamber 14 Õlikambri väljalaskekork / rõhu testimispunkt 15 Mehaaniline tihend 16 Tiivik 17 Purustusrootor 18 Lõikerõngas (kinnitatud põhjaplaadile) 19 Põhjaplaadi 18 Peenestussüsteem

7 4.2 Konstruktsioonilahendusi Piranha-PE Hüdraulilise purustussüsteemiga sukeldatav purustuspump ja äärmiselt energiasäästliku mootoriga Rõhu väljalaskekruvi 2 Mootorikarter 3 10-viiguline pistikuplokk 4 Niiskusesensor (DI) 5 Õlikamber 6 Õlikambri väljalaskekork / rõhu testimispunkt 7 Roostevabast terasest tõsteaas 8 Ülemine laager - üherealine 9 Termosensoritega mootor 10 Roostevabast terasest võll 11 Mootorikamber 12 Alumine laager - kaherealine 13 Laagrikorpus 14 Mehaanilised tihendid 15 Tihendi hoideplaat 16 Mootorikambri väljalaskekork / rõhu testimispunkt 17 Voluut 18 Tiivik 19 Purustusrootor 20 Lõikerõngas (kinnitatud põhjaplaadile) 21 Põhjaplaadi 7

8 5 Käitustüübid ja käivitussagedused Seeriasse Piranha-PE kuuluvad pumbad on loodud pidevalt töötama tsüklis S1, olles paigaldatud nii vee alla kui kuiva kohta. Piranha-S on loodud töötama ainult vaheajalisel töörežiimil (S3, 25%), olles paigaldatud kuiva kohta, ja pidevas töötsüklis (S1), olles paigaldatud vee alla (Minimaalne veetase = 279 mm). 6 Kaal MÄRKUS: Nimeplaadil olev kaal kehtib ainult pumba ja kaabli kohta. 6.1 Piranha A = Kandurklamber ja kinnitused B = Seelikalus (transporditav) C = Toitekaabli D = Pump (ilma kaablita) 50 Hz 60 Hz A B C D kg (lbs) kg (lbs) kg (lbs) kg (lbs) Piranha 400 V 1) 208 V 2) 230 V 2) 460 V 2) 600 V 2) S10 - S17 4 (9) 4 (9) 0.2 (0.4) (66) S21 4 (9) 4 (9) 0.2 (0.4) (71) S26 4 (9) 4 (9) 0.2 (0.4) (77) PE 30/2D 4 (9) 4 (9) 0.3 (0.7) (181) PE 55/2D, 7 (15) 4 (9) 0.4 (0.9) (269) PE 70/2D 7 (15) 4 (9) 0.4 (0.9) (278) PE 90/2D, PE 110/2D 7 (15) 4 (9) 0.4 (0.9) (326) S10 & S20 4 (9) 4 (9) (0.29) 0.13 (0.29) 0.13 (0.29) - 30 (66) S26 4 (9) 4 (9) (0.29) 0.13 (0.29) (77) S30 4 (9) 4 (9) (0.29) 0.13 (0.29) 0.13 (0.29) - 51 (112) PE 25/2W 4 (9) 4 (9) (0.4) 0.18 (0.4) (170) PE 28/2D 4 (9) 4 (9) (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 77 (170) PE 35/2W 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) (170) PE 35/2D 4 (9) 4 (9) (0.4) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 77 (170) PE 45/2W 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) (176) PE 45/2D 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.18 (0.4) 0.18 (0.4) 0.14 (0.3) 80 (176) PE 80/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.18 (0.4) 0.14 (0.3) 124 (273) PE 100/2D, 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.18 (0.4) 153 (337) PE 110/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 153 (337) PE 125/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 153 (337) 1) Kaal meetri kohta. 2) Kaal jalg kohta. 6.2 Kett (EN 818)* Pikkus (m) Kaal (kg) WLL 320 WLL 400 WLL 630 1,6 0, ,28 1,62 2,72 4 1,67 2,06 3,40 6 2,45 2,94 4,76 7 2,84 3,38 4,92 * Ainult Sulzeri tarnitud keti jaoks. Loetelus mittesisalduvate tarvikute kaalud tuleb tõsteseadme töökoormuse määramisel samuti arvesse võtta. Konsulteerige enne paigaldamist Sulzer kohaliku esindajaga. 8

9 7 Tõstmine, transportimine ja ladustamine 7.1 Tõstmine Arvestage Sulzeri üksuste ja nende külge lisatud komponentide koguraskust! (vt põhiüksuse raskust nimeplaadilt) Kaasasolev duplikaatnimeplaat tuleb alati paigaldada pumba paigalduskoha lähedusse nähtavasse kohta (nt klemmikarpidele/juhtpaneelile, kuhu ühendatakse pumbakaablid). MÄRKUS! Tõstevahendit tuleb kasutada siis, kui seadme ja sellele paigaldatud tarvikute koguraskus ületab kohalikes ohutuseeskirjades käsitsi tõstmise kohta kehtestatud piirväärtusi. Seadme ja tarvikute koguraskust tuleb jälgida kõigi tõstevahendite ohutu töökoormuse määratlemisel! Tõstevahendil, nt kraanal ja kettidel peab olema piisav tõstevõimsus. Vintsil peavad olema Sulzeri seadmete (sh tõsteketid või terastrossid ning kõik paigaldatavad tarvikud) koguraskusele sobivad mõõtmed. Lõppkasutaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tõstevahendil oleks vajalik sertifikaat ja et see oleksheas seisukorras ning et seda kontrolliks pädev isik regulaarsete intervallide järel kooskõlas kohalike nõuetega. Kulunud või kahjustunud tõstevahendeid ei tohi kasutada ning need tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada. Tõstevahend peab vastama ka kohalikele ohutuseeskirjadele ja -nõuetele. MÄRKUS! Sulzeri roostevabast terasest kettide, trosside ja sääklite ohutu kasutamise juhiseid kirjeldatakse toodetega kaasas olevas tõstevahendite juhendis ning neid tuleb täielikult järgida. 7.2 Transport Transpordi käigus ei tohi pumba maha pillata või visata. Seade on varustatud tõstepunktidega, kuhu võib transportimiseks kinnitada keti ja ühendusaasa. Seadet ei tohi kunagi tõsta ega langetada toitejuhtmest. Pöörake tähelepanu kogu masina raskusele. Vints ja kett peavad vastama masina kaalule ning kõigile hetkel kehtivatele ohutuseeskirjadele. Järgida tuleb kõiki ohutuseeskirju ja ka üldisi häid tehnika kasutamise tavasid. 7.3 Ladustamine 1. Pikaajaliste ladustamisperioodide vältel tuleks kaitsta pumpa niiskuse ja äärmise külma ning kuumuse eest. 2. Mehaaniliste tihendite kinnikleepumise vältimiseks on soovitav tiivikut vahetevahel käsitsi pöörata. 3. Kui pump võetakse käigust, siis tuleks enne ladumist õli ära vahetada. 4. Ladustamise järel tuleks pump kahjustuste suhtes üle vaadata, kontrollida õlitaset ning tiiviku kerget liikuvust Mootori ühenduskaabli niiskuskaitse Mootori ühenduskaabel on kaitstud niiskuse liikumise vastu piki kaablit tehases paigaldatud kaitsekatetega, mis sulgevad juhtmeotsad. Juhtmeotsi ei tohiks kunagi vette panna, sest neil puudub veekindel tihendus ja kaitsekatted pakuvad kaitset üksnes veepritsmete või muu sarnase eest (IP44). Katteid tohib eemaldada üksnes vahetult enne pumba elektrilist külgeühendamist. Ladustamise või installeerimise vältel, enne toitekaabli vedamist ja külgeühendamist tuleks pöörata erilist tähelepanu võimalikest üleujutustest tingitud veekahjustuste vältimisele. Kui on võimalus, et vesi tõuseb, tuleb kaabel kinnitada nii, et selle ots ulatuks üle maksimaalse veetõusu taseme. Jälgige, et Te seda tehes ei kahjustaks kaablit või selle isolatsiooni. 9

10 8 Monteerimine ja paigaldamine Järgida tuleb kõiki heitveerakendustes kasutatavate pumpade ning plahvatuskindlate mootorite kasutamisega seonduvaid eeskirju. Juhtpaneeli minevad kaabliühendused peavad olema suletud gaasikindlalt, pärast kaabli- ja juhtvooluringide läbitõmbamist vahtmaterjale kasutades. Eriti täpselt tuleb järgida ohutuseeskirju ning üldisi häid tehnika kasutamise tavasid, mis on seotud tööga heitveejaamade suletud aladel. Piranha-PE transporditava versiooni puhul joondage jooksvad kaablid välja nii, et need ei läheks sõlme ega murduks kahekorra. Ühendage väljalasketoru ja kaabel. Lisainfo jaoks vaadake peatükki Elektriühendused. Asetage pump kindlale pinnale, mis takistab selle ümberpööramist või maasse kaevumist. Pumpa on võimalik ka poltidega põhjast pisut kõrgemale kinnitada või tõstekonksu abil riputada. Voolikute, torude ja kraanide suurus tuleb valida vastavalt pumba võimsusele. 8.1 Paigaldusnäide, betoonist kogumiskaev 1 Kogumiskaevu kate 2 Ventilatsioonitoru 3 Kogumiskaevu kate 4 Kaablikaitsetoru muhv juhtpaneelini 5 Kett 6 Sissevoolutoru 7 Pallitüüpi ujuklüliti 8 Sukelpump 9 Tsemendipump 10 Pjedestaal 11 Juhttoru* 12 Väljalasketoru 13 Tagasivooluta ventiil 14 Väravaventiil 15 Mootori toitekaabel * Juhttoru paigaldamine on kohustuslik, kui pump paigaldatake alusele. 8.2 Spiraalkambri ventiil Pärast pumba sukeldamist vett täis kogumiskaevu võib spiraalkambris tekkida õhulukk, mis võib pumpamisel probleeme tekitada. Õhutakistuse eemaldamiseks raputage pumpa või tõstke see meediumist välja ja asetage jälle tagasi. Vajadusel korrake seda ventileerimisprotseduuri. 8.3 Survereguleertoru Survereguleertoru tuleb paigaldada vastavalt kõigile eeskirjadele. DIN 1986/100 ja EN kehtivad eelkõige järgneva puhul: - Survereguleertoru peab olema varustatud tagasivoolu ringliiniga (180 pööre), mis asub tagasivoolu tasemest üleval pool ja voolab seejärel gravitatsiooni jõul kogumistorusse või kanalisatsiooni. - Survereguleertoru ei tohi ühendada äravoolutoruga - Survereguleertoruga ei tohi ühendada ühtegi teist juurdevoolu või survereguleertoru. Survereguleertoru peab olema paigaldatud nii, et külm seda ei mõjutaks. Ventileerimistoru ühendatakse külge lükatava muhvi abil kogumispaagi ülaosas asuva vertikaalse väljalaske külge. See peaks olema ühtlase läbimõõduga (min DN 70) ja tõusma ühtlaselt üle katuse taseme. 10

11 9 Elektriühendused Enne töölepanekut peab asjatundja kontrollima, kas vajalikud elektrilised kaitseseadmed on olemas. Maandus, nullfaas, pinnaselekke kaitsmed jms peavad vastama kohaliku elektritarnija eeskirjadele ja ende töövalmidust peab kontrollima selleks kvalifitseeritud isik. Kohapealne toitesüsteem peab vastama oma ristlõikelt ja maksimaalselt pingekaolt vastama kohalikele eeskirjadele. Pumba nimiplaadil näidatud pinge peab vastama varustuse omale. Paigaldaja peab kõigi pumpade statsionaarsetesse juhtmeühendustesse integreerima sobiva võimsusega ja kohalikele eeskirjadele vastavad kaitselülitid. Toitekaablit peab kaitsme vastava võimsusega aeglaselt läbipõlev kaitse, mis vastab pumba võimsusele. Sissetuleva elektrivarustuse ja ka pumba enda ühendamine juhtpaneeli terminalidega peab vastama juhtpaneeli skeemdiagrammidele ning mootori ühendusdiagrammidele, ja seda ühendust tohib teha ainult selleks kvalifitseeritud isik. Pumbamajades/mahutites tuleb monteerida EN :2014 [Ex] või IEC [nem- Ex] (torustike paigaldamise määrused, kõrgepingeseadmete kaitsemeetmed) nõuetele vastav potentsiaaliühtlustus. Järgida tuleb kõiki ohutuseeskirju ning üldisi häid tehnika kasutamise tavasid. Vabas õhus kasutamisele kehtivad järgmised eeskirjad: Sukelpumbad, mida kasutatakse välitingimustes, peavad olema varustatud vähemalt 10m pikkuse kaabliga. Teistes riikides võivad kehtida muud eeskirjad. Kõikides paigaldistes peab pumba elektritoide olema ühendatud läbi rikkevoolukaitse (nt RCD, ELCB, RCBO vms) nimirakendusvooluga mitte üle 30 ma. Paigaldistes, milles puudub kohtkindel rikkevoolukaitse, tuleb pump ühendada pistikupessa läbi teisaldatava rikkevoolukaitse. Paigaldaja peab paigaldama kõigile kolmefaasilistele pumpadele statsionaarsete juhtmetega mootori käivitus- ja ülekoormuskaitseseadmed. Sellised mootori juhtimise ja kaitseseadised peavad vastama IEC standardile Nende tehnilised andmed peavad sobima juhitava mootori tehniliste andmetega ning need tuleb juhtmestada ja seadistada/reguleerida kooskõlas tootja juhistega. Elektrilöögioht! Ärge eemaldage juhet ega venituskaitset. Ärge ühendage elektrikaableid pumbaga! Kõigi ühefaasiliste pumpade statsionaarsetesse juhtmetesse tuleb integreerida järgmised komponendid: Mootori käivitus- ja/või käituskondensaator, mis vastab IEC nõuetele ja mille tehnilised andmed vastavad paigaldusjuhendis olevatele andmetele. Kondensaatori klass peab olema S2 või S3. Mootori kontaktor, mis vastab IEC standardi nõuetele ja juhitava mootori näitajatele. Palun konsulteeriga oma elektrikuga. Töö sagedusmuunduriga (Piranha-PE kolmefaasilisi): Mootorid on mähise ehituse ja mähise isolatsiooni poolest sobivad kasutamiseks sagedusmuunduriga. Tuleb aga arvestada, et sagedusmuunduriga töötamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: Järgida tuleb elektromagnetilise ühilduvuse direktiivide nõudeid. Sagedusmuunduriga juhitavate mootorite pöörlemiskiiruse-/pöördemomendi kõverad leiate meie tootevaliku programmides. Plahvatuse eest kaitstud mootorimudelid peavad olema varustatud termistoriga (PTC) teostatava järelevalvega, kui neid käitatakse plahvatusohtlikes piirkondades (ATEX tsoon 1 ja 2). Plahvatuskindlaid masinaid on lubatud käitada ainult maksimaalselt kuni tüübisildil toodud võrgusagedusega 50 või 60 Hz. Sealjuures tuleb tagada, et peale mootorite käivitumist ei ületata tüübisildil toodud nimivoolu. Samuti ei ole lubatud ületada mootori andmelehel toodud käivituste maksimaalset arvu. Muude kui plahvatuskindlate masinate käitamine on lubatud ainult kuni tüübisildil nimetatud võrgusagedusega (kaasa arvatud) ning üle selle ainult kokkuleppel ja Sulzer valmistajatehase kirjaliku kinnitusega. 11

12 Ex seadmete kasutamiseks sagedusmuunduriga kehtivad eraldi nõuded termokontrollelementide aktiveerumisaegade osas. Madalaim sagedus tuleb seadistada nii, et väljavoolutorus oleks vähemalt 1 m/s voolukiirus. Ülemine piirsagedus tuleb seada nii, et ei ületataks mootori nimivõimsust. Kaasaegsed sagedusmuundurid töötavad järjest suurema taktsagedusega ja nende pingepoolte tõus on järsk. See vähendab mootorikadusid ja -müra. Kahjuks tekitavad sellised muunduri väljundsignaalid ka mootori mähises kõrgeid pingetippusid. Kogemuste kohaselt võivad sellised pingetipud olenevalt tööpingest ning mootori ja sagedusmuunduri vahelise ühenduskaabli pikkusest vähendada ajami eluiga. Et seda takistada, tuleb taolised sagedusmuundurid (nagu joonisel 1) tähistatud kriitilises piirkonnas töötamiseks varustada siinus-filtriga. Seejuures tuleb siinusfilter vastavalt võrgupingele, muunduri taktsagedusele, muunduri nimivoolule ja muunduri maksimaalsele väljundsagedusele sagedusmuunduriga kohandada. Sealjuures tuleb mootori klemmiplaadil tagada normpinge. U N [V] kriitiline piirkond mittekriitiline piirkond L[m] L=kogu juhtme pikkus (sagedusmuundurist mootorini) Joonis 1 Kriitiline/mittekriitiline piirkond 9.1 Temperatuuri jälgimine Staatorimähistes paiknevad termosensorid kaitsevad mootorit ülekuumenemise eest. Piranha mootorite staatorid on varustatud bimetalsete termosensoritega - standardselt Piranha-PE ja Ex Piranha-S ning valikvarustusena non-ex Piranha-S puhul. Plahvatuskindlaid pumpasid võib plahvatusohtlikes piirkondades kasutada ainult monteeritud soojusanduritega. 9.2 Lekketiheduse järelevalve Piranha-PE ja Piranha-S pumbad tarnitakse niiskusesensoriga, mis avastab ja teavitab vee sissetungimisest mootori- või õlikambritesse. DI kuulub Piranha-S puhul valikvarustusse ja teostab Ex-versioonis üksnes mootorikambri järelevalvet. Kui DI-tihendi jälgimine on aktiveeritud, tuleb seade kohe tööst kõrvaldada. Palun võtke ühendust oma Sulzer-i teeniduskeskusega. MÄRKUS: Pumba käitamisel lahtiühendatud termosensori ja/või niiskusesensoriga kaotab garantiiga seonduv nõudeõigus kehtivuse. 12

13 9.3 Elektrijuhtmete skeemid Üks faas: 50 Hz: R C S PE blk gry br Hz: R S C F1 FO PE Hz: R S C PE 50 Hz: R S C F1 FO DI PE TÄHELEPANU: R = Käik S = Start C = Üldine (Neutraalne) F1, F0 = Soojusandur DI = Seal monitor PE = Maandus blk = Must gry = Hall br = Pruun Kolm faasi: 60 Hz: T1 T2 T PE Hz: U V W PE blk gry br 50 Hz: U V W F1 FO PE Hz: U V W F1 FO DI PE U1 V1 W1 V2 W2 U2 F1 FO DI PE Piranha 50 Hz Üks faas: Kolm faasi: S10/4, S12/2, S17/2 Piranha 60 Hz - - S10/4-Ex, S12/2-Ex, S17/2-Ex S10/4 S10/4-Ex, S12/2, S12/2-Ex, S17/2, S17/2-Ex S10/4 S10/4-Ex, S20/2, S20/2-Ex, S26/2, S26/2-Ex, PE25/2C-Ex ** PE35/2C-Ex ** PE45/2C-Ex ** S13/4, S12/2, S17/2, S21/2, S26/2 S13/4-Ex S12/2-Ex, S17/2-Ex, S21/2-Ex, S26/2-Ex - - S13/4 S13/4-Ex, S12/2, S12/2-Ex, S17/2, S17/2-Ex, S21/2, S21/2-Ex, S26/2, S26/2 (DO5)* S26/2-Ex, PE30/2C-Ex S10/4 S10/4-Ex, S20/2, S20/2-Ex, S30/2, S30/2-Ex, PE28/2C-Ex ** PE35/2C-Ex ** PE45/2C-EX ** PE80/2E-EX ** PE100/2E-EX ** PE110/2E-EX ** PE125/2E-EX ** PE55/2E-Ex PE70/2E-Ex, PE90/2E-Ex, PE110/2E-Ex - * 400/695V. ** CSA-sertifikaadi olemasolul ei ole Ex-märgistus vajalik. On oluline, et ühefaasiliste pumpadega kasutataks õigeid kondensaatoreid; valede kompensaatorite kasutamine põhjustab mootori läbipõlemise. 13

14 9.4 Pöörlemissuuna kontrollimine Kui kolmefaasilisi seadmeid kasutatakse esimest korda või kui neid kasutatakse uues kohas, peaks selleks kvalifitseeritud isik pöörlemissuunda hoolikalt kontrollima. Kontrollides pöörlemissuunda, tuleb pump kinnitada nii, et pöörlev tiivik ega sellest tuleneb õhuvool ei ohustaks personali. Ärge asetage oma kätt hüdraulikasüsteemi! Pöörake pärast pöörlemissuuna muutmist kontrolli sooritades ning seadme käivitamisel tähelepanu STARDI TAGASILÖÖGILE. Seejuures võib esineda tugevatoimeline löök ja põhjustada pumba tõukumist pöörlemisele vastupidises suunas. Ülalt vaadates on pöörlemissuund õige, kui tiivik pöörleb suunaga päripäeva. MÄRKUS: Stardi tagasilöök on vastupidine kellaosuti liikumissuunale. Kui mitu pumpa on ühendatud ühe juhtpaneeli külge, siis tuleb kõiki pumpasid eraldi kontrollida. Juhtpaneeli põhivarustus peaks pöörlema kellaosuti liikumise suunas. Kui juhtmed on ühendatud vastvalt skeemdiagrammile ja juhtmete märgistustele, siis on pöörlemissuund õige. 9.5 Pöörlemissuuna muutmine Pöörlemissuunda tohib muuta ainult selleks kvalifitseeritud isik. Kui pöörlemissuund on vale, siis saab seda muuta, vahetades omavahel juhtpaneeli toitejuhtme kaks faasi. Seejärel tuleb pöörlemissuunda uuesti kontrollida. MÄRKUS: Pöörlemissuuna mõõtmisseade jälgib peatoiteallika või avariigeneraatori pöörlemissuuda. 10 Kasutuselevõtt 14 Plahvatusohtlikes kohtades tuleb jälgida, et pumpade sisselülitamisel ja nende töötamisel oleks pumba osa veega täidetud (kuivpaigaldus) või teise võimalusena vee all (märgpaigaldus). Jälgige, et andmelehel antud minimaalne sukeldustase oleks alati tagatud. Teist tüüpi töövormid, nt norskavalt või kuivalt töötamine on keelatud. Enne töö alustamist tuleb seadet kontrollida ja teha toimivustestid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgnevale: - Kas elektriühendused vastavad määrustele? - Kas soojusandurid on ühendatud? - Kas tihendi jälgimisseade on (juhul, kui olemas) õigesti paigaldatud? - Kas mootori ülekoormuse lüliti on õigesti seadistatud? - Kas elektri- ja juhtsüsteemi kaablid on õigesti paigaldatud? - Kas kogumiskaev on tühjendatud? - Kas pumbajaama sisse- ja väljavoolud on puhastatud ja üle kontrollitud? - Kas pöörlemissuund on õige - isegi kui töö toimub avariigeneraatori abil? - Kas tasemeandurid töötavad korralikult? - Kas vajalikud lüüsid, ventiilid (juhul, kui olemas) on avatud? - Kas tagasivooluta ventiilid (juhul, kui olemas) töötavad vabalt? - Kas voluut on tühjaks lastud (vt lõiku 8.2)?

15 11 Hooldus ja teenindus Toitekaabli kahjustumisega kaasnevate ohtude vältimiseks tuleb kahjustunud kaabel lasta tootjal või selle hooldustehnikul või muul sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada. Enne hooldustööde alustamist peab kvalifitseeritud isik pumba täielikult elektrivarustusest eemaldama ja kindlustama selle kogemata uuesti sisselülitamise vastu. Teenindust võivad läbi viia ainult kvalifitseeritud isikud. Parandus- või hooldustööde tegemisel tuleb järgida suletud heitveejaamades tehtavate tööde puhul kehtivaid eeskirju ning üldisi häid tehnika kasutamise tavasid. Hooldusnõuanded, mida siin jagatakse, ei ole mõeldud kodutöökojas tehtavateks parandustöödeks, sest selleks on vaja spetsiaalseid tehnilisi teadmisi Üldised hooldusnõuanded Sulzer-i sukelpumbad on usaldusväärsed kvaliteettooted, mis kõik on läbinud hoolika lõppkontrolli. Eluaegse määrdega kuullaagrid koos jälgimisseadmetega tagavad pumba optimaalse usaldusväärsuse; seda juhul, kui pump on ühendatud ja seda kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile. Kui kõigest hoolimata peaks esinema mingi rike, siis ärge improviseerige, vaid küsige nõu oma Sulzer-i klienditeenindusest. See kehtib eriti siis, kui juhtpaneeli pinge ülekoormus, soojuskontrollsüsteemi soojusandurid või tihendi jälgimissüsteem (DI) pumba pidevalt välja lülitavad. Regulaarne ülevaatus ja hooldus on soovitatavad, et tagada pumba pikk tööiga. Piranha-PE pumpade teenindusintervallid on installatsioonist ja rakendusest olenevalt erinevad. Soovitatavate teenindusintervallide üksikasjade osas pöörduge palun kohaliku Sulzer teeninduskeskuse poole. Hooldusleping meie teenindusosakonnaga garanteerib teile parima tehnilise teeninduse igasugustes tingimustes. Parandustöödel tohib kasutada ainult tootja pakutavaid originaalvaruosi. Sulzer-i garantii kehtib ainult juhul, kui parandustööd on tehtud Sulzer-i heakskiidetud töökodades ja kui on kasutatud Sulzer-i originaalvaruosi. MÄRKUS: ATEX- ja FM-märgistusega Piranha pumpasid on lubatud kasutada ohtlikes kohtades. Kui Ex-märgistusega pumpa hooldatakse või parandatakse töökojas, millel puudub Ex-sertifikaat, ei tohi pumpa enam edaspidi ohtlikes kohtades kasutada. Sellisel juhul tuleb Ex-märgistusega silt tootelt eemaldada ja asendada see standardse sildiga või kui pumbal on nii standardne kui ka teine Ex-märgistusega silt, tuleb teine silt eemaldada Peenestussüsteem Piranha peenestusüsteem on kuluvosa, mida tuleb vajadusel vahetada. Võimsuse vähenemine võib vähendada väljalaset. Soovitame peenestamist regulaarselt kontrollida. See kehtib eriti juhul, kui pumbatav heitvesi sisaldab liiva. Regulaarne kontrollimine ja hooldus on soovitatav, et tagada seadme pikk eluiga. Sulzer-i teenindusorganisatsioon annab teile heameelega nõu kõigi rakenduste puhul ja aitab lahendada teie pumpamisprobleeme Õli sissevalamine ja vahetamine Mootorikamber (Piranha-PE), ja mootori ning hüdraulikasektsiooni vahel paiknev õlikamber (Piranha -PE & Piranha-S), on täidetud valmistamise käigus. Õlivahetus on vajalik üksnes: ettenähtud teenindusintervallide saabudes (lähema teabe saamiseks pöörduge Sulzer-i teeninduskeskuse poole). kui DI niiskusesensor avastab vee sissetungimise õlikambrisse või mootorikambrisse pärast remonditööd, mis nõudis õli väljalaskmist. kui pump võetakse käigust, siis tuleks enne ladumist õli ära vahetada. 15

16 Õlikambri tühjendamise ja täitmise juhised 1. Vabastage piisaval määral kruvikorki, et võimalik rõhk välja lasta, seejärel pingutage uuesti kinni (asukohta vt lk 6 ja 7). Asetage eelnevalt kruvikorgi peale riidelapp, et võimalik väljapritsiv õli pumba rõhuvabaks tegemisel kinni püüda. 2. Asetage pump horisontaalses asendis ja väljalaskeava allpool jäätmeõli kogumiskaevu. 3. Eemaldage väljalaskeavast kruvikork ja rõngastihend. 4. Kui õli on täielikult välja lastud, siis pöörake pump nii, et väljalaskeava asetseks ülal. 5. Valige õlitäitekoguste tabelist nõutav kogus ja valage õli aeglaselt väljalaskeavasse. 6. Paigaldage kruvikork ja rõngastihend tagasi Õlitäitekoguste tabel Piranha Mootori maht Õlikamber (liitrid) S S10/4 - S26/ PE PE30/2-C 0.43 PE55/2-E - PE125/2-E 0.68 Spetsifikatsioon: Piranha-S: valge mineraal VG15 FP175C Piranha-PE: valge mineraal VG8 FP153C 11.5 Laagrid ja mehaanilised tihendid Piranha-PE-pumbad on varustatud kogu kasutuseaks määritud laagritega. Võlli tihendus on teostatud kahekordsete mehaaniliste tihendite (Piranha-PE), ja mehaanilise tihendi / mansetttihendiga (Piranha-S). Laagreid ja tihendeid ei tohi pärast eemaldamist uuesti kasutada ja need tuleb tunnustatud töökojas Sulzer-i originaalvaruosadega asendada Tõsteseadmete hoolduse kommentaarid, mis on vastavuses määrusega EN Tõsteseadmeid on soovitatav iga kuu üle vaadata ja kontrollida nende funktsioneerimist. Vastvalt EN määrustele peab tõsteseadmeid hooldama kvalifitseeritud isik järgmiste intervallidega: ettevõtetes - iga kolme kuu järel. korterelamutes - iga kuue kuu järel. eramutes - kord aastas. Lisaks soovitame sõlmida hooldusleping kvalifitseeritud ettevõttega Puhastamine Kui pumpa kasutatakse teisaldustööks, siis tuleb see pärast iga kasutamist mustuse ja kattekihi kogunemise vältimiseks puhta veega läbi pumbates puhastada. Statsionaarse kasutamise korral soovitame automaatset taseme kontrollsüsteemi regulaarselt kontrollida. Kui lülitate sisse valikulüliti (lülitiseade HAND ), tühjendatakse kogumiskaev. Kui ujukitel on näha mustuse kogunemist, tuleb need puhastada. Pärast puhastamist tuleb pump puhta veega loputada ja teha rida automaatseid pumpamistsükleid. 16

17 12 Rikkeotsingujuhend Rike Põhjus Kõrvaldamine Pump ei tööta Niiskusesensor ei toimi. Kontrollige õlikorki lõtvumise või kahjustuste suhtes, või tehke kindlaks ja vahetage vigane mehaaniline tihend / kahjustatud o-rõngad. Vahetage õli. 1) Pump lülitub vaheldumisi sisse/välja Voluudis on õhutakistus. Tasemekontroll lülitus välja. Tiivik kinni jäänud. Pöördklapp suletud; tagasilöögiklapp blokeeritud. Temperatuurisensor ei toimi. Raputage või tõstke pumpa korduvalt üles ja alla, kuni pinnale ei kerki enam õhumulle. Kontrollige kaevus ujukilülitit rikke, kinnikiilumise ja OFF-asendis püsimise suhtes. Kontrollige üle ja eemaldage ummistuse põhjustanud ese. Kontrollige impelleri ja põhjaplaadi vahet ning vajaduse korral seadistage. Avage pöördklapp, puhastage blokeerunud tagasilöögiklapp. Mootor käivitub pärast pumba mahajahtumist automaatselt. Kontrollige juhtpaneelilt termorelee seadeid. Kontrollige tiivikut blokeerumise suhtes. Kui pole ükski ülaltoodutest, siis tuleb lasta teeninduses kontrollida. 1) Nõrk töösurve või vool Vale pöörlemissuund. Muutke toitekaabli kahe faasi omavahelise äravahetamisega pöörlemissuunda. Ülemäärane müra või vibratsioon Tiiviku ja põhjaplaadi vaheline pilu liiga suur Pöördklapp osaliselt avatud. Vähendage pilu. Avage klapp täielikult. Defektne laager. Vahetage laager. 1) Tiivik ummistunud. Vale pöörlemissuund. Eemaldage ja puhastage hüdraulika. Muutke toitekaabli kahe faasi omavahelise äravahetamisega pöörlemissuunda. Parandus- või hooldustööde alustamist peab kvalifitseeritud isik pumba täielikult elektrivarustusest eemaldama ja kindlustama selle kogemata uuesti sisselülitamise vastu. 1) Pump tuleb viia tunnustatud töökotta. 17

18 TEENINDUSLOGI Kuupäev Töötunnid Kommentaarid Allkiri 18

19 TEENINDUSLOGI Kuupäev Töötunnid Kommentaarid Allkiri 19

20 Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

MN-4700E-4800E-ATEX-IOM-GEA19513A_FR

MN-4700E-4800E-ATEX-IOM-GEA19513A_FR Masoneilan* 4700E/4800E Elektropneumaatilised positsioneerijad ATEX-i kasutusjuhend (redaktsioon A) BHGE andmeklass: avalik NEED JUHISED ANNAVAD KLIENDILE/KÄITAJALE OLULIST PROJEKTISPETSIIFILIST TEAVET,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Valik CPR kaableid

Valik CPR kaableid Valik CPR kaableid EHITUSTOODETE REGULATSIOON Paigalduskaablid TULELE REAGEERIMINE XPJ XPJ-HF D AFUX C-Pro Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

BA TTK 75 ECO.fm

BA TTK 75 ECO.fm TTK 75 ECO ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport...05 Kasutuselevõtt...05 Kasutamine...06 Vead

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kaasaegne elektriajam

Microsoft PowerPoint - Kaasaegne elektriajam Ajamitele esitatavad nõuded Kaasaegne elektriajam Sissejuhatus sagedusjuhtimisse Kiiruse reguleerimine vastavalt protsessi omapäradele. Ajalooliselt: astmeline reguleerimine käigukasti ehk muudetava mehaanilise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem