NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1270, 21. juuli 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1270, 21. juuli 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina"

Väljavõte

1 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/133 NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1270, 21. juuli 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

2 L 193/134 ET Euroopa Liidu Teataja EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse nõukogu 17. märtsi aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, 1 eriti selle artikli 14 lõiget 1, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut 1 ELT L 78, , lk 6.

3 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/135 ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014. (2) Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. (3) Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 48 isikut ja 9 üksust, kes vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. (4) Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

4 L 193/136 ET Euroopa Liidu Teataja Artikkel 1 Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused. Artikkel 2 Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 21. juuli 2022 Nõukogu nimel eesistuja M. BEK

5 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/137 LISA Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused. Isikud Adam Sultanovich DELIMKHANOV (Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Benoy, Föderatsioon Alates 19. septembrist 2021 Föderatsiooni Riigiduuma liige, julgeoleku- ja korruptsioonivastase võitluse komisjoni esimene aseesimees. Vastutav tšetšeeni vägede loomise eest Donbassi piirkonnas alates aasta märtsist ja Mariupoli linna piiramise juhtimise eest aasta märtsis. Ta on isiklikult osalenud rünnakute ettevalmistamises alates Ukraina-vastase agressioonisõja algusest. Nende tegude eest nimetati ta 26. aprillil 2022 Föderatsiooni presidendi dekreediga Föderatsiooni kangelaseks. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

6 L 193/138 ET Euroopa Liidu Teataja Sharip Sultanovich DELIMKHANOV (Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dzhalka, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi tšetšeeni haru ülem. Vastutav tšetšeeni vägede juhatamise eest Ukraina-vastase agressioonisõja ajal, sealhulgas Kiievi ja Donbassi piirkonnas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

7 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Alibek Sultanovich DELIMKHANOV (Алибeк Султaнович ДЕЛИМХAНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dzhalka, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi tšetšeeni haru ülema asetäitja. Vastutav tšetšeeni vägede juhatamise eest Ukraina-vastase agressioonisõja ajal, sealhulgas Kiievi ja Donbassi piirkonnas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

8 L 193/140 ET Euroopa Liidu Teataja Viktor Nikolayevich STRIGUNOV (Виктор Николаевич СТРИГУНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Dubovoye, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi (Rosgvardia) Föderaalse Ameti esimene asedirektor Föderatsiooni Rahvuskaardi ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rosgvardia liikmed on vahistanud Ukrainameelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

9 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Oleg Anatolyevich PLOKHOI (Олег Анатольевич ПЛОХОЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kiiev, Ukraina Riigisekretär, Föderatsiooni Rahvuskaardi (Rosgvardia) Föderaalse Ameti asedirektor Föderatsiooni Rahvuskaardi ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rosgvardia liikmed on vahistanud Ukrainameelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

10 L 193/142 ET Euroopa Liidu Teataja Yuriy Viktorovich YASHIN (Юрий Викторович ЯШИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Mednogorsk, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi peastaabi ülem Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalse Ameti asedirektor Föderatsiooni Rahvuskaardi ülemjuhataja. Föderatsiooni Rahvuskaardi (Rosgvardia) üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rosgvardia liikmed on vahistanud Ukraina-meelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

11 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Igor Anatolyevich ILYASH (Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ) Sünniaeg: Sünnikoht: Odessa, Ukraina Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalse Ameti (Rosgvardia) asedirektor Rosgvardia ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rosgvardia liikmed on vahistanud Ukrainameelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

12 L 193/144 ET Euroopa Liidu Teataja Sergei Anatolyevich LEBEDEV (Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Astrakhan, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalse Ameti (Rosgvardia) asedirektor Rosgvardia ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rosgvardia liikmed on vahistanud Ukrainameelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

13 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Alexey Mikhailovich KUZMENKOV (Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Horlivka, Ukraina Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalse Ameti (Rosgvardia) asedirektor Rosgvardia ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rahvuskaardi liikmed on vahistanud Ukraina-meelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

14 L 193/146 ET Euroopa Liidu Teataja Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV (Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva, Föderatsioon Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalse Ameti (Rosgvardia) asedirektor Rosgvardia ülemjuhataja. Rosgvardia üksused on saadetud ametivõimude kontrolli all olevatele aladele, nagu Herson, Genitšesk, Berdjansk ja teatavad Mariupoli piirkonnad, et suruda maha kohaliku elanikkonna proteste. Nad on samuti osalenud tsiviilisikute tapmises, vägistamises ja piinamises Butšas Ukrainas. Rahvuskaardi liikmed on vahistanud Ukraina-meelseid kodanikke ja seadnud sisse sõjaväepolitsei administratsiooni. Selles ametis on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainass, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

15 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY (vene keeles: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ) (teise nimega Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY) (ukraina keeles: Євген Віталійович БАЛИЦЬКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Melitopol, Ukraina Ukraina Yevgeniy Balytskiy on teinud koostööd ametivõimudega Ukraina linnas Melitopolis. Ta toetas Galina Danilchenko nimetamist Melitopoli linnapeaks pärast seadusliku linnapea röövimist. 9. aprillil 2022 nimetasid ametivõimud Yevgeniy Balytskiy Ukraina Zaporizhzhia (Zaporižžja) oblasti nn kuberneriks. Ta on avalikult pooldanud Zaporižžja oblasti liitmist Föderatsiooniga. Selles ametis ja oma tegevuse kaudu on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

16 L 193/148 ET Euroopa Liidu Teataja Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO (vene keeles: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО; ukraina keeles: Костянтин Володимирович ІВАЩЕНКО) Aleksandr Yurievych KOBETS (vene keeles: Александр Юрьевич КОБЕЦ) Oleksandr Yuriyovych KOBETS (ukraina keeles: Олександр Юрійович КОБЕЦЬ) Sünniaeg: Sünnikoht: Mariupol, Ukraina Ukraina Sünniaeg: Ukraina Pärast Mariupoli linna vallutamist relvajõudude poolt nimetas Donetski Rahvavabariigi juht Denis Pushilin Konstantin Ivashchenko 6. aprillil aastal Mariupoli linnapeaks. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu. Alates 26. aprillist 2022 ametivõimude poolt ametisse seatud Hersoni nn linnapea. Selles ametis on ta seega toetanud ja propageerinud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat.

17 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Vladimir Valeryevich ROGOV (vene keeles: Владимир Валерьевич РОГОВ) Volodimir Valeryovich ROGOV (ukraina keeles: Володимир Валерійович РОГОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zaporozhzhia, Ukraina Ukraina Nn Zaporozhzhia (Zaporižžja) oblasti tsiviil-sõjalise administratsiooni ülemnõukogu nn esindaja. Ta on võtnud sõna Ukraina ametivõimude vastu ja avaldanud poolehoidu Zaporižžja oblasti liitmisele Föderatsiooniga. Ühtlasi on ta hõlbustanud passide väljastamist Melitopolis. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

18 L 193/150 ET Euroopa Liidu Teataja Alexandr Fedorovich SAULENKO (vene keeles: Александр Федорович САУЛЕНКО) Oleksandr Fedorovich SAULENKO (ukraina keeles: Олександр Федорович САУЛЕНКО) Andrei Vladimirovich SHEVCHIK (vene keeles: Андрей Владимирович ШЕВЧИК) Sünniaeg: Sünnikoht: Novopetrivka, Ukraina Ukraina Sünniaeg: Sünnikoht: Zheleznogorsk (Železnogorsk), varem Krasnoyarsk-26 (Krasnojarsk-26), Föderatsioon Berdjanski linna ja Berdjanski rajooni ajutise administratsiooni nn juht. Ta on toetanud Berdjanski rajooni juhtimise ja halduse viimist Ukraina alt Föderatsiooni alla. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu. Enerhodari nn linnapea. Korraldas 27. märtsil 2022 Enerhodari linna isekorralduse nõukogu loomise, mida Ukraina ametivõimud ei toetanud. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

19 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Oleg KRYUCHKOV (Олег КРЮЧКОВ) Oleg Kryuchkov on Krimmis okupatsioonivõimu pressiesindaja ja Krimmi juhi nõunik. Ta on oma avaldustes kinnitanud Ukraina riigi ja Ukraina põllumajandustootjate teravilja varastamist poolt okupeeritud aladel, kinnitanud Ukraina koolide venestamist okupeeritud aladel ning teatanud, et kavatseb Lõuna-Ukraina okupeeritud alad annekteerida. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest ning toetab sellist tegevust või poliitikat.

20 L 193/152 ET Euroopa Liidu Teataja Sergei Borissovich KOROLEV (Сергей Борисович КОРОЛЕВ) Sünniaeg: või Sergei Borisovich Korolev on alates aasta veebruarist julgeolekuteenistuse FSB esimene asedirektor. Teadaolevalt on ta tihedalt seotud FSB direktori Alexander Bortnikoviga ning ärimeeste Arkadii ja Boris Rotenbergiga. On viidatud võimalusele, et temast saab Bortnikovi asemel FSB juht. Ta on FSB karjääriohvitser, kes on seal töötanud alates aastatest ja oli varem FSB majandusjulgeoleku teenistuse direktor aastal andis Vladimir Putin talle sõjaväekindrali auastme, mis on silmapaistev kõrgem tunnustus. Seetõttu toetab ta otsustusõiguslikke isikuid, kes vastutavad Krimmi annekteerimise või Ukraina idaosa destabiliseerimise eest, ning saab sellest kasu. FSB on üks luureteenistustest, mis andis Vladimir Putinile luureteavet enne seda, kui alustas 24. veebruaril 2022 agressiooni Ukraina vastu. Sergei Borissovich Korolev vastutab seetõttu tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV (Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ) Sünniaeg: 1973 Sünnikoht: Föderatsioon Stanislav Sergeyevich Chemezov on Sergei Chemezovi poeg; Sergei Chemezov on Ühtse ülemnõukogu liige ja juhatuse esimees grupis Rostec, mis on l tähtis riigi poolt kontrollitav kaitse- ja tööstusvaldkonna tootmisettevõtte. Stanislav Chemezov omas offshoreäriühingut Erlinglow Ltd, mis sai kasu 550 miljonit USA dollarit maksnud kiudoptilise riikliku teabekiirtee ehitamisest Rosteci poolt. Samuti omab ta koos Nikolay Tokarevi tütre Maya Bolotovaga mitut offshore-äriühingut, sealhulgas Irvin-2, mis on saanud 8 miljardi rubla väärtuses lepinguid. Selle tehingu eest lubas Tokarevi perekond Chemezovide perekonnal vähendada Transnefti eelarvet. Samuti omab samuti Stanislanv Chemezov äriühingut Independent Insurance Group, mis haldab suuri kindlustuslepinguid kaitsesektoris, sealhulgas lepinguid kaitsevaldkonna grupiga Rostec, mille tegevjuht on tema isa Sergei Chemezov. Seetõttu on Stanislav Chemezov füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga.

22 L 193/154 ET Euroopa Liidu Teataja Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (neiupõlvenimega TOKAREVA) teise nimega Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA (Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)) Sünniaeg: Sünnikoht: Karaganda, Kasahstan Sugu: naine Maya Bolotova (neiupõlvenimega Tokareva) on Nikolay Tokarevi tütar; Nikolay Tokarev on ühe suurema nafta- ja gaasiettevõtte Transneft tegevjuht. Maya Bolotovale ja tema endisele abikaasale Andrei Bolotovile kuulub Moskvas, Lätis ja Horvaatias luksuskinnisvara, mille väärtus on üle 50 miljoni USA dollari ning mida on võimalik seostada Nikolay Tokareviga. Samuti on tal sidemed äriühinguga Ronin, mis haldab Transnefti pensionifondi. Kui ta taotles Küprose kodakondsust, märkis ta enda aadressiks Ronini aadressi. Lisaks on Maya Bolotova saanud 8 miljardi rubla väärtuses riigihankelepinguid ettevõtte Irvin-2 kaudu, mida ta omab koos Rosteci tegevjuhi Sergei Chemezovi poja Stanislav Chemezoviga. Seetõttu on Maya Bolotova füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikutega, nimelt tema isa, Nikolay Tokareviga ja Stanislav Chemezoviga.

23 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Pavel EZOUBOV (Павел EЗУБОВ) Sünniaeg: august 1975 Pavel Ezoubov on Oleg Deripaska nõbu; Oleg Deripaskale kuulub tööstuskonglomeraat Russian Machines, mille alla kuulub ettevõte Military Industrial Company, mis on relvajõududele peamine relvade ja sõjavarustuse tarnija. Oleg Deripaska on andnud oma nõole Pavel Ezoubovile üle palju vara, sealhulgas mitu Prantsusmaal asuvat kinnisvaraobjekti Ezoubovile kuuluva valdusühingu kaudu, Lechis Austrias asuva hotelli Ezoubovile kuuluva l asuva valdusühingu Gost Hotel Management LLC kaudu ja äriühingu Terra Limited kontrolli. Samuti kontrollib Ezoubov äriühingut Hestia International LLC, millele kuulub Washingtonis asuv Oleg Deripaskaga seotud häärber. Pavel Ezoubov on seetõttu füüsiline isik, kes on seotud loetellu kantud isikuga, kes vastutab sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas.

24 L 193/156 ET Euroopa Liidu Teataja Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV (Алексaндр Сергeевич ЗАЛДОСТAНОВ) teise nimega Kirurg (Хирург) Sünniaeg: Sünnikoht: Kropyvnytskyi (Kropõvnõtskõi), Krimm, Ukraina Alexander Zaldostanov on natsionalistliku mootorrattaklubi Nightwolves MC juht ja asutaja. Nightwolves MC juhina on Alexander Zaldostanov, kellel on tihedad sidemed presidendi Vladimir Putiniga, tuntud avaliku elu tegelane ja valitsuse üks peamisi toetajaid, kes toetab aktiivselt riiklikku propagandat, eitades avalikult Ukraina õigust omariiklusele ning nõudes riigi denatsifitseerimist ja deukrainaseerimist, seejuures propageerides ideed, et Ukraina peaks olema lahutamatu osa. Nightwolves MC juhina vastutab Zaldostanov ka grupeeringu tegevuse eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Alexander Zaldostanov juhib klubi Nightwolves MC, mis vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks on ta füüsiline isik, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse eest ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

25 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Andrey BOBROVSKIY (Андрей БОБРОВСКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Minsk, Valgevene Andrey Bobrowskiy on natsionalistliku mootorrattaklubi Nightwolves MC liige ja selle filiaali Roads for Victory juht. Filiaali Roads for Victory juhina on Bobrowskiy korraldanud mitu Nightwolves MC kogunemist Berliinis, Poolas ja l. Pärast rünnakut Ukraina vastu aasta veebruaris oli kogunemiste eesmärk toetada aktiivselt Ukraina-vastast sõda ja avalikult eitada Ukraina õigust omariiklusele ning nõuda riigi denatsifitseerimist ja propageerida ideed, et Ukraina peaks olema lahutamatu osa. Bobrowskiy on seega aktiivselt ja avalikult toetanud riiklikku propagandat. Andrey Bobrowskiy on liige klubis Nightwolves MC, mis vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks on ta füüsiline isik, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse eest ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

26 L 193/158 ET Euroopa Liidu Teataja Jozef HAMBÁLEK teise nimega Josef HAMBÁLEK (Йозеф ХАМБАЛЕК) Sünniaeg: Slovakkia Jozef Hambálek on natsionalistliku mootorrattaklubi Nightwolves MC Slovakkias asuva Euroopa haru president. Avalikkusele on teada, et Hambálek, keda saab seostada presidendi Vladimir Putini ja teiste valitsuse esindajatega, ehitas Slovakkias endisesse sõjaväebaasi Nightwolves MC Euroopa peakorteri, kasutades mahakantud sõjalist varustust, sealhulgas tanke. Tema jätkuvat tegevust, mis väidetavalt hõlmab tema valdustes toimuvat Nightwolves i liikmete väljaõpet aktiivseks lahingutegevuseks Ukrainas ja venemeelse propaganda aktiivset edendamist Euroopas, võib pidada julgeolekuohuks Ukrainale ja EL-ile. Seetõttu on Jozef Hambálek füüsiline isik, kes toetab materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

27 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Alexei WEITZ teise nimega Alexei VAYTS teise nimega Aleksey Yevgenevich VEITZ (Алексей ВАЙЦ) Sünniaeg: Alexei Weitz on natsionalistliku mootorrattaklubi Nightwolves MC liige ja vaimne juht, kellel on tihedad isiklikud sidemed Nightwolves MC juhi Alexander Zaldostanoviga. Ta vastutab Nightwolves MC ja õigeusu kiriku vaheliste sidemete loomise eest ning selle liidrite maailmavaate kujundamise eest. Ta on varem tegutsenud Nightwolves MC pressisekretärina ja täidab esindusülesandeid, muu hulgas esinedes üliõpilastele ja kõneledes Nightwolves i kogunemistel. Samuti on ta presidendi alluvuses oleva rahvustevaheliste suhete nõukogu ekspert, kes on avalikult toetanud Ukraina-vastast sõda ja rahvusvahelise õiguse rikkumisi ning vastutab Vene rahva ametliku kontseptsiooni sõnastamise eest. Tulenevalt oma tegevusest Nightwolves MC heaks ja presidendi alluvuses oleva rahvustevaheliste suhete nõukogu heaks on Weitz riikliku propaganda üks võtmeisikuid. Alexei Weitz on liige klubis Nightwolves MC, mis vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks on ta füüsiline isik, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse eest ning toetab sellist tegevust või poliitikat ja viib seda ellu.

28 L 193/160 ET Euroopa Liidu Teataja Andrey Removich BELOUSOV teise nimega Andrei Removich BELOUSOV (Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ) Sünniaeg: Andrey Removich Belousov on Föderatsiooni esimene asepeaminister ja arvatakse, et ta on mitu aastat kuulunud Putini lähimasse siseringi. Tal on Föderatsiooni valitsuses mõjukas roll. Belousov rakendab valitsuse majanduspoliitikat ning vastutab majanduskasvu ja turgude stabiliseerimise eest. Ta osales 25. veebruaril 2022 Kremlis toimunud kohtumisel ja palus kogunenud oligarhidel jätkata koostööd sanktsioonide objektiks olevate pankadega. Belousov teatas aasta märtsis, et välismaiste äriühingute poolne tegevuse lõpetamine ja töötajate koondamine riigis loetakse tahtlikuks pankrotiks, millega kaasneb maksejõuetusõiguse alusel haldus- ja võimalik kriminaalvastutus. Ta toetas aastal Krimmi annekteerimist. Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

29 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Yury Yakovlevich CHAIKA teise nimega Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA (Юрий Яковлевич ЧАЙКА) Sünniaeg: Sünnikoht: Nikolajevsk Amuuri ääres, Habarovski krai, Föderatsioon Yury Yakovlevich Chaika on Föderatsiooni Julgeolekunõukogu ajutine liige ja Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Põhja-Kaukaasia föderaalpiirkonnas. Ta on otseselt seotud agressiivse välispoliitika suunamise ja rakendamisega aasta aprillis andis Yuri Chaika välja riiklikud autasud sõjaväelastele, kes paistsid silma nn Ukraina denatsifitseerimise erioperatsiooni käigus. 17. märtsil 2022 Pjatigorskis toimunud kohtumisel nn Donetski Rahvavabariigi pagulastega õigustas ta sõda Ukraina vastu ja väitis, et Ukraina ametivõimud on pannud Ukrainas toime genotsiidi. Yuri Chaika on juba aastaid olnud Vladimir Putini üks lähikondlasi ja valitseva režiimi kuulekas teenistuja. Yuri Chaika ja tema perekond on saanud isiklikult kasu oma tihedatest sidemetest Putini režiimiga. Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse või poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või toetab sellist tegevust või poliitikat või viib seda ellu.

30 L 193/162 ET Euroopa Liidu Teataja Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV (Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ) Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA (Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА) Sünniaeg: Sünnikoht: Tokmak, Kirgiisi NSV, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Sünniaeg: Sünnikoht: Penza, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Sugu: naine Alexander Maksimtsev on sõjaline juht ning õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja sõjalis-poliitilistes küsimustes. õhu- ja kosmosejõud on korraldanud rünnakuid nii Ukraina sõjaliste kui ka tsiviilsihtmärkide vastu. Kuna Alexander Maksimtsev on ülemjuhataja asetäitja, vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Alexander Maksimtsev vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse eest ning toetab seda ja viib seda ellu. Maria Alexeyevna Lvova-Belova on presidendi volinik laste õiguste alal ning algatas Ukrainas orvuks jäänud lastele kodakondsuse andmise menetluse lihtsustamise. Ta on üks neist isikutest, kes on kõige rohkem seotud Ukraina laste ebaseadusliku toimetamisega le ja nende lapsendamisega perekondade poolt. Maria Alexeyevna Lvova- Belova tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda ning on seega vastutav Ukraina suveräänsust ja sõltumatust ning stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse ja poliitika eest ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib neid ellu.

31 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Yuri Nikolaevich GREKHOV (Юрий Николаевич ГРЕХОВ) Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV (Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Gorki, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Sünniaeg: Sünnikoht: Qusari rajoon, Aserbaidžaani NSV, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Yuri Nikolaevich Grekhov on sõjakomandör, kolonelkindral, õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja. õhuja kosmosejõud on korraldanud rünnakuid nii Ukraina sõjaliste kui ka tsiviilsihtmärkide vastu. õhu-ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitjana juhib ta õhu- ja raketikaitsevägesid ning on seega vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse toetamise ja elluviimise eest. Zabit Kheirbekov on õhu- ja kosmosejõudude kindralleitnant, õhu- ja kosmosejõudude ülemjuhataja asetäitja logistika alal. õhu- ja kosmosejõud on korraldanud rünnakuid nii Ukraina sõjaliste kui ka tsiviilsihtmärkide vastu. Seetõttu on Zabit Kheirbekov vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning Ukraina stabiilsust ja julgeolekut kahjustava tegevuse eest ning toetab seda ja viib seda ellu.

32 L 193/164 ET Euroopa Liidu Teataja Andrey Anatolyevich KOZITSYN (Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН) Sergey Semyonovich SOBYANIN (Сергей Семёнович СОБЯНИН) Sünniaeg: Sünniaeg: Sünnikoht: Nyaksimvol, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Andrey Anatolyevich Kozitsyn on üks juhtivaid ettevõtjaid. Ta on Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK) kaasasutaja ja tegevjuht. (UMMC/UGMK) on üks suurimaid peamiste toorainete (sealhulgas vask, tsink, kivisüsi, kuld ja hõbe) tootjaid. Seega on ta üks juhtivaid ettevõtjaid, kes on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Föderatsiooni valitsuse olulised tuluallikad. Sergei Semyonovich Sobyanin on Moskva linnapea ja tal on tihedad sidemed Vladimir Putiniga. Aastatel oli ta presidendi administratsiooni juht ning aastatel asepeaminister Vladimir Putini teises kabinetis. Ta on julgeolekunõukogu liige. 1. märtsil 2022 hoiatas Sobyanin, et hoitakse ära kõik provokaatorite katsed ja üleskutsed korraldada Moskvas tänavameeleavaldusi. 18. märtsil 2022 väljendas ta poliitilisel meeleavaldusel Natsismita maailma nimel selgesõnalist toetust nn sõjalisele erioperatsioonile Ukrainas. Seetõttu ta toetab ja viib ellu tegevust või poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas.

33 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Aleksey Vladimirovich DENISENKO (Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО) Sünniaeg: Aleksey Vladimirovich Denisenko on Tšeljabinski piirkondliku seadusandliku kogu liige, piirkondliku poliitikanõukogu presiidiumi liige, seadusandliku kogu ehituspoliitika ning elamumajandus- ja kommunaalteenuste komisjoni esimees ning Ühtse Tšeljabinski piirkondliku haru avalike ühenduste ja noorsootöö osakonna juhataja. Lisaks on ta Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige ning õigustab, kaitseb ja toetab avalikult president Putini otsust tunnustada Donetski Rahvavabariiki ja Luhanski Rahvavabariiki iseseisvate riikidena, samuti sõjalist erioperatsiooni, mis on tema sõnul rahu tagamise operatsioon. Denisenko on vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

34 L 193/166 ET Euroopa Liidu Teataja Alexander Nikolaevich BELSKIY (Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ) Sünniaeg: Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Belskiy on alates 29. septembrist 2021 Peterburi seadusandliku kogu esimees Kremlit toetava erakonna Ühtne liikmena. Seadusandlik kogu on Peterburi kõrgeim ja ainus seadusandlik riigivõimu organ. Seadusandlik kogu loodi ja seda reguleeritakse föderaalseadusega ning see teeb tihedat koostööd Peterburi kuberneriga. Seadusandliku kogu esimehena on Belskiy selle kõrgeim liige. Selle tulemusena on Belskiy oluline poliitik Peterburis ja kaugemalgi. Varasemalt oli Belskiy aastatel Peterburi asekuberner. Selles ametis vastutas ta noorsoopoliitika eest. Belskiy jätkab tööd lastega ja püüab lapsi ideoloogiliselt mõjutada režiimimeelsete vaadetega.

35 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/167 Belskiy kasutab aktiivselt mitmeid sotsiaalmeedia kontosid teenustes Telegram ja VKontakte ning avaldab artikleid Ühtse erakonna meedias. Ta kasutas korduvalt oma sotsiaalmeedia platvorme, et õigustada sõda Ukraina vastu ja väljendada sellele toetust, ning õnnitles Krimmi ja Sevastopolit nende ga taasühinemise puhul. Belskiy on vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

36 L 193/168 ET Euroopa Liidu Teataja Alexander Valentinovich ISHCHENKO (Александр Валентинович ИЩЕНКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Rostov Doni ääres, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Ishchenko on Rostovi oblasti seadusandliku kogu esimees ja Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne Rostovi piirkondliku haru sekretär (mõlemad alates aastast). Ishchenko tegutseb väga aktiivselt noorteorganisatsioonides, nt Rostovi noorteparlamendis ning piirkondlikus poliitilis-sõjalises noorteorganisatsioonis Noortekaart. Seadusandliku kogu esimehena on ta avaliku elu tegelane ning esineb sageli kohalikus ja riigitelevisioonis ja uudistes ning osaleb avalikel üritustel. Avalikes intervjuudes ja sotsiaalmeedia postitustes toetab Ishchenko president Putini otsust tunnustada separatistlikke Luhanski Rahvavabariiki ja Donetski Rahvavabariiki ning propageerib režiimi propagandasõnumeid. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Ishchenko vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

37 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Mikhail Vladimirovich STRUK (Михаил Владимирович СТРУК) Sünniaeg: Sünnikoht: Novy Rogachik, Volgogradi oblast, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Struk on alates aastast Volgogradi oblasti (piirkonna) seadusandliku kogu liige. Struk on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige. Oma sotsiaalmeedia platvormil VKontakte oleval kontol ja kohalikus ajalehes avaldatud avaldustes, mille Struk on teinud Volgogradi oblasti seadusandliku kogu saadikuna, on ta korduvalt väljendanud toetust sissetungile Ukrainasse ning nimetanud ukrainlasi natsideks. Struk väljendab toetust Ukrainas võitlevatele sõduritele. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu ning mõjuvõimu linnufarmi ZAO Volzhskaya peadirektorina, on Struk vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

38 L 193/170 ET Euroopa Liidu Teataja Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV (Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Tšüj oblast Kirgiisi Vabariigi põhjaosas Zabolotnev on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne Hantõ-Mansiiski piirkondliku haru piirkondliku täitevkomitee juht. Ta on ka isehakanud Luhanski Rahvavabariigi ja Donetski Rahvavabariigi noorteduumadega koostööd tegeva Jugra noorteduuma (noorteparlamendi) endine juht. Zabolotnev osaleb korrapäraselt Jugra noorteduuma koosolekutel, foorumitel ja üritustel. Ta osales 1. aprillil 2022 piirkondlikul heategevuskontserdil sketšis, kogudes raha humanitaaroperatsioonide toetamiseks Donbassis. Ta väljendas piirkondlikus telekanalis korduvalt oma toetust nn erioperatsioonile.

39 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/171 Zabolotnev on väga aktiivne sotsiaalmeedias ja kasutab seda platvormi, et väljendada oma toetust Putinile ja operatsioonile, rõhutada, et Donetski Rahvavabariigi ja Luhanski Rahvavabariigi elanikud toetavad d, levitada väiteid Donbassi piirkonnas toime pandava genotsiidi kohta ning väljendada seisukohta, et Ukraina väed tuleb täielikult hävitada. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Zabolotnev vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

40 L 193/172 ET Euroopa Liidu Teataja Nikolay Timofeevich VELIKDAN (Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ) Sünniaeg: Sünnikoht: Sovetskoye Runo, Ipatovo rajoon, Stavropoli krai, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Velikdan on Stavropoli piirkondliku duuma esimees alates 30. septembrist Alates 19. septembrist 2021 on ta Stavropoli piirkondliku duuma liige ja Stavropoli krai valitsuse esimene aseesimees. Ta on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige ja erakonna piirkondliku poliitikanõukogu presiidiumi liige. Oma avaldustes piirkondlikel uudiste veebisaitidel Bez Formata ja Stapravda toetas ja propageeris ta avalikult sissetungi Ukrainasse, levitades propagandat sissetungi kohta ja moonutatud pilti olukorrast Ukrainas. Ta julgustab osalemist nn erioperatsioonis. Stavropoli piirkondliku duuma ühe kõrgeima ametniku ja esimehena on tal märkimisväärne mõjuvõim. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Velikdan vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale -sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

41 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Dmitryi Vladimirovich KHOLIN (Дмитрий Владимирович ХОЛИН) Sünniaeg: Sünnikoht: Kuybyshev (Kuibõšev), endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Kholin on Samara piirkondliku duuma saadik, töötades eeskirjade komitee esimehena. Aastatel oli ta Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne Samara piirkondliku haru täitevkomitee juht. Ta on ka riikliku organisatsiooni Relvavennad (veteranide organisatsioon) Samara piirkondliku haru liige. Kholin on sotsiaalmeediakanalites, avalikel intervjuudel kui ka loengutel Ukraina-vastast agressiooni õigustanud, kaitsnud ja toetanud. Ta on avalikult väljendanud oma vankumatut toetust president Putinile, millest tulenevalt on ta teinud süsteemset avalikku kihutustööd sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Täpsemalt on Kholinil keskne roll venemeelse narratiivi levitamisel noorte ja noorte sõjaväekadettide seas. Seetõttu on ta vastutav venemeelse propaganda ja desinformatsiooni levitamise eest seoses sõjaga Ukrainas ning etendab aktiivset rolli riigisisese toetuse koondamisel sõjalisele kampaaniale. Neid tegevusi arvesse võttes on Kholin vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

42 L 193/174 ET Euroopa Liidu Teataja Sergey Evgenievich TSIVILEV (Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Zhdanov (Mariupol), endine NSVL (nüüdne Ukraina) Tsivilev on Kemerovo oblasti kuberner ja tuntud avaliku elu tegelane. Tsivilev on oma avalikel esinemistel Ukraina-vastast agressiooni õigustanud, kaitsnud ja toetanud. Ta on avalikult väljendanud oma vankumatut toetust president Putinile, millest tulenevalt on ta teinud süsteemset avalikku kihutustööd sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Oma poliitilise mõjuvõimu tõttu on ta vastutav venemeelse propaganda ja desinformatsiooni levitamise eest seoses sõjaga Ukrainas ning etendab aktiivset rolli riigisisese toetuse koondamisel sõjalisele kampaaniale. Tsivilev on avalikult väljendanud oma toetust presidendi otsusele tunnustada nn Luhanski ja Donetski Rahvavabariikide sõltumatust. Neid tegevusi arvesse võttes on Tsivilev vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

43 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Roman Alexandrovich GOVOR (Роман Александрович ГOBOP) Sünniaeg: Sünnikoht: Novokuznetsk, Kemerovo oblast, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Govor on Kemerovo oblasti Kuzbassi seadusandliku kogu liige. Ta on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige. Rutube is ja VKontakte kontol tehtud avaldustes on Govor avalikult toetanud otsust tungida Ukrainasse. Samuti levitab ta aktiivselt režiimi propagandat. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Govor vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

44 L 193/176 ET Euroopa Liidu Teataja Roman Sergeevich CHUYKO (Роман Сергеевич ЧУЙКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Blagoveshchensk (Blagoveštšensk), endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Chuyko on Ülevenemaalise Rahvarinde piirkondliku täitevkomitee juht ning Tjumeni oblasti piirkondliku seadusandliku kogu liige. Chuyko on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige. Oma oblasti piirkondliku täitevkomitee juhina on Chuyko väljendanud korduvalt toetust sissetungile Ukrainasse, levitanud propagandasõnumeid ning mõistnud sotsiaalmeedia platvormidel, piirkondlikes telekanalites ja uudisteagentuuride veebisaitidel Ukraina ametivõimud hukka natsidena. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Chuyko vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

45 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Viktor Vladimirovich BABENKO (Виктор Владимирович БАБЕНКО) Sünniaeg: Babenko on erakonna Ühtne toetajate Sverdlovski piirkondliku nõukogu esimees. Ta on Sverdlovski oblasti seadusandliku kogu liige ning erakonna Ühtne Sverdlovski piirkondliku filiaali asesekretär. Babenko on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne Sverdlovski oblasti oluline piirkondlik poliitik. Alates sissetungi algusest veebruaris on Babenko sotsiaalmeedias, kirjalikes intervjuudes ja kohalikel üritustel peetud kõnedes toimuvale operatsioonile aktiivselt toetust avaldanud. Ta kutsub Sverdlovski elanikke üles toetama natsionalismi- ja fašismivastast erioperatsiooni. Enamikel temast tehtud piltidel kannab ta T-särki, millel on sissetungi tähistav sümbol Z. Lisaks on Babenko mitmel korral levitanud propagandat ja valeväiteid sõjalise operatsiooniga seotud sündmuste kohta. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Babenko vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

46 L 193/178 ET Euroopa Liidu Teataja Yury Alexandrovich BURLACHKO (Юрий Александрович БУРЛАЧКО) Sünniaeg: Sünnikoht: Omsk, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Burlachko on alates aastast olnud Krasnodari krai seadusandliku kogu esimees ja on Krasnodari krai seadusandliku kogu kõrgeim liige. Burlachko on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige. Burlachko on levitanud mitmes intervjuus Ukrainaga seotud Kremli propagandat ja väljendanud toetust sissetungile Ukrainasse. Ta toetas täielikult presidenti tema püüdlustes puhastada nüüdisaegne Ukraina natsismist. Lisaks väidab Burlachko, et tal oli aastal Krimmi valimisprotsessides aktiivne roll. Ta on saanud mitmeid teenetemärke ja aurahasid, nagu Föderatsiooni presidendi tänumedal (2004, 2014, 2017), medal Krimmi tagastamise eest (2014) ja orden Teenete eest isamaale.

47 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/179 Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Burlachko vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest. Samamoodi saab ta kasu otsustusõiguslikke isikutelt, kes vastutavad Krimmi annekteerimise eest, ja Föderatsiooni valituselt, kes vastutab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest.

48 L 193/180 ET Euroopa Liidu Teataja Yury Zimelevich KAMALTYNOV (Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Kazan (Kaasan), Tatarstani Vabariik, endine NSVL (nüüdne Föderatsioon) Kamaltynov on Tatarstani Vabariigi riiginõukogu aseesimees. Varem oli ta Tatarstani Vabariigi asepeaminister ja Tatarstani Vabariigi presidendi täievoliline esindaja Tatarstani Vabariigi riiginõukogus. Kamaltynov on Kremlit toetava valitseva erakonna Ühtne liige. Kohalikel ja piirkondlikel meediaplatvormidel tehtud avaldustes on Kamaltynov avalikult toetanud ja propageerinud otsust tungida Ukrainasse. Arvestades tema poliitilist mõjuvõimu, on Kamaltynov vastutav Ukraina vastu suunatud vihkamise õhutamise eest, sõja kontekstis venemeelse desinformatsiooni ja propaganda levitamise eest ning püüdluste eest saada Ukraina sõjale sisest toetust. Seetõttu on ta vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse ja poliitika toetamise eest.

49 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/ Sergey Vitalyevich BEZRUKOV (Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Moskva, Föderatsioon Sergey Bezrukov on Vene näitleja ja poliitik. Ta on üks erakonna Ühtne esinduskujusid ja Ühtse projekti Kodukoha kultuur juht. Ta levitas propagandat, et toetada agressioonisõda Ukraina vastu. Ta väljendas poolehoidu sissetungile Ukrainasse, kui ta esines sõjas osalenud sõduritele ja Donbassi piirkonna separatistlikest nn rahvavabariikidest pärit lastele. Lisaks väljendas ta avalikult oma toetust Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Föderatsiooni poolt. Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas.

50 L 193/182 ET Euroopa Liidu Teataja Vladimir Lvovich MASHKOV (Владимир Львович МАШКОВ) Sünniaeg: Sünnikoht: Tula, Föderatsioon Vladimir Mashkov on Vene näitleja, režissöör ja stsenarist, kes toetas aktiivselt agressioonisõda Ukraina vastu. Ta toetas ametlikult Vladimir Putini kandidatuuri tagasivalimiseks aastal ja töötas Putini valimiskampaania esindajana. Ta nimetati presidendi kultuuri- ja kunstinõukogu liikmeks. Samuti toetas ta Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist ning nn separatistlike Donbassi rahvavabariikide tunnustamist poolt. Ta esines 18. märtsil 2022 Moskvas Lužniki staadionil toimunud propagandaüritusel, mis korraldati Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Ukraina-vastase sõja toetuseks. Lisaks paigaldas ta Moskvas asuva Oleg Tabakovi teatri fassaadile sõjalise sümboli Z, mida on kasutatud propagandas, et propageerida sissetungi Ukrainasse. Seetõttu vastutab ta sellise tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust ja julgeolekut Ukrainas.

51 ET Euroopa Liidu Teataja L 193/183 Üksused 102. AVLITA Stevedoring Company Aadress: Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, Ukraine AVLITA Stevedoring Company osutab teenuseid, mis on seotud teravilja laadimisega laevadele poolt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Sevastopoli sadamas. Paljudes raportites on dokumenteeritud, et see ettevõte on laadinud laevadele teravilja, mis on varastatud okupeeritud Ukraina territooriumil põllumajandustootjatelt ja Ukraina riigilt või mis on ostetud Ukraina põllumajandustootjaid survestades. Seetõttu on Avlita vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika toetamise ja elluviimise eest.

52 L 193/184 ET Euroopa Liidu Teataja 103. Nightwolves MC (Моторклуб Ночные Волки ) Aadress: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Russian Federation Üksuse liik: mootorrattaklubi Registreerimiskoht: Föderatsioon Registreerimise : 1989 Nightwolves MC on natsionalistlik mootorrattaklubi, mis asutati aastal Moskvas ja millel on ligikaudu 45 haru kogu maailmas, sealhulgas harud paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Nightwolves MC on aktiivselt osalenud sõjalises agressioonis Ukraina vastu, toetades avalikult aastal toimunud Krimmi annekteerimist ja aasta sõda Ukraina vastu, levitades aktiivselt Ukrainavastast ja venemeelset propagandat ning võideldes venemeelsete rühmituste kõrval Ukrainas või toetades neid pärast Krimmi annekteerimist ja sõda Ukraina vastu aastal. See klubi on valitsuse üks peamisi toetajaid, toetades aktiivselt riiklikku propagandat nii l kui ka Euroopas ja Lääne- Balkanil, eitades avalikult Ukraina õigust omariiklusele ning kutsudes üles Ukrainat denatsifitseerima ja deukrainaseerima, propageerides ideed, et Ukraina peaks olema lahutamatu osa.