TarkTee. Sisestusmoodul

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TarkTee. Sisestusmoodul"

Väljavõte

1 TarkTee Sisestusmoodul Kasutusjuhend Aprill 2020

2 Sisukord 1 Sissejuhatus Piirangu staatused Tee liigid Rollid Veebiliidese kasutusjuhend Nõuded TarkTee Sisestusmoodulisse sisenemine Registreerimisvorm Sisestusmooduli üldfunktsionaalsus Teavitused Kasutaja seaded Organisatsiooni valik Kaardi funktsionaalsus Volituste haldus Piirangute vaatamine Piirangud nimekirjas Piirangud kaardil Piirangu salvestamine Piirangu (mõju)ala määramine Ümbersõidu määramine Piirangu kontaktide määramine Piirangu muutmine Piirangu muudatuste logi vaatamine Piirangu kinnitamine valideerimiseks Piirangu valideerimine Valideerimiseks kinnitatud piirangu tagasi lükkamine Piirangu lõpetamine Piirangu kustutamine Piirangute eksportimine (17)

3 Dokumendi ajalugu Versioon Kuupäev Autor Muudatus Lauri Kruuda Esialgne konfiguratsiooni kasutusjuhend Lauri Kruuda Lisatud veebiliidese kasutusjuhend Lauri Kruuda Lisatud erakorraliste ümbersõitudega seotud juhend Kadri Hendla Lisatud TARA autentimine ja esindusõiguste muudatused Terminid MNT- Maanteeamet RMK - Riigimetsa Majandamise Keskus KOV - Kohalik omavalitsus AD - Active Directory 3 (17)

4 1 Sissejuhatus TarkTee ( on rakendus, mille ülesandeks on pakkuda teekasutajale infot üle- Eestiliste teepiirangute ja -andmete kohta ühest kohast ning planeerida oma teekondi efektiivsemalt ja ohutumalt. TarkTee Sisestusmoodul loob kõigile liikluspiiranguga (edaspidi piirang) seotud asutustele keskkonna, mille abil on võimalik piiranguid sisestada ning neid hallata. Seni on piirangutega seotud ettevõtted ja asutused edastanud piiranguid faili kujul Maanteeameti töötajale, kes vajalikud andmed TarkTee rakendusse sisestab. Kohalikud omavalitsused (v.a. Tallinna linn) pole varasemalt piiranguid edastanud. Uuest määrusest tulenevalt ( rakendub kohustus sisestada ning jagada piiranguid kõikidel teede omanikel (v.a. eraisikud) MNT, RMK, KOV id. 1.1 Piirangu staatused Sisestusmoodulis oleval piirangul saab olla üks järgnevatest staatustest: Salvestatud piirangu andmete täitmist on alustatud, kuid on jäänud pooleli ning piirang ei ole veel valmis valideerimiseks Kinnitatud valideerimiseks piirang sisaldab kõiki vajalikke andmeid ning ootab valideerimist Valideeritud piirang on vastavat õigust omava kasutaja poolt valideeritud ning avaldatud TarkTee lõppkasutaja rakenduses Valideerimisest tagasilükatud piirang ei ole olnud korrektselt sisestatud, et see avaldada TarkTee lõppkasutajatele ning on valideerija poolt tagasi lükatud Aegunud piirangu lõppkuupäev on kätte jõudnud ning piirang on eemaldatud TarkTee lõppkasutaja rakendusest Lõpetatud piirang on piirangu seadja või valideerimisõigust omava kasutaja poolt lõpetatud Arhiveeritud piirang on olnud Lõpetatud või Aegunud staatuses üle 3 aasta. 1.2 Tee liigid Tee, millele piirang seatakse, peab olema ühe järgnevast liigist: MNT Riigimaantee KOV - Kohaliku omavalitsuse tee ning eratee (mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks), mida haldab kohalik omavalitsus RMK - RMK metsatee 1.3 Rollid Kasutajate ja nende rollide haldus ei kuulu TarkTee Sisestusmooduli funktsionaalsuse hulka. Maanteeameti kasutajate haldus toimub MNT sisesinfosüsteemis ning ülejäänud kasutajate haldus MNT E-teeninduses. Kasutajad kuuluvad kahte erinevasse õiguste gruppi: Piirangu sisestaja 4 (17)

5 Piirangu sisestaja ja valideerija Kasutaja rollid moodustuvad tee liikidest ja õiguste gruppist. Ühel kasutajal võib olla määratud mitu tee liiki või kohaliku omavalitsuse puhul mitu piirkonda. Näiteid kasutajatest ja tema rollidest: Maanteeameti kasutaja: MNT tee Piirangu sisestaja ja valideerija Tartu valla kasutaja: KOV tee (Tartu vald) Piirangu sisestaja ja valideerija Riigimetsa majandamise keskuse kasutaja: RMK tee Piirangu sisestaja ja valideerija Kolmanda osapoole - AS TREV-2 Grupi kasutaja: MNT tee / KOV tee (nt Tartu vald) Piirangu sisestaja 2 Veebiliidese kasutusjuhend 2.1 Nõuded TarkTee Sisestusmooduli avamisel arvutis peab kasutajal olema üks järgnevatest veebibrauseritest Chrome viimane stabiilne versioon Firefox viimane stabiilne versioon IE viimane stabiilne versioon Sisestusmooduli avamisel nutiseadmes on sobilikud järgnevad operatsioonisüsteemid ja brauserid: Android ja Chrome viimane stabiilne versioon ios ja Safari viimane stabiilne versioon Miinimumresolutsioon tohib nutiseadmel olla: 768 x TarkTee Sisestusmoodulisse sisenemine Maanteeameti kasutajad sisenevad TarkTee Sisestusmoodulisse läbi MNT Active Directory teenuse. Teised kasutajad sisenevad kasutades TARA autentimisteenust (isikutuvastuseks on kasutatavad ID-kaart, Smart-ID või mobiil-id) Registreerimisvorm Esmasel sisenemisel tuleb täita registreerimisvorm: 5 (17)

6 Sisestatud andmeid saab hiljem muuta seadete alt (vaata peatükk 2.3.2). 2.3 Sisestusmooduli üldfunktsionaalsus Sisestusmoodulisse sisenemisel avaneb järgnev vaade: Lehekülje päis sisaldab järgnevat: Nuppu menüü peitmises/avamiseks - Teateid kasutaja või kasutaja asutusega seotud piirangute kohta: o Klikkides o Klikkides o Klikkides kuvatakse valideerimist ootavad piirangud kuvatakse valideerimisest tagasi lükatud piirangud kuvatakse viimase 24h jooksul muudetud piirangud Sisse loginud kasutaja nimi ja tema asutuse nimi - 6 (17)

7 Nupp kasutusjuhendi lugemiseks Nupp teavituste tellimiseks/eemaldamiseks Nupp organisatsiooni vahetamiseks - Nupp kasutaja seadetele - Nupp väljalogimiseks Teavitused Kasutaja saab endale tellida piiranguga seotud teavitusi vastavalt valitud sätetele. Teavituste tellimiseks tuleb klikkida üleval paremal oleval ümbriku ikoonil. Teavituste lehekülg koosneb kolmest blokist: Üldised teavitused o Piirangute muudatused: Piirang, mille kasutaja on salvestanud, on muudetud või kustutatud teise kasutaja poolt. o Valideerimist ootavad piirangud: Piirang ootab kasutaja asutuse poolt valideerimist. o Valideeritud või tagasi lükatud piirangud: Piirang, mis on kasutaja poolt kinnitatud valideerimiseks, on valideeritud või tagasi lükatud. o Aegumas piirangud: Piirang, mille kasutaja on valideerinud, aegub 24 tunni pärast. Teavitused piirangu sisestamisel kiiruskaamera mõjupiirkonda o Kasutaja saab valida, millisel piirangu staatusel ta teavitust soovib. Näiteks, kui teavitust on vaja ainult siis, kui piirang valideeritakse, siis tuleb valida ainult Valideeritud Teavitused massipiirangu kohta o Kasutaja saab valida, millisel piirangu staatusel ta teavitust soovib. Näiteks, kui teavitust on vaja ainult siis, kui piirang valideeritakse, siis tuleb valida ainult Valideeritud o Riigimaanteedele ja RMK teedele piiranguid sisestavad kasutajad saavad määrata ka maakonna. Näiteks, kui teavitust on vaja ainult Harjumaa piirides olevate piirangute kohta, siis tuleb valida ainult Harjumaa Teavitused saadetakse kasutaja ile, mis on määratud kasutaja seadete lehel (vaata paetükk 2.3.2) Kasutaja seaded Registreerimis vormi sisestatud andmeid saab muuta seadete alt. Andmete muutmiseks tuleb klikkida üleval paremal oleval hammasratta ikoonil. 7 (17)

8 Seadete lehel näeb ka informatsiooni kasutajale määratud rollide kohta: Organisatsiooni valik Kui kasutajal on õigus esindada mitut organisatsiooni, siis tuleb tal sisselogimisel määrata esindatav organisatsioon. Organisatsiooni saab ka hiljem vahetada, vajutades rakenduse päises organisatsiooni vahetamise ikoonile Kaardi funktsionaalsus Kaardivaates saab kasutaja teha järgnevaid toiminguid: Otsida teed (nime või numbri järgi) või aadressi tulemuses kuvatakse kõigepealt otsingu vasted teedele ja peale seda aadressidele. Valida teise aluskaardi. Vaikimisi on valitud PÕHIKAART. Aktiveerida aluskaardile kaardikihte: o KOV PIIRID: kohalike omavalitsuste piirid o RIIGI / KOV / RMK TEED: teede võrgustik vastavalt tee liigi järgi o KIIRUSKAAMERAD: kiiruskaamerate asukohad o PIIRANGUD: kõik kasutaja ja tema asutuse kasutajate poolt sisestatud piirangud. (See kiht on nähtav ainult menüüst Kaart valides.) 8 (17)

9 2.3.5 Volituste haldus Kui kasutajal on äriregistris esindatava organisatsiooni esindusõigus või talle on antud edasivolitamise õigus, siis on talle ekraani vasakus servas olevas peamenüüs nähtav menüüpunkt "Volitused". Selle vajutades avaneb volitatute nimekiri. Nimekirja saab sorteerida vajutades soovitud veeru päisel ning filtreerida vajutades päises asuvat lehtri ikooni. Uue volituse lisamiseks tuleb vajutada tabeli kohal asuvat Lisa volitus nuppu. Avaneval lehel tuleb sisestada volitatava isikukood, nimi ja riik. Kohustuslik on määrata volituse kehtivuse algusaeg, soovi korral saab määrata ka lõppaja. Vastavalt organisatsiooni õigustele saab määrata, millised õigused volitatav saab ning kas volitataval endal on edasivolitamise õigus. Volitus kehtib ainult siis, kui ta on aktiveeritud. Näiteks esindusõiguse ajutiseks eemaldamiseks ei pea volitust kustutama, vaid võib eemaldada linnukese Volitus aktiveeritud märkeruudust. Juba lisatud volitust on võimalik muuta vajutades volituste tabelis nuppu Muuda. NB! Oluline on teada, et läbi volituste realiseeruvad ainult õigused, mis organisatsioonil sel hetkel on. Näiteks kui kasutaja on volitatud piiranguid valideerima, kuid organisatsioonilt on vahepeal see õigus eemaldatud, siis kasutajal valideerimise õigust rakenduses ei ole! 2.4 Piirangute vaatamine Piirangu detailide vaatamiseks peab kasutaja valima piirangu Piirangute nimekirjast või Kaardilt. 9 (17)

10 2.4.1 Piirangud nimekirjas Piirangu otsimiseks tuleb valida vasakult menüüst Piirangute nimekiri (sisse logimisel on see esimene vaade, mida kasutajale näidatakse). Vajaliku piirangu leidmiseks on võimalik kasutada mitut moodust: Piirangu võtme järgi otsimine o Kasutaja peab otsingu välja sisestama piirangu võtme ja vajutama Enter klahvi. Piirangu sorteerimine o Piirangute nimekirja sorteerimiseks, vastavalt valitud tulbale, tuleb hiire kursoriga minna tabeli päisele ning klikkida noole ikoonil. Vastavalt noolele sorteeritakse tabelit alt üles või ülevalt alla. Sorteerimine toimub numbriliselt, tähestikuliselt või kuupäeva põhiselt vastavalt tulba tüübile. Näide tulba Peamise põhjus sorteerimisest: o Piirangu filtreerimine o Piirangu tabeli filtreerimisel kuvatakse tabelis ainult need piirangud, mis kattuvad sisestatud väärtusega. Filtreerimiseks tuleb klikkida päises paremal oleval lehtri ikoonil: Kasutajale kuvatakse iga tulba päises tekstiväljad, kuhu ta saab sisestada vajaliku väärtuse numbri, tähe või kuupäeva. Piirangu põhjuse ja staatuse tulbal on filtreerimiseks mõeldud valikväärtused: Peale väärtuse sisestamist tuleb vajutada Enter klahvi. Kiirvalikute kasutamine 10 (17)

11 o Kiireks filtreerimiseks on võimalik kasutada kiirvalikuid. Tabelis kuvatavate veergude määramine o Kasutaja saab määrata, milliseid veerge ta tabelis näeb. Selleks tuleb vajutada Muuda veerge nupul ning märkida linnukesega kuvatavad veerud. Piirangute eksport o Tabelis kuvatavaid ridu saab eksportida CSV-sse, selleks tuleb vajutada nupul CSV eksport. Otsitud võtme, sisestatud filtreerimise väärtuste ja valitud kiirvalikute tagandamiseks tuleb klikkida Puhasta filtrid nupul. Piirangu detailinfo vaatamiseks peab kasutaja klikkima vastava piirangu real oleval Detailid ikoonil: Peale seda kuvatakse kasutajale piirangu andmed ning kaardil piirangu (mõju)ala. Detailvaates piirangu andmeid muuta ei saa. Kui kasutaja on piirangute nimekirjas ning tahab vaadata konkreetset piirangut kaardil, siis ta peab klikkima silma või suurendusklaasi ikoonil: silm kuvab piirangu kaardil, ilma et muudaks kaardi fookust (suumi ja asukohta) suurendusklaas fokuseerib kaardi, nii et valitud piirang oleks kaardi keskel Piirangu nimekirja tabel võib koosneda mitmest leheküljest: Kasutaja saab navigeerida lehekülgede vahel ning ka valida mitu piirangut ( Kirjet ) talle ühel leheküljel kuvatakse Piirangud kaardil Piirangute kaardil vaatamiseks tuleb valida vasakult menüüst Kaart ning aktiveerida kiht Piirangud. 11 (17)

12 Leides vajaliku piirangu, saab selle peal klikkida, mille järel avaneb hüpikaken piirangu peamiste andmetega: 2.5 Piirangu salvestamine Uue piirangu salvestamiseks tuleb valida vasakult menüüst Piirangu lisamine. Piirangu lisamise vaade: Piirangu lisamise vormil on neli ala: päis kuvab vormi võimalikke vahelehti ning piiranguga seotud toimingute nuppe (salvesta jms) vorm sisaldab välju ja väärtuseid piirangu andmete sisestamiseks o vorm koosneb kahest vahelehest piirangu kirjeldusest piiranguga seotud isikute kontaktidest 12 (17)

13 kaart o iga välja või välja bloki juures on? ikoon, millele hiirega peale minnes avaneb selgitav tekst selle välja kohta jalus sisaldab informatiivset teavet Piirangut saab salvestada ka siis, kui kohustuslikud väljad pole täidetud. Salvestamiseks tuleb klikkida paremal üleval olevale nupule: Peale õnnestunud salvestamist kuvatakse kasutajale all paremas nurgas staatus: Salvestatud staatuses (ehk pooleli olevaid) piirangut ei edastata valideerimiseks. Näiteks, salvestamine on vajalik siis, kui kasutaja A ei tea kõiki vajalikke andmeid ja kasutaja B peab pooleli oleva piirangu vormi edasi täitma. Piirangu salvestamisel genereeritakse Piirangu võti, mis kuvatakse kohe peale salvestamist kasutajale: Piirangu võtme abil saavad teised kasutajad selle piirangu kiirelt üles leida (vaata peatükk 2.4.1). Piirangu võtit teades on kasutajal võimalik muuta piirangut, mille kohta tal õigused puuduvad ning mida ta Piirangute nimekirjas niisama ei näe. Piirangu võti pole aga avalik Piirangu (mõju)ala määramine Piirangu sisestamisel tuleb määrata piirangu (mõju)ala. Selleks on kasutajal kaks moodust: Sisestada piirangu ala käsitsi (tee nimi/number ja algus ning lõpp kilomeeter) o Tee nime või numbrit sisestades kuvatakse kasutajale ainult neid teed, millele on tal õigus piirangut sisestada o Piirangu ala valimiseks saab kasutada Sõidutee number ja Teeosa number väärtuseid. Need ei ole kohustuslikud väärtused, kuid aitavad mõista teede andmeid (mis tulevad Teeregistrist). Sõidutee numbri valik on näiteks abiks neljarealisele teele piirangu seadmisel ja teeosa number aitab näiteks piirangu ala määrata pealesõitudele ja mahasõitudele. Valida kaardilt tee (eelnevalt peab olema vajalik tee kiht aktiveeritud), aktiveerida tee piiranguks ( Loo teele uus piirang ) ning klikkida piirangu algus ja lõpu asukohal: 13 (17)

14 2.5.2 Ümbersõidu määramine Ümbersõidu määramine pole kohustuslik, aga mõnel juhul võib olla vajalik informatsioon teistele Sisestusmooduli või TarkTee-lõppkasutaja rakenduse kasutajatele. Ümbersõitu saab määrata kahel viisil: Joonistades uue ümbersõidu kaardile o Ümbersõidu joonistamine toimub kaardilt teeosasid valides: o Iga lõigu (valitud teeosa) algust ja lõppu saab muuta, lohistades ringid sobilikule asukohale. Kui ümbersõit on joonistatud, tuleb klikkida Lõpeta joonistamine. o Viimast muudatust saab tagasi võtta klikkides all paremal ikoonil. Valides nimekirjast eeldefineeritud ümbersõidud on koostanud vastava õigusega kasutaja. o Nimekirjast valitud ümbersõitu saab sisestaja redigeerida vastavalt vajadusele Piirangu kontaktide määramine Kasutajal on võimalik määrata piiranguga seotud isiku kontaktideks enda andmed. Selleks tuleb klikkida vastava isiku andmeväljade juures Määra ennast nupul: Ettevõtte määramiseks tuleb sisestada ettevõtte registrikood ning klikkida Määra ettevõte. Peale seda toimub kontroll-päring äriregistrisse ning ettevõtte nimi määratakse automaatselt: 2.6 Piirangu muutmine Piirangut saavad muuta kasutajad, kes on selle sisestanud või kasutajad, kellel on sisestatud piirangu teel (liigil) valideerimise õigus. 14 (17)

15 Piirangu andmeid saab muuta ainult siis, kui piirang on muutmisvormis. Muutmisvormi saamiseks on kaks erinevat võimalust: Piirangu nimekirjas - klikkides vastava piirangu real oleval Muuda ikoonil. Vastava piirangu detailvaates - klikkides Muuda piirangut : Valideeritud piirangul piirangu (mõju)ala (teed ja algus/lõpu km) muuta ei saa. 2.7 Piirangu muudatuste logi vaatamine Iga piirangu sisestamisel või muutmisel salvestab rakendus logisse iga muudatuse koos kellaaja ning kasutaja nimega, kes selle muudatuse tegi. Logi vaatamiseks peab kasutaja valima Piirangu ajalugu vastava piirangu detailvaates: Muudatused on reastatud nii, et uuemad on eespool. Tabelit saab filtreerida sarnaselt piirangute nimekirjale. Muudatuste ajalugu kuvab järgnevad väärtused: Kuupäev ja kellaeg Muutja nimi Muutja asutus Muudatuste arv mitu muudatust vormis tehti enne piirangu salvestust Detailinfo - iga muudatuse kohta on võimalik vaadata detaile: o Kuupäev ja kellaeg o Parameetri nimi o Parameetri väärtus enne muudatust o Parameetri väärtus pärast muudatust 2.8 Piirangu kinnitamine valideerimiseks Kui kõik piirangu kohustuslikud väljad on täidetud, saab piirangu kinnitada valideerimiseks. Piirang, mille staatus on Kinnitatud valideerimiseks, edastatakse vastavatele valideerimisõigust omavatele kasutajatele. Juhul, kui piirangu seadja omab ka valideerimisõigust, saab ta ise piirangu valideerida. Peale piirangu kinnitamist valideerimiseks kuvatakse piirangu detailvaates viidet piirangu muudatuste logile (vaata peatükk 2.7): 15 (17)

16 2.9 Piirangu valideerimine Piirangut saavad valideerida kasutajad, kellel on sisestatud piirangu teel (liigil) valideerimise õigus. Piirangute valideerimise funktsionaalsus on mõeldud selleks, et kolmandad osapooled (teeehitajad, liikluskorraldajad jne) saaksid sisestada ja hallata piiranguid, kuid kuna nemad ei ole tee valdajad, siis enne kui need avalduksid TarkTee lõppkasutaja rakenduses, peab tee valdaja (Maanteeamet või kohalik omavalitsus) piirangud valideerima. Piirangute valideerimine aitab Maanteeameti ja kohalike omavalitsuste töötajatel olla vajalikus infoväljas. Vajadusel on võimalus anda ka kolmandatele osapooltele valideerimise õigus. Piirangu valideerija vaatab valideerimist ootava piirangu andmed üle ja kui andmed on korrektsed, siis valideerimiseks tuleb minna piirangu muutmisvormi (vaata peatükk 2.6) ning klikkida paremal üleval olevale nupule: Pärast toimingu kinnitamist on piirang valideeritud ning see ilmub nähtavaks ka TarkTee lõppkasutaja rakenduses: Valideerimiseks kinnitatud piirangu tagasi lükkamine Kui piirang, mis kinnitati valideerimiseks, ei ole korrektselt täidetud, on valideerijal võimalik piirangu andmeid ise muuta või lükata piirang tagasi. Enne piirangu tagasi lükkamist tuleb määrata mittekorrektsed väljad ning lisada ka selgitav tekst iga mittekorrektse välja kohta. Selleks tuleb minna piirangu muutmisvormi (vaata peatükk 2.6) ning vastava välja juures klikkida! ikoonil: Kui mittekorrektsed väljad on märgitud, tuleb klikkida paremal üleval olevale nupule: Tagasilükatud piirang, koos tagasilükkamise põhjusega tagastatakse piirangu seadjale puuduste kõrvaldamiseks. Piirangu omanik saab piirangu tagasilükkamisest teada iga (vaata peatükk 2.3.1) või Sisestusmoodulis oleva teavituse kaudu (vaata peatükk 2.3) Piirangu lõpetamine Piirangut saavad lõpetada kasutajad, kes kuuluvad piirangu sisestaja asutusse või kellel on sisestatud piirangu teel (liigil) valideerimise õigus. Kui valideeritud piirangut ei ole enam vaja TarkTee lõppkasutaja rakenduses kuvada, saab selle ennetähtaegselt lõpetada. Lõpetamiseks peab kasutaja minema piirangu muutmisvormi (vaata peatükk 2.6) ning klikkima paremal üleval olevale nupule: 16 (17)

17 Lõpetatud piirang eemaldatakse TarkTee lõppkasutaja rakendusest. Lõpetatud piirangut saab hiljem muuta ja uuesti valideerida. Piirang aegub (ehk lõppeb automaatselt) kui jõuab kätte piirangu lõppaeg. (Piirangud, millel lõppaeg puudub, ei aegu.) Piirangu staatus ei mõjuta aegumist aeguda saab piirang, mille staatus on Salvestatud, Kinnitatud valideerimiseks, Valideeritud, Valideerimisest tagasilükatud. Aegunud piirang eemaldatakse TarkTee lõppkasutaja rakendusest. Ka aegunud piirangut saab hiljem muuta ja uuesti valideerida Piirangu kustutamine Valideeritud, Kinnitatud valideerimiseks, Valideerimisest tagasilükatud, Aegunud, Lõpetatud piiranguid kustutada ei saa. Kustutada saab ainult Salvestatud staatusega piiranguid. Kustutatud piirang eemaldatakse jäädavalt rakendusest. Kui piirang on olnud Lõpetatud või Aegunud staatuses üle 3 aasta, siis piirang arhiveeritakse automaatselt. Arhiveeritud staatusega piirangu detaile ja staatust enam muuta ei saa. Kui kasutaja tahab arhiveeritud staatusega piiranguid näha, peab ta selleks piirangute nimekirjas aktiveerima Arhiveeritud staatuse: 2.12 Piirangute eksportimine Piiranguid on võimalik eksportida CSV formaati. Eksportimiseks tuleb Piirangu nimekiri lehel kõigepealt filtreerida piirangud (filtreerimine ei ole kohustuslik, kui vaja on eksportida kõik kasutaja asutusega seotud piirangud), millest on vaja väljavõtet (vaata peatükk 2.4.1). Eksporditakse ainult need piirangud, mida kuvatakse tabelis (olenemata tabeli leheküljest). CSV faili salvestamiseks arvutisse peab klikkima CSV eksport nupul. CSV faili saab kasutaja avada näiteks Excelis ja seda vastavalt töödelda. 17 (17)

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

NAVIREC KASUTUSJUHEND Tehniline tugi: (E-R 8:00 17:00) 1

NAVIREC KASUTUSJUHEND   Tehniline tugi: (E-R 8:00 17:00) 1 NAVIREC KASUTUSJUHEND 1 Sisukord 1. Üldised võimalused... 4 2. Kuidas alustada... 4 3. Seaded... 5 3.1 Isiklikud seaded... 5 3.2 Sõidukid... 6 3.3 Hodomeetri näidu sisestamine... 7 3.4 Juhid... 8 3.5 Kasutajad

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( )

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( ) KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 (04.12.2017) Versioon Autor Kuupäev Selgitus 0.1 Madis Tänava 05.12.2013 Kasutajate haldamise peatüki valmimine 0.2 Madis Tänava 11.12.2013 Üldine kujundus peatüki valmimine

Rohkem

Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon

Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon 9.0.73 17.10.2017 1 SISUKORD Elisa Ring... 1 1. ÜLEVAADE... 3 1.1. Teenuse kirjeldus... 3 1.2. Rakenduse ülevaade... 3 1.3. Tarkvaranõuded... 3 1.4.

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Microsoft Word - SDEMuutused.doc

Microsoft Word - SDEMuutused.doc SDEMuutused PROGRAMMIST SDEMuutused võimaldab teostada päringu ArcSDE serverisse ning väljastada mingi nähtusklassiga näidatud ajavahemikus tehtud muudatused. Eraldi tuuakse välja sellel ajavahemikul lisandunud,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

EDI platvorm Kasutusjuhend

EDI platvorm Kasutusjuhend Sisukord Аutoriseerimine platvormil EDISOFT... 3 1. Platvormi EDISOFT põhimenüü... 5 1.1 EDI Web põhimenüü... 5 1.1.1 Dokumendid (Documents)... 5 1.1.2 Seosed (Relations)... 6 1.1.3 Vead (Errors)... 7

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem